Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT"

Transcript

1 THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδιο Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

2 ΨΣας ευχαριστούμε για την επιστοσύνη που δείχνετε στα προιόντα μας. ΨΓια την αποτελεσματική χρήση του λέβητα βιομάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστούμε να μελετήσετε προσεκτικά το τεχνικό εγχειρίδιο πρίν θέσετε σε λειτουργία το λέβητα. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την σωστή λειτουργία του λέβητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά Περιγραφή πίνακα ελέγχου Ανάλυση πίνακα ελέγχου 1.Οθόνη ενδείξεων 2.Μενού ενδείξεων 3.Κύριο μενού 4.Μενού λειτουργίας καυστήρα Λειτουργία 1.Άνοιγμα -Κλέισιμο 2.Φάσεις λειτουργίας 3.Κυκλοφορία νερών Ρυθμίσεις 1.Ρυθμίσεις εκκίνησης και λειτουργίας 2.Εκκίνηση 3.Λειτουργία 4.Ρυθμίσεις Κωδικοί σφάλματος Συνδεσμολογία Παραρτήματα Διάγραμμα λειτουργίας Ηλεκτρολογική σύνδεση πίνακα ελέγχου σελ. 1 σελ. 2 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 3 σελ. 4 σελ. 4 σελ.10 σελ.10 σελ.11 σελ.12 σελ.13 σελ.13 σελ.13 σελ.14 σελ.15 σελ.16 σελ.17 σελ.18 σελ.19 σελ.20

3 Μονάδα ελέγχου μονάδας καυστήρα Pellet - Αναλογική λειτουργία μεταβολής φωτιάς, λειτουργία χωρίς στάδια. - Αναλογική μεταβολή της ισχύος ανάλογα με τις απαιτήσεις. - Δυνατότητα ελέγχου νερών οικιακής χρήσης. - Λειτουργία αναμονής για άμεση λειτουργία μετά από το κλείσιμο του θερμοστάτη - Εύκολος προγραμματισμός. - Δυνατότητα παραγγελίας προρυθμισμένου συστήματος. Τεχνικά χαρακτηριστικά 1.Κύκλωμα εισόδου Ακροδέκτες Τάση τροφοδοσίας Ονομαστική κατανάλωση Κύκλος λειτουργίας Χρόνος επαναφοράς L-N-GND (L και N χωρίς πολικότητα) 230 VA VA (1.5w) sec 2.Κύκλωμα εξόδου AUX & RES Ονομαστική τάση Ικανότητα μεταγωγής Ασφάλεια Μηχανική αντοχή Ηλεκτρική αντοχή 250VA 3KVA(12A/250VA) ΟΧΙ 10*106 ενέργειες 30*103 3kVA ωμικό φορτίο 85 3.Κύκλωμα εξόδου MT0,1,2 Ονομαστική τάση Ικανότητα μεταγωγής Ασφάλεια 250VA 2KVA (8A/250VA) ΟΧΙ 4.Είσοδοι ελέγχου DIG-IN Ακροδέκτες Μέγιστο μήκος καλωδίου Τάση ενεργοποίησης ommon,aux Thermostat,Main Thermostat,External Error 10m Αυτόματη προσαρμογή στην τάση τροφοδοσίας 5.Συνθήκες περιβάλλοντος Θερμοκρασία περιβάλλοντος Θερμοκρασία αποθήκευσης Βάρος Καθαρό Μεικτό 470gr χωρίς συσκευασία σελίδα 01

4 01. Οθόνη ενδείξεων 02. Πλήκτρο + αύξηση τιμής και πλοήγηαης στο μενού 03. Πλήκτρο - μείωσης τιμής και πλοήγησης στο μενού 04. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 05. Ενδεικτική λυχνία φάσης ανάματος 06. Ενδεικτική λυχνία κανονικής λειτουργίας 07. Ενδεικτική λυχνία χρόνου 08. Ενδεικτική λυχνία σφάλματος 09. Πλήκτρο enter 10. Πλήκτρο μενού - back 11. Πλήκτρο N/FF - Esc Περιγραφή πίνακα ελέγχου λέβητα ΒΜΤ σελίδα 02

5 Οθόνη ενδείξεων Στην οθόνη εμφανίζεται η επιλεγμένη τιμή από το μενού ενδείξεων. Αυτή η ένδειξη εμφανίζεται όσο δεν πλοηγήστε σε κάποιο μενού, δεν ρυθμίζετε κάποια παράμετρο ή δεν υπάρχει κωδικός σφάλματος. Μενού ενδείξεων Για την εισαγωγή στο μενού ενδείξεων το σύστημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο άλλο μενού ή σε ρύθμιση κάποιας παραμέτρου και πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος P73.Η εισαγωγή στο μενού ενδείξεων γίνεται κρατώντας το πλήκτρο menu πατημένο για 3 δευτερόληπτα. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη d01, με τα πλήκτρα + και - μπορείτε να μεταφερθείτε στις διάφορες επιλογές d02,d03... η επιλογή κάθε μίας από αυτές τις ενδείξεις γίνεται πατώντας enter. Η οθόνη θα αναβοσβήσει για 2 δευτερόληπτα και αυτόματα το σύστημα θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη ενδείξεων εμφανίζοντας πλέον την ένδειξη που έχει επιλεγεί. Με τα πλήκτρα menu- back ή on/off= esc επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη ενδείξεων χωρίς να έχει γίνει κάποια αλλαγή. Όταν η παράμετρος P73 είναι απενργοποιημένη τότε στην οθόνη εμφανίζεται η τελευταία επιλεγμένη τιμή και η είσοδος στο συγκεκριμένο μενού δεν είναι εφικτή. Πινακας παραμέτρων Επιλογή Περιγραφή Μονάδες d01 θερμοκρασία νερών d02 θερμοκρασία καυσαερίων d03 η επι τοις εκατό () ταχύτητα του τροφοδότη d04 η επί τοι εκατό () ταχύτητα του αέρα d05 τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας καυσαεριων. Η θερμοκρασία που το σύστημα θέλει να επιτύχει d06 Είναι η συνολική κατανάλωση pellet από την πρώτη λειτουργία του μηχανήματος ή από την τελευταία φορά που έγινε επαναφορά χρόνων λειτουργίας και service μέσω του μενού λειτουργίας του καυστήρα kg d07 Είναι η συνολική ώρα λειτουργίας απο την πρώτη λειτουργία του μηχανήματος ή από την τελευταία φορά που έγινε επαναφορά χρόνων λειτουργίας και service μέσω του μενού λειτουργίας του καυστήρα Hours σελίδα 03

6 Κύριο μενού Για την εισαγωγή στο κύριο μενού το σύστημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο άλλο μενού ή σε ρύθμιση κάποιας παραμέτρου.η εισαγωγή στο κύριο μενού γίνεται με το πλήκτρο menu. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη s01, με τα πλήκτρα + και - μπορείτε να μεταφερθείτε στις διάφορες επιλογές s02,s03... η επιλογή κάθε μίας από αυτές τις παραμέτρους γίνεται πατώντας το πλήκτρο enter. Εμφανίζεται στην οθόνη η τιμή της παραμέτρου και με τα πλήκτρα + και - μπορεί να τροποποιήθεί. Για την καταχώρηση της νέας τιμής πατήστε enter. Η οθόνη θα αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα και αυτόματα το σύστημα θα επιστρέψει στο αρχικό μενού. Με τα πλήκτρα menu- back ή on/off= esc επιστρέφουμε στην αρχική οθόνη ενδείξεων χωρίς να έχει γίνει κάποια αλλαγή. Πίνακας παραμέτρων Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση s01 Επιθυμητή θερμοκρασία νερών 70 s02 Θερμοκρασία εκκίνησης κυκλοφορητή 45 s03 Άνω όριο θερμοκρασίας ασφαλείας νερών. Στην θερμοκρασία αυτή ο καυστήρας σβήνει για προστασία. 85 s04 Κατώτερο όριο θερμοκρασίας εκκίνησης του κυκλοφορητή. Αντιπαγοτική προστασία 5 Esc Επιστροφή - - N: λειτουργία ξύλου FF: λειτουργία pellet αφού κάνετε την επιλογή κλείνετε και να ανοίγετε ξανά το ρεύμα του κοντρόλερ Μενού λειτουργίας καυστήρα Για την εισαγωγή στο κύριο μενού το σύστημα δεν πρέπει να βρίσκεται σε κάποιο άλλο μενού ή σε ρύθμιση κάποιας παραμέτρου. Η εισαγωγή στο μενού λειτουργίας επιτυγχάνεται κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα n/ff- Esc και -. Αμέσως θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη P01. Με τα πλήκτρα + και - μπορείτε να μεταφερθείτε στις διάφορες επιλογές p01,p02...και Esc σελίδα 04

7 Η κάθε επιλογή αντιστοιχεί σε κάποια παράμετρο όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η επιλογή μιας παραμέτρου γίνεται πατώντας το πλήκτρο Enter. Αυτόματα εμφανίζεται η τιμή της παραμέτρου στην οθόνη και με τα πλήκτρα + και - αλλάζει η τιμή της. Για την καταχώρηση της νέας τιμής πατήστε το Enter, η οθόνη θα αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα και αυτόματα το σύστημα επιστρέφει στο αρχικό μενού. Η επιστροφή στο μενού γίνεται με τα πλήκτρα Menu- Back ή n/ff - Esc ή επιλέγοντας Esc. Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση P01 Χρόνος αρχικού καθαρισμού Χρονος που είναι ενεργοποιημένος ο ανεμιστήρας καυσαερίων για να καθαρίσει ο χώρος καύσης κατα την εκκίνηση sec 30 P02 Χρόνος προθέρμανσης αντίστασης. sec Ο χρόνος που είναι ενεργοποιημένη η ανίσταση έναυσης για να προθερμανθεί 60 P03 Χρόνος αρχικής τροφοδοσίας. Ο χρόνος που είναι ενεργοποιημένος ο τροφοδότης για να δημιουργήσει ένα αρχικό απόθεμα υλικού στο χώρο καύσης. sec 70 P04 Χρόνος προαιρετικής φάσης λειτουργίας. Ο χρόνος της φάσης αρχική λειτουργίας. Μηδέν σε αυτή την ρύθμιση απενργοποιεί την φάση. sec 0 P05 Χρόνος τακτικού καθαρισμού. Ο χρόνος που ο ανεμιστήρας καυσαερίων είναι ενεργοποιημένος χωρίς τον τροφοδότη για να καθαρίσει ο χώρος καύσης κατα την διάρκεια της φάσης τακτικού καθαρισμού min 10 P06 Χρονικό όριο αναμονής φωτιάς. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο στάδιο αναμονής φωτιάς πριν την δημιουργία κωδικού σφάλματος Ε12 sec 25 P07 Ελάχιστος χρόνος φάσης επιβάρυνσης. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στο στάδιο επιβάρυνσης πριν την ματάβαση στη φάση αρχικής λειτουργίας ή στην κανονική λειτουργία αν η αρχική είναι απενεργοποιημένη min 480 P08 Χρονικό όριο φάσης επιβάρυνσης. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο στάδιο επιβάρυνσης πριν τη δημιουργία κωδικού σφάλματος Ε13 min 25 P09 Χρονικό όριο φάσης αναμονής, κλειστός θερμοστάτης Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο στάδιο αναμονής πριν την μετάβαση στη φαση τελικού καθαρισμού για κλείσιμο. min 10 σελίδα 05

8 Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση P09 Χρονικό όριο φάσης αναμονής, κλειστός θερμοστάτης. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο στάδιο αναμονής πριν την μετάβαση στη φάση τελικού καθαρισμού για κλεισιμο. min 10 P10 Ελάχιστος χρόνος τελικού καθαρισμού. Ο ελάχιστος χρόνος διάρκειας του τελικού καθαρισμού ακόμα και αν η θερμοκρασία καυσαερίων είναι μικρότερη της P36. min 10 P11 Μέγιστος χρόνος τελικού καθαρισμού. Ο μέγιστος χρόνος διάρκειας του τελικού καθαρισμού αν η θερμοκρασία δεν πέσει κάτω από P36 min 15 P12 Περίοδος λειτουργίας φάσης επιβάρυνσης. Η περίοδος λειτουργίας του τροφοδότη κατά τη φάση επιβάρυνσης sec 15 P13 Περίοδος λειτουργίας προαιρετικής φάσης αρχικής λειτουργίας. sec Η περίοδος λειτουργίας του τροφοδότη κατά την προαιρετική φάση αρχικής λειτουργίας 15 P14 Περίοδος λειτουργίας φάσης κανονικής λειτουργίας. Η περίοδος λειτουργίας του τροφοδότη κατά τη φάση κανονικής λειτουργίας sec 15 P15 Περίοδος λειτουργίας φάσης αναμονής. Η περίοδος λειτουργίας του τροφοδότη κατά τη φάση αναμονής sec 15 P16 Περίοδος τακτικού καθαρισμού. min Η περίοδος κατά την οποία ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση τακτικού καθαρισμού απο την κανονική λειτουργία. 30 P20 Μέγιστη ταχύτητα τροφοδότη. Η μέγιστη ταχύτητα του τροφοδότη όταν λειτουργεί παράλληλα με τον ανεμιστήρα καυσαερίων. 60 P21 Ελάχιστη ταχύτητα τροφοδότη. Η ελάχιστη ταχύτητα του τροφοδότη όταν λειτουργεί παράλληλα με τον ανεμιστήρα καυσαερίων. 10 P22 Μέγιστη ταχύτητα αέρα. Η μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων όταν λειτουργεί παράλληλα με τον τροφοδότη. 70 P23 Ελάχιστη ταχύτητα αέρα. Η ελάχιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων όταν λειτουργεί παράλληλα με τον τροφοδότη. 40 σελίδα 06

9 Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση P30 Ταχύτητα αέρα φάσης αρχικού καθαρισμού. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση αρχικού καθαρισμού. 90 P31 Ταχύτητα αέρα φάσης προθέρμανσης αντίστασης. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση προθέρμανσης αντίστασης. 40 P32 Ταχύτητα αέρα φάσης αρχικής τροφοδοσίας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση της αρχικής τροφοδοσίας. 40 P33 Ταχύτητα αέρα φάσης αναμονής φωτιάς. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση αναμονής φωτιάς. 40 P34 Ταχύτητα αέρα προαιρετικής φάσης αρχικής λειτουργίας. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση πρώτου τακτικού καθαρισμού. 40 P35 Ταχύτητα τροφοδότη προαιρετικής φάσης αρχικής λειτουργίας. Η ταχύτητα του τροφοδότη στη φάση πρώτου τακτικού καθαρισμού P36 Ταχύτητα αέρα φάσης τακτικού καθαρισμού. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση τακτικού καθαρισμού. 90 P37 Ταχύτητα αέρα φάσης τελικού καθαρισμού. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων στη φάση τελικού καθαρισμού 90 P40 Διαφορά θερμοκρασίας ανάγνωσης φωτιάς. Η θερμοκρασία που πρέπει να ανέβει απο την στιγμή που θα τροφοδοτηθεί ο χώρος καύσης για να αντιληφθεί το σύστημα οτι υπάρχει φλόγα 8 P41 Διαφορά θερμοκρασίας φάσης επιβάρυνσης. Η διαφορά θερμοκρασίας από την P42 στην οποία πρέπει να φτάσει η θερμοκρασία καυσαερίων για να μεταβούμε απο την φάση επιβάρυνσης στη φάση κανονικής λειτουργίας. π.χ P42=155, P41=30, T=P42-P41= 125, άρα η θερμοκρασία καυσαερίων πρέπει να γίνει 125 για να μεταβούμε στη φάση επιβάρυνσης. Σημείωση: Επίσης πρέπει να παρέλθει χρόνος τουλάχιστον P P42 Θερμοκρασία λειτουργίας. Η επιθυμητή θερμοκρασία καυσαερίων όταν ο καυστήρας λειτουργεί σε κανονικό φορτίο στη φάση κανονικής λειτουργίας =λειτουργία με ξύλα σελίδα 07

10 Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση P43 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η μέγιστη επιθυμητή θερμοκρασία καυσαερίων που ρυθμίζει αυτόματα ο καυστήρας. 230 P44 Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας. Η ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία καυσαερίων που ρυθμίζει αυτόματα ο καυστήρας. 110 P45 Μέγιστο όριο θερμοκρασίας λειτουργίας. Η θερμοκρασία την οποία αν υπερβεί η θερμοκρασία καυσαερίων ο καυστήρας θα δημιουργήσει κωδικό σφάλματος Ε14ς τροφοδοσίας. 250 P46 Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας λειτουργίας. Η θερμοκρασία από την οποία αν πέσει η θερμοκρασία καυσαερίων ο καυστήρας θα δημιουργήσει κωδικό σφάλματος Ε P47 Θερμοκρασία λειτουργίας φάσης αναμονής. Η επιθυμητή θερμοκρασία των καυσαερίων όταν ο καυστήρας λειτουργεί σε κανονικό φορτίο στη φάση αναμονής 105 P48 Όριο θερμοκρασίας φάσης τελικού καθαρισμού. Η θερμοκρασία η οποία στην φάση τελικού καθαρισμού αν θα σταματήσει να την υπερβαίνει η θερμοκρασία καυσαερίων ο καυστήρας θα κλείσει μετά από χρόνο P10 70 P60 Αναλογία αέρα-ξύλου φάσης επιβάρυνση. Η αναλογία της ταχύτητας του ανεμιστήρα καυσαερίων σε σχέση με την ταχύτητα του τροφοδότη κατά τη φάση της επιβάρυνσης - 1,80 P61 Αναλογία αέρα-ξύλου χαμηλής ισχύος. η αναλογία της ταχύτητας του ανεμιστήρα καυσαερίων σε σχέση με την ταχύτητα του τροφοδότη κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας σε χαμηλή ισχύ. - 3,30 P62 Αναλογία αέρα-ξύλου υψηλής ισχύος Η αναλογία της ταχύτητας του ανεμιστήρα καυσαερίων σε σχέση με την ταχύτητα του τροφοδότη κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας σε υψηλή ισχύ. - 0,70 P63 Παράγοντας διόρθωσης φωτιάς. Ο παράγοντας που περιγράφει την ένταση με την οποία επεμβαίνει το σύστημα ελέγχου νερών στην φωτιά - 3,50 P64 Ποσοστό λειτουργίας φάσης φορτώματος. Το ποσοστό της ισχύς λειτουργίας του καυστήρα κατά τη φάση της επιβάρυνσης. 100 σελίδα 08

11 Επιλογή Περιγραφή Μονάδες Εργοστασιακή ρύθμιση P70 Κατανάλωση. Η ποσότητα του υλικού pellet ανά λεπτό που τροφοδοτεί ο τροφοδότης όταν δουλεύει στο 100 kg/min 0.10 P71 Βοηθητικό κύκλωμα. val-tr Ρύθμιση που περιγράφει το είδος του βοηθητικού κυκλώματος (Τρίοδος βαλβίδα ή δεύτερος κυκλοφορητής). VAL P72 Περίοδος service. Ο χρόνος σε μέρες λειτουργίας μετά τον οποίο το σύστημα εμφανίζει μήνυμα Ser (για service). work days 80 P73 Ενεργοποίηση βοηθητικών ενδείξεων. Στην θέση N είναι ενεργοποιημένο το μενού ενδείξεων. Στη θέση FF η οθόνη ενδείξεων εμφανίζει πάντα την τελευταία ρύθμιση απο το μενου ενδείξεων και το μενού ενδείξεων είναι απενεργοποιημένο. n-ff n P74 Ενεργοποίηση αισθητήρα ανεμιστήρα. Στην θέση n είναι ενεργοποιημένο το αισθητήριο hall effect για τον ανεμιστήρα καυσαερίων. Στη θέση ff είναι απενεργοποιημένο. n-ff n Ser Επαναφορά χρόνων λειτουργίας και Service. Μηδενισμός όλων των μετρητών του χρόνου λειτουργίας και τις περιόδου service για να φύγει η ένδειξη SEr. - - rst Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων/ - - Esc Επιστροφή. Επιστροφή στην οθόνη ενδείξεων. - - σελίδα 09

12 Λειτουργία 1) Άνοιγμα - Κλέισιμο καυστήρας ανοίγει και κλείνει με αρκετούς τρόπους. Ο έλεγχος του από το χρήστη γίνεται από:! Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης n/ff - Esc. -Αν ο καυστήρας βρίσκεται σε κατάσταση ff ενεργοποιείται και αναμένει εντολή από κάποιο θερμοστάτη για να εκκινήσει. -Αν βρίσκεται σε κατάσταση n τότε απενεργοποιείται. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε λειτουργία εκείνη τη στιγμή τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. Σε περίπτωση επίσης που λειτουργεί αλλά δεν υπάρχει ακόμη φωτιά στο χώρο καύσης τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού μόνο μετά την δημιουργία φλόγας. -Αν πατηθεί παρατεταμένα το πλήκτρο n/ff - Esc, τότε ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση ff σε όλες τις περιπτώσεις.! Θερμοστάτες χώρου και βοηθητικός (ζεστών νερών). -Οι θερμοστάτες χώρου και ζεστών νερών είναι ενεργοποιημένοι μόνο όταν ο καυστήρας έχει ενεργοποιηθεί από το πλήκτρο n/ff - Esc. - Άν ο θερμοστάτης κλείσει (ενεργοποιηθεί) τότε ο καυστήρας 1. Αν βρίσκεται σε κατασταση ff ενεργοποιείται 2. Αν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μεταβαίνει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας. 3. Αν βρίσκεται σε κατάσταση τελικού καθαρισμού δεν αλλάζει κατάσταση. Αν μείνει όμως ο θερμοστάτης κλειστός (ενεργοποιημένος) μέχρι να μεταβεί σε κατάσταση ff τότε ενεργοποιείται ο καυστήρας απο την αρχή. - Άν ο θερμοστάτης ανοίξει (απνεργοποιηθεί) τότε ο καυστήρας: 1.Άν βρίσκεται σε κατάσταση ff ενεργοποιείται. 2.Άν βρίσκεται σε κατάσταση έναυσης τότε απενεργοποιείται μόνο άν δεν υπάρχει υλικό (pellet) στο χώρο καύσης. Άν υπάρχει τότε συνεχίζει τη διαδικασία έναυσης μέχρι να δημιουργηθεί φλόγα και μετά μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. 3.Άν βρίσκεται σε λειτουργία, τότε μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. Ακόμα ο καυστήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί και από άλλους παράγοντες όπως!η θερμοκρασία των νερών έχει υπερβεί την ρύθμιση S03 (Error E11) Σε αυτή την περίπτωση ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού, αγνοώντας τους θερμοστάτες. Άν κάποιος θερμοστάτης παραμείνει ενεργοποιημένος μετά το κλείσιμο του καυστήρα, τότε ο καυστήρας θα ενεργοποιηθεί και πάλι.!ο καυστήρας παρέμεινε στη φάση αναμονής για χρόνο μεγαλύτερο του P09. Σε αυτή την περίπτωση ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού, αγνοώντας τους θερμοστάτες. Άν κάποιος θερμοστάτης παραμείνει ενεργοποιημένος μετά το κλείσιμο του καυστήρα, τότε ο καυστήρας θα ενεργοποιηθείκαι πάλι.!δημιουργία κωδικού λάθους Σε αυτή την περίπτωση ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση: 1.Τελικού καθαρισμού, αν ο κωδικός λάθους είναι Ε07,Ε08,Ε011,Ε12,Ε13 ή Ε14. 2.ff απευθείας, αν ο κωδικός λάθους είναι Ε05 ή Ε06. σελίδα 10

13 2) Φάσεις λειτουργίας καυστήρας δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αντίθετα η λειτουργία του χωρίζεται σε αρκετές φάσεις. Αυτές είναι:!κατάσταση ff Ο καυστήρας έχει τροφοδοσία αλλά δεν λειτουργεί, δεν έχει φωτιά. Ο καυστήρας βρίσκεται στην κατάσταση αυτή γιατί κανένας θερμοστάτης δεν είναι κλειστός (δεν έχουμε εντολή απο θερμοστάτη) και δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο n/ff-esc για να εκκινήσει ο καυστήρας.!αρχικός καθαρισμός Ο αρχικός καθαρισμός είναι η πρώτη φάση της εκκίνησης. Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας έχει ξεκινήσει την λειτουργία του. Ο τροφοδότης και η αντίσταση είναι κλειστά και ο ανεμιστήρας των καυσαερίων είναι ο μόνος που λειτουργεί στη ρυθμιση P30 για να καθαρίσει το χώρο καύσης από τα υπολείμματα.!αυτή η φάση είναι η πρώτη που βρίσκεται ο καυστήρας κάθε φορά όταν εκκινεί κανονικά, δηλαδή δεν έχει κλείσει απρόσμενα (π.χ από κάποια διακοπή ρεύματος).!προθέρμανση αντίστασης Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας δίνει ρεύμα στην αντίσταση για να προθερμανθεί πριν από την αρχική τροφοδοσία και κρατάει τον ανεμιστήρα των αερίων στη ρύθμιση P31.!Αρχική τροφοδοσία Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας έχει ανοιχτό τον τροφοδότη ώστε να δημιουργηθεί ένα αρχικό απόθεμα pellet στο χώρο καύσης. Η αντίσταση παραμένει ανοιχτή και σε αυτή τη φάση και η ταχύτητα του ανεμιστήρα καυσαερίων είναι στη ρύθμιση P32.!Αναμονή φλόγας Η αναμονή φλόγας είναι η τελευταία φάση της εκκίνησης. Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας έχει ανοιχτά μόνο την αντίσταση και τον ανεμιστήρα καυσαερίων στη ρύθμιση P33 μέχρι να αντιληφθεί την ύπαρξη φλόγας. Αν ο χρόνος παραμονής σε αυτή τη φάση ξεπεράσει την ρύθμιση P06 τότε ο καυστήρας μπαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού και δημιουργεί κωδικό λάθους E12.!Επιβάρυνση Οταν ο καυστήρας αντιληφθεί την δημιουργία φλόγας περνάει στη φάση επιβάρυνσης. Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας επιβαρύνει με υλικό pellet τη φωτιά ώστε η θερμοκρασία των αερίων να αυξηθεί και να πλησιάσει τη θερμοκρασία λειτουργίας P42. Σε αυτή τη φάση παραμένει ώσπου η θερμοκρασία των αερίων να φτάσει την τιμή P42-P41 και έχει παρέλθει χρόνος P07. Αν ο χρόνος παραμόνης σε αυτή τη φάση ξεπεράσει την ρύθμιση P08 τότε ο καυστήρας μπαίνει σε κατάσταση μπαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού και δημιουργεί κωδικό λάθους E13.!Προαιρετική αρχική λειτουργία. Αυτή η φάση ενεργοποιείται όταν ο χρόνος P04 είναι μεγαλύτερος από το 0. Σε αυτή την φάση ο καυστήρας λειτουργεί τον τροφοδότη στην ταχύτητα P35 και τον ανεμιστήρα αερίων στην ρύθμιση P34 χωρίς να είναι ενεργοποιημένο οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου φωτιάς και νερών. Σε αυτή την φάση ο καυστήρας εισέρχεται για χρόνο P04. Έπειτα μεταβαίνει στην κανονική λειτουργία. Άν ο χρόνος P04 είναι μηδέν τότε ο καυστήρας δεν εισέρχεται σε αυτή τη φάση αλλά μεταβαίνει κατευθείαν στην κανονική λειτουργία. σελίδα 11

14 !Κανονική λειτουργία Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας λειτουργεί κανονικά και η φλόγα ρυθμίζεται αυτόματα ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Ο καυστήρας μένει όσο κάποιος θερμοστάτης είναι κλειστός (ενεργοποιημένος) ή δεν έχει πατηθεί το πλήκτρο n/ff - Esc για να κλείσει ο καυστήρας. Άν όλοι οι θερμοστάτες είναι ανοιχτοί (απενεργοποιημένοι) τότε ο καυστήρας φεύγει απο αυτή τη φάση και πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής. Αν η θερμοκρασία νερών υπέρβει το όριο S03, ο καυστήρας μπαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού και δημιουργεί κωδικό λάθους Ε11. Άν η θερμοκρασία καυσαερίων υπέρβει τα όρια των ρυθμίσεων P45 και P46 τότε ο καυστήρας μπαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού και δημιουργεί κωδικό λάθους Ε14. Άν οι παράγοντες P61 και P62 δεν είναι ρυθμισμένοι τότε ο καυστήρας δεν εισέρχεται στην φάση της κανονικής λειτουργίας αλλά σε μια κατάσταση ρύθμισης της φλόγας (σελ 4).!Τακτικός καθαρισμός Ο καυστήρας σταματάει τον τροφοδότη και κρατάει ανοιχτό τον ανεμιστήρα αερίων στη ρύθμιση P36 ώστε να επιτύχει καθαρισμό των υπολειμμάτων της καύσης. Ο καυστήρας εισέρχεται πριοδικά ανάλογα με την ρύθμιση P16 και μένει για χρόνο P05. Έπειτα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία.! Κατάσταση αναμονής Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας λειτουργεί σε μια κατάσταση συντήρησης της φλόγας και χαμηλής κατανάλωσης σύμφωνα με τη ρύθμιση P47. Σε αυτή τη φάση εισέρχεται ο καυστήρας όταν κανένας θερμοστάτης δεν είναι κλειστός (δεν έχουμε εντολή από κανένα θερμοστάτη). Στη φάση αυτή παραμένει ο καυστήρας για χρονικό διάστημα P09. Άν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα έρθει εντολή από κάποιο θερμοστάτη για επαναλειτουργία τότε ο καυστήρας μεταβαίνει και πάλι στην κανονική λειτουργία. Άν όχι τότε ο καυστήρας εισέρχεται σε κατάσταση τελικού καθαρισμού.!τελικός καθαρισμός Ο καυστήρας σταματάει τον τροφοδότη και κρατάει ανοιχτό τον ανεμιστήρα αερίων στη ρύθμιση P37 ώστε να επιτευψθεί σβήσιμο της φλόγας και καθαρισμός του χώρου καύσης. Ο καυστήρας παραμένει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα σύμφωνα με την ρύθμιση Ρ48 ή αλλιώς για χρόνο Ρ11. Ο καυστήρας εισέρχεται σε αυτή τη φάση κανονικά μετά την κατάσταση αναμονής, είτε απο κάποιο σφάλμα είτε αν έχει προηγηθεί στην τροφοδοσία του καυστήρα απρόσμενως τερματισμός λειτουργίας του συστήματος (π.χ απο κάποια διακοπη ρεύματος). Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα σχεδιαγράμματα εκκίνησης και λειτουργίας Παράρτημα Α σελ 14. σελίδα 12

15 3.Κυκλοφορία νερών Ο καυστήρας μπορεί να θερμαίνει τα νερά του καυστήρα και παράλληλα νερά για οικιακή χρήση. Η κυκλοφορία των νερών στον καυστήρα γίνεται με δύο διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την επιλογή Ρ71 από το μενού λειτουργίας.!άν ο παράγοντας Ρ71 βρίσκεται στη θέση lr τότε ο καυστήρας είναι ρυθμισμένος για: - Ένα κυκλοφορητή για τα νερά του καυστήρα. - Ένα κυκλοφορητή για τα ζεστά νερά οικιακής χρήσης.!άν ο παράγοντας P71 βρίσκεται στη θέση VAL, τότε ο καυστήρας είναι ρυθμισμένος για: - Έναν κυκλοφορητή για τα νερά του καυστήρα. - Μία τρίοδη βαλβίδα για βοηθητικό κύκλωμα για τα ζεστά νερά οικιακής χρήσης. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ρυθμισμένοι κυκλοφορητές λειτουργούν όταν η θερμοκρασία των νερών είναι: - Μεγαλύτερη απο τη ρύθμιση S02 ή - Μικρότερη από τη ρύθμιση S04 δηλαδή έχει ενεργοποιηθεί η αντιπαγοτική προστασία ανεξάρτητα απο την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα. Η ενεργοποίηση των εξόδων του κυκλοφορητή (κύρια έξοδος) και της βαλβίδας ή του δεύτερου κυκλοφορητή (βοηθητική έξοδος) γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Άν κάποιος κυκλοφορητής είναι n τότε ενεργοποιείται/ απενεργοποιείται με βάση τη θερμοκρασία του παρακάτω πίνακα. Άν είναι ff τότε μένει απενεργοποιημένος μόνιμα. Κύριος θερμοστάτης Βοηθητικός Θερμοστάτης P45(VAL) P45(Lr) ff ff Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος ff Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος ff n ff Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος ff Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος ff ff n Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος n Κύρια έξοδος ff Βοηθητική έξοδος n n(1) n Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος n Κύρια έξοδος n Βοηθητική έξοδος n (1): Σε αυτήν την περίπτωση που είναι ενεργοποιημένοι και οι δύο θερμοστάτες ο καυστήρας λειτουργεί σε πλήρη ισχύ ανεξάρτητα από την τρέχουσα ρυθμιση του. σελίδα 13

16 Ρυθμίσεις Υπάρχουν δύο ειδών ρυθμίσεις του καυστήρα: οι ρυθμίσεις για την σωστή εκκίνηση και καλή λειτουργία και οι ρυθμίσεις χρήσης. Οι ρυθμίσεις εκκίνησης και λειτουργίας πρέπει να γίνουν από τον εκάστοτε κατασκευαστή του καυστήρα και πρέπει να προσαρμόζονται στο κάθε μοντέλο του καυστήρα. Με αυτές προσαρμόζεται η λειτουργία του συστήματος ελέγχου στον κάθε καυστήρα ώστε να δουλεύει σωστά. Αυτές οι ρυθμίσεις γίνονται από το μενού λειτουργίας (σελ 4). Προσοχή: Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις επηρεάζει την λειτουργία του καυστήρα σημαντικά και μπορεί να οδηγήσει σε μη λειτουργικό σύστημα. Οι ρυθμίσεις χρήσης αποτελούνται από ρυθμίσεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του καυστήρα και αποτελούν επιλογές για τη χρήση και προσαρμογή στον κάθε εγκαταστάτη του καυστήρα. Αυτές γίνονται από το κύριο μενού (σελ 3). Τέτοιες ρυθμίσεις είναι π.χ η θερμοκρασία των νερών ή η θερμοκρασία έναρξης του κυκλοφορητή κτλ. 1. Ρυθμίσεις εκκίνησης και λειτουργίας Για να λειτουργεί σωστά και αποδοτικά ο καυστήρας θα πρέπει να ρυθμιστούν δύο φάσεις. Η φάση της εκκίνησης όπου ο καυστήρας υπακούει πιστά σε προρυθμισμένους χρόνους κα ποσοστά λειτουργίας και η φάση της κανονικής λειτουργίας με φωτιά όπου έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα ελέγχου του καυστήρα. Τέλος υπάρχουν κάποιες γενικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία του μενού ή του service 2. Εκκίνηση Η εκκίνηση του καυστήρα γίνεταιο σε 4 φάσεις. Τον αρχικό καθαρισμό, την προθέρμανση, την αρχική τροφοδοσία και την επιβάρυνση. -Αρχικός καθαρισμός, προθέρμανση και αρχική τροφοδοσία Εδώ παίζουν ρόλο οι εξής ρυθμίσεις απο το μενού λειτουργίας. P01,P02,P03,P06,P30,P31,P32,P33 και P41(σελ4). Σε αυτή τη φάση πρέπει να ρυθμιστούν οι χρόνοι των τριών φάσεων καθώς και οι ταχύτητες του ανεμιστήρα των καυσαερίων σε αυτές τις φάσεις. Ακόμα πρέπει να ρυθμιστεί μια τιμή P41. Αυτή η τιμή αναφέρεται στην διαφορά της τρέχουσας θερμοκρασίας, από την στιγμή που τελειώνει η τροφοδόσία του χώρου καύσης με pellet ώστε να θεωρηθεί η έναυση της φλόγας επιτυχής. πχ Αν την στιγμή που τελειώνει η τροφοδοσία υλικού pellet στο χώρι καύσης η θερμοκρασία καυσαερίων είναι 16 και P41=8 τότε επιτυχής έναυση έχουμε όταν η θερμοκρασία καυσαερίων γίνεται 16+8=24, σε αυτή τη θερμοκρασία τελειώνει η φάση εκκίνησης. Τέλος πρέπει να ρυθμιστεί και ένας χρόνος ασφάλειας P06, μέσα στον οποίο η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί. Με το πέρασμα αυτού του χρόνου ο καυστήρας μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού και εμφανίζει κωδικό σφάλματος Ε12. -Επιβάρυνση Στην φάση της επιβάρυνσης παίζουν ρόλο οι εξής ρυθμίσεις από το μενού λειτουργίας: P03,P07,P08,P12,P20,P21,P22,P23,P41,P42,P60 και P64 (σελ 4). Σε αυτή τη φάση ο καυστήρας πρέπει να ανεβάσει θερμοκρασία καυσαερίων από αυτήν που βρίσκεται όταν εισέρχεται σε αυτή τη φάση μέχρι αυτήν η οποία τον μεταφέρει στην κανονική λειτουργία. Αυτή η θερμοκρασία είναι η διαφορά της επιθυμητής θερμοκρασίας λειτουργίας P42 μείον τη διαφορά θερμοκρασίας φάσης επιβάρυνσης P41. Επίσης ακόμα και αν επιτύχει αυτή τη θερμοκρασία, θα παραμείνει σε αυτή τη φάση για χρόνο τουλάχιστον P07. Καθ όλη την διάρκεια αυτής της φάσης ο καυστήρας δουλεύει σε ένα ποσοστό της πλήρους ισχύος του που ρυθμίζεται από τον παράγοντα P64 και ο τροφοδότης ρίχνει pellet με περίοδο λειτοθυργίας P12 και με αναλογία ποσότητας αέρα - ποσότητας υλικού (pellet) P60. σελίδα 14

17 Δηλαδή ο καυστήρας θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σωστά έτσι ώστε η αρχική τροφοδοσία P03 και η αναλογία P60 με την ισχύ P64 να είναι επαρκείς για να φτάσουμε στη θερμοκρασία P42-P41. Άν ο καυστήρας παραμείνει σε αυτή τη φάση για χρόνο μεγαλύτερο του P08 τότε δημιουργεί κωδικό σφάλματος Ε13 και μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. 3.Λειτουργία Για την φάση της κανονικής λειτουργίας παίζουν ρόλο οι εξής ρυθμίσεις απο το μενού λειτουργίας: P14,P20,P21,P22,P23,P42,P43,P44,P61,P62 και P63 (σελ 4). Για να γίνει σωστή η ρύθμιση τους θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής σειρά: -Όρια λειτουργίας του καυστήρα (ισχύς) -Ρύθμιση φλόγας -Θερμοκρασία λειτουργίας -Παράγοντας διόρθωσης φωτιάς Αν για οποιαδήποτε λόγο κάποιος απο τους παρακάτω παράγοντες αλλάξει τότε θα πρέπει να ρυθμιστούν ξανά και όλοι οι επόμενοι. Αναλυτικά: -Όρια λειτουργίας του καυστήρα(ισχύς) Σε όλες τις φάσεις λειτουργίας του καυστήρα στις οποίες έχουμε φλόγα και λειτουργεί ταυτόχρονα ο τροφοδότης με τον ανεμιστήρα καυσαερίων μπορούν να ρυθμιστούν όρια λειτουργίας ώστε να περιορίσουμε την ισχύ του καυστήρα. Τα όρια αυτά είναι τα: P20,P21,P22,P23 και ρυθμίζουν τα όρια λειτουργίας του ανεμιστήρα καυσαερίων και του τροφοδότη αντίστοιχα. -Ρύθμιση φλόγας Όταν ο καυστήρας εισέλθει στην φάση κανονική λειτουργια τότε η φλόγα ρυθμίζεται αυτόματα από ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου φωτιάς (σελ 14). Αυτό είναι υπεύθυνο για την ρύθμιση του τροφοδότη και του ανεμιστήρα καυσαερίων ώστε η φλόγα να είναι σωστή και η θερμοκρασία της (θερμοκρασία καυσαερίων) να είναι η επιθυμητή. Η ποιότητα της φλόγας ρυθμίζεται από τις παραμέτρους P61 και P62. Αυτοί αφορούν στην αναλογία του αέρα σε σχέση με το ξύλο που τροφοδοτείται στον καυστήρα. Όσο μεγαλύτερος είναι ο παράγοντας, τόσο περισσότερος είναι ο αέρας σε σχέση με το ξύλο. Η ρύθμιση αυτών των παραμέτρων γίνεται σε δύο χρόνους. Ο ένας όταν η φωτιά είναι χαμηλή και το φορτίο του καυστήρα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο (ή και μηδενικό) για την παράμετρο P61 και όταν η φωτιά είναι μεγάλη και το φορτίο του καυστήρα είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο (ακόμη μεγαλύτερο από το ονομαστικό) για την παράμετρο P62. Αυτές οι δύο ρυθμίσεις αρκούν για όλο το φάσμα λειτουργίας του καυστήρα και δεν απαιτείται ρύθμιση σταδίων λειτουργίας. Αντίθετα το σύστημα λειτουργεί αναλογικά και προσαρμόζει τη φλόγα ανάλογα με τις απαιτήσεις κατά το δοκούν. Δείτε και παράγοντας διόρθωσης φωτιάς (σελ 11) Επειδή οι δύο αυτοί παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί για την λειτουργία του καυστήρα, όταν το σύστημα εκκινεί την πρώτη φορά, αν δεν είναι ρυθμισμένοι αυτοί οι παράγοντες τότε αμέσως μετά την φάση επιβάρυνσης αντί για την φάση της κανονικής λειτουργίας (ή της προαιρετικής καλής λειτουργίας), ο καυστήρας εισέρχεται σε μια κατάσταση στην οποία επιβάλλεται η ρύθμιση τους. Στην οθόνη εμφανίζεται το περιεχόμενο της P61 και η φλόγα είναι χαμηλή. Εδώ πρέπει να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ή να γίνει μηδενικό. Με τα πλήκτρα + και - μπορείτε να αλλάζετε σε πραγματικό χρόνο την παράμετρο και να παρατηρείτε τη φλόγα. Όταν αυτή γίνει ικανοποιητική τότε κρατώντας παρατεταμένο το πλήκτρο Enter αποθηκεύετε την τιμή. Αυτόματα στην οθόνη εμφανίζεται το περιεχόμενο της P62 και η φλόγα δυναμώνει. Εδώ το φορτίο του καυστήρα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο, ακόμα κα μεγαλύτερο απο το ονομαστικό. Με τα πλήκτρα +, - μπορείτε να αλλάξετε σε πραγματικό χρόνο την παράμετρο και να παρατηρείτε την φλόγα. Όταν αυτή γίνει ικανοποιητική τότε κρατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Enter αποθηκεύετε την τιμή. Αμέσως μετά ο καυστήρας θα εισέλθει στην φάση της κανονικής λειτουργίας. Αυτή η διαδικασία θα εκτελεστεί μόνο μία φορά αν δεν είναι ρυθμισμένες οι παράμετροι P61και P62. Οι παράμετροι P61 και P62 μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή μέσω του μενού λειτουργίας. σελίδα 15

18 -Θερμοκρασία λειτουργίας Μετά τη ρύθμιση της φλόγας ακολουθεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας λειτουργίας του καυστήρα, δηλαδή την επιθυμητή θερμοκρασία των καυσαερίων όταν ο καυστήρας λειτουργεί σε κανονικό φορτίο. Αυτό γινεται μέσω του μενού λειτουργίας από την παράμετρο P42. Όταν ο καυστήρας βρίσκεται σε κανονική λειτουργία τότε η θερμοκρασία της φωτιάς ρυθμίζεται αυτόματα. Δείτε και παράγοντας διόρθωσης φλόγας (σελ 11). Όμως η ρύθμιση αυτή ελέγχεται από ένα ανώτατο όριο P43 και ένα κατώτατο P44. Αυτά τα όρια θερμοκρασίας είναι η ανώτερη και κατώτερη τιμή στην οποία το σύστημα ελέγχου φωτιάς κινείται ώστε να αυξομειώνει την ισχύ του καυστήρα. Η τιμή P42 θα πρέπει να είναι ανάμεσα στα P43 και P44. Για την ακρίβεια ο καυστήρας αυτόματα κινείται μέσα σε αυτά τα όρια προσπαθώντας να ρυθμίσει τη θερμοκρασία νερών. Δείτε και παράγοντας διόρθωσης φωτιάς (σελ 11). Η παράμετρος P42 πρέπει να ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η θερμοκρασία των καυσαερίων να είναι ίδια με την τιμή P42 όταν ο καυστήρας λειτουργεί περίπου υπο το μισό ή το πιο σύνηθες φορτίο του. Αυτό σημαίνει ότι ο καυστήρας με αυτή τη θερμοκρασία φωτιάς P42, να μπορεί να κρατάει τα νερά στην επιθυμητή ρύθμιση υπό το μισό ή το ποιο σύνηθες φορτίο του. -Παράγοντας διόρθωσης φωτιάς Όταν ο καυστήρας εισέλθει στην φάση κανονική λειτουργία τότε η επιθυμητή θερμοκρασία της φωτιάς ρυθμίζεται από ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου νερών(σελ 14). Αυτό είναι υπεύθυνο για την θερμοκρασία των νερών. Αν αυτά δεν έχουν την ίδια θερμοκρασία με αυτήν της ρύθμισης του χρήστη S01 τότε η φωτιά αυξομειώνεται αυτόματα ώστε επιτύχουμε αύξηση ή μείωση της ισχύς του καυστήρα και εν τέλει την επιθυμητή θερμοκρασία των νερών. Αυτή η αλλαγή της ισχύς του καυστήρα είναι αναλογική και δεν έχει στάδια λειτουργίας. Αντίθετα κινείται μέσα στα όρια P43 και P44. Έτσι το σύστημα ελέγχου νερών επεμβαίνει με τέτοιο τρόπο και αυτό ρυθμίζει το σύστημα ελέγχου φωτιάς. Η ένταση με την οποία επεμβαίνει το σύστημα ελέγχου νερών στην φωτιά ρυθμίζεται από τον παράγοντα διόρθωσης φωτιάς P63. Άν αυτός ο παράγοντας είναι μεγάλος τότε μικρές αποκλίσεις στην θερμοκρασία των νερών έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες διακυμάνσεις στην επιθυμητή θερμοκρασία της φωτιάς και άρα και στην τρέχουσα ισχύ του καυστήρα. Άν αυτός ο παράγοντας είναι μικρός τότε οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας των νερών έχουν μικρότερο αντίκτυπο στην επιθυμητή θερμοκρασία της φωτιάς και άρα και στην τρέχουσα ισχύ του καυστήρα. θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο πιο μεγάλος είναι αυτός ο παράγοντας τόσο πιο νευρικό είναι το σύστημα. 4.Ρυθμίσεις Οι ρυθμίσεις χρήσης αποτελούνται από ρυθμίσεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του καυστήρα και αποτελούν επιλογές για την χρήση και προσαρμογή στην κάθε εγκατάσταση του καυστήρα. Αυτές γίνονται από το κύριο μενού (σελ 3). Τέτοιες ρυθμίσεις είναι π.χ η θερμοκρασία των νερών ή η θερμοκρασία έναρξης του κυκλοφορητή κτλ. Αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις μπορεί να κάνει και ο τελικός χρήστης. σελίδα 16

19 Κωδικοί σφάλματος Κατά τη λειτουργία του καυστήρα μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα. Τα σφάλματα αυτά καθώς και η απόκριση του καυστήρα σε αυτά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κωδικός Περιγραφή σφάλματος Αιτία Λειτουργία Ε05 Βλάβη ανεμιστήρα καυσαερίων Ο ανεμιστήρας καυσαερίων δεν λειτουργεί ή το αισθητήριο του ανεμιστήρα παρουσιάζει βλάβη -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση ff. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη Ε06 Απουσία ροής αέρα καύσης Δεν υπάρχει ροή αέρα καύσης ή το αισθητήριο ροής αέρα παρουσιάζει βλάβη -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση ff. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη Ε07 Βλάβη αισθητηρίου καυσαερίων Το αισθητήριο καυσαερίων δεν είναι συνδεδεμένο, είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτό. -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. -Η βλάβη δεν μπορεί να απενεργοιηθεί μέχρι να κλείσει ο καυστήρας. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη Ε08 Βλάβη αισθητηρίου νερών Το αισθητήριο νερών δεν είναι συνδεδεμένο είναι βραχυκυκλωμένο ή ανοιχτό -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. -Η βλάβη δεν μπορεί να απενεργοιηθεί μέχρι να κλείσει ο καυστήρας. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη Ε11 Υψηλή θερμοκρασία νερών Η θερμοκρασία έχει -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε υπέρβει το όριο ασφάλειας μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού S03 καθαρισμού. -Ανάλογα με την ρύθμιση P45 όσοι κυκλοφορητές είναι συνδε-δεμένοι κυκλοφορούν τα νερά στο φορτίο(πχ στα σώματα) -Μετά την διαδικασία τελικού καθαρισμού ο καυστήρας ανοίγει και πάλι άν έχει εντολή και δεν υπάρχει η βλάβη (έχει πέσει η θερμοκρασία -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη -Η βλάβη φεύγει και η θερμοκρασία νερών έχει αποκαταστασθεί σελίδα 17

20 Κωδικός Περιγραφή σφάλματος Αιτία Λειτουργία Ε12 Λήξη χρονικού ορίου φάσης αναμονής φωτιάς Η θερμοκρασία καυσαερίων δεν ανέβηκε P41 βαθμούς στο χρόνο P06 -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. -Η βλάβη μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν κλείσει ο καυστήρας. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη ή ο καυστήρας μεταβεί από την φάση τελικού καθαρισμού στην κατάσταση ff. Ε13 Λήξη χρονικού ορίου φάσης επιβάρυνσης Η θερμοκρασία καυσαερίων δεν ανέβηκε στους P42-P41 βαθμούς στο χρόνο P08 -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. -Η βλάβη μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν κλείσει ο καυστήρας. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη ή ο καυστήρας μεταβεί από την φάση τελικού καθαρισμού στην κατάσταση ff. Ε14 Θερμοκρασία φωτιάς εκτός ορίων Η θερμοκρασία καυσαερίων είναι μεγαλύτερη από P45 ή μικρότερη από P46 -Αν ο καυστήρας λειτουργεί τότε μεταβαίνει σε κατάσταση τελικού καθαρισμού. -Η βλάβη μπορεί να απενεργοποιηθεί πριν κλείσει ο καυστήρας. -Ο καυστήρας δεν θα ανοίξει μέχρι να απενεργοποιηθεί η βλάβη Για να απενεργοποιηθεί ένας κωδικός σφάλματος θα πρέπει: - Να πατηθούν ταυτόχρονα τα πλήκτρα Menu και Enter - Η αιτία της βλάβης να έχει αποκατασταθεί σελίδα 18

21 Συνδεσμολογία Εξωτερικό σφάλμα Αισθητήρας νερών Κύριος θερμοστάτης Αισθητήρας καυσαερίων Βοηθητικός θερμοστάτης A V Τροφοδότης Ανεμιστήρας καυσαερίων Τρίοδος βαλβίδα ή βοηθητικός κυκλοφορητής Αντίσταση Έναυσης Κυκλοφορητής A V σελίδα 19

22 Παραρτήματα 1,Μονάδα ελέγχου

23 2.Διάγραμμα εκκίνησης σελίδα 20

24 3.Διάγραμμα λειτουργίας σελίδα 21

25 ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΦΕ : ΦΑΣΗ ΚΙΤΡ. ΠΡΑΣ.: ΓΕΙΩΣΗ ΜΠΛΕ : ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΦΕ : ΦΑΣΗ ΚΙΤΡ. ΠΡΑΣ.: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΠΛΕ : ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ N ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 1+ ΚΑΦΕ / 1-ΜΑΥΡΟ ΑΙΣΘΗΤΗΙΟ ΚΟΧΛΙΑ 2+ΓΚΡΙ/2-ΚΙΤΡ. ΠΡΑΣ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ L N L G N ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΥΣΗΣ L G G N ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ L ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ N G G L ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΣΙΛΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 4.Ηλεκτρολογική σύνδεση πίνακα ελέγχου σελίδα 22

26 Τηλ: Fax: Θεσσαλονίκη

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr

THERMIS A.B.E.E. Pellet Controller 14400. www.thermis.gr e mail: info@thermis sa.gr Pellet Controller 14400 Οδηγίες Χρήσης. Ο ελεγκτής περιλαμβάνει την αυτόματη διαδικασία της ανάφλεξης, καύσης και σβησίματος ενός λέβητα pellet ή βιομάζας. MENU Εγκαταστάτη. Για να εισέλθουμε στο menu

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας.

Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. VARIOhydro Ψηφιακός Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ψηφιακός ελεγκτής Vario Hydro προορίζεται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων με υδροθερμικά τζάκια που είναι η κύρια ή βοηθητική πηγή ενέργειας. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων

SFBC. Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων SFBC Ψηφιακός Πίνακας Λέβητα Στερεών Καυσίμων Γενικά Ο ελεγκτής SFBC προορίζεται να ελέγχει λέβητες στερεών καυσίμων που δε βρίσκονται σε χύμα μορφή όπως ξύλα, κάρβουνα, μπριγκέτες κ.α. Τρόποι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ SELTRON PROMATIC D20 1. Οδηγίες συνδεσµολογίας του ελεγκτή 2. Επισκόπηση και βασικές ενδείξεις του ελεγκτή 3. Ρυθµίσεις του ελεγκτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας

GH21PB ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Ψηφιακός πίνακας για λέβητες pellet και βιοµάζας GH21PB ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ελεγκτής GH21PB έχει κατασκευαστεί για τον έλεγχο λειτουργίας λεβήτων στερεών καυσίµων µε pellet και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η διασύνδεση του πίνακα ελέγχου και τα στοιχεία του παρουσιάζονται στην ακόλουθη εικόνα: Ο πίνακας ελέγχου έχει τις ακόλουθες λειτουργίες: 1. Παρουσιάζει την πραγµατική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

Πλήκτρα λειτουργίας. Eνδείξεις οθόνης. Eπεξήγηση συμβόλων. Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης. Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. Πλήκτρα λειτουργίας Πλήκτρο λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης Πλήκτρο λειτουργίας θέρμανσης Πλήκτρο ESC (ακύρωση) Οθόνη ενδείξεων Πλήκτρο ΟΚ (καταχώρηση) Πλήκτρο τεχνικού Πλήκτρο πληροφοριών Περιστροφικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΛΛΕΤ 1) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από το τριπολικό φίς του καυστήρα. 2) Αφαιρέστε το κάλυμμα του καυστήρα ξεβιδώνοντας τις τέσσερις λαμαρινόβιδες. 3)Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 104 1. Πρόλογος Οι ψηφιακές µονάδες αντιστάθµισης της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια και κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV

Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης. Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου THERM LEV THERM LEV Οδηγίες εγκατάστασεις, λειτουργίας και συντήρησης Σειρά ΒΜ Χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Στοιχεία επικοινωνίας: Θεσσαλονίκη: 11χλµ Θεσ/νίκης-Νεοχωρούδας, 57008 Ιωνία, Τηλ: 2310 780 761-2, fax :2310

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

CONTROLLER GH21PB ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CONTROLLER GH21PB ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΥΣΗΣ PELLET και ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α. Γ. ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ.: 22260 52043 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PRO-C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Βασικά μοντέλα 3 στάσεων INDOOR & OUTDOOR με πλακέτες επέκτασης των 3 στάσεων για την δημιουργία μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων

INTD1001 Key lock. www.intelco.com.gr. Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001. Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων INTD1001 Key lock Εγχειρίδιο χρήσης INTD1001 Πληκτρολόγιο έλεγχου πρόσβασης και επιλογής ορόφων Σελ. 2 Γενική Περιγραφή - Δυνατότητες Σελ. 3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Συνδεσμολογία Σελ. 4, 5 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΪΟΝ: 52467 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. Ο χρονοδιακόπτης αυτός μπορεί να προ-ρυθμιστεί σε χρόνο on/off για τις Ηλεκτρικές σας Συσκευές. Είναι ιδανικός για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST)

Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Μεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) με ελεγκτή (ATS-ST) Ο Mεταγωγικός διακόπτης γεννήτριας (ATS) σε συνδυασμό με το controller ATS-ST αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει τη μεταγωγή από το δίκτυο της ΔΕΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος

6300 4299-06/99 GR. Οδηγίες χρήσης. Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος 6300 4299-06/99 GR Οδηγίες χρήσης Ταµπλώ ρύθµισης Logamatic 2109 Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές σε ασφαλές µέρος Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσης Σελίδα 1 Έναρξη λειτουργίας................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 1 Δυνατά μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC1E51A Τηλεχειριστήριο σύγχρονου σχεδιασμού, φιλικό προς το χρήστη BRC1E51A BRC1D52 Εύκολο στη χρήση: όλες οι κύριες λειτουργίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..σελ. 6 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ.σελ. 8 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...σελ. 9 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ.

Κεφάλαιο 5. Logamatic. Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73. Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74. Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77. Logamatic 4321 / 4322 Σελ. Logamatic 4211 Κεφάλαιο 5 Logamatic Πίνακες ελέγχου και αυτοματισμοί Logamatic 2101 / 2109 Σελ. 73 Logamatic 2107 / 2107M Σελ. 74 Logamatic 4212 / 4211 Σελ. 77 Logamatic 4321 / 4322 Σελ. 80 Logamatic 4121

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση

Ο λέβητας περιλαμβάνεται στη γερμανική λίστα BAFA χάρη στο χαμηλό επίπεδο ρύπων και στην υψηλή απόδοση Οικονομία Lambda prbe Προηγμένος αλγόριθμος ελέγχει το λέβητα σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες προσφέροντας τη βέλτιστη απόδοση ανά πάσα στιγμή. Εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση, καθαρισμό εναλλάκτη και

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω παρατηρήσεις προκειμένου αφενός μεν να αποφευχθούν ατυχήματα από κακή λειτουργία αφετέρου δε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 1. Βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί

Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί Γαλλική Τεχνολογία Ηλεκτρικοί Θερμοπομποί 5 χρόνια εγγύηση Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas Υγιεινή Θέρμανση Χαμηλή Κατανάλωση Πώς λειτουργούν οι θερμοπομποί Atlantic; ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΚΛΥΣΜΟΣ Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ RG.A3 Σελίδα: 1 / 10 1. Γενικές Πληροφορίες. Η βαλβίδα RG.A3 (/210 & /380) εναρμονίζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 81-2 : 1998 + Α3 : 2009 (D).

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης 02955 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02955 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4 2.4 Εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ : - Μεγάλη οθόνη γραφικών με φωτισμό - Εύκολο στην χρήση (4 πλήκτρα με κυκλικό μενού) - Πολλές γλώσσες ενδείξεων - Μέτρηση ενέργειας με interface υπολογιστή για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694

Eγχειρίδιο χρήσης RKA 28/20. για το µοντέλο. Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Eγχειρίδιο χρήσης για το µοντέλο RKA 28/20 Επίτοιχος λέβητας συµπύκνωσης µε καυστήρα προαναµίξεως inverter συσσώρευσης CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα