Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Η Μέθοδος Απορρόφησης - Έγχυσης Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Επιβλέπων Καθηγητής Ν. Καφούσιας Κορμανιώτης Ευάγγελος Πάτρα 6

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...1 Πρόλογος...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - Οριακό Στρώμα Εισαγωγή Σύντομα Ιστορικά Στοιχεία...7. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος και τα Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αυτού Διαχωρισμός ή Αποκόλληση του Οριακού Στρώματος...15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - Έλεγχος του Οριακού Στρώματος Εισαγωγή...1. Κίνηση του Στερεού Ορίου (Motion of th Solid Wall) Επιτάχυνση του Οριακού Στρώματος (Acclration of th Boundary Layr - Bloing) Ψύξη του Τοιχώματος (Cooling of th Wall) Έγχυση Διαφορετικού Αερίου (Injction of a Diffrnt Gas) Πρόληψη της μετάπτωσης της ροής σε τυρβώδη με κατάλληλη διαμόρφωση της γεωμετρίας του στερεού (Laminar Arofoils) Απορρόφηση (Suction)...7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III - Εξισώσεις Κίνησης και Εξισώσεις Οριακού Στρώματος για Ομογενή, Ασυμπίεστα, Πραγματικά Ρευστά Εισαγωγή Εξισώσεις Κίνησης Πραγματικών Ρευστών Εξισώσεις Οριακού Στρώματος...36 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IΙΙ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Θεωρητική Μελέτη της Μεθόδου της Απορρόφησης Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Θεωρίας Επίπεδη Πορώδης Επιφάνεια (Πλάκα) Μια Απλή Ακριβής Λύση Το Πρόβλημα του Blasius Προσεγγιστικές Λύσεις Ομοιότητας...45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV...53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V Εφαρμογή Απορρόφησης/Έγχυσης σε Μαγνητοϋδροδυναμική Συμπιεστή Ροή Στρωτού Οριακού Στρώματος Εισαγωγή Περιγραφή του Προβλήματος Αδιαστατοποίηση των Εξισώσεων Σύντομη Περιγραφή της Αριθμητικής Μεθόδου και του Προγράμματος Καθορισμός των Δεδομένων του Προβλήματος Γραφικές Παραστάσεις και Ανάλυση Αποτελεσμάτων...71 (i) Αδιαβατική Πλάκα...71 (ii) Θερμαινόμενη Πλάκα...79 (iii) Ψυχόμενη Πλάκα Συμπεράσματα...93 (i) Αδιαβατική Πλάκα...93 (ii) Θερμαινόμενη Πλάκα...94 (iii) Ψυχόμενη Πλάκα...95 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ V

4 Πρόλογος Η παρούσα Διπλωματική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Ν. Καφούσια. Αναφέρεται σε κάποια γενικά στοιχεία των μεθόδων ελέγχου του οριακού στρώματος και εστιάζεται στον έλεγχο του οριακού στρώματος με εφαρμογή της μεθόδου απορρόφησης έγχυσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο, με γενικό τίτλο Οριακό Στρώμα, αναφέρονται κάποια σύντομα ιστορικά στοιχεία και εισάγεται η έννοια του οριακού στρώματος. Στη συνέχεια, και αφού αποσαφηνιστεί η έννοια του οριακού στρώματος με τη βοήθεια εικόνων και γραφικών, εισάγονται τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτού. Το κεφάλαιο κλείνει με μια περιγραφή του φαινομένου της αποκόλλησης του οριακού στρώματος και των συνεπειών που η αποκόλληση αυτή επιφέρει στη ροή. Στο δεύτερο κεφάλαιο, με γενικό τίτλο Έλεγχος του Οριακού Στρώματος, περιγράφονται συνοπτικά οι βασικές μέθοδοι ελέγχου του οριακού στρώματος καθώς και τα πιο διαδεδομένα πεδία εφαρμογής της κάθε μιας εξ αυτών. Συγκεκριμένα, αναφέρονται οι μέθοδοι Κίνησης του Στερεού Ορίου (Motion of th Solid Wall), Επιτάχυνσης του Οριακού Στρώματος (Acclration of th Boundary Layr - Bloing), Ψύξης του Τοιχώματος (Cooling of th Wall), Έγχυσης Διαφορετικού Αερίου (Injction of a Diffrnt Gas), Πρόληψης της μετάπτωσης της ροής σε τυρβώδη με κατάλληλη διαμόρφωση της γεωμετρίας του στερεού (Laminar Arofoils) και η παράγραφος κλείνει με μια πιο εκτενή περιγραφή της μεθόδου της Απορρόφησης (Suction). Στο τρίτο κεφάλαιο, που φέρει το γενικό τίτλο Εξισώσεις Κίνησης και Εξισώσεις Οριακού Στρώματος για Ομογενή, Ασυμπίεστα, Πραγματικά Ρευστά, παρατίθενται οι εν λόγω εξισώσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, και γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τρόπο που, ιστορικά, αυτές παρήχθησαν. Το τέταρτο κεφάλαιο, με τίτλο Θεωρητική Μελέτη της Μεθόδου της Απορρόφησης, προχωράει τη μελέτη της μεθόδου απορρόφησης/έγχυσης σε επίπεδο μαθηματικών εξισώσεων. Πιο συγκεκριμένα, εισάγονται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας και στη συνέχεια, με ένα συνδυασμό αναλυτικών και αριθμητικών διαδικασιών, πραγματοποιείται η μελέτη της απορρόφησης σε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα

5 Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, με τίτλο Εφαρμογή Απορρόφησης/Έγχυσης σε Μαγνητοϋδροδυναμική Συμπιεστή Ροή Στρωτού Οριακού Στρώματος, μελετάται η μόνιμη, στρωτή, διδιάστατη, μαγνητοϋδροδυναμική ροή, συμπιεστού οριακού στρώματος που δημιουργείται πάνω από λεπτή, επίπεδη επιφάνεια (πλάκα), με αντίξοη βαθμίδα πίεσης και μεταφορά θερμότητας και μάζας, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής απορρόφησης ή έγχυσης στο παραπάνω πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια σύντομη ιστορική εισαγωγή επί του θέματος, ακολουθεί η περιγραφή του προβλήματος, καθώς και η αδιαστατοποίηση των εξισώσεων που το διέπουν. Στη συνέχεια, ακολουθεί η περιγραφή της αριθμητικής μεθόδου που χρησιμοποιείται για την επίλυση των αδιαστατοποιημένων εξισώσεων και παρατίθενται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή της αριθμητικής επίλυσης. Το κεφάλαιο κλείνει με μια συνοπτική παράθεση των συμπερασμάτων της μελέτης του κεντρικού προβλήματος του κεφαλαίου. Κλείνοντας τον σύντομο αυτό πρόλογο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Ν. Καφούσια τόσο για τη βοήθεια που μου παρείχε κατά τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας όσο και για τις γνώσεις που μου προσέφερε κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών μου. Θα ήθελα επίσης να τον ευχαριστήσω για τη συνέπεια, την εργατικότητα, τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, αρετές που τον χαρακτηρίζουν και στην εν γένει αντιμετώπιση των ερευνητικών και διδακτικών του υποχρεώσεων και που αποτέλεσαν ένα εξίσου σημαντικό εφόδιο που αποκόμισα από τη συνεργασία μου μαζί του. Ευχαριστώ επίσης όλους τους καθηγητές του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών για τις πολύτιμες γνώσεις που μου προσέφεραν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω τους διδάκτορες κκ. Ε. Τζιρτζιλάκη και Μ. Ξένο, τον τελευταίο για τη διάθεση αρχειακού υλικού και τον πρώτο για τη βοήθεια του, τις συμβουλές και τις υποδείξεις του κατά τη διαχείριση των αρχείων και των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους γονείς μου, Δημήτρη και Κανέλλα, για την οικονομική και κυρίως ηθική υποστήριξη που μου προσέφεραν καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρετή για την υπομονή και την κατανόηση της, καθώς και για την εν γένει στήριξή της, η οποία συνέβαλε - 4 -

6 ουσιαστικά στην ολοκλήρωση των σπουδών μου και της διπλωματικής αυτής εργασίας. Κορμανιώτης Ευάγγελος Πάτρα 6-5 -

7 - 6 -

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Οριακό Στρώμα 1. Εισαγωγή Σύντομα Ιστορικά Στοιχεία Η Θεωρία του Οριακού Στρώματος αποτελεί εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Δυναμικής των Ρευστών. Παράλληλα παραμένει ένα ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο κομμάτι της επιστήμης αυτής. Η τεράστια σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν ροές ρευστών μικρού ιξώδους όπως είναι ο αέρας και το νερό, τα δύο σημαντικότερα ρευστά, σε συνθήκες που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από την άποψη των πρακτικών εφαρμογών. Συνδυάζοντας με αυτόν τον τρόπο την πρακτική χρησιμότητα και τη μαθηματική ακρίβεια, η Θεωρία του Οριακού Στρώματος κατάφερε να γεφυρώσει ένα πολυετές χάσμα μεταξύ της Υδραυλικής και της Θεωρητικής Υδροδυναμικής. Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα ο κλάδος της Δυναμικής των Ρευστών παρουσιαζόταν διαιρεμένος. Οι θεωρητικοί του κλάδου, βασιζόμενοι στις εξισώσεις κίνησης του Eulr ανέπτυξαν την επιστήμη της Θεωρητικής Υδροδυναμικής. Η επιστήμη αυτή, από θεωρητικής απόψεως, ήταν πλήρης και αυστηρά θεμελιωμένη. Όσον αφορά όμως τις πρακτικές εφαρμογές, η θεώρηση των ρευστών ως ιδανικά οδηγούσε σε αποτελέσματα που έρχονταν σε αντίθεση με τα πειραματικά δεδομένα και καθιστούσαν τη Θεωρητική Υδροδυναμική επιστήμη πολύ μικρής πρακτικής χρησιμότητας. Στον αντίποδα της Θεωρητικής Υδροδυναμικής δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε η επιστήμη της Υδραυλικής, μια καθαρά εμπειρική επιστήμη που αντιμετώπιζε τα προβλήματα που δημιουργούσε η ανεπάρκεια της θεωρίας, βασιζόμενη σε ένα μεγάλο αριθμό πειραματικών δεδομένων. Η διαμάχη μεταξύ Θεωρητικής Υδροδυναμικής και Υδραυλικής έλαβε τέλος οριστικά στις αρχές του εικοστού αιώνα. Το 194, στο Τρίτο Διεθνές Μαθηματικό Συνέδριο στη Χαϊδελβέργη, ο L.Prandtl, παρουσιάζοντας την ξακουστή εργασία του Fluid Motion ith Vry Small Friction 1, κατάφερε να ενοποιήσει τους δύο 1 L.Prandtl, Ubr Flussigkitsbgung bi shr klinr Ribung. Proc. Third Intrn. Math. Congrss, Hidlbrg 194, pp

9 αντιμαχόμενους κλάδους της Ρευστοδυναμικής, δημιουργώντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η θεωρία συμβάδιζε σε σημαντικά μεγάλο βαθμό με τα πειραματικά δεδομένα. Οι εξισώσεις Navir Stoks για πραγματικά ρευστά ήταν γνωστές ήδη από τις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώνα αλλά η δυσκολία επίλυσής τους, στη συντριπτική πλειοψηφία των πρακτικών προβλημάτων, καταδίκαζε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης των ιξωδικών ροών με τη βοήθεια των εξισώσεων αυτών. Επιπροσθέτως, το ιξώδες του νερού καθώς και αυτό του αέρα, που αποτελούν τα συχνότερα απαντώμενα ρευστά στη φύση και τις εφαρμογές, είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα η παράλειψη των δυνάμεων τριβής, ως αμελητέων σε σχέση με τις υπόλοιπες δυνάμεις, να φαίνεται λογική και ανώδυνη. Ο Prandtl, με τη βοήθεια θεωρητικών υποθέσεων και απλών πειραμάτων, τα οποία εκτέλεσε με τη βοήθεια πειραματικών διατάξεων που ο ίδιος είχε κατασκευάσει, έδειξε ότι είναι δυνατόν να αναλυθούν επακριβώς ιξωδικές ροές σε περιπτώσεις με μεγάλη πρακτική σημασία. Απέδειξε, λοιπόν, ότι η ροή γύρω από ένα στερεό σώμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο περιοχές. Ένα πολύ λεπτό στρώμα στην άμεση περιοχή του στερεού ορίου, που καλείται οριακό στρώμα (boundary layr) και που μέσα σε αυτό οι δυνάμεις τριβής παίζουν σημαντικό ρόλο και στην υπόλοιπη περιοχή, έξω από αυτό το στρώμα, όπου οι δυνάμεις τριβής μπορούν να αγνοηθούν και η ροή να θεωρηθεί ιδανική (potntial flo). Με τον τρόπο αυτό ο Prandtl κατάφερε να ερμηνεύσει θεωρητικά τα αποτελέσματα των πειραματικών δεδομένων, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη δυνατή απλοποίηση των μαθηματικών δυσκολιών. Οι εφαρμογές της Θεωρίας του Οριακού Στρώματος είναι πολλές και σημαντικές. Ενδεικτικά, η Θεωρία του Οριακού Στρώματος βρίσκει εφαρμογή στον υπολογισμό της αντίστασης της επιδερμικής τριβής που αναπτύσσεται πάνω σε ένα σώμα που κινείται μέσα σε ένα ρευστό, αντίσταση που παρατηρείται όταν για παράδειγμα ένα πλοίο κινείται μέσα στη θάλασσα. Η αντίσταση σχήματος που δημιουργείται κατά τη ροή ενός ρευστού γύρω από ένα στερεό σώμα υπολογίζεται και αυτή με τη βοήθεια της Θεωρίας του Οριακού Στρώματος. Σημαντικές απαντήσεις δίνει η θεωρία και σε προβλήματα που σχετίζονται με την επίτευξη μέγιστης άντωσης της πτέρυγας ενός αεροσκάφους ή με το πρόβλημα της απώλειας στήριξης. Τέλος, η Θεωρία του Οριακού Στρώματος βοηθάει στην ανάπτυξη μεθόδων καθυστέρησης ή και αποφυγής ενός εξαιρετικά ανεπιθύμητου φαινομένου στην εξέλιξη της ροής ενός ρευστού γύρω από ένα στερεό σώμα, που είναι γνωστό ως - 8 -

10 αποκόλληση του οριακού στρώματος (boundary layr sparation). Το φαινόμενο της αποκόλλησης του οριακού στρώματος καθώς και οι μέθοδοι πρόληψης και αποφυγής του θα αναλυθούν εκτενώς στη συνέχεια. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσης Διπλωματικής Εργασίας, με γενικό τίτλο Έλεγχος του Οριακού Στρώματος, Η Μέθοδος Απορρόφησης Έγχυσης. Αρχικά, η Θεωρία του Οριακού Στρώματος αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο για στρωτές ροές. Σήμερα το πρόβλημα της στρωτής ροής έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται πλήρως λυμένο. Όταν επιδιώχθηκε η θεωρία να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει και τυρβώδεις ροές, οι οποίες κατά κανόνα επικρατούν στα διάφορα ροϊκά φαινόμενα, παρουσιάστηκαν σημαντικές δυσκολίες. Πολλές από αυτές ξεπεράστηκαν χάρη στην εισαγωγή της mixing-lngth thory από τον Prandtl το 195. Παρ όλα αυτά όμως, το πρόβλημα της τυρβώδους ροής απέχει πολύ από το να θεωρηθεί λυμένο και οι πιθανότητες ανάπτυξης μιας γενικής θεωρίας στην κατεύθυνση αυτή είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η Θεωρία του Οριακού Στρώματος, από τη γέννησή της και για περίπου είκοσι χρόνια, αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο Ινστιτούτο του Prandtl στο Gottingn. Το γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στη δυσκολία κατανόησης της Θεωρίας του Οριακού Στρώματος, όπως αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε το 194. Η περίοδος αυτή έληξε με μια διάλεξη που έδωσε ο Prandtl το 197, σε μια συνάντηση της Royal Aronautical Socity στο Λονδίνο. Στα αμέσως επόμενα χρόνια, ερευνητές κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της θεωρίας. Σήμερα, η μελέτη της Θεωρίας του Οριακού Στρώματος έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και ο ρυθμός ανάπτυξης της θεωρίας και των εφαρμογών της είναι τόσο μεγάλος που είναι δύσκολο ακόμα και για τους ειδικούς να παρακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή.. Η Έννοια του Οριακού Στρώματος και τα Χαρακτηριστικά Μεγέθη Αυτού Κατά τη μελέτη της ροής πραγματικών ρευστών, συναντάμε περιπτώσεις στις οποίες η κατανομή της πίεσης, όπως αυτή προκύπτει από τις μετρήσεις, προσεγγίζει την κατανομή που προβλέπει η θεωρία των ιδανικών ρευστών. Παραδείγματα τέτοιων ροών είναι η ροή ρευστού γύρω από επίπεδη πλάκα τοποθετημένη παράλληλα στο ελεύθερο ρεύμα και η ροή αέρα γύρω από αεροτομή. Στις περιπτώσεις αυτές η επίδραση του ιξώδους περιορίζεται σε μια μικρή περιοχή του στερεού ορίου. Η - 9 -

11 συνθήκη μη ολίσθησης στα τοιχώματα του στερεού ορίου επιβάλει μηδενική ταχύτητα κατά μήκος τους (τα ρευστά σωματίδια που έρχονται σε επαφή με το στερεό όριο προσκολλώνται σε αυτό) και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία βαθμίδας ταχύτητας κατά διεύθυνση κάθετη προς την επιφάνεια του στερεού ορίου. Η λεπτή αυτή περιοχή γύρω από το στερεό όριο, μέσα στην οποία η ταχύτητα του ρευστού αυξάνει από την τιμή μηδέν έως την τιμή u, που είναι η ταχύτητα του ελευθέρου ρεύματος, ονομάζεται οριακό στρώμα (boundary layr). Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1..1) φαίνεται το οριακό στρώμα που δημιουργείται κατά την κίνηση νερού γύρω από μια λεπτή, επίπεδη πλάκα. Οι ρευματικές γραμμές γίνονται ορατές με τη βοήθεια σωματιδίων (συνήθως ρινίσματα αλουμινίου) τα οποία φωτίζονται κατάλληλα κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης. Σχήμα 1..1 Το προφίλ της ταχύτητας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυξάνεται το πάχος του οριακού στρώματος κατά τη διεύθυνση της ροής από την επιβράδυνση όλο και μεγαλύτερης ποσότητας ρευστού, φαίνονται στο παρακάτω διάγραμμα (Σχήμα 1..)

12 Σχήμα 1.. Η διατμητική τάση δίνεται από τον πειραματικό νόμο της τριβής του Nton και είναι u τ = μ (1) y Φαίνεται δηλαδή ότι ακόμα και αν το ιξώδες του ρευστού είναι μικρό, η διατμητική τάση παίρνει μεγάλες τιμές εντός του οριακού στρώματος, εξαιτίας της μεγάλης βαθμίδας ταχύτητας μέσα σε αυτό. Το γεγονός αυτό υπαγορεύει ότι και για το σκοπό της μαθηματικής αντιμετώπισης του προβλήματος, η ροή γύρω από το στερεό σώμα πρέπει να χωριστεί σε δύο περιοχές. Το οριακό στρώμα, μέσα στο οποίο η τριβή παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ροής (shar flo) και στην υπόλοιπη περιοχή, έξω από το οριακό στρώμα, στην οποία η τριβή παίρνει τόσο μικρές τιμές ώστε να μπορεί να αγνοηθεί και η ροή στην περιοχή αυτή να προσεγγιστεί με τη βοήθεια της θεωρίας των ιδανικών ρευστών (potntial flo). Σημαντικό ρόλο στη μελέτη ροών γύρω από στερεά σώματα παίζουν και τα χαρακτηριστικά μεγέθη του οριακού στρώματος. Αυτά είναι το πάχος του οριακού στρώματος (boundary layr thicknss), που συνήθως συμβολίζεται με δ, το πάχος μετατόπισης (displacmnt thicknss), που συμβολίζεται με δ 1 και το πάχος ορμής (momntum thicknss) που συμβολίζεται με δ. Για την καλύτερη κατανόηση των μεγεθών αυτών θεωρούμε το οριακό στρώμα που αναπτύσσεται γύρω από μια ακίνητη, επίπεδη, λεπτή πλάκα που είναι τοποθετημένη παράλληλα σε ένα ομοιόμορφο ρεύμα ρευστού ταχύτητας u. Ως πάχος δ του οριακού στρώματος ορίζεται η απόσταση εκείνη, κάθετη προς την επιφάνεια της πλάκας, για την οποία η ταχύτητα u του ρευστού γίνεται ίση με το 99 % της ελεύθερης ρευματικής ταχύτητας u. Το πάχος δ θα αυξάνει με την

13 απόσταση από την οδηγούσα ακμή της πλάκας, εφ όσον κατά μήκος αυτής όλο και περισσότερο ρευστό θα επιβραδύνεται. Το πάχος δ του οριακού στρώματος, για την τυχούσα απόσταση x από την ακμή της πλάκας, μπορεί να εκτιμηθεί με τη βοήθεια του τύπου νx δ ~ () u μ όπου ν = είναι το κινηματικό ιξώδες του ρευστού και το σύμβολο ~ σημαίνει ρ είναι ανάλογο του.... Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω τύπο, το πάχος του οριακού στρώματος γύρω από μια επίπεδη πλάκα εξαρτάται από τα φυσικά χαρακτηριστικά του ρευστού (ιξώδες, πυκνότητα), από την κινηματική κατάσταση του ελευθέρου ρεύματος (ελεύθερη ρευματική ταχύτητα u ) αλλά και από την απόσταση από την οδηγούσα ακμή της πλάκας κατά τη διεύθυνση της ροής. Έχει αποδειχθεί, από τον H.Blasius, ότι για την περίπτωση στρωτής ροής, ομογενούς και ασυμπιέστου ρευστού, γύρω από λεπτή, επίπεδη πλάκα μήκους l (πρόβλημα του Blasius), ο συντελεστής αναλογίας για τη σχέση () είναι 5. Δηλαδή το (μέγιστο) πάχος δ, του οριακού στρώματος που δημιουργείται, δίνεται από την έκφραση νl δ = 5 (3) u Αντίστοιχα, το αδιάστατο πάχος l δ του οριακού στρώματος, θα δίνεται από τον τύπο δ 5 = l R l (4) όπου R είναι ο αριθμός Rynolds της ροής που, ως γνωστόν, για ρευστό ιξώδους μ, πυκνότητας ρ και ελεύθερης ρευματικής ταχύτητας δίνεται από τον τύπο ρu l ul R = = (5) μ ν u και για πλάκα μήκους l, Έχοντας εκτιμήσει το πάχος δ του οριακού στρώματος, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και τη διατμητική τάση τ στην επιφάνεια της πλάκας και κατ επέκταση και τη συνολική αντίσταση που δέχεται η πλάκα. Με βάση τον πειραματικό - 1 -

14 νόμο της τριβής του Νεύτωνα (σχέση (1)) η διατμητική τάση στην επιφάνεια της πλάκας θα δίνεται από τον τύπο Η εκτίμηση u τ = μ (6) y y= u y y= ~ u δ (7) δίνει μu τ ~ (8) δ Οπότε, αντικαθιστώντας το δ με την εκτίμησή του από τη σχέση () παίρνουμε τ ~ μu ρu μl δηλαδή μρu 3 τ ~ (9) l Βλέπουμε λοιπόν ότι η διατμητική τάση στην επιφάνεια της πλάκας είναι ανάλογη 3 τ του u. Δημιουργώντας τώρα το πηλίκο προκύπτει η αναλογία ρu τ ρu ~ μ ρu l δηλαδή τ 1 ~ ρu R l (1) Η παραπάνω σχέση υποδηλώνει ότι η αδιάστατη διατμητική τάση στην επιφάνεια της πλάκας εξαρτάται από τον αριθμό Rynolds της ροής και μόνο. Η συνολική αντίσταση D, για την κάθε πλευρά της πλάκας, ισούται με το γινόμενο του εμβαδού της πλάκας επί τη διατμητική τάση στην επιφάνεια αυτής. Εάν δηλαδή η πλάκα έχει μήκος l και πλάτος b, ισχύει D ~ blτ (11) οπότε, αντικαθιστώντας το τ με την εκτίμησή του από τη σχέση (9), παίρνουμε

15 δηλαδή D ~ bl μρu l 3 D μρ (1) 3 ~ b lu 3 1 Η συνολική, δηλαδή, αντίσταση για την πλάκα είναι ανάλογη του u και του l. Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούμε τώρα να εκτιμήσουμε και τον αδιάστατο συντελεστή αντίστασης περίπτωση είναι C D. Ο τύπος που δίνει το D = (13) ρ u A C D όπου Α το εμβαδόν του στερεού ορίου. Στην υπό μελέτη περίπτωση είναι οπότε ο τύπος (13) δίνει D = (14) ρ u bl C D C D στη γενική A = bl, και αντικαθιστώντας την συνολική αντίσταση D από την εκτίμησή της (σχέση (1)) παίρνουμε δηλαδή b ~ μρu C D ρu bl 3 l C D ~ μ ρu l ή τελικά C D 1 ~ (15) R l Ο συντελεστής αναλογίας για τη σχέση (15) έχει υπολογιστεί από τον Blasius και είναι Για το πρόβλημα του Blasius δηλαδή ισχύει C D 1.38 = (16) R Ενδεικτικά, το πάχος του οριακού στρώματος, που δημιουργείται κατά τη ροή αέρα ( ν = ft / sc ή.134m / s ), ελεύθερης ρευματικής ταχύτητας u = 48 ft / sc ( 5.67km / h ), γύρω από λεπτή, επίπεδη πλάκα μήκους l = 3 ft ή l

16 .914m, στο τέλος αυτής, είναι δ =. 18 in, ή περίπου 5 mm. Ο συντελεστής αντίστασης που προκύπτει είναι C =. 13. D Ως πάχος μετατόπισης ή πάχος μετάθεσης δ 1 ορίζεται το πάχος ενός ιδεατού στρώματος ρευστού, ταχύτητας ίσης με την ελεύθερη ρευματική, μέσα στο οποίο η παροχή του ρευστού είναι ίση με τη μείωση της παροχής μέσα στο οριακό στρώμα, λόγω επιβράδυνσης της ροής. Ο ορισμός του πάχους μετατόπισης προκύπτει από την ανάγκη ικανοποίησης της αρχής διατήρησης της μάζας. Η επιβράδυνση του ρευστού μέσα στο οριακό στρώμα έχει σαν συνέπεια τη μείωση της παροχής σε σχέση με την παροχή που θα υπήρχε εάν η πλάκα δεν βρισκόταν στην πορεία του ελεύθερου ρεύματος. Η αρχή διατήρησης της μάζας επιβάλει μία προς τα άνω μετατόπιση των ρευματικών γραμμών, ώστε να αυξάνονται οι διατομές και να διατηρείται σταθερή η παροχή. Το πάχος μετατόπισης δ 1 δίνεται, ως συνάρτηση της απόστασης x από την οδηγούσα ακμή, από τον τύπο δ u δ1 = δ1( x) = (1 ) dy (17) u Τέλος, η ανάγκη ικανοποίησης της αρχής διατήρησης της ορμής οδηγεί στον ορισμό του πάχους ορμής κατ αναλογία με τον ορισμό του πάχους μετατόπισης. Ως πάχος ορμής, λοιπόν, ορίζεται το πάχος δ ενός ιδεατού στρώματος ρευστού, ταχύτητας ίσης με την ελεύθερη ρευματική, για το οποίο η εισροή ορμής είναι ίση με την αντίστοιχη μείωση αυτής δια μέσου του οριακού στρώματος, λόγω επιβράδυνσης της ροής. Το πάχος ορμής δ δίνεται, πάλι ως συνάρτηση της απόστασης x από την οδηγούσα ακμή, από τον τύπο δ u u δ = δ ( x) = (1 ) dy (18) u u 3. Διαχωρισμός ή Αποκόλληση του Οριακού Στρώματος Πολλές φορές και κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις ροής γύρω από σώματα που δεν έχουν αεροδυναμικό σχήμα, όπως για παράδειγμα η σφαίρα και ο κύλινδρος, είναι δυνατόν τα επιβραδυθέντα ρευστά σωματίδια να μην παραμένουν εντός του οριακού στρώματος καθ όλο το μήκος του στερεού ορίου. Είναι δηλαδή πιθανό να παρουσιαστεί μεγάλη αύξηση του πάχους του οριακού στρώματος κατά την

17 κατεύθυνση της ροής και να παρατηρηθεί εντός αυτού αναστροφή της ταχύτητας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό ρευστά σωματίδια στην άμεση περιοχή του στερεού ορίου να κινηθούν έξω από το οριακό στρώμα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται διαχωρισμός ή αποκόλληση του οριακού στρώματος (boundary layr sparation). Η κύρια αιτία που οδηγεί στο ανεπιθύμητο αυτό φαινόμενο είναι η εμφάνιση p αντίξοης βαθμίδας πίεσης (advrs prssur gradint, > ). Κατά τη διεύθυνση x της ροής δηλαδή, αντί η πίεση να ελαττώνεται, υποβοηθώντας τη ροή, αυξάνεται, επιβραδύνοντάς την αρχικά και αντιστρέφοντάς την στη συνέχεια. Τότε τα ρευστά σωματίδια που βρίσκονται μέσα στο οριακό στρώμα, λόγω της επιβράδυνσης και της μικρής τιμής της κινητικής τους ενέργειας, δεν μπορούν να προχωρήσουν πολύ μέσα στην περιοχή υψηλής πίεσης του οριακού στρώματος. Έτσι, το οριακό στρώμα αποκλίνει πλαγίως από το στερεό όριο, αποκολλούμενο από αυτό, ενώ τα ρευστά σωματίδια που βρίσκονταν εντός του ακολουθούν κατά κανόνα τη φορά της βαθμίδας πίεσης, κινούμενα κατά φορά αντίθετη αυτής του κυρίου ρεύματος. Μια σχηματική αναπαράσταση των ρευματικών γραμμών σε περιπτώσεις αποκόλλησης καθώς και η εξέλιξη του προφίλ της ταχύτητας που συνδέεται με το φαινόμενο αυτό, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.3.1). Σχήμα

18 Με βάση όλα τα παραπάνω, ως σημείο διαχωρισμού ορίζεται το σημείο εκείνο που αποτελεί το όριο αλλαγής διεύθυνσης της ροής μέσα στο οριακό στρώμα (σημείο S στο σχήμα). Το σημείο εκείνο, δηλαδή, στο οποίο η ταχύτητα του ρευστού αντιστρέφεται και αποκτά φορά αντίθετη αυτής του κυρίου ρεύματος. Όπως φαίνεται λοιπόν και από την εικόνα της εξέλιξης του προφίλ της ταχύτητας κατά μήκος του στερεού ορίου, για την περίπτωση αποκόλλησης, το σημείο διαχωρισμού S μπορεί να προσδιοριστεί από τον τύπο u S : = (19) y y= Το φαινόμενο της αποκόλλησης του οριακού στρώματος χαρακτηρίζεται ως ανεπιθύμητο εξαιτίας των συνεπειών που η αποκόλληση αυτή επιφέρει στη ροή. Μερικές από τις σπουδαιότερες είναι η διαταραχή της ροής, η δημιουργία δινών, η μεγάλη απώλεια κινητικής ενέργειας και η αύξηση της αντίστασης σχήματος (form drag) εξαιτίας της διαφοροποίησης της κατανομής της πίεσης, η οποία μετά την αποκόλληση παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση από την κατανομή πίεσης που προβλέπει η θεωρία των ιδανικών ρευστών. Για τους λόγους αυτούς είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο της αποκόλλησης. Η γνώση των συνθηκών αυτών μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε μεθόδους ώστε να καθυστερήσουμε ή και να αποφύγουμε πλήρως το φαινόμενο αυτό, διατηρώντας έτσι όλα τα πλεονεκτήματα μιας στρωτής ροής (χαμηλές τιμές αντίστασης υψηλές τιμές κινητικής ενέργειας), κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την άποψη των πρακτικών εφαρμογών. Η σπουδαιότητα του φαινομένου της αποκόλλησης του οριακού στρώματος στο σχεδιασμό αεροτομών των πτερυγίων των αεροπλάνων φαίνεται στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα 1.3.α και Σχήμα 1.3.β), όπου παρίσταται το πεδίο ροής ρευστού γύρω από μία αεροτομή, υπό διαφορετικές γωνίες προσβολής. Στην περίπτωση που η γωνία προσβολής είναι μικρή, μέχρι o 1, το πεδίο ροής γύρω από την αεροτομή έχει την εικόνα ροής ιδανικού ρευστού. Όταν η γωνία προσβολής αυξάνει, η ροή μέσα στο οριακό στρώμα μεταπίπτει σε τυρβώδη με έντονα σημάδια έναρξης αποκόλλησης. Η αποκόλληση τελικά πραγματοποιείται όταν η γωνία προσβολής γίνει o 15, οπότε και η πτέρυγα χάνει την αντωτική της ικανότητα και λέμε ότι το αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης (stall)

19 Σχήμα 1.3. Ένα άλλο παράδειγμα, στο οποίο το φαινόμενο της αποκόλλησης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, λόγω των συνεπειών που επιφέρει στη ροή, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.3.3). Εδώ, το πεδίο ροής του αέρα γύρω από ένα φορτηγό διανομής, έχει οπτικοποιηθεί με τη βοήθεια λεπτών κλωστών, κατάλληλα τοποθετημένων στις πλαϊνές όψεις του. Στην πρώτη περίπτωση, που η πρόσοψη του φορτηγού στερείται αεροδυναμικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας πολλές γωνίες και εξογκώματα, το φαινόμενο της αποκόλλησης παρατηρείται σε όλο το μήκος της πλαϊνής όψης του φορτηγού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μεγάλου συντελεστή αντίστασης, που έχει ως συνέπεια την υψηλή κατανάλωση καυσίμου. Στη δεύτερη περίπτωση, που η πρόσοψη του φορτηγού είναι στρογγυλεμένη, το οριακό στρώμα παραμένει προσκολλημένο στην πλαϊνή όψη του φορτηγού, καθ όλο το μήκος αυτής. Ως

20 συνέπεια αυτού, ο συντελεστής αντίστασης παραμένει μικρός και η κατανάλωση καυσίμου χαμηλή. Σχήμα Το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, το φαινόμενο της αποκόλλησης του οριακού στρώματος είναι ανεπιθύμητο, καθιστά αναγκαία την ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης ή και αποφυγής του. Στο επόμενο κεφάλαιο, περιγράφονται περιληπτικά διάφορες τεχνικές ελέγχου του οριακού στρώματος που έχουν αναπτυχθεί κατά το παρελθόν και που σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα. Η σημαντικότερη όμως μέθοδος ελέγχου του οριακού στρώματος, τόσο από άποψη αποτελεσματικότητας όσο και από άποψη πρακτικής χρησιμότητας, είναι η μέθοδος της απορρόφησης (boundary layr suction). Η μέθοδος αυτή συνίσταται στην απομάκρυνση των επιβραδυνομένων ρευστών σωματιδίων από το οριακό στρώμα με τη βοήθεια σχισμών ή οπών στην επιφάνεια του στερεού που απορροφούν τα σωματίδια αυτά στο εσωτερικό του. Ο έλεγχος του οριακού στρώματος και η αποφυγή ή καθυστέρηση της αποκόλλησής του με τη βοήθεια της μεθόδου της απορρόφησης αποτελεί και το κεντρικό θέμα της εργασίας αυτής

21 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι Hrman Schlichting, Boundary Layr Thory, Svnth Edition, 1987, McGra Hill Classic Txtbook Rissu Sris, πρώτη έκδοση: GRENZSCHICHT THEORIE 1951) Ν.Γ. Καφούσιας, Ρευστομηχανική ΙΙ, 1999, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, πρώτη έκδοση: 199) Robrt A.Grangr, Fluid Mchanics, 1995, Dovr Publications, Inc. N York, πρώτη έκδοση: 1985 Frank M.Whit, Viscous Fluid Flo, Scond Edition, 1991, McGra-Hill Intrnational Editions, Mchanical Enginring Sris, πρώτη έκδοση:

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Έλεγχος του Οριακού Στρώματος 1. Εισαγωγή Από το 194 που η Θεωρία του Οριακού Στρώματος διατυπώθηκε για πρώτη φορά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, από τον Prandtl, το πρόβλημα του ελέγχου του οριακού στρώματος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Οι πρώτες τεχνικές που αφορούσαν τον έλεγχο του οριακού στρώματος έκαναν την εμφάνισή τους στη γνωστή εργασία του Prandtl που εισήγαγε και την έννοιά του. Η πρακτική χρησιμότητα του ελέγχου του οριακού στρώματος είναι τεράστια, αφού με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται προβλήματα που παρουσιάζονται ένα μεγάλο πλήθος φυσικών και τεχνολογικών εφαρμογών. Στην αεροναυπηγική, για παράδειγμα, η αποφυγή της αποκόλλησης του οριακού στρώματος, σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση και να επιτευχθεί μέγιστη άντωση. Για το λόγο αυτό, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι τεχνητού ελέγχου της συμπεριφοράς του οριακού στρώματος. Σκοπός των μεθόδων αυτών είναι να οδηγήσουν τη ροή σε μια επιθυμητή κατάσταση, επηρεάζοντας τη δομή του οριακού στρώματος. Μέθοδοι και τεχνικές ελέγχου του οριακού στρώματος, που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των προηγουμένων δεκαετιών και που σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα, περιγράφονται εν συντομία στις επόμενες παραγράφους.. Κίνηση του Στερεού Ορίου (Motion of th Solid Wall) Η μέθοδος αυτή είναι η απλούστερη, από φυσικής απόψεως, μέθοδος ελέγχου του οριακού στρώματος και συνίσταται στην προσπάθεια αποφυγής της δημιουργίας του. Εφ όσον το οριακό στρώμα οφείλει την ύπαρξή του στη διαφορά ταχυτήτων μεταξύ του ελευθέρου ρεύματος και του στερεού ορίου, είναι προφανές ότι για να αποφευχθεί, όσο αυτό είναι δυνατόν, η δημιουργία του, πρέπει να ελαττωθεί η διαφορά αυτή. Αυτό επιτυγχάνεται θέτοντας το στερεό όριο σε κίνηση η οποία έχει τη φορά της κίνησης του ελευθέρου ρεύματος. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ αποτελεσματική αλλά η πρακτική της χρησιμότητα είναι μικρή αφού είναι αδύνατον, - 1 -

23 από τεχνικής απόψεως, να εφαρμοστεί στα περισσότερα από τα φυσικά και τεχνολογικά προβλήματα. Η αποτελεσματικότητά της εδείχθη από τον ίδιο τον Prandtl, ο οποίος φωτογράφισε τη ροή γύρω από έναν περιστρεφόμενο κύλινδρο. Όπως φαίνεται λοιπόν στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα..1), η αποκόλληση του οριακού στρώματος έχει αποφευχθεί πλήρως στην πάνω πλευρά του κυλίνδρου, όπου η κίνηση του στερεού ορίου είναι της ίδιας φοράς με αυτήν του ελευθέρου ρεύματος. Παράλληλα, στην κάτω πλευρά του κυλίνδρου και παρ ότι παρατηρούνται σημάδια έναρξης αποκόλλησης, η πλήρης αποκόλληση δεν επέρχεται σε καμία φάση της ροής. Έτσι, η εικόνα ροής πραγματικού ρευστού γύρω από περιστρεφόμενο κύλινδρο προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα ροής ιδανικού ρευστού γύρω από κύλινδρο με κυκλοφορία. Σχήμα..1 Η μέθοδος έχει επίσης εφαρμοστεί με επιτυχία το 1938 από τον A.Favr [1], ο οποίος έκανε μια λεπτομερή πειραματική μελέτη της επίδρασης της κίνησης του στερεού ορίου σε μια αεροτομή. Πιο συγκεκριμένα, κατασκεύασε μια αεροτομή κατά τρόπον ώστε ένα μέρος (μια λωρίδα) της πάνω επιφάνειάς της να κινείται διαρκώς πάνω σε δύο κυλίνδρους, κατά τη φορά του ρεύματος, και η αντίθετη κίνηση της λωρίδας αυτής, που προκύπτει αναγκαστικά στην κάτω επιφάνεια, να περιορίζεται στο εσωτερικό του μοντέλου. Η διάταξη αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική όσον αφορά την αποφυγή της αποκόλλησης και έδωσε πολύ υψηλούς συντελεστές άντωσης ( C L max = 3. 5) σε μεγάλες γωνίες προσβολής ( a 55 o = ). - -

24 Στις πρώτες μελέτες του οριακού στρώματος που αναπτύσσεται πάνω από επίπεδη επιφάνεια (πλάκα), της οποίας το κατάντη μέρος κινείται με το ελεύθερο ρεύμα, συμπεριλαμβάνεται και αυτή του E.Trucknbrodt [] από το Επιτάχυνση του Οριακού Στρώματος (Acclration of th Boundary Layr - Bloing) Πρόκειται για εναλλακτική μέθοδο, η οποία συνίσταται στην παροχή επιπλέον (κινητικής) ενέργειας στα ρευστά σωματίδια που επιβραδύνονται μέσα στο οριακό στρώμα, λόγω των δυνάμεων τριβής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η έγχυση ρευστού, με υψηλή κινητική ενέργεια, από το εσωτερικό του στερεού στο οριακό στρώμα, με τη βοήθεια ενός ειδικού φυσητήρα (blor), όπως για παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα.3.1. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να δοθεί στο σχήμα της οπής (ή σχισμής), ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία στροβίλων στο πίσω μέρος της αεροτομής ή γενικά κοντά στην πίσω ακμή (trailing dg) του στερεού ορίου. Η μέθοδος αυτή (bloing), πολλές φορές εφαρμόζεται και στην πίσω ακμή μιας πτέρυγας, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερων τιμών του συντελεστή άντωσης. Τα πρώτα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούσαν την εφαρμογή της μεθόδου στην πίσω ακμή μιας πτέρυγας, προέκυψαν από μια σειρά πειραμάτων στη Γαλλία [3]. Σχήμα.3.1 Ο άλλος τρόπος είναι να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη ενέργεια κατευθείαν από το ελεύθερο ρεύμα. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας την περιοχή ροής των επιβραδυθέντων ρευστών σωματιδίων με μία περιοχή υψηλότερης πίεσης, διαμέσου μιας σχισμής, όπως για παράδειγμα φαίνεται στο Σχήμα.3. (slottd ing). Τα ρευστά σωματίδια που βρίσκονται στο οριακό στρώμα που σχηματίζεται - 3 -

25 στο μπροστινό πτερύγιο Α-Β, μεταφέρονται στο κυρίως ρεύμα πριν προλάβει να επέλθει αποκόλληση. Από το σημείο C και πέρα, ένα νέο οριακό στρώμα δημιουργείται, το οποίο, κάτω από επιθυμητές συνθήκες, θα φτάσει στην πίσω ακμή της πτέρυγας χωρίς να συντελεστεί αποκόλληση. Με τον τρόπο αυτό, η αποκόλληση περιορίζεται σε αισθητά μεγάλες γωνίες προσβολής, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται υψηλές τιμές της άντωσης. Σχήμα.3. Πάντως, όποια από τις δύο τεχνικές που προαναφέρθηκαν και να χρησιμοποιηθεί, επιπλέον ενέργεια αποδίδεται στα ρευστά σωματίδια του οριακού στρώματος, κοντά στο στερεό όριο, με αποτέλεσμα αυτά να επιταχύνονται και το φαινόμενο της αποκόλλησης να αποφεύγεται ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, να περιορίζεται. 4. Ψύξη του Τοιχώματος (Cooling of th Wall) Η μέθοδος αυτή αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε υπερηχητικές ροές, σε ροές δηλαδή όπου ο αριθμός Mach της ροής είναι μεγαλύτερος του ένα (Μ>1). Σε μια συγκεκριμένη, λοιπόν, περιοχή αριθμών Mach, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ευστάθεια του οριακού στρώματος με εφαρμογή ψύξης (cooling) στη θερμαινόμενη επιφάνεια του στερεού. Η μέθοδος της ψύξης μπορεί επίσης να εφαρμοστεί προκειμένου να μειωθεί το πάχος του οριακού στρώματος, κάτι που είναι χρήσιμο σε αρκετές εφαρμογές αλλά κυρίως σε πειράματα, όπου τα οριακά στρώματα με μεγάλο πάχος προκαλούν ανεπιθύμητη μείωση της ωφέλιμης περιοχής της πειραματικής διάταξης

26 5. Έγχυση Διαφορετικού Αερίου (Injction of a Diffrnt Gas) Κατά την εισαγωγή ενός διαστημικού σκάφους στα πυκνότερα στρώματα της ατμόσφαιρας, η τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ των τοιχωμάτων του και του αέρα είναι πολύ μεγάλη, εξαιτίας της μεγάλης του ταχύτητας. Έτσι, στα τοιχώματα του σκάφους αναπτύσσονται, λόγω της τριβής, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Το πρόβλημα αυτό, γνωστό και ως θερμικό φράγμα, υπήρξε πολύ σημαντικό στην ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας. Εδώ αξίζει ενδεικτικά να αναφερθεί ότι για ένα απλό αεροσκάφος που κινείται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα αυξάνεται κατά 61 m / s (M=1.8), η θερμοκρασία στο πρωραίο άκρο αυτού 14 o C. Στην περίπτωση δε βαλλιστικών πυραύλων ή οχημάτων (επανδρωμένων ή μη) που εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα, η ταχύτητά τους είναι τόσο μεγάλη, ώστε η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στα πρωραία τοιχώματά τους, λόγω της τριβής, μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 5 o C. Ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα μεταφέρεται στο σκάφος, μπορεί να μειωθεί σημαντικά με τη βοήθεια της εισαγωγής (έγχυσης), στο οριακό στρώμα που προκύπτει από τη ροή του αέρα γύρω από το σκάφος, ελαφρού αερίου, διαφορετικού από αυτό της εξωτερικής ροής, διαμέσου ενός πορώδους τοιχώματος. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει έγχυση υγρού, το οποίο εξατμίζεται, ή ακόμα να χρησιμοποιηθεί για τα τοιχώματα υλικό (όπως για παράδειγμα γραφίτης ή γυαλί), το οποίο αφήνεται να λιώσει με τη θερμότητα, μέχρι ενός ασφαλούς πλάτους (ablation). Η σημαντικότερη από τις συνέπειες της έγχυσης αυτής είναι η μείωση του ρυθμού ανταλλαγής θερμότητας, μεταξύ του στερεού ορίου και του αέρα, στην άμεση περιοχή της επιφάνειας του σκάφους, εντός του οριακού στρώματος. Έτσι, η μέθοδος της έγχυσης παρέχει σημαντική θερμική προστασία σε υψηλές, υπερηχητικές ταχύτητες και, για το λόγο αυτό, διατάξεις που βασίζονται στη φιλοσοφία της μεθόδου αυτής, χρησιμοποιούνται ευρέως στο σχεδιασμό διαστημικών σκαφών. 6. Πρόληψη της μετάπτωσης της ροής σε τυρβώδη με κατάλληλη διαμόρφωση της γεωμετρίας του στερεού (Laminar Arofoils) Σκοπός της μεθόδου αυτής είναι η μείωση της αντίστασης τριβής (frictional drag), με μετακίνηση του σημείου μετάπτωσης κατά τη διεύθυνση του ρεύματος

27 Αυτό επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της εξωτερικής επιφάνειας του στερεού. Έχει αποδειχθεί, ότι η απόσταση από την οδηγούσα ακμή, στην οποία συντελείται η μετάπτωση, επηρεάζεται σημαντικά από τη βαθμίδα πίεσης της εξωτερικής ροής και πιο συγκεκριμένα από το πρόσημο αυτής. Όταν, λοιπόν, η πίεση p παρουσιάζει μείωση κατά τη διεύθυνση της ροής ( < ), η μετάπτωση συντελείται x σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς Rynolds απ ότι όταν η πίεση παρουσιάζει αύξηση p ( > ). Η μείωση δηλαδή της πίεσης κατά την κατεύθυνση της ροής έχει x σταθεροποιητική επίδραση στο οριακό στρώμα ενώ το αντίθετο ισχύει για την αύξηση. Στο γεγονός αυτό βασίζεται η κατασκευή των σύγχρονων αεροτομών χαμηλής αντίστασης (lo-drag arofoils). Το επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της γεωμετρίας του στερεού ορίου (πτέρυγας), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μετακίνηση της περιοχής όπου το οριακό στρώμα παρουσιάζει μέγιστο πάχος, όσο πιο μακριά γίνεται από την οδηγούσα ακμή αυτής (διαμόρφωση κατάλληλων αεροδυναμικών χαρακτηριστικών της αεροτομής). Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της αεροτομής παραμένει κάτω από την επίδραση πίεσης που μειώνεται κατά την κατεύθυνση της ροής και η ροή στο οριακό στρώμα παραμένει στρωτή (laminar boundary layr). Η σημασία των αεροτομών στην επίτευξη χαμηλών τιμών αντίστασης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα.6.1), όπου μια αεροτομή και ένας κύλινδρος παρίστανται σε τέτοια αναλογία ώστε, σε ροή παράλληλη προς τον άξονα συμμετρίας της αεροτομής, να παρουσιάζουν την ίδια συνολική αντίσταση τριβής. Σχήμα

28 7. Απορρόφηση (Suction) Η μέθοδος της απορρόφησης, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, είναι η σημαντικότερη μέθοδος ελέγχου του οριακού στρώματος και συνίσταται στην απομάκρυνση των επιβραδυνομένων ρευστών σωματιδίων από το οριακό στρώμα, με τη βοήθεια καταλλήλων σχισμών ή οπών στην επιφάνεια του στερεού, προτού αυτά γίνουν αιτία να προκληθεί αποκόλληση. Με τον τρόπο αυτό, το οριακό στρώμα παραμένει προσκολλημένο στο στερεό όριο μέχρι μια συγκεκριμένη τιμή αντίξοης βαθμίδας πίεσης. Με κατάλληλη διαμόρφωση και διάταξη των σχισμών (ή οπών) στην επιφάνεια του στερεού και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατόν η αποκόλληση να αποφευχθεί πλήρως. Ταυτόχρονα και εξαιτίας της αποφυγής της αποκόλλησης, η αντίσταση πίεσης (prssur drag) είναι σημαντικά μικρότερη από εκείνη που θα αναπτυσσόταν στην περίπτωση που το ανεπιθύμητο φαινόμενο της αποκόλλησης θα συντελούταν. Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής της απορρόφησης, όπως αυτή πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Prandtl, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα.7.1). Σχήμα

29 Στα παρακάτω σχήματα (Σχήμα.7., Σχήμα.7.3 και Σχήμα.7.4) φαίνονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής απορρόφησης, πρώτα στο ένα και μετά και στα δύο τοιχώματα, ενός αποκλίνοντα αγωγού. Σχήμα.7. Σχήμα

30 Σχήμα.7.4 Στις σύγχρονες εφαρμογές, η μέθοδος της απορρόφησης χρησιμοποιείται και με σκοπό τη μείωση της συνολικής αντίστασης (τριβής και πίεσης). Με τη βοήθεια κατάλληλων διατάξεων εγκοπών απορρόφησης (suction slits), είναι δυνατόν να προκληθεί μετακίνηση του σημείου μετάπτωσης (της ροής εντός του οριακού στρώματος από στρωτή σε τυρβώδη) κατά την κατεύθυνση του ρεύματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση μικρότερων τιμών του συντελεστή αντίστασης, αφού ως γνωστόν η αντίσταση στην περίπτωση στρωτής ροής είναι σημαντικά μικρότερη απ ότι η αντίσταση στην περίπτωση τυρβώδους ροής. Η συμβολή της απορρόφησης στην καθυστέρηση της μετάπτωσης, είναι στην ουσία η μείωση του πάχους του οριακού στρώματος. Η μείωση αυτή, επιφέρει μείωση και στην τάση της ροής εντός του οριακού στρώματος να μεταπέσει σε τυρβώδη. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί ότι, με βάση τη μορφή των προφίλ της ταχύτητας, η ροή εντός οριακού στρώματος, στην περίπτωση που έχει εφαρμοστεί απορρόφηση, είναι λιγότερο πιθανό να μεταπέσει σε τυρβώδη, απ ότι στην περίπτωση στρωτής ροής, σε οριακό στρώμα ίσου πάχους, στο οποίο δεν έχει εφαρμοστεί απορρόφηση. Ιστορικά, οι πρώτες προσπάθειες για την πρακτική εφαρμογή της απορρόφησης στον έλεγχο ροών βασίστηκαν σε διακριτές εγκοπές πάνω στο στερεό όριο, αφού δεν ήταν διαθέσιμα ανθεκτικά πορώδη υλικά. Αντίθετα, η θεωρητική αντιμετώπιση βασίστηκε στην παραδοχή της ομοιόμορφης απορρόφησης, λόγω της - 9 -

31 ευκολίας που μια τέτοια θεώρηση παρέχει στους αναλυτικούς και αριθμητικούς υπολογισμούς. Η μελέτη πιο σύνθετων διατάξεων, όπως για παράδειγμα διατάξεων περιοδικής απορρόφησης μέσω κατανεμημένων εγκοπών και η επίδραση αυτών στην ευστάθεια της ροής, ξεκίνησε μόλις στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας [4]. Η μέθοδος της απορρόφησης χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, στο σχεδιασμό των πτερυγίων των αεροπλάνων, με σκοπό την αποφυγή της αποκόλλησης και την επίτευξη υψηλών τιμών άντωσης. Ένας μεγάλος αριθμός διατάξεων εγκοπών απορρόφησης και η επίδραση κάθε μιας από τις διατάξεις αυτές στην επίτευξη της μέγιστης τιμής της άντωσης, μελετήθηκε εκτενώς από τον O.Schrnk [5]. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα πρώτα εκτενή πειραματικά δεδομένα, που αφορούσαν την επίδραση της απορρόφησης στις πτέρυγες αεροπλάνων, έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του είκοσι και τις αρχές της δεκαετίας του τριάντα, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου Arodynamisch Vrsuchsanstalt στο Gottingn, υπό την καθοδήγηση του O.Schrnk, ο οποίος δημοσίευσε και μια κατατοπιστική ανασκόπηση της δουλειάς αυτής [6]. Οι έρευνες προχώρησαν τόσο, που στα τέλη της δεκαετίας του τριάντα, το Ινστιτούτο του Gottingn ήταν σε θέση να κατασκευάσει δύο πειραματικά αεροπλάνα, στα οποία εφαρμόστηκε απορρόφηση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους. Μια λεπτομερής περιγραφή των πειραματικών αυτών αεροπλάνων, δόθηκε από τον J.Stupr [7]. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα.7.5) βλέπουμε φωτογραφίες του πεδίου ροής στην πτέρυγα ενός από αυτά τα αεροπλάνα. Τα αποτελέσματα της απορρόφησης, η οποία εφαρμόζεται στη σχισμή μεταξύ της πτέρυγας και του κινητού πτερυγίου (flap), γίνονται ορατά με τη βοήθεια λεπτών νημάτων, των οποίων το ένα μόνο άκρο έχει προσκολληθεί στην πτέρυγα. Βλέπουμε λοιπόν ότι, χωρίς απορρόφηση, το οριακό στρώμα αποκολλάται πλήρως από το πτερύγιο και επανέρχεται πλήρως σε αυτό, όταν εφαρμοστεί απορρόφηση

32 Σχήμα.7.5 Συγκεκριμένες παράμετροι της απορρόφησης, όπως για παράδειγμα το βέλτιστο σχήμα των εγκοπών, η κατανομή της ταχύτητας κοντά στην εγκοπή και η κατανομή της πίεσης γύρω από αυτήν, μελετήθηκαν συστηματικά από τον A.Grbr [8]

33 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI Hrman Schlichting, Boundary Layr Thory, Svnth Edition, 1987, McGra Hill Classic Txtbook Rissu Sris, πρώτη έκδοση: GRENZSCHICHT THEORIE 1951) Κ.Δ. Αλεξόπουλος, Μηχανική-Ακουστική, Έκδοση Τέταρτη, 196 (Γενική Φυσική - Τόμος Πρώτος) Α.Γ. Καραμπής, Αριθμητική Μελέτη της Ανιξωδικής Ευστάθειας Συμπιεστού Υπερηχητικού Οριακού Στρώματος Γύρω από Κώνο, (Διδακτορική Διατριβή, Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών) [1] A.Favr: Contribution a l tud xprimntal ds mouvmnts hydrodynamiqus a dux dimnsions, Thsis Univrsity of Paris 1938, 1-19 [] E.Trucknbrodt: Di Laminar Ribungsschicht an inr tilis mitbgtn langsangstromtn bnn Platt. Abh. Braunschig. Wiss. Gs. 4, (195) [3] Ph.Poisson-Quinton: Rchrchs thoriqus t xprimntals sur l control d circulation par soufflag appliqué aux ails d avions. ONERA Publication, Not Tchniqu No.37 (1956) [4] M.Gad-El-Hak, A.Pollard, J.P Bonnt (ds.), Flo Control: Fundamntals and Practics, Springr (1998) [5] O.Schrnk: Tragflugl mit Grnzschichtabsaugung. Luftfahrtforschung, 49 (198) [6] O.Schrnk: Vrsuch mit Absaugflugln. Luftfahrtforschung 1, 1-7 (1935) - 3 -

34 [7] J.Stupr: Flight xprimnts and tsts on to airplans ith suction slots. NACA TM 13 (1935). Engl. transl. of ZWB Forschungsbricht No.181 (1943) [8] A.Grbr: Untrsuchungn ubr Grnzschichtabsaugung. Rp. Inst. of Arodynamics (1948)

35 - 34 -

36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII Εξισώσεις Κίνησης και Εξισώσεις Οριακού Στρώματος για Ομογενή, Ασυμπίεστα, Πραγματικά Ρευστά 1. Εισαγωγή Στο σημείο αυτό και προτού περάσουμε στη θεωρητική μελέτη της μεθόδου της απορρόφησης, κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν δύο λόγια για τις εξισώσεις κίνησης ενός πραγματικού ρευστού (εξισώσεις Navir - Stoks) καθώς και για τις απλοποιήσεις που εισήγαγε σε αυτές ο Prandtl, εξάγοντας έτσι τις εξισώσεις του οριακού στρώματος.. Εξισώσεις Κίνησης Πραγματικών Ρευστών Οι εξισώσεις κίνησης για πραγματικά ρευστά, γνωστές και ως εξισώσεις Navir Stoks, οφείλουν την ονομασία τους στο Γάλλο μηχανικό Claud Louis Mari Navir ( ), ο οποίος το 187 έγινε ο πρώτος που επιχείρησε να εισάγει στις μαθηματικές εξισώσεις τις επιπτώσεις του ιξώδους στη ροή [1], και στο Βρετανό φυσικομαθηματικό Sir Gorg Gabril Stoks ( ). Ο Stoks γεννήθηκε στην Ιρλανδία, σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Cambridg, διατέλεσε καθηγητής μαθηματικών στο εν λόγω ίδρυμα από το 1849 έως το θάνατό του και είναι αυτός ο οποίος το 1845 έδωσε στις εξισώσεις κίνησης πραγματικού ρευστού την τελική τους μορφή []. Οι εξισώσεις κίνησης λοιπόν για ομογενή, ασυμπίεστα, πραγματικά ρευστά, σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων Oxyz, έχουν την κάτωθι μορφή: ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 z y x z P F z y x u t z y x y P F z y x u t z u y u x u x P F z u y u x u u t u z y x = = = ν ρ υ υ υ υ ν ρ υ υ υ υ υ ν ρ υ (1)

37 όπου μ ν = είναι το κινηματικό ιξώδες του ρευστού, μ ο συντελεστής ρ συνεκτικότητάς του (ιξώδες), ρ η πυκνότητά του, P η πίεσή του, F, F, F οι x y z συνιστώσες, ανά μονάδα μάζας, του εξωτερικού πεδίου δυνάμεων και συνιστώσες της ταχύτητας. u,υ, οι Οι εξισώσεις Navir Stoks είναι μερικές διαφορικές εξισώσεις ελλειπτικού τύπου και ως τέτοιες οφείλουν να περιγράφουν μια κατάσταση ισορροπίας. Αυτό λοιπόν που στην ουσία περιγράφουν, είναι ισορροπία μεταξύ των δυνάμεων αδρανείας ανά μονάδα μάζας του πρώτου μέλους και των δυνάμεων εξωτερικού πεδίου, πίεσης και τριβής (ανά μονάδα μάζας πάντοτε) του δευτέρου μέλους. Για τη μελέτη ροών πραγματικών ρευστών, στις παραπάνω εξισώσεις Navir Stoks, προστίθεται και η εξίσωση της συνέχειας, η οποία για ομογενή και ασυμπίεστα πραγματικά ρευστά και σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων Oxyz, έχει τη μορφή: u υ + + = x y z Η εξίσωση συνέχειας, μαζί με τις εξισώσεις Navir Stoks, αποτελούν ένα σύστημα τεσσάρων διαφορικών εξισώσεων, με αγνώστους τις τρεις συντεταγμένες της ταχύτητας u,υ, και την πίεση P. Θεωρητικά λοιπόν, το σύστημα επαρκεί για τον καθορισμό των τεσσάρων αυτών αγνώστων, εφ όσον βέβαια καθοριστούν αρχικές και συνοριακές συνθήκες. Στην πράξη όμως, τα χαρακτηριστικά του συστήματος (συζευγμένο, μη γραμμικό, δευτέρας τάξεως) καθιστούν αδύνατη την εύρεση αναλυτικής λύσης του στη γενική περίπτωση. Παρά το γεγονός αυτό, αναλυτικές λύσεις του συστήματος, παραδεκτές σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, είναι δυνατόν να βρεθούν με βάση απλοποιήσεις που εισάγονται στις εξισώσεις Navir Stoks, ανάλογα με το εκάστοτε αντιμετωπιζόμενο πρόβλημα. () 3. Εξισώσεις Οριακού Στρώματος Οι σπουδαιότερες απλοποιήσεις των εξισώσεων Navir Stoks έγιναν το 194 από τον Ludig Prandtl, ο οποίος με τον τρόπο αυτό παρήγαγε τις εξισώσεις του οριακού στρώματος [3]. Για την παραγωγή των εξισώσεων αυτών, ο Prandtl, μετά την αδιαστατοποίηση των εξισώσεων Navir Stoks με την εισαγωγή

38 καταλλήλων μεγεθών αναφοράς (δηλαδή χαρακτηριστικής ταχύτητας, μήκους, χρόνου και δυναμικής πίεσης), προχώρησε στην εκτίμηση της τάξης μεγέθους καθενός όρου των εξισώσεων κίνησης. Στη συνέχεια διέγραψε (δηλαδή θεώρησε αμελητέους) όρους που ήταν μικρότερης τάξης από άλλους, όπως για παράδειγμα όρους τάξεως δ σε σχέση με όρους τάξεως δ ( δ << 1 ), επιτυγχάνοντας έτσι σημαντική απλοποίηση των εξισώσεων Navir Stoks, αλλά ταυτόχρονα και αλλαγή της φύσης (χαρακτήρα) αυτών. Οι εξισώσεις λοιπόν του οριακού στρώματος, για διδιάστατη ροή ομογενούς και ασυμπιέστου, πραγματικού ρευστού και σε σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων Oxyz, έχουν την κάτωθι μορφή: u u u + u + υ t x y u υ + = x y 1 dp u = + ν ρ dx y (3) με τις ακόλουθες συνοριακές συνθήκες: για y = : u =, υ = (4α) για y : u u ( x, t) (4β) όπου u ( x, t) είναι η (γνωστή) ελεύθερη ρευματική ταχύτητα. Παρατηρούμε εδώ ότι το σύστημα (3) περιέχει μία μόνο εξίσωση ορμής, που είναι αυτή που προκύπτει από την απλοποίηση της εξίσωσης ορμής Navir Stoks κατά την x -διεύθυνση. Η εξίσωση ορμής κατά την y -διεύθυνση παραλείπεται, αφού απλοποιείται τελικά στην P ~ (5) y που στην ουσία υποδηλώνει ότι η πίεση εντός του οριακού στρώματος επιβάλλεται από την εξωτερική δυναμική ροή. Έτσι, η κατανομή της πίεσης μέσα στο οριακό στρώμα προκύπτει με τη βοήθεια της εξίσωσης Brnoulli: u u 1 dp + u = (6) t x ρ dx Οι εξισώσεις του οριακού στρώματος είναι τώρα παραβολικού τύπου και κατά συνέπεια θα περιγράφουν διάχυση, εδώ τη διάχυση μέσα στο ρευστό της στροβιλότητας του πεδίου ταχυτήτων, που τώρα προκύπτει ως αποτέλεσμα της κίνησης του στερεού ορίου γύρω από το οποίο δημιουργείται το οριακό στρώμα

39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙΙ Hrman Schlichting, Boundary Layr Thory, Svnth Edition, 1987, McGra Hill Classic Txtbook Rissu Sris, πρώτη έκδοση: GRENZSCHICHT THEORIE 1951) Ν.Γ. Καφούσιας, Ρευστομηχανική Ι, 1999, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, πρώτη έκδοση: 1989) Ν.Γ. Καφούσιας, Ρευστομηχανική ΙΙ, 1999, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, πρώτη έκδοση: 199) Ν.Γ. Καφούσιας, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική ΙΙ, 1995, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών) Microsoft Encarta Encyclopdia Πηνελόπη Μπαρδή, Η Ιστορική Εξέλιξη της Μηχανικής των Ρευστών μέσα από τη Συμβολή των Κυριοτέρων Επιστημόνων σε Αυτή, 1995 (Διπλωματική Εργασία, Μαθηματικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών) [1] M.Navir: Mmoir sur ls lois du movmnt ds fluids. Mm. d l Acad. d Sci. 6, (187) [] G.G.Stoks: On th thoris of intrnal friction of fluids in motion. Trans. Cambr. Phil.Soc. 8, (1845) [3] L.Prandtl, Ubr Flussigkitsbgung bi shr klinr Ribung. Proc. Third Intrn. Math. Congrss, Hidlbrg 194. Rprintd in: Vir Abhandlugn zur Hydround Arodynamik. Gottingn, 197; NACA TM 45 (198)

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV Θεωρητική Μελέτη της Μεθόδου της Απορρόφησης 1. Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Θεωρίας Ο απλούστερος τρόπος για να ξεκινήσει η μελέτη της μεθόδου της απορρόφησης και της επίδρασης αυτής στο οριακό στρώμα, σε επίπεδο μαθηματικών εξισώσεων, είναι η θεώρηση της περίπτωσης συνεχούς απορρόφησης. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί, για παράδειγμα, να επιτευχθεί με τη βοήθεια μιας πορώδους επίπεδης επιφάνειας, με ομοιόμορφη κατανομή πόρων, που παρεμβάλλεται παράλληλα σε ένα ομοιόμορφο ρεύμα ρευστού ταχύτητας u. Για τη μελέτη αυτή θα χρησιμοποιηθεί ορθογώνιο σύστημα καρτεσιανών συντεταγμένων, με τον άξονα των x να κείται κατά μήκος της επιφάνειας που ορίζεται από το Oxz - επίπεδο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 3.1.1). Σχήμα Η ροή μελετάται στις δύο διαστάσεις, εφ όσον οποιαδήποτε διατομή z = σταθ. και αν θεωρήσουμε, η εικόνα που προκύπτει είναι πανομοιότυπη. Η απορρόφηση θα εμφανιστεί στις εξισώσεις με τη μορφή μη μηδενικής συνιστώσας της ταχύτητας πάνω στο τοίχωμα και κατά διεύθυνση κάθετη σε αυτό. Η συνιστώσα αυτή θα συμβολίζεται ως υ ( ) και θα ισχύει υ σε περίπτωση x απορρόφησης και υ > σε περίπτωση έγχυσης. Ο λόγος της ταχύτητας απορρόφησης προς την ελεύθερη ρευματική ταχύτητα υ πρέπει να παραμένει μικρός, δηλαδή <. 1, ώστε να απορροφώνται ρευστά u <

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΣΗ, ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΡΟΠΗ ΠΡΟΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ NACA0012 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2013 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ

ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΕΜΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πτήση των πουλιών πάντα γοήτευε τον άνθρωπο. Έπειτα από αιώνες άκαρπων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013

Κάραλης Γεώργιος, «Παράρτημα B. Βασικές γνώσεις Αιολικής Ενέργειας» Ακαδημία Ενέργειας, 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ B. ΒΑΣΙΚΈΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΊΛΗΨΗ... 2 1 ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΑΙΟΛΙΚΉΣ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ... 3 1.1 Ο ΆΝΕΜΟΣ... 3 1.2 ΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΌ ΟΡΙΑΚΌ ΣΤΡΏΜΑ... 5 1.3 ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε.

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS» ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ. Θεωρία και ασκήσεις. Αθήνα 2012. Θερμοδυναμική 2012 Σελίδα 1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Θεωρία και ασκήσεις Αθήνα 0 0 Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η ιστορία της θερμοδυναμικής, με τη μοντέρνα έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει το πρώτο ήμισυ του ΧΙΧ αιώνα. Στην πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Πειραματική διερεύνηση κατακόρυφων φλεβών αρνητικής άνωσης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης

Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΓΚΕΡΤΖΟΥ ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μελέτη ροϊκών φαινομένων για μεγιστοποίηση θερμανταλλαγής σε ολοκληρωμένο ηλιακό σύστημα συλλέκτη-αποθήκης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαχαρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Διδακτικό υλικό για τις Ασκήσεις Πράξης του ομώνυμου μαθήματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3. EPΩTHΣEIΣ AΠANTHΣEIΣ 4. ΛYMENΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ STOKES ΣΕ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων

Πτυχιακή Εργασία: Θερμική Αγωγιμότητα αιωρημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία: Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ http://lab_aero.vt.teithe.gr/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι Dr.-Ing. Γ. Δεληπορανίδης ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα: 1. 1 Βασικές αρχές 1. 2 Ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.

Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής διάταξης με θερμίστορ και πειραματική αξιολόγηση του μοντέλου ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση θερμοσίφωνα σε MATLAB, Κατασκευή θερμομετρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πρόχειρες Σημειώσεις. Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πρόχειρες Σημειώσεις Ν. Ανδρίτσος και Β. Μποντόζογλου Βόλος, Μάρτιος 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Εισαγωγικά Η διφασική και γενικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 3 Π. ΜΠΕΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤI Σ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 996 4 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Πολυτεχνείο Κρήτης Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ιδακτικοί Στόχοι Μετά το πέρας της µελέτης του δεύτερου κεφαλαίου θα είστε ικανοί: Να αναφέρετε την ιστορική εξέλιξη των κινητήρων αεριώθησης, τις κατηγορίες στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα