Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP"

Transcript

1 Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού HP και επιλεγμένα προϊόντα λογισμικού τρίτων κατασκευαστών. Με την τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP, το προσωπικό IT της επιχείρησής σας εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στα HP Global Support Centers. Οι τεχνικοί της HP συνεργάζονται με την ομάδα IT της επιχείρησής σας και παρέχουν συμβουλές σχετικά με τις λειτουργίες και τη χρήση του λογισμικού, βοηθούν στη διάγνωση προβλημάτων και στην επίλυσή τους και εντοπίζουν αδυναμίες του λογισμικού. Αυτή η υπηρεσία παρέχει επίσης ηλεκτρονική πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες υποστήριξης, επιτρέποντας στο προσωπικό IT να εντοπίζει βασικές πληροφορίες για το προϊόν και την υποστήριξη. Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει στο προσωπικό IT να παραμένει συγκεντρωμένο στις βασικές εργασίες και προτεραιότητες του Παρέχει πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς της HP για γρηγορότερη επίλυση των προβλημάτων Μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος και στη μείωση του χρόνου παραμονής του συστήματος εκτός λειτουργίας λόγω προβλημάτων του λογισμικού Αξιόπιστοι χρόνοι απόκρισης Κύρια χαρακτηριστικά υπηρεσίας Πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων Απομόνωση προβλημάτων Διαχείριση κλιμάκωσης Ηλεκτρονική υποστήριξη λογισμικού Υποστήριξη χαρακτηριστικών και λειτουργίας λογισμικού Απομακρυσμένη πρόσβαση Συμβουλευτική υποστήριξη εγκατάστασης Ευέλικτο παράθυρο κάλυψης Ευέλικτος χρόνος απόκρισης Πρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες για υποβολή κλήσεων (προαιρετικά) Επιτόπια υποστήριξη κατ' απαίτηση του πελάτη (προαιρετικά)

2 Προδιαγραφές Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας Πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων Απομόνωση προβλημάτων Διαχείριση κλιμάκωσης Ηλεκτρονική υποστήριξη λογισμικού Υποστήριξη χαρακτηριστικών και λειτουργίας λογισμικού Απομακρυσμένη πρόσβαση Συμβουλευτική υποστήριξη εγκατάστασης Ο Πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε τεχνικούς πόρους της HP μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή φαξ (στις τοποθεσίες που διατίθεται αυτή η δυνατότητα) για να λάβει βοήθεια σχετικά με την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση ή τη λειτουργία του λογισμικού. Η HP παρέχει διορθωτική υποστήριξη για την επίλυση προβλημάτων προϊόντων λογισμικού που μπορούν να προσδιοριστούν και να αναπαραχθούν από τον Πελάτη. Η HP παρέχει επίσης υποστήριξη προκειμένου να βοηθήσει τον Πελάτη να προσδιορίσει προβλήματα που είναι δύσκολο να αναπαραγάγει. Επιπλέον, ο Πελάτης λαμβάνει βοήθεια για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τον καθορισμό των παραμέτρων διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες διαμορφώσεις. Παρέχεται απομόνωση προβλημάτων για το προϊόν λογισμικού. Ο Πελάτης ενημερώνεται εάν το πρόβλημα θεωρείται ότι σχετίζεται με το υλικό. Εάν το υλικό του Πελάτη καλύπτεται από συμφωνητικό επιτόπιας συντήρησης υλικού HP, θα καταγραφεί ένα αίτημα εξυπηρέτησης για λογαριασμό του. Για τα προβλήματα υλικού που δεν καλύπτεται από συμφωνητικό επιτόπιας συντήρησης υλικού HP, καταγράφεται για λογαριασμό του Πελάτη ένα αίτημα εξυπηρέτησης ανά κλήση με τις τρέχουσες χρεώσεις χρόνου και υλικού, εφόσον διατίθεται αυτή η δυνατότητα και κατόπιν της σχετικής έγκρισης από τον Πελάτη. Η HP έχει καθιερώσει επίσημες διαδικασίες κλιμάκωσης για τη διευκόλυνση της επίλυσης περίπλοκων προβλημάτων. Η τοπική διοίκηση της HP συντονίζει την κλιμάκωση των προβλημάτων μέσω των κατάλληλων πόρων της ΗΡ ή/και επιλεγμένων τρίτων μερών προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, η HP παρέχει πρόσβαση σε ορισμένα ηλεκτρονικά εργαλεία και υπηρεσίες, καθώς και σε εργαλεία και υπηρεσίες web που σχετίζονται με το λογισμικό. Αυτά τα εργαλεία προσφέρουν στον Πελάτη πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες, όπως η αναζήτηση σε έγγραφα και γνωσιακές βάσεις δεδομένων τεχνικής υποστήριξης για γρηγορότερη επίλυση προβλημάτων και η συμμετοχή σε φόρουμ υποστήριξης για την επίλυση προβλημάτων και τη γνωστοποίηση βέλτιστων πρακτικών σε άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. Επιπλέον, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα εργαλείο web για να υποβάλλει ερωτήματα απευθείας στο HP Global Solution Center και να βλέπει την κατάσταση κάθε αιτήματος εξυπηρέτησης που έχει υποβληθεί. Η HP παρέχει πληροφορίες, εφόσον είναι εμπορικά διαθέσιμες, για τρέχοντα χαρακτηριστικά προϊόντων, γνωστά προβλήματα και διαθέσιμες λύσεις, καθώς και συμβουλές και βοήθεια για λειτουργικά ζητήματα. Κατ' επιλογή της HP και με την έγκριση του Πελάτη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης για διευκόλυνση της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Η χρήση αυτών των εργαλείων επιτρέπει στην HP τη διαδραστική συνεργασία με τον Πελάτη και διευκολύνει την απομακρυσμένη διάγνωση προβλημάτων στο σύστημα του Πελάτη. Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε από αυτά τα εργαλεία απομακρυσμένης πρόσβασης προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση ενός αιτήματος εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εργαλεία που έχει εγκρίνει και παρέχει η ΗΡ. Παρέχεται περιορισμένη συμβουλευτική υποστήριξη, η οποία περιορίζεται σε βασικές συμβουλές προς τον Πελάτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες κατά την εγκατάσταση κάποιου προϊόντος λογισμικού ή χρειάζεται συμβουλές σχετικά με τις σωστές μεθόδους εγκατάστασης και την ενημέρωση μεμονωμένων εφαρμογών. Παρέχεται επίσης περιορισμένη συμβουλευτική υποστήριξη για προϊόντα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα σε περιβάλλον δικτύου. Το πεδίο εφαρμογής της συμβουλευτικής υποστήριξης υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της HP. Οι πιθανές εξαιρέσεις για τη συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής: λήψη ολοκληρωμένων πακέτων λογισμικού ή καθοδήγηση του Πελάτη στη διαδικασία εγκατάστασης από την αρχή μέχρι το τέλος. Οι υπηρεσίες αυτές διατίθενται με επιπλέον χρέωση και ο Πελάτης μπορεί να τις αγοράσει ξεχωριστά από την HP. 2 Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή υποδεικνύονται

3 Προδιαγραφές Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά υπηρεσίας (συνέχεια) Ευέλικτο παράθυρο κάλυψης Ευέλικτος χρόνος απόκρισης Το παράθυρο κάλυψης προσδιορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Διατίθενται ευέλικτες ώρες κάλυψης, οι οποίες επιλέγονται από τον Πελάτη βάσει των αναγκών του. Τα αιτήματα που λαμβάνονται πέραν του επιλεγμένου παραθύρου κάλυψης, καταγράφονται την επόμενη ημέρα για την οποία διαθέτει παράθυρο κάλυψης ο Πελάτης. Όλα τα παράθυρα κάλυψης προϋποθέτουν τη διαθεσιμότητά τους από τον τοπικό αντιπρόσωπο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές και τη διαθεσιμότητα των παραθύρων κάλυψης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο πωλήσεων της HP. Ο χρόνος απόκρισης προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη και καταγραφή του αρχικού αιτήματος εξυπηρέτησης από την HP έως ότου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΗΡ καλέσει τον Πελάτη για την εξέταση του αιτήματος, εφόσον ο χρόνος αυτός εμπίπτει στο παράθυρο κάλυψης που έχει επιλέξει ο Πελάτης. Οι κλήσεις που λαμβάνονται εκτός του παραθύρου κάλυψης του Πελάτη καταγράφονται την επόμενη ημέρα για την οποία ο Πελάτης διαθέτει παράθυρο κάλυψης (ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία). Διατίθενται οι παρακάτω χρόνοι απόκρισης: Τυπική απόκριση: Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της HP θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εντός 2 ωρών από την καταγραφή του αιτήματος εξυπηρέτησης, εφόσον ο χρόνος αυτός εμπίπτει στο συμφωνημένο παράθυρο κάλυψης. Αυτός είναι ο προεπιλεγμένος χρόνος απόκρισης τόσο για την τεχνική υποστήριξη λογισμικού ΗΡ με απεριόριστες κλήσεις, όσο και για την τεχνική υποστήριξη λογισμικού βάσει συμβάντων. Απόκριση εντός 1 ώρας: Ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της HP θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη για να ξεκινήσει την παροχή της υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης λογισμικού εντός 1 ώρας από την καταγραφή του αιτήματος εξυπηρέτησης, εφόσον ο χρόνος αυτός εμπίπτει στο συμφωνημένο παράθυρο κάλυψης. Πρόκειται για προαιρετικό χρόνο απόκρισης, ο οποίος διατίθεται ως επιλογή μόνο με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού με απεριόριστες κλήσεις. Προδιαγραφές Πίνακας 2. Προαιρετικά χαρακτηριστικά υπηρεσίας Πρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι χρήστες για υποβολή κλήσεων Επιτόπια υποστήριξη κατ' απαίτηση του πελάτη Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει υποστήριξη για τρεις εξουσιοδοτημένους χρήστες υποβολής κλήσεων. Ο Πελάτης μπορεί προαιρετικά να αγοράσει υποστήριξη για πρόσθετους εξουσιοδοτημένους χρήστες υποβολής κλήσεων. Ο Πελάτης μπορεί να αγοράσει τις υπηρεσίες παροχής επιτόπιας υποστήριξης από έναν τεχνικό της HP εξειδικευμένο σε θέματα λογισμικού. Αυτή η επιλογή διατίθεται για τους Πελάτες που δεν θεωρούν τις υπηρεσίες απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ως αποδεκτή εναλλακτική. Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή υποδεικνύονται 3

4 Περιορισμοί υπηρεσίας Ο χρόνος απόκρισης που αναφέρεται στο παρόν παρέχεται ως τυπικός αρχικός χρόνος απόκρισης στα αιτήματα τεχνικής υποστήριξης του Πελάτη. Ο χρόνος απόκρισης δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση νομική απαίτηση ή υποχρέωση της HP να παρέχει πάντα απόκριση στον αναφερόμενο χρόνο. Η πρόσβαση του Πελάτη στους τεχνικούς πόρους της HP για την υποστήριξη λογισμικού που καλύπτεται από άδεια χρήσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας ενδέχεται να περιορίζεται στην καταγραφή κλήσεων μέσω web. Προϋποθέσεις Για να πληροί τις προϋποθέσεις παροχής αυτής της υπηρεσίας, το προϊόν λογισμικού HP για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική υποστήριξη λογισμικού πρέπει να καλύπτεται από Συμφωνητικό υποστήριξης HP που περιλαμβάνει υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού HP, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού HP δεν απαιτεί προαπαιτούμενο για τα παρακάτω προϊόντα: Προϊόντα για τα οποία δεν παρέχεται υπηρεσία ενημερώσεων λογισμικού HP Προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται η αγορά της υπηρεσίας ενημερώσεων λογισμικού HP Για τα προϊόντα λογισμικού βάσει μικροκώδικα, ο Πελάτης πρέπει να δικαιούται τις ενημερώσεις του μικροκώδικα, καθώς και τις ενημερώσεις του λογισμικού βάσει μικροκώδικα. Για ορισμένα προϊόντα υλικού, αυτά τα δικαιώματα απαιτούν σύμβαση υποστήριξης υλικού (ή εγγύηση) και σύμβαση υποστήριξης λογισμικού. Εάν η εγκατάσταση της ενημέρωσης μικροκώδικα δεν μπορεί να γίνει από τον Πελάτη, η HP θα φροντίσει για την εγκατάσταση της ενημέρωσης αυτής μόνο στο βαθμό που περιγράφεται στο φύλλο δεδομένων υποστήριξης υλικού (ή στην περιγραφή της υποστήριξης που παρέχεται βάσει εγγύησης) και μόνο εφόσον ο Πελάτης διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα και την άδεια να χρησιμοποιήσει τις ενημερώσεις μικροκώδικα. Καταλληλότητα για λήψη υπηρεσίας Προκειμένου να δικαιούται να αγοράσει αυτή την υπηρεσία, ο Πελάτης πρέπει να διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης για την υποστηριζόμενη αναθεώρηση λογισμικού κατά το χρόνο έναρξης της κάλυψης βάσει του Συμφωνητικού υποστήριξης. Διαφορετικά, ο Πελάτης μπορεί να επιβαρυνθεί με πρόσθετες χρεώσεις προκειμένου να δικαιούται την εν λόγω υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά για κάθε σύστημα, υποδοχή, επεξεργαστή, πυρήνα επεξεργαστή ή τελικό χρήστη στο περιβάλλον του Πελάτη που θα χρειαστεί υποστήριξη. Ευθύνες του Πελάτη Ο Πελάτης οφείλει: Να διατηρεί και να παρέχει στην HP, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλες τις άδειες χρήσης, τα συμφωνητικά παραχώρησης αδειών χρήσης και τα κλειδιά αδειών χρήσης του αρχικού λογισμικού, καθώς και τις πληροφορίες εγγραφής στη συνδρομητική υπηρεσία, όπως ισχύουν για τη συγκεκριμένη υπηρεσία Να χρησιμοποιεί όλα τα προϊόντα λογισμικού σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους αδειοδότησης λογισμικού της HP που αντιστοιχούν στην προαπαιτούμενη υποκείμενη άδεια χρήσης λογισμικού του Πελάτη ή σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους αδειοδότησης του τρίτου κατασκευαστή λογισμικού, εφόσον υπάρχουν 4 Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή υποδεικνύονται

5 Πληροφορίες παραγγελίας Για να παραγγείλετε αυτή την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της HP και δώστε έναν από τους παρακάτω αριθμούς προϊόντων: HA158AC για την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού HP με απεριόριστες κλήσεις Η υποστήριξη απεριόριστων κλήσεων έχει σχεδιαστεί για τους Πελάτες που προτιμούν να έχουν σταθερό κόστος υποστήριξης και τη δυνατότητα να απευθύνονται στην HP για ζητήματα λογισμικού χωρίς να εξαντλούν τον αριθμό των συμβάντων υποστήριξης που έχουν αγοράσει πριν από το τέλος της σύμβασης. Οι Πελάτες που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μπορούν να πραγματοποιήσουν απεριόριστο αριθμό κλήσεων υποστήριξης για όσο διάστημα ισχύει η σύμβαση, σύμφωνα πάντα με το παράθυρο κάλυψης και τους χρόνους απόκρισης που έχουν επιλέξει. HA159AC για την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ΗΡ βάσει συμβάντων Η υποστήριξη βάσει συμβάντων (διατίθεται μόνο για επιλεγμένα προϊόντα Microsoft, Linux και Novell) δίνει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αγοράσει ένα συγκεκριμένο αριθμό κλήσεων (συμβάντων), τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της μονοετούς σύμβασης. Πρέπει να αγοραστούν τουλάχιστον 10 συμβάντα με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης λογισμικού HP. Τα συμβάντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί παύουν να ισχύουν στο τέλος της συμβατικής περιόδου. Ένα συμβάν - που ορίζεται ως η υποβολή ενός προβλήματος - θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε μετά τη λύση, κατά την κρίση της HP, ενός συγκεκριμένου προβλήματος υποστήριξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των κλήσεων που χρειάστηκαν για την επίλυση του προβλήματος. Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με το πότε θεωρείται ότι έχει επιλυθεί ένα συμβάν: Ο Πελάτης έχει λάβει τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η HP σχετικά με την επίλυση του προβλήματος. Ο Πελάτης έχει λάβει πληροφορίες για το πώς θα αποκτήσει μία ή περισσότερες ενημερώσεις κώδικα που θα επιλύσουν το πρόβλημα. Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ότι το πρόβλημα λογισμικού οφείλεται σε γνωστό σφάλμα του λογισμικού το οποίο δεν έχει επιλυθεί. Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ότι το πρόβλημα οφείλεται στο υλικό. Ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί σε μεταγενέστερη έκδοση του προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες HP, επικοινωνήστε με ένα από τα γραφεία πωλήσεων της HP ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: Get connected hp.com/go/getconnected Ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης, υποστήριξη και ειδοποιήσεις ασφαλείας της ΗΡ απευθείας στην επιφάνεια εργασίας σας Copyright 2005, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP παρατίθενται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν δύναται να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση ή προϋπόθεση, ρητή ή σιωπηρή, εκ των πραγμάτων ή εκ του νόμου. Η HP δεν ευθύνεται για τεχνικά, συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι Τεχνολογικές υπηρεσίες HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών της ΗΡ που παρέχονται ή υποδεικνύονται Η ονομασία Microsoft είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ ELE Δημιουργία: Μάιος Ενημέρωση: Μάρτιος 2013, Αναθ. 2

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit 1 Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit Απολαύστε ισχύ και απόδοση για cloud Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκούνται στην εικονικοποίηση (virtualization). Αναζητούν όλες τις ευκαιρίες που

Διαβάστε περισσότερα

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος

Norton. AntiVirus. Εγχειρίδιο προϊόντος Norton TM AntiVirus Εγχειρίδιο προϊόντος Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Προστατεύουμε περισσότερους ανθρώπους από περισσότερες online απειλές, από οποιονδήποτε στον κόσμο. Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό.

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή

Περιγραφή Υπηρεσιών. Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell. Εισαγωγή Περιγραφή Υπηρεσιών Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell Εισαγωγή Οι Ευέλικτες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Dell (στο εξής «Υπηρεσία» ή «Υπηρεσίες») παρέχουν ένα ευέλικτο μοντέλο συγκεκριμένης χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Οδηγός χρήσης. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα Copyright 2008 Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών

Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών Κανονισμός για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο Εφαρμογής 1.1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση της εφαρμογής του συστήματος ΠΑΠΥΡΟΣ Millennium III του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩN ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα