ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε από: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση είναι πιστοποιημένo από Forest Certification Council, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής έχει συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών. ISSN (Έντυπη μορφή) ISSN (Ηλεκτρονική μορφή)

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕχΟΜΕνα Σύνοψη 11 ΕνΟΤΗΤα A: Μακροοικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις Διεθνές Περιβάλλον Εξωτερικές εξελίξεις Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Εγχώρια Aνταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 76 ΕνΟΤΗΤα Β: Συνθήκες χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 89 Εισαγωγή Eγχώριο Μακροοικονομικό-Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Μακροοικονομικές συνθήκες Τομέας των νοικοκυριών Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις Τομέας των ακινήτων Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων Χρηματοδότηση του τομέα των ακινήτων από τις τράπεζες Eγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα Χρηματοοικονομικές αγορές Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές Τραπεζικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές Ασφαλιστικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας Υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών ΤARGET2-CY (Τ2-CY) Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του ΧΑΚ 178 ΕνΟΤΗΤα Γ: Στατιστικό Παράρτημα 183 Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού Παραρτήματος 184 Τεχνικές Σημειώσεις Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 19η Νοεμβρίου 2010.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΠΙναΚΕΣ Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 39 Α.2 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 40 Α.3 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 47 Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 48 Α.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 49 Α.6 Εμπορικό ισοζύγιο 54 Α.7 Τουρισμός 55 Α.8 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 58 Α.9 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 71 A.10 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 78 Α.11 Προβλέψεις τιμών 78 Α.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 80 Α.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 81 Α.14 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 84 Β.1 Δείκτες μεγέθους του τραπεζικού τομέα έναντι του πληθυσμού 129 Β.2 Δομή τραπεζικού τομέα 129 Β.3 Δομή ασφαλιστικού τομέα 165 Β.4 TARGET2-CY 176 Β.5 Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 179 ΔΙαΓΡαΜΜαΤα Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 21 Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 23 Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 25 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 26 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 27 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 28 Α.7 Βασικά επιτόκια 29 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 29 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟΝΙΑ 30 Α.10 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ 31 Α.11 Επιτόκια ΕURIBOR (επιλεγμένες διάρκειες) 31 A.12 Διαφορά EURIBOR έναντι OIS 31 Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 32 Α.14 Μ3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 33 Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 34 Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 35 Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ανα κατηγορία 35 Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 37 Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 39 Α.20 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 40 3

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Α.21 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ 48 Α.22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 49 Α.23 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 50 Α.24 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 51 Α.25 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 52 Α.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 53 Α.27 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 54 Α.28 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 55 Α.29 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 56 Α.30 (α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 56 (β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 56 Α.31 Λιανικές πωλήσεις 59 Α.32 Εγγραφές µηχανοκινήτων οχηµάτων 59 Α.33 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 59 Α.34 Πωλήσεις τσιμέντου 60 Α.35 Δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα 60 Α.36 Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος - κατασκευές 60 Α.37 Πωλητήρια έγγραφα 61 A.38 Εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής 63 A.39 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 69 Α.40 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 69 Α.41 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 69 Α.42 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 71 Α.43 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 72 Α.44 Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 75 Α.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 83 Α.46 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 83 Α.47 Κατανοµή των πιθανοτήτων διακύµανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισµού εξαιρουμένης της ενέργειας 83 B.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 92 B.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά 93 B.3 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα 93 B.4 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς ιδιώτες και προβλέψεις 94 B.5 Συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 94 B.6 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 95 B.7 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 95 B.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 95 B.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 96 Β.10 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 96 B.11 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 97 B.12 Νέα φυσικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 97 Β.13 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 98 B.14 Προσδοκίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και την απασχόληση 98 B.15 Ανάλυση ενυπόθηκων δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 100 4

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) B.16 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 104 B.17 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα 105 B.18 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις 105 B.19 Συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 106 B.20 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 106 B.21 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 106 B.22 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 107 B.23 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 107 B.24 Καταθέσεις από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 107 B.25 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 108 B.26 Εγγραφές νέων εταιρειών 108 B.27 Νέα νομικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 108 Β.28 Δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στις κατασκευές 112 Β.29 Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών 112 Β.30 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας 112 Β.31 Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας 113 Β.32 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας και νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς 113 Β.33 Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων 114 Β.34 Mέση τιμή ακινήτων 114 Β.35 Μέσο ενοίκιο ακινήτων 115 Β.36 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων 115 Β.37 Mη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων και προβλέψεις 116 Β.38 Μηνιαίος μέσος όρος επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 118 Β.39 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες) 118 B.40 Διαφορά αποδόσεων Κυπριακών έναντι Γερμανικών ομολόγων 120 B.41 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 122 B.42 Δείκτες ΧΑΚ-Τράπεζες και FTSE/XA-XAK Tράπεζες 122 Β.43 Μερίδιο αγοράς τραπεζών 129 Β.44 Συνολικά λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις και καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 133 Β.45 Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 133 Β.46 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) των εγχώριων τραπεζών 133 Β.47 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) των εγχώριων τραπεζών 134 Β.48 Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες 134 Β.49 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 134 Β.50 Συνολικά λειτουργικά έξοδα και δαπάνες προσωπικού 135 Β.51 Δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) 135 5

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Β.52 Θηκόγραμμα δεικτών αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) των εγχώριων τραπεζών 135 Β.53 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και προβλέψεις 136 Β.54 Θηκόγραμμα μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των εγχώριων τραπεζών 136 Β.55 Θηκόγραμμα δεικτών κάλυψης των εγχώριων τραπεζών 136 Β.56 Δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 137 Β.57 Θηκόγραμμα δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών 137 Β.58 Θηκόγραμμα δεικτών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων των εγχώριων τραπεζών 138 Β.59 Λόγος δανείων προς καταθέσεις 138 Β.60 Άνοιγμα χρηματοδότησης πελατών 139 Β.61 Μετρητά και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και διαθέσιμα προς πώληση 139 Β.62 Δείκτες εξάρτησης από τη διατραπεζική αγορά και σταθερότητας χρηματοδοτικής βάσης 139 Β.63 Δομή ισολογισμού 140 Β.64 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα 140 Β.65 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά νόμισμα 141 Β.66 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά γεωγραφική προέλευση 141 Β.67 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα 141 Β.68 Εκτός ισολογισμού στοιχεία 142 Β.69 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ (προθεσμίας έως 1 έτους) 147 Β.70 Τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 148 Β.71 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά κατηγορία κινδύνου 148 Β.72 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο κατά τομέα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 148 Β.73 Κατανομή ενεργητικού των κυπριακών τραπεζικών ομίλων κατά χώρα 157 Β.74 Παραγωγή ασφαλίστρων 166 Β.75 Γενικός κλάδος: δείκτες απαιτήσεων και εξόδων 167 Β.76 Κλάδος ζωής: δείκτες απαιτήσεων και εξόδων 167 Β.77 Αποτέλεσμα τεχνικού λογαριασμού 168 Β.78 Δείκτες αποδοτικότητας τεχνικού λογαριασμού 168 Β.79 Κατανομή εγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων για κάλυψη τεχνικών υποχρεώσεων 169 Β.80 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και καταθέσεις με εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα 169 Β.81 Τεχνικό απόθεμα και υποχρεώσεις 170 Β.82 Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία και ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας 170 Β.83 TARGET2-CY: Πληρωμές 176 Β.84 Ωριαία κατανομή διακανονισθεισών πληρωμών 177 Β.85 TARGET2-CY: Βαθμός συγκέντρωσης 178 6

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΣΤΟ ΠαΡαΡΤΗΜα Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ 186 Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 186 Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 187 Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 187 Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 188 Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 189 Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 190 Γ.10 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 190 Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 191 Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2008 (προκαταρκτικά) συμπεριλαμβανομένων των brass plates 192 Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 193 Γ.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 194 Γ.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 195 Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 196 Γ.17 Δείκτες κατασκευών 197 Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης 198 Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) 199 Γ.20 Δημόσιο χρέος 199 Γ.21 Διαρθρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 200 Γ.22 Βασικοί συγκεντρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 201 Γ.23 Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ.2 της ΕΕ 203 ΠΛαΙΣΙα Α.1 Η χρήση του μέγιστου επιτρεπτού ποσοστού χρηματοδότησης ως εργαλείο της μακρο-προληπτικής εποπτείας: η περίπτωση της Κύπρου Α.2 Δείκτης Τιμών Οικιστικών Ακινήτων 64 Β.1 Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) - Μακρο-προληπτική πολιτική 124 Β.2 Αξιολόγηση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να απορροφά τους κλυδωνισμούς με βάση τα αποτελέσματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 144 7

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣυνΤΟΜΟΓΡαφΙΕΣ ΑΕΠ: ΑΗΚ: ΑΤΑ: ΔΝΤ: ΔΟΣ: ΔΤΚ: ΕΕ: ΕΕΔ: ΕΚΤ: ΕνΔΤΚ: ΕΟΣ: ΕΣΣΚ: ΗΠΑ: IΤΣ: ΚΑΚΜΑ: ΚΟΤ: ΚΟΧΑ: ΚΤΚ: ΜΔΠ: ΝΧΙ: ΟΕΠ: ΟΝΕ: ΠΣ: ΠΣΣΙ: ΣΣΙ: ΣΥΚ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Οικονομική και Νομισματική Ένωση Πρόγραμμα Σταθερότητας Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου ΤΕΠ: Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ΤτΑ: Τράπεζα της Αγγλίας YEAE: Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΧΑ: Χρηματιστήριο Αθηνών ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου BIS: Bank for International Settlements CEBS: Committee of European Banking Supervisors COREP: Guidelines on Common Reporting CRD: Capital Requirements Directive ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council ΕΜΤΝ: European Medium Term Note EONIA: Euro Overnight Index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) ESI: Economic Sentiment Indicator ESRB: European Systemic Risk Board EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι ενός έτους) EUROSTAT: Statistical Office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) FED: Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) FINREP: Financial and Reporting Framework FSB: Financial Stability Board IMF: International Monetary Fund LTI: Loan-to-Income LTV: Loan-to-Value 8

11 ΣυνΤΟΜΟΓΡαφΙΕΣ (συνέχεια) NACE: OIS: RICS: ROA: ROE: SDW: TARGET2: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) Overnight Index Swaps Royal Institution of Chartered Surveyors Return on Assets Return on Equity Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System

12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύνοψη Διεθνείς εξελίξεις Οι προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, άνκαι ακόμα θετικές, έχουν εξασθενίσει σε σχέση με τη διαφαινόμενη πορεία στις αρχές της χρονιάς, αφού πρόεκυψαν νέες ανησυχίες σχετικά με την ευρωστία της οικονομικής ανάκαμψης. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τις προοπτικές διατηρείται. Οι μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αριθμός χωρών της ζώνης του ευρώ παραμένει η κυρίαρχη ανησυχία. Ταυτόχρονα, μια σειρά από απογοητευτικά στοιχεία στις ΗΠΑ σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την αγορά ακινήτων καθώς και η περιοριστική νομισματική πολιτική στην Κίνα ενίσχυσαν την ανησυχία ότι η πλήρης ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να καθυστερήσει. Οι συζητήσεις για πιθανότητα διπλής ύφεσης εντάθηκαν στις αρχές του τρίτου τριμήνου όταν οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη οδήγησαν τους οίκους αξιολόγησης να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ιταλίας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθέτησαν περικοπές δαπανών, ενώ ο κίνδυνος περαιτέρω διάβρωσης της εύθραυστης κατάστασης των οικονομιών τους παραμένει. Το Νοέμβριο η διαφορά στις αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων ορισμένων χωρών της ζώνης του ευρώ έναντι εκείνων της Γερμανίας εκτινάχθηκε σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της αναβίωσης των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα της Ιρλανδίας, η οποία πρόσφατα εντάχτηκε στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Επίσης, η αναθεώρηση προς τα πάνω για το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 και το ενδεχόμενο ανάγκης για λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής προκάλεσε περαιτέρω ανησυχίες στις αγορές. Γενικότερα, το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Από τη μια, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και επομένως, τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ. Από την άλλη, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης σε άλλες προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται και με νέες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων, καθώς επίσης και πιέσεις προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο. Συγκεκριμένα, πολλές κυβερνήσεις προβαίνουν σε κινήσεις που επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος, με σκοπό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών τους, δημιουργώντας όμως έτσι, αρνητικές συνθήκες για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός διεθνώς συνεχίζει να παρουσιάζει από τις αρχές του έτους σημάδια επιτάχυνσης λόγω κυρίως της επίδρασης βάσης από τις χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου το 2009, αλλά και τη μικρή άνοδο στη ζήτηση. Οι προοπτικές θετικής ανάπτυξης έχουν περιορίσει τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν με θετικό πρόσημο στις πλείστες οικονομίες. Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν την επεκτατική πολιτική διατηρώντας τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το Ευρωσύστημα εξακολούθησε να παρέχει ρευστότητα προς το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ ενώ, παράλληλα, συνέχισε τη διαδικασία σταδιακής απομάκρυνσης των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του μηχανισμού μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) στις αρχές Νοεμβρίου ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την αγορά κρατικών ομολόγων αξίας 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ δις δολαρίων μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2011, σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης της οικονομίας των ΗΠΑ. Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 200 δις στερλινών. Εν μέσω συζητήσεων που εστιάζονταν στις πιθανότητες για διπλή ύφεση εντός του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2011 και τις εκτιμήσεις για το διεθνές Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να αναθεωρούνται τακτικά από την αρχή του έτους, οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσίασαν αυξημένες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων οδήγησαν την τιμή του χρυσού σε διαδοχικά ψηλά ιστορικά επίπεδα το μήνα Νοέμβριο. Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών το Νοέμβριο, ωθούμενη από ειδήσεις ότι τα αποθέματα μειώνονται και η ζήτηση αναζωπυρώνεται. Προς τούτο βοήθησε επίσης η ανακοίνωση του πακέτου στήριξης της αμερικανικής οικονομίας που προκάλεσε περαιτέρω άνοδο στη ζήτηση για το πετρέλαιο. Εγχώριες εξελίξεις Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία ήταν εμφανείς το 2009 με τους πλείστους τομείς της οικονομίας να επηρεάζονται αρνητικά. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και του εμπορίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2009 κατά 1,7% σε σύγκριση με αύξηση 3,6% το Οι αρνητικές εξελίξεις συνεχίστηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ σημάδια ανάκαμψης καταγράφηκαν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το πρώτο εννιάμηνο του 2010 έφτασε το 0,3%. Οι δείκτες εμπιστοσύνης των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανάλωσης και των κατασκευών, παρουσίασαν τάσεις σταθερο ποίησης ή οριακής βελτίωσης τους τελευταίους μήνες. Σε σχέση με τις τιμές, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2010 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 2,7% σε σύγκριση με μηδενική μεταβολή την αντίστοιχη περίοδο του Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος οφείλεται, εν μέρει, στις μεγάλες αυξήσεις που κατέγραψαν οι τιμές της ενέργειας λόγω της επίδρασης βάσης από τις πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2009, της υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου και σε σημαντικό αριθμό φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στις τιμές του ηλεκτρισμού κατά το τρέχον έτος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι παρόλο που ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας, παρουσίασε επιβράδυνση κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2010, οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες των τελευταίων ετών συντηρούν γενικότερα ένα κλίμα ψηλότερων πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τη γενικά υποτονική οικονομική δραστηριότητα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων παρουσίασε επιτάχυνση από την αρχή του έτους και σταθεροποίηση από το μέσο του χρόνου μέχρι το Σεπτέμβριο. Την παραμονή του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης των δανείων σε ρυθμούς αρκετά κοντά στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 10% φαίνεται ότι υποβοήθησε η χρήση των ειδικών ομολόγων της κυβέρνησης ως εξασφάλιση από τις τράπεζες για άντληση φθηνής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αφού η ρευστότητα που προέκυψε έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για στεγαστικά δάνεια. Το ύψος των επιτοκίων σε ορισμένες κατηγορίες δανείων παρουσίασε άνοδο, ενώ σε άλλες 12

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 σταθεροποίηση, χωρίς όμως να παρατηρούνται εμφανείς πτωτικές τάσεις, παρά την άνοδο στη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα η ψαλίδα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επιτόκια διατηρήθηκε. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) συνεχίζει να βελτιώνεται και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 μετά τη σημαντική βελτίωση που κατέγραψε το Η καλυτέρευση στο ΙΤΣ είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης στο λογαριασμό εισοδημάτων, κάτι που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρήσιμη εξέλιξη καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζεται περισσότερο από κυκλικούς και παροδικούς παρά δομικούς παράγοντες. Σε μικρότερο βαθμό, η καλυτέρευση στο ΙΤΣ οφείλεται στη βελτίωση του λογαριασμού υπηρεσιών και ειδικά στα έσοδα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η κατάσταση όπως καταγράφεται από τα έσοδα για τους πρώτους εννιά μήνες του 2010 είναι βελτιωμένη σε σχέση με την πορεία που είχε καταγραφεί τους αντίστοιχους μήνες του 2009, αλλά υστερεί σημαντικά αν συγκριθεί με τα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η απασχόληση το πρώτο εξάμηνο του 2010 συνέχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με αύξηση 0,2% το πρώτο εξάμηνο του Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 6,8%. Πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την εποχικά διορθωμένη εγγεγραμμένη ανεργία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2010 δείχνουν ότι η επιδείνωση στην ανεργία συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εποχικά διορθωμένων εγγεγραμμένων ανέργων κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2010 αυξήθηκε κατά άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τους ανέργους. Όσον αφορά τις εγχώριες δημοσιονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ σε σχέση με έλλειμμα της τάξης του 2,7% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, η οριακή βελτίωση των δημοσίων οικονομικών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σημα ντικών κερδών που πραγματοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για το 2009 (εν μέρει λόγω της μη μετατροπής κερμάτων της κυπριακής λίρας σε ευρώ) και εσόδων από τον τερματισμό της πράξης ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap) στις αρχές του Από την άλλη, οι δημόσιες δαπάνες συνέχισαν την αυξητική τους πορεία κατά την υπό αναφορά περίοδο, άνκαι σε χαμηλότερους ρυθμούς από την αντίστοιχη περίοδο του Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των κοινωνικών παροχών και στην αύξηση του κρατικού μισθολογίου, ενώ η σημειωθείσα επιβράδυνση οφείλεται στις μειώσεις λειτουργικών δαπανών και κυρίως δαπανών για αναπτυξιακά έργα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μείωση από 68,7% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 σε 60,3% το τρίτο τρίμηνο του Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ειδικά για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης ρευστό - τητας στις τράπεζες εντός του συγκεκριμένου έτους. Σημειώνεται ότι, με την άνοδο των 13

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 επιτοκίων μακροπρόθεσμα, η δημοσιονομική επιβάρυνση της αποπληρωμής τόκων θα αυξηθεί λόγω του ψηλότερου δημοσίου χρέους και των ψηλότερων πρωτογενών ελλειμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της ΚΤΚ για τους κύριους δείκτες της εγχώριας οικονομίας, και με βάση το κεντρικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,7% το Το 2011 αναμένεται συγκρατημένη ανάκαμψη της τάξης του 1,8%, σε συνάρτηση με την ανάκαμψη των εμπορικών μας εταίρων. Οι προβλέψεις αυτές είναι ψηλότερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ιουνίου του 2010, κυρίως ως επακόλουθο των ενδιάμεσων εξελίξεων που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων για το ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη μόνο όσα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι σαφώς καθορισμένα και η εφαρμογή τους είναι πολύ πιθανή. Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες στον τομέα των νοικοκυριών κρίνονται μεν ως ελεγχόμενοι αλλά παραμένουν αυξημένοι. Τα επιτόκια νέων δανείων προς τα νοικοκυριά έχουν μειωθεί περαιτέρω, με εξαίρεση την αύξηση στα επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων που παρατηρήθηκε το τρίτο τρίμηνο του Ωστόσο, παρά την πτώση των δανειστικών επιτοκίων, η συνολική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών έχει επιδεινωθεί. Επίσης, σε περίπτωση μιας περαιτέρω ανόδου της ανεργίας, ενδεχομένως, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι μη χρηματοοικο νομικές επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει αντίξοο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δυσμενείς εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 έχουν επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Επίσης, λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και της περιορισμένης δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από άλλες πηγές, η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της εταιρικής κερδοφορίας αναμένεται να συνεχίσει να υφίσταται βραχυπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα λιγότερο ικανό να αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενους κλυδωνισμούς. Στο εγγύς μέλλον, η μειωμένη κερδοφορία, το υψηλό επίπεδο δανειακών υποχρεώσεων καθώς και η εξάρτηση των εταιρειών από την τραπεζική χρηματοδότηση αναμένεται να παραμείνουν οι κύριες αδυναμίες του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2010, ο κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε σημαντική συρρίκνωση. Σε αντιδιαστολή με τα πιο πάνω, το αγοραστικό ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα τόσο από Κυπρίους όσο και από αλλοδαπούς φαίνεται να παρουσιάζει θετικότερη εικόνα που μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες επαναπωλήσεις ή μείωση αποθεμάτων έτοιμων οικιών. Παράλληλα, η ΚΤΚ εκτιμά ότι οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα καταγράψουν μέση ετήσια πτώση της τάξης του 3% το Το πρώτο εξάμηνο του 2010, κατά το οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, οι τράπεζες είχαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές εξελίξεις που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικονομία καθώς και ένα δυσμενές 14

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις των τραπεζών παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση. Παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών λόγω, κυρίως, της διατήρησης των υψηλών καταθετικών επιτοκίων, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σημείωσε μικρή άνοδο κατά τους πρώτους έξι μήνες του Οι δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν αύξηση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παραμένει ικανοποιητική, με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για το τραπεζικό σύστημα να ανέρχεται στο 12% στο τέλος Ιουνίου 2010, εξακολουθώντας να είναι αρκετά υψηλότερος έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου του 8% που ισχύει σε επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών. Επίσης, ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων παρουσίασε αύξηση στο τέλος Ιουνίου Αντίθετα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει επιδεινωθεί, με το λόγο των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια να καταγράφει σημαντική άνοδο από 5,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 στο 7,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου Στο εγγύς μέλλον, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό αριθμό δυνητικών κινδύνων. Καταρχήν, παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που προβλέπεται για το 2011, η πολιτική υιοθέτησης αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις προς τα νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς που εφαρμόζεται από τις τράπεζες, σε συνάρτηση με μια πιθανή κάμψη στη ζήτηση για δανεισμό τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, ενδεχομένως, να οδηγήσουν σε μείωση του όγκου των χορηγήσεων με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα και την κερδοφορία τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος που πηγάζει από το δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παραμένει αυξημένος, ενώ μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση της ικανότητάς τους να εξυπηρετούν τα δάνειά τους εμπεριέχει τον κίνδυνο να επιδεινωθεί περαιτέρω η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με αρνητικές επιπτώσεις στη κερδοφορία των τραπεζών. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην Κύπρο παραμένει αυξημένος δεδομένων των ανοιγμάτων τους σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της διατραπεζικής αγοράς αλλά, κυρίως, του σημαντικού χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους σε χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους. Σημειώνεται όμως, ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί από κυβερνήσεις και νομισματικές αρχές για στήριξη του τραπεζικού τομέα στις διάφορες χώρες καθώς και από την ΕΚΤ σε επίπεδο Ευρωσυστήματος έχουν βοηθήσει, σε σημαντικό βαθμό, στο μετριασμό των ανησυχιών που συνδέονται με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος αγοράς που αντι - μετωπίζουν οι τράπεζες εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Ο κίνδυνος άντλησης ρευστότητας από τις τράπεζες παραμένει σημαντικός λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδότησής τους που οφείλεται, κυρίως, στη διατήρηση των υψηλών καταθετικών επιτοκίων στην εγχώρια αγορά ένεκα του έντονου ανταγωνισμού. Ωστόσο, η έκδοση των τριετών ειδικών κυβερνητικών αξιογράφων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφάλιση για άντληση φθηνής χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, ο κίνδυνος που πηγάζει από τη 15

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 διεθνή παρουσία των τριών κυπριακών τραπεζικών ομίλων έχει μεγεθυνθεί λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε ορισμένες από τις χώρες όπου δραστηριο - ποιούνται. Η σημαντική υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έχει ενισχύσει τις πιέσεις που ασκούνται στη χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοικονομικών επιχειρήσεων, με τον πιστωτικό κίνδυνο να αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι κυπριακοί τραπεζικοί όμιλοι καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους στην εν λόγω χώρα αφορά την παροχή δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κατά το 2009, ο τομέας των ασφαλιστικών εταιρειών συνέχισε να επηρεάζεται από τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες με κύρια χαρακτηριστικά τη μικρή μείωση, σε αριθμό συμβολαίων, στην παραγωγή νέων εργασιών στις ασφαλίσεις ζωής και την ενίσχυση των πιέσεων στην κερδοφορία. Ωστόσο, η ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών υποβοήθησε τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν το ενεργητικό τους, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή τους επάρκεια και κερδοφορία σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Παρά ταύτα, οι σημαντικότερες προκλήσεις και κίνδυνοι που απορρέουν από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, ασφαλιστικοί και χρηματο - οικονομικοί, παραμένουν ενισχυμένοι. Ειδικό τερα, με δεδομένη την αβεβαιότητα σε σχέση με το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις ευμετάβλητες συνθήκες στις αγορές χρεογράφων και μετοχών, ο ασφαλιστικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στη ρευστότητα, κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών. Σημειώνεται, όμως, ότι ο ασφαλιστικός τομέας διαφαίνεται να διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους κλυδωνισμούς. Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οι δύο συστημικά σημαντικές υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών στην Κύπρο, ήτοι το σύστημα διακανονισμού εντολών πληρωμής μεγάλης αξίας, το TARGET2-CY, καθώς και το σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του ΧΑΚ, το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ), επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα. Οι υποτονικές μακροοικονομικές συνθήκες και η αναμενόμενη αύξηση του όγκου εργασίας, ιδιαίτερα για το ΤARGET2-CY, ενδέχεται να ενισχύσουν, σε μικρό ωστόσο βαθμό, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και τον κίνδυνο που απορρέει από τις επαυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις αντίστοιχα. Σημαντικότερος δυνητικός κίνδυνος για το ΚΑΚΜΑ παραμένει ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλ λομένου καθότι το χρηματικό σκέλος του διακανονισμού γίνεται σε εμπορική τράπεζα και όχι σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. γενικά συμπεράσματα Με βάση τις οικονομικές εξελίξεις και δεδομένα, που καταγράφονται και αναλύονται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης. Δυστυχώς όμως, η ανάκαμψη αυτή δεν είναι αρκετή για να περιορίσει σε ουσιαστικό βαθμό την αυξημένη ανεργία που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης που προηγήθηκε. Επίσης, μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών που συμβάλλουν μεσοπρόθεσμα στην ανοδική απόκλιση του πληθωρισμού στην Κύπρο σε σχέση με εκείνον στη ζώνη του ευρώ. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τη στιγμή αυτή η κυπριακή οικονομία είναι η μεγάλη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο, από το τέλος του 2007 μέχρι το τέλος του 2009 αυξήθηκε κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Κατά το 16

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ δεν διαφαίνεται βελτίωση, ενώ δεν προβλέπεται ουσιαστική βελτίωση ούτε και για το 2011 παρά τη διαφαινόμενη, έστω μικρή, ανάκαμψη της οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο μιας διορθωτικής πορείας για δημοσιονομική εξυγίανση και δεν θα είναι μόνο βραχυπρόθεσμης φύσης. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της μακροπρόθεσμης πορείας των δημόσιων δαπανών, τα μέτρα αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης φύσης, ώστε η μείωση των δαπανών να είναι μόνιμη και κατά συνέπεια, η δημοσιονομική εξυγίανση ορθολογιστική και διατηρήσιμη. Όπως χαρακτηριστικά προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δημόσιο χρέος στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 20 περίπου μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2008 μέχρι το Από μόνο του αυτό το μέγεθος δίνει το στίγμα για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ανατραπεί η ανησυχητική αυτή πορεία. Στον καταρτισμό του πακέτου μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης το βάρος της προσπάθειας θα πρέπει να δοθεί στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Η κατάσταση όμως επείγει γιατί όσο καθυστερεί η λήψη σοβαρών διορθωτικών μέτρων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. Και επειδή η συνεχιζόμενη διόγκωση των δημοσίων δαπανών είναι κυρίως υπεύθυνη για τη μεγάλη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η όλη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εστιαστεί στην ανατροπή αυτής της τάσης. Όσο και αν αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα (είτε μέσω πάταξης της φοροδιαφυγής ή/και μέσω αύξησης των φορολογικών συντελεστών), είναι αδύνατο να καλύψουν ενδεχόμενη συνέχιση της αυξητικής τάσης που καταγράφουν οι δημόσιες δαπάνες. Ούτε και η διαφαινόμενη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας δεν μπορεί από μόνη της να περιορίσει ουσιαστικά τις μεγάλες δημοσιονομικές ανισοσκέλειες. Το πρόβλημα, δυστυχώς, είναι σοβαρής διαρθρωτικής φύσης. Επομένως, ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών πρέπει να προέλθει κυρίως από περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών και ταυτόχρονα μέσω διαρθρωτικών αλλαγών έτσι ώστε να μην υπονομεύονται, αλλά αντίθετα να ενισχύονται οι αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Επιβάλλεται περιορισμός του κρατικού μισθολογίου και εφαρμογή πραγματικής στόχευσης επιδομάτων/παροχών στη βάση κριτηρίων εισοδήματος και πλούτου. Η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να χρειαστεί επίσης να περιλαμβάνει λελογισμένη αύξηση φορολογικών εσόδων τα οποία όμως δεν πρέπει να υποσκάπτουν την οικονομική ανάπτυξη ούτε και να αποδυναμώνουν τη θέση της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Σ αυτά τα πλαίσια θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που σε πρώτο στάδιο θα μειώσουν ουσιαστικά και στο τέλος θα απαλείψουν οριστικά τις δημοσιονομικές ανισοσκέλειες των τελευταίων χρόνων. Όσον αφορά τις τράπεζες στην Κύπρο αυτές παραμένουν εύρωστες με ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο, παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που προβλέπεται για το 2011, οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα ο πιστωτικός, με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να παραμείνουν αυξημένοι στο άμεσο μέλλον. Οι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι που δραστηριο ποιούνται στην Ελλάδα έχουν να αντιμε -τωπίσουν περισσότερους κινδύνους και προκλήσεις λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών στην εν λόγω χώρα. 17

20

21 ΕνΟΤΗΤα α Μακροοικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Διεθνές Περιβάλλον 1.1 Εξωτερικές εξελίξεις Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ 1 Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του έτους με το ρυθμό ανάπτυξης όμως, να μετριάζεται καθώς περιορίστηκαν τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και την κυκλική εξέλιξη των αποθεμάτων παγκοσμίως. Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για την αβεβαιότητα των προοπτικών ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες, σημαντικό κίνδυνο αποτελεί η πιθανότητα εξάπλωσης της κρίσης και σε άλλα υπερχρεωμένα κράτη της "περιφέρειας" της Ευρώπης. Οι μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις ανάγκασαν την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω χειροτέρευσης της κατάστασης των οικονομιών τους. Στην Ιρλανδία, τα προβλήματα του τραπεζικού της τομέα επηρέασαν έντονα τη δημοσιονομική κατάσταση και οδήγησαν στην αναζήτηση βοήθειας από το μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ως αποτέλεσμα, αναβίωσαν φόβοι διάχυσης της κρίσης χρέους στην Πορτογαλία και ενδεχομένως στην Ισπανία. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη συνδέονται και με τάσεις προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, καθώς και με το ενδεχόμενο μη ομαλής διόρθωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς έχουν εξασθενίσει σε σχέση με το τι 1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (4 Νοεμβρίου 2010), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, Οκτώβριος 2010) και το Bloomberg (Contributor Composite, 19 Νοεμβρίου 2010). 20

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 διαφαινόταν στις αρχές της χρονιάς, ενώ η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες οικονομίες, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,4% και 1,9% σε τριμηνιαία βάση και ετήσια βάση, αντίστοιχα, λόγω κυρίως των οικονομικών εξελίξεων στη Γερμανία και τη Γαλλία (Διάγραμμα Α.1). Η αύξηση στην εξωτερική ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαλαρή νομισματική πολιτική και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστή ματος, εξακολου - θούν να στηρίζουν την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Παρόλα αυτά, αναμένεται ότι ο εξορθολογισμός των εταιρικών ισολογισμών σε διάφορους τομείς μετά την κρίση και οι δυσοίωνες προοπτικές για την αγορά εργασίας θα περιορίσουν την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ βρισκόταν στο 10,1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με 10% το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις των αναλυτών για τη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,7% το 2010 και στο 1,4% το Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ανάκαμψη συνεχίστηκε τα δυο τελευταία τρίμηνα του Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο ήταν 2,8% από 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ σε τριμηνιαία βάση βρισκόταν στο 0,8% από 1,2%, αντίστοιχα. Η αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2010 οφείλεται κυρίως στις θετικές συμβολές των αποθεμάτων και των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. Αναλυτές εκτιμούν ότι η προσαρμογή των αποθεμάτων, η χαλαρή νομισματική πολιτική και η εξωτερική ζήτηση ως αποτέλεσμα της υποτίμησης της στερλίνας θα υποβοηθήσουν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ετήσια µεταβολή, %, εποχιακά διορθωμένη) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία -9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Πρόβλ Πηγές: Εurostat, SDW (EKT). Σηµείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι µέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο τo Bloomberg, The Economist poll και το ΝΤ. 21

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη λόγω των πιο αυστηρών κριτηρίων δανειοδότησης, της αναπροσαρμογής των ισολογισμών των νοικοκυριών και της έντονης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν 7,7% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, ουσιαστικά αμετάβλητο από το προηγούμενο. Οι τελευταίες προβλέψεις των αναλυτών για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ υποδεικνύουν άνοδο 1,7% το 2010 και 1,8% το Στις ΗΠΑ η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας ξεκίνησε από το τρίτο τρίμηνο του 2009 και συνεχίστηκε μέχρι το τρίτο τρίμηνο του Η οικονομική ανάπτυξη υποβοη - θήθηκε κυρίως από τις καταναλωτικές δαπάνες και τα αποθέματα, ενώ συγκρατήθηκε από την αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2010 βρισκόταν στο 3,1% σε σύγκριση με 3,0% το δεύτερο τρίμηνο. Οι τριμηνιαίοι ρυθμοί μεγέθυνσης ετησιο - ποιημένοι ήταν 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα. Συνολικά, η ανάκαμψη ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των υποτονικών συνθηκών στην αγορά εργασίας, την ασθενή αύξηση των εισοδημάτων, την περαιτέρω προσαρμογή των ισολογισμών των νοικοκυριών και τη μείωση του στεγαστικού πλούτου, λόγω της πτώσης στις τιμές των ακινήτων. Αναφορικά με το ποσοστό ανεργείας αυτό βρισκόταν στο 9,6% στο τέλος του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με 9,5% το δεύτερο. Οι προβλέψεις των αναλυτών συγκλίνουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6% το 2010 και 2,4% το Επιτάχυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε το τρίτο τρίμηνο στην Ιαπωνία, λόγω της ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, το ιαπωνικό ΑΕΠ σε 22

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 4,4% το τρίτο τρίμηνο έναντι 2,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση το ιαπωνικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 0,9%. Πρόκειται για το τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο θετικής ανάπτυξης στην Ιαπωνία. Η κατανάλωση παρουσίασε άνοδο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω μεμο - νωμένων παραγόντων. Για παράδειγμα, μεγάλη επίδραση είχε η άνοδος των αγορών αυτοκινήτων μετά την κυβερνητική επιδότηση για αγορά «οικολογικών» οχημάτων. Για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται οικονομική επιβράδυνση εφόσον οι πιο πάνω λόγοι έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και οι εξαγωγές αναμένονται να παραμείνουν αναιμικές, λόγω της ανατίμησης του γεν και της περιορισμένης κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για μικρή μείωση από 5,3% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου σε 5% το τρίτο. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2010 και 1,4% το Πληθωρισμός 2 Ο πληθωρισμός διεθνώς συνεχίζει να παρουσιάζει από τις αρχές του έτους σημάδια επιτάχυνσης λόγω κυρίως της επίδρασης βάσης από τις χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου που είχαν καταγραφεί το Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης στις περισ - σότερες οικονομίες, με τις πρόσφατες προβλέψεις των αναλυτών να αναθεωρούνται ελαφρά προς τα πάνω σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις (Διάγραμμα Α.2). Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο ΕνΔΤΚ ανήλθε στο 1,9% τον Οκτώβριο του 2010 από 1,8% το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 βρισκόταν στο -0,1%. Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισµός σε επιλεγµένες χώρες (ετήσια µεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ιαν. Ιαν Ιαν Ιαν Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Πρόβλ Πηγές: Εurostat, SDW (EKT). Σηµείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι µέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο τo Bloomberg, The Economist poll και το ΝΤ. µ 2. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (4 Νοεμβρίου του 2010), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 2010) και Bloomberg (Contributor composite, 19 Νοεμβρίου 2010)

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 05 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.centralbank.gov.cy

http://www.centralbank.gov.cy Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999

Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Περιεχόμενα. Μάρτιος 1999 με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής ς Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Διάρθρωση του Ενεργητικού... 2 3. Διάρθρωση του Παθητικού... 3 4. Κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Σταθεροποίηση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών Με βάση το Δείκτη Τιμών Κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) οι τιμές κατοικιών παρέμειναν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ Ν ΕΡΕΥΝΩΝ Μάιος 216 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 2010 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * εκέμβριος 21 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83%

Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος. Ισχυρή ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 83% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη μεγεθών και αυξημένη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 3 ο Τρίμηνο Σημάδια πορείας σταθεροποίησης στις τιμές των κατοικιών Η περαιτέρω επιβράδυνση των τριμηνιαίων μειώσεων των τιμών κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τεύχος 17/1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Ιανουάριος 217 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα