ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε από: ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2010 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση είναι πιστοποιημένo από Forest Certification Council, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής έχει συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών. ISSN (Έντυπη μορφή) ISSN (Ηλεκτρονική μορφή)

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕχΟΜΕνα Σύνοψη 11 ΕνΟΤΗΤα A: Μακροοικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις Διεθνές Περιβάλλον Εξωτερικές εξελίξεις Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Εγχώρια Aνταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 76 ΕνΟΤΗΤα Β: Συνθήκες χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 89 Εισαγωγή Eγχώριο Μακροοικονομικό-Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Μακροοικονομικές συνθήκες Τομέας των νοικοκυριών Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις Τομέας των ακινήτων Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων Χρηματοδότηση του τομέα των ακινήτων από τις τράπεζες Eγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα Χρηματοοικονομικές αγορές Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές Τραπεζικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές Ασφαλιστικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας Υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών ΤARGET2-CY (Τ2-CY) Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του ΧΑΚ 178 ΕνΟΤΗΤα Γ: Στατιστικό Παράρτημα 183 Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού Παραρτήματος 184 Τεχνικές Σημειώσεις Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 19η Νοεμβρίου 2010.

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΠΙναΚΕΣ Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 39 Α.2 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 40 Α.3 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 47 Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 48 Α.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 49 Α.6 Εμπορικό ισοζύγιο 54 Α.7 Τουρισμός 55 Α.8 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 58 Α.9 Λογαριασμοί ευρύτερου δημόσιου τομέα 71 A.10 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 78 Α.11 Προβλέψεις τιμών 78 Α.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 80 Α.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 81 Α.14 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 84 Β.1 Δείκτες μεγέθους του τραπεζικού τομέα έναντι του πληθυσμού 129 Β.2 Δομή τραπεζικού τομέα 129 Β.3 Δομή ασφαλιστικού τομέα 165 Β.4 TARGET2-CY 176 Β.5 Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών 179 ΔΙαΓΡαΜΜαΤα Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 21 Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 23 Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 25 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 26 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 27 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 28 Α.7 Βασικά επιτόκια 29 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 29 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟΝΙΑ 30 Α.10 Επιτόκιο ΕΟΝΙΑ έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ 31 Α.11 Επιτόκια ΕURIBOR (επιλεγμένες διάρκειες) 31 A.12 Διαφορά EURIBOR έναντι OIS 31 Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 32 Α.14 Μ3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 33 Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 34 Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 35 Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ανα κατηγορία 35 Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 37 Α.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 39 Α.20 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 40 3

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Α.21 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ 48 Α.22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 49 Α.23 Ονομαστική δαπάνη ανά μισθωτό κατά τομέα απασχόλησης 50 Α.24 Παραγωγικότητα και πραγματική δαπάνη ανά μισθωτό 51 Α.25 Μοναδιαίο εργατικό κόστος: Κύπρος και ζώνη του ευρώ 52 Α.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 53 Α.27 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 54 Α.28 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 55 Α.29 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 56 Α.30 (α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 56 (β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 56 Α.31 Λιανικές πωλήσεις 59 Α.32 Εγγραφές µηχανοκινήτων οχηµάτων 59 Α.33 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 59 Α.34 Πωλήσεις τσιμέντου 60 Α.35 Δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα 60 Α.36 Δείκτης επιχειρηματικού κλίματος - κατασκευές 60 Α.37 Πωλητήρια έγγραφα 61 A.38 Εγκεκριµένες άδειες οικοδοµής 63 A.39 Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 69 Α.40 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 69 Α.41 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 69 Α.42 Συνολικά έσοδα και δαπάνες γενικής κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ 71 Α.43 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης 72 Α.44 Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 75 Α.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 83 Α.46 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 83 Α.47 Κατανοµή των πιθανοτήτων διακύµανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισµού εξαιρουμένης της ενέργειας 83 B.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 92 B.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά 93 B.3 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα 93 B.4 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς ιδιώτες και προβλέψεις 94 B.5 Συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 94 B.6 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τα νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 95 B.7 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 95 B.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 95 B.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 96 Β.10 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 96 B.11 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 97 B.12 Νέα φυσικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 97 Β.13 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 98 B.14 Προσδοκίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και την απασχόληση 98 B.15 Ανάλυση ενυπόθηκων δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 100 4

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) B.16 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 104 B.17 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα 105 B.18 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις 105 B.19 Συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 106 B.20 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 106 B.21 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 106 B.22 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 107 B.23 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 107 B.24 Καταθέσεις από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 107 B.25 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 108 B.26 Εγγραφές νέων εταιρειών 108 B.27 Νέα νομικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 108 Β.28 Δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στις κατασκευές 112 Β.29 Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών 112 Β.30 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας 112 Β.31 Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας 113 Β.32 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας και νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς 113 Β.33 Δείκτης τιμών οικιστικών ακινήτων 114 Β.34 Mέση τιμή ακινήτων 114 Β.35 Μέσο ενοίκιο ακινήτων 115 Β.36 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων 115 Β.37 Mη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων και προβλέψεις 116 Β.38 Μηνιαίος μέσος όρος επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 118 Β.39 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά (με διάρκεια μέχρι 7 ημέρες) 118 B.40 Διαφορά αποδόσεων Κυπριακών έναντι Γερμανικών ομολόγων 120 B.41 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 122 B.42 Δείκτες ΧΑΚ-Τράπεζες και FTSE/XA-XAK Tράπεζες 122 Β.43 Μερίδιο αγοράς τραπεζών 129 Β.44 Συνολικά λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις και καθαρά κέρδη μετά από φόρους και μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 133 Β.45 Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 133 Β.46 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) των εγχώριων τραπεζών 133 Β.47 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) των εγχώριων τραπεζών 134 Β.48 Συνολικά λειτουργικά έσοδα, καθαρά έσοδα από τόκους και καθαρά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες 134 Β.49 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 134 Β.50 Συνολικά λειτουργικά έξοδα και δαπάνες προσωπικού 135 Β.51 Δείκτης αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) 135 5

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Β.52 Θηκόγραμμα δεικτών αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) των εγχώριων τραπεζών 135 Β.53 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και προβλέψεις 136 Β.54 Θηκόγραμμα μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των εγχώριων τραπεζών 136 Β.55 Θηκόγραμμα δεικτών κάλυψης των εγχώριων τραπεζών 136 Β.56 Δείκτες συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας και πρωτοβάθμιων κεφαλαίων 137 Β.57 Θηκόγραμμα δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών 137 Β.58 Θηκόγραμμα δεικτών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων των εγχώριων τραπεζών 138 Β.59 Λόγος δανείων προς καταθέσεις 138 Β.60 Άνοιγμα χρηματοδότησης πελατών 139 Β.61 Μετρητά και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και διαθέσιμα προς πώληση 139 Β.62 Δείκτες εξάρτησης από τη διατραπεζική αγορά και σταθερότητας χρηματοδοτικής βάσης 139 Β.63 Δομή ισολογισμού 140 Β.64 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα 140 Β.65 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά νόμισμα 141 Β.66 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά γεωγραφική προέλευση 141 Β.67 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα 141 Β.68 Εκτός ισολογισμού στοιχεία 142 Β.69 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ (προθεσμίας έως 1 έτους) 147 Β.70 Τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 148 Β.71 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά κατηγορία κινδύνου 148 Β.72 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο κατά τομέα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 148 Β.73 Κατανομή ενεργητικού των κυπριακών τραπεζικών ομίλων κατά χώρα 157 Β.74 Παραγωγή ασφαλίστρων 166 Β.75 Γενικός κλάδος: δείκτες απαιτήσεων και εξόδων 167 Β.76 Κλάδος ζωής: δείκτες απαιτήσεων και εξόδων 167 Β.77 Αποτέλεσμα τεχνικού λογαριασμού 168 Β.78 Δείκτες αποδοτικότητας τεχνικού λογαριασμού 168 Β.79 Κατανομή εγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων για κάλυψη τεχνικών υποχρεώσεων 169 Β.80 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και καταθέσεις με εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα 169 Β.81 Τεχνικό απόθεμα και υποχρεώσεις 170 Β.82 Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία και ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας 170 Β.83 TARGET2-CY: Πληρωμές 176 Β.84 Ωριαία κατανομή διακανονισθεισών πληρωμών 177 Β.85 TARGET2-CY: Βαθμός συγκέντρωσης 178 6

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙναΚΕΣ ΣΤΟ ΠαΡαΡΤΗΜα Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ 186 Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 186 Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 187 Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 187 Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 188 Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 189 Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 190 Γ.10 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Κύπρο 190 Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 191 Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 2008 (προκαταρκτικά) συμπεριλαμβανομένων των brass plates 192 Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 193 Γ.14 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 2005, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 194 Γ.15 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 195 Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 196 Γ.17 Δείκτες κατασκευών 197 Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης 198 Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) 199 Γ.20 Δημόσιο χρέος 199 Γ.21 Διαρθρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 200 Γ.22 Βασικοί συγκεντρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 201 Γ.23 Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE Αναθ.2 της ΕΕ 203 ΠΛαΙΣΙα Α.1 Η χρήση του μέγιστου επιτρεπτού ποσοστού χρηματοδότησης ως εργαλείο της μακρο-προληπτικής εποπτείας: η περίπτωση της Κύπρου Α.2 Δείκτης Τιμών Οικιστικών Ακινήτων 64 Β.1 Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) - Μακρο-προληπτική πολιτική 124 Β.2 Αξιολόγηση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να απορροφά τους κλυδωνισμούς με βάση τα αποτελέσματα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 144 7

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΣυνΤΟΜΟΓΡαφΙΕΣ ΑΕΠ: ΑΗΚ: ΑΤΑ: ΔΝΤ: ΔΟΣ: ΔΤΚ: ΕΕ: ΕΕΔ: ΕΚΤ: ΕνΔΤΚ: ΕΟΣ: ΕΣΣΚ: ΗΠΑ: IΤΣ: ΚΑΚΜΑ: ΚΟΤ: ΚΟΧΑ: ΚΤΚ: ΜΔΠ: ΝΧΙ: ΟΕΠ: ΟΝΕ: ΠΣ: ΠΣΣΙ: ΣΣΙ: ΣΥΚ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Οικονομική και Νομισματική Ένωση Πρόγραμμα Σταθερότητας Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου ΤΕΠ: Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ΤτΑ: Τράπεζα της Αγγλίας YEAE: Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΧΑ: Χρηματιστήριο Αθηνών ΧΑΚ: Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου BIS: Bank for International Settlements CEBS: Committee of European Banking Supervisors COREP: Guidelines on Common Reporting CRD: Capital Requirements Directive ECOFIN: Economic and Financial Affairs Council ΕΜΤΝ: European Medium Term Note EONIA: Euro Overnight Index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) ESI: Economic Sentiment Indicator ESRB: European Systemic Risk Board EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι ενός έτους) EUROSTAT: Statistical Office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) FED: Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) FINREP: Financial and Reporting Framework FSB: Financial Stability Board IMF: International Monetary Fund LTI: Loan-to-Income LTV: Loan-to-Value 8

11 ΣυνΤΟΜΟΓΡαφΙΕΣ (συνέχεια) NACE: OIS: RICS: ROA: ROE: SDW: TARGET2: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) Overnight Index Swaps Royal Institution of Chartered Surveyors Return on Assets Return on Equity Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System

12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύνοψη Διεθνείς εξελίξεις Οι προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, άνκαι ακόμα θετικές, έχουν εξασθενίσει σε σχέση με τη διαφαινόμενη πορεία στις αρχές της χρονιάς, αφού πρόεκυψαν νέες ανησυχίες σχετικά με την ευρωστία της οικονομικής ανάκαμψης. Παράλληλα, η αβεβαιότητα για τις προοπτικές διατηρείται. Οι μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αριθμός χωρών της ζώνης του ευρώ παραμένει η κυρίαρχη ανησυχία. Ταυτόχρονα, μια σειρά από απογοητευτικά στοιχεία στις ΗΠΑ σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την αγορά ακινήτων καθώς και η περιοριστική νομισματική πολιτική στην Κίνα ενίσχυσαν την ανησυχία ότι η πλήρης ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας μπορεί να καθυστερήσει. Οι συζητήσεις για πιθανότητα διπλής ύφεσης εντάθηκαν στις αρχές του τρίτου τριμήνου όταν οι δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη οδήγησαν τους οίκους αξιολόγησης να υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Ιταλίας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθέτησαν περικοπές δαπανών, ενώ ο κίνδυνος περαιτέρω διάβρωσης της εύθραυστης κατάστασης των οικονομιών τους παραμένει. Το Νοέμβριο η διαφορά στις αποδόσεις κυβερνητικών ομολόγων ορισμένων χωρών της ζώνης του ευρώ έναντι εκείνων της Γερμανίας εκτινάχθηκε σε ιστορικά ψηλά επίπεδα, κυρίως λόγω της αναβίωσης των προβλημάτων του τραπεζικού τομέα της Ιρλανδίας, η οποία πρόσφατα εντάχτηκε στο μηχανισμό στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Επίσης, η αναθεώρηση προς τα πάνω για το ελληνικό δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 και το ενδεχόμενο ανάγκης για λήψη νέων μέτρων δημοσιονομικής περισυλλογής προκάλεσε περαιτέρω ανησυχίες στις αγορές. Γενικότερα, το οικονομικό περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Από τη μια, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα από τις εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο και επομένως, τις θετικές προοπτικές για τις εξαγωγές της ζώνης του ευρώ. Από την άλλη, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης σε άλλες προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι συνδέονται και με νέες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων, καθώς επίσης και πιέσεις προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο. Συγκεκριμένα, πολλές κυβερνήσεις προβαίνουν σε κινήσεις που επηρεάζουν την αγορά συναλλάγματος, με σκοπό να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών τους, δημιουργώντας όμως έτσι, αρνητικές συνθήκες για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός διεθνώς συνεχίζει να παρουσιάζει από τις αρχές του έτους σημάδια επιτάχυνσης λόγω κυρίως της επίδρασης βάσης από τις χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου το 2009, αλλά και τη μικρή άνοδο στη ζήτηση. Οι προοπτικές θετικής ανάπτυξης έχουν περιορίσει τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού, ενώ οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν με θετικό πρόσημο στις πλείστες οικονομίες. Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν την επεκτατική πολιτική διατηρώντας τα επιτόκια σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το Ευρωσύστημα εξακολούθησε να παρέχει ρευστότητα προς το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ ενώ, παράλληλα, συνέχισε τη διαδικασία σταδιακής απομάκρυνσης των έκτακτων μέτρων που είχαν ληφθεί κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητας του μηχανισμού μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) στις αρχές Νοεμβρίου ανακοίνωσε νέο σχέδιο για την αγορά κρατικών ομολόγων αξίας 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ δις δολαρίων μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2011, σε μια προσπάθεια περαιτέρω στήριξης της οικονομίας των ΗΠΑ. Παράλληλα, η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ύψους 200 δις στερλινών. Εν μέσω συζητήσεων που εστιάζονταν στις πιθανότητες για διπλή ύφεση εντός του τρέχοντος έτους ή στις αρχές του 2011 και τις εκτιμήσεις για το διεθνές Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να αναθεωρούνται τακτικά από την αρχή του έτους, οι χρηματιστηριακές αγορές παρουσίασαν αυξημένες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του χρόνου. Ταυτόχρονα, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και ο έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης των πληθωριστικών πιέσεων οδήγησαν την τιμή του χρυσού σε διαδοχικά ψηλά ιστορικά επίπεδα το μήνα Νοέμβριο. Παράλληλα, η τιμή του αργού πετρελαίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών το Νοέμβριο, ωθούμενη από ειδήσεις ότι τα αποθέματα μειώνονται και η ζήτηση αναζωπυρώνεται. Προς τούτο βοήθησε επίσης η ανακοίνωση του πακέτου στήριξης της αμερικανικής οικονομίας που προκάλεσε περαιτέρω άνοδο στη ζήτηση για το πετρέλαιο. Εγχώριες εξελίξεις Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κυπριακή οικονομία ήταν εμφανείς το 2009 με τους πλείστους τομείς της οικονομίας να επηρεάζονται αρνητικά. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι τομείς του τουρισμού, των κατασκευών και του εμπορίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται στη σημαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2009 κατά 1,7% σε σύγκριση με αύξηση 3,6% το Οι αρνητικές εξελίξεις συνεχίστηκαν και το πρώτο τρίμηνο του 2010, ενώ σημάδια ανάκαμψης καταγράφηκαν το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για το πρώτο εννιάμηνο του 2010 έφτασε το 0,3%. Οι δείκτες εμπιστοσύνης των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανάλωσης και των κατασκευών, παρουσίασαν τάσεις σταθερο ποίησης ή οριακής βελτίωσης τους τελευταίους μήνες. Σε σχέση με τις τιμές, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2010 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 2,7% σε σύγκριση με μηδενική μεταβολή την αντίστοιχη περίοδο του Η ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος οφείλεται, εν μέρει, στις μεγάλες αυξήσεις που κατέγραψαν οι τιμές της ενέργειας λόγω της επίδρασης βάσης από τις πολύ χαμηλές τιμές του πετρελαίου που είχαν καταγραφεί το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2009, της υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου και σε σημαντικό αριθμό φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στις τιμές του ηλεκτρισμού κατά το τρέχον έτος. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι παρόλο που ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας, παρουσίασε επιβράδυνση κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2010, οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες των τελευταίων ετών συντηρούν γενικότερα ένα κλίμα ψηλότερων πληθωριστικών πιέσεων. Παρά τη γενικά υποτονική οικονομική δραστηριότητα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων παρουσίασε επιτάχυνση από την αρχή του έτους και σταθεροποίηση από το μέσο του χρόνου μέχρι το Σεπτέμβριο. Την παραμονή του ετήσιου ρυθμού μεγέθυνσης των δανείων σε ρυθμούς αρκετά κοντά στο μακροπρόθεσμο μέσο όρο του 10% φαίνεται ότι υποβοήθησε η χρήση των ειδικών ομολόγων της κυβέρνησης ως εξασφάλιση από τις τράπεζες για άντληση φθηνής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), αφού η ρευστότητα που προέκυψε έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως για στεγαστικά δάνεια. Το ύψος των επιτοκίων σε ορισμένες κατηγορίες δανείων παρουσίασε άνοδο, ενώ σε άλλες 12

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 σταθεροποίηση, χωρίς όμως να παρατηρούνται εμφανείς πτωτικές τάσεις, παρά την άνοδο στη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα η ψαλίδα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επιτόκια διατηρήθηκε. Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) συνεχίζει να βελτιώνεται και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 μετά τη σημαντική βελτίωση που κατέγραψε το Η καλυτέρευση στο ΙΤΣ είναι αποτέλεσμα κυρίως της βελτίωσης στο λογαριασμό εισοδημάτων, κάτι που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρήσιμη εξέλιξη καθώς εκτιμάται ότι επηρεάζεται περισσότερο από κυκλικούς και παροδικούς παρά δομικούς παράγοντες. Σε μικρότερο βαθμό, η καλυτέρευση στο ΙΤΣ οφείλεται στη βελτίωση του λογαριασμού υπηρεσιών και ειδικά στα έσοδα από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που συνεχίζουν να καταγράφουν σημαντικούς ρυθμούς αύξησης. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, η κατάσταση όπως καταγράφεται από τα έσοδα για τους πρώτους εννιά μήνες του 2010 είναι βελτιωμένη σε σχέση με την πορεία που είχε καταγραφεί τους αντίστοιχους μήνες του 2009, αλλά υστερεί σημαντικά αν συγκριθεί με τα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η απασχόληση το πρώτο εξάμηνο του 2010 συνέχισε να επηρεάζεται από την οικονομική κρίση, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 0,7% σε σύγκριση με αύξηση 0,2% το πρώτο εξάμηνο του Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού ανεργίας κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 6,8%. Πιο πρόσφατα στοιχεία που αφορούν την εποχικά διορθωμένη εγγεγραμμένη ανεργία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2010 δείχνουν ότι η επιδείνωση στην ανεργία συνεχίζεται και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εποχικά διορθωμένων εγγεγραμμένων ανέργων κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2010 αυξήθηκε κατά άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας τους ανέργους. Όσον αφορά τις εγχώριες δημοσιονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 καταγράφηκε δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης του 2,5% του ΑΕΠ σε σχέση με έλλειμμα της τάξης του 2,7% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, η οριακή βελτίωση των δημοσίων οικονομικών κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2010 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σημα ντικών κερδών που πραγματοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) για το 2009 (εν μέρει λόγω της μη μετατροπής κερμάτων της κυπριακής λίρας σε ευρώ) και εσόδων από τον τερματισμό της πράξης ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap) στις αρχές του Από την άλλη, οι δημόσιες δαπάνες συνέχισαν την αυξητική τους πορεία κατά την υπό αναφορά περίοδο, άνκαι σε χαμηλότερους ρυθμούς από την αντίστοιχη περίοδο του Η αύξηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των κοινωνικών παροχών και στην αύξηση του κρατικού μισθολογίου, ενώ η σημειωθείσα επιβράδυνση οφείλεται στις μειώσεις λειτουργικών δαπανών και κυρίως δαπανών για αναπτυξιακά έργα. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το καθαρό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ κατέγραψε μείωση από 68,7% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 σε 60,3% το τρίτο τρίμηνο του Αυτή η μείωση οφείλεται κυρίως στην αποπληρωμή βραχυπρόθεσμου δανεισμού που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ειδικά για εξασφάλιση βραχυπρόθεσμης ρευστό - τητας στις τράπεζες εντός του συγκεκριμένου έτους. Σημειώνεται ότι, με την άνοδο των 13

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 επιτοκίων μακροπρόθεσμα, η δημοσιονομική επιβάρυνση της αποπληρωμής τόκων θα αυξηθεί λόγω του ψηλότερου δημοσίου χρέους και των ψηλότερων πρωτογενών ελλειμμάτων. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της ΚΤΚ για τους κύριους δείκτες της εγχώριας οικονομίας, και με βάση το κεντρικό σενάριο, ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,7% το Το 2011 αναμένεται συγκρατημένη ανάκαμψη της τάξης του 1,8%, σε συνάρτηση με την ανάκαμψη των εμπορικών μας εταίρων. Οι προβλέψεις αυτές είναι ψηλότερες από τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ιουνίου του 2010, κυρίως ως επακόλουθο των ενδιάμεσων εξελίξεων που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικονομία, συμπεριλαμβανομένων αναθεωρήσεων για το ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις λαμβάνουν υπόψη μόνο όσα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι σαφώς καθορισμένα και η εφαρμογή τους είναι πολύ πιθανή. Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες στον τομέα των νοικοκυριών κρίνονται μεν ως ελεγχόμενοι αλλά παραμένουν αυξημένοι. Τα επιτόκια νέων δανείων προς τα νοικοκυριά έχουν μειωθεί περαιτέρω, με εξαίρεση την αύξηση στα επιτόκια νέων στεγαστικών δανείων που παρατηρήθηκε το τρίτο τρίμηνο του Ωστόσο, παρά την πτώση των δανειστικών επιτοκίων, η συνολική δανειακή επιβάρυνση των νοικοκυριών έχει επιδεινωθεί. Επίσης, σε περίπτωση μιας περαιτέρω ανόδου της ανεργίας, ενδεχομένως, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητά τους να αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι μη χρηματοοικο νομικές επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνει αντίξοο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δυσμενείς εγχώριες μακροοικονομικές συνθήκες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 έχουν επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Επίσης, λόγω του υψηλότερου κόστους δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Κύπρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς και της περιορισμένης δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων από άλλες πηγές, η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της εταιρικής κερδοφορίας αναμένεται να συνεχίσει να υφίσταται βραχυπρόθεσμα. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα λιγότερο ικανό να αντεπεξέρχεται σε ενδεχόμενους κλυδωνισμούς. Στο εγγύς μέλλον, η μειωμένη κερδοφορία, το υψηλό επίπεδο δανειακών υποχρεώσεων καθώς και η εξάρτηση των εταιρειών από την τραπεζική χρηματοδότηση αναμένεται να παραμείνουν οι κύριες αδυναμίες του τομέα των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2010, ο κατασκευαστικός τομέας κατέγραψε σημαντική συρρίκνωση. Σε αντιδιαστολή με τα πιο πάνω, το αγοραστικό ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα τόσο από Κυπρίους όσο και από αλλοδαπούς φαίνεται να παρουσιάζει θετικότερη εικόνα που μπορεί να οφείλεται σε αυξημένες επαναπωλήσεις ή μείωση αποθεμάτων έτοιμων οικιών. Παράλληλα, η ΚΤΚ εκτιμά ότι οι τιμές των οικιστικών ακινήτων θα καταγράψουν μέση ετήσια πτώση της τάξης του 3% το Το πρώτο εξάμηνο του 2010, κατά το οποίο υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά ενοποιημένα στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, οι τράπεζες είχαν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές εξελίξεις που καταγράφηκαν στην κυπριακή οικονομία καθώς και ένα δυσμενές 14

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις των τραπεζών παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ενώ τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση. Παρά το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών λόγω, κυρίως, της διατήρησης των υψηλών καταθετικών επιτοκίων, σε σύγκριση με άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο σημείωσε μικρή άνοδο κατά τους πρώτους έξι μήνες του Οι δείκτες ρευστότητας καταδεικνύουν αύξηση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο. Παράλληλα, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παραμένει ικανοποιητική, με το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για το τραπεζικό σύστημα να ανέρχεται στο 12% στο τέλος Ιουνίου 2010, εξακολουθώντας να είναι αρκετά υψηλότερος έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου του 8% που ισχύει σε επίπεδο μεμονωμένων τραπεζών. Επίσης, ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων παρουσίασε αύξηση στο τέλος Ιουνίου Αντίθετα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει επιδεινωθεί, με το λόγο των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τα συνολικά δάνεια να καταγράφει σημαντική άνοδο από 5,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2009 στο 7,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου Στο εγγύς μέλλον, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό αριθμό δυνητικών κινδύνων. Καταρχήν, παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που προβλέπεται για το 2011, η πολιτική υιοθέτησης αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις προς τα νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς που εφαρμόζεται από τις τράπεζες, σε συνάρτηση με μια πιθανή κάμψη στη ζήτηση για δανεισμό τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, ενδεχομένως, να οδηγήσουν σε μείωση του όγκου των χορηγήσεων με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα και την κερδοφορία τους. Ο πιστωτικός κίνδυνος που πηγάζει από το δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις παραμένει αυξημένος, ενώ μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση της ικανότητάς τους να εξυπηρετούν τα δάνειά τους εμπεριέχει τον κίνδυνο να επιδεινωθεί περαιτέρω η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με αρνητικές επιπτώσεις στη κερδοφορία των τραπεζών. Ο κίνδυνος αντισυμβαλλόμενου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην Κύπρο παραμένει αυξημένος δεδομένων των ανοιγμάτων τους σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω της διατραπεζικής αγοράς αλλά, κυρίως, του σημαντικού χαρτοφυλακίου επενδύσεών τους σε χρεόγραφα και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους. Σημειώνεται όμως, ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί από κυβερνήσεις και νομισματικές αρχές για στήριξη του τραπεζικού τομέα στις διάφορες χώρες καθώς και από την ΕΚΤ σε επίπεδο Ευρωσυστήματος έχουν βοηθήσει, σε σημαντικό βαθμό, στο μετριασμό των ανησυχιών που συνδέονται με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος αγοράς που αντι - μετωπίζουν οι τράπεζες εξακολουθεί να είναι περιορισμένος. Ο κίνδυνος άντλησης ρευστότητας από τις τράπεζες παραμένει σημαντικός λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδότησής τους που οφείλεται, κυρίως, στη διατήρηση των υψηλών καταθετικών επιτοκίων στην εγχώρια αγορά ένεκα του έντονου ανταγωνισμού. Ωστόσο, η έκδοση των τριετών ειδικών κυβερνητικών αξιογράφων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως εξασφάλιση για άντληση φθηνής χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, ο κίνδυνος που πηγάζει από τη 15

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 διεθνή παρουσία των τριών κυπριακών τραπεζικών ομίλων έχει μεγεθυνθεί λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος σε ορισμένες από τις χώρες όπου δραστηριο - ποιούνται. Η σημαντική υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα έχει ενισχύσει τις πιέσεις που ασκούνται στη χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοικονομικών επιχειρήσεων, με τον πιστωτικό κίνδυνο να αποτελεί τη σημαντικότερη μορφή κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι κυπριακοί τραπεζικοί όμιλοι καθώς το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών τους στην εν λόγω χώρα αφορά την παροχή δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κατά το 2009, ο τομέας των ασφαλιστικών εταιρειών συνέχισε να επηρεάζεται από τις αντίξοες μακροοικονομικές συνθήκες με κύρια χαρακτηριστικά τη μικρή μείωση, σε αριθμό συμβολαίων, στην παραγωγή νέων εργασιών στις ασφαλίσεις ζωής και την ενίσχυση των πιέσεων στην κερδοφορία. Ωστόσο, η ανάκαμψη των χρηματιστηριακών αγορών υποβοήθησε τις ασφαλιστικές εταιρείες να αυξήσουν το ενεργητικό τους, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή τους επάρκεια και κερδοφορία σε αρκετά ικανοποιητικά επίπεδα. Παρά ταύτα, οι σημαντικότερες προκλήσεις και κίνδυνοι που απορρέουν από το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον, ασφαλιστικοί και χρηματο - οικονομικοί, παραμένουν ενισχυμένοι. Ειδικό τερα, με δεδομένη την αβεβαιότητα σε σχέση με το εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον και τις ευμετάβλητες συνθήκες στις αγορές χρεογράφων και μετοχών, ο ασφαλιστικός κίνδυνος και ο κίνδυνος αγοράς ενδέχεται να προκαλέσουν πιέσεις στη ρευστότητα, κερδοφορία και κεφαλαιακή επάρκεια των ασφαλιστικών εταιρειών. Σημειώνεται, όμως, ότι ο ασφαλιστικός τομέας διαφαίνεται να διαθέτει επαρκή ρευστότητα για να αντιμετωπίσει τους ενδεχόμενους κλυδωνισμούς. Κατά την υπό ανασκόπηση περίοδο, οι δύο συστημικά σημαντικές υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών στην Κύπρο, ήτοι το σύστημα διακανονισμού εντολών πληρωμής μεγάλης αξίας, το TARGET2-CY, καθώς και το σύστημα εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του ΧΑΚ, το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ), επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα. Οι υποτονικές μακροοικονομικές συνθήκες και η αναμενόμενη αύξηση του όγκου εργασίας, ιδιαίτερα για το ΤARGET2-CY, ενδέχεται να ενισχύσουν, σε μικρό ωστόσο βαθμό, τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου καθώς και τον κίνδυνο που απορρέει από τις επαυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις αντίστοιχα. Σημαντικότερος δυνητικός κίνδυνος για το ΚΑΚΜΑ παραμένει ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλ λομένου καθότι το χρηματικό σκέλος του διακανονισμού γίνεται σε εμπορική τράπεζα και όχι σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. γενικά συμπεράσματα Με βάση τις οικονομικές εξελίξεις και δεδομένα, που καταγράφονται και αναλύονται στο παρόν Οικονομικό Δελτίο, η κυπριακή οικονομία παρουσιάζει σημεία ανάκαμψης. Δυστυχώς όμως, η ανάκαμψη αυτή δεν είναι αρκετή για να περιορίσει σε ουσιαστικό βαθμό την αυξημένη ανεργία που δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης που προηγήθηκε. Επίσης, μεγάλη ανησυχία προκαλούν οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών που συμβάλλουν μεσοπρόθεσμα στην ανοδική απόκλιση του πληθωρισμού στην Κύπρο σε σχέση με εκείνον στη ζώνη του ευρώ. Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει τη στιγμή αυτή η κυπριακή οικονομία είναι η μεγάλη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο, από το τέλος του 2007 μέχρι το τέλος του 2009 αυξήθηκε κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Κατά το 16

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ δεν διαφαίνεται βελτίωση, ενώ δεν προβλέπεται ουσιαστική βελτίωση ούτε και για το 2011 παρά τη διαφαινόμενη, έστω μικρή, ανάκαμψη της οικονομίας. Χρειάζεται λοιπόν να ληφθούν μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο μιας διορθωτικής πορείας για δημοσιονομική εξυγίανση και δεν θα είναι μόνο βραχυπρόθεσμης φύσης. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της μακροπρόθεσμης πορείας των δημόσιων δαπανών, τα μέτρα αυτά θα πρέπει ταυτόχρονα να είναι μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης φύσης, ώστε η μείωση των δαπανών να είναι μόνιμη και κατά συνέπεια, η δημοσιονομική εξυγίανση ορθολογιστική και διατηρήσιμη. Όπως χαρακτηριστικά προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δημόσιο χρέος στην Κύπρο θα αυξηθεί κατά 20 περίπου μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2008 μέχρι το Από μόνο του αυτό το μέγεθος δίνει το στίγμα για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ανατραπεί η ανησυχητική αυτή πορεία. Στον καταρτισμό του πακέτου μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης το βάρος της προσπάθειας θα πρέπει να δοθεί στον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Η κατάσταση όμως επείγει γιατί όσο καθυστερεί η λήψη σοβαρών διορθωτικών μέτρων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. Και επειδή η συνεχιζόμενη διόγκωση των δημοσίων δαπανών είναι κυρίως υπεύθυνη για τη μεγάλη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος, η όλη προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εστιαστεί στην ανατροπή αυτής της τάσης. Όσο και αν αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα (είτε μέσω πάταξης της φοροδιαφυγής ή/και μέσω αύξησης των φορολογικών συντελεστών), είναι αδύνατο να καλύψουν ενδεχόμενη συνέχιση της αυξητικής τάσης που καταγράφουν οι δημόσιες δαπάνες. Ούτε και η διαφαινόμενη σταδιακή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας δεν μπορεί από μόνη της να περιορίσει ουσιαστικά τις μεγάλες δημοσιονομικές ανισοσκέλειες. Το πρόβλημα, δυστυχώς, είναι σοβαρής διαρθρωτικής φύσης. Επομένως, ο περιορισμός των δημοσίων δαπανών πρέπει να προέλθει κυρίως από περιορισμό των μη παραγωγικών δαπανών και ταυτόχρονα μέσω διαρθρωτικών αλλαγών έτσι ώστε να μην υπονομεύονται, αλλά αντίθετα να ενισχύονται οι αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Επιβάλλεται περιορισμός του κρατικού μισθολογίου και εφαρμογή πραγματικής στόχευσης επιδομάτων/παροχών στη βάση κριτηρίων εισοδήματος και πλούτου. Η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να χρειαστεί επίσης να περιλαμβάνει λελογισμένη αύξηση φορολογικών εσόδων τα οποία όμως δεν πρέπει να υποσκάπτουν την οικονομική ανάπτυξη ούτε και να αποδυναμώνουν τη θέση της Κύπρου ως χρηματοοικονομικό κέντρο. Οι πιο πάνω διαπιστώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν τις κατευθυντήριες γραμμές με βάση τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί η δημοσιονομική εξυγίανση. Σ αυτά τα πλαίσια θα πρέπει άμεσα να υλοποιηθούν τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που σε πρώτο στάδιο θα μειώσουν ουσιαστικά και στο τέλος θα απαλείψουν οριστικά τις δημοσιονομικές ανισοσκέλειες των τελευταίων χρόνων. Όσον αφορά τις τράπεζες στην Κύπρο αυτές παραμένουν εύρωστες με ικανοποιητικά επίπεδα ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας. Ωστόσο, παρά τη συγκρατημένη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας που προβλέπεται για το 2011, οι κίνδυνοι, ιδιαίτερα ο πιστωτικός, με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να παραμείνουν αυξημένοι στο άμεσο μέλλον. Οι εγχώριοι τραπεζικοί όμιλοι που δραστηριο ποιούνται στην Ελλάδα έχουν να αντιμε -τωπίσουν περισσότερους κινδύνους και προκλήσεις λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των μακροοικονομικών συνθηκών στην εν λόγω χώρα. 17

20

21 ΕνΟΤΗΤα α Μακροοικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Διεθνές Περιβάλλον 1.1 Εξωτερικές εξελίξεις Οικονομική μεγέθυνση ΑΕΠ 1 Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του έτους με το ρυθμό ανάπτυξης όμως, να μετριάζεται καθώς περιορίστηκαν τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης και την κυκλική εξέλιξη των αποθεμάτων παγκοσμίως. Η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Καθώς συνεχίζονται οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο επανεμφάνισης εντάσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές και για την αβεβαιότητα των προοπτικών ανάπτυξης στις προηγμένες οικονομίες, σημαντικό κίνδυνο αποτελεί η πιθανότητα εξάπλωσης της κρίσης και σε άλλα υπερχρεωμένα κράτη της "περιφέρειας" της Ευρώπης. Οι μεγάλες δημοσιονομικές προκλήσεις ανάγκασαν την Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ να προχωρήσουν σε περικοπές δαπανών, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος περαιτέρω χειροτέρευσης της κατάστασης των οικονομιών τους. Στην Ιρλανδία, τα προβλήματα του τραπεζικού της τομέα επηρέασαν έντονα τη δημοσιονομική κατάσταση και οδήγησαν στην αναζήτηση βοήθειας από το μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ. Ως αποτέλεσμα, αναβίωσαν φόβοι διάχυσης της κρίσης χρέους στην Πορτογαλία και ενδεχομένως στην Ισπανία. Επιπλέον, οι καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη συνδέονται και με τάσεις προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο, καθώς και με το ενδεχόμενο μη ομαλής διόρθωσης των παγκόσμιων ανισορροπιών. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, οι προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς έχουν εξασθενίσει σε σχέση με το τι 1. Η πρόβλεψη για το ΑΕΠ υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (4 Νοεμβρίου 2010), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, Οκτώβριος 2010) και το Bloomberg (Contributor Composite, 19 Νοεμβρίου 2010). 20

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 διαφαινόταν στις αρχές της χρονιάς, ενώ η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε ό,τι αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε μεγάλες οικονομίες, το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το τρίτο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 0,4% και 1,9% σε τριμηνιαία βάση και ετήσια βάση, αντίστοιχα, λόγω κυρίως των οικονομικών εξελίξεων στη Γερμανία και τη Γαλλία (Διάγραμμα Α.1). Η αύξηση στην εξωτερική ζήτηση σε συνδυασμό με τη χαλαρή νομισματική πολιτική και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστή ματος, εξακολου - θούν να στηρίζουν την οικονομία της ζώνης του ευρώ. Παρόλα αυτά, αναμένεται ότι ο εξορθολογισμός των εταιρικών ισολογισμών σε διάφορους τομείς μετά την κρίση και οι δυσοίωνες προοπτικές για την αγορά εργασίας θα περιορίσουν την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ βρισκόταν στο 10,1% στο τέλος του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με 10% το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις των αναλυτών για τη ζώνη του ευρώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί στο 1,7% το 2010 και στο 1,4% το Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ανάκαμψη συνεχίστηκε τα δυο τελευταία τρίμηνα του Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο ήταν 2,8% από 1,7% το προηγούμενο τρίμηνο ενώ σε τριμηνιαία βάση βρισκόταν στο 0,8% από 1,2%, αντίστοιχα. Η αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2010 οφείλεται κυρίως στις θετικές συμβολές των αποθεμάτων και των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. Αναλυτές εκτιμούν ότι η προσαρμογή των αποθεμάτων, η χαλαρή νομισματική πολιτική και η εξωτερική ζήτηση ως αποτέλεσμα της υποτίμησης της στερλίνας θα υποβοηθήσουν ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.1 ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ετήσια µεταβολή, %, εποχιακά διορθωμένη) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ην. Βασίλειο Ιαπωνία -9 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Πρόβλ Πηγές: Εurostat, SDW (EKT). Σηµείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι µέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο τo Bloomberg, The Economist poll και το ΝΤ. 21

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η αύξηση της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη λόγω των πιο αυστηρών κριτηρίων δανειοδότησης, της αναπροσαρμογής των ισολογισμών των νοικοκυριών και της έντονης περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Το ποσοστό ανεργίας βρισκόταν 7,7% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, ουσιαστικά αμετάβλητο από το προηγούμενο. Οι τελευταίες προβλέψεις των αναλυτών για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ υποδεικνύουν άνοδο 1,7% το 2010 και 1,8% το Στις ΗΠΑ η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας ξεκίνησε από το τρίτο τρίμηνο του 2009 και συνεχίστηκε μέχρι το τρίτο τρίμηνο του Η οικονομική ανάπτυξη υποβοη - θήθηκε κυρίως από τις καταναλωτικές δαπάνες και τα αποθέματα, ενώ συγκρατήθηκε από την αρνητική συμβολή των καθαρών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του 2010 βρισκόταν στο 3,1% σε σύγκριση με 3,0% το δεύτερο τρίμηνο. Οι τριμηνιαίοι ρυθμοί μεγέθυνσης ετησιο - ποιημένοι ήταν 2,0% και 1,7%, αντίστοιχα. Συνολικά, η ανάκαμψη ενδέχεται να μετριαστεί λόγω των υποτονικών συνθηκών στην αγορά εργασίας, την ασθενή αύξηση των εισοδημάτων, την περαιτέρω προσαρμογή των ισολογισμών των νοικοκυριών και τη μείωση του στεγαστικού πλούτου, λόγω της πτώσης στις τιμές των ακινήτων. Αναφορικά με το ποσοστό ανεργείας αυτό βρισκόταν στο 9,6% στο τέλος του τρίτου τριμήνου σε σύγκριση με 9,5% το δεύτερο. Οι προβλέψεις των αναλυτών συγκλίνουν σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6% το 2010 και 2,4% το Επιτάχυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης παρατηρήθηκε το τρίτο τρίμηνο στην Ιαπωνία, λόγω της ενίσχυσης της εγχώριας κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία, το ιαπωνικό ΑΕΠ σε 22

25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 4,4% το τρίτο τρίμηνο έναντι 2,7% το δεύτερο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση το ιαπωνικό ΑΕΠ σημείωσε άνοδο 0,9%. Πρόκειται για το τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο θετικής ανάπτυξης στην Ιαπωνία. Η κατανάλωση παρουσίασε άνοδο την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω μεμο - νωμένων παραγόντων. Για παράδειγμα, μεγάλη επίδραση είχε η άνοδος των αγορών αυτοκινήτων μετά την κυβερνητική επιδότηση για αγορά «οικολογικών» οχημάτων. Για το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται οικονομική επιβράδυνση εφόσον οι πιο πάνω λόγοι έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και οι εξαγωγές αναμένονται να παραμείνουν αναιμικές, λόγω της ανατίμησης του γεν και της περιορισμένης κατανάλωσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, τα τελευταία στοιχεία κάνουν λόγο για μικρή μείωση από 5,3% στο τέλος του δεύτερου τριμήνου σε 5% το τρίτο. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,9% το 2010 και 1,4% το Πληθωρισμός 2 Ο πληθωρισμός διεθνώς συνεχίζει να παρουσιάζει από τις αρχές του έτους σημάδια επιτάχυνσης λόγω κυρίως της επίδρασης βάσης από τις χαμηλές τιμές του αργού πετρελαίου που είχαν καταγραφεί το Αναμένεται ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης στις περισ - σότερες οικονομίες, με τις πρόσφατες προβλέψεις των αναλυτών να αναθεωρούνται ελαφρά προς τα πάνω σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις (Διάγραμμα Α.2). Συγκεκριμένα, στη ζώνη του ευρώ ο ΕνΔΤΚ ανήλθε στο 1,9% τον Οκτώβριο του 2010 από 1,8% το Σεπτέμβριο του 2010, ενώ τον Οκτώβριο του 2009 βρισκόταν στο -0,1%. Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ A.2 Πληθωρισµός σε επιλεγµένες χώρες (ετήσια µεταβολή, %) ζώνη του ευρώ ΗΠΑ Ιαν. Ιαν Ιαν Ιαν Ην. Βασίλειο Ιαπωνία Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Πρόβλ Πηγές: Εurostat, SDW (EKT). Σηµείωση: Οι προβλέψεις είναι για το έτος και υπολογίζονται ως οι µέσοι όροι των πιο πρόσφατων προβλέψεων απο τo Bloomberg, The Economist poll και το ΝΤ. µ 2. Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των πιο πρόσφατων προβλέψεων από: The Economist poll (4 Νοεμβρίου του 2010), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (World Economic Outlook, October 2010) και Bloomberg (Contributor composite, 19 Νοεμβρίου 2010)

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.centralbank.gov.cy

http://www.centralbank.gov.cy Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. Σύνοψη. ιουνιοσ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο

Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Θέσεις και απόψεις για το θέμα καθορισμού των επιτοκίων δανεισμού στην Κύπρο Δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014 29 Αυγούστου 2014 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1.1 Λογαριασµός Αποτελεσµάτων Βασικά στοιχεία λογαριασµού αποτελεσµάτων Ιουν-14 Ιουν-13 Μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος. Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος 2011 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-1001 Τεύχος 12/1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Φεβρουάριος 2012 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 4 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 4 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 4 ο Τρίμηνο Συνεχίστηκαν οι μειώσεις τιμών κατοικιών κατά το 4 ο του Ο δείκτης τιμών κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) κατά το τέταρτο του κατέγραψε μείωση 2,6% σε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Προς τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Καταθέτουμε προς συζήτηση το οριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.B.A. T.Q.M.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα