ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη"

Transcript

1 ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η HP ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ Ε ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα εξοπλισµού που φέρουν το εµπορικό σήµα HP ή Compaq (καλούµενα εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "Προϊόντα εξοπλισµού HP") και πωλούνται ή µισθώνονται από την Hewlett-Packard Company ή την Compaq Computer Corporation, θυγατρική εταιρεία της οποίας την πλήρη κυριότητα έχει η Hewlett-Packard Company στις Ηνωµένες Πολιτείες, από θυγατρικές εταιρείες της Hewlett-Packard Company σε όλο τον κόσµο, από συγγενείς εταιρείες, από εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές ή αντιπροσώπους (καλούµενοι εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "HP") µαζί µε την παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP περιορίζεται στα στοιχεία εξοπλισµού και στο απαιτούµενο υλικολογισµικό. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP ΕΝ περιλαµβάνει εφαρµογές ή προγράµµατα λογισµικού. Η HP εγγυάται ότι τα προϊόντα εξοπλισµού της HP που έχετε αγοράσει ή µισθώσει από την HP, δε θα παρουσιάσουν ελαττώµατα όσον αφορά στα υλικά ή την κατασκευή τους, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και κατά την περίοδο που καλύπτει η Περιορισµένη Εγγύηση. Η περίοδος ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης έχει ως ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος από την HP. Η απόδειξη πώλησης ή παραλαβής, στην οποία εµφανίζεται η ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος, αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο για την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης. Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε απόδειξη της αγοράς ή της µίσθωσης ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει της εγγύησης. Έχετε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε την τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του εγγράφου, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος εξοπλισµού της HP εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει µόνο για τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή τελικό χρήστη αυτού του προϊόντος εξοπλισµού της HP και δεν είναι δυνατό να µεταφερθεί σε οποιονδήποτε αποκτά την κυριότητα από τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και η ισχύς της είναι δυνατή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η HP ή οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτήν παροχείς τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, υπό τους όρους και τις συνθήκες που περιέχονται στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς.

2 Η HP κατασκευάζει τα προϊόντα της χρησιµοποιώντας καινούργια υλικά ή καινούργια και µεταχειρισµένα υλικά που είναι ισοδύναµα µε καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης, η HP θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Στη σπάνια περίπτωση που το προϊόν εξοπλισµού της HP παρουσιάζει βλάβες κατ' εξακολούθηση, είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να αντικαταστήσει το προϊόν σας µε µια µονάδα αντικατάστασης της επιλογής της, η οποία θα είναι ίδια ή ισοδύναµη σε απόδοση µε το προϊόν εξοπλισµού HP που χρησιµοποιείτε. Αυτή είναι η µοναδική αποζηµίωση που δικαιούστε για ελαττωµατικά προϊόντα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να σας επιστρέψει το αντίτιµο της αγοράς ή της εκµίσθωσης (χωρίς τόκους) αντί να αντικαταστήσει το προϊόν. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν ισχύει για αναλώσιµα εξαρτήµατα και για προϊόντα, από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθµός σειράς ή τα οποία υπέστησαν βλάβη ή έγιναν ελαττωµατικά (α) ως αποτέλεσµα ατυχήµατος, ακατάλληλης χρήσης, κακής µεταχείρισης ή άλλων εξωτερικών αιτίων, (β) εξαιτίας χρήσης που δεν υπόκειται στις παραµέτρους λειτουργίας που αναφέρονται στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το προϊόν, (γ) λόγω χρήσης εξαρτηµάτων, τα οποία δεν κατασκευάζονται ή δεν πωλούνται από την HP ή (δ) λόγω τροποποίησης ή επισκευής από οποιονδήποτε άλλον εκτός από (i) την HP, (ii) έναν παροχέα τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτηµένο από την HP ή (iii) εσάς για εξαρτήµατα που είναι δυνατό να αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη, όταν αυτά είναι διαθέσιµα για το προϊόν σας στη χώρα όπου παρέχεται η τεχνική υποστήριξη. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συµφωνία εγγύησης ανάµεσα σε εσάς και την HP όσον αφορά το προϊόν εξοπλισµού HP που αγοράσατε ή µισθώσατε. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούµενων συµφωνιών ή δηλώσεων συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων που αναφέρονται στα εµπορικά έντυπα και συµβουλών που σας έχουν παράσχει αντιπρόσωποι ή εργαζόµενοι της HP που έχουν γίνει σε σχέση µε την αγορά ή τη µίσθωση του προϊόντος εξοπλισµού HP. Καµία αλλαγή των όρων της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης δεν είναι έγκυρη εάν δεν είναι γραπτή και δεν φέρει την υπογραφή ενός εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της HP. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗΕΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η HP ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η HP ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ HP. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΙΣΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

3 Περιορισµός ευθύνης ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ HP Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η HP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ, ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ), ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ HP Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΌ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ

4 ιάρκεια εγγύησης Η διάρκεια εγγύησης ενός προϊόντος εξοπλισµού της HP είναι µια καθορισµένη, σταθερή περίοδος, η οποία ξεκινάει από την ηµεροµηνία αγοράς. Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς είναι η ηµεροµηνία αγοράς εκτός και αν η HP ή ο µεταπωλητής σας ενηµερώσει διαφορετικά. Προϊόντα Κάλυψη εγγύησης * Χρόνος απόκρισης ** 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Enterprise Virtual Array 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επισκευή στο χώρο του πελάτη XP Disk Array Virtual Array 71xx & 74xx Enterprise Modular Array 8000/12000/16000 Modular San Array 1000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 1)*** Network Attached Storage (NAS) NAS 8000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 2)**** Fabric and Infrastructure Switches & Directors Βιβλιοθήκες αποθηκευτικών µέσων ταινίας: ESLxxxx, MSLxxxx, SSLxxxx Network Attached Storage (NAS) S1000 Μονάδες AIT, DLT, DLT VS, DDS, SDLT & LTO HP Storage Works 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader AIT Autoloader *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 1 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 2 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 2 ετών για εργατικά 2 ετών για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (κανονικές ώρες εργασίας) 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων * Η κάλυψη εγγύησης που αναφέρεται στον παρόντα πίνακα, αναφέρεται σε προσφορές εγγυήσεων βασικού επιπέδου. Βελτιώσεις σε βασικές εγγυήσεις ενδέχεται να περιλαµβάνονται στο προϊόν της HP που αγοράσατε. Για άλλες πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πωλήσεων της HP. ** Οι χρόνοι απόκρισης βασίζονται στις κατά τόπους τυπικές εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χρόνοι απόκρισης υπολογίζονται από τη στιγµή που ο πελάτης θα τηλεφωνήσει µέχρι η HP να ορίσει µια κοινώς αποδεκτή ώρα για την εκτέλεση της υποστήριξης ή µέχρι να ξεκινήσει η HP να παρέχει υποστήριξη ή να εκτελεί αποµακρυσµένο διαγνωστικό έλεγχο. Σε ορισµένες χώρες και σύµφωνα µε ορισµένους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται ο προµηθευτής, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να διαφέρει. Αν η τοποθεσία σας βρίσκεται εκτός της συνηθισµένης ζώνης παροχής τεχνικής υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να είναι µεγαλύτερος ή ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του χρόνου απόκρισης στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε την τοπική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της HP.

5 Λογισµικό Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ HP ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ. Οι µοναδικές υποχρεώσεις της HP, όσον αφορά το λογισµικό που διανέµεται από την ίδια µε το εµπορικό σήµα HP ή Compaq, διατυπώνονται ρητά στη σχετική συµφωνία άδειας τελικού χρήστη ή άδειας χρήσης προγράµµατος. Τα προϊόντα εξοπλισµού και λογισµικού που δεν κατασκευάζονται από την HP παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Ωστόσο, οι κατασκευαστές, οι προµηθευτές ή οι εκδότες άλλων εταιρειών εκτός της HP ενδέχεται να σας παρέχουν απευθείας τις δικές τους εγγυήσεις. Εάν τα αφαιρούµενα µέσα µε τα οποία η HP διανέµει το λογισµικό, αποδειχθούν ότι είναι ελαττωµατικά όσον αφορά στα υλικά ή στην κατασκευή τους κατά την περίοδο ισχύος των ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς, η µοναδική σας αποζηµίωση θα είναι η αντικατάσταση των αφαιρούµενων µέσων από την HP εφόσον τα επιστρέψετε. Κατηγορίες κάλυψης της εγγύησης Για να διευκολύνετε την HP ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης, η HP προτείνει στους πελάτες να αποδεχτούν τη χρήση ή να χρησιµοποιούν τις διαθέσιµες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την HP. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα προγράµµατα διαγνωστικών ελέγχων, τα εργαλεία διαµόρφωσης και ιδιαίτερα, οι λύσεις αποµακρυσµένης υποστήριξης της HP ( Phone Home ). Εάν ο πελάτης επιλέξει να µην αναπτύξει τις διαθέσιµες δυνατότητες αποµακρυσµένης υποστήριξης, ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων των πόρων υποστήριξης. Επισκευή βάσει εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη Σύµφωνα µε τους όρους της εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη, ενδέχεται να πρέπει να µεριµνήσετε ο ίδιος για την παράδοση του προϊόντος εξοπλισµού της HP προς επισκευή σε ένα εξουσιοδοτηµένο σηµείο εξυπηρέτησης για επισκευή βάσει εγγύησης. Θα πρέπει να έχετε προπληρώσει όλα τα έξοδα, φόρους ή τέλη που σχετίζονται µε τη µεταφορά του προϊόντος. Επιπλέον, έχετε την ευθύνη για την ασφάλιση του προϊόντος το οποίο αποστέλλεται ή επιστρέφεται. Τυχόν κίνδυνος απώλειας κατά τη µεταφορά βαρύνει εσάς. Ανταλλακτικά της HP Η HP πραγµατοποιεί αποστολή εγκεκριµένων ανταλλακτικών απευθείας σε εσάς µε σκοπό την πλήρωση της εγγύησης του προϊόντος εξοπλισµού της HP. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείται σηµαντικός χρόνος επισκευής. Αφού επικοινωνήσετε µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP, θα σας αποσταλεί απευθείας ένα ανταλλακτικό. Μόλις λάβετε το ανταλλακτικό, προχωρήστε στην αντικατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που παρέχονται. Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, καλέστε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP και κάποιος τεχνικός θα σας βοηθήσει τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό θα πρέπει να επιστραφεί στην HP, θα πρέπει να στείλετε το ελαττωµατικό εξάρτηµα στην HP εντός 15 ηµερών. Το ελαττωµατικό εξάρτηµα θα πρέπει να επιστραφεί µαζί µε τη σχετική τεκµηρίωση, στο υλικό αποστολής που σας παρέχεται. Επισκευή βάσει της εγγύησης στο χώρο του πελάτη Με βάση τους όρους της επιτόπου επισκευής, ένας εγκεκριµένος παροχέας υπηρεσιών της HP θα επισκευάσει το προϊόν στο χώρο σας. Για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο εγκεκριµένο παροχέα υπηρεσιών της HP, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση Για να λάβει επιτόπου υποστήριξη, ο Πελάτης συµφωνεί ότι θα: (1) Υπάρχει αντιπρόσωπος παρών κατά την εκτέλεση της εντός της εγγύησης επισκευής από την HP στο χώρο του πελάτη. (2) Ειδοποιήσει την HP εάν τα προϊόντα χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον, στο οποίο ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία ή η ασφάλεια των υπαλλήλων της HP ή των συµβεβληµένων µε την HP τεχνικών. (3) Σύµφωνα µε τις εύλογες προδιαγραφές ασφαλείας, να παρέχει στην HP επαρκή, δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση και χρήση όλων των χώρων, πληροφοριών και συστηµάτων που θεωρούνται απαραίτητα από την HP, ώστε να παρέχει έγκυρη υποστήριξη. (4) ιασφαλίσει ότι όλες οι ετικέτες των κατασκευαστών (όπως είναι οι αριθµοί σειράς) βρίσκονται στη θέση τους και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές και η ανάγνωσή τους. (5) ιατηρήσουν το περιβάλλον σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις υποστηριζόµενες ρυθµίσεις του προϊόντος.

6 Είναι στη διακριτή ευχέρεια της HP να καθορίσει ότι δεν είναι απαραίτητη η επιτόπου επισκευή. Για παράδειγµα, µερικά εξαρτήµατα των προϊόντων εξοπλισµού της HP έχουν σχεδιαστεί ως Customer Replaceable Units Μονάδες µε δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη - CRU) π.χ. τα εξαρτήµατα τροφοδοσίας ή οι µονάδες σκληρού δίσκου. Είναι υποχρέωση του πελάτη να πραγµατοποιήσει την αντικατάσταση των CRU σύµφωνα µε τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που του παρέχονται. Για τους πελάτες, οι οποίοι θέλουν να πραγµατοποιεί τις αντικαταστάσεις όλων των εξαρτηµάτων κάποιος αντιπρόσωπος της HP, διατίθενται συµβόλαια αναβάθµισης της υποστήριξης µε πρόσθετο κόστος. Μεταφορά της κάλυψης της εγγύησης σε άλλη χώρα Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ιεθνούς εγγύησης της HP [HP Global Warranty program], τα προϊόντα που αγοράζονται σε µια χώρα µπορούν να µεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η HP παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, χωρίς να καθίσταται άκυρη η εγγύηση. Οι όροι της εγγύησης, η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι απόκρισης µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πριν από τη µεταφορά των προϊόντων, ενδέχεται να πρέπει ο πελάτης να παράσχει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε αυτά, µέσω της διαδικασίας Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Warranty Notification]. Οι απαιτούµενες πληροφορίες εξασφαλίζουν ότι η HP είναι σε θέση να παράσχει το απαιτούµενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, βάσει της εγγύησης, στη χώρα προορισµού και ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στη συγκεκριµένη χώρα. Επικοινωνήστε µε την HP, τον τοπικό εγκεκριµένο από την HP µεταπωλητή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία στο web, στη διεύθυνση: για να ξεκινήσετε τη διαδικασία Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Notification] πριν από τη µεταφορά προϊόντων της HP σε άλλη χώρα. Η HP δεν ευθύνεται για δασµούς και τέλη που ενδέχεται να επιβαρύνουν τη µεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε διατάξεις ελέγχου των εξαγωγών που έχουν θεσπίσει οι Ηνωµένες Πολιτείες ή άλλες κυβερνήσεις. Σηµείωση: Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς. Αναβαθµίσεις τεχνικής υποστήριξης Η HP παρέχει πρόσθετη κάλυψη υποστήριξης και υπηρεσιών για το προϊόν που χρησιµοποιείτε. Ορισµένα προϊόντα υποστήριξης και σχετικά προϊόντα ενδέχεται να µην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αναβαθµίσεων υπηρεσιών, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε την HP Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει βλάβη κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης και οι προτάσεις της τεκµηρίωσης του προϊόντος δε λύσουν το πρόβληµα, µπορείτε να λάβετε υποστήριξη κάνοντας τα εξής: Βρείτε την πλησιέστερη υπηρεσία υποστήριξης πελατών της HP µέσω του Web στη διεύθυνση: Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο πωλητή της HP ή µε τον εξουσιοδοτηµένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης Πριν καλέσετε την HP, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιµες τις εξής πληροφορίες: Αριθµός σειράς προϊόντος, όνοµα µοντέλου και αριθµός µοντέλου Σχετικά µηνύµατα σφάλµατος Εξαρτήµατα πρόσθετου εξοπλισµού Λειτουργικό σύστηµα Υλικό ή λογισµικό τρίτων κατασκευαστών Αναλυτικά διατυπωµένες ερωτήσεις

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη ιακοµιστές και πρόσθετος εξοπλισµός HP ProLiant και IA-32 Παγκόσµια περιορισµένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 370967-023 14 Φεβρουάριος 2005 1 Περιορισµένη εγγύηση υλικού Γενικοί όροι ια της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης

Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Περιορισμένη εγγύηση και οδηγός υποστήριξης Δήλωση Εγγύησης Άδεια χρήσης τελικού χρήστη Πληροφορίες ασφάλειας Πληροφορίες Yποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση

Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500. Περιορισμένη εγγύηση Σειρά εκτυπωτών DesignJet T900 και T1500 Περιορισμένη εγγύηση Περιορισμένη εγγύηση HP Προϊόν HP Εκτυπωτής Λογισμικό Κεφαλή εκτύπωσης Δοχείο μελανιού Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης 1 έτος 90 ημέρες από

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση

Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750. Περιορισμένη εγγύηση Εκτυπωτές Scitex FB550 και FB750 Περιορισμένη εγγύηση 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1 Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής Designjet SD Pro. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής Designjet SD Pro Περιορισμένη εγγύηση 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά

space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά space HP StorageWorks Division (SWD) Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Ελληνικά 538641-154 Ιούνιος 2009 Παγκόσμια περιορισμένη εγγύηση και τεχνική υποστήριξη Αυτή η περιορισμένη εγγύηση

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση

Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών. Περιορισμένη εγγύηση Σαρωτής HP SD Pro 44 ιντσών Περιορισμένη εγγύηση Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Έκδοση 1: Νομικές σημειώσεις Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα και παραλείψεις στον

Διαβάστε περισσότερα

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι

και θα καταγγείλει τη Σύµβαση. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε το µεταπωλητή, ο οποίος θα σας επιστρέψει τα χρήµατά σας. Σε ορισµένες περι Σύµβαση ServicePac για Υπηρεσίες Συντήρησης, Αναβάθµισης Συντήρησης και Αναβάθµισης Εγγύησης ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η IBM ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ SERVICEPAC

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP

Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία αντικατάστασης εξαρτημάτων HP προσφέρει δυνατότητα αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με Υπηρεσίες βάσει συμβολαίου, μέρος των υπηρεσιών HP Care Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Επιλογή χρόνων διεκπεραίωσης Οικονομική, αξιόπιστη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch

Περιγραφή Υπηρεσίας Fast-Track Dispatch ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ FAST-TRACK DISPATCH (FTD ή το Πρόγραμμα ) Λαμβάνοντας υπόψη τους κάτωθι όρους -, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής: Για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων

Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Φύλλο δεδομένων Άμεση αποκατάσταση προβλημάτων Υπηρεσία αντικατάστασης για Κύρια πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική εξυπηρέτηση με παράδοση στο χώρο σας Εναλλακτική λύση χαμηλότερου κόστους αντί της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού με παραλαβή και επιστροφή Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού Care Pack Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές μεταφοράς Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους εναλλακτική λύση, αντί της επιτόπιας υποστήριξης, για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση

Περιγραφή Υπηρεσίας Επιτόπου διάγνωση Επισκόπηση Υπηρεσίας Η Dell παρέχει την Υπηρεσία ς (η Υπηρεσία ) σύμφωνα με τους κάτωθι όρους ( Περιγραφή Υπηρεσίας ). Με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας διάγνωσης τυχόν προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

EPSON COVERPLUS Όροι

EPSON COVERPLUS Όροι EPSON COVERPLUS Όροι 1. Ορισμοί Ερμηνείες όρων: «Δήλωση» είναι η διαδικασία που ακολουθείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής CoverPlus της EPSON, εισάγοντας τον αριθμό ενεργοποίησης που προμηθευτήκατε (ή σας παρασχέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή

Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες υποστήριξης υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή Υπηρεσίες HP Care Pack Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλικού HP µε παραλαβή και επιστροφή προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε τηλεφωνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσίας. Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσίας Dell ProSupport Εισαγωγή στη συμφωνία παροχής της υπηρεσίας σας Η Dell παρέχει τις υπηρεσίες Dell ProSupport (οι "Υπηρεσίες") για επιλεγμένα προϊόντα Force10 και Dell Force10 ("Προϊόντα"

Διαβάστε περισσότερα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα

2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα Λήψη! Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ STARTER KIT

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ STARTER KIT Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ STARTER KIT Μέσα στο Starter Kit υπάρχει το Meazon Izy gateway και to Meazon Izy plug. Η Meazon Izy plug σας δίνει την δυνατότητα να ανοίγετε, να κλείνετε και να προγραµµατίζ ε τε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για το λογισμικό KODAK Adaptive Picture Exchange και KODAK Picture Kiosk EASTMAN KODAK COMPANY ("EKC") ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ -- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1

Εκτύπωση online 4.0. Τεύχος 1 Εκτύπωση online 4.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Support Plus

Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσία HP Support Plus Υπηρεσίες HP Care Pack Η υπηρεσία HP Support Plus αποτελείται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υλικού και λογισμικού που σας δίνουν τη δυνατότητα να αυξήσετε τη διαθεσιμότητα της υποδομής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP

Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Υποστήριξης Ανταλλαγής Υλικού HP Συμβατικές Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης HP Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Πρακτική υπηρεσία πόρτα-πόρτα Μια οικονομικότερη εναλλακτική σε σύγκριση με την

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης του HP Matrix Operating Environment for ProLiant

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1

Οδηγός ρυθµίσεων 3.0. Τεύχος 1 Οδηγός ρυθµίσεων 3.0 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσία HP Data Replication Solution για Continuous Access για την οικογένεια δίσκων P9000 XP Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το Continuous Access προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε)

Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Dell Υπηρεσίες Περιγραφή υπηρεσίας: Υπηρεσία Keep Your Hard Drive at Point of Need (Διατήρηση κυριότητας σκληρού δίσκου για τη στιγμή που τον χρειάζεστε) Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services)

Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Μέρος 1 Γενικοί Όροι Προσάρτημα για Υπηρεσίες για Εργαλεία (Attachment for Appliance Services) Οι όροι του παρόντος Προσαρτήματος για Υπηρεσίες για Εργαλεία ("Προσάρτημα")

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για το 3PAR Virtual Copy παρέχει υλοποίηση του Virtual Copy

Διαβάστε περισσότερα

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία

APC Smart-UPS XL SUA48XLBP. Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά APC Smart-UPS XL SUA48XLBP Επιδαπέδια/Rack 5U Εξωτερική μπαταρία 990-2650 09/2006 Εισαγωγή Πληροφορίες για αυτή τη μονάδα Η εξωτερική μπαταρία SUA48XLBP της American Power Conversion

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy

Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η υπηρεσία HP Data Replication Solution για HP 3PAR Remote Copy παρέχει υλοποίηση του Remote Copy σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)

Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Περιγραφή υπηρεσίας Διαγνωστικός έλεγχος Dell Compellent στο δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ

Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού ΗΡ Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Επισκόπηση υπηρεσίας Η υπηρεσία επιτόπιας υποστήριξης υλικού της ΗΡ παρέχει εξ αποστάσεως βοήθεια και

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1

Κοινό online 3.1. Τεύχος 1 Κοινό online 3.1 Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Οι επωνυµίες Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 1000/3000 Network Storage Solution

Διαβάστε περισσότερα

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες

Στραμμένο προς τα πίσω ECE R44 04. 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0 + 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Sleep ISOfix Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης για HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες HP Contractual Care

Υπηρεσίες HP Contractual Care Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Contractual Care Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Απομακρυσμένη διάγνωση και υποστήριξη προβλημάτων Επιτόπια υποστήριξη υλικού Ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport

Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Περιγραφή υπηρεσιών Εξυπηρέτηση για ολόκληρη την επιχείρηση Dell ProSupport Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς"

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ (SOLAR MODULE) ΤΗΣ LG

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΛ (SOLAR MODULE) ΤΗΣ LG LG Electronics Inc. Solar Business Team LG Twin Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Republic of Korea, Tel. +82 / 2 / 3777-1114, Fax. +82 / 2 / 3777-5140 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία και εκκίνησης HP για HP Superdome 2 έχει σχεδιαστεί να παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες για τον HP Superdome 2 Server. Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός περιορισμένης εγγύησης και υποστήριξης

Οδηγός περιορισμένης εγγύησης και υποστήριξης Οδηγός περιορισμένης εγγύησης και υποστήριξης Πριν επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της HP είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις ακόλουθες πληροφορίες. Σημειώστε τις πληροφορίες προϊόντος σας

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για τελικούς χρήστες Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης

Σύζευξη Bluetooth. Οδηγός χρήσης Σύζευξη Bluetooth Οδηγός χρήσης Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ SERVICE ΤΗΣ HACH Αυξήστε τη σιγουριά, χωρίς έγνοια, γνωρίζοντας ότι έχετε αφήσει τη και τις του εξοπλισμού σας στα χέρια των ειδικών. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting

Αντικείμενο της υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting Περιγραφή υπηρεσίας Copilot Optimize - Reporting CAA-1013 Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control

Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control Υπηρεσίες HP Care Pack Τεχνικά δεδομένα Η Υπηρεσία εγκατάστασης και εκκίνησης HP για το HP Insight Control περιλαμβάνει την ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις σχετικά με την Προωθητική προσφορά «Εποχή για πτήσεις» της Parrot Drones Αυτοί οι Συγκεκριμένοι Όροι και Προϋποθέσεις συμφωνούνται ανάμεσα στην Parrot Drones, γαλλική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ H Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια και µέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Research In Motion UK Limited, µε αριθµό εταιρίας 4022422, της οποίας η καταστατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛ. ΑΜΙΓΟΣ - Σ. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Μ.Α.Π.Ε.Ε.Θ.: 99445 email: info@go2abc.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: 6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα