ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη"

Transcript

1 ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η HP ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ Ε ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα εξοπλισµού που φέρουν το εµπορικό σήµα HP ή Compaq (καλούµενα εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "Προϊόντα εξοπλισµού HP") και πωλούνται ή µισθώνονται από την Hewlett-Packard Company ή την Compaq Computer Corporation, θυγατρική εταιρεία της οποίας την πλήρη κυριότητα έχει η Hewlett-Packard Company στις Ηνωµένες Πολιτείες, από θυγατρικές εταιρείες της Hewlett-Packard Company σε όλο τον κόσµο, από συγγενείς εταιρείες, από εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές ή αντιπροσώπους (καλούµενοι εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "HP") µαζί µε την παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP περιορίζεται στα στοιχεία εξοπλισµού και στο απαιτούµενο υλικολογισµικό. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP ΕΝ περιλαµβάνει εφαρµογές ή προγράµµατα λογισµικού. Η HP εγγυάται ότι τα προϊόντα εξοπλισµού της HP που έχετε αγοράσει ή µισθώσει από την HP, δε θα παρουσιάσουν ελαττώµατα όσον αφορά στα υλικά ή την κατασκευή τους, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και κατά την περίοδο που καλύπτει η Περιορισµένη Εγγύηση. Η περίοδος ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης έχει ως ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος από την HP. Η απόδειξη πώλησης ή παραλαβής, στην οποία εµφανίζεται η ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος, αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο για την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης. Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε απόδειξη της αγοράς ή της µίσθωσης ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει της εγγύησης. Έχετε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε την τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του εγγράφου, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος εξοπλισµού της HP εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει µόνο για τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή τελικό χρήστη αυτού του προϊόντος εξοπλισµού της HP και δεν είναι δυνατό να µεταφερθεί σε οποιονδήποτε αποκτά την κυριότητα από τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και η ισχύς της είναι δυνατή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η HP ή οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτήν παροχείς τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, υπό τους όρους και τις συνθήκες που περιέχονται στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς.

2 Η HP κατασκευάζει τα προϊόντα της χρησιµοποιώντας καινούργια υλικά ή καινούργια και µεταχειρισµένα υλικά που είναι ισοδύναµα µε καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης, η HP θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Στη σπάνια περίπτωση που το προϊόν εξοπλισµού της HP παρουσιάζει βλάβες κατ' εξακολούθηση, είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να αντικαταστήσει το προϊόν σας µε µια µονάδα αντικατάστασης της επιλογής της, η οποία θα είναι ίδια ή ισοδύναµη σε απόδοση µε το προϊόν εξοπλισµού HP που χρησιµοποιείτε. Αυτή είναι η µοναδική αποζηµίωση που δικαιούστε για ελαττωµατικά προϊόντα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να σας επιστρέψει το αντίτιµο της αγοράς ή της εκµίσθωσης (χωρίς τόκους) αντί να αντικαταστήσει το προϊόν. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν ισχύει για αναλώσιµα εξαρτήµατα και για προϊόντα, από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθµός σειράς ή τα οποία υπέστησαν βλάβη ή έγιναν ελαττωµατικά (α) ως αποτέλεσµα ατυχήµατος, ακατάλληλης χρήσης, κακής µεταχείρισης ή άλλων εξωτερικών αιτίων, (β) εξαιτίας χρήσης που δεν υπόκειται στις παραµέτρους λειτουργίας που αναφέρονται στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το προϊόν, (γ) λόγω χρήσης εξαρτηµάτων, τα οποία δεν κατασκευάζονται ή δεν πωλούνται από την HP ή (δ) λόγω τροποποίησης ή επισκευής από οποιονδήποτε άλλον εκτός από (i) την HP, (ii) έναν παροχέα τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτηµένο από την HP ή (iii) εσάς για εξαρτήµατα που είναι δυνατό να αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη, όταν αυτά είναι διαθέσιµα για το προϊόν σας στη χώρα όπου παρέχεται η τεχνική υποστήριξη. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συµφωνία εγγύησης ανάµεσα σε εσάς και την HP όσον αφορά το προϊόν εξοπλισµού HP που αγοράσατε ή µισθώσατε. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούµενων συµφωνιών ή δηλώσεων συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων που αναφέρονται στα εµπορικά έντυπα και συµβουλών που σας έχουν παράσχει αντιπρόσωποι ή εργαζόµενοι της HP που έχουν γίνει σε σχέση µε την αγορά ή τη µίσθωση του προϊόντος εξοπλισµού HP. Καµία αλλαγή των όρων της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης δεν είναι έγκυρη εάν δεν είναι γραπτή και δεν φέρει την υπογραφή ενός εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της HP. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗΕΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η HP ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η HP ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ HP. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΙΣΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

3 Περιορισµός ευθύνης ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ HP Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η HP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ, ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ), ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ HP Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΌ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ

4 ιάρκεια εγγύησης Η διάρκεια εγγύησης ενός προϊόντος εξοπλισµού της HP είναι µια καθορισµένη, σταθερή περίοδος, η οποία ξεκινάει από την ηµεροµηνία αγοράς. Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς είναι η ηµεροµηνία αγοράς εκτός και αν η HP ή ο µεταπωλητής σας ενηµερώσει διαφορετικά. Προϊόντα Κάλυψη εγγύησης * Χρόνος απόκρισης ** 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Enterprise Virtual Array 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επισκευή στο χώρο του πελάτη XP Disk Array Virtual Array 71xx & 74xx Enterprise Modular Array 8000/12000/16000 Modular San Array 1000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 1)*** Network Attached Storage (NAS) NAS 8000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 2)**** Fabric and Infrastructure Switches & Directors Βιβλιοθήκες αποθηκευτικών µέσων ταινίας: ESLxxxx, MSLxxxx, SSLxxxx Network Attached Storage (NAS) S1000 Μονάδες AIT, DLT, DLT VS, DDS, SDLT & LTO HP Storage Works 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader AIT Autoloader *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 1 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 2 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 2 ετών για εργατικά 2 ετών για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (κανονικές ώρες εργασίας) 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων * Η κάλυψη εγγύησης που αναφέρεται στον παρόντα πίνακα, αναφέρεται σε προσφορές εγγυήσεων βασικού επιπέδου. Βελτιώσεις σε βασικές εγγυήσεις ενδέχεται να περιλαµβάνονται στο προϊόν της HP που αγοράσατε. Για άλλες πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πωλήσεων της HP. ** Οι χρόνοι απόκρισης βασίζονται στις κατά τόπους τυπικές εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χρόνοι απόκρισης υπολογίζονται από τη στιγµή που ο πελάτης θα τηλεφωνήσει µέχρι η HP να ορίσει µια κοινώς αποδεκτή ώρα για την εκτέλεση της υποστήριξης ή µέχρι να ξεκινήσει η HP να παρέχει υποστήριξη ή να εκτελεί αποµακρυσµένο διαγνωστικό έλεγχο. Σε ορισµένες χώρες και σύµφωνα µε ορισµένους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται ο προµηθευτής, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να διαφέρει. Αν η τοποθεσία σας βρίσκεται εκτός της συνηθισµένης ζώνης παροχής τεχνικής υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να είναι µεγαλύτερος ή ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του χρόνου απόκρισης στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε την τοπική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της HP.

5 Λογισµικό Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ HP ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ. Οι µοναδικές υποχρεώσεις της HP, όσον αφορά το λογισµικό που διανέµεται από την ίδια µε το εµπορικό σήµα HP ή Compaq, διατυπώνονται ρητά στη σχετική συµφωνία άδειας τελικού χρήστη ή άδειας χρήσης προγράµµατος. Τα προϊόντα εξοπλισµού και λογισµικού που δεν κατασκευάζονται από την HP παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Ωστόσο, οι κατασκευαστές, οι προµηθευτές ή οι εκδότες άλλων εταιρειών εκτός της HP ενδέχεται να σας παρέχουν απευθείας τις δικές τους εγγυήσεις. Εάν τα αφαιρούµενα µέσα µε τα οποία η HP διανέµει το λογισµικό, αποδειχθούν ότι είναι ελαττωµατικά όσον αφορά στα υλικά ή στην κατασκευή τους κατά την περίοδο ισχύος των ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς, η µοναδική σας αποζηµίωση θα είναι η αντικατάσταση των αφαιρούµενων µέσων από την HP εφόσον τα επιστρέψετε. Κατηγορίες κάλυψης της εγγύησης Για να διευκολύνετε την HP ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης, η HP προτείνει στους πελάτες να αποδεχτούν τη χρήση ή να χρησιµοποιούν τις διαθέσιµες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την HP. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα προγράµµατα διαγνωστικών ελέγχων, τα εργαλεία διαµόρφωσης και ιδιαίτερα, οι λύσεις αποµακρυσµένης υποστήριξης της HP ( Phone Home ). Εάν ο πελάτης επιλέξει να µην αναπτύξει τις διαθέσιµες δυνατότητες αποµακρυσµένης υποστήριξης, ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων των πόρων υποστήριξης. Επισκευή βάσει εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη Σύµφωνα µε τους όρους της εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη, ενδέχεται να πρέπει να µεριµνήσετε ο ίδιος για την παράδοση του προϊόντος εξοπλισµού της HP προς επισκευή σε ένα εξουσιοδοτηµένο σηµείο εξυπηρέτησης για επισκευή βάσει εγγύησης. Θα πρέπει να έχετε προπληρώσει όλα τα έξοδα, φόρους ή τέλη που σχετίζονται µε τη µεταφορά του προϊόντος. Επιπλέον, έχετε την ευθύνη για την ασφάλιση του προϊόντος το οποίο αποστέλλεται ή επιστρέφεται. Τυχόν κίνδυνος απώλειας κατά τη µεταφορά βαρύνει εσάς. Ανταλλακτικά της HP Η HP πραγµατοποιεί αποστολή εγκεκριµένων ανταλλακτικών απευθείας σε εσάς µε σκοπό την πλήρωση της εγγύησης του προϊόντος εξοπλισµού της HP. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείται σηµαντικός χρόνος επισκευής. Αφού επικοινωνήσετε µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP, θα σας αποσταλεί απευθείας ένα ανταλλακτικό. Μόλις λάβετε το ανταλλακτικό, προχωρήστε στην αντικατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που παρέχονται. Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, καλέστε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP και κάποιος τεχνικός θα σας βοηθήσει τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό θα πρέπει να επιστραφεί στην HP, θα πρέπει να στείλετε το ελαττωµατικό εξάρτηµα στην HP εντός 15 ηµερών. Το ελαττωµατικό εξάρτηµα θα πρέπει να επιστραφεί µαζί µε τη σχετική τεκµηρίωση, στο υλικό αποστολής που σας παρέχεται. Επισκευή βάσει της εγγύησης στο χώρο του πελάτη Με βάση τους όρους της επιτόπου επισκευής, ένας εγκεκριµένος παροχέας υπηρεσιών της HP θα επισκευάσει το προϊόν στο χώρο σας. Για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο εγκεκριµένο παροχέα υπηρεσιών της HP, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση Για να λάβει επιτόπου υποστήριξη, ο Πελάτης συµφωνεί ότι θα: (1) Υπάρχει αντιπρόσωπος παρών κατά την εκτέλεση της εντός της εγγύησης επισκευής από την HP στο χώρο του πελάτη. (2) Ειδοποιήσει την HP εάν τα προϊόντα χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον, στο οποίο ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία ή η ασφάλεια των υπαλλήλων της HP ή των συµβεβληµένων µε την HP τεχνικών. (3) Σύµφωνα µε τις εύλογες προδιαγραφές ασφαλείας, να παρέχει στην HP επαρκή, δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση και χρήση όλων των χώρων, πληροφοριών και συστηµάτων που θεωρούνται απαραίτητα από την HP, ώστε να παρέχει έγκυρη υποστήριξη. (4) ιασφαλίσει ότι όλες οι ετικέτες των κατασκευαστών (όπως είναι οι αριθµοί σειράς) βρίσκονται στη θέση τους και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές και η ανάγνωσή τους. (5) ιατηρήσουν το περιβάλλον σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις υποστηριζόµενες ρυθµίσεις του προϊόντος.

6 Είναι στη διακριτή ευχέρεια της HP να καθορίσει ότι δεν είναι απαραίτητη η επιτόπου επισκευή. Για παράδειγµα, µερικά εξαρτήµατα των προϊόντων εξοπλισµού της HP έχουν σχεδιαστεί ως Customer Replaceable Units Μονάδες µε δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη - CRU) π.χ. τα εξαρτήµατα τροφοδοσίας ή οι µονάδες σκληρού δίσκου. Είναι υποχρέωση του πελάτη να πραγµατοποιήσει την αντικατάσταση των CRU σύµφωνα µε τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που του παρέχονται. Για τους πελάτες, οι οποίοι θέλουν να πραγµατοποιεί τις αντικαταστάσεις όλων των εξαρτηµάτων κάποιος αντιπρόσωπος της HP, διατίθενται συµβόλαια αναβάθµισης της υποστήριξης µε πρόσθετο κόστος. Μεταφορά της κάλυψης της εγγύησης σε άλλη χώρα Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ιεθνούς εγγύησης της HP [HP Global Warranty program], τα προϊόντα που αγοράζονται σε µια χώρα µπορούν να µεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η HP παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, χωρίς να καθίσταται άκυρη η εγγύηση. Οι όροι της εγγύησης, η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι απόκρισης µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πριν από τη µεταφορά των προϊόντων, ενδέχεται να πρέπει ο πελάτης να παράσχει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε αυτά, µέσω της διαδικασίας Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Warranty Notification]. Οι απαιτούµενες πληροφορίες εξασφαλίζουν ότι η HP είναι σε θέση να παράσχει το απαιτούµενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, βάσει της εγγύησης, στη χώρα προορισµού και ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στη συγκεκριµένη χώρα. Επικοινωνήστε µε την HP, τον τοπικό εγκεκριµένο από την HP µεταπωλητή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία στο web, στη διεύθυνση: για να ξεκινήσετε τη διαδικασία Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Notification] πριν από τη µεταφορά προϊόντων της HP σε άλλη χώρα. Η HP δεν ευθύνεται για δασµούς και τέλη που ενδέχεται να επιβαρύνουν τη µεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε διατάξεις ελέγχου των εξαγωγών που έχουν θεσπίσει οι Ηνωµένες Πολιτείες ή άλλες κυβερνήσεις. Σηµείωση: Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς. Αναβαθµίσεις τεχνικής υποστήριξης Η HP παρέχει πρόσθετη κάλυψη υποστήριξης και υπηρεσιών για το προϊόν που χρησιµοποιείτε. Ορισµένα προϊόντα υποστήριξης και σχετικά προϊόντα ενδέχεται να µην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αναβαθµίσεων υπηρεσιών, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε την HP Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει βλάβη κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης και οι προτάσεις της τεκµηρίωσης του προϊόντος δε λύσουν το πρόβληµα, µπορείτε να λάβετε υποστήριξη κάνοντας τα εξής: Βρείτε την πλησιέστερη υπηρεσία υποστήριξης πελατών της HP µέσω του Web στη διεύθυνση: Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο πωλητή της HP ή µε τον εξουσιοδοτηµένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης Πριν καλέσετε την HP, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιµες τις εξής πληροφορίες: Αριθµός σειράς προϊόντος, όνοµα µοντέλου και αριθµός µοντέλου Σχετικά µηνύµατα σφάλµατος Εξαρτήµατα πρόσθετου εξοπλισµού Λειτουργικό σύστηµα Υλικό ή λογισµικό τρίτων κατασκευαστών Αναλυτικά διατυπωµένες ερωτήσεις

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise

Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise Όροι και προϋποθέσεις για το Norton Virus Protection Promise ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΟΙ "ΟΡΟΙ") ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗ SYMANTEC CORPORATION Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

Γενικές Πληροφορίες. 3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS

Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS GK8549 v3 Κος/Κα/Δίδα : Τηλεφωνικός Αριθμός: Διεύθυνση: E-mail: Ημερομηνία Αγοράς / / (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ) Επωνυμία Μεταπωλητή: Τηλ. Αριθμός Μεταπωλητή: Διεύθυνση Μεταπωλητή: Σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑ 1-3, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ: 094349850 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04 ΦΑΞ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 210 6703323

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Ασφαλιστήριο για τυχαίες ζημιές ή για τυχαίες ζημιές με προστασία έναντι κλοπής Όροι και Προϋποθέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: Η London General Insurance Company Limited,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo

Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Lenovo L814-0010-00 8/2014 Μέρος 1 Γενικοί Όροι Η παρούσα Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης περιλαμβάνει το Μέρος 1 - Γενικοί Όροι, το Μέρος 2 - Όροι που Εμπίπτουν στο Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

hp scanjet 4400c series 5400c series

hp scanjet 4400c series 5400c series hp scanjet 4400c series 5400c series 2 Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2001 Hewlett- Packard Company Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα