ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη"

Transcript

1 ιεθνής Περιορισµένη Εγγύηση και Τεχνική Υποστήριξη Η παρούσα εγγύηση καλύπτει προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στο παρόν έγγραφο και αγοράστηκαν µετά την 1η Μαρτίου Γενικοί όροι ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ ΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η HP ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η HP ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ Ε ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΧΩΡΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει αποκλειστικά για προϊόντα εξοπλισµού που φέρουν το εµπορικό σήµα HP ή Compaq (καλούµενα εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "Προϊόντα εξοπλισµού HP") και πωλούνται ή µισθώνονται από την Hewlett-Packard Company ή την Compaq Computer Corporation, θυγατρική εταιρεία της οποίας την πλήρη κυριότητα έχει η Hewlett-Packard Company στις Ηνωµένες Πολιτείες, από θυγατρικές εταιρείες της Hewlett-Packard Company σε όλο τον κόσµο, από συγγενείς εταιρείες, από εξουσιοδοτηµένους µεταπωλητές ή αντιπροσώπους (καλούµενοι εφεξής συνολικά στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ως "HP") µαζί µε την παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP περιορίζεται στα στοιχεία εξοπλισµού και στο απαιτούµενο υλικολογισµικό. Ο όρος Προϊόν εξοπλισµού HP ΕΝ περιλαµβάνει εφαρµογές ή προγράµµατα λογισµικού. Η HP εγγυάται ότι τα προϊόντα εξοπλισµού της HP που έχετε αγοράσει ή µισθώσει από την HP, δε θα παρουσιάσουν ελαττώµατα όσον αφορά στα υλικά ή την κατασκευή τους, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και κατά την περίοδο που καλύπτει η Περιορισµένη Εγγύηση. Η περίοδος ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης έχει ως ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος από την HP. Η απόδειξη πώλησης ή παραλαβής, στην οποία εµφανίζεται η ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης του προϊόντος, αποτελεί το αποδεικτικό στοιχείο για την ηµεροµηνία αγοράς ή µίσθωσης. Ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε απόδειξη της αγοράς ή της µίσθωσης ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει της εγγύησης. Έχετε το δικαίωµα να χρησιµοποιήσετε την τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού του εγγράφου, σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος εξοπλισµού της HP εντός της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει µόνο για τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή τελικό χρήστη αυτού του προϊόντος εξοπλισµού της HP και δεν είναι δυνατό να µεταφερθεί σε οποιονδήποτε αποκτά την κυριότητα από τον αρχικό αγοραστή ή µισθωτή. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες και η ισχύς της είναι δυνατή σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η HP ή οι εξουσιοδοτηµένοι από αυτήν παροχείς τεχνικής υποστήριξης προσφέρουν τεχνική υποστήριξη βάσει εγγύησης, υπό τους όρους και τις συνθήκες που περιέχονται στην παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση. Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς.

2 Η HP κατασκευάζει τα προϊόντα της χρησιµοποιώντας καινούργια υλικά ή καινούργια και µεταχειρισµένα υλικά που είναι ισοδύναµα µε καινούργια σε απόδοση και αξιοπιστία. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Περιορισµένης Εγγύησης, η HP θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατικά εξαρτήµατα. Στη σπάνια περίπτωση που το προϊόν εξοπλισµού της HP παρουσιάζει βλάβες κατ' εξακολούθηση, είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να αντικαταστήσει το προϊόν σας µε µια µονάδα αντικατάστασης της επιλογής της, η οποία θα είναι ίδια ή ισοδύναµη σε απόδοση µε το προϊόν εξοπλισµού HP που χρησιµοποιείτε. Αυτή είναι η µοναδική αποζηµίωση που δικαιούστε για ελαττωµατικά προϊόντα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της HP να σας επιστρέψει το αντίτιµο της αγοράς ή της εκµίσθωσης (χωρίς τόκους) αντί να αντικαταστήσει το προϊόν. Η παρούσα Περιορισµένη Εγγύηση δεν ισχύει για αναλώσιµα εξαρτήµατα και για προϊόντα, από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο αριθµός σειράς ή τα οποία υπέστησαν βλάβη ή έγιναν ελαττωµατικά (α) ως αποτέλεσµα ατυχήµατος, ακατάλληλης χρήσης, κακής µεταχείρισης ή άλλων εξωτερικών αιτίων, (β) εξαιτίας χρήσης που δεν υπόκειται στις παραµέτρους λειτουργίας που αναφέρονται στην τεκµηρίωση που συνοδεύει το προϊόν, (γ) λόγω χρήσης εξαρτηµάτων, τα οποία δεν κατασκευάζονται ή δεν πωλούνται από την HP ή (δ) λόγω τροποποίησης ή επισκευής από οποιονδήποτε άλλον εκτός από (i) την HP, (ii) έναν παροχέα τεχνικής υποστήριξης εξουσιοδοτηµένο από την HP ή (iii) εσάς για εξαρτήµατα που είναι δυνατό να αντικατασταθούν από τον τελικό χρήστη, όταν αυτά είναι διαθέσιµα για το προϊόν σας στη χώρα όπου παρέχεται η τεχνική υποστήριξη. Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συµφωνία εγγύησης ανάµεσα σε εσάς και την HP όσον αφορά το προϊόν εξοπλισµού HP που αγοράσατε ή µισθώσατε. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν οποιωνδήποτε προηγούµενων συµφωνιών ή δηλώσεων συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων που αναφέρονται στα εµπορικά έντυπα και συµβουλών που σας έχουν παράσχει αντιπρόσωποι ή εργαζόµενοι της HP που έχουν γίνει σε σχέση µε την αγορά ή τη µίσθωση του προϊόντος εξοπλισµού HP. Καµία αλλαγή των όρων της παρούσας Περιορισµένης Εγγύησης δεν είναι έγκυρη εάν δεν είναι γραπτή και δεν φέρει την υπογραφή ενός εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου της HP. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΥΗΣΗΕΙΣ ΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΩΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ Ή ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ, ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η HP ΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ Α ΙΑΛΕΙΠΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η HP ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ HP. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΣΚΛΗΡΟ ΙΣΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΑΠΩΛΕΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΠΟΙΑΣ ΗΠΟΤΕ ΜΟΝΑ ΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, Ι ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, Ε ΟΜΕΝΩΝ Η ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

3 Περιορισµός ευθύνης ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ HP Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, Η ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ Η HP ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΠΟΙΩΝ ΗΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ Ε ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ, ΤΩΝ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η HP Ε ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ Ή ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Α ΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ), ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΑΞΙΩΣΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΝΑΤΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΧΥΟΣ Ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΑΤΟΜΟ. Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ HP Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΌ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΠΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΣΕ ΧΩΡΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ

4 ιάρκεια εγγύησης Η διάρκεια εγγύησης ενός προϊόντος εξοπλισµού της HP είναι µια καθορισµένη, σταθερή περίοδος, η οποία ξεκινάει από την ηµεροµηνία αγοράς. Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς είναι η ηµεροµηνία αγοράς εκτός και αν η HP ή ο µεταπωλητής σας ενηµερώσει διαφορετικά. Προϊόντα Κάλυψη εγγύησης * Χρόνος απόκρισης ** 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Enterprise Virtual Array 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επισκευή στο χώρο του πελάτη XP Disk Array Virtual Array 71xx & 74xx Enterprise Modular Array 8000/12000/16000 Modular San Array 1000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 1)*** Network Attached Storage (NAS) NAS 8000 Network Attached Storage (NAS) b2000, b3000, e7000 (Έκδοση 2)**** Fabric and Infrastructure Switches & Directors Βιβλιοθήκες αποθηκευτικών µέσων ταινίας: ESLxxxx, MSLxxxx, SSLxxxx Network Attached Storage (NAS) S1000 Μονάδες AIT, DLT, DLT VS, DDS, SDLT & LTO HP Storage Works 1/8 Autoloader 1/16 Tape Superloader AIT Autoloader *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 1 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. *** Τα προϊόντα της Έκδοσης 2 διακρίνονται από το λογότυπο της Compaq στην επάνω αριστερή γωνία του µπροστινού πίνακα. 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 2 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 2 ετών για εργατικά 2 ετών για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 3 ετών για εργατικά 3 ετών για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για εργατικά 1 έτους για επιτόπου επισκευή Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (7x24) Χρόνος απόκρισης 4 ωρών (κανονικές ώρες εργασίας) 3 ετών για ανταλλαγή εξαρτηµάτων 1 έτους για ανταλλαγή εξαρτηµάτων * Η κάλυψη εγγύησης που αναφέρεται στον παρόντα πίνακα, αναφέρεται σε προσφορές εγγυήσεων βασικού επιπέδου. Βελτιώσεις σε βασικές εγγυήσεις ενδέχεται να περιλαµβάνονται στο προϊόν της HP που αγοράσατε. Για άλλες πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο σηµείο πωλήσεων της HP. ** Οι χρόνοι απόκρισης βασίζονται στις κατά τόπους τυπικές εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, όλοι οι χρόνοι απόκρισης υπολογίζονται από τη στιγµή που ο πελάτης θα τηλεφωνήσει µέχρι η HP να ορίσει µια κοινώς αποδεκτή ώρα για την εκτέλεση της υποστήριξης ή µέχρι να ξεκινήσει η HP να παρέχει υποστήριξη ή να εκτελεί αποµακρυσµένο διαγνωστικό έλεγχο. Σε ορισµένες χώρες και σύµφωνα µε ορισµένους περιορισµούς στους οποίους υπόκειται ο προµηθευτής, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να διαφέρει. Αν η τοποθεσία σας βρίσκεται εκτός της συνηθισµένης ζώνης παροχής τεχνικής υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης µπορεί να είναι µεγαλύτερος ή ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του χρόνου απόκρισης στην περιοχή σας, επικοινωνήστε µε την τοπική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της HP.

5 Λογισµικό Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ HP ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ HP Ή ΤΗΝ COMPAQ. Οι µοναδικές υποχρεώσεις της HP, όσον αφορά το λογισµικό που διανέµεται από την ίδια µε το εµπορικό σήµα HP ή Compaq, διατυπώνονται ρητά στη σχετική συµφωνία άδειας τελικού χρήστη ή άδειας χρήσης προγράµµατος. Τα προϊόντα εξοπλισµού και λογισµικού που δεν κατασκευάζονται από την HP παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Ωστόσο, οι κατασκευαστές, οι προµηθευτές ή οι εκδότες άλλων εταιρειών εκτός της HP ενδέχεται να σας παρέχουν απευθείας τις δικές τους εγγυήσεις. Εάν τα αφαιρούµενα µέσα µε τα οποία η HP διανέµει το λογισµικό, αποδειχθούν ότι είναι ελαττωµατικά όσον αφορά στα υλικά ή στην κατασκευή τους κατά την περίοδο ισχύος των ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία αγοράς, η µοναδική σας αποζηµίωση θα είναι η αντικατάσταση των αφαιρούµενων µέσων από την HP εφόσον τα επιστρέψετε. Κατηγορίες κάλυψης της εγγύησης Για να διευκολύνετε την HP ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια ισχύος της Εγγύησης, η HP προτείνει στους πελάτες να αποδεχτούν τη χρήση ή να χρησιµοποιούν τις διαθέσιµες υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από την HP. Σε αυτές περιλαµβάνονται τα προγράµµατα διαγνωστικών ελέγχων, τα εργαλεία διαµόρφωσης και ιδιαίτερα, οι λύσεις αποµακρυσµένης υποστήριξης της HP ( Phone Home ). Εάν ο πελάτης επιλέξει να µην αναπτύξει τις διαθέσιµες δυνατότητες αποµακρυσµένης υποστήριξης, ενδέχεται να επιβληθεί πρόσθετη χρέωση εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων των πόρων υποστήριξης. Επισκευή βάσει εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη Σύµφωνα µε τους όρους της εγγύησης µε µεταφορά του εξοπλισµού από τον πελάτη, ενδέχεται να πρέπει να µεριµνήσετε ο ίδιος για την παράδοση του προϊόντος εξοπλισµού της HP προς επισκευή σε ένα εξουσιοδοτηµένο σηµείο εξυπηρέτησης για επισκευή βάσει εγγύησης. Θα πρέπει να έχετε προπληρώσει όλα τα έξοδα, φόρους ή τέλη που σχετίζονται µε τη µεταφορά του προϊόντος. Επιπλέον, έχετε την ευθύνη για την ασφάλιση του προϊόντος το οποίο αποστέλλεται ή επιστρέφεται. Τυχόν κίνδυνος απώλειας κατά τη µεταφορά βαρύνει εσάς. Ανταλλακτικά της HP Η HP πραγµατοποιεί αποστολή εγκεκριµένων ανταλλακτικών απευθείας σε εσάς µε σκοπό την πλήρωση της εγγύησης του προϊόντος εξοπλισµού της HP. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονοµείται σηµαντικός χρόνος επισκευής. Αφού επικοινωνήσετε µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP, θα σας αποσταλεί απευθείας ένα ανταλλακτικό. Μόλις λάβετε το ανταλλακτικό, προχωρήστε στην αντικατάσταση ακολουθώντας τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που παρέχονται. Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια, καλέστε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης της HP και κάποιος τεχνικός θα σας βοηθήσει τηλεφωνικώς. Σε περίπτωση που το ανταλλακτικό θα πρέπει να επιστραφεί στην HP, θα πρέπει να στείλετε το ελαττωµατικό εξάρτηµα στην HP εντός 15 ηµερών. Το ελαττωµατικό εξάρτηµα θα πρέπει να επιστραφεί µαζί µε τη σχετική τεκµηρίωση, στο υλικό αποστολής που σας παρέχεται. Επισκευή βάσει της εγγύησης στο χώρο του πελάτη Με βάση τους όρους της επιτόπου επισκευής, ένας εγκεκριµένος παροχέας υπηρεσιών της HP θα επισκευάσει το προϊόν στο χώρο σας. Για να εντοπίσετε τον πλησιέστερο εγκεκριµένο παροχέα υπηρεσιών της HP, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση Για να λάβει επιτόπου υποστήριξη, ο Πελάτης συµφωνεί ότι θα: (1) Υπάρχει αντιπρόσωπος παρών κατά την εκτέλεση της εντός της εγγύησης επισκευής από την HP στο χώρο του πελάτη. (2) Ειδοποιήσει την HP εάν τα προϊόντα χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον, στο οποίο ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία ή η ασφάλεια των υπαλλήλων της HP ή των συµβεβληµένων µε την HP τεχνικών. (3) Σύµφωνα µε τις εύλογες προδιαγραφές ασφαλείας, να παρέχει στην HP επαρκή, δωρεάν και ασφαλή πρόσβαση και χρήση όλων των χώρων, πληροφοριών και συστηµάτων που θεωρούνται απαραίτητα από την HP, ώστε να παρέχει έγκυρη υποστήριξη. (4) ιασφαλίσει ότι όλες οι ετικέτες των κατασκευαστών (όπως είναι οι αριθµοί σειράς) βρίσκονται στη θέση τους και ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές και η ανάγνωσή τους. (5) ιατηρήσουν το περιβάλλον σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τις υποστηριζόµενες ρυθµίσεις του προϊόντος.

6 Είναι στη διακριτή ευχέρεια της HP να καθορίσει ότι δεν είναι απαραίτητη η επιτόπου επισκευή. Για παράδειγµα, µερικά εξαρτήµατα των προϊόντων εξοπλισµού της HP έχουν σχεδιαστεί ως Customer Replaceable Units Μονάδες µε δυνατότητα αντικατάστασης από τον πελάτη - CRU) π.χ. τα εξαρτήµατα τροφοδοσίας ή οι µονάδες σκληρού δίσκου. Είναι υποχρέωση του πελάτη να πραγµατοποιήσει την αντικατάσταση των CRU σύµφωνα µε τις οδηγίες και την τεκµηρίωση που του παρέχονται. Για τους πελάτες, οι οποίοι θέλουν να πραγµατοποιεί τις αντικαταστάσεις όλων των εξαρτηµάτων κάποιος αντιπρόσωπος της HP, διατίθενται συµβόλαια αναβάθµισης της υποστήριξης µε πρόσθετο κόστος. Μεταφορά της κάλυψης της εγγύησης σε άλλη χώρα Σύµφωνα µε το πρόγραµµα ιεθνούς εγγύησης της HP [HP Global Warranty program], τα προϊόντα που αγοράζονται σε µια χώρα µπορούν να µεταφερθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, στην οποία η HP παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, χωρίς να καθίσταται άκυρη η εγγύηση. Οι όροι της εγγύησης, η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και οι χρόνοι απόκρισης µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πριν από τη µεταφορά των προϊόντων, ενδέχεται να πρέπει ο πελάτης να παράσχει κάποιες πληροφορίες σχετικά µε αυτά, µέσω της διαδικασίας Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Warranty Notification]. Οι απαιτούµενες πληροφορίες εξασφαλίζουν ότι η HP είναι σε θέση να παράσχει το απαιτούµενο επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, βάσει της εγγύησης, στη χώρα προορισµού και ότι το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί στη συγκεκριµένη χώρα. Επικοινωνήστε µε την HP, τον τοπικό εγκεκριµένο από την HP µεταπωλητή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία στο web, στη διεύθυνση: για να ξεκινήσετε τη διαδικασία Ειδοποίησης για τη ιεθνή εγγύηση της HP [HP Global Notification] πριν από τη µεταφορά προϊόντων της HP σε άλλη χώρα. Η HP δεν ευθύνεται για δασµούς και τέλη που ενδέχεται να επιβαρύνουν τη µεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε διατάξεις ελέγχου των εξαγωγών που έχουν θεσπίσει οι Ηνωµένες Πολιτείες ή άλλες κυβερνήσεις. Σηµείωση: Η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης βάσει εγγύησης και οι χρόνοι απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα και επίσης µπορεί να υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης του προϊόντος στη χώρα αγοράς. Αναβαθµίσεις τεχνικής υποστήριξης Η HP παρέχει πρόσθετη κάλυψη υποστήριξης και υπηρεσιών για το προϊόν που χρησιµοποιείτε. Ορισµένα προϊόντα υποστήριξης και σχετικά προϊόντα ενδέχεται να µην διατίθενται σε όλες τις χώρες. Για πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότητα αναβαθµίσεων υπηρεσιών, ανατρέξτε στην τοποθεσία της HP στο web, στη διεύθυνση: Επικοινωνία µε την HP Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει βλάβη κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης και οι προτάσεις της τεκµηρίωσης του προϊόντος δε λύσουν το πρόβληµα, µπορείτε να λάβετε υποστήριξη κάνοντας τα εξής: Βρείτε την πλησιέστερη υπηρεσία υποστήριξης πελατών της HP µέσω του Web στη διεύθυνση: Επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο πωλητή της HP ή µε τον εξουσιοδοτηµένο παροχέα τεχνικής υποστήριξης Πριν καλέσετε την HP, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιµες τις εξής πληροφορίες: Αριθµός σειράς προϊόντος, όνοµα µοντέλου και αριθµός µοντέλου Σχετικά µηνύµατα σφάλµατος Εξαρτήµατα πρόσθετου εξοπλισµού Λειτουργικό σύστηµα Υλικό ή λογισµικό τρίτων κατασκευαστών Αναλυτικά διατυπωµένες ερωτήσεις

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της υπηρεσίας

Σύνοψη της υπηρεσίας Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης Υλικού HP με Επιστροφή για Καταναλωτές HP Care Pack Services Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Ευέλικτες επιλογές αποστολής Αξιόπιστη, χαμηλότερου κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά

Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υποστήριξη Υλικού HP στο επισκευαστικό κέντρο της ΗΡ Υπηρεσία Παραλαβής & Επιστροφής με προστασία από τυχαία ζημιά Υπηρεσίες HP Care Pack Η Υποστήριξη Υλικού HP με μεταφορά σε άλλο χώρο είναι μια ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT

Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Περιγραφή υπηρεσιών Dell ProSupport για προσωπικό IT Επισκόπηση όρων και προϋποθέσεων Η παρούσα συμφωνία ("Συμφωνία" ή "Περιγραφή υπηρεσιών") συνάπτεται μεταξύ του πελάτη ("εσείς" ή "Πελάτης") και του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog σκίαστρο ελληνικά 2 source of translation: Z50123 rv04 Copyright 2008 Z50209 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot

Περιγραφή υπηρεσίας. Επισκόπηση υπηρεσίας. Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Περιγραφή υπηρεσίας Όροι και προϋποθέσεις υποστήριξης Copilot Επισκόπηση υπηρεσίας Η περιγραφή για την εν λόγω υπηρεσία («Περιγραφή υπηρεσίας») αποτελεί συμφωνία που συνάπτεται από εσάς, τον πελάτη («εσείς»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης

Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Από-την-Κλήση-έως-την- Επισκευή για Προσωπικά Συστήματα και Συστήματα Εκτύπωσης Υπηρεσίες HP Care Pack Πλεονεκτήματα της υπηρεσίας Βοηθά στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή

Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες και Κλοπή Όροι Κάλυψης Επισκόπηση Στο παρόν έγγραφο παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για δύο επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης Κάλυψη για Τυχαίες Ζημίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς

bugaboo cameleon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς bugaboo cameon, bugaboo gecko, και bugaboo frog τροχήλατη τσάντα μεταφοράς eλληνικά 2 source of translation: Z26008 rv02 Copyright 2008 Z50214 rv00 Bugaboo International BV. Οι πληροφορίες που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L505-0010-01 04/2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE RCI Weeks - Όροι χρήσης Όροι χρήσης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ RCI EUROPE Αυτή η τοποθεσία Web προσφέρεται από την RCI Europe («RCI», «εμείς», «εμάς» ή «μας»). Η χρήση αυτής της τοποθεσίας Web ή/και η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΑΕΝ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Handheld Limited Warranty - Cyprus (Greek) 111505(UK Version 082504)

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Handheld Limited Warranty - Cyprus (Greek) 111505(UK Version 082504) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η Research In Motion Limited (η "RIM"), κατασκευάστρια, και µέσω της θυγατρικής της, Research In Motion UK Limited, αριθµός Εταιρίας 4022422, η οποία εδρεύει στην διεύθυνση Centrum

Διαβάστε περισσότερα

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική

β) Η εγγύηση Media Markt Plus Guarantee (G-Plus) είναι ισχυρή μόνο για καταναλωτικά προϊόντα και δεν καλύπτει προϊόντα, που αγοράζονται για εμπορική ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 1. Γενικά α) Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη σύμβαση επέκτασης εγγύησης Media Markt Plus Guarantee (G-Plus). Οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση αντίθετος ή αποκλίνων από τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες

Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 2 Πρόγραμμα Διασφάλισης Όροι και Συνθήκες 1. Γενικά Οι σαρωτές εγγράφων της Fujitsu σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προωθούνται και υποστηρίζονται από την PFU Limited

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος

bugaboo bee bugaboo cameleon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος bugaboo bee bugaboo cameon bugaboo gecko bugaboo frog επένδυση καθίσματος χρήση του παρόντος οδηγού Η επένδυση καθίσματος μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα Bugaboo απλά και σε ελάχιστο χρόνο. Σας παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ Dell Περιγραφή υπηρεσιών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Πρόκειται για ένα σύνολο υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μειωμένο χρόνο διακοπής της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS

Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS Έντυπο Πληροφοριών Εγγύησης ASUS GK8549 v3 Κος/Κα/Δίδα : Τηλεφωνικός Αριθμός: Διεύθυνση: E-mail: Ημερομηνία Αγοράς / / (ΗΜ/ΜΗ/ΕΤΟΣ) Επωνυμία Μεταπωλητή: Τηλ. Αριθμός Μεταπωλητή: Διεύθυνση Μεταπωλητή: Σειριακός

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ)

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΜΗ ΜΕΛΗ) Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης

Όροι χρήσης. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία. 2.Δεδομένα Παρόχου. Γενικοί όροι χρήσης Όροι χρήσης Με τη χρήση της ιστοσελίδας ( www.diagonismoi-dimosiou.gr ) και τη χρήση της υπηρεσίας "diagonismoi-dimosiou.gr", αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. 1.Η προσφερόμενη υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης

Panasonic RF-P150. Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM. Οδηγίες χρήσης Panasonic Ραδιοφωνικός δέκτης AM/FM RF-P150 Οδηγίες χρήσης Πριν συνδέσετε, χειριστείτε ή ρυθμίσετε αυτό το προϊόν, σας παρακαλούμε να διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και να τις φυλάξτε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημοι κανόνες κλήρωσης:

Επίσημοι κανόνες κλήρωσης: 1. Η παρούσα κλήρωση προσφέρεται ως προωθητική ενέργεια χωρίς χρέωση ή κίνδυνο για το συμμετέχοντα από την εταιρεία Ford Motor Company Limited (εφεξής «Χορηγός») σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αγγλίας. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 Σήμανση CE για πόρτες και παράθυρα Πρότυπο προϊόντος EN 14351-1 1. Γενικές ερωτήσεις σχετικά με το CE: 1.1. Πρέπει όλες οι κατασκευές παραθύρων και πορτών να φέρουν σήμα CE; Το πρότυπο προϊόντος EN 14351-1

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύµβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα. Με την αποδοχή της παρούσας σύµβασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450

5 Χρόνια Σιγουριά. με χαμηλή χρέωση. Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 5 Χρόνια Σιγουριά με χαμηλή χρέωση Γραμμή Επικοινωνίας: Για κλήσεις από σταθερό 801/500 1100 (με αστική χρέωση) Για κλήσεις από κινητό 210/9978 450 ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ! Η Media Markt Plus Guarantee είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του Norton 360

Οδηγός χρήσης του Norton 360 Οδηγός χρήσης Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, Είναι το σωστό. Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων μας. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες

Εγχειρίδιο ECE R44 04. Ομάδα Βάρος Ηλικία. 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες Στραμμένο προς τα πίσω Εγχειρίδιο χρήστη ECE R44 04 Ομάδα Βάρος Ηλικία 0+ 0-13 kg 0-12 μήνες 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BeSafe izi Go Η BeSafe έχει αναπτύξει αυτό το κάθισμα με μεγάλη φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com

Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις της ιστοσελίδας & του ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-toolsmarket.com Η επωνυμία της εταιρείας είναι: "Horizon Group" Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Κατάστημα Πώλησης Εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage ΕΚΔΟΣΗ EMEA (ΕΥΡΩΠΗ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΦΡΙΚΗ) - Περιγραφή υπηρεσίας: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Όροι και προϋποθέσεις. Η Dell βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρέχει την υπηρεσία Dell Backup

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΟΖΟΝΤΟΣ του ΑΕΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ AIR-7000 220/240V 50Hz/60Hz REV.12122010 Πίνακας περιεχομένων Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας / πληροφορίες ασφάλειας σελίδα 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών

Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Τιµοκατάλογος Παροχής Υπηρεσιών Αγαπητέ Πελάτη, Παρακαλούµε ενηµερωθείτε µε το περιεχόµενο Για υπηρεσίες Ασφάλειας εδοµένων υπάρχει ξεχωριστός τιµοκατάλογος Ιούνιος 2012 Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry

Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Yahoo! Messenger για Έξυπνα τηλέφωνα BlackBerry Οδηγός χρήσης Έκδοση: 3.0 SWDT396851-1764696-1109044741-019 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 3 Πληροφορίες για το Yahoo! Messenger για BlackBerry smartphone...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN

SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN SAFETY NET NOTEBOOK BROKEN SCREEN ΚΑΛΥΠΤΕΙ (*υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται αναλυτικά παρακάτω) βλάβες που αφορούν τα μηχανικά και ηλεκτρονικά (hardware) μέρη του Notebook σπάσιμο οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα