γ) Το από αίτηµα για διευκρινίσεις επί των Τ.Π. της /ξης 9/2014 της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "γ) Το από 8-1-2015 αίτηµα για διευκρινίσεις επί των Τ.Π. της /ξης 9/2014 της"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ/κη ιεύθυνση:τ.θ Α.Π. 11/Ε / 4362 / Γλυφάδα Πληροφορίες: Ν.Μπουζάκης ΠΡΟΣ: Π Τηλέφωνο: Φαξ: ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων ΣΧΕΤ.: α) Η 11/Ε/37790/23996/ απόφαση ιακήρυξης 9/2014 β) Το από αίτηµα για διευκρινίσεις επί των Τ.Π. της /ξης 9/2014 της εταιρείας THALES HELLAS SA γ) Το από αίτηµα για διευκρινίσεις επί των Τ.Π. της /ξης 9/2014 της εταιρείας ΑΤΕΣΕ ΑΕ δ) Το 11/E/3289 / 2219 / Σε απάντηση του παραπάνω β) σχετικού αιτήµατος το οποίο επισυνάπτεται σας διευκρινίζουµε τα παρακάτω : Στην παράγραφο 2.9 «Τεχνική Υποστήριξη» του δευτέρου µέρους του Κεφαλαίου 2 Απαιτήσεις Λογιστικής Υποστήριξης» εµπεριέχεται η υποπαράγραφος «Μακροπρόθεσµη Τεχνική Υποστήριξη» και συνεπώς η απαίτηση LSP Η παράγραφος 2.9 Τεχνική Υποστήριξη, θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών µε συντελεστή βαρύτητας 0,5 σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 4 του δευτέρου µέρους «Μεθοδολογία Αξιολόγησης Προµηθευτή». Επίσης, παραθέτουµε τις διευκρινίσεις στο γ) σχετικό αίτηµα - επισυνάπτεται οι οποίες αναρτήθηκαν ελλιπώς στο ΕΣΗ ΗΣ, µε το δ) σχετικό έγγραφό µας. ΑΤΕΣΕ : 280 Η απαίτηση της προδιαγραφής για την υλοποίηση της εφαρµογής UA είναι αυτή να 290 επιτυγχάνεται είτε µε P3 είτε µε P7 (είτε και µε τους δύο τρόπους). Στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας 420 της προσφερόµενης εφαρµογής UA και σαφής διευκρίνιση του πρωτοκόλλου που 280 αυτή χρησιµοποιεί. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος υλοποίησης της προσφερόµενης εφαρµογής UA θα καλύπτει τις απαιτήσεις 300/ Η λειτουργία Alert Auto-Action περιγράφεται στο EUR AMHS Manual, Appendix B, Παρ Η κατανόηση είναι ορθή Η απαίτηση είναι στα πλαίσια όσων αναφέρονται στο Annex D του Παραρτήµατος Β του EUR AMHS Manual Η ικανοποίηση της 2430 που αφορά την παραµετροποίηση ενός AFTN TCP/IP

2 καναλιού, αποτελεί ικανή συνθήκη για την υλοποίηση διασύνδεσης για αµφίδροµη επικοινωνία AFTN πάνω από TCP/IP πρωτόκολλο µε ανταποκριτές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πέραν της ικανοποίησης της 2430, δεν απαιτείται η υλοποίηση επιπρόσθετου λογισµικού/υλικού. 630 Η αρχική απαίτηση κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών ήταν για δυνατότητα 12 τουλάχιστον µόνιµων συνδέσεων CIDIN. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ορισµένα COM Centres διατίθενται να διατηρήσουν τις λειτουργίες CIDIN η απαίτηση δεν τροποποιήθηκε. 660 Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισµού, δεν περιλαµβάνεται αντικατάσταση των υφιστάµενων AFTN τερµατικών µε λογισµικό του προµηθευτή του νέου συστήµατος. Εφόσον απαιτηθεί, η ΥΠΑ θα παράσχει τα ICDs των υφιστάµενων τερµατικών AFTN. 670 Απαιτούνται τουλάχιστον δύο (2) διεπαφές X.25 για την εξυπηρέτηση τουλάχιστον δύο (2) συνδέσεων AFTN over X.25. Εφόσον απαιτηθεί, η ΥΠΑ θα παράσχει τα ICDs των συστηµάτων που επικοινωνούν µέσω X Οι αριθµοί αναφέρονται σε άθροισµα εισερχόµενων και εξερχόµενων µηνυµάτων ανά ηµέρα. Ο λόγος µεταξύ εισερχόµενων / εξερχόµενων είναι 1 προς 2, δηλαδή σε ένα 750 εισερχόµενο µήνυµα αντιστοιχούν δύο εξερχόµενα µηνύµατα. Η τιµή 2 Mbytes αναφέρεται σε µηνύµατα IPM µε file transfer body part (FTBP). Σύµφωνα µε το ANNEX 10 vol.2 δεν ορίζεται ελάχιστο µέγεθος µηνύµατος AFTN. 780 H 750 ορίζει ότι το HACAS θα υποστηρίζει µηνύµατα µεγέθους τουλάχιστον 2 Mbytes, που σηµαίνει ότι το ελάχιστο µέγεθος µηνύµατος IPM µε FTBP που µπορεί να υποστηρίζεται από το HACAS απαιτείται να είναι 2 Mbytes, χωρίς όµως να υπάρχει περιορισµός ως προς το άνω όριο, όπως ορίζει η Η συντοµογραφία AMC αναφέρεται στην Εφαρµογή ATS Messaging Management Centre του Eurocontrol. Οι λειτουργίες του Window Manager συντελούν στην κάλυψη των απαιτήσεων 890 και 910 για ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον του HMI. Μία συνοπτική περιγραφή του Window Manager και του Desktop γραφικού περιβάλλοντος της εφαρµογής HMI, καλύπτουν την παρούσα απαίτηση. Μέσω της ίδιας Εφαρµογής, ο Operator θα έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν στη διευθυνσιοδότηση του Συστήµατος. Και στις δύο περιπτώσεις εννοούνται οι ενδείκτες διευθύνσεων Το HACAS θα διατηρεί πλήρη logs των µηνυµάτων για κάθε διαδροµή που αυτά ακολουθούν, είτε αυτή είναι κύρια είτε εναλλακτική (λόγω αδυναµίας εξυπηρέτησης µέσω της κύριας). Η απαίτηση στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι το σύστηµα θα διεκπεραιώνει και µηνύµατα που περιλαµβάνουν γραµµές µε περισσότερους από 69 χαρακτήρες (π.χ. περίπτωση Flight Plan 2012). Η απαίτηση αφορά τη δυνατότητα ορισµού µέγιστου µεγέθους µηνύµατος (πέραν των 2100 χαρακτήρων) ανά κανάλι, για τη διεκπεραίωση µηνυµάτων µεγάλου µεγέθους (π.χ. ADEXP format) µε ή χωρίς διάσπαση του µηνύµατος. Σε περίπτωση που το µήνυµα ξεπερνά το οριζόµενο µέγιστο µέγεθος και έχει επιλεγεί να διασπάται, τότε θα εφαρµόζεται η διαδικασία που περιγράφεται στο Annex 10, Vol II, Attm B. Σε περίπτωση που το µήνυµα ξεπερνά το οριζόµενο µέγιστο µέγεθος και δεν έχει επιλεγεί να διασπάται, τότε ή θα πρέπει να απορρίπτεται το µήνυµα ή να αποστέλλεται το πρώτο τµήµα του, µεγέθους ίσου µε το µέγιστο καθορισµένο µέγεθος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ενηµερώνεται ανάλογα ο Operator. Προειδοποιητικά Alarms θεωρούνται αυτά που ενηµερώνουν το χειριστή ότι πρόκειται να ξεπεραστεί κάποιο όριο, έτσι ώστε να αναλάβει κάποια ενέργεια έγκαιρα, ενώ τελικό Alarm αυτό που ενηµερώνει ότι ξεπεράσθηκε κάποιο όριο. Λαµβάνοντας υπόψην την κατάργηση της CIDIN Relay κίνησης, η παραµετροποίηση των Timers (TMR, TEM και TMNA) µπορεί να είναι είτε καθολική είτε ανά AX. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος παραµετροποίησης θα πρέπει να αναφέρεται. Οι απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στην 2590 είναι γενικές απαιτήσεις που αφορούν συνολικά το σύστηµα (συµπεριλαµβανοµένης και της MTCU), όπως περιγράφονται στο EUR

3 2700 AMHS Manual. Η αντιστοίχιση µεταξύ προτεραιοτήτων AFTN και AMHS Message Transfer Envelope, θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το ICAO Doc9880. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο EUR AMHS Manual (Παρ. 5.2), θα πρέπει να επιτρέπεται η διαµόρφωση της αντιστοίχισης αυτής. Λόγω της πρόσφατης κατάργησης της CIDIN relay κίνησης η απαίτηση δεν ισχύει ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ φ. 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 11/Ε (2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 6/ Η Αναπλ. Προϊσταµένη ιεύθυνσης Οικονοµικού & Εφοδιασµού Β. Παυλίδου ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

4 THALES HELLAS S.A. FAX 1/1 Από / From: Cyrille DUPONT Pages : 1 Date: 4/2/2015 (συμπεριλαμβανομένης της παρούσας/ this page included) Ref. No. : F/CC51/4112/8787/PKA Τηλ. / Phone : dd : Fax : Προς / To : κον Μπουζάκη Τηλ. / Phone : Εταιρεία / Company : ΥΠΑ / Δ11 / Ε Fax : Θέμα / Subject : Αίτημα Παροχής Διευκρινήσεων επί του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Συστήματος Μεταγωγής Αεροναυτικών Μηνυμάτων AFTN/CIDIN/AMHS, Αρ. Διακήρυξης 9/2014. Αξιότιμε Κύριε Μπουζάκη, Στα πλαίσια της τεχνικής προδιαγραφής LSP-1960, της παραγράφου (Μακροπρόθεσμη Τεχνική Υποστήριξη) του δευτέρου μέρους (κεφάλαιο 2 Απαιτήσεις Λογιστικής Υποστήριξης) του παραρτήματος Ε (Τεχνικές Προδιαγραφές) υπάρχει η απαίτηση: Ο υποβάλλον προσφορά καλείται να αναφέρει (προσφορά τιμής) για το δικό του προσωπικό Τεχνικής Βοήθειας (δηλ. Μηχανικός Συστήματος, Μηχανικός Λογισμικού και Υλικού) ως εξής: i. Για περίοδο μίας εβδομάδας, ii. Για περίοδο ενός μηνός, iii. Για περίοδο τριών μηνών, iv. Για περίοδο έξι μηνών. Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν, και κάτω από ποίες προϋποθέσεις, οι τιμές αυτές θα ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών. Με τιμή, Cyrille DUPONT Thales Hellas S.A THALES HELLAS S.A. Société Anonyme with a share capital of AP.M.A.E: 47216/04/B/00/149/(03) Prefecture of Eastern Attica ΑΦΜ: EL (VAT) Registered Office: 48 Konstantinoupoleos P.O. Box 67 Karellas Koropi Attica Greece Tel Fax:

5 ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ : ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπ όψιν : κ. Ν.Μπουζάκη ΦΑΞ : ΚΟΙΝ. : ΥΠΑ/Δ6 Υπ όψιν : κ. Σπ. Γκαβανόζη ΦΑΞ : ΑΠΟ : ΑΤΕΣΕ Α.Ε Α.Π. : ΑΜΗΣ_02 ΗΜΕΡ. : 08/01/15 ΣΕΛ. : 6 ΘΕΜΑ : ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ AFTN/CIDIN/AMHS Αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες κ. Μπουζάκη, Ενόψει του διαγωνισμού του θέματος που δημοσίευσε η υπηρεσία σας, σας στέλνουμε την παρούσα αίτηση για συμπληρωματικές πληροφορίες. Ref Requirement Text Question HCAA Response Η εφαρμογή UA θα είναι ενσωματωμένη (integrated) στο Main Server του συστήματος. Η παράδοση των μηνυμάτων στους UA χρήστες (ανταποκριτές) θα γίνεται με τη διαδικασία " forced delivery. Η απαίτηση 280 υπαινίσσεται την ύπαρξη message repository στον main server, το οποίο επικοινωνεί με το σύστημα MTA βάσει του πρωτοκόλλου P3 μέσω webbased επικοινωνίας με το σύστημα HMI στο τερματικό του χρήστη. Η διαδικασία Forced Delivery χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια υλοποίησης ενός MS - το σύστημα MTA ξεκινάει βάσει του P3 την επαφή με το Message Store στον server, όχι απ ευθείας στον UA-. Το Message Store είναι δεύτερο message repository (και μη απαραίτητο), προσθέτοντας επιπλέον κόστη αδειών χρήσης. Οι 290 και 280

6 Ref Requirement Text Question HCAA Response οδηγούν λοιπόν σε διαφορετικές λύσεις. Διευκρινήστε αν απαιτείται λοιπόν η υλοποίηση ενός κεντρικού UA ή η χρήση απομακρυσμένων MTA με ένα κεντρικό MS Η επικοινωνία των UA χρηστών (ανταποκριτών) με τα MS, θα γίνεται με χρήση του πρωτοκόλλου Ρ7. Η εφαρμογή UA θα είναι ενσωματωμένη (integrated) στο Main Server του συστήματος. Το MS θα υποστηρίζει τη λειτουργία Alert Auto-Action. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο σύστημα χρησιμοποιεί διαφορετικό πρωτόκολλο επικοινωνίας με τους απομακρυσμένους χρήστες (UAs) του συστήματος, στις προσφορές θα περιγράφεται με λεπτομέρεια και θα επιβεβαιώνεται ότι αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και θα διαθέτουν τα απαραίτητα (MHS Elements of Service) προκειμένου να προετοιμάζουν, υποβάλουν και παραλαμβάνουν έγκυρα ATS message IPM- Headings, IPM Body Parts, MTS Envelopes και έγκυρες AMHS διευθύνσεις (OR- Addresses). Η υλοποίηση MS θα υποστηρίζει Distribution List (DL) functional group. Tο HACAS θα υποστηρίζει αμφίδρομη επικοινωνία AFTN πάνω από δίκτυο TCP/IPv4 και IPv6, με τουλάχιστον (8) AFTN ανταποκριτές/com Centres, σε διεθνές επίπεδο. Η απαίτηση 420 έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση της 280 (βλέπε ανωτέρω). Διευκρινήστε αν απαιτείται λοιπόν η υλοποίηση ενός κεντρικού UA ή η χρήση απομακρυσμένων MTA με ένα κεντρικό MS. Διευκρινήστε τι εννοείτε με τη λειτουργία "Alert Auto-Action" function. Από την απαίτηση κατανοούμε ότι επιτρέπεται η χρήση τρόπων επικοινωνίας διαφορετικών από τους προτεινόμενους στις απαιτήσεις 280, 290, και 420, δεδομένου ότι οι UAs θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες λειτουργίες και ότι θα έχουν όλα τα απαραίτητα (MHS Element of Service) να προετοιμάσουν, υποβάλλουν και παραλάβουν έγκυρα μηνύματα ATS, IPM-Headings, IPM Body Parts, MTS Envelopes και έγκυρες διευθύνσεις AMHS (OR- Addressees). Επιβεβαιώστε ότι η κατανοησή μας είναι η σωστή. Η λειτουργία DL functional group είναι μέρος συμμόρφωσης του συστήματος MTA και όχι του MS. Επιβεβαιώστε ότι έχουμε σωστή κατανόηση. Το AFTN/TCP/IP δεν είναι προτοτυποποιημένο από το SARPs, καθ ότι κάθε προμηθευτής έχει τον δικό του τρόπο υλοποίησης. Μια ευρεία υλοποίηση μια διασύνδεσης AFTN/TCP/IP

7 Ref Requirement Text Question HCAA Response μεταξύ των COM κέντρων στην EUR θα είναι ενάντια στην διαφορετική λογική ανάπτυξης AMHS των κατασκευαστών. Έτσι μια απαίτηση διασύνδεσης με 8 AFTN ανταποκριτές/com Centres, σε διεθνές επίπεδο θα ήταν έξω από το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Επιβεβαιώστε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά την δυνατότητα διασύνδεσης με 8 AFTN ανταποκριτές/com Centres, σε διεθνές επίπεδο και όχι η υλοποίηση επιπρόσθετου λογισμικού / υλικού για τη διασύνδεση των ανταποκριτών Το HACAS θα υποστηρίζει σύγχρονη (full duplex) επικοινωνία X.25/LAPB σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ICAO EUR CIDIN, σε μόνιμες νοητές συνδέσεις (PVC) με δώδεκα (12) τουλάχιστον ανταποκριτές CIDIN, μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων (leased line). Το HACAS θα υποστηρίζει επικοινωνία μεταξύ τουλάχιστον 200 ανταποκριτών AFTN σε εθνικό επίπεδο μέσω WAN δικτύου TCP/IP και με αποκλειστική χρήση του κώδικα IA-5, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ICAO Annex 10. Ήδη βρίσκονται σε επιχειρησιακή λειτουργία περίπου 40 συνδέσεις με ανταποκριτές οι οποίοι διαθέτουν AFTN τερματικά/συστήματα. Tο HACAS θα υποστηρίζει αμφίδρομη ασύγχρονη επικοινωνία (AFTN over Async. Leased connections) με τουλάχιστον 56 ανταποκριτές AFTN, σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, μέσω μισθωμένων κυκλωμάτων (leased lines). Επίσης θα υποστηρίζει αμφίδρομη X.25 επικοινωνία. Το σύστημα HACAS θα υποστηρίζει τουλάχιστον μηνύματα (εισερχόμενα και Σύμφωνα με το COM Chart, το LGGG υποστηρίζει 9 CIDIN ζεύξεις. 7 από τα γειτονικά COM Centres έχουν υλοποιήσει σύστημα AMHS, 5 εξ αυτών έχουν επιχειρησιακό AMHS. Γιατί η ΥΠΑ αναμένει αύξηση του αριθμού των ζεύξεων CIDIN; AFTN/TCP/IP δεν είναι προτοτυποποιημένο από το SARP. Κατανοούμε ότι όλα τα υπάρχοντα τερματικά AFTN θα αντικατασταθούν με το λογισμικό του προμηθευτή του νέου συστήματος. Επιβεβαιώστε ότι έχουμε σωστή κατανόηση. Εναλλακτικά επιβεβαιώστε ότι η ΥΠΑ θα παρέξει τα ICDs των τερματικών AFTN. Πόσες διεπαφές AFTN/X.25 απαιτούνται; Εναλλακτικά επιβεβαιώστε ότι η ΥΠΑ θα παρέξει τα ICDs των συστημάτων που επικοινωνούν μέσω X.25. Οι αριθμοί αναφέρονται μόνο σε εισερχόμενα μηνύματα ή στο άθροισμα εισερχομένων και

8 Ref Requirement Text Question HCAA Response εξερχομένων; Ποιος είναι ο λόγος εισερχόμενων προς εξερχόμενων; εξερχόμενα) την ημέρα και θα είναι βαθμιαία και εύκολα επεκτάσιμο σε ένα σύστημα που θα υποστηρίζει μηνύματα την ημέρα, με μέσο μέγεθος μηνύματος 2Kbytes. Το HACAS θα υποστηρίζει μηνύματα μεγέθους τουλάχιστον 2 Mbytes, με δυνατότητα παραμετροποίησης. Η σχεδίαση του HACAS δεν θα περιορίζει το μέγιστο μέγεθος του μηνύματος. Η διαχείριση του συστήματος HACAS θα συμμορφώνεται με την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης των προτύπων για το συγκεντρωμένο και κατανεμημένο διαχειριστικό κέντρο μηνυμάτων ATS (AMC). Όλες οι παραθυρικές εφαρμογές, θα ελέγχονται από τον window manager. Το σύστημα θα χρησιμοποιεί ενιαίο κατάλογο διευθυνσιοδότησης Το σύστημα θα παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα εμφάνισης λίστας: των ενδεικτών διευθύνσεων, με πληροφορίες σχετικά με την όδευσή τους, των ενδεικτών που είναι σε Τα 2 Mbytes εφαρμόζονται και στα AFTN μηνύματα; Αν ναι παρακαλώ διευκρινήστε πως γνωρίζετε ότι η διάσπαση ενός τόσο μεγάλου AFTN μηνύματος σε μηνύματα 2 Mbytes θα οδηγήσεις σε περισσότερα από 1000 μηνύματα. Εάν όχι, μπορείτε να διευκρινήσετε το ελάχιστο μέγεθος των μηνυμάτων AFTN; Αυτή η απαίτηση έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση 750. Μπορείτε να διευκρινήσετε ποιά υπερισχύει; Η συντομογραφία AMC χρησιμοποιείται στις προδιαγραφές για να αναφερθεί στο Eurocontrol ATS Messaging Management Centre. Αντιλαμβανόμαστε ότι στην παρούσα προδιαγραφή δεν αναφέρεται στο Eurocontrol ATS Messaging Management Centre αλλά σε μια διαφορετική τοπική οντότητα τοπική του HACAS. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ερμηνεία μας είναι ορθή; Μπορείτε να διευκρινήσετε τι είναι ο window manager και ποιά η λειτουργία του; Μπορείτε να διευκρινήσετε περαιτέρω την απαίτησης 1770; Τι εννοείτε ενιαίο κατάλογο διευθυνσιοδότησης; Μπορείτε να διευκρινήσετε την διαφορά μεταξύ των ενδεικτών διευθύνσεων και των ενδεικτών;

9 Ref Requirement Text Question HCAA Response κατάσταση αναδρομολόγησης (diverted), Το HACAS θα παρέχει τη Μπορείτε να αναλύσετε την 2280 δυνατότητα πλήρους (εμπρός / πίσω) φράση «περιλαμβανομένων και αναζήτησης για οποιοδήποτε των εναλλακτικών οδεύσεων»; (εισερχόμενο / εξερχόμενο) μήνυμα, περιλαμβανομένων και των εναλλακτικών οδεύσεων Το σύστημα θα παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα παραμετροποίησης της φυσικής σύνδεσης και των χαρακτηριστικών επικοινωνίας ενός καναλιού όπως: μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος γραμμής κ.τ.λ. Το σύστημα θα παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα για προσδιορισμό του τρόπου χειρισμού μηνυμάτων μεγάλου μήκους, ξεχωριστά για κάθε κανάλι. Το σύστημα θα παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα ορισμού και κατάργησης ενός κυκλώματος καθώς και παραμετροποίησής του ως προς: την έκδοση αντίστοιχων προειδοποιητικών και τελικών Alarms (και τουλάχιστον έως μισή ώρα, έως μία ώρα, έως δύο ώρες). Το σύστημα θα παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα: παραμετροποίησης της κατηγορίας του TMR ανά ΑX Το HACAS θα επιτρέπει τη διαμόρφωση όλων των αντικειμένων του προφίλ, όπου είναι δυνατόν Απαιτείται μέγιστο μήκος γραμμής δαφορετικό από «69» ή «απεριόριστο» ( unlimited")? Ερμηνεύουμε την παρούσα απαίτηση ως «δυνατότητα για τον καθορισμό του τύπου χειρισμού μεγάλων μηνυμάτων». Εάν ένα μήνυμα είναι πιο μεγάλο από το διαμορφωμένο μέγιστο μέγεθος, αυτό θα διασπαστεί σύμφωνα με το Annex 10, Vol. II, Attm. B. Το Annex 10, Vol. II δεν καθορίζει κάποιον άλλο τρόπο χειρισμού. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ερμηνεία μας είναι ορθή; Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλώ αναλύστε περαιτέρω την παρούσα απαίτηση. Μπορείτε να διευκρινήσετε περαιτέρω την τελευταία επιλογή της απαίτησης 2490; Τι είδους προειδοποιητικά και τελικά Alarms απαιτούνται; Μπορείτε να διευκρινήσετε τις ανάγκες παραμετροποίησης των κατηγοριών του TEM και TNMA ανα AX; Αντιλαμβανόμαστε ότι το 2590 είναι μια απαίτηση σχετικά

10 Ref Requirement Text Question HCAA Response και κατ ελάχιστον των παρακάτω: με τα UA, και όχι με το MTA. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το ορθό της ανωτέρω πρότασής μας; Το HACAS θα επιτρέπει τη διαμόρφωση όλων των αντικειμένων του προφίλ, όπου είναι δυνατόν και κατ ελάχιστον των παρακάτω: αντιστοίχιση μεταξύ των προτεραιοτήτων του AFTN και του AMHS Message Transfer Envelope.... Για στατιστικά δεδομένα, η αναμεταδιδόμενη κίνηση CIDIN (relay traffic) θα λαμβάνεται υπόψη. Η αντιστοίχηση μεταξύ των προτεραιοτήτων του AFTN και του AMHS Message Transfer Envelope έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ICAO Doc 9880, Part II. Η υλοποίηση παραμετροποίησης πιθανώς να παραβιάσει τον κανονισμό του ICAO. Μπορείτε να διευκρινήσετε τον σκοπό της παρούσας απαίτησης; Η CIDIN relay traffic σταμάτησε να υποστηρίζεται το 2014 σύμφωνα με την απόφαση AFSG/18. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα προδιαγραφή δεν είναι έγκυρη; Παρακαλούμε στις απαντήσεις σας επί των παραπάνω. Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Χούμπαυλης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Ανάπτυξης & Μηχ/σης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 24 Απριλίου 2008 Πληροφορίες: Α. Κουνά Οδυσ. Ανδρούτσου & Κανάρη 1 186 48 Πειραιάς Τηλ.: 210 4060857 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 13PROC001561702

Α ΑΜ: 13PROC001561702 Α ΑΜ: 13PROC001561702 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 29/7/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 70720 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Διαχειριστή του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε Δημοτικές κοινότητες (Α, Γ & Ε ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ που διενήργησε το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών από 16/11/2005 έως 5/12/2005 µε σκοπό την υποβολή παρατηρήσεων / σχολίων / προτάσεων επί του σχεδίου διακήρυξης του

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σε απάντηση των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από εταιρείες στο πλαίσιο του αναφερόμενου διαγωνισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Σε απάντηση των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από εταιρείες στο πλαίσιο του αναφερόμενου διαγωνισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΑΘΗΝΑ 25/06/2014-10:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 104 37 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ Λ.Σ. ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 / 48 1. Γενικά 1.1 Το ΥΕΝ προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 08/10/2013 ΜΕΧΡΙ 22/10/2013 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 Αρ. πρωτ.:γ-9699 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τεχνική Προσφορά. για την. Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Τεχνική Προσφορά για την Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 Σελίδα 1 από 97 Πίνακας Περιεχομένων 1 Επιτελική Σύνοψη... 4 1.1 Σύντομη Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας» του Υποέργου 1 Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση Λειτουργικής Ενότητας Φοιτητικής Μέριμνας της Πράξης «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ»

Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314. για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Διακήρυξη Διαγωνισμού 5314 για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών SaaS και Υποστήριξης των Διαδικασιών Κοστολόγησης των ΕΛΤΑ» Μέρος Α Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΤΑ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 2.100.000 (χωρίς ΦΠΑ) Πλέον δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα