Β. Κοινωνικά και Πολεοδοµικά Χαρακτηριστικά του ήµου Ο ήµος Αχαρνών έχει χαρακτηριστεί από το Ρ.Σ.Α. ως ένα από τα υπερτοπικά κέντρα του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β. Κοινωνικά και Πολεοδοµικά Χαρακτηριστικά του ήµου Ο ήµος Αχαρνών έχει χαρακτηριστεί από το Ρ.Σ.Α. ως ένα από τα υπερτοπικά κέντρα του"

Transcript

1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ο.Ρ.Σ.Α. ΠΡΟΣ: Την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Γ.Π.Σ. ήµου Αχαρνών Α. Ιστορικό Το Γ.Π.Σ. του ήµου Αχαρνών εγκρίθηκε µε την 4941/514/ Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 145/ /89) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 1990 (ΦΕΚ 238 ) και το 1994 (ΦΕΚ 1238 ). Το 1999 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 2 του Ν.2730.«Σχεδιασµός ολοκληρωµένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυµπιακών Έργων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε το όριο του Γ.Π.Σ. προκειµένου να συµπεριλάβει την έκταση στην οποία χωροθετήθηκε το Ολυµπιακό Χωριό (ΦΕΚ 767 ). Η ανάγκη νέας τροποποίησης προέκυψε από τα αιτήµατα που υπέβαλλε στον ΟΡΣΑ ο ήµος Αχαρνών αφ ενός και αφ ετέρου λόγω των επιπτώσεων της κατασκευής µεγάλων έργων στην περιοχή ( Συγκοινωνιακό Κέντρο, Αττική Οδός, Ολυµπιακό Χωριό κ.λ.π) ως και των προβληµάτων που προέκυψαν από τον σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου. Στην προκειµένη περίπτωση η παρούσα τροποποίηση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Ν 2730 δηλαδή δεν έχει εφαρµογή η παρ.7 του αρθρ.4 του Ν 2508/97 περί παρέλευσης πενταετίας από την προηγούµενη έγκριση η τροποποίηση Γ.Π.Σ. Η τροποποίηση αυτή εκπονείται βάσει των διατάξεων του Ν 2508/97 και το όριο του Γ.Π.Σ. εκτείνεται µέχρι το όριο του ήµου, συµπεριλαµβανοµένης της εκτός σχεδίου περιοχής για την οποία ο ΟΡΣΑ είχε ήδη εκπονήσει µελέτη ΖΟΕ στο σύνολο της περιοχής της Λεκάνης Αχαρνών (. Άνω Λιοσίων - Φυλής και Αχαρνών). Οι κατ' αρχήν προτάσεις της ως άνω ΖΟΕ είχαν εγκριθεί από την Ε/Ε του ΟΡΣΑ (Συν. 39η/ ) και είχαν προωθηθεί για διαδικασία γνωµοδότησης. Στην πορεία της διαδικασίας, και κυρίως λόγω των επιπτώσεων από τους σεισµούς της η παραπάνω ΖΟΕ διεσπάσθη χωρικά και εξειδικεύθηκε - επικαιροποιήθηκε ως ΖΟΕ Άνω Λιοσίων - Φυλής η οποία και µετά την σχετική έγκριση της Ε/Ε του ΟΡΣΑ εστάλη για διαδικασία γνωµοδότησης φορέων. Το τµήµα της ΖΟΕ που αφορά στον ήµο Αχαρνών απετέλεσε το ευρύτερο χωροταξικό µαζί µε την µελέτη για προστασία Ο.Ο.Πάρνηθας. Οι προτάσεις της ΖΟΕ µε τα στοιχεία ανάλυσης επικαιροποιηµένα και συµπληρωµένα µε όλα τα νεώτερα στοιχεία από άλλες ειδικές µελέτες για την περιοχή (π.χ. Ολυµπιακό Χωριό, ΣΚΑ Αχαρνών, κ.α.) ενσωµατώθηκαν στην παρούσα µελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ.

2 Β. Κοινωνικά και Πολεοδοµικά Χαρακτηριστικά του ήµου Ο ήµος Αχαρνών έχει χαρακτηριστεί από το Ρ.Σ.Α. ως ένα από τα υπερτοπικά κέντρα του Λεκανοπεδίου. Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η χωροθέτηση εκεί µεγάλου αριθµού υπερτοπικών χρήσεων µητροπολιτικού επιπέδου, που δεν εµφανίζονται µε τέτοια συγκέντρωση σε άλλες περιοχές κατοικίας του Λεκανοπεδίου (ΣΚΑ, Σχολές Αστυνοµίας, ΕΥ ΑΠ, Εγκαταστάσεις ΚΥΤ της ΕΗ, Ανθαγορά, Αποθήκες ΟΤΕ, Βιβλιοστάσιο της Βουλής, εγκαταστάσεις στρατού, Αεροδρόµιο Τατοΐου). Στο σύνολο της περιοχής η παραγωγή κατοικίας στηρίχθηκε κυρίως σης διαδικασίες αυτοστέγασης εκτός από τα δύο προγράµµατα του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί και ένα τρίτο (Ολυµπιακό Χωριό) που υλοποιείται. Ο υφιστάµενος πολεοδοµικός ιστός αποτελείται από τον πυρήνα (παλαιό Μενίδι) και από οικιστικές ενότητες που τον περιβάλλουν και στις περισσότερες των οποίον δεν έχει ολοκληρωθεί η Μελέτη Εφαρµογής µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η σωστή τους οργάνωση να εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, χώρων για κοινωνική υποδοµή, διάνοιξη οδικού δικτύου κ.λ.π. Η κοινωνική σύνθεση του ήµου αποτελείται από πληθυσµιακές µονάδες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς το βιοτικό επίπεδο, την απασχόληση και την καταγωγή (παλαιοί Μενιδιάτες, Ελληνοπόντιοι παλιννοστούντες, Οικονοµικοί µετανάστες, τσιγγάνοι, σεισµοπαθείς). Στο παλαιό Μενίδι συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος λιανικού εµπορίου, διοικητικών υπηρεσιών και αναψυχής. Ως κύρια χρήση η γενική κατοικία Το πλέον δυναµικό παραγωγικό τµήµα του ήµου αποτελούν οι βιοτεχνικές-βιοµηχανικές µονάδες οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται συγκεντρωµένες στις θέσεις που έχουν οριστεί από το ΓΠΣ ως ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ.Επίσης υφίστανται διάσπαρτες µονάδες ως και εγκαταστάσεις χονδρεµπορίου και αποθηκών σε διάφορες θέσεις στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού, ως και στην εκτός σχεδίου έκταση του ήµου. Άλλη παραγωγική δραστηριότητα αποτελούν συστάδες από καλλιέργειες που βρίσκονται διάσπαρτες στην έκταση του ήµου αλλά και σε περιοχές που τείνουν να αποκτήσουν την µορφή αµιγούς ζώνης γεωργικής γης. Οι λοιπές χρήσεις υπερτοπικής σηµασίας βρίσκονται σε εκτός σχεδίου εκτάσεις όπως : α. Έκταση µε τις δεξαµενές της ΕΥ ΑΠ (κατάληξη του Μόρνου) β. Κέντρο Υψηλής Τάσης Αχαρνών (Κ.Υ.Τ) της ΕΗ. γ. Αποθήκες του ΟΤΕ δ. Στρατόπεδο ΚΑΠΟΤΑ µε προσωρινή στέγαση σεισµοπλήκτων (πρώην εγκαταστάσεις ΜΟΜΑ) ε. Στρατόπεδο Αµυγδαλέζας µε κτίριο που έχει κριθεί κατεδαφιστέο (από τον σεισµό). Η έκταση είναι δασική και έχει παραχωρηθεί από το Υπ. Γεωργίας στον ήµο Αχαρνών.

3 στ. Τέλος το Συγκοινωνιακό Κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ) συνδετικός κόµβος υπεραστικού, προαστιακού και αστικού σιδηροδροµικού δικτύου. Προβλήµατα η ανάπτυξη του ήµου ως αστικής περιοχής µε άναρχο πολεοδοµικό χαρακτήρα, όπως επίσης και ως υποδοχέα οικονοµικών προσφύγων, ελλείψεις σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, ανοργάνωτο κυκλοφοριακό δίκτυο οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης των τσιγγάνων ανάγκη µεταστέγασης σεισµοπαθών ως και µετεγκατάστασης βιοµηχανιών που βρίσκονται στον αστικό ιστό και έχουν σοβαρά προβλήµατα από τον σεισµό. Το πρόβληµα επιτείνει η ανάγκη µεταστέγασης των βιοµηχανιών που βρίσκονται στην Α Ζώνη προστασίας του Κηφισού στο τµήµα που βρίσκεται εντός των ορίων του ήµου Αχαρνών. Αδυναµία εφαρµογής του σχεδίου σε νεοεντασσόµενες περιοχές (δεν εξασφαλίζονται τα κοινόχρηστα και κοινωφελή) Η ύπαρξη διάσπαρτων εγκαταστάσεων αποθηκών χονδρεµπορίου.µέσα σε περιοχές κατοικίας. Πλεονεκτήµατα Η σχέση του ήµου Αχαρνών µε τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας, τον Κηφισό, τα υπόλοιπα ρέµατα που υπάρχουν σε όλη την έκταση του ήµου και γενικά µε τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του προσφέρουν δυνατότητες περιβαλλοντικής ανάπτυξης και ανάδειξης του ως πύλης εισόδου προς την Πάρνηθα, πόλου περιαστικής δασικής αναψυχής. Τα µεγάλα συγκοινωνιακά έργα στην περιοχή καθιστούν την γεωγραφική θέση του ήµου στρατηγικής σηµασίας και προσελκύουν εγκαταστάσεις του τριτογενούς και δευτερογενούς τοµέα. Η ύπαρξη µεγάλων αδόµητων εκτάσεων (Στρατόπεδα Αµυγδαλέζας, Καπότα, Παπαστάθη) και η προοπτική εκµετάλλευσης τους προς όφελος του ήµου. Η χωροθέτηση του Ολυµπιακού Χωριού µε την µορφή ενός πρότυπου οικιστικού προγράµµατος που η ενσωµάτωση του στον αστικό ιστό του ήµου Αχαρνών θα λειτουργήσει καταλυτικά συµβάλλοντας στην οικιστική και κοινωνική συνοχή. Επιπλέον θα αποτελέσει πρότυπο ποιοτικής και οργανωµένης περιοχής κατοικίας καθ' όσον γίνεται µε προδιαγραφές υψηλών απαιτήσεων και υλικών φιλικών προς το περιβάλλον. Οι εναποµείναντες θύλακες γεωργικής γης. Η κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση (µε τα κατασκευαζόµενα και τα προγραµµατισµένα µεγάλα κυκλοφοριακά έργα).

4 Στόχοι : Κύριος στόχος, η υλοποίηση των προτάσεων του ΡΣΑ '85 µε τις οποίες ο ήµος Αχαρνών καθορίζεται ως ένα από τα τέσσερα κέντρα χωροταξικής υποενότητας του Λεκανοπέδιου. Ο ρόλος αυτός που καλείται να παίξει ο ήµος φαίνεται ότι µπορεί τώρα να πραγµατοποιηθεί λόγω των µεγάλων συγκοινωνιακών έργων (ΣΚΑ, Αττική-οδός) που καθιστούν την θέση του ήµου στρατηγική. Επίσης η αναπόφευκτη ανάπτυξη της γύρω από το ΣΚΑ περιοχής µε την προσέλκυση εγκαταστάσεων του επιχειρηµατικού τοµέα ως και η χωροθέτηση του Ολυµπιακού Χωριού θα προκαλέσουν στον ήµο σηµαντικές αναδιαρθρώσεις τις οποίες πρέπει να εκµεταλλευτεί προς όφελος των κατοίκων. Γι αυτό η περαιτέρω ανάπτυξη του ήµου δεν θα πρέπει να βασίζεται µόνο σε παραµέτρους οικονοµικούς αλλά και σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς.. Οι επιµέρους στόχοι που αποτελούν προϋπόθεση για την βιώσιµη ανάπτυξη του ήµου Αχαρνών είναι: Η ανασυγκρότηση του αστικού ιστού,µε την οργάνωση των πολεοδοµικών ενοτήτων εξασφαλίζοντας την αναγκαία υποδοµή για την βελτίωση της καθηµερινής ζωής των κατοίκων. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής στη πόλη και την ανάδειξη του ήµου ως «εισόδου» προς τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Η ανάπλαση των ρεµάτων µε την διαµόρφωση των παραρρεµάτιων ζωνών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και αναψυχής σε συνδυασµό µε την παρόχθια ζώνη του Κηφισού και τις δασικές εκτάσεις στις υπώρειες της Πάρνηθας θα µπορούσε να δηµιουργήσει ροές πρασίνου σε µια περιοχή µε έλλειψη ελευθέρων κοινόχρηστων χώρων. Ήδη προωθείται Σχ.Π. /τος για ιαχειριστικό Φορέα (στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν 2749/2000) που θα αναλάβει έργα της συνολικής αναβάθµισης της παραρεµάτιας Ζώνης, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του Π. /τος προστασίας Κηφισού. Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς (αρχαία και βυζαντινά) και η σύνδεση πολιτιστικών ενδιαφερόντων σηµείων µε ελεύθερους χώρους πρασίνου και τον ορεινό όγκο ώστε να δηµιουργηθούν διαδροµές που θα χαρακτηρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα του ήµου. Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου,οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο Κεντρικό Μενίδι, η σύνδεση του µε το Ολυµπιακό Χωριό, ως και η σύνδεση του Ολυµπιακού Χωριού µε τον χώρο διεξαγωγής του αθλήµατος της ορεινής ποδηλασίας, και µε την περιοχή της Αµυγδαλέζας (πάρκου αναψυχής). Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των τσιγγάνων ως και των σεισµοπαθών. Η προστασία του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα. Η ανάπλαση περιοχών για- την αναβάθµιση της εικόνας του ήµου, ενόψει και των Ολυµπιακών Αγώνων.

5 Γ. Αιτήµατα του ήµου φορέων και πολιτών 1. ήµος Αχαρνών µε την υπ. αριθµ 811/99 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου διαβίβασε στον ΟΡΣΑ τα παρακάτω αιτήµατα : 1.1. ηµιουργία πολεοδοµικής ενότητας στην περιοχή Αµυγδαλέζας µε µικρό Σ.. για αποκατάσταση σεισµοπαθών. 1.2.Τροποποίηση του χώρου πρασίνου υτικά και Βόρεια του Νεκροταφείου και µείωση του σε 30µ. Επίσης το ίδιο, για τον χώρο των Αθλητικών Ανατολικά του Νεκροταφείου και µείωση του στα 20µ. 1.3.Οι ιδιοκτησίες Ανατολικά και υτικά της Λεωφόρου Φιλαδέλφειας να ενταχθούν ως οικιστικές περιοχές µε απόσταση 20µ από το Νεκροταφείο Ν. Φιλαδέλφειας. Επανένταξη στο όριο του ΓΠΣ της περιοχής «Φλόγα» Βαρυµπόπης Επανένταξη επίσης τµήµατος έκτασης του Πανοράµατος Βόρεια του εγκεκριµένου σχεδίου. Το όριο της Π.Ε Αγ. Παρασκευής να διορθωθεί και να έχει απόσταση 25µ από την περιφερειακή Αιγάλεω. Αποχαρακτηρισµό των αστικών πρασίνων στην ΠΕ Αγ. Άννα α)στο νότιο τµήµα όπου υφίσταται πληθώρα κτισµάτων και β) στη θέση που είχε χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ. 1.8.Την επέκταση του ορίου της ΠΕ Λαθέας νοτιοανατολικά ώστε να οριοθετείται από την Λεωφ. Καραµανλή και τις σιδηροδροµικές γραµµές Την επέκταση της ΠΕ Μονοµάτι προς Βορρά έως το Αεροδρόµιο Τατοΐου 1.10.Την προς Ανατολάς επέκταση της ΠΕ Μεγάλα Σχοίνα Α' και Β' ώστε να ενωθεί µε την Π.Ε. του Ολυµπιακού Χωριού Την επέκταση του Ολυµπιακού Χωριού προς Βορρά ώστε να περιλάβει τις περιοχές Ελευθεράκικα, Λεκάνες, Πάτηµα Μουστακάτου Την επέκταση της Βιοµηχανικής περιοχής α)προς υσµάς έως και τη νέα χάραξη του τρένου Β. Ελλάδος και β)προς Β. Α. στην περιοχή που οριοθετείται από την Λεωφ. εκέλειας Γραµµές τρένου και Ζώνης προστασίας Κηφισού Τη δηµιουργία ζώνης ειδικής χρήσεως (νεκροταφείο) είτε µεταξύ Βιοµηχανικής περιοχής και οικιστικών περιοχών Χαραυγής, είτε στο βόρειο τµήµα του κτήµατος Αµυγδαλέζα. 2.Επίσης µε το 15885/ υπόµνηµα του προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε ο ήµος Αχαρνών αναφέρει µεταξύ άλλων να γίνουν τα παρακάτω : 2.1. «Έργα ανάπλασης κατά µήκος της Λεωφ. Κύµης, σε υφιστάµενο δρόµο από το κεντρικό Μενίδι στο Ολυµπιακό Χωριό, ως και στα µέτωπα των οδών Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Καραµανλή-Πάρνηθας για τη σύνδεση του Ολυµπιακού Χωριού µε το άθληµα της ορεινής ποδηλασίας Έργα προστασίας και ανάδειξης ρέµατος Βαρυµπόπης, περιαστικού πράσινου και πολεοδοµικής και περιβαλλοντικής εξυγίανσης περιοχής Ξενοδοχοϋπαλλήλων. Επίσης ζητά την αποµάκρυνση του στρατοπέδου Παπαστάθη και

6 εξασφάλιση εκεί κοινόχρηστου χώρου πρασίνου ως και αντισταθµιστικά - περιβαλλοντικά οφέλη από την κατασκευή της Αττικής Οδού όπως παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π. 3. Η Κοινοπραξία Ανθοκοµικών Συνεταιρισµών Ελλάδος (ΚΑΣΕ) µε το 1108/ έγγραφο της προβάλλει τα εξής αιτήµατα : Ένταξη της έκτασης της Ανθαγοράς (72.578µ2) στο σχέδιο πόλης. Καθορισµός Σ.. 0,3 και ποσοστό κάλυψης 30% για να είναι δυνατή η δόµηση των απαιτούµενων 12000µ2 αντί των 6501,47µ2 που επιτρέπεται σήµερα µε το ισχύον θεσµικό καθεστώς (εκτός σχεδίου Σ.. 0,2 και κάλυψη 10%).Το νέο κτίριο θα χρησιµοποιηθεί για την λειτουργία της διακίνησης ανθοκοµικών προϊόντων, όπως προβλέπεται στο σχέδιο του Γ' Κ.Π.Σ. 4.Η ΕΡΓΟΣΕ µε το / διαβίβασε στον ΟΡΣΑ αντίγραφο Πολεοδοµικής Μελέτης ευρύτερης περιοχής του ΣΚΑ για να διατυπώσουµε ης απόψεις µας, και να δώσουµε κατευθύνσεις για τον χαρακτήρα της παραπάνω περιοχής. Συγχρόνως και µετά από το 3422/ έγγραφο µας, µας απέστειλε το πρόγραµµα ανάπτυξης του συγκροτήµατος του Σιδηροδροµικού Σταθµού µε το / διαβιβαστικό. 5.0 Αναπτυξιακός Σύνδεσµος Συλλόγων Άνω Αχαρνών ΑΣΜΑΑ µε το 30/ έγγραφο του προς τον ΟΡΣΑ υποβάλλει ως αίτηµα την εξαίρεση από την «Γενική Κατοικία» των εµπορικών αποθηκών, βιοτεχνιών και επαγγελµατικών εργαστηρίων χαµηλής όχλησης στις πολεοδοµικές ενότητες Μ. Σχίνα Α', Μ.Σχίνα Β', Αγριλέζα, Ξενοδοχοϋπάλληλοι και Αγ. Ι. Ρώσο, δεδοµένου ότι οι περιοχές αυτές γειτνιάζουν µε ΒΙΟΠΑ ως και µε Ολυµπιακά έργα Βόρεια και Ανατολικά 6.Κάτοικοι του ήµου Αχαρνών µε το 975/ (ΑΠ Ο.Α.Σ.Α) υπόµνηµα τους ζητούν την κατάργηση τµήµατος κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στην Π.Ε. Λαθέας που θίγει τις ιδιοκτησίες τους εξ ολοκλήρου,και την εφαρµογή τους στην έκταση που προκύπτει από την εισφορά σε γη των παραπάνω ιδιοκτησιών. Οι ίδιοι είχαν προσφύγει και κατά της Απόφασης του Νοµάρχη Ανατ. Αττικής (υπ αριθµ.24309/τ-1832/90/ ) µε την οποία κυρώθηκε η Πράξη Εφαρµογής και δικαιώθηκαν από το Συµβούλιο Επικρατείας (Απόφαση 5250/1995).. Άποψη της Υπηρεσίας Σύµφωνα µε τα προσωρινά αποτελέσµατα της απογραφής του 2002, ο πληθυσµός του ήµου Αχαρνών το 2001 ήταν κάτοικοι. Ο αντίστοιχος πληθυσµός το 1991 ήταν , το οποίο σηµαίνει αύξηση 22,3% την τελευταία δεκαετία. Σύµφωνα µε το ήµο Αχαρνών ο πληθυσµός του ήµου ανέρχεται σε κατοίκους. Η έκταση ολόκληρης της προς πολεοδόµηση περιοχής είναι Ηα. Σύµφωνα µε την µελέτη της ΜΑΜ. ο mαχ προβλεπόµενος πληθυσµός για το 2020 είναι και (σενάριο αύξησης πληθυσµού) ( το 1996 και το 2010) Λαµβάνοντας υπ' όψη την έκταση κάθε πολεοδοµικής ενότητας, το ποσοστό κοινοχρήστων χώρων, το ποσοστό κεντρικότητας κάθε γειτονιάς το µέσο σ.δ. και

7 την παραδοχή 35τ.µ./ κάτοικο προκύπτει η χωρητικότητα του ορίου του ΓΠΣ η οποία είναι µεγαλύτερη των κατοίκων και η οποία καλύπτει προοπτική αύξησης πληθυσµού για τουλάχιστον 20ετία.. Με στόχο την εξασφάλιση περισσότερων χώρων για την κάλυψη της ανάγκης σε κοινωνικό εξοπλισµό σε βάθος χρόνου, ο πίνακας ανάγκης σε κοινωνικό εξοπλισµό υπολογίσθηκε λαµβάνοντας ως πληθυσµιακό µέγεθος την χωρητικότητα του ΓΠΣ 1 Όσον αφορά στα αιτήµατα του ήµου: 1.1. Η δηµιουργία Πολεοδοµικής Ενότητας στην Αµυγδαλέζα έστω και µε χαµηλό Σ.. προσκρούει στον χαρακτήρα της περιοχής που είναι δασική. Για την αποκατάσταση των σεισµοπαθών θα µπορούσε να εξασφαλιστεί τµήµα της έκτασης του στρατοπέδου Καποτά όπου και σήµερα στεγάζονται προσωρινά Η µείωση του πρασίνου υτικά και Βόρεια του Νεκροταφείου στα 30µ θα µπορούσε να γίνει αφενός εφόσον επιτραπεί από τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.2508/97 και την διαδικασία της υπ αριθµ 26882/5769/98 Απόφασης Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Υγείας Πρόνοιας (ΦΕΚ 838/ /98) και αφετέρου µε την προϋπόθεση αντικατάστασης του στην ίδια ΠΕ στο πλαίσιο της πολεοδοµικής µελέτης. 1.3.Το ίδιο ισχύει (διατάξεις αρ. 29 Ν 2508) για την απόσταση των 20µ από το Νεκροταφείο Ν. Φιλαδέλφειας για τις ιδιοκτησίες δυτικά της Λεωφ. Φιλαδέλφειας. 1.4.Η επανένταξη στο σχέδιο πύλης της περιοχής «Φλόγα» Βαρυµπόπης δεν είναι δυνατή γιατί εξαιρέθηκε από το ΓΠΣ στο οποίο είχε αρχικά ενταχθεί, λόγω του δασικού της χαρακτήρα.. Επιπλέον µετά από πρόσφατη πυρκαγιά η περιοχή έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. 1.5.Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατή η ένταξη τµήµατος του Πανοράµατος. 1.6.Το όριο της Π.Ε της Αγ. Παρασκευής εκ παραδροµής δεν είχε απεικονισθεί στον χάρτη Π.1 σε απόσταση 25µ από την υτ. Περιφερειακή Αιγάλεω. 1.7.Οσον αφορά στο τµήµα που βρίσκεται νότια στην ΠΕ της Αγ. Άννης, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως «αµιγής κατοικία» γιατί από την αυτοψία που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι η περιοχή αυτή είναι γεµάτη κτίσµατα και έχει ήδη διαµορφωθεί ως περιοχή κατοικίας.κατόπιν τούτου δεν είναι δυνατόν να συµφωνήσουµε µε τον αποχαρακτηρισµό και του άλλου κοινόχρηστου πράσινου στην Αγ. Άννα στο όριο του ήµου µε τον ήµο Ζεφυρίου εφόσον δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση ίσης έκτασης κοινοχρήστου πράσινου στην ίδια Πολεοδοµική ενότητα αφενός και αφετέρου γιατί λόγω θέσης προσφέρεται για την δηµιουργία µιας νησίδας αναψυχής και για τον όµορο ήµο. 1.8.Συµφωνούµε µε την µερική επέκταση του ορίου του ΓΠΣ µέχρι την οδό εκέλειας και την Λεωφ. Καραµανλή γιατί το τµήµα αυτό είναι άναρχα δοµηµένο µε ασύµβατες µεταξύ τους χρήσεις (κατοικία, βιοµηχανία, αποθήκες, κ.λ.π) χωρίς δίκτυα υποδοµής και µεταφορών, κοινόχρηστους χώρους και µε τάσεις να κτιστεί και η υπόλοιπη έκταση κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Συνεπώς για λόγους στοιχειώδους πολεοδοµικής οργάνωσης της

8 και γενικότερης αναβάθµισης του χώρου γίνει αποδεκτό το αίτηµα επέκτασης του ορίου ΓΠΣ 1.9&10.Επίσης µε την επέκταση του ορίου του ΓΠΣ και δηµιουργία της Πολεοδοµικής Ενότητας 19 για την ενοποίηση του Ο.Χ. µε τον οικιστικό ιστό του ήµου. Ήδη και εκεί παρατηρούνται τα ίδια φαινόµενα µε την προηγούµενη έκταση εν συµφωνούµε µε την επέκταση του ορίου στα Βόρεια του Ο.Χ. γιατί αφ' ενός η περιοχή αυτή είναι στο µεγαλύτερο µέρος της δασική και αφ' ετέρου η περιοχή προσφέρεται για δηµιουργία πάρκου περιαστικής αναψυχής. Ήδη η ΕΠΟΣ έχει αναλάβει την σχετική µελέτη διαµόρφωσης στο πλαίσιο του προγράµµατος έργων αναβάθµισης περιοχών Ολυµπιακών εγκαταστάσεων Η επέκταση της Βιοµηχανικής Ζώνης επιβάλλεται αφ ενός, από την προβλεπόµενη προσέλκυση των εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τοµέα λόγω των κυκλοφοριακών διευκολύνσεων (Εθνική οδός, Αττική Οδός, προαστιακός και υπεραστικός σιδηρόδροµος) και αφ ετέρου για να είναι δυνατή η µετεγκατάσταση εκεί των Βιοµηχανικών µονάδων από το αστικό ιστό και από ης παρακείµενες ζώνες προστασίας του Κηφισού ποταµού για τις οποίες προβλέπεται µετεγκατάσταση υπαρχουσών µονάδων Η χωροθέτηση του Νεκροταφείου σε έκταση βόρεια της Αµυγδαλέζας σε θέση µακριά από τον οικιστικό ιστό θα µπορούσε να αποτελέσει λύση για την µετεγκατάσταση του Νεκροταφείου του ήµου που σήµερα περιβάλλεται από περιοχή κατοικίας. 2. Για τα έργα ανάπλασης που προτείνει ο ήµος: 2.1. Έχει ήδη συσταθεί επιτροπή αποτελούµενη από τον ΟΡΣΑ,τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας την Α.Ε «Ολυµπιακό Χωριό» την «Αθήνα 2004» και την συµµετοχή του καθηγητού Ε.Μ.Π κ.λ. Βασενχόβεν, που θα µελετήσει και θα προτείνει τις απαραίτητες παρεµβάσεις για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του Ο.Χ.., των δρόµων σύνδεσης µε το κεντρικό Μενίδι κ.λ.π Η πρόταση της Υπηρεσίας δεν θα αφορά µόνο στο ρέµα της Βαρυµπόπης αλλά σε όλα τα ρέµατα που βρίσκονται στο ήµο, µε κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 2.3.Οσον αφορά στην αποµάκρυνση του στρατοπέδου Παπαστάθη, επισηµαίνουµε ότι η συµµετοχή του στη δηµιουργία του νέου κέντρου της πόλης ήδη έχει προδιαγράψει τον ρόλο του και γι αυτό συµφωνούµε µε το αίτηµα του ήµου. 3. Η ανάγκη σωστής λειτουργίας της Ανθαγοράς µας οδηγεί στην πρόταση ένταξης της έκτασης της στο εγκεκριµένο σχέδιο µε χρήση χονδρεµπορίου. 4.Το συγκρότηµα του Σιδηροδροµικού Κέντρου Αχαρνών, κύριας πύλης προς το Μενίδι και βασικού κόµβου προσβάσεων στο µητροπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας σε συνδυασµό µε το πρώην στρατόπεδο Παπαστάθη, το ηµαρχείο και την έκταση που περιλαµβάνεται µεταξύ ΣΚΑ και Αττικής Οδού, αποτελούν τον κύριο πόλο αναφοράς γύρω από τον οποίο δηµιουργείται ένα νέο κέντρο επιχειρηµατικού περιεχοµένου. Το κέντρο αυτό θα συνδέεται µε το

9 πολεοδοµικό κέντρο του Ο.Χ. (διεθνής ζώνη) το οποίο αναµένεται να φιλοξενήσει περισσότερο δραστηριότητες αναψυχής και εµπορίου. Το παραπάνω επιχειρηµατικό κέντρο του ήµου για την ενίσχυση του προτείνεται να ορισθεί ως Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ). Η ρύθµιση θα έχει ισχύ εφ' όσον από τις προδιαγραφές καθορισµού ΖΥΣ που θα ορισθούν µε το νέο θεσµικό πλαίσιο περί µεταφοράς σ.δ. η περιοχή θα µπορεί να υπαχθεί σε αυτές τις διατάξεις. Επιπλέον στα πλαίσια καθορισµού ΖΕΑ κατά µήκος της Αττικής οδού και για την ενιαία πολεοδοµική αντιµετώπιση της περιοχής του ΣΚΑ περιλαµβάνεται στο όριο της ΖΕΑ. 5. Συµφωνούµε µε το αίτηµα του ΑΣΜΑΑ για την εξαίρεση από τη χρήση της «γενικής κατοικίας» των εµπορικών αποθηκών. 6.Το αίτηµα των κατοίκων για την κατάργηση τµήµατος κοινοχρήστων αποτελεί αντικείµενο της Πολεοδοµικής Μελέτης. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Υπηρεσία Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι Την τροποποίηση του ΓΠΣ ήµου Αχαρνών ; σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2508/97 µε τις προτάσεις για την Πολεοδοµική οργάνωση του ήµου στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του, όπως αυτές απεικονίζονται στον χάρτη Π.1 κλ. 1: και αναπτύσσονται παρακάτω : 1. Στη µέχρι σήµερα περιλαµβανόµενη εντός του ορίου του εγκεκριµένου (ΦΕΚ. 767/ /99) περιοχή προτείνονται οι εξής επεκτάσεις: 1.1. ηµιουργία της ΠΕ 19 που ενοποιεί τον αστικό ιστό του ήµου µε το Ολυµπιακό Χωριό (ΠΕ 18), Σ.. ο 0,4. ηµιουργία της ΠΕ 20 νότια της ΠΕ 17 µε Σ.. 0,4 Ένταξη της περιοχής των Ξενοδοχοϋπαλλήλων εντός του ορίου της ΠΕ 11,το οποίο επεκτείνεται προς ανατολάς µέχρι την Λεωφ. Κύµης, συµπεριλαµβάνοντας έκταση περίπου 70 στρ, αδόµητη που θα χρησιµεύει για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, στο πλαίσιο της Πολεοδοµικής µελέτης. Επέκταση της ΠΕ 3 στο νότιο τµήµα της επί της Λεωφ. Φιλαδέλφειας σε ζώνη βάθους ενός οικοπέδου. ανατολικά της Λεωφόρου. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των αποστάσεων από το Νεκροταφείο της Ν. Φιλαδεφλείας όπως θα προκύψουν από την διαδικασία της υπ αριθµ 26882/5769/98 ΚΥΑ (ΦΕΚ 838/ /98). Επέκταση των ζωνών του δευτερογενούς τοµέα προς νότο µέχρι την οδό Μπόσδα και προς Βορρά µέχρι τη γραµµή του υπεραστικού σιδηροδρόµου. Την επέκταση στο οικόπεδο της Ανθαγοράς ως Ζώνης Χονδρεµπορίου µε Σ.. 0,3 και κάλυψη 30% Επίσης την επέκταση σε τµήµα του στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ που πρέπει να παραχωρηθεί για τις ανάγκες στέγασης των σεισµοπαθών και θα προκύψει κατόπιν συνεννοήσεων µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.

10 2. Χρήσεις γης 2.1.Κύρια χρήση η «γενική κατοικία» του αρ. 3 του από Π. /τος (ΦΕΚ 1666/ /87) και όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο της Πολεοδοµικής Μελέτης. Από την παραπάνω χρήση εξαιρούνται οι εµπορικές αποθήκες και από τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο της χρήσης «γενική κατοικία» θα εξαιρεθούν όσα προκύπτουν από την διαδικασία γνωµοδότησης των φορέων. Στην περιοχή της Βαρυµπόπης καθορίζεται «αµιγής κατοικία» του αρ. 2 του παραπάνω Π. /τος καθώς επίσης και στην περιοχή των Ξενοδοχοϋπαλλήλων. 2.2.Πολεοδοµικό -επιχειρηµατικό κέντρο του ήµου Αχαρνών. Περιλαµβάνει την έκταση του ΣΚΑ του Τελωνείου, του ηµαρχείου, του στρατοπέδου Παπαστάθη και της περιοχής µεταξύ ΣΚΑ και Αττικής οδού. Προτείνονται οι χρήσεις του αρ. 4 του από 23/2/87 Π. /τος (ΦΕΚ 166/ /87) µε έµφαση σε χρήσεις του τριτογενούς τοµέα. Σ.. 1,2. Ειδικώτερα για το στρατόπεδο Παπαστάθη προτείνεται: α.. σε τµήµα του που θα αποδοθεί στον ήµο η δηµιουργία πάρκου β. η διατήρηση κτιρίων του στρατοπέδου µε ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική µορφή για την δηµιουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και χώρων αναψυχής. γ. τέλος τµήµα του που θα επιλεγεί µετά την σύµφωνη γνώµη του ήµου θα πολεοδοµηθεί µε τις χρήσεις του παρακείµενου «πολεοδοµικού κέντρου του ήµου και µε Σ.. 1,0 (όπως καθορίζεται και στο Νόµο για την Ολυµπιακή Φιλοξενία) Για την διευκόλυνση ανάπτυξης του, το πολεοδοµικό κέντρο του ήµου καθορίζεται ως Ζώνη Υποδοχής Συντελεστού (Ζ.Υ.Σ.) 2.3. Πολεοδοµικό Κέντρο στην έκταση του Ολυµπιακού Χωριού. Προτείνονται οι χρήσεις του αρ. 4 του Π. /τος (ΦΕΚ 166/ /87) µε εξαίρεση τις κατοικίες, θρησκευτικούς χώρους, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης και αθλητικές εγκαταστάσεις, µε έµφαση στις εµπορικές δραστηριότητες και την αναψυχή, ο καθορισµένος µε νόµο σ.δ. 0,5 στην περιοχή του πολεοδοµικού κέντρου του Ολυµπιακού Χωριού µπορεί να αυξηθεί στο 0,8 µε χρήση µεταφοράς σ.δ. (µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο (4.4)) Επιπλέον για την αξιοποίηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο του κτιριακού όγκου που θα προκύψει στην περιοχή της διεθνούς ζώνης αλλά και για την συµπληρωµατικότητα των δύο πολεοδοµικών κέντρων του ήµου Αχαρνών (ΣΚΑ και ιεθνής Ζώνη Ο.Χ.) προτείνεται η χωροθέτηση στο δεύτερο κυρίως των εξής δραστηριοτήτων: ιοίκηση Κοινωνική εξυπηρέτηση (κλινικές, νοσοκοµεία) Εµπορικές εκθέσεις Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (πολυσινεµά - εµπορικά κέντρα) Πολεοδοµικά κέντρα επιπέδου γειτονιάς σε όλες τις Πολεοδοµικές ενότητες πλην της ΠΕ 19 που θα εξυπηρετείται από το Π.Κ. του Ολυµπιακού Χωριού και τις ΠΕ 2 και ΠΕ 5 που θα εξυπηρετούνται από το Π.Κ. του ήµου.

11 Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα Με χρήσεις του αρ. 5 του από 23/2/87 Π. /τος και Σ., 1, Χονδρεµπόριο (Ανθαγορά) Με χρήσεις του αρθ.7 του παραπάνω Π. /τος και Σ..0,4

12 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ρ.Σ.Α. ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση ΓΠΣ ήµου Αχαρνών Το θέµα εισηγήθηκε η Προϊσταµένη του Οργανισµού κα Αικ. Συκιανάκη και µετά από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει κατ' εισήγηση όπως διορθώθηκε τα εξής: Την τροποποίηση του ΓΠΣ. Αχαρνών,σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2508/97 µε τις προτάσεις για την Πολεοδοµική οργάνωση του ήµου στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του, όπως αυτές απεικονίζονται στον χάρτη Π.1 κλ. 1: και αναπτύσσονται παρακάτω : 1. Επεκτάσεις Στη µέχρι σήµερα περιλαµβανόµενη εντός του ορίου του εγκεκριµένου ΓΠΣ (ΦΕΚ 767/ /99) περιοχή προτείνονται οι εξής επεκτάσεις: 1.1. ηµιουργία της ΠΕ 19 που ενοποιεί τον αστικό ιστό του ήµου µε το Ολυµπιακό Χωριό(ΠΕ 18), Σ.. ο 0,4. Ένταξη της περιοχής των Ξενοδοχοϋπαλλήλων εντός του ορίου της ΠΕ 11, το οποίο επεκτείνεται προς ανατολάς µέχρι την Λεωφ. Κύµης, συµπεριλαµβάνοντας έκταση περίπου 70 στρ. αδόµητη που θα χρησιµεύει για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, στο πλαίσιο της Πολεοδοµικής µελέτης. Καθορίζονται χρήσεις αµιγούς κατοικίας Επέκταση της ΠΕ 3 στο νότιο τµήµα της επί της Λεωφ. Φιλαδέλφειας σε ζώνη βάθους ενός οικοπέδου ανατολικά της Λεωφόρου. Απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση των αποστάσεων από το Νεκροταφείο της Ν. Φιλαδεφλείας όπως θα προκύψουν από την διαδικασία της υπ αριθµ.26882/5769/98 ΚΥΑ (ΦΕΚ 838/ /98). Επέκταση της υφιστάµενης ζώνης του δευτερογενούς τοµέα προς νότο µέχρι την οδό Μπόσδα. Επίσης δηµιουργία ΒΙΠΑ προς εξυγίανση µεταξύ της οδού Κύµης και της ΠΕ 17 µε χρήσεις πέραν του άρθρου 5 του από Π.. (ΦΕΚ 166 /87) και χρήσεις επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα εξασφάλιση ικανής ζώνης υψηλού πρασίνου κατά µήκος της Λεωφ. Κύµης. Την επέκταση του σχεδίου σε τµήµα του στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ που πρέπει να παραχωρηθεί για τις ανάγκες στέγασης των σεισµοπαθών και θα προκύψει κατόπιν συνεννοήσεων µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας. 2. Χρήσεις γης στις εντός σχεδίου και στις προς επέκταση περιοχές 2.1.Κύρια χρήση η «γενική κατοικία» του αρ. 3 του από Π. /τος (ΦΕΚ 1666/ /87) και όπως αυτή θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο της Πολεοδοµικής Μελέτης. Από την παραπάνω χρήση εξαιρούνται οι εµπορικές αποθήκες και από τα επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο της χρήσης «γενική κατοικία» θα εξαιρεθούν όσα προκύπτουν

13 από την διαδικασία γνωµοδότησης των φορέων. Στην περιοχή της Βαρυµπόπης καθορίζεται «αµιγής κατοικία» του αρ. 2 του παραπάνω Π. /τος καθώς επίσης και στην περιοχή των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Πολεοδοµικό -επιχειρηµατικό κέντρο του ήµου Αχαρνών. Περιλαµβάνει την έκταση του ΣΚΑ του Τελωνείου, του ηµαρχείου, του στρατοπέδου Παπαστάθη και της περιοχής µεταξύ ΣΚΑ και Αττικής οδού. Προτείνονται οι χρήσεις του αρ. 4 του από 23/2/87 Π. /τος (ΦΕΚ 166/ /87) µε έµφαση σε χρήσεις του τριτογενούς τοµέα. Σ.. 1,2. Ειδικώτερα για το στρατόπεδο Παπαστάθη προτείνεται: α. σε τµήµα του που θα αποδοθεί στον ήµο η δηµιουργία πάρκου β. η διατήρηση κτιρίων του στρατοπέδου µε ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική µορφή για την δηµιουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και χώρων αναψυχής. γ. τέλος τµήµα του που θα επιλεγεί µετά την σύµφωνη γνώµη του ήµου θα πολεοδοµηθεί µε τις χρήσεις του παρακείµενου «πολεοδοµικού κέντρου του ήµου και µε Σ., 1,0 (όπως καθορίζεται και στο Νόµο για την Ολυµπιακή Φιλοξενία). Για την διευκόλυνση ανάπτυξης του, το πολεοδοµικό κέντρα του ήµου καθορίζεται ως Ζώνη Υποδοχής Συντελεστού (Ζ.Υ.Σ.) 2.3. Πολεοδοµικό Κέντρο στην έκταση του Ολυµπιακού Χωριού. Προτείνονται οι χρήσεις του αρ. 4 του Π. /τος (ΦΕΚ 166/ /87) µε εξαίρεση τις κατοικίες, θρησκευτικούς χώρους, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης και αθλητικές εγκαταστάσεις, µε έµφαση στις εµπορικές δραστηριότητες και την αναψυχή, ο καθορισµένος µε νόµο σ.δ. 0,5 στην περιοχή του πολεοδοµικού κέντρου του Ολυµπιακού Χωριού µπορεί να αυξηθεί στο 0,8 µε χρήση µεταφοράς σ.δ. (µε τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στο σχετικό νόµο) Επιπλέον για την αξιοποίηση µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο του κτιριακού όγκου που θα προκύψει στην περιοχή της διεθνούς ζώνης αλλά και για την συµπληρωµατικότητα των δύο πολεοδοµικών κέντρων του ήµου Αχαρνών (ΣΚΑ και ιεθνής Ζώνη Ο.Χ.) προτείνεται η χωροθέτηση στο δεύτερο κυρίως των εξής δραστηριοτήτων: ιοίκηση Κοινωνική εξυπηρέτηση (κλινικές, νοσοκοµεία) Εµπορικές εκθέσεις Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας (πολυσινεµά - εµπορικά κέντρα) Πολεοδοµικά κέντρα επιπέδου γειτονιάς σε όλες τις Πολεοδοµικές ενότητες πλην της ΠΕ 19 που θα εξυπηρετείται από το Π.Κ. του Ολυµπιακού Χωριού και τις ΠΕ 2 και ΠΕ 5 που θα εξυπηρετούνται από το Π.Κ. του ήµου. Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα Με χρήσεις του αρ. 5 του από 23/2/87 Π. /τος και Σ.. 1, Τουρισµός-αναψυχή

14 Με χρήσεις του αρ. 8 του ιδίου Π. /τος και Σ.. για τις εντός ορίου του ΓΠΣ περιοχές σύµφωνα µε αυτόν που ισχύει για την αντίστοιχη πολεοδοµική ενότητα 2.7. Ελεύθεροι χώροι -αστικό πράσινο Με χρήσεις του αρ. 9 του από 23/2/87 Π. /τος 3. Ρυθµίσεις στην εκτός σχεδίου περιοχή Στην εκτός σχεδίου περιοχή του ήµου και εκτός των Ζωνών Προστασίας του Κηφισού και του Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας που ρυθµίζονται µε ειδικά προεδρικά διατάγµατα προστασίας, προτείνονται οι εξής Ζώνες: 3.1. Ζώνη Α' Πρόκειται για εκτάσεις µη δασικές που βρίσκονται βόρεια του Ο.Χ. και του Αεροδροµίου και για τις οποίες προτείνεται ήπια τουριστική ανάπτυξη και συγκεκριµένα οι παρακάτω χρήσεις : εστιατόρια - αναψυκτήρια, ξενοδοχεία κατοικία υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε τα απαραίτητα για την λειτουργία τους βοηθητικά κτίσµατα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους) πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Ο Σ.. της Ζώνης Α ορίζεται σε 0,05. Η µεγίστη επιτρεπόµενη επιφάνεια κτιρίων κατά κατηγορία είναι εστιατόρια - αναψυκτήρια : 400 τµ ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες ύψος 8,5µ. κατοικία, : 200 τµ (όχι ισόγειο garage και το υπόγειο µέσα στο περίγραµµα του κτιρίου -ύψος έως 5,5 µ) αθλητικές εγκαταστάσεις : 200 τµ πολιτιστικές εγκαταστάσεις : 400 τµ 3.2. Ζώνη Β Πρόκειται για δασικές περιοχές στις υπώρειες της Πάρνηθας και στις οποίες αναπτύσσονται δραστηριότητες δασικές αναψυχής. Επιτρέπονται οι χρήσεις: - Υπαίθρια καθιστικά Κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους. Υπαίθριες εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µικρής κλίµακας Όλες οι παραπάνω χρήσεις επιτρέπονται µετά από την έγκριση των αρµόδιων δασικών αρχών Ειδικώτερα για την περιοχή «Φλόγα» επιτρέπεται η επισκευή των κτιρίων για λόγους χρήσης και υγιεινής χωρίς να επιτρέπεται η επέκταση τους. Επίσης στην Ζώνη Β βόρεια της Αµυγδαλέζας χωροθετείται το Νεκροταφείο του ήµου Αχαρνών, µετά από σύµφωνη γνώµη των Υπ. Γεωργίας και

15 Υγείας-Πρόνοιας Ζώνη Γ Πρόκειται για εκτάσεις αγροτικές που συγκεντρώνουν δραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα. Επιτρέπονται οι χρήσεις : αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή θερµοκήπια κατοικία Η µεγίστη επιτρεπόµενη επιφάνεια ορίζεται: για τις αγροτικές αποθήκες για έκταση µέχρι 4στρ: 30 τµ και πάνω από 4στρ: 50τµ για την κατοικία µέχρι 4στρ: 80 τµ και πάνω από 4στρ 100τµ το οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί στην Ανθαγορά ορίζεται ως ζώνη χονδρεµπορίου Ανθαγοράς µε σ.δ. 0,3 και κάλυψη 30% µε προϋπόθεση τον µορφολογικό έλεγχο του κτιρίου ώστε να µην προσβάλλει το τοπίο Ζώνη πρόκειται για εκτάσεις µη δασικές στις υπώρειες της Πάρνηθας µε τουριστικές δραστηριότητες και αναψυχής. Προτείνεται η χρήση τουρισµός - αναψυχή και σ.δ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της εκτός σχεδίου για τουρισµό. 4.Προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 4.1.Αναπλάσεις ρεµάτων µε διαµόρφωση των παραρεµάτιων ζωνών σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου και υπαίθριας αναψυχής ιαµόρφωση πάρκου δασικής αναψυχής στην Αµυγδαλέζα. 4.3.Αναβάθµιση φυσικού περιβάλλοντος Ολυµπιακού Χωριού. 4.4.Αναβάθµιση οδικών αξόνων.διεύρυνση δικτύου πεζοδρόµων, ανάπλαση των εισόδων στην πόλη : Λεωφ. ηµοκρατίας Φιλαδέλφειας 4.5. Ανάπλαση Ολυµπιακών Αξόνων - Λεωφ. Καραµανλή - Λεωφ. Πάρνηθας Είσοδος στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας και πρόσβαση στην περιοχή του αθλήµατος ορεινής ποδηλασίας - Αγ. Τριάδος - Ξενοδοχοϋπαλλήλων Σύνδεση Κεντρικού Μενιδίου µε Ολυµπιακό Χωριό -Λεωφ. Κύµης Πρόσβαση στο Ολυµπιακό Χωριό Επίσης προτείνεται η εξυγίανση της περιοχής (Αυλίζα - Πύργουθι) που διαµένουν οι τσιγγάνοι µε την εκπόνηση κτιριολογικού προγράµµατος για την επισκευή των κατοικιών αλλά και την κατασκευή νέων. Επίσης την πολεοδοµική οργάνωση µε την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, διάνοιξη του οδικού δικτύου κ.λ.π. 5. Τον αποχαρακτηρισµό της έκτασης που βρίσκεται στο Νότιο τµήµα της ΠΕ 4 από χώρο πρασίνου σε «αµιγή κατοικία».

16 Επίσης τον αποχαρακτηρισµό από «κοινόχρηστο πράσινο» σε «γενική κατοικία» τµήµατος της ζώνης πρασίνου ανατολικά και βόρεια του Νεκροταφείου, εφόσον εξασφαλισθεί η αντικατάσταση του στην ΠΕ 8, στο πλαίσιο της Πολεοδοµικής Μελέτης και αφετέρου γίνει επιτρεπτό µετά την τήρηση της διαδικασίας (ΚΥΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 26882/5769/98). 6. Τέλος προτείνεται η τροποποίηση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου ως εξής: Στις Πρωτεύουσες αρτηρίες περιλαµβάνονται και οι Παλαµά Αριστοτέλους Μπόσδα -Τατοΐου Στις δευτερεύουσες αρτηρίες περιλαµβάνονται και οι: Κύµης από την. Περ. Αιγάλεω και πάνω Καραµανλή επίσης από την. Περ. Αιγάλεω και πάνω.

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής)

Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ / ) [ΙΣΧΥΕΙ από ] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Αποφ-366/04 (ΦΕΚ-13/ /19-1-04) [ΙΣΧΥΕΙ από 19-1-04] (ΦΕΚ-13/ /04) Τροποποίηση γενικού πολεοδοµικού σχεδίου (ΓΠΣ) του ήµου Αχαρνών (Νοµού Αττικής) Η Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ

ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΠΟΣ Α ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του ήμου Αχαρνών (σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Ν. 2508/97) καθορίζονται: α) οι περιοχές ειδικής προστασίας που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν (Ζώνη Προστασίας Κηφισού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης

Ο Δήμος Αχαρνών. ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης Ο Δήμος Αχαρνών ΓΠΣ Δήμου Αχαρνών (2004) Υφιστάμενες χρήσεις γης 2 Ανάλυση SWOT Δυνατά σημεία (S) Αδυναμίες (W) Ευκαιρίες (O) Απειλές (T) Γεωγραφική θέση Μεταφορικό δίκτυο Στρατηγική θέση στο Λεκανοπέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εξετάστηκαν τρεις (3) εναλλακτικές δυνατότητες ως προς τη χωρική οργάνωση της Δ.Ε. Λάρισας. Αυτές οι τρεις (3) εναλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ. Οκτώβρης 2008 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Οκτώβρης 2008 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Ο στρατηγικός σχεδιασμός της πόλης επιτυγχάνεται μέσα από το Γ.Π.Σ. Σε βάθος χρόνου οριοθέτηση των οχλουσών δραστηριοτήτων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9

ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ ): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 ΠΔ 06-//1987 (ΠΔ ΦΕΚ Δ 166 1987): Χρήσεις γης.κατηγορίες-περιεχόμενο (72319) Αρθρο 0 Κατά εξουσιοδότηση Εκδοθέντα και Εφαρμοστικά Νομοθετήματα 9 Π.Δ. 23.2/6.3.1987 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ SWOT ANALYSIS ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μεταπτυχιακή κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία «Προσεγγίσεις του εφαρµοσµένου αστικού σχεδιασµού στην Ελλάδα» Υπεύθυνοι µαθήµατος: Κ. Σερράος, Ε. Κλαµπατσέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000)

Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη. Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την. Ερευνητικό πρόγραμμα Ε.Μ.Π. για ένα. Αθήνας Αττικής (δεκαετία 2000) Ημερίδα Τ.Ε.Ε. / 11 Φεβρουαρίου 2010 Λουδοβίκος Κ. Βασενχόβεν Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συνεργασίες με τον Λευτέρη Παπαγιαννάκη Ερευνητικά προγράμματα Ε.Μ.Π. για την περιοχή του Ελαιώνα (δεκαετία του 1990)

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Επιστημονικός υπεύθυνος: καθ. Χ. Κοκκώσης Εργαστήριο Περιβάλλοντος και Χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) & ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Αρσένης Ρίγγας Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) αποτελεί ένα κατευθυντήριο σχέδιο που σκοπό έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής:

Ολόκληρη η Τροπολογία με την Αιτιολογική της Έκθεση έχουν ως εξής: Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ-ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ) Ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγ. Λαφαζάνης και ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αναστασία Στρατηγέα. Υπεύθυνη Μαθήματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πηγή: Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc

Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Εισηγήτριες: Χάιδω Μπαζάκα Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Άννα Υψηλάντη Τοπογράφος Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc Θεσμικό πλαίσιο: Ν.1337/83, Ν2508/97 Οδηγίες από τον υπερκείμενο σχεδιασμό Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Νέα Φιλαδέλφεια 7/12/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κλειτώ Λεοντίδου- Γεράρδη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το παρόν ερευνητικό πρόγραµµα «Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα Αττική» και µε τη συµµετοχή ενός ευρέως φάσµατος πανεπιστηµιακών δασκάλων και άλλων ερευνητών και συνεργατών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΜΠ ΣΧΟΛΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 07 9ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 9: ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΟΜΑ Α 2 ΠΕΡΙΟΧΗ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ.

ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ. Περίληψη. Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. ΤΟ ΡΕΜΑ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ Περίληψη Ε.Θ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠ.ΚΑΘ. :Τ. ΚΟΣΜΑΚΗ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ. : ΖΙΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1 Το νερό, ως βασικό στοιχείο της ζωής, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αστικού Χώρου. Μενίδι: Προτάσεις διάρθρωσης της αστικής επέκτασης σε χώρους διάσπαρτης οικιστικής ανάπτυξης

Σχεδιασμός Αστικού Χώρου. Μενίδι: Προτάσεις διάρθρωσης της αστικής επέκτασης σε χώρους διάσπαρτης οικιστικής ανάπτυξης Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας Συνθετικό θέμα 7 Α 7 ου χειμερινού εξαμήνου. Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σχεδιασμός Αστικού Χώρου Διδακτική ομάδα: Μαρία Μάρκου, Ρούλη Λυκογιάννη, Ειρήνη Μίχα, Θάνος Παγώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/4/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 20422 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το 2ο Πρακτικό της 4 ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 8 ης /4/2017 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ.

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. Τα ΕΧΣ ως εργαλεία προσέλκυσης επενδύσεων, αστικής ανάπλασης και περιβαλλοντικής προστασίας (ν. 4269/14 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4447/16) Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ/ΔΠΜΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σύστημα πολεοδομικών μελετών στην Ελλάδα

ΕΜΠ/ΔΠΜΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σύστημα πολεοδομικών μελετών στην Ελλάδα ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θεσ/νίκη Εθνική οδός Τύρναβος Τρίκαλα Βόλος Εθνική οδός Λαμία Αθήνα Πάτρα Βέροια, Θεσ/νίκη Σέρβια, Λάρισα, Αθήνα Εθνική οδός Αθήνας - Πάτρας Σιάτιστα, Καστοριά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: NEO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Πάνος Σταθακόπουλος Πρόεδρος Οργανισµού Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πολεοδοµίας Α.Π.Θ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ Τι είναι ένα Ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.)

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Ζ.Ο.Ε.) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το από 17-2-1986 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 63/Δ/18-2-1986 ) «Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου γύρω από τα διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΛΙΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΥ ΕΛΕΝΑ-04107602, ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-04107601 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Σ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.

Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. Χωρικός Σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη. Η πολεοδομική μεταρρύθμιση στα πλαίσια του ν. 4269/2014 όπως αντικαταστάθηκε με το ν.4447/2016 Με το νέο θεσμικό πλαίσιο: Αποσαφηνίζεται ο στρατηγικός ή ρυθμιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τεχνικές προδιαγραφές των μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν. 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου

Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού με στόχο: Την προσέλκυση «στρατηγικών επενδύσεων» Την «αξιοποίηση» της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) μέσααπότονομοθετικότους πλαίσιο και τις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Κώστας Βουρεκάς Νέο υπόδειγμα σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα

H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 1 2 H Μητροπολιτική Αθήνα αντιμετωπίζει ριζικές αλλαγές και σύνθετα πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα 3 Περιβαλλοντική υποβάθμιση 4 Σε αναζήτηση της σύγχρονης ταυτότητας 5 Ανεργία -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη προσχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων 2016 Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το Πρακτικό της 9 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Νέες Πολιτείες ΙΙΙ : Λαχανόκηποι Μενεμένης Στα ενδιάμεσα όρια της πόλης Στην περιοχή Λαχανόκηποι, που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Μενεμένης, εντοπίστηκε ένας τρίτος, εντελώς νέος για τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 1. Απομονωμένο και αναξιοποίητο κέντρο 2. Αναξιοποίητοι ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές της πόλης 3. Αναξιοποίητες περιοχές φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009

στον αστικό ιστό Το παράδειγμα του Δήμου Αρτέμιδος Αττικής» ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ, Τζ. ΚΟΣΜΑΚΗ, Σ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ Αθήνα, Μάρτιος 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου Κατεύθυνση: Πολεοδομία Χωροταξία Μάθημα:Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αµαλιάδος Η. Καραµιχάλης Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Αθήνα, 20-6-2008 Αρ. Πρωτ.: 27148 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μάθημα 2Σ6 01 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ελένη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γρηγόρης ΚΑΥΚΑΛΑΣ Χ Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 2 0 1 3-2014 1 Α. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δίκτυο οικισμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBAN - ΕΛΛΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικό αναψυκτήριο και βελτίωση εξοπλισμού στα αποδυτήρια του θεάτρου ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 44.020,54 ευρώ ( 15.000.000 δρχ. ) ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 27.684,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος

Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης. Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Για μια αειφόρο προσέγγιση της οικιστικής ανάπτυξης Θάνος Παγώνης, αρχιτέκτων - πολεοδόμος Διαπιστώσεις Ο μισός πληθυσμός της γης στεγάζεται ήδη σε πόλεις καταναλώνοντας περίπου τα ¾ των πόρων του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι

ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι Δ.Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ο εκτοπισμός της κατοικίας από το Γκαζοχώρι φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ» 1 ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΑ Α1. Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Α2. Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδομικών Συνεταιρισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-2-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθ. Πρωτ.: 8640 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Διεύθυνση Αμαλιάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Π.Δ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Γενική παρατήρηση Άρθρο 1 Το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1

ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Σελ. 1 Η πολιτική αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος και διαβίωσης του πληθυσμού. Η βελτίωση επηρεάζει την ελκυστικότητα της πόλης και αυξάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : Αχαρνές, 01/07/2016 Αριθ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ /νση Υπηρεσίας όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά Πλαίσια για. Βιομηχανία ΗΜΕΡΙΔΑ TEE «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές Κοινωνίες» Θέμα: Χωρικός Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου: Συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ χωρικών επιπέδων Κάρκα Λένα Αρχιτέκτων Μηχ Ε.Μ.Π. - Δρ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο

Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ: 395 Τηλ , Αγρίνιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας Π. ΣΟΥΛΟΥ 11, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ Τηλ: (26410) 55755, 56789 Fax: 31506 E-mail: tee_ait@tee.gr Πληρ.: Κ. Κιτσάκη Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών

Αχαρνές 05/02/2018. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4 ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της 5 ης /02/2018 Αριθμ.Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας

ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας. Π.Ε. Δυτικός Τομέας ΣΟΑΠ Δυτικής Αθήνας Π.Ε. Δυτικός Τομέας Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Τα ΣΟΑΠ προβλέφτηκαν πρώτη φορά από το Νόμο 2742/1999 Οι προδιαγραφές δημοσιεύτηκαν μόλις το 2012 Ενώ η απαίτηση για πρόβλεψη από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 2.Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2.Πετάκος Γεώργιος ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης

Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3 Χωροταξική Διάρθρωση Περιοχής Μελέτης Χρήσεις Γης Α.3.3.1 Χωροταξική διάρθρωση Οικιστική δομή Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ενταγμένος στα νότια του Νομού Τρικάλων, εγγύς των ορίων με το Νομό Καρδίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ

Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ Κατανάλωση εδάφους και προσπάθειες / εργαλείαανάσχεσηςτηςεξάπλωσης. ΑπότιςΖΟΕστιςΠΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ, 6 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2012 ΑΝΤΩΝΗΣΧΟΥΡ ΑΚΗΣ, αρχιτέκτων(ε.μ.π.) Πολεοδόµος(M.C.D., Liverpool) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 8 / 6 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 31630 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.Π.Ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ» Άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων Οι κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης που ρυθμίζονται ή επιτρέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 7 ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα