H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής"

Transcript

1 H Χρήση της Τηλεµετρικής Παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας στην Πρακτική της Σύγχρονης Προπονητικής Εισαγωγή Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η παρακολούθηση της καρδιακής συχνότητας (ΠΚΣ) αποτελεί µία πολύ δηµοφιλή και πρακτική εφαρµογή παρακολούθησης της επιβάρυνσης της καρδιοαναπνευστικής άσκησης τόσο στον αθλητισµό υψηλών επιδόσεων όσο και για το µέσο ασκούµενο. Οι αθλητές χρησιµοποιούν την συγκεκριµένη τεχνική για να παρακολουθούν και να συντηρούν την επιβάρυνση του καρδιοαναπνευστικού τους προγράµµατος. Ο απλός ασκούµενος χρησιµοποιεί την ΠΚΣ για να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται στη σωστή προπονητική ζώνη καρδιοαναπνευστικής άσκησης ενώ για τον ίδιο λόγο χρησιµοποιούν την ΠΚΣ και οι ασκούµενοι καρδιοπαθείς οι οποίοι πρέπει να ασκούνται µε βάση την καρδιακή τους συχνότητα και λειτουργία. Οι τηλεµετρικοί παλµογράφοι ΠΚΣ έχουν εξελιχθεί από τα ογκώδη όργανα της αρχής του προηγούµενου αιώνα στα µοντέρνα και λεπτά «ρολόγια» της σύγχρονης εποχής. Επίσης, έχει εξελιχθεί η ακρίβεια της µέτρησης, η αποθηκευτική ικανότητα αυτών των οργάνων καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες τους εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας των µικρουπολογιστών. Οι παλµογράφοι ΠΚΣ παρουσιάζουν µία µεγάλη γκάµα εφαρµογών στην αθλητική πρακτική αλλά ο σύγχρονος αθλητικός επιστήµονας ή γυµναστής ή και κάθε άλλος επαγγελµατίας στο χώρο της υγείας θα πρέπει να γνωρίζει ποιους παράγοντες πρέπει να προσέχει ώστε οι µετρήσεις να είναι ακριβείς. Η προϊστορία Η ΠΚΣ ξεκίνησε µε την ακρόαση του στήθους των ασθενών µε το αυτί του γιατρού πριν από αιώνες και εξελίχθηκε στο στηθοσκόπιο πριν από δύο περίπου αιώνες (µε τον Rene Laennec), αλλά η εφαρµογή αυτών των τεχνικών στην αθλητική πρακτική ήταν σχεδόν αδύνατη. Στις αρχές του εικοστού αιώνα αναπτύχθηκε η τεχνική της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριόητας της καρδιάς (το γνωστό ηλεκτροκαρδιογράφηµα ή ΗΚΓ) από τον Ολλανδό φυσιολόγο Eindhoven και στη συνέχεια αναπτύχθηκε η τεχνική του Holter που δεν είναι τίποτε άλλο από την συνεχή 24ωρη παρακολούθηση του ΗΚΓ (1). Και οι δύο τεχνικές, εξαιτίας του πολύπλοκου εξοπλισµού τους είναι ακατάλληλες για χρήση στην καθηµερινή αθλητική πρακτική, αν εξαιρέσουµε κάποιες µετρήσεις σε εργαστηριακό περιβάλλον. Στη δεκαετία του 80 αναπτύχθηκε η ασύρµατη ΠΚΣ η οποία βασίστηκε στην κατασκευή ενός µεταδότη κι ενός υποδοχέα. Ο υποδοχέας τοποθετείται στο στήθος του ασκούµενου (µέσω µίας ελαστικής ζώνης που παίζει το ρόλο ηλεκτροδίου) ενώ ο υποδοχέας τοποθετείται στον καρπό. Αυτή η ασύρµατη κατασκευή έγινε πολύ δηµοφιλής µεταξύ των αθλητών και των ασκουµένων γενικότερα. Έτσι, η ΠΚΣ αντικατέστησε την υποκειµενική µέτρηση της αίσθησης της κόπωσης από τον ασκούµενο µε µία πιο αντικειµενική µέτρηση ως δείκτης της έντασης της άσκησης. Τα τελευταία χρόνια δε, έχει αυξηθεί σηµαντικά η µνήµη αυτών των παλµογράφων επιτρέποντας έτσι περισσότερες καταχωρήσεις καρδιακής συχνότητας (περισσότερες

2 προπονήσεις) και µάλιστα αυτά τα δεδοµένα µπορούν να µεταβιβαστούν σε έναν υπολογιστή για περαιτέρω ανάλυση των προπονητικών δεδοµένων. Πρόσφατα, οι παλµογράφοι αυτοί µπορούν να προβούν και σε θερµιδοµέτρηση της δαπανόµενης κατά την άσκηση ενέργειας αλλά και να υπολογίσουν την µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO 2 max, δείκτης αερόβιας ικανότητας). Επίσης, οι παλµογράφοι ΠΚΣ είναι σε θέση να µετρήσουν και την µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (ΜΚΣ), κάτι που θα µπορούσε να έχει σηµαντικές εφαρµογές. Η Χρήση της Μεταβλητότητας της Καρδιακής Συχνότητας (ΜΚΣ) Η ΜΚΣ δεν είναι τίποτε άλλο από την µεταβολή του χρονικού διαστήµατος µεταξύ διαδοχικών κτύπων της καρδιάς και µπορεί να αποτελέσει δείκτη επάρκειας τους αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Υψηλές τιµές ΜΚΣ συσχετίζονται µε υψηλές τιµές VO 2 max ενώ χαµηλές τιµές ΜΚΣ σχετίζονται µε υψηλό δείκτη θνησιµότητας (2), καρδιακών επεισοδίων (3) και συµβάντων ξαφνικού θάνατου σε ασυµπτωµατικά άτοµα (4). Η ΜΚΣ µετράται συνήθως µέσω του χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ δύο διαδοχικών κτύπων της καρδιάς (σε ms) και η σταθερή απόκλιση των διαστηµάτων µεταξύ διαδοχικών καρδιακών παλµών (όπως φαίνονται στο ΗΚΓ) µπορεί να υποδείξει βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες διαφοροποιήσεις των διαστηµάτων R-R στο ΗΚΓ. Σε αντίθεση µε αυτή την πολύπλοκη τεχνική στο ΗΚΓ, η εξέλιξη των µικροεπεξεργαστών έδωσε τη δυνατότητα υπολογισµού µετρήσεων συχνότητας (συχνότητα µεταβολών των διαστηµάτων R-R) µε βάση µαθηµατικούς χειρισµούς των στοιχείων του ΗΚΓ. Οι κορυφώσεις (peaks) των διαφορετικών συχνοτήτων µεταβολών των διαστηµάτων R-R του ΗΚΓ είναι δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας και επιδράσεων του συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού νευρικού συστήµατος (5). Μέρος της ΜΚΣ οφείλεται και σε αναπνευστικές αρρυθµίες. Το διάστηµα R-R µειώνεται κατά την εισπνοή και αυξάνεται κατά την εκπνοή. Η αναπνευστική αρρυθµία εκφράζεται κυρίως µέσω της συµπαθητικής επίδρασης στην καρδιά (7) η οποία είναι υψηλή κατά την εκπνοή και αισθητά µειωµένη κατά την εισπνοή, επιρεάζοντας και την µέτρηση της ΜΚΣ (6). Η ΜΚΣ επιρεάζεται τόσο από το φύλο όσο και από την ηλικία στα υγιή άτοµα (9). Η ΜΚΣ παρουσιάζεται µειωµένη µε την αύξηση της ηλικίας και υψηλότερη στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναίκες (10). Ο αναπνευστικός ρυθµός επιράζει τις µετρήσεις ΜΚΣ (11). Επίσης, η ανατοµική θέση του σώµατος µπορεί να επιράσει την ΜΚΣ τόσο κατά την ηρεµία όσο και κατά την άσκηση (12,13). Η καρδιακή συχνότητα (ΚΣ) είναι χαµηλότερη στην ύπτια θέση σε σχέση µε τον όρθια θέση, κάτι που αποδίδεται στη µεγαλύτερη επίδραση του παρασυµπαθητικού συστήµατος στην ύπτια θέση (12). Όταν αλλάζουµε θέση, µετακινούµενοι από την ύπτια στην όρθια θέση, το αίµα θα οδηγηθεί προς τα κάτω άκρα προκαλώντας µείωση της αρτηριακής πίεσης η οποία γίνεται αισθητή από ειδικούς τασεοϋποδοχείς (υποδοχείς που παρακολουθούν την αρτηριακή πίεση) µε αποτέλεσµα µία αντανακλαστική ταχυκαρδία. Αυτού του τύπου οι προσαρµογές επιρεάζονται κυρίως από το παρασυµπαθητικό σύστηµα. Άσκηση και ΜΚΣ Κατά τη µετάβαση από την ηρεµία στην άσκηση, η ΜΚΣ µειώνεται υποδεικνύοντας ότι η επίδραση του παρασυµπαθητικού συστήµατος µειώνεται (16). Κατά την άσκηση η ΜΚΣ µειώνεται προοδευτικά σε εντάσεις µέχρι και 50% της VO 2 max ενώ σε µεγαλύτερες εντάσεις άσκησης η ΜΚΣ τείνει να σταθεροποιηθεί (14), αν και δεν συνηγορούν όλες οι µελέτες σε κάτι τέτοιο. Μερικές µελέτες υποδεικνύουν µικρή µείωση της ΜΚΣ σε εντάσεις άνω του 60% της VO 2 max και σηµαντική αύξηση σε µέγιστες εντάσεις (8,15). Οι διαφορές αυτές πιθανά οφείλονται σε µεθοδολογικές διαφορές µέτρησης της ΜΚΣ. Με τη χρόνια άσκηση είναι γνωστό ότι προκαλείται βραδυκαρδία εξαιτίας µεταβολών στο σύστηµα µετάδοσης του καρδιακού κτύπου και αύξηση της επίδρασης του παρασυµπαθητικού συστήµατος (17,18) ενώ πιθανολογείται και µία µείωση της συµπαθητικής επίδρασης (19). Η συµβολή τόσο του συµπαθητικού όσο και του παρασυµπαθητικού συστήµατος κατά την άσκηση ή µετά από άσκηση µπορεί να εκτιµηθεί µέσω της ΜΚΣ. Η ΜΚΣ παρουσιάζεται πρισσότερο αυξηµένη στα προπονηµένα άτοµα σε σχέση µε τα απροπόνητα (20,21) (ειδικότερα µετά από πιο µακροσκελή

3 προπονητικά πρωτόκολα αερόβιας άσκησης) αν και χρειάζονται περισσότερες µελέτες για ασφαλέστερα συµπεράσµατα. Σε µία µάλιστα µελέτη (22) φάνηκε ότι η ένταση της αερόβιας άσκησης κατά την προπονητική περίοδο δεν είχε καµία επίδραση στη µεταβολή της ΜΚΣ. Η µέτρηση της ΜΚΣ αποτελεί µία πολύ χρήσιµη και αναίµακτη µέθοδο αξιολόγησης της επίδρασης του συµπαθητικού συστήµατος στην καρδιακή συχνότητα µέσω µετρήσεων στιγµιαίων µεταβολών των διαστηµάτων που µεσολαβούν µεταξύ διαδοχικών κτύπων της καρδιάς (R-R). Η ΜΚΣ µπορεί επίσης να µας δώσει χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος σε διαφορετικές συνθήκες (23). Οι παλµογράφοι ΠΚΣ προσφέρουν µία εύκολη µέθοδο εκτίµησης της ΜΚΣ και υπάρχουν αρκετές µελέτες σχετικά µε την ακρίβεια αυτής της µέτρησης. Όταν πριν από περίπου 20 χρόνια (24,25) ερευνητές σύγκριναν διάφορα µοντέλα παλµογράφων ΠΚΣ µε το ΗΚΓ µόνο τέσσερα από αυτά φάνηκαν αξιόπιστα. Και τα τέσσερα µοντέλα βασίζονταν στη χρήση ηλεκτροδίου στο στήθος ενώ τα υπόλοιπα χρησιµοποιούσαν ηλεκτρόδια τοποθετηµένα σε δάκτυλα ή χέρια ή φωτοκύτταρα στο λοβό του αυτιού (24,25). Η απόκλιση λάθους των µοντέλων που χρησιµοποιούσαν ηλεκτρόδια στήθους (όπως και οι παλµογράφοι POLAR, MONARK) ήταν της τάξης του ενός παλµού/λεπτό ή και λιγότερο σε όλο το εύρος του φάσµατος των µετρήσεων ενώ ο συντελεστής συσχέτισης κατά τη σύγκριση µε το ΗΚΓ ήταν 0,9979 (26). Μεταγενέστερη µελέτη αποκάλυψε ότι οι ενδείξεις των ασύρµατων παλµογράφων είχε απόκλιση µόλις 6 παλµών/λεπτό από την πραγµατική καρδιακή συχνότητα στο 95% των µετρήσεων (27). Σε άλλη µελέτη βρέθηκε ότι στο 95,4% των µετρήσεων διαστηµάτων R-R (διάστηµα µεταξύ διαδοχικών παλµών) η διαφορά µεταξύ των παλµογράφων Polar και του ΗΚΓ ήταν µικρότερη του 1 ms (28). Άρα, οι ασύρµατοι παλµογράφοι ΠΚΣ παρουσιάζονται ακριβείς στις µετρήσεις τους υπό διάφορες συνθήκες. Βασικές Εφαρµογές των Παλµογράφων ΠΚΣ Α. Παρακολούθηση της Έντασης της Άσκησης Ο σχεδιασµός του προγράµµατος αερόβιας άσκησης καθορίζεται µέσα από την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκεια της άσκησης που συχνά αναφέρονται και ως προπονητική επιβάρυνση. Η επιβάρυνση πρέπει να προκαλέσει µία θετική προσαρµογή στον οργανισµό και βελτίωση της απόδοσης. Παρόλα αυτά, η υπερβολική επιβάρυνση µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απόδοσης και υπερκόπωση. Επίσης, η µειωµένη σε σχέση µε το απαιτούµενο επιβάρυνση µπορεί να φανεί αναποτελεσµατική όσον αφορά τις προσαρµογές που θέλουµε να επιτύχουµε. Άρα, αυτή η επιβάρυνση πρέπει να κυµαίνεται σε συγκεκριµένο εύρος µε ανώτερα και κατώτερα όρια. Από τις τρεις παραµέτρους της προπονητικής επιβάρυνσης είναι σχετικά εύκολο να παρακολουθήσουµε την διάρκεια και τη συχνότητα της προπόνησης. Για την ένταση της άσκησης έχουν αναπτυχθεί διάφορες µέθοδοι παρακολούθησής της οι οποίες βασίζονται τόσο στην ακρίβεια του καθορισµού των µετρήσιµων µονάδων έντασης όσο και στην πρακτικότητα ή ευκολία εφαρµογής αυτών των µεθόδων. Η ένταση της άσκησης ορίζεται συνήθως ως η ποσότητα της ενέργειας που δαπανάται ανά λεπτό άσκησης για την εκτέλεση µία συγκεκριµένης άσκησης (29). Παρόλα αυτά, η συγκεκριµένη µέθοδος είναι δύσκολα εφαρµόσιµη εκτός εργαστηρίου. Για τον καθορισµό της έντασης στο γήπεδο ή το γυµναστήριο έχουν αναπτυχθεί άλλες µεθοδολογίες. Η ταχύτητα, για παράδειγµα, µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορα είδη άσκησης όπως η κολύµβηση ή το τρέξιµο. Σε άλλες δραστηριότητες η ταχύτητα δεν αντανακλά πάντα την ένταση της δραστηριότητας όπως π.χ. στο σκι ή την ποδηλασία όπου η σχέση έντασης-ταχύτητας επιρεάζεται από παράγοντες όπως η επιφάνεια και οι περιβαντολλογικές συνθήκες (29). Η σχέση καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) και κατανάλωσης οξυγόνου (VO 2 ) είναι γραµµική στο µεγαλύτερο εύρος υποµέγιστων εντάσεων άσκησης (30). Έτσι, αν καθορίσουµε τη σχέση ΚΣ και VO 2, η ΚΣ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσουµε τη VO 2 δίνοντας ένα καλό µέτρο έντασης της άσκησης που εκτελείται. Οι φορητοί ασύρµατοι παλµογράφοι ΠΚΣ προσφέρουν µία

4 πολύ εύχρηστη µέθοδο παρακολούθησης της έντασης της άσκησης υπό διάφορες µη-εργαστηριακές συνθήκες, αφού είναι εύκολη η χρήση τους ενώ οι ενδείξεις τους είναι σταθερές και ακριβείς κατά τη διάρκεια της άσκησης. Οι ασκούµενοι, αθλητές και µη, µπορούν εύκολα να προσαρµόσουν την ταχύτητά τους για να βρίσκονται στην επιθυµητή ένταση µε βάση την καρδιακή τους συχνότητα. Η Αµερικάνικη Αθλητιατρική Εταιρεία (American College of Sports Medicine, ACSM) υιοθετεί την καρδιακή συχνότητα ως µέθοδο παρακολούθησης της έντασης της αερόβιας άσκησης σε υγιή άτοµα (31) υποδεικνύοντας 6 διαφορετικές ζώνες (από άσκηση πολύ χαµηλής έντασης έως και άσκηση µέγιστης έντασης) εκφράζοντας την ένταση της άσκησης ως ποσοστό της VO 2max ή και σε µεταβολικά ισοδύναµα χωρίς να υπάρχει ανάγκη προσδιορισµού της σχέσης ΚΣ και VO 2. Παρόλα αυτά προτείνεται ο προσδιορισµός της σχέσης ΚΣ και VO 2 για κάθε άτοµο για µία πιο ακριβή µέτρηση της έντασης της άσκησης. Στο εργαστήριο µπορεί κάποιος να υπολογίσει τη σχέση µεταξύ ΚΣ και δεικτών ενεργειακής δαπάνης µε τη µέτρηση της VO 2 και της ΚΣ ταυτόχρονα σε διάφορες εντάσεις άσκησης. Κάτι τέτοιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ενεργειακής δαπάνης σε δραστηριότητες εκτός εργαστηρίου αν οι συνθήκες άσκησης είναι παρόµοιες. Επίσης, οι ζώνες ΚΣ που συµπίπτουν µε τη συσσώρευση γαλακτικού στο αίµα χρησιµοποιούνται συχνά για τον καθορισµό διαφόρων προπονητικών ζωνών έντασης (32). Έτσι σε µία προσπάθεια ανακάλυψης µίας αναίµακτης µεθόδου προσδιορισµού του γαλακτικού κατωφλιού των αθλητών δηµιουργήθηκαν διάφορες εξισώσεις µε βάση την ΚΣ (33) αν και αυτό δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από το σύνολο της αθλητικής επιστήµης. Σε γενικές γραµµές, η ΠΚΣ µέσω παλµογράφων µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην αξιολόγηση της έντασης της άσκησης σε µία δεδοµένη στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της µε βάση τη σχέση της καρδιακής συχνότητας µε τη VO 2. Β. Πρόληψη του Συνδρόµου Υπερκόπωσης Η υπερκόπωση των ασκουµένων είναι αποτέλεσµα της µακρόχρονης ανισορροπίας µεταξύ της προπονητικής επιβάρυνσης και ανάληψης σε συνδυασµό µε άλλους εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (34). Το αποτέλεσµα είναι η µείωση της απόδοσης, η κόπωση, µεταβολές της ψυχολογικής και συναισθηµατικής κατάστασης, ο µυικός πόνος και οι διαταραχές του ύπνου (32). Εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης είναι σηµαντική η πρόληψή της ή η διακοπή της σε πρώϊµα στάδια. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος δείκτης ύπαρξης του συνδρόµου υπερκόπωσης. Παρόλα αυτά, η ΚΣ και η ΜΚΣ αποτελούν καλούς δείκτες λειτουργίας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος το οποίο συµµετέχει στην εκδήλωση του συνδρόµου. Σε συνθήκες προπονητικής υπερκόπωσης έχει παρατηρηθεί µία αύξηση της καρδιακής συχνότητας τόσο κατά την ηρεµία όσο και κατά τον ύπνο (36). Επίσης παρατηρήθηκε µία µείωση της ΚΣ κατά τη διάρκεια µέγιστης και υποµέγιστης άσκησης διαφόρων εντάσεων κατά τη διάρκεια του συνδρόµου (37). Η ΜΚΣ, όπως ήδη αναφέρθηκε, επιρεάζεται από µεταβολές του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος κάτι που παρουσιάζεται και κατά τη διάρκεια του συνδρόµου υπερκόπωσης. Άρα, µεταβολές της ΜΚΣ µπορούν να υποδείξουν εκδήλωση υπερκόπωσης στα αρχικά στάδια (35) αν και δεν υπάρχουν αρκετές µελέτες πάνω σε αυτό το θέµα. Παρόλα αυτά, η παρακολούθηση της ΚΣ και της ΜΚΣ µέσω των φορητών ασύρµατων παλµογράφων είναι πολύ χρήσιµη σε τέτοιες περιπτώσεις. Γ. Υπολογισµός της Μέγιστης Πρόσληψης Οξυγόνου (VO 2max ) και της Ενεργειακής απάνης Αναφέρθηκε ότι η VO 2 και η ΚΣ αυξάνονται γραµµικά µε την αυξανόµενη ένταση της άσκησης µέχρι και τη σχεδόν µέγιστη ένταση και ότι η αερόβια φυσική κατάσταση κάποιου µπορεί να χαρακτηριστεί µε βάση την καµπύλη της σχέσης ΚΣ-VO 2max (38), αφού η αερόβια προπόνηση

5 µειώνει την ΚΣ σε µία δεδοµένη VO 2 (39). Συνήθως όταν η VO 2max αυξάνεται η ΚΣ µειώνεται σε µία δεδοµένη απόλυτη ένταση (π.χ. µία συγκεκριµένη ταχύτητα) υποδεικνύοντας µία βελτίωση της αερόβιας ικανότητας του ατόµου. Η σχέση ΚΣ και VO 2max χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της VO 2max. Έτσι, ο ασκούµενος εκτελεί ένα τεστ για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΚΣ η οποία στη συνέχεια χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί η VO 2max µέσω διαφόρων µαθηµατικών εξισώσεων και άλλων µεθόδων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ασκούµενος δεν φτάνει σε µέγιστη έντασης άσκησης σε αυτές τις δοκιµασίες, παρά µόνο σε υποµέγιστες εντάσεις. Η ακρίβεια αυτών µεθόδων έχει βέβαια κάποιους περιορισµούς. Αν και υποθέτουµε µία γραµµική σχέση µεταξύ ΚΣ και VO 2max, αυτό δεν ισχύει πάντα, όπως π.χ. σε πολύ χαµηλές και πολύ υψηλές εντάσεις άσκησης (40). Επίσης, ο υπολογισµός της µέγιστης καρδιακής συχνότητας συχνά µπορεί να έχει απόκλιση αφού βασίζεται στον υπολογισµό της µε βάση µόνο την ηλικία και όχι στον άµεσο προσδιορισµό της. Έτσι, η VO 2max που υπολογίζεται µε βάση αυτές τις µεθόδους παρουσιάζει απόκλιση της τάξης του 10-20% (38). Παρόλα αυτά, είναι πολύ χρήσιµες µέθοδοι γιατί προσφέρουν ασφάλεια αφού δεν επιβαρύνεται σηµαντικά ο ασκούµενος αφού δεν φθάνει ποτέ σε µέγιστο επίπεδο έντασης κάτι εξαιρετικά χρήσιµο για µη αθλητές και ηλικιωµένους. Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα οι µοντέρνοι παλµογράφοι µπορούν πλέον να υπολογίζουν την VO 2max µε βάση την καρδιακή συχνότητα ηρεµίας, την ΜΚΣ, το φύλο, την ηλικία, το ύψος και το σωµατικό βάρος (42). Η ακρίβεια αυτού του υπολογισµού είναι της τάξης του + 2,2% (43). Η σχέση ΚΣ και VO 2 χρησιµοποιείται και για τον υπολογισµό της ενεργειακής δαπάνης (Ε ), µία µέθοδος αρκετά πιο οικονοµική, ρεαλιστική και εφικτή σε σχέση µε τις πιο δαπανηρές και πολύπλοκες εργαστηριακές µεθόδους. Υπολογίζεται πρώτα η VO 2max, όπως προαναφέρθηκε, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε Ε για διάφορες εντάσεις άσκησης (ή ΚΣ). Παρόλα αυτά, η Ε παρουσιάζει µεγαλύτερο σφάλµα µέτρησης µε αυτή τη µέθοδο σε πολύ χαµηλά επίπεδα άσκησης ή στην ηρεµία όπου η ΚΣ µπορεί να µεταβληθεί µε µία απλή κίνηση χωρίς όµως να µεταβάλεται και η Ε (44). Η απόκλιση στη µέτρηση της Ε µε αυτή τη µέθοδο µπορεί να είναι της τάξης του 15% έως και +20% (43). Επίσης, προβληµατικός είναι και ο υπολογισµός της Ε µε αυτή τη µέθοδο σε διαλειµµατικές προσπάθειες υψηλής σχετικά έντασης όπου η ΚΣ δεν προλαβαίνει να σταθεροποιηθεί. Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι όταν η άσκηση σταµατήσει, η ΚΣ παραµένει σε υψηλά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστηµα λίγων λεπτών, κάτι που µπορεί να οδηγήσει σε σφάλµα µέτρησης της Ε. Άρα, µπορούµε να πούµε ότι ενώ η µέτρηση της ΚΣ µε παλµογράφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της Ε σε ένα µεγάλο εύρος εντάσεων άσκησης, υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί σε κάποιες συγκεκριµένες συνθήκες άσκησης. Παράγοντες που µπορεί να επιρεάσουν την Καρδιακή Συχνότητας κατά την Άσκηση Η σχέση ΚΣ και VO 2 αλλά και άλλων παραµέτρων (π.χ. γαλακτικό) πάνω στην οποία βασιζόµαστε για να προβλέψουµε το επίπεδο φυσικής κατάστασης καθορίστηκε σε συνθήκες εργαστηρίου όπου πολλοί εξωγενείς παράγοντες που µπορούν να επιρεάσουν αυτή τη σχέση (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, αέρας, ύπνος, διατροφικός έλεγχος κ.λπ.) ελέγχονται στενά. Παρόλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει σε εξωτερικές συνθήκες γηπέδου κάτι που µπορεί να επιρεάσει την αξιολόγηση των δεδοµένων που παίρνουµε από τους παλµογράφους ΠΚΣ. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν και που επιρεάζουν άµεσα την µέτρηση της ΚΣ. Α. Μεταβλητότητα της Καρδιακής Συχνότητας από Μέρα σε Μέρα Η ΚΣ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης καταγραφής της έντασης της άσκησης µόνο όταν οι διαφορές στις τιµές της για το συγκεκριµένο άτοµο είναι µικρές. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι η διαφοροποίηση της ΚΣ για το ίδιο άτοµο φθάνει στα επίπεδα του 4,1% κατά τη διάρκεια υποµέγιστης άσκησης και µειώνεται στο 1,6% κατά την άσκηση µέγιστης έντασης (45). Επίσης, βρέθηκε ότι η µέγιστη καρδιακή συχνότητα µπορεί να ποικίλει µέχρι και κατά 3 παλµούς/λεπτό από

6 µέρα σε µέρα (46). Οι παραπάνω διαφορές δεν είναι τόσο µεγάλες ώστε να µπορούν να µας οδηγήσουν σε σηµαντικά εσφαλµένα συµπεράσµατα. Επειδή λοιπόν είναι δυνατόν να έχουµε µικρές διαφοροποιήσεις στην ΚΣ είναι φρόνιµο να συνταγολογούµε ζώνες προπονητικής επιβάρυνσης µε βάση την ΚΣ παρά συγκεκριµένες τιµές της ΚΣ. Β. Η Επίδραση της Καρδιαγγειακής µεταφοράς Μετά τα πρώτα λεπτά άσκησης, παρατηρείται µία σταδιακή µείωση του όγκου παλµού της καρδιάς και µία σταθερή αύξηση της ΚΣ, ένα φαινόµενο το οποίο χαρακτηρίστηκε µε τον όρο καρδιακή µεταφορά (cardiovascular drift) (47). Αυτή η µεταφορά παρατηρήθηκε σε παρατεταµένη άσκηση χαµηλής έως µέτριας έντασης και χαρακτηρίζεται από σταδιακή αύξηση της ΚΣ, µε το µεγαλύτερο µέρος αυτής της αύξησης να παρατηρείται στα πρώτα στάδια της προσπάθειας (47). Θεωρείται ότι αυτή η αύξηση της ΚΣ οφείλεται στην απώλεια υγρών και τη διαστολή των περιφερειακών αγγείων κατά την άσκηση (48). Πραγµατικά, αρκετές µελέτες έδειξαν ότι η ΚΣ επιρεάζεται σηµαντικά από την απώλεια υγρών και την αύξηση της θερµοκρασίας του σώµατος κατά την άσκηση (49). Αυτός ο παράγοντας θα πρέπει λοιπόν να υπολογίζεται όταν συνταγολογούνται προπονητικές ζώνες µε βάση την ΚΣ αφού οι γυµναστές θα πρέπει να υπολογίζουν ότι όσο θα περνά η ώρα η απώλεια υγρών αυξάνεται όπως και η θερµοκρασία µε αποτέλεσµα την αύξηση και της ΚΣ η οποία µπορεί να είναι της τάξης έως και 15%. Γ. Η Επίδραση της Κατάστασης Ενυδάτωσης Όταν έχουµε σηµαντική απώλεια υγρών, παρατηρείται µείωση της καρδιακής παροχής αίµατος και αυτή η µείωση είναι τόσο µεγάλη όσο είναι και η µείωση του σωµατικού βάρους εξαιτίας της αφυδάτωσης (50). Η µείωση της καρδιακής παροχής έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της ΚΣ και µία σχετικά µεγαλύτερη µείωση του όγκου παλµού. Κάτι ανάλογο επιβεβαιώθηκε και κατά την άσκηση (50). Άρα, οι γυµναστές πρέπει να προσέχουν την κατάσταση ενυδάτωσης των ασκουµένων (ακόµη και όταν η θερµοκρασία είναι φυσιολογική) γιατί η ΚΣ µπορεί να αυξηθεί έως και 7,5%. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση αφυδάτωσης η χρήση των παλµογράφων για την παρακολούθηση της ΚΣ και της προπονητικής έντασης θα έχει µειωµένη αξιοπιστία.. Η Επίδραση της Θερµοκρασίας Στο εργαστήριο η θερµοκρασία ελέγχεται πολύ καλά αλλά κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει σε εξωεργαστηριακές συνθήκες άσκησης. Μεταβολές της θερµοκρασίας µπορεί να επιρεάσουν την αξιολόγηση της προπονητικής έντασης µε βάση την ΚΣ. Η ΚΣ αυξάνεται στο ζεστό περιβάλλον (52). Αυτό οφείλεται πιθανά στην αύξηση της κεντρικής θερµοκρασίας του σώµατος (53) αφού οι µηχανισµοί απώλειας θερµότητας του σώµατος σε τέτοιες συνθήκες δεν επαρκούν. Η αύξηση της ΚΣ µε την αύξηση της θερµοκρασίας µπορεί να οφείλεται και στην αυξηµένη ενεργοποίηση των θερµο-αντανακλαστικών του µυικού ιστού κατά την άσκηση. Άρα λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες (υψηλής θερµοκρασίας) η ΚΣ αυξάνεται στην ίδια σχετική ένταση (σε σχέση µε συνθήκες φυσιολογικής θερµοκρασίας) κατά περίπου 10 παλµούς/λεπτό (51). Συνεπώς, σε τέτοιες συνθήκες η ΚΣ µπορεί να µην είναι και ο καλύτερος δείκτης της προπονητικής έντασης. Όταν βρισκόµαστε σε καταστάσεις ψύχους η ροή του αίµατος προς το δέρµα µειώνεται ενώ αυξάνεται ο µεταβολικός ρυθµός. Για να µειωθεί η απώλεια θερµότητας ενεργοποιούνται µηχανισµοί που προκαλούν αγγειοσυστολή των αγγείων της επιδερµίδας ενώ το αίµα στις φλέβες των άκρων (χέρια, πόδια) οδηγείται όχι στις επιφανειακές φλέβες αλλά στις εν τω βάθει φλέβες για να αυξηθεί έτσι ο κεντρικός όγκος αίµατος και η φλεβική επιστροφή του αίµατος προς την καρδιά. Το ρίγος δε αποτελεί έναν αντανακλαστικό µηχανισµό για να αυξηθεί ο µεταβολικός ρυθµός. Αφού η µηχανική απόδοση του ρίγους είναι σχεδόν 0% όλη η ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα. Κατά

7 τη διάρκεια του ρίγους συµµετέχουν αρκετές µυικές οµάδες αυξάνοντας έτσι τον µεταβολικό ρυθµό κατά 2-4 φορές (54). Η VO 2 κατά τη διάρκεια άσκηση σε συνθήκες ψύχους είναι υψηλότερη για να καλύψει το ενεργειακό κόστος του ρίγους (56). Η ΚΣ σε τέτοιες συνθήκες µειώνεται και επιστρέφει στις φυσιολογικές τιµές όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος επανέρχεται στις φυσιολογικές της τιµές (55) τόσο κατά την ηρεµία όσο και κατά την άσκηση. Μάλιστα, οι διαφορές της VO 2 σε συνθήκες ψύχους είναι µεγαλύτερες όσο αυξάνεται η ένταση της άσκησης (56). Η αύξηση της VO 2 οφείλεται πιθανά σε αύξηση της καρδιακής παροχής αίµατος που µε τη σειρά της οφείλεται στην αύξηση του όγκου παλµού της καρδιάς εξαιτίας του αυξηµένου κεντρικού όγκου αίµατος και της αυξηµένης φλεβικής επιστροφής αίµατος (56). Παρόλα αυτά, η ΚΣ σε διάφορες εντάσεις άσκησης σε συνθήκες ψύχους δεν παρουσίασε µεγάλες µεταβολές από το φυσιολογικό. Συνεπώς, σε συνθήκες ψύχους η ΚΣ παραµένει σχετικά αµετάβλητη αλλά η VO 2 είναι υψηλότερη µε αποτέλεσµα η µέτρηση της ΚΣ να υποτιµά την πραγµατική ένταση της άσκησης. Συµβουλεύουµε λοιπόν τους ασκούµενους να προπονούνται σε χαµηλότερες προπονητικές ζώνες σε συνθήκες ψύχους ώστε να επιτύχουν την απαιτούµενη προπονητική επιβάρυνση. Ε. Η Επίδραση του Υψόµετρου Η µερική πίεση οξυγόνου (PO 2 ) µειώνεται σηµαντικά σε µεγάλο υψόµετρο αλλά το κόστος οξυγόνου για εκτέλεση έργου παραµένει παρόµοιο µε αυτό σε µηδενικό υψόµετρο (59). Γι αυτό το λόγο η καρδιά αναγκάζεται να στείλει περισσότερο αίµα προς τους εργαζόµενους µυς. Η καρδιακή παροχή αίµατος σε συνθήκες υποµέγιστης έντασης σε υψόµετρο αυξάνεται εξαιτίας της αύξησης της ΚΣ (60). Σε συνθήκες µέγιστης έντασης άσκησης σε υψόµετρο η ΚΣ παραµένει η ίδια ή είναι ελαφρώς µειωµένη σε σχέση µε αυτή που υφίσταται σε µηδενικό υψόµετρο (60). Παρόλα αυτά, σε συνθήκες υψοµέτρου η σχέση VO 2 και ΚΣ παραµένει γραµµική µε συνέπεια η VO 2 στην ίδια ΚΣ να είναι µειωµένη έως και κατά 70% (58). Όταν παραµείνουµε σε υψόµετρο πάνω από 3-4 ηµέρες επέρχονται κάποιες φυσιολογικές προσαρµογές που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της καρδιακής παροχής σε τιµές που παρατηρούνται σε φυσιολογικό υψόµετρο (60). Αυτό οφείλεται κυρίως στη µείωση του όγκου παλµού. Κατά συνέπεια η ΚΣ παραµένει αυξηµένη καθόλη τη διάρκεια της παραµονής στο υψόµετρο. Έχουν παρατηρηθεί έως και κατά 18% υψηλότερες τιµές ΚΣ σε υποµέγιστη άσκηση σε σχέση µε το επίπεδο της θάλασσας και αυτές οι τιµές παρέµειναν υψηλότερα (10%) ακόµη και µετά από 4 εβδοµάδες παραµονής (57,61). Άρα, όταν βρισκόµαστε στο υψόµετρο, η ΚΣ σε υποµέγιστη άσκηση αυξάνεται ενώ η VO 2 παραµένει σταθερή και κατά συνέπεια, η σχέση ΚΣ-VO 2 που αξιολογήθηκε σε επίπεδο θάλασσας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υψόµετρο αφού η ένταση της άσκησης θα υπερεκτιµηθεί. Συµπέρασµα Συµβουλεύουµε τους επαγγελµατίες γυµναστές αλλά και τους ασκούµενους και αθλητές να χρησιµοποιούν την τεχνολογία των φορητών παλµογράφων ΠΚΣ για την καταγραφή της προπονητικής τους έντασης αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται µε βάση την επιστηµονική γνώση του θέµατος γνωρίζοντας κάτω από ποιες συνθήκες αυτές οι µετρήσεις µπορούν να δώσουν εσφαλµένα συµπεράσµατα. Επίσης, προτείνουµε οι γυµναστές και οι προπονητές να εξετάζουν κάθε περίπτωση ασκούµενου ξεχωριστά και να έχουν υπόψη τους όλους εκείνους τους παράγοντες που µπορεί να επιρεάσουν την ΚΣ κατά την άσκηση. Βιβλιογραφία 1. Holler NJ. New method for heart studies. Science 1961; 134: Tsuji H, Venditti Jr FJ, Manders ES, et al. Reduced heart rate variability and mortality risk in an elderly cohort: the Framingham Heart Study. Circulation 1994; 90 (2): Tsuji H, Larson MG, Venditti Jr FJ, et al. Impact of reduced heart rate variability on risk for cardiac events: the Framingham Heart Study. Circulation 1996; 94 (11):

8 4. Molgaard H, Sorensen KE, Bjerregaard P. Attenuated 24-h heart rate variability in apparently healthy subjects, subsequently suffering sudden cardiac death. Clin Auton Res 1991; 1 (3): Kamath MV, Fallen EL. Power spectral analysis of heart rate variability: a noninvasive signature of cardiac autonomic function. Crit Rev Biomed Eng 1993; 21 (3): Malliani A, Pagani M, Lombardi F, et al. Cardiovascular neural regulation explored in the frequency domain. Circulation 1991; 84 (2): Eckberg DL. Human sinus arrythmia as an index of vagal cardiac outflow. J Appl Physiol 1983; 54: Nakamura Y, Yamamoto Y, Muraoka I. Autonomic control of heart rate during physical exercise and fractal dimension of heart rate variability. J Appl Physiol 1993; 74 (2): Jensen-Urstad K, Storck N, Bouvier F, et al. Heart rate variability in healthy subjects is related to age and gender. Acta Physiol Scand 1997; 160 (3): Liao D, Barnes RW, Charnbless LE, et al. Age, race, and sex differences in autonomic cardiac function measured by spectral analysis of heart rate variability: the ARIC study. Atherosclerosis risk in communities. Am J Cardiol 1995; 76 (12): Brown TE, Beightol LA, Koh J, et al. Important influence of respiration on human R-R interval power spectra is largely ignored. J Appl Physiol 1993; 75 (5): Pagani M, Lombard! F, Guzzetti S, et al. Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympatho-vagal interaction in man and conscious dog. Circ Res 1986; 59 (2): Perini R, Orizio C, Milesi S, et al. Body position affects the power spectrum of heart rate variability during dynamic exercise. Eur J Appl Physiol 1993; 66 (3): Casadei B, Cochrane S, Johnston J, et al. Pitfalls in the interpretation of spectral analysis of the heart rate variability during exercise in hurnans. Acta Physiol Scand 1995; 153 (2): Perini R, Orizio C, Gamba A, et al. Kinetics of heart rate and catecholamines during exercise in humans: the effect of heart denervation. Eur J Appl Physiol 1993; 66 (6): Gonzalez-Camarena R, Carrasco-Sosa S, Rornan-Ramos R, et al. Effect of static and dynamic exercise on heart rate and blood pressure variabilities. Med Sci Sports Exerc 2000; 32 (10): Lewis SF, Nylander E, Gad P, et al. Non-autonomic component in bradycardia of endurance trained men at rest and during exercise. Acta Physiol Scand 1980; 109 (3): Stegemann J, Busert A, Brock D. Influence of fitness on the blood pressure control system in man. Aerosp Med 1974; 45 (1): Vatner DE, Lavallee M, Arnano J, et al. Mechanisms of supersensitivity to sympathomimetic amines in the chronically denervated heart of the conscious dog. Circ Res 1985; 57 (1): Goldsmith RL, Bigger JT, Bloomfield DM, et al. Physical fitness as a determinant of vagal modulation. Med Sci Sports Exerc 1997; 29 (6): Puig J, Freitas J, Carvalho MJ, et al. Spectral analysis of heart rate variability in athletes. J Sports Med Phys Fitness 1993; 33 (1): Loimaala A, Huikuri H, Oja P, et al. Controlled 5-mo aerobic training improves heart rate but not heart rate variability or baroreflex sensitivity. J Appl Physiol 2000; 89 (5): Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Circulation 1996; 93 (5): Leger L, Thivierge M. Heart rate monitors: validity, stability and functionality. Physician Sports Med 1988; 16 (5): Thivierge M, Leger L. Validite des cardiofrequencemetres. Sci Sports 1988; 3: Seaward B, Sleamakee R, McAuliffe T, et al. The precision and accuracy of a portable heart rate monitor. Biomed Instrument Techno! 1990; 24: Godsen R, Carroll T, Stone S. How well does Polar Vantage XL heart rate monitor estimate actual heart rate? Med Sci Sports Exerc 1991; 23 Suppl. 5: S14

9 28. Kinnunen H, Heikkila I. The timing accuracy of the PolarVantage NV heart rate monitor. J Sports Sci 1998; 16: Jeukendrup A, Van Diemen A. Heart rate monitoring during training and competition in cyclists. J Sports Sci 1998; 16: Astrand P, Rodahl K. Textbook of work physiology. New York: McGrawHill, American College of Sports Medicine Position Stand. The recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and. flexibility in healthy adults. Med Sci Sports Exerc 1998; 30 (6): Halson SL, Bridge MW, Meeuwsen R, et al. Time course of performance changes and fatigue markers during intensified training in trained cyclists. J Appl Physiol 2002; 93 (3): Conconi F, Ferrari M, Ziglio PG, et al. Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. J Appl Physiol 1982; 52 (4): Urhausen A, Gabriel HH, Weiler B, et al. Ergometric and psychological findings during overtraining: a long-term follow-up study in endurance athletes. Int J Sports Med 1998; 19 (2): Uusitalo AL, Uusitalo AJ, Rusko HK. Heart rate and blood pressure variability during heavy training and overtraining in the female athlete. Int S Sports Med 2000; 21 (1): Stray-Gundersen J, Videman T, Snell PG. Changes in selected parameters during overtraining. Med Sci Sports Exerc 1986; 18: S Costill DL, Flynn MG, Kirwan JP, et al. Effects of repeated days of intensified training on muscle glycogen and swimming performance. Med Sci Sports Exerc 1988; 20 (3): McArdle W, Katch F, Katch V. Exercise physiology: energy, nutrition and human performance. 4th ed. Baltimore (MD): Williams and Wilkins, Ekblom B, Astrand P-O, Saltin B, et al. Effect of training on circulatory response to exercise. J Appl Physiol 1968; 24 (4): Davies CT. Limitations to the prediction of maximum oxygen intake from cardiac frequency measurements. J Appl Physiol 1968; 24 (5): Kinnunen H, Vainamo K, Hautala A, et al. Artificial neural network in predicting maximal aerobic power. Med Sci Sport Exerc 2000; 32 (5 Suppl.): S Laukkanen R. Scientific development and evaluation of the Polar Fitness test 43. Spurr GB, Prentice AM, Murgatroyd PR, etal. Energy expenditure from minute-by-minute heartrate recording: comparison with indirect calorimetry. Am J Clin Nutr 1988; 48: Luke A, Maki KC, Barkey N, et al. Simultaneous monitoring of heart rate and motion to assess energy expenditure. Med Sci Sports Exerc 1997; 29 (1): Taylor C. Some properties of maxima] and submaximal exercise with reference to physiological variation and the measurement of exercise tolerance. Am J Physiol 1944; 142: Astrand PO, Saltin B. Oxygen uptake during the first minutes of heavy muscular exercise. J Appl Physiol 1961; 16 (6): Ekelund LG. Circulatory and respiratory adaptations during prolonged exercise. Acta Physiol Scand 1967; 70 Suppl. 68: Rowell LB. Human cardiovascular adjustment to exercise and thermal stress. Physiol Rev 1974; 54: Hamilton MX, Gonzalez-Alonso J, Montain SJ, et al. Fluid replacement and glucose infusion during exercise prevent cardiovascular drift. J Appl Physiol 1991; 71 (3): Saltin B. Circulatory response to submaximal and maximal exercise after thermal dehydration. 3 Appl Physiol 1964; 19 (6): Gonzalez-Alonso J, Teller C, Andersen SL, et al. Influence of body temperature in the development of fatigue during prolonged exercise in the heat. J Appl Physiol 1999; 86 (3): Rowell LB, Marx HJ, Bruce RA, et al. Reductions in cardiac output, central blood volume, and stroke volume with thermal stress in normal men during exercise. J Clin Invest 1966; 45:

10 53. Jose AD, Stitt F, Collison D. The effects of exercise and changes in body temperature on the intrinsic heart rate in man. Am Heart J 1970; 79 (4): Bell DP, Tikuisis P, Jacobs I. Relative intensity of muscular contraction during shivering. J Appl Physiol 1992; 72: Craig AB, Dvorak M. Thermal regulation of man exercising during water immersion. J Appl Phsyiol 1968; 25 (1): McArdle WD, Magel JR, Lesmes GR, et al. Metabolic and cardiovascular adjustment to work in air and water at 18, 25 and 33 degrees C. J Appl Physiol 1976; 40 (1): Klausen K, Dill DB, Horvath SM. Exercise at ambient and high oxygen pressure at high altitude and at sea level. J Appl Physiol 1970; 29 (4): Stenberg J, Ekblom B, Messin R. Hernodynamic response to work at simulated altitude, 4.000m. J Appl Physiol 1966; 21 (5): West JB. Do climbs to extreme altitudes cause brain damage? Lancet 1986; II: Vogel JA, Hansen JE, Harris CW. Cardiovascular responses in man during exhaustive work at sea level and high altitude. J Appl Physiol 1967; 23 (4): Klausen K. Cardiac output in man in rest and work during and after acclimatization to 3,800m. J Appl Physiol 1966; 21 (2):

ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων

ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Οι δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες επιβαρύνουν σηµαντικά τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ Σεραφείµ Αλεξίου Επίκουρος Καθηγητής Κολύµβησης Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Περίληψη Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφh των αθλητων του υγρου στιβου

Η διατροφh των αθλητων του υγρου στιβου 3 KEΦΑΛΑΙΟ A Η διατροφh των αθλητων του υγρου στιβου Γ.Π. ΝΑΣΣΗΣ Τα αθλήματα του υγρού στίβου είναι από τα πλέον συναρπαστικά και γι αυτό προσελκύουν αρκετούς αθλούμενους και θεατές. Η έρευνα σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Γ εξάµηνο σπουδών Υπό ρ Παναγιώτη Β. Τσακλή Αναπληρωτή Καθηγητή Εµβιοµηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 3 Χρησιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Συγγραφή Επιµέλεια: ρ Παναγιώτης Β. Τσακλής Αν. Καθηγητής Συµµετοχή: ρ Σάββας Τοκµακίδης, Καθηγητής (ΤΕΦΑΑ- ΠΘ) ρ Ελένη ούδα, Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):351-364 Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις Μέθοδοι και τεχνολογίες για τη μη επεμβατική εκτίμησή τους Η υπέρταση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιβλίο Πρακτικών 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 8-10 Μαΐου 2015 Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.tefaacongress.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Ελένη Αυλωνίτου, Ph.D. Εργοφυσιολογία-Ενδοκρινολογία Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών) Βαλκανιονίκης Κολύµβησης ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Η εγκυµοσύνη σε παλαιότερες εποχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ρ ΠΑΞΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ιευθυντής Τοµέα Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΟΝΟΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναερόβια προσαρµοστικότητα προεφήβων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 7 KEΦΑΛΑΙΟ A ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ Ε.Α. ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ Α.Φ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Γ. ΚΕΛΑΛΗΣ Γ.Σ. ΣΑΠΚΑΣ Π.Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Η αύξηση της βασικής θερμοκρασίας σώματος και η αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. 7-9 Οκτωβρίου 2005 2 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & 7 0 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7-9 Οκτωβρίου 2005 Αίθουσα Τελετών Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Διαλέξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ενεργειακές απαιτήσεις του έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Διατροφή και ενεργειακές απαιτήσεις του έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων Διατροφή και ενεργειακές απαιτήσεις του έμψυχου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνος Χαβενετίδης Eπίκουρος Καθηγητής Τομέας Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική

Με τον όρο «Χρόνια Αποφρακτική A N A Σ Κ Ο Π Η Σ Η Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και άσκηση Ε. Γερµανού, Α. Μπενέκα, Κ. Χαριτόπουλος, Π. Μάλλιου, Γ. Γκοδόλιας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών

Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πατρών (Μέλος Δικτύου ESCAPE) Πρόγραμμα ΚΕΣΥΠ : ESCAPE «Μια εκπαιδευτική αθλητική πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών» Εργασία μαθητών Θέμα : «Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Η προπόνηση δόνησης στα αντίστοιχα µηχανήµατα αποτελεί µία νέα εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Επιβάρυνση βάσει της Καρδιακής Συχνότητας και προσδιορισµός του Χρόνου Αποκατάστασης

Προπονητική Επιβάρυνση βάσει της Καρδιακής Συχνότητας και προσδιορισµός του Χρόνου Αποκατάστασης Προπονητική Επιβάρυνση βάσει της Καρδιακής Συχνότητας και προσδιορισµός του Χρόνου Αποκατάστασης Polar Electro Oy Juuso Nissilä, Senior Researcher and Hannu Kinnunen, Research Manager, January 2008 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 1. 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2. 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4. 1.3 Επιπτώσεις 4. 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4. 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 1.1 ιαβήτης και Ινσουλίνη 2 1.2 ιάγνωση ιαβήτη 4 1.3 Επιπτώσεις 4 1.3.1 ιαβήτης τύπου 1 4 1.3.2 ιαβήτης τύπου 2 5 1.4 ιαβήτης και Άσκηση 6 1.5 Μεταβολισμός κατά τη διάρκεια της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση

Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση : 210-220, 2014 Ανασκόπηση Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 και άσκηση Ε. Λιόρδα 1 Φ. Ηλιάδης 2 Τ. Διδάγγελος 3 Α. Χατζητόλιος 4 1 Ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής, Αʹ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Αθήνα 8,9 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):720-728 Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας Η σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ

Ο ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Επίκουρος Καθηγητής T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Ο ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟ Γενικά περί µυϊκού τραυµατισµού και ασκησιογενούς φλεγµονής Ένα από τα πιο κλασσικά

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 2 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 12-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 1 Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Γ. Μπογδάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα

Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα. συστηματική φυσική δραστηριότητα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 327-336 Κλινική Έρευνα Η Επίδραση της Μέτριας Έντασης Αερόβιας Άσκησης στη Μάζα της Αριστερής Κοιλίας, στην Ικανότητα Άσκησης και στην Απάντηση της Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ Ελένη ούδα Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ H Κινανθρωποµετρία είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):753-766 Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους Τα επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΟΣ ΙΑ (11 ος ) 11 ο ΕΛΛΑΔΟ-ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ABSTRACTS Αρχές αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και Οργανισμός Science Technologies Δεκέμβριος 2013 Έκδοση Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2013 Τεύχος 63 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα