Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :..."

Transcript

1 Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :... 1

2 Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ Κινητήρας SCHRAGE Στην προετοιµασία του πειράµατος αυτού συµµετείχαν οι: Η. ΓΡΑΒΑΛΟΥ Ι.Κ. ΧΑΤΖΗΛΑΟΥ I. ΠΡΟΥΣΑΛΙ ΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ι.Κ. Χατζηλάου «Ηλεκτρικές µηχανές», ΣΝ Τh. Wildi, J. Marcotte The Schrage Motor, Lab-Volt Ltd, 2001 ΕΚ ΟΣΗ

3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι η µελέτη του τριφασικού κινητήρα Schrage. II. BΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Επαγωγικοί κινητήρες Μηχανές συνεχούς ρεύµατος ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ Παλµογράφος HAMEG Kαταγραφικό HAMEG Αµπεροτσιµπίδες CHAUVIN ARNOUX Στροφόµετρο ΗΙΟΚΙ 3404 Εργαστηριακή Τράπεζα Labvolt µε τροφοδοτικό ΕMS , κινητήρα Schrage , δυναµόµετρο 8919, βαττόµετρο 8441, αµπερόµετρο 8425 Πολύµετρο Μetrix MX24B ΙV. ΠΕΙΡΑΜΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Ο κινητήρας Schrage είναι ένας τριφασικός επαγωγικός κινητήρας τυλιγµένου δροµέα, µε δυνατότητα ρύθµισης της ταχύτητας. Στο δροµέα υπάρχουν δύο τυλίγµατα: Ένα τριφασικό τύλιγµα (πρωτεύον τύλιγµα) σε σύνδεση αστέρα, το οποίο τροφοδοτούµε από τριφασική πηγή µέσω τριών δακτυλίων ολίσθησης. Ένα ρυθµιστικό τύλιγµα παρόµοιο µε αυτό µιας µηχανής συνεχούς ρεύµατος, το οποίο συνδέεται µε τους τοµείς του συλλέκτη. Στο στάτη υπάρχει τριφασικό τύλιγµα (δευτερεύον τύλιγµα). Τα άκρα των τριών τυλιγµάτων καταλήγουν σε ψήκτρες που εφάπτονται στο συλλέκτη. Στο ρυθµιστικό τύλιγµα του δροµέα δηµιουργείται τάση από επαγωγή η οποία τροφοδοτεί τα τυλίγµατα του στάτη µέσω των τριών ζευγών ψηκτρών. Το µέγεθος και η συχνότητα της επαγωγικής αυτής τάσης ρυθµίζεται µετατοπίζοντας τη σχετική θέση των ψηκτρών (γωνία α). Με αυτό τον τρόπο ρυθµίζεται η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα. α Η ταχύτητα περιστροφής του δροµέα (r/min) είναι 120( fr ± fs) n = P (1) όπου f s είναι η συχνότητα των ρευµάτων στο στάτη (Αυτή µεταβάλλεται) f r είναι η συχνότητα των ρευµάτων στο δροµέα (Σταθερή 50 Hz) P είναι ο αριθµός των πόλων (εδώ P=4) ± το πρόσηµο εξαρτάται από τη σχετική ακολουθία των φάσεων στα τριφασικά τυλίγµατα του δροµέα και του στάτη. Από την (1) προκύπτει ότι η συχνότητα στο στάτη θα είναι np fs =± fr 120 (2) 3

4 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α -ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός του Α µέρους του πειράµατος είναι η µελέτη της συµπεριφοράς του κινητήρα χωρίς φορτίο. Πραγµατοποιούµε τη συνδεσµολογία του σχήµατος Ρυθµιστικό ψηκτρών δροµέας στάτης ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ Στους ακροδέκτες 1, 2 και 3 καταλήγει το τριφασικό τύλιγµα του δροµέα (σύνδεση αστέρα), το οποίο τροφοδοτούµε µε τριφασική τάση 380V. Η αρχή των τριών φάσεων του στάτη, δηλ. οι ακροδέκτες 4,5 και 6 συνδέονται µε τις ψήκτρες 10,11 και 12 αντίστοιχα, ενώ το τέλος κάθε φάσης δηλ. οι ακροδέκτες 7, 8 και 9 συνδέονται στους ακροδέκτες 13, 14 και 15 αντίστοιχα. Μεταβάλλετε τη σχετική θέση των ψηκτρών, από το ρυθµιστικό της διάταξης, ξεκινώντας από τις +90 0, και καταγράψτε στον ακόλουθο πίνακα την ταχύτητα, την τάση και το ρεύµα γραµµής καθώς και τις ενδείξεις του βαττοµέτρου, για τη λειτουργία του κινητήρα χωρίς φορτίο. Παρακολουθήστε στον παλµογράφο την τάση σε ένα τύλιγµα του στάτη και καταγράψτε το πλάτος και τη συχνότητα της. Υπολογίστε την πραγµατική ισχύ, τη φαινόµενη ισχύ και το cosφ, και συµπληρώστε τις τρεις τελευταίες στήλες του πίνακα. 4

5 Σχεδιάστε τη µεταβολή της ταχύτητας του κινητήρα χωρίς φορτίο για τις διάφορες γωνίες των ψηκτρών 5

6 ΜΕΡΟΣ Β -ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Σκοπός του Β Μέρους είναι η µελέτη της συµπεριφοράς του κινητήρα καθώς µεταβάλλεται το φορτίο του, για τρεις διαφορετικές θέσεις των ψηκτρών. Στη συνδεσµολογία του Α µέρους, συνδέστε το ηλεκτροδυναµόµετρο. Θέσατε τη θέση των ψηκτρών στις Θέσατε το ηλεκτροδυναµόµετρο στο 0. Μεταβάλλετε τη ροπή φορτίου και µετρήστε και καταγράψτε την τάση, το ρεύµα γραµµής, την ταχύτητα και τις ενδείξεις του βαττοµέτρου. Υπολογίστε την πραγµατική ισχύ που απορροφά ο κινητήρας, την φαινόµενη ισχύ, τη µηχανική ισχύ που αποδίδει, το βαθµό απόδοσης και το συντελεστή ισχύος. Επαναλάβετε για θέση ψηκτρών στις 0 0 και στις Σχεδιάστε τις καµπύλες µεταβολής της ταχύτητας µε το φορτίο για τις τρεις γωνίες των ψηκτρών 6

7 7

8 ΜΕΡΟΣ Γ - ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΡΟΜΕΑ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ. ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ. Χρησιµοποιώντας δύο probe ρεύµατος, παρακολουθείστε και καταγράψτε στον παλµογράφο τα ρεύµατα στο δροµέα και στο στάτη του κινητήρα, για διάφορες καταστάσεις λειτουργίας, µετρώντας παράλληλα και την ταχύτητα περιστροφής. Συµπληρώστε τους πίνακες : ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ Γωνία ψηκτρών +90 ο 0 ο -90 ο Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Συχνότητα ρεύµατος στάτη (Ηz) (Μέτρηση) Συχνότητα ρεύµατος στάτη (Hz) (υπολογισµός από (2)) ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ 0.8 Nm Γωνία ψηκτρών +50 ο 0 ο -50 ο Ταχύτητα περιστροφής (rpm) Συχνότητα ρεύµατος στάτη (Ηz) (Μέτρηση) Συχνότητα ρεύµατος στάτη (Hz) (υπολογισµός από (2)) Παρακολουθήστε και καταγράψτε τα ρεύµατα στο δροµέα (τροφοδοτούµενο) και στο στάτη (επαγόµενο), κατά την εκκίνηση του κινητήρα, για διάφορες θέσεις των ψηκτρών. Τι παρατηρείτε; 8

9 V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Τι είδους κινητήρας είναι ο κινητήρας Schrage: περιγράψτε το είδος των ρευµάτων λειτουργίας (ΕΡ/ΣΡ) στάτη και δροµέα; Συγκρίνατε τον κινητήρα Schrage µε έναν τριφασικό κινητήρα επαγωγικό (τυλιγµένου δροµέα ή κλωβού). Συγκρίνατε τον κινητήρα Schrage µε έναν κινητήρα Συνεχούς Ρεύµατος. Περιγράψτε τα τυλίγµατα στάτη και δροµέα ενός κινητήρα Schrage. Εξηγήστε εάν και πώς είναι δυνατόν ο κινητήρας να λειτουργήσει σε ταχύτητες µεγαλύτερες της ονοµαστικής. Πώς επηρεάζει η γωνία των ψηκτρών την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα Schrage σε συνθήκες λειτουργίας χωρίς φορτίο; Πού τίθενται οι ψήκτρες; Ποια είναι η σχέση της µηχανικής ταχύτητας περιστροφής µε την ηλεκτρική συχνότητα; 9

10 10

11 VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Μεταβολή της ταχύτητας του κινητήρα χωρίς φορτίο για διάφορες γωνίες των ψηκτρών. Πραγµατική και φαινόµενη ισχύς χωρίς φορτίο για διάφορες γωνίες των ψηκτρών: 11

12 Συντελεστής ισχύος χωρίς φορτίο για διάφορες γωνίες των ψηκτρών: ΜΕΡΟΣ Β-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΦΟΡΤΙΟ Μεταβολή της ταχύτητας µε το φορτίο για γωνίες -50 ο, 0 ο και +50 ο

13 Μεταβολή του βαθµού απόδοσης µε το φορτίο για γωνίες -50 ο, 0 ο και +50 ο Μεταβολή του συντελεστή ισχύος µε το φορτίο για γωνίες -50 ο, 0 ο και +50 ο

14 ΜΕΡΟΣ Γ Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζονται τα ρεύµατα σε µια φάση του δροµέα (Κανάλι 1) και σε µια φάση του στάτη (Κανάλι 2) χωρίς φορτίο. (Κλίµακα probe ρεύµατος : 100mV/A) Για γωνία ψηκτρών : Για γωνία ψηκτρών 0 0 : Για γωνία ψηκτρών

15 Με φορτίο 0.8 Nm, τα ρεύµατα στο δροµέα και το στάτη φαίνονται στα ακόλουθα διαγράµµατα Για γωνία ψηκτρών Για γωνία ψηκτρών 0 0 Για γωνία ψηκτρών

16 Για το ίδιο φορτίο (0.8 Nm), παρατηρούµε ότι ο δροµέας στρέφεται µε τη σύγχρονη ταχύτητα 1500 rpm για γωνία 20 0, και καταγράφουµε τα ρεύµατα δροµέα και στάτη. Χωρίς φορτίο, µεταβάλλουµε την ταχύτητα του κινητήρα από το ρυθµιστικό και µετρούµε την ταχύτητα περιστροφής (µε το στροφόµετρο) και τη συχνότητα της τάσης στο στάτη (από την κυµατοµορφή της τάσης στον παλµογράφο) Μετρ/σα ταχύτητα περιστροφής δροµέα (rpm) Μετρηθείσα συχνότητα στο στάτη (Hz) Υπολογισθείσα συχνότητα στο στάτη (Hz) (Από (2)) Στον υπολογισµό της συχνότητας του στάτη θεωρούµε το πρόσηµο (-) για ταχύτητες µικρότερες της σύγχρονης. Εδώ η σύγχρονη ταχύτητα είναι 1500 rpm (P=4, f r =50Hz). 16

17 ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ρεύµα εκκίνησης µε φορτίο 1Νm (Κλίµακα Probe ρεύµατος 100mV/A) για γωνία ψηκτρών : Ρεύµα εκκίνησης χωρίς φορτίο (Κλίµακα Probe ρεύµατος 100mV/A) για γωνίες ψηκτρών +90 0, 0 0 και 90 0 αντίστοιχα: 17

18 Καταγράφουµε τα ρεύµατα στάτη (επαγόµενο) και δροµέα (τροφοδοτούµενο) κατά την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς φορτίο για γωνία ψηκτρών 20 ο (υπερσύγχρονη ταχύτητα). Probe ρεύµατος :100mV/A, CH1:ρεύµα δροµέα, CH2:ρεύµα στάτη. Καταγράφουµε τα ρεύµατα στάτη (επαγόµενο) και δροµέα (τροφοδοτούµενο) κατά την εκκίνηση του κινητήρα χωρίς φορτίο για γωνία ψηκτρών +20 ο (υποσύγχρονη ταχύτητα). Probe ρεύµατος :100mV/A, CH1:ρεύµα δροµέα, CH2:ρεύµα στάτη. 18

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ : HARDWARE: SR1, SR1-Q, SR2, SR3,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 4 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ A.C. Ι 7 6 5 4 i. Μ 0,5,5 ii. 0,5 0,50 0,75 n i. 0,5 0 ii. iii. 0,5 0,50 0,75 n : ΝΙΚ.Π. ΤΡΩΓΑ ΑΣ ΙΠΛ/ΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ- M.SC. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΆΣΚΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις

Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η λεκτρικά Κ υκλώµ ατα Μ ετρήσεις ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( DC ) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Ν.Π. ΤΡΩΓΑ Α ΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα η Μετασχηµατιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής

4. Την εισήγηση του Τµήµατος ευτεροβάθµιας Τεχνικής και Επαγγελµατικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π. Ράλλη κ Θηβών 250, 122 44 Αθήνα, 210 5381427, fax 2105451128, islab@in.teipir.gr ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 506. ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ I Σημειώσεις του Εργαστηριακού Μέρους 506 ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΟΥ TESLA ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Π. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΡΟΜΕΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΗΣ Α.Π. Σακαρέλλος, Μ.Π. Θεοδωρίδης ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα

ΑΣΚΗΣΗ 0. Όργανα - Κύκλωµα ΣΥΣΚΕΥΕΣ: ΑΣΚΗΣΗ 0 Όργανα - Κύκλωµα Ένα τροφοδοτικό, ένα βολτόµετρο, ένα αµπερόµετρο, ένα λαµπάκι πυρακτώσεως, ένα πυκνωτής. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΕΙΣΑΓΩΓH Ηλεκτρικό ρεύµα: Ονοµάζουµε την προσανατολισµένη κίνηση ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος

Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ, Εργ. Συνεργάτης Ανάλυση δομής και λειτουργίας ηλεκτρικού οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT. Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΑΝΟΡΘΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IGBT Παπαναστασίου Χρήστος Μετ. Φοιτητής Δ.Π.Θ., Αδαμίδης Γεώργιος Επ. Καθ. Δ.Π.Θ. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕXΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ. Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών) Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ ΥΜ Α Χ Α Λ Κ Ι Δ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α :Η 6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Του Π. ΚΟΥΚΟΥ Έκτακτου (Καθ. Εφαρμογών)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ Εναλλασσόµενο Ρεύµα Κανέλλος Φώτης ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γεώργιος Πολίτης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Πειραιάς, 009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Είδη ρευµάτων, Εναλλασσόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων

Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Μελέτη σύγκριση γραμμικών και μη γραμμικών ηλεκτρικών διατάξεων Όλγα Τάσση Ιδ. Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» trendy.olga@gmail.com Επιβλέπων Καθηγητής: Dr Δημήτριος Τάσσης Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος,

Διαβάστε περισσότερα