CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ"

Transcript

1 CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ 1. Γενικά 1.1 Απαιτήσεις Μανώλης Πλουµίδης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος EMΠ Τηλέφωνα: , Με τον διεθνή όρο catenary αναφερόµαστε στους αγωγούς τροφοδοσίας µε ρεύµα των ηλεκτρικών τραίνων Tram Trolley. Ο όρος προέρχεται από την λέξη catena (καδένα) γιατί παλιότερα οι ηλεκτροφόροι αγωγοί είχαν ανάρτηση σε αλυσίδες. Η αλυσοειδής είναι βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία του συστήµατος τραίνων Tram Trolley που για λόγους οικονοµίας δεν εγκαθίσταται µε εφεδρεία. Στους Υ/Σ µπορούµε να έχουµε εφεδρικούς µετασχηµατιστές ή ανορθωτές αλλά ποτέ δεν έχουν εγκατασταθεί διπλά catenary σε παραλληλία. Οι βασικές απαιτήσεις για τα catenary είναι: -Ασφαλής λειτουργία -Αδιάλειπτη τροφοδοσία των οχηµάτων µε τήρηση των διακοπών τροφοδοσίας, λόγω της δυναµικής αλληλεξάρτησης αλυσοειδούς και παντογράφων, µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. -Όλα τα στοιχεία που συνιστούν την αλυσοειδή να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλείς µηχανικές και ηλεκτρικές αντοχές καθώς και αντιστάσεις στα φορτία αέρος ή χιονιού και πάγου και αντίσταση στην διαβρωτική ατµόσφαιρα των βιοµηχανικών πόλεων. Τελευταία δίδεται µεγάλη σηµασία στις αισθητικές απαιτήσεις µέσα στις πόλεις και στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Το κόστος εγκαταστάσης αλυσοειδούς συνδυαζόµενο µε το λειτουργικό και κόστος συντήρησης είναι ένας συµβιβασµός µεταξύ των διατοµών των αγωγών (βάρος) και της πτώσης τάσεων και των αναπτυσσοµένων θερµοκρασιών σε αυτούς. Ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των αλυσοειδών είναι: EN50119/2001 Railway application fixed installations Electric traction overhead contact lines ΕΛΟΤ ΕN Σιδηροδροµικές εφαρµογές Μόνιµες εγκαταστάσεις. Μέρος 1: Μέτρα προστασίας σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια και γείωση. ΕΝ /1998 Railway application fixed installations Part 2: Protective Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. Traction systems. 1.2 Ορισµοί Ονοµατολογία -Ο αγωγός (ή αγωγοί) που έρχεται σε επαφή µε το σύστηµα ρευµατοληψίας του οχήµατος, που καλείται παντογράφος, ονοµάζεται αγωγός επαφής (contact wire). Τοποθετείται γύρω στα 5,5 µ ύψος µε µια διακύµανση λόγω εµποδίων από 4,3 έως 6,20µ π.χ. κάτω από γέφυρες, σε κοιλώµατα της τροχιάς. Ο αγωγός ή οι αγωγοί που συγκρατούν τον αγωγό επαφής σχεδόν παράλληλο προς την τροχιά ονοµάζονται αγωγοί ανάρτησης (messenger wire). Οι αγωγοί τροφοδοσίας των ηλεκτρικών οχηµάτων στερεώνονται πάνω από το όχηµα ή δίπλα από αυτό (στο ΜΕΤΡΟ) µέσω µονωτήρων και υποστηριγµάτων αλλά πάντως έξω από το δυναµικό περιτύπωµα του οχήµατος ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα στην κίνηση. -Τροφοδοτικός αγωγός (line feeder) είναι ο αγωγός (αγωγοί) από τον Υ/Σ προς την αλυσοειδή µέσω διακόπτου αποµόνωσης (βλέπε φωτογραφία 1). Πρόσθετος ενισχυτικός αγωγός (reinforcing feeder) είναι ο αγωγός που τροφοδοτεί παράλληλα προς την αλυσοειδή για ενίσχυση της διατοµής της. Τοποθετείται όταν για κάποιο λόγο µειώνεται η συνολική διατοµή συστήµατος αγωγού επαφής και ανάρτησης π.χ. κάτω από γέφυρες (βλέπε φωτογραφίες 2 και 3) σε κέντρα πόλεων για αισθητικούς λόγους. -Κύκλωµα επιστροφής είναι όλοι οι αγωγοί που συµµετέχουν στην επιστροφή ρεύµατος από το όχηµα προς τον Υ/Σ συµπεριλαµβανοµένων των σιδηροτροχιών. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

2 -Ζώνη τροφοδοσίας (feeding section) είναι τµήµα της αλυσοειδούς που τροφοδοτείται από τον Υ/Σ µε ειδικό διακόπτη (βλέπε φωτογραφία 4) και είναι αποµονωµένο από άλλα τµήµατα µε αποµονωτήρες (section isolators, βλέπε φωτογραφία 5). - ιαφεύγοντα ρεύµατα (stray currents) είναι τα ρεύµατα που ακολουθούν άλλους δρόµους πλην του κυκλώµατος επιστροφής. Σηµείο τροφοδοσίας (feeding point) είναι το σηµείο στο οποίο τροφοδοτείται η αλυσοειδής µε ρεύµα από το τροφοδοτικό καλώδιο που έρχεται από τον Υ/Σ. 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά αλυσοειδών 1. Πλήθος διάµετρος υλικό αγωγών ανάρτησης και επαφής 2. ύναµη τάνυσης και τρόπος τάνυσης 3. Ονοµαστικό ύψος αγωγού επαφής και διακύµανση του 4. Οριζόντια απόκλιση αγωγού επαφής από την κατακόρυφο στο µέσον των σιδηροτροχιών (zig-zag ή stagger) 5. Ύψος συστήµατος (system height ή encumbrance) που µετράται από τον αγωγό επαφής έως τον αγωγό ανάρτησης στα σηµεία στήριξης. 6. Ελαστικότητα της γραµµής 1.4 Μαθηµατικές σχέσεις Στο σχήµα 1 αναφέρονται οι βασικές σχέσεις γεωµετρίας της αλυσοειδούς που για χάρη απλούστευσης προσεγγίζεται µε παραβολή. Το µέγιστο βέλος στο µέσον 2 στηριγµάτων απόστασης l είναι: G' l lmax = 8H 2 Όπου G = βάρος ανά m του αγωγού H = δύναµη τάνυσης Οι µεταβολές µήκους λόγω αλλαγής θερµοκρασίας είναι L = al (θχ θο) όπου α συντελεστής θερµικής διαστολής. Για αγωγους Cu α=17 *10-6 / ο C Οι µεταβολές µήκους λόγω αλλαγής δύναµης τάνυσης είναι: L 2 LF = (Hx Ho) EA Όπου Ε= µέτρο ελαστικότητας υλικού αγωγού Α= διατοµή αγωγού L 2 =µηκος ηµιζωνης τάνυσης Το µήκος αγωγού µεταξύ 2 στηριγµάτων απόστασης l είναι: 2 3 G ' l l α = l + H 24 Το µήκος αγωγού µεταξύ 2 στηριγµάτων απόστασης l συναρτήσει του µεγίστου βέλους είναι l a = l f 2 l 1.5 Ορισµοί Ως ελαστικότητα της αλυσοειδούς ορίζεται η ανύψωση της στο σηµείο επαφής µε τον παντογράφο ανά Ν εφαρµοζόµενης δύναµης. Υπολογίζεται στο µέσον µεταξύ 2 στηριγµάτων µε την σχέση: l e = R( H cw + H ca ) Hcw = δύναµη τάνυσης αγωγού επαφής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

3 Hca = δύναµη τάνυσης αγωγού catenary Όπου Κ=4 για απλές αλυσοειδείς και Κ=3,5 για αλυσοειδείς µε αγωγούς stich (βλέπε σχήµα 2). Η ελαστικότητα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη. emax emin Ο βαθµός οµοιοµορφίας ελαστικότητος n = 100 emax + emin Χαρακτηρίζει την διακύµανση της ελαστικότητος κατά µήκος ενός ανοίγµατος και πρέπει να διατηρείται κάτω του 10%. Η ταχύτητα διάδοσης κύµατος (διαταραχής) στο catenary είναι C = 3,6 σ γ cw cw = 3.6 H m' cw cw Όπου σ cw = τάση στον αγωγό επαφής (N/mm 2 ) γ cw = πυκνότητα υλικού αγωγού (Kg/m 3 ) H cw = τάνυση αγωγού επαφής (Ν) m cw = µάζα ανα m αγωγού (kg/m) c = ταχύτητα διάδοσης διαταραχής (km/h) Εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι η ταχύτητα οχηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% της ταχύτητας c. ηλαδή ν 0,70 c C v Ο παράγων Doppler α= καθορίζει την καταλληλότητα µιας αλυσοειδούς για µια ταχύτητα οχηµάτων ν. Πρέπει C + v να κυµένεται µεταξύ 0,15 και 0, Παράµετροι σχεδιασµού Σχόλια Από τον τύπο ελαστικότητος συνάγεται ότι µικραίνοντας το άνοιγµα µεταξύ στηριγµάτων µειώνουµε την ελαστικότητα, όπως επιθυµούµε, αλλά αυξάνουµε τον αριθµό των στύλων και προβóλων, ήτοι αυξάνουµε το κόστος. Συνεπώς στο σηµείο αυτό γίνεται ένας οικονοµικός συµβιβασµός. Από τον ίδιο τύπο συνάγεται ότι αυξάνοντας την δύναµη τάνυσης µειώνουµε την ελαστικότητα χωρίς µεγάλη αύξηση του κόστους, αλλά εχουµε περιορισµούς λόγω µηχανικής αντοχής. Για λόγους δυσκολιών στην τοποθέτηση περιορίζονται οι διατοµές µέχρι 150mm 2 οπότε και οι επιβαλλόµενες τανύσεις περιορίζονται από τις µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις. Για την υπέρβαση του εµποδίου αυτού έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται κράµατα Cu Μg ως αγωγοί επαφής µε Μg 0,6% που επιτρέπουν υψηλές τανύσεις όµως οδηγούν σε ελαφρά µείωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών που αντισταθµίζεται µε µεγαλύτερες διατοµές αγωγών catenary (messenger) η χρήση παράλληλων πρόσθετων ενισχυτικών αγωγών. Η επιβολή υψηλών τανύσεων µειώνει την ελαστικότητα αρα βελτιώνει και την δυναµική συµπεριφορά συνεργασίας catenary παντογράφου γιατί η ανύψωση του αγωγού επαφής από την διέλευση του ίδιου παντογράφου (ίδια δύναµη) είναι µικρότερη όταν η ελαστικότητα είναι µικρότερη και οι άλλοι παράγοντες είναι οι ίδιοι. Το ύψος του συστήµατος δεν υπεισέρχεται σε κανένα από τους πραναφερθέντες µαθηµατικούς τύπους αλλά από παρατηρήσεις έχει δειχτεί ότι µεγαλύτερο ύψος συστήµατος οδηγεί σε µικρότερη ελαστικότητα και καλύτερη δυναµική συµπεριφορά (µικρότερες αναπτυσσόµενες δυνάµεις). Η χρήση αγωγών stitch αυξάνει την ελαστικότητα στα σηµεία ανάρτησης δηλαδή βελτιώνει την ανοµοιοµορφία µεταξύ της ελαστικότητος στο µέσον ανοίγµατος και στα σηµεία στήριξης δηλαδή µικραίνουν τον βαθµό u και έτσι βελτιώνουν την δυναµική συµπεριφορά. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η επίδραση των stich αγωγών είναι πιο σηµαντική σε στηρίγµατα ώσης (push-off) παρά σε στηρίγµατα έλξης (pull-off) όπως έχει δειχθεί πειραµατικά. Οι ανοχές στην υλοποίηση κατασκευής των αλυσοειδών πρέπει να κρατούνται κάτω από συγκεκριµένα όρια γιατί µεγάλες αποκλίσεις από τις σχεδιασθείσες τιµές οδηγούν σε χαµηλή ποιότητα απόδοσης. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

4 Απαραίτητη γίνεται η χρήση catenary (αγωγού messenger) για ταχύτητες µεγαλύτερες των 100km/h ενώ για µικρότερες ταχύτητες αρκεί άλλος τρόπος ανάρτησης του αγωγού επαφής (EN ) 2 Μορφή αλυσοειδών Στύλοι προβόλοι διατάξεις αγωγών και µεγέθη Κανονισµοί 2.1 Μορφές αλυσοειδών Συναντάµε: Κλασσική µορφή όπως στο σχήµα 2 µε µονό αγωγό επαφής και µονό ή διπλό αγωγό messenger µε διάφορες αποστάσεις dropper Με µονό αγωγό Με παράλληλους διπλούς αγωγούς Οι ανωτέρω µορφές µπορεί να τανύονται ή απλώς να αναρτώνται χωρίς τάνυση. 2.2 Στύλοι ιακρίνουµε τα εξής είδη µε κριτήρια το υλικό κατασκευής Μεταλλικούς από µορφοσίδηρο (π.χ. ΗΕΒ 200) Μεταλλικούς από διπλό πι (double channel) Στύλους από σκυρόδεµα µε σιδηρό οπλισµό Κυλινδροκωνικούς µεταλλικούς από λεπτά ελάσµατα Καλλιτεχνικούς από χυτοσίδηρο Μοντέρνες κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα. Στις σιδηροδροµικές γραµµές όπου η αισθητική έχει λιγότερη σηµασία, για λόγους κόστους χρησιµοποιούνται οι στύλοι από σκυρόδεµα. Έχουν ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα ότι η αντοχή τους είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης της εφαρµοζόµενης δύναµης. Οι µεταλλικοί στύλοι από µορφοσίδηρο και διπλό πι τοποθετούνται έτσι ώστε οι ροπές να αντιµετωπίζονται από τον άξονα µε την µεγαλύτερη ροπή αδράνειας. Πλεονέκτηµα των στύλων από µορφοσίδηρο είναι όταν συνδυάζονται µε βάσεις αγκυρίων ότι µπορεί να γίνει προρύθµιση απόκλισης από την κατακόρυφο ώστε µε την εφαρµογή των δυνάµεων να υπάρχει επαναφορά στην κατακορυφότητα. Στον υπολογισµό των στύλων εκτός των µονίµων και κανονικών και εκτάκτων φορτίων πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν τα φορτία που αναπτύσσονται στην µεταφορά και ανέγερση ιάκριση στύλων µε βάση την λειτουργία τους στα συστηµατα ανάρτησης αλυσοειδών. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται απλά µια τανυστική ζώνη και οι διάφοροι τύποι στύλων που περιέχονται σε αυτήν. a) Οι τανυστικοί στύλοι τοποθετούνται στα άκρα της ζώνης και φέρουν τους µηχανισµούς τάνυσης. (Αντίβαρα ελατήρια) (βλέπε φωτογραφίες 8 και 9) b) Ενδιάµεσοι στύλοι βρίσκονται στα σηµεία επαλληλίας των επάλληλων τανυστικών ζωνών και φέρουν 2 προβόλους (cantilevers) c) Στύλος µέσου ζώνης µε 1 πρόβολο που διατηρείται ακίνητος µε συρµατόσχοινα που στερεώνονται στους αµέσως προηγούµενο και επόµενο στύλο. Με την ακινησία του catenary στο µέσον ζώνης επιβάλλουµε οι κινήσεις των αλυσοειδών λόγω τανύσεων και θερµοκρασιακών διαφορών να εκδηλώνονται προς τα άκρα. d) Στύλοι για στερέωση εγκάρσιων συρµατόσχοινων ανάρτησης αλυσοειδών ως σχήµα 4 ( head span ) e) Στύλοι για στερέωση εγκάρσιων δοκών για ανάρτηση αλυσσοειδών ως σχήµα 5 ( cross span ) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

5 2.3 Πρόβολοι Συνήθεις πρόβολοι (cantilevers)παρουσιάζονται στα σχήµατα 6 και 7 Από άποψη υλικού κατασκευής διακρίνονται σε : Προβόλους από σιδηρούς σωλήνες και εξαρτήµατα χυτοσιδήρου (malleable) Προβόλους από σωλήνες αλουµινίου και χυτά εξαρτήµατα από κράµατα Al Προβόλους από ανοξείδωτους σωλήνες και εξαρτήµατα Cu Προβόλους από πλαστικούς ή ρητινικούς άξονες µε εξαρτήµατα χυτά από Cu ή Al Ιδιαίτερη χρήση των ρητινικών προβόλων γίνεται επί εγκαταστάσεων µέσα σε πόλεις και µέχρι 1,5 KV τάση γιατί οι ρητίνες αντικαθιστούν τους µονωτήρες. Οι πρόβολοι διακρίνονται σε προβόλους έλξης (pull off) όταν τραβούν τον αγωγό επαφής προς την µεριά του στύλου και σε προβόλους ώσης (push off) όταν τραβούν τον αγωγό επαφής µακριά από τον στύλο (βλέπε φωτογραφία 10). 2.4 Μεγέθη και υλικά αγωγών Τα τυποποιηµένα µεγέθη αγωγών επαφής σύµφωνα µε ΕΝ και οι συντοµογραφίες αναφοράς τους είναι: AC-80 για διατοµή 80 mm 2 και d=10,6mm AC-100 για διατοµή 100 mm 2 και d= 12,0 mm AC-107 για διατοµή 107 mm 2 και =12,3mm AC-120 για διατοµή 120 mm 2 και d 13,1mm AC-150 για διατοµή 150 mm 2 και d=14,8mm Το υλικό είναι ηλεκτρολυτικός Cu µε ψυχρή εξελαση. Έχουν γίνει πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες χρήσης Al ως υλικού αγωγών επαφής αλλά το επιφανειακά σχηµατιζόµενο οξείδιο του Al εµποδίζει την ροή του ρεύµατος προς τους συλλέκτες του παντογράφου εν αντιθέσει µε το οξείδιο του Cu που δεν εµποδίζει. Στην διεθνή πρακτική έχουν φθάσει να χρησιµοποιήσουν αγωγούς διατοµής 160mm 2 και 170 mm 2 αλλά συνήθως αποφεύγονται λόγω δυσκολιών στις εργασίες εκτύλιξης και τοποθέτησης Αγωγοί αλυσοειδών (messenger) Οι αγωγοί αλυσοειδών ακολουθούν την εξής τυποποίηση DIN για εύκαµπτους αγωγούς Cu και κραµάτων Cu DIN Μέρος 1 Αγωγοί χαλκού µε συρµατίδια (stranded) DIN Μέρος 2 Αγωγοί µπρούντζου µε συρµατίδια (stranded) EN Αγωγοί για εναέριες γραµµές, Αγωγοί οµόκεντρων συρµατιδίων αγωγοί αλουµινίου, αγωγοί κραµάτων αλουµινίου και χάλυβα Χρησιµοποιούνται αγωγοί Cu διατοµής από 10 mm 2 έως 240 mm 2 και Al από 24 mm 2 έως 625 mm Συνθετικοί τένοντες Στα συστήµατα ανάρτησης χρησιµοποιούνται τελευταίως αντί συρµατοσχοίνων τένοντες από ακρυλικά και πολυεστερικά υλικά που ακολουθούν το πρότυπο pr.εν Είναι πολύ χρήσιµοι λόγω των µονωτικών τους ιδιοτήτων γιατί µε την χρήση τους δεν απαιτούνται µονωτήρες. 3. Αποστάσεις στύλων µήκη ζωνών επικαλύψεις ηλεκτρικές ζώνες αποµονωτήρες. 3.1 Αποστάσεις στύλων. Προφανώς για λόγους κόστους επιδιώκεται αύξηση των αποστάσεων µεταξύ διαδοχικών στύλων. Επειδή όµως αύξηση της απόστασης αυξάνει την ελαστικότητα της γραµµής σε ανεπιθύµητα όρια στην πράξη παρατηρούνται αποστάσεις από 40m έως 65m (για τα τραµ) Σηµαντικός παράγοντας στην απόσταση των στύλων ιδίως στις στροφές της γραµµής είναι το ενεργό πλάτος του παντογράφου. Χώρες που χρησιµοποιούν µεγαλύτερο πλάτος παντογράφου (Γερµανία Ρωσία) µπορούν να έχουν µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ στύλων. 3.2 Μήκος τανυστικών ζωνών Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

6 Περιορίζεται από τις επικρατούσες θερµοκρασιακές µεταβολές ηµέρας και νύχτας και χειµώνα καλοκαιριού και την γεωµετρία της γραµµής. Συνήθως στα τράµ το µήκος των τανυστικών ζωνών είναι µέχρι 1800m δηλαδή από το µέσον της ζώνης (ακίνητο σηµείο) µέχρι την τανυστική διάταξη περίπου 800 εως 900m. Οι προβλεπόµενες µεταβολές µήκους ηµιζώνης 800m σε τάνυση 12ΚΝ και θερµοκρασιακή µεταβολή 20 C για έναν αγωγό AC120 όπως στην περίπτωση του Τράµ της Αθήνας είναι: l th =800m * 20 o C * 17 * 10-6 / o C= 272mm F σ = = N 2 120mm σ = e E (νόµος Hooke) N =100N/mm 2, e = E σ e = 2 100N / mm 120KN / mm 2 1 = l= l * e =800m =666mm 1200 ηλαδή η αναµενόµενη µετακίνηση του αγωγού στην άκρη της τανυστικής ζώνης εκτιµάται σε ( )mm=1038mm. Αν η σχέση µετάδοσης των τροχαλιών προς το αντίβαρο είναι 3/1 τότε η κίνηση του αντίβαρου αναµένεται να είναι περίπου 1038mm/3=346mm. 3.3 Επικαλύψεις Για την οµαλή µετάβαση του παντογράφου από τανυστική ζώνη σε τανυστική ζώνη επιβάλλεται η µερική επικάλυψη των τανυστικών ζωνών όπου στην περιοχή της επικάλυψης ο αγωγός της εγκαταλειπόµενης ζώνης ανέρχεται σταδιακά πάνω από το ονοµαστικό ύψος του αγωγού επαφής και ο αγωγός επαφής της ζώνης στην οποία εισέρχεται ο παντογράφος ξεκινώντας από ύψος µεγαλύτερο του ονοµαστικού κατέρχεται σταδιακά στο ονοµαστικό ύψος του αγωγού επαφής. Στην περιοχή επικάλυψης χρησιµοποιούνται στύλοι που φέρουν διπλούς προβόλους. (βλ. σχήµα 3) Λόγω των επικαλύψεων το µήκος των αγωγών µπορεί να είναι µέχρι και 20% µεγαλύτερο του µήκους της σιδηροδροµικής γραµµής. 3.4 Ηλεκτρικές Ζώνες ια λόγους ασφαλείας και ηλεκτρικής τροφοδοσίας το µήκος της αλυσοειδούς χωρίζεται σε µικρότερα ηλεκτρικά αποµωνοµένα τµήµατα µέσω ηλεκτρικών αποµονωτήρων. Το µήκος των ηλεκτρικών ζωνών εξαρτάται άµεσα από την τοποθέτηση των Υ/Σ που στα Τράµ είναι της τάξης των 2,5 έως 3,0 χιλιοµέτρων. Στις ζώνες επικάλυψης των τανυστικών ζωνών τοποθετούνται ηλεκτρικές γεφυρώσεις εύκαµπτες για την ύπαρξη ηλεκτρικής συνέχειας. 3.5 Τρόποι ηλεκτρικής τροφοδότησης αλυσοειδών Στα σχήµατα 8α και 8β παριστάνονται οι τρόποι ηλεκτρικής τροφοδότησης αλυσοειδών που απαντώνται συνήθως. Λεπτοµερέστερα συναντάµε: 1. (Βλέπετε Σχ 8α.α) Τροφοδότηση από τα άκρα µιας πλευράς της κάθε ηλεκτρικής ζώνης µέσω ξεχωριστού διακόπτου. Πλεονέκτηµα είναι ο εύκολος έλεγχος. 2. (βλ Σχ 8α.β) Στο άκρο κάθε πλευράς των ηλεκτρικών ζωνών γίνεται σύξευξη των αλυσοειδών κάθε γραµµής µέσω διακοπτών ή αποζευκτών που συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο. Πλεονέκτηµα είναι η µείωση των πτώσεων τάσεως και των απωλειών σε σηµαντικό βαθµό. 3. (Βλ. Σχ 8α.γ) Η ενδιάµεση διασύνδεση των αλυσοειδών των δύο γραµµών µειώνει αρκετά τις πτώσεις τάσεως και τις απώλειες. Στην περίπτωση που θέλουµε όταν παρουσιαστεί βλάβη σε µία γραµµή να µπορούµε να την αποµονώσουµε, τότε πρέπει στις διασυνδέσεις των αλυσσοειδών να παρεµβάλλουµε αποζεύκτες. (ακριβή λύση) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

7 4. (Βλ. Σχ 8α.δ) Στην τροφοδότηση µε εγκάρσια διασύνδεση χρησιµοποιούνται λιγότεροι διακόπτες ή αποζευκτές που όµως πρέπει να είναι πολύ ισχυροί για την αντιµετώπιση των µεγάλων διαφορών δυναµικού που αναπτύσσονται στους αποµονωτές ζωνών. 5. (Βλ. Σχ 8α.ε.) Η τροφοδοσία µε διαγώνια σύνδεση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την εγκάρσια σύνδεση. Χρησιµοποιείται από το Μετρό του Βερολίνου. 6. (Βλ. Σχ 8β.ξ. και Σχ 8βη) Τροφοδότηση µε παράλληλους τροφοδοτικούς αγωγούς κατά µήκος όλης ή µέρους της ηλεκτρικής ζώνης εάν υπάρχουν ισχυρές απορροφήσεις ρευµάτων που δεν καλύπτονται από τις διατοµές αγωγών των αλυσοειδών. 7. (Βλ. Σχ 8βθ) Τροφοδότηση µόνον µε παράλληλα τροφοδοτικά καλώδια. Είναι µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί στην πρώην Ανατολική Γερµανία. Σχόλιο: Oι διασυνδέσεις (jumpers) των παράλληλων αλυσοειδών έχουν ευεργετικό αποτέλεσµα στην οµοιοµορφία των τάσεων κατά µήκος των γραµµών επαφής αλλα έχουν σοβαρότατο µειονέκτηµα την αδυναµία αµφιδρόµισης της µιας γραµµής όταν παρουσιαστεί βραχυκύκλωµα ή σιδηροδροµική βλάβη στην άλλη γραµµή γιατί τότε πρέπει να αποξυλωθούν όλα τα jumpers 3.6 Αποµονωτήρες Το σχήµα των αποµονωτήρων ηλεκτρικών ζωνών επηρεάζεται σηµαντικά από την ταχύτητα των οχηµάτων. Για τα Τραµ κλασσικοί αποµονωτήρες παρουσιάζονται στη φωτογραφία 5. Οι αποµονωτήρες αγωγών αλυσοειδών (messengers) επειδή δεν έρχονται σε επαφή µε τους παντογράφους οχηµάτων είναι απλούστεροι. Οι επικαθίσεις αλάτων από την θάλασσα, ιδίως στις παραλιακές γραµµές, και οι επικαθίσεις αιθάλης από εκποµπές καυσαερίων οχηµάτων µειώνουν την ικανότητα µόνωσης των αποµονωτών. Απαιτείται ιδιαίτερο και συχνό καθάρισµα µέσα στα πλαίσια της συντήρησης για την αποφυγή ατυχηµάτων. 4. Τάνυση catenary. Είδη τανυστών - προοπτικές 4.1 Επειδή η τάνυση του catenary οδηγεί σε µικρότερο βέλος στο µέσον του ανοίγµατος µεταξύ στηριγµάτων και µειώνει την ελαστικότητα, όπως είναι επιθυµητό, έχουµε οδηγηθεί σε όλο και µεγαλύτερη τάνυση. Η τάνυση του catenary στους γαλλικούς σιδηρόδροµους το 1991 ήταν 33KΝ για τον αγωγό επαφής στο παγκόσµιο ρεκόρ ταχύτητας των 515 Km/h. Η συνήθης τάνυση επαφής catenary tram είναι 12ΚΝ για τον αγωγό επαφής και 12 ΚΝ για τον αγωγό ανάρτησης ( messenger ). 4.2 Oι τανυστικοί µηχανισµοί είναι σχεδιασµένοι να διατηρούν σταθερές τις δυνάµεις τάνυσης ανεξάρτητα από τις θερµοκρασιακές µεταβολές, ώστε µε τη σειρά τους να διατηρούνται σταθερά τα βέλη στο µέσον των στηριγµάτων και συνεπώς να διατηρείται χωρίς αλλαγές η µορφή αλυσοειδων. Οι βασικές παραλλαγές των µηχανισµών αυτών είναι α) Συνδυασµός τροχών και αντίβαρων (βλέπετε σχήµα 9 ) β) Συνδυασµός τροχαλιών και αντίβαρων (βλέπετε σχήµα 10) γ) Ελατήρια εντός και εκτός τανυστικων στύλων δ) Υδραυλικά έµβολα µε µέσον πίεσης αδρανή αέρια. 4.3 Προοπτικές Η χρήση υδραυλικών εµβόλων εντός των τανυστικών στύλων για λόγους αισθητικής είναι µια προοπτική χρήσης εντός πόλεων όπου τα συστήµατα τροχαλιών αποτελούν χασµωδία. Είναι µια µετεξέλιξη του τρόπου τάνυσης µε αντίβαρα εντός των στύλων. ( φωτογραφία 21). 5. Τρόποι σύνταξης µελετών για catenary 5.1 Ακολουθούνται κλασσικές µέθοδοι και µέθοδοι υποστηριζόµενοι από ειδικά προγράµµατα λογισµικού που έχουν αναπτύξει εταιρίες που συνήθως προµηθεύουν και τα υλικά (π.χ. SICAT MASTER της SIEMENS). Ta βασικά στοιχεία που πρέπει να παραδοθούν από τους µελετητές αναφέρονται στο ΕΝ50119/2001 παράγραφος 7 µε την προϋπόθεση παραλαβής συγκεκριµένης γεωµετρίας της σιδηροδροµικής γραµµής. Η µελέτη πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

8 -Αριθµό, είδος και διάµετρο των κυρίως αγωγών ανάρτησης και επαφής. -Τύπος των στηριγµάτων αγωγών επαφής και ανάρτησης µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. -Τανύσεις των κυρίων αγωγών, είδος τανυστικων διατάξεων µε προκαθορισµένες ανοχές ρύθµισης για αντιστάθµιση θερµοκρασιακών διαφορών. - Ανοίγµατα στύλων σε κάθε θέση, καθορισµός απόκλισης (stagger) σε κάθε θέση ανάρτησης, αποκλίσεις εκ της εφαρµογής των δυνάµεων catenary για πιθανή εκ των προτέρων αντιµετώπιση τους, π.χ τοποθέτηση σιδηρού στύλου µε απόκλιση -α από την κατακόρυφο ώστε µε εφαρµογή δύναµης που επιφέρει βέλος στην κορυφή α να έχουµε περίπου κατακορυφοτητα του στύλου. -Ύψη του αγωγού επαφής στα σηµεία ανάρτησης. -Τα profile του catenary µεταξύ ανοιγµάτων µε ειδική αναφορά στις κλίσεις του αγωγού επαφής. -Καθορισµός τανυστικων ζωνών (µηχανικός διαχωρισµός) και καθορισµός σταθερών σηµείων στο µέσον των ζωνών. - ιαγράµµατα συναρµολόγησης προβόλων (cantilevers montage diagrams) -Υπολογισµός ανύψωσης στα σηµεία ανάρτησης και µέσον ανοιγµάτων µεταξύ στηριγµάτων. -Κατάλογος ανοχών που επιτρέπονται στα γεωµετρικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση και συντήρηση. -Ειδικές εφαρµογές για την αντιµετώπιση γεφυρών, διασταυρώσεων, άλλων εµποδίων. -Καθορισµός ηλεκτρικών ζωνών. -Καθορισµός σηµείων τροφοδοσίας µε ρεύµα. -Κατάλογος απαιτούµενων υλικών. -Οδηγίες για εγκατάσταση και συντήρηση. 5.2 Βασικές παρατηρήσεις Μελετάται και προτείνεται από τον µελετητή η θέση των στύλων, γίνεται η χωροθέτηση τους µε τοπογραφικό συνεργείο και αφού εντοπιστούν οι αναγκαίες µικροµετακινήσεις λόγω οχετών, άλλων εµποδίων όπως στύλων ΕΗ, περίπτερων κλπ. Επαναµελετάται το catenary µε τα συγκεκριµένα ανοίγµατα Η διαστασιολόγιση των προβολών δεν είναι ανεξάρτητη από την επιλογή εταιρείας παραγωγής των εξαρτηµάτων προβολών γιατί υπάρχουν διαφορές στις διαστάσεις εξαρτηµάτων. Τα διαγράµµατα συναρµολογισης προβολών πρέπει να µελετηθούν µετά την επιλογή εργοστασίου προµήθειας εξαρτηµάτων συναρµολογησης προβολών Προσοµοίωση της αλληλεπίδρασης αγωγού επαφής παντογράφου απαιτείται στις υψηλές ταχύτητες γιατί στις χαµηλές ταχύτητες ( u < 100 Κm/h ) τα δυναµικά φαινόµενα ατονούν και η εφαρµογή των κατασκευαστικών ανοχών της µελέτης µε ακρίβεια οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Παραδείγµατα επιτρεπόµενων ανοχών για ταχύτητες οχηµάτων µέχρι 200 Km/h σύµφωνα µε τους Γερµανικούς σιδηροδρόµους είναι ύψος αγωγού επαφής ± 100 mm µήκος από dropper σε dropper ± 20 mm stagger αγωγού επαφής ± 30 mm κλίση ± 1/ ιακοπές αλυσοειδών για διέλευση µεγάλων µεταφεροµένων όγκων Σε περιοχές λιµανιών, σταθµών µεγάλων εµπορευµατικών µεταφορών ενίοτε παρουσιάζεται η ανάγκη µεταφοράς µεγάλων όγκων, ύψους επί του φορτίου των µεγαλύτερου των 6.00m. Σε αυτά τα σηµεία απαιτείται διακοπή των catenary για διέλευση των φορτηγών µε τα ογκώδη φορτία και επαναφορά των catenary στη θέση τους µετά την διέλευση των φορτίων. Μέχρι σήµερα οι λύσεις ήταν η ανύψωση των catenary µε τηλεσκοπικούς στύλους που ανυψώνονται µε τροχαλίες η υδραυλικά έµβολα. Βασική προϋπόθεση σχεδιασµού στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισµός του µήκους της τανυστικης ζώνης στην περιοχή διέλευσης για να χρησιµοποιηθεί µικρότερος αριθµός τηλεσκοπικών στύλων. Με τηλεσκοπικούς στύλους δεν έχουµε απεριόριστο ύψους διέλευσης και ο απαιτούµενος χρόνος ανύψωσης και επαναφοράς είναι πολύ µεγάλος. (της τάξεως 8 εως 15h) και απαιτειται διακοπή λειτουργίας των συρµών. Με την λύση του ανοιγοµενου τύπου αυλόπορτας catenary έχουµε απεριόριστο ύψος και χρόνους ανοίγµατος Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

9 και επαναφοράς πολύ µικρούς ( της τάξεως των 60 εως 90 s ). Μια τέτοια λύση υλοποιήθηκε στην περιοχή γλύστρας σκαφών στην Γλυφάδα όπου τα ύψη καταρτιών των σκαφών επί των φορείων που ανασύρονται από την θάλασσα φτάνουν τα 10 εως 12 m. Ειδική πρόνοια µελέτης ήταν ώστε ο µηχανισµός ανοίγµατος να συµπέσει µε µέσον τανυστικης ζώνης ώστε µε την χρήση 2 τανυστικων ηµιζωνων αναντι και καταντι του µηχανισµού ανοίγµατος να αποφεύγονται η ταυτόχρονη παρουσία µηχανισµών ανοίγµατος και τάνυσης. Για την περίπτωση που ο µηχανισµός ανοίγµατος δεν συµπέσει µε µέσον τανυστικης ζώνης έχουν µελετηθεί ειδικά συστήµατα, η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος πονήµατος. (Η φωτογραφία 11) αφορά τον µηχανισµό για άνοιγµα catenary στην περιοχή γλύστρας Γλυφάδας. Παρατήρηση: Είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται υδραυλικοί µηχανισµοί για την κίνηση των ανοιγοµενων προβόλων γιατί σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ακόµη και µε µια µικρή χειροκίνητη αντλία είναι επιτεύξιµο το άνοιγµα του µηχανισµού. 7 Ισχύς Υποσταθµών. Βέλτιστη απόσταση. 7.1 Ο αριθµός και ισχύς των οχηµάτων, η χρονοαπόσταση µεταξύ των οχηµάτων στις γραµµές, η ισχύς των υποσταθµών παροχής ενέργειας, η απόσταση µεταξύ των υποσταθµών, τα τροφοδοτικά καλώδια, τα καλώδια επιστροφής ρεύµατος στους υποσταθµούς, το είδος και µέγεθος των αγωγών αλυσοειδους, οι επιτρεπόµενες τάσεις κατά µήκος της γραµµής επαφής, η επιτρεπόµενη µέγιστη τάση στις σιδηροτροχιές και η επιτρεπόµενη µέγιστη θερµοκρασία των αγωγών αλυσοειδούς είναι ένα ενιαίο σύνολο µεγεθών που το ένα επηρεάζει το άλλο. 7.2 Έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα συστήµατα λογισµικού για την επίλυση της διαστασιολόγησης των ανωτέρω µεγεθών σαν ενιαίο σύνολο, τα λεγόµενα συστήµατα προσοµοίωσης ( simulation ) µε τα οποία προ της κατασκευής ελέγχεται η πληρότητα της µελέτης ηλεκτρικής έλξης. 7.3 Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και µε την συνεργασία συνεργατών από το εξωτερικό σχηµατίστηκε ο πίνακας σύγκρισης συστηµάτων Τραµς (Tram system comparison table) και προτάθηκε ο συντελεστής ειδική εγκατεστηµένη ισχύς ( specific installed power ) (βλέπετε συνηµµένα). P l + Pd ( L1+ 2L2)N Για εύκολη σύγκριση των συστηµάτων 7.4 Από την εξέταση του πίνακα σύγκρισης συστηµάτων Τραµ αβίαστα συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα για το Τραµ της Αθήνας Οι αγωγοί του catenary είναι υπερδιαστασιολογηµένοι Η εγκατεστηµένη ισχύς ανά Km γραµµής σε σχέση µε τον αριθµό κυκλοφορούντων οχηµάτων είναι πολύ µεγάλη. ηλαδή το κόστος αρχικής εγκατάστασης για το Τραµ της Αθήνας είναι αδικαιολόγητα υψηλό. 8 Θέµατα γειώσεων κανονισµοί Έχουν προαναφερθεί οι κανονισµοί που διέπουν τις γειώσεις για τις σιδηροδροµικές εφαρµογές και τα σχετικά θέµατα ασφαλειας (ΕΝ και ΕΝ ) Επειδή υπάρχουν συγχύσεις, όσον αφορά την έκταση εφαρµογής των κανονισµών είναι σκόπιµο στο σηµείο αυτό να αναφερθούν ( και να αξιολογηθούν ) τα ακόλουθα 8.1 Στις εγκαταστάσεις Τραµ Στρασβούργου δεν έχει γίνει γείωση µεταλλικών στύλων. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

10 8.2 Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µε ανεπτυγµένα συστήµατα Τραµ δεν γίνεται γείωση µεταλλικών στύλων. 8.3 Αν ακολουθείται το σύστηµα στερέωσης στύλων µε αγκύρια οι στύλοι θεωρούνται γειωµένοι. Ο κανονισµός ΕΝ δεν επιβάλλει όριο αντίστασης γείωσης για τους µεταλλικούς στύλους catenary. 8.4 Ο κανονισµός παρ.6.26 αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρακτικός κίνδυνος για τα stray currents όταν η απόσταση των κατασκευών που µπορεί να επηρεαστούν είναι µεγαλύτερη του 1.00m. Εάν έχουν µεταφερθεί τα υπόγεια καλώδια και µεταλλικοί αγωγοί εκτός ζώνης του 1.00m δεν υπάρχει κίνδυνος. 8.5 Στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες σοβαρές για επηρεασµό εγκατάστασης από stray currents και επειδή είναι µη πρακτική η απ ευθείας µέτρηση των stray currents, για λόγους ασφαλείας µπορεί να µετρηθεί η ανύψωση της τάσης της κατασκευής από την ηρεµία στην κατάσταση µε διέλευση συρµών ( µετρήσεις την νύχτα χωρίς κίνηση και την µέρα στην ώρα αιχµής). Λόγοι ανησυχίας υπάρχουν όταν έχουµε ανύψωση της µέσης τάσης πάνω από 100mV ( ΕΝ50122/1998 παρ σηµείωση 1) στην ώρα της µέγιστης κυκλοφορίας. 9 Συντήρηση αλυσοειδών ιαγνωστικά µέτρα Σκοπός της συντήρησης είναι: α)να διατηρήσει την κατάσταση της αλυσοειδούς, όπως έχει σχεδιαστεί β)να διαπιστώσει την υπάρχουσα κατάσταση α) Να επαναφέρει µέσα στα ανεκτά όρια (ανοχές) τα µεγέθη που έχουν αποκλίνει. Η συντήρηση πραγµατοποιείται µέσω της διαπίστωσης της υπάρχουσας κατάστασης και της επαναφοράς αποκλίσεων στα ανεκτά όρια. Πρέπει να αποκλειστεί η µέθοδος της συντήρησης όταν ένα υλικό έχει καταστραφεί γιατί η µέθοδος αυτή οδηγεί σε µεγάλες διακοπές κυκλοφορίας οχηµάτων. Για λόγους κόστους αποφεύγεται η συντήρηση ρουτίνας που βασίζεται σε καθορισµένους κύκλους και προτιµάται η συντήρηση που βασίζεται στα αποτελέσµατα επιθεώρησης. Βοηθητικό της συντήρησης είναι η εκ της εµπειρίας γνώση της προόδου φθοράς των αγωγών επαφής. Η αντικατάσταση των αγωγών επαφής επιβάλλεται όταν η φθορά ανέλθει σε µέγεθος µεγαλύτερο του 20% της διατοµής. Μια προσέγγιση που πλησιάζει την πραγµατικότητα είναι ότι η φθορά του 20% επέρχεται σε περάσµατα παντογράφου. Για τις συνθήκες λειτουργίας του Τραµ Αθήνας η φθορά αυτή θα επέλθει σε /10*18*360 =15.5 χρόνια. Όµως υπάρχουν σηµεία όπου υπάρχει µεγαλύτερη φθορά λόγω κακής τοποθέτησης η συγκέντρωσης µαζών και εµφανίζεται η ανάγκη για αντικατάσταση τµηµάτων αγωγού επαφής µε χρήση εξαρτηµάτων συνένωσης αγωγών ( splices ). Για ταχύτητες < 100 Km/h δεν επιτρέπονται πάνω από 10 splices στην ίδια ζώνη. 9.2 ιαγνωστικά µέτρα Η διαγνωστική αναφέρεται σε µεθόδους αναγνώρισης ανωµαλιών του συστήµατος αλυσοειδούς χωρίς τη διακοπή κυκλοφορίας των συρµών. Επιβάλλονται επιθεωρήσεις και έλεγχοι (test) κατά την διάρκεια των χρόνων προληπτικής συντήρησης Έλεγχοι κατάστασης -Η κλασική µέθοδος της διέλευσης και παρατήρησης ανωµαλιών µε τα κιάλια είναι αποτελεσµατική και πρέπει να γίνεται κάθε µήνα. -Κάθε έξη µήνες πρέπει να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος κατάστασης των αγωγών, προβόλων, στηριγµάτων και τανυστικων µηχανισµών. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

11 Κάθε 2 χρόνια πρέπει να γίνεται έλεγχος των τροφοδοτικών καλωδίων, τραβέρσων, παραβίασης δυναµικού περιτυπώµατος Λειτουργικοί έλεγχοι. α) Έλεγχος µεταβολής γεωµετρίας και ύψους διασταυρώσεων κάθε έξη µήνες µε εφαρµογή δύναµης παντογράφου προκαθορισµένη. β) Έλεγχος των µεγεθών stagger, κλίσεων των προβολών και βραχιόνων ανάρτησης (steady arm), µεταβολών θέσεων εξαρτηµάτων ανάρτησης (clamps) ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των παντογράφων. Ο έλεγχος γίνεται µε µια ταχύτητα γύρω στα 40Km/h και προκαθορισµένη δύναµη παντογράφου (=150Ν) κάθε 12 µήνες. γ) Έλεγχος των υψών γραµµών επαφής σε σηµεία όπου έχει γίνει για κάποιους λόγους µείωση του ονοµαστικού ύψους, κάθε 12 µήνες. δ) Έλεγχος της ανύψωσης γραµµής επαφής µε την έννοια της επιθεώρησης παραβίασης των ηλεκτρικών αποστάσεων που επιβάλλουν οι κανονισµοί ιδιως κάτω από γέφυρες, σε τούνελ. Ο έλεγχος γίνεται µε µια δύναµη στατική προκαθορισµένη και περίπου διπλάσια της ενασκούµενης από τον παντογράφο σε γραµµή δίχως ρεύµα και γειωµένη, κάθε 24 µήνες. ε) Έλεγχος της διαµέτρου (διατοµής) γραµµής επαφής σε όλο το µήκος και ιδιαίτερα σε σηµεία υποψίας µεγάλης φθοράς. Ο έλεγχος γίνεται κάθε 60 µήνες αλλά αν σηµειωθεί προοδευτικά φθορά οι έλεγχοι πυκνώνουν. Εξαρτάται και από τον ρυθµό διέλευσης παντογράφων. στ) Έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς αλυσοειδούς δηλαδή της δυναµικής αλληλεπίδρασης αγωγών επαφής και παντογράφων στην κανονική ταχύτητα διέλευσης και κανονική δύναµη που εξασκείται από τον παντογράφο. Για τον έλεγχο αυτό πρέπει να υπάρχει ειδικό όχηµα η ειδική συσκευή προσαρµοσµένη σε κανονικό όχηµα. Κάθε 24 µήνες. ζ) Έλεγχος της γεωµετρίας της αλυσοειδούς µετά κάθε εκτεταµένη επισκευή και ειδικά γεγονότα (καταιγίδες, πάγοι, πολύ υψηλή θερµοκρασία) η) Έλεγχος της ηλεκτρικής συµπεριφοράς της γραµµής µετά από 20 µη εντοπισµένα βραχυκυκλώµατα. ιαγνωστική µέθοδος που έχει αρχίσει να εφαρµόζεται στον έλεγχο των αλυσοειδων είναι ο έλεγχος µε θερµοκαµερα που εντοπίζει αυξηµένες θερµοκρασίες σε σηµεία ζηµιών. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση προσωπικού στην µέθοδο thermo vision και όχι η αγορά µιας ακριβής θερµοκαµερας. 10 Αισθητική εντός πόλεων- ιασταυρώσεις µε trolley-bus 10.1 Αισθητική εντός πόλεων Το καθαρό σιδηροδροµικό catenary µε τους στύλους τους προβόλους και τους πολλούς αγωγούς δηµιουργούν µια αισθητική επιβάρυνση ιδιαίτερα στα κέντρα ιστορικών πόλεων. Τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των αισθητικών επιπτώσεων είναι η ελαχιστοποίηση του αριθµού στύλων και µη χρήση messenger. Αυτό γίνεται µε 4 τρόπους: α)με αύξηση της απόστασης των, αύξηση της διατοµής, του αγωγού επαφής, κατάργηση των αγωγών messenger και αύξηση της δύναµης τάνυσης για µικρότερα βέλη στο µέσον στύλων. β)µε την χρήση του ίδιου στύλου για ανάρτηση catenary tram, catenary trolley, σωµάτων οδοφωτισµού και σωµάτων κυκλοφορίας, τροχαίας κίνησης. Παράδειγµα αποφυγής οι πολλοί στύλοι στον ιστορικό βράχο του Πανός στην Αρδητού.( βλέπετε φωτογραφίες 12) γ)η χρήση στηρίξεων επι κτιρίων σε συνδυασµό µε πολυεστερικά καλώδια που παίζουν και ρόλο µόνωσης. δ)η τοποθέτηση στύλων πίσω από δέντρα για την απόκρυψη τους ιασταυρώσεις Tram-Trolley Οι διασταυρώσεις Tram-Trolley είναι προβληµατικές για τους εξής λόγους α) ηµιουργούν αντιαισθητικό αποτέλεσµα λόγω πολλών καλωδίων ανάρτησης β)οι αλλαγές κλίσεων που επιβάλλονται στους αγωγούς επαφής για την επιτυχία των µονώσεων και της διέλευσης επιβάλλουν χαµηλές ταχύτητες στα Tram και εκτροχιασµούς βραχιόνων ρευµατοληψίας (τρολέδων) στα Trolley γ)αν υπάρχουν διαφορετικές τάσεις τροφοδοσίας τα προβλήµατα µόνωσης είναι σηµαντικά. Υπάρχουν 2 είδη διασταυρώσεων: 1)Οι απλές που επιβάλουν ένα µήκος αγωγού επαφής χωρίς τάση είτε στην πλευρά του Trolley είτε στην Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

12 πλευρά του Tram. Αποφεύγεται η χρήση µονωµένου µήκους catenary στην πλευρά του Tram γιατί αν το όχηµα σταµατήσει µε τον παντογράφο στο τµήµα χωρίς ρεύµα δεν µπορεί να κινηθεί γιατί δεν έχει βοηθητικό κινητήρα diesel (µειονέκτηµα). Τα Trolley έχουν βοηθητικό κινητήρα και έτσι ακόµα και να σταµατήσουν σε τµήµα χωρίς ρεύµα µπορούν να κινηθούν µε τον κινητήρα diesel. 2)Οι σύνθετες που υπάρχει τροφοδοσία ρεύµατος και στο Tram και στο Trolley µε χρήση jumpers. Εδώ τα προβλήµατα µόνωσης, ευθυγράµµισης, απαιτούµενου καθαρισµού, είναι σηµαντικά και επιβάλλουν συνεχή ενασχόληση (βλέπετε φωτογραφίες 13, 14, 15). Στο εξωτερικό αποφεύγουν συστηµατικά να έχουν διασταυρώσεις Tram-Trolley µε χάραξη πορειών από διαφορετικούς δρόµους και στην περίπτωση που δεν µπορούν να αποφευχθούν οι διασταυρώσεις τότε χρησιµοποιείται η ίδια τάση (τροφοδοσίας από ίδιο υποσταθµό) ώστε να απλοποιηθούν τα προβλήµατα µονώσεων. Επειδή το σύστηµα catenary Tram τανύεται έχουµε µικρές µετακινήσεις λόγω θερµοκρασίας κοντά στα µέσα τανυστικης ζώνης και µεγάλη προς τα άκρα. Το συστηµα catenary Trolley δεν τανύεται και πρακτικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν κινείται. (χρειάζεται 2 ρυθµίσεις τον χρόνο). Συνεπώς όταν συνδέουµε catenary Tram και Trolley (σταθερό σηµείο) επιβάλλουµε προσπάθεια κίνησης στο catenary του Trolley, ουσιαστικά ανάπτυξη δυνάµεων που δεν είχαν προϋπολογισθεί. Για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί ειδικά crossings Trolleys Tram που επιτρέπουν µετακινήσεις του αγωγού Trolley. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι τα crossing πρέπει να αποφεύγονται. Αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης να τοποθετούνται σε θέσεις κοντά στα µέσα τανυστικης ζώνης ώστε οι µετακινήσεις να ελαχιστοποιούνται και όχι πάνω στις στροφές. 11 Προτάσεις για το Tram Αθήνας. Μετά από τα ανώτερω για την περίπτωση της Αθήνας και ιδίως για τις νέες επεκτάσεις προτείνονται τα εξής 11.1 Κατάργηση της χρήσης του αντιαισθητικού σιδηροδροµικού catenary. Χρήση µόνον αγωγού επαφής µε αύξησης της διατοµής αν χρειάζεται στα 170mm υλικό Cu-Mg για ανάπτυξη µεγαλύτερων τανύσεων και χρήση µικρότερου αριθµού στύλων. Αν από τη µελέτη προσοµοίωσης προκύπτει ότι χρειάζεται µεγαλύτερες διατοµές τότε η αύξηση της διατοµής θα γίνει µε παράλληλο υπόγειο αγωγό Επανεξέταση του είδους στύλων που χρησιµοποιούνται µε διερεύνηση της χρήσης στύλων σκυροδέµατος που ύστερα από µακρόχρονες έρευνες έχουν γίνει αποδεκτοί σε σιδηροδροµικές εφαρµογές, είναι πιο φθηνοί και πιο ακίνδυνοι λόγω µη απαιτούµενης γείωσης 11.3 Εξέταση της χρήσης στήριξης catenary σε κτίρια για την αποφυγή στυλων 11.4 Αποµάκρυνση των παλιών στύλων Trolley στο κέντρο της Αθήνας και στήριξη catenary Trolley στους στύλους Tram όπως είχε µελετηθεί 11.5 Επανεξέταση του είδους των υποσταθµών διότι λόγω υπερδιαστασιολόγισης σπαταλούνται χρήµατα. Κατάργηση του Υ/Σ Ν Αποφυγή κατά τις νέες χαράξεις διασταυρώσεων µε Trolley. Στην περίπτωση αδυναµίας αποφυγής να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σταθµός τροφοδοσίας, δηλαδή η ίδια τάση, για να αποφευχθούν τα προβλήµατα Εξονυχιστικός έλεγχος των µελετών προσοµοίωσης µε προκαθορισµό των πραγµατικών απαιτήσεων των νέων γραµµών ώστε να µην οδηγούµαστε σε υπερδιαστασιολογήσεις και αύξηση του κόστους που οδηγεί και στην αναβολή των έργων Στο στάδιο της µελέτης να γίνεται πραγµατικός έλεγχος της θέσης των νέων στύλων ώστε µε την τοποθέτηση τους να καταργούνται όπου είναι δυνατόν στύλοι όπως : Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

13 α) φωτισµού δρόµων β) Trolley γ) καµερών παρακολούθησης δ) οδοσήµανσης Στις φωτογραφίες 16 εως 20 φαίνεται ότι η λογική της φύτευσης για κάθε λειτουργία και ενός στύλου πρέπει να αποφευχθεί στο µέλλον. 12 Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ στην γενική αρχή για την εγκατάσταση µιας νέας γραµµής Tram. Πρέπει να εξυπηρετεί περιοχές κατοικίας µε περιοχές ανθρωπινων δραστηριοτήτων (δηλαδή εργασίας και εµπορίου) Από αυτό συνάγεται ότι η επέκταση προς Πειραιά και Νίκαια Πέραµα θα δηµιουργήσει κίνηση ενώ η επέκταση προς Βούλα που από την ανατολική πλευρά είναι αραιοκατοικηµένη και από την άλλη έχει θάλασσα, είναι άσκοπη από άποψη επιβατικής κίνησης. Βιβλία αναφοράς 1. Ins. Romulus Onea. Constucta linei de condact pentru Electrificarea Cailor Ferate, vol 1-2/ Siemens. Contact lines for electric Railways./2001 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

14 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

15 ` Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

16 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

17 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

18 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

19 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

20 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

21 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

22 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

23 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

24 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

25 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

26 Φωτογραφία 1 ιακόπτης τροφοδοσίας (feeding point) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

27 Φωτογραφία 2 Αντικατάσταση messenger wire από καλώδια κατώ από γέφυρα Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

28 Φωτογραφία 3 Αντικατάσταση messenger wire από καλώδια κατώ από γέφυρα Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

29 Φωτογραφία 4 ιακόπτης τροφοδοσίας µε µηχανισµό κίνησης επι στύλου Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

30 Φωτογραφία 5 Αποµονωτήρας και διακόπτης βραχυκύκλωσης του Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

31 Φωτογραφία 6 Σηµείο τροφοδοσίας πριν και µετα τον αποµονωτή Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

32 Φωτογραφία 7 Aγωγοί επαφής µε 2 παράλληλους αγωγούς 120mm 2 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

33 Φωτογραφία 8 Τανυστκός στύλος µορφής H µε αντίβαρα εντός διατοµής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

34 Φωτογραφία 9 Τανυστικός στύλος από σκυρόδεµα µε κλωβό προστασίας αντιβάρων Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

35 Φωτογραφία 10 Push off και pull off cantilever Εµφανές zig-zag ( stagger) της γραµµής επαφής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

36 Φωτογραφία 11 Μηχανισµός ανοίγµατος catenary για διέλευση µεγάλων όγκων Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

37 Φωτογραφία 12 Άκοµψη συγκέντρωση ιστών επι της Αρδητού Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

38 Φωτογραφία 13 Crossing Tram Trolley σε στροφή Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

39 Φωτογραφία 14 Crossing Tram- Trolley. ιακρίνεται η τροφοδοσία γραµµής Tram εντός των αγωγών Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

40 Φωτογραφία 15 Crossing Tram Trolley. ιακρίνονται οι προσαρµογές κλίσεις γραµµής Tram και οι προστασίες έναντι εκτροχιασµού τρολέδων. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

41 Φωτογραφία 16 Άσκοπη συγκέντρωση ιστών και τενόντων ανάρτησης στο κέντρο της Αθήνας Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

42 Φωτογραφία 17 άσος ιστών στο κέντρο της Αθήνας Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

43 Φωτογραφία 18 Ένας από τους δυο ιστούς Trolley ή Tram µπορεί να καταργηθεί Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

44 Φωτογραφία 19 Ο ιστός του Tram τοποθετήθηκε ισχυρότερος για να καταργηθεί ο ακριβώς µπροστά ιστός Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

45 Φωτογραφία 20 Συνδιασµός ιστών Tram και φωτισµού οδού Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

46 Φωτογραφία 21 Τανυστικός στύλος µε αντίβαρα εντός. Φαίνεται η οπή εισόδου συρµατοσχοίνου τάνυσης Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΡΟΛΛΕΫ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΡΟΛΛΕΫ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΤΡΟΛΛΕΫ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Π. Γεωργίου ρ. Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. (Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.) Τέρµα Αχαΐας & Κίρκης, Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής

Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4 Συνιστώσες της Σιδηροδροµικής Γραµµής 4.1. Εισαγωγή Ο σιδηρόδροµος ως µέσο µεταφοράς ορίζεται από δύο συνιστώσες: Το τροχαίο υλικό και τη σιδηροδροµική υποδοµή. Με τον όρο τροχαίο υλικό εννοούµε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ιακήρυξη ΥΠΜ-40813 0 Τεύχος 6 «Πίνακες» ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτης προστασίας αγωγών:

Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διακόπτης προστασίας αγωγών: Διαστασιολόγηση των κατάλληλων διακοπτών προστασίας αγωγών για μετατροπείς υπό ειδικές συνθήκες Περιεχόμενα Η επιλογή του σωστού διακόπτη προστασίας αγωγών εξαρτάται από διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 5 η Αναθεώρηση Στο Τιμολόγιο περιλαμβάνονται όλες οι βοηθητικές εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της Σύμβασης βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005)

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) «ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) Φροντίζουμε για εσάς... Η εταιρεία μας έπειτα από εκτενή μελέτη για την σωστή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία

ΑΣΚΗΣΗ 7. Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΑΣΚΗΣΗ 7 Θερµοϊονικό φαινόµενο - ίοδος λυχνία ΣΥΣΚΕΥΕΣ : Πηγή συνεχούς 0-50 Volts, πηγή 6V/2A, βολτόµετρο συνεχούς, αµπερόµετρο συνεχούς, βολτόµετρο, ροοστάτης. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν η θερµοκρασία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09 SAFEDOOR ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min Date: 10/07/09 Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Οι πυροκουρτίνες από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000

Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Σεισµική µόνωση γεφυρών µε το SAP2000 Η σεισµική προστασία γεφυρών στην Ελλάδα σήµερα Γενικά Η σεισµική προστασία των γεφυρών αποτελεί ένα µέληµα πρωτίστης σηµασίας για την πολιτεία λόγω της εξαιρετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε:

Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ Οι απώλειες προέντασης διακρίνονται σε: Στιγµιαίες απώλειες: Εµφανίζονται κατά την επιβολή της δύναµης προέντασης (τάνυσης), δηλαδή σε χρόνο t = 0 και οφείλονται (α) στην τριβή που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή.

Αγωγοί και συνδεσμολογία των αγωγών γείωσης σε μία εγκατάσταση. Γείωση σημαίνει σύνδεση στη γη ή σ έναν αγωγό που συνδέεται στη γή. Μάθημα 3 Γείωση Περίληψη Βασικό / βασικότερο μέρος της σχεδίασης μίας εγκατάστασης είναι η προστασία αυτών που χρησιμοποιούν την εγκατάσταση από ηλεκτροπληξία / βραχυκυκλώματα / τη δυσλειτουργία της εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Εξάµηνο: Υπογραφή Εργαστήριο Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων Μετατροπής Ενέργειας 3η Εργαστηριακή Άσκηση: Εύρεση χαρακτηριστικής και συντελεστή απόδοσης κινητήρα συνεχούς ρεύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες... Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας

Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Συµπεριφορά εσωτερικών δικτύων αερίων καυσίµων έναντι σεισµού Μέτρα προστασίας Γενικές προδιαγραφές εσωτερικού δικτύου σωληνώσεων Oι εσωτερικές σωληνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τα στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 750 V DC / 25 kv AC ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ

ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 750 V DC / 25 kv AC ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 750 V DC / 25 kv AC ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΜΕΤΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ Γ. Λεουτσάκος, Κ. Τζανέτος, Γ. Παρασκάκης ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΥ 499 ΣΤΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ (S) ρ Ανρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέµατα Βαθµίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 000 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Έκδοση 01/2012 ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Mounting the sun's power www.profilodomi.gr Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ Αναπτύσσοντας καινοτομίες Η ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ δημιουργήθηκε και λειτουργεί από στελέχη που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ.1: BR151 σε διπλή έλξη μεταφοράς συρμού σιδηρομεταλλεύματος

Εικ.1: BR151 σε διπλή έλξη μεταφοράς συρμού σιδηρομεταλλεύματος Γενικά Σε συνέχεια της σειράς Ε50 οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) κατασκεύασαν από το 1973 έως το 1977 τη σειρά BR151. Ήταν πιο ισχυρή, γρηγορότερη και σημαντικά ελαφρύτερη από την πρόγονό της. Περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός αξονικών διαστολικών

Υπολογισµός αξονικών διαστολικών Υπολογισµός αξονικών διαστολικών Ονοµαστική πίεση Κάτω από κανονικές συνθήκες, σύµφωνα µε το DIN2401, η καθορισµένη ονοµαστική πίεση ΡΝ αντιστοιχεί στην µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση (ΡΒ) στην θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής

Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά. Ασφάλεια σιδηροδρομικής υποδομής. Διαλειτουργικότητα σιδηροδρομικής ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Χρίστος Πυργίδης Καθηγητής ΑΠΘ Θεματικές ενότητες εισήγησης Ιδιαιτερότητες σιδηροδρομικών τεχνικών έργων σε σχέση με τα οδικά Ασφάλεια σιδηροδρομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Επικ. Καθ. Δ. ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα ο Θέµατα Φυσικής Θετικής & Τεχν. Κατεύθυνσης Β Λυκείου 000 Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένας ανεµιστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

α. µόνο µεταφορική. β. µόνο στροφική. γ. σύνθετη. δ. ακινησία.

α. µόνο µεταφορική. β. µόνο στροφική. γ. σύνθετη. δ. ακινησία. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) A1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑ ΕΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Ζορµπάς ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος

PLC. Εισαγ γωγή στα. ιαδικασία προγραµµατισµού. Η δοµή ενός προγράµµατος. Η µνήµη και η δοµή της. Εκτέλεση προγράµµατος ιαδικασία προγραµµατισµού Η δοµή ενός προγράµµατος Η µνήµη και η δοµή της Εκτέλεση προγράµµατος 1 2 Εκτέλεση προγράµµατος Η εκτέλεση του προγράµµατος στα είναι κυκλική. ηλαδή όταν εκτελείται η τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ TOMEAΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σκοπός της Εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργούνται ανεπιθύμητα ηλεκτρικά σήματα, που οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 231 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΙΑΣ (2 διδακτικές ώρες) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στόχος είναι η µελέτη και ταυτόχρονη αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα