CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ"

Transcript

1 CATENARY ΤΡΑΜ (ΑΛΥΣΟΕΙ ΕΙΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ) ΜΟΡΦΗ, ΥΛΙΚΑ, ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ 1. Γενικά 1.1 Απαιτήσεις Μανώλης Πλουµίδης Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος EMΠ Τηλέφωνα: , Με τον διεθνή όρο catenary αναφερόµαστε στους αγωγούς τροφοδοσίας µε ρεύµα των ηλεκτρικών τραίνων Tram Trolley. Ο όρος προέρχεται από την λέξη catena (καδένα) γιατί παλιότερα οι ηλεκτροφόροι αγωγοί είχαν ανάρτηση σε αλυσίδες. Η αλυσοειδής είναι βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία του συστήµατος τραίνων Tram Trolley που για λόγους οικονοµίας δεν εγκαθίσταται µε εφεδρεία. Στους Υ/Σ µπορούµε να έχουµε εφεδρικούς µετασχηµατιστές ή ανορθωτές αλλά ποτέ δεν έχουν εγκατασταθεί διπλά catenary σε παραλληλία. Οι βασικές απαιτήσεις για τα catenary είναι: -Ασφαλής λειτουργία -Αδιάλειπτη τροφοδοσία των οχηµάτων µε τήρηση των διακοπών τροφοδοσίας, λόγω της δυναµικής αλληλεξάρτησης αλυσοειδούς και παντογράφων, µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. -Όλα τα στοιχεία που συνιστούν την αλυσοειδή να έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλείς µηχανικές και ηλεκτρικές αντοχές καθώς και αντιστάσεις στα φορτία αέρος ή χιονιού και πάγου και αντίσταση στην διαβρωτική ατµόσφαιρα των βιοµηχανικών πόλεων. Τελευταία δίδεται µεγάλη σηµασία στις αισθητικές απαιτήσεις µέσα στις πόλεις και στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Το κόστος εγκαταστάσης αλυσοειδούς συνδυαζόµενο µε το λειτουργικό και κόστος συντήρησης είναι ένας συµβιβασµός µεταξύ των διατοµών των αγωγών (βάρος) και της πτώσης τάσεων και των αναπτυσσοµένων θερµοκρασιών σε αυτούς. Ευρωπαϊκά πρότυπα που διέπουν την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των αλυσοειδών είναι: EN50119/2001 Railway application fixed installations Electric traction overhead contact lines ΕΛΟΤ ΕN Σιδηροδροµικές εφαρµογές Μόνιµες εγκαταστάσεις. Μέρος 1: Μέτρα προστασίας σχετικά µε την ηλεκτρική ασφάλεια και γείωση. ΕΝ /1998 Railway application fixed installations Part 2: Protective Provisions against the effects of stray currents caused by d.c. Traction systems. 1.2 Ορισµοί Ονοµατολογία -Ο αγωγός (ή αγωγοί) που έρχεται σε επαφή µε το σύστηµα ρευµατοληψίας του οχήµατος, που καλείται παντογράφος, ονοµάζεται αγωγός επαφής (contact wire). Τοποθετείται γύρω στα 5,5 µ ύψος µε µια διακύµανση λόγω εµποδίων από 4,3 έως 6,20µ π.χ. κάτω από γέφυρες, σε κοιλώµατα της τροχιάς. Ο αγωγός ή οι αγωγοί που συγκρατούν τον αγωγό επαφής σχεδόν παράλληλο προς την τροχιά ονοµάζονται αγωγοί ανάρτησης (messenger wire). Οι αγωγοί τροφοδοσίας των ηλεκτρικών οχηµάτων στερεώνονται πάνω από το όχηµα ή δίπλα από αυτό (στο ΜΕΤΡΟ) µέσω µονωτήρων και υποστηριγµάτων αλλά πάντως έξω από το δυναµικό περιτύπωµα του οχήµατος ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα στην κίνηση. -Τροφοδοτικός αγωγός (line feeder) είναι ο αγωγός (αγωγοί) από τον Υ/Σ προς την αλυσοειδή µέσω διακόπτου αποµόνωσης (βλέπε φωτογραφία 1). Πρόσθετος ενισχυτικός αγωγός (reinforcing feeder) είναι ο αγωγός που τροφοδοτεί παράλληλα προς την αλυσοειδή για ενίσχυση της διατοµής της. Τοποθετείται όταν για κάποιο λόγο µειώνεται η συνολική διατοµή συστήµατος αγωγού επαφής και ανάρτησης π.χ. κάτω από γέφυρες (βλέπε φωτογραφίες 2 και 3) σε κέντρα πόλεων για αισθητικούς λόγους. -Κύκλωµα επιστροφής είναι όλοι οι αγωγοί που συµµετέχουν στην επιστροφή ρεύµατος από το όχηµα προς τον Υ/Σ συµπεριλαµβανοµένων των σιδηροτροχιών. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

2 -Ζώνη τροφοδοσίας (feeding section) είναι τµήµα της αλυσοειδούς που τροφοδοτείται από τον Υ/Σ µε ειδικό διακόπτη (βλέπε φωτογραφία 4) και είναι αποµονωµένο από άλλα τµήµατα µε αποµονωτήρες (section isolators, βλέπε φωτογραφία 5). - ιαφεύγοντα ρεύµατα (stray currents) είναι τα ρεύµατα που ακολουθούν άλλους δρόµους πλην του κυκλώµατος επιστροφής. Σηµείο τροφοδοσίας (feeding point) είναι το σηµείο στο οποίο τροφοδοτείται η αλυσοειδής µε ρεύµα από το τροφοδοτικό καλώδιο που έρχεται από τον Υ/Σ. 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά αλυσοειδών 1. Πλήθος διάµετρος υλικό αγωγών ανάρτησης και επαφής 2. ύναµη τάνυσης και τρόπος τάνυσης 3. Ονοµαστικό ύψος αγωγού επαφής και διακύµανση του 4. Οριζόντια απόκλιση αγωγού επαφής από την κατακόρυφο στο µέσον των σιδηροτροχιών (zig-zag ή stagger) 5. Ύψος συστήµατος (system height ή encumbrance) που µετράται από τον αγωγό επαφής έως τον αγωγό ανάρτησης στα σηµεία στήριξης. 6. Ελαστικότητα της γραµµής 1.4 Μαθηµατικές σχέσεις Στο σχήµα 1 αναφέρονται οι βασικές σχέσεις γεωµετρίας της αλυσοειδούς που για χάρη απλούστευσης προσεγγίζεται µε παραβολή. Το µέγιστο βέλος στο µέσον 2 στηριγµάτων απόστασης l είναι: G' l lmax = 8H 2 Όπου G = βάρος ανά m του αγωγού H = δύναµη τάνυσης Οι µεταβολές µήκους λόγω αλλαγής θερµοκρασίας είναι L = al (θχ θο) όπου α συντελεστής θερµικής διαστολής. Για αγωγους Cu α=17 *10-6 / ο C Οι µεταβολές µήκους λόγω αλλαγής δύναµης τάνυσης είναι: L 2 LF = (Hx Ho) EA Όπου Ε= µέτρο ελαστικότητας υλικού αγωγού Α= διατοµή αγωγού L 2 =µηκος ηµιζωνης τάνυσης Το µήκος αγωγού µεταξύ 2 στηριγµάτων απόστασης l είναι: 2 3 G ' l l α = l + H 24 Το µήκος αγωγού µεταξύ 2 στηριγµάτων απόστασης l συναρτήσει του µεγίστου βέλους είναι l a = l f 2 l 1.5 Ορισµοί Ως ελαστικότητα της αλυσοειδούς ορίζεται η ανύψωση της στο σηµείο επαφής µε τον παντογράφο ανά Ν εφαρµοζόµενης δύναµης. Υπολογίζεται στο µέσον µεταξύ 2 στηριγµάτων µε την σχέση: l e = R( H cw + H ca ) Hcw = δύναµη τάνυσης αγωγού επαφής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

3 Hca = δύναµη τάνυσης αγωγού catenary Όπου Κ=4 για απλές αλυσοειδείς και Κ=3,5 για αλυσοειδείς µε αγωγούς stich (βλέπε σχήµα 2). Η ελαστικότητα πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατόν µικρότερη. emax emin Ο βαθµός οµοιοµορφίας ελαστικότητος n = 100 emax + emin Χαρακτηρίζει την διακύµανση της ελαστικότητος κατά µήκος ενός ανοίγµατος και πρέπει να διατηρείται κάτω του 10%. Η ταχύτητα διάδοσης κύµατος (διαταραχής) στο catenary είναι C = 3,6 σ γ cw cw = 3.6 H m' cw cw Όπου σ cw = τάση στον αγωγό επαφής (N/mm 2 ) γ cw = πυκνότητα υλικού αγωγού (Kg/m 3 ) H cw = τάνυση αγωγού επαφής (Ν) m cw = µάζα ανα m αγωγού (kg/m) c = ταχύτητα διάδοσης διαταραχής (km/h) Εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι η ταχύτητα οχηµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% της ταχύτητας c. ηλαδή ν 0,70 c C v Ο παράγων Doppler α= καθορίζει την καταλληλότητα µιας αλυσοειδούς για µια ταχύτητα οχηµάτων ν. Πρέπει C + v να κυµένεται µεταξύ 0,15 και 0, Παράµετροι σχεδιασµού Σχόλια Από τον τύπο ελαστικότητος συνάγεται ότι µικραίνοντας το άνοιγµα µεταξύ στηριγµάτων µειώνουµε την ελαστικότητα, όπως επιθυµούµε, αλλά αυξάνουµε τον αριθµό των στύλων και προβóλων, ήτοι αυξάνουµε το κόστος. Συνεπώς στο σηµείο αυτό γίνεται ένας οικονοµικός συµβιβασµός. Από τον ίδιο τύπο συνάγεται ότι αυξάνοντας την δύναµη τάνυσης µειώνουµε την ελαστικότητα χωρίς µεγάλη αύξηση του κόστους, αλλά εχουµε περιορισµούς λόγω µηχανικής αντοχής. Για λόγους δυσκολιών στην τοποθέτηση περιορίζονται οι διατοµές µέχρι 150mm 2 οπότε και οι επιβαλλόµενες τανύσεις περιορίζονται από τις µέγιστες επιτρεπόµενες τάσεις. Για την υπέρβαση του εµποδίου αυτού έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται κράµατα Cu Μg ως αγωγοί επαφής µε Μg 0,6% που επιτρέπουν υψηλές τανύσεις όµως οδηγούν σε ελαφρά µείωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών που αντισταθµίζεται µε µεγαλύτερες διατοµές αγωγών catenary (messenger) η χρήση παράλληλων πρόσθετων ενισχυτικών αγωγών. Η επιβολή υψηλών τανύσεων µειώνει την ελαστικότητα αρα βελτιώνει και την δυναµική συµπεριφορά συνεργασίας catenary παντογράφου γιατί η ανύψωση του αγωγού επαφής από την διέλευση του ίδιου παντογράφου (ίδια δύναµη) είναι µικρότερη όταν η ελαστικότητα είναι µικρότερη και οι άλλοι παράγοντες είναι οι ίδιοι. Το ύψος του συστήµατος δεν υπεισέρχεται σε κανένα από τους πραναφερθέντες µαθηµατικούς τύπους αλλά από παρατηρήσεις έχει δειχτεί ότι µεγαλύτερο ύψος συστήµατος οδηγεί σε µικρότερη ελαστικότητα και καλύτερη δυναµική συµπεριφορά (µικρότερες αναπτυσσόµενες δυνάµεις). Η χρήση αγωγών stitch αυξάνει την ελαστικότητα στα σηµεία ανάρτησης δηλαδή βελτιώνει την ανοµοιοµορφία µεταξύ της ελαστικότητος στο µέσον ανοίγµατος και στα σηµεία στήριξης δηλαδή µικραίνουν τον βαθµό u και έτσι βελτιώνουν την δυναµική συµπεριφορά. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ότι η επίδραση των stich αγωγών είναι πιο σηµαντική σε στηρίγµατα ώσης (push-off) παρά σε στηρίγµατα έλξης (pull-off) όπως έχει δειχθεί πειραµατικά. Οι ανοχές στην υλοποίηση κατασκευής των αλυσοειδών πρέπει να κρατούνται κάτω από συγκεκριµένα όρια γιατί µεγάλες αποκλίσεις από τις σχεδιασθείσες τιµές οδηγούν σε χαµηλή ποιότητα απόδοσης. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

4 Απαραίτητη γίνεται η χρήση catenary (αγωγού messenger) για ταχύτητες µεγαλύτερες των 100km/h ενώ για µικρότερες ταχύτητες αρκεί άλλος τρόπος ανάρτησης του αγωγού επαφής (EN ) 2 Μορφή αλυσοειδών Στύλοι προβόλοι διατάξεις αγωγών και µεγέθη Κανονισµοί 2.1 Μορφές αλυσοειδών Συναντάµε: Κλασσική µορφή όπως στο σχήµα 2 µε µονό αγωγό επαφής και µονό ή διπλό αγωγό messenger µε διάφορες αποστάσεις dropper Με µονό αγωγό Με παράλληλους διπλούς αγωγούς Οι ανωτέρω µορφές µπορεί να τανύονται ή απλώς να αναρτώνται χωρίς τάνυση. 2.2 Στύλοι ιακρίνουµε τα εξής είδη µε κριτήρια το υλικό κατασκευής Μεταλλικούς από µορφοσίδηρο (π.χ. ΗΕΒ 200) Μεταλλικούς από διπλό πι (double channel) Στύλους από σκυρόδεµα µε σιδηρό οπλισµό Κυλινδροκωνικούς µεταλλικούς από λεπτά ελάσµατα Καλλιτεχνικούς από χυτοσίδηρο Μοντέρνες κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα. Στις σιδηροδροµικές γραµµές όπου η αισθητική έχει λιγότερη σηµασία, για λόγους κόστους χρησιµοποιούνται οι στύλοι από σκυρόδεµα. Έχουν ένα επιπρόσθετο πλεονέκτηµα ότι η αντοχή τους είναι ανεξάρτητη της διεύθυνσης της εφαρµοζόµενης δύναµης. Οι µεταλλικοί στύλοι από µορφοσίδηρο και διπλό πι τοποθετούνται έτσι ώστε οι ροπές να αντιµετωπίζονται από τον άξονα µε την µεγαλύτερη ροπή αδράνειας. Πλεονέκτηµα των στύλων από µορφοσίδηρο είναι όταν συνδυάζονται µε βάσεις αγκυρίων ότι µπορεί να γίνει προρύθµιση απόκλισης από την κατακόρυφο ώστε µε την εφαρµογή των δυνάµεων να υπάρχει επαναφορά στην κατακορυφότητα. Στον υπολογισµό των στύλων εκτός των µονίµων και κανονικών και εκτάκτων φορτίων πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν τα φορτία που αναπτύσσονται στην µεταφορά και ανέγερση ιάκριση στύλων µε βάση την λειτουργία τους στα συστηµατα ανάρτησης αλυσοειδών. Στο σχήµα 3 παρουσιάζεται απλά µια τανυστική ζώνη και οι διάφοροι τύποι στύλων που περιέχονται σε αυτήν. a) Οι τανυστικοί στύλοι τοποθετούνται στα άκρα της ζώνης και φέρουν τους µηχανισµούς τάνυσης. (Αντίβαρα ελατήρια) (βλέπε φωτογραφίες 8 και 9) b) Ενδιάµεσοι στύλοι βρίσκονται στα σηµεία επαλληλίας των επάλληλων τανυστικών ζωνών και φέρουν 2 προβόλους (cantilevers) c) Στύλος µέσου ζώνης µε 1 πρόβολο που διατηρείται ακίνητος µε συρµατόσχοινα που στερεώνονται στους αµέσως προηγούµενο και επόµενο στύλο. Με την ακινησία του catenary στο µέσον ζώνης επιβάλλουµε οι κινήσεις των αλυσοειδών λόγω τανύσεων και θερµοκρασιακών διαφορών να εκδηλώνονται προς τα άκρα. d) Στύλοι για στερέωση εγκάρσιων συρµατόσχοινων ανάρτησης αλυσοειδών ως σχήµα 4 ( head span ) e) Στύλοι για στερέωση εγκάρσιων δοκών για ανάρτηση αλυσσοειδών ως σχήµα 5 ( cross span ) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

5 2.3 Πρόβολοι Συνήθεις πρόβολοι (cantilevers)παρουσιάζονται στα σχήµατα 6 και 7 Από άποψη υλικού κατασκευής διακρίνονται σε : Προβόλους από σιδηρούς σωλήνες και εξαρτήµατα χυτοσιδήρου (malleable) Προβόλους από σωλήνες αλουµινίου και χυτά εξαρτήµατα από κράµατα Al Προβόλους από ανοξείδωτους σωλήνες και εξαρτήµατα Cu Προβόλους από πλαστικούς ή ρητινικούς άξονες µε εξαρτήµατα χυτά από Cu ή Al Ιδιαίτερη χρήση των ρητινικών προβόλων γίνεται επί εγκαταστάσεων µέσα σε πόλεις και µέχρι 1,5 KV τάση γιατί οι ρητίνες αντικαθιστούν τους µονωτήρες. Οι πρόβολοι διακρίνονται σε προβόλους έλξης (pull off) όταν τραβούν τον αγωγό επαφής προς την µεριά του στύλου και σε προβόλους ώσης (push off) όταν τραβούν τον αγωγό επαφής µακριά από τον στύλο (βλέπε φωτογραφία 10). 2.4 Μεγέθη και υλικά αγωγών Τα τυποποιηµένα µεγέθη αγωγών επαφής σύµφωνα µε ΕΝ και οι συντοµογραφίες αναφοράς τους είναι: AC-80 για διατοµή 80 mm 2 και d=10,6mm AC-100 για διατοµή 100 mm 2 και d= 12,0 mm AC-107 για διατοµή 107 mm 2 και =12,3mm AC-120 για διατοµή 120 mm 2 και d 13,1mm AC-150 για διατοµή 150 mm 2 και d=14,8mm Το υλικό είναι ηλεκτρολυτικός Cu µε ψυχρή εξελαση. Έχουν γίνει πολλές αποτυχηµένες προσπάθειες χρήσης Al ως υλικού αγωγών επαφής αλλά το επιφανειακά σχηµατιζόµενο οξείδιο του Al εµποδίζει την ροή του ρεύµατος προς τους συλλέκτες του παντογράφου εν αντιθέσει µε το οξείδιο του Cu που δεν εµποδίζει. Στην διεθνή πρακτική έχουν φθάσει να χρησιµοποιήσουν αγωγούς διατοµής 160mm 2 και 170 mm 2 αλλά συνήθως αποφεύγονται λόγω δυσκολιών στις εργασίες εκτύλιξης και τοποθέτησης Αγωγοί αλυσοειδών (messenger) Οι αγωγοί αλυσοειδών ακολουθούν την εξής τυποποίηση DIN για εύκαµπτους αγωγούς Cu και κραµάτων Cu DIN Μέρος 1 Αγωγοί χαλκού µε συρµατίδια (stranded) DIN Μέρος 2 Αγωγοί µπρούντζου µε συρµατίδια (stranded) EN Αγωγοί για εναέριες γραµµές, Αγωγοί οµόκεντρων συρµατιδίων αγωγοί αλουµινίου, αγωγοί κραµάτων αλουµινίου και χάλυβα Χρησιµοποιούνται αγωγοί Cu διατοµής από 10 mm 2 έως 240 mm 2 και Al από 24 mm 2 έως 625 mm Συνθετικοί τένοντες Στα συστήµατα ανάρτησης χρησιµοποιούνται τελευταίως αντί συρµατοσχοίνων τένοντες από ακρυλικά και πολυεστερικά υλικά που ακολουθούν το πρότυπο pr.εν Είναι πολύ χρήσιµοι λόγω των µονωτικών τους ιδιοτήτων γιατί µε την χρήση τους δεν απαιτούνται µονωτήρες. 3. Αποστάσεις στύλων µήκη ζωνών επικαλύψεις ηλεκτρικές ζώνες αποµονωτήρες. 3.1 Αποστάσεις στύλων. Προφανώς για λόγους κόστους επιδιώκεται αύξηση των αποστάσεων µεταξύ διαδοχικών στύλων. Επειδή όµως αύξηση της απόστασης αυξάνει την ελαστικότητα της γραµµής σε ανεπιθύµητα όρια στην πράξη παρατηρούνται αποστάσεις από 40m έως 65m (για τα τραµ) Σηµαντικός παράγοντας στην απόσταση των στύλων ιδίως στις στροφές της γραµµής είναι το ενεργό πλάτος του παντογράφου. Χώρες που χρησιµοποιούν µεγαλύτερο πλάτος παντογράφου (Γερµανία Ρωσία) µπορούν να έχουν µεγαλύτερες αποστάσεις µεταξύ στύλων. 3.2 Μήκος τανυστικών ζωνών Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

6 Περιορίζεται από τις επικρατούσες θερµοκρασιακές µεταβολές ηµέρας και νύχτας και χειµώνα καλοκαιριού και την γεωµετρία της γραµµής. Συνήθως στα τράµ το µήκος των τανυστικών ζωνών είναι µέχρι 1800m δηλαδή από το µέσον της ζώνης (ακίνητο σηµείο) µέχρι την τανυστική διάταξη περίπου 800 εως 900m. Οι προβλεπόµενες µεταβολές µήκους ηµιζώνης 800m σε τάνυση 12ΚΝ και θερµοκρασιακή µεταβολή 20 C για έναν αγωγό AC120 όπως στην περίπτωση του Τράµ της Αθήνας είναι: l th =800m * 20 o C * 17 * 10-6 / o C= 272mm F σ = = N 2 120mm σ = e E (νόµος Hooke) N =100N/mm 2, e = E σ e = 2 100N / mm 120KN / mm 2 1 = l= l * e =800m =666mm 1200 ηλαδή η αναµενόµενη µετακίνηση του αγωγού στην άκρη της τανυστικής ζώνης εκτιµάται σε ( )mm=1038mm. Αν η σχέση µετάδοσης των τροχαλιών προς το αντίβαρο είναι 3/1 τότε η κίνηση του αντίβαρου αναµένεται να είναι περίπου 1038mm/3=346mm. 3.3 Επικαλύψεις Για την οµαλή µετάβαση του παντογράφου από τανυστική ζώνη σε τανυστική ζώνη επιβάλλεται η µερική επικάλυψη των τανυστικών ζωνών όπου στην περιοχή της επικάλυψης ο αγωγός της εγκαταλειπόµενης ζώνης ανέρχεται σταδιακά πάνω από το ονοµαστικό ύψος του αγωγού επαφής και ο αγωγός επαφής της ζώνης στην οποία εισέρχεται ο παντογράφος ξεκινώντας από ύψος µεγαλύτερο του ονοµαστικού κατέρχεται σταδιακά στο ονοµαστικό ύψος του αγωγού επαφής. Στην περιοχή επικάλυψης χρησιµοποιούνται στύλοι που φέρουν διπλούς προβόλους. (βλ. σχήµα 3) Λόγω των επικαλύψεων το µήκος των αγωγών µπορεί να είναι µέχρι και 20% µεγαλύτερο του µήκους της σιδηροδροµικής γραµµής. 3.4 Ηλεκτρικές Ζώνες ια λόγους ασφαλείας και ηλεκτρικής τροφοδοσίας το µήκος της αλυσοειδούς χωρίζεται σε µικρότερα ηλεκτρικά αποµωνοµένα τµήµατα µέσω ηλεκτρικών αποµονωτήρων. Το µήκος των ηλεκτρικών ζωνών εξαρτάται άµεσα από την τοποθέτηση των Υ/Σ που στα Τράµ είναι της τάξης των 2,5 έως 3,0 χιλιοµέτρων. Στις ζώνες επικάλυψης των τανυστικών ζωνών τοποθετούνται ηλεκτρικές γεφυρώσεις εύκαµπτες για την ύπαρξη ηλεκτρικής συνέχειας. 3.5 Τρόποι ηλεκτρικής τροφοδότησης αλυσοειδών Στα σχήµατα 8α και 8β παριστάνονται οι τρόποι ηλεκτρικής τροφοδότησης αλυσοειδών που απαντώνται συνήθως. Λεπτοµερέστερα συναντάµε: 1. (Βλέπετε Σχ 8α.α) Τροφοδότηση από τα άκρα µιας πλευράς της κάθε ηλεκτρικής ζώνης µέσω ξεχωριστού διακόπτου. Πλεονέκτηµα είναι ο εύκολος έλεγχος. 2. (βλ Σχ 8α.β) Στο άκρο κάθε πλευράς των ηλεκτρικών ζωνών γίνεται σύξευξη των αλυσοειδών κάθε γραµµής µέσω διακοπτών ή αποζευκτών που συγκεντρώνονται σε ένα σηµείο. Πλεονέκτηµα είναι η µείωση των πτώσεων τάσεως και των απωλειών σε σηµαντικό βαθµό. 3. (Βλ. Σχ 8α.γ) Η ενδιάµεση διασύνδεση των αλυσοειδών των δύο γραµµών µειώνει αρκετά τις πτώσεις τάσεως και τις απώλειες. Στην περίπτωση που θέλουµε όταν παρουσιαστεί βλάβη σε µία γραµµή να µπορούµε να την αποµονώσουµε, τότε πρέπει στις διασυνδέσεις των αλυσσοειδών να παρεµβάλλουµε αποζεύκτες. (ακριβή λύση) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

7 4. (Βλ. Σχ 8α.δ) Στην τροφοδότηση µε εγκάρσια διασύνδεση χρησιµοποιούνται λιγότεροι διακόπτες ή αποζευκτές που όµως πρέπει να είναι πολύ ισχυροί για την αντιµετώπιση των µεγάλων διαφορών δυναµικού που αναπτύσσονται στους αποµονωτές ζωνών. 5. (Βλ. Σχ 8α.ε.) Η τροφοδοσία µε διαγώνια σύνδεση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την εγκάρσια σύνδεση. Χρησιµοποιείται από το Μετρό του Βερολίνου. 6. (Βλ. Σχ 8β.ξ. και Σχ 8βη) Τροφοδότηση µε παράλληλους τροφοδοτικούς αγωγούς κατά µήκος όλης ή µέρους της ηλεκτρικής ζώνης εάν υπάρχουν ισχυρές απορροφήσεις ρευµάτων που δεν καλύπτονται από τις διατοµές αγωγών των αλυσοειδών. 7. (Βλ. Σχ 8βθ) Τροφοδότηση µόνον µε παράλληλα τροφοδοτικά καλώδια. Είναι µέθοδος που έχει χρησιµοποιηθεί στην πρώην Ανατολική Γερµανία. Σχόλιο: Oι διασυνδέσεις (jumpers) των παράλληλων αλυσοειδών έχουν ευεργετικό αποτέλεσµα στην οµοιοµορφία των τάσεων κατά µήκος των γραµµών επαφής αλλα έχουν σοβαρότατο µειονέκτηµα την αδυναµία αµφιδρόµισης της µιας γραµµής όταν παρουσιαστεί βραχυκύκλωµα ή σιδηροδροµική βλάβη στην άλλη γραµµή γιατί τότε πρέπει να αποξυλωθούν όλα τα jumpers 3.6 Αποµονωτήρες Το σχήµα των αποµονωτήρων ηλεκτρικών ζωνών επηρεάζεται σηµαντικά από την ταχύτητα των οχηµάτων. Για τα Τραµ κλασσικοί αποµονωτήρες παρουσιάζονται στη φωτογραφία 5. Οι αποµονωτήρες αγωγών αλυσοειδών (messengers) επειδή δεν έρχονται σε επαφή µε τους παντογράφους οχηµάτων είναι απλούστεροι. Οι επικαθίσεις αλάτων από την θάλασσα, ιδίως στις παραλιακές γραµµές, και οι επικαθίσεις αιθάλης από εκποµπές καυσαερίων οχηµάτων µειώνουν την ικανότητα µόνωσης των αποµονωτών. Απαιτείται ιδιαίτερο και συχνό καθάρισµα µέσα στα πλαίσια της συντήρησης για την αποφυγή ατυχηµάτων. 4. Τάνυση catenary. Είδη τανυστών - προοπτικές 4.1 Επειδή η τάνυση του catenary οδηγεί σε µικρότερο βέλος στο µέσον του ανοίγµατος µεταξύ στηριγµάτων και µειώνει την ελαστικότητα, όπως είναι επιθυµητό, έχουµε οδηγηθεί σε όλο και µεγαλύτερη τάνυση. Η τάνυση του catenary στους γαλλικούς σιδηρόδροµους το 1991 ήταν 33KΝ για τον αγωγό επαφής στο παγκόσµιο ρεκόρ ταχύτητας των 515 Km/h. Η συνήθης τάνυση επαφής catenary tram είναι 12ΚΝ για τον αγωγό επαφής και 12 ΚΝ για τον αγωγό ανάρτησης ( messenger ). 4.2 Oι τανυστικοί µηχανισµοί είναι σχεδιασµένοι να διατηρούν σταθερές τις δυνάµεις τάνυσης ανεξάρτητα από τις θερµοκρασιακές µεταβολές, ώστε µε τη σειρά τους να διατηρούνται σταθερά τα βέλη στο µέσον των στηριγµάτων και συνεπώς να διατηρείται χωρίς αλλαγές η µορφή αλυσοειδων. Οι βασικές παραλλαγές των µηχανισµών αυτών είναι α) Συνδυασµός τροχών και αντίβαρων (βλέπετε σχήµα 9 ) β) Συνδυασµός τροχαλιών και αντίβαρων (βλέπετε σχήµα 10) γ) Ελατήρια εντός και εκτός τανυστικων στύλων δ) Υδραυλικά έµβολα µε µέσον πίεσης αδρανή αέρια. 4.3 Προοπτικές Η χρήση υδραυλικών εµβόλων εντός των τανυστικών στύλων για λόγους αισθητικής είναι µια προοπτική χρήσης εντός πόλεων όπου τα συστήµατα τροχαλιών αποτελούν χασµωδία. Είναι µια µετεξέλιξη του τρόπου τάνυσης µε αντίβαρα εντός των στύλων. ( φωτογραφία 21). 5. Τρόποι σύνταξης µελετών για catenary 5.1 Ακολουθούνται κλασσικές µέθοδοι και µέθοδοι υποστηριζόµενοι από ειδικά προγράµµατα λογισµικού που έχουν αναπτύξει εταιρίες που συνήθως προµηθεύουν και τα υλικά (π.χ. SICAT MASTER της SIEMENS). Ta βασικά στοιχεία που πρέπει να παραδοθούν από τους µελετητές αναφέρονται στο ΕΝ50119/2001 παράγραφος 7 µε την προϋπόθεση παραλαβής συγκεκριµένης γεωµετρίας της σιδηροδροµικής γραµµής. Η µελέτη πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

8 -Αριθµό, είδος και διάµετρο των κυρίως αγωγών ανάρτησης και επαφής. -Τύπος των στηριγµάτων αγωγών επαφής και ανάρτησης µε κατασκευαστικές λεπτοµέρειες. -Τανύσεις των κυρίων αγωγών, είδος τανυστικων διατάξεων µε προκαθορισµένες ανοχές ρύθµισης για αντιστάθµιση θερµοκρασιακών διαφορών. - Ανοίγµατα στύλων σε κάθε θέση, καθορισµός απόκλισης (stagger) σε κάθε θέση ανάρτησης, αποκλίσεις εκ της εφαρµογής των δυνάµεων catenary για πιθανή εκ των προτέρων αντιµετώπιση τους, π.χ τοποθέτηση σιδηρού στύλου µε απόκλιση -α από την κατακόρυφο ώστε µε εφαρµογή δύναµης που επιφέρει βέλος στην κορυφή α να έχουµε περίπου κατακορυφοτητα του στύλου. -Ύψη του αγωγού επαφής στα σηµεία ανάρτησης. -Τα profile του catenary µεταξύ ανοιγµάτων µε ειδική αναφορά στις κλίσεις του αγωγού επαφής. -Καθορισµός τανυστικων ζωνών (µηχανικός διαχωρισµός) και καθορισµός σταθερών σηµείων στο µέσον των ζωνών. - ιαγράµµατα συναρµολόγησης προβόλων (cantilevers montage diagrams) -Υπολογισµός ανύψωσης στα σηµεία ανάρτησης και µέσον ανοιγµάτων µεταξύ στηριγµάτων. -Κατάλογος ανοχών που επιτρέπονται στα γεωµετρικά στοιχεία κατά την εγκατάσταση και συντήρηση. -Ειδικές εφαρµογές για την αντιµετώπιση γεφυρών, διασταυρώσεων, άλλων εµποδίων. -Καθορισµός ηλεκτρικών ζωνών. -Καθορισµός σηµείων τροφοδοσίας µε ρεύµα. -Κατάλογος απαιτούµενων υλικών. -Οδηγίες για εγκατάσταση και συντήρηση. 5.2 Βασικές παρατηρήσεις Μελετάται και προτείνεται από τον µελετητή η θέση των στύλων, γίνεται η χωροθέτηση τους µε τοπογραφικό συνεργείο και αφού εντοπιστούν οι αναγκαίες µικροµετακινήσεις λόγω οχετών, άλλων εµποδίων όπως στύλων ΕΗ, περίπτερων κλπ. Επαναµελετάται το catenary µε τα συγκεκριµένα ανοίγµατα Η διαστασιολόγιση των προβολών δεν είναι ανεξάρτητη από την επιλογή εταιρείας παραγωγής των εξαρτηµάτων προβολών γιατί υπάρχουν διαφορές στις διαστάσεις εξαρτηµάτων. Τα διαγράµµατα συναρµολογισης προβολών πρέπει να µελετηθούν µετά την επιλογή εργοστασίου προµήθειας εξαρτηµάτων συναρµολογησης προβολών Προσοµοίωση της αλληλεπίδρασης αγωγού επαφής παντογράφου απαιτείται στις υψηλές ταχύτητες γιατί στις χαµηλές ταχύτητες ( u < 100 Κm/h ) τα δυναµικά φαινόµενα ατονούν και η εφαρµογή των κατασκευαστικών ανοχών της µελέτης µε ακρίβεια οδηγεί σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Παραδείγµατα επιτρεπόµενων ανοχών για ταχύτητες οχηµάτων µέχρι 200 Km/h σύµφωνα µε τους Γερµανικούς σιδηροδρόµους είναι ύψος αγωγού επαφής ± 100 mm µήκος από dropper σε dropper ± 20 mm stagger αγωγού επαφής ± 30 mm κλίση ± 1/ ιακοπές αλυσοειδών για διέλευση µεγάλων µεταφεροµένων όγκων Σε περιοχές λιµανιών, σταθµών µεγάλων εµπορευµατικών µεταφορών ενίοτε παρουσιάζεται η ανάγκη µεταφοράς µεγάλων όγκων, ύψους επί του φορτίου των µεγαλύτερου των 6.00m. Σε αυτά τα σηµεία απαιτείται διακοπή των catenary για διέλευση των φορτηγών µε τα ογκώδη φορτία και επαναφορά των catenary στη θέση τους µετά την διέλευση των φορτίων. Μέχρι σήµερα οι λύσεις ήταν η ανύψωση των catenary µε τηλεσκοπικούς στύλους που ανυψώνονται µε τροχαλίες η υδραυλικά έµβολα. Βασική προϋπόθεση σχεδιασµού στην περίπτωση αυτή είναι ο περιορισµός του µήκους της τανυστικης ζώνης στην περιοχή διέλευσης για να χρησιµοποιηθεί µικρότερος αριθµός τηλεσκοπικών στύλων. Με τηλεσκοπικούς στύλους δεν έχουµε απεριόριστο ύψους διέλευσης και ο απαιτούµενος χρόνος ανύψωσης και επαναφοράς είναι πολύ µεγάλος. (της τάξεως 8 εως 15h) και απαιτειται διακοπή λειτουργίας των συρµών. Με την λύση του ανοιγοµενου τύπου αυλόπορτας catenary έχουµε απεριόριστο ύψος και χρόνους ανοίγµατος Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

9 και επαναφοράς πολύ µικρούς ( της τάξεως των 60 εως 90 s ). Μια τέτοια λύση υλοποιήθηκε στην περιοχή γλύστρας σκαφών στην Γλυφάδα όπου τα ύψη καταρτιών των σκαφών επί των φορείων που ανασύρονται από την θάλασσα φτάνουν τα 10 εως 12 m. Ειδική πρόνοια µελέτης ήταν ώστε ο µηχανισµός ανοίγµατος να συµπέσει µε µέσον τανυστικης ζώνης ώστε µε την χρήση 2 τανυστικων ηµιζωνων αναντι και καταντι του µηχανισµού ανοίγµατος να αποφεύγονται η ταυτόχρονη παρουσία µηχανισµών ανοίγµατος και τάνυσης. Για την περίπτωση που ο µηχανισµός ανοίγµατος δεν συµπέσει µε µέσον τανυστικης ζώνης έχουν µελετηθεί ειδικά συστήµατα, η περιγραφή των οποίων ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος πονήµατος. (Η φωτογραφία 11) αφορά τον µηχανισµό για άνοιγµα catenary στην περιοχή γλύστρας Γλυφάδας. Παρατήρηση: Είναι καλύτερα να χρησιµοποιούνται υδραυλικοί µηχανισµοί για την κίνηση των ανοιγοµενων προβόλων γιατί σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος ακόµη και µε µια µικρή χειροκίνητη αντλία είναι επιτεύξιµο το άνοιγµα του µηχανισµού. 7 Ισχύς Υποσταθµών. Βέλτιστη απόσταση. 7.1 Ο αριθµός και ισχύς των οχηµάτων, η χρονοαπόσταση µεταξύ των οχηµάτων στις γραµµές, η ισχύς των υποσταθµών παροχής ενέργειας, η απόσταση µεταξύ των υποσταθµών, τα τροφοδοτικά καλώδια, τα καλώδια επιστροφής ρεύµατος στους υποσταθµούς, το είδος και µέγεθος των αγωγών αλυσοειδους, οι επιτρεπόµενες τάσεις κατά µήκος της γραµµής επαφής, η επιτρεπόµενη µέγιστη τάση στις σιδηροτροχιές και η επιτρεπόµενη µέγιστη θερµοκρασία των αγωγών αλυσοειδούς είναι ένα ενιαίο σύνολο µεγεθών που το ένα επηρεάζει το άλλο. 7.2 Έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα συστήµατα λογισµικού για την επίλυση της διαστασιολόγησης των ανωτέρω µεγεθών σαν ενιαίο σύνολο, τα λεγόµενα συστήµατα προσοµοίωσης ( simulation ) µε τα οποία προ της κατασκευής ελέγχεται η πληρότητα της µελέτης ηλεκτρικής έλξης. 7.3 Για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και µε την συνεργασία συνεργατών από το εξωτερικό σχηµατίστηκε ο πίνακας σύγκρισης συστηµάτων Τραµς (Tram system comparison table) και προτάθηκε ο συντελεστής ειδική εγκατεστηµένη ισχύς ( specific installed power ) (βλέπετε συνηµµένα). P l + Pd ( L1+ 2L2)N Για εύκολη σύγκριση των συστηµάτων 7.4 Από την εξέταση του πίνακα σύγκρισης συστηµάτων Τραµ αβίαστα συνάγονται τα ακόλουθα συµπεράσµατα για το Τραµ της Αθήνας Οι αγωγοί του catenary είναι υπερδιαστασιολογηµένοι Η εγκατεστηµένη ισχύς ανά Km γραµµής σε σχέση µε τον αριθµό κυκλοφορούντων οχηµάτων είναι πολύ µεγάλη. ηλαδή το κόστος αρχικής εγκατάστασης για το Τραµ της Αθήνας είναι αδικαιολόγητα υψηλό. 8 Θέµατα γειώσεων κανονισµοί Έχουν προαναφερθεί οι κανονισµοί που διέπουν τις γειώσεις για τις σιδηροδροµικές εφαρµογές και τα σχετικά θέµατα ασφαλειας (ΕΝ και ΕΝ ) Επειδή υπάρχουν συγχύσεις, όσον αφορά την έκταση εφαρµογής των κανονισµών είναι σκόπιµο στο σηµείο αυτό να αναφερθούν ( και να αξιολογηθούν ) τα ακόλουθα 8.1 Στις εγκαταστάσεις Τραµ Στρασβούργου δεν έχει γίνει γείωση µεταλλικών στύλων. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

10 8.2 Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης µε ανεπτυγµένα συστήµατα Τραµ δεν γίνεται γείωση µεταλλικών στύλων. 8.3 Αν ακολουθείται το σύστηµα στερέωσης στύλων µε αγκύρια οι στύλοι θεωρούνται γειωµένοι. Ο κανονισµός ΕΝ δεν επιβάλλει όριο αντίστασης γείωσης για τους µεταλλικούς στύλους catenary. 8.4 Ο κανονισµός παρ.6.26 αναφέρει ότι δεν υπάρχει πρακτικός κίνδυνος για τα stray currents όταν η απόσταση των κατασκευών που µπορεί να επηρεαστούν είναι µεγαλύτερη του 1.00m. Εάν έχουν µεταφερθεί τα υπόγεια καλώδια και µεταλλικοί αγωγοί εκτός ζώνης του 1.00m δεν υπάρχει κίνδυνος. 8.5 Στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες σοβαρές για επηρεασµό εγκατάστασης από stray currents και επειδή είναι µη πρακτική η απ ευθείας µέτρηση των stray currents, για λόγους ασφαλείας µπορεί να µετρηθεί η ανύψωση της τάσης της κατασκευής από την ηρεµία στην κατάσταση µε διέλευση συρµών ( µετρήσεις την νύχτα χωρίς κίνηση και την µέρα στην ώρα αιχµής). Λόγοι ανησυχίας υπάρχουν όταν έχουµε ανύψωση της µέσης τάσης πάνω από 100mV ( ΕΝ50122/1998 παρ σηµείωση 1) στην ώρα της µέγιστης κυκλοφορίας. 9 Συντήρηση αλυσοειδών ιαγνωστικά µέτρα Σκοπός της συντήρησης είναι: α)να διατηρήσει την κατάσταση της αλυσοειδούς, όπως έχει σχεδιαστεί β)να διαπιστώσει την υπάρχουσα κατάσταση α) Να επαναφέρει µέσα στα ανεκτά όρια (ανοχές) τα µεγέθη που έχουν αποκλίνει. Η συντήρηση πραγµατοποιείται µέσω της διαπίστωσης της υπάρχουσας κατάστασης και της επαναφοράς αποκλίσεων στα ανεκτά όρια. Πρέπει να αποκλειστεί η µέθοδος της συντήρησης όταν ένα υλικό έχει καταστραφεί γιατί η µέθοδος αυτή οδηγεί σε µεγάλες διακοπές κυκλοφορίας οχηµάτων. Για λόγους κόστους αποφεύγεται η συντήρηση ρουτίνας που βασίζεται σε καθορισµένους κύκλους και προτιµάται η συντήρηση που βασίζεται στα αποτελέσµατα επιθεώρησης. Βοηθητικό της συντήρησης είναι η εκ της εµπειρίας γνώση της προόδου φθοράς των αγωγών επαφής. Η αντικατάσταση των αγωγών επαφής επιβάλλεται όταν η φθορά ανέλθει σε µέγεθος µεγαλύτερο του 20% της διατοµής. Μια προσέγγιση που πλησιάζει την πραγµατικότητα είναι ότι η φθορά του 20% επέρχεται σε περάσµατα παντογράφου. Για τις συνθήκες λειτουργίας του Τραµ Αθήνας η φθορά αυτή θα επέλθει σε /10*18*360 =15.5 χρόνια. Όµως υπάρχουν σηµεία όπου υπάρχει µεγαλύτερη φθορά λόγω κακής τοποθέτησης η συγκέντρωσης µαζών και εµφανίζεται η ανάγκη για αντικατάσταση τµηµάτων αγωγού επαφής µε χρήση εξαρτηµάτων συνένωσης αγωγών ( splices ). Για ταχύτητες < 100 Km/h δεν επιτρέπονται πάνω από 10 splices στην ίδια ζώνη. 9.2 ιαγνωστικά µέτρα Η διαγνωστική αναφέρεται σε µεθόδους αναγνώρισης ανωµαλιών του συστήµατος αλυσοειδούς χωρίς τη διακοπή κυκλοφορίας των συρµών. Επιβάλλονται επιθεωρήσεις και έλεγχοι (test) κατά την διάρκεια των χρόνων προληπτικής συντήρησης Έλεγχοι κατάστασης -Η κλασική µέθοδος της διέλευσης και παρατήρησης ανωµαλιών µε τα κιάλια είναι αποτελεσµατική και πρέπει να γίνεται κάθε µήνα. -Κάθε έξη µήνες πρέπει να γίνεται λεπτοµερής έλεγχος κατάστασης των αγωγών, προβόλων, στηριγµάτων και τανυστικων µηχανισµών. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

11 Κάθε 2 χρόνια πρέπει να γίνεται έλεγχος των τροφοδοτικών καλωδίων, τραβέρσων, παραβίασης δυναµικού περιτυπώµατος Λειτουργικοί έλεγχοι. α) Έλεγχος µεταβολής γεωµετρίας και ύψους διασταυρώσεων κάθε έξη µήνες µε εφαρµογή δύναµης παντογράφου προκαθορισµένη. β) Έλεγχος των µεγεθών stagger, κλίσεων των προβολών και βραχιόνων ανάρτησης (steady arm), µεταβολών θέσεων εξαρτηµάτων ανάρτησης (clamps) ώστε να µην εµποδίζεται η διέλευση των παντογράφων. Ο έλεγχος γίνεται µε µια ταχύτητα γύρω στα 40Km/h και προκαθορισµένη δύναµη παντογράφου (=150Ν) κάθε 12 µήνες. γ) Έλεγχος των υψών γραµµών επαφής σε σηµεία όπου έχει γίνει για κάποιους λόγους µείωση του ονοµαστικού ύψους, κάθε 12 µήνες. δ) Έλεγχος της ανύψωσης γραµµής επαφής µε την έννοια της επιθεώρησης παραβίασης των ηλεκτρικών αποστάσεων που επιβάλλουν οι κανονισµοί ιδιως κάτω από γέφυρες, σε τούνελ. Ο έλεγχος γίνεται µε µια δύναµη στατική προκαθορισµένη και περίπου διπλάσια της ενασκούµενης από τον παντογράφο σε γραµµή δίχως ρεύµα και γειωµένη, κάθε 24 µήνες. ε) Έλεγχος της διαµέτρου (διατοµής) γραµµής επαφής σε όλο το µήκος και ιδιαίτερα σε σηµεία υποψίας µεγάλης φθοράς. Ο έλεγχος γίνεται κάθε 60 µήνες αλλά αν σηµειωθεί προοδευτικά φθορά οι έλεγχοι πυκνώνουν. Εξαρτάται και από τον ρυθµό διέλευσης παντογράφων. στ) Έλεγχος της δυναµικής συµπεριφοράς αλυσοειδούς δηλαδή της δυναµικής αλληλεπίδρασης αγωγών επαφής και παντογράφων στην κανονική ταχύτητα διέλευσης και κανονική δύναµη που εξασκείται από τον παντογράφο. Για τον έλεγχο αυτό πρέπει να υπάρχει ειδικό όχηµα η ειδική συσκευή προσαρµοσµένη σε κανονικό όχηµα. Κάθε 24 µήνες. ζ) Έλεγχος της γεωµετρίας της αλυσοειδούς µετά κάθε εκτεταµένη επισκευή και ειδικά γεγονότα (καταιγίδες, πάγοι, πολύ υψηλή θερµοκρασία) η) Έλεγχος της ηλεκτρικής συµπεριφοράς της γραµµής µετά από 20 µη εντοπισµένα βραχυκυκλώµατα. ιαγνωστική µέθοδος που έχει αρχίσει να εφαρµόζεται στον έλεγχο των αλυσοειδων είναι ο έλεγχος µε θερµοκαµερα που εντοπίζει αυξηµένες θερµοκρασίες σε σηµεία ζηµιών. Απαιτείται ειδική εκπαίδευση προσωπικού στην µέθοδο thermo vision και όχι η αγορά µιας ακριβής θερµοκαµερας. 10 Αισθητική εντός πόλεων- ιασταυρώσεις µε trolley-bus 10.1 Αισθητική εντός πόλεων Το καθαρό σιδηροδροµικό catenary µε τους στύλους τους προβόλους και τους πολλούς αγωγούς δηµιουργούν µια αισθητική επιβάρυνση ιδιαίτερα στα κέντρα ιστορικών πόλεων. Τα µέτρα που µπορούν να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των αισθητικών επιπτώσεων είναι η ελαχιστοποίηση του αριθµού στύλων και µη χρήση messenger. Αυτό γίνεται µε 4 τρόπους: α)με αύξηση της απόστασης των, αύξηση της διατοµής, του αγωγού επαφής, κατάργηση των αγωγών messenger και αύξηση της δύναµης τάνυσης για µικρότερα βέλη στο µέσον στύλων. β)µε την χρήση του ίδιου στύλου για ανάρτηση catenary tram, catenary trolley, σωµάτων οδοφωτισµού και σωµάτων κυκλοφορίας, τροχαίας κίνησης. Παράδειγµα αποφυγής οι πολλοί στύλοι στον ιστορικό βράχο του Πανός στην Αρδητού.( βλέπετε φωτογραφίες 12) γ)η χρήση στηρίξεων επι κτιρίων σε συνδυασµό µε πολυεστερικά καλώδια που παίζουν και ρόλο µόνωσης. δ)η τοποθέτηση στύλων πίσω από δέντρα για την απόκρυψη τους ιασταυρώσεις Tram-Trolley Οι διασταυρώσεις Tram-Trolley είναι προβληµατικές για τους εξής λόγους α) ηµιουργούν αντιαισθητικό αποτέλεσµα λόγω πολλών καλωδίων ανάρτησης β)οι αλλαγές κλίσεων που επιβάλλονται στους αγωγούς επαφής για την επιτυχία των µονώσεων και της διέλευσης επιβάλλουν χαµηλές ταχύτητες στα Tram και εκτροχιασµούς βραχιόνων ρευµατοληψίας (τρολέδων) στα Trolley γ)αν υπάρχουν διαφορετικές τάσεις τροφοδοσίας τα προβλήµατα µόνωσης είναι σηµαντικά. Υπάρχουν 2 είδη διασταυρώσεων: 1)Οι απλές που επιβάλουν ένα µήκος αγωγού επαφής χωρίς τάση είτε στην πλευρά του Trolley είτε στην Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

12 πλευρά του Tram. Αποφεύγεται η χρήση µονωµένου µήκους catenary στην πλευρά του Tram γιατί αν το όχηµα σταµατήσει µε τον παντογράφο στο τµήµα χωρίς ρεύµα δεν µπορεί να κινηθεί γιατί δεν έχει βοηθητικό κινητήρα diesel (µειονέκτηµα). Τα Trolley έχουν βοηθητικό κινητήρα και έτσι ακόµα και να σταµατήσουν σε τµήµα χωρίς ρεύµα µπορούν να κινηθούν µε τον κινητήρα diesel. 2)Οι σύνθετες που υπάρχει τροφοδοσία ρεύµατος και στο Tram και στο Trolley µε χρήση jumpers. Εδώ τα προβλήµατα µόνωσης, ευθυγράµµισης, απαιτούµενου καθαρισµού, είναι σηµαντικά και επιβάλλουν συνεχή ενασχόληση (βλέπετε φωτογραφίες 13, 14, 15). Στο εξωτερικό αποφεύγουν συστηµατικά να έχουν διασταυρώσεις Tram-Trolley µε χάραξη πορειών από διαφορετικούς δρόµους και στην περίπτωση που δεν µπορούν να αποφευχθούν οι διασταυρώσεις τότε χρησιµοποιείται η ίδια τάση (τροφοδοσίας από ίδιο υποσταθµό) ώστε να απλοποιηθούν τα προβλήµατα µονώσεων. Επειδή το σύστηµα catenary Tram τανύεται έχουµε µικρές µετακινήσεις λόγω θερµοκρασίας κοντά στα µέσα τανυστικης ζώνης και µεγάλη προς τα άκρα. Το συστηµα catenary Trolley δεν τανύεται και πρακτικά µπορούµε να θεωρήσουµε ότι δεν κινείται. (χρειάζεται 2 ρυθµίσεις τον χρόνο). Συνεπώς όταν συνδέουµε catenary Tram και Trolley (σταθερό σηµείο) επιβάλλουµε προσπάθεια κίνησης στο catenary του Trolley, ουσιαστικά ανάπτυξη δυνάµεων που δεν είχαν προϋπολογισθεί. Για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί ειδικά crossings Trolleys Tram που επιτρέπουν µετακινήσεις του αγωγού Trolley. Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι τα crossing πρέπει να αποφεύγονται. Αν υπάρχει ανάγκη τοποθέτησης να τοποθετούνται σε θέσεις κοντά στα µέσα τανυστικης ζώνης ώστε οι µετακινήσεις να ελαχιστοποιούνται και όχι πάνω στις στροφές. 11 Προτάσεις για το Tram Αθήνας. Μετά από τα ανώτερω για την περίπτωση της Αθήνας και ιδίως για τις νέες επεκτάσεις προτείνονται τα εξής 11.1 Κατάργηση της χρήσης του αντιαισθητικού σιδηροδροµικού catenary. Χρήση µόνον αγωγού επαφής µε αύξησης της διατοµής αν χρειάζεται στα 170mm υλικό Cu-Mg για ανάπτυξη µεγαλύτερων τανύσεων και χρήση µικρότερου αριθµού στύλων. Αν από τη µελέτη προσοµοίωσης προκύπτει ότι χρειάζεται µεγαλύτερες διατοµές τότε η αύξηση της διατοµής θα γίνει µε παράλληλο υπόγειο αγωγό Επανεξέταση του είδους στύλων που χρησιµοποιούνται µε διερεύνηση της χρήσης στύλων σκυροδέµατος που ύστερα από µακρόχρονες έρευνες έχουν γίνει αποδεκτοί σε σιδηροδροµικές εφαρµογές, είναι πιο φθηνοί και πιο ακίνδυνοι λόγω µη απαιτούµενης γείωσης 11.3 Εξέταση της χρήσης στήριξης catenary σε κτίρια για την αποφυγή στυλων 11.4 Αποµάκρυνση των παλιών στύλων Trolley στο κέντρο της Αθήνας και στήριξη catenary Trolley στους στύλους Tram όπως είχε µελετηθεί 11.5 Επανεξέταση του είδους των υποσταθµών διότι λόγω υπερδιαστασιολόγισης σπαταλούνται χρήµατα. Κατάργηση του Υ/Σ Ν Αποφυγή κατά τις νέες χαράξεις διασταυρώσεων µε Trolley. Στην περίπτωση αδυναµίας αποφυγής να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος σταθµός τροφοδοσίας, δηλαδή η ίδια τάση, για να αποφευχθούν τα προβλήµατα Εξονυχιστικός έλεγχος των µελετών προσοµοίωσης µε προκαθορισµό των πραγµατικών απαιτήσεων των νέων γραµµών ώστε να µην οδηγούµαστε σε υπερδιαστασιολογήσεις και αύξηση του κόστους που οδηγεί και στην αναβολή των έργων Στο στάδιο της µελέτης να γίνεται πραγµατικός έλεγχος της θέσης των νέων στύλων ώστε µε την τοποθέτηση τους να καταργούνται όπου είναι δυνατόν στύλοι όπως : Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

13 α) φωτισµού δρόµων β) Trolley γ) καµερών παρακολούθησης δ) οδοσήµανσης Στις φωτογραφίες 16 εως 20 φαίνεται ότι η λογική της φύτευσης για κάθε λειτουργία και ενός στύλου πρέπει να αποφευχθεί στο µέλλον. 12 Τελειώνοντας θέλω να αναφερθώ στην γενική αρχή για την εγκατάσταση µιας νέας γραµµής Tram. Πρέπει να εξυπηρετεί περιοχές κατοικίας µε περιοχές ανθρωπινων δραστηριοτήτων (δηλαδή εργασίας και εµπορίου) Από αυτό συνάγεται ότι η επέκταση προς Πειραιά και Νίκαια Πέραµα θα δηµιουργήσει κίνηση ενώ η επέκταση προς Βούλα που από την ανατολική πλευρά είναι αραιοκατοικηµένη και από την άλλη έχει θάλασσα, είναι άσκοπη από άποψη επιβατικής κίνησης. Βιβλία αναφοράς 1. Ins. Romulus Onea. Constucta linei de condact pentru Electrificarea Cailor Ferate, vol 1-2/ Siemens. Contact lines for electric Railways./2001 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

14 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

15 ` Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

16 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

17 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

18 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

19 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

20 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

21 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

22 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

23 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

24 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

25 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

26 Φωτογραφία 1 ιακόπτης τροφοδοσίας (feeding point) Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

27 Φωτογραφία 2 Αντικατάσταση messenger wire από καλώδια κατώ από γέφυρα Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

28 Φωτογραφία 3 Αντικατάσταση messenger wire από καλώδια κατώ από γέφυρα Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

29 Φωτογραφία 4 ιακόπτης τροφοδοσίας µε µηχανισµό κίνησης επι στύλου Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

30 Φωτογραφία 5 Αποµονωτήρας και διακόπτης βραχυκύκλωσης του Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

31 Φωτογραφία 6 Σηµείο τροφοδοσίας πριν και µετα τον αποµονωτή Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

32 Φωτογραφία 7 Aγωγοί επαφής µε 2 παράλληλους αγωγούς 120mm 2 Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

33 Φωτογραφία 8 Τανυστκός στύλος µορφής H µε αντίβαρα εντός διατοµής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

34 Φωτογραφία 9 Τανυστικός στύλος από σκυρόδεµα µε κλωβό προστασίας αντιβάρων Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

35 Φωτογραφία 10 Push off και pull off cantilever Εµφανές zig-zag ( stagger) της γραµµής επαφής Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

36 Φωτογραφία 11 Μηχανισµός ανοίγµατος catenary για διέλευση µεγάλων όγκων Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

37 Φωτογραφία 12 Άκοµψη συγκέντρωση ιστών επι της Αρδητού Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

38 Φωτογραφία 13 Crossing Tram Trolley σε στροφή Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

39 Φωτογραφία 14 Crossing Tram- Trolley. ιακρίνεται η τροφοδοσία γραµµής Tram εντός των αγωγών Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

40 Φωτογραφία 15 Crossing Tram Trolley. ιακρίνονται οι προσαρµογές κλίσεις γραµµής Tram και οι προστασίες έναντι εκτροχιασµού τρολέδων. Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

41 Φωτογραφία 16 Άσκοπη συγκέντρωση ιστών και τενόντων ανάρτησης στο κέντρο της Αθήνας Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

42 Φωτογραφία 17 άσος ιστών στο κέντρο της Αθήνας Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

43 Φωτογραφία 18 Ένας από τους δυο ιστούς Trolley ή Tram µπορεί να καταργηθεί Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

44 Φωτογραφία 19 Ο ιστός του Tram τοποθετήθηκε ισχυρότερος για να καταργηθεί ο ακριβώς µπροστά ιστός Trolley Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

45 Φωτογραφία 20 Συνδιασµός ιστών Tram και φωτισµού οδού Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

46 Φωτογραφία 21 Τανυστικός στύλος µε αντίβαρα εντός. Φαίνεται η οπή εισόδου συρµατοσχοίνου τάνυσης Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές, ΤΕΕ, Αθήνα, Ιαν.,

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΙΕ) ΤΡΑΜ ΑΘΗΝΩΝ: ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Γ. Κεφάλας, Α. Ηλιόπουλος ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τηλ. +30 210 9978000, Fax + 30 210 9911543 e-mail: gkefalas@tramsa.gr, aniliopoulos@tramsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με θέμα ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ PLC Σπουδαστής : Σταυγιανουδάκης Νικόλαος Τηλ: 6978111709 Επιβλέπον

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΡΠΟΥΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟΥ 500 ΚΛΙΝΩΝ Εισηγητής: Φραγκιαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ... 3 2 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 3 2.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΡΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ (MRL) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.- Ing. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου

Κεφάλαιο 4. Υγροποίηση Φυσικού Αερίου Κεφάλαιο 4 Υγροποίηση Φυσικού Αερίου 4.1 Εισαγωγή Ο κύριος λόγος για το την υγροποίηση του φυσικού αερίου είναι η κατά 600 φορές µείωση του όγκου λόγω της αλλαγής φάσης (αέριο σε υγρό). Στη φυσικά επικρατούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία του ϕοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΣΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.τριβελασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο κεφάλαιο 2ο κεφάλαιο 3ο κεφάλαιο 4ο κεφάλαιο 5ο κεφάλαιο 6ο κεφάλαιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ο κεφάλαιο 2ο κεφάλαιο 3ο κεφάλαιο 4ο κεφάλαιο 5ο κεφάλαιο 6ο κεφάλαιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί μία μελέτη του Τραμ της περιοχής των Αθηνών. Επιχειρεί να παρουσιάσει τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να καταστήσει σαφείς τις προκλήσεις που προκύπτουν κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων

ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων ΒασικέςΑρχές ΠρόωσηςΠλοίων Επιµέλεια: Ν. Π. Κυρτάτος Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ www.lme.naval.ntua.gr Βασικές Αρχές Πρόωσης Πλοίων 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους:

Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τεχνικό εγχειρίδιο εκδόθηκε από το Τµήµα Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης της EXALCO Α.Ε. για δύο βασικούς λόγους: 1. Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας κατασκευής των συστηµάτων της. 2. Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Σπουδαστής: Γογόπουλος ΠαναγιώτηςΑΕΜ: 853/1042 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: <<ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: <<ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ>> Α.Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΧΑΡΑΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θερμική συμπεριφορά γραμμών διανομής Μέσης Τάσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εγκατάσταση και Συντήρηση Υδραυλικού Ανελκυστήρα» Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κρυσταλλία Σηφακάκη

Διαβάστε περισσότερα