ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΥΔΗ Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές, Επιστημονική, Ερευνητική και Διοικητική Δραστηριότητα Θεσσαλονίκη,

2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων, Τομέας Ζωικής παραγωγής, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Διεύθυνση κατοικίας Παρνασσού 7, T.K ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επικοινωνία Τηλέφωνο Εργασίας: / Fax E- mail ΣΠΟΥΔΕΣ 1981: Πτυχίο του Τμήματος Γεωπονίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1984: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Ειδίκευση Zωοτεχνία και Διατροφή Aγροτικών Zώων του Tμήματος Mεταπτυχιακών Σπουδών της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του A.Π.Θ. 1989: Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) Γαλλίας. Γαλλική γλώσσα: Αγγλική γλώσσα: Άριστα (Diplôme de langue française) Πολύ καλά ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1981: Παρακολούθηση Eργαστηριακών σεμιναρίων εφαρμογής ενζυμο- ανοσοποιητικών μεθόδων στο Technische Universität München- Lehrstuhl für Physiologie der Fortplflanzug und Laktation. Μόναχο Γερμανίας. 1983: Παρακολούθηση μαθημάτων Μεταπτυχιακού επιπέδου Cours Superieur sur la Reproduction Ovine, μέσω του προγράμματος AGRIMED της Ε.Ο.Κ., στο INRA - Institut National de la Recherche Agronomique Γαλλίας (Rabuillet). Μαθήματα: Physiology de la reproduction (Caractéristique des principales races francaises: saison de reproduction, prolificité, puberté Le cycle oestral et son contrôle. Induction de l ovulation par traitement hormonal et/ou par effet bellier. Apparition et detection de l oestrus chez la femelle cyclique et allaitante. Technique d endoscopie Activité ovarienne. Control de la gestation par dosage radioimunologique de la progesterone dans le sang et dans le lait. Test de gestation. Aspect pratique de la castration chez le male et la femelle. Technique d anesthesia respiratoire. Fécondation in vitro et in vivo. Transplantation et développement. Transplantation embryonnaire: aspect pratique. etc.) Parasitologie (Parasitisme du jeune en elevage hors sol Epidemiologie des sntongyloses pulmonaire ovins. etc.) Pathologie de la reproduction (Brucellose abortive et epidimydite contagieuse du bullier. Listeriose Brucellose séance pratique, autopsie d une brebis. Chlamydiose et Salmonellose ovine. Importance des malade. Epidemiologie, diagnostic, prophylaxie. etc) 1986: Ειδίκευση σε θέματα Μεταφοράς Εμβρύου σε μικρά μηρυκαστικά και μετρήσεων ορμονών στο Εργαστήριο Dosages des Hormonaux στο INRA - Institut National de la Recherche Agronomique. 2

3 1988: Μετεκπαίδευση δύο ετών ( ) στο INRA Γαλλίας, στην ωοθυλακογένεση και μικροχειρισμών που αφορούσαν την ωοθήκη των μικρών μηρυκαστικών. Τέλος εκπαιδεύτηκα στην εφαρμογή λαπαροσκοπικών μεθόδων και μικροχειρισμών της ωοθήκης τις οποίες εφάρμοσα μετέπειτα για τη μελέτη της φυλής Χίου και Σερρών. Οι μικροχειρισμοί της ωοθήκης εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα μικρά μηρυκαστικά : Πρόσκληση(Dr. M.A. Driancourt) για ένα μήνα κάθε χρόνο στο Institut National de la Recherche Agronomique του INRA- Tours Γαλλίας. Εξειδίκευση στις Νέες Τεχνικές και το σχεδιασμό κοινών ερευνητικών πρωτοκόλλων : Συνεργασία (1 μήνα/έτος) με το INRA - Institut National de la Recherche Agronomique και Station d Amélioration Génétique des Animaux (Dr. P. Chemineau, Dr. M.A. Driancourt και Dr. L. Bodin) για τη μελέτη Γενετικών Παραμέτρων της Ωοθυλακικής Δραστηριότητας που αφορούσαν φυλές προβάτων Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας. 2000: Εκπαίδευση σε τεχνικές «Υπερηχογραφίας» στο INRA Γαλλίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προπτυχιακά Μαθήματα Οργάνωση και διδασκαλία (θεωρία, εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκδρομές) των παρακάτω μαθημάτων: Φυσιολογία Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων Νέες Τεχνικές στην Αναπαραγωγή Αναπαραγωγή Ζωοτεχνία Τεχνητή Σπερματέγχυση Προβατοτροφία Αιγοτροφία Ενδοκρινολογία Αγροτικών Ζώων Ιπποτροφία Μεταπτυχιακά Μαθήματα Οργάνωση και διδασκαλία (θεωρία, εργαστήρια και εκπαιδευτικές εκδρομές) των παρακάτω μαθημάτων: Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή μικρών μηρυκαστικών. Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή βοοειδών και μονόπλων. Έλεγχος Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων Έλεγχος της Αναπαραγωγικής Λειτουργίας των Αγροτικών Ζώων. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Αναπαραγωγική λειτουργία των Αγροτικών Ζώων. Ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Φυσιολογία Αναπαραγωγής Ζωικών Οργανισμών. Ενδοκρινολογία Ιχθύων. Επιβλέπουσα σε: 3

4 Διδακτορικές Διατριβές (7), εκ των οποίων έχουν όλες περατωθεί. Μεταπτυχιακές Διατριβές (10) εκ των οποίων έχουν όλες περατωθεί. Προπτυχιακές Διατριβές (60) εκ των οποίων έχουν όλες περατωθεί. Συμμετοχή σε εξεταστικές επιτροπές στα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θράκης. Διδακτικές Σημειώσεις Χατζημηνάογλου Ι., Λιαμάδης Δ. και Αυδή Μ., Εισαγωγή στη Ζωική Παραγωγή. Εκδόσεις Σ. Γιαχούδη Μ. Γιαχούδης. Σελ 264. Αυδή Μ. Τεχνητή Σπερματέγχυση στα Αγροτικά Ζώα Τμήμα Εκδόσεων, Πανεπιστημιακό Τυπογραφείο. Α.Π.Θ. Σελ 67. Αυδή Μ. Σημειώσεις Ενδοκρινολογίας Ιχθύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σελ 62. Αυδή Μ. Εφαρμοσμένη Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις μαθήματος. Αυδή Μ. Ιπποτροφία. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις μαθήματος. Αυδή Μ. Εγχειρίδια εφαρμογής αναπαραγωγικών πρωτοκόλλων σε μικρά μηρυκαστικά (CRAFT, AITECH, FLOCK REPROD). ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών από το 1993 ως σήμερα. Τον Απρίλιο του 1991 συμμετείχα σε Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη Μελέτη των Προβλημάτων του Κλάδου της Αιγοπροβατοτροφίας. Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή των επιστημονικών συναντήσεων της Ε.Ζ.Ε. από το 1991 έως το 2000: Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ως εκπρόσωπος του Τομέα Ζωικής Παραγωγής από το 2000 ως το2015. Από το 2004 μέχρι σήμερα, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων του Τομέα Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Οργάνωση και εξοπλισμός εκ νέου του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων (Αγρόκτημα, Α.Π.Θ.) Από το 2010 μέχρι σήμερα, Διευθύντρια του Τομέα Ζωικής Παραγωγής (Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Υπεύθυνη ερευνήτρια διακρατικής Eλληνο- Γαλλικής Επιστημονικής Συνεργασίας για την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο "Seasonal variations of oestrous behaviour and ovulation rate in Chios and Serres ewes in Greece". Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν το Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων του Τομέα Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος 4

5 Γεωπονίας του Α.Π.Θ., ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Χαλκιδικής και ο Ερευνητικός Σταθμός Φυσιολογίας Αναπαραγωγής του INRA- Tοurs Γαλλίας (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού έργου με τίτλο: "Δημιουργία πυρήνα προβάτων φυλής Xίου με υψηλό ποσοστό πολυδυμίας και διάδοση αυτού του γενετικού υλικού με την εφαρμογή της μεταφοράς εμβρύου και της εξωσωματικής γονιμοποίησης", του οποίου η χρηματοδότηση είχε εγκριθεί στα πλαίσια του ΠENEΔ 91. Κατά την εκτέλεση του έργου αυτού εκπαιδεύθηκαν δύο (2) προπτυχιακοί και ένας (1) μεταπτυχιακός φοιτητής (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός υπεύθυνος διετούς ερευνητικού έργου με τίτλο: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς εμβρύου και της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε πρόβατα φυλής Χίου με υψηλό ποσοστό πολυδυμίας: Εφαρμογή των μη χειρουργικών μεθόδων εμβρυοσυλλογής και εμβρυομεταφοράς, του οποίου η χρηματοδότηση είχε εγκριθεί στα πλαίσια του ΠENEΔ 95. Κατά την εκτέλεση του έργου αυτού εκπαιδεύτηκαν ένας (1) προπτυχιακός και δύο (2) μεταπτυχιακοί φοιτητές (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ του INRA- Tours - Castanet Tolosan, Station d Amélioration Génétique des Animaux, (Dr. L. Bodin), INRA- Tours, Station de Physiologie de la Reproduction (Dr. M.A Driancourt, Dr. P. Chemineau) Επιστημονικός υπεύθυνος από Ελληνικής πλευράς (partner) Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος CRAFΤ, FA- S Strengthen the European Goat industry by developing a new reproduction strategy, including the distribution of kidding during the year, το οποίο έχει αξιολογηθεί με Α+ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συμμετείχαν άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία, με αντικείμενο την Αιγοτροφία στις Μεσογειακές Χώρες (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός υπεύθυνος από Ελληνικής πλευράς (partner) Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος, QUALITY OF LIFE AND MANAGEMENT OF LIVING RESOURCES QLK5- CT με τίτλο: Dissemination of Animal Insemination Technology for goats in Europe. Στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν άλλες πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ολλανδία), με αντικείμενο τη «Διάδοση νέων Τεχνολογιών στην Αναπαραγωγή των Αιγών» (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός συνυπεύθυνος του ανταγωνιστικού ερευνητικού προγράμματος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», που είχε προκηρυχθεί και χρηματοδοτείται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με αντικείμενο «Εκτίμηση 5

6 βιοποικιλότητας και προστασία πληθυσμών υπό εξαφάνιση» (ανταγωνιστικό πρόγραμμα) Επιστημονικός υπεύθυνος του ανταγωνιστικού ερευνητικού προγράμματος: FLOCK REPROD Hormone- free non- seasonal or seasonal goat reproduction for a sustainable European goat- milk market. SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME. ΔΙΕΘΝΗ WORKSHOPS 1995: Workshop για τη σύνταξη του ερευνητικού προγράμματος CRAFT, FA- S2-9207, το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 1997 για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. (Paris, Γαλλία). 1998: Workshop στη Θεσσαλονίκη, για την οργάνωση των πειραμάτων που θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια του προγράμματος CRAFT, FA- S Κατά τη συνάντηση αυτή διοργανώθηκε επίσης ημερίδα για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής με εισηγητές του INRA Dr. Terqui, Dr. Brice G. (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα). 1998: Workshop στη συνάντηση εργασίας του προγράμματος CRAFT, FA- S (Paris, Γαλλία). 1999: Workshop Portugal του προγράμματος CRAFT, FA- S Παρουσίαση του 1 ου report από Ελληνικής πλευράς «Potential for out of season breeding» (Mirandela, Πορτογαλία). 1999: Οργάνωση Workshop στα πλαίσια του προγράμματος CRAFT, FA- S2-9207, στη Θεσσαλονίκη. Επίσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ομάδα έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ μετά από πρόσκληση για συνεργασία του INRA με το ΕΘΙΑΓΕ. 2000: Workshop του προγράμματος CRAFT, FA- S και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων από ελληνικής πλευράς με τίτλο «Seasonality in goats in Greece» (Σαρδηνία, Ιταλία). 2002: Οργάνωση Workshop του προγράμματος CRAFT, FA- S και παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων από ελληνικής πλευράς με τίτλο «Validation in farms of the new breeding strategies». Ταυτόχρονα, οργάνωση ημερίδας με τίτλο «Μεσογειακή αιγοτροφία», σε συνεργασία με τη γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ, στη Λάρισα. Την ημερίδα παρακολούθησαν 300 άτομα, γεωτεχνικοί, κτηνοτρόφοι και εκπρόσωποι γαλακτοβιομηχανιών. 2001: Workshop του προγράμματος CRAFT, FA- S και παρουσίαση της τελικής έκθεσης των πειραμάτων από ελληνικής πλευράς με τίτλο «Sexual activity and sperm collection» (Poitiers, Γαλλία). 6

7 2002: Workshop του προγράμματος AITECH QLK5- CT με τίτλο «Dissemination of Animal Insemination Technology for goats in Europe». Definition and validation of the subject for the good practices for goats reproduction handbook (Montpellier, Γαλλία). 2003: Workshop του προγράμματος AITECH QLK5- CT και σύνταξη του 1 ου report με τίτλο «Greek goats breeding» (Santarem, Πορτογαλία). 2003: Workshop του προγράμματος AITECH QLK5- CT και παρουσίαση της έκδοσης του εγχειριδίου αναπαραγωγής με τίτλο «Good practices for goats Reproduction, Handbook» (Pavia, Ιταλία). 2004: Symposium satellite caprin, La Villette, Paris. Project European AITECH QLK5- CT Variations saisonnières de l activité ovulatoire et du poids vif chez la chèvre locale Greque (Paris, Γαλλία). 2009: Workshop του ερευνητικού προγράμματος FLOCK REPROD - Hormone- free non- seasonal or seasonal goat reproduction for a sustainable European goat- milk market. SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME με θέμα την οργάνωση των πειραμάτων (Paris, Γαλλία). 2012: Workshop του προγράμματος FLOCK REPROD. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πακέτου Εργασιών WP1 Καθορισμός της αναπαραγωγικής περιόδου των αιγών της φυλής Capra prisca, Σκοπέλου και Δαμασκού (Murcia, Ισπανία). 2013: Workshop του προγράμματος FLOCK REPROD. Συγγραφή και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Πακέτου Εργασιών WP4 - Εφαρμογή πρωτοκόλλων ΤΣ με μειωμένη ή μηδενική χρήση εξωγενών ορμονών σε σύγκριση με το κλασσικό πρωτόκολλο (Ispra, Ιταλία). 2013: Workshop του προγράμματος FLOCK REPROD. Εκτενής παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πειραματισμών του ερευνητικού προγράμματος. Απολογισμός του ερευνητικού προγράμματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συζήτηση για μελλοντικούς πειραματικούς στόχους (INRA - Tours, Γαλλία). Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια Παρουσίαση (πέντε) εργασιών, στην 4η Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στα Ιωάννινα στις 24-25/09/1984. Παρουσίαση εργασίας, στο F.A.O. Symposium που έγινε στην Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του Παρουσίαση εργασίας, στο 4ο Πανελλήνιο Kτηνιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Aθήνα στις 19-22/11/1987. Παρουσίαση εργασίας, στο 3rd World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding που έγινε στο Παρίσι, Γαλλία, στις 19-26/06/1988. Παρουσίαση (τριών) εργασιών, στην 7η Eπιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στην Ξάνθη στις

8 Παρουσίαση (τριών) εργασιών, στην 8η Eπιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στο Βόλο στις Παρουσίαση εργασίας, στο 9th Annual ESHRE Meeting που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις Παρουσίαση (δύο) εργασιών, στο 6ο Πανελλήνιο Kτηνιατρικό Συνέδριο που έγινε στην Aθήνα στις Παρουσίαση εργασίας, στο Annual Conference of Society for the Study of Fertility που έγινε στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, στις Παρουσίαση εργασίας, στην 11η Eπιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στη Λάρισα στις Στο International Conference on Goats που έγινε στην Tours παρουσιάστηκε η εργασία με αριθμό 52. Στη 7ème Rencontres Recherches Ruminants που έγινε στο Παρίσι, Γαλλία, στις παρουσιάστηκε η εργασία με αριθμό 53. Εισηγηση για την «Αιγοτροφία στη Μεσογειο» σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην «Γαλακτοβιομηχανία ΟΛΥΜΠΟΣ» από το INRA, CAPRI- IA. Παρουσίαση (τριών) εργασιών, στην 17η Eπιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στη Δράμα στις Στο «Congres Iberico de Reproduction Animal που έγινε στο Porto 6, 7 και 8 Ιουλίου το 2001 παρουσιάστηκε εργασία. Παρουσίαση (δύο) εργασιών, στην 18η Eπιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας που έγινε στα Ιωάννινα στις Στο 7 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production που έγινε στο Montpellier από παρουσιάστηκε εργασία. Παρουσίαση εργασίας για τη «Εκτίμηση της Γενετικής Βιοποικιλότητας στο Σκυριανό αλογάκι». «Ελληνική Εταιρεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς» Αθήνα, 2004 Άλλες Δραστηριότητες Πρόσκληση από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αγελαδοτρόφων Αξιού για επιστημονική υποστήριξη του Συλλόγου (2000). Πρόσκληση από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και την Ομάδα Έργου αιγοπροβατοτροφίας - τυροκομικά που συντονίστηκε από τη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ελασσόνας - Κίσαβου ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. στα πλαίσια της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος του Γ ΠΕΠ Θεσσαλίας «Δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης του πληθυσμού της Θεσσαλικής υπαίθρου» (18 Ιουλίου 2003), ως εισηγήτρια σε θέματα αιγοπροβατοτροφίας Ήμουν μέλος της επιτροπής σύνταξης της πρότασης για χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ της Αναδιάρθρωσης/Ενίσχυσης του Υπάρχοντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ( ). Ήμουν επιστημονικός σύμβουλος της ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ Α.Ε. στην υπό ίδρυση πρότυπη προβατοτροφική μονάδα της στην περιοχή της Λάρισας. Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ για τη πρακτική άσκηση των φοιτητών ( ). Εξετάστρια στο ΙΚΥ από το 2002 ως σήμερα. Πρόσκληση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για «Αναμόρφωση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και βιβλίων της Ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής των ΤΕΕ ( 2003 Απρίλιος). 8

9 Εισηγήτρια σε Σεμινάρια Το Νοέμβριο του 1991 σε θέματα Εφαρμογών της Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή, ιδιαίτερα στα μικρά μηρυκαστικά, σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα. Το Μάιο του 1992 σε σεμινάριο με τίτλο Εξοικονόμιση Ενέργειας με Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές που διοργάνωσε το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Λάρισας στη Λάρισα. Το Νοέμβριο του 1993 σε σεμινάριο με τίτλο Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Τον Οκτώβριο του 1995 σε σεμινάριο με τίτλο Βελτίωση της Κτηνοτροφικής Παραγωγής στο Ν. Θεσσαλονίκης που διοργάνωσε το ΚΕΚ ΠΑΣΕΓΕΣ στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τον Οκτώβριο του 1995 σε σεμινάριο με τίτλο Διαχείριση Κτηνοτροφικών Μονάδων που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μετά από πρόσκληση από το τμήμα «Οργάνωση και Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» εισηγήθηκα το θέμα: Βιολογική Κτηνοτροφία (Μάιος 2001 Αγρίνιο, Θέρμο). Στο Ζάππειο Μέγαρο μετά από πρόσκληση των Ελλήνων Βιο- καλλιεργητών. Εισηγήτρια με θέμα «Το προφίλ της Βιολογικής Κτηνοτροφίας στην Ε.Ε» (Οκτώβριος 2002). Στο Δήμο Ινάχου Αιτ/νίας μετά από πρόσκληση για εισήγηση με θέμα «Μεσόγειος χώρα των μικρών μηρυκαστικών» (2004). Στη Λέσβο σε Ημερίδα υπό τη διοργάνωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με θέμα «Διαχείριση της αναπαραγωγής για την αύξηση της παραγωγικότητας των μικρών μηρυκαστικών» (Μάιος 2005). Πρόσκληση από το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (2005) με θέμα «Αναπαραγωγή Σπερματέγχυση». Οργάνωση ημερίδας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Μεσόγειος χώρα των μικρών μηρυκαστικών» (Καβάλα, 2007). Πρόσκληση της Περιφέρειας Έβρου για εισήγηση: «Δυνατότητες και προοπτικές της ελληνικής Αιγοτροφίας στα πλαίσια της Ε.Ε.» (Αλεξανδρούπολη, 2008). Πρόσκληση σε Ημερίδα για παρουσίαση με θέμα «Η βιοποικιλότητα στο Θεσσαλικό χώρο» (Καρδίτσα 2009). Πρόσκληση του ΕΛΟΓ στην Αθήνα για παρουσίαση με θέμα «Παρούσα κατάσταση και προοπτική της Ελληνικής Αιγοτροφίας» (Οκτώβριος 2011). Μέλος επιστημονικών συλλόγων και ενώσεων American Society of Animal Science (ASAS), Society for the Study of Fertility (SSF), International Goat Association, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Eλληνική Zωοτεχνική Eταιρεία (Ε.Ζ.Ε.), Eλληνική Eταιρεία Φυσιο- Παθολογίας Αναπαραγωγής & Τεχνητής Σπερματέγχυσης. 9

10 ΔHMOΣIEYΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Science Citation Index) KAI ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. Body weight, age and season at puberty of the indigenous Greek goat. Proc. of F.A.O. Symposium, Thessaloniki, September, Increasing ovulation rate and lambing percentage by hormonal immuno- neutralization in six dairy breeds of sheep in Greece. Proc. of 36th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Kallithea, Halkidiki, Greece, /03.11, Avdi M, Driancourt MA, Chemineau P. Seasonal variations of oestrous behaviour and ovulation rate in Chios and Serres ewes in Greece. Proc. of 3rd World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding, Paris 19th- 26th June, Driancourt MA, Avdi M et al. Possibilités de l'immunisation contre les steroides pour améliorer les performances ovulatoires et la taille de la portée des ovins et caprins. INRA Production Anim., 3(1): 31-37, Avdi M, Alifakiotis T, Driancourt MA. Effect of active immunization against androstenedione on reproductive and productive performance of dairy goats. Livestock Production Science, 29: 87-92, Zafracas A, Avdi M, Alifakiotis T. Increasing lambing percentage by androstenedione immunoneutralization in synchronized ewes with or without PMSG. Theriogenology 37, 6: , Increasing lambing percentage by hormonal immuno- neutralization in synchronized ewes with or without PMSG. Proc. of 36th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Kallithea, Halkidiki, Greece, /03.11, Superovulation and embryo transfer in goats by using PMSG or FSH. Proc. of 8th Scientific Meeting of A.E.T.E.- Lyon, Survival rate of unilateral or bilateral transfer of two goat embryos. 9th Annual ESHRE Meeting. Thessaloniki, June, Driancourt M.A, Avdi M. Effect of the physiological stage of the ewe on the number of follicles ovulating following hcg injection. Animal Reproduction Science, 32, , Avdi M, Driancourt, MA Chemineau P. Variations saisonnières du comportement d'oestrus et de l'activité ovulatoire chez les brebis Chios et Serres en Grèce. Reproduction, Nutrition, Development, 33, 15-24, Avdi M, Driancourt MA. Effect of litter sex composition on the subsequent reproductive performance of female in sheep. Annual Conference of Society for the study of fertility, Dublin, 3-5 July, Avdi M, Driancourt MA. Influence of sex ratio during multiple pregnancies on productive and reproductive parameters of lambs and ewes. Reproduction, Nutrition, Development, 37 (1), 21-27,

11 14. Avdi M, Chemineau P, Driancourt MA. Alterations in follicular maturation associated with and within- breed variation in ovulation rate in Chios sheep. Animal Reproduction Science, 46, , Pappa V, Avdi M, Zafracas A, et al. Ovarian response to hcg during the prepubertal period in three breeds of sheep with different ovulation rate and litter size. Theriogenology, 47: , Avdi M, Chemineau P. Reproductive and productive performance in Chios ewes mated in spring or in autumn. Reproduction, Nutrition, Development, 38: , Pappa- Michailidou V, Avdi M, Zafrakas A, et al. Prepubertal plasma FSH levels and reproductive performance in three greek breeds of sheep. Small Ruminants Research, 33: 37-41, Avdi M, Palaontas P, Pampoukidou A, Terqui M. Determination of the sexual activity in Greek goats, relationship between male effect and occurrence of oestrus. 7th International Conference on Goats, Tours- France, May Branca A., Broqua C., Avdi M., Leboeuf B., Humblot P. Relationship between the timing of LH peaks, nutritional and metabolic parameters and occurrence of embryonic mortality in the dairy goat. 7 th Rencontres Recherches Ruminants, 6-7 December 2000, Paris, Page : Avdi M, Pampoukidou A, Driancourt MA. Effect of the stage of pregnancy and post- partum on the number of gonadotrophin responsive follicles in ewes. Theriogenology, 55:7, , Mascarenhas R., Avdi M., Fresno M., Milena A., Terqui M.. Seasonal variation in the sexual activity of goats of local breeds. III Iberian Congress of Animal Reproduction, Porto, 5-8 July Avdi M., Banos G., Kouttos A., Pampoukidou A., Bodin L., Chemineau P. Genetic Variability of spontaneous out- of season ovulatory activity in Chios sheep. 7 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 19-23, August 2002, Montpellier, France. CD- ROM. Com. No.: (4σελ.). 23. Avdi M, Banos G, Kouttos A, et al. Sources of variation and genetic profile of spontaneous, out- of- season ovulatory activity in Chios sheep. Genetics Selection Evolution, 35: 65-76, Banos G. & Avdi M. Relationship between spontaneous, out- of- season ovulatory activity and other reproductive characteristics of Chios sheep. Livestock Production Science, 83: , Avdi M, Leboeuf B, Terqui M. Advanced breeding and buck effect in indigenous Greek goats. Livestock Production Science, 87, , Avdi M, Banos G, Stefos K, et al. Seasonal variation in testicular volume and sexual behaviour of Chios and Serres rams. THERIOGENOLOGY, 62(1-2): , Avdi M, Palaontas P, Banos G. Seasonal variation of the ovulatory activity and body weight of indigenous Greek goats. 11 th Rencontres Recherches Ruminants, 1-2 December 2004, Paris 11

12 28. Avdi M. & Banos G., Genetic diversity and inbreeding in Greek Skyros Horse. Livestock Science. 29. Michailidis G., Avdi M., Pappa V., Reproductive performance and investigation of BMPR- IB and BMP- 15 gene mutations in Greek Chios and Florina sheep breeds. Archiva Zootechnica, 11(1): Michailidis G., Argiriou A., Kalivas A., Avdi M., Pendavinji G., Pappa V., Expression of Avian β- Defensins in the chicken (Gallus domesticus) reproductive tract. Archiva Zootechnica, 11(3): Michailidis G., Argiriou A., Avdi M., Changes in the expression of antimicrobial peptides Gallinacin 4 and 5 during growth and in response to Salmonella infection in the ovary and oviduct of laying hens. Comptes rendus. 32. Michailidis G., Kalivas A., Avdi M., Argiriou A., Expression and characterisation of the maternal factor Zygote Arrest 1 (ZAR1) gene in chicken tissues and embryos. Journal of Biological Research, 11: (IF=0,682) 33. Michailidis G., Argiriou A., Avdi M., Changes in the expression of antimicrobial peptides Gallinacin 4 and 5 during growth and in response to Salmonella infection in the ovary and oviduct of laying hens. Comptes rendus de l'academie Bulgare des Sciences, 62 (5): (IF= 0,219) 34. Michailidis G. & Avdi M., Transcriptional profiling of gallinacins antimicrobial peptides in the chicken reproductive tract and embryos. Journal of Biological Research, 14: (IF=0,682) 35. Michailidis G., Argiriou A., Avdi M., Expression of chicken zygote arrest 1 (Zar1) and Zar1- like genes during sexual maturation and embryogenesis. Veterinary Research Communications, 34: (IF=1,05) 36. Oikonomou G., Michailidis G., Kougioumtzis A., Avdi M., Banos G., Effect of Polymorphisms in the STAT5A and FGF2 Genes on Reproduction, Milk Yield and Lameness of Holstein Cows. Research in Veterinary Science, 91: (IF=1,345) 37. Michailidis G., Theodoridis A., Avdi M., Transcriptional profiling of Toll- like receptors in chicken embryos and in the ovary during sexual maturation and in response to Salmonella enteritidis infection. Animal Reproduction Science, 122: (IF=1,721) 38. Michailidis G., Theodoridis A., Avdi M., Effects of sexual maturation and Salmonella infection on the expression of Toll- like receptors in the chicken vagina. Animal Reproduction Science, 123: (IF=1,721) 39. Anastasiadou M., Theodoridis A., Avdi M., Michailidis G., Changes in the expression of Toll- like receptors in the chicken testis during sexual maturation and Salmonella infection. Animal Reproduction Science. (IF=1,721) 40. Anastasiadou M., Avdi M., Michailidis G., Changes in the expression of toll- like receptor in the chicken testis during growth and in response to salmonella infection. European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Antalya. 12

13 41. Marantidis A., Michailidis G., Anastasiadou M., Avdi M., Expression of toll- like receptors in porcine granulosa cells. European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Antalya. 42. Pavlou E., Michailidis G., Avdi M., Seasonal reproductive activity of Damascus goats. European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Antalya. 43. Michailidis G., Avdi M., Argiriou A., Transcriptional profiling of antimicrobial peptides avian β- defensins in the chicken ovary during sexual maturation and in response to Salmonella enteritidis infection, Research in Veterinary Science, 92(1): Marantidis A., Avdi M., Chadio S., Michailidis G., Effects of Lipopolysaccharide on the expression of Toll- like receptors in porcine granulosa cells. Poster: European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Dublin. 45. Anastasiadou M., Avdi M., Theodoridis A., Michailidis G., Temporal changes in the expression of avian β- defensins in the chicken vagina during sexual maturation and Salmonella infection. Veterinary Research Communication. 46. Marantidis A., Papadopoulos A.I., Michailidis G., Avdi M., Association of BF gene polymorphism with litter size in a commercial pig cross population. Animal Reproduction Science. 47. Anastasiadou M., Avdi M., Michailidis G., Expression of avian β- defensins and Toll- like receptor genes in the rooster epididymis during growth and Salmonella infection. Animal Reproduction Science, 140: Marantidis A., Papadopoulos A.I., Michailidis G., Avdi M., Association of BF gene and litter size in sows. European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Bologna. 49. Gkiorsos V. & Avdi M., Synchronization of oestrous in three different times out of season, without hormonal treatment. European Society for Domestic Animal Reproduction, ESDAR. Bologna. 50. Marantidis A., Laliotis G.P., Michailidis G & Avdi M., Study of Toll- like receptor and β- defensins genes expression pattern in porcine reproductive organs. Animal Biotechnology, 26: 3 Ειδικές εκδόσεις 1. Αυδή Μ. (2003). Πρακτικός οδηγός για κτηνοτρόφους - Διαχείριση της αναπαραγωγής των αιγών. AITECH. 2. Αυδή Μ. (2003). Διαχείριση της Αναπαραγωγής Τεχνητή Σπερματέγχυση στα Μικρά Μηρυκαστικά. AITECH. 3. Αυδή Μ (2013). Αναπαραγωγή αιγών σε όλες τις εποχές FLOCK REPROD, μία βιώσιμη λύση. FLOCK REPROD. 13

14 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Κριτής εργασιών για διεθνή επιστημονικά περιοδικά του SCI: Επιστημονικός κριτής 20 εργασιών σε 10 διεθνή περιοδικά: Animal Reproduction Science, Livestock Production Science, Theriogenology, Small Ruminants Research Επιστημονικός κριτής πολλών εργασιών που υποβλήθηκαν για ανακοίνωση σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια. Κριτής ερευνητικών εργασιών που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στην Επιθεώρηση Zωοτεχνικής Επιστήμης, όπως επίσης και ερευνητικών έργων που είχαν υποβληθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κριτής για αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια Διακρατικών Συνεργασιών από τη ΓΓΕΤ. Αξιολογητής εθνικών ερευνητικών προτάσεων. Αναφορές σε διεθνή περιοδικά του Science Citation Index: Περισσότερες από 200 αναφορές σε περιοδικά του SCI (εξαιρούνται όλοι οι τύποι αυτοαναφορών). Δημιουργία γενεολογικών βιβλίων, (για πρωτη φορά στην Ελλάδα) 100 Σκυριανών Αλόγων (2000). Επίσης: Πενήντα (50) εργασίες σε έγκυρα Ελληνικά περιοδικά. Τρία (3) άρθρα για θέματα της Ελληνικής κτηνοτροφίας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. 60 ανακοινώσεις σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια. Άρθρα στον ΤΥΠΟ, ΒΗΜΑ, Θεσσαλονίκη, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ κ.α. * * * * * * * 14

Βιογραφικό σημείωμα ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιογραφικό σημείωμα ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ. Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας ΑΝΝΑ ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας Μεσήμβριας 570 11 - ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλέφωνο (-α) 2310 714 061, 2310 714 062 Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Σεραφείµ A. Παπαδόπουλου ιεύθυνση: Κανάρη 5 Εθνικότητα: Ελληνική Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, Τηλ: +30-24410-71333 Ελλάδα e-mail: serafeim_papadopoulos@yahoo.com Ηµεροµηνία γέννησης: 13/05/71

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr

Ο Γεωπόνος. Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Ο Γεωπόνος Πληροφορίες: Αθηνά Παυλάτου-Βε Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ E-mail: ave@agro.auth.gr Τι κάνει ο Γεωπόνος Ο Γεωπόνος: Αναλύει τα φαινόμενα της αναπαραγωγής και ανάπτυξης των παραγωγικών φυτών και ζώων

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. venetia@moda.teithe.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΥΤΣΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ Διεύθυνση Εργασίας Τμήμα ΣΠΕ Κιλκίς, Γ. Αργυρίου 16, Κιλκίς, Ελλάδα Τηλέφωνο Εργασίας +30 23410 29876 εσωτ. 26 venetia@moda.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1η Δεκεμβρίου 2010 Σπουδέςανοικτέςσεόλους -2 200 000 φοιτητές στη Γαλλία -270.000 ξένοι φοιτητές (12% ) -4η χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών Οι ξένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης Κανονισμού 615/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος Λιβαδειά 9 Μαΐου 2012 Σπουδές στη Γαλλία Πανεπιστήμια χωρίς δίδακτρα Άριστο ακαδημαϊκό επίπεδο Διεθνής αναγνώριση Επαγγελματικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Χρήστος Ρούκος ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Άρτα ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαμος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : 4 η πάροδος Θεόδ. Δεσσύλα 1 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020. Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 2020 Εταιρική Σχέση & Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση Σύμφωνα με το άρθρο 5 της πρότασης Κανονισμού 615/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010 Rare Breeds and Varieties of fg Greece Atlas 2010 ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας

Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Η συμβολή της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας στην ανάπτυξη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας και της ς Χ. Ζιωγάνας, Γ. Κιτσοπανίδης και

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής

GnRH ανάλογα. Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD. Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής GnRH ανάλογα Στρατής Κολυµπιανάκης MD MSc PhD Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας και Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) ΤΕΙ Θεσσαλίας - Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Τμήμα Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Λάρισα 23/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θεοφάνη Γεωργία. gotheofani@yahoo.gr. 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θεοφάνη Γεωργία Ημερ/νία γέννησης 17.2.1971 E-mail gotheofani@yahoo.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 1996 Πτυχίο Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Επιμόρφωση 2010 Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: -

Γνωστικό αντικείμενο: Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε: - Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Αθανάσιος Λάϊος ΔΕΠ Καθηγητής Τηλέφωνο: +30 2310 673718 E-mail: Προσωπική ιστοσελίδα: Γραφείο: Β3-1 Ώρες ακρόασης φοιτητών: Τρ: -, Τε:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος

Κωνσταντίνος Ρωμανίδης. Νικόλαος. Ορεστιάδα Έβρος BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA I. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ρωμανίδης Όνομα πατρός: Νικόλαος Όνομα μητρός: Σουλτάνα Έτος γεννήσεως: 1963 Τόπος γεννήσεως: Ορεστιάδα Έβρος Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Α Λ Λ Ι Ο Π Η Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Κ Α ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΠΙΘΕΤΟ : ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2014, Ιωάννινα Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Ικανοτήτων σε παιδιά με αυτισμό Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μ. Ντίνας PhD τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ειδικός Παιδαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Θ. Κυρκουδης - Ο. Παπουτσή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Εκπαιδευτική και Πολιτισμική ανέλιξη της κοινωνίας. Το εγχείρημα ανοίγματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154 42 0,6%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΓΠΑ MSc (Ζωικής Παραγωγής)- Αττική Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεωπόνος ΓΠΑ MSc (Ζωικής Παραγωγής)- Αττική Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεωπόνος ΓΠΑ MSc (Ζωικής Παραγωγής) Αττική Δευτέρα, 21 Ιούνιος 2010 20:52 Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2012 07:41 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος ΓΠΑ MSc (Ζωικής Παραγωγής) Αττική Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr

FAX 210.6445507 d_anastasopoulos@ethemis.gr ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ικηγόρος Αθηνών Υποψήφιος ιδάκτωρ του Τµήµατος Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε θέµα διδακτορικής διατριβής: η συνταγµατική και ποινική προστασία των προσωπικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις

Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Βιογραφικό σηµείωµα και Προγραµµατικές θέσεις Καθ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΑ Υποψήφιου Πρύτανη 1. Βιογραφικό σηµείωµα Γεννήθηκε στο Κρανίδι Αργολίδος (1951). Σπούδασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών (1969-1974).

Διαβάστε περισσότερα

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

www.aoth.edu.gr ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 9.848 9.337 511 5,5% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 7.196 7.154

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Οκτώβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στάδια συγγραφής άρθρου ανασκόπησης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : Επιλογή θέματος Unsolicited review γενικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος. Πατρώνυμο: Απόστολος. Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ονοματεπώνυμο: Μπρισίμης Ευάγγελος Πατρώνυμο: Απόστολος Διεύθυνση: Πατρόκλου 2, Τρίκαλα, Τ.Κ.42100 Τηλέφωνο: 6974952580 Email: ebrisimis@pe.uth.gr Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΟΤΤΑ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Θεσσαλονίκη 24/2/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Οι Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας.

1979-1980 Πρακτική άσκηση για την απόκτηση αδειας ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου Α' κατηγορίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Παπράς Όνομα: Αστέριος Όνομα πατρός: Ιωάννης. Τόπος γέννησης :Τύρναβος Λάρισας 1951 Έγγαμος, 2 παιδιά Τέρμα Αγίου Γεδεών. 40100 Τύρναβος Τηλ. 0492/24305, 22463 Κιν. 6977002500

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ

ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΛΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιστημονικό Διδακτικό Και Επαγγελματικό Έργο ΑΘΗΝΑ 2013 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΛΑΤΣΑΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα