307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 307 Κτηνιατρικής Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα μας ως Κτηνιατρική Σχολή το Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες ικανούς να ασχοληθούν με την προστασία της υγείας των ζώων, την παθολογία και την εκτροφή τους, την βελτίωση της ζωικής παραγωγής, τις μεθόδους και τα μέσα υγειονομικών ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών Η διάρκεια σπουδών είναι 10 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάμηνα. Οι εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. Επαγγελματικές Διέξοδοι Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, και άλλων υπουργείων, στην Αγροτική Τράπεζα, σε γεωργικούς και σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς και σε ενώσεις σε βιομηχανίες παρασκευής ζωοτροφών, σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις, σε μονάδες παραγωγής αλλαντικών ύστερα από σχετική εξειδίκευση, σε επιστημονικά ιδρύματα έρευνας, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, σε δικό τους Ιατρείο μικρών ζώων. Πρόγραμμα Σπουδών Στο Τμήμα λειτουργούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις: Α. Εκτροφής και Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων Β. Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Γ. Κλινικής Ζώων Συντροφιάς 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΦΥΣΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Ενέργεια και μορφές της. Θερμότητα, θερμοκρασία και αρχές θερμοδυναμικής. Μηχανική των ρευστών (υδροστατική, υδροδυναμική ιδανικών ρευστών). Αρχές λειτουργίας οπτικών οργάνων (φακοί, οφθαλμός, φωτογραφικές μηχανές, μικροσκόπια, Laser). Αρχές ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM, TEM, STEM, στοιχειομετρική ανάλυση υλικών με ακτίνες X). Ηλεκτρικές μετρήσεις (βασικές συσκευές, βιοτηλεμετρία). Φασματοσκόπια μορίων. Ραδιενέργεια και δοσιμετρία. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εισαγωγή στη λειτουργία και χρήση ηλεκτρονικών οργάνων. Διδάσκοντες: Θ. Καρακώστας, Φ. Κομνηνού (του Τμήματος Φυσικής). 2. ΧΗΜΕΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική χημεία: Εισαγωγικές έννοιες και κατάταξη των υλικών σωμάτων. Υποατομικές μονάδες. Δομή του ατόμου και του μορίου. Δεσμοί και δυνάμεις ενδομοριακές και διαμοριακές. Περιοδικό σύστημα. Ανόργανη χημεία: Γενικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στοιχείων και ανόργανων ενώσεων και ειδικότερα του ύδατος (αυτοδιάσπαση, ph, ρυθμιστικά διαλύματα κτλ.). Οργανική χημεία: Σύσταση, δομή, κατάταξη, ονοματολογία οργανικών ενώσεων. Άκυκλες και κυκλικές ενώσεις με έμφαση στις κατηγορίες αμινοξέων-πεπτιδίων-πρωτεϊνών, σακχάρων, λιπιδίων και νουκλεοενώσεων. Βιοκαταλύτες και πρότυπα χημικής αντίδρασης in vivo και in vitro.

2 Περιεχόμενο ασκήσεων: Εισαγωγή στην ποιοτική και ποσοτική χημική ανάλυση. Διδάσκων: Δ. Κουφίδης. 3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=5) Περιεχόμενο μαθήματος: Κινητικό σύστημα (οστεολογία, συνδεσμολογία, μυολογία). Κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα. Αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αισθητήρια όργανα. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις σε προπλάσματα και όργανα των διαφόρων συστημάτων και ανατομές των κατοικίδιων ζώων. Διδάσκοντες: Ι. Αντωνόπουλος, Ι. Δωρή, Ι. Μάγρας, Ε. Μιχαλούδη-Παύλου, Α. Ντινόπουλος, Γ.Χ. Παπαδόπουλος. 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Περιγραφική στατιστική (εισαγωγικές έννοιες, παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων, στατιστικά μέτρα). Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων (ορισμοί, τυχαίες μεταβλητές). Θεωρητικές κατανομές (διωνυμική, poisson, x², t, F). Δειγματοληψία (μέθοδοι, κατανομές). Εκτιμητική (ορισμοί, διαστήματα, σφάλματα δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος). Έλεγχος υποθέσεων. Ανάλυση συχνοτήτων. Ανάλυση διακύμανσης (απλή, παραγοντική). Παλινδρόμηση και συσχέτιση (απλή, πολλαπλή). Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων. Παραδείγματα εφαρμογής της στατιστικής στην κτηνιατρική πράξη και χρήση πολυμεταβλητών μεθόδων για την ανάλυση επιζωοτιολογικών προβλημάτων. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εφαρμογές, με απλά γραφικά και υπολογιστικά μέσα, σε θέματα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος. Διδάσκοντες: Α. Γιαννακόπουλος, Χ. Μπάτζιος. 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Φύση, μοριακή οργάνωση του γενετικού υλικού και οργάνωσή του σε χρωμοσώματα. Τα χρωμοσώματα των ανώτερων οργανισμών. Αντιγραφή του γενετικού υλικού, μεταγραφή της γενετικής πληροφορίας, γενετικός κώδικας και μετάφραση της γενετικής πληροφορίας. Μεντελισμός. Κληρονόμηση δύο ή περισσότερων γονιδίων, φυλοσύνδετα γονίδια και καθορισμός του φύλου. Πολλαπλά αλληλόμορφα, θανατογόνα γονίδια. Αλληλεπίδραση γονιδίων. Σύνδεση και χρωμοσωματικοί χάρτες. Γονιδιακές μεταλλάξεις. Αριθμητικές και δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες. Γενετική των σωματικών κυττάρων. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Γενετική μηχανική και εφαρμογές της. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις κυτταρογενετικής. Διδάσκων: Κ. Τριανταφυλλίδης (του Τμήματος Βιολογίας). 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Στόχοι της κτηνιατρικής επιστήμης (προστασία της υγείας των ζώων, αύξηση της ζωικής παραγωγής, προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος). Απασχόληση κτηνιάτρων στον ελλαδικό χώρο. Πρώτη προσέγγιση στη ζωική παραγωγή και στα κτηνιατρικά προβλήματα μιας ελληνικής κοινότητας. Δεοντολογία και νομοθεσία για τους πειραματισμούς σε ζώα. Επαφή με τα πειραματόζωα. Μεταχείριση και προστασία πειραματοζώων. Συντονιστές: Χ. Τσιαμίτας και Κ. Σαρρής. 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=5) Περιεχόμενο μαθήματος: Σπλαχνολογία (πεπτικό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα). Κυκλοφορικό σύστημα. Ανατομική πτηνών. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις σε προπλάσματα και όργανα των διαφόρων συστημάτων και ανατομές των κατοικίδιων ζώων. Διδάσκοντες: Ι. Αντωνόπουλος, Ι. Δωρή, Ι. Μάγρας, Ε. Μιχαλούδη-Παύλου, Α. Ντινόπουλος, Γ.Χ. Παπαδόπουλος. 2. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Χημικά συστατικά των ζωικών οργανισμών. Ένζυμα, ορμόνες, βιταμίνες. Βιολογικές μεμβράνες. Μεταβολισμός υδατανθράκων, λιπιδίων, αμινοξέων, νουκλεοτιδίων. Νουκλεϊνικά οξέα. Οξεοβασική ισορροπία. Ένζυμα του πλάσματος, ασκήσεων: Προσδιορισμός βιοουσιών με τη βοήθεια κλασικών και συγχρόνων μεθόδων. Διδάσκοντες: Γ. Κέλερ-Σαμουηλίδου, Β.-Π. Κωτσάκη-Κοβάτση, Ι. Φλάσκος, Γ. Κουνενής, Μ. Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου, Γ. Μπατζίας, Ε. Νικολαΐδης. 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1)

3 Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικές αρχές οικολογίας και προστασίας περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και την παραγωγικότητά τους. Αλληλεπιδράσεις. Τροφικές σχέσεις. Βιογεωχημικοί κύκλοι. Κατανάλωση ενέργειας από τον άνθρωπο. Περιβαλλοντικό σύστημα και φυσικοί πόροι. Αίτια και πηγές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οικολογική τοξικολογία. Ρύπανση του περιβάλλοντος με ζωικά απόβλητα και λύματα εργοστασίων κατεργασίας ζωοκομικών προϊόντων. Επίδραση της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία των ζώων και στη Δημόσια Υγεία. Διαχείριση και κατεργασία των αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Οικονομία περιβάλλοντος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Μεταβολή της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο νερό σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Εκτίμηση της ρυπαντικής ισχύος των ζωικών αποβλήτων με τη δοκιμή B.O.D5 και επισκέψεις σε εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων. Διδάσκοντες: Α. Καμαριανός, Ξ. Καραμανλής. 4. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Λεπτή υφή του κυττάρου, του επιθηλιακού, ερειστικού, μυϊκού και νευρικού ιστού, των αισθητήριων οργάνων (όρασης, ακοής και χώρου) και του δέρματος και των προσαρτημάτων του. Γενική εμβρυολογία. Περιεχόμενο ασκήσεων: Μελέτη ιστολογικών παρασκευασμάτων διαφόρων ιστών και οργάνων. Διδάσκοντες: Ι. Δωρή, Ι. Μάγρας, Α. Ντινόπουλος, Γ.Χ. Παπαδόπουλος. 5. ΖΩΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην ταξινόμηση και τη συστηματική. Ταξινομικές κατηγορίες και χαρακτηριστικά τους. Τα κυριότερα αθροίσματα του ζωικού βασιλείου από τα πρωτόζωα μέχρι και τα θηλαστικά. Γενικά χαρακτηριστικά των πιο αντιπροσωπευτικών κατηγοριών και χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι κάθε κατηγορίας. Εξέλιξη της δομής των διαφόρων συστημάτων στα χορδωτά. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επίδειξη εκπαιδευτικών ταινιών σχετικών με τη δομή, τη φυσιολογία και την οικολογία των αντιπροσωπευτικότερων τύπων των διαφόρων αθροισμάτων του ζωικού βασιλείου. Επίδειξη προπλασμάτων και ταριχευμένων ζώων. Διδάσκων: Μ. Λαζαρίδου-Δημητριάδου (του Τμήματος Βιολογίας). 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Λεπτή υφή των ενδοκρινών αδένων και των οργάνων του κυκλοφορικού, πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Στάδια ανάπτυξης του εμβρύου, σχηματισμός των εμβρυϊκών υμένων, οργανογένεση. Περιεχόμενο ασκήσεων: Μελέτη ιστολογικών παρασκευασμάτων διαφόρων οργάνων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροσκοπική Ανατομική Ι (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Αντωνόπουλος. Ι. Μάγρας, Ε. Μιχαλούδη-Παύλου. 2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=5, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσιολογία του νευρικού, του κυκλοφορικού, του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος. Φυσιολογία του αίματος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στη φυσιολογία του νευρικού, του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος, στην αιματολογία και την αιμοδυναμική. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μακροσκοπική Ανατομική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Ν. Κοκόλης, Π. Μπρίκας, Α. Σμοκοβίτης, Μ. Τσανταρλιώτου, Χ. Τσιαμίτας. 3. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Σημασία, αντικείμενο και αποστολή Ζωοτεχνίας. Στοιχεία εφαρμοσμένης Γενετικής. Σχέσεις γενοτύπου-περιβάλλοντος. Προέλευση, κατανομή, ταξινόμηση των παραγωγικών ζώων. Παραγωγικές ιδιότητες. Μέθοδοι γενετικής βελτίωσης. Συστήματα εκτροφής και σταβλισμού (γενικές αρχές). Τύποι ζωοτεχνικών επιχειρήσεων. Στοιχεία ιππολογίας και ταυτοποίηση ιπποειδών. Προέλευση, ταξινόμηση, ονοματολογία, εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτίμηση ηλικίας, φυλές, αναπαραγωγή, εκτροφή, συμπεριφορά, ευζωία και εκπαίδευση σκύλου και γάτας. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εκτίμηση του τρόπου κληρονόμησης των μορφολογικών χαρακτηριστικών. Εκτίμηση της ηλικίας των ιπποειδών και πρακτική εφαρμογή της ταυτοποίησης. Αναγνώριση των φυλών σκύλου και γάτας. Διδάσκοντες: Γ. Αρσένος, Δ. Ζυγογιάννης, Ν. Κατσαούνης, Γ. Μπάνος, Κ. Σταματάρης, Α. Τσερβένη-Γούση, Π. Φορτομάρης.

4 4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Θρεπτικές ουσίες (οργανικές = υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανες = μακροστοιχεία, ιχνοστοιχεία και πόσιμο νερό). Έννοια, ορισμός και διάκριση ζωοτροφών - σιτηρεσίου. Σύσταση ζωοτροφών και σώματος ζώων. Πρόσθετες ύλες διατροφής ζώων (προσθετικά ζωοτροφών). Ενεργειακή αξία θρεπτικών ουσιών και ζωοτροφών, καθώς και ενεργειακές δαπάνες και ανάγκες ζωικών οργανισμών. Πεπτικότητα θρεπτικών ουσιών των ζωοτροφών και της ενέργειάς τους. Πεπτική χρησιμοποίηση ανόργανων ουσιών των ζωοτροφών. Επίδραση της διατροφής στην κατάσταση της υγείας των ζώων με προσανατολισμό την επιζωοτιολογία (επιδημιολογία) και την προληπτική κτηνιατρική. Περιεχόμενο ασκήσεων: Προσδιορισμός in vitro και in vivo της πεπτικότητας των πρωτεϊνών των ζωοτροφών. Μέτρηση in vitro της ενεργειακής αξίας των ζωοτροφών, καθώς και εκτίμηση των ενεργειακών και αζωτούχων αναγκών των ζώων με την παραγοντική μέθοδο. Ισοδυναμία πρακτικών μονάδων ενεργείας και παραδείγματα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Βιοχημεία (ολ). Διδάσκοντες: Δ. Κουφίδης, Ν. Μπότσογλου, Α.Β. Σπαής, Π. Φλώρου-Πανέρη, Ε. Χρηστάκη. 5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική Μικροβιολογία: Μορφολογία, φυσιολογία, γενετική, πολλαπλασιασμός, ανθεκτικότητα, γενικοί μηχανισμοί παθογόνου δράσης και ταξινόμηση των μικροβίων. Ειδική Κτηνιατρική Μικροβιολογία: Περιγραφή των βακτηρίων και των μυκήτων, που παρουσιάζουν κτηνιατρικό ενδιαφέρον (παθογόνων και μη), με ιδιαίτερη έμφαση στην οικολογία και στις ιδιότητες που είναι υπεύθυνες για τη δράση τους. Περιεχόμενο ασκήσεων: Χρώση και παρατήρηση μικροβίων. Μελέτη βασικών ιδιοτήτων χαρακτηριστικών εκπροσώπων μικροβιακών ομάδων και μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης. Διδάσκοντες: Ν. Ηλιάδης, Ε. Μπουρτζή-Χατζοπούλου, Κ. Σαρρής. 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσιολογία του ενδοκρινικού συστήματος, του γεννητικού συστήματος του θηλυκού και του αρσενικού ζώου. Θερμορρύθμιση. Φυσιολογία του μυϊκού και του ουροποιητικού συστήματος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στη φυσιολογία του μυϊκού και του γεννητικού συστήματος. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μακροσκοπική Ανατομική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Ν. Κοκόλης, Π. Μπρίκας, Α. Σμοκοβίτης, Μ. Τσανταρλιώτου, Χ. Τσιαμίτας. 2. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική και Ειδική Ιολογία: Μορφολογία και χημική σύσταση των ιών, φυσικοχημικές τους ιδιότητες, αντιτύπωση, επίδραση των ιών στα κύτταρα, στοιχεία γενετικής των ιών, αντι-ιικά φάρμακα, ταξινόμηση και παθογόνος δράση των σπουδαιότερων ιών των ζώων. Ανοσολογία: Αντιγόνα-αντισώματα, ανοσία στο έμβρυο και στο νεογέννητο, ανοσολογική ανοχή, ανοσοκαταστολή, ανοσολογικές ανεπάρκειες, ανοσολογία της αναπαραγωγής, αυτοανοσία, ανοσία και ανοσοπροφύλαξη στα λοιμώδη νοσήματα, αλλεργία-υπερευαισθησία, ανοσολογία των νεοπλασμάτων, ανοσία των μεταμοσχεύσεων, ιστοσυμβατότητα και ομάδες αίματος των ζώων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Τεχνικές απομόνωσης, καλλιέργειας και ταυτοποίησης των ιών. Δοκιμές προσδιορισμού και μέτρησης ανοσολογικών αντιδράσεων. Διδάσκοντες: Γ. Κοπτόπουλος, Μ. Κουμπατή-Αρτοποιού, Μ. Παπαναστασοπούλου. 3. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Βοοτροφία, προβατοτροφία, αιγοτροφία: Διάρθρωση και σημασία. Ταξινόμηση, προέλευση, εξωτερική μορφολογική διάπλαση, παραγωγικές ιδιότητες, φυλές, μέθοδοι αναπαραγωγής, γενετική βελτίωση, μέθοδοι εκτροφής βοοειδών, προβάτων και αιγών. Συμπεριφορά και ευζωία κατά την εκτροφή τους με προσανατολισμό και την επιζωοτιολογία και την προληπτική κτηνιατρική. Βουστάσια, προβατοστάσια, αιγοστάσια. Οργάνωση των σχετικών επιχειρήσεων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε ιδρύματα ζωοτεχνικής έρευνας και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη μελέτη των μεθόδων εκτροφής, την εκτίμηση της παραγωγικής αξίας των ζώων και την κληρονόμηση των χαρακτηριστικών τους. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ζωοτεχνία Ι (ππ). Διδάσκοντες: Γ. Αρσένος, Δ. Ζυγογιάννης, Ν. Κατσαούνης, Γ. Μπάνος, Κ. Σταματάρης, Π. Φορτομάρης.

5 4. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικό μέρος: Γενικά περί παρασιτισμού και παρασίτων. Σχέσεις παρασίτων και ξενιστών. Ονοματολογία. Ταξινόμηση. Ειδικό μέρος: Πρωτόζωα, τρηματώδη, κεστώδη, νηματώδη, ακανθοκέφαλα, κρικωτοί σκώληκες, αρθρόποδα (Γενική μορφολογία, βιολογία και ταξινόμηση. Μακροσκοπική μορφολογία και βιολογία των κυριότερων παρασίτων της χώρας μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των βιολογικών κύκλων). Ανοσολογία παρασιτώσεων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Μακρο- και μικροσκοπικές επιδείξεις των πιο χαρακτηριστικών, μορφολογικά, παρασίτων της χώρας μας. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ζωολογία (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Θεοδωρίδης, Η. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαζαχαριάδου, Σ. Φρύδας, Σ. Χαραλαμπίδης. 5. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΣΙΤΗΡΕΣΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Περιγραφή και συντήρηση (ξήρανση, ενσίρωση) χονδροειδών (ξυλώδεις και χυμώδεις) ζωοτροφών, καθώς και συμπυκνωμένων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) ζωοτροφών. Χημική ανάλυση ζωοτροφών (κατά Weende και λοιπές μεθόδους). Όροι ορθολογικού σιτηρεσίου και τρόποι καταρτισμού (σύνθεση) και χορήγησής τους στα ζώα. Ονοματολογία και κατάταξη σιτηρεσίου κατά είδος και κατηγορία παραγωγικών ζώων στα πλαίσια του συστήματος εκτροφής τους. Περιεχόμενο ασκήσεων: Αναγνώριση των ζωοτροφών, τρόποι καταρτισμού (σύνθεσης) σιτηρεσίων παραγωγικών ζώων, καθώς και σιτηρεσίων σκύλου και γάτας. Επίσκεψη κτηνοτροφικών μονάδων και εργοστασίων ζωοτροφών και εξοικείωση με τους τρόπους παρασκευής των τυποποιημένων ζωοτροφών και χορήγησή τους στα ζώα. Χημική ανάλυση ζωοτροφών κατά Weende. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Βασικές Αρχές Διατροφής (ππ). Διδάσκοντες: Δ. Κουφίδης, Ν. Μπότσογλου, Α. Σπαής, Π. Φλώρου-Πανέρη, Ε. Χρηστάκη. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην Οικονομία Ζωικής Παραγωγής (έννοια, περιεχόμενο, λειτουργίες και σκοπός της). Διαστάσεις κτηνοτροφικού τομέα στην Ελλάδα. Διαχείριση ζωοτεχνικών επιχειρήσεων: Θεωρία παραγωγής (συνάρτηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων, αριστοποίηση της παραγωγής, υποκατάσταση των συντελεστών ζωικής παραγωγής). Κόστος και θεμελιώδεις αρχές του. Μεγιστοποίηση κέρδους. Καθορισμός θέσης παραγωγής ζωικών προϊόντων και αρχές συγκριτικού πλεονεκτήματος. Κίνδυνοι και αβεβαιότητα στη ζωική παραγωγή. Μεθοδολογία οργάνωσης ζωοτεχνικών επιχειρήσεων. Τεχνικοοικονομική ανάλυση και παρουσίαση των κλάδων ζωικής παραγωγής. Χρηματοδότηση ζωοτεχνικών επιχειρήσεων και αξιολόγηση επενδύσεων. Διάθεση ζωικών προϊόντων (οικονομικό περιβάλλον, ζήτηση, τιμές, αγορά και σύστημα εμπορίας ζωικών προϊόντων). Αγροτική Πολιτική: Εισαγωγή, Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζωικά προϊόντα. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εφαρμογές των θεωρητικών γνώσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην κοστολόγηση των προϊόντων ζωικής προελεύσεως, στη σύνταξη δελτίων ισολογισμού, δοσοληψιών και προϋπολογισμών των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, έμφαση δίνεται στη σύνταξη και ανάλυση ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς για τα βασικά προϊόντα ζωικής προελεύσεως, για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο κτηνίατρος, κλπ. Ιδιαίτερη άσκηση των φοιτητών θα γίνεται και στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, που αφορούν στους κλάδους της ζωικής παραγωγής. Η άσκηση των φοιτητών θα γίνεται σε ομάδες και με τη χρήση των Η/Υ της εκπαιδευτικής νησίδας του Τμήματος Κτηνιατρικής. Διδάσκοντες: Α. Γιαννακόπουλος, Χ. Μπάτζιος. 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικά περί υγείας, νόσου και πάθησης. Αιτιολογία και παθογένεια των νοσημάτων. Συμπτώματα και σύνδρομα. Διάγνωση, εξέλιξη και πρόγνωση. Γενικές μέθοδοι εξέτασης. Τρόποι εξέτασης, καταγραφή και μελέτη των συμπτωμάτων του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στις γενικές μεθόδους εξέτασης των ζώων και στις ειδικές εξετάσεις του πεπτικού και του αναπνευστικού συστήματος. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Βιοχημεία (ελ), Φυσιολογία Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Α. Παπαστεριάδης, Ζ. Πολυζοπούλου. 2. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικό μέρος: Φαρμακοτεχνικές μορφές, συνταγογραφία, χορήγηση φαρμάκων, φαρμακοκινητική, φαρμακοδυναμική. Ειδικό

6 μέρος: Φάρμακα του νευρικού συστήματος, γενική αναισθησία και γενικά αναισθητικά, τοπική αναισθησία και τοπικά αναισθητικά, αναλγητικά, μυοχαλαρωτικά, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιισταμινικά, φάρμακα του πεπτικού, του αναπνευστικού και του κυκλοφορικού συστήματος, αντιμικροβιακά, αντιμυκητιακά, αντιπαρασιτικά, αντινεοπλασματικά, ανοσοκατασταλτικά, ορμόνες, βιταμίνες, διαλύματα ηλεκτρολυτών, αντισηπτικά, απολυμαντικά. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επίδραση φαρμάκων σε απομονωμένα όργανα, φαρμακοτεχνικές μορφές, φαρμακοκινητική, βιοϊσοδυναμία, μέθοδοι προσδιορισμού φαρμάκων, αναισθησία πειραματοζώων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Φυσιολογία Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Γ. Κουνενής, Μ. Κουτσοβίτη-Παπαδοπούλου, Β.-Π. Κωτσάκη-Κοβάτση, Γ. Μπατζίας, Ε. Νικολαΐδης, Γ. Κέλερ-Σαμουηλίδου, Ι. Φλάσκος. 3. ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Χοιροτροφία, ορνιθοτροφία και στοιχεία κονικλοτροφίας: Διάρθρωση και σημασία. Ταξινόμηση, προέλευση, εξωτερική μορφολογική διάπλαση, παραγωγικές ιδιότητες, φυλές, μέθοδοι αναπαραγωγής, γενετική βελτίωση, μέθοδοι εκτροφής χοίρων, ορνίθων και κονίκλων. Συμπεριφορά και ευζωία κατά την εκτροφή τους με προσανατολισμό και την επιζωοτιολογία και την προληπτική κτηνιατρική. Χοιροστάσια, ορνιθοστάσια, κονικλοστάσια. Οργάνωση σχετικών επιχειρήσεων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε ιδρύματα ζωοτεχνικής έρευνας και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με σκοπό τη μελέτη των μεθόδων εκτροφής, την εκτίμηση της παραγωγικής αξίας των ζώων και την κληρονόμηση των χαρακτηριστικών τους. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ζωοτεχνία Ι (ολ). Διδάσκοντες: Γ. Αρσένος, Α. Γιαννακόπουλος, Ν. Κατσαούνης, Γ. Μπάνος, Κ. Σταματάρης, Α. Τσερβένη-Γούση, Π. Φορτομάρης. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Κυτταροπαθολογία (παθολογία του κυττάρου και του διάμεσου ιστού). Παθολογία κυκλοφορικού συστήματος, άμυνας του οργανισμού (ανοσοβιοπαθολογία, φλεγμονές) και ανάπτυξης ιστών και οργάνων. Νεοπλάσματα (γενική και ειδική ογκολογία). Περιεχόμενο ασκήσεων: Μικροσκοπική παρατήρηση περιπτώσεων που αναφέρονται σε εκφυλίσεις, νεκρώσεις, εναποθέσεις χρωστικών κτλ., φλεγμονές (γενικές και ειδικές) και νεοπλάσματα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροσκοπική Ανατομική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Ι. Βλέμμας, Ε. Καλδρυμίδου, Γ. Κανακούδης, Σ. Λέκκας, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Ψύχας. 5. ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ= 2, α= 1) Περιεχόμενο μαθήματος: Χημική σύσταση του γάλακτος. Μικροβιολογία του νωπού γάλακτος. Ανθυγιεινά γάλατα. Υγιεινή της παραγωγής, συγκέντρωσης και μεταφοράς του νωπού γάλακτος. Τεχνολογία, υγιεινή και ποιοτικός έλεγχος του παστεριωμένου, αποστειρωμένου, μακράς διαρκείας, συμπυκνωμένου και κονιοποιημένου γάλακτος. Τεχνολογία, υγιεινή και ποιοτικός έλεγχος της κρέμας, του βουτύρου, της γιαούρτης, των τυριών και του παγωτού. Μικροβιολογία και αλλοιώσεις τους. Στοιχεία υγιεινής εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις με θέματα τη χημική και μικροβιολογική ανάλυση του γάλακτος, τις τεχνικές επιθεώρησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και επισκέψεις σε γαλακτοβιομηχανίες. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροβιολογία Ι (ολ). Διδάσκοντες: Α. Μάντης, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Φλετούρης. 6. ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές υδροβιολογίας. Γενική ιχθυολογία (ψάρια, καρκινοειδή, μαλάκια). Υδατοκαλλιέργειες (πεστροφοτροφία, κυπρινοτροφία, θαλάσσια ιχθυοτροφία). Ιχθυοπαθολογία (νοσήματα από ιούς, βακτήρια, μύκητες, παράσιτα και διατροφικούς παράγοντες). Περιεχόμενο ασκήσεων: Εξωτερική μορφολογική διάπλαση και ανατομική των κυριότερων υδρόβιων ζώων που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον άνθρωπο, καθώς και επίδειξη χαρακτηριστικών αλλοιώσεων. Αρχές συστηματικής. Επισκέψεις σε ιχθυοτροφικές και οστρακοκαλλιεργητικές μονάδες. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος (ππ), Μικροβιολογία Ι και ΙΙ (ππ), Παρασιτολογία (ππ). Διδάσκοντες: Π. Αγγελίδης, Α. Καμαριανός, Ξ. Καραμανλής, Γ. Φώτης. 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

7 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Ειδικές μέθοδοι εξέτασης, καταγραφή και μελέτη των συμπτωμάτων του κυκλοφορικού, ουροποιητικού, νευρικού και κινητικού συστήματος, του δέρματος και των ενδοκρινών αδένων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στις ειδικές εξετάσεις του κυκλοφορικού, ουροποιητικού, νευρικού και κινητικού συστήματος, του δέρματος και των ενδοκρινών αδένων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική Ι (ππ). Διδάσκοντες: Α. Παπαστεριάδης, Ζ. Πολυζοπούλου, Ν. Ρουμπιές, Α. Φυτιάνου. 2. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Διδασκαλία των μακροσκοπικών και ιστολογικών αλλοιώσεων των οργάνων του κυκλοφοριακού, του αιμοποιητικού, του αναπνευστικού, του πεπτικού, του κινητικού, του ενδοκρινικού, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, που προκαλούνται από νοσήματα και σύνδρομα, σε σχέση με την αιτιολογία και την παθογένεια και με ειδικότερη αναφορά στα νοσήματα που παρατηρούνται στην Ελλάδα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροσκοπική Ανατομική Ι και ΙΙ (ελ), Γενική Παθολογική Ανατομική (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Βλέμμας, Ε. Καλδρυμίδου, Γ. Κανακούδης, Σ. Λέκκας, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Ψύχας. 3. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ι-ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ- ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικά περί λοιμωδών νοσημάτων: Αιτιολογία, παθογένεια, συμπτωματολογία, αλλοιώσεις, επιζωοτιολογία, διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη, σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Λοιμώδη νοσήματα των ζώων που οφείλονται σε βακτήρια και μύκητες. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επιδείξεις σχετικές με τη διαγνωστική και παθογένεια των λοιμωδών νοσημάτων. Επισκέψεις σε διαγνωστικά εργαστήρια. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροβιολογία Ι και ΙΙ (ολ), Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική (ππ). Διδάσκοντες: Ν. Ηλιάδης, Ε. Μπουρτζή-Χατζοπούλου, Ο. Παπαδόπουλος, Κ. Σαρρής. 4. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική τεχνολογία και ποιοτικός έλεγχος τροφίμων ζωικής προελεύσεως: Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία τροφίμων. Παράμετροι ποιοτικού ελέγχου. Μέθοδοι και οργάνωση ποιοτικού ελέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Ειδική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προελεύσεως και τεχνολογία αλιευμάτων: Οργάνωση και λειτουργία σφαγείων. Τεχνολογία κρέατος (ποιότητες, τεμαχισμοί, συσκευασία, μεταποίηση και συντήρηση του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων). Τεχνολογία αλιευμάτων και ιχθυοσκευασμάτων (μεταποίηση των αλιευμάτων και παρασκευή ιχθυοσκευασμάτων). Τεχνολογία λοιπών τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Περιεχόμενο ασκήσεων: Δειγματοληψία τροφίμων, εξέταση με ειδικά όργανα ποιοτικού ελέγχου, συγκρότηση ομάδων δοκιμαστών, δοκιμές με τις αισθήσεις. Ποιοτική εκτίμηση νωπού και κατεψυγμένου κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, αλιευμάτων, ιχθυοσκευασμάτων. Τεμαχισμός σφαγίων, ποιοτική διαβάθμιση σφαγίων και κρέατος. Παρασκευή αλλαντικών, κονσερβών κρέατος και ιχθυηρών. Παρασκευή ορισμένων ειδών ιχθυοσκευασμάτων. Επισκέψεις σε βιομηχανικά σφαγεία, βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροβιολογία Ι (ολ). Διδάσκοντες: Ι. Αμβροσιάδης, Α. Παπαβέργου, Μ. Παπαγιάννη. 5. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Ανατομική, φυσιολογία και βιολογία της μέλισσας. Στοιχεία μελισσοκομίας. Προϊόντα της κυψέλης. Ασθένειες και εχθροί της μέλισσας και του γόνου. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εφαρμογές στη μελισσοκομία και εργαστηριακή διάγνωση των νοσημάτων της μέλισσας. Διδάσκων: Β. Λιάκος. 6. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Μελέτη των δηλητηρίων οποιασδήποτε προέλευσης και σύστασης (χημικά, φαρμακευτικά, φυτικά, βιολογικά, βιομηχανικά κ.ά.). Ανάλυση των δηλητηρίων και ιδιότητές τους. Περιεχόμενο ασκήσεων: Προσδιορισμός τοξικών ουσιών με τη βοήθεια κλασικών και σύγχρονων μεθόδων. Διδάσκοντες: G. Keler, B. Κωτσάκη.

8 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στην παθολογία των βοοειδών, των μικρών μηρυκαστικών, του χοίρου και του κονίκλου (κλινική εξέταση ομάδων ζώων, τρόπος χορήγησης φαρμάκων και εμβολίων, απολυμάνσεις βοοστασίων, ποιμνοστασίων, χοιροστασίων και κονικλοστασίων). Νοσήματα οφειλόμενα σε σφάλματα των εφαρμοζομένων μεθόδων εκτροφής (διατροφικά νοσήματα και τεχνοπάθειες), σε ιούς, σε βακτήρια, σε μυκοπλάσματα, σε μύκητες και παράσιτα. Δηλητηριάσεις - τοξικώσεις. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Φυσιολογία Ι και ΙΙ (ελ), Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Σ. Αργυρούδης, Χ. Καρατζιάς, Σ. Κυριάκης, Ν. Πανούσης, Κ. Σαουλίδης. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) μαθήματος: Νοσήματα του πεπτικού, αναπνευστικού, κυκλοφορικού και αιμοποιητικού συστήματος, καθώς επίσης και των ενδοκρινών αδένων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Φυσιολογία Ι και ΙΙ (ελ), Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική Ι και ΙΙ (ολ.). Διδάσκοντες: Α. Κουτίνας, Τ. Ράλλης. 3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Προπαιδευτική Χειρουργική: Συγκράτηση, αντισηψία, ασηψία, χειρουργικά εργαλεία, ραφές, επιδέσεις τραυμάτων και καταγμάτων, διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Γενική Χειρουργική: Φλεγμονή, γάγγραινα, έλκη, συρίγγια, μηχανικές κακώσεις, βλάβες από φυσικά αίτια, νεοπλάσματα και κύστεις. Ειδική Χειρουργική: Παθήσεις οστών, αρθρώσεων, μυών, τενόντων και άκρου ποδός. Αναισθησιολογία: Προετοιμασία. 'Ελεγχος ζωτικών λειτουργιών και βάθους αναισθησίας. Μέθοδοι γενικής αναισθησίας στα διάφορα είδη ζώων. Ατυχήματα. Είδη τοπικής αναισθησίας και μέθοδοι που εφαρμόζονται στην πράξη. Στοιχεία περί υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επίδειξη συγκράτησης, εργαλείων, ραφών, επιδέσμων, αφαίμαξης, μετάγγισης, χορήγησης υγρών, τεχνικών αναισθησίας. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μακροσκοπική Ανατομική Ι και ΙΙ (ελ), Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Α. Δεσίρης, Χ. Καρατζιάς, Ν. Μουστάρδας, Λ. Παπάζογλου, Μ. Πατσίκας, Δ. Ραπτόπουλος. 4. ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΙΙ-ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Λοιμώδη νοσήματα των ζώων που οφείλονται σε ιούς: Αιτιολογία, παθογένεια, συμπτωματολογία, αλλοιώσεις, επιζωοτιολογία, διάγνωση, θεραπεία, ανοσία-πρόληψη, σχέση με τη Δημόσια Υγεία. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επιδείξεις και ασκήσεις σχετικές με τη διάγνωση, παθογένεια και πρόληψη των ιογενών νοσημάτων. Επισκέψεις σε διαγνωστικά εργαστήρια. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μικροβιολογία Ι και ΙΙ (ελ), Λοιμώδη Νοσήματα Ι (ππ). Διδάσκοντες: Γ. Κοπτόπουλος, Μ. Κουμπατή-Αρτοποιού, Ο. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαναστασοπούλου. 5. ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Γενικό μέρος: Ονοματολογία και οικονομική σημασία των παρασιτώσεων. Παθογόνος δράση των παρασίτων. Επιζωοτιολογία, συμπτώματα, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη των παρασιτικών νοσημάτων. Ειδικό μέρος: Πρωτοζωώσεις, τρηματωδιάσεις, κεστωδιάσεις, μετακεστωδιάσεις, νηματωδιάσεις και αρθροποδιάσεις, που ενδιαφέρουν ως κλινικές οντότητες και ως αιτία σοβαρών οικονομικών απωλειών ή από πλευράς Δημόσιας Υγείας. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επίδειξη και άσκηση στις βασικότερες διαγνωστικές παρασιτολογικές μεθόδους. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παρασιτολογία (ελ). Διδάσκοντες: Ι. Θεοδωρίδης, Β. Λιάκος, Η. Παπαδόπουλος, Μ. Παπαζαχαριάδου, Σ. Φρύδας, Σ. Χαραλαμπίδης. 6. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσιολογία του γεννητικού συστήματος του θηλυκού ζώου πριν από την εγκυμοσύνη. Φυσιολογία και παθολογία εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας. Παθολογία νεογεννήτου.

9 Περιεχόμενο ασκήσεων: Κλινική εξέταση ζώων. Εργαστηριακές εξετάσεις. Προπαιδευτικές ασκήσεις μαιευτικής, παθολογίας αναπαραγωγής, τεχνητής σπερματέγχυσης και παθολογίας μαστού. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μακροσκοπική Ανατομική ΙΙ (ελ), Γενική Παθολογία και Προπαιδευτική Ι και ΙΙ (ολ). Διδάσκοντες: Κ. Αλεξόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Κ. Μπόσκος, Σ. Σαμουηλίδης, Φ. Σαράτσης. 7. ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσιολογία του γεννητικού συστήματος του αρσενικού ζώου (σπερματογένεση, ανδρογονογένεση). Βιοχημεία σπέρματος. Εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης (συλλογή, εκτίμηση, επεξεργασία και έγχυση του σπέρματος στο γεννητικό σωλήνα του θηλυκού). Διδάσκοντες: Α. Καραγιαννίδης, Κ. Μπόσκος, Σ. Σαμουηλίδης. 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Νοσήματα του ουροποιητικού, του νευρικού, του κινητικού (μυών, οστών, αρθρώσεων) συστήματος και του δέρματος. Μεταβολικά νοσήματα. Περιεχόμενο ασκήσεων: Άσκηση σε κλινικά περιστατικά. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία Ι παραγωγικών ζώων (ππ). Διδάσκοντες: Σ. Αργυρούδης, Χ. Καρατζιάς, Σ. Κυριάκης, Κ. Ν. Πανούσης, Σαουλίδης. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Νοσήματα του ουροποιητικού, του νευρικού, του κινητικού (μυών, οστών, αρθρώσεων) συστήματος και του δέρματος. για την παρακολούθηση: Παθολογία Ι ζώων συντροφιάς (ππ). Διδάσκοντες: Α. Κουτίνας, Τ. Ράλλης. 3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Ειδική Χειρουργική: Νοσήματα του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γεννητικού του αρσενικού ζώου, κυκλοφορικού, νευρικού συστήματος και των αισθητήριων οργάνων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Άσκηση σε κλινικά περιστατικά. Επίδειξη επεμβάσεων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Χειρουργική Ι, Αναισθησιολογία (ππ). Διδάσκοντες: Α. Δεσίρης, Χ. Καρατζιάς, Α. Κομνηνού, Ν. Μουστάρδας, Λ. Παπάζογλου, Μ. Πατσίκας, Δ. Ραπτόπουλος, Γ. Τσιμόπουλος. 4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=3, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Εξέταση του ζώου. Διαταραχές της γονιμότητας του θηλυκού (παραγωγικά ζώα, ζώα συντροφιάς). Παθολογία μαστού. Διαταραχές της γονιμότητας του αρσενικού ζώου. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών. Άσκηση στην εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών. Κλινική και εργαστηριακή εξέταση μαστού. Εφαρμογή θεραπευτικών σχημάτων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Μαιευτική Ι (ππ). Διδάσκοντες: Κ. Αλεξόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Σ. Κυριάκης, Κ. Μπόσκος, Κ. Σαουλίδης, Φ. Σαράτσης, Β. Σμιντ-Αδαμοπούλου, Α. Φούκος. 5. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές μικροβιολογίας τροφίμων. Επίδραση του τρόπου εκτροφής, μεταφοράς και ανάπαυσης των σφαγίων στην εν γένει ποιότητα του κρέατος. Σχεδιασμός, κατασκευή, καθαρισμός, εξυγίανση των σφαγείων. Εξέταση των σφαγίων προ της σφαγής. Αναισθητοποίηση, αφαίμαξη, προετοιμασία, επιθεώρηση των σφαγίων. Εξυγίανση των σφαγίων. Επιθεώρηση και υγιεινή των πτηνών. Κατασχέσεις-αναθεωρήσεις. Σχετική νομοθεσία. Σιτιογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου οφειλόμενες σε βιολογικά και χημικά αίτια. Διερεύνηση κρουσμάτων τροφικής δηλητηρίασης. Υγιεινή και επιθεώρηση του συντηρημένου κρέατος, των κρεατοσκευασμάτων, των κονσερβών, των αυγών, των θηραμάτων, των αλιευμάτων και του μελιού. Νομοθεσία εθνική και της Ε.Ε., σχετική με το αντικείμενο του μαθήματος. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στα σφαγεία, στην ιχθυόσκαλα, στην αγορά τροφίμων, στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων και στο Εργαστήριο, σε

10 αντικείμενα του μαθήματος. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ειδική Παθολογική Ανατομική (ολ), Λοιμώδη Νοσήματα Ι (ολ), Γενική και Ειδική Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως (ολ), Λοιμώδη Νοσήματα ΙΙ (ππ). Διδάσκοντες: A. Αμπραχίμ, Ε. Ιωσηφίδου, Π. Καραϊωάννογλου, Π. Κοΐδης, Ν. Σούλτος, Ι. Ψωμάς. 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ Ι (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Μέθοδοι μελέτης και διάγνωσης των νοσημάτων των πτηνών. Διατροφικά νοσήματα. Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με έμφαση στον τρόπο μετάδοσης, στα κλινικά συμπτώματα, στις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, στη διαφορική διάγνωση, στην κλινική διάγνωση και στην εφαρμοζόμενη πρόληψη και θεραπεία. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και τρόπος αντιμετώπισής τους. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ζωοτεχνία ΙΙΙ (ππ), Λοιμώδη Νοσήματα ΙΙ (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Γεωργοπούλου, Π. Ιορδανίδης. 7. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Διδασκαλία των μακροσκοπικών και ιστολογικών αλλοιώσεων των οργάνων του νευρικού συστήματος, των αισθητηρίων και του δέρματος, που προκαλούνται από νοσήματα και σύνδρομα, σε σχέση με την αιτιολογία και την παθογένεια και με ειδικότερη αναφορά στα νοσήματα που παρατηρούνται στην Ελλάδα. Βασικές γνώσεις Ιατροδικαστικής. Περιεχόμενο ασκήσεων: Διενέργεια νεκροτομών και σύνταξη σχετικού Πρωτοκόλλου. Προϋπόθεση για παρακολούθηση: Γενική Παθολογική Ανατομική (ελ), Ειδική Παθολογική Ανατομική Ι (ολ). Διδάσκοντες: Ι. Βλέμμας, Ε. Καλδρυμίδου, Γ. Κανακούδης, Σ. Λέκκας, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Ψύχας. 8. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Παραγωγή και ιδιότητες ακτινών X. Ακτινογραφικό φιλμ. Βασικές και ειδικές μέθοδοι έρευνας. Βασικές αρχές ακτινοθεραπευτικής. Ακτινοδιαγνωστική των διάφορων συστημάτων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία Ι παραγωγικών ζώων (ππ), Παθολογία Ι ζώων συντροφιάς (ππ), Χειρουργική Ι, Αναισθησιολογία (ππ). Διδάσκοντες: Α. Δεσίρης, Μ. Πατσίκας. 9. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά: 1) τα νοσήματα των ζώων, 2) τους υγειονομικούς όρους διακίνησης των μηρυκαστικών, των ιπποειδών, των πουλερικών και των αυγών εκκόλαψης, του σπέρματος και των εμβρύων, των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των ζωικών προϊόντων, 3) τα κτηνιατρικά φάρμακα, 4) την τεχνητή σπερματέγχυση, 5) την προστασία των ζώων. Συντονιστής: Χ. Τσιαμίτας. 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 1. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=2) Περιεχόμενο ασκήσεων: Αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών παραγωγικών ζώων στην κλινική και σε εκτροφές. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία ΙΙ παραγωγικών ζώων (ππ). Διδάσκοντες: Σ. Αργυρούδης, Χ. Καρατζιάς, Σ. Κυριάκης, Ν. Πανούσης, Κ. Σαουλίδης. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΙΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=2) Περιεχόμενο ασκήσεων: Αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στα κατοικίδια σαρκοφάγα, στα ιπποειδή, στα γουνοφόρα ζώα καθώς και στα άγρια ζώα. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία ΙΙ ζώων συντροφιάς (ππ). Διδάσκοντες: Α. Κουτίνας, Τ. Ράλλης. 3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=4) Περιεχόμενο ασκήσεων: Αντιμετώπιση περιστατικών στην κλινική και σε εκτροφές παραγωγικών ζώων.

11 Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Χειρουργική ΙΙ (ππ). Διδάσκοντες: Α. Δεσίρης, Μ. Καραγιαννοπούλου, Χ. Καρατζιάς, Α. Κομνηνού, Ν. Μουστάρδας, Λ. Παπάζογλου, Μ. Πατσίκας, Δ. Ραπτόπουλος, Γ. Τσιμόπουλος. 4. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=4) Περιεχόμενο ασκήσεων: Αντιμετώπιση μαιευτικών περιστατικών. Μαιευτικές επεμβάσεις. Άσκηση στην εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία Αναπαραγωγής (ππ). Διδάσκοντες: Κ. Αλεξόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Κ. Μπόσκος, Σ. Σαμουηλίδης, Φ. Σαράτσης, Β. Σμιντ-Αδαμοπούλου, Α. Φούκος. 5. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=4) Περιεχόμενο ασκήσεων: Ασκήσεις στα σφαγεία, στην ιχθυόσκαλα, στην αγορά τροφίμων, στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων και στο Εργαστήριο σε αντικείμενα του μαθήματος. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως Ι (ππ). Διδάσκοντες: Α. Αμπραχίμ, Ε. Ιωσηφίδου, Π. Καραϊωάννογλου, Π. Κοΐδης, Ν. Σούλτος, Ι. Ψωμάς. 6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ ΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=2) Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών και τρόπος αντιμετώπισής τους. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία Πτηνών Ι (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Γεωργοπούλου, Π. Ιορδανίδης. 7. ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΙΙΙ (ώρες/εβδομάδα: α=2) Περιεχόμενο ασκήσεων: Διενέργεια νεκροτομών και σύνταξη των σχετικών εκθέσεων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Ειδική Παθολογική Ανατομική ΙΙ (ππ). Διδάσκοντες: Ι. Βλέμμας, Ε. Καλδρυμίδου, Γ. Κανακούδης, Σ. Λέκκας, Ν. Παπαϊωάννου, Β. Ψύχας. 8. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ώρες/εβδομάδα: α=2) Περιεχόμενο σεμιναρίου: Ταξινόμηση των σφαγίων σε κατηγορίες και εμπορικές κλάσεις. Τεμαχισμός σφαγίων. Κατηγορίες και ποιότητες κρέατος. Εμπορία σφαγίων ζώων και κρέατος. Εφαρμογή συστήματος HACCP στην παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων. Παραγωγή και εκτίμηση νωπότητας ιχθύων εκτροφής. Προϊόντα ιχθύων παραγόμενα με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Τρόφιμα χαμηλής θερμιδικής αξίας (light). Επισκέψεις σε βιομηχανικές μονάδες. Διδάσκοντες: Ι. Αμβροσιάδης, Α. Παπαβέργου, Μ. Παπαγιάννη. 10ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ι. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΙΑ. ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ 1. ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=4) Περιεχόμενο μαθήματος: Σύγχρονες τεχνικές βελτίωσης της αναπαραγωγικής, της κρεοπαραγωγικής και της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. Σύγχρονες τάσεις σχετικά με τον καθορισμό των βελτιωτικών στόχων στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης των βοοειδών και των αιγοπροβάτων. Νέες απόψεις σχετικά με τις μεθόδους εκτροφής των βοοειδών και των αιγοπροβάτων και με το μηχανικό άρμεγμα. Οργάνωση-διοίκηση βοοτροφικών και αιγοπροβατοτροφικών επιχειρήσεων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε βοοτροφικές και αιγοπροβατοτροφικές επιχειρήσεις - διαπίστωση προβλημάτων και προτεινόμενες λύσεις. Διδάσκοντες: Γ. Αρσένος, Δ. Ζυγογιάννης, Ν. Κατσαούνης, Γ. Μπάνος. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=4, α=8)

12 Περιεχόμενο μαθήματος: Μεθοδολογία προσέγγισης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας σε εκτατικές και εντατικές εκμεταλλεύσεις βοοειδών και αιγοπροβάτων. Προγράμματα προληπτικής κτηνιατρικής. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών. Αντιμετώπιση στην πράξη παθολογικών καταστάσεων. Προϋπόθεση για την παρακολούθηση: Παθολογία ΙΙΙ παραγωγικών ζώων. Διδάσκοντες: Σ. Αργυρούδης, Χ. Καρατζιάς, Σ. Κυριάκης, Ν. Πανούσης, Κ. Σαουλίδης. 3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (θ=2, α=4) Περιεχόμενο μαθήματος: Ειδικά μαθήματα φυσιολογίας και παθολογίας εγκυμοσύνης, τοκετού και λοχείας. Ειδικές μαιευτικές επεμβάσεις. Παθολογία νεογεννήτου. Σύγχρονες μέθοδοι αναπαραγωγής (τεχνητή σπερματέγχυση, συγχρονισμός του οίστρου, μεταφορά εμβρύων). Διαχείριση αναπαραγωγής κτηνοτροφικών μονάδων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ειδικές μαιευτικές επεμβάσεις. Σπερματοληψία, εκτίμηση και επεξεργασία σπέρματος. Εφαρμογή συγχρονισμού του οίστρου και μεταφοράς εμβρύων. Επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες. Διδάσκοντες: Κ. Αλεξόπουλος, Α. Καραγιαννίδης, Σ. Κυριάκης, Κ. Μπόσκος, Σ. Σαμουηλίδης, Κ. Σαουλίδης, Φ. Σαράτσης, Α. Φούκος. ΙΒ. ΧΟΙΡΟΙ 1. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Αδυναμίες και προβλήματα της ελληνικής χοιροτροφικής παραγωγής. Αντικατάσταση των συών μιας εμπορικής αγέλης χοίρων και ορθολογική αντιμετώπισή της κάτω από τις παρούσες ελληνικές συνθήκες. Μέσα για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου απογαλακτισμού χοιριδίων. Ποιότητα του παραγόμενου χοιρινού κρέατος, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και παράγοντες που την επηρεάζουν. Παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφόρα έκβαση μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης μικτής κατεύθυνσης. Απόβλητα των χοιροτροφικών εγκαταστάσεων και αντιμετώπισή τους, ιδιαίτερα κάτω από τις ελληνικές συνθήκες. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις - διαπίστωση προβλημάτων και προτεινόμενες λύσεις. Διδάσκοντες: Α. Σπαής, Κ. Σταματάρης, Π. Φορτομάρης. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΧΟΙΡΟΥ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Μεθοδολογία προσέγγισης και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας σε εντατικές χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Προληπτική κτηνιατρική σε εντατικές εκμεταλλεύσεις. Περιεχόμενο ασκήσεων: Παρουσίαση κλινικών περιστατικών. Αντιμετώπιση στην πράξη παθολογικών καταστάσεων. Διδάσκοντες: Κ. Αλεξόπουλος, Χ. Καρατζιάς, Σ. Κυριάκης, Κ. Σαουλίδης. ΙΓ. ΠΤΗΝΑ 1. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΤΗΝΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Συμβολή της εκτροφής πτηνών, πλην της όρνιθας (ινδόρνιθα, πάπια, χήνα, ορτύκι, φασιανός) στην εθνική οικονομία. Ταξινόμηση, προέλευση, εξημέρωση, ονοματολογία. Φυλές. Εξωτερική μορφολογική διάπλαση, παραγωγικές ιδιότητες. Σταβλισμός (κτίρια-εξοπλισμός). Μέθοδοι εκτροφής. Οργάνωση εκτροφών. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε πτηνοτροφικές επιχειρήσεις - διαπίστωση προβλημάτων και προτεινόμενες λύσεις. Διδάσκοντες: Α. Γιαννακόπουλος, Α. Τσερβένη-Γούση. 2. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Ειδικά νοσολογικά προβλήματα της συστηματικής πτηνοτροφίας (μέθοδοι μελέτης, πρόληψης και θεραπείας). Περιεχόμενο ασκήσεων: Εξέταση και αντιμετώπιση περιστατικών στην κλινική και σε πτηνοτροφεία. Διδάσκοντες: Ι. Γεωργοπούλου, Π. Ιορδανίδης. ΙΔ. ΙΧΘΥΕΣ 1. ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Ποιοτικά χαρακτηριστικά υδάτινου περιβάλλοντος υδατοκαλλιεργειών. Μεταβολές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος

13 από αστική, βιομηχανική και γεωργική ρύπανση. Μεταβολές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ύδατος από τις υδατοκαλλιέργειες. Επίδραση της ρύπανσης του υδάτινου περιβάλλοντος στις υδατοκαλλιέργειες. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών και άσκηση στο εργαστήριο. Διδάσκοντες: Α. Καμαριανός, Ξ. Καραμανλής. 2. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Βασικές αρχές θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας- Εκτρεφόμενα είδη. Εντατική εκτροφή ευρύαλων ψαριών (τσιπούρα, λαβράκι) σε πλωτούς ιχθυοκλωβούς και χερσαίες δεξαμενές. Γαριδοκαλλιέργεια. Οστρακοκαλλιέργεια (μύδια, στρείδια). Εντατική εκτροφή χελιών (ανοικτά και κλειστά κυκλώματα). Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε αντίστοιχες μονάδες και άσκηση στο εργαστήριο. Διδάσκοντες: Π. Αγγελίδης, Γ. Φώτης. 3. ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Παθολογία εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης. Παθολογία χελιών. Παθολογία οστρακοειδών και καρκινοειδών. Περιβαλλοντικά νοσήματα στη θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε αντίστοιχες μονάδες και άσκηση στο εργαστήριο. Διδάσκοντες: Π. Αγγελίδης, Γ. Φώτης. ΙΙ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ 1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Υγιεινή και τεχνολογία της παραγωγής κρέμας και βουτύρου. Παραγωγή γιαούρτης με παραδοσιακά και σύγχρονα συστήματα. Οξυγάλακτα. Υγιεινή και τεχνολογία της παραγωγής τυριών γενικά και κατά είδος. Τυριά από τυρόγαλα. Αξιοποίηση τυρογάλακτος. Καζεΐνη και άλατά της. Υγιεινή και τεχνολογία της παραγωγής παγωτού. Περιεχόμενο ασκήσεων: Χημική και μικροβιολογική ανάλυση των γαλακτοκομικών προϊόντων. Τεχνολογία παραγωγής οξυγαλακτικών καλλιεργειών, τυριών και γιαούρτης. Τεχνικές επιθεώρησης γαλακτοκομικών προϊόντων. Επισκέψεις σε μονάδες παραγωγής. Διδάσκοντες: Α. Μάντης*, Δ. Παπαγεωργίου, Δ. Φλετούρης. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Ανάλυση του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Σταθερότυποι. Νομοθεσία εθνική και της Ε.Ε. Περιεχόμενο ασκήσεων: Ποιοτική διαβάθμιση κρέατος, κρεατοσκευασμάτων, αλιευμάτων, αυγών κλπ. Καθορισμός σταθεροτύπων. Εκτίμηση τροφίμων εμπορίου. Διδάσκοντες: Ι. Αμβροσιάδης*, Α. Παπαβέργου, Μ. Παπαγιάννη. 3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Ομάδες μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν την υγιεινή και τη συντήρηση των τροφίμων. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στα τρόφιμα. Επίδραση των μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης των τροφίμων στους μικροοργανισμούς. Βιοχημικές δραστηριότητες μικροοργανισμών. Σιτιογενείς διαταραχές της υγείας του ανθρώπου. Επιδημιολογική έρευνα σιτιογενών διαταραχών. Ανάλυση και πρόληψη κινδύνων. Περιεχόμενο ασκήσεων: Μέθοδοι αρίθμησης των κυριότερων ομάδων βακτηρίων. Απομόνωση, ταυτοποίηση και αρίθμηση παθογόνων βακτηρίων. 'Ελεγχος ανάπτυξης και καταστροφής μικροοργανισμών. Διδάσκοντες: Α. Αμπραχίμ, Ε. Ιωσηφίδου, Π. Καραϊωάννογλου*, Π. Κοΐδης, Ν. Σούλτος. 4. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=1) Περιεχόμενο μαθήματος: Φυσικές τοξικές ουσίες και υπολείμματα χημικών ουσιών που υπάρχουν φυσικώς ή προσθέτονται ή παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στα υπολείμματα των κτηνιατρικών φαρμάκων, των προσθετικών των ζωοτροφών και των προσθετικών των τροφίμων. Προβλήματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία από την παρουσία των προσθετικών στα τρόφιμα. Σχετική Νομοθεσία εθνική και

14 της Ε.Ε. Περιεχόμενο ασκήσεων: Εργαστηριακές μέθοδοι προσδιορισμού υπολειμμάτων στα τρόφιμα. Διδάσκοντες: Ε. Ιωσηφίδου, Α. Παπαβέργου, Δ. Φλετούρης, Ι. Ψωμάς*. 5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Σχεδιασμός και οργάνωση βιομηχανικών σφαγείων θηλαστικών και πτηνών. Τεχνολογία σφαγής. Τεμαχισμός, ψύξη, κατάψυξη σφαγίων και κρέατος. Τεχνολογία μετατροπής του «μυός σε κρέας». Συσκευασία και διακίνηση του νωπού και του καταψυγμένου κρέατος. Αξιοποίηση υπο- και παραπροϊόντων των σφαγίων. Ταξινόμηση σε ποιότητες και εμπορικές κλάσεις των σφαγίων και του κρέατος. Επιλογή κρέατος για την παραγωγή κρεατοσκευασμάτων. Αξιοποίηση των αλιευμάτων με διάφορες μεθόδους. Παραγωγή ιχθυοσκευασμάτων. Νομοθεσία εθνική και της Ε.Ε. σχετική με τα παραπάνω αντικείμενα. Αυγά και προϊόντα τους. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε βιομηχανικά σφαγεία. Σχεδιασμός βιομηχανικών σφαγείων. Τεμαχισμός σφαγίων. Αναγνώριση τεμαχίων κρέατος. Διαφοροποίηση νωπού και καταψυγμένου κρέατος. Ταξινόμηση σφαγίων σε εμπορικές κλάσεις. Παρασκευή αντιπροσωπευτικών ειδών κρεατοσκευασμάτων στο Εργαστήριο. Επισκέψεις σχετικών βιομηχανιών. Παρασκευή ορισμένων ειδών ιχθυοσκευασμάτων και κονσερβών ιχθυηρών. Διδάσκοντες: Ι. Αμβροσιάδης*, Α. Παπαβέργου, Μ. Παπαγιάννη. 6. ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ώρες/εβδο- μάδα: θ=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Σχεδιασμός και κατασκευή των εργοστασίων. Καθαρισμός και εξυγίανση των εργοστασίων. Το νερό και η χρήση του στη βιομηχανία τροφίμων. Υγιεινή του προσωπικού. Καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών. Έλεγχος υγιεινής κατάστασης εργοστασίων επεξεργασίας τροφίμων. Απόβλητα και εξυγίανσή τους. Υγιεινή των σφαγείων, των εργοστασίων γάλακτος, των εργοστασίων επεξεργασίας κρέατος και των κονσερβοποιείων. Διδάσκων: Π. Καραϊωάννογλου. 7. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=3) Περιεχόμενο μαθήματος: Εφαρμογή της αρχής Ανάλυση Κινδύνου, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, κατά τα διάφορα στάδια της παραγωγής του νωπού κρέατος. Βιοχημικές διεργασίες του μυός και υγιεινή. Επίπτωση της ωρίμασης, της ψύξης, της κατάψυξης και της συσκευασίας στα μικροβιολογικά και στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κρέατος. Υγιεινή του συντηρούμενου με αφυδάτωση, αλάτιση, αλιπάστωση, κάπνιση, ζύμωση και οξέωση κρέατος. Υγιεινή των προϊόντων τα οποία υποβλήθηκαν σε θερμική επεξεργασία. Μέθοδοι καθορισμού κρίσιμων σημείων της παραγωγής και ανάλυσης κινδύνου. Υγιεινή του κρέατος των πτηνών, των αυγών, των αλιευμάτων και των προϊόντων τους. Εψυγμένα έτοιμα φαγητά "νέας γενεάς" (προβληματισμοί όσον αφορά την παραγωγή τους και την προστασία του καταναλωτή. Προτεινόμενες λύσεις). Περιεχόμενο ασκήσεων: Επισκέψεις σε εκτροφές, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, μονάδες επεξεργασίας, συντήρησης και διάθεσης τροφίμων ζωικής προελεύσεως, σε εργαστήρια και σε αγορές τροφίμων. Ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των Κρατικών Υπηρεσιών Ελέγχου τροφίμων ζωικής προελεύσεως. Εργαστηριακές ασκήσεις. Διδάσκοντες: Α. Αμπραχίμ, Π. Καραϊωάννογλου, Π. Κοΐδης, Ν. Σούλτος, Ι. Ψωμάς*. 8. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ (ώρες/εβδομάδα: θ=1) Παρακολούθηση διαλέξεων ειδικών επιστημόνων σε θέματα εφαρμοσμένης Υγιεινής και Τεχνολογίας τροφίμων. Συντονιστές: Α. Αμπραχίμ, Δ. Παπαγεωργίου. ΙΙΙ. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1. ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ (ώρες/εβδομάδα: θ=2, α=4) Περιεχόμενο μαθήματος: Ειδικές επεμβάσεις διάφορων συστημάτων. Ορθοπεδική του σκύλου. Παθήσεις των οφθαλμών. Περιεχόμενο ασκήσεων: Επίδειξη και εκτέλεση επεμβάσεων. Διδάσκων: Α. Δεσίρης, Α. Κομνηνού.. 2. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (ώρες/εβδομάδα: θ=1, α=2) Περιεχόμενο μαθήματος: Χρήσιμα δεδομένα φυσιολογίας του κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος. Προαναισθητική εκτίμηση του ασθενούς και

841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης

841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης 841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Σκοπός Aποστολή της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα)

308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 308 Κτηνιατρικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα) Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε με το ΠΔ 177/1993, εντάσσεται δε στη Σχολή Επιστημών Υγείας. Η λειτουργία του Τμήματος άρχισε το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 9-10 Χημεία (Α-1) Εργαστήριο Χημείας Μακρο. Ανατομική (Α) Αίθουσα ανατομίας Ζωολογία (Θ) 10-11» (Α) Οικολογία (Θ)» 11-12» (Α-3)» (Α)» (Θ) Χημεία (Θ) 12-1» (Α)

Διαβάστε περισσότερα

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης

273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης 273 Γεωπονίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στο σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, με απώτερο στόχο την αύξηση της γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 2790 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Εργ.:ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3310 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Μονάδες Θεωρίας : 3 Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 302 Ιατρικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Αποστολή του Τμήμάτος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου.to

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής

Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και εφεξής Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος ΕΤΔΑ ακαδημαϊκού έτους 205-206 για εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 204-205 και εφεξής ο Εξάμηνο 555 Μαθηματικά 4 Θ ΑΦΠΓΜ 2 565 Φυσική 5 (3Θ+2E) ΓΒ 3 60 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΙΑ ΒΊΟΥ ΒΙΟΕΠΙΣΤΉΜΕΣ Ώρα μαθήματος Αντικείμενο Τίτλος μαθήματος 14.00-18.00 Παθολογία (Χ. Κουτίνας, Ν. Σούµπασης) Παθολογία (Χ. Κουτίνας,

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 09.06.14 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΓΙΑ 1 10.06.14 ΤΡΙΤΗ 8-11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙI ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2 11.06.14 ΤΕΤΑΡΤΗ 8-11 Γ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 3 12.06.14

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.)

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (Ν.Π.Σ.) ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών Π.Π.Σ.) 1 Α ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟ- 1 3.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, ΑΙ3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι 2 5.06.13 ΤΕΤΑΡΤΗ 08:00 09:30 ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ AI1, AI2, AI3, AI4 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 4 10.06.13 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. 1ο Εξάμηνο Σπουδών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Εξάμηνο Σπουδών Διδάσκοντες Ν001Υ Γενική και Ανόργανη Χημεία Φ.Νόλη, Γ.Ψωμάς, Β. Ταγκούλης (Τμ.Χημείας) Ν003Υ Πληροφορική Β. Μάνος Ν005Υ Μαθηματικά Ν.Φαρμάκης (Τμ.Μαθηματικών) Ν007Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ-ΑΞΟΝΙΚΗ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων

Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Εκτροφή μηρυκαστικών ζώων Θεματική ενότητα 1: Κρεατοπαραγωγή 1/2. Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Μαρία Χαρισμιάδου Ορισμός Βοοτροφία είναι ο κλάδος της ζωοτεχνίας που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΡΟΦΙΜΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σκοπός: εκπαίδευση - Βιοτεχνολογία - Επιστήµη και Τεχνολογία Τροφίµων συστατικά τροφίµων διεργασίες επεξεργασίας/συντήρησης τροφίµων ποιότητα, υγιεινή και συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP

Μαθησιακοί στόχοι Μάθημα 1: Το Σύστημα HACCP Μαθησιακοί στόχοι Εκμάθηση των βασικών αρχών της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών. Στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ 1 Α Ε Τ Ο Σ Α/Α 1 16.1.12 ΔΕΥΤΕΡΑ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 2 17.1.12 ΤΡΙΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 3 18.1.12 ΤΕΤΑΡΤΗ 8.00-11.00 ΑΙ1, ΑΙ2, AI3, ΑΙ4 ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16 Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Φρ.-Εργ. Δ.Μ Σ.Β ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 7 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 14.1.13 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4

Α Ε Τ Ο Σ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΦΥΣΙΚΗ Ι, ΙΙ. ΧΗΜΕΙΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ & ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι (Νέο Πρόγραμμα) AI1, AI2, AI3, AI4 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 27.1.14 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α Ε Τ Ο Σ Α/Α ΗΜΕΡΟ- ΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1 18.1.16 ΔΕΥΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ. ECTS Units

Α ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ B ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΕΣ ΚΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ. ECTS Units ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 3 2 2 6 2 Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι 6 ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2 2 2 2

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία

Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Πρακτικός οδηγός βιολογικής κτηνοτροφίας: χοιροτροφία Α. Παπαράδη 1, Ε. Ξυλούρη 1 1 Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) 739 Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) http://www.food.teilar.gr/ Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων θα καλύψει ευρύ φάσμα εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS)

ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) econteplusproject Organic.Edunet ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ (INFECTIOUS BRONCHITIS) Δρ. Ευτυχία Ξυλούρη Φραγκιαδάκη Κτηνίατρος Υγιεινολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Υγιεινής Αγρ. Ζώων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας

327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας 327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικού Παν. Αθήνας Σκοπός Οποιαδήποτε προσπάθεια για την ορθολογική ανάπτυξη του αγροτικού χώρου απαιτεί τη δημιουργία και τη φροντίδα μιας αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα)

300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) 300 Ιατρικής Θεσσαλίας (Λάρισα) Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 και λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη της νεοσύστατης Σχολής Επιστημών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης

297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης 297 Ιατρικής Θεσσαλονίκης Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1942 και απονέμει τίτλους σπουδών. Το πτυχίο αποπεράτωσης των Ιατρικών Σπουδών (Πτυχίο Ιατρικής), ισοδύναμο του πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Πτελεμαιδας 662

Μαιευτική Πτελεμαιδας 662 http://sep4u.gr Μαιευτική Πτελεμαιδας 662 Επαγγελματική Προοπτική Πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας 1.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Κατεύθυνση: Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 1 ο ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΕΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ : ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας των πανεπιστημίων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2) την αριθ. 2925/ απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου

2) την αριθ. 2925/ απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙ Α ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HACCP 1 1. Είδη κρέατος 2. Σκόνη γάλακτος 3. Προτηγανισµένες και µη πατάτες 4. Ψάρια και θαλασσινά 2 1. Εφαρµογή προγράµµατος HACCP στην παραγωγή κρέατος Η χρήση HACCP

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 468/90 Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (ΦΕΚ 180/Α/20-12-90) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. & Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών - Πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)

360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) 360 Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος) Ίδρυση και Φυσιογνωμία του Τμήματος Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 1984. Η εκπαιδευτική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38. Ακαδηµαικό έτος : 2014 Τµήµα : Γ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 2 Εξάµηνο : 2 3300 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ 1280 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 1390 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2890 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εργ.:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΘ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Παναγιώτης Μπαμίδης Επίκ. Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής Ιατρικής Εκπαίδευσης Τριπλή αποστολή και ποικιλομορφία στην Ι.Σ.Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Έρευνα Προσφορά φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΛΥΝΣΗ : Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. ΛΟΙΜΩΞΗ : Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του παθογόνου μικροοργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη)

250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) 250 Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου (Μυτιλήνη) Σκοπός Βασικός εκπαιδευτικός στόχος του Τμήματος είναι η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που θα διαθέτει : ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΑΛΕΛΛΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Τα φρούτα-λαχανικά δεν είναι τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τι καλείται τρόφιμο; Τρόφιμο ονομάζουμε οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, είτε αυτό έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Ενότητα 4: Βιολογική Κτηνοτροφία Διάλεξη 4.3: Βασικές Αρχές Βιολογικής Πτηνοτροφίας Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Προέλευση πτηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) 653 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να ασχοληθούν με τον σχεδιασμό, την εποπτεία, τον έλεγχο παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην ειδίκευση ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην ειδίκευση ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Οδηγός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην ειδίκευση ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 2008-2009 Η Κτηνιατρική Σχολή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου

Διαβάστε περισσότερα

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι

Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοι Τροφογενείςή τροφιμογενείς νόσοιονομάζονται οι παθολογικές εκείνες καταστάσεις οι οποίες οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με παθογόνους παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ (συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής. Ακαδημαϊκού έτους

Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής. Ακαδημαϊκού έτους Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Τ μ ή μ α Ι α τ ρ ι κ ή ς Α. Π. Θ. Σελίδα 1 από 5 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Ειδικότητα : 99 Βασική ειδικότητα Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Ενότητα 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ιωάννης Σκούφος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων

Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λοιμώδη Νοσήματα Υγιεινή Αγροτικών Ζώων Ενότητα 9 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ιωάννης Σκούφος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Κατεύθυνση: Χειρουργική των Ζώων Συντροφιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Ωρολόγιο Πρόγραµµα µαθηµάτων Α Εξαµήνου ακαδ. έτους 2015-16 Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 9-10 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ- ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Πλατφόρμα Αγροδιατροφής Τομέας: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ, ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ, ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ) Μπόσης Ιωάννης, Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών της Γ Τάξης ημερησίου γενικού Λυκείου (γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο)

304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) 304 Ιατρικής Κρήτης (Ηράκλειο) Σκοπός Οι ιατρικές σπουδές στηρίζονται στην εκμάθηση και κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και στην πρακτική και κλινική εκπαίδευση. Κύριοι στόχοι των ιατρικών σπουδών είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Επιστήμες Υγείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ A/A ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 264 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.

3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Επιστήμες Υγείας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ A/A ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 264 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π. 3 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Επιστήμες Υγείας 3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ A/A ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 264 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 265 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.ΠΑΤΡΑΣ 266 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 267 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 268 ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αλεξ/πολη Π.ΘΡΑΚΗΣ Π.ΚΡΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα