ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Φοίτησε στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήρε πτυχίο το 1987 με ειδίκευση στην Ψυχολογία. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Τμήμα, από όπου το 1990 απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Εξελικτική Ψυχολογία. Το 1994 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής της αφορούσε στη γνωστική ανάπτυξη (ταχύτητα επεξεργασίας, μνήμη, γενικές και ειδικές γνωστικές ικανότητες) παιδιών σχολικής και εφηβικής ηλικίας. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών της πήρε μέρος σε διεθνή μεταπτυχιακά και ερευνητικά σεμινάρια, στα περισσότερα με υποτροφίες. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 2010-σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη»στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία με έμφαση στη γνωστική ανάπτυξη» στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική Ψυχολογία» στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ειδική Επιστήμων (με το Π.Δ. 407/80) με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία» στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Καθηγήτρια Ψυχολογίας στη Σχολή Αστυνομίας Ρεθύμνου Ερευνητική συνεργάτης στο Ψυχολογικό Εργαστήριο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

2 Πολιτικής Αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής σήμερα Μέλος της επιτροπής για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφορεία της Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς Σύμβουλος προγράμματος σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής ειδών επισκευής, συντήρησης αυτοκινήτων και προμήθειας καυσίμων αυτοκινήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο διευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS (SOCRATES) Συντάκτης του οδηγού σπουδών (στα ελληνικά και τα αγγλικά) του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Τακτικό μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Οριζόντια Δράση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙΙ) ( ) Επαναλειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών (ΚΣΣΦ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με απόφαση της Συγκλήτου), υπό την επιστημονική ευθύνη των Μ. Πλατσίδου και Γ. Σίμου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ , Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ (ως υπεύθυνη ερευνητικής ομάδας) με θέμα «Προσαρμογή της κλίμακας Strategy Inventory for Language Learning με σκοπό τον προσδιορισμό του προφίλ εκμάθησης γλωσσικών στρατηγικών μάθησης ξένης γλώσσας μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης και Μουσουλμάνων μαθητών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη και διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη». Φορέας υλοποίησης του έργου: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Συμμετοχή στο πρόγραμμα TEMPUS με τίτλο «Support and Inclusion of students with disabilities at higher education institutions in Montenegro Φορέας υλοποίησης του έργου: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , Επιστημονική υπεύθυνη του ερευνητικού έργου "Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σε γονείς που συμμετέχουν σε Σχολές Γονέων: Αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς τη βελτίωση των οικογενειακών σχέσεων των συμμετεχόντων" που επιχορηγείται από το "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ" (Ε ΚΥΚΛΟΣ). Φορέας υλοποίησης του έργου: ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

3 , Συμμετοχή στο έργο με τίτλο: «Η Ενίσχυση των Δεξιοτήτων Ακρόασης Λόγου των παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα μέσα από μία Παιδοκεντρική Παρεμβατική Δόμηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος». ΕΠΕΑΕΚ (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.4), Φορέας Υλοποίησης-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Επιστημονική Υπεύθυνη: Αρετή Οκαλίδου. 2007, Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή προβλήματα συμπεριφοράς» για τον ΟΕΠΕΚ. Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Αγαλιώτης. 2007, Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα σχολείων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Κοινωνία για όλους - ευαισθητοποίηση στις κοινωνικές εκφάνσεις της διαφορετικότητας», με συμπράττοντες φορείς τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Ψυχολογίας και Υγείας , Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Έρευνα για την ποιοτική διερεύνηση των στάσεων συμπεριφορών και κοινωνικών αναπαραστάσεων του κοινωνικού συνόλου», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό δίκτυο THENUCE (Thematic Network for University Continuing Education), με τις εξής δράσεις: Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την έκδοση του European University Continuing Education: The Manager s Handbook (1998). Brennan, M., Mitchell, V. Moe, F. & Urponen, H. (Eds.) και e- book (2002): Αναφορά για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ελλάδα (national report): Platsidou, M. (2003) Specialized Programmes for Professionals in Greece, στον ιστοχώρο του Δικτύου 1998, Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι. Εκπόνηση του πακέτου εργασίας «Η ακαδημαϊκή Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στον ελληνικό και διεθνή χώρο». ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ Ερευνητικό βραβείο από τον ΕΛΚΕ (Επιτροπή Ερευνών του Παν. Μακεδονίας) για δημοσίευση σε περιοδικό της ομάδας Δ, σύμφωνα με τον Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εργασία: Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31, Ερευνητικό βραβείο από τον ΕΛΚΕ (Επιτροπή Ερευνών του Παν. Μακεδονίας) για δημοσίευση σε περιοδικό της ομάδας Γ, σύμφωνα με τον Κατάλογο Έγκριτων Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εργασία: Metallidou P. & Platsidou, M. (2008). Kolb s Learning Style Inventory-1985: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem solving strategies. Learning and Individual Differences, 18, Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας στο 1 ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος για την εργασία: Ζαγόρα, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2003). Διερεύνηση του μαθησιακού στυλ φοιτητών σε σχέση με τις στρατηγικές επίλυσης γνωστικών προβλημάτων. Αναρτημένη εργασία στο 1 ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 2007 Προσκεκλημένη διάλεξη στο Research Colloquium στο Fuller School of Psychology, U.S.A., με θέμα «Low burnout and high job satisfaction among Greek special education teachers: a research paradox or an ideal profession?» 2005 Διάλεξη στο La Sapienza University of Rome με θέμα «Actual and perceived emotional intelligence in adolescents» (Μάρτιος-Απρίλιος) Yπότροφος επισκέπτης καθηγήτρια στο Fuller School of Psychology.

4 2005 Επίσκεψη για συνεργασία στο Κέντρο Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου De Paul στο Σικάγο 2005 Επίσκεψη συνεργασίας στο University of Illinois του Σικάγου στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνεργασία για την Ακαδημαϊκή, Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση» (CASEL) Επισκέψεις για διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο του Lodz και το Pedagogical University of Warsaw, Πολωνία, στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS. Έδωσε μια σειρά τεσσάρων διαλέξεων με γενικό θέμα: «Moral psychology and Moral Education: a review of the literature and new empirical research» (Νοέμβριος-Δεκέμβριος), Υπότροφος επισκέπτης ερευνητής στο Max-Planck Institute for Psychological Research, Μόναχο. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 2012-σήμερα Συμμέτοχη στo editorial board του περιοδικού EDUCATION: International Scholarly Research Network (ISRN) Επόπτης Σύνταξης στο περιοδικό «Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας» Βοηθός Εκδότη στο περιοδικό «Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας». ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ Πλατσίδου, Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (Επιμ. Έκδ.) (2011). Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιο της: Συλλογή εργασιών προς τιμή του καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΚΡΙΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Επιθεώρηση Ψυχολογία: το περιοδικό της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών Journal of Moral Education. Association of Moral Education Educational Psychology Instructional Science Learning and Individual Differences Hellenic Journal of Psychology EDUCATION: International Scholarly Research Network The Asia Pacific Education Researcher ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Συμμετοχή με διαλέξεις στο Ανοικτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Θερμαϊκού, στη θεματική Ενότητας «Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή» ( ). Σεμινάρια και διαλέξεις για το κοινό, για γονείς και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα ψυχολογίας και εκπαίδευσης Ατομική συμβουλευτική φοιτητών, μαθητών γονέων

5 Δημοσίευση εκλαϊκευμένων άρθρων στον τύπο σε θέματα συμβουλευτικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης Επιστημονικός σύμβουλος για την επιλογή των φοιτητών που συμμετέχουν στα προγράμματα ανταλλαγών και πρακτικής άσκησης της AIESEC. Συνοργανωτής (με τον Ι. Κουγιουμουτζάκη) και ομιλήτρια στο «Πρόγραμμα διαλέξεων σε θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας για το κοινό» που οργανώθηκε από το Εργαστήριο Αναπτυξιακής, Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1995, Ιανουάριος Μάιος). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Demetriou, A., Platsidou, M., Efklides, A., Metallidou. Y., & Shayer, M. (1991). The development of quantitative-relational abilities from childhood to adolescence: Structure, scaling and individual differences. Learning and Instruction: The Journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 1, Demetriou, A., Gustafsson, J.-E., Efklides, A., & Platsidou, M. (1992). Structural systems in developing cognition, science and education. In A. Demetriou, M. Shayer, & A. Efklides (Eds.), Neo-piagetian theories of cognitive development: Implications and applications for education (pp ). London: Routledge. 3. Πλατσίδου, Μ., & Δημητρίου, Α. (1992). Επιδόσεις σε μαθηματικές ικανότητες και το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Τετράδια Διδακτικής των Μαθηματικών, τεύχη 10-11, Δημητρίου, Α., & Πλατσίδου, Μ. (1992). Εμπειρικός Δομισμός: Μία θεωρία για την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη του νου. Στο: Α. Δημητρίου, Α. Ευκλείδη, Ε. Γωνίδα, & Μ. Βακάλη (Επιμ. Εκδ.), Ψυχολογικές Έρευνες στην Ελλάδα: Μάθηση και Διδασκαλία (σσ ). Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. 5. Πλατσίδου, Μ., & Δημητρίου, Α. (1992). Μνήμη και γνωστικό επίπεδο. Παιδαγωγική και Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 6, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 6. Demetriou, A., Efklides, A., & Platsidou, M. (1993). The architecture and dynamics of developing mind: Experiential structuralism as a frame for unifying cognitive developmental theories. Monographs of the Society of Research in Child Development, Serial No. 234, Vol Demetriou, A., Efklides, A., & Platsidou, M. (1993). Meta-piagetian solutions to epistemological problems (Reply to R. L. Campbell s comentary). Monographs of the Society for Research in Child Development, Serial No. 234, Vol Πλατσίδου, Μ. (1994). Το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών: Δομή, ανάπτυξη και αλληλεπιδράσεις με εξειδικευμένες γνωστικές ικανότητες. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Αριθ. Παραρτ Πλατσίδου, Μ., & Δημητρίου, Α. (1995). Το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών: Μια μελέτη της δομής και της ανάπτυξής του. Ψυχολογία, 2 (1), Σπανούδης, Γ., Δημητρίου, Α., Πλατσίδου, Μ., Κιοσέογλου, Γ. & Σύρμαλη, Κ. (1996). Διαχρονική μελέτη της ταχύτητας και του ελέγχου επεξεργασίας από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Ψυχολογία, 3 (1), Platsidou, M., Demetriou, A., & Zhang, X. Z. (1997). Structural and developmental dimensions of human information processing: Longitudinal and cross-cultural evidence. Psiholoska Obzorja, 6, Πλατσίδου, Μ., & Δημητρίου, Α. (2000). Μια μελέτη για τη δομή και την ανάπτυξη της εργαζόμενης μνήμης σε σχέση με το συμβολικό σύστημα και τη συνθετότητα των πληροφοριών. Ψυχολογία, 7 (1), Πλατσίδου Μ. (2001α). Τα ηρωικά πρότυπα: η ψυχολογική δομή και ο παιδαγωγικός τους ρόλος. Νέα Παιδεία, 99,

6 14. Πλατσίδου Μ. (2001β). Τα ηρωικά πρότυπα των παιδιών: ένα παράδειγμα εφαρμογής της εκπαίδευσης για την ηθική. Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 5, Πλατσίδου, Μ. (2001). Η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων στην ψυχολογική έρευνα: Βασικές αρχές, περιορισμοί, και παραδείγματα εφαρμογής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, 4, Demetriou, A., Kazi, S., in collaboration with Platsidou, M., Sirmali, K., Tsiouri, I., & Kiosseoglou, G. (2001). Unity and modularity in the mind and the self: Studies on the relationships between selfawareness, personality, and intellectual development from childhood to adolescence. London: Routledge. 17. Case, R., Demetriou, A., Platsidou, M., & Kazi, S. (2001). Integrating Concepts and tests of intelligence from the differential and developmental traditions. Intelligence, 29, Demetriou, A., Spanoudis, G., Christou, C., & Platsidou, M. (2002). Modeling the Stroop phenomenon: processes, processing flow, and development. Cognitive Development, 16 (4), Demetriou, A., Christou, C., Spanoudis, G., & Platsidou, M. (2002). The development of mental processing: Efficiency, working memory and thinking. Monographs of the Society of Research in Child Development, 69, Serial No Platsidou, M., Valasiadou, M., & Varvati, D. (2003) Τhe University Continuing Education in Greece. Ιn M. Osborne & E. Thomas (Eds.), Life long learning in a changing continent: Continuing education in the universities of Europe (pp ). Leicester: NIACE. 21. Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2003). Αξιολόγηση ηρωικής συμπεριφοράς και προτιμήσεις προτύπων ρόλου από άτομα ηλικίας ετών. Ψυχολογία, 10 (4), Πλατσίδου, Μ. (2004). Συναισθηματική Νοημοσύνη: Σύγχρονες προσεγγίσεις μιας παλαιάς έννοιας. Επιστήμες της Αγωγής, 1, Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιμώμενες στρατηγικές λύσης προβλημάτων. Στο: Ν. Μακρής & Δεσλή, Δ. (Επιμ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης (Πρακτικά Συνεδρίου). Αθήνα: Τυπωθήτω. 24. Πλατσίδου, Μ. (2005). Διερεύνηση της συναισθηματικής νοημοσύνης εφήβων με τη μέθοδο των αυτοαναφορών και της αντικειμενικής επίδοσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 40, Πλατσίδου Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2005). Παράγοντες και αντιλήψεις που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συμπεριφοράς από τους εφήβους. Ψυχολογία, 12 (3), Πλατσίδου, Μ. (2005). Ατομικές διαφορές εφήβων σε σχέση με την αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη τους. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδας, 3, Πλατσίδου, Μ. & Γωνίδα, Ε. (2005). Θεωρίες κινήτρων και η εφαρμογή τους στο χώρο της εργασίας. Στο Α. Καψάλη (Επιμ. Εκδ.), Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 28. Demetriou, A., Zang, X. Z., Spanoudis, G., Christou, C., Kyriakides, L., & Platsidou, M. (2005). The architecture and development of mental processing: Greek, Chinese or universal? Intelligence, 33, Πλατσίδου, Μ. (2006). Ο λειτουργικός ρόλος της αντιλαμβανόμενης συναισθηματικής νοημοσύνης στο σύστημα του εαυτού. Στο Ε. Συγκολλίτου (Επιμ. Έκδ.), Η έννοια του εαυτού και λειτουργικότητα στο σχολείο (σ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. 30. Πλατσίδου, Μ. & Ζαγόρα, Χ. (2006). Το μαθησιακό στυλ και οι στρατηγικές επίλυσης γνωστικών έργων. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 42, Πλατσίδου, Μ., Κωνσταντινίδου, Μ., Μηλαζήμ, Τζ., Μποσταντζή, Α. & Χαλβατζή. Π. (2006). Τα πρότυπα ρόλου Χριστιανών και Μουσουλμάνων φοιτητών. Επιστήμες της Αγωγής, 2,

7 32. Καλέας, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και επαγγελματική ικανοποίηση των Ελλήνων γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 1, Platsidou, M. & Agaliotis, I. (2008). Burnout, job satisfaction and instructional assignment related sources of stress in Greek special education teachers. International Journal of Disability, Development and Education, 55 (1), Metallidou P. & Platsidou, M. (2008). Kolb s Learning Style Inventory-1985: Validity issues and relations with metacognitive knowledge about problem solving strategies. Learning and Individual Differences, 18, Milousi, K., Platsidou, M., & Samara, E. (2008). Evaluation of psychological counselling services in higher education: The case of the Center for Counselling and Supporting Students of the University of Macedonia. In the Proceedings of the 2007 FEDORA - PSYCHE Conference: "Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education (pp ). 36. Platsidou, M. & Diamantopoulou, G. (2009). Job satisfaction of Greek university professors: Is it affected by demographic factors, academic rank and problems of higher education? In G. K. Zarifis (Ed.) Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment in Europe, Conference Proceedings, ESREA-ReNAdET. Thessaloniki: Grafima Publications (pp ). 37. Platsidou, M., & Metallidou, P. (2009). Validity and reliability issues of two learning style inventories in a Greek sample: Kolb s Learning Style Inventory and Felder & Soloman s Index of Learning Styles. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20 (3), Ταρασιάδου, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2009). Επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών: Ατομικές διαφορές και προβλεπτικοί παράγοντες. Επιστήμες της Αγωγής, 4, Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη: Θεωρητικά μοντέλα, τρόποι μέτρησης και εφαρμογές στην εκπαίδευση και την εργασία. Αθήνα: Τυπωθήτω. 40. Πλατσίδου, Μ. (2010). H εφαρμογή της επανατροφοδότησης στη διδασκαλία. Επιθεώρηση Επιστημονικών και Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, Πλατσίδου, Μ. & Ταρασιάδου, Α. (2010). Τα κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης των νηπιαγωγών και η επίδραση τους στην επαγγελματική τους ικανοποίηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 49, Πλατσίδου, Μ. & Οκαλίδου, Α. (2010). Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης σε μαθητές με κοχλιακό εμφύτευμα. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, Σιπητάνου, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Προσωπικές εκτιμήσεις των εκπαιδευόμενων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για τις θετικές στάσεις, τις ικανότητες και τις δυσκολίες τους. Εκπαίδευση Ενηλίκων, 21, Διαμαντοπούλου, Ε., Γουδήρας, Δ., & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η επιθετική συμπεριφορά ατόμων με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση. Ελληνική Επιθεώρηση Ειδικής Αγωγής, 2, Aυγερινού, Δ. Καρτασίδου, Λ., & Πλατσίδου, Μ. (2010). Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτομα με νοητική καθυστέρηση μια πιλοτική έρευνα. Στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Παιδαγωγικής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη», Αθήνα. 46. Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International, 31 (1), Montgomery, Α., Panagopoulou, Ε., & Platsidou, M. (2010). Educating doctors: Can health and occupational psychology make a difference? Στο Γ. Κουλιεράκης, Α. Πασχάλη, Β., Ρότσικα & Μ. Τζινιέρη- Κοκκώση (Επιμ. Εκδ.) Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας: Έρευνα και Πρακτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. 48. Αγαλιώτης, Ι., Πλατσίδου, Μ., & Καρτασίδου, Λ. (2011). Αξιολόγηση ήπιων εκπαιδευτικών αναγκών στη γενική τάξη: Απόψεις, πρακτικές και επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του Α/θμιου σχολείου. Στο Β. Δ. Οικονομίδης (Επιμ.Έκδ). Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Θεωρητικής και

8 ερευνητικές προσεγγίσεις (σελ ). Αθήνα: Πεδίο. 49. Τσιλφίδου, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Κίνητρο επίτευξης και συμμετοχή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας. Μέντορας, 13, Τσιρογιαννίδου, Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Σχολές γονέων: ένα παράδειγμα βελτίωσης της συναισθηματικής νοημοσύνης. Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 4, Σαλμαν, Λ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των δικηγορών, Tο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 15 (60), Μαυρίδου, Μ., Καρτασίδου, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η αντίληψη της έννοιας του θανάτου από εφήβους με νοητική καθυστέρηση. Μέντορας, 13, Διαμαντοπούλου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2011). Η επίδραση της τελειομανίας στην επαγγελματική Ικανοποίηση: Μια εμπειρική μελέτη της σχέσης στα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Πανεπιστημίων. Στο Α. Παπασταμάτης & Ε. Βαλκάνος (Επιμ.Εκδ.), Δια βίου Μάθηση & Εκπαιδευτές Ενηλίκων: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας 54. Πλατσίδου, M. & Ηρακλή, E. (2011). Θρησκευτικότητα, Πνευματικότητα και Υποκειμενική Ευζωία. Στο Μ. Πλατσίδου Β. Δαγδιλέλης (Επιμ. Έκδ.), Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα και το πλαίσιο της: Συλλογή εργασιών προς τιμή του καθηγητή Αχιλλέα Καψάλη (σελ ). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 55. Tsirogiannidou, E. & Platsidou, M. (2011). School for parents: An evaluation based on their emotional intelligence improvement. In the Proceedings of the Balkan Pedagogical Society 56. Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally clever and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Advances in Business-Related Scientific Research Conference Proceedings. Venice: ABSRC 57. Σιπητάνου, Α. Α., Σαλπιγγίδης, Α. Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2012). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο συνέδριο με θέμα «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4-6 Μαΐου Platsidou, M. (2012). Life satisfaction of Greek Orthodox Christian adults: The effect of religiosity and worry. In A. Efklides & D. Moraitou (Eds.) A Positive Psychology Perspective on Quality of Life. New York: Springer-Verlag. 59. Platsidou, M. & Salman, L. (2012).The role of emotional intelligence in predicting burnout and job satisfaction of Greek lawyers. International Journal of Law, Psychology and Human Life, 1(1): Demetriou, A., Spanoudis, G., Shayer, M., Mougi, A., Kazi, S., & Platsidou, M. (2013). Cycles in Speed- Working Memory-G Relations:Towards a Developmental-Differential Theory of the Mind. Intelligence, 41, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 1. Χασομέρη E. & Πλατσίδου, Μ. (2013). Συγκριτική μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Στο Διεθνές Συνέδριο για την Παιδική Ηλικία, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ & Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Αθήνα. 2. Αγαγιώτου, Σ. & Πλατσίδου, Μ. (2012). Διερεύνηση του εργασιακού άγχος και της εργασιακής δέσμευσης των κοινωνικών λειτουργών. Στο 3 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. 3. Πλατσίδου, Μ. & Παρασκευοπούλου, Μ. (2012). Αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράμματος

9 συναισθηματικής νοημοσύνης στη γνωστική επίδοση και τη συμπεριφορά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στο 3 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. 4. Χατζηνικολάου, Σ., Πλατσίδου, Μ., & Ηλικάδης, Ν. (2012). Γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση περιστατικών πένθους στη σχολική τάξη. Στο 3 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη. 5. Σιπητάνου, Α. Α., Σαλπιγγίδης, Α. Ε. & Πλατσίδου, Μ. (2012). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο συνέδριο με θέμα «Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές», Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4-6 Μαΐου. 6. Χατζηνικολάου, Σ. & Πλατσιδου, Μ. (2011). Ο αντιλαμβανόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση περιστατικών πένθους στη σχολική τάξη. Στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αθήνα. 7. Διαμαντοπούλου, Ε. & Πλατσιδου, Μ. (2011). Αντιλαμβανόμενη και Αντικειμενική μέτρηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε νοσηλευτές. Στο 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Αθήνα. 8. Τσιλφίδου, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Κίνητρο επίτευξης και συμμετοχή στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο 2 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη. 9. Διαμαντοπούλου, Γ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η Επαγγελματική Ικανοποίηση των Mελών Δ.Ε.Π. στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Στο 2 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη. 10. Ριζούλη, Θ. & Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συμβολή της περίληψης ως γνωστικής στρατηγικής στη βελτίωση της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου: ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε Έλληνες φοιτητές στο μάθημα της Αγγλικής ως Ξένη Γλώσσα. Στο 2 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αλεξανδρούπολη. 11. Αυγερινού, Δ. Καρτασίδου, Λ., & Πλατσίδου, Μ. (2010). Αναγνώριση και ερμηνεία συναισθημάτων από άτομα με νοητική καθυστέρηση μια πιλοτική έρευνα. Στο 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Παιδαγωγικής «Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στην Επιστήμη και στην Πράξη», Αθήνα. 12. Κριζέα, Μ., Πλατσίδου, Μ., Βαλκάνος, Ε., & Παπασταμάτης, Α. (2009). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: μια εμπειρική διερεύνηση. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος. 13. Ηρακλή, Ε., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Εμπειρική διερεύνηση της υποκειμενικής ευζωίας σε σχέση με την θρησκευτικότητα/πνευματικότητα. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος. 14. Μαστοροδήμου, Ε., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος. 15. Σιμήνου, Ε. Μ., Καρτασίδου, Λ., & Πλατσίδου, Μ. (2009). Αντιλήψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με τα άτομα με νοητική καθυστέρηση και ψυχικές διαταραχές. Στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Βόλος. 16. Παπαδόπουλος, Κ., Πλατσίδου, Μ. & Κανάκη, Δ. (2008).Η αντιλαμβανόμενη πολλαπλή νοημοσύνη σε σχέση με την αντικειμενική επίδοση σε προβλήματα νοητικής περιστροφής στα άτομα με πρόβλημα όρασης. Στο 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη. 17. Καλέας, Μ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Επιδράσεις της ηλικίας στη χρήση στρατηγικών αντιμετώπισης άγχους και την επαγγελματική ικανοποίηση των γιατρών. Στο 1 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα. 18. Καραγκούνη, Α. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Η επίδραση των στάσεων ως προς την εκπαίδευση και της αυτοεκτίμησης στη συμμετοχή στα προγράμματα εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο 1 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα.

10 19. Σιπητάνου, Αικ. & Πλατσίδου, Μ. (2008). Οι αντιλαμβανόμενες δυσκολίες σε γνωστικό, συναισθηματικό και προσωπικό επίπεδο των εκπαιδευομένων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Στο 1 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα. 20. Ταρασιάδου, Α. & Πλατσίδου, Μ. & (2008). Εξελικτικές αλλαγές στα κίνητρα και στην επαγγελματική ικανοποίηση των νηπιαγωγών. Στο 1 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα. 21. Διαμαντοπούλου, Ε., Γουδήρας, Δ., & Πλατσίδου, Μ. (2008). Η επιθετική συμπεριφορά παιδιών με μέτρια και ελαφρά νοητική υστέρηση. Στο 1 ο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, Αθήνα. 22. Πλατσίδου, Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2007). Διερεύνηση του μαθησιακού στυλ σε φοιτητές διαφορετικής κατεύθυνσης σπουδών και δασκάλους: μια εφαρμογή της θεωρία των Felder & Silverman. Στο10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρέθυμνο. 23. Πλατσίδου, Μ. (2005). Συναισθηματική νοημοσύνη και επαγγελματικό άγχος σε δασκάλους ειδικής αγωγής. Στο 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα. 24. Σαμαρά, Ε. Ι., Μηλούση, Κ., & Πλατσίδου, Μ. (2005). Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αναρτημένη εργασία στο 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα. 25. Ευθυμίου, Κ., Ευσταθίου, Γ., Καραδήμας, Ε., Κατιδένιου, Α., Κουνενού, Κ., Μαριδάκη - Κασσωτάκη, Α., Παπαδιώτη, Β., Παπαστυλιανού, Α., Πλατσίδου, Μ., Χαρίλα, Ν., & Καλαντζή - Αζίζι. Α. (2005). Η ψυχική υγεία των Ελλήνων φοιτητών: Επιδημιολογική ερευνά σε πανελλήνιο δείγμα φοιτητικού πληθυσμού, προκαταρκτικά ευρήματα. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ιωάννινα. 26. Μεταλλίδου, Π. & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιμώμενες στρατηγικές λύσης προβλημάτων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη. 27. Πλατσίδου, Μ. (2004). Σύγχρονα μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Στο Συνέδριο με θέμα «Συναίσθημα και Νόηση: Σύγχρονα δεδομένα και προοπτικές», Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. 28. Πλατσίδου, Μ., Κωνσταντινίδου, Μ., Μηλαζήμ, Τ., Μποσταντζή, Α., & Χαλβατζή, Π. (2003). Τα πρότυπα ρόλου Χριστιανών και Μουσουλμάνων φοιτητών ως τρόπος μελέτης ηθικών αξιών και προσωπικών επιδράσεων. Στο Συνέδριο με θέμα «Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο. 29. Πλατσίδου, Μ. (2003). Διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην ηθική σκέψη και τη συναισθηματική ευφυΐα. Στο 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ρόδος. 30. Πλατσίδου, Μ. (2003). Το προφίλ των ατόμων με υψηλή και χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Στο 1 ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος. 31. Ζαγόρα, Χ. & Πλατσίδου, Μ. (2003). Διερεύνηση του μαθησιακού στυλ φοιτητών σε σχέση με τις στρατηγικές επίλυσης γνωστικών προβλημάτων. Αναρτημένη εργασία στο 1 ο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Βόλος. 32. Πλατσίδου, Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2002). Πώς οι αντιλήψεις των εφήβων για την κοινωνική επιτυχία επηρεάζουν τις εκτιμήσεις τους για την ηρωική συμπεριφορά; Μια εφαρμογή της πολλαπλής παλινδρόμησης κατά βήματα. Στην 1 η Διημερίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη. 33. Πλατσίδου, Μ. (2001). Μια εμπειρική μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν την αξιολόγηση της ηρωικής συμπεριφοράς από τους εφήβους. Στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη. 34. Πλατσίδου, Μ. & Μεταλλίδου, Π. (2000). Εκτίμηση της ηρωικής συμπεριφοράς στα παιδιά ηλικίας ετών. Στο Β Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Αθήνα. 35. Πλατσίδου, Μ., Δημητρίου, Α., & Case, R. (1999). Προσεγγίζοντας την ευφυΐα από τη σκοπιά της

11 εξελικτικής ψυχολογίας, της ψυχολογίας των ατομικών διαφορών και της ψυχομετρικής παράδοσης: Μια εμπειρική προσπάθεια σύγκλισης. Στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία. 36. Πλατσίδου, Μ. (1997). Η μελέτη του συστήματος βραχύχρονης μνήμης ως προς τη δομή, την εξέλιξη και τη λειτουργία του. Στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα. 37. Πλατσίδου, Μ., Σύρμαλη Κ., & Δημητρίου, Α. (1995). Μεταγνωστικές εμπειρίες των παιδιών σχετικά με την ικανότητα επεξεργασίας λεκτικών, αριθμητικών και εικονικών πληροφοριών: Μελέτη των ενδοατομικών και διομαδικών αλλαγών. Στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα. 38. Πλατσίδου, Μ. (1995). Παραδείγματα εφαρμογής ιεραρχικών δομικών μοντέλων και μοντέλων εγκλειομένων παραγόντων σε μεμονωμένα και σε πολλαπλά δείγματα. Στο 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Πάτρα. 39. Πλατσίδου, Μ. & Δημητρίου, Α. (1993). Ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών: Εξειδίκευση ανά συμβολικό σύστημα, λειτουργία και ανάπτυξη. Στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη. 40. Πλατσίδου, Μ. & Δημητρίου, Α. (1991). Δομή και ανάπτυξη των ποσοτικών-συσχετικών ικανοτήτων από την παιδική ως την εφηβική ηλικία. Στο 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αθήνα. 41. Πλατσίδου, Μ. (1991). Επίδοση σε μαθηματικές και το σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών. Στο 1 ο Σεμινάριο για τη διδακτική των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη. 42. Πλατσίδου, Μ., Δημητρίου, Α. & Ευκλείδη, Α. (1990). Δομή και οργάνωση του συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών. Στο 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ρέθυμνο. 43. Πλατσίδου, Μ., Δημητρίου, Α., & Ευκλείδη, Α. (1989). Εξειδικευμένα δομικά συστήματα, επίπεδα δεξιοτήτων και βραχύχρονη μνήμη κατά τη γνωστική ανάπτυξη. Στο 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Θεσσαλονίκη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ) 1. Chrysafi, Α. & Platsidou, Μ. (2012). Do emotionally clever and work engaged managers influence job satisfaction of their employees? Στο Advances in Business-Related Scientific Research Conference. Venice, Italy. 2. Platsidou, M. & Tsirogiannidou, E. (2011). School for parents: An evaluation based on their emotional intelligence improvement. Στο 14 th International Conference «Εvaluation in education in the Βalkan countries», Belgrade, Serbia. 3. Diamantopoulou, E. & Platsidou, M. (2011). Emotional Intelligence, occupational stress and selfreported health condition in Greek clinical nurses. In the 25th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Crete. 1. Platsidou, M. (2010). Subjective well-being, worry and religiosity in Greek Orthodox Christian adults. Στο Semi-Annual Conference του International Journal of Arts & Sciences, Gottenheim, Γερμανία. 2. Rizouli, Th. & Platsidou, M. (2010). The effect of instruction in graphic organizers representing text structure on reading comprehension: a strategy training program for Greek university students of english as a foreign language. Στο 3 rd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη. 3. Platsidou, M. (2010). Religiosity as a predictor of subjective well-being in Greek Orthodox Christian adults. Στο 5 th European Conference on Positive Psychology. Κοπεγχάγη. 4. Platsidou, M. & Diamantopoulou, G. (2009). Are Greek university professors satisfied with their job? Στο ESREA-ReNAdET Inaugural meetin «Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assessment

12 in Europe», Thessaloniki. 5. Platsidou. Μ. & Mastorodimou Ε. (2009). Emotional and moral dimensions of students perceptions of the excellent teacher. Αναρτημένη εργασία στο 12 th International Conference. Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. Ohrid. 6. Platsidou, M. (2008). Emotional intelligence, burnout and job satisfaction of Greek special education teachers. Στο 11 th Annual Meeting of the American Association of Behavioural and Social Sciences. Las Vegas. 7. Simos, G., Giouzepas, C., Krizea, M., & Platsidou, M. (2008). Does worry trait predict obsessive compulsive phenomena? Στο 38th Congress of European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, Helsinki/ Finland. 8. Platsidou, M., Samara, E., & Milousi, K. (2007). Evaluation of the Center for Counseling and Supporting Students services of the University of Macedonia. Στο FEDORA PSYCHE Conference: «Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counselling in the European Higher Education», Ρέθυμνο. 9. Platsidou, M., & Metallidou, P. (2007). Kolb s and Felder & Soloman s inventories for learning style assessment: Is there any relationship? Στο 9 th European Conference on Psychological Assessment/2 nd International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη. 10. Metallidou, P., & Platsidou, M. (2006). Metacognitive knowledge of problem solving strategies and learning style: is there any relationship? Στο 26 th International Congress of Applied Psychology, Αθήνα. 11. Platsidou, M. (2005). On the quest of emotional intelligence in adolescence. Στο 27 th International School Psychology Association Colloquium, Αθήνα. 12. Platsidou, M. (2004). A study of the relation between moral judgment and emotional intelligence. Στο Civic Education Conference, Reno, Nevada. 13. Platsidou, M. (2004). The role models of Christian and Muslim university students. Στο Civic Education Conference, Reno, Nevada. 14. Milousi, K., Papadopoulou, M., & Platsidou, M. (2004). University of Macedonia Counseling Services. Στο 1 st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη. 15. Platsidou, M. (2004). Actual and perceived emotional intelligence in adolescence. Στο 1 st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: Quality of Life and Psychology, Θεσσαλονίκη. 16. Platsidou, M. & Gerogiannis, A. (2004). Religious experience among a sample of university students. Στο 1 st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη. 17. Platsidou, M. & Manou, I. (2004). Burnout and job satisfaction in Greek special education teachers. Στο 1 st International Conference of the Psychological Society of Northern Greece, Θεσσαλονίκη. 18. Platsidou, M. (2003). Moral thinking and the ability of understanding moral emotions: researching their relationship in Greek adolescents. Αναρτημένη εργασία στο 29th Conference of the Association for Moral Education, Kρακοβία. 19. Platsidou, M. (2003). Hero preferences and their impact on university student s personality formation. Αναρτημένη εργασία στο 29th Conference of the Association for Moral Education, Kρακοβία. 20. Simos, G. & Platsidou, M. (2001). Do cognitive schemas say anything about perceived life satisfaction? Στο 31 st Congress of European Association of Behavioral Cognitive Therapy, Κωνσταντινούπολη. 21. Platsidou, M., Demetriou, Α., & Case, R. (1999). An empirical approach to intelligence as a combined view of developmental psychology, differential psychology and psychometric tradition. Στο IX th European

13 Conference on Developmental Psychology, Σπέτσες. 22. Platsidou, M., Zhang, X. Z., & Demetriou, Α., (1996). Processing capacity: Structure, development and functions in complex problem-solving. A cross-cultural study in Greece and China. Στο IV th European Congress of Psychology, Αθήνα. 23. Platsidou, M., Demetriou, Α., Kazi, S., & Kiosseoglou, G. (1995). Objective and subjective mind maps, image of cognitive self, and life orientations: Convergences and divergences. Στο 6 th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Nijmengen, Ολλανδία. 24. Platsidou, M., Sirmali, K., Tsakiridou, E., Zhang, X. Z., & Spanoudis, G. (1994). Processing capacity: Structure, development and functions in complex problem-solving from 7 to 70 years of age. Στο XIII th Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD), Άμστερνταμ. 25. Platsidou, M. (1993). Domain specific information processing capacity: Function and development. Στο 5 th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Aix-en-Provence, Γαλλία. 26. Platsidou, M. & Demetriou, Α. (1991). Processing potential, learnability, and cognitive development. Στο 4 th Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Turku, Φινλανδία. 27. Platsidou, M., Demetriou, Α., Efklides, A., & Gustafsson, J.-E. (1989). Specialized structural systems, skill levels, and short-term storage during cognitive development. Αναρτημένη εργασία στο 3 rd Conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Μαδρίτη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΠΟΝΩΤΗ Ακαδημαϊκή Θέση Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. email: fbonoti@uth.gr Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΤΕΑΠΗ. Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος

Τμήμα ΤΕΑΠΗ. Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος Μαρία Μαλικιώση Λοΐζου Βαθμίδα Γνωστικό Αντικείμενο Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ Συμβουλευτική Ψυχολογία Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλέφωνο γραφείου 210 3688533 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Διεύθυνση γραφείου mmalik@ecd.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απασχόληση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: ΣΥΝΩΔΗ Όνομα: ΕΥΑΝΘΙΑ Θέση: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία:

Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: 22-23 Νοεμβρίου 2014 Αθήνα Δυσλεξία & Δυσαριθμησία: θεωρητική προσέγγιση, προγράμματα αξιολόγησης και αντιμετώπισης Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία

Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή. Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων για το μάθημα Παιδαγωγική Ψυχολογία 1. Νοημοσύνη 1.1. Έννοια και ορισμός της νοημοσύνης 1.2. Αρχές και θεωρίες της νοητικής ανάπτυξης του ανθρώπου 1.2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη

Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη Ηµερίδα για τα γενετικά σύνδροµα στη Θεσσαλονίκη Η εταιρεία συμβούλων εκπαίδευσης & σταδιοδρομίας EMPLOY σας κοινοποιεί την υλοποίηση της επιστημονικής ημερίδας: ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Επιμορφωτικό Σεμινάριο: Προσέγγιση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά & εφήβους Εισηγήτρια: Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός, Επιστημονική συνεργάτης ΕΚΠΑ, Ερευνήτρια Katholieke Universiteit

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα Φιλοσοφίας και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Τίτλος: Μάρω Δόικου Επίκουρη καθηγήτρια Τηλέφωνο: 2310-997312 e-mail: maro@edlit.auth.gr ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Διδακτορικό δίπλωμα (Doctorat de 3ème cycle) στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Παναγιώτα Μεταλλίδου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας & Μαρία Πλατσίδου Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Μεταλλίδου, Π., & Πλατσίδου, Μ. (2004). Μαθησιακά στυλ και προτιµώµενες στρατηγικές λύσης προβληµάτων. Στο: Ν. Μακρής & εσλή,. (Επιµ.Εκδ.), Η γνωστική ψυχολογία σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ

επιστημονική ημερίδα: εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ επιστημονική ημερίδα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ εγκαταστάσεις New York College 9 Μαΐου 2009 - ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Εμμανουηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΩΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 16:30 Υποδοχή - Εγγραφή συνέδρων 18:00 Τελετή έναρξης 18:30 Κεντρική ομιλία Α. Καλαντζή-Αζίζι Η ψυχολογία των διδασκόντων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας

Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ. Χριστίνα Αθανασιάδου, λέκτορας Σημαντικά στοιχεία Το μεγαλύτερο ποσοστό των ψυχολόγων αυτοαπασχολείται. Οι ευκαιρίες απασχόλησης για όσους/ες δεν έχουν μεταπτυχιακή εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σακελλαρίδη Φωτεινή 6932/667559 fotinisakel@yahoo.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Φιλοσοφίας/ Παιδαγωγικής/ Ψυχολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη

ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Επιμορφωτικό Σεμινάριο ΠΑΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2014-2015 ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ: Αντιμετώπιση, Διαχείριση & Υποστήριξη Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Δρ Φουστάνα Αγγελική Ειδική Παιδαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη

Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη Πρακτικό-βιωµατικό σεµινάριο για εκπαιδευτικούς: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 5 Ιουνίου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 3330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του Τμήματος κατέχουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων που τους δίνουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Μαράσλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θ. Μανώλη - Ν. Χατζηορφανός ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η χρήση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών: Στάσεις των χρηστών της Βιβλιοθήκης Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 652 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα

«Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς»

«Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς» «Δεξιότητες συμβουλευτικής για γονείς και εκπαιδευτικούς» Επιστημονικό Σεμινάριο Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 - Θεσσαλονίκη Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 1. Γενική Περιγραφή Στόχος Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Κώστας Θεριανός Δέσποινα Καρακατσάνη Μανώλης Κουτούζης ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ο Κώστας Θεριανός είναι κοινωνιολόγος και Διδάκτωρ των Επιστημών της Αγωγής. Εργάζεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντα του εστιάζονται στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Children s Expectancies and Teachers Attributions for Academic Achievement in Some English Junior Schools.

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Children s Expectancies and Teachers Attributions for Academic Achievement in Some English Junior Schools. 1 1. Προσωπικά στοιχεία Όνομα: Μαίρη Επώνυμο: Αποστόλου Διεύθυνση κατοικίας: Σπύρου Λάμπρου 11 Α. Ιωάννινα 45333 Επικοινωνία: 2651 00 5652 (γραφείο) 2651 0 79809 (οικία) 6944357795 (κινητό) Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:

15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια: µ µ : : µ - 15 2010 - Προσκεκληµένη οµιλήτρια:. µ Υπό την αιγίδα: Χορηγός επικοινωνίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διάλεξη θα αναφερθεί στα σωµατικά χαρακτηριστικά, το νευροψυχολογικό προφίλ, και στα χαρακτηριστικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παρθένη Χαρίκλεια Πατρώνυμο: Παναγιώτης Ημερομηνία γεννήσεως: 21/03/1986 Διεύθυνση κατοικίας: Πρασίνου Λόφου 101 Β, 141 22, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 2830221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στυλιανή Στρούβαλη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στυλιανή Στρούβαλη e-mail: stellastrouv@primedu.uoa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2014-σήμερα Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδική Αγωγή Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική, κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελιτζάνη Ειρήνη Ημερ/νία γέννησης 04-02-1972 E-mail irene.melitzani@gmail.com ΣΠΟΥΔΕΣ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην ειδίκευση «Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ επιστημονική ημερίδα: ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Αξιολόγηση και Τρόποι Αντιμετώπισης Αποθήκη 1 Λιμένος Θεσσαλονίκης 30 Μαΐου 2009 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Επιστημονική Επιμέλεια: Δρ Τσιμπιδάκη Ασημίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016. Α' Εξάμηνο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι:ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ 7/9/2016 16.00-18.00 ΑΙΘ 5 ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ,ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 26/8/2016 12.00-14.00 ΑΜΦ 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 31/8/2016

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες Διερεύνηση του προσωπικού ενδιαφέροντος των αριστούχων μαθητών της Γ Λυκείου για το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής, με τη χρήση του C.L.A.S.S. Χριστίνα Ηλ. Κωσταρά και Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ. Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κοινωνιολόγος εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πάτρα Μάιος 2013 1 Προσωπικά στοιχεία Όνομα πατρός Αριστείδης Όνομα μητρός Άννα-Μαρία Έτος γέννησης 25/02/1975

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης με αριθμό πρωτοκόλλου 24/27110. Εκπαίδευση Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Master of Science in Addictive Behaviours, Department of Psychology, University of Liverpool, UK. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Σχολική Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία; Γιατί να σπουδάσω Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου; Το Τμήμα Ψυχολογίας σε Αριθμούς Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης

Διδασκαλία και μάθηση στο πολυπολιτισμικό σχολείο: δημιουργώντας κίνητρα μάθησης Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Ο Λ Υ Ξ Ε Ν Η Μυτιλήνης 8β, Μαρούσι 210.8103444-6955.183707 www.kentroinp.gr info@kentroinp.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης: 04/11/1978

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση

ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΔΕΠΥ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Διάγνωση & Παρέμβαση Προσκεκλημένη Ομιλήτρια Ζηκοπούλου Όλγα Ψυχολόγος Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ.- Fax , κιν ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. Στοιχεία Επικοινωνίας Τηλ.- Fax , κιν , ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία Γέννησης 13 Σεπτεμβρίου 1980 Τόπος γεννήσεως Βερολίνο, Γερμανία Διεύθυνση Κατοικίας Ιθάκης 3, Τ.Κ 55534 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. αντικείμενο Δ.Π.Θ.-ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Α/α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Υ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΙΔΕΥΣΗ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος

Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου. Ψυχολόγος Βιογραφικό Σημείωμα Αρετή Κυπραίου Ψυχολόγος Προσωπικά Στοιχεία Διεύθυνση: Σίφνου 12, Αγία Παρασκευή και Γαμβέτα 4, Αθήνα Τηλέφωνα: 211 7507337, 210 6397236, 693 6740308 Ε-mail : aretikypreou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV)

Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑς ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗς, ΦΥΣΙΚΗς ΑΓΩΓΗς & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βιογραφικό Σημείωμα Curriculum Vitae (CV) ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ mpolymer@pe.uth.gr Curriculum Vitae A curriculum vitae

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL:

ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: ΒΙΟΡΓΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑ: ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΛΑΣΚΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝ. 23-12-1961 ΤΗΛ. 210 9634522, 6979675187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 49, ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε-ΜΑΙL: erpalka@windowslive.com ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ: 1. Πτυχίο Μαιευτικής :

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα