Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK"

Transcript

1 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των δύο Τραπεζών ενώθηκαν, µεταφέροντας η κάθε µία τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους στη νέα βιβλιοθήκη. Εποµένως, η σηµερινή Βιβλιοθήκη της Τραπέζης µας έχει δύο παράλληλες ιστορίες που από µία στιγµή και µετά συγκλίνουν και ταυτίζονται. Η ιστορία µας ξεκινάει το 1984, όταν ένα ανώτατο Στέλεχος της Τραπέζης Πίστεως τότε, ο Περικλής Κοµνηνός, δώρισε στην Τράπεζα την προσωπική του βιβλιοθήκη, που αποτελείτο από τόµους περίπου, µε τίτλους γενικής και βυζαντινής ιστορίας καθώς και λογοτεχνίας. Η συλλογή αυτή µαζί µε ένα σηµαντικό όγκο οικονοµικών βιβλίων που υπήρχαν ήδη στην ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών αποτέλεσαν τον πυρήνα της σηµερινής Βιβλιοθήκης. Με αφορµή τη δωρεά Κοµνηνού, ο Πρόεδρος της Τραπέζης κ. Γιάννης Κωστόπουλος αποφάσισε να θέσει σε εφαρµογή ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο απέβλεπε στην ενίσχυση και οργάνωση της Βιβλιοθήκης µε σκοπό την επιµόρφωση του Προσωπικού της. Το έργο αυτό ανατέθηκε στους ιστορικούς και φιλολόγους Ήρκο και Στάντη Αποστολίδη, βασικό µέληµα των οποίων ήταν η Βιβλιοθήκη να αποκτήσει το σύνολο των αρχαίων συγγραφέων, καθώς επίσης και θεµελιώδη ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο. Σε αυτά προστέθηκαν και σηµαντικές µελέτες που υποστήριζαν κάθε επί µέρους τοµέα της Αρχαιογνωσίας. Την ίδια εποχή δόθηκε η δυνατότητα να οργανωθεί και ένας σηµαντικός όγκος βιβλίων που συγκροτούσαν µέχρι τότε τη βιβλιοθήκη της ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών, αλλά και άλλων υπηρεσιών της Τραπέζης και τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα στις διάφορες ιευθύνσεις, εξυπηρετώντας υπηρεσιακές ανάγκες. Οι παραγγελίες των οικονοµολόγων της Τραπέζης, αλλά και η εξυπηρέτηση των αναγκών των επί µέρους ιευθύνσεων

2 συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση του οικονοµικού τµήµατος της Βιβλιοθήκης. Η οργάνωση µίας ενιαίας Βιβλιοθήκης στην Τράπεζα επέτρεψε τη συστηµατική αγορά παλαιών και σπάνιων βιβλίων, όχι µόνον από παλαιοβιβλιοπωλεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και µέσω δηµοπρασιών. Το 2000 η Βιβλιοθήκη εµπλουτίστηκε ακόµη περισσότερο µε την ενσωµάτωση της Βιβλιοθήκης της Ιονικής Τραπέζης, µετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών. Η Βιβλιοθήκη της Ιονικής, που περιελάµβανε περισσότερους από τίτλους, εξυπηρετούσε κυρίως τις ανάγκες της ιεύθυνσης Οικονοµικών Μελετών και της ιεύθυνσης Εκπαιδεύσεως, µε αποτέλεσµα να είναι προσανατολισµένη σε βιβλία αντιστοίχου περιεχοµένου. Πέρα από αυτά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου υπήρχαν και ορισµένα παλαιότυπα. Η συλλογή ήταν σύγχρονη και ενηµερωµένη, κυρίως σε χρηµατοοικονοµικά, αλλά και διοικητικά θέµατα. Η Βιβλιοθήκη ήταν δανειστική για όλο το Προσωπικό µέσω εσωτερικής διαδικασίας, ενώ ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη η συνεργασία της µε τις βιβλιοθήκες άλλων Τραπεζών, µε αµοιβαία ανταλλαγή υλικού. Η συλλογή των περιοδικών ήταν περιορισµένη, πλην όµως η εξυπηρέτηση των αναγνωστών γινόταν µέσω της βάσεως περιοδικών του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης. Σήµερα η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank αριθµεί τίτλους, που συνεχώς αυξάνονται και περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες: 1. Βιβλία οικονοµικού περιεχοµένου 2. Βιβλία ιοικητικής και Οικονοµικής Επιστήµης, εξειδικευµένα περιοδικά για τη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Εκπαιδεύσεως 3. Νοµικά βιβλία, για την υποστήριξη της ιευθύνσεως Νοµικών Υπηρεσιών 4. Θεµελιώδη ιστορικά έργα για την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, καθώς και σηµαντικές µελέτες, βοηθητικές σε κάθε υποτοµέα της Αρχαιογνωσίας

3 5. Το σύνολο των αρχαίων συγγραφέων 6. Βασικούς Νεοέλληνες Κλασικούς και σχετικές εργασίες πάνω στο έργο τους 7. Εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα 8. ιάφορες χρηστικές σειρές λογοτεχνικών, ιστορικών και οικονοµικών περιοδικών 9. Σειρές Αρχείων Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Πρακτικά Συνελεύσεων της Βουλής, καθώς και πάσης φύσεως βοηθητικό υλικό Επιπλέον, η ύπαρξη της σηµαντικής µας συλλογής έργων τέχνης οδήγησε στον σχηµατισµό συλλογής µίας ειδικής κατηγορίας βιβλίων. Και αυτό επειδή τα έργα νεώτερης και σύγχρονης ελληνικής τέχνης που διέθετε η Alpha Τράπεζα Πίστεως και τα έργα χαρακτικής της Ιονικής απαιτούσαν την ανάλογη βιβλιογραφική υποστήριξη. Επίσης διαθέτει µία από τις σηµαντικότερες συλλογές αρχαίων ελληνικών νοµισµάτων διεθνώς. Το γεγονός αυτό είναι αυτονόητο ότι προϋποθέτει µία σηµαντική συλλογή σχετικών βιβλίων. Για αυτόν τον λόγο προστίθενται στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης µας νοµισµατικές µονογραφίες, διεθνείς κατάλογοι αρχαίων νοµισµάτων, επιστηµονικά περιοδικά και κατάλογοι δηµοπρασιών. Σε ξεχωριστή κατηγορία ανήκουν τα λευκώµατα και οι κατάλογοι σηµαντικών εκθέσεων µε κυριότερο δωρητή τον ίδιο τον Πρόεδρο της Τραπέζης. Μία άλλη, ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κατηγορία, είναι η πλούσια συλλογή εκδόσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων (σε σχήµα φύλλου) και Ευρωπαίων περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, την περίοδο από τον 17 ο έως τον 19 ο αιώνα. Στις συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαµβάνονται επίσης δέκα τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών ( ), ενώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στις επίσηµες εκδόσεις του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και του ΟΟΣΑ, οι οποίες, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 1990 είναι πλήρεις.

4 Η Βιβλιοθήκη διαθέτει επίσης µία µοναδική στην Ελλάδα, πλήρη συλλογή ιστορικών και γεωγραφικών χαρτών, µεγάλης επιστηµονικής αξίας. Πρόκειται για ιστορικούς και γεωγραφικούς χάρτες της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα, εκδόσεως του Χαρτογραφικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου του Tübingen. Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank στεγάζεται στο ισόγειο του Κεντρικού Κτηρίου, στη γωνία Πεσµαζόγλου και Πανεπιστηµίου. Ωστόσο, ορισµένες κατηγορίες βιβλίων βρίσκονται σε άλλους χώρους, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ιευθύνσεων και Τµηµάτων, όπως στη ιεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών, στο Τµήµα Εκπαιδεύσεως και στα Τµήµατα των δύο µεγάλων Συλλογών µας, Έργων Τέχνης και Αρχαίων Νοµισµάτων. Όσον αφορά τα σπάνια περιηγητικά βιβλία και τα παλαιότυπα, αυτά φυλάσσονται στην Αίθουσα του ιοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης. Η διαχείριση πάντως των βιβλίων είναι κεντρική, µέσω του Τµήµατος Βιβλιοθήκης. Στηρίζεται, φυσικά, σε µηχανογραφηµένο σύστηµα καταλογογράφησης και αναζήτησης όλων των βιβλίων, το οποίο ακολουθεί το σύστηµα της Εθνικής Βιβλιοθήκης, δηλαδή η ταξινόµηση γίνεται µε βάση την αλφαβητική σειρά κατά συγγραφέα και κατά θέµα. Η Βιβλιοθήκη σήµερα εξυπηρετεί τις ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών της Τραπέζης και ταυτόχρονα είναι δανειστική για το Προσωπικό. Το αναγνωστήριο όµως που υπάρχει είναι ανοιχτό στους ερευνητές, φοιτητές, µαθητές, αλλά και στο ευρύ κοινό, κατά τις ώρες λειτουργίας της. Η Τράπεζα δραστηριοποιείται ακόµα και στον τοµέα των εκδόσεων, τις οποίες διαχειρίζεται το Τµήµα Βιβλιοθήκης. Ανάµεσα σε αυτές είναι η ελληνική έκδοση του Gustav Droysen «Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των ιαδόχων και Επιγόνων», σε τρία µέρη και σε µετάφραση και επιστηµονικό σχολιασµό των Ρένου, Ήρκου και Στάντη Αποστολίδη. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η δηµοσίευση των νοµισµάτων των Βασιλέων της Μακεδονίας από τη Συλλογή µας, στην διεθνή σειρά Sylloge Nummorum Graecorum. Η τελευταία µας έκδοση είναι το βιβλίο «Η συλλογή της Alpha Bank Ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική», το οποίο κυκλοφόρησε το 2005 µε την ευκαιρία της

5 συµπλήρωσης των 125/165 χρόνων από την ίδρυση της Τραπέζης Πίστεως και της Ιονικής Τράπεζας αντιστοίχως. Τελειώνοντας, να αναφέρω ότι η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία µε το Ιστορικό Αρχείο µας, έχει ξεκινήσει µία προσπάθεια για τη συγκρότηση εξειδικευµένης ψηφιακής βιβλιοθήκης µε σπάνιες εκδόσεις βιβλίων, οικονοµικών δελτίων, επετηρίδων, οικονοµικών επιθεωρήσεων και στατιστικών που χρονολογικά αναφέρονται κυρίως στον 20 ό αιώνα. ********* Η Βιβλιοθήκη της Alpha Bank, µία αξιόλογη και πλούσια βιβλιοθήκη, συνεχίζει το έργο της µε νέες προγραµµατισµένες εκδόσεις, µε αγορά νέων τίτλων, µε συνεχή ανανέωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων και έχει πάντοτε ανοιχτή την πόρτα της σε κάθε ενδιαφερόµενο. Σας ευχαριστώ!

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Προσωπικό της Τραπέζης Απασχόληση Οι απασχολούμενοι στην Τράπεζα ανήλθαν την 31.12.24 σε 7.179 άτομα έναντι 7.412 του 23, σημειώνοντας μείωση κατά 3,1%. Η μέση ετήσια μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας: ιστορική αναδροµή και προοπτικές Προετοιµάζοντας την εισήγηση αυτή για τη σηµερινή ηµερίδα και αναζητώντας ιστορικά στοιχεία για την Κεντρική Βιβλιοθήκη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα

Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα ΖΗΣΙΜΟΣ Χ. ΣΥΝΟ ΙΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ- ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΣ Υποδιεύθυνση Ιστορικού Αρχείου Η Βιβλιοθήκη του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και ο ιδιαίτερος ρόλος της στην έρευνα Μια συνάντηση των εκπροσώπων των

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα

Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Σχολικές Βιβλιοθήκες Νόμοι Αποφάσεις - Διατάγματα Περιεχόμενα Σχολικές Βιβλιοθήκες... 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167 τ. Α... 1 Ν. 2640/1998 ΦΕΚ 206 τ. Α... 3 Ν. 2986/2002 ΦΕΚ 24 τ. Α... 3 Ν. 3328/2005 ΦΕΚ 80 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μιχάλης Οικονόμου, Σπίτι στη νότια Γαλλία Λάδι σε χαρτόνι 42,5 x 65,5 εκ. Η κοινωνική ευθύνη συνίσταται στην ενσωμάτωση από τις επιχειρήσεις, αρχών, στόχων και δράσεων που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ

Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Παρουσίαση του έργου από την κ. Εύη Χριστοφιδάκη, Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΔΣΑ Στις μέρες μας η ψηφιοποίηση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib

http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib 19 Φεβρουαρίου 2009 http://www.cna.org.cy/website/subject1.shtm#ucylib Διευθυντής ΒΠΚ - Συνέντευξη στο ΚΥΠΕ Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΒΠΚ) Φίλιππος Τσιμπόγλου πιστεύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΡΟΜίΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ Σέβη Μπουλαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Το παρόν κείµενο αποτελεί µια συνοπτική έκδοση του ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά εξάμηνα: εαρινό 2007/8 χειμερινό 2008/9 Βόλος Φεβρουάριος 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αρχείο Μνηµείων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.Βλάχος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 1. Σκοπιµότητα Η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας των λαών, που θα ζουν στον αυριανό ενοποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ «ΕΑΜ: Με βαθύ σεβασµό στο παρελθόν και το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον» ρ Μεταξία Τσιποπούλου, ιευθύντρια, ιεύθυνση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4

Βαλκανικές. Βιβλιοθήκες. info-νέα. info-βιβλία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ISSN 1791-1184 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 Συνεργασία µε Βαλκανικές Βιβλιοθήκες Στα πλαίσια υλοποίησης της ενέργειας 2.3.2 (Interreg) «Ανάπτυξη διασυνοριακών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ με την κυρία Νίκη Ζαχιώτ, Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην κυρία Εύα Σεμερτζάκη, συντάκτρια του περιοδικού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Η προσωπικότητα που θεωρούμε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός

Χτο Ενημερωτικό Δελτίο, αρ. 20, Δεκέμβριος 1997, είχε αναγγελθεί η εκπόνηση ενός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1996 Επιστημονικός υπεύθυνος: Λούκια Δρούλια Συντονίστρια έργου: Γιούλα Κουτσοπανάγου ΕΠΕΤ II, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 1996 Χτο Ενημερωτικό Δελτίο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Κ Α Ι Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Η Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΕΕ ΧΧ ΟΟ Μ ΕΕ ΝΝ ΑΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Γ.Ε. Ι.Γ.Ε. Α Βιβλιογραφικός Κατάλογος ΕΚΔΟΣΗ Α Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών Φίλοι του Δάσους Συγγρού ΑΘΗΝΑ 2015 Εκδόσεις Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών Λ. Κηφισίας 182, T.K.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΚΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 1. Εισαγωγή Οι Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της βασικής υποδομής για τη γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ 2004-2007 ΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ Μελετητική Οµάδα: Μιχάλης Μεταξάς Γιάννης Τόλιας Θόδωρος Τσαµουρτζής Μάιος 2004 Ευχαριστίες Η µελετητική οµάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΜΕΑ: ΕΑΜ: ΕΕ: ΕΚΚΕ: ΕΠ: ΕΣΥΕ: ΔΒΜΜ: ΔΠΚΑ: ΚΠΣ: ΜΕΛΤ: ΜΟΠ: ΤΑΠΑ: ΤΕΠ: ΥΠΕΠΘ: ΥΠ.ΠΟ: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1

Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Νοσοκομειακή Διαδικτυακή Πύλη» ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5.1 Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα