Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας"

Transcript

1 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 11 #15 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/Aprl Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας Δημήτρης Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: Ο Γιάννης Κεφαλληνός(Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, 1894 Ἀθήνα, 1957) θεωρεῖται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους χαράκτες τῆς Ελλάδας. Ομως, ἐκτὸς ἀπὸ μοναδικὸς χαράκτης, ὁ Κεφαλληνὸς ἦταν ἐπίσης ἐξαιρετικὸς σχεδιαστὴς καὶ διακοσμητὴς βιβλίων. Ο Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης(Πειραιάς, 1924 Ἀθήνα, 1998) ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνέδειξε τὸ ἔργο καὶ τὴν συνεισφορὰ τοῦ Κεφαλληνοῦ στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ τυπογραφία. Ο Κάσδαγλης ἄρχισε ὡς διορθωτὴς βιβλίων γιὰ νὰ συμπληρώνει τὸ χαμηλὸ οἰκογενειακό του εἰσόδημα. Τὸ 1966, ἀνέλαβε πρῶτος διευθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος τῆς Εθνικῆς Τραπέζης, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ποὺ σήμερα φημίζεται γιὰ τὶς καλαίσθητες ἐκδόσεις του. Ως ἐπιμελητὴς βιβλίων γιὰ πέντε σχεδὸν δεκαετίες, ὁ Κάσδαγλης συνεισέφερε ὅσο ἐλάχιστοι στὴν διατήρηση καὶ ἑδραίωση τῆς τυπογραφικῆς καλαισθησίας στὴν Ελλάδα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ προχειρότητα τείνει νὰ γίνει ὁ κανόνας τῶν ἑλλήνων τυπογράφων. Jean Kefalnos and Emmanuel Ch. Kasdagls: two fghters for qualty typography, by Dmtros Flppou Jean Kefalnos (b. n Alexandra, Egypt, n 1894; d. n Athens, Greece, n 1957) s consdered as one of the best engravers of Modern Greece. But, beyond beng a unque engraver, Kefalnos was also an exceptonal book desgner and decorator. Emmanuel Ch. Kasdagls (b. n Praeus, Greece, n 1924 d. n Athens, Greece, n 1998) was the man who brought nto lght the work and contrbuton of Jean Kefalnos n Greek Typography. Kasdagls started as a prnt shop corrector to help hs meager famly ncome. In 1966, he became the frst drector of the Natonal Bank of Greece Cultural Foundaton, now an nsttuton renown for ts outstandng publcatons. As a book edtor for nearly fve decades, Kasdagls contrbuted enormously n the preservaton and nsttutonalsaton of book æsthetcs n Greece, n a perod when the low-cost sloppy prnt became the norm of Greek typographers.

2 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 12 #16 12 Δ. Α. Φιλίππου 1 Εἰσαγωγὴ Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, στὸν ἐνθουσιασμό μου γιὰ τὸ Εὔτυπον, ἀποφάσισα νὰ βρῶτὴνδιεύθυνσηκαὶνὰγράψωγράμμασ ἕναἄτομο,τὸὄνοματοῦὁποίουτὸ εἶχα δεῖ ἐπανειλημμένα στὰ ὀπισθόφυλλα ἐκδόσεων τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος Εθνικῆς Τραπέζης(ΜΙΕΤ): στὸν Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Λίγες ἑβδομάδες κατόπινἔλαβαμίαἀπάντηση πολὺδυσάρεστηἔκπληξη ἀπὸτὴνκυρίαλίνα Κάσδαγλη,ἡὁποίαμὲπληροφοροῦσεπὼςὁσύζυγόςτηςδὲνζοῦσεπιά. Η περιέργειά μου μὲ ὁδήγησε στὸ νὰ ψάξω κατόπιν περισσότερο γιὰ τὸν Κάσδαγλη καὶ τὸ ἔργο του. Καὶ μοιραῖα, ἐρευνώντας τὸ ἔργο τοῦ Κάσδαγλη ὁδηγήθηκα σὲ μία ἄλλη μεγάλη προσωπικότητα, στὸν χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό. Ο Κεφαλληνὸς ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ δίδαξε τυπογραφία σὲ ἑλληνικὸ πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα(στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν) καὶ ἔχει σχεδιάσει καὶ διακοσμήσει μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ὄμορφα ἑλληνικὰ βιβλία. Ομως τὸ ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ θὰ εἶχε περάσει στὴν ἀφάνεια, ἂν ὁ Κάσδαγλης δὲν τὸ ξανάφερνε στὸ φῶς, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μόχθο καὶ μεθοδικότητα. Επιπλέον, ὁ ἴδιος Κάσδαγλης συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Καζαντζάκη, τοῦ Καρυωτάκη, τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Σεφέρη, τοῦ Ελύτη, τοῦ Πρεβελάκη, τοῦ Θεοτοκᾶ καὶ ἄλλων. Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε κάποτε φυλλομετρήσει καὶ ποὺ δικαίως ἔχουν χαρακτηριστεῖ«ἀληθινὰ κομψοτεχνήματα»[1]. Ως ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς δύο αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάλαιψαν γιὰ τὴν τυπογραφικὴ καλαισθησία, παρακάτω παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ζωή τους, καθὼςκαὶλίγαδείγματαἀπὸτὰἔργατους.κύριαπηγὴτῶνπληροφοριῶνγιὰτὸν Κεφαλληνὸ εἶναι οἱ δύο τόμοι ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης καὶ ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ[2, 3]. Γιὰ τὸν Κάσδαγλη, οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ διάφορα δημοσιεύματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου[1, 4, 5] καὶ ἀπὸ δύο βιβλία μὲ ἀναμνήσεις τοῦἴδιου[6,7]. 2 Ο χαράκτης καὶ δάσκαλος Ο Γιάννης Κεφαλληνός γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου στὶς 12 Ιουλίου τοῦ Ηταν τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο παιδὶ τοῦ Διονυσίου Κεφαλληνοῦ, ἐμπόρου καὶ καλλιεργητῆ βαμβακιοῦ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, καὶ τῆς Βιργινίας Πατούνα, ἡ ὁποία κατάγονταν ἀπὸ τὴν Χίο. Μιᾶς καὶ ἦταν ἐξαιρετικὸςμαθητής,οἱγονεῖςτουτὸνἔστειλαντὸ1912στὴνγάνδητοῦβελγίουγιὰ νὰ σπουδάσει μηχανικός. Κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῶν σπουδῶν του στὸ Βέλγιο, ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ καὶ μαθήματα ζωγραφικῆς. Προκειμένου νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ζωγραφική, ἀποφάσισε τὴν ἴδια χρονιὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Γάνδης καὶ νὰ γραφτεῖ στὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ. Τὸν ἑπόμενο χρόνο(1914), ἀποχώρησε καὶ ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ, γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του σὲ μία ἐλεύθερη ἀκαδημία ζωγραφικῆς στὴν ἴδια πόλη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1914 ἐπέστρεψε στὴν Ελλάδα, γιὰ διακοπὲς στὴν Ρόδο μαζὶμὲτοὺςδικούςτου. ΗἔναρξητοῦΑ ΠαγκοσμίουΠολέμουτὸνἀνάγκασε

3 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 13 #17 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 13 Γιάννης Κεφαλληνός (φωτογραφία ἀπὸ[2]). νὰ μὴν ἐπιστρέψει στὴν Γαλλία καὶ νὰ παραμείνει στὴν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ Στὸ διάστημα αὐτό, γνωρίστηκε μὲ ἕλληνες διανοουμένους τῆς Ἀλεξάνδρειας, φιλοτέχνησε λίγα ἔργα καὶ δημοσίευσε δοκίμια γιὰ τὴν Τέχνη στὸ ἀλεξανδρινὸ περιοδικὸ Γράμματα. Τὸ1919ἦτανμίαἀπὸτὶςπιὸσημαδιακὲςχρονιὲςστὴνζωὴτοῦχαράκτη.Στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἐπέστρεψε στὴν Εθνικὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ καὶ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν χαρακτική. Τὸν Ἀπρίλιο, γνωρίστηκε μὲ τὴν μετέπειτα σύζυγό του Σουζάνα Γκαμέζ, ἀπὸ τὴν Ρὲν τῆς Γαλλίας, καὶ τὸν Δεκέμβριο γνωρίστηκε μὲ τὸν ποιητὴ Κώστα Βάρναλη, μὲ τὸν ὁποῖο τὸν συνέδεσε βαθύτατη φιλία. Στὸ μεταξύ, τὸν Ιούλιο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἔχασε τὸν πατέρα του καί, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ στὴν κηδεία, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Τὸ1920ὁλοκλήρωσετὶςσπουδέςτουκαὶπρὸςτὸτέλοςτοῦχρόνουἐπισκέφθηκε τοὺς δικούς του στὴν Αἴγυπτο. Τότε συνάντησε τὸν Καβάφη καὶ ζωγράφισε τὴν προσωπογραφία που κοσμεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα ἐκδόσεις ποιημάτων καὶ πεζῶν τοῦ μεγάλου ἀλεξανδρινοῦ λογοτέχνη. Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὸ Παρίσι, καταπιάστηκε μὲ τὴν εἰκονογράφηση βιβλίων, ἀρχίζοντας μὲ τὸ Mer Océane τοῦ Joseph Rvère(ἐκδόθηκε τὸ 1923) καὶ συνεχίζοντας μὲ τὸ Sur la perre blanche τοῦ Anatole France(ἐκδόθηκε τὸ 1924) καὶ τὸ Mémoral de Cauchos τοῦ Georges Duhamel(ἐκδόθηκε τὸ 1927). Τὸ 1925, ὁ φίλος του Κώστας Βάρναλης δημοσίευσε τὸ δοκίμιο«ο ξυλογράφος Γιάννης Κεφαληνός», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Φιλικὴ Εταιρεία, καὶἔτσιἄρχισενὰμεγαλώνειἡφήμητουχαράκτηστὸἑλληνικὸκοινό.τὸ1930, μὲ παρότρυνση τοῦ τότε διευθυντῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, γλύπτη Κώστα Δημητριάδη, ὑπέβαλε ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ἕδρα Χαρακτικῆς, θέση στὴν ὁποία ἐ- κλέχθηκε τελικὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1932, ἀσχολήθηκε

4 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 14 #18 14 Δ. Α. Φιλίππου Η προμετωπίδα τοῦ βιβλίου Mer Oce ane (1923) τοῦ Joseph Rve re καὶ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ποιητικοῦ ἔργου Σκλάβοι πολιορκημένοι (1927) τοῦ Κώστα Βάρναλη, σχεδιασμένα καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὸν Γιάννη Κεφαλληνό. Τὰ δύο χαρακτικὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μοναδικὴ τελειότητα, ἀλλὰ και ἀπὸ ἐξίσου ἐντυπωσιακὴ διαφορὰ στὸ ὕφος. μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ Εργαστηρίου Χαρακτικῆς, γιὰ νὰ ἀρχίσει τελικὰ νὰ παραδίδει μαθήματα λιθογραφίας καὶ χαλκογραφίας ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος Ταυτοχρόνως, ο Κεφαλληνὸς συνέχιζε τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο, συμμετέχοντας σὲ ἐκθέσεις, εἰκονογραφώντας βιβλία καὶ ἄλλα ἔντυπα, καὶ χαράσσοντας ἔργα κατὰ παραγγελία. Τὸν Οκτώβριο τοῦ 1939, ἄρχισε νὰ παραδίδει μαθήματα Τέχνης τοῦ Βιβλίου, καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Εταιρεία τῶν Φιλοτέχνων γιὰ τὴν εἰκονογράφηση καὶ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου Ο θάνατος τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε καὶ φιλοτέχνησε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Κεφαλληνός στὴν Ελλάδα. Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου, τὸν Οκτώβριο τοῦ 1940, ὁ Κεφαλληνός, παρέα μὲ μερικοὺς μετέπειτα πολὺ γνωστοὺς μαθητές του (Τάσσος Αλεβίζος, Κώστας Γραμματόπουλος, Βάσω Κατράκη, κ.ἄ.), ὀργάνωσε στὸ ἐργαστήριό του ὁμάδα γιὰ τὴν φιλοτέχνηση «διαφημιστικῶν πινάκων ἐθνικῆς σκοπιμότητος». Τέσσερις ἀφίσες ποὺ δημιούργησε ἡ ὁμάδα τοῦ Κεφαλληνοῦ ἐκτυπώθηκαν καὶ ἐπικολλήθηκαν στοὺς τοίχους τῆς πολεμικῆς Αθήνας τὸν Ιανουάριο τοῦ Τὸν Ιούλιο τοῦ 1942, οἱ ἰταλικὲς Αρχὲς Κατοχῆς, τὸν συνέλαβαν, μαζὶ μὲ τρεῖς μαθητές του, ἐπειδὴ κατὰ τὴν Β Επαγγελματικὴ Εκθεση στὴν Αθήνα, παρουσίασαν ἔργα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν πείνα. Μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες, καὶ οἱ τέσσερις συλληφθέντες ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ τὰ ἔργα τους καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές. Αμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ὁ φιλειρηνιστὴς Κεφαλληνὸς καταπιάστηκε μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων, ἐνῶ γύρω του μαίνονταν ὁ ἐμφύλιος σπα-

5 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 15 #19 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 15 Μία σελίδα ἀπὸ τὸν Θάνατο τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη, βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Γιάννης Κεφαλληνός(1939). Διαστάσειςβιβλίου: 19 cm 25,5 cm. ραγμός. Τὸ 1950, ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν χάραξη γραμματοσήμων, δημιουργώντας μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες σειρὲς ποὺ κυκλοφόρησαν ποτὲ ἀπὸ τὰ Ελληνικὰ Ταχυδρομεῖα: Εφηβος τοῦ Μαραθώνα(1950), Ἀπόστολος Παῦλος (1951), Ἀνοικοδόμηση(1952), Εθνικὰ προϊόντα(1953) καὶ Ἀρχαία τέχνη(1954). Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς ἐκλέχθηκε διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. Ἀμέσως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ ἱδρύματος, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἵδρυση φροντιστηρίων ἐφαρμογῶν καὶ γιὰ τὰ τρία τότε ὑπάρχοντα ἐργαστήρια τῆς Σχολῆς(1955). Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1956, παρουσίασε τὴν μνημειώδη ἔκδοση Δέκα λευκαὶ λήκυθοι τοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἔκδοση στὴν ὁποία βοήθησαν τρεῖς μαθητές του καὶ γιὰ τὴν ὁποία σχεδίασε τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα«θεόκριτος». Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς γνώρισε τὸν ἄσημο τότε διορθωτὴ Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Ο τελευταῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια τῆς τραγω-

6 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 16 #20 16 Δ. Α. Φιλίππου Γραμματόσημο ἀπὸ τὴν σειρὰ Ἀνασυγκρότησις, ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ κυκλοφόρησε τὸ Τὸ δελφίνι μὲ τὴν τρίαινα μοιάζει πολὺμὲτὸδελφίνικαὶτὴν ἄγκυρα στὸ οἰκόσημο τοῦ μεγάλου τυπογράφου τῆς Βενετίας Αλδου Μανούτιου[8]. δίας τοῦ Πρεβελάκη Ο Λάζαρος. Δύο χρόνια ἀργότερα, ὁ Κεφαλληνὸς συνεργάστηκεξανὰμὲτὸνκάσδαγληγιὰτὴνγ ἔκδοσητοῦχρονικοῦμιᾶςπολιτείας τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. Η ἔκδοση, ποὺ ἦταν κάπως περιπετειώδης[6], ἦταν καὶ τὸ τελευταῖο ὁλοκληρωμένο ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ. Ἀρρώστησε βαριὰ καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα(27 Φεβρουαρίου 1957) πέθανε σὲ ἡλικία ἐξῆντα τριῶν ἐτῶν ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος. Κηδεύτηκε μὲ δημόσια δαπάνη τὴν ἑπόμενη τοῦ θανάτου τουκαὶἐνταφιάστηκεστὸα ΝεκροταφεῖοἈθηνῶνσὲτάφοποὺπαραχώρησε τιμητικὰ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων. 3 Ο σχολαστικὸς ἐπιμελητὴς Ο Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης γεννήθηκε στὸν Πειραιὰ τὸ Οἱ γονεῖς του ἦταν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία. Σπούδασε οἰκονομικὰ στὴν Εμπορικὴ Σχολή(τὸ σημερινὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) καὶ ἔτσι μπόρεσε νὰ βρεῖ μιὰ θέση ὑπαλλήλου στὴν Εθνικὴ Τράπεζα τὸ Ανθρωπος μὲ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο, ἀποφάσισε νὰ ἀ- σχοληθεῖ μὲ τὴν ἐπιμέλεια ἐκδόσεων προκειμένου νὰ ἔχει καὶ κάποιο συμπλήρωμα στὸ πενιχρό ὑπαλληλικό εἰσόδημά του. Τὸ 1949, τύχη ἀγαθὴ τὸν ἔφερε στὸ«ἀγλαότεχνο» τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, ποὺ λειτουργοῦσε τότε στὴν Καστέλα τοῦ Φαλήρου. Στὸ τυπογραφεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ περιγράφει μὲ πολλὴ τρυφερότητα σὲ σχετικὸ βιβλίο[6], τύπωναν τὰ βιβλία τους ὁ Καζαντζάκης, ὁ Πρεβελάκης, ὁ Σεφέρης, ὁ Ελύτης, κ.ἄ. Ετσι, ὁ νεαρὸς Κάσδαγλης γνωρίστηκε μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ μεγάλα ὀνόματα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν τέχνη τοῦ βιβλίου γενικότερα, ὅπως ὁ Γιάννης Κεφαλληνός. Τὸ1966,ἡ ΕθνικὴΤράπεζατῆς Ελλάδοςγιόρταζετὰ125χρόνιαἀπὸτὴν ἵδρυσήτης. ΟΚάσδαγλης,ὁὁποῖοςστὸμεταξὺεἶχεφτάσειστὴνθέσητοῦ

7 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 17 #21 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 17 Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης (φωτογραφία: διευθυντῆ δημοσίων σχέσεων, βρῆκε τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ προτείνει στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Τράπεζας τὴν ἵδρυση ἑνὸς μορφωτικοῦ ἱδρύματος μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν στὴν Ελλάδα. Η Τράπεζα ἔκανε δεκτὴ τὴν πρότασή του, καὶ ὁ Κάσδαγλης διορίστηκε πρῶτος διεθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος τῆς Εθνικῆς Τραπέζης. Τὸ 1968, ἡ Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ἀπέλυσε τὸν Κάσδαγλη καὶ σαράντα ἕναν ἄλλους συναδέλφους του στὴν Εθνικὴ Τράπεζα, ἐπειδὴ ἐξέφρασαν ἀνοιχτὰ τὴν ἀντίθεσή τους στὴν δικτατορία. Αὐτὸ ὡστόσο, δὲν ἐμπόδισε τὸν Κάσδαγλη στὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Κατ ἀυτὸν τὸν τρόπο, μπόρεσε νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Χούντας. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, ὁ Κάσδαγλης ἐπανῆλθε στὴν θέση τοῦ διευθυντῆ καὶ προέδρου τοῦ ΜΙΕΤ, θέση ποὺ διατήρησε μέχρι τὸν θάνατό του. Στὰ σχεδὸν πενῆντα χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας, ὁ Κάσδαγλης ἐπιμελήθηκε περισσότερες ἀπὸ χίλιες ἐκδόσεις βιβλίων[6]. Ομως ὁ Κάσδαγλης δὲν ἀσχολήθηκε μόνον μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Περιστοιχίζονταν ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ βιβλίου, ἀκόμα καὶ στὸν στενὸ οἰκογενειακό του χῶρο. Σύζυγός του ἦταν ἡ ποιήτρια καὶ μεταφράστρια Λίνα Κάσδαγλη ἀδελφός του ἦταν ὁ πεζογράφος Νίκος Κάσδαγλης γιὸς του εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ πεζογράφος Χριστόφορος Κάσδαγλης. Ο ἴδιος δημοσίευσε ποίηση( Εμβόλιμα, Ἀθήνα 1975), μετέφρασε ποίηση(π. Νερούδα, Εἴκοσι ποιήματα τοῦ ἔρωτα κι ἕνα τραγούδι ἀπελπισμένο, Ἀθήνα 2000) καὶ ἔγραψε διηγήματα( Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό, Ἀθήνα 1998). Ετοίμασε μελέτες (Συμβολὴ στὴ βιβλιογραφία Παντελῆ Πρεβελάκη, τρεῖς τόμοι, Ἀθήνα 1967, 1979 καὶ 1990) καὶ λευκώματα(αὐτόγραφα ἑλλήνων συγγραφέων, Εταιρεία Σπουδῶν Σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1974 Κύπρος 1974: Τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς Ἀφροδίτης, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 1976, κ.ἄ.). Οργάνωσε πολλὲς ἐκθέσεις( Εκθεση«εἰς μνήμην

8 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 18 #22 18 Δ. Α. Φιλίππου ἐπιφανῶν ἑλλήνων συγγραφέων», 1974 φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Σεφέρη, 1984 φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Παντελὴ Πρεβελάκη, 1987 «Κύπρος: μνήμη και αγάπη με το φακό του Γιώργου Σεφέρη», Λευκωσία 1990, κ.ἄ.). Ηταν ἐπίσης ἄνθρωπος ποὺ ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ κοινά. Υπῆρξε ἱδρυτικὸ μέλος καὶ γενικὸς γραμματέας τῆς Εταιρείας Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Γενικῆς Παιδείας καὶ τῆς Εταιρείας Συγγραφέων, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρόεδρος τὴν περίοδο Τέλος, χρημάτισε καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς Εταιρείας Γραφικῶν Τεχνῶν Ἀσπιώτη Ελκα. Προσβλήθηκε ἀπὸ καρκίνο, ποὺ τὸν ταλαιπώρησε γιὰ πολὺ καιρό, καὶ πέθανε ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ στὶς 11 Μαρτίου 1998, λίγους μῆνες πρὶν κυκλοφορήσει ἡ συλλογὴ διηγημάτων Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό. Εξι χρόνια ἀργότερα, τὸ 2004, τὸ ΜΙΕΤ ἐξέδωσε τὸν μικρὸ καὶ ἐξαιρετικὰ καλαίσθητο τόμο Σκαλαθύρματα, μὲ σκόρπια κείμενα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγάπησε τὸ βιβλίο ὅσο ἐλάχιστοι ἄλλοι. ΚηδεύτηκεκαὶἐνταφιάστηκεστὸΒ ΝεκροταφεῖοἈθηνῶνστὰΠατήσια. 4 Πάθος γιὰ τὴν τυπογραφία Τόσο ὁ Κεφαλληνὸς ὅσο καὶ ὁ Κάσδαγλης ἀγαποῦσαν τὴν τυπογραφία. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὴν ἀληθινὴ δημιουργία, ποὺ ἀπαιτεῖ πολὺ μεράκι καὶ κόπο. Ο Κεφαλληνὸς δὲν πρόλαβε νὰ γνωρίσει τὴν φωτοσύνθεση καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία. Η σημερινὴ«ἐπιτραπέζια τυπογραφία» μᾶλλον θὰ φάνταζε ψεύτικηδημιουργία ρηχὴκαὶἐπίπλαστη γι αὐτὸνποὺεἶχεμάθεινὰἀναζητᾶτὴντελειότηταὧρεςἀτελείωτεςμὲτὸμολύβι,τὸκοπίδιἢκαὶτὸτσιμπιδάκι. Πάντως,εἶναιπολὺπιθανὸὅτιὁμεγάλοςχαράκτηςδὲνθὰἔλεγεὅτιοἱπροχειροδουλειὲς τοῦ τύπου«ἅρπα κόλλα» εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς ἐποχῆς μας. Ορίστε πῶς περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ Κεφαλληνὸς τὴν κατάσταση στὴν εὐρωπαϊκὴ τυπογραφία κατὰ τὴν περίοδο τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης(19ος αἰώνας): «Η τυπογραφία κατεβαίνει, κατεβαίνει τὰ σκαλοπάτια. Μιὰ ρουτίνα ἀπελπιστική, ἕνα παραγέμισμα χωρὶς ντροπή, μιὰ ἀκαλαισθησία γιὰ νὰ ξερνᾶς.» Νέα Εστία,τεῦχος145,1 Ιανουαρίου1933,σσ (Ἀναδημοσιεύεται στὸ[3].) ΟσογιὰτὸνΚάσδαγλη,καὶἐκεῖνος,παρ ὅτιγνώρισετὸ offsetκαὶτοὺς ὑπολογιστές, ἐντούτοις χρησιμοποίησε σχεδὸν πάντα τὴν μονοτυπία καὶ τὸ πλῆρες πολυτονικό(μὲ τὴν βαρεία) γιὰ τὴν στοιχειοθεσία τῶν βιβλίων ποὺ ἐπιμελήθηκε. Καὶοἱἀναμνήσειςτουἀπὸτὰπαλιὰἀθηναϊκὰτυπογραφεῖα[6,7]ἔχουνμέσατους διάχυτοτὸαἴσθηματῆςνοσταλγίαςγιὰμίαἐποχὴποὺπέρασεκαὶγιὰμιὰτέχνη ποὺ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ. 5 Δάσκαλοι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς Η γνώση καὶ τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ τοῦ Κάσδαγλη γιὰ τὴν τυπογραφία ἦταν βαθιὰ καὶ τὸ διαπιστώνουμε σὲ κάθε δημιούργημά τους. Δυστυχῶς, μόνον ὁ Κεφαλ-

9 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 19 #23 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 19 ληνὸς ἔκανε κάποιες ἀπόπειρες νὰ καταγράψει τὶς γνώσεις του σχετικὰ μὲ τὴν τυπογραφία, μὲ τὶς σημειώσεις γιὰ τὸ μάθημα τῆς Τέχνης τοῦ Βιβλίου, ποὺ δίδαξε στὴν ΑΣΚΤ, καὶ μὲ καναδυὸ ἄλλα ἄρθρα ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ περιοδικὰ τῆς ἐποχῆς.( Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα τοῦ Κεφαλληνοῦ περιλαμβάνονται στὸν σχετικὸ τόμο ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ[3].) Καὶ ὁ Κάσδαγλης μᾶς ἄφησε μόνον προσωπικὲς ἀναμνήσεις στὸ χαρτί. Συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ διδαχθοῦμε καὶἐμεῖς,ποὺοἱπερισσότεροιδὲνἔχουμεἰδέαπῶςστήνεταιἕναβιβλίο,ἀπὸτὶςδύο αὐτὲς μεγάλες μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας; Πρῶτα πρῶτα, διαβάζοντας τὶς λιγοστὲς σημειώσεις τοῦ Κεφαλληνοῦ[3], μαθαίνουμε πολλά. Μαθαίνουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ«τὸ ζύγισμα τῆς πείρας», τὸ κάτω περιθώριο τῆς σελίδας πρέπει νὰ εἶναι«τόσο φαρδύ, ποὺ τὰ δάχτυλα κρατώντας τὸ βιβλίο νὰ μὴν ἐμποδίζουν τὴν ἀνάγνωση». Ἀπὸ τὶς ἴδιες σημειώσεις, μαθαίνουμε ἐπίσης ὅτι σὲ ἕνα βιβλίο ὑπάρχουν ἕξι διαφορετικοὶ τύποι τίτλων:«α) Ο μικρὸς τίτλοςἢψευδότιτλος.β) Ομεγάλοςτίτλος.γ) Οτίτλοςτῆςἀρχῆς.δ) Οτίτλος τῶνκεφαλαίων.ε) Οτίτλος[κεφαλίδα]ποὺτρέχειπάνωσὲκάθεσελίδα.ϛ) Ο κύριος, ἀναλυτικὸς καὶ πλήρης τίτλος(frontspce).» Κατὰ δεύτερο λόγο τὰ βιβλία ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ ποὺ ἐπιμελήθηκεὁκάσδαγληςμιλοῦνἀπὸμόνατους. ΑλλωστεκαὶὁἴδιοςὁΚάσδαγλης παρατηρώντας ἄλλα βιβλία ἐκπαιδεύτηκε στὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων[6]. Μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἴμαστε τυχεροὶ ἐφόσον τὰ περισσότερα βιβλία ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορά. Εχουμε ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰθαυμάσουμεμὲπόσημαεστρία,ὁκάσδαγληςβάζεισ ἕναντόμο[3]τὰσκόρπια κείμενα τοῦ δασκάλου του τὰ χωρίζει σὲ μέρη, κεφάλαια καὶ ἑνότητες τὰ διορθώνει μὲ ἐπεξηγηματικὲς σημειώσεις καὶ τὰ συμπληρώνει μὲ χρονολόγιο καὶ εὑρετήριο ὀνομάτων. Ενα πιὸ ἔμπειρο μάτι μπορεῖ ἐπίσης νὰ θαυμάσει τὸν ἄψογο γεωμετρικὸ σχεδιασμὸ τῆς σελίδας στὸ ἴδιο βιβλίο(βλ. σχετικὴ εἰκόνα). Ο Κεφαλληνὸς ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν παροιμιώδη τελειομανία του, ποὺ προκάλεσε καὶ ἀρκετὲς παρεξηγήσεις. Σίγουρα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς μαζικῆς παραγωγῆς, δύσκολα θὰ ἐπιβίωνε ἕνας τέτοιος ἐστέτ. Ομως, ὁ Κάσδαγλης, ποὺ ἐπιμελήθηκε τόσα καὶ τόσα ἂψογα βιβλία, ὄχι μόνο ἔκανε πράξη τὴν διδασκαλία τοῦ Κεφαλληνοῦ, ἀλλὰ ἐπιπλέον ἔδειξε πὼς καλαισθησία καὶ μαζικὴ παραγωγὴ βιβλίων δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἔννοιες ἀσυμβίβαστες. Ας εὐχηθοῦμε τὸ ἔργο καὶ τῶν δύο μαχητῶν τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας νὰ γίνει δίδαγμα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιὲς τῶν ἐπαγγελματιῶν καὶ τῶν ἐρασιτεχνῶν τυπογράφων! Σημείωση: Τὸ 2007 συμπληρώθηκαν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ ἐφέτος(2008) συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κάσδαγλη. Αραγε τοὺς θυμήθηκε κανεὶς ἄλλος; Ἀναφορὲς [1] Β. Καλαμαράς,«Εφυγε ἕνας ἐργάτης τῶν γραμμάτων», ἐφημ. Ελευθεροτυπία, Ἀθήνα, 13 Μαρτίου 1998.

10 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 20 #24 20 Δ. Α. Φιλίππου Δύο ἀντικριστὲς σελίδες ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀλληλογραφία( ), Κείμενα τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης. Οἱ γραμμὲς ἔχουν χαραχθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ παρόντος ἄρθρου γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ γεωμετρικὸς σχεδιασμὸς τῆς σελίδας. Ο ὀφθαλμὸς τῆς σελίδας στὰ δεξιὰ δὲν συμπίπτει ἀπολύτως μὲ τὸ γεωμετρικὰ σχεδιασμὲνο πλαίσιο ἐξαιτίας παραμορφώσεων κατὰ τὴν φωτοτύπηση τοῦ δισέλιδου. Διαστάσεις σελίδας: 14,5 cm 21,4 cm. [2] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Γιάννης Κεφαλληνός, ὁ χαράκτης, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα [3] Γ. Κεφαλληνός, Ἀλληλογραφία( ), Κείμενα, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα [4](Ἀνώνυμος) «ΟΕ.Χ.Κάσδαγληςπέθανεστὰ74του»,ἐφημ.ΤὰΝέα, Ἀθήνα, 14 Μαρτίου [5] Μ. Θεοδοσοπούλου,«Ε. Χ. Κάσδαγλης: Λάτρης τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης», ἐφημ. Η Εποχή, Ἀθήνα, 30 Ιανουαρίου [6] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Τὸ ἀγλαότεχνο τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, Αγρα, Ἀθήνα [7] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Σκαλαθύρματα, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2004.

11 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 21 #25 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 21 [8] Β. Η. Τριζώνης,«Ελληνικὰ οὐμανιστικὰ ἀρχέτυπα: μία ἀναδρομὴ στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας μὲ ἀφορμὴ μιὰ ἔκθεση βιβλίων γιὰ τὸ Ετος Σωκράτη»,ΤὸΕὔτυπον,τεῦχος8,Ἀπρίλιος2002,σσ.7 21.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά

«Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά 1 «Σημείο Αναγνωρίσεως» της Κικής Δημουλά άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια Ὅλοι σὲ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγὼ σὲ προσφωνῶ γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Ἀπὸ μακριὰ ἐξαπατᾶς. Θαρρεῖ κανεὶς

Διαβάστε περισσότερα

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX

Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX EÖtupon TeÜqoc No. 5 >Oktÿbrioc 2000 7 Kÿdikec sullabismoü giă tÿn stoiqeiojesða ĆrqaÐwn állhnikàn keimènwnmàtä TEXkaÈtä L A TEX Dhmătrioc >A. FilÐppou Κάτω Γατζέα 38500Βόλος Καλοί μου φιλόλογοι, βαρᾶτε

Διαβάστε περισσότερα

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς eutypon26-27 2012/3/7 12:49 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 26-27 Ὀκτώβριος/October 2011 29 Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap dot flppou at

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: kne at eie dot gr

Η/Τ: kne at eie dot gr eutypon24-25 2011/1/21 8:58 page 59 #63 Εὔτυπον, τεῦχος 24-25 Οκτώβριος/October 2010 59 Ενας συνεργάτης στην πνευματική προσπάθεια: Ο τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης, 1936 2008 1 Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης

Διαβάστε περισσότερα

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά Subject: Καιρός πλέον να Ξεσηκωθούμε!!! και Το «Harvard και M.I.T. των καταλήψεων» From: Kleanthis Thramboulidis Date: 29/9/2011 12:07 μμ To: *****************

Διαβάστε περισσότερα

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο

Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Xαράλαμπος Μπακιρτζῆς Ο «ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΩΣ ΕΙΚΟΝΑ Στὶς 24 Ἀπριλίου ἐγκαινιάστηκε στὸ Λεβέντειο Δημοτικὸ Μουσεῖο Λευκωσίας ἡ ἔκθεση «Ὁ Κόσμος τῆς Κύπρου τοῦ Ἀδαμάντιου Διαμαντῆ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση»

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α Λυκείου Κωδικός 4528 Ενότητα: «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεοελληνική ποίηση» ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ (1879-1932), Είδα Εἶδα μία χώρα ξωτικιὰ στ ἀνήσυχο ὄνειρό μου: πόσ ὄμορφη δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ. νηπενθη. αιωνια ποιηση

K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ. νηπενθη. αιωνια ποιηση K. Γ. ΚαΡΥωΤαΚησ νηπενθη αιωνια ποιηση ΝΗΠΕΝΘΗ Κ. Γ. Καρυωτάκης Σελιδοποίηση: Ζωὴ Ἰωακειμίδου Ἐπιμέλεια: Γιάννης Κορίδης Σχεδιασμὸς ἐξωφύλλου: Δημήτρης Κουρκούτης Εἰκονογράφηση ἐξωφύλλου: Πανδώρα Γιαμαλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ OΛΥΜΠΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ* ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ἀπὸ τότε ποὺ ἡ Ὀλυμπία ἐμφανίστηκε στὰ γράμματα καὶ ἀκόμη δὲν ἔχει βρεῖ τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὴ γενιὰ τοῦ 60 οὔτε ἔχει κάνει τὸ ὄνομα ποὺ τῆς ἀξίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ. Ὁ Arthur Evans ἀρχίζει ἀνασκαφὲς στὴν Κρήτη. Στὴ Βιέννη κυκλοφορεῖ ἡ Ἐπιστήμη τῶν ὀνείρων τοῦ Sigmund Freud.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ. Ὁ Arthur Evans ἀρχίζει ἀνασκαφὲς στὴν Κρήτη. Στὴ Βιέννη κυκλοφορεῖ ἡ Ἐπιστήμη τῶν ὀνείρων τοῦ Sigmund Freud. ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 1900 Φεβρουάριος, 29: Γέννηση τοῦ Γιώργου Σεφέρη στὰ Βουρλὰ τῆς Σμύρνης. Ὁ Arthur Evans ἀρχίζει ἀνασκαφὲς στὴν Κρήτη. Στὴ Βιέννη κυκλοφορεῖ ἡ Ἐπιστήμη τῶν ὀνείρων τοῦ Sigmund Freud. 1901

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: info at typography-museum dot gr URL: http: // www. typography-museum. gr

Η/Τ: info at typography-museum dot gr URL: http: // www. typography-museum. gr eutypon21 2009/1/23 13:53 page 35 #39 Εὔτυπον, τεῦχος 21 Οκτώβριος/October 2008 35 Ιστορίες τυπογραφίας μέσα από το μουσείο της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα Ελια Κουμή Υπεύθυνη Επικοινωνίας Μουσείο Τυπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. Η ζωή και το έργο του Γιάννης Μόραλης (Αρτα, 1916-Αθήνα 2009) Ζωγράφος και χαράκτης, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε

οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε ΣωκρατηΣ Β. ΚουγεαΣ οὔτ ἐγὼ ἤμουν ἐκεῖ... οὔτε κι ἐσεῖς νὰ τὸ πιστέψετε Παραμύθια καὶ τραγούδια ἀπὸ τὴ Μονεμβασιά, τὴ Μῆλο, τὴν Ἀνδρούσα ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 1906-1909 ΑΘΗΝΑ 2009 Σωκράτης Κουγέας οὔτ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη

Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ : Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Ε. Πατηράκη-Κουρμπάνη Νὰ προσβληθεῖς ἀπὸ καρκίνο καὶ νὰ ἀντέξεις τὸν συνοδὸ πόνο παραμένει μία τρομακτικὴ ἐμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ MASTERCLASS-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMICS, με θεματικό αντικείμενο που αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015, www.etal-sa.gr.- www.nissonart.com.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1.

1 Γενικευµένη µέθοδος Pollard Γενικὴ Αρχή 1.1. Παραγοντοποίηση Καθηγητὴς ΝΓ Τζανάκης 12 εκεµβρίου 2007 Στὰ παρακάτω, ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἕνας πολὺ µεγάλος ἀριθµὸς καὶ ἕνας πρῶτος διαιρέτης του, τὸν ὁποῖο δὲν γνωρίζοµε Αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκοµε εἶναι ἡ εὕρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ*

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* Τ Ο ΖΑΓΚΟΡΣΚ εἶναι μία βιομηχανικὴ κωμόπολη 111.000 κατοίκων περίπου, σὲ ἀπόσταση 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ. http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΩΝ ΜΑΣ Ἄρθρο τοῦ Δημήτρη Σταυρόπουλου, Ἐφημερίδα PRESS TIME, Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2005 http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/iwshf/protection.htm Ὁ πατέρας Ἰωσήφ,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας*

Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* Ὁ Ὅσιος Σεραφεὶμ ὁ Μοναστὴς Δομβοῦς Βοιωτίας* (Μνήμη: 6 Μαΐου) τοῦ Κώστα Β. Καραστάθη, ἱστορικοῦ-συγγραφέως ΕΚ ΖΕΛΙΟΥ ΛΟΚΡΙΔΟΣ ΟΣΙΟΣ O ΣΕΡΑΦΕΙΜ, γνωστὸς ὡς Μο ναστὴς τῆς Δομβοῦς Βοιωτίας,γεννήθηκε τό 1527.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΘΗΝΑ Ἑταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν Πρακτικὰ Γ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιὰ τὸν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη Τόμος Δεύτερος Ἀθήνα, 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ μέχρι τὸ 1912 ἀρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἑορδαίας Εἰσήγησι στὴν διημερίδα τοῦ Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ γιὰ τὰ 100χρονα τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἡ εἰσήγησί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 26 ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Χριστὸς ὁ «Χαλκίτης». Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν ψηφιδωτὴ παράσταση τῆς Δεήσεως στὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς τῆς Χώρας στὴν Κωνσταντινούπολη.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX

Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία L A TEX Κώδικες συλλαβισµοῦ γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀρχαίων ἑλληνικῶν κειµένων µὲ τὸ TEX καὶ τὸ L A TEX ηµήτριος Ἀ. Φιλίππου Kˆtw Gatzèa 385 00 Bìloc Καλοί µου φιλόλογοι, βαρᾶτε µε, ἀλλὰ λίγο λαφρύτερα ποὺ µπῆκα

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 5. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Ἡ σχέση Ἑλληνισμοῦ-Χριστιανισμοῦ στὸ ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου «Πρός τοὺς νέους» Θεώνης Μαρίνου-Μπούρα,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΕΤ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΜΙΕΤ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Σο φ ί α Π ελ ο π ο ν ν η σί ο υ -Β α σι λ ά κ ο υ 2010 ΜΙΕΤ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκµάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι από τα ζητούµενα της παιδικής ηλικίας. Προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα