Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας"

Transcript

1 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 11 #15 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/Aprl Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας Δημήτρης Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 37300ἈγριὰΒόλου Η/Τ: Ο Γιάννης Κεφαλληνός(Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, 1894 Ἀθήνα, 1957) θεωρεῖται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους χαράκτες τῆς Ελλάδας. Ομως, ἐκτὸς ἀπὸ μοναδικὸς χαράκτης, ὁ Κεφαλληνὸς ἦταν ἐπίσης ἐξαιρετικὸς σχεδιαστὴς καὶ διακοσμητὴς βιβλίων. Ο Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης(Πειραιάς, 1924 Ἀθήνα, 1998) ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνέδειξε τὸ ἔργο καὶ τὴν συνεισφορὰ τοῦ Κεφαλληνοῦ στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ τυπογραφία. Ο Κάσδαγλης ἄρχισε ὡς διορθωτὴς βιβλίων γιὰ νὰ συμπληρώνει τὸ χαμηλὸ οἰκογενειακό του εἰσόδημα. Τὸ 1966, ἀνέλαβε πρῶτος διευθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος τῆς Εθνικῆς Τραπέζης, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ποὺ σήμερα φημίζεται γιὰ τὶς καλαίσθητες ἐκδόσεις του. Ως ἐπιμελητὴς βιβλίων γιὰ πέντε σχεδὸν δεκαετίες, ὁ Κάσδαγλης συνεισέφερε ὅσο ἐλάχιστοι στὴν διατήρηση καὶ ἑδραίωση τῆς τυπογραφικῆς καλαισθησίας στὴν Ελλάδα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ προχειρότητα τείνει νὰ γίνει ὁ κανόνας τῶν ἑλλήνων τυπογράφων. Jean Kefalnos and Emmanuel Ch. Kasdagls: two fghters for qualty typography, by Dmtros Flppou Jean Kefalnos (b. n Alexandra, Egypt, n 1894; d. n Athens, Greece, n 1957) s consdered as one of the best engravers of Modern Greece. But, beyond beng a unque engraver, Kefalnos was also an exceptonal book desgner and decorator. Emmanuel Ch. Kasdagls (b. n Praeus, Greece, n 1924 d. n Athens, Greece, n 1998) was the man who brought nto lght the work and contrbuton of Jean Kefalnos n Greek Typography. Kasdagls started as a prnt shop corrector to help hs meager famly ncome. In 1966, he became the frst drector of the Natonal Bank of Greece Cultural Foundaton, now an nsttuton renown for ts outstandng publcatons. As a book edtor for nearly fve decades, Kasdagls contrbuted enormously n the preservaton and nsttutonalsaton of book æsthetcs n Greece, n a perod when the low-cost sloppy prnt became the norm of Greek typographers.

2 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 12 #16 12 Δ. Α. Φιλίππου 1 Εἰσαγωγὴ Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, στὸν ἐνθουσιασμό μου γιὰ τὸ Εὔτυπον, ἀποφάσισα νὰ βρῶτὴνδιεύθυνσηκαὶνὰγράψωγράμμασ ἕναἄτομο,τὸὄνοματοῦὁποίουτὸ εἶχα δεῖ ἐπανειλημμένα στὰ ὀπισθόφυλλα ἐκδόσεων τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος Εθνικῆς Τραπέζης(ΜΙΕΤ): στὸν Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Λίγες ἑβδομάδες κατόπινἔλαβαμίαἀπάντηση πολὺδυσάρεστηἔκπληξη ἀπὸτὴνκυρίαλίνα Κάσδαγλη,ἡὁποίαμὲπληροφοροῦσεπὼςὁσύζυγόςτηςδὲνζοῦσεπιά. Η περιέργειά μου μὲ ὁδήγησε στὸ νὰ ψάξω κατόπιν περισσότερο γιὰ τὸν Κάσδαγλη καὶ τὸ ἔργο του. Καὶ μοιραῖα, ἐρευνώντας τὸ ἔργο τοῦ Κάσδαγλη ὁδηγήθηκα σὲ μία ἄλλη μεγάλη προσωπικότητα, στὸν χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό. Ο Κεφαλληνὸς ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ δίδαξε τυπογραφία σὲ ἑλληνικὸ πανεπιστημιακὸ ἵδρυμα(στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν) καὶ ἔχει σχεδιάσει καὶ διακοσμήσει μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ὄμορφα ἑλληνικὰ βιβλία. Ομως τὸ ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ θὰ εἶχε περάσει στὴν ἀφάνεια, ἂν ὁ Κάσδαγλης δὲν τὸ ξανάφερνε στὸ φῶς, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μόχθο καὶ μεθοδικότητα. Επιπλέον, ὁ ἴδιος Κάσδαγλης συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Καζαντζάκη, τοῦ Καρυωτάκη, τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Σεφέρη, τοῦ Ελύτη, τοῦ Πρεβελάκη, τοῦ Θεοτοκᾶ καὶ ἄλλων. Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε κάποτε φυλλομετρήσει καὶ ποὺ δικαίως ἔχουν χαρακτηριστεῖ«ἀληθινὰ κομψοτεχνήματα»[1]. Ως ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς δύο αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάλαιψαν γιὰ τὴν τυπογραφικὴ καλαισθησία, παρακάτω παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ζωή τους, καθὼςκαὶλίγαδείγματαἀπὸτὰἔργατους.κύριαπηγὴτῶνπληροφοριῶνγιὰτὸν Κεφαλληνὸ εἶναι οἱ δύο τόμοι ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης καὶ ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ[2, 3]. Γιὰ τὸν Κάσδαγλη, οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ διάφορα δημοσιεύματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου[1, 4, 5] καὶ ἀπὸ δύο βιβλία μὲ ἀναμνήσεις τοῦἴδιου[6,7]. 2 Ο χαράκτης καὶ δάσκαλος Ο Γιάννης Κεφαλληνός γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου στὶς 12 Ιουλίου τοῦ Ηταν τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο παιδὶ τοῦ Διονυσίου Κεφαλληνοῦ, ἐμπόρου καὶ καλλιεργητῆ βαμβακιοῦ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, καὶ τῆς Βιργινίας Πατούνα, ἡ ὁποία κατάγονταν ἀπὸ τὴν Χίο. Μιᾶς καὶ ἦταν ἐξαιρετικὸςμαθητής,οἱγονεῖςτουτὸνἔστειλαντὸ1912στὴνγάνδητοῦβελγίουγιὰ νὰ σπουδάσει μηχανικός. Κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῶν σπουδῶν του στὸ Βέλγιο, ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ καὶ μαθήματα ζωγραφικῆς. Προκειμένου νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ζωγραφική, ἀποφάσισε τὴν ἴδια χρονιὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Πολυτεχνεῖο τῆς Γάνδης καὶ νὰ γραφτεῖ στὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ. Τὸν ἑπόμενο χρόνο(1914), ἀποχώρησε καὶ ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ, γιὰ νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του σὲ μία ἐλεύθερη ἀκαδημία ζωγραφικῆς στὴν ἴδια πόλη. Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1914 ἐπέστρεψε στὴν Ελλάδα, γιὰ διακοπὲς στὴν Ρόδο μαζὶμὲτοὺςδικούςτου. ΗἔναρξητοῦΑ ΠαγκοσμίουΠολέμουτὸνἀνάγκασε

3 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 13 #17 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 13 Γιάννης Κεφαλληνός (φωτογραφία ἀπὸ[2]). νὰ μὴν ἐπιστρέψει στὴν Γαλλία καὶ νὰ παραμείνει στὴν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ Στὸ διάστημα αὐτό, γνωρίστηκε μὲ ἕλληνες διανοουμένους τῆς Ἀλεξάνδρειας, φιλοτέχνησε λίγα ἔργα καὶ δημοσίευσε δοκίμια γιὰ τὴν Τέχνη στὸ ἀλεξανδρινὸ περιοδικὸ Γράμματα. Τὸ1919ἦτανμίαἀπὸτὶςπιὸσημαδιακὲςχρονιὲςστὴνζωὴτοῦχαράκτη.Στὶς ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἐπέστρεψε στὴν Εθνικὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ καὶ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν χαρακτική. Τὸν Ἀπρίλιο, γνωρίστηκε μὲ τὴν μετέπειτα σύζυγό του Σουζάνα Γκαμέζ, ἀπὸ τὴν Ρὲν τῆς Γαλλίας, καὶ τὸν Δεκέμβριο γνωρίστηκε μὲ τὸν ποιητὴ Κώστα Βάρναλη, μὲ τὸν ὁποῖο τὸν συνέδεσε βαθύτατη φιλία. Στὸ μεταξύ, τὸν Ιούλιο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἔχασε τὸν πατέρα του καί, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ στὴν κηδεία, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀλεξάνδρεια. Τὸ1920ὁλοκλήρωσετὶςσπουδέςτουκαὶπρὸςτὸτέλοςτοῦχρόνουἐπισκέφθηκε τοὺς δικούς του στὴν Αἴγυπτο. Τότε συνάντησε τὸν Καβάφη καὶ ζωγράφισε τὴν προσωπογραφία που κοσμεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα ἐκδόσεις ποιημάτων καὶ πεζῶν τοῦ μεγάλου ἀλεξανδρινοῦ λογοτέχνη. Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὸ Παρίσι, καταπιάστηκε μὲ τὴν εἰκονογράφηση βιβλίων, ἀρχίζοντας μὲ τὸ Mer Océane τοῦ Joseph Rvère(ἐκδόθηκε τὸ 1923) καὶ συνεχίζοντας μὲ τὸ Sur la perre blanche τοῦ Anatole France(ἐκδόθηκε τὸ 1924) καὶ τὸ Mémoral de Cauchos τοῦ Georges Duhamel(ἐκδόθηκε τὸ 1927). Τὸ 1925, ὁ φίλος του Κώστας Βάρναλης δημοσίευσε τὸ δοκίμιο«ο ξυλογράφος Γιάννης Κεφαληνός», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Φιλικὴ Εταιρεία, καὶἔτσιἄρχισενὰμεγαλώνειἡφήμητουχαράκτηστὸἑλληνικὸκοινό.τὸ1930, μὲ παρότρυνση τοῦ τότε διευθυντῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, γλύπτη Κώστα Δημητριάδη, ὑπέβαλε ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ἕδρα Χαρακτικῆς, θέση στὴν ὁποία ἐ- κλέχθηκε τελικὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1932, ἀσχολήθηκε

4 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 14 #18 14 Δ. Α. Φιλίππου Η προμετωπίδα τοῦ βιβλίου Mer Oce ane (1923) τοῦ Joseph Rve re καὶ τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ποιητικοῦ ἔργου Σκλάβοι πολιορκημένοι (1927) τοῦ Κώστα Βάρναλη, σχεδιασμένα καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὸν Γιάννη Κεφαλληνό. Τὰ δύο χαρακτικὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μοναδικὴ τελειότητα, ἀλλὰ και ἀπὸ ἐξίσου ἐντυπωσιακὴ διαφορὰ στὸ ὕφος. μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ Εργαστηρίου Χαρακτικῆς, γιὰ νὰ ἀρχίσει τελικὰ νὰ παραδίδει μαθήματα λιθογραφίας καὶ χαλκογραφίας ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος Ταυτοχρόνως, ο Κεφαλληνὸς συνέχιζε τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο, συμμετέχοντας σὲ ἐκθέσεις, εἰκονογραφώντας βιβλία καὶ ἄλλα ἔντυπα, καὶ χαράσσοντας ἔργα κατὰ παραγγελία. Τὸν Οκτώβριο τοῦ 1939, ἄρχισε νὰ παραδίδει μαθήματα Τέχνης τοῦ Βιβλίου, καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν Εταιρεία τῶν Φιλοτέχνων γιὰ τὴν εἰκονογράφηση καὶ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου Ο θάνατος τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε καὶ φιλοτέχνησε ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Κεφαλληνός στὴν Ελλάδα. Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου, τὸν Οκτώβριο τοῦ 1940, ὁ Κεφαλληνός, παρέα μὲ μερικοὺς μετέπειτα πολὺ γνωστοὺς μαθητές του (Τάσσος Αλεβίζος, Κώστας Γραμματόπουλος, Βάσω Κατράκη, κ.ἄ.), ὀργάνωσε στὸ ἐργαστήριό του ὁμάδα γιὰ τὴν φιλοτέχνηση «διαφημιστικῶν πινάκων ἐθνικῆς σκοπιμότητος». Τέσσερις ἀφίσες ποὺ δημιούργησε ἡ ὁμάδα τοῦ Κεφαλληνοῦ ἐκτυπώθηκαν καὶ ἐπικολλήθηκαν στοὺς τοίχους τῆς πολεμικῆς Αθήνας τὸν Ιανουάριο τοῦ Τὸν Ιούλιο τοῦ 1942, οἱ ἰταλικὲς Αρχὲς Κατοχῆς, τὸν συνέλαβαν, μαζὶ μὲ τρεῖς μαθητές του, ἐπειδὴ κατὰ τὴν Β Επαγγελματικὴ Εκθεση στὴν Αθήνα, παρουσίασαν ἔργα ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴν πείνα. Μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες, καὶ οἱ τέσσερις συλληφθέντες ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ τὰ ἔργα τους καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές. Αμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ὁ φιλειρηνιστὴς Κεφαλληνὸς καταπιάστηκε μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων, ἐνῶ γύρω του μαίνονταν ὁ ἐμφύλιος σπα-

5 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 15 #19 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 15 Μία σελίδα ἀπὸ τὸν Θάνατο τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη, βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Γιάννης Κεφαλληνός(1939). Διαστάσειςβιβλίου: 19 cm 25,5 cm. ραγμός. Τὸ 1950, ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν χάραξη γραμματοσήμων, δημιουργώντας μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες σειρὲς ποὺ κυκλοφόρησαν ποτὲ ἀπὸ τὰ Ελληνικὰ Ταχυδρομεῖα: Εφηβος τοῦ Μαραθώνα(1950), Ἀπόστολος Παῦλος (1951), Ἀνοικοδόμηση(1952), Εθνικὰ προϊόντα(1953) καὶ Ἀρχαία τέχνη(1954). Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς ἐκλέχθηκε διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν. Ἀμέσως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ ἱδρύματος, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἵδρυση φροντιστηρίων ἐφαρμογῶν καὶ γιὰ τὰ τρία τότε ὑπάρχοντα ἐργαστήρια τῆς Σχολῆς(1955). Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1956, παρουσίασε τὴν μνημειώδη ἔκδοση Δέκα λευκαὶ λήκυθοι τοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἔκδοση στὴν ὁποία βοήθησαν τρεῖς μαθητές του καὶ γιὰ τὴν ὁποία σχεδίασε τὰ τυπογραφικὰ στοιχεῖα«θεόκριτος». Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς γνώρισε τὸν ἄσημο τότε διορθωτὴ Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Ο τελευταῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια τῆς τραγω-

6 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 16 #20 16 Δ. Α. Φιλίππου Γραμματόσημο ἀπὸ τὴν σειρὰ Ἀνασυγκρότησις, ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ κυκλοφόρησε τὸ Τὸ δελφίνι μὲ τὴν τρίαινα μοιάζει πολὺμὲτὸδελφίνικαὶτὴν ἄγκυρα στὸ οἰκόσημο τοῦ μεγάλου τυπογράφου τῆς Βενετίας Αλδου Μανούτιου[8]. δίας τοῦ Πρεβελάκη Ο Λάζαρος. Δύο χρόνια ἀργότερα, ὁ Κεφαλληνὸς συνεργάστηκεξανὰμὲτὸνκάσδαγληγιὰτὴνγ ἔκδοσητοῦχρονικοῦμιᾶςπολιτείας τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. Η ἔκδοση, ποὺ ἦταν κάπως περιπετειώδης[6], ἦταν καὶ τὸ τελευταῖο ὁλοκληρωμένο ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ. Ἀρρώστησε βαριὰ καὶ λίγους μῆνες ἀργότερα(27 Φεβρουαρίου 1957) πέθανε σὲ ἡλικία ἐξῆντα τριῶν ἐτῶν ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος. Κηδεύτηκε μὲ δημόσια δαπάνη τὴν ἑπόμενη τοῦ θανάτου τουκαὶἐνταφιάστηκεστὸα ΝεκροταφεῖοἈθηνῶνσὲτάφοποὺπαραχώρησε τιμητικὰ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων. 3 Ο σχολαστικὸς ἐπιμελητὴς Ο Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης γεννήθηκε στὸν Πειραιὰ τὸ Οἱ γονεῖς του ἦταν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία. Σπούδασε οἰκονομικὰ στὴν Εμπορικὴ Σχολή(τὸ σημερινὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) καὶ ἔτσι μπόρεσε νὰ βρεῖ μιὰ θέση ὑπαλλήλου στὴν Εθνικὴ Τράπεζα τὸ Ανθρωπος μὲ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο, ἀποφάσισε νὰ ἀ- σχοληθεῖ μὲ τὴν ἐπιμέλεια ἐκδόσεων προκειμένου νὰ ἔχει καὶ κάποιο συμπλήρωμα στὸ πενιχρό ὑπαλληλικό εἰσόδημά του. Τὸ 1949, τύχη ἀγαθὴ τὸν ἔφερε στὸ«ἀγλαότεχνο» τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, ποὺ λειτουργοῦσε τότε στὴν Καστέλα τοῦ Φαλήρου. Στὸ τυπογραφεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ περιγράφει μὲ πολλὴ τρυφερότητα σὲ σχετικὸ βιβλίο[6], τύπωναν τὰ βιβλία τους ὁ Καζαντζάκης, ὁ Πρεβελάκης, ὁ Σεφέρης, ὁ Ελύτης, κ.ἄ. Ετσι, ὁ νεαρὸς Κάσδαγλης γνωρίστηκε μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ μεγάλα ὀνόματα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν τέχνη τοῦ βιβλίου γενικότερα, ὅπως ὁ Γιάννης Κεφαλληνός. Τὸ1966,ἡ ΕθνικὴΤράπεζατῆς Ελλάδοςγιόρταζετὰ125χρόνιαἀπὸτὴν ἵδρυσήτης. ΟΚάσδαγλης,ὁὁποῖοςστὸμεταξὺεἶχεφτάσειστὴνθέσητοῦ

7 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 17 #21 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 17 Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης (φωτογραφία: διευθυντῆ δημοσίων σχέσεων, βρῆκε τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ προτείνει στὸ διοικητικὸ συμβούλιο τῆς Τράπεζας τὴν ἵδρυση ἑνὸς μορφωτικοῦ ἱδρύματος μὲ σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν στὴν Ελλάδα. Η Τράπεζα ἔκανε δεκτὴ τὴν πρότασή του, καὶ ὁ Κάσδαγλης διορίστηκε πρῶτος διεθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ Ιδρύματος τῆς Εθνικῆς Τραπέζης. Τὸ 1968, ἡ Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ἀπέλυσε τὸν Κάσδαγλη καὶ σαράντα ἕναν ἄλλους συναδέλφους του στὴν Εθνικὴ Τράπεζα, ἐπειδὴ ἐξέφρασαν ἀνοιχτὰ τὴν ἀντίθεσή τους στὴν δικτατορία. Αὐτὸ ὡστόσο, δὲν ἐμπόδισε τὸν Κάσδαγλη στὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Κατ ἀυτὸν τὸν τρόπο, μπόρεσε νὰ ἐπιβιώσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Χούντας. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας, ὁ Κάσδαγλης ἐπανῆλθε στὴν θέση τοῦ διευθυντῆ καὶ προέδρου τοῦ ΜΙΕΤ, θέση ποὺ διατήρησε μέχρι τὸν θάνατό του. Στὰ σχεδὸν πενῆντα χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας, ὁ Κάσδαγλης ἐπιμελήθηκε περισσότερες ἀπὸ χίλιες ἐκδόσεις βιβλίων[6]. Ομως ὁ Κάσδαγλης δὲν ἀσχολήθηκε μόνον μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Περιστοιχίζονταν ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ βιβλίου, ἀκόμα καὶ στὸν στενὸ οἰκογενειακό του χῶρο. Σύζυγός του ἦταν ἡ ποιήτρια καὶ μεταφράστρια Λίνα Κάσδαγλη ἀδελφός του ἦταν ὁ πεζογράφος Νίκος Κάσδαγλης γιὸς του εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ πεζογράφος Χριστόφορος Κάσδαγλης. Ο ἴδιος δημοσίευσε ποίηση( Εμβόλιμα, Ἀθήνα 1975), μετέφρασε ποίηση(π. Νερούδα, Εἴκοσι ποιήματα τοῦ ἔρωτα κι ἕνα τραγούδι ἀπελπισμένο, Ἀθήνα 2000) καὶ ἔγραψε διηγήματα( Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό, Ἀθήνα 1998). Ετοίμασε μελέτες (Συμβολὴ στὴ βιβλιογραφία Παντελῆ Πρεβελάκη, τρεῖς τόμοι, Ἀθήνα 1967, 1979 καὶ 1990) καὶ λευκώματα(αὐτόγραφα ἑλλήνων συγγραφέων, Εταιρεία Σπουδῶν Σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1974 Κύπρος 1974: Τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς Ἀφροδίτης, ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 1976, κ.ἄ.). Οργάνωσε πολλὲς ἐκθέσεις( Εκθεση«εἰς μνήμην

8 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 18 #22 18 Δ. Α. Φιλίππου ἐπιφανῶν ἑλλήνων συγγραφέων», 1974 φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Σεφέρη, 1984 φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Παντελὴ Πρεβελάκη, 1987 «Κύπρος: μνήμη και αγάπη με το φακό του Γιώργου Σεφέρη», Λευκωσία 1990, κ.ἄ.). Ηταν ἐπίσης ἄνθρωπος ποὺ ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ κοινά. Υπῆρξε ἱδρυτικὸ μέλος καὶ γενικὸς γραμματέας τῆς Εταιρείας Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ Γενικῆς Παιδείας καὶ τῆς Εταιρείας Συγγραφέων, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρόεδρος τὴν περίοδο Τέλος, χρημάτισε καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς Εταιρείας Γραφικῶν Τεχνῶν Ἀσπιώτη Ελκα. Προσβλήθηκε ἀπὸ καρκίνο, ποὺ τὸν ταλαιπώρησε γιὰ πολὺ καιρό, καὶ πέθανε ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ στὶς 11 Μαρτίου 1998, λίγους μῆνες πρὶν κυκλοφορήσει ἡ συλλογὴ διηγημάτων Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό. Εξι χρόνια ἀργότερα, τὸ 2004, τὸ ΜΙΕΤ ἐξέδωσε τὸν μικρὸ καὶ ἐξαιρετικὰ καλαίσθητο τόμο Σκαλαθύρματα, μὲ σκόρπια κείμενα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγάπησε τὸ βιβλίο ὅσο ἐλάχιστοι ἄλλοι. ΚηδεύτηκεκαὶἐνταφιάστηκεστὸΒ ΝεκροταφεῖοἈθηνῶνστὰΠατήσια. 4 Πάθος γιὰ τὴν τυπογραφία Τόσο ὁ Κεφαλληνὸς ὅσο καὶ ὁ Κάσδαγλης ἀγαποῦσαν τὴν τυπογραφία. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὴν ἀληθινὴ δημιουργία, ποὺ ἀπαιτεῖ πολὺ μεράκι καὶ κόπο. Ο Κεφαλληνὸς δὲν πρόλαβε νὰ γνωρίσει τὴν φωτοσύνθεση καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία. Η σημερινὴ«ἐπιτραπέζια τυπογραφία» μᾶλλον θὰ φάνταζε ψεύτικηδημιουργία ρηχὴκαὶἐπίπλαστη γι αὐτὸνποὺεἶχεμάθεινὰἀναζητᾶτὴντελειότηταὧρεςἀτελείωτεςμὲτὸμολύβι,τὸκοπίδιἢκαὶτὸτσιμπιδάκι. Πάντως,εἶναιπολὺπιθανὸὅτιὁμεγάλοςχαράκτηςδὲνθὰἔλεγεὅτιοἱπροχειροδουλειὲς τοῦ τύπου«ἅρπα κόλλα» εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς ἐποχῆς μας. Ορίστε πῶς περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ Κεφαλληνὸς τὴν κατάσταση στὴν εὐρωπαϊκὴ τυπογραφία κατὰ τὴν περίοδο τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης(19ος αἰώνας): «Η τυπογραφία κατεβαίνει, κατεβαίνει τὰ σκαλοπάτια. Μιὰ ρουτίνα ἀπελπιστική, ἕνα παραγέμισμα χωρὶς ντροπή, μιὰ ἀκαλαισθησία γιὰ νὰ ξερνᾶς.» Νέα Εστία,τεῦχος145,1 Ιανουαρίου1933,σσ (Ἀναδημοσιεύεται στὸ[3].) ΟσογιὰτὸνΚάσδαγλη,καὶἐκεῖνος,παρ ὅτιγνώρισετὸ offsetκαὶτοὺς ὑπολογιστές, ἐντούτοις χρησιμοποίησε σχεδὸν πάντα τὴν μονοτυπία καὶ τὸ πλῆρες πολυτονικό(μὲ τὴν βαρεία) γιὰ τὴν στοιχειοθεσία τῶν βιβλίων ποὺ ἐπιμελήθηκε. Καὶοἱἀναμνήσειςτουἀπὸτὰπαλιὰἀθηναϊκὰτυπογραφεῖα[6,7]ἔχουνμέσατους διάχυτοτὸαἴσθηματῆςνοσταλγίαςγιὰμίαἐποχὴποὺπέρασεκαὶγιὰμιὰτέχνη ποὺ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ. 5 Δάσκαλοι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς Η γνώση καὶ τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ τοῦ Κάσδαγλη γιὰ τὴν τυπογραφία ἦταν βαθιὰ καὶ τὸ διαπιστώνουμε σὲ κάθε δημιούργημά τους. Δυστυχῶς, μόνον ὁ Κεφαλ-

9 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 19 #23 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 19 ληνὸς ἔκανε κάποιες ἀπόπειρες νὰ καταγράψει τὶς γνώσεις του σχετικὰ μὲ τὴν τυπογραφία, μὲ τὶς σημειώσεις γιὰ τὸ μάθημα τῆς Τέχνης τοῦ Βιβλίου, ποὺ δίδαξε στὴν ΑΣΚΤ, καὶ μὲ καναδυὸ ἄλλα ἄρθρα ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ περιοδικὰ τῆς ἐποχῆς.( Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα τοῦ Κεφαλληνοῦ περιλαμβάνονται στὸν σχετικὸ τόμο ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ[3].) Καὶ ὁ Κάσδαγλης μᾶς ἄφησε μόνον προσωπικὲς ἀναμνήσεις στὸ χαρτί. Συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ διδαχθοῦμε καὶἐμεῖς,ποὺοἱπερισσότεροιδὲνἔχουμεἰδέαπῶςστήνεταιἕναβιβλίο,ἀπὸτὶςδύο αὐτὲς μεγάλες μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας; Πρῶτα πρῶτα, διαβάζοντας τὶς λιγοστὲς σημειώσεις τοῦ Κεφαλληνοῦ[3], μαθαίνουμε πολλά. Μαθαίνουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ«τὸ ζύγισμα τῆς πείρας», τὸ κάτω περιθώριο τῆς σελίδας πρέπει νὰ εἶναι«τόσο φαρδύ, ποὺ τὰ δάχτυλα κρατώντας τὸ βιβλίο νὰ μὴν ἐμποδίζουν τὴν ἀνάγνωση». Ἀπὸ τὶς ἴδιες σημειώσεις, μαθαίνουμε ἐπίσης ὅτι σὲ ἕνα βιβλίο ὑπάρχουν ἕξι διαφορετικοὶ τύποι τίτλων:«α) Ο μικρὸς τίτλοςἢψευδότιτλος.β) Ομεγάλοςτίτλος.γ) Οτίτλοςτῆςἀρχῆς.δ) Οτίτλος τῶνκεφαλαίων.ε) Οτίτλος[κεφαλίδα]ποὺτρέχειπάνωσὲκάθεσελίδα.ϛ) Ο κύριος, ἀναλυτικὸς καὶ πλήρης τίτλος(frontspce).» Κατὰ δεύτερο λόγο τὰ βιβλία ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ ποὺ ἐπιμελήθηκεὁκάσδαγληςμιλοῦνἀπὸμόνατους. ΑλλωστεκαὶὁἴδιοςὁΚάσδαγλης παρατηρώντας ἄλλα βιβλία ἐκπαιδεύτηκε στὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων[6]. Μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἴμαστε τυχεροὶ ἐφόσον τὰ περισσότερα βιβλία ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορά. Εχουμε ἔτσι τὴν εὐκαιρία νὰθαυμάσουμεμὲπόσημαεστρία,ὁκάσδαγληςβάζεισ ἕναντόμο[3]τὰσκόρπια κείμενα τοῦ δασκάλου του τὰ χωρίζει σὲ μέρη, κεφάλαια καὶ ἑνότητες τὰ διορθώνει μὲ ἐπεξηγηματικὲς σημειώσεις καὶ τὰ συμπληρώνει μὲ χρονολόγιο καὶ εὑρετήριο ὀνομάτων. Ενα πιὸ ἔμπειρο μάτι μπορεῖ ἐπίσης νὰ θαυμάσει τὸν ἄψογο γεωμετρικὸ σχεδιασμὸ τῆς σελίδας στὸ ἴδιο βιβλίο(βλ. σχετικὴ εἰκόνα). Ο Κεφαλληνὸς ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν παροιμιώδη τελειομανία του, ποὺ προκάλεσε καὶ ἀρκετὲς παρεξηγήσεις. Σίγουρα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς μαζικῆς παραγωγῆς, δύσκολα θὰ ἐπιβίωνε ἕνας τέτοιος ἐστέτ. Ομως, ὁ Κάσδαγλης, ποὺ ἐπιμελήθηκε τόσα καὶ τόσα ἂψογα βιβλία, ὄχι μόνο ἔκανε πράξη τὴν διδασκαλία τοῦ Κεφαλληνοῦ, ἀλλὰ ἐπιπλέον ἔδειξε πὼς καλαισθησία καὶ μαζικὴ παραγωγὴ βιβλίων δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἔννοιες ἀσυμβίβαστες. Ας εὐχηθοῦμε τὸ ἔργο καὶ τῶν δύο μαχητῶν τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας νὰ γίνει δίδαγμα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιὲς τῶν ἐπαγγελματιῶν καὶ τῶν ἐρασιτεχνῶν τυπογράφων! Σημείωση: Τὸ 2007 συμπληρώθηκαν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ ἐφέτος(2008) συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κάσδαγλη. Αραγε τοὺς θυμήθηκε κανεὶς ἄλλος; Ἀναφορὲς [1] Β. Καλαμαράς,«Εφυγε ἕνας ἐργάτης τῶν γραμμάτων», ἐφημ. Ελευθεροτυπία, Ἀθήνα, 13 Μαρτίου 1998.

10 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 20 #24 20 Δ. Α. Φιλίππου Δύο ἀντικριστὲς σελίδες ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀλληλογραφία( ), Κείμενα τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης. Οἱ γραμμὲς ἔχουν χαραχθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ παρόντος ἄρθρου γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ γεωμετρικὸς σχεδιασμὸς τῆς σελίδας. Ο ὀφθαλμὸς τῆς σελίδας στὰ δεξιὰ δὲν συμπίπτει ἀπολύτως μὲ τὸ γεωμετρικὰ σχεδιασμὲνο πλαίσιο ἐξαιτίας παραμορφώσεων κατὰ τὴν φωτοτύπηση τοῦ δισέλιδου. Διαστάσεις σελίδας: 14,5 cm 21,4 cm. [2] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Γιάννης Κεφαλληνός, ὁ χαράκτης, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα [3] Γ. Κεφαλληνός, Ἀλληλογραφία( ), Κείμενα, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα [4](Ἀνώνυμος) «ΟΕ.Χ.Κάσδαγληςπέθανεστὰ74του»,ἐφημ.ΤὰΝέα, Ἀθήνα, 14 Μαρτίου [5] Μ. Θεοδοσοπούλου,«Ε. Χ. Κάσδαγλης: Λάτρης τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης», ἐφημ. Η Εποχή, Ἀθήνα, 30 Ιανουαρίου [6] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Τὸ ἀγλαότεχνο τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, Αγρα, Ἀθήνα [7] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Σκαλαθύρματα, Μορφωτικὸ Ιδρυμα Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2004.

11 eutypon20-revsed 2008/5/20 10:15 page 21 #25 Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 21 [8] Β. Η. Τριζώνης,«Ελληνικὰ οὐμανιστικὰ ἀρχέτυπα: μία ἀναδρομὴ στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας μὲ ἀφορμὴ μιὰ ἔκθεση βιβλίων γιὰ τὸ Ετος Σωκράτη»,ΤὸΕὔτυπον,τεῦχος8,Ἀπρίλιος2002,σσ.7 21.

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg

Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 1 Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Τάξη Γενικού Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Επαναληπτικό διαγώνισμα ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: - Ελληνικό τυπογραφείο - Επιτροπή Αποκαταστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰανουάριος 2011 5 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Θεοδόσης Βολκὼφ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 5 - Ἰανουάριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΣΥΓΓΡΑΦΩ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ δανεισμός βιβλίων βιβλιοπαρουσιάσεις δραματοποιήσεις παιγνιώδεις δράσεις δραματοποιήσεο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ενασχόληση με το βιβλίο όχι σαν γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς

Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ἀντίστασις στὴν βαρβαρότητα!... (α ) Ἡ σωματεμπορία εἶναι ἔγκλημα καὶ ὄχι τρόπος ζωῆς Εἰσαγωγικὸ Σημείωμα. Μὲ τὸν ἀνωτέρω τίτλο, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων τοῦ Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΝΙΚΟ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ Τουρανάκου Κατερίνα Ψαλλίδα Δήμητρα Καλαμπαλίκης Παντελής Γεννάτος Άκης Χαλίδας Γιάννης ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Η ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Νίκος Εγγονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα

Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ. Ποιήματα Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰούνιος 2011 10 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Βαγγέλης Κυριακὸς ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ Ποιήματα Τεῦχος 10 - Ἰούνιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 22-25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου

τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου ΠΡΟΛΟΓΟΣ τοῦ Οὐίλλιαμ Χάρντυ Μὰκ Νήλ καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγου 9 Ὅσο κι ἄν φαίνεται παράδοξο, τὴν ἐμπειρία τῶν γεγονότων ποὺ ἀναφέρει ὁ καθηγητὴς Ἰατρίδης στὸ βιβλίο του αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978.

Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946. Διορίστηκε στο Τµήµα Γραφιστικής του ΚΑΤΕΕ Αθήνας το 1978. Η Όλγα Κοζάκου Τσιάρα γεννήθηκε στη Λεµεσό της Κύπρου το 1946 ΣΠΟΥΔΕΣ Είναι απόφοιτος του εργαστηρίου Γλυπτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, (Εργαστήριο Γιάννη Παππά).1974 Του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο

Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο Εἰς μνήμην τοῦ μεγάλου δασκάλου Μερικὲς συζητήσεις, ὅταν γίνονται σὲ ἄσχετες στιγμὲς καὶ χωρὶς καμμία προεργασία, ἔχουν τὶς περισσότερες φορὲς μεγαλύτερη ἀξία ἀπ τὶς προετοιμασμένες

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ*

MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* MIA ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ Ι. ΠΙΟΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ* ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 3 ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, ἐκεῖ ὅπου ἀρχίζει ὁ δρόμος στρίβοντας ἀπὸ τὴ Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καὶ ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ τὸ νεοσύστατο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ Έχει παρατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ- ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Βιογραφικά στοιχεία Ο Θεόφιλος θεωρείται ως ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς Έλληνες λαϊκούς ζωγράφους. Γεννήθηκε κατά το διάστημα 1867 1870 στη Βαρειά της Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 31 ΤΡΊΤΗ 1 ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ΔΕΥΤΈΡΑ 20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΤΕΤΆΡΤΗ 26 ΠΈΜΠΤΗ 28 ΣΆΒΒΑΤΟ 22 ΚΥΡΙΑΚΉ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 7 ΣΆΒΒΑΤΟ 8 ΚΥΡΙΑΚΉ 9 ΔΕΥΤΈΡΑ ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ Δεκέμβριος 2016 1 ΚΥΡΙΑΚΉ Πρωτοχρονιά 17 ΤΡΊΤΗ Φεβρουάριος 1 Πέμπτη 2 Παρασκευή 3 Σάββατο 4 Κυριακή 5 Δευτέρα 6 Τρίτη 7 Τετάρτη 8 Πέμπτη 9 Παρασκευή 10 Σάββατο 11 Κυριακή 12 Δευτέρα 13 Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ

ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ ΤΣAΡΛΣ ΝΤΙΚΕΝΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ IΣΤΟΡΙΑ Παραμονὴ Χριστουγέννων. Σκυμμένος πάνω ἀπ τὸ γραφεῖο του, ὁ Ἐμπενέζερ Σκροῦτζ δούλευε ἀσταμάτητα. Τὸ δωμάτιο ἦταν μᾶλλον κρύο, γιατί τὰ λιγοστὰ κάρβουνα στὴ σόμπα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος*

Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* 27η Ἰανουαρίου: Διεθνὴς Ἡμέρα γιὰ τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* Ο Μέρος Α Χὰνς Φράνκ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιὰ πολλὰ χρόνια τῆς γερμανικῆς κατοχῆς ὁ Γενικὸς Κυβερνήτης στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΣΕΓΚΑΣ Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ Μεταπτυχιακή Ἐργασία πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΙOY 2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή»

Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» Μανόλης Γιανναδάκης «Συνεκδοχή / Συσχέτιση / Συμβολή» εγκαίνια: Τρίτη 11 Μαρτίου 2014, 20:00 Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Μανόλη Γιανναδάκη, καθηγητή χαρακτικής στη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα