Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 2 Ο Εργαστήριο WEKA (CLASSIFICATION) Στουγιάννου Ελευθερία

2 -2- Κατηγοριοποίηση Αποτελεί μια από τις βασικές εργασίες στην εξόρυξη δεδομένων. Βασίζεται στην εξέταση των χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου, το όποιο βάση τα χαρακτηριστικά αυτά αντιστοιχίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο κλάσεων. Η εργασία της κατηγοριοποίησης χαρακτηρίζεται από έναν καλά καθορισμένο ορισμό των κατηγοριών (κλάσεων) και το σύνολο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του μοντέλου, το οποίο αποτελείται από προκατηγοριοποιημένα παραδείγματα. Η βασική εργασία είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για να κατηγοριοποιήσει δεδομένα που δεν έχουν ακόμα κατηγοριοποιηθεί (ανάθεση ενός αντικειμένου σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες -κλάσεις-). Χρησιμοποιούνται κάποιες τεχνικές: Δέντρα Αποφάσεων (Decision Trees) Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) K-πλησιέστερων γειτόνων (k-nearest Neighbors, k-nn) Μηχανές Υποστήριξης Διανυσμάτων (Support Vector Machines, SVM) Bayesian μέθοδοι Στηρίζονται στην ιδέα της «εκπαίδευσης» με τη βοήθεια ενός υποσυνόλου δεδομένων (σύνολο εκπαίδευσης).

3 Παραδείγματα Κατηγοριοποίησης Εντοπισμός spam s, με βάση π.χ. την επικεφαλίδα τους ή το περιεχόμενό τους. -3- Πρόβλεψη καρκινικών κυττάρων χαρακτηρίζοντας τα ως καλοήθη ή κακοήθη. Κατηγοριοποίηση συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες ως νόμιμες ή προϊόν απάτης. Χαρακτηρισμός ειδήσεων ως οικονομικές, αθλητικές, πολιτιστικές, πρόβλεψης καιρού, κλπ.

4 10-4- Κατηγοριοποίηση: Ορισμός Είσοδος: συλλογή από εγγραφές. Κάθε εγγραφή περιέχει ένα σύνολο από γνωρίσματα (attributes). Ένα από τα γνωρίσματα είναι η κλάση (class). Συνήθως, το σύνολο δεδομένων εισόδου χωρίζεται σε: ένα σύνολο εκπαίδευσης (training set) και ένα σύνολο ελέγχου (test set). Το σύνολο εκπαίδευσης χρησιμοποιείται για να κατασκευαστεί το μοντέλο και το σύνολο ελέγχου για να το επικυρώσει. Έξοδος: ένα μοντέλο (model) για το γνώρισμα κλάση ως μια συνάρτηση των τιμών των άλλων γνωρισμάτων. Στόχος: νέες εγγραφές θα πρέπει να ανατίθενται σε μία από τις κλάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Tid Επιστροφή Οικογενειακή Κατάσταση Φορολογητέο Εισόδημα 1 Yes Single 125K No 2 No Married 100K No 3 No Single 70K No 4 Yes Married 120K No Απάτη 5 No Divorced 95K Yes 6 No Married 60K No 7 Yes Divorced 220K No 8 No Single 85K Yes 9 No Married 75K No 10 No Single 90K Yes

5 10 10 Βήματα Κατηγοριοποίησης Κατασκευή Μοντέλου Χρησιμοποιώντας το σύνολο εκπαίδευσης (εγγραφές που το γνώρισμα της κλάσης είναι προκαθορισμένο). Το μοντέλο μπορεί να είναι ένα δέντρο ταξινόμησης, κανόνες, μαθηματικοί τύποι - Bayesian κατηγοριοποίηση, κλπ). 2. Εφαρμογή Μοντέλου για την ταξινόμηση μελλοντικών ή άγνωστων αντικειμένων. Εκτίμηση της ακρίβειας του μοντέλου με χρήση συνόλου ελέγχου. Accuracy rate: το ποσοστό των εγγραφών του συνόλου ελέγχου που ταξινομούνται σωστά από το μοντέλο. Tid Attrib1 Attrib2 Attrib3 Class 1 Yes Large 125K No 2 No Medium 100K No 3 No Small 70K No 4 Yes Medium 120K No 5 No Large 95K Yes 6 No Medium 60K No 7 Yes Large 220K No 8 No Small 85K Yes 9 No Medium 75K No 10 No Small 90K Yes Σύνολο Εκπαίδευσης Tid Attrib1 Attrib2 Attrib3 Class 11 No Small 55K? 12 Yes Medium 80K? 13 Yes Large 110K? 14 No Small 95K? 15 No Large 67K? Σύνολο Ελέγχου Επαγωγή Induction Αφαίρεση Deduction Αλγόριθμος Μάθησης Κατασκευή Μοντέλου Εφαρμογή Μοντέλου Χαρακτηριστικά Μοντέλου Ταιριάζει δεδομένα εκπαίδευσης. Προβλέπει την κλάση των δεδομένων ελέγχου. Καλή δυνατότητα γενίκευσης. Μοντέλο

6 -6- Διαδικασία Κατηγοριοποίησης: Κατασκευή Μοντέλου Training Data Classification Algorithms NAM E RANK YEARS TENURED M ike Assistant Prof 3 no M ary A ssistant P rof 7 yes B ill P rofessor 2 yes Jim A ssociate P rof 7 yes Dave Assistant Prof 6 no Anne Associate Prof 3 no Classifier (Model) IF rank = professor OR years > 6 THEN tenured = yes

7 Διαδικασία Κατηγοριοποίησης: Χρήση Μοντέλου για Πρόβλεψη -7- Classifier Testing Data Unseen Data (Jeff, Professor, 4) NAM E RANK YEARS TENURED Tom Assistant Prof 2 no M erlisa A ssociate P rof 7 no G eorge P rofessor 5 yes Joseph A ssistant P rof 7 yes Tenured?

8 -8- Εκμάθηση Χτίζεται το μοντέλο περιγράφοντας ένα προκαθορισμένο σύνολο από κατηγορίες δεδομένων. Τα δεδομένα εκπαίδευσης αναλύονται από έναν αλγόριθμο κατηγοριοποίησης για να κατασκευάσουν στη συνέχεια το μοντέλο. Τα στοιχεία αυτά επιλέγονται τυχαία από ένα πληθυσμό δεδομένων και ανήκουν σε μια από τις προκαθορισμένες κατηγορίες. Η κατηγορία των δειγμάτων εκπαίδευσης (κλάση των στιγμιότυπων εκπαίδευσης) είναι γνωστή και το βήμα αυτό λέγεται «εποπτευόμενη μάθηση». Η απόδοση του μοντέλου αξιολογείται με βάση ένα σύνολο δεδομένων ελέγχου (test set).

9 Βήματα του Data Analysis στον Explorer του WEKA -9- Επιλογή αλγόριθμου Ρυθμίσεις αλγορίθμου Ρυθμίσεις sampling Ρυθμίσεις output Επιλογή class variable Ανάλυση του output

10 -10- Μέθοδοι Κατηγοριοποίησης στο WEKA - Decision trees - Hidden Markov Models (HMMs) - Support vector machines - Artificial Neural Networks - Bayesian methods -

11 Δέντρα απόφασης -11- o Δοθέντος ενός συνόλου από instances (with a set of features), δημιουργείται ένα δέντρο με εσωτερικούς κόμβους τα ονόματα των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (features) και με φύλλα τα ονόματα των κλάσεων (classes). Κάθε κλαδί/σύνδεση ονοματίζεται με ένα κατηγόρημα που μπορεί να εφαρμοστεί στο χαρακτηριστικό που αποτελεί το όνομα του κόμβουπατέρα. Πρόκειται ουσιαστικά, για το διαχωρισμό (split) ενός κόμβου σε παιδιά, και η ετικέτα στην ακμή αποτελεί τη συνθήκη/έλεγχο. o Χρήση της τεχνικής «διαίρει και βασίλευε» για διαίρεση του χώρου αναζήτησης σε υποσύνολα (ορθογώνιες περιοχές).

12 -12- Αλγόριθμοι Δέντρων Απόφασης ID3: διασπά τους κόμβους, επιλέγοντας το γνώρισμα ελέγχου με βάση το πληροφοριακό κέρδος (απαιτεί discretization). C4.5: επέκταση του ID3. Λειτουργεί και σε συνεχή γνωρίσματα (κάνοντας αυτόματα διακριτοποίηση). Κάνει κλάδεμα του δέντρου. J48: Εφαρμογή του C4.5. Aποτελεί έναν αλγόριθμο, ο οποίος δημιουργεί ένα pruned tree, βάσει του οποίου γίνεται classify η κάθε εγγραφή του training set. (Σε αντίθεση με τον ID3, ο J48 δεν απαιτεί discretization των αριθμητικών χαρακτηριστικών). ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τα ίδια δεδομένα μπορεί να υπάρχουν παραπάνω από ένα δέντρα απόφασης (μοντέλα).

13 WEKA Explorer: Classification (1/3) -13- Selecting a Classifier Πατώντας στο επάνω μέρος της καρτέλας αυτής δίνεται το GenericObjectEditor dialog box και επιλέγουμε τον classifier που επιθυμούμε. Οι classifiers στο WEKA είναι μοντέλα για την πρόβλεψη nominal ή numeric εγγραφών. Τα ενσωματωμένα learning schemes περιέχουν: Decision trees και λίστες, instance-based classifiers, support vector machines, multi-layer perceptions, logistic regression, Bayes nets,

14 -14- WEKA Explorer: Classification (2/3) Επιλογές: Use training set: Ο classifier αποτιμάται στο πόσο καλά μπορεί να προβλέψει την class των instances που εκπαιδεύτηκε. Supplied test set: Ο classifier αποτιμάται στο πόσο καλά προβλέπει την class από το set των instances που φορτώθηκαν από το αρχείο. Cross-validation: Ο classifier αποτιμάται μέσα από τον υπολογισμό του μέσου όρου ακρίβειας για το σύνολο των επαναλήψεων (folds) που του δίνεται και εισάγεται στο ανάλογο πεδίο στην καρτέλα Classify. Percentage split: Ο classifier αποτιμάται στο πόσο καλά προβλέπει ένα certain percentage των δεδομένων που προσφέρονται για testing. Τα δεδομένα αυτά εξαρτώνται από την τιμή που εισάγεται στο πεδίο (ελέγχεται ένα ποσοστό των δεδομένων).

15 WEKA Explorer: Classification (3/3) Αποτελέσματα: -15- Run information: Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του learning scheme, relation name, instances, attributes και το test mode που σχετίζονται με τη διαδικασία. Classifier model (full training set): Μια textual αναπαράσταση του classification μοντέλου που δημιουργήθηκε σε όλα τα training data. Summary: Λίστα στατιστικών για το πώς έγινε η πρόβλεψη την true class των instances κάτω από το επιλεγμένο test mode. Detailed Accuracy By Class: Μια πιο λεπτομερής αναφορά ανά class για την ακρίβεια πρόβλεψης του classifier. Confusion Matrix: Δείχνει πόσα instances αντιστοιχίζονται σε κάθε class. Τα στοιχεία δείχνουν τον αριθμό των test examples των οποίων η ακριβής class είναι η γραμμή και των οποίων η προβλεπόμενη class είναι η στήλη.

16 -16- Κατηγοριοποίηση Επιλογή Ταξινομητή

17 Κατηγοριοποίηση Καθορισμός Παραμέτρων Ταξινομητή -17-

18 -18- Ο Αλγόριθμος ID3 (1/3) Είναι ο πιο γνωστός αλγόριθμος μάθησης δένδρων ταξινόμησης. Είναι αναδρομικός και στη γενική του μορφή περιγράφεται ως εξής: Δηλαδή ο ID3 κατασκευάζει το δένδρο άπληστα (greedy) από πάνω προς τα κάτω, επιλέγοντας αρχικά το πιο κατάλληλο χαρακτηριστικό για έλεγχο στη ρίζα. Η επιλογή βασίζεται σε κάποιο στατιστικό μέτρο που υπολογίζεται από τα δεδομένα. Στη συνέχεια, για κάθε δυνατή τιμή του χαρακτηριστικού δημιουργούνται οι αντίστοιχοι απόγονοι της ρίζας και τα δεδομένα μοιράζονται στους νέους κόμβους ανάλογα με την τιμή που έχουν για το χαρακτηριστικό που ελέγχεται στη ρίζα.

19 Ο Αλγόριθμος ID3 (2/3) -19- Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε νέο κόμβο. Η επιλογή όμως του κατάλληλου χαρακτηριστικού σε κάθε νέο κόμβο αποφασίζεται, χρησιμοποιώντας μόνο τα δεδομένα που ανήκουν σε αυτόν τον κόμβο. Η διαδικασία τερματίζει όταν οι κόμβοι γίνουν τερματικοί (ή φύλλα). Ένας κόμβος γίνεται τερματικός όταν: Όλα τα δεδομένα που ανήκουν σε αυτόν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η κατηγορία αυτή γίνεται και η τιμή του κόμβου. Ο κόμβος ονομάζεται αμιγής κόμβος (pure node). Σε κάποιο βάθος τελειώσουν τα χαρακτηριστικά προς έλεγχο. Τιμή του κόμβου είναι η κατηγορία στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των δεδομένων του κόμβου αυτού. Το βασικότερο στάδιο του αλγορίθμου είναι η επιλογή της ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην οποία θα συνεχιστεί η ανάπτυξη του δένδρου.

20 -20- Ο Αλγόριθμος ID3 (3/3) Χρησιμοποιεί σαν κριτήριο για τον προσδιορισμό του «καλύτερου χαρακτηριστικού διάσπασης» το κέρδος πληροφορίας (information gain). Το κέρδος πληροφορίας μετριέται ποσοτικά με την εντροπία (entropy). Η εντροπία εν γένει εκφράζει το μέγεθος της αβεβαιότητας ή έκπληξης ή τυχαιότητας σε ένα σύνολο δεδομένων. Π.χ. αν όλα τα δεδομένα ανήκουν σε μια κλάση, τότε δεν υπάρχει αβεβαιότητα: η εντροπία είναι μηδέν. Το ζητούμενο σ ένα Δ.Α., είναι ο διαχωρισμός του συνόλου εκπαίδευσης, με έναν επαναληπτικό τρόπο, σε υποσύνολα μηδενικής εντροπίας.

21 Δέντρο Απόφασης: Εντροπία Εντροπία: #bits για την κωδικοποίηση της ετικέτας κλάσης Εντροπία για τον κόμβο t : Entropy ( t) c j 1 p( j t)log p( j t) 2 p(j t) σχετική συχνότητα της κλάσης j στον κόμβο t c αριθμός κλάσεων Όταν ένας κόμβος p διασπάται σε k σύνολα (παιδιά), η ποιότητα του διαχωρισμού υπολογίζεται ως: GAIN split Entropy ( p) k i 1 n i n Entropy( i) όπου, n i = αριθμός εγγραφών του παιδιού i, n = αριθμός εγγραφών του κόμβου p. Χρησιμοποιείται στα ID3 and C4.5 Όταν χρησιμοποιούμε την εντροπία για τη μέτρηση της μη καθαρότητας τότε η διαφορά καλείται κέρδος πληροφορίας (information gain).

22 -22- Δέντρα Απόφασης Εντροπία: Παράδειγμα (1/4) Δέντρο απόφασης, το οποίο χτίστηκε χρησιμοποιώντας σαν δεδομένα εκπαίδευσης τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα με εξαρτημένη μεταβλητή το «play». Βάσει των δεδομένων εκπαίδευσης του Πίνακα, η μεταβλητή στόχος (play) έχει δύο τιμές, οι οποίες δεν είναι ισοπίθανες. Έχουμε 14 παραδείγματα εκπαίδευσης, από τα οποία τα 9 αντιστοιχούν στην τιμή play=yes και τα 5 στην τιμή play=no. Άρα, η εκ των προτέρων πιθανότητα για την τιμή play=yes είναι P(yes)=0.64, ενώ η πιθανότητα play=no είναι P(no)=0.36. Η Εντροπία είναι: Entropy = - P(no)*log2P(no) - P(yes)*log2P(yes) = -0.64*log *log20.36=0.64* *1.47=0.94

23 Δέντρα Απόφασης Εντροπία: Παράδειγμα (2/4) -23- Για να αποφασίσουμε ποια θα είναι η μεταβλητή στη ρίζα του δένδρου, πρέπει να δούμε πόσο είναι το αναμενόμενο κέρδος, ύστερα από κάθε πιθανή πρώτη ερώτηση. Πρώτη ερώτησή: αφορά το πεδίο «outlook» => 3 πιθανές απαντήσεις: P(sunny) = 5/14 = 0.36, P(overcast) = 4/14 = 0.28, P(rainy) = 5/14 = 0.36 Στην περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση «outlook» είναι «sunny» έχουμε 3/5 = 0.6 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «no», και 2/5 = 0.4 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «yes». ΆΡΑ: Entropy outlook=sunny = -0.6*log *log20.4=0.6* *1.32=0.97 Στην περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση «outlook» είναι «overcast» έχουμε 0/4 = 0 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «no», και 4/4 = 1 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «yes». ΆΡΑ: Entropy outlook=overcast =0 Στην περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση «outlook» είναι «rainy» έχουμε 2/5 = 0.4 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «no», και 3/5 = 0.6 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «yes». ΆΡΑ: Entropy outlook=rainy =0.97 bits

24 -24- Δέντρα Απόφασης Εντροπία: Παράδειγμα (3/4) Άρα, η εντροπία μετά την πρώτη ερώτηση («outlook»): Entropy outlook = P(sunny)* Entropy outlook = sunny + P(overcast) * Entropy outlook =overcast + +P(rainy)*Entropy outlook =rainy = 0.36* *0+0.36*0.97 = 0.70 Το κέρδος από την ερώτηση «outlook» είναι λοιπόν: Gain outlook = Entropy Entropy outlook = = 0.24 Πρώτη ερώτησή: αφορά το πεδίο «humidity» => 2 πιθανές απαντήσεις: P(high) = 7/14 = 0.5, P(normal) = 7/14 = 0.5 Στην περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση «humidity» είναι «high» έχουμε 4/7 = 0.57 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «no», και 3/7 = 0.43 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «yes». ΆΡΑ: Entropy humidity=high = -0.57*log *log20.43 = 0.57* *1.22= Στην περίπτωση που η απάντηση στην ερώτηση «humidity» είναι «normal» έχουμε 1/7 = 0.14 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «no», και 6/7 = 0.86 πιθανότητα η τελική απάντηση να είναι «yes». ΆΡΑ: Entropy humidity=normal = -0.86*log *log20.14=0.86* *2.84=0.59

25 -25- Δέντρα Απόφασης Εντροπία: Παράδειγμα (4/4) Άρα, η εντροπία μετά την πρώτη ερώτηση («humidity»): Entropy humidity = P(high)* Entropy humidity = high + P(normal) * Entropy humidity =normal = 0.5* *0.59 = 0.79 Το κέρδος από την ερώτηση «humidity» είναι λοιπόν: Gain humidity = Entropy Entropy humidity = = 0.15 Από ΟΛΑ τα παραπάνω, φαίνεται ότι, η ερώτηση που θα πραγματοποιηθεί στη ρίζα του δένδρου, αφορά τη μεταβλητή «outlook» (Gain outlook > Gain humidity ). Το Κέρδος (GAIN) έχει προδιάθεση να επιλέγει χαρακτηριστικά με μεγάλο σύνολο τιμών, σε σχέση με άλλα που λαμβάνουν λιγότερες τιμές.

26 -26- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Θα χρησιμοποιήσουμε τον J48 classifier. Τα δεδομένα μας θα είναι από πελάτες μιας τράπεζας (bank.arff).

27 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα Επιλέγουμε την καρτέλα Classify. Μετά επιλέγουμε τον J48 classifier (Ο J48 classifier δεν απαιτεί κάποιο discretization των numeric attributes). Κρατάμε τις default ρυθμίσεις για τον αλγόριθμο.

28 -28- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Στα "Test options" επιλέγουμε 10-fold cross-validation. - Τα δεδομένα χωρίζονται σε 10 υποσύνολα. - Γίνεται εκπαίδευση χρησιμοποίώντας τα 9 και έλεγχος χρησιμοποιώντας το 1 που περισσεύει. - Επανέλαβε το ίδιο για κάθε πιθανό συνδυσαμό και βγάλε το μέσο όρο. Ξεκινάμε το classification.

29 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα Στην οθόνη βλέπουμε αρχικά την ASCII version του tree και κάποια evaluation statistics. Μπορούμε να δούμε την πληροφορία αυτή, επιλέγοντας "View in separate window".

30 -30- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Η ακρίβεια του classification στο μοντέλο μας είναι περίπου 69%. Αυτό σημαίνει, πως ίσως, χρειάζεται κάποια προεπεξεργασία ή επιλογή συγκεκριμένων παραμέτρων στο classification. Επίσης μπορούμε να δούμε μια γραφική απόδοση του classification tree. Αυτό γίνεται με δεξί κλικ στο αποτέλεσμα αριστερά και επιλέγοντας Visualize tree.

31 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Οπτικοποίηση Αποτελεσμάτων/Δέντρου -31-

32 -32- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Θα χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο αυτό για να κάνουμε κατηγοριοποίηση νέων instances. Θα χρησιμοποιήσουμε τώρα ένα άλλο αρχείο δεδομένων (bank-new.arff), το οποίο έχει κάποιες κενές τιμές (δηλωμένες με? ) που αφορούν το pep attribute. Στο "Test options" επιλέγουμε "Supplied test set. Εκεί φορτώνουμε το νέο αρχείο δεδομένων.

33 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1-33-

34 -34- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Ξεκινάμε ξανά το classification. Εδώ γίνεται εφαρμογή του μοντέλου που αρχικά δημιουργήσαμε στα νέα unclassified instances του αρχείου "bank-new.arff", ώστε να γίνει πρόβλεψη για τις ακαθόριστες τιμές του "pep" attribute. Για να δούμε πως έγινε αυτό στα δεδομένα, επιλέγουμε στο αποτέλεσμα με δεξί κλικ το "Visualize classifier errors". Επιλέγουμε το save του νέου αρχείου δεδομένων.

35 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1-35-

36 -36- WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 1 Το αρχείο αυτό περιέχει τα νέα instances και με μια επιπλέον στήλη για τις τιμές που προέβλεψε ο αλγόριθμος για το attribute "pep".

37 WEKA Classification: J48 - Παράδειγμα 2 Επιλέξτε και φορτώστε τα δεδομένα από το αρχείο weather.nominal.arff Ταξινομείστε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας τον J48 Ταξινομητή. Πειραματιστείτε με τις παραμέτρους του J48. Οπτικοποιήστε και Παρουσιάστε το Δέντρο. Εξηγείστε τα αποτελέσματα. Εφαρμόστε και άλλους αλγορίθμους κατηγοριοποίησης. Επαναλάβατε τα ίδια, χρησιμοποιώντας το αρχείο weather.arff (numeric attributes).

38 -38- WEKA Classification: build classifier 1 weather.nominal.arff

39 WEKA Classification: build classifier 2 weather.arff -39-

40 -40- WEKA Classification: Πρόβλεψη Class (1/2)

41 WEKA Classification: Πρόβλεψη Class (2/2) -41-

42 -42- WEKA Classification: Αποθήκευση Προβλεπόμενης Κλάσης

43 Παράδειγμα: Δέντρο απόφασης -43- J48 pruned tree outlook = sunny humidity = high: no (3.0) humidity = normal: yes (2.0) outlook = overcast: yes (4.0) outlook = rainy windy = TRUE: no (2.0) windy = FALSE: yes (3.0) Number of Leaves : 5 Size of the tree : 8 Attributes / Features Attribute Values Classes

44 -44- Μάθηση κατά Bayes Στη μάθηση κατά Bayes (Bayesian learning), κάθε παράδειγμα εκπαίδευσης μπορεί σταδιακά να μειώσει ή να αυξήσει την πιθανότητα να είναι σωστή μια υπόθεση. Μια πρακτική δυσκολία στην εφαρμογή της μάθησης κατά Bayes είναι η απαίτηση για τη γνώση πολλών τιμών πιθανοτήτων. Όταν αυτές οι τιμές δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν επακριβώς, υπολογίζονται κατ εκτίμηση από παλαιότερες υποθέσεις, εμπειρική γνώση, κτλ. Η παραπάνω δυσκολία εφαρμογής έχει δώσει μεγάλη πρακτική αξία σε μια απλουστευμένη εκδοχή της μάθησης κατά Bayes, τον απλό ταξινομητή Bayes, στον οποίο γίνεται η παραδοχή ότι τα χαρακτηριστικά είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.

45 Απλός ταξινομητής Bayes -45- Ο απλός ταξινομητής Bayes (simple/naive Bayes classifier) είναι μια πρακτική μέθοδος μάθησης που στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία (κατανομές πιθανότητας). Η ποσότητα P που περιγράφει έναν απλό ταξινομητή Bayes για ένα σύνολο παραδειγμάτων, εκφράζει την πιθανότητα να είναι c η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής C με βάση τις τιμές x=(x1, x2,..., xn) των χαρακτηριστικών X=(X1, X2,..., Xn) και δίνεται από τη σχέση: όπου τα χαρακτηριστικά Χi θεωρούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους. * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξάλειψη των άγνωστων τιμών.

46 -46- Play-tennis παράδειγμα: Υπολογισμός P(xi C) P(p) = 9/14 P(n) = 5/14 Outlook TemperatureHumidityWindy Class sunny hot high false N sunny hot high true N overcast hot high false P rain mild high false P rain cool normal false P rain cool normal true N overcast cool normal true P sunny mild high false N sunny cool normal false P rain mild normal false P sunny mild normal true P overcast mild high true P overcast hot normal false P rain mild high true N outlook P(sunny p) = 2/9 P(sunny n) = 3/5 P(overcast p) = 4/9 P(overcast n) = 0 P(rain p) = 3/9 P(rain n) = 2/5 temperature P(hot p) = 2/9 P(hot n) = 2/5 P(mild p) = 4/9 P(mild n) = 2/5 P(cool p) = 3/9 P(cool n) = 1/5 humidity P(high p) = 3/9 P(high n) = 4/5 P(normal p) = 6/9 P(normal n) = 1/5 windy P(true p) = 3/9 P(true n) = 3/5 P(false p) = 6/9 P(false n) = 2/5

47 Play-tennis παράδειγμα: Κατηγοριοποίηση του X -47- Ένα άγνωστο δείγμα X = <rain, hot, high, false> P(X p) P(p) = P(rain p) P(hot p) P(high p) P(false p) P(p) = 3/9 2/9 3/9 6/9 9/14 = P(X n) P(n) = P(rain n) P(hot n) P(high n) P(false n) P(n) = 2/5 2/5 4/5 2/5 5/14 = Το δείγμα X κατηγοριοποιείται στην κλάση n (don t play).

48 -48- WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (1/6) Επιλέγουμε την καρτέλα Preprocess και επιλέγουμε να ανοίξουμε και να φορτώσουμε το αρχείο iris.arff, που βρίσκεται στο: C:\Program Files\ Weka-3.6\data.

49 WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (2/6) -49-

50 -50- WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (3/6)

51 WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (4/6) -51-

52 -52- WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (5/6)

53 WEKA Classification: Παράδειγμα Bayesian Algorithm (6/6) -53- Η απόδοση κάθε ταξινομητή αναπαρίσταται ως ένα σημείο στην καμπύλη ROC (Receiver Operating Characteristic Curve). Χαρακτηρίζει το trade-off μεταξύ positive hits ([TruePositiveRate] στον άξονα των y) και false alarms ([FalsePositiveRate] στον άξονα των x).

Κατηγοριοποίηση (Εποπτευόμενη μάθηση)

Κατηγοριοποίηση (Εποπτευόμενη μάθηση) Κατηγοριοποίηση (Εποπτευόμενη μάθηση) Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Διδάσκoυσα: Μαρία Χαλκίδη με βάση slides από J. Han and M. Kamber Data Mining: Concepts and Techniques, 2 nd edition Εποπτευόμενη vs.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση. Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης. 2 ο Φροντιστήριο. Σκούρα Αγγελική

Κατηγοριοποίηση. Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης. 2 ο Φροντιστήριο. Σκούρα Αγγελική Κατηγοριοποίηση Εξόρυξη Δεδομένων και Αλγόριθμοι Μάθησης 2 ο Φροντιστήριο Σκούρα Αγγελική skoura@ceid.upatras.gr Μηχανική Μάθηση Η μηχανική μάθηση είναι μια περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης η οποία αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή

Ταξινόμηση. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή 0 0 0 Εισαγωγή Ταξινόμηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες (κλάσεις) Ταξινόμηση Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΣΣΟΥ Δ.Π.Μ.Σ: «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες» 2008

Διαβάστε περισσότερα

Δέντρα Απόφασης (Decision(

Δέντρα Απόφασης (Decision( Δέντρα Απόφασης (Decision( Trees) Το μοντέλο που δημιουργείται είναι ένα δέντρο Χρήση της τεχνικής «διαίρει και βασίλευε» για διαίρεση του χώρου αναζήτησης σε υποσύνολα (ορθογώνιες περιοχές) Ένα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 2 Ιουνίου 24 ιάρκεια: 2 ώρες Σχεδιάστε έναν αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Προγραμματισμός

Ευφυής Προγραμματισμός Ευφυής Προγραμματισμός Ενότητα 11: Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα- Εξαγωγή Κανόνων Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2006 0:00-3:00 ίνεται το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

(classification) 2 ΠΑ.ΠΕΙ. ΓιάννηςΘεοδωρίδης 4.1

(classification) 2 ΠΑ.ΠΕΙ. ΓιάννηςΘεοδωρίδης 4.1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Κατηγοριοποίηση (classification) Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Οµάδα ιαχείρισης εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Η διαδικασίας της ανακάλυψης γνώσης Knowledge Discovery (KDD) Process Εξόρυξη δεδομένων- πυρήνας της διαδικασίας ανακάλυψης γνώσης Pattern Evaluation Task- relevant

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά εδομένα

Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά εδομένα Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά εδομένα Καρυπίδης Γεώργιος (Μ27/03) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Βλαχάβας MIS Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Φεβρουάριος 2005 Εξόρυξη Γνώσης από Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

(training data) (test data)

(training data) (test data) Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης Κατηγοριοποίηση Νίκος Πελέκης, Γιάννης Θεοδωρίδης http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dwdm 1 ΠΑ.ΠΕΙ. Περιεχόµενα Το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης Τεχνικές κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα

«Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα «Τεχνογλωσσία VIII» Εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα Σεμινάριο 8: Χρήση Μηχανικής Μάθησης στην Εξαγωγή Πληροφορίας Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Γεώργιος Πετάσης Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Data Mining) Πανδή Αθηνά Μάιος 2008 Τα δεδομένα που έχουμε προς επεξεργασία χωρίζονται σε τρία μέρη: 1. Τα δεδομένα εκπαίδευσης (training set) που αποτελούνται από 2528

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά,

Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά, Διδάσκουσα: Χάλκου Χαρά, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Η/Υ, MSc e-mail: chalkou@upatras.gr Επιβλεπόμενοι Μη Επιβλεπόμενοι Ομάδα Κατηγορία Κανονικοποίηση Δεδομένων Συμπλήρωση Ελλιπών

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 4 Ο Εργαστήριο WEKA (Association Rules) Στουγιάννου Ελευθερία estoug@unipi.gr -2- Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules) Εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 1 Ο Εργαστήριο Εισαγωγή στο WEKA (Preprocessing Select Attributes) Στουγιάννου Ελευθερία estoug@unipi.gr -2- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 16η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Τεχνητή Νοημοσύνη. 16η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τεχνητή Νοημοσύνη 16η διάλεξη (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται σε ύλη του βιβλίου Artificial Intelligence A Modern Approach των

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Προγραμματισμός

Ευφυής Προγραμματισμός Ευφυής Προγραμματισμός Ενότητα 10: Δημιουργία Βάσεων Κανόνων Από Δεδομένα-Προετοιμασία συνόλου δεδομένων Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Δημιουργία Βάσεων Κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Το εργαλείο WEKA Ομάδα ιαχείρισης εδομένων,, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς http://infolab.cs.unipi.gr έσποινα Κοπανάκη (dkopanak@unipi.gr) Νοέμβριος 2009 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων 3 Ο Εργαστήριο WEKA (CLUSTERING) Στουγιάννου Ελευθερία estoug@unipi.gr -2- Συσταδοποίηση (Clustering) Συσταδοποίηση / Ομαδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Ταξινόμηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Ταξινόμηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση I. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή

Ταξινόμηση I. Εισαγωγή. Ορισμός. Ορισμός. Τεχνικές Ταξινόμησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Ταξινόμηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μια ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες (κλάσεις) Ταξινόμηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μία ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες (κλάσεις)

Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μία ή περισσότερες προκαθορισμένες κατηγορίες (κλάσεις) Κατηγοριοποίηση ΙΙ Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 200-20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ II Κατηγοριοποίηση Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης ενός αντικειμένου σε μία ή περισσότερες προκαθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης - το εργαλείο WEKA

Εξόρυξη Γνώσης - το εργαλείο WEKA Εξόρυξη Γνώσης - το εργαλείο WEKA Οµάδα ιαχείρισης εδοµένων, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (http:// http://isl.cs.unipi.gr/) Κοτσιφάκος Ευάγγελος ek@unipi.gr Νοέµβριος 2008 Ανακάλυψη και Εξόρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : DATASET WEATHER ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΚΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ : DATASET WEATHER ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΚΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : DATASET WEATHER ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΚΩΝΗ Το dataset weather περιέχει 4 μεταβλητές (outlook, temperature, humidity, windy) και 14 καταχωρήσεις για το καθένα από αυτά. Με βάση αυτές εξετάζεται το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

«Αναζήτηση Γνώσης σε Νοσοκομειακά Δεδομένα»

«Αναζήτηση Γνώσης σε Νοσοκομειακά Δεδομένα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών M.I.S. «Αναζήτηση Γνώσης σε Νοσοκομειακά Δεδομένα» Μεταπτυχιακός Φοιτητής: Επιβλέπων Καθηγητής: Εξεταστής Καθηγητής: Τορτοπίδης Γεώργιος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Data Mining. Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης. Κατηγοριοποίηση (κεφ. 4)

Data Mining. Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης. Κατηγοριοποίηση (κεφ. 4) Data Mining Εισαγωγικά και Προηγµένα Θέµατα Εξόρυξης Γνώσης Κατηγοριοποίηση (κεφ. 4) Βασίλης Βερύκιος - Γιάννης Θεοδωρίδης http://isl.cs.unipi.gr/dmbook Περιεχόµενα Το πρόβληµα της κατηγοριοποίησης Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΡΟΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΤΣΙΟΥ

ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΡΟΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΤΣΙΟΥ ΔΠΜΣ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΡΟΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα προς επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης σε Πολυεπεξεργαστικά Περιβάλλοντα

Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης σε Πολυεπεξεργαστικά Περιβάλλοντα Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης σε Πολυεπεξεργαστικά Περιβάλλοντα Στεργίου Κωνσταντίνος Α.Μ.496 Σχολή Θετικών Επιστημών - Τμήμα Μαθηματικών Μ.Π.Σ. Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή Τεχνητή Νοημοσύνη (ΥΠ23) 6 ο εξάμηνο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ουρανία Χατζή raniah@hua.gr 1 Εισαγωγή Στην πλειοψηφία των ορισμών για την ΤΝ, η δυνατότητα μάθησης / προσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Κατηγοριοποίηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη02 ΣυνιστώσεςΔεδομένων Οπτικοποίηση&Εξερεύνηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη02 ΣυνιστώσεςΔεδομένων Οπτικοποίηση&Εξερεύνηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη02 ΣυνιστώσεςΔεδομένων Οπτικοποίηση&Εξερεύνηση Η μορφή των δεδομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ A.M AΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ A.M AΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ A.M. 09470015 AΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Διδάσκων: Γιώργος Τζιραλής ΔΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Στάδιο 1 ο. Προεπισκόπηση-προεπεξεργασία δεδομένων: Δίδονται τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων:

Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων: Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων: Κατηγοριοποίηση: Μέρος Α http://delab.csd.auth.gr/~gounaris/courses/dwdm/ gounaris/courses/dwdm/ Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του μαθήματος σε γενικές γραμμές ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι εκμάθησης Μέρος Α Δένδρα&Κανόνες

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι εκμάθησης Μέρος Α Δένδρα&Κανόνες ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 05: Αλγόριθμοι εκμάθησης Μέρος Α Δένδρα&Κανόνες Αλγόριθμοι Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Εξαγόμενα output

Διαβάστε περισσότερα

υποδείγματος για την αξιολόγηση αυτοκινήτων με τεχνικές Data Mining.»

υποδείγματος για την αξιολόγηση αυτοκινήτων με τεχνικές Data Mining.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία με θέμα: «Ανάπτυξη υποδείγματος για την αξιολόγηση αυτοκινήτων με

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 5: Κατηγοριοποίηση Μέρος Α Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: «Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων»

Διπλωματική Εργασία: «Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων» Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διπλωματική Εργασία: «Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων» Αργυροπούλου Αιμιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Preprocessing (Επεξεργασία train.arff):

Ι. Preprocessing (Επεξεργασία train.arff): Ονοματεπώνυμο: Κατερίνα Αργύρη Δ.Π.Μ.Σ: Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Ακαδ. Έτος: 2008-2009 1 Για την παρούσα εργασία διατίθενται τρία σύνολα δεδομένων: Δεδομένα Εκπαίδευσης (train set αρχείο train.arff):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Data Mining Από τα δεδομένα στη γνώση

Εισαγωγή στο Data Mining Από τα δεδομένα στη γνώση Εισαγωγή στο Data Mining Από τα δεδομένα στη γνώση Η πληροφορία στη σύγχρονη επιχείρηση Η Ανάγκη Διαδικασία Ορισμός Αφετηρία Πρότυπα Πέραν του ανθρώπινου δυναμικού, η πληροφορία αποτελεί τον πλέον πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήµιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστήµιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΜΜΥ 795: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 Χειµερινό Εξάµηνο Τελική εξέταση Τρίτη, 21 εκεµβρίου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση II Σύντομη Ανακεφαλαίωση

Ταξινόμηση II Σύντομη Ανακεφαλαίωση 0 0 0 Ταξινόμηση II Σύντομη Ανακεφαλαίωση Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2007-2008 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων

Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Μέθοδοι Μηχανών Μάθησης για Ευφυή Αναγνώριση και ιάγνωση Ιατρικών εδοµένων Εισηγητής: ρ Ηλίας Ζαφειρόπουλος Εισαγωγή Ιατρικά δεδοµένα: Συλλογή Οργάνωση Αξιοποίηση Data Mining ιαχείριση εδοµένων Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

LOGO. Εξόρυξη Δεδομένων. Δειγματοληψία. Πίνακες συνάφειας. Καμπύλες ROC και AUC. Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης

LOGO. Εξόρυξη Δεδομένων. Δειγματοληψία. Πίνακες συνάφειας. Καμπύλες ROC και AUC. Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης Εξόρυξη Δεδομένων Δειγματοληψία Πίνακες συνάφειας Καμπύλες ROC και AUC Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης Πασχάλης Θρήσκος PhD Λάρισα 2016-2017 pthriskos@mnec.gr LOGO Συμπερισματολογία - Τι σημαίνει ; Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Ταξινομητών χρησιμοποιώντας Μήτρες Αποφάσεων (Decision Templates) με εφαρμογή στην Ταξινόμηση Καρκινικών Δεδομένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συνδυασμός Ταξινομητών χρησιμοποιώντας Μήτρες Αποφάσεων (Decision Templates) με εφαρμογή στην Ταξινόμηση Καρκινικών Δεδομένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Συνδυασμός Ταξινομητών χρησιμοποιώντας Μήτρες Αποφάσεων (Decision Templates) με εφαρμογή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2,5 μονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις Πέμπτη 21 Ιουνίου 2012 16:30-19:30 Υποθέστε ότι θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση ΙI. Σύντομη Επανάληψη. Εισαγωγή Κατασκευή έντρου Απόφασης. Εξόρυξη Δεδομένων

Ταξινόμηση ΙI. Σύντομη Επανάληψη. Εισαγωγή Κατασκευή έντρου Απόφασης. Εξόρυξη Δεδομένων Ταξινόμηση ΙI Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Σύντομη Επανάληψη Εισαγωγή Κατασκευή έντρου Απόφασης Εξόρυξη Δεδομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων Εργασία 1η Classification

Αναγνώριση Προτύπων Εργασία 1η Classification ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αναγνώριση Προτύπων Εργασία 1η Classification Κιντσάκης Αθανάσιος 6667 Μόσχογλου Στυλιανός 6978 30 Νοεμβρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 6: Κατηγοριοποίηση Μέρος Β Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση. 3 ο Φροντιστήριο. Ε Ξ Ό Ρ Υ Ξ Η Δ Ε Δ Ο Μ Έ Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Λ Γ Ό Ρ Ι Θ Μ Ο Ι Μ Ά Θ Η Σ Η ς. Σκούρα Αγγελική

Κατηγοριοποίηση. 3 ο Φροντιστήριο. Ε Ξ Ό Ρ Υ Ξ Η Δ Ε Δ Ο Μ Έ Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Λ Γ Ό Ρ Ι Θ Μ Ο Ι Μ Ά Θ Η Σ Η ς. Σκούρα Αγγελική Κατηγοριοποίηση Ε Ξ Ό Ρ Υ Ξ Η Δ Ε Δ Ο Μ Έ Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Λ Γ Ό Ρ Ι Θ Μ Ο Ι Μ Ά Θ Η Σ Η ς 3 ο Φροντιστήριο Σκούρα Αγγελική skoura@ceid.upatras.gr Κατηγοριοποίηση (Classification) Σκοπός: Learn a method for

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προχωρημένες Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων σε Νοσοκομειακές

Διαβάστε περισσότερα

Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification

Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Predicting the Choice of Contraceptive Method using Classification ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Νικόλαος Σαμαράς ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

squared error, Mean absolute error, Root mean squared error) µεγάλωσαν,

squared error, Mean absolute error, Root mean squared error) µεγάλωσαν, ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΈΤΟΣ 2009 ΌΝΟΜΑ : ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ. : 09480014 ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 -

Κεφάλαιο 18. Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 - Κεφάλαιο 18 Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) - 1 - Εισαγωγή Η μάθηση σε ένα γνωστικό σύστημα, όπως γίνεται αντιληπτή στην καθημερινή ζωή, μπορεί να συνδεθεί με δύο βασικές ιδιότητες: την ικανότητά στην

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ. Ενότητα : Μηχανική Μάθηση. Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ. Ενότητα : Μηχανική Μάθηση. Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τεχνητή Νοημοσύνη ΙΙ Ενότητα : Μηχανική Μάθηση Σγάρμπας Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Μηχανική Μάθηση 2 Περιεχόμενα ενότητας Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σέργιος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Κουτρούμπας. Version 2

Σέργιος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Κουτρούμπας. Version 2 Σέργιος Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος Κουτρούμπας Verson Σχεδιαζόντας ταξινομητές: Τα δεδομένα Στην πράξη η γνώση σχετικά διαδικασία γέννεσης των δεδομένων είναι πολύ σπάνια γνωστή. Το μόνο που έχουμε στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μελέτης της 16 ης διάλεξης

Ασκήσεις μελέτης της 16 ης διάλεξης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη, 016 17 Διδάσκων: Ι. Ανδρουτσόπουλος Ασκήσεις μελέτης της 16 ης διάλεξης 16.1. (α) Έστω ένα αντικείμενο προς κατάταξη το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση. Η µηχανική µάθηση ως πρόβληµα αναζήτησης

Μηχανική Μάθηση. Η µηχανική µάθηση ως πρόβληµα αναζήτησης Μηχανική Μάθηση! Η έννοια της µάθησης σε ένα γνωστικό σύστηµα µπορεί να συνδεθεί µε δύοβασικές ιδιότητες: # Την ικανότητά του στην πρόσκτηση επιπλέον γνώσης κατά την αλληλεπίδρασή του µε το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ανακάλυψη Γνώσης από εδοµένα και Εξόρυξη Γνώσης στο εργαλείο WEKA

Ανακάλυψη Γνώσης από εδοµένα και Εξόρυξη Γνώσης στο εργαλείο WEKA Ανακάλυψη Γνώσης από εδοµένα και Εξόρυξη Γνώσης στο εργαλείο WEKA Ειρήνη Ντούτση Οµάδα ιαχείρισης εδοµένων, Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιώς (http://isl.cs.unipi.gr/db) 02/04/2008 Ανακάλυψη και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση με παραδείγματα Δέντρα Απόφασης

Μάθηση με παραδείγματα Δέντρα Απόφασης Μάθηση με παραδείγματα Δέντρα Απόφασης Μορφές μάθησης Επιβλεπόμενη μάθηση (Ταξινόμηση Πρόβλεψη) Παραδείγματα: {(x, t )} t κατηγορία ταξινόμηση t αριθμός πρόβλεψη Μη-επιβλεπόμενη μάθηση (Ομαδοποίηση Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό

Εξόρυξη γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό Εξόρυξη γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό Ενότητα # 3: Supervised learning Διδάσκων: Μιχάλης Βαζιργιάννης Τμήμα: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 5 Κατανομές πιθανότητας και εκτίμηση παραμέτρων δυαδικές τυχαίες μεταβλητές Bayesian decision Minimum misclassificaxon rate decision: διαλέγουμε την κατηγορία Ck για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Αποφάσεων ο. 4 Φροντιστήριο. Λύσεις των Ασκήσεων

Θεωρία Αποφάσεων ο. 4 Φροντιστήριο. Λύσεις των Ασκήσεων Θεωρία Αποφάσεων ο Φροντιστήριο Λύσεις των Ασκήσεων Άσκηση Έστω ένα πρόβλημα ταξινόμησης μιας διάστασης με δύο κατηγορίες, όπου για κάθε κατηγορία έχουν συλλεχθεί τα παρακάτω δεδομένα: D = {, 2,,,,7 }

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΜΣ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΡΟΗ ΠΙΘΑΝΟΝΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 08: ΕΙΡΗΝΗ ΛΥΓΚΩΝΗ 1 Ο ΣΤΑΔΙΟ: Πριν εφαρμόσουμε οποιοδήποτε αλγόριθμο

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο

Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Δίκαρος Νίκος Δ/νση Μηχανογράνωσης κ Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών. Τελική εργασία Κ Εκπαιδευτικής Σειράς Ε.Σ.Δ.Δ. Επιβλέπων: Ηρακλής Βαρλάμης Εξόρυξη γνώμης πολιτών από ελεύθερο κείμενο Κεντρική ιδέα Προβληματισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητή Νοημοσύνη. 15η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Τεχνητή Νοημοσύνη. 15η διάλεξη ( ) Ίων Ανδρουτσόπουλος. Τεχνητή Νοημοσύνη 15η διάλεξη (2016-17) Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/ion/ 1 Οι διαφάνειες αυτής της διάλεξης βασίζονται σε ύλη του βιβλίου Artificial Intelligence A Modern Approach των

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS

Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία και επεξεργασία διανυσματικών επιπέδων στο QGIS Δημιουργία επιπέδου σχεδίασης 1. Από το Menu Layer Create Layer New Shapefile Layer δημιουργούμε νέο επίπεδο. Στο παράθυρο που ανοίγει (Εικ. 1)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Αλγόριθμοι εκμάθησης ΜέροςΒ Bayes, ΚανόνεςΣυσχέτισης, ΑδρανήςΕκμάθηση & Ομαδοποίηση

Διάλεξη 06: Αλγόριθμοι εκμάθησης ΜέροςΒ Bayes, ΚανόνεςΣυσχέτισης, ΑδρανήςΕκμάθηση & Ομαδοποίηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 06: Αλγόριθμοι εκμάθησης ΜέροςΒ Bayes, ΚανόνεςΣυσχέτισης, ΑδρανήςΕκμάθηση & Ομαδοποίηση Αλγόριθμοι Δεδομένα input Αλγόριθμοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων:

Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων: Αποθήκες εδομένων και Εξόρυξη εδομένων: Κατηγοριοποίηση: Μέρος Β http://delab.csd.auth.gr/~gounaris/courses/dwdm/ gounaris/courses/dwdm/ Ευχαριστίες Οι διαφάνειες του μαθήματος σε γενικές γραμμές ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εγγράφων. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Διδάσκων: Μ. Χαλκίδη

Διαχείριση εγγράφων. Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Διδάσκων: Μ. Χαλκίδη Διαχείριση εγγράφων Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων Διδάσκων: Μ. Χαλκίδη Απεικόνιση κειμένων για Information Retrieval Δεδομένου ενός κειμένου αναζητούμε μια μεθοδολογία απεικόνισης του γραμματικού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία. της.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ιπλωµατική Εργασία. της. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ HΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ DATA MINING ΤΟΥ WEKA ιπλωµατική Εργασία της Μιγκού Αννέτας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή παραμέτρων και χαρακτηριστικών ταξινομητή με χρήση της καμπύλης λειτουργίας δείκτη (ROC Curve)

Επιλογή παραμέτρων και χαρακτηριστικών ταξινομητή με χρήση της καμπύλης λειτουργίας δείκτη (ROC Curve) ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική εργασία Τίτλος: Επιλογή παραμέτρων και χαρακτηριστικών ταξινομητή με χρήση της καμπύλης λειτουργίας δείκτη (ROC Curve)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2015-2016 Τεχνητή Νοημοσύνη Μάθηση από Παρατηρήσεις Διδάσκων: Τσίπουρας Μάρκος Εκπαιδευτικό Υλικό: Τσίπουρας Μάρκος http://ai.uom.gr/aima/ 2 Μορφές μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός Βάσεις Δεδομένων 2013-2014 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1

Δυναμικός Κατακερματισμός. Βάσεις Δεδομένων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Δυναμικός Κατακερματισμός 1 Κατακερματισμός Τι αποθηκεύουμε στους κάδους; Στα παραδείγματα δείχνουμε μόνο την τιμή του πεδίου κατακερματισμού Την ίδια την εγγραφή (ως τρόπος οργάνωσης αρχείου) μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

MBR Ελάχιστο Περιβάλλον Ορθογώνιο (Minimum Bounding Rectangle) Το µικρότερο ορθογώνιο που περιβάλλει πλήρως το αντικείµενο 7 Παραδείγµατα MBR 8 6.

MBR Ελάχιστο Περιβάλλον Ορθογώνιο (Minimum Bounding Rectangle) Το µικρότερο ορθογώνιο που περιβάλλει πλήρως το αντικείµενο 7 Παραδείγµατα MBR 8 6. Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα Πληροφορικής Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Εξόρυξη Γνώσης από χωρικά δεδοµένα (κεφ. 8) Γιάννης Θεοδωρίδης Νίκος Πελέκης http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dwdm Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση: γιατί;

Μηχανική Μάθηση: γιατί; Μηχανική Μάθηση Μηχανική Μάθηση: γιατί; Απαραίτητη για να μπορεί ο πράκτορας να ανταπεξέρχεται σε άγνωστα περιβάλλοντα Δεν είναι δυνατόν ο σχεδιαστής να προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα περιβάλλοντα. Χρήσιμη

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

14Ιαν Νοε

14Ιαν Νοε Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Αποθήκες εδοµένων και Εξόρυξη Γνώσης (Data Warehousing & Data Mining) Επανάληψη Γιάννης Θεοδωρίδης, Νίκος Πελέκης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 22: Δυαδικά Δέντρα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Δυαδικά Δένδρα - Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης - Πράξεις Εισαγωγής, Εύρεσης Στοιχείου, Διαγραφής Μικρότερου Στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2009 TΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2009 TΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ DATA MINING ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/05/2009 TΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΗ ΜΟΣΧΟΥ 1 ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αφού δεν γνωρίζουμε κάποιο τρόπο για να επιλέξουμε εκ των προτέρων την πιο κατάλληλη και αποδοτική μέθοδο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία Ταξινόμηση Quick-Sort

Ταχεία Ταξινόμηση Quick-Sort Ταχεία Ταξινόμηση Quc-Sort 7 4 9 6 2 2 4 6 7 9 4 2 2 4 7 9 7 9 2 2 9 9 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εργαστήριο Γνώσης και Ευφυούς Πληροφορικής 1 Outlne Quc-sort Αλγόριθμος Βήμα διαχωρισμού Δένδρο Quc-sort

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Εργαστήριο 1 Δρ. Βασιλική Κούφη Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κύκλος ζωής ανάπτυξης Βάσεως Δεδομένων 3. Oracle SQL Developer Data

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νοημοσύνη. Μάθημα 9: Γενίκευση

Υπολογιστική Νοημοσύνη. Μάθημα 9: Γενίκευση Υπολογιστική Νοημοσύνη Μάθημα 9: Γενίκευση Υπερπροσαρμογή (Overfitting) Ένα από τα βασικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστεί κατά την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων είναι αυτό της υπερβολικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Μελετάμε την περίπτωση όπου αποθηκεύουμε ένα (δυναμικό) σύνολο στοιχειών. Ένα στοιχείο γράφεται ως, όπου κάθε.

Μελετάμε την περίπτωση όπου αποθηκεύουμε ένα (δυναμικό) σύνολο στοιχειών. Ένα στοιχείο γράφεται ως, όπου κάθε. Ψηφιακά Δένδρα Μελετάμε την περίπτωση όπου αποθηκεύουμε ένα (δυναμικό) σύνολο στοιχειών τα οποία είναι ακολουθίες συμβάλλων από ένα πεπερασμένο αλφάβητο Ένα στοιχείο γράφεται ως, όπου κάθε. Μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 25 Αυγούστου 26 :-4: Κατασκευάστε έναν αισθητήρα (perceptron)

Διαβάστε περισσότερα