Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους."

Transcript

1 Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους. Αντιγόνη Ματουσίδου Θεσσαλονίκη Άνω Τούμπα Γρηγορίου Στεφάνου 13 Περίληψη Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, οι καθηγητές, οι υποδομές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα πολλές φορές καθορίζουν και την οντότητα των τμημάτων. Πώς όμως οι σπουδαστές αξιολογούν τα τμήματά τους; Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να καταγραφεί η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ για την σχολή τους. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, σχετικά με την αξιολόγηση του τμήματος από τους σπουδαστές. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα γεγονός ότι οι περισσότεροι σπουδαστές του τμήματος έχουν την τάση να επιλέγουν μαθήματα που κλείνουν στην δεύτερη κατεύθυνση της σχολής που είναι η επιστήμη της πληροφόρησης, καθώς επίσης θεωρούν το πρόγραμμα σπουδών τους από μη ικανοποιητικό έως απαράδεκτο. Στην έρευνα υπάρχει ιστορική αναδρομή του τμήματος της Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και την πορεία των ΤΕΙ από την δημιουργία τους μέχρι την προσπάθεια ανωτατοποίησης τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα σπουδαστών (σύνολο 160) του τρίτου έτους φοίτησης.

2 Abstract The programme of studies, the professors, the infrastructure and the postgraduate programmes more often than not define the entity of departments. However, how do students evaluate their departments? The results of the research help us to draw a number of conclusions, regarding the evaluation of the department by the students. The most important finding of this study is the fact that most students tend to select modules that are linked with the secondary subject of the department, i.e. Information Technology as well as the fact that they regard the program of studies as unsatisfactory or even unacceptable. This study features a historical retrospect of the department of Library Science and Information Technology of ΑΤΕΙΘ as well as the development of ΤΕΙ from their opening until the attempt for their upgrading. A questionnaire, which was administered to a sample of 3 rd year students (160 in total), was selected in order to carry out the research. Keywords:Πρόγραμμα σπουδών, προπτυχιακές σπουδές, αξιολόγηση σπουδών, σπουδαστές βιβλιοθηκονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, curriculum, undergraduate studies, evaluation of studies, students of librarianship, Library Science and Information Systems. 1. Εισαγωγή Το θέμα της εργασίας είναι εμπνευσμένο κατά κύριο λόγο από τις πολύωρες συζητήσεις με τους συμφοιτητές μου, που άπτονταν ζητήματα της σχολής μας, από τα άμεσα, πρακτικά και καθημερινά θέματα έως το πρόγραμμα των σπουδών, την ανωτατοποίση των Τ.Ε.Ι και τα εργασιακά δικαιώματά μας. Η αλλαγή που συντελείται στο πεδίο της γνώσης και της διαχείρισης της πληροφορίας επηρεάζει πολλούς γνωστικούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι αυτός της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σημαντικό να ερευνηθεί η ως άνω αλλαγή όπως αυτή αποτυπώνεται στην άποψη των σπουδαστών της σχολή μας για τις σπουδές τους, καθώς η αξιολόγηση των σπουδών από τους σπουδαστές στηρίζεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων προσδοκιών, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής και είτε πραγματοποιούνται, είτε ματαιώνονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της άποψης των σπουδαστών για την δυνατότητα της σχολής τους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σπουδών, και κατ επέκτασιν η καταγραφή της άποψής τους γενικά για την σχολή τους, τα

3 μαθήματα, τις μεθόδους διεξαγωγής των μαθημάτων, τους ίδιους τους διδάσκοντες, και επιπλέον η καταγραφή της πρόθεσής τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πλαίσιο κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος σε αντικείμενο σχετικό με τη σχολή Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης περιλαμβάνει δυο κατηγορίες μαθημάτων: τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα εργαστηρίων, μαθήματα θεωριών, μικτά (εργαστήρια και θεωρίες) και υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής. Αυτή η ομαδοποίηση αφορά το πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος Απο το ακαδημαϊκό έτος το πρόγραμμα σπουδών έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία επιπρόσθετα σχετίζονται και με την υποδομή, το περιβάλλον του βιβλίου και των βιβλιοθηκών και το μάνατζμεντ είναι τα εξής: Εισαγωγή στη βιβλιοθηκονομία Είδη βιβλιοθηκών, Ιστορία βιβλιοθηκών, Ιστορία ελληνικής τυπογραφίας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικά μέσα Ι, Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙ, Εισαγωγή στη θεματική επεξεργασία υλικού, Ελληνική λογοτεχνία Ι, Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ, Ιστορία γραφής, Νόμοι και βιβλιοθήκες, Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής, Παγκόσμια λογοτεχνία Ι, Παγκόσμια λογοτεχνία ΙΙ, Αρχειονομία Ι, Αρχειονομία ΙΙ, Παραγωγή εντύπου, Προστασία και συντήρηση υλικού, Ιστορία ελληνικού πολιτισμού, Εξελικτική ψυχολογία και αναγνώστης, Λογοτεχνία για παιδιά, Δημόσιες σχέσεις- Επικοινωνία, Σεμινάριο τελειοφοίτων, Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Αγγλικά για βιβλιοθηκονόμους Ορολογία. Τα μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και διάδοση της πληροφόρησης, την τεχνολογία της πληροφόρησης, την οργάνωση του υλικού, είναι τα εξής: Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών, Ελληνικές γενικές πηγές πληροφόρησης, Ξένες γενικές πηγές πληροφόρησης, Επεξεργασία κειμένου, Περιγραφική καταλογογράφηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Ταξινομικά συστήματα Ι, ΙΙ, Επιστήμη της πληροφόρησης, Αυτοματισμός διοικητικών υπηρεσιών βιβλιοθηκών, Θεματική ευρετηρίαση Ι, ΙΙ, Βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές Ι, ΙΙ, Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, Πληροφόρηση- κοινωνικές επιστήμες, Μέθοδοι έρευνας για τις βιβλιοθήκες, Επικοινωνίες- δίκτυα, Πληροφόρηση- θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, Πληροφόρηση- Ανθρωπιστικές επιστήμες, Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων, συνθετική επεξεργασία υλικού. Τέλος, τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής σχετίζονται με τις ξένες γλώσσες και είναι τα ακόλουθα: Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Γαλλικά για βιβλιοθηκονόμους- ορολογία, Γερμανικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Γερμανικά για βιβλιοθηκονόμους- ορολογία. (ΑΤΕΙ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, σ.1)

4 2. Μεθοδολογία έρευνας Η συλλογή δεδομένων στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί μια από τις πλέον συνηθισμένες τεχνικές με κύριο πλεονέκτημα την αμεσότητα στην συμπλήρωσή του και επομένως την αμεσότητα και ταχύτητα στη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας. Tα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο έρευνας αποτέλεσαν οι σπουδαστές που διανύουν το πέμπτο και έκτο εξάμηνο σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος Η συγκεκριμένη επιλογή πραγματοποιήθηκε αφενός γιατί οι σπουδαστές του 3 ου έτους συγκριτικά με αυτούς των μικρότερων εξαμήνων έχουν παρακολουθήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων και ως εκ τούτου έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από την λειτουργία της σχολής και επιπλέον η ηλικία τους τούς επιτρέπει να κρίνουν πιο ορθά τα δεδομένα της σχολής τους. Αφετέρου, εξαιτίας των υποχρεώσεων των φοιτητών των μεγαλύτερων εξαμήνων (π.χ. πρακτική άσκηση), δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολος ο εντοπισμός τους ενώ οι σπουδαστές του 3 ου έτους έχουν συχνότερη παρουσία από αυτούς των μεγαλύτερων εξαμήνων. Στην έρευνά μας θεωρήσαμε ότι το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να μας δώσει σαφή εικόνα για την άποψη των σπουδαστών. Για την δημιουργία του βασιστήκαμε σε ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνών και κυρίως στα πιλοτικά ερωτηματολόγια που έχουν κυκλοφορήσει από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Στο ερωτηματολόγιο θέσαμε 43 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες χωρίστηκαν σε οχτώ θεματικές ενότητες, που είναι οι εξής: α) οι φοιτητές. Σε αυτήν την ενότητα οιερωτήσεις πουτέθηκαν είχαν στόχο να μας δώσουν το γενικό προφίλ των φοιτητών της σχολής, την συχνότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και το επίπεδο γνώσης τους στις ξένες γλώσσες, β) τα μαθήματα. Στην ενότητα αυτή οι ερωτήσεις μας αποσκοπούσαν στην καταγραφή κάθε θέματος σχετικό με τα μαθήματα, από την οργάνωση της ύλης, μέχρι τις εργασίες και τις σημειώσεις που διανέμονται, γ) οι διδάσκοντες. Στην ενότητα αυτή συγκεντρώσαμε ερωτήσεις που παρέχουν την γενική εκτίμηση του έργου των διδασκόντων, δ) τα εργαστήρια. Σε αυτήν την ενότητα προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την εκτίμηση των υποδομών των εργαστηριακών μαθημάτων, ε) το σπουδαστήριο. Για την ενότητα αυτή τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την επάρκεια του σπουδαστηρίου ως προς την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις σπουδές, στ) το πρόγραμμα σπουδών, Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές ερωτήθηκαν άμεσα για την άποψή τους σχετικά με το πρόγραμμα και την ανάγκη αφαίρεσης ή εισαγωγής νέων μαθημάτων, ζ) η γραμματεία. Εδώ οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στην διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των φοιτητών σχετικά με την εξυπηρέτηση τους από την γραμματεία της σχολής, η) τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Στη θεματική αυτή ενότητα οι ερωτήσεις διερευνούσαν την πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με την ύπαρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό (σε σχέση πάντα με το αντικείμενο της σχολής) και την ανάγκη και επιθυμία των φοιτητών για τη δημιουργία κάποιου ανάλογου προγράμματος στη χώρα μας. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι θεματικές ενότητες καλύπτουν τις βασικότερες παραμέτρους στη διαμόρφωση της αντιπροσωπευτικής εικόνας της σχολής υπό το πρίσμα των φοιτητών της.

5 2.1. Αποτελέσματα έρευνας Μετά την δημιουργία του ερωτηματολογίου, την επιλογή του προγράμματος επεξεργασίας των δεδομένων και την κωδικοποίηση αυτών, αρχίσαμε να αναλύουμε τα αποτελέσματα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τα σημαντικότερα ευρήματα διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτενή αναφορά σε όλα τα αποτελέσματα. Στην έρευνα απάντησαν συνολικά 134 άτομα, από τα οποία: 77 είναι στο 5 ο εξάμηνο(18 άνδρες και 60 γυναίκες) και 56 είναι στο 6 ο εξάμηνο(12 άνδρες και 44 γυναίκες) Φοιτητές: Στην ερώτηση «πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις παραδόσεις των θεωρητικών μαθημάτων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τα παρακολουθούν σε μέτρια συχνότητα, ενώ στην ερώτηση «πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις παραδόσεις των εργαστηρίων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι παρακολουθεί πάρα πολύ τακτικά. Στην ερώτηση «ανταποκρίνομαι στις γραπτές εργασίες/ ασκήσεις» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Στην ερώτηση «σε ποιο επίπεδο γνώσης των αγγλικών βρίσκεστε» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση για την δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά/ γερμανικά) το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι το επίπεδό τους βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το μέτριο. Τέλος, στην ερώτηση «ποιο είναι το επίπεδο γνώσης σας στην χρήση Η/ Υ» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο (πίνακας 1). Μαθήματα. Στην ερώτηση «αν διευκρινίζονται οι στόχοι των μαθημάτων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι διευκρινίζονται σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «η ύλη που διδάσκεται είναι καλά οργανωμένη» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η οργάνωσή τους βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «αν τα εκπαιδευτικά βοηθήματα χορηγούνται εγκαίρως» το μεγαλύτερο ποσοστό κυμάνθηκε στην απάντηση «μέτρια». Στην ερώτηση «πόσο ικανοποιητικό βρίσκεται το κύριο βιβλίο/ ή τις σημειώσεις» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκει το κύριο βιβλίο/ ή σημειώσεις μέτριο/ ή ες. Στην ερώτηση «τα θέματα των γραπτών ή προφορικών εργασιών σας δίνονται εγκαίρως» το μεγαλύτερο ποσοστό αξιολόγησε μετρίως την συνέπεια. Στην ερώτηση «η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών είναι λογική» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι πολύ λογική. Στην ερώτηση «αν υπάρχει ερευνητικό υλικό σχετικό με τις εργασίες σας στη βιβλιοθήκη» το μεγαλύτερο ποσοστό το αξιολόγησε ως μέτριο. Στην ερώτηση «αν υπάρχει καθοδήγηση από τους διδάσκοντες» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η καθοδήγηση τους καλύπτει μετρίως. Στην ερώτηση «τα σχόλια των διδασκόντων είναι εποικοδομητικά και αναλυτικά» το μεγαλύτερο ποσοστό τα αξιολόγησε επίσης μετρίως. Στην ερώτηση «οι εργασίες σας βοηθούν στο να κατανοήσετε το αντικείμενο διδασκαλίας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τους βοηθάει σε μέτριο επίπεδο (πίνακας 1). Διδάσκοντες Στην ερώτηση «αν οργανώνουν καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «επιτυγχάνουν να εγείρουν το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι αυτό συμβαίνει σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «αναλύουν και παρουσιάζουν τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διατυπώσουν απορίες και να αναπτύξουν την κρίση τους» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τους ενθαρρύνουν σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους» το μεγαλύτερο

6 ποσοστό απάντησε ότι ήταν πολύ συνεπείς προς αυτές. Στην ερώτηση «για το εάν είναι γενικά προσιτοί στους φοιτητές» το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους διδάσκοντες» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Η αξιολόγηση της «διαφάνειας των κριτηρίων βαθμολόγησης» ήταν μέτρια (πίνακας 1). Εργαστήρια Στην ερώτηση «είναι επαρκείς ο εξοπλισμός των εργαστηρίων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι σε μέτρια επίπεδα. Στην ερώτηση «αν είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός των προγραμματισμένων ωρών» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι διαθέσιμα (πίνακας 1). Σπουδαστήριο/ Βιβλιοθήκη Στην ερώτηση «είναι επαρκής ο εξοπλισμός του σπουδαστηρίου» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως είναι σε μέτρια επίπεδα. Στην ερώτηση «είναι επαρκής η κάλυψη των αναγκών σας από την βιβλιοθήκη για την βιβλιογραφία που χρειάζεστε στις εργασίες σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «είναι ενημερωμένη η βιβλιοθήκη σε βιβλιογραφία σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι ενημερωμένη σε μέτρια επίπεδα (πίνακας 1). Πρόγραμμα σπουδών Στην ερώτηση «πως θεωρείται το πρόγραμμα σπουδών σας» η συντριπτική πλειοψηφία το θεωρεί από μη ικανοποιητικό έως απαράδεκτο. Στην ερώτηση «κατά πόσο ανταποκρίνεται το πλήθος των μαθημάτων του προγράμματος στις ανάγκες των σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ανταποκρίνεται μέτρια (πίνακας 1). Στην ερώτηση «πιστεύετε πως πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών σας» η πλειοψηφία απάντησε ότι πρέπει να αφαιρεθεί (πίνακας 2). Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο μάθημα το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι λογοτεχνίες και αμέσως μετά η δεύτερη ξένη γλώσσα. Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι πρέπει να προστεθεί κάποιο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν πρέπει να προστεθεί (πίνακας 2). Στην ερώτηση «τον οδηγό σπουδών τον προμηθεύεστε εγκαίρως» περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές απάντησαν ότι δεν τον προμηθεύονται εγκαίρως (πίνακας 2). Γραμματεία Στην ερώτηση «πόσο αποτελεσματικές θεωρείται πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες της γραμματείας του τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές οι υπηρεσίες. Στην ερώτηση «πόσο αποτελεσματικό είναι το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας του τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών» περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές που απάντησαν θεωρούν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό (πίνακας 1). Μεταπτυχιακά προγράμματα Στην ερώτηση «γνωρίζετε αν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με το τμήμα σας στην Ελλάδα» το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι γνωρίζει. Στην ερώτηση «θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα» η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα. Στην ερώτηση «γνωρίζετε αν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με το τμήμα σας στο εξωτερικό» οι μισοί φοιτητές απάντησαν ότι γνωρίζουν και οι άλλοι μισοί ότι δεν γνωρίζουν. Στην ερώτηση «θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει (πίνακας 2). Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό (56,4%) επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.

7 3. Συμπεράσματα Έχοντας ολοκληρώσει τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και μελετώντας τα αποτελέσματα, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αδρομερώς περιγραφόμενα δεν αναδεικνύουν ιδιαίτερα ακραίες τάσεις, στάσεις, απόψεις και καταστάσεις. Αντιθέτως, πλην αναμενόμενων αποτελεσμάτων όπως λόγου χάρη στην ερώτηση για την ύπαρξη μεταπτυχιακών επιλογών στις απαντήσεις των σπουδαστών κυριαρχεί η επιλογή «μέτρια, μέτριος α -ο». Τα σημαντικότερα ευρήματα έτσι όπως τα καταγράψαμε- είναι τα εξής: από τις απαντήσεις των φοιτητών διαφαίνεται η τάση ενασχόλησης με την τεχνολογία και επιβεβαιώνει τον τίτλο της κοινωνίας ως «κοινωνίας της πληροφόρησης», στην οποία η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες παίζει εξέχοντα ρόλο. Δηλωτικό του ως άνω συμπεράσματος είναι η πολύ καλή γνώση θεμάτων που άπτονται στην χρήση Η/ Υ, την οποία σύμφωνα με τις απαντήσεις τους φαίνεται να έχουν οι σπουδαστές που ερωτήθηκαν. Επιπλέον, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η δεύτερη κατεύθυνση της σχολής, αυτή των Συστημάτων Πληροφόρησης, έναντι της παραδοσιακής κατεύθυνσης της κλασικής Βιβλιοθηκονομίας σύμφωνα με τις απαντήσεις σε ερώτηση για τα μαθήματα που κατά τη γνώμη των σπουδαστών οφείλουν να αφαιρεθούν. Όλα τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα και με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών και η ανταπόκριση του πλήθους των μαθημάτων στις ανάγκες αυτού του προγράμματος, θεωρούνται μη ικανοποιητικά. Η εικόνα που αποτυπώνεται, κάνει εμφανή την ανάγκη των σπουδαστών για μαθήματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στους νέους ρόλους του επαγγέλματος, όπως τους υπαγορεύουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Εντούτοις, παρόλο που θεωρείται αναγκαία η μετατόπιση στην κατάρτιση των νέων βιβλιοθηκονόμων προκειμένου να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις, παρόλο που αυτές οι νέες απαιτήσεις ορίζονται από μία «κοινωνία της πληροφορίας» στην οποία δικαιωματικά οι απόφοιτοι σχολών Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης θεωρούνται αρμόδιοι να επιτελέσουν κάποιο έργο, θεσμικά, νομοθετικά και κοινωνικά κωλύματα αποτελούν τροχοπέδη στην βελτίωση και την πρόοδο των αντίστοιχων σπουδών. Η ανάγκη κάλυψης αυτής της ασυμμετρίας αποτυπώνεται στην τελευταία θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου, όπου οι σπουδαστές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την συνέχιση των σπουδών τους σε ένα μεταπτυχιακό επίπεδο και ταυτοχρόνως την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και εντός του ελλαδικού χώρου. Με τις απαντήσεις τους αυτές αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν επιθυμούν γιατί δηλώνουν πως το επιθυμούν να συνεχίσουν και να διευρύνουν τις σπουδές τους.

8 Πίνακας 1 KΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ/ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 17,9% 16,4% 23,9% 27,6% 14,2% - 1,5% 3,7% 10,4% 84,3% 3,7% 3,0% 13,4% 35,8% 44,0% ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1,5% 9,7% 27,6% 46,3% 14,9% 22,4% 32,1% 30,6% 12,7% 2,2% ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 0,7% 5,2% 26,9% 42,5% 24,6% ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 13,4% 15,7% 53,0% 15,7% 2,2% ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ 8,2% 27,6% 47,8% 14,2% 2,2% ΕΓΚΑΙΡΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 16,4% 20,1% 37,3% 17,9% 8,2% ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ/ 35,1% 24,6% 27,6% 10,4% 2,2% ΕΓΚΑΙΡΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3,7% 9,0% 44,0% 33,6% 9,7% 3,7% 11,9% 35,1% 36,6% 12,7% 5,2% 18,7% 45,5% 23,9% 6,7% ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΠΟ 6,7% 23,1% 46,3% 19,4% 4,5% ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 9,0% 26,1% 40,3% 17,2% 7,5% ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥ 11,9% 17,9% 32,1% 29,1% 9,0%

9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 3,7% 27,6% 47,8% 19,4% 1,5% 20,9% 23,1% 38,1% 15,7% 2,2% ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕ 11,25 23,9% 32,8% 29,9% 2,2% ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 13,4% 20,1% 38,8% 22,4% 5,2% 6,0% 22,4% 32,1% 30,6% 9,0% 11,2% 23,9% 44,8% 14,9% 4,5% 53,7% 19,4% 14,2% 9,0% 3,7% 20,9% 16,4% 39,6% 16,4% 6,7% 11,9% 12,7% 29,1% 18,7% 27,6% 47,0% 19,4% 23,9% 9,0% 0,7% 20,9% 26,9% 34,3% 12,7% 5,2% 7,5% 26,9% 44,0% 15,4% 2,2% 9,0% 21,6% 32,8% 20,1% 16,4% ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25,4% 25,4% 33,6% 14,9% 0,7%

10 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23,9% 27,6% 28,4% 17,9% 2,2% 33,6% 22,4% 21,6% 17,2% 5,2% 53,0% 19,4% 20,1% 6,0% 1,5% Πίνακας 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ 64,2% 21,6% 14,2% ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ 11,9% 60,4% 27,6% ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 28,4% 54,5% 15,7% ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 62,7% 35,1% 2,2% ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 80,6% 15,7% 2,2% ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 50,0% 47,8% 2,2%

11 ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 68,7% 29,1% 2,2% Βιβλιογραφία ΑΤΕΙ. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙ, Εθνικό Μετσόβιο. Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λειτουργίας του προγράμματος από τους φοιτητές Μαρτίου 2007.<www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/erotimatologia/programma_apo_foit ites.doc >. Ελληνική δημοκρατία. Α.Δ.Ι.Π. Αρχή διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανάλυση Κριτηρίων διασφάλισης Κριτηρίων Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων. Αθήνα:Εθνικό Τυπογραφείο,2007. Ελληνική δημοκρατία. Οδηγίες για την σύνταξη Προγράμματος Σπουδών. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο,2006. Καπλάνης, Σ. Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η διαχείριση της ποιότητας και η αξιολόγηση της ως θεσμικές διαδικασίες στα Πανεπιστήμια.2003.in.gr.10 Απριλίου 2007.<www.lib.teipat.gr/JeanMon/Papers/ChapterI.pdf>. Μαυράκης Γ. Βασίλης. Ανάλυση δεδομένων στην Επιστημονική έρευνα με τη χρήση του spss. Αθήνα: Gutenberg, Παπαθεοδοσίου, Θ. Τεχνολογική Εκπαίδευση. Αθήνα:{χ.ό.}, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κείμενο συζήτησης για τη θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος και Φορέα Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 12 Μαρτίου 2002.in.gr.Πανεπιστήμο Κρήτης.10 Απριλίου 2007.< Πιέρρος Σπύρος. Μεθοδολογία έρευνας στη βιβλιοθηκονομία. Σίνδος: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σχέδιο Νόμου «διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων παράρτημα διπλώματος» 2005.in.gr.26 Μαρτίου <www.greektechforum.com>. Τόγια, Α. Ι. Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία Είδη Βιβλιοθηκών. Σίνδος: ΤΕΙ, 1997 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τομέας Έρευνας και Αξιολόγησης in.gr. 26 Μαρτίου 2007.<http://athena.pi.ac.cy/eereunamain.htm>.Λίστα αναφορών. Αλφαβητική σειρά των αναφορών. Hallam, G. και H. Partrige. Great expectations? Developing a profile of the 21st century library and information student: a Queensland University of Technology case study. Εργασία στο World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council Libraries - A voyage of discovery, August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway, <http://www.ifla.org/iv/ifla71/papers/047e-hallam_partridge.pdf

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημητριάδης Σωτήριος «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας» Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ

Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟΔΙΠ - ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Προβολή Απογραφικού Δελτίου Μαθήματος (Χειμερινό εξάμηνο 2015-2016) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-Θ Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης

Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ. Θεοδωράκης Γιάννης Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση στο ΠΘ. Το μέλλον των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ Θεοδωράκης Γιάννης ΤΙ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΩΡΗΘΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΕ 10 ΑΠΟ ΤΑ 16 ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές

Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές Οι πληροφοριακές ανάγκες των αναγνωστών τωv ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα: Η περίπτωση του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μέρος Α' προπτυχιακοί φοιτητές ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΡΛΗ 1 & ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕΡΡΗ" Περίληψη Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από:

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ A) ΓΕΝΙΚΑ (Παρακαλούμε δώστε την απάντηση σας τοποθετώντας ένα Χ ) 1) Φύλο : Άνδρας Γυναίκα 2) Τόπος Μονίμου διαμονής. 3) Έτος εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για το υποέργο: «Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξης» Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία

TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας. Γιατρομανωλάκη Γεωργία TEI ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση του τμήματος Μηχανολογίας Γιατρομανωλάκη Γεωργία Ηράκλειο 211 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....σελ. 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....σελ. 3-4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο :"Αποτελέσματα ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Διδασκόντων".......σελ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ: Πρώτα αποτελέσματα Μαργαρίτα Χατζηλία hatzilia@admin.teithe.gr Δώρα Πλακωτάρη dora@admin.teithe.gr Μανώλης Γαρουφάλλου mgarou@libd.teithe.gr Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας

Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας Δρ. Στριμπάκος Νικόλαος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο Γεώργιος Γαϊτάνος Μάθημα Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφής επιστημονικής μελέτης Κωδικός 1799 Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινό Εξάμηνο Α. Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος 4186/19-9-013 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΛΕΙΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου

2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 2 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 3 4 Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου Προσωπική Αναφορά για εύρεση ΜΒΑ Προσωπική Αναφορά Ράπτη Ευάγγελου 5 Το παρόν αποτελεί προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» Διευθυντής ΠΜΣ Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αξιολόγηση της ποιότητας των Υπηρεσιών. Χρήστος Κωνσταντάτος

Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αξιολόγηση της ποιότητας των Υπηρεσιών. Χρήστος Κωνσταντάτος Η διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Αξιολόγηση της ποιότητας των Υπηρεσιών Χρήστος Κωνσταντάτος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ασπάστηκε την ανάγκη ενός εσωτερικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 12. Παραρτήματα 131 132 12-1. Ερωτηματολόγια/Απογραφικά Δελτία/ Οδηγός Συνέντευξης μελών ΔΕΠ 12-1.1 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος /Διδασκαλίας από τους προπτυχιακούς φοιτητές ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Ί ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1997. Βασικός στόχος της είναι η ανάπτυξη των συλλογών και των υπηρεσιών της έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα προγράµµατα σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΛΗ ΔΙΙΚΗΣΗΣ & ΙΚΝΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΝΙΑΣ ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΝΤΩΝ ΑΠ ΤΥΣ ΦΙΤΗΤΕΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 8:15-9:00 Έρευνα και συγγραφή Εργασίας Α ομάδα, Αίθ. 6 Πολυδωράτου

Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 8:15-9:00 Έρευνα και συγγραφή Εργασίας Α ομάδα, Αίθ. 6 Πολυδωράτου Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή 8:15-9:00 Έρευνα και συγγραφή Εργασίας Α ομάδα, Εισαγωγή στην πληροφορική Α ομάδα, Αίθ. 5 Βιβλιοθήκες και κοινωνία 9:00-9:45 Εισαγωγή στην Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή

Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Η αξιολόγηση μέσα από τα μάτια του φοιτητή Βασιλική Ποθητού, Στ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Ετεοκλής Καλιμάνης, Δ εξάμηνο ΤΕΞΓΔΕ Στέφανος Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής ΤΕΞΓΔΕ και ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Ηπείρου Τι και γιατί; Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα