Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους."

Transcript

1 Η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τις προπτυχιακές σπουδές τους. Αντιγόνη Ματουσίδου Θεσσαλονίκη Άνω Τούμπα Γρηγορίου Στεφάνου 13 Περίληψη Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, οι καθηγητές, οι υποδομές, τα μεταπτυχιακά προγράμματα πολλές φορές καθορίζουν και την οντότητα των τμημάτων. Πώς όμως οι σπουδαστές αξιολογούν τα τμήματά τους; Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να καταγραφεί η άποψη των σπουδαστών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΑΤΕΙΘ για την σχολή τους. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουμε σε κάποια συμπεράσματα, σχετικά με την αξιολόγηση του τμήματος από τους σπουδαστές. Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα γεγονός ότι οι περισσότεροι σπουδαστές του τμήματος έχουν την τάση να επιλέγουν μαθήματα που κλείνουν στην δεύτερη κατεύθυνση της σχολής που είναι η επιστήμη της πληροφόρησης, καθώς επίσης θεωρούν το πρόγραμμα σπουδών τους από μη ικανοποιητικό έως απαράδεκτο. Στην έρευνα υπάρχει ιστορική αναδρομή του τμήματος της Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και την πορεία των ΤΕΙ από την δημιουργία τους μέχρι την προσπάθεια ανωτατοποίησης τους. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα σπουδαστών (σύνολο 160) του τρίτου έτους φοίτησης.

2 Abstract The programme of studies, the professors, the infrastructure and the postgraduate programmes more often than not define the entity of departments. However, how do students evaluate their departments? The results of the research help us to draw a number of conclusions, regarding the evaluation of the department by the students. The most important finding of this study is the fact that most students tend to select modules that are linked with the secondary subject of the department, i.e. Information Technology as well as the fact that they regard the program of studies as unsatisfactory or even unacceptable. This study features a historical retrospect of the department of Library Science and Information Technology of ΑΤΕΙΘ as well as the development of ΤΕΙ from their opening until the attempt for their upgrading. A questionnaire, which was administered to a sample of 3 rd year students (160 in total), was selected in order to carry out the research. Keywords:Πρόγραμμα σπουδών, προπτυχιακές σπουδές, αξιολόγηση σπουδών, σπουδαστές βιβλιοθηκονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, curriculum, undergraduate studies, evaluation of studies, students of librarianship, Library Science and Information Systems. 1. Εισαγωγή Το θέμα της εργασίας είναι εμπνευσμένο κατά κύριο λόγο από τις πολύωρες συζητήσεις με τους συμφοιτητές μου, που άπτονταν ζητήματα της σχολής μας, από τα άμεσα, πρακτικά και καθημερινά θέματα έως το πρόγραμμα των σπουδών, την ανωτατοποίση των Τ.Ε.Ι και τα εργασιακά δικαιώματά μας. Η αλλαγή που συντελείται στο πεδίο της γνώσης και της διαχείρισης της πληροφορίας επηρεάζει πολλούς γνωστικούς τομείς, ένας εκ των οποίων είναι αυτός της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Πληροφόρησης. Ως εκ τούτου, θεωρήθηκε σημαντικό να ερευνηθεί η ως άνω αλλαγή όπως αυτή αποτυπώνεται στην άποψη των σπουδαστών της σχολή μας για τις σπουδές τους, καθώς η αξιολόγηση των σπουδών από τους σπουδαστές στηρίζεται στην ύπαρξη συγκεκριμένων προσδοκιών, οι οποίες διαμορφώνονται μέσα στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής και είτε πραγματοποιούνται, είτε ματαιώνονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή της άποψης των σπουδαστών για την δυνατότητα της σχολής τους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των σπουδών, και κατ επέκτασιν η καταγραφή της άποψής τους γενικά για την σχολή τους, τα

3 μαθήματα, τις μεθόδους διεξαγωγής των μαθημάτων, τους ίδιους τους διδάσκοντες, και επιπλέον η καταγραφή της πρόθεσής τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πλαίσιο κάποιου μεταπτυχιακού προγράμματος σε αντικείμενο σχετικό με τη σχολή Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης περιλαμβάνει δυο κατηγορίες μαθημάτων: τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία διακρίνονται σε μαθήματα εργαστηρίων, μαθήματα θεωριών, μικτά (εργαστήρια και θεωρίες) και υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής. Αυτή η ομαδοποίηση αφορά το πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος Απο το ακαδημαϊκό έτος το πρόγραμμα σπουδών έχει αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα γενικής παιδείας, τα οποία επιπρόσθετα σχετίζονται και με την υποδομή, το περιβάλλον του βιβλίου και των βιβλιοθηκών και το μάνατζμεντ είναι τα εξής: Εισαγωγή στη βιβλιοθηκονομία Είδη βιβλιοθηκών, Ιστορία βιβλιοθηκών, Ιστορία ελληνικής τυπογραφίας, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικά μέσα Ι, Οπτικοακουστικά μέσα ΙΙ, Εισαγωγή στη θεματική επεξεργασία υλικού, Ελληνική λογοτεχνία Ι, Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ, Ιστορία γραφής, Νόμοι και βιβλιοθήκες, Ανάπτυξη και διαχείριση συλλογής, Παγκόσμια λογοτεχνία Ι, Παγκόσμια λογοτεχνία ΙΙ, Αρχειονομία Ι, Αρχειονομία ΙΙ, Παραγωγή εντύπου, Προστασία και συντήρηση υλικού, Ιστορία ελληνικού πολιτισμού, Εξελικτική ψυχολογία και αναγνώστης, Λογοτεχνία για παιδιά, Δημόσιες σχέσεις- Επικοινωνία, Σεμινάριο τελειοφοίτων, Αγγλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Αγγλικά για βιβλιοθηκονόμους Ορολογία. Τα μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση και διάδοση της πληροφόρησης, την τεχνολογία της πληροφόρησης, την οργάνωση του υλικού, είναι τα εξής: Εισαγωγή στην τεχνολογία των πληροφοριών, Ελληνικές γενικές πηγές πληροφόρησης, Ξένες γενικές πηγές πληροφόρησης, Επεξεργασία κειμένου, Περιγραφική καταλογογράφηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Ταξινομικά συστήματα Ι, ΙΙ, Επιστήμη της πληροφόρησης, Αυτοματισμός διοικητικών υπηρεσιών βιβλιοθηκών, Θεματική ευρετηρίαση Ι, ΙΙ, Βιβλιοθηκονομικές εφαρμογές Ι, ΙΙ, Αυτοματισμός βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών, Πληροφόρηση- κοινωνικές επιστήμες, Μέθοδοι έρευνας για τις βιβλιοθήκες, Επικοινωνίες- δίκτυα, Πληροφόρηση- θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, Πληροφόρηση- Ανθρωπιστικές επιστήμες, Ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων, συνθετική επεξεργασία υλικού. Τέλος, τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής σχετίζονται με τις ξένες γλώσσες και είναι τα ακόλουθα: Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Γαλλικά για βιβλιοθηκονόμους- ορολογία, Γερμανικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Γερμανικά για βιβλιοθηκονόμους- ορολογία. (ΑΤΕΙ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, σ.1)

4 2. Μεθοδολογία έρευνας Η συλλογή δεδομένων στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου, το οποίο αποτελεί μια από τις πλέον συνηθισμένες τεχνικές με κύριο πλεονέκτημα την αμεσότητα στην συμπλήρωσή του και επομένως την αμεσότητα και ταχύτητα στη συγκέντρωση των δεδομένων της έρευνας. Tα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από τους σπουδαστές του τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο έρευνας αποτέλεσαν οι σπουδαστές που διανύουν το πέμπτο και έκτο εξάμηνο σπουδών τους κατά το ακαδημαϊκό έτος Η συγκεκριμένη επιλογή πραγματοποιήθηκε αφενός γιατί οι σπουδαστές του 3 ου έτους συγκριτικά με αυτούς των μικρότερων εξαμήνων έχουν παρακολουθήσει πολύ μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων και ως εκ τούτου έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από την λειτουργία της σχολής και επιπλέον η ηλικία τους τούς επιτρέπει να κρίνουν πιο ορθά τα δεδομένα της σχολής τους. Αφετέρου, εξαιτίας των υποχρεώσεων των φοιτητών των μεγαλύτερων εξαμήνων (π.χ. πρακτική άσκηση), δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολος ο εντοπισμός τους ενώ οι σπουδαστές του 3 ου έτους έχουν συχνότερη παρουσία από αυτούς των μεγαλύτερων εξαμήνων. Στην έρευνά μας θεωρήσαμε ότι το ερωτηματολόγιο θα μπορούσε να μας δώσει σαφή εικόνα για την άποψη των σπουδαστών. Για την δημιουργία του βασιστήκαμε σε ερωτηματολόγια προηγούμενων ερευνών και κυρίως στα πιλοτικά ερωτηματολόγια που έχουν κυκλοφορήσει από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Στο ερωτηματολόγιο θέσαμε 43 ερωτήσεις κλειστού τύπου και 2 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι οποίες χωρίστηκαν σε οχτώ θεματικές ενότητες, που είναι οι εξής: α) οι φοιτητές. Σε αυτήν την ενότητα οιερωτήσεις πουτέθηκαν είχαν στόχο να μας δώσουν το γενικό προφίλ των φοιτητών της σχολής, την συχνότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και το επίπεδο γνώσης τους στις ξένες γλώσσες, β) τα μαθήματα. Στην ενότητα αυτή οι ερωτήσεις μας αποσκοπούσαν στην καταγραφή κάθε θέματος σχετικό με τα μαθήματα, από την οργάνωση της ύλης, μέχρι τις εργασίες και τις σημειώσεις που διανέμονται, γ) οι διδάσκοντες. Στην ενότητα αυτή συγκεντρώσαμε ερωτήσεις που παρέχουν την γενική εκτίμηση του έργου των διδασκόντων, δ) τα εργαστήρια. Σε αυτήν την ενότητα προσπαθήσαμε να καταγράψουμε την εκτίμηση των υποδομών των εργαστηριακών μαθημάτων, ε) το σπουδαστήριο. Για την ενότητα αυτή τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την επάρκεια του σπουδαστηρίου ως προς την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από τις σπουδές, στ) το πρόγραμμα σπουδών, Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές ερωτήθηκαν άμεσα για την άποψή τους σχετικά με το πρόγραμμα και την ανάγκη αφαίρεσης ή εισαγωγής νέων μαθημάτων, ζ) η γραμματεία. Εδώ οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στην διερεύνηση του επιπέδου ικανοποίησης των φοιτητών σχετικά με την εξυπηρέτηση τους από την γραμματεία της σχολής, η) τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Στη θεματική αυτή ενότητα οι ερωτήσεις διερευνούσαν την πληροφόρηση των φοιτητών σχετικά με την ύπαρξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο εσωτερικό ή εξωτερικό (σε σχέση πάντα με το αντικείμενο της σχολής) και την ανάγκη και επιθυμία των φοιτητών για τη δημιουργία κάποιου ανάλογου προγράμματος στη χώρα μας. Θεωρήσαμε ότι αυτές οι θεματικές ενότητες καλύπτουν τις βασικότερες παραμέτρους στη διαμόρφωση της αντιπροσωπευτικής εικόνας της σχολής υπό το πρίσμα των φοιτητών της.

5 2.1. Αποτελέσματα έρευνας Μετά την δημιουργία του ερωτηματολογίου, την επιλογή του προγράμματος επεξεργασίας των δεδομένων και την κωδικοποίηση αυτών, αρχίσαμε να αναλύουμε τα αποτελέσματα. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά τα σημαντικότερα ευρήματα διότι δεν μπορούμε να κάνουμε εκτενή αναφορά σε όλα τα αποτελέσματα. Στην έρευνα απάντησαν συνολικά 134 άτομα, από τα οποία: 77 είναι στο 5 ο εξάμηνο(18 άνδρες και 60 γυναίκες) και 56 είναι στο 6 ο εξάμηνο(12 άνδρες και 44 γυναίκες) Φοιτητές: Στην ερώτηση «πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις παραδόσεις των θεωρητικών μαθημάτων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τα παρακολουθούν σε μέτρια συχνότητα, ενώ στην ερώτηση «πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις παραδόσεις των εργαστηρίων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι παρακολουθεί πάρα πολύ τακτικά. Στην ερώτηση «ανταποκρίνομαι στις γραπτές εργασίες/ ασκήσεις» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ανταποκρίνονται πάρα πολύ. Στην ερώτηση «σε ποιο επίπεδο γνώσης των αγγλικών βρίσκεστε» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ στην αντίστοιχη ερώτηση για την δεύτερη ξένη γλώσσα (γαλλικά/ γερμανικά) το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι το επίπεδό τους βρίσκεται πολύ πιο κάτω από το μέτριο. Τέλος, στην ερώτηση «ποιο είναι το επίπεδο γνώσης σας στην χρήση Η/ Υ» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο (πίνακας 1). Μαθήματα. Στην ερώτηση «αν διευκρινίζονται οι στόχοι των μαθημάτων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι διευκρινίζονται σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «η ύλη που διδάσκεται είναι καλά οργανωμένη» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η οργάνωσή τους βρίσκεται σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «αν τα εκπαιδευτικά βοηθήματα χορηγούνται εγκαίρως» το μεγαλύτερο ποσοστό κυμάνθηκε στην απάντηση «μέτρια». Στην ερώτηση «πόσο ικανοποιητικό βρίσκεται το κύριο βιβλίο/ ή τις σημειώσεις» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι βρίσκει το κύριο βιβλίο/ ή σημειώσεις μέτριο/ ή ες. Στην ερώτηση «τα θέματα των γραπτών ή προφορικών εργασιών σας δίνονται εγκαίρως» το μεγαλύτερο ποσοστό αξιολόγησε μετρίως την συνέπεια. Στην ερώτηση «η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών είναι λογική» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι πολύ λογική. Στην ερώτηση «αν υπάρχει ερευνητικό υλικό σχετικό με τις εργασίες σας στη βιβλιοθήκη» το μεγαλύτερο ποσοστό το αξιολόγησε ως μέτριο. Στην ερώτηση «αν υπάρχει καθοδήγηση από τους διδάσκοντες» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι η καθοδήγηση τους καλύπτει μετρίως. Στην ερώτηση «τα σχόλια των διδασκόντων είναι εποικοδομητικά και αναλυτικά» το μεγαλύτερο ποσοστό τα αξιολόγησε επίσης μετρίως. Στην ερώτηση «οι εργασίες σας βοηθούν στο να κατανοήσετε το αντικείμενο διδασκαλίας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τους βοηθάει σε μέτριο επίπεδο (πίνακας 1). Διδάσκοντες Στην ερώτηση «αν οργανώνουν καλά την παρουσίαση της ύλης στα μαθήματα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «επιτυγχάνουν να εγείρουν το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι αυτό συμβαίνει σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «αναλύουν και παρουσιάζουν τις έννοιες με τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιμοποιώντας παραδείγματα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «ενθαρρύνουν τους φοιτητές να διατυπώσουν απορίες και να αναπτύξουν την κρίση τους» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι τους ενθαρρύνουν σε ένα μέτριο επίπεδο. Στην ερώτηση «ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους» το μεγαλύτερο

6 ποσοστό απάντησε ότι ήταν πολύ συνεπείς προς αυτές. Στην ερώτηση «για το εάν είναι γενικά προσιτοί στους φοιτητές» το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «υπάρχουν ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους διδάσκοντες» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Η αξιολόγηση της «διαφάνειας των κριτηρίων βαθμολόγησης» ήταν μέτρια (πίνακας 1). Εργαστήρια Στην ερώτηση «είναι επαρκείς ο εξοπλισμός των εργαστηρίων» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι σε μέτρια επίπεδα. Στην ερώτηση «αν είναι διαθέσιμα τα εργαστήρια του μαθήματος για χρήση εκτός των προγραμματισμένων ωρών» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι διαθέσιμα (πίνακας 1). Σπουδαστήριο/ Βιβλιοθήκη Στην ερώτηση «είναι επαρκής ο εξοπλισμός του σπουδαστηρίου» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε πως είναι σε μέτρια επίπεδα. Στην ερώτηση «είναι επαρκής η κάλυψη των αναγκών σας από την βιβλιοθήκη για την βιβλιογραφία που χρειάζεστε στις εργασίες σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε μέτρια. Στην ερώτηση «είναι ενημερωμένη η βιβλιοθήκη σε βιβλιογραφία σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι είναι ενημερωμένη σε μέτρια επίπεδα (πίνακας 1). Πρόγραμμα σπουδών Στην ερώτηση «πως θεωρείται το πρόγραμμα σπουδών σας» η συντριπτική πλειοψηφία το θεωρεί από μη ικανοποιητικό έως απαράδεκτο. Στην ερώτηση «κατά πόσο ανταποκρίνεται το πλήθος των μαθημάτων του προγράμματος στις ανάγκες των σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι ανταποκρίνεται μέτρια (πίνακας 1). Στην ερώτηση «πιστεύετε πως πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών σας» η πλειοψηφία απάντησε ότι πρέπει να αφαιρεθεί (πίνακας 2). Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι πρέπει να αφαιρεθεί κάποιο μάθημα το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι λογοτεχνίες και αμέσως μετά η δεύτερη ξένη γλώσσα. Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι πρέπει να προστεθεί κάποιο μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών σας» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν πρέπει να προστεθεί (πίνακας 2). Στην ερώτηση «τον οδηγό σπουδών τον προμηθεύεστε εγκαίρως» περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές απάντησαν ότι δεν τον προμηθεύονται εγκαίρως (πίνακας 2). Γραμματεία Στην ερώτηση «πόσο αποτελεσματικές θεωρείται πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες της γραμματείας του τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικές οι υπηρεσίες. Στην ερώτηση «πόσο αποτελεσματικό είναι το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας του τμήματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών» περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές που απάντησαν θεωρούν ότι δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό (πίνακας 1). Μεταπτυχιακά προγράμματα Στην ερώτηση «γνωρίζετε αν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με το τμήμα σας στην Ελλάδα» το μεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε ότι γνωρίζει. Στην ερώτηση «θεωρείται ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα» η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα. Στην ερώτηση «γνωρίζετε αν υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε αντικείμενο σχετικό με το τμήμα σας στο εξωτερικό» οι μισοί φοιτητές απάντησαν ότι γνωρίζουν και οι άλλοι μισοί ότι δεν γνωρίζουν. Στην ερώτηση «θα θέλατε να παρακολουθήσετε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα» το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει (πίνακας 2). Από τους φοιτητές που απάντησαν ότι θα ήθελαν να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το μεγαλύτερο ποσοστό (56,4%) επιθυμεί να παρακολουθήσει στην Ελλάδα.

7 3. Συμπεράσματα Έχοντας ολοκληρώσει τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων και μελετώντας τα αποτελέσματα, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αδρομερώς περιγραφόμενα δεν αναδεικνύουν ιδιαίτερα ακραίες τάσεις, στάσεις, απόψεις και καταστάσεις. Αντιθέτως, πλην αναμενόμενων αποτελεσμάτων όπως λόγου χάρη στην ερώτηση για την ύπαρξη μεταπτυχιακών επιλογών στις απαντήσεις των σπουδαστών κυριαρχεί η επιλογή «μέτρια, μέτριος α -ο». Τα σημαντικότερα ευρήματα έτσι όπως τα καταγράψαμε- είναι τα εξής: από τις απαντήσεις των φοιτητών διαφαίνεται η τάση ενασχόλησης με την τεχνολογία και επιβεβαιώνει τον τίτλο της κοινωνίας ως «κοινωνίας της πληροφόρησης», στην οποία η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες παίζει εξέχοντα ρόλο. Δηλωτικό του ως άνω συμπεράσματος είναι η πολύ καλή γνώση θεμάτων που άπτονται στην χρήση Η/ Υ, την οποία σύμφωνα με τις απαντήσεις τους φαίνεται να έχουν οι σπουδαστές που ερωτήθηκαν. Επιπλέον, φαίνεται να κερδίζει έδαφος η δεύτερη κατεύθυνση της σχολής, αυτή των Συστημάτων Πληροφόρησης, έναντι της παραδοσιακής κατεύθυνσης της κλασικής Βιβλιοθηκονομίας σύμφωνα με τις απαντήσεις σε ερώτηση για τα μαθήματα που κατά τη γνώμη των σπουδαστών οφείλουν να αφαιρεθούν. Όλα τα παραπάνω σχετίζονται άμεσα και με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών και η ανταπόκριση του πλήθους των μαθημάτων στις ανάγκες αυτού του προγράμματος, θεωρούνται μη ικανοποιητικά. Η εικόνα που αποτυπώνεται, κάνει εμφανή την ανάγκη των σπουδαστών για μαθήματα, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέλθουν στους νέους ρόλους του επαγγέλματος, όπως τους υπαγορεύουν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Εντούτοις, παρόλο που θεωρείται αναγκαία η μετατόπιση στην κατάρτιση των νέων βιβλιοθηκονόμων προκειμένου να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες απαιτήσεις, παρόλο που αυτές οι νέες απαιτήσεις ορίζονται από μία «κοινωνία της πληροφορίας» στην οποία δικαιωματικά οι απόφοιτοι σχολών Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης θεωρούνται αρμόδιοι να επιτελέσουν κάποιο έργο, θεσμικά, νομοθετικά και κοινωνικά κωλύματα αποτελούν τροχοπέδη στην βελτίωση και την πρόοδο των αντίστοιχων σπουδών. Η ανάγκη κάλυψης αυτής της ασυμμετρίας αποτυπώνεται στην τελευταία θεματική ενότητα του ερωτηματολογίου, όπου οι σπουδαστές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την συνέχιση των σπουδών τους σε ένα μεταπτυχιακό επίπεδο και ταυτοχρόνως την ανάγκη ύπαρξης περισσότερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στα οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και εντός του ελλαδικού χώρου. Με τις απαντήσεις τους αυτές αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όταν επιθυμούν γιατί δηλώνουν πως το επιθυμούν να συνεχίσουν και να διευρύνουν τις σπουδές τους.

8 Πίνακας 1 KΑΘΟΛΟΥ/ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΛΙΓΟ/ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ/ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ/ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 17,9% 16,4% 23,9% 27,6% 14,2% - 1,5% 3,7% 10,4% 84,3% 3,7% 3,0% 13,4% 35,8% 44,0% ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ/ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1,5% 9,7% 27,6% 46,3% 14,9% 22,4% 32,1% 30,6% 12,7% 2,2% ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ 0,7% 5,2% 26,9% 42,5% 24,6% ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 13,4% 15,7% 53,0% 15,7% 2,2% ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΗΣ 8,2% 27,6% 47,8% 14,2% 2,2% ΕΓΚΑΙΡΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 16,4% 20,1% 37,3% 17,9% 8,2% ΚΥΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟ/ 35,1% 24,6% 27,6% 10,4% 2,2% ΕΓΚΑΙΡΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3,7% 9,0% 44,0% 33,6% 9,7% 3,7% 11,9% 35,1% 36,6% 12,7% 5,2% 18,7% 45,5% 23,9% 6,7% ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΠΟ 6,7% 23,1% 46,3% 19,4% 4,5% ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 9,0% 26,1% 40,3% 17,2% 7,5% ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥ 11,9% 17,9% 32,1% 29,1% 9,0%

9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 3,7% 27,6% 47,8% 19,4% 1,5% 20,9% 23,1% 38,1% 15,7% 2,2% ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕ 11,25 23,9% 32,8% 29,9% 2,2% ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 13,4% 20,1% 38,8% 22,4% 5,2% 6,0% 22,4% 32,1% 30,6% 9,0% 11,2% 23,9% 44,8% 14,9% 4,5% 53,7% 19,4% 14,2% 9,0% 3,7% 20,9% 16,4% 39,6% 16,4% 6,7% 11,9% 12,7% 29,1% 18,7% 27,6% 47,0% 19,4% 23,9% 9,0% 0,7% 20,9% 26,9% 34,3% 12,7% 5,2% 7,5% 26,9% 44,0% 15,4% 2,2% 9,0% 21,6% 32,8% 20,1% 16,4% ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 25,4% 25,4% 33,6% 14,9% 0,7%

10 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 23,9% 27,6% 28,4% 17,9% 2,2% 33,6% 22,4% 21,6% 17,2% 5,2% 53,0% 19,4% 20,1% 6,0% 1,5% Πίνακας 2 ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ 64,2% 21,6% 14,2% ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ 11,9% 60,4% 27,6% ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ 28,4% 54,5% 15,7% ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 62,7% 35,1% 2,2% ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 80,6% 15,7% 2,2% ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 50,0% 47,8% 2,2%

11 ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 68,7% 29,1% 2,2% Βιβλιογραφία ΑΤΕΙ. Οδηγός Σπουδών Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης. Θεσσαλονίκη: ΑΤΕΙ, Εθνικό Μετσόβιο. Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της λειτουργίας του προγράμματος από τους φοιτητές Μαρτίου 2007.<www.survey.ntua.gr/main/studies/environ/erotimatologia/programma_apo_foit ites.doc >. Ελληνική δημοκρατία. Α.Δ.Ι.Π. Αρχή διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ανάλυση Κριτηρίων διασφάλισης Κριτηρίων Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων. Αθήνα:Εθνικό Τυπογραφείο,2007. Ελληνική δημοκρατία. Οδηγίες για την σύνταξη Προγράμματος Σπουδών. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο,2006. Καπλάνης, Σ. Η ποιότητα της εκπαίδευσης, η διαχείριση της ποιότητας και η αξιολόγηση της ως θεσμικές διαδικασίες στα Πανεπιστήμια.2003.in.gr.10 Απριλίου 2007.<www.lib.teipat.gr/JeanMon/Papers/ChapterI.pdf>. Μαυράκης Γ. Βασίλης. Ανάλυση δεδομένων στην Επιστημονική έρευνα με τη χρήση του spss. Αθήνα: Gutenberg, Παπαθεοδοσίου, Θ. Τεχνολογική Εκπαίδευση. Αθήνα:{χ.ό.}, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κείμενο συζήτησης για τη θεσμοθέτηση Εθνικού Συστήματος και Φορέα Αξιολόγησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 12 Μαρτίου 2002.in.gr.Πανεπιστήμο Κρήτης.10 Απριλίου 2007.< Πιέρρος Σπύρος. Μεθοδολογία έρευνας στη βιβλιοθηκονομία. Σίνδος: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σχέδιο Νόμου «διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων παράρτημα διπλώματος» 2005.in.gr.26 Μαρτίου <www.greektechforum.com>. Τόγια, Α. Ι. Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομία Είδη Βιβλιοθηκών. Σίνδος: ΤΕΙ, 1997 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τομέας Έρευνας και Αξιολόγησης in.gr. 26 Μαρτίου 2007.<http://athena.pi.ac.cy/eereunamain.htm>.Λίστα αναφορών. Αλφαβητική σειρά των αναφορών. Hallam, G. και H. Partrige. Great expectations? Developing a profile of the 21st century library and information student: a Queensland University of Technology case study. Εργασία στο World Library and Information Congress: 71th IFLA General Conference and Council Libraries - A voyage of discovery, August 14th - 18th 2005, Oslo, Norway, <http://www.ifla.org/iv/ifla71/papers/047e-hallam_partridge.pdf

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες

Συστήματα Ελέγχου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων Εργασίες ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" Descriptive Statistics % Σαφήνεια στόχων 78,2 Κάλυψη Ύλης 81,1 Οργάνωση διδασκαλίας 84,0 Εκπαιδευτικό Υλικό 81,7 Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές

Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων & διδακτικού έργου από τους φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE Quality Assurance Unit Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Στατιστική επεξεργασία αξιολογήσεων μαθημάτων &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

FULL TIME 2012-2013 HRM

FULL TIME 2012-2013 HRM FULL TIME 2012-2013 HRM ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Mean (%) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Σαφήνεια στόχων 86,67% Κάλυψη Ύλης 80,00% Οργάνωση διδασκαλίας 86,67% Εκπαιδευτικό Υλικό 86,67% Έγκαιρη παράδοση εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Έτος Σπουδών: 39% 1ο έτος 433 39% 2ο έτος 110 10% 19% 15% 16% 3ο έτος 215

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 47 9 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο έτος 1 5ο έτος 1 Δ/Α 0 9 1ο έτος 2ο έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα

Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Ημερίδα: «Πληροφοριακό σύστημα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων: λειτουργία και συμπεράσματα Κώστας Βασιλάκης Αξιολόγηση μαθημάτων Η καταγραφή της άποψης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος

Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 16 Ακ. έτος 14-15 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Μέρος Θεωρία (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Θεωρία Αριθμών' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 638923 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 52 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης των Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα

Τίτλος εργασίας: Συγγραφική Ομάδα Τίτλος εργασίας: Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων (swot analysis) μέτρησης ικανοποίησης φοιτητών και εξωτερικής αξιολόγησης (μέσω ΑΔΙΠ), τμήματος ΑΕΙ Τ.Τ. (Τεχνολογικού Τομέα). Συγγραφική Ομάδα Μαρία Σιγάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της. ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση

Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της. ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση Πως αξιολογούν οι φοιτητές το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ: Συμπεράσματα από την εσωτερική αξιολόγηση Εισηγήτρια: Χαρά Κατελάνου, Μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση: Οι στόχοι του εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αξιολόγηση: ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2014-2015 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ Μέρος Εργαστήριο (μόνο) μαθήματος: Ερώτηση:

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ EΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πόρισμα Στατιστικής Έρευνας Αποφοίτων Τμήματος Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι. Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2009 1 Περιεχόμενα 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 924632 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 44 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ή ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ Στέργιος Βέργος 1 και Βασίλειος Αρέτος 2 Περίληψη Το πρόγραμμα ανταλλαγών σπουδαστών ERASMUS-ΣΩΚΡΑΤΗΣ υλοποιείται στο Τμήμα Δασοπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Γλώσσα Προγραμματισμού Ι' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 777 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: συνόλου: σελίδα / Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S. Θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο; Ναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ) Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2016-2017 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 42 Missing 4 Mean

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών από την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Νούλα Αλβανούδη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας noula@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» Νοεμβρίου 2012

«Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» Νοεμβρίου 2012 «Η γνώμη του φοιτητή για τα μαθήματα του ΑΤΕΙΘ μέσα από τα ερωτηματολόγια του Γραφείου Ποιότητας» 29-30 Νοεμβρίου 2012 1 Εισαγωγή Έντυπη αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές Το Γραφείο Ποιότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 276 Missing 1 Mean 4,112 Median 4 Mode 3

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. Ακ. έτος Χειμερινό εξάμηνο Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο Page 1 of 17 Ακ. έτος 214-215 Χειμερινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Μ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής και μετά) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ισχύει για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2015-16 και μετά) Για τη λήψη του πτυχίου τους οι φοιτητές υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε 38 μαθήματα και σε 4 μαθήματα ξένης γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ) Αξιολόγηση: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 2013-2014 Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ερώτηση: Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς; 300 Missing 1 Mean 4,05

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από:

Παρακαλούμε κυκλώστε έναν αριθμό ανάλογα με το πόσο ικανοποιημένοι είστε Πόσο ικανοποιημένος-η είστε από: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ A) ΓΕΝΙΚΑ (Παρακαλούμε δώστε την απάντηση σας τοποθετώντας ένα Χ ) 1) Φύλο : Άνδρας Γυναίκα 2) Τόπος Μονίμου διαμονής. 3) Έτος εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΜΥΥΤΤΙ ΙΙΛΛΗΗΝΝΗΗΣΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Νόμος 4186/19-9-2013 Εισήγηση της κ. Ευγενίας Τοροσιάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 452293 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 24 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 24 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 45 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 215-16 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Μαθημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 215-16 Συμμετοχή στην αξιολόγηση Εγγεγραμμένοι Συμμετείχαν Ποσοστό 1ο Έτος Σπουδών 147 16 1,9

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δημητριάδης Σωτήριος «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας» Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 6 4 4,17 0, ,67 0, ,5 4,33 0, , ,6 1,5 1 5

Μέγιστη τιμή Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 6 4 4,17 0, ,67 0, ,5 4,33 0, , ,6 1,5 1 5 Μάθημα Ακ. έτος 215-216 Εαρινό εξάμηνο ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα