Οι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης"

Transcript

1 Οι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Τ Γ "Τ" ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΡΩΤΟ- L J φανέρωτες αλλαγές στο πεδίο έρευνας και δράσης των βιβλιοθη- 1 Ι κών. Η φύση των αλλαγών και οι συνέπειες τους διαμορφώνουν JL JL τους ρόλους που καλούνται να παίξουν οι βιβλιοθήκες και τις α παιτούμενες δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι μέσα στο μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον πληροφόρησης. Διανύουμε την αρχή μιας «ψηφιακής εποχής», που προοιωνίζεται έναν «ψηφιακό κόσμο» (Νεγροπόντης, 1995) και μια «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Αναστασιάδης, 2000). Η διακινδύνευση μιας πρόβλεψης για το μέλλον των βιβλιοθηκών δεν είναι στις προθέσεις μας. Στις προθέσεις μας (και ίσως στις δυνατότητες μας) είναι η διερεύνηση των τρόπων προσαρμογής βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων στις αλλαγές και τις απαιτήσεις των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης, της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των προκλήσεων. Νοητικά εργαλεία για τη διερεύνηση είναι η αναδρομή στο παρελθόν, η ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ψηφιακής πληροφορίας, η αποτίμηση αυτών των χαρακτηριστικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις αξιοποίησης τους από τις βιβλιοθήκες και μια απόπειρα σύνθεσης των προηγούμενων ευρημάτων. Οι βιβλιοθήκες κατά τη διάρκεια των αιώνων της ύπαρξης τους επιτελούσαν διάφορους σκοπούς, άλλοτε διοικητικούς, άλλοτε θρησκευτικούς, άλλοτε επιστημονικούς, μορφωτικούς, ψυχαγωγικούς κ.λπ. 0 Krummel διακρίνει επτά εποχές και ισάριθμους «σκοπούς» στην ιστορία των βι- 45 ι

2 βλιοθηκών (Krummel, 1999). Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των βιβλιοθηκών εντοπίζεται στο ότι ήταν πάντα χώρος συγκέντρωσης, οργάνωσης και διαχείρισης υλικού καταγεγραμμένης γνώσης και πληροφοριών. 0 ρόλος και η αποστολή της βιβλιοθήκης εξαρτάται από τις πληροφοριακές ανάγκες του φορέα στον οποίο ανήκει και τον οποίο εξυπηρετεί. 0 ρόλος, τα επαγγελματικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά των βιβλιοθηκονόμων εξαρτώνται από τις λειτουργίες που επιτελεί η βιβλιοθήκη και τα εκάστοτε διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία. Στην παραδοσιακή βιβλιοθήκη, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, οι λειτουργίες που καθορίζουν τις απαιτήσεις σε γνώσεις των βιβλιοθηκονόμων περιλαμβάνουν κυρίως: προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των χρηστών, αναγνώριση των πληροφοριακών αναγκών τους, γνώση του υλικού της βιβλιοθήκης, καθιέρωση πολιτικής για την απόκτηση, οργάνωση και χρήση του υλικού, γνώση της αγοράς των πληροφοριακών πηγών καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, όπως παραγγελίες, παραλαβές, παρακολούθηση και διεκδίκηση τευχών περιοδικών, καταλογογράφηση, ταξιθέτηση, διαχείριση, εξυπηρέτηση και υποστήριξη χρηστών, δανεισμό, διαδανεισμό, καταγραφή στατιστικών, λογιστική διαχείριση κ.λπ. Σήμερα η βιβλιοθήκη χαρακτηρίζεται υβριδική, επειδή συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής βιβλιοθήκης (όπως η ύπαρξη έντυπου, οπτικοακουστικού κ.ά. «παραδοσιακού» υλικού), στοιχεία ψηφιακής βιβλιοθήκης (όπως η ύπαρξη ψηφιακού υλικού και η πρόσβαση σε απομακρυσμένες ψηφιακές πηγές μέσω του παγκόσμιου ιστού) και ηλεκτρονική διαχείριση των δύο κατηγοριών υλικού. Η υβριδική βιβλιοθήκη συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης και επιφέρει τις αλλαγές στους ρόλους των βιβλιοθηκονόμων. Αμαξάδες και πεταλωτές: ιστορικότητα επαγγελμάτων και ρόλων ΤΓΣΤΟΡΙΚΑ, μπορούμε να διακρίνουμε τις επιπτώσεις των τεχνολογικών Ι εξελίξεων σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τεχνολογι- JL κές εξελίξεις που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι λειτουργίες, οι οποίες συνεχίζουν να υφίστανται, έστω και τροποποιημένες, και μετά τις τεχνολογικές αλλαγές. Οι τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, διαφοροποιούν τα επαγγέλματα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν ριζικά αυτές καθ' αυτές τις λειτουργίες, τις 46

3 εξαφανίζουν και στη θέση τους εμφανίζουν νέες. Ως παράδειγμα θα αναφέρουμε τα επαγγέλματα των αμαξάδων και των πεταλωτών. Επί αιώνες οι μετακινήσεις των ανθρώπων και των εμπορευμάτων γίνονταν με άμαξες και κάρα που τα έσερναν άλογα ή άλλα συμπαθή τετράποδα. Οι αμαξάδες οδηγούσαν τα οχήματα και οι πεταλωτές προστάτευαν τις οπλές των ζώων επί αιώνες, επιτελώντας ή συμβάλλοντας έτσι στο κοινωνικό έργο της μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων, κάτω από διαφορετικά καθεστώτα, πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις, οι οποίες δεν επηρέασαν το ρόλο και την ύπαρξη τους ως ε παγγέλματα. Με τη διάδοση και την επικράτηση της τεχνολογίας του αυτοκινήτου, οι μετακινήσεις έγιναν μηχανοκίνητες. Τα κάρα και οι άμαξες εξαφανίστηκαν ή περιορίστηκαν. Οι αμαξάδες, ως φορείς μιας συγκεκριμένης λειτουργίας διαφοροποιήθηκαν, μετατράπηκαν σε αυτοκινητιστές, οδηγούς ταξί, φορτηγών και λεωφορείων. Στην περίπτωση των αμαξάδων αναγνωρίζουμε την αλλαγή της πρώτης κατηγορίας, της διαφοροποίησης. Επαγγελματίες συνεχίζουν να οδηγούν, αλλά διαφορετικά οχήματα και με διαφορετικό τρόπο. Οι πεταλωτές ως φορείς μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, εξαφανίστηκαν, η τέχνη τους δεν βρίσκει πλέον εφαρμογή. Στη θέση τους εμφανίστηκαν συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και νέες ειδικότητες. Στην περίπτωση των πεταλωτών αναγνωρίζουμε την αλλαγή της δεύτερης κατηγορίας, την εξαφάνιση μιας λειτουργίας και ενός επαγγέλματος και την εμφάνιση νέων λειτουργιών και επαγγελμάτων. Επιπλέον και παράλληλα, παρά την ευρεία διάδοση των δημόσιων και μαζικών μέσων μεταφοράς εκατομμύρια άνθρωποι μετακινούνται με το ιδιωτικό τους αυτοκίνητο, σπανίως χρησιμοποιούν τους νέου τύπου αμαξάδες, αλλά καταφεύγουν τακτικότατα σε συνεργεία αυτοκινήτων. Το πρώτο που πρέπει να αναγνωρίσουμε στο προηγούμενο παράδειγμα είναι η ιστορικότητα των επαγγελμάτων και των ρόλων. Οι αιώνες ιστορίας που κουβαλούσαν δεν αποδείχτηκαν αρκετοί για να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Το δεύτερο είναι η διαφορετική επίδραση των ίδιων των τεχνολογιών σε διαφορετικά επαγγέλματα ή ρόλους. Για να επανέλθουμε στις βιβλιοθήκες, το ερώτημα που τίθεται είναι ocv οι νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης οδηγούν στην εξαφάνιση ή τη διαφοροποίηση των ρόλων βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. 47

4 Το «μέλλον του βιβλίου» ^ Χ ι ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ έχουν συνδεθεί με το βιβλίο, όχι βέβαια αναίτια, χω- 1 Ι ρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η δράση τους περιορίζεται στην ορ- V^ γάνωση και διαχείριση αυτού μόνο του είδους και τρόπου καταγραφής της γνώσης και διάδοσης της πληροφορίας. Αρκετοί έχουν αναφερθεί στο τέλος του βιβλίου 1, των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων, συνδέοντας ή συγχέοντας το βιβλίο-φορέα με το περιεχόμενο του και τη λειτουργία του και θεωρώντας ότι η δράση της βιβλιοθήκης περιορίζεται στην καταλογογράφηση και την τακτοποίηση (έντυπων) βιβλίων-φορέων σε ράφια. Επιχειρώντας μια «αναδρομή στο μέλλον» για να «δούμε» το τέλος ή το μέλλον του βιβλίου καταφεύγουμε στο βιβλίο του Ray Bradbury Fahrenheit 451, που έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο 2 από τον Francois Truffaut το Στο μυθιστόρημα του Bradbury (Bradbury, 2003) παρουσιάζεται μια μελλοντική κοινωνία που έχει λύσει τα οικονομικά προβλήματα, έχοντας επιβάλει μια ομοιομορφία στη σκέψη και τη συμπεριφορά των μελών της με τη χρήση τηλεοπτικών οθονών που βρίσκονται σε όλους τους χώρους, ιδιωτικούς και δημόσιους. Τα βιβλία αποτελούν ύψιστο κίνδυνο για το καθεστώς γιατί θεωρούνται (όχι αναίτια) ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη διαφορετικών απόψεων και προσωπικοτήτων, κατάσταση που θα οδηγούσε στην κατάλυση της ομοιομορφίας και του καθεστώτος που βασίζεται σ' αυτήν. Όλα τα βιβλία στην επικράτεια είναι παράνομα. Ειδικές κρατικές δυνάμεις «πυρανθρώπων» (firemen) αναζητούν παντού κρυμμένα βιβλία για να τα κάψουν 3 και να συλλάβουν τους παράνομους βιβλιόφιλους, που σε κάποιες περιπτώσεις προτιμούν να έχουν την κατάληξη των βιβλίων τους. Άνθρωποι που αντιστέκονται καταφεύγουν εκτός επικρατείας, όπου μη έχοντας έντυπα βιβλία (φορείς), δημιουργούν τα ανθρώπινα βιβλία, διατηρούν το περιεχόμενο αποστηθίζοντας και απαγγέλλοντας ο καθένας ένα βιβλίο. Στο βιβλίο του Bradbury 1. 0 Odlyzko αναφέρει, ότι ο Thomas Edison «προέβλεψε» το 1913 ότι οι κινηματογραφικές ταινίες θα αντικαθιστούσαν το βιβλίο (Odlyzko, 1995). 2. Στους 451 βαθμούς Fahrenheit (= 232,778 θεωρείται ότι αναφλέγεται το χαρτί [Περιγραφή της ταινίας διαθέσιμη στη διεύθυνση (Ημερομηνία πρόσβασης: 26/11/2004)]. 3. Συμβαίνει και στη μυθιστορηματική φαντασία όχι μόνο στην πραγματικότητα. 48

5 και την ταινία του Truffaut ξεχωρίζουν αρκετές διαστάσεις του βιβλίου, επειδή διαφέρουν από αυτές που συνήθως θεωρούμε ως «κανονικό βιβλίο». Το περιεχόμενο αποσυνδέεται από το φορέα-μέσο. Στα ανθρώπινα βιβλία του Fahrenheit 451 ο φορέας-βιβλίο είναι ο άνθρωπος, ο ο ποίος αναπαράγει με την αποστήθιση και την εκφώνηση το βιβλίο-περιεχόμενο. Όταν αναφερόμαστε στο «μέλλον του βιβλίου», θα πρέπει να προσδιορίζουμε ένα «εύρος τιμών» τόσο για το «μέλλον» όσο και για το «βιβλίο». Το μέλλον του βιβλίου θα είναι μάλλον διαφορετικό αν αναφερόμαστε στα επόμενα 5, 10, 25, 100 ή 300 χρόνια. Τα χαρακτηριστικά του «βιβλίου» παρέμειναν σταθερά από την εμφάνιση της τυπογραφίας το 1440 παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή του. Στις μέρες μας, η αδιατάρακτη αυτή συνέχεια των πεντέμισι αιώνων διακόπτεται α πό την εμφάνιση των νέων ψηφιακών Τεχνολογιών Πληροφόρησης που άρχισαν ήδη και μέσα σε είκοσι χρόνια προκαλούν πολύ περισσότερες ποιοτικές αλλαγές από ό,τι οι προηγούμενοι αιώνες. Πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε σε ποια διάσταση του «βιβλίου» αναφερόμαστε. Τι θεωρούμε ότι είναι το βιβλίο; Το περιεχόμενο, ο φορέας-μέσο, ο «τρόπος» ή ο συνδυασμός τους; Αντί κάποιων ορισμών θα βοηθούσαν μερικές σκέψεις για τη διάκριση των διαφορετικών διαστάσεων του «βιβλίου». Το βιβλίο είναι το περιεχόμενο, η άυλη διάσταση, οι καταγεγραμμένες γνώσεις, οι σκέψεις, οι στοχασμοί, ο προβληματισμός, η φαντασία και οι προσεγγίσεις της πραγματικότητας, η αλήθεια και το ψέμα, η τροφοδότηση νέων ιδεών και η επιβεβαίωση ή διάψευση παλαιών, το παρελθόν και το μέλλον, η ζωή και ο θάνατος, η χαρά και η λύπη, ο πόνος και ο έρωτας, το πέταγμα στο όνειρο και η επιστροφή στην πραγματικότητα... Το βιβλίο είναι ο φορέας-μέσο, ο ξενιστής του περιεχομένου νοήματος, είναι η υλική διάσταση, τα μαύρα σύμβολα-γράμματα στο υπόλευκο χαρτί, τα γκρίζα χαρακτικά, οι έγχρωμες φωτογραφίες, το επιμελημένο εξώφυλλο, η μυρωδιά του τυπογραφικού μελανιού, η επαφή με το δέσιμο, το ξεφύλλισμα των σελίδων, η αίσθηση του συνόλου, η υπογράμμιση των σημαντικών και οι σημειώσεις στο περιθώριο... Το βιβλίο είναι ο «τρόπος», το περιβάλλον, οι διαδικασίες, τα μέσα και οι προϋποθέσεις συγγραφής και παραγωγής, έκδοσης και διάθεσης, απόκτησης και δανεισμού, ανάγνωσης και μελέτης, συναναστρο- 4 49

6 φής και απομόνωσης, «αντιγραφής» και διασκευής, επικοινωνίας και μάθησης, αλλά και οι συγγραφείς και οι εκδότες, τα βιβλιοπωλεία και οι βιβλιόφιλοι, οι βιβλιοθήκες και οι αναγνώστες... Το βιβλίο είναι συνδυασμοί των προηγούμενων και άλλων διαστάσεων... Τι θεωρούμε ότι «κινδυνεύει» ή αλλάζει από το βιβλίο εξ αιτίας των Τεχνολογιών Πληροφόρησης; Το περιεχόμενο; 0 φορέας-μέσο; 0 τρόπος ή ο συνδυασμός όλων και άλλων; Πρέπει επίσης να προσδιορίσουμε σε ποιο είδος «βιβλίου» αναφερόμαστε. Συνήθως ο όρος «βιβλίο» χρησιμοποιείται περιεκτικά ή καταχρηστικά για να δηλώσουμε αρκετές και διαφορετικές μεταξύ τους έννοιες και καταστάσεις. Συνήθως αναφερόμαστε στο «βιβλίο» γενικά ως εκπρόσωπο του έντυπου δημοσιεύματος και περιλαμβάνουμε στη γενική έννοια «βιβλίο» το λογοτεχνικό βιβλίο, την επιστημονική μονογραφία, τα λευκώματα, τα περιοδικά, τις εφημερίδες, τις διδακτορικές διατριβές, τα ευρετήρια, τους καταλόγους, τις βιβλιογραφίες, τις (έντυπες) επιτομές (abstracts), τα χειρόγραφα, τις στατιστικές σειρές και δεδομένα, τις τεχνικές εκθέσεις, τους χάρτες, τις εγκυκλοπαίδειες κ.λπ. Το πρώτο που μπορούμε να παρατηρήσουμε είναι ότι λόγω της φύσης και του σκοπού που εξυπηρετούν τα διαφορετικά είδη «βιβλίου» έχουν διαφορετικό «μέλλον» για τα επόμενα χρόνια. Για πολλά από τα είδη που παραθέσαμε δεν απαιτείται γραμμική ανάγνωση, δηλαδή ανάγνωση με σειρά από την αρχή μέχρι το τέλος. Γι' αυτά τα είδη το «μέλλον» του φορέα-μέσου έχει ήδη αρχίσει και οι ριζικές αλλαγές συντελούνται στον τρόπο. Η φύση της ψηφιακής πληροφορίας και οι δυνατότητες που προσφέρονται με τις Τεχνολογίες Τηλεπληροφόρησης καθιστούν τις ηλεκτρονικές μορφές των περιοδικών, των βάσεων δεδομένων, των ευρετηρίων, των καταλόγων, των στατιστικών, των τεχνικών εκθέσεων, των ε γκυκλοπαιδειών αλλά και των επιστημονικών μονογραφιών κυρίαρχα είδη, σε σχέση με τους πολύ διαφορετικούς ως προς το φορέα-μέσο, έντυπους προγόνους τους. Αλλάζουν τον τρόπο, τα συγκείμενα και τις προϋποθέσεις, από διακριτά, αυτοτελή σύνολα τα καθιστούν αλληλοσυνδεόμενα συστατικά του «ενιαίου χώρου πληροφόρησης» και μεταφέρουν το βάρος από τη διαχείριση του τεκμηρίου στη διαχείριση της περιεχόμενης πληροφορίας του τεκμηρίου (Μπώκος, 1998). Οι τεχνολογικές αλλαγές στα μέσα καταγραφής της γνώσης και διάδο- 50

7 σης της πληροφορίας έχουν τα ιστορικά τους προηγούμενα. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, τουλάχιστον γραμμικά, αλλά διδάσκει. Τέτοιο ιστορικό προηγούμενο αποτελεί η μετάβαση από τη χειρόγραφη αναπαραγωγή στην τυπογραφία κινητών στοιχείων. Οι συνέπειες αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης ήταν η επανάσταση ή έστω η αλλαγή στη μαζικότητα της διάδοσης της γνώσης και στην απελευθέρωση ιδεών, ίσως και ανθρώπων. Αν αυτό το ιστορικό προηγούμενο αναφέρεται στο μακρινό παρελθόν, ίσως μας βοηθήσει ένα νεότερο παράδειγμα. Ας θυμηθούμε πότε γράψαμε τελευταία φορά (και για τις νεότερες ηλικίες, αν γράψαμε ποτέ) «γράμμα» (επιστολή) σε φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο. Δεν έλειψε ο κονδυλοφόρος, η πένα, το στυλό και το επιστολόχαρτο. Η μυρωδιά του μελανιού εξαφανίστηκε σταδιακά εξαιτίας της εμφάνισης και κυρίως της διάδοσης της τεχνολογίας του τηλεφώνου, χρόνια πριν από τη διάδοση των κινητών, των SMS, MMS και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Βιβλιοθήκες, ταξίδι στο χρόνο f \ ι ΠΡΩΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ εμφανίζονται στη Μεσοποταμία και την Αί- 1 Ι γυπτο. Είναι κλειστές βιβλιοθήκες που εξυπηρετούν τις ανάγκες V-X της κεντρικής διοίκησης και τα ιερατεία. Αργότερα στην ελληνιστική Αίγυπτο, η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας αρχίζει μια προσπάθεια συγκέντρωσης όλης της καταγεγραμμένης γνώσης για να δημιουργηθεί μια συλλογή τόμων. Αντίστοιχα, η Βιβλιοθήκη της Περγάμου συγκεντρώνει τόμους. Στην Αθήνα η επιγραφή που βρέθηκε στην είσοδο της Βιβλιοθήκης του Πανταίνου 4 (100 μ.χ.) ενημερώνει τους αναγνώστες ότι είναι μη δανειστική και ότι λειτουργεί όλη την ημέρα. Πρόκειται για ανοιχτές βιβλιοθήκες, που αποσκοπούν όχι μόνο στη συγκέντρωση αλλα και στη διάδοση της καταγεγραμμένης γνώσης. Στο Μεσαίωνα και στο Βυζάντιο οι μοναστηριακές κυρίως βιβλιοθήκες καταγίνονται με τη συγκέντρωση και την αναπαραγωγή χειρογράφων, βιβλίων και κωδίκων. Η διαθέσιμη τεχνολογία επιτρέπει τη χειρόγραφη α ντιγραφή-αναπαραγωγή, η οποία διαρκεί αρκετούς μήνες για κάθε αντί- 4. «ΒΤΒΛΙΩΝ ΟΥΚ ΕΞΕΝΕΧΘΗΣΕΤΑΙ ΕΠΕΙ ΩΜΟΣΑΜΕΝ ΑΝΤΓΗΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΕΚΤΗΣ». Σε ελεύθερη απόδοση: Τα βιβλία δεν δανείζονται επειδή ορκιστήκαμε, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου». 51

8 γράφο. Το δικαίωμα πρόσβασης χορηγείται επιλεκτικά (έως άκρως επιλεκτικά), ενώ για την πρόσβαση στο βιβλίο απαιτείται η μετακίνηση του χρήστη και η φυσική παρουσία του στο χώρο της βιβλιοθήκης. 0 φορέαςμέσο είναι συνήθως αριστούργημα αισθητικής. Στην Αναγέννηση η διαθέσιμη τεχνολογία είναι η τυπογραφία. Εξαιτίας της νέας τεχνολογίας ο χρόνος αναπαραγωγής μειώνεται στους 4-6 μήνες για τη δημιουργία εκατοντάδων αντιτύπων. Η μείωση του κόστους αναπαραγωγής καθιστά τα βιβλία περισσότερο προσιτά και σε περισσότερους ανθρώπους. Οι βιβλιοθήκες πληθαίνουν και η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες διευρύνεται. Εκτός από τη φυσική παρουσία του αναγνώστη στη βιβλιοθήκη είναι πλέον εφικτή και η μετακίνηση του (φθηνότερου σε σχέση με το χειρόγραφο) βιβλίου στο χώρο του χρήστη. Το 1665 εκδίδονται τα πρώτα επιστημονικά περιοδικά το Journal des Savants στο Παρίσι και το Philosophical Transactions of the Royal Society of London στο Λονδίνο. To τελευταίο εκδίδεται από τον Henry Oldenburg, αποσκοπεί στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης αλλά και την κατοχύρωση της πνευματικής πατρότητας των ιδεών των συγγραφέων. Με την έλευση των περιοδικών δημιουργείται ένας ιδεατός χώρος επιστημονικής συζήτησης και προκαλείται μια πολύ σοβαρή αλλαγή στον τρόπο της βιβλιοθήκης και στη λειτουργία της συγγραφής. Το βιβλίο, συνήθως, συμβάλλει στην παγίωση θέσεων και μέχρι τότε η βιβλιοθήκη αποτελούσε τη μνήμη των «αποδεκτών νοητικών προϊόντων». Με το περιοδικό η βιβλιοθήκη δημιουργεί παράλληλα τη μνήμη μεταβατικών προϊόντων της σκέψης που γίνονται προσωρινά αποδεκτά. Η φύλαξη ενός τέτοιου βιβλιόμορφου, «ημιτελούς» τεκμηρίου συμβάλλει στην καταγραφή της «διαδικασίας» παραγωγής της «αποδεκτής γνώσης» (Guedon, 1994). Από το 1665 μέχρι το 1965 παρατηρείται μια περίοδος 300 χρόνων ο μοιόμορφης, αδιατάρακτης συνέχειας στις βιβλιοθήκες Οι λειτουργίες συνοψίζονται στη συγκέντρωση έντυπου κυρίως υλικού (βιβλία, περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, στατιστικές, χάρτες κ.ά.). Η υλική διάσταση της οργάνωσης περιλαμβάνει δελτία και καταλόγους για το περιεχόμενο των συλλογών (δηλαδή τα μεταδεδομένα). Η άυλη διάσταση περιλαμβάνει τα ταξινομικά συστήματα του υλικού των βιβλιοθηκών, τα πρότυπα, τους κανόνες και τις πρακτικές που ακολουθούνται. Προς το τέλος της περιόδου το επίπεδο τεχνολογίας περιλαμβάνει τις γραφομηχανές και τις συσκευές ανάγνωσης μικροδελτίων και μικροταινιών. Ειδικά οι τελευταίες αποτέλεσαν για το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα τις πολλά υποσχόμε- 52 *

9 νες «νέες τεχνολογίες» (Otlet, 1934) (Sherra, 1983), στις δυνατότητες των οποίων στηρίχτηκε το κίνημα των Ευρωπαίων τεκμηριωτών (documentalists) και το International Institute of Bibliography που επηρέασε στη συνέχεια τους Αμερικανούς συναδέλφους τους και δημιούργησαν το American Documentation Institute και αργότερα την American Society of Information Science. Νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης και βιβλιοθήκες Τ" Τ ΕΙΣΑΓΩΓΉ των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης δεν έγινε σε μια 1 μέρα, χρειάστηκαν σαράντα περίπου χρόνια. Το πρώτο βήμα της -L -L εισαγωγής των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης στις βιβλιοθήκες ήταν η αυτοματοποίηση της διαχείρισης του έντυπου υλικού, κυρίως των λειτουργιών καταλόγου και κυκλοφορίας υλικού (δεκαετία 1960). Από την τεχνολογική αυτή εξέλιξη δεν προέκυψαν ριζικές αλλαγές, απλώς διευκολύνθηκαν βιβλιοθηκονόμοι και χρήστες στην εκτέλεση υφιστάμενων λειτουργιών με πιο αποτελεσματικό τρόπο, όπως έγινε και με εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα (π.χ. αμαξάδες - οδηγοί). Ένα δεύτερο βήμα ήταν η πρόσκτηση υλικού σε ηλεκτρονική μορφή όπως οι βάσεις δεδομένων (τι υ πάρχει δημοσιευμένο, ανεξάρτητα αν περιλαμβάνεται στη συλλογή της βιβλιοθήκης), εγκυκλοπαίδειες, πολυμέσα κ.λπ. σε CD-ROM (δεκαετία 1980). Ούτε από αυτή την τεχνολογία προκλήθηκαν ριζικές αλλαγές* το ηλεκτρονικό υλικό εντάχθηκε στις προσκτήσεις της βιβλιοθήκης όπως και άλλες κατηγορίες οπτικοακουστικού υλικού (δίσκοι, κασέτες, μικροδελτία, χάρτες κ.λπ.). Για την αξιοποίηση του απλώς προστέθηκαν στους υπολογιστές, που μέχρι τότε γινόταν η αναζήτηση του καταλόγου από τους χρήστες, και άλλοι υπολογιστές που αξιοποιούσαν το ηλεκτρονικό υλικό. Το τρίτο στάδιο ήταν η εξ αποστάσεως πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η πρόσβαση περιοριζόταν σε διαθέτες βάσεων δεδομένων (host computers) και η σύνδεση γινόταν μέσα από κοινά τηλεφωνικά δίκτυα και υπεραστικές κλήσεις, από το 1980 μέσα από δίκτυα δεδομένων (PSDN: Package Switch Data Networks), από την αρχή της δεκαετίας του 1990 μέσα από το Διαδίκτυο (Internet) και συνεχίζεται από το 1995 μέσω του παγκόσμιου ιστού (world wide web). Η πρόσβαση πλέον δεν περιορίζεται μόνο σε βάσεις δεδομένων αλλά σε όλα τα είδη και τις μορφές ψηφιακής πληροφορίας και όχι μόνο σε παραπεμπτικές πληροφο- 53

10 ρίες (μεταδεδομένα) αλλά και στο πλήρες κείμενο των τεκμηρίων, όπως περιοδικά, βιβλία, τεχνικές εκθέσεις, στατιστικές, διδακτορικές διατριβές, υλικό μουσείων, αρχεία, εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, ε γκυκλοπαίδειες, μετεωρολογικά δελτία, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις, δημόσιες συζητήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα κ.ά. Στο σημείο αυτό, ακριβώς, εντοπίζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και των τηλεπικοινωνιών, οι οποίες επιφέρουν ριζικές αλλαγές που επηρεάζουν τις βιβλιοθήκες. Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφόρησης δεν αλλάζουν απλώς τον τρόπο εκτέλεσης κάποιων υφιστάμενων λειτουργιών της βιβλιοθήκης, αλλάζουν τη «φύση των πραγμάτων» στο αντικείμενο και την ουσία της βιβλιοθήκης, τη φύση της πληροφορίας. Μεταβολές των ιδιοτήτων της πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Τ Τ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ αποτελεί μια αφηρημένη οντότητα με χαρακτηριστικά Χ Χ που δεν συναντώνται στα υλικά αγαθά, όπως: Η μη αναλωσιμότητα, το περιεχόμενο νόημα δεν αποτελεί αναλώσιμη οντότητα αλλά αξιοποιήσιμη. Η χρήση μιας πληροφορίας δεν συνεπάγεται την ανάλωση της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλο χρήστη (πολυχρηστικότητα) ή και τον ίδιο, ακόμα και μετά τη «πώληση» της ο πωλητής δεν χάνει την πληροφορία, συνεχίζει να την κατέχει. Η πρόσληψη της πληροφορίας είναι εξατομικευμένη ακόμη και στις περιπτώσεις μαζικής μετάδοσης της πληροφορίας. Η πληροφορία χαρακτηρίζεται από πολυεδρικότητα, δηλαδή περισσότερες από μία «όψεις» (facets), και συνεπώς από τη δυνατότητα να τύχει περισσότερων της μιας προσεγγίσεων. Η εξατομικευμένη πρόσληψη έχει συνέπεια να προσδίδει στην πληροφορία έντονα χαρακτηριστικά πολυχρησιμότητας, την καθιστά επιδεκτική διαφορετικών εξατομικευμένων τρόπων, μεθόδων ή σκοπών αξιοποίησης είτε από διαφορετικούς χρήστες είτε από τους ίδιους χρήστες. Η εξατομικευμένη πρόσληψη και η πολυχρησιμότητα έχει αποτέλεσμα, 54

11 σε αρκετές περιπτώσεις, η αξιοποίηση της να έχει ευρύτερες επιπτώσεις και εφαρμογές ή διαφορετικές από τις προθέσεις ή τις προβλέψεις του δημιουργού της. Η πρόσβαση στην έντυπη πληροφορία χαρακτηρίζεται ως τεχνολογικά αδιαμεσολάβητη, δηλαδή δεν απαιτείται η παρέμβαση-διαμεσολάβηση τεχνολογικών συσκευών ή εγκαταστάσεων για την πρόσβαση του χρήστη στο μέσο αναπαράστασης των συμβόλων (π.χ. το βιβλίο ή το χάρτη). Αντιθέτως, στην περίπτωση της ψηφιακής πληροφορίας η πρόσβαση χαρακτηρίζεται τεχνολογικά διαμεσολαβημένη, επειδή για να καταστεί το περιεχόμενο προσιτό στο χρήστη, απαιτείται η διαμεσολάβηση μιας σειράς υλικών και άυλων διατάξεων. Σε όρους υλικού φορέα, τα ηλεκτρονικά μέσα προσδίδουν στη ψηφιακή πληροφορία την ιδιότητα της «σύγχρονης πολυχρηστικότητας», δηλαδή της δυνατότητας χρήσης της ίδιας πληροφορίας από περισσότερους του ενός χρήστες την ίδια χρονική στιγμή. Η ιδιότητα αυτή δεν χαρακτηρίζει τα έντυπα μέσα-φορείς, όπου η χρήση είναι «αποκλειστικού χαρακτήρα» και η πολυχρηστικότητα υπαρκτή μεν αλλά αναγκαστικά ετεροχρονική. Η ψηφιακή πληροφορία χαρακτηρίζεται από μηδαμινό έως μηδενικό οριακό κόστος αναπαραγωγής της. Η αναπαραγωγή ενός επιπρόσθετου ψηφιακού αντιτύπου δεν συνεπάγεται κόστος αντίστοιχο του κόστους παραγωγής του πρωτοτύπου. Η διαμεσολαβημένη πρόσβαση στη ψηφιακή πληροφορία προαπαιτεί τη διάθεση ορισμένων δεξιοτήτων από πλευράς του χρήστη, από την απλή εξοικείωση με τη συσκευή-μέσο αναπαράστασης της πληροφορίας μέχρι τη δυνατότητα εντοπισμού, αναζήτησης, σάρωσης ή πλοήγησης, ανάκτησης, αξιολόγησης των ανακτώμενων πληροφοριακών ο ντοτήτων, χαρακτηριστικά που δεν είναι όλα απαραίτητα και στο ίδιο βαθμό στην περίπτωση των έντυπων πληροφοριών. Η πρόσβαση στην έντυπη πληροφορία χαρακτηρίζεται από χωροχρονικούς περιορισμούς. Για την πρόσβαση του χρήστη στο περιεχόμενο πρέπει ο χρήστης να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και τον ίδια χρόνο με τον φορέα των πληροφοριών. Αντίθετα, η πρόσβαση στη ψηφιακή πληροφορία δίνει τη δυνατότητα της εξ αποστάσεως πρόσβασης μέσω δικτύου. Η δυνατότητα αυτή αποδεσμεύει το χρήστη από τους χωρικούς περιορισμούς. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών καθιστούν μη αναγκαία, σε όρους πραγματικού χρόνου, 55

12 τη σύμπτωση ή γειτνίαση των γεωγραφικών χώρων εγκατάστασης-αποθήκευσης του περιεχομένου της πληροφορίας και χρήσης του περιεχομένου της πληροφορίας. Το «εδώ και τώρα» της έντυπης πληροφορίας μετατρέπεται σε «οπουδήποτε και οποτεδήποτε» στο ψηφιακό περιβάλλον. Στη δικτυωμένη ψηφιακή πληροφορία επέρχεται σύγκλιση των μέσων. Από τη στιγμή που διαφορετικοί τύποι περιεχομένου και φορέων όπως χειρόγραφα και έντυπα κείμενα, βιβλία, άρθρα, περιοδικά, χάρτες, σχέδια, ακίνητες και κινητές εικόνες, μηνύματα, ηχογραφήσεις, τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ. ψηφιοποιούνται και εγκαθίστανται στο δίκτυο, σε όρους φορέα-μέσου παύουν να είναι διαφορετικοί τύποι πληροφορίας, παύουν να είναι κινηματογραφικά έργα, τηλεοπτικές εκπομπές, ηχογραφημένες συναυλίες, μουσικά έργα, βιβλία, άρθρα κ.λπ. τα πάντα καθίστανται αρχεία εκφρασμένα σε αλληλουχίες 0-1, καταλήγουν να θεωρούνται από το χρήστη ψηφιακό πληροφοριακό περιεχόμενο 5. Η πρόσβαση του χρήστη μπορεί να γίνεται από τον ίδιο σταθμό εργασίας για όλα τα ψηφιακά είδη πληροφοριών. 0 έντυπος φορέας-μέσο χαρακτηρίζεται από ασυνεχή πληροφοριακή ροή. Απλό, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βιβλίο όπου η πληροφοριακή ροή διακόπτεται μετά τη δημοσίευση και επανέρχεται με την επόμενη έκδοση. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τεύχη των έντυπων περιοδικών εκδόσεων. Η πληροφοριακή ροή διακόπτεται μετά τη δημοσίευση του τεύχους και επανέρχεται με τη δημοσίευση του επόμενου τεύχους. Στο ψηφιακό περιβάλλον η συνεχής πληροφοριακή ροή είναι εφικτή, είτε με τη συνεχή πρόσθεση νέων στοιχείων από το δημιουργό είτε με τη συνεισφορά άλλων αναγνωστών-δημιουργών (Μπώκος, 1998). Με τη δημοσίευση μιας έντυπης πληροφοριακής οντότητας (άρθρου, βιβλίου, έργου κ.λπ.) ολοκληρώνεται η μορφή της και παραμένει στατική, ως έχει, όσο διαρκεί η ζωή του φυσικού φορέα. Άμεση συνέπεια της προηγούμενης ιδιότητας είναι ότι η ψηφιακή μορφή των έργων μπορεί να έχει μια δυναμική μορφή και να μεταβάλλεται ως αποτέλεσμα μεταγενέστερων παρεμβάσεων του αρχικού δημιουργού ή αναγνωστών -χρηστών «content,» or «knowledge,» and therefore it is all the same (Getz, 1997). 56

13 Στις οργανωμένες έντυπες πληροφοριακές οντότητες (π.χ. συλλογές βιβλιοθηκών) οι πληροφορίες για τα τεκμήρια δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους φορείς των πληροφοριών. 0 κατάλογος αποτελεί μια διακριτή οντότητα από το υλικό της βιβλιοθήκης που είναι ο φορέας των πληροφοριών ακόμη και αν οι γεωγραφικοί τους χώροι απέχουν μεταξύ τους 2-3 μέτρα. Στο περιβάλλον των δικτυωμένων ψηφιακών πληροφοριών, για την οπτική του χρήστη, τα μεταδεδομένα είναι άμεσα συνδεδεμένα με το περιεχόμενο της πληροφοριακής οντότητας α κόμη και αν η φυσική τους εγκατάσταση βρίσκεται στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Η ψηφιακή πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της άμεσης διασυνδεσιμότητας μεταξύ πληροφοριακών οντοτήτων. Οι οραματισμοί του Paul Otlet (Otlet, 1934), Vannevar Bush (Bush, 1945) και άλλων είναι όχι απλώς εφικτοί αλλά υλοποιημένοι (hypertext). Ακόμη περισσότερο, η διασύνδεση δεν περιορίζεται σε επίπεδο ολόκληρων τεκμηρίων ή εδαφίων αλλά φτάνει μέχρι και επιπέδου πρότασης, φράσης, λέξης, χαρακτήρα ή συμβόλου και επεκτείνεται σε ψηφιακά αρχεία ηχητικών τεκμηρίων, κινητής και ακίνητης εικόνας, πολυμέσων, υπολογιστικών προγραμμάτων κ.λπ. Η φύση των ψηφιακών Τεχνολογιών Πληροφόρησης επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση πληροφοριών και εξαιτίας αυτής της διασύνδεσης είναι ευκολότερη η αξιοποίηση και άλλων ιδιοτήτων (πολυχρησιμότητα, ευρύτερες εφαρμογές, αναδυτικές συγκεντρώσεις, προστιθέμενη αξία κ.λπ.). Το πλεονέκτημα των νέων Τεχνολογιών Πληροφόρησης σε σχέση με προηγούμενες, εντοπίζεται στις δυνατότητες διασύνδεσης που προσφέρει η ψηφιακή πληροφορία παρά στο περιεχόμενο 6, το οποίο υπήρχε και με άλλες τεχνολογίες. Η ταχύτητα μετάδοσης των ψηφιακών πληροφοριών είναι πολύ μεγαλύτερη από ταχύτητα μεταφοράς των έντυπων πληροφοριακών οντοτήτων. Αυτό οφείλεται αφενός στην καθυστέρηση για τη συμπλήρωση της πληροφοριακής ομάδας-πεπερασμένου συνόλου και αφετέρου λόγω της φύσης του μέσου, που απαιτεί «φυσική» μεταφορά του φορέα από το χώρο παραγωγής του στο χώρο χρήσης. 6. Στη σημασία της ιδιότητας της διασυνδεσιμότητας (interconnectivity) αναφέρεται ο Ucuyzko, όταν ισχυρίζεται ότι στο ψηφιακό περιβάλλον το «περιεχόμενο δεν είναι βασιλ < άς» (Content is not King) (Odlyzko, 2001). 57

14 * ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Οι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: Η έκταση στην οποία μπορεί να μεταδοθεί η ψηφιακή πληροφοριακή οντότητα καλύπτει (τεχνικά) οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και χωρίς να δεσμεύεται από περιορισμούς για χώρους αποθήκευσης όπως συμβαίνει με τα έντυπα. Στο περιβάλλον της έντυπης πληροφορίας το συνηθέστερο είναι ο χρήστης να μετακινείται προς την πληροφορία (π.χ. Βιβλιοθήκη, Αρχεία) ενώ στο ψηφιακό περιβάλλον οι πληροφορίες μεταφέρονται στο χώρο του χρήστη. Στην έντυπη πληροφορία συντηρείται η ομοιομορφία μεταξύ όλων των αντιτύπων της ίδιας πληροφοριακής οντότητας, π.χ. όλα τα αντίτυπα ενός συγκεκριμένου έργου, βιβλίου, περιοδικού κ.λπ. είναι ίδια για όλους τους χρήστες. Στο ψηφιακό περιβάλλον υπάρχει η δυνατότητα εξατομικευμένης επιλογής οντοτήτων, εμφάνισης, διάταξης, διαμόρφωσης και παρουσίασης του περιεχομένου της ίδιας πληροφοριακής οντότητας. Το ίδιο περιεχόμενο μπορεί να κωδικοποιηθεί και να εμφανίζεται με διαφορετικές διατάξεις και μορφές σε μια ποικιλία μορφοτύπων. Λόγω των συνεχών εξελίξεων των Τεχνολογιών Πληροφόρησης, στο ψηφιακό περιβάλλον η τεχνολογικά διαμεσολαβημένη πρόσβαση παρουσιάζει το πρόβλημα της ασυμβατότητας προγενέστερων μορφοτύπων πληροφοριακών οντοτήτων με νεότερες τεχνολογικές διατάξεις. Στη μη διαμεσολαβημένη πρόσβαση δεν υφίσταται αντίστοιχο πρόβλημα. Ένα βιβλίο που γράφτηκε αιώνες πριν δεν απαιτεί τεχνολογικά μέσα μετατροπής των συμβόλων για να γίνει προσιτό το περιεχόμενο (δεν αναφερόμαστε βέβαια στις πιθανές ανάγκες αποκατάστασης ή συντήρησης του φυσικού φορέα). Αντίθετα, ένα ψηφιακό αρχείο που δημιουργήθηκε δέκα χρόνια πριν απαιτεί είτε τη χρήση των ίδιων ακριβώς διατάξεων (υπολογιστή - λειτουργικό - λογισμικό αναπαράστασης - μορφότυπο) είτε αντίστοιχους προσομοιωτές και μετατροπείς. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο περίπλοκο αν θεωρήσουμε ότι όλα τα ψηφιακά αρχεία που δημιουργούνται θα πρέπει να είναι αναγνώσιμα (ορατά, ακροάσιμα ή αξιοποιήσιμα) και μετά από έναν αιώνα: πρέπει να εξασφαλιστούν από τώρα οι προϋποθέσεις που πιθανόν θα απαιτηθούν στο μέλλον. Για αρκετές περιπτώσεις της ψηφιακής πληροφορίας, ως έμμεση συνέπεια της ιδιότητας «σύγκλισης των μέσων» και χωρίς να αναιρείται η ισχύς της προηγούμενης ιδιότητας «ποικιλία και ασυμβατότητα μορ- 58

15 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ: Ο ι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: από το βιβλιοθηκονόμε 7 στον επιστήμονα πληροφόρησης φοτύπων» ισχύει παράλληλα η δυνατότητα μετατροπής του περιεχομένου σε άλλη κατηγορία αναπαράστασης. Ως παραδείγματα εφαρμογής αυτής της ιδιότητας ( χναφερονται: η οπτική αναγνώριση χαρακτήρων που αποτελεί μετατροπή εικόνας σε κείμενο, η μετατροπή γραπτού (πληκτρολογημένου ή κειμένου προερχόμενου από οπτική αναγνώριση χαρακτήρων) σε τεχνητή φωνή, μέσω συνθέτη φωνής (Εκφωνητής/ΙΕΛ κ.λπ.), η μετατροπή κειμένου σε γραφή Braille για τυφλούς χρήστες (βλ. π.χ. λογισμικά SUPERNOVA/JAWS, HAL), η αναγνώριση φωνής και η μετατροπή σε γραπτό κείμενο (βλ. π.χ. MS speech, Λογογράφος/ΙΕΛ), μουσικής σημειογραφίας (παρτιτούρα) σε ήχο (μουσική) κ.λπ. Η δυνατότητα διασύνδεσης, σε συνδυασμό με την ιδιότητα σύγκλισης των μέσων, δημιουργεί νέες απαιτήσεις από πλευράς χρηστών για ολοκλήρωση και εξατομίκευση των πληροφοριακών υπηρεσιών, νέες ανάγκες και νέες τεχνολογικές εξελίξεις (βλέπε Σχήμα 1). Γ >*Α Νέε δυνατότατες Ϊ^^^^ΓΙροκαλούν ΚαλύπτουνΧ Ν. ^^\ Ι /Δημιουργεί Μ ρ-»»^- " Γ Ι 1 \ ^ \ ί Υφιστάμενες Λ \ \ V ανάγκες J \ΕπεκτείνουΛ ι Χ \ Ι Τ \ /^ ν - Λ \ // Χρήσεις σε λ \ / V ;: νέους τομείς J \ \ \ Δημιουργούν κίνητρα / / ' / I C Ν^ς / / ν ι απαιι ή σεΐ( ί ) \^/^ ^γ 4 Νέες ανάγκες ^Γ -^^^Π ροκαλούν^^^ ΣΧΉΜΑ 1. Βρόγχος θετικής ανατροφοδότησης τεχνολογικών εξελίξεων και αναγκών. 59

16 Οι επιπτώσεις των αλλαγών στους ρόλους των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων % 1 ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ εμφανίζονται περισσότερα και ριζικά διαφορετικά μέy σα για τη διάδοση του περιεχομένου. Η αλλαγή στο μέσο δεν αλλά- JmdXjzi το περιεχόμενο αλλά τον τρόπο, τα συγκείμενα και τις προϋποθέσεις. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνεται η αναγκαία υποδομή όπως ο εξοπλισμός, τα λογισμικά, τα δίκτυα κ.λπ. Οι νέοι ρόλοι βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκονόμων υπαγορεύονται από τις ανάγκες και τις πιέσεις αξιοποίησης των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών της ψηφιακής πληροφορίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Οι επικρατούσες τάσεις συνοψίζονται σε τέσσερις άξονες: Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης Συνεργασία έναντι αυτάρκειας Παροχή Πληροφοριακής παιδείας Οργάνωση-διάθεση ενδο-ιδρυματικής γνώσης Πρόσβαση έναντι πρόσκτησης Τ Τ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ» βιβλιοθήκη από χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης Χ Χ (έντυπων κυρίως) καταγεγραμμένων πληροφοριών και γνώσης μετεξελίσσεται σε «υβριδική» βιβλιοθήκη. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η σημερινή υβριδική βιβλιοθήκη (η οποία από πολλούς ερευνητές εκτιμάται ότι θα υφίσταται για αρκετά χρόνια (Baker, 2003) (Kyrillidou, 2000) είναι κυρίως χώρος δράσης ενός ανθρωποδικτύου για αέναη συγκέντρωση υλικού και εξασφάλιση προσβάσεων, οργάνωση, διαχείριση υλικού και προσβάσεων, αλλά και κατάρτιση των χρηστών του για την απόκτηση των α παραίτητων δεξιοτήτων. Σταδιακά ο όγκος του ψηφιακού υλικού, για το οποίο εξασφαλίζεται πρόσβαση, αυξάνεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι το έντυπο που αποκτάται. Συνεργασία έναντι αυτάρκειας Τ Τ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗ, από το ιδεατό Αλεξανδρινό υπόδειγμα της αυτάρκειας, Χ -Ι που αποσκοπεί στη συγκέντρωση «όλης» της καταγεγραμμένης γνώσης, μετατρέπεται σε χώρο δράσης ανθρωποδικτύου, όπου η πρόσβα- 60

17 ση σε (ψηφιακές) πηγές εξασφαλίζεται με τη συνεργασία ομόλογων ιδρυμάτων (κοινοπραξίες βιβλιοθηκών, επιμερισμός κόστους, κοινή πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές) και την αλληλοσυμπλήρωση των πληροφοριακών πόρων με συνεργασίες σε τομείς διαδανεισμού και κυκλοφορίας υλικού, καταλογογράφησης, αξιοποίησης των αποτελεσμάτων όλων των συνεργαζόμενων μελών του δικτύου. Έντονη ανάγκη για συνεργασία αναδύεται και στον τομέα της διατήρησης της ψηφιακής πληροφορίας για να παραμένει προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη στο μέλλον. Παροχή πληροφοριακής παιδείας Λ JIA ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ λειτουργία της βιβλιοθήκης-ανθρωποδικτύου είναι πλέον ΙΥΙη παροχή πληροφοριακής παιδείας (information literacy). Η ανάγκη αυτής της λειτουργίας υπαγορεύεται από τη διαμεσολάβηση τεχνολογικών ενδιάμεσων για την πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία, την εκθετικά αυξανόμενη παραγωγή πληροφοριών και την υπερπληθώρα των διαθέσιμων πόρων. Στη νέα βιβλιοθήκη η υποστήριξη των χρηστών από τους βιβλιοθηκονόμους δεν περιορίζεται «απλώς» στην απόκτηση της πληροφορίας που χρειάζονται, αλλά κυρίως αποσκοπεί στο να μαθαίνουν να αναπτύσσουν αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. Η πληροφοριακή παιδεία αποτελεί προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στην ψηφιακή πληροφορία και την προετοιμασία για την Κοινωνία της πληροφορίας. Επιπλέον, ο πλουραλισμός της πληροφόρησης απαιτεί ανεπτυγμένα κριτήρια αξιολόγησης που οι βιβλιοθηκονόμοι καλούνται να αναπτύξουν και να μεταδώσουν στους χρήστες. Οργάνωση-διάθεση ενδο-ιδρυματικής γνώσης Ι Λ ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ψηφιακής πληροφόρησης επιτρέπουν στις βιβλιοθήκες \J να μετατραπούν σε παραγωγούς πληροφοριών μέσω της συγκέντρωσης, οργάνωσης και διάθεσης της γνώσης που παράγεται εντός του ιδρύματος στο οποίο ανήκει η βιβλιοθήκη καθώς και του περιβάλλοντος χώρου. Η λειτουργία αρχίζει με τη δημιουργία ιστοσελίδων, την αξιοποίηση εργαλείων εντοπισμού, αναζήτησης, ομαδοποίησης πληροφοριών και προχωράει στη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικών καταθετηρίων, την εξασφάλιση εργαλείων ολοκληρωμένης πρόσβασης σε ετερογενείς πληροφορίες και την κάλυψη εξατομικευμένων πληροφοριακών ανα- 61

18 γκών των χρηστών. Η αποδέσμευση της ψηφιακής πληροφορίας από χωροχρονικούς περιορισμούς καθιστά δυνατή την επέκταση των χρηστών της μεμονωμένης βιβλιοθήκης πέραν του στενού «κύκλου» των μελών της. Συμπεράσματα ΤΤ^ ΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι νέες βιβλιοθήκες ^ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που φέρνει μαζί συλλογές, υπηρε- Α^.σίες και ανθρώπους για την υποστήριξη όλου του κύκλου δημιουργίας, χρήσης και συντήρησης δεδομένων, πληροφορίας, γνώσης και μάθησης. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στους ρόλους των βιβλιοθηκών και των βιβλιοθηκονόμων κατευθύνονται προς την ανάδυση και αξιοποίηση των ιδιοτήτων της ψηφιακής πληροφορίας και συνοψίζονται στα παρακάτω ζεύγη μετατοπίσεων: Από το τεκμήριο-φορέα στην περιεχόμενη πληροφορία. Από την καταγραφή των τεκμηρίων στη διασύνδεση των πληροφοριών. Από την αυτάρκεια στις συνεργασίες. Από την απομονωμένη βιβλιοθήκη στην κοινοπραξία βιβλιοθηκών. Από τη βιβλιοθήκη πελάτη-χρήστη πληροφοριακών πόρων στη βιβλιοθήκη οργανωτή και προμηθευτή ολοκληρωμένων και εξατομικευμένων πληροφοριών. Από τη βιβλιοθήκη μεσολαβητή στη βιβλιοθήκη εκπαιδευτή. Από τη σταθερότητα στην ευελιξία. Από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης, με την ανάλογη τεχνική κατάρτιση, ικανότητα διαχείρισης της γνώσης, αξιοποίησης ανθρώπινων, υλικών και πληροφοριακών πόρων και τον αναγκαίο τεχνοκρατικό ανθρωπισμό. 62

19 Βιβλιογραφία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Παναγιώτης Σ. (2000), Στον αιώνα της πληροφορίας: προσεγγίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή. Αθήνα: Νέα Σύνορα. ΜΠΩΚΟΣ, Γεώργιος Δ. (1998), «Ηλεκτρονική δημοσίευση: η ποιότητα της αλλαγής», Τεκμήριον, 1, σσ ΝΕΓΡΟΠΟΝΤΗΣ, Νικόλας (1995), Ψηφιακός κόσμος. Αθήνα: Καστανιώτης. BAKER, David (2003), «Document delivery: a new paradigm», Interlending & Document Supply, 31 (2), pp BRADBURY, Ray Douglas (2003), Fahrenheit 451. Simon & Schuster. BUSH, Vannevar (1945), «As we may think». The Atlantic Monthly, 176 (1), pp GETZ, Malcolm (1997), «An economic perspective on e-publishing in academia». The Journal of Electronic Publishing, 3(1). GUEDON, Jean-Claude (1994), Why are electronic publications difficult to classify?: the orthogonality of print and digital media. Directory of Electronic Journals, Newsletters and Academic Discussion Lists, no. 4th Edition. KRUMMEL, D.W. (1999), Fiat Lux, Fiat Latebra: a celebration of historical library functions. Champaign, IL: Publications Office, Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign. KYRILLIDOU, Martha (2000), «Research library trends: ARL statistics», The Journal of Academic Librarianship, 26 (6), pp ODLYZKO, Andrew M. (1995), «Tragic loss or good riddance? the impending demise of traditional scholarly journals», International Journal of Human-Computer Studies, 42 (1), pp ODLYZKO, Andrew M. (2001), «Content is not king», First Monday, 6 (2). OTLET, Paul (1934), Traite de la documentation, he livre sur le livre: theorie et pratique. Liege: Centre de Lecture publique de la Communaute frangaise. SHERRA, Jesse H. (1983), Librarianship and Information Science. In Fritz MACHLUP and Una MANSFIELD (ed.), The Study of Information. Interdisciplinary Messages. New York: Interscience, John Wiley and Sons, Inc., pp

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: φόβοι του παρελθόντος και προκλήσεις του μέλλοντος

Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: φόβοι του παρελθόντος και προκλήσεις του μέλλοντος Ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις: φόβοι του παρελθόντος και προκλήσεις του μέλλοντος Φίλιππος Τσιμπόγλου PhD Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Συντονιστής Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το Τέλος του Βιβλίου; Προσκεκλημένος ομιλητής Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής ς Πανεπιστημίου http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp.htm Τηλεδιάλεξη Κρήτης Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Αίθουσα Ε111 Λευκωσία, 05/10/2005

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορία ψηφιακό περιβάλλον βιβλιοθήκη

Πληροφορία ψηφιακό περιβάλλον βιβλιοθήκη Πληροφορία ψηφιακό περιβάλλον βιβλιοθήκη Φίλιππος Τσιμπόγλου PhD Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Διάλεξη Τμήμα Πληροφορικής Λευκωσία, 10/02/2006 Τι ήταν οι Βιβλιοθήκες Κατά καιρούς διάφορα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών

Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στο ψηφιακό περιβάλλον της Κοινωνίας των πληροφοριών Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Διάλεξη Τμήμα Πληροφορικής Λευκωσία, 21/02/2005 Τι ήταν οι Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα και Ανάπτυξη σε Ψηφιακές / Εικονικές Βιβλιοθήκες

Ερευνα και Ανάπτυξη σε Ψηφιακές / Εικονικές Βιβλιοθήκες Ερευνα και Ανάπτυξη σε Ψηφιακές / Εικονικές Βιβλιοθήκες Ημερίδα 18 Μαϊου 1998 - ΕΚΤ Ψηφιακές / Νοητές Βιβλιοθήκες και Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Φίλιππος Τσιμπόγλου Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Αξιοποιώντας τις ιδιότητες της ψηφιακής πληροφορίας σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Ο ρόλος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, ftsimp@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ

Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ Ερευνητική Εργασία Project 6 ΒΙΒΛΙΟ Υ Π Ε Ύ Θ Υ Ν Ο Ι Κ Α Θ Η Γ Η Τ Έ Σ : Ε. Μ Π Ι Λ Α Ν Ά Κ Η Φ. Α Ν Τ Ω Ν Ά Τ Ο Σ ΓΕΝΙΚΑ Παγκοσμίως σήμερα ως βιβλίο εννοείται η συνηθέστερη κατηγορία έντυπου αντικειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον.

Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Πιθανοί ρόλοι και απαραίτητες δεξιότητες Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής ς Πανεπιστημίου http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp.htm Διάλεξη Ιόνιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ. Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Η Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ Φίλιππος Τσιμπόγλου Γενικός ιευθυντής Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Η (πρώτη) Ημερίδα του ικτύου Οικονομικών Βιβλιοθηκών ( Ι.Ο.ΒΙ.) σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς

Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς Τριτογενείς Οι πηγές πληροφόρησης ανάλογα με το επίπεδο εμβάθυνσης και το βαθμό επεξεργασίας του περιεχομένου τους, διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (Μπώκος, 2001): Πηγές πληροφόρησης: Πρωτογενείς Δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα

Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Οι μουσικές εκδόσεις ανάμεσα στο έντυπο και το ψηφιακό: προκλήσεις για τη μουσική πληροφόρηση και δημιουργικότητα Χριστίνα Μπάνου, Επίκουρος καθηγήτρια (Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου), Τμήμα Αρχειονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. Σαράντος Καπιδάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Σαράντος Καπιδάκης 0_CONT_Ω.indd iii τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ συγγραφέας: Καπιδάκης Σαράντος 2014 Εκδόσεις Δίσιγμα Για την ελληνική γλώσσα σε όλον τον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου Δια Βίου Μάθηση και Δημόσιες Βιβλιοθήκες: το Πρόγραμμα ENTITLE (Europe s New libraries Together In Transversal Learning Environments) Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου garoufallou@yahoo.co.uk, mgarou@libd.teithe.gr

Διαβάστε περισσότερα

19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Επιστημονικές κοινότητες & βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας»

19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Επιστημονικές κοινότητες & βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας» 19 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών «Επιστημονικές κοινότητες & βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας» Πάντειο Πανεπιστήμιο: 3 5 Νοεμβρίου 2010 «Επεκτείνοντας τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα

Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Ηλεκτρονικό βιβλίο, Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση Ανιχνεύοντας τα νέα δεδομένα Γιώργος Γλωσσιώτης Βιβλιοθηκονόμος Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Αφροδίτη Φράγκου MSc Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Παραγωγή & διαχείριση πληροφορίας στο ψηφιακό περιβάλλον Ενότητα: Η πληροφορία στο σύγχρονο επικοινωνιακό περιβάλλον Σταμάτης Πουλακιδάκος Σχολή ΟΠΕ Τμήμα ΕΜΜΕ Η πληροφορία για την κοινωνία Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαοτική Συμπεριφορά των Συστημάτων των Βιβλιοθηκών κατά την σημερινή Περίοδο της διαρκούς Αλλαγής

Η Χαοτική Συμπεριφορά των Συστημάτων των Βιβλιοθηκών κατά την σημερινή Περίοδο της διαρκούς Αλλαγής Η Χαοτική Συμπεριφορά των Συστημάτων των Βιβλιοθηκών κατά την σημερινή Περίοδο της διαρκούς Αλλαγής Ανθή Κατσιρίκου Πανεπιστήμιο Πειραιά anthi@unipi.gr Aλλαγές συστήματα βιβλιοθηκών, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ο ΚΕΦΛΙΟ ΚΕΦΛΙΟ 3 Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας επικοινωνιών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΛΙΟΥ 3 3.1 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολόγησης της τεχνολογίας; 2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ως κλάδος τηλεπικοινωνιών ορίζεται η παραγωγή τηλεπικοινωνιακού υλικού και η χρήση των παραγόμενων τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς.

Η επιλογή της πολιτικής πρόσβασης είναι ένα διαφορετικό αλλά επίσης μεγάλο θέμα, που εξαρτάται από τους δυνατούς χειρισμούς. Χειρισμός Πνευματικών Δικαιωμάτων σε Ψηφιακούς Πόρους Σαράντος Καπιδάκης, Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Περίληψη Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας

Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Οι Δρόμοι της Ψηφιακής Διατήρησης και της Ψηφιακής Αρχαιολογίας Σαράντος Καπιδάκης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλιοθηκών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλιοθηκών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) "ATHINA" "ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ" ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Βιβλιοθηκών, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) > HOLIDAY INN 11 Δεκεμβρίου 1998 r * Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 1998 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση:

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τυφλούς και άτομα με περιορισμένη όραση: Η εμπειρία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACCELERATE Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π 1901 Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Ενότητα 3.1: Η ανάπτυξη της γνώσης και η εξέλιξη της «Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου Εισαγωγικός Οδηγός Το έργο Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου To

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ

Ψηφιοποίηση και διαχείριση ΠΔ:τα ορφανά έργα και η ιστορία τους/ Βασιλικής Στρακαντούνα, ΕΚΠΑ 1 Ενότητες Ψηφιοποίηση και πνευματική Ιδιοκτησία Το πρόβλημα των ορφανών έργων και οι προσπάθειες επίλυσής στην Ευρώπη Κανονιστική ρύθμιση και παρουσίαση της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην τεχνολογία επικοινωνιών

Εισαγωγή στην τεχνολογία επικοινωνιών Εισαγωγή στην τεχνολογία επικοινωνιών Εισαγωγή Τεχνολογία: είναι η αξιοποίηση γνώσεων, εργαλείων και δεξιοτήτων για την επίλυση. Συνδέεται άρρηκτα με την πράξη. Για την ευκολότερη μελέτη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας

Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας Η Βιβλιοθήκη μας Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας Αποστολή της Βιβλιοθήκης μας είναι να προσφέρει : - υπηρεσίες μάθησης - βιβλία και πολλαπλά μέσα προκειμένου να δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα: - να αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 1: Εισαγωγικές Επισημάνσεις Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις

Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο : πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις Δημιουργία Ιστορικής Ψηφιακής Βάσης για την Περίοδο 1955 1960: πρακτικές, προβλήματα, προκλήσεις 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πάτρα, 2009 1 2 Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου Κύπρου και

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 9/7/2009 1 Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 1974 οzarkowski ανέδειξε την μεγάλη επίδραση & την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Πτυχές διαμόρφωσης αναγνωστικής πολιτικής και πολιτικής για το έντυπο βιβλίο στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Χριστίνα Μπάνου, Λέκτορας Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τηλ.: 26610-87416,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες

Κεφάλαιο 2ο: ΚτΠ. 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Κεφάλαιο 2ο: Το δομικό τεχνολογικό πλαίσιο υποστήριξης της ΚτΠ 2.1 Τηλεπικοινωνίες υποδομές 2.2 Δίκτυα 2.3 Βασικές υπηρεσίες Τα δομικά στοιχεία της ΚτΠ Τηλεπικοινωνίες Δίκτυα Βασικές Υπηρεσίες Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η

Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης. Ιωάννης Κλαψόπουλος. 1. Εισαγωγή Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕΙ ΚΑΙ... 27 27 Σχεδιασμός βελτίωσης της σχέσης μεταξύ διοίκησης ΑΈΙ και πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης Ιωάννης Κλαψόπουλος 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση

Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια. πρώτη προσέγγιση Κεφάλαιο Πρώτο: Η Κοινωνία της Πληροφορίας -Μια πρώτη προσέγγιση 1.1 Ένας νέος κόσμος γεννιέται. 1.2 Η έννοια και το περιεχόμενο της ΚτΠ. 1.3 Το εμπορικό προϊόν πληροφορία. 1.4 Οι διαφαινόμενες προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης 1 3 Νοεμβρίου 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ Ελένη Μαμμά Υπουργείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου. Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου

Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου. Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου Μάριος Ζέρβας & Βαρβάρα Αριστείδου 1 Υποστήριξη και συνεργασία τοπικών βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της Κύπρου Το περιβάλλον της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" Eιρήνη Λουρδή, Παναγιώτα Μπουρογιάννη, Μάρα Νικολαΐδου, Γιώργος Πυρουνάκης Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εθνικό & ΚαποδιστριακόΠανεπιστήμιοΑθηνών

Διαβάστε περισσότερα

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες

e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες e-επιχειρείν Ορισμοί και Βασικές Έννοιες Δρ. Δημήτριος Α. Κουτσομητρόπουλος Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας 2012-2013 Εισαγωγή Σύμφωνα με την ECA (Electronic

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1

Tεχνολογίες της Πληροφορίας. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 Tεχνολογίες της Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 1 2 1 Πληροφορία Πληροφόρηση- Τεχνολογία Πληροφοριών Ε ΟΜΕΝΑ (Τα δεδοµένα (data), είναι γεγονότα, µηνύµατα, κωδικοποιηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Η Γέννηση του Σύγχρονου Γραφείου: Στις αρχές του 19 ου αιώνα οι επιχειρήσεις ήταν κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων

Τεχνολογία Πολυμέσων Τεχνολογία Πολυμέσων Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών http://www.csd.uoc.gr/~tziritas Άνοιξη 2017 1 Πολυμέσα Εικόνα Βίντεο Ήχος Υπερ/κείμενο Γραφικά Επεξεργασία φυσικής γλώσσας Διαδραστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου Ερωτήσεις- Απαντήσεις Πολυμέσα Απο το Βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου 1. Τι ονομάζουμε κόμβο και τι σύνδεσμο σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη ύλη; Με την έννοια σύνδεσμος (link) σε μια μη γραμμικά διαρθρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ιστότοπων Ιστορική Εξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού Παρουσίαση 1 η 1 Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Περιεχόμενα Τι είναι το Διαδίκτυο Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Προηγμένες Υπηρεσίες Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ IKEE Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (υπ. αρ 56645/25.9.2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου) Δημοσιεύσεις μελών Α.Π.Θ. 2008> Παρουσίαση-επιμέλεια: Νέλλη Γρηγοριάδου-Βαγγέλης Καρκάνης 1

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση

710 -Μάθηση - Απόδοση 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 6η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Παρατήρηση Αξιολόγηση & Διάγνωση Η διάλεξη αυτή περιλαμβάνει: Διαδικασία της παρατήρησης & της αξιολόγησης Στόχοι και περιεχόμενο παρατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 8: Αρχές κωδικοποίησης Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1. Σκοπός Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ SPAMMING - ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Αποτελεί μειονέκτημα της διάδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες του διαδικτύου. Τι είναι: H μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων Ενότητα 1: Εισαγωγή - Ιστορική Αναδρομή Τα πρώτα ιδιωτικά δίκτυα Νικολάου Σπύρος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50, Στρατηγικές αναζήτησης.

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50, Στρατηγικές αναζήτησης. , Πρωτόκολλο z39.50, Στρατηγικές αναζήτησης. Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy Ορισμοί Χειρισμός υλικού Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η στέγη της γνώσης

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η στέγη της γνώσης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η στέγη της γνώσης του Δρ Φίλιππου Τσιμπόγλου Διευθυντή βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Και το κτίριο της βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» είναι, εκτός των άλλων, ένα έργο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα;

Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Βιβλιοθηκονόμος γεωγραφικών συλλογών (GIS Librarian) : υπερβολή ή αναγκαιότητα; Ιφιγένεια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας

Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας Ενότητα 2: Επικοινωνία στα Νέα Μέσα και εξέλιξη των Μοντέλων Επικοινωνίας e-nformation: Η οικονοµία της πληροφορίας µέσα από επίσηµα και ανεπίσηµα επικοινωνιακά δίκτυα. Νέα Μοντέλα Επικοινωνίας στο ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί Ενότητα 8: Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986

Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Παρουσίαση Βιβλιοθήκης Παράρτηµα Σύρου Σύρος, Ιούνιος 2012 Η Βιβλιοθήκη Έτος ίδρυσης: 1984 Έτος πρώτης λειτουργίας: 1986 Μορφή: δίκτυο βιβλιοθηκών που δραστηριοποιούνται σε 6 νησιά. Έτος ίδρυσης Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου

Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή Πραγματικότητα - Προστασία & Διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακού Περιεχομένου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νομικά στο Design Ιωάννης-Ιάκωβος Παραδείσης Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 Κουμαρίδου Βικτώρια (dpsd00036) Πνευματικά Δικαιώματα & Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha

Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Ανοιχτά Λογισμικά Βιβλιοθηκών & Web 2.0 Το παράδειγμα του Koha Κολοβός Φίλιππος Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Web 1.0 Η παλαιότερη «έκδοση»

Διαβάστε περισσότερα