Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Οικονομική αβεβαιότητα και θεσμικές ανακατατάξεις Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση χαρακτηρίζεται από το σύνολο της θεωρίας ως η σημαντικότερη που γνώρισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από το «Μεγάλο Κραχ» του Εξ αρχής, αναζητήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τρόποι θεσμικής και νομοθετικής αντιμετώπισής της, με κοινό παρονομαστή τη διαπίστωση ότι οι ήδη υπάρχοντες εποπτικοί μηχανισμοί ξεπεράστηκαν από τα γεγονότα. Ωστόσο, δεν αποτελεί novum η προσπάθεια αποφυγής τετελεσμένων αστοχιών, μέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων θεσμών ή της δημιουργίας νέων. Χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία των υπαρχόντων διακυβερνητικών fora όπου λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις που σχηματοποιούν τη διεθνή αρχιτεκτονική του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, καταγράφεται ότι έχουν θεσμοθετηθεί είτε σε περιόδους ταραγμένες για το διεθνές οικονομικό status quo, είτε με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων άντλησης δανειακών κεφαλαίων ea ipsa 1 : Ήδη το 1962, με τη δημιουργία της «Ομάδας των 10» ( Group of Ten, G-10 ), τα ιδρυτικά της μέλη 2, από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας και της Σουηδίας, παραχώρησαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πιστωτικά όρια με σκοπό την (υπό προϋποθέσεις) άντληση δανειακών κεφαλαίων, όταν οι απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες των μελών του οργανισμού ήταν αδύνατο Το παρόν άρθρο αποτελεί εκτεταμένη απόδοση σχετικής παρέμβασής μου στο ΙΣΤ ετήσιο συμπόσιο του Επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» (Κωνσταντινούπολη, 9-11 Μαΐου 2014), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου ( Boğaziçi Üniversitesi ). Ταυτόχρονα, οι εκτιθέμενες σκέψεις συνιστούν μια πρωτόλεια προσπάθεια καταγραφής των αρχικών πορισμάτων της έρευνάς μου στο πλαίσιο της ομοθεματικής διδακτορικής μου διατριβής. Σχετικώς, διατυπώνω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής στο πλαίσιο της τελευταίας, τους καθηγητές κ.κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκο Αλιβιζάτο και Χρήστο Γκόρτσο, για την επιστημονική και ηθική στήριξη που αφειδώς μου παρέχουν, ώστε ν ανταποκριθώ στο δύσκολο έργο που έχω αναλάβει. Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τον καθηγητή κ. Γιάννη Δρόσο για τις καίριες υποδείξεις του επί της ως άνω παρέμβασής μου, η οποία και έγινε επί δικής του εισήγησης, από κοινού με εκείνη της καθηγήτριας κας Bertil Emrah Oder (Koç University, Κωνσταντινούπολη). 1 Σχετικά, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Τα τέσσερα επίπεδα διαμόρφωσης και εφαρμογής του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου: Οι εξελίξεις μετά την πρόσφατη ( ) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, Αρμενόπουλος, 2014, Τεύχος 1 (Ανάτυπο). 2 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία και Σουηδία, ενώ η Ελβετία μετέχει από το

2 να καλυφθούν από τους υφιστάμενους πόρους του τελευταίου. Λίγα χρόνια αργότερα (1976), συστάθηκε το G-7 3, ως forum συζητήσεων σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ζητημάτων του διεθνούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σημαντικό έργο αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεσμών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου. Όλα αυτά, λίγα χρόνια μετά την κατάργηση του διεθνούς συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΔΝΤ 4 και την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, με άμεσο δε στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει σχετικώς στο διεθνές οικονομικό σύστημα 5. Περαιτέρω, και η πρωτοβουλία (στο πλαίσιο του G-7 ) για τη σύσταση του G-20, το Σεπτέμβριο του 1999, ελήφθη μετά την εκδήλωση των κρίσεων του Μεξικού, κυρίως δε της νοτιοανατολικής Ασίας. Μάλιστα, ως απόρροια της σπουδαιότητας της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, από το Νοέμβριο του 2008 έχουν ήδη λάβει χώρα οκτώ Σύνοδοι Κορυφής του τελευταίου αυτού διεθνούς forum, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων 6. Μάλιστα, ακόμη και μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, το προεκτεθέν πλαίσιο διεθνών οργανισμών λήψης πολιτικών αποφάσεων δεν χαρακτηρίστηκε από βαθιές θεσμικές τομές (προφανώς, κρινόμενο ως επαρκές), αλλά από την ενίσχυση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου 7. Συγκεκριμένα, το G-20 άρχισε να συνεδριάζει (από το Νοέμβριο του 2008) σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στο πλαίσιο Συνόδων Κορυφής, αποφασίστηκε η διεύρυνση της σύνθεσης πολλών από τα διεθνή fora που τυγχάνουν standard setters 8 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη του G-20 με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητάς τους, ενώ αποφασίστηκε (στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του G-20 στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2009) ο μετασχηματισμός του Forum Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Financial Stability Board 9.), με διευρυμένη σύνθεση και ενισχυμένη αποστολή. 3 Με μέλη εκείνα του G-10 (βλ. την ως άνω υποσημείωση), εκτός του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Σουηδίας. 4 Το αναφερόμενο και ως «σύστημα του Bretton Woods». 5 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Τα τέσσερα επίπεδα», όπ. π.. 6 Για αναλυτικότερη παρουσίαση των fora αυτών, όπως και του έργου που επιτελούν, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», Αθήνα, 2011, σελ. 142 επ.. 7 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», όπ.π., σελ Βλ. σε «Τα τέσσερα επίπεδα» (Ibidem). 9 Αναλυτικότερα, σχετικά με το διεθνές forum αυτό, στόχος του οποίου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ενισχυμένες, μάλιστα, τόσο τις 2

3 ΙΙ. Οικονομική κρίση και Oικονομική Ένωση Στρέφοντας την προσοχή μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι ουσιωδώς διαφορετικά. Ήδη από το 1992, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναποφάσισαν την ανάθεση των ως τότε κυριαρχικών τους αρμοδιοτήτων που αφορούν στην άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αφ ενός, και, εν μέρει, στο Συμβούλιο αφ ετέρου 10. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των φορέων αυτών (ειδικά για το ΕΣΚΤ, παρατηρήθηκε ότι η ομοσπονδιακή και αποκεντρωμένη διάρθρωσή του ομοιάζει προς εκείνη του αμερικανικού Federal Reserve System 11 ), αποτελεί η κεντρική τους αποστολή, η οποία συνίσταται στη διατήρηση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως και οι ενισχυμένες διατυπώσεις ανεξαρτησίας τους απέναντι τόσο στην ενωσιακή, όσο και στις εθνικές πολιτικές εξουσίες. Ωστόσο, το προαναφερθέν παράδειγμα έμελλε να επιβεβαιωθεί και στο «ευρωπαϊκό μοντέλο»: Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε τις δομικές αστοχίες της νομισματικής ένωσης 12, όπως και την αδυναμία τόσο της ΕΕ, όσο και της στενότερης κοινότητας της Ευρωζώνης να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες αστάθειας που προέκυψαν. Το θεσμικό κενό που αναδείχθηκε από την κρίση, επιχειρήθηκε ν αντιμετωπιστεί από το νεοπαγή «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας» ( ESM, European Stability Mechanism ) και, φυσικά, από τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με προβλήματα ρευστότητας, της ΕΕ και του ΔΝΤ 13. αρμοδιότητές του όσο και την οργανωτική του δομή, με αφορμή την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», όπ.π., σελ Με τα ά. 4, 8, ΣΕΚ, ά.17 του Καταστατικού της ΕΚΤ, βλ. Κ. ΓΩΓΟΥ, Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ως φορέας παράπλευρης κοινοτικής εξουσίας. Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπό την οπτική γωνία του ελληνικού συντάγματος, ΤοΣ, 1/2003, σελ Βλ. σε Κ. ΓΩΓΟ, όπ. π., όπως και την περαιτέρω παραπομπή σε J.-V. LOUIS, A Legal and Institutional Approach for Building a Monetary Union, CMLRev. 1998, σελ. 33 επ. 12 Βλ. τις παρατηρήσεις του Κ. ΓΩΓΟΥ, ήδη από το 2003, σε Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα (Ibidem). 13 Αναλυτική καταγραφή του σχετικού ιστορικού, από τον Y. Z. DROSSOS, in Greece. The Sovereignty of the Debt, the Sovereigns over the Debts and Some Reflections on Law, IGLP WORKING PAPER SERIES, 2011/#7, δημοσιευμένο στον ιστότοπο (www.constitutionalism.gr/site/greece-drossos-sovereign-debt/). 3

4 Η σταδιακή αυτή θεσμική (περισσότερο ή λιγότερο) προσαρμογή της ΕΕ, ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2010, με τη θέσπιση, εκ μέρους των 17 μελών της Ευρωζώνης, του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ( EFSM, European Financial Stabilization Mechanism 14 ) και του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ( EFSF, European Financial Stability Facility 15 ). Η εδραίωση της κρίσης, καθώς και η συνειδητοποίηση του ότι αυτή δε συνίστατο αποκλειστικά στο «ελληνικό ζήτημα», αλλά πολύ περισσότερο σε μια ευθεία απειλή κατά του ενιαίου νομίσματος συνολικά, επέφερε τη δημιουργία ενός οργάνου με περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα. Τον Ιούλιο του 2011, λοιπόν, βάσει της σχετικής ιδρυτικής του συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης 16, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ( ESM, European Stability Mechanism ), ως συνεχιστής των EFSF και EFSM, αναφορικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας 17 προς κράτη μέλη της Ευρωζώνης, αναφορικά με το διάστημα μετά το Δυνατότητα συμμετοχής στον ESM έχουν και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης Σχεδιασμένος αποκλειστικά για την «ελληνική περίπτωση», με στόχο την ενίσχυση της χώρας με κεφάλαια ύψους 110 δις ευρώ και επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από εκείνα που προσέφεραν οι αγορές την ίδια χρονική περίοδο, προκειμένου για την άντληση δανειακών κεφαλαίων εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με «αντάλλαγμα» την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων οικονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της χώρας. Βλ σε Y. DROSSOS, Ibidem (ως άνω υποσημ.), σελ Πρόκειται για όργανο ειδικού σκοπού, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε απρόβλεπτη οικονομική δυσκολία (βλ. σε Έχει ιδρυθεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Η βοήθειά του προς τα κράτη μέλη παρέχεται με τη μορφή Συμφωνιών Δανειακής Διευκόλυνσης και Δανείων, ως το ποσό των 440 δις ευρώ συνολικά. Αναφορικά με τους όρους προκειμένου για την παροχή αυτής της βοήθειας του EFSF προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα φερεγγυότητας, βλ. το προοίμιο της Συμφωνίας-Πλαισίου της 7 ης Ιουνίου 2010 μεταξύ του EFSF και των κρατών μελών της Ευρωζώνης, όπου, inter alia, τονίζεται: "[ ] that financial support to euro-area Member States shall be provided by EFSF in conjunction with the IMF and shall be on comparable terms to the stability support loans advanced by euro-area Member States to the Hellenic Republic [ ]. Βλ. και σε Y. Z. DROSSOS, Yesterday, άρθρο δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (στο οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, αποστέλλεται επίσης αίτημα παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας από το κράτος μέλος που επιθυμεί να ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα) και κάτω από αυστηρούς οικονομικούς όρους, ενώ για το σκοπό αυτό ο ESM εξοπλίστηκε με μετοχικό κεφάλαιο 700 δις ευρώ, διαιρεμένων σε 7 εκατομμύρια μετοχές. Κάθε κράτος μέλος του Μηχανισμού ορίζει ένα ελευθέρως ανακλητό μέλος στο Συμβούλιο Διοικητών του ESM (αναλυτικότερα, βλ. την ιδρυτική συνθήκη του ESM, στον ιστότοπο της ως άνω υποσημείωσης). 18 Μέχρι στιγμής, χρηματοδότησε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Κύπρου και την ανακεφαλαιοποίηση του Ισπανικού τραπεζικού συστήματος. 19 Y. Z. DROSSOS, in Greece. The Sovereignty of the Debt, ibidem. 4

5 III. Τραπεζική Ένωση: Τα πρώτα βήματα Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία ακολούθησε η Νομισματική Ένωση με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1 η Ιανουαρίου 1999, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Η τελευταία, θεωρείται ως το σημαντικότερο μέχρι τώρα βήμα περαιτέρω ενοποίησης των κρατών-μελών της ευρωζώνης και προάγγελος του επομένου -της δημοσιονομικής, δηλαδή, ένωσης - η οποία θα οριοθετηθεί από το δημοσιονομικό σύμφωνο και θα συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε κεντρικό έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών-μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε φορολογική και ασφαλιστική σύγκλιση των κρατών-μελών, έκτακτα πακέτα βοήθειας προς κράτη-μέλη που κινδυνεύουν από αφερεγγυότητα 20, ίσως, δε, και το περιβόητο ευρω-ομόλογο 21. Οι τελευταίες σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, όπως επισπεύστηκαν από την πρόσφατη κρίση, συνίστανται στην υιοθέτηση εκ μέρους του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), ήδη από τον Οκτώβριο του 2013, των Kανονισμών (EU) 1022 και /2013, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 23. Βάσει αυτών, τίθεται σε εφαρμογή από τον προσεχή Νοέμβριο η υπαγωγή τουλάχιστον 128 συστημικά σημαντικών τραπεζικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος- 20 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση : Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό τομέα, ΧρηΔικ 2/2012, σελ. 189 επ.. 21 Η διαμόρφωση της απαραίτητης πολιτικής συναίνεσης προς τη θέσμιση της οποίας δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο ακόμη: Ενδεικτικώς, και (κυρίως) για τις γερμανικές αντιδράσεις επί του θέματος, βλέπε τα σχετικά ρεπορτάζ της Deutsche Welle και του «Βήματος»: %CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3 %CE%BF/a , 22 Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, και 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287, Το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ), να αναθέτει μέσω Κανονισμών στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Και αυτό, ως μέσο για την πραγμάτωση της βασικής αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία συνίσταται στον καθορισμό και στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης (άρθρο της ΣΛΕΕ). Οι ως άνω εξουσίες δεν έχουν εφαρμογή επί των κρατών-μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. 5

6 μέλος της ευρωζώνης 24, απ ευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφορικά με την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας απ αυτών. Με τους ως άνω κανονισμούς θεσμοθετείται ο Ενιαίος Εποπτικός Οργανισμός ( Single Supervisory Mechanism, SSM 25 ), ιδίως όμως ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προλειαίνοντας το έδαφος για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης 26. Μεταξύ άλλων, η ενωσιακή εποπτική αρχή επιφορτίζεται με αρμοδιότητες αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων και διενέργειας εποπτικών ελέγχων σε αυτά, εφαρμόζοντας την οικεία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εάν τμήμα αυτής αποτελείται αποκλειστικά από Οδηγίες, το οικείο εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσης των τελευταίων. Ιδίως, όμως, η ΕΚΤ, στοχεύοντας στην πραγμάτωση της σχετικής νομοθεσίας, δύναται να εκδίδει άμεσα δεσμευτικούς Κανονισμούς 27 που εξειδικεύουν τα επιβαλλόμενα από αυτήν καθήκοντα στα πιστωτικά ιδρύματα. Προς τον ίδιο σκοπό, η ΕΚΤ μπορεί να εγκρίνει Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις 28, όπως και να λαμβάνει Αποφάσεις, υπό την επιφύλαξη και τηρουμένης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ειδικότερα δε των νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και εκείνων των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ 29. Περαιτέρω, η δράση της οριοθετείται από τα 24 Μεταξύ των οποίων και των 4 ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «συστημικώς σημαντικά», δηλ. η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank [βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις, άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου (http:// /5ekdosis/uplpdfs//sylltomos14/21 44%20Gortsos% pdf ), όπως και σε 25 Αποτελούμενος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές εποπτικές αρχές του οικείου τραπεζικού τομέα. 26 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση : Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό τομέα, ΧρηΔικ 2/2012, σελ.189 επ.. 27 Και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Συμβουλίου της ΕΕ [βλ. άρθρα 13 ΣΕΕ και 132, 288 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 110 ΣΕΚ), όπου απαριθμώνται αποκλειστικώς οι περιπτώσεις στις οποίες η ΕΚΤ δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, όπως και το άρθρο 17.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ]. Σχετικώς, βλ. Β. ΑΓΡΑΠΙΔΗ, σε Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ (επιμ.), «Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ-Κατ άρθρο Ερμηνεία», Αθήνα 2012, σελ Πλήρης καταγραφή των κατηγοριών των νομικών πράξεων που μπορεί να εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης - Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις», Αθήνα 2014, σελ. 166 επ. 29 Για το σύνολο των νέων ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, βλ. τον Κανονισμό της ΕΚΤ της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των 6

7 (δεσμευτικά, γι αυτήν) σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών πρότυπων που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( European Banking Union, EBA 30 ) και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, όπως και με τις διατάξεις του εκείνες που αφορούν στο Eυρωπαϊκό Eγχερίδιο Εποπτείας (Single Rulebook) που καταρτίζει η ίδια η EBA 32. Έτσι, σχηματοποιείται ένας από τους τρείς πυλώνες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, ο οποίος αναφέρεται στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη ρυθμιστική παρέμβαση της λειτουργίας αυτών από τον SSM. Αναφορικά με τους άλλους δύο πυλώνες που θα συμπληρώσουν το εγχείρημα, δηλαδή τη «διευθέτηση» 33 των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων και την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων, οι διεργασίες βρίσκονται σε πρώιμο εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΚΤ/2014/17), όπως και τις «Ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για το πλαίσιο του ΕΕΜ» (αριθμ. 8) [www.ecb.europa.eu/ssm/ consultations/.../ssmconsultation-qa.el.pdf]. 30 Το Νοέμβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τρεις Κανονισμούς, με τους οποίους θεσμοθετήθηκαν, αντίστοιχα, οι τρεις καλούμενες «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» ( European Supervisory Authorities ) με κύριο στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μικρο-προληπτικής εποπτείας των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών» ( European Banking Authority, ΕΒΑ ) βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1093/2010, η «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων» ( European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1094/2010, και η «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ( European Securities and Markets Authority, ESMA ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1095/2010. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2011, και σε απόλυτη συμφωνία με τις προτάσεις της «Έκθεσης de Larosière», η ΕBA αποτελεί νόμιμο διάδοχο ( legal successor ) της CEBS (μιας από τις τρεις «Επιτροπές Lamfalussy»). Σε μια abstract προσέγγιση, η ΕΒΑ στοχεύει: Στη ρύθμιση και επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος, όπως και στην προστασία του καταναλωτή των αντίστοιχων προσφερομένων υπηρεσιών, στην αντιμετώπιση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης και στη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή και σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα, στην αντιμετώπιση ζητημάτων κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και δείκτη μόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη διενέργεια ανεξάρτητων και με ακρίβεια αναλύσεων πάνω στον τομέα παροχής τραπεζικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, ιδίως δε, στη συνεπικουρία των εθνικών εποπτικών αρχών των τραπεζικών τομέων εκάστου κράτους-μέλους και στη σύγκλιση των επιδιώξεων και του βαθμού της αποτελεσματικότητάς τους. Αναλυτικά για το ρόλο της ΕΒΑ, βλ. σε και σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ΧρηΔικ, 1/2011, σελ. 56 επ.. 31 Αναλυτικά για τα σχέδια αυτά, βλέπε σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ΧρηΔικ, 1/2011, ibidem. 32 Όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 3 του Κανονισμού (EU) 1024/ Αποτελεί την ορθότερη απόδοση στα ελληνικά του όρου resolution, ευρέως χρησιμοποιούμενου στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο. Η σχετική διαδικασία, η οποία για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τις περιπτώσεις Δ και Ε του άρθρου 63 ν. 3601/2007 (Α 178), (προστέθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, Α 218). Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί από εκπροσώπους της θεωρίας ότι στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από τα ως άνω άρθρα, η κρατική παρέμβαση διακρίνεται από τη συνήθη «εξυγίανση», καθώς η άδεια λειτουργίας του προβληματικού πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται με ταυτόχρονη μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων είτε σε νέο πιστωτικό ίδρυμα, είτε σε ήδη υφιστάμενο (βλ. σε Ν. ΡΟΚΑ-ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Στοιχεία τραπεζικού δικαίου Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο», 2η έκδ., Αθήνα 2012, σελ. 57). 7

8 στάδιο, αφού είτε αναμένεται η έκδοση προτάσεων Κανονισμών ή Οδηγιών, είτε δεν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία, ιδίως για την τελευταία 34. Έτσι, υλοποιείται σταδιακά ο αρχικός σχεδιασμός της Τραπεζικής Ένωσης ως ενός εκ των τεσσάρων βασικών συστατικών στοιχείων για την οικοδόμηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως είχε σχεδιασθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήδη από την 29 η Ιουνίου IV. Τεχνοκρατία και δημοκρατία Η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, ήταν εκείνη που κατά μείζονα λόγο οδήγησε στην κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατέδειξε την αναγκαιότητα μιας κεντρικής χρηματοοικονομικής εποπτείας, αναφορικά με κράτη που μετέχουν στο ενιαίο νόμισμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στοχεύοντας όχι μόνο στην ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην ένωση, μα και στη διασφάλιση γνήσια ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παράγοντες της κοινής εσωτερικής αγοράς, φανέρωσε τις προθέσεις του ήδη από το 2010, όταν και υιοθετήθηκε η πρόταση της επιτροπής de Larosiere σχετικά με την ίδρυση της προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, προδρόμου οργανισμού της (ενισχυμένων αρμοδιοτήτων) Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 36. Την ίδια περίοδο 37, στην Ελλάδα, ιδρυόταν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), απόρροια των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας από το πρώτο «Μνημόνιο Συνεργασίας» 38 μεταξύ αυτής και των δανειστών της. Σκοπός του είναι «η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 34 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις, άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου. 35 Σχετικώς, βλ. Van Rompuy Report: Towards a Genuine Economic and Monetary Union, EUCO 120/12 (2012) ιδίως την ενότητα ΙΙ 1- και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, EUCO 76/12, Παράγραφος 4, β υποπαράγραφος (in ΓΚΟΡΤΣΟΣ, όπ. π.). 36 Με τον Κανονισμό (EU) 1093/2010. Αναλυτικότερα, βλ. την ως άνω υποσημείωση υπ αριθμ Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2010, με το νόμο 3864/2010 (Α 21), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτικού του νόμου. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2013/38), της 29 ης Μαΐου Νόμος 4046/2012 (Α 28), όπως αυτός επικαιροποιείται δυνάμει της παραγράφου 3.δ του άρθρου 1 του ίδιου. 8

9 συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος» 39 μέσω, ιδίως, της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 40. Ως ένα κατ εξοχήν μέσο αντιμετώπισης της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, το ΤΧΣ εξοπλίστηκε με πλειάδα αρμοδιοτήτων που κείνται πολύ πέρα των συνηθισμένων για μια διοικητική αρχή, διέπονται, δε, από τεχνικές επιλογές υψηλής στάθμης 41, γεγονός που αναδεικνύει αυτομάτως την προβληματική τόσο της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έναντι των πράξεων που εκδίδει, όσο και της αναγκαιότητας λογοδοσίας του ενώπιον των δημοκρατικά νομιμοποιημένων κρατικών οργάνων. Φυσικά, η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχεται σε αυτά υπό την προϋπόθεση της τεχνοκρατικής επίβλεψης και της συνεχούς αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο αυτά πρόκειται να λειτουργούν στο εξής 42, η οποία συνίσταται στη διακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, όσο και στη διασφάλιση της με όρους αγοράς λειτουργίας τους 43. Όμως, είναι και ο ρόλος της Ελληνικής κεντρικής τράπεζας τέτοιος 44, που εύλογα μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο όρος «δημόσιο νομικό πρόσωπο» δεν αρκεί πλέον ώστε ν αποδώσει τις κυβερνητικές λειτουργίες που αυτή έχει ex lege 39 Συγκεντρωτική περιγραφή των de lege lata χαρακτηριστικών του Ταμείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 40 Συγκεκριμένα, στα πιστωτικά ιδρύματα και στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του νόμου 3601/2007 (βλ. και την ως άνω υποσημείωση υπ αριθμ. 32). 41 In concreto, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στο νόμο 3864/2010 και σε συμφωνίες-πλαίσιο που το ίδιο συνάπτει με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6, σε συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Ακόμη, μπορεί να διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ως άνω νόμου, ενώ τα της άσκησης των δικαιωμάτων του ΤΧΣ στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, διέπονται τόσο από τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όσο και του ν. 3601/ Σύμφωνα, inter alia, με τις γενικές αρχές που έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα V του ν. 4046/2012 (Α 28), σχετικά με την έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, και του σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. 43 «[ ] με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες», βλ. /el /about_ what wedo.htm. 44 Ιδίως άμα τη εισδοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Για αναλυτική παράθεση του σχετικού ιστορικού, όπως και της θεσμικής θέσης της ΤτΕ διαχρονικώς, βλ. Μ. ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος , Από Τράπεζα του Κράτους Εγγυήτρια της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», Αθήνα, 2014, σελ

10 επιφορτισθεί να επιτελέσει 45 : Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 127 ΣΛΕΕ και με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ 46, το ΕΣΚΤ (μέρος του οποίου, φυσικά, είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος) είναι επιφορτισμένο με τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης, τη στιγμή που όλα τα μέλη του απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας (και) έναντι των εθνικών κυβερνήσεων 47. Τα ως άνω, με πρότυπο τη λειτουργία της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, η οποία θεωρήθηκε ως ο κύριος παράγων για την οικοδόμηση της σταθερότητας του γερμανικού μάρκου 48, ούσα ανεξάρτητη απέναντι στην οικεία Κυβέρνηση και τις τυχόν «πολιτικές μικρο-σκοπιμότητες» που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο λήψης κρίσιμων αποφάσεών της 49. **** Η απάντηση στις οικονομικές κρίσεις, λοιπόν, σύμφωνα με τα κορυφαία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει ν αναζητηθεί στην τεχνοκρατία: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άρθρο 10 του προαναφερθέντος Κανονισμού (EU)1093/2010, όπου κατοχυρώνεται η προαναφερθείσα 50 δυνατότητα της EBA να υποβάλλει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 45 Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη, ΕφημΔΔ, 4/2013, σελ.534 επ. 46 Το οποίο, σύμφωνα με το ά ΣΛΕΕ, έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη, και επομένως ο μόνος τρόπος να τροποποιηθεί στο εξής είναι διά της οδού της τροποποίησης της ίδιας της Συνθήκης. Όμως, ορίζεται ότι ορισμένα από τα άρθρα του Καταστατικού αυτού μπορούν να τροποποιούνται διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είτε με πρόταση της Επιτροπής μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, είτε διά της αντίστροφης οδού (σύσταση της ΕΚΤ μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή). 47 Άρθρο 130 ΣΛΕΕ και άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, σε ευθυγράμμιση με το οποίο διαμορφώθηκε το άρθρο 5 Α του Καταστατικού της ΤτΕ. 48 Σχετικά με το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και της σταθερότητας των τιμών, βλ. Α. ALESINA/L. SUMMERS, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, in Journal of Money, Credit and Banking, 1993, Vol 25, Issue 2, σελ , και ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ, «Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας: Επισκόπηση», Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β Τρίμηνο 1998, σελ Βλ. σε ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός» (ibidem), σελ. 536, υποσ. 16, όπου παρατίθεται και σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του ιδρυτικού νόμου της Γερμανικής κεντρικής τράπεζας. Εξ άλλου, γίνεται αναφορά και στην από απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία απερρίφθη ο ισχυρισμός περί παραβίασης της δημοκρατικής αρχής λόγω της αναγνώρισης εξουσιών σε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού η πρώτη συντείνει ευθέως στη δημιουργία εμπιστοσύνης των πολιτών στο νόμισμα. 50 Βλ. ανωτέρω υπό (ΙΙ). 10

11 προκειμένου η τελευταία να καταρτίσει την τελική μορφή αυτών και να τα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με στόχο τη νομοθετική εναρμόνιση σε συγκεκριμένους τομείς, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Στην πράξη, η Επιτροπή υιοθετεί verbatim τα σχέδια που της υποβάλλονται από την EBA 51, ενώ το ίδιο γίνεται και αναφορικά με την περαιτέρω έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τοιουτοτρόπως, τα υποβληθέντα Σχέδια της ΕΒΑ καθίστανται δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τυπική, πλέον, έννοια. Παράλληλα, η ανάθεση στην ΕΚΤ των προαναφερθέντων ενισχυμένων εποπτικών καθηκόντων, την καθιστά κυρίαρχη όχι μόνο στο νομισματικό 52, αλλά και στο τραπεζικό πεδίο. Έτσι, αρχίζει μια νέα εποχή για τα τραπεζικά συστήματα των κρατών-μελών της ευρωζώνης, με επίκεντρο μια οικειοθελή εκ νέου παραχώρηση τμήματος της κρατικής κυριαρχίας των τελευταίων, τη μεγαλύτερη μετά την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος το Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη σημαντική άμβλυνση της επιρροής που ασκούν οι -υπόλογες στα εθνικά Κοινοβούλια- Κυβερνήσεις των κρατών-μελών στα πιστωτικά ιδρύματα, με αμεσότερη συνέπεια τη σημαντική μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες οι ως άνω τράπεζες θα επενδύουν σε κρατικά ομόλογα των οικείων κρατών και η χαλάρωση της εξάρτησής τους από τον κρατικό εναγκαλισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσω των χορηγουμένων πιστώσεων και της συμμετοχής στο μετοχικό ή το ομολογιακό κεφάλαιο εταιριών δημοσίου ενδιαφέροντος 53. Δεν αμφισβητείται ότι η ΕΚΤ κέρδισε τον καινούργιο της ρόλο αυτό, τόσο μέσω της επιτυχούς συμβολής της στη διαχείριση της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, όσο και μέσω της συνεισφοράς της στη διαχείριση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Εξίσου σαφής, όμως, είναι η νέα «διαρροή» κρατικής κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη και η αποδυνάμωση κρατικών οργάνων υπολόγων στα εθνικά κοινοβούλια, συνακολούθως, δε, και τα ζητήματα 51 Αυτονοήτως, από τη στιγμή που τα πραγματευόμενα ζητήματα τυγχάνουν υψηλής τεχνικής στάθμης. 52 Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, για η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τη στιγμή που η κυριαρχία της στο νομισματικό πεδίο της Ένωσης οριοθετείται τόσο από το αποκλειστικό δικαίωμά της να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ, όσο και από την εκ μέρους της κατοχή και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών της ζώνης του ευρώ (βλ. α. 127 ΣΛΕΕ). 53 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις», άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου. 11

12 δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας που εναργώς τίθενται υπό τα νέα αυτά δεδομένα 54. Αναμφίβολα, η πρόσφατη κρίση ανέδειξε εμφατικά τις δομικές δυσλειτουργίες της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ιδίως, αναφορικά με την πρόβλεψη υπαγωγής κυρίαρχων κρατών στο ενιαίο νόμισμα, χωρίς ταυτόχρονη πρόνοια για μια δημοσιονομική ή/και τραπεζική ενοποίησή τους. Υπ αυτή την έννοια, η κρίση, μαζί με τους θεσμικής φύσης προβληματισμούς που δημιούργησε, πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ευκαιρία «ασφαλούς εξέλιξης» για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της: Εξ ου και έχει αναχθεί σε σχεδόν κοινό τόπο ότι η εγκαθίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης και των τριών πυλώνων της πρέπει να διενεργηθεί αποκλειστικώς σύμφωνα με τις παραδοχές και τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης. Έτσι, φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο η συνδρομή ενός τεχνοκράτη, παρά ενός πολιτικού. Όμως, η κρίση φαίνεται πολύ περισσότερο- να διαφοροποιεί ουσιωδώς τις αρχές επί των οποίων συμφωνήθηκε η ως τώρα προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι, η ιδρυτική ιδεολογία φαίνεται να έχει εκτοπιστεί από την κυριαρχία των επιταγών της ελεύθερης αγοράς, τη στιγμή που ο λίγος κενός χώρος που απέμεινε για την άσκηση πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 55, στερείται των απαραίτητων αποχρώσεων για τη δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως από το χρονικό σημείο της εγκαθίδρυσης της Ευρωζώνης 56. Ωστόσο, καθώς διερχόμαστε αυτή τη μεταβατική πολιτική περίοδο, δεν έχει κανείς το δικαίωμα (ούτε νομικό, ούτε ηθικό) να παραγνωρίσει την πρόβλεψη εκ μέρους των εθνικών συνταγμάτων αναφορικά με τη λογοδοσία ατόμων ή θεσμών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη νομοπαραγωγική διαδικασία, ενώπιον της 54 Βλ. τους συναφείς προβληματισμούς που καταγράφονται για την ανεπάρκεια ελεγκτικών μηχανισμών επί της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας από την Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη, ΕφημΔΔ 4/2013, σελ , όπως και τους προβληματισμούς που είχε διατυπώσει ο Κ. ΓΩΓΟΣ αναφορικά με τις διατυπώσεις ανεξαρτησίας με τις οποίες εξοπλίζεται το ΕΣΚΤ και τη συμβατότητά τους με τη δημοκρατική αρχή, in «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ως φορέας παράπλευρης κοινοτικής εξουσίας. Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπό την οπτική γωνία του ελληνικού Συντάγματος», ΤοΣ, 1/2003, σελ. 49 επ.. 55 Βλέπε, μεταξύ άλλων, τη σχετική εισήγηση του Αμερικανού καθηγητή J. S. WEILER, Europe as political messianism, 56 Βλ. in G. GERAPETRITIS, Europe s new deal: a new version of an expiring new deal, European Journal of Law and Economics, 2013, Μέρος 2.3 (http://link.springer.com/article/ %2fs z ). 12

13 εκλεγμένης εθνικής αντιπροσωπείας. Δεν γίνεται να παραγνωριστεί, επίσης, ότι τόσο οι Συνθήκες 57, όσο και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης 58, ανάγουν την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών-μελών σε βασικό θεμελιωτικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι βασικές αυτές παραδοχές της σύγχρονης δημοκρατίας δεν αναιρούνται από την τάση που τείνει εσχάτως να επικρατήσει, αναφορικά με ένα λιγότερο φορμαλιστικό σχεδιασμό των δημοκρατικών θεσμών, και με αντίστοιχη προτίμηση σε περισσότερο οικονομοκεντρικά μοντέλα αυτών, υπό τις επιταγές του μονεταρισμού 59. Έτσι, σε συμφωνία με τα παραπάνω, η αναγκαία αναδόμηση των γενικών αρχών επί των οποίων εδράσθηκε η Ένωση εν γένει (ή, τουλάχιστον, η νομισματική ένωση και τα συστατικά της μέρη) οφείλει να διενεργηθεί με προοπτική δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας. V. Δημοκρατία και προσαρμοστικότητα Για να αποφευχθεί η απλή διατύπωση αόριστων αρχών, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη εξέλιξης του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται. Αυτό θα πρέπει να εξετασθεί αφ ενός υπό το πρίσμα της λογοδοσίας ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφ ετέρου δε της διάκρισης των εξουσιών. Πράγματι, κάθε πολίτευμα οφείλει λογικώς να ακολουθεί την κοινωνική πραγματικότητα για να επιβιώσει, συνακολούθως και το Σύνταγμα στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές του παραδοχές 60. Συγκεκριμένα, η τεχνογνωσία την οποία αποκτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προαναφερθέντων σχεδίων τεχνικών προτύπων που δύναται να υποβάλει προς το 57 Βλ. άρθρα 2 και 6 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τη ρητή παραπομπή στην ΕΣΔΑ από αυτή. 58 Το οποίο αξιοποίησε τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, για να αναγνωρίσει αρκετά θεμελιώδη δικαιώματα ως γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, μεταξύ των οποίων και την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως και του δικαιώματος στην οικονομική ελευθερία. Πρβλ. την πολυσυζητημένη απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου περί της συνταγματικότητας της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διατύπωσε έντονα τη θέση ότι η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης «δεν μπορεί να θίξει την δημοκρατική αρχή, η οποία κατά το άρθρο 79 παρ. 3 του Θεμελιώδους Νόμου ανήκει στον πυρήνα των μη αναθεωρήσμων διατάξεων του Γερμανικού Συντάγματος. Μάλιστα, το κριτήριο για την εφαρμογή της αρχής αυτής είναι κυρίως εθνικό: δεν επιτρέπεται να καταστεί η Γερμανική Βουλή ένα κενό κέλυφος, χωρίς αρμοδιότητες, δεδομένου ότι εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο της Δημοκρατίας είναι η απ ευθείας νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας μέσω της τελικής αναγωγής της στο λαό». 59 G. GERAPETRITIS (ibidem) Μέρος Χαρακτηριστική διατύπωση στη ΣτΕ (Τμ. Γ ) 411/1984 (μειοψ), ΤοΣ 1984, σελ. 659 και

14 Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, της προσδίδει μια τέτοια τεχνοκρατική υπεροπλία, η οποία καθιστά τον ουσιαστικό έλεγχο των πορισμάτων της ιδιαίτερα δυσχερή από τα κοινοβούλια και τους δικαστές, όπως αυτοί εμφανίζονται υπό την παραδοσιακή τους μορφή. Ίσως, πλέον, το πρότυπο του δικαστικού οργάνου αποτελούμενου αποκλειστικά από το οικείο πρότυπο του «νομομαθή», να χρήζει εμπλουτισμού από εξέχουσες προσωπικότητες με ειδικές τεχνικές γνώσεις επί ζητημάτων οικονομικής επιστήμης και δημοσιονομικής διαχείρισης, αν όχι στο ρόλο του δικαστή αφ εαυτού, τουλάχιστον σε εκείνον του μόνιμου ειδικού τεχνικού συμβούλου. Οδηγός γι αυτό θα μπορούσε να είναι η διατύπωση των άρθρων 21 της ΕΣΔΑ και 253 της ΣΛΕΕ, αφού σε αμφότερα ο «νομομαθής» προτείνεται, προκειμένου για τη στελέχωση του αντιστοίχου ευρωπαϊκού δικαστηρίου, συμπληρωματικά και όχι αποκλειστικά. Έτσι διασφαλίζεται συνεκδοχικά και το περιεχόμενο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, αφού ο δικαστής εξ αντικειμένου δύναται να ελέγχει βαθύτερα τις επιλογές του νομοθέτη 61. Με τον ίδιο τρόπο, θα αποφευχθεί και η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών, αφού ένα μεγάλο πλεονέκτημα τεχνοκρατικής εξειδίκευσης του νομοθέτη ή της εκτελεστικής εξουσίας μάλλον οδηγεί σε μια τέτοια ανισορροπία προϊόντος του χρόνου. V. Επίλογος Είναι πραγματικότητα ότι, αναλογιζόμενοι τα μεγέθη (οικονομικά και πληθυσμιακά) που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η Ευρώπη απέχει παρασάγγας από το αρχέτυπο της υπερδύναμης, όπως το γνωρίσαμε στα σχολικά μας βιβλία 62. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαντάζει ως μονόδρομος προκειμένου για τη διατήρηση της προνομιακής θέσης που η ίδια και τα (όλο και λιγότερο κυρίαρχα) μέλη της κατέχουν σε παγκόσμια κλίμακα. 61 Σε μια ανάγνωση του άρθρου πιο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις από την παραδοσιακή που διαχρονικά επιχειρεί το Δικαστήριο του Στρασβούργου [βλ., ενδεικτικά, τις αποφάσεις Clarke κατά Ηνωμένου Βασιλείου (25/08/2005, αρ. προσφυγής 23695/02), Zand κατά Αυστρίας (12/10/1978, αρ. προσφυγής 7360/76), Incal κατά Τουρκίας (09/06/1998, αρ. προσφυγής 22678/93) και STRAN κατά Ελλάδος (09/12/1994, αρ. προσφυγής 13427/87)]. 62 Βλέπε, σχετικά, τις εύστοχες παρατηρήσεις του Jean-Claude Juncker στη διάλεξή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούνιο του 2013 (www.tovima.gr/finance/article/?aid=515467). 14

15 Όμως, μια τέτοια ριζική θεσμική και λειτουργική αναδόμηση (τουλάχιστον, σε σχέση με την Ευρωζώνη), ανεξαρτήτως του αν θα εμφανιστεί υπό τη μορφή ενός νέου «ευρωπαϊκού New Deal» ή σαν ένα νέο Bretton Woods, αυτή θα πρέπει εξ ορισμού να περιλαμβάνει θεσμούς και διαδικασίες διασφαλιστικούς όχι μόνο της νομισματικής ένωσης και των εμπορικοοικονομικών σχέσεων, μα και των εκπληκτικών κεκτημένων της σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας 63. Ιδίως, δε, των εξουσιών που πηγάζουν από το δικαίωμα ψήφου κάθε πολίτη, συνισταμένων στον έμμεσο έλεγχο, δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του, της δράσης κάθε δημόσιου (εθνικού ή υπερεθνικού) οργανισμού που δύναται να επηρεάσει δραστικά τα συμφέροντά του. 63 GERAPETRITIS, ibidem, Μέρος 4. 15

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κεντρική Τράπεζα Ρόλος και λειτουργίες της Δρ. Β. Μπαμπαλός ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Εισαγωγή Η κορυφή της πυραμίδας του τραπεζικού συστήματος. Επιτελεί διαφορετικό ρόλο από

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014

Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας. 15 Οκτωβρίου 2014 Ημερίδα Ζωής, Συντάξεων & Υγείας 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρήσιμοι & κρίσιμοι δείκτες Β. Θέματα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 3 Ποσοστό Ασφαλίστρων επί του Α.Ε.Π. στις χώρες της Ευρώπης (32) (2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη διαπραγµάτευση και σύναψη δανειακής σύµβασης µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM)» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Απριλίου 2014 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα μέσω του ΤΧΣ (CON/2014/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 19ης Οκτωβρίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των χρηματοδοτικών μισθώσεων και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών και ο κοινωνικός διάλογος υπό το φως της χρηματοοικονομικής κρίσης Ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο XII Συνέδριο της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1. Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Η πορεία προς την «Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση»: θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος* Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Νοεμβρίου 2015. σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 5 Νοεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 20ής Ιουλίου 2015

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 20ής Ιουλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Ιουλίου 2015 σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/25) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/90) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ).

Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τραπέζης. δικαιώματος ψήφου, μετοχών εκδόσεως της Alpha Τράπεζα Α.Ε. (η Τράπεζα ). Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Alpha Bank της 14.11.2015 (άρθρο 32 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, παρ. 4.1.3.3. Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44.

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44. Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Προκήρυξη κενής θέσης. Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα EL ECB-PUBLIC Προκήρυξη κενής θέσης Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 1 Εισαγωγή Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μελετά την ίδρυση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο Σχέδιο Νόμου «......» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των ΟΕΔ με νέους τίτλους, πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα μεταφοράς των

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Οι εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο χρηματοοικονομικό περιβάλλον Με βάση το άρθρο 55Α του Καταστατικού της, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει;

Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα: Τι Πρέπει να Αλλάξει; Κωνσταντίνος Στεφάνου Ανώτερος Οικονομολόγος (Χρηματοοικονομικά Θέματα) Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας / Παγκόσμια Τράπεζα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Department of Economics University of Limerick / 20

Department of Economics University of Limerick / 20 Η ανέφικτη τριάδα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Πολιτικής Απόστολος Φασιανός Department of Economics University of Limerick ου για την Κρίση, ΕΛΙΑΜΕΠ 16 Δεκεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή Η ανέφικτη τριάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ Με ποιο τρόπο προστατεύεται η κύρια κατοικία από τους πλειστηριασμούς 18 Ιανουαρίου 2014 1 Στοιχεία για το δανεισμό των νοικοκυριών Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα