Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΑΓΓΕΛΟΥ Δικηγόρος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Οικονομική αβεβαιότητα και θεσμικές ανακατατάξεις Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση χαρακτηρίζεται από το σύνολο της θεωρίας ως η σημαντικότερη που γνώρισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από το «Μεγάλο Κραχ» του Εξ αρχής, αναζητήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τρόποι θεσμικής και νομοθετικής αντιμετώπισής της, με κοινό παρονομαστή τη διαπίστωση ότι οι ήδη υπάρχοντες εποπτικοί μηχανισμοί ξεπεράστηκαν από τα γεγονότα. Ωστόσο, δεν αποτελεί novum η προσπάθεια αποφυγής τετελεσμένων αστοχιών, μέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων θεσμών ή της δημιουργίας νέων. Χαρακτηριστικά, η πλειοψηφία των υπαρχόντων διακυβερνητικών fora όπου λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις που σχηματοποιούν τη διεθνή αρχιτεκτονική του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, καταγράφεται ότι έχουν θεσμοθετηθεί είτε σε περιόδους ταραγμένες για το διεθνές οικονομικό status quo, είτε με στόχο την αντιμετώπιση μελλοντικών προβλημάτων άντλησης δανειακών κεφαλαίων ea ipsa 1 : Ήδη το 1962, με τη δημιουργία της «Ομάδας των 10» ( Group of Ten, G-10 ), τα ιδρυτικά της μέλη 2, από κοινού με τις κεντρικές τράπεζες της Γερμανίας και της Σουηδίας, παραχώρησαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) πιστωτικά όρια με σκοπό την (υπό προϋποθέσεις) άντληση δανειακών κεφαλαίων, όταν οι απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες των μελών του οργανισμού ήταν αδύνατο Το παρόν άρθρο αποτελεί εκτεταμένη απόδοση σχετικής παρέμβασής μου στο ΙΣΤ ετήσιο συμπόσιο του Επιστημονικού Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης» (Κωνσταντινούπολη, 9-11 Μαΐου 2014), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου ( Boğaziçi Üniversitesi ). Ταυτόχρονα, οι εκτιθέμενες σκέψεις συνιστούν μια πρωτόλεια προσπάθεια καταγραφής των αρχικών πορισμάτων της έρευνάς μου στο πλαίσιο της ομοθεματικής διδακτορικής μου διατριβής. Σχετικώς, διατυπώνω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής στο πλαίσιο της τελευταίας, τους καθηγητές κ.κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκο Αλιβιζάτο και Χρήστο Γκόρτσο, για την επιστημονική και ηθική στήριξη που αφειδώς μου παρέχουν, ώστε ν ανταποκριθώ στο δύσκολο έργο που έχω αναλάβει. Ευχαριστώ, επίσης, θερμά τον καθηγητή κ. Γιάννη Δρόσο για τις καίριες υποδείξεις του επί της ως άνω παρέμβασής μου, η οποία και έγινε επί δικής του εισήγησης, από κοινού με εκείνη της καθηγήτριας κας Bertil Emrah Oder (Koç University, Κωνσταντινούπολη). 1 Σχετικά, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Τα τέσσερα επίπεδα διαμόρφωσης και εφαρμογής του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου: Οι εξελίξεις μετά την πρόσφατη ( ) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, Αρμενόπουλος, 2014, Τεύχος 1 (Ανάτυπο). 2 Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ολλανδία και Σουηδία, ενώ η Ελβετία μετέχει από το

2 να καλυφθούν από τους υφιστάμενους πόρους του τελευταίου. Λίγα χρόνια αργότερα (1976), συστάθηκε το G-7 3, ως forum συζητήσεων σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ζητημάτων του διεθνούς οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος, με σημαντικό έργο αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεσμών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου. Όλα αυτά, λίγα χρόνια μετά την κατάργηση του διεθνούς συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών του ΔΝΤ 4 και την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, με άμεσο δε στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν ανακύψει σχετικώς στο διεθνές οικονομικό σύστημα 5. Περαιτέρω, και η πρωτοβουλία (στο πλαίσιο του G-7 ) για τη σύσταση του G-20, το Σεπτέμβριο του 1999, ελήφθη μετά την εκδήλωση των κρίσεων του Μεξικού, κυρίως δε της νοτιοανατολικής Ασίας. Μάλιστα, ως απόρροια της σπουδαιότητας της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, από το Νοέμβριο του 2008 έχουν ήδη λάβει χώρα οκτώ Σύνοδοι Κορυφής του τελευταίου αυτού διεθνούς forum, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων 6. Μάλιστα, ακόμη και μετά το ξέσπασμα της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, το προεκτεθέν πλαίσιο διεθνών οργανισμών λήψης πολιτικών αποφάσεων δεν χαρακτηρίστηκε από βαθιές θεσμικές τομές (προφανώς, κρινόμενο ως επαρκές), αλλά από την ενίσχυση του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου 7. Συγκεκριμένα, το G-20 άρχισε να συνεδριάζει (από το Νοέμβριο του 2008) σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων στο πλαίσιο Συνόδων Κορυφής, αποφασίστηκε η διεύρυνση της σύνθεσης πολλών από τα διεθνή fora που τυγχάνουν standard setters 8 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη του G-20 με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητάς τους, ενώ αποφασίστηκε (στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του G-20 στο Λονδίνο, τον Απρίλιο του 2009) ο μετασχηματισμός του Forum Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σε Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Financial Stability Board 9.), με διευρυμένη σύνθεση και ενισχυμένη αποστολή. 3 Με μέλη εκείνα του G-10 (βλ. την ως άνω υποσημείωση), εκτός του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Ελβετίας και της Σουηδίας. 4 Το αναφερόμενο και ως «σύστημα του Bretton Woods». 5 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Τα τέσσερα επίπεδα», όπ. π.. 6 Για αναλυτικότερη παρουσίαση των fora αυτών, όπως και του έργου που επιτελούν, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», Αθήνα, 2011, σελ. 142 επ.. 7 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», όπ.π., σελ Βλ. σε «Τα τέσσερα επίπεδα» (Ibidem). 9 Αναλυτικότερα, σχετικά με το διεθνές forum αυτό, στόχος του οποίου είναι η διατήρηση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, με ενισχυμένες, μάλιστα, τόσο τις 2

3 ΙΙ. Οικονομική κρίση και Oικονομική Ένωση Στρέφοντας την προσοχή μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι ουσιωδώς διαφορετικά. Ήδη από το 1992, με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναποφάσισαν την ανάθεση των ως τότε κυριαρχικών τους αρμοδιοτήτων που αφορούν στην άσκηση νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αφ ενός, και, εν μέρει, στο Συμβούλιο αφ ετέρου 10. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των φορέων αυτών (ειδικά για το ΕΣΚΤ, παρατηρήθηκε ότι η ομοσπονδιακή και αποκεντρωμένη διάρθρωσή του ομοιάζει προς εκείνη του αμερικανικού Federal Reserve System 11 ), αποτελεί η κεντρική τους αποστολή, η οποία συνίσταται στη διατήρηση της σταθερότητας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως και οι ενισχυμένες διατυπώσεις ανεξαρτησίας τους απέναντι τόσο στην ενωσιακή, όσο και στις εθνικές πολιτικές εξουσίες. Ωστόσο, το προαναφερθέν παράδειγμα έμελλε να επιβεβαιωθεί και στο «ευρωπαϊκό μοντέλο»: Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε τις δομικές αστοχίες της νομισματικής ένωσης 12, όπως και την αδυναμία τόσο της ΕΕ, όσο και της στενότερης κοινότητας της Ευρωζώνης να ανταποκριθούν στις έκτακτες συνθήκες αστάθειας που προέκυψαν. Το θεσμικό κενό που αναδείχθηκε από την κρίση, επιχειρήθηκε ν αντιμετωπιστεί από το νεοπαγή «Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας» ( ESM, European Stability Mechanism ) και, φυσικά, από τα Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών με προβλήματα ρευστότητας, της ΕΕ και του ΔΝΤ 13. αρμοδιότητές του όσο και την οργανωτική του δομή, με αφορμή την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, βλ. ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο», όπ.π., σελ Με τα ά. 4, 8, ΣΕΚ, ά.17 του Καταστατικού της ΕΚΤ, βλ. Κ. ΓΩΓΟΥ, Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ως φορέας παράπλευρης κοινοτικής εξουσίας. Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπό την οπτική γωνία του ελληνικού συντάγματος, ΤοΣ, 1/2003, σελ Βλ. σε Κ. ΓΩΓΟ, όπ. π., όπως και την περαιτέρω παραπομπή σε J.-V. LOUIS, A Legal and Institutional Approach for Building a Monetary Union, CMLRev. 1998, σελ. 33 επ. 12 Βλ. τις παρατηρήσεις του Κ. ΓΩΓΟΥ, ήδη από το 2003, σε Tο Ευρωπαϊκό Σύστημα (Ibidem). 13 Αναλυτική καταγραφή του σχετικού ιστορικού, από τον Y. Z. DROSSOS, in Greece. The Sovereignty of the Debt, the Sovereigns over the Debts and Some Reflections on Law, IGLP WORKING PAPER SERIES, 2011/#7, δημοσιευμένο στον ιστότοπο (www.constitutionalism.gr/site/greece-drossos-sovereign-debt/). 3

4 Η σταδιακή αυτή θεσμική (περισσότερο ή λιγότερο) προσαρμογή της ΕΕ, ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2010, με τη θέσπιση, εκ μέρους των 17 μελών της Ευρωζώνης, του «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ( EFSM, European Financial Stabilization Mechanism 14 ) και του «Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» ( EFSF, European Financial Stability Facility 15 ). Η εδραίωση της κρίσης, καθώς και η συνειδητοποίηση του ότι αυτή δε συνίστατο αποκλειστικά στο «ελληνικό ζήτημα», αλλά πολύ περισσότερο σε μια ευθεία απειλή κατά του ενιαίου νομίσματος συνολικά, επέφερε τη δημιουργία ενός οργάνου με περισσότερο μόνιμο χαρακτήρα. Τον Ιούλιο του 2011, λοιπόν, βάσει της σχετικής ιδρυτικής του συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης 16, ιδρύθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ( ESM, European Stability Mechanism ), ως συνεχιστής των EFSF και EFSM, αναφορικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας 17 προς κράτη μέλη της Ευρωζώνης, αναφορικά με το διάστημα μετά το Δυνατότητα συμμετοχής στον ESM έχουν και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης Σχεδιασμένος αποκλειστικά για την «ελληνική περίπτωση», με στόχο την ενίσχυση της χώρας με κεφάλαια ύψους 110 δις ευρώ και επιτόκιο πολύ χαμηλότερο από εκείνα που προσέφεραν οι αγορές την ίδια χρονική περίοδο, προκειμένου για την άντληση δανειακών κεφαλαίων εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, με «αντάλλαγμα» την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων οικονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της χώρας. Βλ σε Y. DROSSOS, Ibidem (ως άνω υποσημ.), σελ Πρόκειται για όργανο ειδικού σκοπού, με στόχο τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της ευρωζώνης σε απρόβλεπτη οικονομική δυσκολία (βλ. σε Έχει ιδρυθεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Η βοήθειά του προς τα κράτη μέλη παρέχεται με τη μορφή Συμφωνιών Δανειακής Διευκόλυνσης και Δανείων, ως το ποσό των 440 δις ευρώ συνολικά. Αναφορικά με τους όρους προκειμένου για την παροχή αυτής της βοήθειας του EFSF προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα φερεγγυότητας, βλ. το προοίμιο της Συμφωνίας-Πλαισίου της 7 ης Ιουνίου 2010 μεταξύ του EFSF και των κρατών μελών της Ευρωζώνης, όπου, inter alia, τονίζεται: "[ ] that financial support to euro-area Member States shall be provided by EFSF in conjunction with the IMF and shall be on comparable terms to the stability support loans advanced by euro-area Member States to the Hellenic Republic [ ]. Βλ. και σε Y. Z. DROSSOS, Yesterday, άρθρο δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (στο οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, αποστέλλεται επίσης αίτημα παροχής χρηματοδοτικής βοήθειας από το κράτος μέλος που επιθυμεί να ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα) και κάτω από αυστηρούς οικονομικούς όρους, ενώ για το σκοπό αυτό ο ESM εξοπλίστηκε με μετοχικό κεφάλαιο 700 δις ευρώ, διαιρεμένων σε 7 εκατομμύρια μετοχές. Κάθε κράτος μέλος του Μηχανισμού ορίζει ένα ελευθέρως ανακλητό μέλος στο Συμβούλιο Διοικητών του ESM (αναλυτικότερα, βλ. την ιδρυτική συνθήκη του ESM, στον ιστότοπο της ως άνω υποσημείωσης). 18 Μέχρι στιγμής, χρηματοδότησε το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της Κύπρου και την ανακεφαλαιοποίηση του Ισπανικού τραπεζικού συστήματος. 19 Y. Z. DROSSOS, in Greece. The Sovereignty of the Debt, ibidem. 4

5 III. Τραπεζική Ένωση: Τα πρώτα βήματα Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία ακολούθησε η Νομισματική Ένωση με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1 η Ιανουαρίου 1999, έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Η τελευταία, θεωρείται ως το σημαντικότερο μέχρι τώρα βήμα περαιτέρω ενοποίησης των κρατών-μελών της ευρωζώνης και προάγγελος του επομένου -της δημοσιονομικής, δηλαδή, ένωσης - η οποία θα οριοθετηθεί από το δημοσιονομικό σύμφωνο και θα συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε κεντρικό έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών-μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε φορολογική και ασφαλιστική σύγκλιση των κρατών-μελών, έκτακτα πακέτα βοήθειας προς κράτη-μέλη που κινδυνεύουν από αφερεγγυότητα 20, ίσως, δε, και το περιβόητο ευρω-ομόλογο 21. Οι τελευταίες σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις, όπως επισπεύστηκαν από την πρόσφατη κρίση, συνίστανται στην υιοθέτηση εκ μέρους του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN), ήδη από τον Οκτώβριο του 2013, των Kανονισμών (EU) 1022 και /2013, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) 23. Βάσει αυτών, τίθεται σε εφαρμογή από τον προσεχή Νοέμβριο η υπαγωγή τουλάχιστον 128 συστημικά σημαντικών τραπεζικών ιδρυμάτων με έδρα σε κράτος- 20 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση : Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό τομέα, ΧρηΔικ 2/2012, σελ. 189 επ.. 21 Η διαμόρφωση της απαραίτητης πολιτικής συναίνεσης προς τη θέσμιση της οποίας δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικά πρώιμο στάδιο ακόμη: Ενδεικτικώς, και (κυρίως) για τις γερμανικές αντιδράσεις επί του θέματος, βλέπε τα σχετικά ρεπορτάζ της Deutsche Welle και του «Βήματος»: %CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3 %CE%BF/a , 22 Κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1022/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) όσον αφορά την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, και 1024/2013 του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 287, Το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΕΚΤ), να αναθέτει μέσω Κανονισμών στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξαιρέσει των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Και αυτό, ως μέσο για την πραγμάτωση της βασικής αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, η οποία συνίσταται στον καθορισμό και στην εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης (άρθρο της ΣΛΕΕ). Οι ως άνω εξουσίες δεν έχουν εφαρμογή επί των κρατών-μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. 5

6 μέλος της ευρωζώνης 24, απ ευθείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφορικά με την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας απ αυτών. Με τους ως άνω κανονισμούς θεσμοθετείται ο Ενιαίος Εποπτικός Οργανισμός ( Single Supervisory Mechanism, SSM 25 ), ιδίως όμως ανατίθενται ειδικά καθήκοντα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), προλειαίνοντας το έδαφος για τη σταδιακή εγκαθίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης 26. Μεταξύ άλλων, η ενωσιακή εποπτική αρχή επιφορτίζεται με αρμοδιότητες αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων και διενέργειας εποπτικών ελέγχων σε αυτά, εφαρμόζοντας την οικεία νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, εάν τμήμα αυτής αποτελείται αποκλειστικά από Οδηγίες, το οικείο εθνικό δίκαιο ενσωμάτωσης των τελευταίων. Ιδίως, όμως, η ΕΚΤ, στοχεύοντας στην πραγμάτωση της σχετικής νομοθεσίας, δύναται να εκδίδει άμεσα δεσμευτικούς Κανονισμούς 27 που εξειδικεύουν τα επιβαλλόμενα από αυτήν καθήκοντα στα πιστωτικά ιδρύματα. Προς τον ίδιο σκοπό, η ΕΚΤ μπορεί να εγκρίνει Κατευθυντήριες Γραμμές και Συστάσεις 28, όπως και να λαμβάνει Αποφάσεις, υπό την επιφύλαξη και τηρουμένης της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ειδικότερα δε των νομοθετικών και μη νομοθετικών πράξεων, μεταξύ των οποίων και εκείνων των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ 29. Περαιτέρω, η δράση της οριοθετείται από τα 24 Μεταξύ των οποίων και των 4 ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως «συστημικώς σημαντικά», δηλ. η Τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank [βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις, άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου (http:// /5ekdosis/uplpdfs//sylltomos14/21 44%20Gortsos% pdf ), όπως και σε 25 Αποτελούμενος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές εποπτικές αρχές του οικείου τραπεζικού τομέα. 26 Βλ. in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς μια ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση : Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού στον τραπεζικό τομέα, ΧρηΔικ 2/2012, σελ.189 επ.. 27 Και σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του Συμβουλίου της ΕΕ [βλ. άρθρα 13 ΣΕΕ και 132, 288 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 110 ΣΕΚ), όπου απαριθμώνται αποκλειστικώς οι περιπτώσεις στις οποίες η ΕΚΤ δύναται να εκδώσει Κανονισμούς, όπως και το άρθρο 17.1 του Εσωτερικού Κανονισμού της ΕΚΤ]. Σχετικώς, βλ. Β. ΑΓΡΑΠΙΔΗ, σε Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ (επιμ.), «Συνθήκη ΕΕ & ΣΛΕΕ-Κατ άρθρο Ερμηνεία», Αθήνα 2012, σελ Πλήρης καταγραφή των κατηγοριών των νομικών πράξεων που μπορεί να εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, in ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης - Γενικό Μέρος - Ιστορική Διάσταση & Θεσμικές Διατάξεις», Αθήνα 2014, σελ. 166 επ. 29 Για το σύνολο των νέων ενισχυμένων αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, βλ. τον Κανονισμό της ΕΚΤ της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των 6

7 (δεσμευτικά, γι αυτήν) σχέδια ρυθμιστικών και εκτελεστικών τεχνικών πρότυπων που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ( European Banking Union, EBA 30 ) και εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010, όπως και με τις διατάξεις του εκείνες που αφορούν στο Eυρωπαϊκό Eγχερίδιο Εποπτείας (Single Rulebook) που καταρτίζει η ίδια η EBA 32. Έτσι, σχηματοποιείται ένας από τους τρείς πυλώνες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, ο οποίος αναφέρεται στην προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και στη ρυθμιστική παρέμβαση της λειτουργίας αυτών από τον SSM. Αναφορικά με τους άλλους δύο πυλώνες που θα συμπληρώσουν το εγχείρημα, δηλαδή τη «διευθέτηση» 33 των μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων και την εγγύηση των τραπεζικών καταθέσεων, οι διεργασίες βρίσκονται σε πρώιμο εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΚΤ/2014/17), όπως και τις «Ερωτήσεις και απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ για το πλαίσιο του ΕΕΜ» (αριθμ. 8) [www.ecb.europa.eu/ssm/ consultations/.../ssmconsultation-qa.el.pdf]. 30 Το Νοέμβριο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υιοθέτησαν τρεις Κανονισμούς, με τους οποίους θεσμοθετήθηκαν, αντίστοιχα, οι τρεις καλούμενες «Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές» ( European Supervisory Authorities ) με κύριο στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της μικρο-προληπτικής εποπτείας των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η «Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών» ( European Banking Authority, ΕΒΑ ) βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1093/2010, η «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων» ( European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1094/2010, και η «Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών» ( European Securities and Markets Authority, ESMA ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1095/2010. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2011, και σε απόλυτη συμφωνία με τις προτάσεις της «Έκθεσης de Larosière», η ΕBA αποτελεί νόμιμο διάδοχο ( legal successor ) της CEBS (μιας από τις τρεις «Επιτροπές Lamfalussy»). Σε μια abstract προσέγγιση, η ΕΒΑ στοχεύει: Στη ρύθμιση και επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος, όπως και στην προστασία του καταναλωτή των αντίστοιχων προσφερομένων υπηρεσιών, στην αντιμετώπιση της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης και στη διευθέτηση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν από αυτή και σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα, στην αντιμετώπιση ζητημάτων κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και δείκτη μόχλευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων, στη διενέργεια ανεξάρτητων και με ακρίβεια αναλύσεων πάνω στον τομέα παροχής τραπεζικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, ιδίως δε, στη συνεπικουρία των εθνικών εποπτικών αρχών των τραπεζικών τομέων εκάστου κράτους-μέλους και στη σύγκλιση των επιδιώξεων και του βαθμού της αποτελεσματικότητάς τους. Αναλυτικά για το ρόλο της ΕΒΑ, βλ. σε και σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ΧρηΔικ, 1/2011, σελ. 56 επ.. 31 Αναλυτικά για τα σχέδια αυτά, βλέπε σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, ΧρηΔικ, 1/2011, ibidem. 32 Όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 3 του Κανονισμού (EU) 1024/ Αποτελεί την ορθότερη απόδοση στα ελληνικά του όρου resolution, ευρέως χρησιμοποιούμενου στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο. Η σχετική διαδικασία, η οποία για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τις περιπτώσεις Δ και Ε του άρθρου 63 ν. 3601/2007 (Α 178), (προστέθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, Α 218). Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί από εκπροσώπους της θεωρίας ότι στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από τα ως άνω άρθρα, η κρατική παρέμβαση διακρίνεται από τη συνήθη «εξυγίανση», καθώς η άδεια λειτουργίας του προβληματικού πιστωτικού ιδρύματος ανακαλείται με ταυτόχρονη μεταβίβαση περιουσιακών του στοιχείων είτε σε νέο πιστωτικό ίδρυμα, είτε σε ήδη υφιστάμενο (βλ. σε Ν. ΡΟΚΑ-ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Στοιχεία τραπεζικού δικαίου Δημόσιο και ιδιωτικό τραπεζικό δίκαιο», 2η έκδ., Αθήνα 2012, σελ. 57). 7

8 στάδιο, αφού είτε αναμένεται η έκδοση προτάσεων Κανονισμών ή Οδηγιών, είτε δεν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία, ιδίως για την τελευταία 34. Έτσι, υλοποιείται σταδιακά ο αρχικός σχεδιασμός της Τραπεζικής Ένωσης ως ενός εκ των τεσσάρων βασικών συστατικών στοιχείων για την οικοδόμηση μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως είχε σχεδιασθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήδη από την 29 η Ιουνίου IV. Τεχνοκρατία και δημοκρατία Η πρόσφατη οικονομική κρίση, η οποία, τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο, ήταν εκείνη που κατά μείζονα λόγο οδήγησε στην κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, κατέδειξε την αναγκαιότητα μιας κεντρικής χρηματοοικονομικής εποπτείας, αναφορικά με κράτη που μετέχουν στο ενιαίο νόμισμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στοχεύοντας όχι μόνο στην ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών στην ένωση, μα και στη διασφάλιση γνήσια ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους παράγοντες της κοινής εσωτερικής αγοράς, φανέρωσε τις προθέσεις του ήδη από το 2010, όταν και υιοθετήθηκε η πρόταση της επιτροπής de Larosiere σχετικά με την ίδρυση της προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, προδρόμου οργανισμού της (ενισχυμένων αρμοδιοτήτων) Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 36. Την ίδια περίοδο 37, στην Ελλάδα, ιδρυόταν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), απόρροια των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας από το πρώτο «Μνημόνιο Συνεργασίας» 38 μεταξύ αυτής και των δανειστών της. Σκοπός του είναι «η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 34 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις, άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου. 35 Σχετικώς, βλ. Van Rompuy Report: Towards a Genuine Economic and Monetary Union, EUCO 120/12 (2012) ιδίως την ενότητα ΙΙ 1- και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, EUCO 76/12, Παράγραφος 4, β υποπαράγραφος (in ΓΚΟΡΤΣΟΣ, όπ. π.). 36 Με τον Κανονισμό (EU) 1093/2010. Αναλυτικότερα, βλ. την ως άνω υποσημείωση υπ αριθμ Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2010, με το νόμο 3864/2010 (Α 21), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του ως άνω ιδρυτικού του νόμου. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2013/38), της 29 ης Μαΐου Νόμος 4046/2012 (Α 28), όπως αυτός επικαιροποιείται δυνάμει της παραγράφου 3.δ του άρθρου 1 του ίδιου. 8

9 συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος» 39 μέσω, ιδίως, της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας 40. Ως ένα κατ εξοχήν μέσο αντιμετώπισης της κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, το ΤΧΣ εξοπλίστηκε με πλειάδα αρμοδιοτήτων που κείνται πολύ πέρα των συνηθισμένων για μια διοικητική αρχή, διέπονται, δε, από τεχνικές επιλογές υψηλής στάθμης 41, γεγονός που αναδεικνύει αυτομάτως την προβληματική τόσο της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας έναντι των πράξεων που εκδίδει, όσο και της αναγκαιότητας λογοδοσίας του ενώπιον των δημοκρατικά νομιμοποιημένων κρατικών οργάνων. Φυσικά, η ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, παρέχεται σε αυτά υπό την προϋπόθεση της τεχνοκρατικής επίβλεψης και της συνεχούς αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο αυτά πρόκειται να λειτουργούν στο εξής 42, η οποία συνίσταται στη διακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, όσο και στη διασφάλιση της με όρους αγοράς λειτουργίας τους 43. Όμως, είναι και ο ρόλος της Ελληνικής κεντρικής τράπεζας τέτοιος 44, που εύλογα μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο όρος «δημόσιο νομικό πρόσωπο» δεν αρκεί πλέον ώστε ν αποδώσει τις κυβερνητικές λειτουργίες που αυτή έχει ex lege 39 Συγκεντρωτική περιγραφή των de lege lata χαρακτηριστικών του Ταμείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 40 Συγκεκριμένα, στα πιστωτικά ιδρύματα και στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63Ε του νόμου 3601/2007 (βλ. και την ως άνω υποσημείωση υπ αριθμ. 32). 41 In concreto, το ΤΧΣ ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα αυτά ορίζονται στο νόμο 3864/2010 και σε συμφωνίες-πλαίσιο που το ίδιο συνάπτει με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6, σε συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Ακόμη, μπορεί να διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 του ως άνω νόμου, ενώ τα της άσκησης των δικαιωμάτων του ΤΧΣ στα μεταβατικά πιστωτικά ιδρύματα που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, διέπονται τόσο από τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όσο και του ν. 3601/ Σύμφωνα, inter alia, με τις γενικές αρχές που έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα V του ν. 4046/2012 (Α 28), σχετικά με την έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, και του σχεδίου του μνημονίου συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. 43 «[ ] με τρόπο ώστε να προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες», βλ. /el /about_ what wedo.htm. 44 Ιδίως άμα τη εισδοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Για αναλυτική παράθεση του σχετικού ιστορικού, όπως και της θεσμικής θέσης της ΤτΕ διαχρονικώς, βλ. Μ. ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Ιστορία της Τράπεζας της Ελλάδος , Από Τράπεζα του Κράτους Εγγυήτρια της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», Αθήνα, 2014, σελ

10 επιφορτισθεί να επιτελέσει 45 : Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 127 ΣΛΕΕ και με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ 46, το ΕΣΚΤ (μέρος του οποίου, φυσικά, είναι και η Τράπεζα της Ελλάδος) είναι επιφορτισμένο με τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ένωσης, τη στιγμή που όλα τα μέλη του απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας (και) έναντι των εθνικών κυβερνήσεων 47. Τα ως άνω, με πρότυπο τη λειτουργία της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, η οποία θεωρήθηκε ως ο κύριος παράγων για την οικοδόμηση της σταθερότητας του γερμανικού μάρκου 48, ούσα ανεξάρτητη απέναντι στην οικεία Κυβέρνηση και τις τυχόν «πολιτικές μικρο-σκοπιμότητες» που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τρόπο λήψης κρίσιμων αποφάσεών της 49. **** Η απάντηση στις οικονομικές κρίσεις, λοιπόν, σύμφωνα με τα κορυφαία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει ν αναζητηθεί στην τεχνοκρατία: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το άρθρο 10 του προαναφερθέντος Κανονισμού (EU)1093/2010, όπου κατοχυρώνεται η προαναφερθείσα 50 δυνατότητα της EBA να υποβάλλει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 45 Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη, ΕφημΔΔ, 4/2013, σελ.534 επ. 46 Το οποίο, σύμφωνα με το ά ΣΛΕΕ, έχει προσαρτηθεί στη Συνθήκη, και επομένως ο μόνος τρόπος να τροποποιηθεί στο εξής είναι διά της οδού της τροποποίησης της ίδιας της Συνθήκης. Όμως, ορίζεται ότι ορισμένα από τα άρθρα του Καταστατικού αυτού μπορούν να τροποποιούνται διά της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είτε με πρόταση της Επιτροπής μετά από διαβούλευση με την ΕΚΤ, είτε διά της αντίστροφης οδού (σύσταση της ΕΚΤ μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή). 47 Άρθρο 130 ΣΛΕΕ και άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του ΕΣΚΤ και της ΕΚΤ, σε ευθυγράμμιση με το οποίο διαμορφώθηκε το άρθρο 5 Α του Καταστατικού της ΤτΕ. 48 Σχετικά με το ζήτημα της σχέσης μεταξύ της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας και της σταθερότητας των τιμών, βλ. Α. ALESINA/L. SUMMERS, Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence, in Journal of Money, Credit and Banking, 1993, Vol 25, Issue 2, σελ , και ΑΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟ, «Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας: Επισκόπηση», Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Β Τρίμηνο 1998, σελ Βλ. σε ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός» (ibidem), σελ. 536, υποσ. 16, όπου παρατίθεται και σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης του ιδρυτικού νόμου της Γερμανικής κεντρικής τράπεζας. Εξ άλλου, γίνεται αναφορά και στην από απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία απερρίφθη ο ισχυρισμός περί παραβίασης της δημοκρατικής αρχής λόγω της αναγνώρισης εξουσιών σε μια ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού η πρώτη συντείνει ευθέως στη δημιουργία εμπιστοσύνης των πολιτών στο νόμισμα. 50 Βλ. ανωτέρω υπό (ΙΙ). 10

11 προκειμένου η τελευταία να καταρτίσει την τελική μορφή αυτών και να τα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, με στόχο τη νομοθετική εναρμόνιση σε συγκεκριμένους τομείς, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Στην πράξη, η Επιτροπή υιοθετεί verbatim τα σχέδια που της υποβάλλονται από την EBA 51, ενώ το ίδιο γίνεται και αναφορικά με την περαιτέρω έγκρισή τους από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τοιουτοτρόπως, τα υποβληθέντα Σχέδια της ΕΒΑ καθίστανται δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την τυπική, πλέον, έννοια. Παράλληλα, η ανάθεση στην ΕΚΤ των προαναφερθέντων ενισχυμένων εποπτικών καθηκόντων, την καθιστά κυρίαρχη όχι μόνο στο νομισματικό 52, αλλά και στο τραπεζικό πεδίο. Έτσι, αρχίζει μια νέα εποχή για τα τραπεζικά συστήματα των κρατών-μελών της ευρωζώνης, με επίκεντρο μια οικειοθελή εκ νέου παραχώρηση τμήματος της κρατικής κυριαρχίας των τελευταίων, τη μεγαλύτερη μετά την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος το Αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη σημαντική άμβλυνση της επιρροής που ασκούν οι -υπόλογες στα εθνικά Κοινοβούλια- Κυβερνήσεις των κρατών-μελών στα πιστωτικά ιδρύματα, με αμεσότερη συνέπεια τη σημαντική μεταβολή των συνθηκών υπό τις οποίες οι ως άνω τράπεζες θα επενδύουν σε κρατικά ομόλογα των οικείων κρατών και η χαλάρωση της εξάρτησής τους από τον κρατικό εναγκαλισμό, όπως αυτός εκφράζεται μέσω των χορηγουμένων πιστώσεων και της συμμετοχής στο μετοχικό ή το ομολογιακό κεφάλαιο εταιριών δημοσίου ενδιαφέροντος 53. Δεν αμφισβητείται ότι η ΕΚΤ κέρδισε τον καινούργιο της ρόλο αυτό, τόσο μέσω της επιτυχούς συμβολής της στη διαχείριση της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, όσο και μέσω της συνεισφοράς της στη διαχείριση της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Εξίσου σαφής, όμως, είναι η νέα «διαρροή» κρατικής κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη και η αποδυνάμωση κρατικών οργάνων υπολόγων στα εθνικά κοινοβούλια, συνακολούθως, δε, και τα ζητήματα 51 Αυτονοήτως, από τη στιγμή που τα πραγματευόμενα ζητήματα τυγχάνουν υψηλής τεχνικής στάθμης. 52 Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη, ως μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, για η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, τη στιγμή που η κυριαρχία της στο νομισματικό πεδίο της Ένωσης οριοθετείται τόσο από το αποκλειστικό δικαίωμά της να εγκρίνει την έκδοση τραπεζογραμματίων εντός της ζώνης του ευρώ, όσο και από την εκ μέρους της κατοχή και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των χωρών της ζώνης του ευρώ (βλ. α. 127 ΣΛΕΕ). 53 Βλ. σε ΧΡ. ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟ, «Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση : Θεσμικές και κανονιστικές διαστάσεις», άρθρο συγγεγραμμένο για τον Τιμητικό Τόμο in memoriam Αργύρη Φατούρου. 11

12 δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας που εναργώς τίθενται υπό τα νέα αυτά δεδομένα 54. Αναμφίβολα, η πρόσφατη κρίση ανέδειξε εμφατικά τις δομικές δυσλειτουργίες της Ένωσης, ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωζώνης. Ιδίως, αναφορικά με την πρόβλεψη υπαγωγής κυρίαρχων κρατών στο ενιαίο νόμισμα, χωρίς ταυτόχρονη πρόνοια για μια δημοσιονομική ή/και τραπεζική ενοποίησή τους. Υπ αυτή την έννοια, η κρίση, μαζί με τους θεσμικής φύσης προβληματισμούς που δημιούργησε, πρέπει να θεωρηθεί σαν μια ευκαιρία «ασφαλούς εξέλιξης» για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της: Εξ ου και έχει αναχθεί σε σχεδόν κοινό τόπο ότι η εγκαθίδρυση της Τραπεζικής Ένωσης και των τριών πυλώνων της πρέπει να διενεργηθεί αποκλειστικώς σύμφωνα με τις παραδοχές και τα πορίσματα της οικονομικής επιστήμης. Έτσι, φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο η συνδρομή ενός τεχνοκράτη, παρά ενός πολιτικού. Όμως, η κρίση φαίνεται πολύ περισσότερο- να διαφοροποιεί ουσιωδώς τις αρχές επί των οποίων συμφωνήθηκε η ως τώρα προσέγγιση των ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι, η ιδρυτική ιδεολογία φαίνεται να έχει εκτοπιστεί από την κυριαρχία των επιταγών της ελεύθερης αγοράς, τη στιγμή που ο λίγος κενός χώρος που απέμεινε για την άσκηση πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 55, στερείται των απαραίτητων αποχρώσεων για τη δημιουργία συνεκτικών δεσμών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως από το χρονικό σημείο της εγκαθίδρυσης της Ευρωζώνης 56. Ωστόσο, καθώς διερχόμαστε αυτή τη μεταβατική πολιτική περίοδο, δεν έχει κανείς το δικαίωμα (ούτε νομικό, ούτε ηθικό) να παραγνωρίσει την πρόβλεψη εκ μέρους των εθνικών συνταγμάτων αναφορικά με τη λογοδοσία ατόμων ή θεσμών που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη νομοπαραγωγική διαδικασία, ενώπιον της 54 Βλ. τους συναφείς προβληματισμούς που καταγράφονται για την ανεπάρκεια ελεγκτικών μηχανισμών επί της Ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας από την Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ, Ο θεσμικός ρόλος και οι λειτουργίες της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενωσιακή και στην ελληνική έννομη τάξη, ΕφημΔΔ 4/2013, σελ , όπως και τους προβληματισμούς που είχε διατυπώσει ο Κ. ΓΩΓΟΣ αναφορικά με τις διατυπώσεις ανεξαρτησίας με τις οποίες εξοπλίζεται το ΕΣΚΤ και τη συμβατότητά τους με τη δημοκρατική αρχή, in «Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών ως φορέας παράπλευρης κοινοτικής εξουσίας. Ζητήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης υπό την οπτική γωνία του ελληνικού Συντάγματος», ΤοΣ, 1/2003, σελ. 49 επ.. 55 Βλέπε, μεταξύ άλλων, τη σχετική εισήγηση του Αμερικανού καθηγητή J. S. WEILER, Europe as political messianism, 56 Βλ. in G. GERAPETRITIS, Europe s new deal: a new version of an expiring new deal, European Journal of Law and Economics, 2013, Μέρος 2.3 (http://link.springer.com/article/ %2fs z ). 12

13 εκλεγμένης εθνικής αντιπροσωπείας. Δεν γίνεται να παραγνωριστεί, επίσης, ότι τόσο οι Συνθήκες 57, όσο και η νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης 58, ανάγουν την κοινή συνταγματική παράδοση των κρατών-μελών σε βασικό θεμελιωτικό παράγοντα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι βασικές αυτές παραδοχές της σύγχρονης δημοκρατίας δεν αναιρούνται από την τάση που τείνει εσχάτως να επικρατήσει, αναφορικά με ένα λιγότερο φορμαλιστικό σχεδιασμό των δημοκρατικών θεσμών, και με αντίστοιχη προτίμηση σε περισσότερο οικονομοκεντρικά μοντέλα αυτών, υπό τις επιταγές του μονεταρισμού 59. Έτσι, σε συμφωνία με τα παραπάνω, η αναγκαία αναδόμηση των γενικών αρχών επί των οποίων εδράσθηκε η Ένωση εν γένει (ή, τουλάχιστον, η νομισματική ένωση και τα συστατικά της μέρη) οφείλει να διενεργηθεί με προοπτική δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας. V. Δημοκρατία και προσαρμοστικότητα Για να αποφευχθεί η απλή διατύπωση αόριστων αρχών, πρέπει να τονιστεί η ανάγκη εξέλιξης του ίδιου του δημοκρατικού πολιτεύματος, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις που δημιουργούνται. Αυτό θα πρέπει να εξετασθεί αφ ενός υπό το πρίσμα της λογοδοσίας ενώπιον των εθνικών κοινοβουλίων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφ ετέρου δε της διάκρισης των εξουσιών. Πράγματι, κάθε πολίτευμα οφείλει λογικώς να ακολουθεί την κοινωνική πραγματικότητα για να επιβιώσει, συνακολούθως και το Σύνταγμα στο οποίο αποτυπώνονται οι βασικές του παραδοχές 60. Συγκεκριμένα, η τεχνογνωσία την οποία αποκτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προαναφερθέντων σχεδίων τεχνικών προτύπων που δύναται να υποβάλει προς το 57 Βλ. άρθρα 2 και 6 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και τη ρητή παραπομπή στην ΕΣΔΑ από αυτή. 58 Το οποίο αξιοποίησε τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, για να αναγνωρίσει αρκετά θεμελιώδη δικαιώματα ως γενικές αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, μεταξύ των οποίων και την προστασία των περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως και του δικαιώματος στην οικονομική ελευθερία. Πρβλ. την πολυσυζητημένη απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου περί της συνταγματικότητας της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διατύπωσε έντονα τη θέση ότι η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης «δεν μπορεί να θίξει την δημοκρατική αρχή, η οποία κατά το άρθρο 79 παρ. 3 του Θεμελιώδους Νόμου ανήκει στον πυρήνα των μη αναθεωρήσμων διατάξεων του Γερμανικού Συντάγματος. Μάλιστα, το κριτήριο για την εφαρμογή της αρχής αυτής είναι κυρίως εθνικό: δεν επιτρέπεται να καταστεί η Γερμανική Βουλή ένα κενό κέλυφος, χωρίς αρμοδιότητες, δεδομένου ότι εκ των ων ουκ άνευ στοιχείο της Δημοκρατίας είναι η απ ευθείας νομιμοποίηση της κρατικής εξουσίας μέσω της τελικής αναγωγής της στο λαό». 59 G. GERAPETRITIS (ibidem) Μέρος Χαρακτηριστική διατύπωση στη ΣτΕ (Τμ. Γ ) 411/1984 (μειοψ), ΤοΣ 1984, σελ. 659 και

14 Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, της προσδίδει μια τέτοια τεχνοκρατική υπεροπλία, η οποία καθιστά τον ουσιαστικό έλεγχο των πορισμάτων της ιδιαίτερα δυσχερή από τα κοινοβούλια και τους δικαστές, όπως αυτοί εμφανίζονται υπό την παραδοσιακή τους μορφή. Ίσως, πλέον, το πρότυπο του δικαστικού οργάνου αποτελούμενου αποκλειστικά από το οικείο πρότυπο του «νομομαθή», να χρήζει εμπλουτισμού από εξέχουσες προσωπικότητες με ειδικές τεχνικές γνώσεις επί ζητημάτων οικονομικής επιστήμης και δημοσιονομικής διαχείρισης, αν όχι στο ρόλο του δικαστή αφ εαυτού, τουλάχιστον σε εκείνον του μόνιμου ειδικού τεχνικού συμβούλου. Οδηγός γι αυτό θα μπορούσε να είναι η διατύπωση των άρθρων 21 της ΕΣΔΑ και 253 της ΣΛΕΕ, αφού σε αμφότερα ο «νομομαθής» προτείνεται, προκειμένου για τη στελέχωση του αντιστοίχου ευρωπαϊκού δικαστηρίου, συμπληρωματικά και όχι αποκλειστικά. Έτσι διασφαλίζεται συνεκδοχικά και το περιεχόμενο του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, αφού ο δικαστής εξ αντικειμένου δύναται να ελέγχει βαθύτερα τις επιλογές του νομοθέτη 61. Με τον ίδιο τρόπο, θα αποφευχθεί και η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των εξουσιών, αφού ένα μεγάλο πλεονέκτημα τεχνοκρατικής εξειδίκευσης του νομοθέτη ή της εκτελεστικής εξουσίας μάλλον οδηγεί σε μια τέτοια ανισορροπία προϊόντος του χρόνου. V. Επίλογος Είναι πραγματικότητα ότι, αναλογιζόμενοι τα μεγέθη (οικονομικά και πληθυσμιακά) που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η Ευρώπη απέχει παρασάγγας από το αρχέτυπο της υπερδύναμης, όπως το γνωρίσαμε στα σχολικά μας βιβλία 62. Σύμφωνα με την οπτική αυτή, η περαιτέρω ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαντάζει ως μονόδρομος προκειμένου για τη διατήρηση της προνομιακής θέσης που η ίδια και τα (όλο και λιγότερο κυρίαρχα) μέλη της κατέχουν σε παγκόσμια κλίμακα. 61 Σε μια ανάγνωση του άρθρου πιο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις από την παραδοσιακή που διαχρονικά επιχειρεί το Δικαστήριο του Στρασβούργου [βλ., ενδεικτικά, τις αποφάσεις Clarke κατά Ηνωμένου Βασιλείου (25/08/2005, αρ. προσφυγής 23695/02), Zand κατά Αυστρίας (12/10/1978, αρ. προσφυγής 7360/76), Incal κατά Τουρκίας (09/06/1998, αρ. προσφυγής 22678/93) και STRAN κατά Ελλάδος (09/12/1994, αρ. προσφυγής 13427/87)]. 62 Βλέπε, σχετικά, τις εύστοχες παρατηρήσεις του Jean-Claude Juncker στη διάλεξή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τον Ιούνιο του 2013 (www.tovima.gr/finance/article/?aid=515467). 14

15 Όμως, μια τέτοια ριζική θεσμική και λειτουργική αναδόμηση (τουλάχιστον, σε σχέση με την Ευρωζώνη), ανεξαρτήτως του αν θα εμφανιστεί υπό τη μορφή ενός νέου «ευρωπαϊκού New Deal» ή σαν ένα νέο Bretton Woods, αυτή θα πρέπει εξ ορισμού να περιλαμβάνει θεσμούς και διαδικασίες διασφαλιστικούς όχι μόνο της νομισματικής ένωσης και των εμπορικοοικονομικών σχέσεων, μα και των εκπληκτικών κεκτημένων της σύγχρονης δυτικής δημοκρατίας 63. Ιδίως, δε, των εξουσιών που πηγάζουν από το δικαίωμα ψήφου κάθε πολίτη, συνισταμένων στον έμμεσο έλεγχο, δια των εκλεγμένων αντιπροσώπων του, της δράσης κάθε δημόσιου (εθνικού ή υπερεθνικού) οργανισμού που δύναται να επηρεάσει δραστικά τα συμφέροντά του. 63 GERAPETRITIS, ibidem, Μέρος 4. 15

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση

Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Ελληνική Κεφαλαιαγορά: Οι προκλήσεις της κρίσης Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών: Ελληνική και ευρωπαϊκή διάσταση Δημήτρης Γ. Τσιμπανούλης, Dr. jur. 30 Νοεμβρίου 2012 1 Η κεφαλαιουχική κατάσταση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα: Μια µείζονος σηµασίας θεσµική τοµή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου Γενικός Γραµµατέας ΕΕΤ 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44.

2 ΕΕ C 83, 30.3.2010, σελ. 47-199. 6 EE L 189, 3.7.1998, σελ. 42-44. Η πορεία προς µια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: oι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαµόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού µηχανισµού» στον τραπεζικό τοµέα (*) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουνίου 2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα

SN 4070/15 1. Euro Summit. Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT. Euro Summit Statement. Θέμα Euro Summit Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT Θέμα Euro Summit Statement Brussels, 12 July 2015 Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης τονίζει την επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη προς

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση

Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Το διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκαιο μετά την πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Δεκέμβριος 2009 1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy

Η ΣΗΜΑΣΙΑ. Αθήνα, 22 εκεµβρίου 2013 Hilton αίθουσα Galaxy ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΞΙΟΤΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ «ΙΔΟΥ, ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015» Τι ακριβώς χρωστάει η Ελλάδα; Ποιές είναι οι συνολικές υποχρεώσεις της εντός του 2015, σε ποιούς και πότε ακριβώς καλείται να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ

Euro Summit. Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015. Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Euro Summit Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 Θέμα: Δήλωση της συνόδου για το ευρώ Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2015 H σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει την κρίσιμη ανάγκη να οικοδομηθεί εκ νέου σχέση εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Insurance and Occupational Pensions Authority, εφεξής η «EIOPA»), βάσει

Insurance and Occupational Pensions Authority, εφεξής η «EIOPA»), βάσει Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών µέσα στο «Ευρωπαϊκό Σύστηµα Χρηµατοπιστωτικής Εποπτείας» Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών Επισκέπτης Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2014 L 311/23 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήματα και Νομίσματα

Χρήματα και Νομίσματα Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Χρήματα και Νομίσματα Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc21 Ξενάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης

Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων: Τα εργαλεία ειδικής εκκαθάρισης Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς ΤΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Η πρόταση Οδηγίας για την ανάκαμψη - εξυγίανση και ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012»

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς

Διαχείριση Κινδύνου. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής. «Οι Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς Διαχείριση Κινδύνου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομικής «Οι εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο παροχής τραπεζικών

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα