ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία."

Transcript

1 ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Οξεία φλεγµονή του οισοφάγου που χαρακτηρίζεται από οπισθοστερνικό πόνο και άλλοτε άλλου βαθµού δυσφαγία. Ιστολογικά: υπεραιµία επιπολής εξελκώσεις νέκρωση

2 Φλεγµονή - λοίµωξη ανωτέρων αναπνευστικών οδών (φαρυγγίτις, αµυγδαλίτις, οστρακιά, µονιλίαση, διφθερίτις) Αιµατογενής ή λεµφογενής µεταφορά από πρωτοπαθή φλεγµονή µακράν ευρισκοµένων οργάνων (πέµφιγξ, πεµφιγοειδή, ν. Bechet, ΙΦΝΕ, σαρκοείδωση, ν. κολλαγόνου) Κατάποση ερεθιστικών ουσιών (αλκάλεα - οξέα) Κατάποση πολύ θερµών ή πολύ ψυχρών ποµάτων Οινοπνευµατώδη µεγάλης πυκνότητας Ακτινοβολία Χ ή ραδίου Τραύµα ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ: ΑΙΤΙΑ Φάρµακα (αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ, κινιδίνη, χηµειοθεραπευτικά, KCl)

3 ΟΞΕΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Μύκητες: candida albicans, aspergillus, histoplasma, cryptococcus Ιοί: απλού έρπητα, CMV, EB, HIV Βακτηρίδια: µυκοβακτηρίδια, σύφιλις,τέτανος, διφθερίτις,ακτινοµύκωση Παράσιτα: τρυπανόσωµα (ν. Chagas), κρυπτοσπορίδια, λεϊσµάνια, πνευµονοκύστις

4 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΟΞΕΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Καύσος υσφαγία Οδυνοφαγία Στενωτικά

5 ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Ιστορικό Κλινική εικόνα Ακτινολογικός έλεγχος ΕΝ ΟΣΚΟΠΗΣΗ

6 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Στεφανιαία νόσος Πεπτικό έλκος ιαφραγµατοκήλη Έλκος οισοφάγου Καρκίνος οισοφάγου Χολοκυστοπάθεια

7 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ Χρονία φλεγµονή του οισοφάγου µε διαβρώσεις ή εξελκώσεις του βλεννογόνου, που χαρακτηρίζεται κλινικώς από οπισθοστερνικό καύσο, πόνο και δυσφαγία. Αργότερα, σε βαριές περιπτώσεις, µπορεί να εµφανιστούν φαινόµενα στένωσης του αυλού.

8 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ: ΑΙΤΙΑ Χηµικοί ερεθισµοί χρονίως δρώντες Θερµικοί ερεθισµοί Έλλειψη σιδήρου και βιταµινών Ιδιοπαθή

9 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙΣ: ΑΙΤΙΑ Συνηθέστερη αιτία: παλινδρόµηση γαστρικού υγρού, λόγω : ιαφραγµατοκήλης Ανεπάρκειας κάτω οισοφαγικού σφιγκτήρα Παχυσαρκίας Αύξησης ενδοκοιλιακής πίεσης (όγκοι κοιλίας, βαρεία σωµατική εργασία) Χαλάρωσης µυών διαφράγµατος

10 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Οπισθοστερνικός καύσος Οπισθοστερνικός πόνος Όξινοι ερυγές Αναγωγή υγρών ή στερεών υσφαγία κυρίως στην: κατάκλιση κάµψη κορµού λήψη λιπαρών τροφών κατανάλωση οινοπνευµατωδών Οινόπνευµα, λιπαρά, γλυκά,κάπνισµα, αεριούχα ποτά: επιτείνουν την χαλάρωση του Κ.Ο.Σ. ευνοούν παλινδρόµηση

11 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Γ- Ο ΠΑΛΙΝ ΡΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Ινώδης στένωση Αιµορραγία Αναιµία Έλκος οισοφάγου Απώλεια βάρους Οισοφάγος Barrett Αναπνευστικές λοιµώξεις

12 ΙΑΓΝΩΣΗ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Ιστορικό Κλινική εικόνα Ακτινολογικός έλεγχος ΕΝ ΟΣΚΟΠΗΣΗ

13 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Στεφανιαία νόσος Πεπτικό έλκος Χολοκυστοπάθεια Έλκος οισοφάγου Καρκίνος οισοφάγου

14 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΣΟΦΑΓΙΤΙ ΟΣ Α. Επούλωση φλεγµονής (φάρµακα αναστέλλοντα έκκριση οξέος) Β. Αντιµετώπιση παλινδρόµησης: Οδηγίες ίαιτα ιαστολή επί στενώσεων Χειρουργική αντιµετώπιση

15 ΣΥΝΗΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΓΑΣΤΡΙΤΙ ΟΣ Καυστικές ουσίες Ισχυρά οξέα ή βάσεις Φάρµακα Οινόπνευµα Τρόφιµα (τοξίνες µικροβίων, ιών) Μηχανικά ερεθίσµατα (ξένα σώµατα) Θερµικά ερεθίσµατα Ακτινοβολία ΗΡ

16 ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : Επιγαστραλγία, ναυτία, έµετοι, ανορεξία ΙΑΡΚΕΙΑ : 1-3 ηµέρες ΙΑΓΝΩΣΗ : Ενδοσκοπική (υπεραιµία, πετέχειες, διαβρώσεις) ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ίαιτα, αντιόξινα, ηλεκτρολυτική ρύθµιση

17 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ Α. Χρονία υπερτροφική Υπερπλασία γαστρικού βλεννογόνου, υπερέκκριση γαστρικού υγρού και HCl Β. Χρονία ατροφική ιήθηση βλεννογόνου από πλασµατοκύτταρα και λεµφοκύτταρα Ευµεγέθη λεµφοζίδια προοδευτική ατροφία βλεννογόνου και εξαφάνιση τοιχωµατικών κυττάρων

18 ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ Τύπος Α: Ανοσολογική διαταραχή Ανεύρεση αντισωµάτων έναντι τοιχωµατικών κυττάρων Εντόπιση : θόλος, σώµα Γαστρική ατροφία υποχλωρυδρία Συσχέτιση µε καρκίνο Τύπος Β: Όχι παρουσία αντισωµάτων Εντόπιση : πυλωρικό άντρο Φυσιολογική ή αυξηµένη έκκριση οξέος Παρουσία ΗΡ

19 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ Ατροφική : ιήθηση βασικής µεµβράνης Απώλεια αδενίων Λέπτυνση βλεννογόνου Εντερική µεταπλασία Γαστρική ατροφία : Εκσεσηµασµένη λέπτυνση βλεννογόνου Απώλεια τοιχωµατικών κυττάρων

20 ΧΡΟΝΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : Ασυµπτωµατική ή άτυπα δυσπεπτικά ΙΑΓΝΩΣΗ : Ενδοσκόπηση ΒΙΟΨΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : Συµπτωµατική Εκρίζωση ΗΡ

21

22 ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Οξύ Πεψίνη Χολικά άλατα Οινόπνευµα Κάπνισµα Φάρµακα Hellicobacter pylori ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Βλέννη ιττανθρακικά Κυτταρική µεµβράνη Κυτταρική αναγέννηση Αιµάτωση βλεννογόνου Προσταγλαδίνες

23 Το έλκος είναι συνέπεια µιας ανισορροπίας µεταξύ των δυνάµεων που επιδρούν βλαπτικά πάνω στο βλεννογόνος του στοµάχου και του δωδεκαδακτύλου και αυτών που προστατεύουν το βλεννογόνο. Πεπτικό έλκος δηµιουργείται όταν ενισχυθούν ένας ή περισσότεροι από τους επιθετικούς παράγοντες ή εξασθενήσουν ένας ή περισσότεροι από τους αµυντικούς παράγοντες και υπάρξει διαταραχή στην αρµονική τους ισορροπία.

24

25

26

27 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ Πόνος Καύσος Εµετοι Ερυγές Φούσκωµα Απώλεια βάρους

28 ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΝΟΥ Πόνο παρουσιάζει το 80% των ασθενών Μεµονωµένα επεισόδια συνήθως διαρκούν µερικές ώρες Περιοδικότης πόνου Ανακούφιση του πόνου µε λήψη αντιόξινων Μεγάλα διαστήµατα ελεύθερα ενοχληµάτων Ο πόνος δεν συσχετίζεται πάντα µε το ωράριο γευµάτων Η κλινική εικόνα δεν βοηθάει στην.. γαστρικού και δωδεκαδακτυλικού έλκους Επίµονος πόνος µαζί µε ανορεξία και απώλεια βάρους: καρκίνος ;

29

30

31

32 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ Μη ελκωτική δυσπεψία Γαστρικό καρκίνωµα Κολικός των χοληφόρων ή χολοκυστίτις Οισοφαγίτις από παλινδρόµηση και διαφραγµατοκήλη Στηθάγχη Παγκρεατίτις Νόσος του Crohn στο λεπτό έντερο Σύνδροµο ευερεθίστου εντέρου

33 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ Αιµορραγία ιάτρηση Πυλωρική στένωση Εξαλλαγή (;)

34 ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Τα συνηθέστερα ευρήµατα σε αιµορραγία από το ΠΣ είναι: Ωχρότητα δέρµατος, προσώπου ή επιπεφυκότων Εφιδρώσεις, ψυχρά άκρα Ταχύπνοια, «ζητάει περισσότερο αέρα» Ξηρότητα, σφυγµός µαλακός και ευπίεστος (>110/1 ) Πτώση της αρτηριακής πιέσεως, λιποθυµία (<100 mmhg) Ανησυχία, διέγερση, σύγχυση

35 ΙΑΤΡΗΣΗ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ιάβρωση όλων των χιτώνων του τοιχώµατος του στοµάχου ή του δωδεκαδακτύλου και εκροή δια της οπής στοµαχικού περιεχοµένου προς την περιτοναϊκή κοιλότητα

36 ΙΑΤΡΗΣΗ ΓΑΣΤΡΟ Ω Ε ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αιφνίδιο, διαξιφιστικό άλγος Πρόσωπο ωχρό, αγωνιώδες Ψυχροί ιδρώτες Ναυτία τάση για έµετο Βραδυκαρδία (αρχικά στάδια)

37 ΙΑΤΗΡΗΣΗ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Σηµεία περιτοναϊκής αντίδρασης - ιάχυτη και παλίνδροµη ευαισθησία στην ψήλάφηση - Σύσπαση κοιλιακών µυών (σανιδώδης κοιλία) - Μείωση εξαφάνιση κοιλιακής αναπνοής - Εξαφάνιση ηπατικής αµβλύτητος - Εξαφάνιση εντερικών ήχων - Ευαισθησία στο δουγλάσσειο χώρο.

38 ΙΑΤΡΗΣΗ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Έµφραγµα Θρόµβωση εµβολή µεσεντερίων αγγείων Ρήξη ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής Οξεία χολοκυστίτις Οξεία σκωληκοειδίτις Ρήξη εξωµητρίου κυήσεως

39 ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ Στένωση στην περιοχή του πυλωρικού σωλήνα ή του δωδεκαδακτύλου που έχει σαν αποτέλεσµα τη δυσχέρεια προωθήσεως του περιεχοµένου του στοµάχου.

40 ΠΥΛΩΡΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Αλλαγή ρυθµού ενοχληµάτων Αίσθηµα επιγαστρικής πληρώσεως Ανακούφιση µε έµετο Ατονία διάταση στοµάχου Βελτίωση υποχώρηση άλγους Έµετοι αφυδάτωση διαταραχή ηλεκτρολυτών επιβάρυνση γενικής καταστάσεως

41

42

43

44

45

46

47 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΑΣΤΡΟ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 1.Επούλωση του έλκους 2.Ανακούφιση από συµπτώµατα 3.Πρόληψη υποτροπών 4.Πρόληψη επιπλοκών ΜΕΣΑ 1.Γενικές οδηγίες 2. ίαιτα (;) 3.Φάρµακα

48 ΓΑΣΤΡΟ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟ ΕΛΚΟΣ Η δίαιτα δεν επηρεάζει την επούλωση του έλκους. Ανακουφίζει µόνο µερικώς τον ασθενή από τα συµπτώµατα

49 ΓΑΣΤΡΟ Ω ΕΚΑ ΑΚΤΥΛΙΚΟ ΕΛΚΟΣ A ΟΞΕΙΑ ΦΑΣΗ Εύπεπτες τροφές σε υγρή ή ηµίρρευστη κατάσταση Μικρά συχνά γεύµατα Β ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟ Εξατοµίκευση δίατας Αποφυγή ερεθιστικών τροφών και τροφών που αυξάνουν τη γαστρική έκκριση Απαγόρευση καπνίσµατος

50

51 ΣΤΟΧΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ Ελάττωση οξέος Ελάττωση πεψίνης Ενίσχυση βλεννογόνικής αντιστάσεως Εκρίζωση HP

52 ΑΝΤΙΕΛΚΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΑΣΗΣ 1.ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ HCL α) Ανταγωνιστές των Η 2 υποδοχέων της ισταµίνης β) Αντιχολινεργικά γ) Τρικυκλικά (Τριµιπραµίνη Πιρενζεπίνη) δ) Αναστολείς Η + - Κ + - ΑΤPάσης 2. ΕΞΟΥ ΕΤΕΡΩΤΙΚΑ HCL Αντιόξινα 3. ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ α) Παράγωγα βισµουθίου β) Σουκραλφάτη 4. ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝ ΙΝΕΣ Μισοπροστόλη (ενίσχυση βλεννογονικού φραγµού, ελάττωση έκκρισης HCL)

53 ΠΡΑΖΟΛΕΣ Αναστολείς της αντλίας πρωτονίων Ισχυρότατοι αναστολείς έκκρισης HCL Επουλωτική ικανότητα (έλκος 12δακτύλου): 98% Απλό δοσολογικό σχήµα Άλλες ενδείξεις: ανθεκτικά έλκη, οισοφαγίτις, σύνδροµο Zollinger Ellison Αποτελεσµατικές στην εκρίζωση του ΗP Ασφαλείς και για µακροχρόνια χορήγηση

54 Το ποσοστό υποτροπής του έλκους του δωδεκαδακτύλου µετά τη διακοπή της θεραπείας µε ανταγωνιστές των H 2 υποδοχέων της ισταµίνης ανέρχεται σε 80% περίπου µέσα στον πρώτο χρόνο

55

56 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΕΚΡΙΖΩΣΗ Οµεπραζόλη 20 mg x 1 Κλαρυθροµυκίνη 250 mg x 2 88% Τινιδαζόλη 500 mg x 2 Οµεπραζόλη 20 mg x 2 Κλαρυθροµυκίνη 250 mg x 2 95% Τινιδαζόλη 500 mg x 2 Οµεπραζόλη 20 mg x 1 Κλαρυθροµυκίνη 250 mg x 2 95% Μετρονιδαζόλη 500 mg x 2 Οµεπραζόλη 20 mg x 1 Κλαρυθροµυκίνη 250 mg x 2 65% Τετρακυκλίνη 500 mg x 2

57

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 1 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ» Τελευταία ενηµέρωση 30 εκεµβρίου 2007 2 Κεφάλαιο 1 ΥΣΦΑΓΙΑ Θέµα 1 (σηµειώστε τις σωστές απαντήσεις) Στον καρκίνο του οισοφάγου τα κλινικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (*Με Bold είναι οι σωστές απαντήσεις) 1. Ποιός είναι ο χρόνος επώασης του τετάνου; Α. 2-3 ώρες Β. 24 ώρες Γ. 2-3 ηµέρες. 5-14 ηµέρες Ε. 30-45 ηµέρες 2. Ποιά από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 1. Η κύρια θεραπεία του εµπυήµατος θώρακος είναι: Α. Η σωστή παροχέτευση της θωρακικής κοιλότητας. Η αντιβίωση και χορήγηση οξυγόνου Γ. Η παρεντερική χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ)

EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ) EΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ-12ΔΑΚΤΥΛΟΥ (ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ) Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Μάθημα 9ο ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ Φλεγμονή του βλεννογόνου του στομάχου από οξύ αλκοολισμό, σαλικυλικά, θερμικά, Χημικά ή φαρμακευτικά ερεθιστικά,από τροφική

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

1 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Σε ασθενείς που πάσχουν περισσότερο από 10 χρόνια από ελκώδη κολίτιδα ποιο είναι περίπου το ποσοστό κακοήθους εξαλλαγής; Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: 20% Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ

ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία: Οξεία χειρουργική κοιλία ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΟΞΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΙΛΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΒΙ ΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας

Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα. Πυομήτρα του Σκύλου και της Γάτας Κοινά για το ΣΚΥΛΟ και τη ΓΑΤΑ Προφύλαξη από Ταινίες, Ακαρίδες και Νηματώδη Παράσιτα Τα ενδοπαράσιτα του σκύλου προκαλούν σε αυτόν διάφορα προβλήματα : 1. δεσμεύουν από το περιεχόμενο του εντέρου διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Ñ Õ Ì Å Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó É Á Ó

Ñ Õ Ì Å Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó É Á Ó ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 2 / 8ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Διαβήτης & Πεπτικό Κοιλιακά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ

Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Α. Τ.Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΛΕΕΙ «ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΑΛΚΟΟΛ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΕ ΑΥΤΟ!!!!!

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές του στομάχου.

Διαταραχές του στομάχου. Διαταραχές του στομάχου. Δυσπεψία Η δυσπεψία δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένα σύνολο συμπτωμάτων. Πρόκειται για κατάσταση κακής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος που δημιουργεί δυσχέρειες κατά την πέψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δρ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗΨΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (επί παντρεμένης γυναίκας γράψε και το επάγγελμα του άντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οι µορφές µε τις οποίες χορηγείται η τεχνητή θρεπτική υποστήριξη είναι

ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οι µορφές µε τις οποίες χορηγείται η τεχνητή θρεπτική υποστήριξη είναι ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι µορφές µε τις οποίες χορηγείται η τεχνητή θρεπτική υποστήριξη είναι δύο, η εντερική και η παρεντερική. Α. ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ Η εντερική τεχνητή διατροφή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας:

Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας: Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά για την συµβολή τους στην εκπόνηση της πτυχιακής αυτής εργασίας: Τον Χειρουργό Ιατρό και καθηγητή του Α.Τ.Ε.Ι Σητείας κ. Πλεξουσάκη Μανώλη, για την πολύτιµη βοήθειά του από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ:Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΣΑΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΚΥΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 Αφιερώνεται Σε όλους τους ογκολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Φάρμακα Καρτέλας ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ 1 ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ 3 ΑΜΟΞΥΚΙΛΛΙΝΗ 6 ΑΜΦΟΤΕΡΙΚΙΝΗ Β 9 ΑΤΕΝΟΛΟΛΗ 12 ΒΑΝΚΟΜΥΚΙΝΗ 15 ΒΑΡΦΑΡΙΝΗ 17 ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β 12 19 ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ 21 ΕΝΑΛΑΠΡΙΛΗ 26 ΗΠΑΡΙΝΗ 28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ

Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Ι ΩΑΝΝΗΣ Χ. Π ΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Γενικός Αρχίατρος Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής Θωρακοχειρ/κού Τµ. 424 ΓΣΝΕ Κ. Αλεξιάδη 7 55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ./ Fax: 231 0434622 Κινητό: 697 7233088 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Γ.-Ο. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Page1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zoletad 30 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε γαστροανθεκτικό καψάκιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό

Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Ανασκόπηση Η διαρκής πρόκληση της αντιμετώπισης του χρόνιου βήχα στους ενήλικες Μία ανασκόπηση για τον κλινικό ιατρό Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 1, MD, Αλέξης Παπαδόπουλος 1, MD, MSc, Κωνσταντίνος Κωστίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund για να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Βαγγελογιάννη Α. Κατεργιαννάκη Αναπληρωτή Καθηγητή Οι περισσότεροι άρρωστοι με αιμορραγία από τον γαστρεντερικό σωλήνα, αναφέρουν αποβολή αίματος από το στόμα ή το ορθό. Η αποβολή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 10 mg: Κάθε γαστροανθεκτικό δισκίο περιέχει 10,3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα