Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων"

Transcript

1 Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 30 ής Ιανουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 22 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ το γραμματέα να διαπιστώσει αν υπάρχει απαρτία. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: (Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ) Έχουμε απαρτία, κύριε Πρόεδρε. Αρχίζουμε με το Πρώτο Κεφάλαιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της ημερήσιας διάταξης, που είναι η νομοθετική εργασία. Θα παρακαλούσα για τα θέματα για τα οποία υπάρχει ομοφωνία να μη διαβάζεται η έκθεση. Το πρώτο θέμα τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2014 Νόμος του 2013». Υπάρχει και τροπολογία του ΑΚΕΛ. Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2014 Νόμος του 2013» Παρόντες: Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και 27 Ιανουαρίου Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Ο προϋπολογισμός της ΑΛΚ για το 2014, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει δαπάνες ύψους και έσοδα ύψους , τα οποία προέρχονται κυρίως από τη λειτουργία των λιμανιών ( ) και από επενδύσεις και τόκους τραπεζών ( ). Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες της Αρχής για το 2014 αφορούν τακτικές δαπάνες ( ), κεφαλαιουχικές δαπάνες ( ) και απρόβλεπτες δαπάνες ( ). Ως εκ τούτου, προκύπτει τελικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό της ΑΛΚ για το 2014 ύψους , το οποίο θα καλυφθεί από τα χρηματικά αποθέματα της Αρχής, που ανέρχονται στα

2 Ο τακτικός προϋπολογισμός της Αρχής για το 2014 ανέρχεται στα και παρουσιάζει μείωση ύψους 23,1% σε σχέση με το 2013, ενώ ο προϋπολογισμός ανάπτυξης ανέρχεται στα και παρουσιάζει μείωση ύψους 18,6%. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής ετοιμάστηκε με βάση τις καθοδηγητικές γραμμές της κυβέρνησης σε σχέση με την οικονομία και τις παραμέτρους άσκησης της δημοσιονομικής πολιτικής για το 2014, καθώς και για την επόμενη τριετία, 2014 έως Περαιτέρω, ο καταρτισμός του προϋπολογισμού της ΑΛΚ έγινε όπως κατατέθηκε, με βάση την αρχή του απόλυτα αναγκαίου και στη βάση της διακηρυγμένης κυβερνητικής πολιτικής για πραγματική λιτότητα, περισυλλογή και αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, σκοπός του αναπτυξιακού προϋπολογισμού της Αρχής είναι η προώθηση σχεδίων/έργων που κρίνονται απαραίτητα και παραγωγικά και για τα οποία υπάρχουν δυνατότητες εκτέλεσής τους πάντοτε μέσα στα πλαίσια των υφιστάμενων συνθηκών. Τα κυριότερα από τα εν λόγω σχέδια είναι τα εξής: 1. Εγκατάσταση Συστήματος Πληροφορικής Λιμενικής Κοινότητας ( ). 2. Κτίριο επιβατών-λιμάνι Λεμεσού ( ). 3. Επέκταση κρηπιδωμάτων ( ). 4. Γερανογέφυρες Super Post Panamax ( ). 5. Ρυμουλκά ( ). 6. Αναβάθμιση/Ανακατασκευή εγκαταστάσεων/αξιοποίηση του λιμανιού-παλιό λιμάνι Λεμεσού ( ). Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος ο αντιπρόεδρος της ΑΛΚ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τα συνολικά έσοδα της Αρχής για το 2014 αναμένεται να αυξηθούν κατά 5% σε σχέση με τα έσοδα για το Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από τη λειτουργία των λιμανιών, αναμένεται αύξηση ύψους 10%, η οποία θα προέλθει κυρίως από την αυξημένη κίνηση που σχετίζεται με τη βιομηχανία και τις σχετικές με την επικείμενη εξόρυξη φυσικού αερίου και πετρελαίου εργασίες, όπως επίσης από δικαιώματα και επιπρόσθετες άδειες. Περαιτέρω, όπως ο ίδιος δήλωσε, τα έσοδα από επενδύσεις και τόκους από τράπεζες αναμένεται να μειωθούν κατά 45% λόγω της σημαντικής μείωσης των χρηματικών αποθεμάτων της Αρχής, που προκύπτει από την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της στο Ταμείο Συντάξεων και τη μείωση των καταθετικών επιτοκίων. Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του θέματος την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων η στελέχωση και η μισθοδοσία των υπαλλήλων της Αρχής. Ο αντιπρόεδρος της ΑΛΚ δήλωσε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της Αρχής παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά την τελευταία πενταετία, καθώς για το 2013 ο αριθμός ανήλθε στα τριακόσια πέντε (305) πρόσωπα σε σχέση με τα τριακόσια εξήντα εννέα (369) το Συναφώς, η Αρχή, την 21 η Ιανουαρίου 2014, υπέβαλε στην επιτροπή σχετικό υπόμνημα, που αφορά τις οργανικές θέσεις της ΑΛΚ και την κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού της. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι στο κείμενο του προϋπολογισμού της Αρχής για το 2014 πρέπει να ενσωματωθούν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τα επιδόματα βάρδιας όπως αυτές περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το Για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε να καταθέσει αναθεωρημένο κείμενο προϋπολογισμού της ΑΛΚ για το 2014, το οποίο υποβλήθηκε στην επιτροπή με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει του υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου. Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά- Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι θα καταθέσουν τροπολογίες κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής. Ερωτώ αν υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής ή αν υπάρχει επιθυμία από πλευράς ΑΚΕΛ να πει δυο λόγια για το περιεχόμενο της τροπολογίας. Γ. ΛΑΜΑΡΗΣ: Μισή κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. 1328

3 Ευχαριστούμε. Ακριβώς, μία τροπολογία έχουμε για δέσμευση ενός κονδυλίου το οποίο αφορά καινούριες μεγάλης δυναμικότητας γερανογέφυρες στο λιμάνι της Λεμεσού της τάξης των 2 εκατομ., την ίδια στιγμή που μας έχει παρουσιάσει και η Αρχή και η κυβέρνηση έναν οδικό χάρτη ιδιωτικοποίησης ή εργασίας από ιδιώτες για μια σειρά εργασιών στο λιμάνι της Λεμεσού. Και θα θέλαμε στην επιτροπή Οικονομικών, εκτός από τη δέσμευση, να εξεταστεί κατά πόσο είναι αναγκαίο να γίνουν τέτοιες δαπάνες ενόψει τέτοιων εξελίξεων. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος της πρότασής μας. Υπάρχουν άλλοι ομιλητές; Ορίστε, ο κ. Τορναρίτης. Ν. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ: Απλά, κι εμείς συμφωνούμε με το σταύρωμα του συγκεκριμένου κονδυλίου και θα στηρίξουμε την τροπολογία του ΑΚΕΛ. Ευχαριστώ. Ο κ. Βαρνάβα έχει το λόγο. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, κι εμείς με τη σειρά μας θα στηρίξουμε την τροπολογία την οποία έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ. O κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εμείς, κύριε Πρόεδρε, θα στηρίξουμε την τροπολογία, καθώς πιστεύουμε ότι, εφόσον η οποιαδήποτε δέσμευσις επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο, αυτό είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά, για ένα ζήτημα προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα τηρήσω αποχή, καθώς στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζομαι είναι δικηγόροι της Αρχής Λιμένων. Ευχαριστώ πολύ. Προχωρούμε λοιπόν εις την ψηφοφορία για την προταθείσα τροποποίηση. Η τροπολογία θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική τροπολογία) Προτεινόμενη τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του νομοσχεδίου ως ακολούθως: Σελίδα: Κεφάλαιο: Άρθρο: Επεξήγηση: Ποσό: Γερανογέφυρες Super Post Panamax Γίνεται εισήγηση για ένθεση σημείωσης στο σχετικό άρθρο, ώστε, προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη από το σχετικό κονδύλι, να ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της. Πόσοι ψηφίζουν υπέρ της τροπολογίας; ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σαράντα τέσσερις, κύριε Πρόεδρε. Εναντίον; ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 1329

4 Ουδείς. Αποχές; ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μία αποχή. Με σαράντα τέσσερις ψήφους υπέρ, καμία εναντίον και μία αποχή, εγκρίνεται η τροπολογία που έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ. Συνεπώς, προχωρούμε τώρα στη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο της Αρχής Λιμένων Κύπρου ποσού ύψους για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Άρθρο 2. Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Άρθρο 3. Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για την κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο κεφάλαιο. Άρθρο 4. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2004, 30(ΙΙ) του Άρθρο 5. Μείωση κλιμάκων εισδοχής. Άρθρο 6. Αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού, προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής. Άρθρο 7. Εναλλαξιμότητα. Άρθρο 8. Απαγόρευση δημιουργίας πρόσθετων θέσεων και αναβάθμισης μισθοδοτικών κλιμάκων. Άρθρο 9. Απαγόρευση προσλήψεων για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. Άρθρο 10. Αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών. Άρθρο 11. Φορολόγηση επιδομάτων. Άρθρο 12. Απασχόληση συνταξιούχων προσώπων. Άρθρο 13. Λειτουργοί που ασκούν έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Άρθρο 14. Λειτουργοί υπεύθυνοι για την είσπραξη των εσόδων. Άρθρο 15. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 15; Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 15 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση του νομοσχεδίου. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2014 Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Τα θέματα με τους αριθμούς 2, 3, 4 και 5, που τιτλοφορούνται «Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013», «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2013», «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική 1330

5 Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και «Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2013», δεν είναι έτοιμα. Το υπ αριθμόν 6 θέμα είναι «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2014 Νόμος του 2014» Παρόντες: Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού Σταύρος Ευαγόρου Γιάννος Λαμάρης Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης Νίκος Κουτσού Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 27 Ιανουαρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ). Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2014 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους και συνολικά έσοδα ύψους , τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ιδρύματος για το 2014 αναλύονται ως ακολούθως: 1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα ( ). 2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας ( ). 3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό ( ). Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως: 1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών ( ), το οποίο καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες υποτρόφων: α. Πρωτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος ( ). β. Δευτεροετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους ( ). γ. Τριτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους ( ). δ. Τεταρτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους ( ). ε. Πεμπτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους ( ). στ. Εκτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους ( ). ζ. Υποτροφίες που προσφέρονται μέσω του Γαλλικού Μορφωτικού Κέντρου Campus France σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ( ). η. Υποτροφίες για τις οικογένειες των δεκατριών θυμάτων της έκρηξης της 11 ης Ιουλίου 2011 στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί ( ). θ. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προνοούνται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο (ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία είτε για πτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές) ( ). 2. Ειδικές υποτροφίες ( ). 3. Φοιτητική Μέριμνα ( ). 1331

6 Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι, παρ όλο που ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2014 παρουσιάζει μείωση στις λειτουργικές δαπάνες κατά και στις υποτροφίες κατά , το ίδρυμα στοχεύει στη διατήρηση του αριθμού των υφιστάμενων υποτροφιών που παρέχει. Περαιτέρω, ο ίδιος αρμόδιος ενημέρωσε την επιτροπή ότι το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος διαφωνεί με τη θέση της τρόικας για ενοποίηση όλων των φοιτητικών παροχών (υποτροφίες, χορηγίες, οικονομική ενίσχυση φτωχών φοιτητών) σε μία χορηγία στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, αφού, όπως δήλωσε, αυτό συνεπάγεται την κατάργηση του θεσμού των υποτροφιών και κατ επέκταση του ΙΚΥΚ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, στον προϋπολογισμό του ΙΚΥΚ για το 2014 έχουν ενσωματωθεί κατ αναλογία όλες οι ρυθμίσεις που περιλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2014 κατά την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Α. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε... Ορίστε, παρακαλώ. Α. ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ: Η μείωση, κύριε Πρόεδρε, κατά στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σ ό,τι αφορά στην επάρκεια του ιδρύματος να ανταποκριθεί στην αποστολή του, κυρίως σ ό,τι αφορά στη δυνατότητά του να καλύψει νέες αιτήσεις, αιτήσεις για νέους φοιτητές. Ιδιαίτερες ανησυχίες μάς προκαλούν επίσης και οι απαιτήσεις των δανειστών μας -και ιδιαίτερη αναφορά κάνω στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου- καθώς επίσης οι αναφορές και αποφάσεις της κυβέρνησης για ενοποίηση όλων των φοιτητικών παροχών, γεγονός που ουσιαστικά συνεπάγεται την κατάργηση του θεσμού των υποτροφιών και κατ επέκταση την κατάργηση του ίδιου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Αν συνυπολογίσουμε σ αυτές τις μειώσεις που σημειώνονται στον προϋπολογισμό του ιδρύματος μαζί και τις μειώσεις στη φοιτητική χορηγία κατά περίπου 7 εκατομ., ως επίσης τις μειώσεις στα φοιτητικά πακέτα, αντιλαμβάνεται πλέον ο καθένας ότι τα πράγματα, που ούτως ή άλλως είναι δύσκολα, γίνονται πολύ δυσκολότερα για αριθμό φοιτητών και τις οικογένειές τους και απειλούν ακόμα και την ίδια τη δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παρ όλα αυτά, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δε θα μπορούσαμε να μην τοποθετηθούμε θετικά στην ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, γιατί δε θέλουμε να στερήσουμε τους φοιτητές μας και από άλλες χορηγίες. Ευχαριστώ, κύριε Καυκαλιά. Υπάρχει άλλος ομιλητής επί θέματος αρχής; Δε βλέπω να υπάρχει. Δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ποσού ύψους για τη χρήση του έτους που λήγει την 31 η Δεκεμβρίου Άρθρο 2. Ειδίκευση των ποσών που θα δαπανηθούν. Άρθρο 3. Χρησιμοποίηση του περισσεύματος ορισμένων άρθρων για κάλυψη του ελλείμματος άλλων άρθρων κάτω από το ίδιο κεφάλαιο. Άρθρο 4. Λειτουργός που ασκεί έλεγχο πάνω στα κονδύλια. Άρθρο 5. Λειτουργός υπεύθυνος για την είσπραξη των εσόδων. Άρθρο

7 Φορολόγηση επιδομάτων. Άρθρο 7. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 7; Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 7 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2014 Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 7 θέμα είναι «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» Παρόντες: Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Πανίκκος Σταυριανός Μαρία Κυριακού Νίκος Νουρής Αθηνά Κυριακίδου Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιανουαρίου Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Υγείας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΟΒΕΚ, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ και Νέα Αγροτική Κίνηση. Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη, ώστε να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22 ας Οκτωβρίου Ειδικότερα, το άρθρο 2(3) της εν λόγω Οδηγίας, η οποία αφορά την προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, απαγορεύει στα κράτη μέλη να καθορίζουν ελάχιστη περίοδο απασχόλησης για απόκτηση δικαιώματος σε πληρωμή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη τροποποίηση διαγράφεται η πρόνοια που περιέχεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3 του υφιστάμενου νόμου, με βάση την οποία απαιτείται περίοδος απασχόλησης τουλάχιστον είκοσι έξι (26) συνεχών εβδομάδων πριν από την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργοδότη, ώστε ο εργοδοτούμενος να δικαιούται να λάβει πληρωμή από το σχετικό ταμείο που προβλέπεται στον εν λόγω νόμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι ο καθορισμός ελάχιστης περιόδου απασχόλησης, για να δικαιούται να λάβει πληρωμή ο εργοδοτούμενος, σε περίπτωση που η απασχόλησή του τερματίζεται λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη του, συνιστά παράβαση της πιο πάνω Οδηγίας, γι αυτό και κρίθηκε αναγκαία η προώθηση της προτεινόμενης τροποποίησης. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται δικαιότερη μεταχείριση των εργοδοτουμένων. Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το υπό αναφορά νομοσχέδιο συζητήθηκε στα πλαίσια του συμβουλίου του Ταμείου για την Αφερεγγυότητα του Εργοδότη και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, τα οποία και συμφώνησαν με την προτεινόμενη ρύθμιση. 1333

8 Όπως αναφέρθηκε στην επιτροπή από τους αρμοδίους, οι περιπτώσεις αφερεγγυότητας εργοδοτών αναμένεται να αυξηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης, όμως η οικονομική επιβάρυνση του σχετικού ταμείου με την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, καθώς τα ποσά που παραχωρούνται από αυτό είναι χαμηλά. Οι ίδιοι δήλωσαν επίσης ενημερωτικά στην επιτροπή ότι το ταμείο διαθέτει αποθεματικό ύψους 150 εκατομ. και οι εισφορές προς αυτό γίνονται από τους εργοδότες. Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Περαιτέρω, η ΣΕΚ, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής, ενημέρωσε γραπτώς την επιτροπή ότι συμφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις: 1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο. 2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Προοίμιο. Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 και 2; Εφόσον δεν υπάρχει ένσταση, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 8 θέμα είναι «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013» Παρόντες: Γεώργιος Τάσου, πρόεδρος Ανδρέας Θεμιστοκλέους Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Γεωργίου Αντρέας Καυκαλιάς Αθηνά Κυριακίδου Γεώργιος Προκοπίου Γιώργος Βαρνάβα 1334

9 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21 η Ιανουαρίου Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Αρχής Αντί-Ντόπινγκ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής. Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικού) Νόμου, έτσι ώστε να αντικατασταθεί ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2013, που περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι αυτού, από το νέο αναθεωρημένο κατάλογο απαγορευμένων ουσιών και μεθόδων του 2014, για την καλύτερη ρύθμιση της λειτουργίας της Αρχής Αντί-Ντόπινγκ. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο αυτό, που αποτελεί τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντί-Ντόπινγκ, καθορίζονται οι απαγορευμένες ουσίες και μέθοδοι σε κάθε περίπτωση (εντός και εκτός αγώνων). Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση, η οποία κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Αρχής Αντί- Ντόπινγκ. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 2014». Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Δεύτερη ανάγνωση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συνοπτικός τίτλος. Άρθρο 1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του βασικού νόμου. Άρθρο 2. Τροποποίηση του Πρώτου Πίνακα του βασικού νόμου. Άρθρο 3. Υπάρχει ένσταση στην έγκριση των άρθρων 1 έως 3; Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 έως 3 εγκρίνονται. Τρίτη ανάγνωση. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του Υπάρχει ένσταση όπως το νομοσχέδιο ψηφιστεί σε νόμο; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο. Το υπ αριθμόν 9 θέμα είναι «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς «Οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013» Παρόντες: Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος 1335 Αντώνης Αντωνίου

10 Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα Λευτέρης Χριστοφόρου Κυριάκος Χατζηγιάννης Νίκος Κουτσού Zαχαρίας Κουλίας Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδριάσεις της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 29 Ιανουαρίου Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (ΚΦΙΚΒ), καθώς και εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ) και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων. Η Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουρκοκρατούμενων Περιουσιών Κύπρου (ΣΙΤΟΠ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πληγέντων Εκτοπισθέντων Επιχειρηματιών (ΠΑΣΥΠΕΕ), το Κίνημα Κυπρίων Κτηματιών Κατεχομένων και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Περιουσιών Κατεχομένων (ΠΑΣΙΠΕΚΑ), παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Σκοπός των τροποποιητικών κανονισμών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η παροχή της ευχέρειας για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που εξασφάλισαν δικαιούχοι αιτητές, μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, για στεγαστικούς και σπουδαστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δύναται να παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των εν λόγω δανείων μέχρι τριάντα χρόνια αντί των είκοσι χρόνων, που ισχύει σήμερα, ύστερα από αίτημα του αιτητή. Σημειώνεται ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων που γίνεται εισήγηση να δύναται να δίνεται παράταση, οι αιτητές θα επιβαρύνονται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΚΦΙΚΒ, μέσα στα πλαίσια των σημερινών δημοσιονομικών συνθηκών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι αιτητές του ΚΦΙΚΒ σχετικά με την αποπληρωμή των δανείων τους, ετοιμάσθηκαν οι υπό αναφορά τροποποιητικοί κανονισμοί, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Νομική Υπηρεσία, των οποίων η έγκριση κρίνεται επείγουσα. Συγκεκριμένα, προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις στους βασικούς κανονισμούς: 1. Τροποποίηση του Κανονισμού 2 των βασικών κανονισμών με την προσθήκη του νέου όρου αναδιάρθρωση δανείου και της ερμηνείας του, ώστε σε περίπτωση που θα παραχωρείται νέο δάνειο, για να γίνεται εξόφληση του υφιστάμενου δανείου που παραχωρήθηκε από τον ΚΦΙΚΒ, αυτό να γίνεται με νέους όρους δανείου με την εγγύηση του ΚΦΙΚΒ ή με την απευθείας δανειοδότηση από τον ΚΦΙΚΒ. 2. Τροποποίηση του Κανονισμού 4(1)(α)(ii), τρίτη και τέταρτη επιφύλαξη, με τη διαγραφή φράσης η οποία εκ παραδρομής δεν είχε διαγραφεί στην προηγούμενη τροποποίηση των κανονισμών του ΚΦΙΚΒ το Μάιο του Τροποποίηση της παραγράφου (5) του Κανονισμού 4 με την προσθήκη νέας φράσης στην εν λόγω παράγραφο, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν τα κριτήρια εξέτασης αιτήσεων του ΚΦΙΚΒ για επιδότηση στεγαστικών και επαγγελματικών δανείων που εγκρίθηκαν πρόσφατα από το διοικητικό συμβούλιο του ΚΦΙΚΒ. Συγκεκριμένα, αφορά το κριτήριο για την υποθήκευση και όχι την απλή δέσμευση της κατεχόμενης/απροσπέλαστης ακίνητης ιδιοκτησίας του αιτητή, στις περιπτώσεις παραχώρησης επιδότησης επιτοκίου στεγαστικού ή επαγγελματικού δανείου. 4. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(β) και (δ) με την προσθήκη επιφυλάξεων μετά τις παραγράφους αυτές, καθώς και με την προσθήκη νέας παραγράφου (η), ώστε να παρέχεται η ευχέρεια για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων που εξασφάλισαν δικαιούχοι αιτητές, μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας, για στεγαστικούς και σπουδαστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να δύναται να παρατείνεται ο χρόνος αποπληρωμής των εν λόγω δανείων μέχρι τριάντα χρόνια αντί των είκοσι ετών, που ισχύει σήμερα, ύστερα από αίτημα του αιτητή. Σημειώνεται ότι για την περίοδο των πρόσθετων χρόνων που παραχωρούνται οι αιτητές θα επιβαρύνονται με το ισχύον, κατά τον ουσιώδη χρόνο, επιτόκιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 5. Τροποποίηση του Κανονισμού 11(δ). Με την τροποποίηση αυτή θα μπορεί να δίδεται περίοδος χάριτος μέχρι τρία χρόνια αντί του ενός χρόνου, που ισχύει σήμερα, σε περίπτωση σπουδαστικού δανείου, για έναρξη της περιόδου αποπληρωμής του κεφαλαίου, αφού συμπληρωθεί η κανονική συνολική διάρκεια των σπουδών του αιτητή. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν νομοτεχνικού ελέγχου από το Γραφείο της. 1336

11 Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΚΦΙΚΒ συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. Οι εκπρόσωποι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν οτιδήποτε περαιτέρω και ως εκ τούτου συμφωνούν να εγκριθούν οι προτεινόμενοι κανονισμοί. Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων και της Κίνησης Προσφύγων και Εκτοπισμένων Μανάδων συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, η επιτροπή εισηγήθηκε την αναδιαμόρφωση του όρου αναδιάρθρωση δανείουˮ με τρόπο ώστε, κατά τη διαδικασία αυτή, να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές οικονομικές συνθήκες κάθε δανειολήπτη και η απόφαση του ΚΦΙΚΒ να είναι δεόντως και επαρκώς αιτιολογημένη. Η εισήγηση αυτή τέθηκε υπόψη των εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών και του ΚΦΙΚΒ, οι οποίοι συμφώνησαν με αυτή. Οι εκπρόσωποι του ΚΦΙΚΒ ανέφεραν περαιτέρω ότι τα πιο πάνω τυγχάνουν ήδη εφαρμογής στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης δανείων. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί γύρω από τους εν λόγω κανονισμούς στην ολομέλεια του σώματος. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Ορίστε, κύριε Χατζηγιάννη. Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα υπερψηφίσουμε τους σχετικούς κανονισμούς. Θεωρούμε ότι είναι μια διέξοδος για αρκετούς δανειολήπτες πρόσφυγες. Είναι ένα σημαντικό βήμα και ως εκ τούτου στη σημερινή κατάσταση θεωρούμε ότι είναι ένα μέτρο θετικό απόλυτα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Φυττή. Μετά η κ. Κουκουμά και μετά ο κ. Βαρνάβα. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είμαστε υπέρ. Ορισμένα στοιχεία, αν θέλετε, έχουν διανεμηθεί για το πόσα δάνεια καθυστερούνται, ποσοστά επί του συνόλου, ποσοστό αριθμού, αλλά και ποσοστό δανείου. Τα εκατομμύρια των οποίων οι δόσεις καθυστερούνται είναι πολλά και οι εγκριθείσες αιτήσεις είναι αρκετές τόσο στα δάνεια που παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης όσο και από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα. Για όποιον θα ήθελε να ενημερωθεί με αριθμούς υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτή είναι μια διευκόλυνση, να την πούμε έτσι, που γίνεται με το προς ψήφιση νομοσχέδιο. Το πρόβλημα, το οποίο όλοι σκεφτόμαστε, είναι ότι μετά τα είκοσι χρόνια και μέχρι τα τριάντα, όταν θα γίνει η επιμήκυνση του δανείου, οι δανειολήπτες θα πληρώνουν το τρέχον επιτόκιο χωρίς καμιά επιχορήγηση. Αυτό θα τους δυσκολέψει, διότι, εκεί που τα δάνεια έχουν μια περίοδο χάριτος από τη μια και από την άλλη μια επιδότηση 3,5% παραδείγματος χάριν, μετά τα είκοσι χρόνια οι δανειολήπτες θα πληρώνουν 6%, 7%, 9%, όσο θα είναι το τρέχον επιτόκιο. Αυτά ήθελα να πούμε. Αν μπορεί στο μέλλον ο φορέας, γιατί μόνοι μας ως Βουλή φαίνεται ότι είναι αδύνατο να κάμουμε μια τροποποίηση, διότι θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό... Αν αργότερα ο φορέας φέρει κάτι το οποίο θα διευκολύνει τους δανειολήπτες, τους πρόσφυγες και όσους έχουν πάρει δάνεια μετά τα είκοσι χρόνια, θα το εκτιμήσουμε δεόντως! Ευχαριστώ. Η κ. Κουκουμά, παρακαλώ. ΣΚ. ΚΟΥΤΡΑ ΚΟΥΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε, κι εμείς θα υπερψηφίσουμε τους κανονισμούς. 1337

12 Από την άλλη, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας, γιατί η ρύθμιση που γίνεται, ώστε με την επιμήκυνση του χρόνου για την αποπληρωμή να μην παρέχεται η επιδότηση του επιτοκίου, νομίζω ότι προσφέρει πραγματικά μια κατάσταση που δεν εξυπηρετεί και δε στηρίζει πραγματικά τον κόσμο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τους στηρίζει απλά τώρα στη δύσκολη θέση που βρίσκονται. Μακροπρόθεσμα ο κόσμος αυτός θα πληρώσει πολύ περισσότερα και θα πρέπει να βρούμε τρόπους, ναι, να μελετήσουμε αυτή την κατάσταση που δημιουργείται. Και είναι καλά να ξέρει ο κόσμος που επηρεάζεται ότι είναι σε μια παγίδα στην ουσία που τον βάζουμε, με αποτέλεσμα στο μέλλον να πληρώσει ακόμα πολύ περισσότερα. Θεωρώ ότι άδικα καθυστέρησαν τόσο πολύ από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών να κατατεθούν οι σχετικοί κανονισμοί, από τη στιγμή που δεν επηρεάζονται ούτε κατά ένα σεντ τα ταμεία του κράτους! Επιπλέον, να εκφράσω ακόμα μια ανησυχία. Όσον αφορά τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για στήριξη του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών ως ένα μέτρο αποτροπής των ιδιοκτητών κατεχόμενης περιουσίας από το να αποτείνονται στην Επιτροπή Αποζημιώσεων, νομίζω είναι ως να μη γίνεται στην ουσία, αφού δεν προσφέρει το μέτρο αυτό πραγματική στήριξη. Είτε θα στηριχτεί ο φορέας με όλους τους τρόπους και με τη στήριξη του φορέα και ο προσφυγικός κόσμος και οι ιδιοκτήτες είτε θα τους κοροϊδεύουμε ότι δήθεν με αυτά τα πράγματα τους στηρίζουμε! Ευχαριστώ. Ο κ. Βαρνάβα και μετά ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για το γεγονός ότι το συμβούλιο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών... Γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή δεν είναι πρωτοβουλία την οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε πάρει το συμβούλιο του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, που προτείνει στο Υπουργείο Οικονομικών τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες τείνουν να διευκολύνουν τους ήδη επηρεαζόμενους, τους δανειζόμενους. Από την άλλη πλευρά, να υπερτονίσουμε κάτι το οποίο επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο που εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, ότι αυτός ο θεσμός δεν έχει κατορθώσει στην πράξη να εφαρμόσει το στόχο, το λόγο για τον οποίο είχε ιδρυθεί, δηλαδή την πραγματική απονομή στον προσφυγικό κόσμο της ισότιμης κατανομής των βαρών. Επίσης, όπως έχουν πει και οι συνάδελφοι, παρ όλον ότι γίνεται η πρόταση επιμήκυνσης των δανείων από είκοσι χρόνια σε τριάντα, που αυτό σίγουρα θα διευκολύνει τη μείωση των δόσεων των δανειζομένων, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι το ένα τρίτο του ποσού το οποίο θα δανειστεί δε θα εμπίπτει πλέον στους κανονισμούς του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, δε θα είναι επιδοτούμενο, και πλέον θα πληρώνει κανονικά τους τόκους και τις οφειλές του στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα δανειστεί. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι και στην έκθεση γραμμένο, θα τοποθετηθούμε θετικά όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο κ. Λευτέρης Χριστοφόρου, παρακαλώ. Λ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήταν, ιδιαίτερα δι εμέ, πολύ εύκολο και ανέξοδο να προχωρήσω σε πιο προχωρημένες απόψεις για στήριξη και βοήθεια του προσφυγικού κόσμου. Δε θα επιχειρήσω να πω και δε θα πω ότι, αν κάποιοι πραγματικά νοιάζονταν για τον προσφυγικό κόσμο, θα φρόντιζαν να αφήσουν και χρήματα για τον προσφυγικό κόσμο! Δε θα επιχειρήσω να πω και δε θα πω ότι, εάν πραγματικά θέλουμε, μέσα σ αυτή τη Βουλή με τα λόγια να κτίζουμε ανώγια και κατώγια, ναι, μπορούμε να πούμε και να μετατρέψουμε το ευεργέτημα που δημιουργείται τώρα αυτή τη στιγμή! Εδώ αποτυπώθηκε η εικόνα και η εντύπωση από κάποιους ότι η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής από είκοσι σε τριάντα χρόνια είναι και αρνητικό! Αυτή η εντύπωση απεκομίσθη, ότι επιμηκύνουμε κατά 50% τα χρόνια αποπληρωμής! Και μιλούμε για τριάντα χρόνια, που αντιλαμβάνεστε όλοι τα όρια ηλικίας ολωνών. Το ότι κάνουμε τριάντα χρόνια την αποπληρωμή θεωρείται μικρό βήμα! Είναι ένα σημαντικό βήμα, για να μπορέσει ο προσφυγικός κόσμος να πάρει ανάσα. Το δε περί παγίδας πιστεύω ότι η αγαπητή συνάδελφος θα μπορούσε να το είχε ήδη αποσύρει, γιατί, εάν όντως αυτό θεωρείται παγίδα, τότε να παραμείνουν τα πράγματα ως έχουν! Άρα, για να ακριβολογούμε και να σοβαρολογούμε, γίνεται ένα σημαντικό βήμα, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα. Εγώ θα πω ότι μακάρι αυτός ο τόπος να προχωρήσει και να σωθεί από τον 1338

13 κίνδυνο που υπάρχει λόγω της οικονομικής κρίσης, απ αυτή την καταστροφή που επήλθε και συνετελέσθη με τον τρόπο που συνετελέσθη! Και είμαστε οι πρώτοι που έχουμε ευαισθησία για τον προσφυγικό κόσμο και θα δώσουμε αυτά που έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα να δώσει το κράτος για τους πρόσφυγες. Ένα είναι δεδομένο, ότι τα είκοσι χρόνια γίνονται τριάντα. Και μακάρι να παρθεί και σε άλλους τομείς αυτή η κυβερνητική πρωτοβουλία για ελάφρυνση του προσφυγικού κόσμου! Και πιστεύω ότι δεν έχουμε παρά και μόνο να το επιδοκιμάσουμε. Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μία διευκρίνιση Ο κ. Παπαγεωργίου είχε ζητήσει το λόγο και μετά ο κ. Φυττής και μετά ο κ. Κουλίας. Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, Θα ήθελα, επειδή ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να έχει την εντύπωση ότι υπάρχει μια ένταση ή διαφωνία σ αυτό το σημείο, θα ήθελα να επισημάνω κάποια στοιχεία από τη συζήτηση στην επιτροπή τα οποία υπήρξαν κοινός τόπος. Το ένα -και θεωρώ υπερβολική την αντίδραση του αγαπητού συναδέλφου που μίλησε προηγουμένως- ήταν ένας κοινός τόπος ότι, εάν υπήρχαν χρήματα αυτή τη στιγμή η επιδότηση να εκτεινόταν καθόλη την επιμήκυνση, θα ήταν κάτι καλό, εξού και η έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία, όταν βελτιωθούν τα πράγματα, αυτό το πράγμα να καλυφθεί. Το άλλο είναι αυτό που είπε η συνάδελφος και πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στον κόσμο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν πρέπει να κάνει αλόγιστη χρήση αυτής της επιμήκυνσης, διότι από πλευράς ρευστότητας είναι κάτι διευκολυντικό, σε τελευταία ανάλυση όμως είναι κάτι το οποίο θα στοιχίσει πολύ περισσότερο στο δανειζόμενο από ό,τι το αρχικό του σχέδιο, άρα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Στο κάτω κάτω, για το καλό και του τραπεζικού συστήματος δεν πρέπει να υπάρξουν μαζικές επιμηκύνσεις, ειδικά στην περίπτωση ανθρώπων που έστω και με δυσκολία μπορούν να πληρώσουν. Επαναλαμβάνω έγινε μια πολύ εκτενής συζήτηση, καταλήξαμε και σε ομόφωνες τροποποιήσεις πάνω στους κανονισμούς, αλλά καταλήξαμε και σε παρατηρήσεις, τις οποίες επανέλαβα τώρα, που δεν είναι ούτε δικές μου ούτε της ομάδας, ήταν κοινός τόπος. Ευχαριστώ. Σ. ΦΥΤΤΗΣ: Ο κ. Φυττής. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μας ακούει ο κόσμος, θα πρέπει να του πούμε ότι δεν είναι σε όλα τα σχέδια που γίνεται επιμήκυνση από τα είκοσι στα τριάντα. Αυτή η επιμήκυνση είναι στα στεγαστικά μόνο. Στα επαγγελματικά είναι κατόπιν απόφασης και παράκλησης της επιτροπής προς το υπουργείο να δεχθεί μια επιμήκυνση από τα δεκαπέντε που είναι τώρα στα είκοσι. Εις δε τα φοιτητικά η επιμήκυνσις δε γίνεται πέραν των ετών που έχουν καθορισθεί. Γίνεται απλώς μία διευκόλυνση, αντί να λήγει η περίοδος χάριτος σε ένα χρόνο, λήγει στα τρία χρόνια και πριν πληρώνει μόνο τους τόκους. Στα επαγγελματικά γιατί το ζητήσαμε; Διότι, με βάση τα στοιχεία, τα πιο καθυστερημένα δάνεια, στο μεγαλύτερο ποσοστό, είναι τα επαγγελματικά. Σοβαρές καθυστερήσεις! Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ: Αυτά ήθελα να διευκρινίσω, για να μη δίνουμε πλασματικές εντυπώσεις στον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστώ, κύριε Φυττή. Ο κ. Κουλίας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, Ειλικρινά, δεν είχα πρόθεση να μιλήσω, αλλά, ακούοντας τις βολές εκ δεξιών και εξ αριστερών, με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ένα δύσκολο θέμα, που αφορά ιδιαίτερα τους πρόσφυγες, θέλω να πω το εξής: 1339

14 Ξέρετε, τα χρόνια ευημερίας του Σπύρου του Κυπριανού, του Τάσσου, ε, αλλάξαν, διότι κάποιοι είπαν, εμείς μπορούμε καλύτερα -και είδαμε τα καλύτερα την προηγούμενη πενταετία- μετά είπαν, τούτοι που ελέαν «μπορούμε καλύτερα» έννεν καλοί, βάλτε μας εμάς που ξέρουμε το κούρεμα! Και καταλήξαμε εδώ που καταλήξαμε, στα δύσκολα και στα δίσεκτα! Πράγματι, κάποιοι άνθρωποι που πήραν δάνειο από το φορέα δεν μπορούν να πληρώσουν. Φυσικά, να υπενθυμίσουμε ότι τούτοι που μπορούσαν καλύτερα... Τα δάνεια προς το φορέα εκουρευτήκαν κατά 50% σχεδόν! Ενώ πρώτα ένας φοιτητής που σπούδαζε στο εξωτερικό μπορούσε να πάρει ένα δάνειο , , σήμερα παίρνει για όλα τα χρόνια. Κούρεμα πρώτο νούμερο! Τίθεται το θέμα της επιμήκυνσης των δανείων. Έγινε πράγματι μια εκτενής συζήτηση χθες με τους συναδέλφους και είπαμε ότι το κράτος δεν μπορεί να επιδοτεί για δεύτερη φορά την επιμήκυνση του δανείου, γιατί, αν το κάμει, θα το κάμει εις βάρος των πρώτων αιτητών. Δηλαδή ένας δεν μπορεί να πάρει το ωφέλημα δύο φορές και αυτό είναι σωστό. Άρα, μέσα στα «μπορούμε καλύτερα» και τα κουρέματα πρέπει να μαζέψουμε το νου μας να κάμουμε μια σωστή διαχείριση. Νομίζω, η επιτροπή έκαμε μια σωστή δουλειά με το νομοσχέδιο, όπως το είδε, και θα έλεγα συγυρισμένη, για να περάσουμε τον κάβο και τις δυσκολίες, αλλά καλύτερα δεν μπορούσατε δυστυχώς, χειρότερα τα καταφέρατε! Ευχαριστώ. Ναι, γιατρέ. Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν επήρα το λόγο, επήρα το λόγο ακριβώς για να πω ότι έτσι όπως συζητούμε χωρίζουμε πού μόνοι μας την κοινωνία σε κατηγορίες ανθρώπων, την κοινωνία των πολιτών μας. Σίγουρα, όσοι έχουν ανάγκη να βοηθηθούν. Επειδή υπάρχουν και μη πρόσφυγες σ αυτή την κοινωνία, να μην είμαστε υπέρμετρα υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, γιατί στέλλουμε κάποια μηνύματα στον κόσμο, τα οποία δεν είναι τα πλέον θετικά. Έχουμε τις θέσεις μας ο καθένας μας, τις ευαισθησίες μας, αλλά έσιει τες τζι ο κόσμος που μας ακούει! Έτσι, αν συζητούμε για μια μερίδα, ας μην είμαστε υπέρμετρα υπέρ της, γιατί τελικά έχουν όλοι οι πολίτες δικαίωμα σε υποστήριξη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Κύριε Πρόεδρε Έχουμε δευτερολογίες; Ο κ. Βαρνάβα. Γ. ΒΑΡΝΑΒΑ: Με όλο το σεβασμό, κύριε Πρόεδρε, προς τον αγαπητό συνάδελφο τον Πανίκκο, δε διαφωνεί κανένας ότι υπάρχουσιν σήμερα ιδιαίτερα, εν καιρώ οικονομικής κρίσης, πολίτες σ αυτό τον τόπο οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται και σε χειρότερη μοίρα από ό,τι οι πρόσφυγες, κάποιες προσφυγικές οικογένειες, όμως ενώπιόν μας έχουμε σήμερα τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Να υπενθυμίσω ότι, όταν η κότα γεννούσε τα χρυσά αβγά, κάποιοι αυτόχθονες εις βάρος αυτού του προσφυγικού κόσμου πήραν τα χρυσά αβγά και έχουν αισχροκερδήσει εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Άρα, υπό κανονικές συνθήκες, ναι, δε διαμοιράζουμε το λαό και, αν είναι έτσι, αγαπητοί, τότε εμείς βάζουμε και θέμα να επαναφέρει η κυβέρνηση το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο το οποίο έχει καταργήσει, το οποίο αφορά όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά αφορά και τους αυτόχθονες, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Λοιπόν, θα είναι ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερο αυτό το σώμα να ξεκινήσει μια αντιδικία σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μη πρόσφυγες! Οι πρόσφυγες είναι μια κατηγορία συμπατριωτών μας που ασφαλώς έχουν ταλαιπωρηθεί τα μέγιστα, σηκώνουν ένα σταυρό μαρτυρίου για σαράντα ολόκληρα χρόνια. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες χειμαζόμενες ομάδες του πληθυσμού που δεν είναι πρόσφυγες. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα αντιμαχίας και αντιδικίας γύρω από αυτό το θέμα! Έχει ζητήσει άλλος το λόγο; Όχι. Ευχαριστώ πολύ. 1340

15 Ερωτώ λοιπόν το σώμα αν υπάρχει ένσταση στην υπερψήφιση αυτών των κανονισμών. (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, οι κανονισμοί εγκρίνονται. Το υπ αριθμόν 10 θέμα είναι «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014». Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014» Παρόντες: Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Γεώργιος Προκοπίου Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ανδρέας Μιχαηλίδης Αντρέας Φακοντής Κώστας Κώστα Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Νικολαΐδης Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 8 και 32 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών, έτσι ώστε η κατανομή των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο της μηχανικής επιστήμης να γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου και των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, έτσι ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση των διατάξεων των περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισμών με τη σχετική διάταξη του νόμου με βάση τον οποίο εκδίδονται οι κανονισμοί, η οποία τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του Ειδικότερα, η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι η κατανομή των θέσεων εκπροσώπησης κάθε κλάδου της μηχανικής επιστήμης στο γενικό συμβούλιο του επιμελητηρίου γίνεται λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των μελών του επιμελητηρίου που έχουν δικαίωμα εκλογής στον οικείο κλάδο, παρ όλο που κάποιο μέλος δύναται να είναι εγγεγραμμένο σε περισσότερους του ενός κλάδους, και νοουμένου ότι μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών δεν οφείλει συνδρομές πέραν των συνδρομών των τριών τελευταίων ετών. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών. Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία. Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής; Δεν υπάρχουν. Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση στην έγκριση των κανονισμών; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, οι κανονισμοί εγκρίνονται. Το υπ αριθμόν 11 θέμα είναι απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για το μήνα Φεβρουάριο του Η έκθεση θεωρείται αναγνωσθείσα. (Η σχετική έκθεση) 1341

16 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για το μήνα Φεβρουάριο του 2014 Παρόντες: Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πρόδρομος Προδρόμου Μαρία Κυριακού Σταύρος Ευαγόρου Γιάννος Λαμάρης Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Περδίκης Νίκος Κουτσού Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε την πιο πάνω απόφαση σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου Με την εν λόγω απόφαση της Βουλής παρέχεται σε ορισμένα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου των οποίων δεν έχουν ακόμα εγκριθεί οι προϋπολογισμοί για το έτος 2014 εξουσιοδότηση για διενέργεια δαπάνης για το μήνα Φεβρουάριο του 2014 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος 2013 το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή στο μήνα Φεβρουάριο του Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς ούτε μπορεί να πληρωθεί οποιαδήποτε νέα θέση στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, μέχρι να εγκριθούν από τη Βουλή και να πάρουν την τελική τους μορφή οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για το έτος Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμο, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου υποβάλλονται στη Βουλή για έγκριση μέσα στα ίδια χρονικά περιθώρια στα οποία υποβάλλεται και ο κρατικός προϋπολογισμός. Ωστόσο, αριθμός προϋπολογισμών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου δεν έχει ακόμη κατατεθεί ή εγκριθεί από τη Βουλή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παροχή εξουσιοδότησης για διενέργεια δαπανών, όπως προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση της Βουλής. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, με βάση τα πιο πάνω και χωρίς να δεσμεύεται ως προς τις τελικές της θέσεις, που θα προκύψουν μετά τη μελέτη κάθε προϋπολογισμού ξεχωριστά, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση της υπό αναφορά απόφασης για τη διενέργεια δαπάνης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, για το μήνα Φεβρουάριο του Θα πρέπει να αναγνωσθεί η απόφαση από το γραμματέα, παρακαλώ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που εξουσιοδοτεί τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου για το μήνα Φεβρουάριο του 2014 ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τους περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφισις Προϋπολογισμών) Νόμους, οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση της διενέργειας των δαπανών που περιλαμβάνονται σε αυτούς. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ δεν έγινε κατορθωτή η κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων ή η μελέτη και έγκριση των προϋπολογισμών αυτών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν από την 31 η Δεκεμβρίου ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ είναι αναγκαία η συνέχιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου. Γι αυτούς τους λόγους η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει τα πιο κάτω: 1. Παρέχει την εξουσιοδότησή της για τη διενέργεια δαπάνης για το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2014 ποσού που δεν υπερβαίνει το τμήμα του συνολικού ποσού που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έτους 2013 κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου το οποίο αναλογεί στο ίδιο χρονικό διάστημα. 2. Η εξουσιοδότηση αυτή δίνεται με τον όρο ότι δε θα διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για νέες υπηρεσίες ή σκοπούς και ότι δε θα πληρωθεί καμιά νέα θέση μέχρι την τελική έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του προϋπολογισμού κάθε νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου για το έτος

17 Προτού προχωρήσουμε στην έγκριση της απόφασης, να πω για μια ακόμα φορά ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα πρέπει έγκαιρα να ετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους και θα πρέπει με το Υπουργείο Οικονομικών να γίνεται συνεννόηση για την εντός των συνταγματικών προθεσμιών κατάθεσή τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Υπάρχει οιαδήποτε ένσταση στην έγκριση της απόφασης; (Κτυπά τη σφύρα.) Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, η απόφαση εγκρίνεται. Το υπ αριθμόν 12 θέμα αποσύρεται από την εκτελεστική εξουσία. Κεφάλαιο Δεύτερο, κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. Τα προτεινόμενα νομοθετήματα κατατίθενται και παραπέμπονται στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές σύμφωνα με το σχετικό κατάλογο που έχει ήδη διανεμηθεί. Νομοσχέδια, κανονισμοί, έγγραφα, εκθέσεις 1. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 3. Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 4. Ο περί Βιοκτόνων Νόμος του (Αρ. Φακ ). 5. Ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 6. Ο περί της Εντέκατης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του (Αρ. Φακ ). 7. Ο περί Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του (Αρ. Φακ ). 8. Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). 9. Ο περί Προϋπολογισμού του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών του 2014, Νόμος του (Αρ. Φακ ). 10. Οι περί Σπόρων (Λαχανικά) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του (Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκαν από τους υπουργούς Υγείας Εσωτερικών Εσωτερικών Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Οικονομικών Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 1343 Παραπέμπονται στις επιτροπές Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Εσωτερικών Εσωτερικών Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Εμπορίου και Βιομηχανίας Νομικών Νομικών Νομικών Προσφύγων- Εγκλωβισμένων- Αγνοουμένων-Παθόντων Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

18 2014. (Αρ. Φακ ). 11. Οι περί Σπόρων (Εγγραφή Φυτικών Γενετικών Πόρων των Λαχανικών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 12. Οι περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυταρίων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Κηπευτικών εκτός των Σπόρων προς Σπορά (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 13. Οι περί Βιοκτόνων (Τέλη) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 14. Οι περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Πάροχοι Ενεργειακών Υπηρεσιών) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 15. Οι περί Αποβλήτων (Περιορισμός Χρήσης Ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών σε Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 16. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του (Αρ. Φακ ). 17. Ειδικά εντάλματα πληρωμής (Αρ. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104 και 105) του 2013 αποσταλέντα από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22 Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Προϋπολογισμού του 2013 Νόμου του 2012 [Ν. αρ. 59(ΙΙ)/ 2012]. (Αρ. Φακ ). 18. Έκθεση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, για την περίοδο από 1/10/2013 έως 31/12/2013, σύμφωνα με το άρθρο 18(2) του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου αρ. 74 του (Αρ. Φακ ). 19. Ειδικό έγγραφο (Υπ. Υγείας 1/2014) απασχόληση έκτακτου προσωπικού στις Υπηρεσίες/Τμήματα του Υπουργείου Υγείας μέχρι 31/12/2014, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Συγκοινωνιών και Έργων Οικονομικών Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Υγείας 1344 Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Εμπορίου και Βιομηχανίας Περιβάλλοντος Συγκοινωνιών και Έργων Οικονομικών και Προϋπολογισμού Εμπορίου και Βιομηχανίας Οικονομικών και Προϋπολογισμού

19 Υπηρεσία και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 [Ν. αρ. 25(Ι)/2011]. (Αρ. Φακ ). 20. Έκθεση όσον αφορά την παραχώρηση εγκρίσεων που δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού προς το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (Πίνακας αρ. 1 του 2013), σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2013 Νόμου του 2013 [Ν. αρ. 35(ΙΙ)/2013]. (Αρ. Φακ ). Παιδείας και Πολιτισμού Οικονομικών και Προϋπολογισμού Πρoτάσεις νόμου Κατατέθηκαν από Παραπέμπονται στις επιτροπές 1. Ο περί Καθιέρωσης της 19 ης Μαΐου Κάθε Έτους ως Επίσημης Ημέρας Μνήμης και Τιμής για τους Έλληνες του Μικρασιατικού Πόντου Νόμος του (Αρ. Φακ ). 2. Ο περί Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του (Αρ. Φακ ). 3. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του (Αρ. Φακ ). Γιώργο Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργο Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Αθηνά Κυριακίδου, βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος Κεφάλαιο Τρίτο, ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτές έχουν ήδη δοθεί γραπτώς. (Οι ερωτήσεις των βουλευτών) Παιδείας Εμπορίου και Βιομηχανίας Περιβάλλοντος Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αντρέα Καυκαλιά «Λόγω της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οικογένειες να μην είναι σε θέση να καταβάλλουν τα δίδακτρα των παιδιών τους που φοιτούν σε ιδιωτικά ή δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 1. Για το σχεδιασμό του υπουργείου προς στήριξη αυτών των οικογενειών, αλλά και των νηπιαγωγείων. 2. Αν υπάρχει πρόθεση, μέσα στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, να συμπεριληφθούν και αυτές οι οικογένειες στο σχέδιο που έχει προκηρυχθεί και εξαγγελθεί από την κυβέρνηση για την επιδότηση του κόστους φροντίδας των παιδιών των εν λόγω οικογενειών. 3. Αν υπάρχει η δυνατότητα ή η πρόθεση αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων για στήριξη των ασθενέστερων ομάδων του τόπου μας.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου για άρδευση των εκτάσεων των κοινοτήτων, ώστε να αποφευχθεί το κόστος λειτουργίας των διατρήσεων. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου, με στόχο την άρδευση των κοινοτήτων αυτών και την αποφυγή του 1345

20 κόστους λειτουργίας των διατρήσεων, το οποίο με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται ασύμφορο.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Καλοψίδας, πλησίον της οικίας Δ82, στην οποία μάλιστα κατοικεί οικογένεια με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων από τις κατολισθήσεις, γι αυτό και κρίνεται αναγκαία η προώθηση της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής του εν λόγω τοίχου αντιστήριξης και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών σε αιτητές. Η διαδικασία παρουσιάζει ήδη μεγάλη καθυστέρηση και ο αριθμός των αιτητών είναι μεγάλος. Η παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών θα δώσει τη δυνατότητα για ανακαίνιση και επιδιόρθωση των εν λόγω κατοικιών, για καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, ενώ θα αυξήσει και τα έσοδα του κράτους από τα ενοίκια που θα λαμβάνει. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών κατοικιών στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή της.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την κοινότητα για καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασθενειών από τα τρωκτικά, αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιών. Η κοινότητα αδυνατεί να εξεύρει τους πόρους για καθαρισμό των εν λόγω σπιτιών, καθώς δεν έχει έσοδα. Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας είναι μόλις είκοσι πέντε άτομα. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα Αγίου Ιωάννη, ώστε να προχωρήσει στον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απαλειφθεί από τους όρους/προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια πρόσληψης ανέργων η υποχρέωση των εργοδοτών για εξόφληση όλων των οφειλών τους προς το κράτος και ειδικότερα προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να δικαιούνται να επωφεληθούν των διάφορων σχεδίων. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων: 1. κατά πόσο η ως άνω αναφορά ισχύει και, εάν ναι, για ποιους λόγους απαλείφθηκε ο συγκεκριμένος όρος και 2. ποιων οφειλών προς το κράτος δεν είναι υποχρεωτική η εξόφληση, προκειμένου να δικαιούνται να αιτηθούν και να εγκριθούν οι εργοδότες για τα διάφορα σχέδια που εκπονούνται.» Ερώτηση με αρ , ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα: 1. Πόσοι αμπελουργοί εγκρίθηκαν για μετατροπή και επαναφύτευση αμπελώνων με βάση το Καθεστώς 1β.1 για την περίοδο ; 2. Ποιο το διαθέσιμο ποσό και ποιο το ποσό που έχει εγκριθεί; 1346

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ B Συνεδρίαση 23 ης Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. Αρ. 33 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 3 ης Απριλίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 32 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ μεγάλος αριθμός προσώπων αντιμετωπίζει δυσκολίες ή/και αδυνατεί να ανταποκριθεί προς ανειλημμένες δανειακές του υποχρεώσεις. ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 5 ης Φεβρουαρίου 2015 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 21 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 11 ης Ιουνίου 2015 Ώρα έναρξης: 4.23 μ.μ. Αρ. 40 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Παρακαλώ, καθίστε.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 11.59 μ.μ. Αρ. 2 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 8 ης Μαΐου 2014 Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ. Αρ. 35 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Κηρύσσω την έναρξη των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 6 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 23 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 13 ης Φεβρουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 24 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 30 ής Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 34 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό σας απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 1999.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006. (Αρ. Φακ. 23.02.060.2006)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 11 ης Δεκεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.10 μ.μ. Αρ. 13 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι. Καλωσορίζουμε και τους υπουργούς.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 20 ής Νοεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. Αρ. 10 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, αγαπητοί γραμματείς.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Διαφημίσεων Αυτοκινήτων Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Περδίκη) (Αρ. Φακ. 23.02.087.2003)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 16 ης Ιανουαρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.43 μ.μ. Αρ. 20 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Καθίστε, παρακαλώ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 24 ης Οκτωβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 9 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Κηρύσσω την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4069, 17/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 197(Ι) του 2003 8(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 27 ης Νοεμβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 11 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων ΠΡΟΕΔΡEYOYΣA: (M. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 16 ης Οκτωβρίου 2014 Ώρα έναρξης: 4.40 μ.μ. Αρ. 4 Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παρουσιάζονται πιο κάτω οι ενοποιημένοι

Διαβάστε περισσότερα

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκε από. από τους υπουργούς. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

(Η κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων) Κατατέθηκε από. από τους υπουργούς. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ Συνεδρίαση 26 ης Φεβρουαρίου 2015 Ώρα έναρξης: 4.53 μ.μ. Αρ. 24 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Βουλής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 4 ης Ιουλίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.25 μ.μ. Αρ. 39 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσω την έναρξη της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 17 ης Οκτωβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.15 μ.μ. Αρ. 8 (Σ. ΦΥΤΤΗΣ) Καλό απόγευμα, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Κηρύσσω την

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Οι 971 Δικαιούχοι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για τα Επιδόματα του Κρατικού Φοιτητικού Πακέτου 2012-13

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 7(Ι) του 1998 88(Ι) του 1998 13(Ι) του 1999 159(Ι) του 1999 23(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3706, 18/4/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αναγνώρισης της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.»

Θέμα : «Ρυθμίσεις εξυπηρέτησης δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρική Υπηρεσία Ακαδημίας 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213.2116.100 Αθήνα, 19.1.2012 Αριθμ.Πρωτ.: 16136 Διεύθυνση : Δ6 Εξυπηρέτησης Δανείων Στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 39(Ι) του 2001 166(Ι) του 2001 34(Ι) του 2002 77(Ι) του 2002 33(Ι) του 2004 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 74(Ι)/2013 Ν. 74(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 40(Ι) του 1999 111(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας. Θέμα: Καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες Aρ. Φακ. 7.16.22 Αρ. Τηλ. 22800913 Αρ. Φαξ. 22800660 E-mail: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Γενικής Διευθύντριας 19 Ιανουαρίου 2009 Προέδρους Σχολικών Εφορειών Προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β Συνεδρίαση 20 ής Ιουνίου 2013 Ώρα έναρξης: 4.30 μ.μ. Αρ. 37 (Γ. ΟΜΗΡΟΥ) Καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Προκαταρτικές θέσεις ΔΗΣΥ επί του εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι προσπάθειες για τον καθορισμό του νέου πλαισίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και (Αρ. 2) Νόμος του 2002. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Γ. Γεωργίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92

867 Ν. 68(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2727, 24.7.92 867 Ν. 68(Ι)/92 Ο περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα