Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255"

Transcript

1 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks & Spencer Marinopouios BV οπό την εταιρεία Marks & Spencer International Hoidings Limited Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία Marks & Spencer International Holdings Limited, με κοινοποίηση της προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εξαγοράσει ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Marks & Spencer Marinopouios BV. Με την προτεινόμενη εξαγορά η Marks & Spencer International Holdings Limited θα αποκτήσει όλες τις μετοχές της εταιρείας Marks & Spencer Marinopouios BV και από τη θέση κοινού ελέγχου Θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο της εν λόγω εταιρείας. Η εταιρεία Marks & Spencer Internationa! Holdings Limited είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία έχει επενδύσεις σε αριθμό εταιρειών της Marks & Spencer παγκόσμια περιλαμβανομένων της Κίνας, Τσεχίας, Ελλάδας, Γκέρνσει, Χονγκ Κογκ, Ινδίας, Ιρλανδίας, Σιγκαπούρης και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία Marks & Spencer Marinopouios BV είναι ιθύνουσα εταιρεία η οποία έχει επενδύσεις σε εταιρείες της Marks & Spencer στην Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σλοβενία, Σερβία, Ελβετία, Βουλγαρία και Κροατία. Οι σχετικές εταιρείες λειτουργούν καταστήματα της Marks S Spencer στις εν λόγω χώρες με παρουσία συνολικά σαράντα επτά καταοτημάτων. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφο} 1 και 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με την Jane Simpson, Shop 1, 9D Peyia Sunset Fiiipo Diogenis Limasso! και τώρα σε άγνωστη διαμονή. Δηλοποιείται η κατάσχεση του αυτοκινήτου AUDI Α6 με αριθμό εγγραφής Τ111MSO το οποίο υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103(1) και 104(ζ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου Αρ. 94(1) του Η Jane Simpson εισήγαγε προσωρινά για ιδιωτική χρήση το πιο πάνω αυτοκίνητο, μέσω του Τελωνείου Λεμεσού, με απαλλαγή από φόρους κατανάλωσης βάσει των περί Φόρων Κατανάλωσης (Φορολογικές Ατέλειες που Εφαρμόζονται στις Προσωρινές Εισαγωγές Ορισμένων Μεταφορικών Μέσων που Εισάγονται από άλλα Κράτη Μέλη) Κανονισμών του 2004, αφού ανέλαβε γραπτή υποχρέωση στο έντυπο Τελ. 104Ο με αριθμό Β και ημερομηνία όπως το εξαγάγει / μεταφέρει σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. πριν την 3! Στις , το ΤΤΪΟ πάνω αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην οδό Μιχαλάκη Παρίδη στην Πάφο και κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση. Δεν κατέστη δυνατό να γίνει επίδοση της δηλοποίησης κατάσχεσης στην Jane Simpson επειδή δεν εντοπίστηκε στη τελευταία γνωστή διεύθυνση της. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Πάφου με Αύξοντα Αριθμό 105/11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ. Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

2 256 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 463 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102{Ι)/2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(i)/2005 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμου, ότι το Τμήμα Αναδασμού υπέβαλε στις 26 Ιανουαρίου 2012 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε αρδευόμενη περιοχή στην κοινότητα Κατωκοπιάς (δεύτερη περιοχή) της επαρχίας ς. Η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28 πς Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη) ή στα Γραφεία του Τμήματος Αναδασμού (Προδρόμου 131,1419, ). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου ή και προγράμματος στο περιβάλλον. Αριθμός 464 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑί ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν. 102(!)/2005) Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου 102(Ι)/2005 Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και / ή Προγράμματα Νόμου, ότι το Τμήμα Αναδασμού υπέβαλε στις 26 Ιανουαρίου 2012 στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων αναδασμού σε ξηρική περιοχή στην κοινότητα Ψευδά της επαρχίας Λάρνακας. Η Μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 7.30 π.μ μ.μ. στα Γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28 nc Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη) ή στα Γραφεία του Τμήματος Αναδασμού (Προδρόμου 131, 1419, ). Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 35 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής απόψεις η παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή τις επιπτώσεις που ενδέχεται να επιφέρει η έγκριση του σχεδίου ή και προγράμματος στο περιβάλλον. Αριθμός 465 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 696/2012 ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΣΜ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΤΟ 2012 Τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αφού έλαβαν υπόψη: β Την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. Συνεδρίασης 03/2010 και με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τα τέλη Χρήσης Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχρόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή των τελών από υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. * Την Απόφαση της ΡΑΕΚ με Αρ. Συνεδρίασης 688/2011 και με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τη διαφοροποίηση και αναϊσορρόπηση των διατιμήσεων της ΑΗΚ για το έτος 2012, και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΑΗΚ σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν από τη ΡΑΕΚ για έγκριση των διατιμήσεων του 2012, αποφάσισαν την εφαρμογή της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ με Αρ. Συνεδρίασης 03/2010 και την προσαρμογή των τελών από 1 η Ιανουαρίου 2012 όπως αυτά καθορίζονται στην εν λόγω Απόφαση στη βάοη των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΑΗΚ και των όρων και προϋποθέσεων που έθεσε η ΡΑΕΚ στην Απόφαση της 688/2011. Η Απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αριθμός 466 ΟΙ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2008 Γνωστοποίηση με βάση τον Κανονισμό 8(2) Το πιο κάτω αντίγραφο του Μητρώου Ιδιωτικών Εργαστηρίων δημοσιεύεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κανονισμού 8(2) των πιο πάνω Κανονισμών. ΜΗΤΡΩΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ονομα εργαστηρίου Ε.Ρ.&Τ.Α. Laboraiories and Veterinary Diagnostics Ltd Διεύθυνση Εργαστηρίου Φαλήρου 13, 2362 Άγιος Δομέτιος Ημερομηνία εγγραφής Ι Αριθμός εγγραφής Στοιχεία Διευθυντή /Διευθυντών 01 Μάριος Χριστόφορου, Κτηνίατρος Αριθμός 467 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(f) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κινηματογραφικά έργα: ARTHUR CHRiSTMAS, COLOMBIANA, FRIENDS WITH BENEFITS, ONE DAY, THE LION KING και THE SMURFS MOVIE που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4439 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4532 και ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2011, και έχουν αύξοντα αριθμό 5, 10,11, 23, 35 και 39, διαγράφονται από αυτόν. Έγινε στις 18 Ιανουαρίου (Υ.Ε /9) ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ, Υπουργός Εσωτερικών, Αριθμός 468 STATISTICAL ABSTRACT 2010 Αντίτυπα της έκθεσης 'STATISTICAL ABSTRACT 2010' στην Αγγλική γλώσσα, πωλούνται από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κατά τόπους αντιπροσώπους του, προς 17,00 το αντίτυπο.

4 258 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αριθμός 469 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Σύμίρωνα με τον περί Εγγραφής Ψυχολόγων Νόμο Ν.68(Ι)/95 δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Κυριάκος Πλατρίτης Χριστοδούλου Καρύδη 20, 3031, Λεμεσός Διδάκτορας Κλινικής ς 002 ΤζεμίΛε Μουσταφά Αγίας Θέκλας 56, Αγ. Ανάργυροι Β, 6053, Λάρνακα 003 Ανδρέας Ιωαννίδης Λγιος Ιωάννης, 3065, Λεμεσός 004 Κλειώ Σκσυρή Αφροδίτης 2, Λιβάδια, 7060, Λάρνακα 005 Ανδρονίκη Χριστοδούλου Αμβρακικού 18, 3115, Λεμεσός 006 Ξάνθη Μιχαήλ Γρηγόρη Αυξεντίου 76, Ε' Φάση Μουταγιάκα, Τ.Κ, 4527, Λεμεσός 007 Χριστίάνα Χρυσοστόμου Έκτωρος 21, Έγκωμη, Τ.Κ 2411, 008 Εύα Συμεωνίδου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ. 301, Στρόβολος, 2019, 009 Δημήτρης Πσνταζής Τ.Θ , 2154, Αγλαντζιά 010 Αννα Χατζηττοφή Σφακιών 17, Άγιος Σπυρίδωνας 3048, Λεμεσός 011 Λυκούργος Θεοδωρίδης Τ.Κ , 3506, Λεμεσός 012 Νάγια Ναούμ Αγίου Δομετίου 6, Αρχάγγελος, 2334, 013 Νίκη Κώστα Ενότητας 3Α, Τ.Τ1041, Παλλουριώτισσα, 014 Ελένη Θεοδώρου Φαλήρου 18, Παλλουριώτισσα, Τ.Κ 1046, 015 Στέλιος Σφηκσυρής Φιλοτιμίας 4, Κ. Λακατάμια, 2324, Dr of (Ph. Dr) BSc in Πτυχίο ς Πτυχίο ς Πτυχίο ς BSc Πτυχίο ς Master of Arts (MA) Master in Clinical and Counseling BSc BA BSc Πτυχίο ς Master of Arts (ΜΑ) in

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πστρίσια Νικολάου Αγίου Γεωργίου 74, Ανθούπολη, Λακατόμια,, 2304 MSc in Clinical 017 Έλενα Ευσταθίου Φυλακτού Τραχωνίου 6, Ηλιούπολης, Δάλι, Τ-Κ. 2546, BSc 018 Πολυξένη Νικόδημου Αλπεων 20, Στρόβολος, 2035, 019 Ελίνα Δημητριάδου Κυβέλης 11, Διαμ. 301, 1087, 020 Αθηνά Κωστρίκκη Άσσιας 9, 6047, Τσιακιλερό, Λάρνακα 021 Κατερίνα Αθηνή Διονύσου 7, Επισκοπή Λεμεσός, Κούλα Κυρίζη Λεωφόρος Μακαρίου Γ 213, Λακατάμια, 2311, 023 Ελευθέριος Ελευθερίου Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 10, Αναφωτία, Λάρνακα 024 Ελευθερία Ηρακλέους Κολοκοτρώνη 10, Λατσιά,, 2235 BSc BSc Πτυχίο ς Πτυχίο ς BSc Πτυχίο ς Πτυχίο ς 025 Μαρία Ανθή Γκλιάου Θησσέως 7, Αγία Ζώνη, 3026 Λεμεσός 026 Γιώργος Μεταξάς Λόρδου Βύρωνος 16, Διαμ. 303 Α, Στρόβολος, 2062, 027 Μάριος Πούλλου Αϊνστάιν 6Α, Λάρνακα, 6031 BSc Πτυχίο Συμβουλευτικής ς Πτυχίο Συμβουλευτικής ς 028 Παντελίτοα Μαυροκωνσταντή Κωστή Παλαμά 7, 2121 Αγλαντζιά, Master in Clinical & Consultative 029 Χριοτιάνα Αθανασίου Φυλοκύπρου 8γ, Κ. Λακατάμ;α, Τ.Κ.2322, 030 Αικατερίνη Προκοπίου Βάσου Παναγή 6, Διαμ. 301, Στρόβολος, 2040, 031 Χριστιάνα Σωτηροπούλου Δημήτρη Ψαθά 17, Vatili Court 1, flat 101,Naafi, 3081 Λεμεσός 032 Βασιλική Φραγκάκη Αισχύλου 9, Ακρόπολη, Τ.Κ. 2008, Στρόβολος, 033 Παναγιώτης Προεστός Σοφοκλέους 16, Μακεδονίτισσα,, 2415 Μεταπτυχιακό οτην Κλινική και Συμβουλευτική BSc Psychoiogy BSc Πτυχίο ς BSc

6 260 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ερνεστίνα Σισμάνή Παττακώστα Αντρέα ΠαναγΙδη 5, Δασούπολη, 2024 MSc in Education (MS. Ed) 035 Πολυξένη Χ'Σάββα Φλωρίνης 4, Λάρνακα Τζακλίν Αννα Κρίκιττ Τ.Θ , 8072, Πάφος 037 Μικαέλλα Κόκκινου Παναγιώτη Τουμάζου 6, Παλλουριώτισσα, 1047, 038 Σάββας Μενελάου Οικισμός Ζήνων, Μοιρών 5, Λάρνακα, Έλενα Ζαροΰνα Ρ.Ο BOX 14154, 2154, Αγλαντζιά, 040 Κάλια ΛοιζΙδου Τεύκρου Ανθια 5, Λατσιά, Τ.Κ 2236, BSc in Experimental BSc in BSc in Diploma in Clinical MA in Counseling Psychoiogy ΜΑ στην Σχολική 041 Κώνστα ν τίνα Δημοσθένους Ιακώβου Πατάτσου 'Εγκωμη, Maitrise Psychoiogy 042 Αντρέας Αχιλλέως Δήμητρας 12, Αγλαντζιά, 2101, 043 Ευάγγελος Μαρκίδης Χ. Καλαϊτζή 10, Δασούττολή Τ.Κ. 2015, 044 Μαρίνα Χρίατου Δήμητρας 12, Αγλαντζιά 2101, 045 Αντρέας Αναστασίου Παλαιών Πατρών Γερμανού 10, Αραδίττπου, Λάρνακα 046 Νίκος Ασπρης Μ ι χα λα κοπ ούλο υ 13, 302, Τ.Κ-1075, 047 Στέλλα Πολυβίου Βαλαωρίτη 1Β, Λάτσια, 2220, 048 Ντιάνα ίωαννίδου Ειρήνης BL.M, 102, Meli Meadows, 8270 Τρεμιθούσας, Πάφος MSc Κλινική και Συμβουλευτική BSc in MSc Κλινική και Συμβουλευτική Ph.D in Counseling Μεταπτυχιακό ο την Κοινωνική και Κλινική των Εξαρτήσεων και των Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων MSc Child and Adult Clinicai Πτυχίο ς 049 Κική Χατζηχαραλάμπους Κρήτης 2Ε,, Τ.Κ MSc Κλινική και Συμβουλευτική

7 ΕΠΪΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Νεκτάριος Αρη Αλέξη Γεωργίου Ασινό 43, Χλώρακα, Πάφος, Αντρη Αντρέου Θηβών 4Β, Ομόνοια, 3052, Λεμεσός 052 Στέλλα Ανδρέου Κω να τα ν τι νο υττ όλεω ς 20, Στρόβολος,, Μαρία Κούσιου Διστόμου 2Α, Στρόβολος, 2045, 054 Μαρία Εξαδάκτυλου Πειραιώς 16Β, 2540 Δάλι, 055 Χρίστος Θεοφάνους Αποστόλου Λουκά 18, Κολόσσι, Λεμεσός, Τ.Κ Ανδρέας Δημητρίου Παττανικολή 6, Αγιοι Ανάργυροι Β' Λάρνακα, Μελίνα Νικόλ Κοιρανίδη Θεοδόση Πιερίδη 19, Ορόκλινη, Λάρνακα, Μαρία Κυριάκου Walt Disney 12, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, Έστερ Σίνεταρ Σιακκά Ανδρέα Δημητρίου 7, Λεμεσός, Εύη Χριστοδούλου 134ος Δρόμος, No 11, ΤΚ4131, Πάνω Πολεμίδια, Λεμεσός 061 Αγγελική Κουγιουμτζόγλου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 3,145, Πάνω Δευτέρα, Μαρία Πεγλιτσή Αλκαίου 6, Λάρνακα Μαρία Μάμα Φώτη Πίττα 28, Παραλίμνι, Αμμόχωστος, Μαρία Στυλιανού 13APolyfontos Street, Strovolos, Nicosia, 2047 ΒΑ MSc ς ΜΑ Clinical Magister Artium στη Σχολική MSc in MA Clinical Magister Artium στη Σχολική Magister Artium στη Σχολική Magisier Ariium στη Σχολική ΜΑ in Psychotherapy & Counselling Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική ΒΑ in Πτυχίο ς BSc in 065 Μάριος Κυριακίδης Αναγνωσταρά 10 A, Κάτω Πολεμίδια, 4154, Λεμεσός 066 Μαρίνα Παστταρή Ακροπόλεως 65, Παραλίμνι, 5282 Μάστερ στη Σχολική ΜΑ στην Κλινική και Υγείας

8 262 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΪΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Αντρέα Στυλιανού Κενταύρου 24Α, Αγιος Δομέτίος, Λευκωοία, ΤΚ Χριστίνα Σορόκου Φωτείου 3, Ρίβερ Κώρτ, Αρ.20, 4ος όροφος, μπλοκ Γ, 1095, 069 Στέφανος Δημητρίου Βέροιας 1, 4150, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός 070 Σταυρινή Μιχαηλίδου Γρίβα Διγενή 44, Λεμεσός, ΤΚ Δέσποινα Χαραλάμπους Λεωφόρος Σαλαμίνας 8, 8507, Τίμη, Πάφος 072 Δώρα Κώστα Χαράλαμπου Μούσκου 55, Παραλίμνι 5282, Αμμόχωστος 073 Ιωάννα Μουχτάρη Αδραμυττίου 45, Νέα Σμύρνη, Αθήνα 17121, Ελλάδα 074 Μόνικα Σιάκου Αγίου Νεοφύτου 29, Αρχάγγελος, 2055 Στρόβολος, 075 Φανή Ευθυμίου Διγενή Ακρίτα 38, 3035, Λεμεσός 076 Μαίρη Ευαγγέλου Στυλιανού Λένα 2, Διαμ. 103, 2019 Στρόβολος, 077 Βασιλική Χριστοδούλου Κολοκοτρώνη 1, Λατσιά,, Ευαγγελία Πετρίκκαυ Ανεξαρτησίας 9, Δάλι, Μαρία Σιακαλλή Παναγιώτη Τουμάζου 7Β, Έγκωμη,, Τ.Κ Γεωργία Γεωργίου 68ος δρόμος, No 8, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, 4159 Πτυχίο ς ΜΑ in Magister Allium στη Σχολική BSc in Μάστερ στη Σχολική Πρόγραμμα Κατάρτισης για ναρκωτικά και αλκοόλ Πτυχίο ς Doctor of Philosophy (Educational ) Πτυχίο ς Master of Arts in Clinical Doctor of in Counseling Master of Science in Clinical Πτυχίο ς Magister Artium στη Σχολική 081 Αννα Κυριάκου Ρ,Ο Box 61097, 8130, Πάφος 082 Ελίζα Γεωργιάδου Εφέσου 10, Λυκαβητός, 1055, Magister Artium στη Σχολική Μάστερ 2 (D.E.S.S) στην Κλινική, Ψυχοπαθολογία και Ψυχική Υγεία

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Β3 Στέλλα Μυριάνθους Αγίου Δομετίου 1, Κοκκινοτριμιθιά, 2660, Πτυχίο ς 084 Μαρία-Μάρλεν Κωνσταντίνου Μυστρά 27 Α, Λάρνακα, 6042 Master of Arts in Clinincal Behaviour Application Program 085 Ιωάννα Πασεμή Ολύμπου 6, Αραδίττπου, Λάρνακα, Ειρένα Αναστασίου Γεωργίου Δροσίνη 17, 3085, Λεμεσός 087 Μαρία Γεωργίου Πενταδάκτυλου 23, 2324 Λακατάμια, 088 Ιωάννα Ηρακλέους Ασπρης 5Β, Κ.Λακατάμια, Φ υ το όλα Μεταξά Μυτιλήνης 13, Πάφος, Ανδρο νίκη Ψάκη Αντωνάκη Μανώλη 39, Άγιος Θεόδωρος, 7730, Λάρνακα 091 Πέτρος Πέτρου Γρίβα Διγενή 81, Παλιομέτοχο,, ΤΚ Αντώνιος Χασούρης 15-D Mary Street Snvercargill, 9810, New Zealand 093 Στεφάνια Σταυρίδου Δωριέων 35, 2023, 094 Αντρέας Γεωργίου Γ21 Οδός Καρπασίας, Άγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αμμόχωστος, Ανθούλα Σωτηρίου Γεωργίου Καραϊσκάκη 2, ΤΚ. 7741,Χοιροκοιτία, Λάρνακα 096 Σταματία Γιάκα Ήρωα Κωστάκη Παναγιώτου 72, ΤΚ. CY-4525 Μονή, Λεμεσός 097 Παντελίτσα Νικολάου Άγρας 19, Ζακάκι, Λεμεσός, 3046 MA in Magister Artium στη Σχολική Magister Artium στη Σχολική Πτυχίο ς Πτυχίο ς Πτυχίο ς Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Πτυχίο ς Master of Arts in Clinical Batchelor of Psychoiogy Magister Artium στη Σχολική Πτυχίο ς Master of Arts in Clinical 098 Ιωάννα Ιωάννου Κυριάκου Μάτση 3, Λακατάμια, ΤΚ.2310, 099 Μαρία Αντρέου Κυριάκου Μάτση 3, Δένεια, 2675, Doctor of Philosophy in Clinicai Psychoiogy Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική

10 264 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γιώτα Λαμπριανού Σόλωνα Μιχαηλίδη 28, 8020, Πάφος 101 Χριστιάνα Αριστοδήμου Εστιάδων 9, Λάρνακα, Ιωάννα Λοϊζίδου Ελευθέριου Βενιζέλου 25, Διαμ. 301,, Μαρία Μπαλλή Γεωργίου Φραγκούδη 16, Λεμεσός, περιοχή Άγιος Ιωάννης, ΤΚ Παναγιώτα Ανδρέου Λεωφόρος Πετριδίων 53, 8250, Έμπα, Πάφος Degree of Doctor in Educational Πτυχίο ς Master in Clinical and Health Πτυχίο ς Πτυχίο ς 105 Jacqueline Widmer Kalochoritis 26 Pendelis Street, 2013Strovolos, Nicosia Doctorate of Clinical 106 Χρίστος Παναγιώτου Όθωνος 1-5, Ακρόπολη,, ΤΚ Χάρις Χαραλάμπους Υμηττού 2, 1016, 108 Τόνια ΛοϊζΙδου Αμαθούντος 6, Διαμ. 402, 2020, Στρόβολος, 109 Μάγια Λαούρη Απόλλωνος 1, Γέρι, ΤΚ. 2201, Πτυχίο ς MA in Counseling Batchelor of Psychoiogy Masters in Clinical 110 Αναστασία Χατζηνικηφόρου Πελοποννήσου 8, 1041, Μ άστε ρ στην Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Διοίκησης 111 Πηνελόπη Ρεπάσου Επιδαύρου 12, SPI Courts, Διαμ. 302, Πλατύ Αγλαντζιάς, 2114, 112 Γεωργία Χαρίτου Χριστοδουλου Καννάουρου 2, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, ΤΚ. 4154, ΤΘ Χλόη Τρύφωνος Οδός Ερωτοκρίτου 1, Άγιος Σπυρίδωνας, 3051, Λεμεσός 114 Κλεμεντίνα Ρωσσίδου Μακεδονιτίσσης 16, Διαμ. Β-003, Στρόβολος, 2058, Maitrise de Psychologie Clinique Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική DESS- Psychologie Clinique, Psychopathologie Πτυχίο ς

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μαργαρίτα Καψού Ευθυμίου Χατζηττέτρου 6, Διαμ. 303, 1055, ΜΑ in -ChikJ and Adult Clinical Program 116 Χρυσόστομος Παπαδημητρίου Γερμανού Πατρών 40 Α,, 1010 Πτυχίο ς 117 Ελένη Παπαχρίστου Ψεματισμένος- Λάρνακα, ΤΚ. 7743, Ταχ. Κιβώτιο Βάσω Γεωργίου Κλαψ!δεςΝο2, Κολώνη, Πάφος, Μάρθα Σάββα Γρηγόρη Αυξεντίου 54, Πύργος, Λεμεσός, Βαλεντίνο Θεοδώρου Χαράλαμπου Μούσκου 8Α, Τ.Κ 4630, Λεμεσός 121 Φοίβη Δήμητρα Στυλιανού Λονδίνου 25, Άγιος Δομέτιος, Ζωή Γιάννου ση Φειδίου 13, ΣτρόβοΑος,, Τ.Κ Αθηνά Ανδρεάδου Ν. Ασκοΰτση 31, Ρέθυμνο, 14100, Ελλάδα 124 Κωνσταντίνος Δημητρίου Γιαννάκη Στεφανίδη 9, Διαμ. 206, Παλλουριώτισσα, 1047, 125 Νεκταρία Ιωάννου Γεώργιου Γρίβα Διγενή 22, Ψιμολόφου,, Magister Artium στη Σχολική Πτυχίο ς Πτυχίο ς Πτυχίο ς Μ άστε ρ στην Κλινική και Συμβουλευτική Πτυχίο ς Πτυχίο ς ΒΑ Πτυχίο ς 126 Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου Κάσου 12, Στρόβολος,, 2062 BSc 127 Βαλάντια Δανιήλ Χουρμουζίου 6, Λάρνακα, Νικόλας Διονυσίου Κυριάκου ΚοΛοκάση 92Δ, Δασάκι Αχνας, Λάρνακα, Σττυρούλλα Γεωργίου Ρ.Ο Box 23588, 1685, Nicosia 130 Αντρη Χριστοδούλου Αγίας Μαρίνας 9, Κολόσσι, Λεμεσός, Ανάστασης Τζϊάμττος Αρχ. Μακαρίου Γ'45, Μενεού, Λάρνακα, 7000 Πτυχίο ς BSc BSc Πτυχίο ς BSc

12 TftflHIVPA Β 265 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ηρώ Μιχαήλ Κορμακίτη 8, Παλλουριώτισσα, 1048, 133 Μάρτια Λοιζίδου Αγίας Μαρίνας 3, Λατσιά, 2236, 134 Πολυξένη Γεωργίου Μάρκου Δράκου 45, Ευρύχου, 2831, 135 Χριστιάνα Γρηγορίου Σταδίου 56, Δια μ. 302, Στ ρό βόλο ς, 2058, 136 Αγγέλα Καρανίκκη Αξιού 80, Νέα Εκάλη, Αγία Φύλα, Λεμεσός, Γεωργία Φράγκου Μαρίας Ρούσου Μιχαηλίδου 17, Αγία Φύλα, Λεμεσός, Μάρκας Μαρκίδης Μυκάλης 3, Διαμ. 301, Στρόβολος, 2049, 139 Βασιλική Αθανασοπούλου Κυθήρων 8, Τουριστική Πύλα, 7081, Λάρνακα 140 Eva Β rats lavs k y ΤρεμιΘεράδων 2, Περιστερώνα, 8810, Πάφος 141 Χριστίνα Καμένου Ερμού 1, Γεροσκήπου, Πάφος, Ελένη Κάρα για ννη Ιωάννη Τσιμισκή 15Β, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός, Ανδρούλα Αναστασίου Μιχάλη Ζαβού 51, Αγιος Αθανάσιος, Λεμεσός, Μιχάλης Πυργάς Σοφοκλέους 1, 4154, Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός Πτυχίο ς Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Πτυχίο ς Πτυχίο ς Master in Clinical Psycology Master in Clinical Psycology BSc Doctor of Philosophy in MA in Forensic Doctor of Magister Arlium στην Σχολική Master of Arts in Clinical 145 Στέλλα Πετρώντα Σουλίου 11, Άγιος Λομέτιος, 2363, 146 Κωνσταντίνο Κάρο Οσιου 28 Ίς Οκτωβρίου 39, Αθιένου, Λάρνακα, 7600 Doctor of in Clinical BA 147 Philip Savvides Καντάρας 199, Στρόβολος, Master of Arts Clinical

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Τούλα Κούλουμου Ίππαρχου 43, 3027, Λεμεσός 149 Γιώργος Γεωργίου Λεωφ. Παναγίας Αιματούσης 300, Αραδίππου, Λάρνακα 150 Βύρωνας Γκέιστ Αγίας Ελένης 10, Διαμ. 103, Λυκαβητός,, Κωνσταντίνο Παλάλα Αφροδίτης 6, Καϊμακλί, 1026, 152 Ολίβια Κυριάκου Δαιδάλου 16, Διαμ. 102, 1085, 153 Παντελής Παντελή Ψυχιατρική Μονάδα Ν.Νοσοκομείο Λεμεσού 154 Στέλίος Γεωργίάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, ώιαμ.501, Γεωργία Παναγιώτου Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.Box 20537,' 156 Ανθή Λούτσιου - Ladd Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.BOX 20537, 157 Μάριος Κωνσταντίνου Μετοχίου 66, Έγκωμη, 158 Έλλη Ηλιάδου Υπ- Παιδείας & Πολπισμού,Υ,Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, 159 Μερόπη Καψάλη Υπ, Παιδείας & Πολιτισμου,Υ,Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, 160 Αννα Πετρίδου Σωκράτους 1, Μακεδονίτισσα, 2415, Maitrise Master of Science in Ciinica! Postgraduate Diploma in the Psychoiogy of Counselling Μάστερ στην Κλινική και Συμβουλευτική Master of Science in Health Dipiome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Doctor of (Psych. D.) -Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) Doctor of (Psy.D.) - Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.)-Clinical Psychoiogy Maitrise Psychologie Master of Science of Education Master of Science (MSc) in Clinical 161 Μαρία Τζιόγκουρου Φιλελλήνων 50, 2039, Στρόβολος, 162 Μαρία Καρεκλά Μετοχίου 66, Έγκωμη, 163 Γιαννούλα Χ" Πανογή Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Ψυχιατρικής Παλαιά Νοσοκομείο Λεμεσού Master of Arts (MA) in Clinical Psychoiogy Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Psychoiogy Dipiome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S)

14 Β 268 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Γλάδστωνος 46, Πολ. Κούλλας, Διαμ.401, 3041, Λεμεσός Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) 165 Αδωνης Παναγίδης Αττικής 15, Διαμ.12, 3031, Λεμεσός 166 Μαρία Θεοψίλίδου Μαύρος Κώρτ 135, ΧΡ. Γαλατοπούλου 2, Διαμ.103, 6047, Λάρνακα Diplome De Maiirise de Psychologie Master of Arts (MA) Educational / Child/Adolescent Clinical 167 Αντιγόνη Καλοδίκη Χρίστου Τριπόλεως 6, Μακεδονίτισσα, 2401, Diplome D'Etudes Superieures Speciaiisees (D.E.S.S) 168 ΝτΙνα Μουστερή Τομπάξη 18, Διαμ.501, 1055, 169 Ειρήνη Γεωργιάδη Αφροδίτης 10, Αγιος Δομέτιος, 2364, 170 Γεώργιος Θεοδώρου Δημητρίου Χαραλάμπους 10, 3020, Λεμεσός 171 Μιχάλης Ιωάννου Ρήγα Φεραίου 26, Διαμ.401, 1087, 172 Κυριάκος Ελπιδώρου Υ.Ε.Ψ., Γωνία Δωδεκανήσου & Γρ. Αυξεντίου 4, 3021, Λεμεσός 173 Ιωάννα Πανταζή Χαλιάσου Αρχ. Μακαρίου 38 Γ5, Σεμέλη Βύζσκου Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Ψυχιατρικής, Μακάριο Νοσοκομείο, 175 Βαλεντίνη Μηνά Γρίβα Διγενή 52, MARINA COURT, Διαμ. 204, Αγιος Τύχωνας, Λεμεσός 176 Μαρία Γεωργίου Παλλάδος 9, 1095, 177 Φωτούλλα Λεοντίου Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθαλάσσας 178 Ντομινίκ Καννάρη Αντρ. Αλεξίου 29, 8250, Έμπα, Πάφος Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Diplome D'Etudes Superieures Speciaiisees (D.E.S.S) Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Master of Science (MSc) Clinicai Doctor of Philosophy Diplome De Maitrise de Psychologie Clinique Dspiome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Doctor of Philosophy (Ph. D) in Licence

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μαρίνα Βασιλείου Γεωργίου Ζαλοκώστα 29, Παυλίνα Κώρτ, Διαμ.203, 3091, Λεμεσός 180 Μαρίνα Κωνσταντίνου Υ.Ε.Ψ., Γωνία Δωδεκανήσου & Γρ. Αυξεντίου 4, 3091, Λεμεσός 181 Νίκος Νικολάου Ψυχιατρική Μονάδα Νέο Νοσοκομείο Λεμεσού 182 Λυγία Πούλλου Κενταύρου 41, «Δελφός», Αγλαντζιά, 2113, 183 Δέσττω Λεωνίδου Κέντρο Πρόληψης "Προμηθέας", Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού 184 Χαμττούλλα Σακάτου Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Ψυχιατρικής Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού 185 Χαράλαμπος Τζιόγκουρος Υ.Ε.Ψ., Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού 186 Πετρώνης ΕρωτοκρΙτου Μακεδονίας 2, Διαμ. 6, 1055, 187 Αννα Γαλάτη Ναυπλίου 20, Διαμ. 22, 3025, Λεμεσός 188 Χριστίνα Κωνσταντινίδου Υ.Ε.Ψ., Κίμωνος & θουκιδίδη, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, 189 Ευανθία Παντελή Υ.Ε.Ψ., Γρηγόρη Αυξεντίου 4, 3021, Λεμεσός 190 Κάτια Λουκά Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού 191 Στέλλα Ηροδότου Αγαπήνωρος 9", 3020, Λεμεσός 192 Κυριακή Αργυροι) Μιχαήλ Γιωργαλλά 7, 2108, Αγλαντζιά, 193 Αντρούλλα Χριοτοφή Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 7 Α, Λειβάδια, Λάρνακα Master of Science (MSc) Clinical Master of Science Κλινική Master of Science Κλινική Master of Arts in Clinical Doctor of Philosophy {Ph. D) in Doctor of Philosophy (Ph. D) in Doctor of Philosophy (Ph. D) in Dipiome D'Etudes Supsrieures Specialisees (D.E.S.S) Master of Science (MSc) in Child Development Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Maitrise Psychoiogie Master of Science (MSc) in - neuro and pathopsychology Master of Arts (MA) Clinical Master of Science (MSc) in Education Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κλινική 194 Βίβιαν Δημητρίου Γιάν Συμπέλιους 20, 3017, Λεμεσός 195 Μαρία Ιωάννου Λεύκωνος 12, Ακάκι, 2720, Master of Arts (ΜΑ) in - Schooi Master of Arts (MA) in Clinical

16 270 ΕΠίΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Θάλεια Ιωάννου Καθαρής 19, 2103, Αγλαντζιά, 197 Χρυσόστομος Λαζάρου Νίτσε 7, Διαμ.31, Μαρεθέα, 6028, Λάρνακα 199 Κώστας Πετρίδης Γόλγων 23, 3025, Λεμεσός 200 Παναγιώτα Πιερή 1ης Απριλίου 3, 2220, Λατσιά, 201 Ερρίκος Μάριος Σταυρινός Τ.Θ , 1522, 202 Μάριος Άδωνη 29 Γόρδιου Δεσμού, 6045, Λάρνακα Master of Science (MSc) in Counseling Education Specialist (Ed.S.) in School Bachelor of Arts (BA) Education Specialist (Ed.S.} in School Master of Science (MSc) in Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Health 203 Αντρούλλα Θεοκλή Ραμιρέζ 204 Χλόη Παννακού Κωνσταντινίδου Αγίου Αθανασίου 17, 7102, Αραδίτπτου, Λάρνακα Ακάμαντος 29, 2412, Έγκωμη, Master of Science (MSc) in Ciinical DEA Psychologie Clinique 205 Ζωή Νικολάου Πισιήλη Επιδαύρου 6", 2400, Έγκωμη, 206 Ελένη Χρίστου Κλεομένους 7, Στρ άβολος, 207 Αννα Λυσιώτου Θέτιδας 7, 2019, Στρόβολος, 208 Αιμιλία Κυριάκου Γρηγόρη Αυξεντίου 33, 7510, Ξυλοτύμβαυ, Λάρνακα 209 Λουτσιάνο Σαββίδου Αρχ. Μακαρίου 1 Αγλαντζιά 210 Φωτεινή Κουρουφέξη Μιχαήλ Γιωργαλλά 6, Παλαιχώρι, Μόρφου, 211 Πολίνα Θεμιστοκλέους Στυλιανού Λένα 11, ώαμ. 302, 2019, Στρόβολος, 212 Μαρία Πέτρου 1ης Απριλίου 62, 5281, Παραλίμνι, Αμμόχωστος 213 Δήμητρα Νικολάου Υδρας 7, Αγιος Παύλος, Professional Diploma in School Master of Science (MSc) School Master of Science (MSc) in Counseling Master of Arts (MA) στην Εκπαιδευτική Master of Arts (ΜΑ) στην ΕκπαιδεϋΉκή Master of Arts (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Master of Arts (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Magister Allium στη Σχολική Magister Allium στη Σχολική

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μαρία Ούνκοβιτς Αιόλου 6, 3020,Λεμεσός 215 Μαλβίνα Μιχαήλ Γρηγόρη Αυξεντίου 52, 4003, Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός 216 Κίκή Τζωρτζή Αγίου Επικτήτου 25, 4107, Λεμεσός 217 Χρυστάλλα Ψαρά Μαζέρη Κολοκοτρώνη 19, 5280, Παραλίμνι 218 Μάριος Στυλιανού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 2θ'\ 3085, Λεμεσός 219 Άθως Ερωτοκρίτου Αγίου Νεοφύτου 2, Διαμ.201, 2412, Έγκωμη, 220 Μαρίλια Παντζαρή Ερέτριας 6, Διαμ.3 Universal Gardens, 2057, Στρόβολος, 221 Μαρία Γεωργίου Muletier 63 Rue, Cat Charcot, 69110SteFoyiesLyon, France 222 Μαρία Κεστα Τ.Θ.51197, 3502, Λεμεσός 223 Ανιές Ελένη Συρίμη Θέρισσου 5, Διαμ , Magister Allium στη Σχολική Master of Arts (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Master of Arts (ΜΑ) στην Εκπαιδευτική Maitrise ς Batcheiorof Arts {General ) Maiirise ς Master of Science in of Education Diplome D' Etudes Superieures Specialisee (D.E.S.S): Clinique Master of Science -Clinical Maitrise De Psychologie 224 Μαρία Οικονόμου Γεωργίου Ηρας 4, Υψωνας, 4186, Λεμεσός Dipiom Psychologue 225 Κώστας Κώνσταντινίδης Ελισάβετ Σκέλερ 119, Κάτω Πολεμίδια, 4158, Λεμεσός 226 Γιώργος Μαυρολεύνερος Λεωφ. Φανερωμένης 108, Διαμ.11, 6031, Λάρνακα 227 Νίκος Αγαθοκλέους Ελευθερίου Βενίζέλου 3, 8541, Καλλέπεια, Πάφος Master of Science in Marriage and family therapy Doctor of Diplome D' Etudes Superieures Specialisee (D.E.S.S) Psychologie Clinique et Psychologie Pathologique 228 Θεοδώρα Καμαρά Χαριλάου Μιχαήλ 3, 2365, Αγιος Δομέτιος, Master of Arts in Clinical 229 Μαρία Κακουρή Π άπαγε ω ρ γίο υ Δραγούμη 8, Διαμ.2, 2123, Maitrise de Psychologie - Clinique

18 272 ΕΓΗΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Κοιρανίδής Κώστας Οιδίποδος 6, Ατλαντίς 1/13, 2063, Στρόβολος, 231 Αγάθη Καραολή Θερμοπυλών 65, 2007, Ακρόπολη, 232 Άντρη Αντρέου Θηβών 4Β, 3052, Ομόνοια, Λεμεσός 233 Ελένη Μούσκου Φιλήμονα 8, 2036, Στρόβολος, 234 Ανδρέας Κουτούρης Αρχαίας Λήδρας 39, 2201, Γέρι, 235 Νότια Χρυσοστόμου Παπαντωνίου 19, Χλώρακα, Πάφος Philosophiae Doctoris (PhDr) in Maitrise ς Master of Science στην Ψυχοφυσιολογία και Εξελικτική MSc in Counselling Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σχολικής και Εξελικτικής ς Master στην Κλινική και Συμβουλευτική 236 Παναγιώτης Βάσου Βασιλείου Ύδρας17, Ομόνοια, Λεμεσός, 3052 Master in Clinicai and Consulting 237 Γιάννα Χατζηπαναγή Θερμοπυλών 17, Διαμ.201, 2102,Αγλαντζίά, 238 Λούης Χατζηθωμά Θερμοπυλών 17, Διαμ.201, 2102,Αγλαντζιά, 239 Αικατερίνη Ζώρα Αρχαίας Λήδρας 39, Γέρι, 2201, Master in Clinical and Consulting Master in Clinical and Consulting Μεταπτυχιακό Σχολικής και Εξελεγκτικής ς 240 Αθανασία Τριγωνάκη Παύλου 241 Αντρούλλα Κυριάκου Οδυσσέως Ποσειδώνος 4, 2101, Αγλαντζιά, Νίκου Γεωργίου 8, Διαμ.301, Block Β1, 1095, Doctor of Philosophy (PhD) Doctor of Philosophy 242 Κώστας Παπαδόπουλος Ελευθερίου Βενιζέλου 10, Σωτήρα Αμμοχώστου, Μαρία Γεωργιάδου Α. Λασκαράτου 3, Διαμ. 303, 1045, 244 Κατερίνα Χατζηπαπά Νεαπόλεως 11, 2323, Λακατάμια, 245 Μαρία Περδικογιάννη Ελπίδας 3, Τσέρι, 2480, Doktor der Philosophie (Dr. phil.) Master of Arts (MA) in Diplom -Psychologin Master Of Arts Educational Psvchoioav

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡίΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Μάριος Αργυρίδης Ιφιγένειας 48, Διαμ.301, Ακρόπολη, 2007, 247 Αλέξης Ουλουπής Πατριάρχη Γρηγορίου 22, Εγκωμη, 2414, 248 Ανδρέας Ασημένος Διγενή Ακρίτα 52 & Κλεομένους 1, Διαμ.503, 1061, 249 Χρίστος Σταύρου Καρπασίας 26, Διαμ.Ί, 8200,Γεροσκήπου, Πάφος 250 Αντρια Σιήμη Ικαρίας 8 Α, 2302, Λακατάμια, 251 Αντιγόνη Βασιλειάδου Νίκου Παττίχη 66, Σέργιος Κωρτ, Διαμ. 3071, Λεμεσός, Τάκης Ερωτοκρίτου ι ΙδαλΙου 7, 3021, Λεμεσός 253 Γεωργίου Γιώργος Γαλήνης 7, Διαμ.203, Αγλαντζιά,, Μαίρη Ευαγγέλου Δημοκρατίας 64, Διαμ , Στρόβολος, PhD in Counseling MSED School Dipiome De Maitrise de Psychologie Psych. D Clinical Magister Artium στη Σχολική Dipiome D'Etudes Universitaires Generales (D.E.S.S) - Psychologie Clinique Dipiome D' Etudes Superieures Specialisee (D.E.S.S) de Psychologie Clinique et Pathoiogique Dr of Philosophy MA Clinical

20 274 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΏΤΕΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Ψυχιατρική Μονάδα Ν.Νοσοκομείο Λεμεσού 002 Στέλιος Γεωργιάδης Κυπράνωρος 12, Πολ.Καρυάτις 12, Διαμ.501, Γεωργία ΓΙαναγιώτου Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.Box 20537, 004 Ανθή Λούτσιου - Ladd Τμήμα ς, Πανεπιστήμιο Κύπρου, P.O.BOX 20537, 005 Μάριος Κωνσταντίνου Μετοχίου66, Έγκωμη, 006 ΊΞλλη Ηλιάδου Υπ. Παιδείας & Πολιτισμού, Υ.Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, 007 Μερόπη Καψάλη Υπ. Παιδείας & Πολϊτισμού,Υ.Ε.Ψ, Κίμωνος & Θουκιδίδη, 1434, 008 Άννα Πετρίδου Σωκράτους 1, Μακεδονίτισσα, 2415, 009 Μαρία Τζιόγκουρου Φιλλελλήνων 50, 2039, Στρόβολος, 010 Μαρία Καρεκλά Μετοχίου 66, Έγκωμη, 011 Γιαννούλα Χ" Παναγή Τμήμα Παιδικής & Εφηβικής Ψυχιατρικής Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού Dipiome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) Doctor of (Psych. D.) - Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) Doctor of (Psy.D.)-Clinica! Doctor of Philosophy (Ph.D.)-Cunical Maitrise Psychoiogie Master of Science of Education Master of Science (MSc) in Clinical Master of Arts (MA) in Clinical Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) 012 Χαράλαμπος Χαραλάμπους Γλάδστωνος46, Πολ. Κούλλας, Διαμ.401, 3041, Λεμεσός Diplome D'Etudes Superieures Specialisees (D.E.S.S) 013 Αδωνης Παναγίδης Αττικής 15, Διαμ.12, 3031, Λεμεσός Diplome De Maitrise de Psychoiogie

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ.

Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Πρακτικά 494 ης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του Δήμου στις 14/12/2010 από τις 6:45μμ-8:00μμ. Αρ συνεδρίας: 17/2010 Παρόντες: κ.κ. Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007 2447 Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ * ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ Έντυπο απαιτήσεως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 Επόμενη Συνάντηση ΤΕΤΑΡΤΗ 0//0 Για την η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Εκπρόσωπος Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( )

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( ) FONTANO BAKERY CONFECTIONERY ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 73 8560 Πέγεια 6αδα αγ.νικόλαος 1.90 4.10 ΤΟ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ 2.50 ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 4.10 ΕΥΡΩ LONDON SUPERMARKET ΜΕΣΟΓΗΣ ΛΕΩΦ 57 8280 Μεσόγη 6αδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ Αβραάµ Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 9, Λάζαρος Σέντερ, 40428 24652161 24626585 29 γρ.105, 6017 pavraam_an@ymail.com Αλεξόπουλος Α. Μιχαήλ Κων. Κακούλα 2, Margarita 1, γρ.302, 41019 24623628 24658331

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Υπό την αιγίδα της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και των Συνδέσμων καθηγητών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Columbia Resorts

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος

Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς, αυτονόμησης και ισχύος ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 42 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1986-132X Πανεπιστημιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο: Π ο λ ι τ ι κ ή ε θ ν ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς,

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4662 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 21 Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ

ΦΑΚΕΛΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΥΡΙΟ ΠρωτοΠOρος Μπαίνει ξανά στη θάλασσα ο ιστιοπλόος μας, Παύλος Κοντίδης, με στόχο να διατηρήσει τη θέση του στη γενική κατάταξη καθώς προπορεύεται. Σήμερα θα διεξαχθούν η 7η και 8η ιστιοδρομία. www.alithia.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου

Μαρία Πασχάλη Στέλλα Αυλωνίτη Μέλη Βαλεντίνος Πολυκάρπου Αντώνης Μηχανικός ημοτικού Θωμάς Βασιλείου Γεώργιος Χρυσάνθου Συμβουλίου Πρακτικά 527 ης συνεδρίας του ημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του ήμου στις 14/5/2013 από τις 6.00μμ-6.30μμ Αρ. συνεδρίας: 5/2013 Παρόντες: ρ Λάζαρος Σ Σαββίδης, ήμαρχος, Πρόεδρος κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 A/A Αρ.Κοιν.Ασφαλ. Ονομα 1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 2 of 14

Διαβάστε περισσότερα

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση

real Νέος χάρτης δρόμοι Οι μετά το Λύκειο στην Ανώτατη Εκπαίδευση real #1studies ΕΚΔΟΣΗ KYΡΙΑΚΗ 30.8.2009 Νέος χάρτης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ισότιμα τα πτυχία των Κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα Πανεπιστήμια Το Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας για τα επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Μακρύς ο δρόμος με Pimco

Μακρύς ο δρόμος με Pimco ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο - ΑΡ. 19134 ΤΙΜΗ 3,50 - ΜΕ ΤΟ GOAL NEWS 32 ΣΕΛΙΔΕΣ Το κυπριακό ταλέντο κατακτά την Αγγλία ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: No money, no honey ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Το μεγάλο όραμα του Χρίστου

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας

www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας www.interamerican.gr Οδηγός Υπηρεσιών & Kατάλογος Μελών Δικτύου Υγείας Επείγον Περιστατικό Σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικού προβλήματος υγείας, όπου και αν βρίσκεστε, οποιαδήποτε ώρα και μέρα, καλέστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ TIFFANY SHOPPING MALL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ!

Η ΑΤΛΑΣΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΟ TIFFANY SHOPPING MALL ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 2 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 4-5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 6-7 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 8 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9 & 11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 10-11 Αφιέρωμα στον Παναγιώτη Τουμαζή Στο αφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα