Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος"

Transcript

1 2010, (41):5-11 Εργοθεραπευτική παρέμβαση σε ασθενείς με βλάβη βραχιονίου πλέγματος b Μέρος Μ. ΣΑΜΙΟΥ 1 Γ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την αξιολόγηση του ασθενή με βλάβη βραχιονίου πλέγματος, επιλέγουμε τις κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε ασθενή. Οι βασικοί τομείς που αξιολογούνται είναι: το εύρος τροχιάς, η μυϊκή ισχύς, ο συντονισμός κινήσεων, η αισθητικότητα, ο πόνος και η εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Deusen & Brunt 1997). Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, αξιολογητικές δοκιμασίες, εύρος τροχιάς, μυϊκή ισχύς, συντονισμός κινήσεων, αισθητικότητα, πόνος, Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής. 1 Εργοθεραπεύτρια 2 Εργοθεραπεύτρια, Φυσικοθεραπεύτρια Msc, Εργαστηριακή Συνεργάτης τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας ΤΟΜΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση εύρους τροχιάς Εύρος τροχιάς είναι το σύνολο των διαδοχικών σημείων από τα οποία περνάει το κινούμενο κάθε φορά οστό της άρθρωσης κατά την εκτέλεση κίνησης από την άρθρωση αυτή. Διακρίνουμε το ενεργητικό και το παθητικό εύρος τροχιάς: Ενεργητικό εύρος τροχιάς είναι αυτό στο οποίο μπορεί να κινηθεί μια άρθρωση μόνο με τη βοήθεια μυϊκής σύσπασης κάποιων μυών της. Παθητικό εύρος τροχιάς είναι αυτό στο οποίο η άρθρωση κινείται με τη βοήθεια εξωτερικής παρέμβασης (όπως είναι η βοήθεια του Eργοθεραπευτή) και φτάνει στα όρια της κίνησης που μπορεί να εκτελέσει (Trombly 1995). Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το εύρος τροχιάς στο οποίο μπορεί να κινηθεί μια άρθρωση είναι: α) το είδος της άρθρωσης (π.χ. μια σφαιροειδής άρθρωση, όπως είναι η άρθρωση του ώμου, κινείται σε πολύ μεγαλύτερη τροχιά από μια γίγγλυμη άρθρωση, όπως είναι η άρθρωση του αγκώνα), β) τη μορφή των αρθρικών επιφανειών (π.χ. μια ρηχή άρθρωση, όπως είναι 5

2 Αγκώνας Πίνακας μέσου εύρους τροχιάς κίνησης αρθρώσεων Πηγές Άρθρωση Κάμψη Υπερκάμψη Αντιβράχιο Πρηνισμός Υπτιασμός Καρπός Έκταση Κάμψη Κερκιδική απόκλιση Ωλένια απόκλιση Ώμος Κάμψη Υπερέκταση Απαγωγή Προσαγωγή 50 Οριζόντια απαγωγή 135 Οριζόντια προσαγωγή 45 Ώμος - Στροφή (άκρο σε απαγωγή) Έσω Έξω Πηγές: 1. Στοιχεία από Guide to the Evaluation of Permanent Impairment rd ed. (revised). American Medical Association. Chicago, IL. 2. LK Smith & LD Lehmmkuhl, Brunnstrom's Clinical Kinesiology 1983, 4th ed. FA Davis, Philadelphia, PA. 3. HO Kendall et al., Muscles: Testing and Function nd ed. Williams & Wilkins, Baltimore, MD. 4. JJ Gerhardt, & OA Russe, International SFTR Method of Measuring and Recording Joint Motion. 1975, Hans Huber Publishers, Bern, Switzerland. η άρθρωση του ώμου, κινείται σε μεγαλύτερο εύρος τροχιάς απ ότι μια πιο βαθιά άρθρωση, όπως είναι του ισχίου), γ) η ηλικία (όσο μεγαλύτερος είναι κάποιος, τόσο πιο περιορισμένο είναι το εύρος κίνησης), δ) το φύλο (οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο εύρος κίνησης από τους άνδρες), ε) την ελαστικότητα των μυών της άρθρωσης (όσο πιο ελαστικοί είναι οι μυς μιας άρθρωσης, τόσο μεγαλύτερο είναι και το εύρος τροχιάς) και στ) τα περιαρθρικά στοιχεία (π.χ. όταν ο αρθρικός θύλακας και οι σύνδεσμοι της άρθρωσης είναι σε βράχυνση, τότε περιορίζεται το εύρος τροχιάς) (Κακλαμάνης & Καμμάς 1998: Hamilton & Luttgens 2002). Ο Eργοθεραπευτής αρχικά ζητά από τον ασθενή να εκτελέσει ενεργητικά όλες τις κινήσεις που αφορούν την άρθρωση του ώμου. Στη συνέχεια, ο Εργοθεραπευτής κινεί παθητικά την άρθρωση, με σκοπό να εκτιμήσει το εύρος τροχιάς, τους περιορισμούς που υπάρχουν, την ποιότητα της κίνησης, αλλά και το σημείο του πόνου και ανάλογα να δημιουργήσουν το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Το ίδιο κάνει και για τις άλλες αρθρώσεις του άνω άκρου. Για να γίνει σωστή μέτρηση του εύρους τροχιάς, ο θεραπευτής πρέπει να γνωρίζει το φυσιολογικό εύρος τροχιάς των αρθρώσεων (Πίνακας), την κατασκευή της 6

3 Εικόνα 1. Γωνιόμετρα Εικόνα 2. Δυναμόμετρο άρθρωσης και τη λειτουργία της. Επίσης, να έχει εκπαιδευτεί στη χρήση του γωνιόμετρου (εικόνα 1), τη θέση που πρέπει να βρίσκεται ο ασθενής για τη μέτρηση αλλά και τη δική του θέση, καθώς και τα επίπεδα και τους άξονες στους οποίους κινείται η συγκεκριμένη άρθρωση (Σφετσιώρης 2003: Hunter et al 1995). Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, ο ίδιος θεραπευτής πρέπει να κάνει τις επαναξιολογήσεις στον ασθενή, την ίδια ώρα της ημέρας, χρησιμοποιώντας το ίδιο γωνιόμετρο και το ίδιο πρωτόκολλο αξιολόγησης (Pedretti & Early 2001). Αξιολόγηση μυϊκής ισχύος Η μυϊκή ισχύς μπορεί να αξιολογηθεί με διάφορους τρόπους (εικόνα 2). Η πιο ακριβής μέθοδος είναι το τεστ για μεμονωμένους μυς. Σ αυτή τη διαδικασία, ο μυς απομονώνεται προσεκτικά μέσω της κατάλληλης τοποθέτησης και σταθεροποίησης και στη συνέχεια γίνεται η μέτρηση. Αυτή η μέθοδος έχει περιγραφεί από τους Kendall and McCreary (1983) και από τους Cole, Furness and Twomey (1988). Μια άλλη, ίσως πιο γνωστή μέθοδος, είναι η μέτρηση της μυϊκής ισχύος με εκτίμηση της δύναμης μιας ομάδας μυών, οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες κινήσεις στην άρθρωση. Αυτό το τεστ περιγράφηκε από τους Daniels and Worthingham (1986) και από τους Hislop and Montgomery (1995). Για τη μέτρηση της μυϊκής ισχύος, χρησιμοποιείται μια κλίμακα, στην οποία γίνεται ταξινόμηση της μυϊκής δύναμης από 0 5 βαθμούς, ανάλογα με την σύσπαση ή όχι του μυός. Ξεκινά δηλαδή από το μηδέν, που δηλώνει ότι δεν υπάρχει καθόλου μυϊκή σύσπαση και καταλήγει στο 5, το οποίο σημαίνει ότι η κίνηση της άρθρωσης είναι πλήρους εύρους τροχιάς ενάντια στη βαρύτητα και με τη μέγιστη αντίσταση. Παρ όλα αυτά όμως, η αντίσταση στην οποία μπορεί να αντεπεξέλθει ένας μυς ή μια ομάδα μυών διαφέρει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως η ηλικία, ο τύπος σώματος κ.ά. (Σφετσιώρης 2003: Pendleton & Schultz Krohn 2006) Η διαδικασία της αξιολόγησης διαιρείται σε 6 βήματα: 1) σωστή θέση ασθενή κι Εργοθεραπευτή, 2) σταθεροποίηση της άρθρωσης, 3) ψηλάφηση του μυ, 4) παρατήρηση της κίνησης, 5) αντίσταση ενάντια στην κατεύθυνση της κίνησης και 6) βαθμολογία (Deusen & Brunt 1997). Αξιολόγηση συντονισμού κινήσεων Συντονισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να παράγει ακριβή και ελεγχόμενη κίνηση. Τα χαρακτηριστικά της συντονισμένης κίνησης είναι: ομαλότητα, ρυθμός, κατάλληλη ταχύτητα, χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων μυών που χρειάζονται για μια κίνηση, κατάλληλο μυϊκό τόνο και ισορροπία. Ο συντονισμός των μυών ελέγχεται από την παρεγκεφαλίδα κι επηρεάζεται από το εξωπυραμιδικό σύστημα. Υπάρχουν δύο είδη συντονισμού κινήσεων: ο αδρός και ο λεπτός συντονισμός (Τζονιχάκη 2002). Επιλεγμένες δραστηριότητες και συγκεκριμένα τεστ εκτέλεσης μπορούν να αναδείξουν την επίδραση έλλειψης συντονισμού στη λειτουργικότητα. Επίσης, ο Εργοθεραπευτής μπορεί να παρατηρήσει τις δυσκολίες στο συντονισμό κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Pendleton & Schultz Krohn 2006). Αρχικά, ζητά από τον ασθενή να εκτελέσει αδρές κινητικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας σε συνδυασμό μεγάλες μυϊκές ομάδες. Σταδιακά, μπορεί να προετοιμάσει δραστηριότητες, οι οποίες απαιτούν λεπτή, συντονισμένη μυϊκή λειτουργία, όπως είναι: το γράψιμο, το άνοιγμα κουτιών, οι χειροτεχνίες, το τίναγμα και πιάσιμο μπάλας κ.ά. Επίσης, πρέπει να παρατηρήσει ανωμαλίες κατά τη διάρκεια της κίνησης και ταυτόχρονα να διακρίνει αν υπάρχουν αντισταθμιστικές κινήσεις. Κατά την αξιολόγηση του συντονισμού, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κάποια σημεία όπως: - Αν ο μυϊκός τόνος είναι φυσιολογικός και η κίνηση γίνεται σε όλο το εύρος τροχιάς. - Αν υπάρχει κάποιος μυς στο άνω άκρο, ο οποίος είναι περισσότερο αναπτυγμένος από το φυσιολογικό (υπερτροφικός). - Αν υπάρχει αταξία. Υπάρχουν κινήσεις μακριά ή κο- 7

4 Εικόνες 3-5. Perdue pegboard test (Test δεξιότητας). ντά στο σώμα του ασθενή που είναι πιο δύσκολες γι αυτόν; - Σταθεροποιώντας τις αρθρώσεις, ο Εργοθεραπευτής του ζητάει να κάνει μια κίνηση και μετά τη συγκρίνει χωρίς σταθεροποίηση. - Αν υπάρχει τρόμος κι αν αυτός επηρεάζει την όραση και το λόγο του ασθενή. - Αν η συναισθηματική κατάσταση του ασθενή επηρεάζει το συντονισμό του. - Αν υπάρχουν κάποιες σκόπιμες δραστηριότητες που είναι πολύ σημαντικές για τον ασθενή (Trombly 1995). Κάποιες από τις σταθμισμένες δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του συντονισμού είναι: το Perdue Pegboard (εικόνες 3 5), το Minnesota Rate of Manipulation Scale, το Lincoln Oseretsky Motor Development Scale, το Pennsylvania Bimanual Work Sample, το Crawford Small Parts Dexterity Test και το Jebsen Taylor Hand Function Test (Pedretti & Early 2001). Αξιολόγηση αισθητικότητας Οι δοκιμασίες αισθητικότητας συνιστούν ένα σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης της λειτουργικότητας του άνω άκρου. Έχει αποδειχθεί ότι ο βαθμός της αισθητικής αντίληψης αποτελεί αξιόλογο προγνωστικό παράγοντα για την επαναφορά της λειτουργικότητας του άνω άκρου (Shumway Cook & Woollacott 1995). Στις αισθητηριακές δοκιμασίες εξετάζονται: - Η αίσθηση αφής πίεσης - Η διάκριση δύο σημείων - Η στερεογνωσία - Η γραφαισθησία - Η δόνηση (παλλαισθησία) - Η ιδιοδεκτικότητα (ή αίσθηση θέσης) - Η αναγνώριση ψυχρού / θερμού - Η βαραισθησία (Pedretti & Early 2001). Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή αξιολόγηση της αισθητικότητας είναι: - Να έχει ο ασθενής κλειστά τα μάτια του κατά τη διάρκεια της εξέτασης. - Ο χώρος που γίνεται η εξέταση να είναι απαλλαγμένη από θορύβους. - Η διάρκεια της εξέτασης να είναι μικρή ώστε να αποφευχθεί η κόπωση. - Να πραγματοποιείται η επαναξιολόγηση από τον ίδιο θεραπευτή. - Η ενημέρωση του ασθενή, ο οποίος πρέπει να είναι χαλαρωμένος και να αντιλαμβάνεται τι του ζητείται κατά τη διάρκεια της εξέτασης (Τζονιχάκη 2002). Η ικανότητα διάκρισης ερεθίσματος αφής πίεσης ενός σημείου μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά με τη χρήση ενός ειδικού υπολογισμένου νηματίου. Η χρήση του διαβαθμισμένου νηματίου θεωρείται ως μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες δοκιμασίες της αισθητηριακής αντιληπτικότητας. Για την αξιολόγηση της αδρής αφής χρησιμοποιούνται υλικά (υφάσματα, πλαστικά κ.ά.), που προοδευτικά αντικαθίστανται με παρόμοια υλικά διαφορετικής υφής (μαλακά υλικά αντικαθίστανται με πιο σκληρά), ώστε να διαπιστωθεί αν ο ασθενής μπορεί να τα διακρίνει με το άγγιγμα του χεριού του (Shumway Cook & Woollacott 1995). Η δοκιμασία της διάκρισης δύο σημείων έχει σκοπό να εξετάσει την ικανότητα του ασθενή να ανιχνεύει ταυτόχρονο διπλό ερέθισμα στο άνω άκρο. Για την αδρή εξέταση, ο Εργοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο δάκτυλά του. Η εγκυρότητα της δοκιμασίας, όμως, μπορεί να διασφαλιστεί με τη χρήση ενός διαβήτη (Weber) με αμβλεία άκρη, εφαρμοζόμενο συνήθως στη ράγα ενός δακτύλου του ασθενούς. Γενικά, ισχύει ότι η μικρότερη απόσταση στην οποία φυσιολογικά γίνεται διάκριση ερεθίσματος είναι 1-2 χιλιοστά στα χείλη, 2-4 χιλιοστά στις φάλαγγες των δακτύλων του χεριού και 8-10 χιλιοστά στις παλάμες και στο υπόλοιπο σώμα (Crepeau et al 2003). Για την αξιολόγηση της στερεογνωσίας, ο ασθενής οφείλει ν αναγνωρίσει με κλειστά μάτια ένα αντικείμενο που τοποθετείται στο χέρι του. Αρχικά, του δίνονται απλά γεωμετρικά σχήματα ή αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως μανταλάκι, κλειδί, πιρούνι κλπ. Ξεκινά την περιγραφή του προσδιορίζοντας το σχήμα και το 8

5 Εικόνες 6-7. Semmes Weinstein Monofilaments (Ακίδες αισθητηριακού ερεθισμού). Εικόνες 8-9. Disk Criminator (Εργαλείο για τη διάκριση 2 σημείων). μέγεθος του αντικειμένου (μορφογνωσία) και μετά την υφή και την σύστασή του (υλογνωσία). Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, πρέπει να αποφεύγεται η προσπάθεια αναγνώρισης του αντικειμένου από τα δάκτυλα του υγιούς χεριού ή από θόρυβο του αντικειμένου πάνω σε σταθερή επιφάνεια (Deusen & Brunt 1997). Για την εξέταση της γραφαισθησίας, χρησιμοποιείται ένα αμβλύ άκρο, με το οποίο ο εξεταστής ιχνογραφεί ένα γράμμα ή έναν αριθμό στην παλάμη του ασθενή κι αυτός οφείλει να το αναγνωρίσει με κλειστά μάτια. Φυσιολογικά, η αναγνώριση πρέπει να είναι άμεση (Τζονιχάκη 2002). Η αξιολόγηση της αίσθησης των δονήσεων γίνεται χρησιμοποιώντας το παλλόμενο διαπασών (συνήθως με συχνότητα 128 δονήσεων / δευτερόλεπτο). Αυτό έρχεται σε επαφή με διάφορα σημεία του άνω άκρου, προσέχοντας κάτω από το δέρμα να υπάρχει οστό. Με την εξέταση προσδιορίζεται ο βαθμός και η διάρκεια αντίληψης των δονήσεων συγκριτικά στα δύο πλάγια (αμφοτερόπλευρα) (Trombly 1995). Για την αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας, ο Εργοθεραπευτής ζητά από τον ασθενή να του πει σε ποια θέση βρίσκεται ένα μέλος του σε σχέση με κάποιο άλλο μέλος του σώματός του. Η εξέταση πραγματοποιείται με τα μάτια κλειστά και συνήθως ζητείται από τον ασθενή να πραγματοποιήσει κινήσεις τοποθετημένος σε διάφορες στάσεις (όρθια, καθιστή, πρηνή, ύπτια) (Crepeau et al 2003). Η αξιολόγηση για την αναγνώριση θερμού/ψυχρού, γίνεται με δοκιμαστικά σωληνάρια που περιέχουν χλιαρό και κρύο νερό. Η εξέταση ξεκινά από την περιοχή της ελαττωμένης αισθητικότητας και συνεχίζει προς τη φυσιολογική περιοχή (Τζονιχάκη 2002). Για την αξιολόγηση της βαραισθησίας, ο θεραπευτής βάζει διάφορα αντικείμενα στην παλάμη του ασθενή, ο οποίος πρέπει να συγκρίνει το βάρος των αντικειμένων αυτών με κλειστά μάτια. Στη συνέχεια, τοποθετεί αντικείμενα ίσου βάρους και στις δύο παλάμες. Η εξέταση πραγματοποιείται με τα άνω άκρα του ασθενή σε πρόσθια έκταση (Trombly 1995). Κάποια από τα αξιολογητικά τεστ τα οποία χρησιμοποιούνται για τον απτικό ερεθισμό είναι: το Semmes Weinstein Monofilaments (εικόνες 6 7) και το Weinstein Enhanced Sensory Test (αίσθηση ελαφρού αγγίγματος κι εντοπισμός), το Disk Criminator (εικόνες 8 9) και το Aesthesiometer (αίσθηση κι εντοπισμός διπλού ερεθίσματος), το Vibrometer (δόνηση) και το Dellon s Picking Up Test (έλεγχος κι αίσθηση λαβής στερεογνωσία) (Pedretti & Early 2001). Αξιολόγηση πόνου Η αξιολόγηση του πόνου από τον Εργοθεραπευτή γίνεται όταν αυτός επηρεάζει την εκτέλεση του ατόμου στους τομείς λειτουργικής ενασχόλησής του και συγκεκριμένα την εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής, την παραγωγικότητα και τις ψυχαγωγικές του δραστηριότητες (Wall & Melzack 1994). Οι Εργοθεραπευτές αξιολογούν τον πόνο ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο και τον χωρίζουν σε δύο βασικές κατηγορίες: - Τον ορατό πόνο, ο οποίος είναι εύκολα αναγνωρίσιμος, γιατί εκφράζεται από τον ασθενή με γκριμάτσες, με περιορισμένες κινήσεις, με σφίξιμο κ.ά. - Τον συγκαλυμμένο πόνο, ο οποίος αναφέρεται στην υποκειμενική αίσθηση πόνου που έχει κάθε ασθενής (Bonica 1990: Cromwell 1984). Κάποια από τα αξιολογητικά τεστ που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του πόνου είναι: - Η Λεκτική Κατηγορηματική κλίμακα (VRS), στην οποία ο ασθενής περιγράφει με μια λέξη την ένταση του 9

6 πόνου που αισθάνεται (καθόλου, ήπιος, μέτριος, έντονος, ανυπόφορος). - Η κλίμακα οπτικών αναλογιών (VAS), στην οποία ο ασθενής σημειώνει σε μια γραμμή την ένταση του πόνου, ξεκινώντας από «καθόλου πόνος» έως «μέγιστος πόνος». - Η αριθμητική κλίμακα (NRS), στην οποία ο ασθενής σημειώνει σε μια κλίμακα από 0 10 πόσο έντονος είναι ο πόνος. - Το ερωτηματολόγιο McGill Melzack (Bonica 1990: Pedretti & Early 2001). Αξιολόγηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής Η διαδικασία της αξιολόγησης των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.) περιλαμβάνει τη συλλογή, την ερμηνεία και τεκμηρίωση των πληροφοριών, με σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ουσιαστικού, εξατομικευμένου και πελατοκεντρικού προγράμματος (Σηφάκη 1998). Οι Δ.Κ.Ζ. που αξιολογούνται ταξινομούνται σε κατηγορίες και είναι οι εξής: Α) Δραστηριότητες αυτοφροντίδας αυτοϋπηρέτησης, οι οποίες περιλαμβάνουν: - Δραστηριότητες σίτισης - Δραστηριότητες ένδυσης απόδυσης - Προσωπική υγιεινή και καθαριότητα - Επικοινωνία (γραφή) Β) Παραγωγικότητα Εργασιακές Δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν: 1. Διαχείριση σπιτιού (οικιακές Δ.Κ.Ζ.), η οποία περιλαμβάνει: - Καθαριότητα σπιτιού - Προετοιμασία γευμάτων - Πλύσιμο ρούχων - Σιδέρωμα ρούχων 2. Φροντίδα παιδιών ηλικιωμένων και άλλων 3. Εργασία Γ) Ψυχαγωγικές δραστηριότητες Ελεύθερος χρόνος, στις οποίες περιλαμβάνονται: 1. Αθλητισμός 2. Ταξίδια 3. Χόμπυ (Σιάννη 2001: Pedretti & Early 2001) Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των Δ.Κ.Ζ. είναι: α) Η συνέντευξη β) Η παρατήρηση γ) Ειδικά σταθμισμένα τεστ δ) Η αυτοαξιολόγηση (Tornquist 1995) Ο Εργοθεραπευτής κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, πρέπει να είναι σε θέση: - Να κάνει εκτίμηση των αισθητικοκινητικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ατόμου στην εκτέλεση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής. - Να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με το πολιτιστικό επίπεδο, τις αξίες και τα ήθη του ατόμου, όσον αφορά την αυτοφροντίδα, τους ρόλους του, τη βοήθεια από την οικογένειά του και την ανεξαρτητοποίησή του. - Να ενημερωθεί για το περιβάλλον του ατόμου, το χώρο εργασίας του, καθώς και πιθανά βοηθήματα που θα χρειαστεί για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του. - Να συλλέξει πληροφορίες για τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου, διότι αυτές θα καθορίσουν το είδος του εξοπλισμού, τις προσαρμογές και την εργονομική διευθέτηση του χώρου διαβίωσής του (Σηφάκη 1998). Στις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής, αξιολογείται η δυνατότητα του ατόμου να διεκπεραιώνει τις καθημερινές του ανάγκες, ανεξάρτητα ή με κάποιου βαθμού βοήθεια μέσα στα συνηθισμένα χρονικά όρια. Για παράδειγμα, ο Εργοθεραπευτής αξιολογεί: - Πόσο ανεξάρτητο είναι το άτομο στο φαγητό, εφόσον έχει βλάβη το κυρίαρχο χέρι (Τρώει με πιρούνι, με κουτάλι, με μαχαίρι, με ποτήρι, με φλιτζάνι, χρησιμοποιεί βοηθήματα στο φαγητό;). - Πόσο ανεξάρτητο είναι στο ντύσιμό του (Βάζει βγάζει εσώρουχα, παλτά ή σακάκι, πουκάμισο, πουλόβερ, κάλτσες, παπούτσια, παντελόνι, ζώνη, νάρθηκες, δένει κορδόνια;). - Πόσο ανεξάρτητο είναι στην προσωπική του υγιεινή (Πλένει χέρια πρόσωπο, βουρτσίζει δόντια, χτενίζει μαλλιά, περιποιείται νύχια, χρησιμοποιεί χαρτί τουαλέτας, κάνει μπάνιο, χρησιμοποιεί βοηθήματα στο μπάνιο, μακιγιάρεται, λούζεται;). - Πόσο ανεξάρτητο είναι στην επικοινωνία (Γράφει, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή τηλέφωνο;) (Pedretti & Early 2001). 10

7 Στη διαχείριση του νοικοκυριού, αξιολογείται η ικανότητα του ατόμου να αντεπεξέλθει στις δυνατότητες που συνεπάγεται η διατήρηση του σπιτιού. Έτσι, ο Εργοθεραπευτής, στην αξιολόγησή του παρατηρεί αν το άτομο: χρησιμοποιεί τρόλεϊ για τη μεταφορά αντικειμένων, μπορεί να βάλει και να βγάλει φαγητά από το φούρνο ή το φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να μαγειρέψει, να σερβίρει τα γεύματα, χρησιμοποιεί ηλεκτρικά μαχαίρια ή κλασικά μαχαίρια, πλένει πιάτα ρούχα στο χέρι ή στο πλυντήριο, σιδερώνει ρούχα, χρησιμοποιεί στίφτη ηλεκτρικό κλασικό, μπορεί να βάλει και να βγάλει τα ρούχα από το πλυντήριο, να τοποθετήσει τα σκεύη μέσα στο πλυντήριο πιάτων, ν ανοίξει συσκευασίες φαγητού, ν ανοίξει βιδωτά βάζα, διπλώνει πετσέτες, καθαρίζει το τραπέζι, στρώνει κρεβάτια, καθαρίζει το πάτωμα, πλένει παράθυρα, χρησιμοποιεί σκούπα/φαράσι ηλεκτρική σκούπα, σφουγγαρίζει με σφουγγαρίστρα σφουγγαρόπανο (Deusen & Brunt 1997: Pedretti & Early 2001). Στις εργασιακές δραστηριότητες, αξιολογούνται οι βασικές απαιτήσεις για τη διατήρηση οποιασδήποτε εργασιακής θέσης. Δηλαδή, μπορεί το άτομο να ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις που απαιτεί η διατήρηση μιας επαγγελματικής σχέσης που υπήρχε πριν; Για παράδειγμα: - Τηρεί το ωράριο εργασίας; (πολλές φορές λόγω πόνου δεν είναι συνεπής στο ωράριο) - Διατηρεί την ποιότητα στην εργασία του; - Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας; (Trombly 1995). Κάποια από τα αξιολογητικά τεστ, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής είναι: το Barthel Index (B.I.), το Canadian Occupational Performance Measure, το The Functional Autonomy Measuring System (S.M.A.F.), το The Functional Assessment Inventory (F.A.I.), το The Functional Independence Measure (F.I.M.), το The Functional Status Index, το The Goal Attainment Scaling, το The Goal Attainment Scaling (1970), το The Kenny Self care evaluation και το Klein Bell Activities of Daily Living Scale (Shumway Cook & Woollacott 1995). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Deusen J & Brunt D (1997). Assessment in Occupational Therapy and Physical Therapy. Philadelphia. WB Saunders Company. 2. Trombly C (1995). Occupational Therapy for Physical Dysfunction. 4th edition. Baltimore. Williams & Wilkins. 3. Hamilton N, Luttgens K (2003). Κινησιολογία. Επιστημονική Βάση της Ανθρώπινης Κίνησης. 10η έκδοση. Αθήνα. Παρισιάνος. 4. Κακλαμάνης Ν., Καμμάς Α. (1998). Η Ανατομική του Ανθρώπου. Αθήνα. M edition. 5. Σφετσιώρης Δ. (2003). Κινησιολογία. Εισαγωγή Άνω άκρο. Αθήνα. d.k.s. 6. Hunter J, Mackin E, Callahan A (1995). Rehabilitation of the Hand: Surgery and Therapy. Volume Ι. 4th edition. St Louis. Mosby. 7. Pedretti LW & Early MB (2001). Occupational Therapy. Practice Skills for Physical Dysfunction. 5th edition. St Louis. Mosby. 8. Pendleton H, Schultz Krohn W (2006). Occupational Therapy. Practice Skills for Physical Dysfunction. 6th edition. St. Louis. Mosby. 9. Deusen J & Brunt D (1997). Assessment in Occupational Therapy and Physical Therapy. Philadelphia. WB Saunders Company. 10. Crepeau EB, Cohn ES, Schell BA (2003). Willard & Spackman s Occupational Therapy. 10th edition. Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins. 11. Tornquist K (1995). Veryfying and Measuring the Ability to Perform Activities of Daily Living (ADL). A Critical Examination of ADL Instruments and the Practice of Occupational Therapy. Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 2 (2):85. ΠΗΓΕΣ Πηγή εικ. 1-9: Το άρθρο αυτό στην αρχική του μορφή αποτέλεσε μέρος της πτυχιακής εργασίας της 1ης συγγραφέως, με εισηγήτρια τη 2η συγγραφέα, στο τμήμα Εργοθεραπείας, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας. 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ MOYKA MAΡΙΑ. «ιαταραχές λεπτής κινητικότητας- Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ MOYKA MAΡΙΑ. «ιαταραχές λεπτής κινητικότητας- Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ MOYKA MAΡΙΑ «ιαταραχές λεπτής κινητικότητας- Αισθητικοαντιληπτικές διαταραχές» 1. Οργάνωση της Θεραπευτικής Οµάδας 3 2. Ταξινοµητικό Σύστηµα Κινητικών Περιορισµών 4 3. Αισθητηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση 2009, (40):138-142 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση Σ. Μπακατσή Ως δραστηριότητες καθημερινής ζωής ορίζονται όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε, η προσωπική αυτοφροντίδα (το

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας 2009,20(1):52-X (38):52-59 Ρευματοειδής αρθρίτιδα και βοηθήματα λειτουργικότητας Ζ. Σαρλή 1 Κ. Κεραμιώτου 2 1 Εργοθεραπεύτρια, Κέντρο Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης» 2 Εργοθεραπεύτρια, Dip Hand Therapy, Θριάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης

Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Ενότητα 6 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ Τεχνικες Αποκαταστασης, Εκπαιδευση Και Συστηματα Υγειονομικης Περιθαλψης Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Mintaze Kerem Gunel Akmer Mutlu Ozgun Kaya Kara Ayse Livanelioglu

Διαβάστε περισσότερα

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο

Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η Λεπτή Κινητικότητα και το Παιδί με Κινητική Αναπηρία στο Σχολείο ΣΥΓΓΡΑΦΕIΣ: Βαγγέλης Βασαλάκης Εργοθεραπευτής Μαρία Μούκα Εργοθεραπεύτρια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χ.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΚΙΜΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 2004 Γιώργος Ν. Φιλίππου Εργοθεραπευτής M.A., OTR Καθηγητής Εφαρµογών Τεχνολογία στην Εργοθεραπεία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Εισαγωγή 3 Ορισµοί 4 Το σύστηµα της Dr. Bain

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ Α EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛ 4-14 Α.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ...5 Α.2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ...7 Α.3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ...10 Β. ΜΕΡΟΣ Β ΣΕΛ 15-68 Β.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Δ.A.Φ. & Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Δ.A.Φ. & Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ Δ.A.Φ. & Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Μέρος 1 ο. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι αξιολόγησης των διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Μέθοδοι αξιολόγησης των διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας(2014) Τόμος 6,Τεύχος 3, 93-107 ISSN 1791-9649 Μέθοδοι αξιολόγησης των διαταραχών επικοινωνίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας Καρδαμπίκη Ι 1,Κοϊνης Α. 2 1 Λογοθεραπεύτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Εκπόνηση: ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Ε.Μ. 311 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πέτρος Σταματιάδης Φυσικοθεραπευτής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η χρήση της κλίμακας Barthel στο ΑΕΕ ως δείκτης βαρύτητας και επιβάρυνσης του νοσηλευτικού έργου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η χρήση της κλίμακας Barthel στο ΑΕΕ ως δείκτης βαρύτητας και επιβάρυνσης του νοσηλευτικού έργου. Σ.Ε.Υ.Π -Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η χρήση της κλίμακας Barthel στο ΑΕΕ ως δείκτης βαρύτητας και επιβάρυνσης του νοσηλευτικού έργου. Φοιτήτριες: Γούσιου Ειρήνη του Βασιλείου Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5

Περιεχόμενα. Πρόλογος...σελ. 5. Ευχαριστίες...σελ. 5 Περιεχόμενα Πρόλογος...σελ. 5 Ευχαριστίες...σελ. 5 1. Εισαγωγή και ορισμοί...σελ. 6 1.1. Παραπληγία...σελ. 6 1.2. Ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης...σελ. 7 1.3. Ανατομικά στοιχεία του νωτιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Παρουσίαση / Ανάλυση περιπτώσεων CASE STUDIES ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Περιστατικό 1 5 Περιστατικό 2 16 Περιστατικό 3 25 Περιστατικό 4 37 Παρουσίαση / Ανάλυση περιπτώσεων CASE STUDIES

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη

Εισηγήτρια: Φοιτήτρια: Α.Μ. 3528/07. Θεσσαλονίκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: Χρόνιος αυχενικός πόνος και αναπνοή Εισηγήτρια: Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων

Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Εισαγωγή στη φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση των μυοσκελετικών παθήσεων Βασιλική Σακελλάρη, M.Sc, Ph.D Διευθύντρια Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας Επικοινωνία: Βασιλική Σακελλάρη, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία

«Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία «Αναπτυξιακή Δυσπραξία» και Εργοθεραπεία ( Βιργινία Πολυμεροπούλου Εργοθεραπεύτρια) Τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφ αλο; Ο φλοιός του εγκεφάλου αποτελεί το μεγάλο σημαντικό χώρο του εγκεφάλου και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΥΦΛΩΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΗΞΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Πιλοτική Εφαρµογή του Αναλυτικού Προγράµµατος Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙAΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Κατατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΩΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ Επιμέλεια: ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Ε.Μ: 14652 Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Δήμητρα Αβραμούλη [ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΥ]

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Δήμητρα Αβραμούλη [ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΥ] 2011 Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Δήμητρα Αβραμούλη [ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΟΥ] 2 Σχεδιαστικά Προγράμματα Επίπλου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η κουζίνα 4 Η εξέλιξη της κουζίνας 4 Άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας

Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας 2009,37(1):27-33 Εργοθεραπευτικές οδηγίες για πρόληψη ατυχημάτων στο σπίτι ατόμων Γ ηλικίας Μ. Καραμπέτσου 1 Μ. Κοντομήτρου 2 1 Εργοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Κέντρου Εργοθεραπείας- Ψυχολογικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα