Athens 2010 Μαρία Α. Καρδάση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Athens 2010 Μαρία Α. Καρδάση"

Transcript

1 Athens 2010

2 Γλυκοζυλίωση Τα τελευταία χρόνια όληηπροσπάθειατης αισθητικής αποκατάστασης του γηρασμένου δέρματος αφορούσε κυρίως την αποκατάσταση της εξωγενούς γήρανσης φωτογήρανσης.

3 Τι γίνεται όμως με την ενδογενή γήρανση; Τι είναι η ενδογενής γήρανση; Η ενδογενής γήρανση αρχίζει συνήθως στα μέσα της τρίτης δεκαετίας της ζωής. Ελέγχεται από τα γονίδια και η ταχύτητα εμφάνισης διαφέρει από άτομο σε άτομο. Απεικονίζει την κατάσταση της υγείας μας, καθώς και τον τρόπο διατροφής και διαχείρισης των τροφών από τον οργανισμό μας.

4 Η ενδογενής γήρανση επιφέρει κυρίως αλλαγές στο δέρμα των περιοχών που προστατεύονται από το φως. Κύριος μηχανισμός της ενδογενούς γήρανσης είναι η γλυκοζυλίωση των ιστών. Σύμφωνα με το British Journal of Dermatology το 50% της γήρανσης οφείλεται στη γλυκοζυλίωση.

5 Γλυκοζυλίωση των ιστών Τι είναι η γλυκοζυλίωση των ιστών; Η γλυκοζυλίωση είναι μια φυσιολογική διαδικασία, κατά την οποία η γλυκόζη του αίματος προσκολλάται στις πρωτεΐνες του οργανισμού (αιμοσφαιρίνη, κολλαγόνο κ.α.). Οι πρωτεΐνες αυτές τροποποιούνται, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται νέα επιβλαβή μόρια, τα AGEs (Προχωρημένα Προϊόντα Γλυκοζυλίωσης).

6 Τελικά προϊόντα υψηλής μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης. Τα τελικά προϊόντα υψηλής μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης (AGEs) προέρχονται από τη μη ενζυμική γλυκοζυλίωση των πρωτεϊνών λιπιδίων και νουκλεϊνικών οξέων από τη γλυκόζη.

7 Τα μακρομόρια που έχουν υποστεί AGEs μετατροπές συσσωματώνονται λόγω των μεταξύ τους αντιδράσεων και δρουν ως ενεργείς παγίδες δεσμεύοντας πρωτεΐνες του πλάσματος και παρεμβαίνοντας στη φυσιολογική λειτουργία των ιστών.

8 Ειδικούς υποδοχείς AGEs έχουν τα μονοκύτταρα μακροφάγα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα Τ λεμφοκύτταρα, οι ινοβλάστες τα μεσαγγειακά κύτταρα και οι λείες μυϊκές ίνες.

9 Υπό φυσιολογικές συνθήκες η αλληλεπίδραση υποδοχέα AGES ενεργοποιεί έναν καταρράκτη κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων με σκοπό την αποικοδόμηση των πρωτεϊνών και την επισκευή των ιστών.

10 Σε παθολογικές καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, εξ αιτίας της υπεργλυκαιμίας, ο προαναφερόμενος καταρράκτης υπερλειτουργεί και οδηγεί στην υπερπλασία των ιστών.

11 Τα AGEs στο σακχαρώδη διαβήτη συμβάλλουν στην αιτιοπαθογένεια της αρτηριοσκλήρυνσης της νεφροπάθειας, της αμφιβληστροειδοπάθειας, της νευροπάθειας, στο σύνδρομο του διαβητικού χεριού και πιθανόν στην εμβρυοπάθεια.

12 Επιπλέον τα AGEs εμπλέκονται στις νόσους Alzheimer και Parkinson και στη διαδικασία της γήρανσης.

13 Το 1912, ο Maillard περιέγραψε το πρώτο στάδιο του μεταβολικού μονοπατιού των μη ενζυμικών γλυκοζυλιώσεων.

14 Σε αυτό το στάδιο που ονομάζεται αντίδραση Maillard, οι ελεύθερες αμινομάδες των μακρομορίων, όπως πρωτεϊνών, λιπιδίων και νουκλεϊνικών οξέων, αντιδρούν με τις αλδεϋδομάδες η κετονομάδες σακχάρων όπως η γλυκόζη.

15 Συγκεκριμένα για τις πρωτεΐνες το αμινοξύ λυσίνη είναι συνήθως εκείνο που αντιδρά με τη γλυκόζη. Η αντίδραση αυτή ονομάζεται γλυκοζυλίωση, είναι μη ενζυμική και μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων μόνο ωρών καταλήγει σε πλήρη χημική ισορροπία. Ταπροϊόντααυτούτου σταδίου ονομάζονται βάσεις Schiff.

16 Επειδή τα τελευταία είναι ασταθή μόρια, υπόκεινται σε διάφορες ενδομοριακές ανακατατάξεις που διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και καταλήγουν σε πιο σταθερά προϊόντα τα Amadori.

17 Στο τελευταίο στάδιο της αντίδρασης, τα πρόδρομα προϊόντα Amadori, τα οποία χαρακτηρίζονται ως προϊόντα πρώιμης μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης (early glycation products), οδηγούν στα τελικά προϊόντα υψηλής μη ενζυμικής γλυκοζυλίωσης (advanced glycated and products AGEs).

18 Τα τελευταία δημιουργούνται μέσα από τη σταδιακή μοριακή επαναδιευθέτηση, αφυδάτωση, συμπύκνωση και οξείδωση των προϊόντων Amadori.

19 To στάδιο αυτό είναι μη αντιστρεπτό και έχει μεγάλη χρονική διάρκεια. Από μήνες έως και χρόνια. Γι αυτό το λόγο τα μακρομόρια στα οποία παρατηρούνται αυτού του είδους οι μετατροπές είναι εκείνα με μεγάλο χρόνο όπως το κολλαγόνο. ημίσειας ζωής,

20 Απότοσημείοτου μεταβολικού μονοπατιού όπου τα προϊόντα Amadori υποβάλλονται στη διαδικασία μετατροπής τους σε AGEs και μετά, οι αντιδράσεις θεωρούνται ανεξάρτητες από τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα.

21 Τέλος τα AGEs εκ φύσεως έχουν την ικανότητα να αλλάζουν τις φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της περιοχής στην οποία δημιουργούνται αφού οδηγούν στο σχηματισμό πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων λόγω των μεταξύ τους αντιδράσεων.

22 Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, στην εξωκυττάρια ουσία, όπου τα AGEs, δημιουργώντας σωσσωματώματα μεταξύ των μορίων του κολλαγόνου, οδηγούν στην πάχυνση της βασικής μεμβράνης και στην παγίδευση πρωτεϊνών του πλάσματος, όπως οι λιποπρωτεΐνες LDL και οι IgE μέσω ομοιοπολικής σύνδεσης.

23 ΗσχέσητωνAGEs με την οξείδωση; ΗσχέσητωνAGEs με τις οξειδωτικές αντιδράσεις είναι άμεση, καθώς η δημιουργία τους παράγεται υπό οξειδωτικές συνθήκες (παρουσία στοιχείων μετάπτωσης ή ελευθέρων ριζών) ενώ ταυτόχρονα οι γλυκοζυλιώσεις συντελούν στην περαιτέρω παραγωγή ελευθέρων ριζών.

24 Έχει βρεθεί ότι οι γλυκοζυλιωμένες πρωτεΐνες παράγουν σχεδόν 50 φορές περισσότερες ελεύθερες ρίζες συγκριτικά με τις μη γλυκοζυλιωμένες ενώ η αλληλεπίδραση των AGEs με τα κύτταρα αυξάνει το οξειδωτικό stress.

25 Η υψηλή γλυκοζυλίωση των λιπών δημιουργείται σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση και με το χρόνο έκθεσης στη γλυκόζη και παρουσιάζει τις ίδιες ιδιότητες απορρόφησης και εκπομπής φθορισμού με τις υψηλά γλυκοζυμιωμένες πρωτεΐνες.

26 ΗμετατροπήτωνλιπώνσεAGEs δημιουργείται κατά τη χημική αντίδραση των φωσφολιπιδίων, που εμπεριέχουν στο μόριό τους πρωτοταγείς αμίνες, με τη γλυκόζη και οι αντιδράσεις αυτές προάγουν την οξειδωτική μετατροπή των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων που αποτελούν τα λίπη.

27 Μετατροπές σε AGEs μπορούν να υποστούν και τα μόρια του DNA κατά την αντίδραση της γλυκόζης με την αμινομάδα των νουκλεοτιδίων.

28 Θεωρείται ότι η υψηλή γλυκοζυλίωση του DNA μπορεί να επιδράσει στο μεταβολισμό του μακρομορίου, είτε προκαλώντας επιτάχυνση στη δημιουργία μεταλλάξεων και θραύσεων, είτε αδρανοποιώντας τους μηχανισμούς της επισκευής, είτε τέλος δημιουργώντας τα συμπλέγματα του DNA με τις εν τόπω ιστόνες.

29 Η γουανίνη είναι η βάση του DNA που κυρίως αντιδρά με τη γλυκόζη.

30 Εξωγενής μη ενζυμική γλυκοζυλίωση Ονομάζεται και διαιτιτική ενζυμική γλυκοζυλίωση. Πρόκειται για τη δημιουργία AGEs όταν θερμαίνονται πρωτεΐνες ή λίπη με σάκχαρα σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 120 ο C.

31 Πολλές φορές όμως έχει παρατηρηθεί δημιουργία AGEs και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες όταν παρατείνεται ο χρόνος έκθεσης των πρωτεϊνών ή των λιπών στη θερμοκρασία.

32 Τα παρασκευασμένα AGEs απορροφώνται από τον οργανισμό δια μέσου της διαδικασίας της πέψης.

33 Τα τελευταία 50 χρόνια οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν χρωστικές (καραμελοχρώματα) ενισχυτές γεύσης για να προσδώσουν ρόδινο ή καφέ χρώμα στα τρόφιμα και να βελτιώσουν τη γεύση τους.

34 Τρόφιμα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε AGEs θεωρούνται τα Dunuts, μαριναρισμένα ψητά, κρέατα στα κάρβουνα, cakes κ.λ.π.

35 Τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η μη ενζυμική γλυκοζυλίωση έχει πιθανά συμμετοχή στη δημιουργία του ισχυρού καρκινογόνου acrilamide.

36 Υπάρχει τρόπος να την προλάβουμε ή να την επιβραδύνουμε; Η γλυκοζυλιώση προλαμβάνεται : -Μειωμένη λήψη ζάχαρης και λευκού αλευριού στο 10% των ημερησίως προσλαβανόμενων υδατανθράκων - Λήψη 1mg βιταμίνης Β1 Β6 ημερησίως, Λήψη καρνοσίνης 1gr ημερησίως - Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ξηρών καρπών, τροφών που εμποδίζουν την προσκόλληση της γλυκόζης στις πρωτεΐνες του οργανισμού μας. - Λήψη αντιοξειδωτικών.

37 Καρνοσίνη Η Καρνοσίνη είναι φυσικό συστατικό του οργανισμού μας, που υπάρχει στους μύες και στον εγκέφαλο και έχει αντιγλυκοζυλιωτικές ιδιότητες. Αντιδρά με τα σάκχαρα πρίν αυτά προσκολληθούν στις ίνες κολλαγόνου καιελαστίνηςκαιδημιουργεί γλυκοζυλιωμένη καρσοσίνη, η οποία δεν είναι τοξική και μπορεί να αποβληθεί εύκολα.

38 Επίλογος «Πες μου τι τρώς να σου πω ποιος είσαι»

39 Όταν διατύπωνε αυτή τη ρήση το 1825 ο γάλλος φιλόσοφος και γαστρονόμος Jean Anthelme Brillat Savarin (Ζαν Ανθέλμ Μπριγιά Σαβαρέν), ο οποίος θεωρείται πατέρας της χαμηλής σε υδατάνθρακες δίαιτας, δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο επίκαιρος.

40 Καθώς και το ακρωνύμιο AGEs (Advanced Clycahion Εnd Products) δεν θα μπορούσε να είναι πιο επιτυχημένο, αφού σημαίνει ηλικία στην αγγλική.

41 Ευχαριστώ πολύ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Στην τεχνολογία των καλλυντικών είναι απαραίτητη η χρήση διαφόρων οργανικών ενώσεων, για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων. Μερικές από τις ουσίες αυτές όπως είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ + ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑ ΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ Γλυκοζυλίωση και δυο φυσιολογικά φαινόµενα που σχετίζονται µε 1 ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗ Η «ΚΑΡΑΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΑΝΘΙΑ & ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΣΗΤΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΘΕΜΑ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΞΕΡΩ ΤΙ ΤΡΩΩ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013/1Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Ο Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 1 Στόχοι ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 1. Να εξετάσουμε τις βασικές αρχές του μεταβολισμού των μακροθρεπτικών συστατικών.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ»

«ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΥΤΙΔΩΝ» ΜΙΧΑΕΛΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Δρ. Μαρία Μπουγουλιά. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος

Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη. Δρ. Μαρία Μπουγουλιά. Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Διατροφικές επιλογές στο Σακχαρώδη Διαβήτη Δρ. Μαρία Μπουγουλιά Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος Diabetes + Obesity = Diabesity Διαβήτης + Παχυσαρκία = Επιδηµία της δεκαετίας του 1990 Η δίαιτα και η άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί 22 ο Συνέδριο ΔΕΚΕ, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2008 Αθηροθρόμβωση και σακχαρώδης διαβήτης. Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Γεώργιος Γιαννόγλου Καθηγητής Καρδιολογίας Ο σακχαρώδης διαβήτης θεωρείται από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και δέρμα ανάλογα με τα στάδια ζωής του ανθρώπου

Διατροφή και δέρμα ανάλογα με τα στάδια ζωής του ανθρώπου ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατροφή και δέρμα ανάλογα με τα στάδια ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ & ΟΜΟΡΦΙΑ

ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ & ΟΜΟΡΦΙΑ ΟΞΕΙ ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ & ΟΜΟΡΦΙΑ Εισαγωγή Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την ίδια την ζωή. Γνωρίζετε όµως ότι επίσης µπορεί να αποβεί και επικίνδυνο για τη υγεία µας;? Αυτή θα µπορούσαµε να την αποκαλέσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της διατροφής

Ο ρόλος της διατροφής 15 Ο ρόλος της διατροφής Ι.-Α. ΒΑΤΑΛΑΣ 1, Λ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 2 1 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 2 Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιμελήτρια Β ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» Ο ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: Σ.Ε.Υ.Π. Τµήµα: Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΑΚΧΑΡΩ ΗΣ ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΗΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΡΕ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr. Ο καφές και οι επιδράσεις του στο ήπαρ. Διατροφή και υγεία των αγγείων. 5 τρόποι να μειώσετε τα «κακά» λιπαρά

Διατροφή. www.eligast.gr. Ο καφές και οι επιδράσεις του στο ήπαρ. Διατροφή και υγεία των αγγείων. 5 τρόποι να μειώσετε τα «κακά» λιπαρά ΑΝΟΙΞΗ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 69 / 13 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ο καφές και οι επιδράσεις του στο ήπαρ Διατροφή και υγεία των αγγείων 5 τρόποι να μειώσετε τα «κακά» λιπαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Μελέτη του νευροπροστατευτικού νευροστεροειδούς BNN 50 σε φυσιολογικούς και παρκινσονικούς (weaver) μύες σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ. 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. 1.2 Ποιες είναι οι υπερτροφές.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ. 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. 1.2 Ποιες είναι οι υπερτροφές. ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 1. Γενικά για τις υπερτροφές. 1.1 Τι είναι οι υπερτροφές. Ως «υπερτροφές» (superfoods) χαρακτηρίζονται οι τροφές που περιέχουν πολύ περισσότερα θρεπτικά συστατικά σε σύγκριση με άλλες, συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης

Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15. Ιωάννης Ρούσσης Διαφάνειες Παραδόσεων Χημείας Τροφίμων 2014-15 Ενότητα Α Εισαγωγή στη Χημεία Τροφίμων, Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα Β Συστατικά των Τροφίμων Ενότητα Γ Χημεία των διαφόρων Τροφίμων Ενότητα Δ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων.

Στη Χημεία Τροφίμων με την ευρεία θεώρηση περιλαμβάνονται η Ανάλυση Τροφίμων, η Βιοχημεία Τροφίμων και η Φυσικοχημεία Τροφίμων. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στοιχεία παραδόσεων Τα παρόντα είναι στοιχεία παραδόσεων για το μάθημα Χημεία Τροφίμων, 2013-14. Δεν συνιστούν σημειώσεις, αλλά απλά είναι αποτέλεσμα πρώτης επεξεργασίας. Αφορούν την ύλη της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Εργαστήριο Χημείας-Βιοχημείας- Φυσικοχημείας Τροφίμων «Συγκριτική μελέτη αντιοξειδωτικής δράσης αφεψημάτων από Ελληνικά βότανα in vitro»

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Επίδραση και αντιμετώπιση οξειδωτικού στρες στο δέρμα...4 Γήρανση του Δέρματος από το Περιβάλλον και Αντιμετώπισή της... 10 Φαρμακείο: Τραύματα Δέρματος - Πρώτες Βοήθειες... 19 Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ:ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΓΚΕΡΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΤΕ.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ της Διατροφής και διαιτολογίας Dr. Θωμαή Καραγκιόζογλου - Λαμπούδη έτος 2001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατροφή είναι έννοια συνυφασµένη µε την επιβίωση των ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να προληφθούµε και να τους αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως το θέµα αυτό έχει απήχηση σε κάθε άνθρωπο

Έτσι µόνο θα µπορέσουµε να προληφθούµε και να τους αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εποµένως το θέµα αυτό έχει απήχηση σε κάθε άνθρωπο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΕΡΜΑ ΟΜΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ... 4 Η ΕΠΙ ΕΡΜΙ Α...... 6 ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ... 8 ΤΟ ΧΟΡΙΟ...... 9 Η ΧΟΡΙΟ-ΕΠΙ ΕΡΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας την µακροζωία

Αναζητώντας την µακροζωία Αναζητώντας την µακροζωία Βασίλης Παπαγεωργίου Τοµέας Χηµείας, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ερωτήµατα όπως: τι είναι γήρας; υπάρχει µέγιστο βιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης.

σήμερα και είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μυστικά μακροζωίας των ντόπιων κατοίκων της Κρήτης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ίσως μια από τις μεγαλύτερες κληρονομιές της χώρας μας είναι η διατροφή της. Στην κορυφή όλων των διατροφικών συνηθειών είναι η αποκαλούμενη παγκοσμίως Μεσογειακή διατροφή. Η συνειδητοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ιωάννης Ρούσσης Καθηγητής ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 1 ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Το μάθημα ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής

Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Metabolism and Oxidosis Μεταβολισμός και οξείδωση, ένα από τα μυστικά της ζωής Δημήτριος Ζ. Ψυρρόπουλος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς»

Διαβάστε περισσότερα

MAΓEIPEMA ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Το μαγείρεμα είναι μια πανάρχαια διεργασία, που η ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων. Πιστεύεται ότι αρχικά η διεργασία

MAΓEIPEMA ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Το μαγείρεμα είναι μια πανάρχαια διεργασία, που η ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων. Πιστεύεται ότι αρχικά η διεργασία MAΓEIPEMA ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ Το μαγείρεμα είναι μια πανάρχαια διεργασία, που η ιστορία του χάνεται στο βάθος των αιώνων. Πιστεύεται ότι αρχικά η διεργασία αυτή περιλάμβανε κατεργασία της τροφής σε γυμνή φλόγα,

Διαβάστε περισσότερα