Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας"

Transcript

1 Manitowoc Παρασκευαστής πάγου για τοποθέτηση κάτω από τον πάγκο Μοντέλα U Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Το εγχειρίδιο ενημερώνεται μόλις εκδίδονται νέες πληροφορίες και κυκλοφορούν νέα μοντέλα. Για να δείτε το πιο πρόσφατα ενημερωμένο εγχειρίδιο, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση Ο #1 παρασκευαστής πάγου της Αμερικής όσον αφορά τις πωλήσεις Κωδικός είδους TUC119 12/13

2 Προτού προχωρήσετε, διαβάστε τις επισημάνσεις που ακολουθούν:! Προσοχη Η κατάλληλη εγκατάσταση, φροντίδα και συντήρηση παίζουν ουσιώδη ρόλο για την επίτευξη άριστων επιδόσεων και απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού σας. Αν θέλετε να βρείτε ενημερωμένες εκδόσεις και μεταφράσεις του εγχειριδίου ή να μάθετε τα στοιχεία επικοινωνίας αντιπροσώπων συντήρησης στην περιοχή σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση Σημαντικο Η εγγύηση δεν καλύπτει τις συνήθεις ρυθμίσεις και διαδικασίες εργασιών συντήρησης που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Ο εξοπλισμός περιέχει ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης και φορτίο ψυκτικού μέσου. Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευών πρέπει να εκτελούνται από κατάλληλα καταρτισμένους τεχνικούς που έχουν επίγνωση των κινδύνων κατά την ενασχόληση με ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης και ψυκτικό μέσο υπό πίεση. Ο τεχνικός πρέπει επίσης να είναι πιστοποιημένος για τη διαχείριση του κατάλληλου ψυκτικού μέσου και την εκτέλεση των διαδικασιών συντήρησης. Κατά την εκτέλεση εργασιών στον συγκεκριμένο εξοπλισμό πρέπει να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες κλειδώματος και σήμανσης. Μη θέτετε σε λειτουργία τον εξοπλισμό αν έχει χρησιμοποιηθεί με κακό ή εσφαλμένο τρόπο, αν είναι εγκαταλειμμένος ή κατεστραμμένος ή αν έχει υποστεί μεταβολές/τροποποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η συγκεκριμένη συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή χωρίς πείρα και γνώσεις, εκτός αν κατά τη χρήση της συσκευής επιβλέπονται από άτομο που έχει την ευθύνη για την ασφάλειά τους. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Προτού προχωρήσετε, διαβάστε τις επισημάνσεις που ακολουθούν: ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο προτού προχωρήσετε στη λειτουργία, στην εγκατάσταση ή σε εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές, τραυματισμός ή και θάνατος. Ακολουθήστε τις εξής προειδοποιήσεις: 1. ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο προτού προχωρήσετε στη λειτουργία, στην εγκατάσταση ή σε εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού. 2. Για να αποφύγετε την ανατροπή του εξοπλισμού και/ή τραυματισμούς, κατά τη μετακίνηση ή τη μετεγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιείτε ανυψωτική διάταξη και/ή να συμμετέχουν δύο ή περισσότερα άτομα τα οποία έχουν επίγνωση των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά την ανύψωση και τη μετακίνηση. 3. Ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού έχει την ευθύνη να πραγματοποιεί αξιολόγηση κινδύνων στον εξοπλισμό ατομικής προστασίας για να διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής προστασία στη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. 4. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές ή παρελκόμενα που διαφέρουν από όσα παρέχει η Manitowoc για το μοντέλο του παρασκευαστή πάγου που διαθέτετε. 5. Πρέπει να προσέχετε ώστε να μην πάθει ζημιά το κύκλωμα ψύξης κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή της μονάδας. 6. Μην αποθηκεύετε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά στη συγκεκριμένη ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. 7. Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, όλα τα καλύμματα και τα πλαίσια πρόσβασης πρέπει να είναι στη θέση τους και ασφαλισμένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 8. Μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού ή τα ανοίγματα του μηχανήματος. 9. Μην εκτοξεύετε νερό για να καθαρίσετε τον εξοπλισμό. 10. Σκουπίστε το νερό ή τον πάγο που μπορεί να έχει πέσει στον πάγκο ή στο δάπεδο για να αποσοβήσετε τον κίνδυνο τραυματισμών. Μετά την εκτέλεση διαδικασιών καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευών πρέπει πάντοτε να επιθεωρείτε τον εξοπλισμό για να ελέγξετε μήπως υπάρχουν διαρροές.

3 Αριθμοί μοντέλων Το εγχειρίδιο καλύπτει τα εξής μοντέλα: Αυτοδύναμα αερόψυκτα UD0140A UD0140AE UY0140A Θέση του παρασκευαστή πάγου Αυτοδύναμα υδρόψυκτα UD0140W UD0140WE UY0140W UY0140AE UY0140WE UR0140A -- UR0140AE -- UD0190A -- UD0190AE -- UY0190A -- UY0190AE -- UR0190A -- UR0190AE -- UD0240A UD0240W UD0240AE UD0240WE UY0240A UY0240W UY0240AE UY0240WE UR0240A -- UR0240AE -- UD0310A UD0310W UD0310AE UD0310WE UY0310A UY0310W UY0310AE UY0310WE UR0310A -- UR0310AE -- Η θέση που επιλέγετε για τον παρασκευαστή πάγου πρέπει να πληροί τα κριτήρια που ακολουθούν. Αν δεν πληρούνται ορισμένα από τα κριτήρια αυτά, επιλέξτε άλλη θέση. Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο. Στο σημείο τοποθέτησης δεν πρέπει να υπάρχουν αερομεταφερόμενοι και άλλου είδους ρύποι. Η θερμοκρασία του αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 C (40 F), αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 43 C (110 F). Το μηχάνημα δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο κοντά σε εξοπλισμό που παράγει θερμότητα ούτε άμεσα εκτεθειμένο στο φως του ήλιου. Το σημείο τοποθέτησης πρέπει να μπορεί να στηρίξει τον παρασκευαστή πάγου και έναν κάδο γεμάτο με πάγο. Στην πίσω πλευρά του παρασκευαστή πάγου πρέπει να υπάρχει επαρκές διάκενο για τις συνδέσεις νερού, αποστράγγισης και ηλεκτρολογικών. Στο σημείο τοποθέτησης δεν πρέπει να εμποδίζεται η ροή του αέρα μέσα ή γύρω από τον παρασκευαστή πάγου (η ροή του αέρα, δηλαδή η είσοδος και η έξοδός του, στον συμπυκνωτή επιτελείται στην μπροστινή πλευρά). Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για να δείτε τις απαιτήσεις σχετικά με τα διάκενα. Το σημείο τοποθέτησης δεν πρέπει να είναι κοντά σε απορρίμματα ή άλλους ρύπους. Ο παρασκευαστής πάγου πρέπει να στηρίζεται σε πόδια ή στο δάπεδο αφού στεγανοποιηθεί η βάση του. Προτού στεγανοποιήσετε τη βάση του παρασκευαστή πάγου στο δάπεδο, πρέπει να αφαιρέσετε τους λαστιχένιους προφυλακτήρες που θα βρείτε στην κάτω πλευρά του. Πάνω πλευρά/ Πλαϊνά Πίσω πλευρά Αυτοδύναμα αερόψυκτα 127 χιλιοστά (5 ίντσες) 127 χιλιοστά (5 ίντσες) Αυτοδύναμα υδρόψυκτα 127 χιλιοστά (5 ίντσες) 127 χιλιοστά (5 ίντσες) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο παρασκευαστής πάγου μπορεί να εντοιχιστεί σε ερμάριο. εν απαιτούνται ελάχιστα διάκενα για την επάνω ή τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του παρασκευαστή πάγου. Οι παρατιθέμενες τιμές συνιστώνται μόνο για την αποδοτική λειτουργία του και για τις εργασίες συντήρησης.! Προσοχη Ο παρασκευαστής πάγου πρέπει να είναι προστατευμένος αν πρόκειται να μείνει εκτεθειμένος σε θερμοκρασία κάτω από 0 C (32 F). Η εγγύηση δεν καλύπτει ενδεχόμενη βλάβη του μηχανήματος λόγω έκθεσης σε θερμοκρασία παγετού. Κωδικός είδους TUC119 12/13 3

4 Ηλεκτρικές συνδέσεις Όλες οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ανάλογους τοπικούς, νομαρχιακούς και εθνικούς κώδικες. Ο εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί μόνο με τον τύπο ηλεκτρικού ρεύματος που υποδεικνύεται στην πινακίδα με τις προδιαγραφές. Ο παρασκευαστής πάγου πρέπει να είναι γειωμένος σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κώδικες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εργασιών. ΤΆΣΗ Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση τάσης είναι ±10% της ονομαστικής τάσης κατά την εκκίνηση (όταν το ηλεκτρικό φορτίο είναι το ανώτατο) που υποδεικνύεται στην πινακίδα η οποία αναφέρει το μοντέλο/τον σειριακό αριθμό του παρασκευαστή πάγου. ΑΣΦΑΛΕΙΟ ΙΑΚΌΠΤΗΣ/ ΙΑΚΌΠΤΗΣ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ Κάθε παρασκευαστής πάγου πρέπει να διαθέτει χωριστό ασφαλειοδιακόπτη/διακόπτη κυκλώματος. Αν χαλάσει το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αναθέσετε την αντικατάστασή του σε αντιπρόσωπο συντήρησης ή παρόμοια ειδικευμένο τεχνικό χωρίς να θέσετε ξανά σε λειτουργία τον εξοπλισμό. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΏΝ ΣΥΝ ΈΣΕΩΝ Παρασκευαστής πάγου U140 U190 U240 U310 Τάση/ Φάση/ Κύκλος Αερόψυκτος Μέγιστος ασφαλειοδιακόπτης/ ιακόπτης κυκλώματος Συνολική ένταση σε αμπέρ Υδρόψυκτος Μέγιστος ασφαλειοδιακόπτης/ ιακόπτης κυκλώματος Συνολική ένταση σε αμπέρ 115/1/ ,0 15 5, /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ , /1/ ,0 15 6, /1/ ,0 15 3,0 230/1/ ,0 15 3,0 115/1/ , , /1/ ,5 15 4,0 230/1/ , Κωδικός είδους TUC119 12/13

5 Αγωγοί παροχής νερού/αποστράγγισης ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ Λόγω των τοπικών συνθηκών μπορεί να απαιτείται επεξεργασία του νερού για να αποτραπεί η επικάθιση αλάτων και η δημιουργία ιζήματος στο φίλτρο, να φύγει η μυρωδιά του χλωρίου και να βελτιωθούν η γεύση και η καθαρότητα του πάγου.! Προσοχη Οι υδραυλικές σωληνώσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τους νομαρχιακούς και τοπικούς κώδικες. Για την παρασκευή πάγου, πρέπει να συνδέσετε τον εξοπλισμό σας μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. ΓΡΑΜΜΈΣ ΕΙΣΌ ΟΥ ΝΕΡΟΎ Για την εγκατάσταση των γραμμών εισόδου του νερού, ακολουθήστε τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες: εν πρέπει να συνδέσετε τον παρασκευαστή πάγου με παροχή ζεστού νερού. Ελέγξτε αν λειτουργούν όλες οι βαλβίδες περιορισμού της ροής ζεστού νερού που είναι εγκατεστημένες για άλλες συσκευές. (Ελέγξτε τις βαλβίδες σε βρύσες νεροχυτών, πλυντήρια πιάτων κ.λπ.) Αν η πίεση του νερού υπερβαίνει την ανώτατη συνιστώμενη τιμή των 551,5 kpa (80 psig), προμηθευτείτε έναν ρυθμιστή της πίεσης του νερού από τον διανομέα της Manitowoc στην περιοχή σας. Εγκαταστήστε βαλβίδα και ρακόρ διακοπής της ροής και στη γραμμή νερού για παρασκευή πάγου και στη γραμμή νερού για τον συμπυκνωτή. Μονώστε τις γραμμές εισόδου του νερού για να αποφευχθεί η συμπύκνωση. ΣΥΝ ΈΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ Κατά την εγκατάσταση σωλήνων αποστράγγισης για να αποφύγετε την επιστροφή του νερού αποστράγγισης μέσα στον παρασκευαστή πάγου και τον κάδο αποθήκευσης, ακολουθήστε τις εξής κατευθυντήριες οδηγίες: Οι γραμμές αποστράγγισης πρέπει να έχουν καθοδική κλίση 2,5 εκατοστών ανά μέτρο (1,5 ίντσας ανά 5 πόδια) και δεν πρέπει να δημιουργούν παγίδες. Η οπή απορροής στο δάπεδο πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να συλλέγει τα υγρά από όλους τους αγωγούς αποστράγγισης. Ο κάδος και ο υδρόψυκτος συμπυκνωτής πρέπει να έχουν χωριστές γραμμές αποστράγγισης. Μονώστε τες για να αποφευχθεί η συμπύκνωση. Ανοίξτε κανάλι εξαερισμού στον αγωγό αποστράγγισης του παρασκευαστή πάγου. Στα υδρόψυκτα μοντέλα δεν απαιτείται εξαερισμός της γραμμής αποστράγγισης του συμπυκνωτή. ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΠΎΡΓΩΝ ΨΎΞΗΣ (Υδρόψυκτα μοντέλα) Για την εγκατάσταση πύργων ψύξης δεν απαιτείται τροποποίηση του παρασκευαστή πάγου. Η βαλβίδα ρύθμισης του νερού για τον συμπυκνωτή συνεχίζει να ελέγχει την πίεση εκκένωσης του συστήματος ψύξης. Όταν χρησιμοποιείτε πύργο ψύξης πάνω σε παρασκευαστή πάγου, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τις τιμές απαγωγής της θερμότητας και πτώσης της πίεσης μέσω του συμπυκνωτή και των βαλβίδων νερού (στην είσοδο και την έξοδο). Η θερμοκρασία του νερού που μπαίνει στον συμπυκνωτή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 32 C (90 F). Η ροή του νερού μέσα από τον συμπυκνωτή δεν πρέπει να ξεπερνά τα 19 λίτρα (5 γαλόνια) το λεπτό. Αφήστε να υπάρχει πτώση πίεσης 48 kpa (7 psi) μεταξύ της εισόδου νερού του συμπυκνωτή και της εξόδου του παρασκευαστή πάγου. Η θερμοκρασία του νερού που βγαίνει από τον συμπυκνωτή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 43 C (110 F). Κωδικός είδους TUC119 12/13 5

6 Καθορισμός μεγέθους/συνδέσεις παροχής νερού και γραμμών αποστράγγισης Θέση Είσοδος νερού για παρασκευή πάγου Είσοδος νερού συμπυκνωτή Αποστράγγιση νερού συμπυκνωτή Αποστράγγιση κάδου Θερμοκρασία νερού 4 C (40 F) ελάχ. 32 C (90 F) μέγ. 4 C (40 F) ελάχ. 32 C (90 F) μέγ. Πίεση νερού Ελάχ. 137,9 kpa (20 psi) Μέγ. 551,5 kpa (80 psi) Ελάχ. 137,9 kpa (20 psi) Μέγ. 1034,2 kpa (150 psi) Ρακόρ παρασκευαστή πάγου Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/8 της ίντσας Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 3/8 της ίντσας Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 της ίντσας Θηλυκό σπείρωμα σωλήνα 1/2 της ίντσας Μέγεθος σωληνώσεων ως το ρακόρ του παρασκευαστή πάγου Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 3/8 της ίντσας (9,5 χιλιοστά) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 3/8 της ίντσας (9,5 χιλιοστά) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 1/2 της ίντσας (12,7 χιλιοστά) Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος 1/2 της ίντσας (12,7 χιλιοστά) ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΤΆΘΜΗΣ ΝΕΡΟΎ Μπορείτε να δώσετε στη στάθμη νερού τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις. 1. Τραβήξτε προς τα μπρος την κάτω πλευρά του υποστηρίγματος ωσότου αποδεσμευτεί από τη γλωττίδα. 2. Φέρτε συρτά το υποστήριγμα πάνω από την επιθυμητή γλωττίδα και αποδεσμεύστε το. Η κεντρική θέση είναι η κανονική εργοστασιακή ρύθμιση. Για να αυξήσετε το πάχος της γέφυρας, ανεβάστε τη στάθμη του νερού. Για να μειώσετε το πάχος της γέφυρας, κατεβάστε τη στάθμη του νερού. ΣΥΝ ΈΣΕΙΣ ΝΕΡΟΎ/ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ A. Είσοδος πόσιμου νερού B. Αποστράγγιση C. Είσοδος νερού συμπυκνωτή - (μόνο σε υδρόψυκτα μοντέλα) D. Έξοδος νερού συμπυκνωτή - (μόνο σε υδρόψυκτα μοντέλα) Γ Α Β Μεγαλύτερο πάχος γέφυρας Εργοστασιακή προεπιλεγμένη ρύθμιση Μικρότερο πάχος γέφυρας 6 Κωδικός είδους TUC119 12/13

7 Πριν από την έναρξη λειτουργίας του παρασκευαστή πάγου Όλοι οι παρασκευαστές πάγου της Manitowoc τίθενται σε λειτουργία και ρυθμίζονται στο εργοστάσιο προτού σταλούν στον πελάτη. Κανονικά, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις στα μηχανήματα που εγκαθιστάτε για πρώτη φορά. Για να διασφαλίσετε την ενδεδειγμένη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργικοί έλεγχοι» του παρόντος εγχειριδίου. Ο ιδιοκτήτης/χειριστής έχει την ευθύνη να θέσει το μηχάνημα σε λειτουργία και να ολοκληρώσει τους ελέγχους για την ορθή λειτουργία του. Η εγγύηση δεν καλύπτει ρυθμίσεις και διαδικασίες εργασιών συντήρησης που περιγράφει το παρόν εγχειρίδιο. Λίστα ελέγχου κατά την εγκατάσταση Ο παρασκευαστής πάγου είναι σε οριζόντια θέση; Έχουν αφαιρεθεί όλα τα υλικά της εσωτερικής συσκευασίας; Έχουν γίνει όλες οι συνδέσεις ηλεκτρολογικών και νερού; Έγινε δοκιμή και έλεγχος της τάσης του παρεχόμενου ρεύματος έναντι της ονομαστικής τιμής της που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων; Γύρω από τον παρασκευαστή πάγου υπάρχει το διάκενο που ενδείκνυται για την κυκλοφορία του αέρα; Η γείωση του παρασκευαστή πάγου και η πολικότητα είναι σωστές; Η εγκατάσταση του παρασκευαστή πάγου έχει γίνει σε χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα παραμείνει μεταξύ 4 C και 43 C (40 F και 110 F); Η εγκατάσταση του παρασκευαστή πάγου έχει γίνει σε χώρο όπου η θερμοκρασία του εισερχόμενου νερού θα παραμείνει μεταξύ 4 C και 32 C (40 F και 90 F); Υπάρχει χωριστή γραμμή αποστράγγισης για τον υδρόψυκτο συμπυκνωτή; Υπάρχει χωριστή γραμμή αποστράγγισης για τον κάδο; Υπάρχει κανάλι εξαερισμού στον αγωγό αποστράγγισης του παρασκευαστή πάγου; Είναι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια μακριά από τις γραμμές ψύξης και τον κινούμενο εξοπλισμό; Ο κάτοχος/χειριστής έχει λάβει οδηγίες για τις εργασίες συντήρησης και τη χρήση του καθαριστικού και του απολυμαντικού της Manitowoc; Ο κάτοχος/χειριστής έχει συμπληρώσει την κάρτα καταχώρησης της εγγύησης; Έχει γίνει απολύμανση του παρασκευαστή πάγου και του κάδου; Έχετε πιέσει το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης; Κωδικός είδους TUC119 12/13 7

8 Χαρακτηριστικά στον πίνακα ελέγχου Ο πίνακας ελέγχου προσφέρει μια σειρά από πιεζόμενα κουμπιά για να ελέγχετε τη λειτουργία του παρασκευαστή πάγου και να βλέπετε την κατάστασή της. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση - Μπλε χρώμα = Το μηχάνημα λειτουργεί. Απενεργοποίηση = Το μηχάνημα είναι σβηστό. Καθυστέρηση - Μπλε χρώμα = Η λειτουργία καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποίηση = Η λειτουργία καθυστέρησης είναι απενεργοποιημένη. Καθαρισμός - Κίτρινο χρώμα = Εκτελείται κύκλος καθαρισμού. Απενεργοποίηση = Ο καθαρισμός είναι απενεργοποιημένος. Γεμάτος κάδος - Μπλε χρώμα = Ο κάδος είναι γεμάτος. Απενεργοποίηση = Ο κάδος δεν είναι γεμάτος. Εργασίες συντήρησης - Κόκκινο χρώμα = Χρειάζεται να γίνουν εργασίες συντήρησης. Απενεργοποίηση = εν χρειάζεται να γίνουν εργασίες συντήρησης. ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χρησιμοποιείται για την έναρξη και τη διακοπή της παρασκευής πάγου. Η μπλε λυχνία υποδεικνύει αν ο παρασκευαστής πάγου εκτελεί τη λειτουργία παρασκευής πάγου (η λυχνία ανάβει) ή είναι απενεργοποιημένος (η λυχνία είναι σβηστή). ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ Αν πιέσετε το κουμπί καθυστέρησης, θα αρχίσει μια περίοδος καθυστέρησης. Ο παρασκευαστής πάγου θα τελειώσει τον κύκλο ψύξης και τον κύκλο συγκομιδής και ύστερα θα αρχίσει η περίοδος καθυστέρησης. Αν πιέσετε το κουμπί μία φορά, θα αρχίσει μια 4ωρη περίοδος καθυστέρησης. Αν πιέσετε το κουμπί δύο φορές, θα αρχίσει μια 12ωρη περίοδος καθυστέρησης. Αν πιέσετε το κουμπί τρεις φορές, θα αρχίσει μια 24ωρη περίοδος καθυστέρησης. Αν πιέσετε το κουμπί τέσσερις φορές, θα ακυρωθούν οι περίοδοι καθυστέρησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίοδος καθυστέρησης θα ακυρωθεί αν διακοπεί η παροχή ρεύματος προς τον παρασκευαστή πάγου. Όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, ο παρασκευαστής πάγου θα ξεκινήσει έναν κύκλο παρασκευής πάγου. ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ Αν πιέσετε το κουμπί καθαρισμού επί 3 δευτερόλεπτα, θα αρχίσει ένας κύκλος καθαρισμού. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού, ο παρασκευαστής πάγου θα ξεκινήσει αυτόματα έναν κύκλο παρασκευής πάγου. Αν πιέσετε ξανά το κουμπί καθαρισμού το πολύ 45 δευτερόλεπτα αφότου αρχίσει ο κύκλος καθαρισμού, ο κύκλος θα ματαιωθεί. Αν πιέσετε το κουμπί καθαρισμού ύστερα από 45 δευτερόλεπτα στη διάρκεια του κύκλου καθαρισμού, η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα απενεργοποιηθεί και ο παρασκευαστής πάγου θα πάψει να λειτουργεί μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού. Αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, ο κύκλος καθαρισμού θα διακοπεί προσωρινά. Η ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα αναβοσβήσει για να υποδείξει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Αν πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης, ο κύκλος καθαρισμού θα συνεχιστεί από το σημείο που διακόπηκε. ΓΕΜΆΤΟΣ ΚΆ ΟΣ Η λυχνία γεμάτου κάδου ενεργοποιείται όταν γεμίσει ο κάδος ή απενεργοποιείται αν ο κάδος δεν είναι γεμάτος. ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Η λυχνία εργασιών συντήρησης υποδεικνύει ότι το μηχάνημα απαιτεί την προσοχή σας. 8 Κωδικός είδους TUC119 12/13

9 Ακολουθία λειτουργίας για την παρασκευή πάγου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να θέσετε σε λειτουργία τον παρασκευαστή πάγου, πρέπει πρώτα να πιέσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και να κλείσετε το διάφραγμα του πάγου. Κύκλος καθαρισμού νερού Ο παρασκευαστής πάγου αδειάζει όσο νερό απομένει στη λεκάνη του νερού και το ρίχνει στον αγωγό αποστράγγισης. Κύκλος ψύξης Πρόψυξη - Προτού αρχίσει να ρέει το νερό πάνω από τον εξατμιστήρα, το σύστημα ψύξης τον καταψύχει. Η βαλβίδα εισόδου νερού ενεργοποιείται στη διάρκεια της πρόψυξης και παραμένει ενεργοποιημένη ωσότου καλυφθούν οι απαιτήσεις του διακόπτη του φλοτέρ. Ψύξη - Το νερό που ρέει σε κάθε σημείο του εξατμιστήρα παγώνει και συσσωρεύει πάγο πάνω στον εξατμιστήρα. Αφού σχηματιστεί μια στρώση πάγου, ο διακόπτης του φλοτέρ που ανιχνεύει το πάχος του πάγου δίνει σήμα στον πίνακα ελέγχου για να αρχίσει ένας κύκλος συγκομιδής. Κύκλος συγκομιδής Όσο νερό απομένει φεύγει και πέφτει μέσα στον αγωγό αποστράγγισης καθώς το ψυκτικό αέριο θερμαίνει τον εξατμιστήρα. Όταν θερμανθεί ο εξατμιστήρας, η στρώση των κύβων γλιστρά, βγαίνει από τον εξατμιστήρα και μπαίνει στον κάδο αποθήκευσης. Αν πέσουν όλοι οι κύβοι που βρίσκονται πίσω από το διάφραγμα του πάγου, ο παρασκευαστής πάγου ξεκινά νέο κύκλο ψύξης. Κύκλος γεμάτου κάδου Αν το διάφραγμα του πάγου μείνει ανοιχτό λόγω παγοκύβων, τερματίζεται η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου. Όταν κλείσει το διάφραγμα του πάγου, ο παρασκευαστής πάγου αρχίζει νέο κύκλο στον καθαρισμό του νερού. ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΌΠΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΊΝΑΚΑ ΕΛΈΓΧΟΥ Ο πίνακας ελέγχου έχει τους εξής μη ρυθμιζόμενους χρονοδιακόπτες: Ο παρασκευαστής πάγου μένει κλειδωμένος στον κύκλο ψύξης για 6 λεπτά και μετά μπορεί να ξεκινήσει ένας κύκλος συγκομιδής. Η μέγιστη διάρκεια ψύξης είναι 60 λεπτά και όταν περάσει το διάστημα αυτό ο πίνακας ελέγχου αυτόματα ξεκινά έναν κύκλο συγκομιδής. Η μέγιστη διάρκεια συγκομιδής είναι 3,5 λεπτά. Όταν περάσει το διάστημα αυτό, ο πίνακας ελέγχου ξεκινά αυτόματα μια ακολουθία ψύξης. ΌΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Το όρια ασφαλείας είναι αποθηκευμένα και υποδεικνύονται από τον πίνακα ελέγχου. Ο αριθμός των κύκλων που απαιτούνται για να διακοπεί η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου ποικίλλει ανάλογα με το κάθε όριο ασφαλείας. Μπορείτε να επαναφέρετε τα όρια ασφαλείας πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και ξεκινώντας νέο κύκλο παρασκευής πάγου. Το κάθε όριο ασφαλείας υποδεικνύεται μέσω μιας λυχνίας εργασιών συντήρησης που αναβοσβήνει στον πίνακα της διεπαφής του χρήστη. Όριο ασφαλείας 1 - Αν η διάρκεια της ψύξης φτάσει τα 60 λεπτά, ο πίνακας ελέγχου αυτόματα ξεκινά κύκλο συγκομιδής. Αν γίνουν 3 συνεχόμενοι κύκλοι ψύξης διάρκειας 60 λεπτών ο καθένας, διακόπτεται η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου. Όριο ασφαλείας 2 - Αν η διάρκεια της συγκομιδής φτάσει τα 3,5 λεπτά, ο πίνακας ελέγχου αυτόματα επαναφέρει τον παρασκευαστή πάγου στον κύκλο ψύξης. Αν γίνουν 100 συνεχόμενοι κύκλοι συγκομιδής διάρκειας 3,5 λεπτών ο καθένας, διακόπτεται η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου. Όριο ασφαλείας 3 - Αν η διάρκεια της ψύξης φτάσει τα 4 λεπτά και δεν ανιχνευτεί νερό, διακόπτεται η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου και αρχίζει μια 30λεπτη περίοδος καθυστέρησης. Η επανεκκίνηση του παρασκευαστή πάγου θα γίνει αυτόματα όταν τελειώσει η 30λεπτη περίοδος καθυστέρησης. Αν προκύψουν 100 συνεχόμενες αποτυχίες, διακόπτεται η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου. Κωδικός είδους TUC119 12/13 9

10 Καθαρισμός και απολύμανση εσωτερικής πλευράς ΓΕΝΙΚΆ Για να είναι αποδοτική η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου, πρέπει να τον καθαρίζετε και να τον απολυμαίνετε κάθε έξι μήνες. Αν ο παρασκευαστής πάγου απαιτεί καθαρισμό και απολύμανση πιο συχνά, αποταθείτε σε ειδικευμένη εταιρεία εργασιών συντήρησης για να κάνει δοκιμές στην ποιότητα του νερού και να σας συστήσει την κατάλληλη μέθοδο επεξεργασίας του. Ο παρασκευαστής πάγου πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας για καθαρισμό και απολύμανση.! Προσοχη Χρησιμοποιήστε μόνο το καθαριστικό για παρασκευαστές πάγου (με κωδικό είδους ) και το απολυμαντικό (με κωδικό είδους ) που είναι εγκεκριμένα από τη Manitowoc. Αν χρησιμοποιήσετε καθαριστικό ή απολυμαντικό που δεν είναι της Manitowoc, μπορεί να προκληθεί σωματική βλάβη και/ή ζημιά στον παρασκευαστή πάγου που δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικό ή απολυμαντικό σε μεγαλύτερες ποσότητες από αυτές που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο. Προτού χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε και βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε όλες τις ετικέτες που είναι τυπωμένες πάνω στις φιάλες. ΙΑ ΙΚΑΣΊΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ Το καθαριστικό για τον παρασκευαστή πάγου χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των ασβεστούχων αλάτων και των ανόργανων ουσιών που έχουν επικαθίσει στις επιφάνειες. Το απολυμαντικό για τον παρασκευαστή πάγου απολυμαίνει και απομακρύνει άλγες και γλίνα. Λειτουργία ελέγχου Αν πιέσετε το κουμπί καθαρισμού και το κρατήσετε πατημένο επί 3 δευτερόλεπτα, αρχίζει ο κύκλος καθαρισμού. Ενεργοποιούνται οι λυχνίες καθαρισμού και ενεργοποίησης/απενεργοποίησης υποδεικνύοντας ότι έχει αρχίσει ο κύκλος καθαρισμού και η παρασκευή πάγου θα ξεκινήσει αυτόματα όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού. Καθορισμός διακοπής λειτουργίας του παρασκευαστή πάγου μετά τον κύκλο καθαρισμού: Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Η λυχνία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης θα απενεργοποιηθεί υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία του παρασκευαστή πάγου θα διακοπεί μετά τον κύκλο καθαρισμού. Παύση του κύκλου καθαρισμού: Πιέστε το κουμπί καθαρισμού. Η λυχνία καθαρισμού θα αναβοσβήσει υποδεικνύοντας την προσωρινή διακοπή του κύκλου καθαρισμού. Αν πιέσετε ξανά το κουμπί καθαρισμού, ο κύκλος καθαρισμού θα ξαναρχίσει. Βήμα 1 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αφού πέσει ο πάγος από τον εξατμιστήρα στο τέλος ενός κύκλου συγκομιδής. Ή πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αφήστε τον πάγο να λιώσει και να πέσει από τον εξατμιστήρα.! Προσοχη Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κάποιο αντικείμενο για να βγάλετε πρόωρα τον πάγο από τον εξατμιστήρα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά. Βήμα 2 Απομακρύνετε όλο τον πάγο από τον κάδο.. Όταν χρησιμοποιείτε το καθαριστικό ή το απολυμαντικό για τον παρασκευαστή πάγου, φροντίστε να φοράτε λαστιχένια γάντια και γυαλιά ασφαλείας (και/ή προστατευτική μάσκα).! Προσοχη Μην αναμειγνύετε το διάλυμα του καθαριστικού για παρασκευαστές πάγου με το διάλυμα του απολυμαντικού. Βήμα 3 Για να ξεκινήσει ένας κύκλος καθαρισμού, πιέστε το κουμπί καθαρισμού. Το νερό θα κυλήσει μέσα από τη βαλβίδα εκκένωσης του νερού και θα πέσει στον αγωγό αποστράγγισης. Περιμένετε να ξαναγεμίσει η λεκάνη νερού και ύστερα προσθέστε στη λεκάνη την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού για παρασκευαστές πάγου. Μοντέλο U0140 U0190 U0240 U0310 Ποσότητα καθαριστικού 60 ml (2 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού (περίπου 22 λεπτά) και ύστερα πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αποσυνδέστε τις παροχές ισχύος και νερού από τον παρασκευαστή πάγου. Βήμα 4 Αφαιρέστε τα εξαρτήματα για να τα καθαρίσετε. Ανατρέξτε στις οδηγίες για την αφαίρεση των κατάλληλων εξαρτημάτων στο δικό σας μηχάνημα. Συνεχίστε προχωρώντας στο βήμα 5 αφού αφαιρέσετε τα εξαρτήματα. 10 Κωδικός είδους TUC119 12/13

11 Βήμα 5 Ετοιμάστε ένα διάλυμα καθαριστικού μέσα σε ζεστό νερό. Ανάλογα με την ποσότητα των συσσωρευμένων ανόργανων ουσιών, μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα διαλύματος. Για να ετοιμάσετε ποσότητα διαλύματος που θα είναι αρκετή για να καθαρίσετε πλήρως όλα τα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε την αναλογία που θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα. Τύπος διαλύματος Καθαριστικό Νερό 4 λίτρα (1 γαλόνι) Αναμεμειγμένο με 500 ml (16 ουγγιές) καθαριστικού Χρησιμοποιήστε το μισό διάλυμα καθαριστικού/νερού για να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα. Το διάλυμα του καθαριστικού θα αφρίσει όταν έλθει σε επαφή με ασβεστούχα άλατα και ανόργανες ουσίες που έχουν επικαθίσει στις επιφάνειες. Μόλις πάψει να δημιουργείται αφρός, χρησιμοποιήστε μαλακή βούρτσα, σφουγγάρι ή πανί (όχι συρμάτινη βούρτσα) για να καθαρίσετε προσεκτικά τα εξαρτήματα. Αφήστε τα εξαρτήματα να μουλιάσουν για 5 λεπτά (15-20 λεπτά αν στα εξαρτήματα έχουν συσσωρευτεί πολλά άλατα). Ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με καθαρό νερό. Βήμα 6 Όση ώρα μουλιάζουν τα εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε το μισό διάλυμα καθαριστικού/νερού για να καθαρίσετε όλες τις επιφάνειες στη ζώνη τροφίμων του παρασκευαστή πάγου και του κάδου. Χρησιμοποιήστε νάιλον βούρτσα ή πανί για να καθαρίσετε επιμελώς τα παρακάτω σημεία του παρασκευαστή πάγου: Πλαστικά εξαρτήματα του εξατμιστήρα, όπου συμπεριλαμβάνονται η πάνω και η κάτω πλευρά και τα πλαϊνά Βήμα 8 Χρησιμοποιήστε το μισό διάλυμα απολυμαντικού/νερού για να απολυμάνετε όλες τις επιφάνειες στη ζώνη τροφίμων του παρασκευαστή πάγου και του κάδου. Χρησιμοποιήστε φιάλη ψεκασμού για να απλώσετε αφειδώς το διάλυμα. Κατά την απολύμανση, προσέξτε ιδιαίτερα τα εξής σημεία: Πλαστικά εξαρτήματα του εξατμιστήρα, όπου συμπεριλαμβάνονται η πάνω και η κάτω πλευρά και τα πλαϊνά Κάτω πλευρά, πλαϊνά και πάνω πλευρά του κάδου Μην ξεπλύνετε τα απολυμασμένα σημεία. Βήμα 9 Επανατοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε, περιμένετε 10 λεπτά και ύστερα συνδέστε ξανά τις παροχές ισχύος και νερού στον παρασκευαστή πάγου. Βήμα 10 Πιέστε το κουμπί καθαρισμού. Το νερό θα κυλήσει μέσα από τη βαλβίδα εκκένωσης του νερού και θα πέσει στον αγωγό αποστράγγισης. Περιμένετε να ξαναγεμίσει η λεκάνη νερού και ύστερα προσθέστε στη λεκάνη την κατάλληλη ποσότητα απολυμαντικού για παρασκευαστές πάγου. Μοντέλο U0140 U0190 U0240 U0310 Ποσότητα απολυμαντικού 30 ml (1 ουγγιές) 60 ml (2 ουγγιές) 60 ml (2 ουγγιές) 60 ml (2 ουγγιές) Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος απολύμανσης (περίπου 22 λεπτά) και ύστερα πιέστε το κουμπί πάγου για να ξεκινήσει η παρασκευή πάγου. Κάτω πλευρά, πλαϊνά και πάνω πλευρά του κάδου Ξεπλύνετε επιμελώς όλα τα σημεία με καθαρό νερό. Βήμα 7 Ετοιμάστε ένα διάλυμα απολυμαντικού μέσα σε ζεστό νερό. Τύπος διαλύματος Απολυμαντικό Νερό 12 λίτρα (3 ουγγιές) Αναμεμειγμένο με 60 ml (2 ουγγιές) απολυμαντικού Χρησιμοποιήστε το μισό διάλυμα απολυμαντικού/νερού για να απολυμάνετε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε. Χρησιμοποιήστε φιάλη ψεκασμού για να απλώσετε αφειδώς το διάλυμα σε όλες τις επιφάνειες των εξαρτημάτων που αφαιρέσατε ή αφήστε τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε να μουλιάσουν μέσα στο διάλυμα απολυμαντικού/νερού. Μην ξεπλύνετε τα εξαρτήματα μετά την απολύμανσή τους. Κωδικός είδους TUC119 12/13 11

12 ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ Προτού προχωρήσετε, αποσυνδέστε τον παρασκευαστή πάγου από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος μέσω του ηλεκτρικού πίνακα διακοπτών. A. Αφαίρεση του αισθητήρα στάθμης νερού και του διακόπτη του φλοτέρ Τραβήξτε προς τα μπρος την κάτω πλευρά του υποστηρίγματος ωσότου αποδεσμευτεί από τη γλωττίδα και ύστερα φέρτε συρτά το υποστήριγμα προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε μαζί με τον αισθητήρα ως μία διάταξη. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να αφαιρέσετε τον διακόπτη του φλοτέρ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο σημείο αυτό, μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα τον διακόπτη του φλοτέρ και τον διακόπτη του αισθητήρα. Αν θέλετε να τους αφαιρέσετε πλήρως, ακολουθήστε τα καλώδια στον δακτύλιο του διαχωριστικού (σημείο εξόδου) στο πίσω τοίχωμα. Τραβήξτε τον σύνδεσμο των συρμάτων μέσα από τον δακτύλιο του διαφράγματος και ύστερα αποσυνδέστε τους αγωγούς των καλωδίων από τον σύνδεσμο. ΟΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩ ΙΑ, ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΥΛΙΟ. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΟΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΥΝ ΕΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩ ΙΑ. Αφαίρεση διακόπτη φλοτέρ για τη στάθμη νερού ή για το πάχος του πάγου 12 Κωδικός είδους TUC119 12/13

13 B. Αφαίρεση της λεκάνης νερού Αφαιρέστε τον επάνω χειροκοχλία. Στηρίζοντας τη λεκάνη νερού αφαιρέστε τον χειροκοχλία από την κάτω πλευρά της. Αφαιρέστε τη λεκάνη νερού από την περιοχή του κάδου. C. Αφαίρεση του διαφράγματος πάγου Αφαιρέστε τον χειροκοχλία από το κάλυμμα του διακόπτη του κάδου. Στηρίξτε το διάφραγμα πάγου και ύστερα τραβήξτε το κάλυμμα του διακόπτη του κάδου και το διάφραγμα πάγου προς τα μπρος για να να τα αφαιρέσετε. 1. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΚΟΧΛΙΑ. 2. ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΤΕ ΣΥΡΤΑ ΤΗ ΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ. ΕΠΑΝΩ ΧΕΙΡΟΚΟΧΛΙΑΣ ΚΑΤΩ ΧΕΙΡΟΚΟΧΛΙΑΣ D. Αφαίρεση του σωλήνα διανομής νερού Οι χειροκοχλίες στον σωλήνα διανομής είναι σφιγμένοι για να μην τους χάσετε. Χαλαρώστε τους, αλλά μην τους τραβήξετε έξω από τον σωλήνα διανομής. Χαλαρώστε τις δύο βίδες στα άκρα και τραβήξτε προς τα μπρος τον σωλήνα διανομής για να τον αποδεσμεύσετε. 1. ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΟΚΟΧΛΙΕΣ. 2. ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ. Αφαίρεση σωλήνα διανομής νερού Κωδικός είδους TUC119 12/13 13

14 Καθαρισμός για προληπτική συντήρηση Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία καθαρισμού στο μεσοδιάστημα των διαδικασιών καθαρισμού/ απολύμανσης που γίνονται δύο φορές τον χρόνο. Για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται η αφαίρεση του πάγου από τον κάδο. Βήμα 1 Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αφού πέσει ο πάγος από τον εξατμιστήρα στο τέλος ενός κύκλου συγκομιδής. Ή πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αφήστε τον πάγο να λιώσει και να πέσει από τον εξατμιστήρα.! Προσοχη Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε κάποιο αντικείμενο για να βγάλετε πρόωρα τον πάγο από τον εξατμιστήρα. Μπορεί να προκληθεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε το καθαριστικό ή το απολυμαντικό για τον παρασκευαστή πάγου, φροντίστε να φοράτε λαστιχένια γάντια και γυαλιά ασφαλείας (και/ή προστατευτική μάσκα). Βήμα 2 Για να ξεκινήσει ένας κύκλος καθαρισμού, πιέστε το κουμπί καθαρισμού. Το νερό θα κυλήσει μέσα από τη βαλβίδα εκκένωσης του νερού και θα πέσει στον αγωγό αποστράγγισης. Περιμένετε να ξαναγεμίσει η λεκάνη νερού και ύστερα προσθέστε στη λεκάνη την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού για παρασκευαστές πάγου. Μοντέλο U0140 U0190 U0240 U0310 Περιμένετε να ολοκληρωθεί ο κύκλος καθαρισμού (περίπου 22 λεπτά) και ύστερα πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.. Ποσότητα καθαριστικού 60 ml (2 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) 150 ml (5 ουγγιές) Επιθεώρηση του παρασκευαστή πάγου Ελέγξτε όλα τα ρακόρ στις συνδέσεις νερού και όλες τις γραμμές για να δείτε μήπως υπάρχουν διαρροές. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις ψύξης δεν τρίβονται ούτε δονούνται πάνω σε άλλες σωληνώσεις, πλαίσια κλπ. Μην τοποθετήσετε αντικείμενα (κουτιά κλπ) μπροστά από τον παρασκευαστή πάγου. Πρέπει να υπάρχει επαρκής ροή αέρα μέσα και γύρω από τον παρασκευαστή πάγου για να μεγιστοποιείται η παρασκευή πάγου και να διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Καθαρισμός εξωτερικής πλευράς Φροντίστε να καθαρίζετε τον χώρο γύρω από τον παρασκευαστή πάγου όσο συχνά χρειάζεται για να διατηρείται καθαρός και λειτουργεί αποδοτικά. Αφαιρέστε σκόνη και βρομιά από την εξωτερική πλευρά του παρασκευαστή πάγου χρησιμοποιώντας σφουγγάρι βρεγμένο με διάλυμα ήπιου σαπουνιού μέσα σε νερό. Σκουπίστε και στεγνώστε τις επιφάνειες με καθαρό, μαλακό πανί. Καθαρίστε όσο πάγο ή νερό ενδεχομένως έχει πέσει. Καθαρισμός του συμπυκνωτή Προτού καθαρίσετε τον συμπυκνωτή, αποσυνδέστε από την πηγή ηλεκτρικής ισχύος το τμήμα της κεφαλής του παρασκευαστή πάγου και την απομακρυσμένη συμπυκνωτική μονάδα μέσω των ηλεκτρικών διακοπτών για εργασίες συντήρησης. Αν ο συμπυκνωτής είναι λερωμένος, περιορίζεται η ροή του αέρα με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπερβολικά υψηλής θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται η παραγωγή πάγου και η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων. Φροντίστε να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή τουλάχιστον κάθε έξι μήνες. Τα πτερύγια του συμπυκνωτή είναι αιχμηρά. Πρέπει να προσέχετε όταν τα καθαρίζετε. Με δυνατό φακό ελέγξτε μήπως είναι λερωμένα τα σημεία ανάμεσα στα πτερύγια του συμπυκνωτή. Καθαρίστε τα με πεπιεσμένο αέρα ή ξεπλύνετέ τα με νερό από μέσα προς τα έξω (σε κατεύθυνση αντίθετη από τη ροή του αέρα). Αν παραμένουν λερωμένα, καλέστε τεχνικό συντήρησης για να καθαρίσει τον συμπυκνωτή. 14 Κωδικός είδους TUC119 12/13

15

16 Manitowoc 2013 Λόγω διαρκών βελτιώσεων στο προϊόν μπορεί να καταστεί αναγκαία η αλλαγή των προδιαγραφών χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση. Κωδικός είδους TUC119 12/13 Manitowoc Manitowoc Foodservice 2110 South 26th Street, P.O. Box 1720 Manitowoc, WI , USA Τηλ.: Φαξ: Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση:

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις

Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q. Εγκατάσταση. Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου. Ηλεκτρικές Συνδέσεις Μηχανήματα Πάγου Μοντέλο Q Εγκατάσταση Χώρος Εγκατάστασης του Μηχανήματος Πάγου Ο χώρος που θα επιλέξετε για να εγκαταστήσετε το μηχάνημα πάγου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων

Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις. Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Μηχανές παγοκύβων Μοντέλο S Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της μηχανής παγοκύβων Η επιλεγμένη θέση για τη μηχανή παγοκύβων πρέπει να ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από

Διαβάστε περισσότερα

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050. Εγκατάσταση. Ηλεκτρικές συνδέσεις Παγομηχανή Nugget Μοντέλο S SF400/SN450/SF600/SN650/SF900/ SN950/SF1200/SN1250/SF2000/SN2050 Εγκατάσταση Θέση εγκατάστασης της Παγομηχανής Η επιλεγμένη θέση για την παγομηχανή πρέπει να ανταποκρίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας

Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων. Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Manitowoc Μοντέλο RF- RFS-& RNS- Παρασκευαστές πάγου σε μορφή νιφάδων Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & φροντίδας Το εγχειρίδιο ενημερώνεται μόλις εκδίδονται νέες πληροφορίες και κυκλοφορούν νέα μοντέλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις

Εγκατάσταση. Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές. Ηλεκτρικές συνδέσεις Μοντέλο Κορυφής Πάγκου SN Παγομηχανές Εγκατάσταση Θέση της παγομηχανής Η θέση που επιλέγεται για την παγομηχανή πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια. Σε περίπτωση που έστω και ένα από αυτά τα κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ TURBO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHD-140W CLHD-140S Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση ΓΕΝΙΚΑ 1. Είναι σημαντικό να κατανοηθούν πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-862 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από τοίχους ή άλλα εμπόδια. Συνδέστε το

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW www.colorato.net Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΚΤΗ ΝΕΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLWD-19PW ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε την καινούρια σας συσκευή. ιατηρήστε τις οδηγίες σε ασφαλές και εύκολα προσβάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ DADOS 9-13 PLUS ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Τοποθετήστε το προϊόν κάθετα σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε παράθυρο, κρατώντας μια ελάχιστη απόσταση 50 cm από

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Βραστήρας D 3101 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, οι οποίες θα σας επιτρέψουν να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Ελληνικά Ασφάλεια Ηλεκτρικού βραστήρα. Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ Ηλεκτρικού βραστήρα Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ηλεκτρικού βραστήρα Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2) ΠΤΕΡΎΓΙΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ 3) ΔΕΚΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 4) ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 5) ΛΑΒΕΣ 6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX

ΙΘΩΜΗΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΤΗΛ. : , , FAX ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Συνδυάστε τα δύο μισά της βάσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 2. Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της συσκευής. ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 3. Τοποθετήστε τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP Με LCD οθόνη ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 Με LCD οθόνη ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ www.colorato.net ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLMFW-20/26 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής ΓΕΝΙΚΑ: Ο ανεμιστήρας έχει μεγάλη παροχή αέρα, η

Διαβάστε περισσότερα

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας

QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C. Εγκατάσταση. Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου. Τοποθεσία Ψυκτικής Μονάδας QuietQube Μηχανές Πάγου Μοντέλο Q1400C Εγκατάσταση Τοποθεσία Κεντρικού Τμήματος της Μηχανής Πάγου Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κεντρικό τμήμα της μηχανής πάγου πρέπει να γίνει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ EKTOR 16, 26, 36, 46, 56, 60 SGL/ HGL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ CONVECTOR ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Mοντέλο: UHC-838 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΑΟΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς σας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες ασφαλείας για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση και σας βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ DUE-2236 Εγχειρίδιο χρήσης ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον αφυγραντήρα UNITED για να παρέχει άνεση στην οικογένεια σας και το χώρο σας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρική Βούρτσα Μαλλιών Οδηγίες χρήσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και πάνω και άτομα με περιορισμένες κινητικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο

Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΝ ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Μοντέλο ΕΛ Ηλεκτρική Λίμα Ποδιών Οδηγίες χρήσεως Αγαπητέ Πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόντα LAFE. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για τη φροντίδα του δέρματος

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ50 PF Τοποθετήστε τον Παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο Παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ανεμιστήρας στήλη 40. Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Ανεμιστήρας στήλη 40 Εγχειρίδιο Χρήσης Μοντέλο: MTF-16219 Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Περιεχόμενα Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Περιγραφή μερών Οδηγίες συναρμολόγησης Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN USER S MANUAL Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01 PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA DEUTSCH E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF

Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Λειτουργία Παστεριωτή Milky FJ100 PF Τοποθετήστε τον παστεριωτή πάνω στο τραπέζι ή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια. Προτείνεται η παροχή νερού να μην είναι πάνω από 2 μέτρα μακριά. Ο παστεριωτής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion

Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion Ορολογία της Μηχανής Συσκευασίας Κενού - Vacuum Champion (1) Vacuum gauge - Μετρητής Κενού: Έχει κίτρινος χρώμα και γίνεται πράσινο χρώμα όταν η λειτουργία κενού έχει επιτευχθεί. (2) Vacuum Level - Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα