ΠΟΛΥΜΕΡΗ. Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΜΕΡΗ. Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης."

Transcript

1 ΠΟΛΥΜΕΡΗ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Μονοµερές (monomer): Είναι απλή χηµική ένωση από την οποία µπορεί να ληφθεί ένα πολυµερές µέσω µιας επαναλαµβανόµενης αντίδρασης. Πολυµερές (polymer): Είναι µόριο µεγάλους µεγέθους (µακροµόριο) που αποτελείται από επαναλαµβανόµενες (δοµικές) µονάδες (repeating ή structural unit). Παράδειγµα: Το πολυµερές πολυαιθυλένιο έχει µονοµερές το αιθυλένιο (CH 2 =CH 2 ) και δοµική µονάδα CH 2 CH 2. Συνεπώς το αιθυλένιο γράφεται: CH 2 CH 2 n. Βαθµός πολυµερισµού, DP (degree of polymerization): Είναι ο αριθµός δοµικών µονάδων που συµµετέχουν στη δοµή του µορίου του πολυµερούς, δηλ. στην πολυµερική αλυσίδα. Επειδή σε ένα δείγµα πολυµερούς τα µήκη των αλυσίδων συνήθως ποικίλουν σε µέγεθος, στην πράξη χρησιµοποιείται ο µέσος βαθµός πολυµερισµού DP (average degree of polymerization). Ενώσεις µε DP < 10 χαρακτηρίζονται ως ολιγοµερή. Μοριακό βάρος (ΜΒ) πολυµερούς: Είναι το γινόµενο του βαθµού πολυµερισµού επί το άθροισµα των ατοµικών βαρών των στοιχείων της επαναλαµβανόµενης δοµικής µονάδας. Το ΜΒ των περισσότερων βιοµηχανικών πολυµερών κυµαίνεται µεταξύ (βλ. περισσότερα κατωτέρω). Πολυµερισµός: Είναι η επαναλαµβανόµενη χηµική αντίδραση µε την οποία τα µόρια ενός ή περισσότερων µονοµερών ενώνονται προς σχηµατισµό του µορίου του πολυµερούς (βλ. περισσότερα σε ειδικό Κεφάλαιο). 2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Α. Ανάλογα µε την αρχιτεκτονική της πολυµερικής αλυσίδας (Σχ.1) Σχήµα 1: Ταξινόµηση πολυµερών ανάλογα µε την πολυµερική αλυσίδα Γραµµικό (linear): Τα µόρια του έχουν τη µορφή απλής αλυσίδας και αναπτύσσονται σε µία διάσταση του χώρου (πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο, πολυαµίδια). 1

2 ιακλαδωµένο (branched): Τα µόρια του έχουν τη µορφή κλάδων δέντρου, αποτελούνται από µία βασική αλυσίδα από την οποία αναπτύσσονται πλευρικές διακλαδώσεις (που δεν ανήκουν στη δοµή του µονοµερούς) και αναπτύσσονται σε δύο διαστάσεις του χώρου (συµπολυµερές αιθυλενίουεξενίου). ικτυωτό ή διασταυρούµενο (crosslinked) ή πλέγµα (network): Τα µόρια του αποτελούνται από αλυσίδες που συνδέονται µεταξύ τους µε διασταυρούµενες συνδέσεις σχηµατίζοντας πλέγµα (πολυεστέρες, πολυουρεθάνες, πολυεποξυδικές ενώσεις, φορµοφαινόλη). Αναπτύσσεται στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Ο όρος πλέγµα χρησιµοποιείται συνήθως όταν τα άτοµα των συνδέσεων είναι όµοια µε εκείνα των αλυσίδων. Β. Ανάλογα µε το είδος των ατόµων που συµµετέχουν στη δοµή της κύριας αλυσίδας Οµοαλυσωτά: Η αλυσίδα τους αποτελείται από ένα είδος ατόµων, π.χ. Α Α Α Α Α Α Ετεροαλυσωτά: Η αλυσίδα τους αποτελείται από περισσότερα είδη ατόµων, π.χ. Α Α Β Α Α Τα συνηθέστερα ετεροάτοµα που λαµβάνουν µέρος στο σχηµατισµό της κύριας αλυσίδας είναι Ο, S, N. Γ. Ανάλογα µε την οργάνωση της κύριας αλυσίδας Οµοπολυµερή (homopolymers): Τα µόρια τους αποτελούνται από ένα είδος δοµικών µονάδων, π.χ. Α Α Α Α Α Α Συµπολυµερή (copolymers): Τα µόρια τους αποτελούνται από δύο (συνήθως) ή περισσότερα είδη δοµικών µονάδων. Αν δύο µονοµερή Α και Β πολυµεριστούν µαζί, τότε είναι δυνατές οι ακόλουθες τέσσερεις διευθετήσεις στη δοµή του προκύπτοντος συµπολυµερούς: Τυπικό ή τυχαίο συµπολυµερές (random copolymer): Η διάταξη των δοµικών µονάδων του είναι τυχαία και τα οµοπολυµερή τµήµατα του µικρά, π.χ. Α Α Β Α Β Β Α Α Β Β Β Α Εναλλασσόµενo συµπολυµερές (alternating copolymer): Οι δύο δοµικές µονάδες ακολουθούν κανονικά εναλλασσόµενη διάταξη, π.χ. Α Β Α Β Α Β Α Β Α Β Αδροµερές συµπολυµερές (block copolymer): Η διάταξη των δοµικών µονάδων αποδίδει µόριο που αποτελείται από αδρά οµοπολυµερή τµήµατα, π.χ. Α Α Α Α Α Α Β Β Β Β Β Β 2

3 Ενοφθαλµισµένo συµπολυµερές (graft copolymer): Η διάταξη των δοµικών µονάδων αποδίδει έναν οµοπολυµερή κορµό, από τον οποίο αναπτύσσονται οµοπολυµερή τµήµατα από δοµικές µονάδες άλλου είδους, π.χ.. Ανάλογα µε την προέλευση και τη χηµική σύσταση τους Φυσικά: Λαµβάνονται απευθείας από τη φύση (µαλλί, µετάξι) Ηµισυνθετικά: Προκύπτουν από χηµικό µετασχηµατισµό φυσικών προϊόντων (εβονίτης, νιτροκυτταρίνη, rayon, cellofan). ιακρίνονται στις εξής οµάδες πολυµερών: Από κυτταρίνη (κελλουλόζη): νιτροκυτταρίνη, κολλωδιοβάµβακας, κελλουλοΐτης, οξικοί και ξανθογονικοί εστέρες της κυτταρίνης (οξική Rayon, Cellofan, κλπ.). Από πρωτεΐνες: από την καζεΐνη γάλακτος (lanital, Fibrolan, Aralac, γαλάλιθος), από την ζεΐνη αραβοσίτου (Vicara), από πρωτεΐνη σόγιας (Sikool), κλπ. Από παράγωγα σακχάρων: αλγινικές ίνες. Από φυσικό ελαστικό: εβονίτης, βερνίκια, κλπ. Από φυτικές ρητίνες: κολοφώνιο, ξηραινόµενα έλαια, κλπ. Συνθετικά: Τα µονοµερή που τα συνθέτουν δεν υπάρχουν στη φύση (PVC, Nylon 6 και 6.6, Teflon, κλπ.). ιακρίνονται σε: Μακροµόρια µε ανθρακική αλυσίδα: Υδρογονάνθρακες (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, κλπ.), παράγωγα υδρογονανθράκων (πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυτετραφθοροαιθυλένιο, κλπ.), πολυβινυλαιθέρες και παράγωγα οξέων (πολυακρυλικοί εστέρες, πολυακρυλονιτρίλιο, κλπ.). Μακροµόρια µε ετεροάτοµα στην αλυσίδα τους: Πολυαιθέρες (πολυαιθυλενοξείδιο, Araldites), πολυακετάλες (Derlin), πολυεστέρες (Diolen, Terylene, Dacron, Trevira, Mylar, κλπ.), πολυαµίδια (Νάυλον 6.6, Νάυλον 6, κλπ.), πολυουρεθάνες (Perlon U, Meltopren, Vulkollan, κλπ.), πολυπαράγωγα του ανθρακικού οξέος (Lexan, Mekrolon) και πολυσιλοξάνια (σιλικόνες). 3

4 E. Ανάλογα µε τη χρήση τους Ευρείας χρήσης πολυµερή (commodity polymers): Παράγονται σε πολύ υψηλό ποσοστό, είναι φθηνά και έχουν ποικίλα πεδία εφαρµογών στην καθηµερινή ζωή. Παραδείγµατα: πολυαιθυλένιο, πολυστυρένιο, PVC, ABS. Τεχνικά πολυµερή (engineering polymers): Με µηχανικές ιδιότητες σηµαντικά ανώτερες από εκείνες των πολυµερών ευρείας χρήσης, χρησιµοποιούνται σε τµήµατα µηχανών και κατασκευών σε αντικατάσταση µεταλλικών τµηµάτων τους. Παραδείγµατα: Πολυαµίδια (nylon), πολυανθρακικά (ΡC), εποξειδικές ρητίνες, κ.ά. Προηγµένα (high performance polymers): Με εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες και µεγάλη σταθερότητα σε υψηλές θερµοκρασίες, παράγονται σε µικρές ποσότητες και προορίζονται για ειδικές εφαρµογές. Παραδείγµατα: Πολυϊµίδια, πολυ(αιθερο κετόνη), πολυ(µεθακρυλικό µεθύλιο) (PMMA), πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE). ΣΤ. Ανάλογα µε τις µηχανοθερµικές ιδιότητές τους Θερµοπλαστικά ή πλαστοµερή ή πλαστικά (thermoplastics): Αποτελούνται συνήθως από γραµµικά µακροµόρια. Με θέρµανση µαλακώνουν και µετατρέπονται σε ρευστά (χαλάρωση των µοριακών δεσµών), διατηρούν δε την κατάσταση αυτή όσο χρόνο διαρκεί η επίδραση της θερµότητας και στη συνέχεια µπορούν εύκολα να µορφοποιηθούν µε άσκηση υψηλών πιέσεων. Η ακολουθούσα απόψυξη αποδίδει στερεό υλικό. Η όλη διεργασία είναι αντιστρεπτή. Τα θερµοπλαστικά διατίθενται σε υγρή ή στερεά µορφή, είναι ευαίσθητα στη θερµοκρασία και τους διαλύτες και παράγονται µε πολυµερισµό προσθήκης ή συµπύκνωσης. Τυπικά θερµοπλαστικά πολυµερή: Πολυαιθυλένιο (ΡΕ), χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC), πολυπροπυλένιο (ΡΡ), πολυστυρένιο (PS), πολυακρυλονιτρίλιο (ΡΑΝ), πολυαµίδια (Nylon), φθοροπολυµερή, κλπ. Θερµοσκληρυνόµενα ή θερµοσταθερά (thermosettings): Αποτελούνται από µη γραµµικά και σχετικά µικρά µακροµόρια. Με θέρµανση ή υπό πίεση αρχικά µαλακώνουν και µορφοποιούνται, αλλά µε περαιτέρω κατεργασία αποκτούν πυκνή δικτυωτή δοµή και µετατρέπονται σε σκληρά στερεά κατά τρόπο µη αντιστρεπτό. Τα θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά είναι άµορφα σκληρά στερεά, άτηκτα και δεν επιδέχονται περαιτέρω κατεργασία, παράγονται δε µε πολυµερισµό συµπύκνωσης. Τυπικά θερµοσκληρυνόµενα πολυµερή: Φαινολικά πολυµερή (φαινολοπλάστες ή βακελίτες), εποξυδικές ρητίνες, αµινοπλάστες, πολυεστέρες, κλπ. Ελαστοµερή ή ελαστικά (elastomers, rubbers): Είναι συνήθως γραµµικά πολυµερή µε διακλαδισµένες αλυσίδες. Εµφανίζουν την ιδιότητα της υπερελαστικότητας, δηλ. κατά τον εφελκυσµό επιδέχονται πολύ µεγάλη επιµήκυνση και κατά την αποφόρτιση ταχύτατη πλήρη επαναφορά. Σε πολλά ελαστοµερή η διατήρηση της υπερελαστικής συµπεριφοράς διατηρείται σε ευρεία γκάµα αλλαγών θερµοκρασίας και συνθηκών περιβάλλοντος. Τυπικά ελαστικά: Ελαστικό κόµµι, συνθετικό και φυσικό καουτσούκ, συνθετικό πολυϊσοπρένιο, ελαστικό στυρένιο-βουταδιένιο, πολυχλωροπρένιο, σιλικόνες, κλπ. Στους Πίν. 1 και 2 παρέχεται κατάλογος των πιο σηµαντικών θερµοπλαστικών και θερµοσκληρυνόµενων πολυµερών, αντίστοιχα, µαζί µε τις ιδιότητες και τα πεδία εφαρµογών τους. 4

5 Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά θερµοπλαστικά υλικά 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Χαρακτηριστικά θερµοσκληρυνόµενα πλαστικά 6

7 3. ΟΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Σχήµα 2: οµή πολυµερούς και συσχετισµός της µε ιδιότητες και πεδία εφαρµογών του Η δοµή πολυµερούς καθορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του: Σύσταση (Constitution). Στερεοταξική διευθέτηση/απεικόνιση (Configuration). Σχηµατισµός/ ιαµόρφωση (Conformation). Προσανατολισµός (Orientation). Κρυσταλλικότητα (Crystallinity). Η σύσταση και η στερεοταξική διευθέτηση αποτελούν τη χηµική δοµή, ενώ ο προσανατολισµός και η κρυσταλλικότητα καθορίζουν τη φυσική δοµή του πολυµερούς. Ο σχηµατισµός ευρίσκεται ανάµεσα στις δύο δοµές, είναι συνέπεια της σύστασης και στερεοταξικής διευθέτησης και καθορίζει τον προσανατολισµό και την κρυσταλλικότητα της µακροµοριακής ένωσης. Η χηµική δοµή περιλαµβάνει τη δόµηση κάθε µακροµορίου χωριστά και επηρεάζει τη χηµική του δραστικότητα, ενώ η φυσική δοµή περιλαµβάνει τη δόµηση συγκροτηµάτων µορίων και επηρεάζει τις ιδιότητες του κατασκευαστικού υλικού. Από κοινού τα δύο είδη δοµής µαζί µε την κινητικότητα των µελών της αλυσίδας και των µακροµορίων προσδιορίζουν τις ιδιότητες και τα πεδία εφαρµογών των πολυµερικών υλικών. Α. Σύσταση Οι παράµετροι της σύστασης πολυµερούς είναι: Η σύσταση της ίδιας της πολυµερικής αλυσίδας (τύπος και αλληλουχία των ατόµων της αλυσίδας, δοµική µονάδα, επαναλαµβανόµενη δοµική µονάδα, βαθµός πολυµερισµού). Η σύσταση των υποκαταστατών της πολυµερικής αλυσίδας (είδος πλευρικών και ακραίων οµάδων). Ο τρόπος σύνδεσης των αλυσίδων µεταξύ τους (τύπος και βαθµός διακλαδώσεων και διασταυρώσεων, σχηµατισµός πλέγµατος). 7

8 Β. Στερεοταξική διευθέτηση Περιγράφει τη διάταξη των ατόµων της αλυσίδας στο χώρο, τη διευθέτηση των υποκαταστατών γύρω από ένα ορισµένο άτοµο και την αλληλουχία/διαδοχή των µικρο-στερεοταξικών διευθετήσεων µέσα στην αλυσίδα. Καθορίζει δύο είδη στερεοϊσοµέρειας: στερεοτακτική κανονικότητα και οπτική ισοµέρεια. ΣΤΕΡΕΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (TACTICITY) Είναι ο τρόπος µε τον οποίο διατάσσονται (χωρικά) οι προσαρτηµένες οµάδες / υποκαταστάτες (pendant groups) στη βασική πολυµερική αλυσίδα. Εµφανίζεται στα ασύµµετρα άτοµα άνθρακα της πολυµερικής αλυσίδας Έχει ιδιαίτερη σηµασία στα βινυλικά πολυµερή, που αποτελούν µια πολύ σηµαντική κατηγορία βιοµηχανικών πολυµερών. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί σύντοµη ανάλυση της έννοιας µέσω ενός τυπικού βινυλικού πολυµερούς, του πολυστυρενίου, µε τύπο: Η αναλυτική δοµή της αλυσίδας πολυστυρενίου στο επίπεδο έχει ως εξής: Στην πραγµατικότητα, όµως, τα άτοµα άνθρακα δεν διατάσσονται σε ευθεία γραµµή και η ανθρακαλυσίδα έχει µορφή zig-zag, ενώ τα άτοµα υδρογόνου και οι φαινολοµάδες δεν βρίσκονται υπό ορθή γωνία και τείνουν να αποκλίνουν από την αλυσίδα, δηλ. έχουν τη µορφή 8

9 Και πάλι η εικόνα δεν είναι η πραγµατική. Οι φαινολοµάδες δεν βρίσκονται στην ίδια πλευρά της πολυµερικής αλυσίδας. Για να αποτυπωθεί η πραγµατικότητα, πρέπει να θεωρηθεί η κάτοψη της αλυσίδας, οπότε αποκαλύπτεται ότι οι φαινολοµάδες µπορεί να βρίσκονται είτε στη δεξιά είτε στην αριστερή πλευρά της αλυσίδας. Οι δυνατές περιπτώσεις σχετικής διάταξης είναι οι εξής (Σχ. 3): Όλες οι φαινολοµάδες ευρίσκονταιι στην ίδια πλευρά της αλυσίδας και το πολυµερές καλείται ισοτακτικό (isotactic). Οι φαινολοµάδες κατέχουν κανονικά εναλλασσόµενες θέσεις και στις δύο πλευρές της αλυσίδας, το δε πολυµερές ονοµάζεται συνδιοτακτικό (syndiotactic). Τέλος, οι συνδεδεµένες οµάδες διατάσσονται τυχαία και στις δύο πλευρές της αλυσίδας, οπότε µιλάµε για ατακτικό (atactic) πολυµερές. Σχήµα 3: Είδη τακτικότητας ΟΠΤΙΚΗ ΙΣΟΜΕΡΕΙΑ Εµφανίζεται σε βυνιλικές ενώσεις όταν ο υποκαταστάτης περιέχει ασύµµετρο άτοµο άνθρακα. Τα αντίστοιχα πολυµερή είναι οπτικά ενεργά και οι οπτικές τους ιδιότητες είναι σηµαντικά διαφορετικές από τις αντίστοιχες του µονοµερούς του. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μία άλλη µορφή στερεοϊσοµέρειας που αφορά στη διάταξη των υποκαταστατών σε ένα διπλό δεσµό είναι η ισοµέρεια cis-trans (Σχ. 4). 9

10 Στα cis-ισοµερή τα άτοµα άνθρακα βρίσκονται όλα στην ίδια πλευρά του επιπέδου του διπλού δεσµού, ενώ στα trans-ισοµερή εναλλάσσονται εκατέρωθεν του επιπέδου του διπλού δεσµού. CH = CH CH = CH CH = CH CH = CH CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 (cis-1,4 πολυβουταδιένιο) CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH = CH CH = CH CH = CH CH = CH (trans-1,4 πολυβουταδιένιο) CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 Σχήµα 4: Η cis-trans ισοµέρεια του πολυβουταδιενίου Γ. Σχηµατισµός/ ιαµόρφωση Περιγράφει την προτιµώµενη θέση που παίρνουν τα άτοµα κατά την περιστροφή τους γύρω από έναν απλό δεσµό (C C, C O, C N) στο χώρο, δεδοµένου ότι ο απλός δεσµός λειτουργεί ως άρθρωση επιτρέποντας έναν βαθµό τέτοιας περιστροφής, ενώ οι πολλαπλοί δεσµοί δεν επιτρέπουν καµία περιστροφή ατόµων γύρω από αυτούς. Κάθε στροφή γύρω από µία άρθρωση δίνει στο µακροµόριο νέα στερεοχηµική δοµή (σχηµατισµός) και στην πολυµερική αλυσίδα υπάρχει πολύ µεγάλος αριθµός τέτοιων σχηµατισµών, η σειρά των οποίων καθορίζει τη µορφή της αλυσίδας (εκτεταµένη, αναδιπλωµένη, ελικοειδής, τυχαία αλυσίδα). ΚΑΝΟΝΑΣ: Το µακροµόριο τείνει να µεταβεί στην κατάσταση µέγιστης εντροπίας.. Προσανατολισµός Περιγράφει την προτιµώµενη διεύθυνση που ακολουθούν τα µόρια ή συγκροτήµατα µορίων σε στερεά κατάσταση σε ειδικές συνθήκες διαµόρφωσης του πολυµερούς. Αναφέρεται κυρίως στην περίπτωση πολυµερικών ινών, φύλλων και φιλµ, τα οποία υπό την επίδραση µηχανικής καταπόνησης (κατ εξοχήν σε τανυσµό) παρουσιάζουν τµήµατα (αλυσίδες και περιοχές) που προσανατολίζονται κατά µήκος της διεύθυνσης φόρτισης. Ο προσανατολισµός δεν οδηγεί απαραίτητα σε κρυστάλλωση, αντίθετα προκαλεί έντονη ανισοτροπία. Χαρακτηρίζεται από τον βαθµό προσανατολισµού, ο οποίος προσδιορίζεται µέσω δύσκολων, δαπανηρών και χρονοβόρων δοκιµών (σκέδαση ακτίνων-χ, σκέδαση φωτός, οπτική διπλοθλαστικότητα, υπέρυθρος διχροϊσµός, πολωµένος φθορισµός, ταχύτητα υπερήχων). Εναλλακτικά, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κριτήριο προσανατολισµού ο λόγος τανυσµού, που ισούται µε το λόγο του µήκους δοκιµίου µετά τον τανυσµό προς το µήκος του πριν τον τανυσµό. Ε. Κρυσταλλικότητα Τα στερεά πολυµερή µπορεί να έχουν µπορεί να έχουν υψηλό βαθµός τάξης στη διευθέτηση των µορίων ή η τάξη αυτή να ελλείπει. Στην πρώτη περίπτωση το πολυµερές είναι κρυσταλλικό (crystalline), ενώ στη δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως άµορφο (amorphous). Τα πολυµερικά υλικά έχουν την τάση να εκτείνονται τελείως σε ευθεία γραµµή. Τούτο, όµως, στην πράξη δεν είναι ο κανόνας, αντίθετα, ελάχιστα µόνο πολυµερή το επιτυγχάνουν, π.χ. το λίαν υψηλού µοριακού βάρους πολυαιθυλένιο (UHMWPA) και ορισµένα αραµίδια (Kevlar, Nomex, κλπ.). Τα πλείστα πολυµερή εκτείνονται σε µικρό διάστηµα και στη συνέχεια αναδιπλώνονται (Σχ, 5). 10

11 Σχήµα 5: Αναδίπλωση πολυµερικής αλυσίδας Για παράδειγµα, στο πολυαιθυλένιο το ευθύγραµµο µήκος των αλυσίδων πριν την αναδίπλωση είναι της τάξης των 100 Å. Πέραν της ανωτέρω συµπεριφοράς τους, τα πολυµερή σχηµατίζουν στοίβες τέτοιων αλυσίδων που καλούνται λαµέλες (lamella), βλ. Σχ. 6. Σχήµα 6: Χαρακτηριστική λαµέλα πολυµερούς ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ (α) Αρκετές φορές ένα τµήµα της αλυσίδας µπορεί να βρίσκεται µέσα στον κρύσταλλο και ένα άλλο τµήµα της έξω από αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, η λαµέλα παρουσιάζει µη τακτική διάταξη µε τµήµατα των αλυσίδων να κρέµονται έξω από αυτή σε διάφορες κατευθύνσεις (Σχ. 7). (β) Είναι δυνατό, τµήµατα των αλυσίδων που έχουν εξέλθει από τη λαµέλα να επανεισέρχονται σ αυτήν, αµέσως µετά την έξοδο τους ή αφού ήδη σηµαντικό µήκος τους βρίσκεται εκτός λαµέλας. Στην πρώτη περίπτωση, η διάταξη της κρυσταλλικής πολυµερικής λαµέλας είναι γνωστή ως µοντέλο παρακείµενης επανεισόδου (adjacent re-entry model), ενώ στη δεύτερη ως µοντέλο διακόπτη (switchboard model), βλ. Σχ

12 Σχήµα 7 Σχήµα 8 ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα κρυσταλλικά πολυµερή δεν είναι ποτέ ολοκρυσταλλικά. Αποτελούνται από κρυσταλλικές και άµορφες περιοχές. Η κρυσταλλική περιοχή περικλείεται στις λαµέλες, ενώ η άµορφη περιοχή βρίσκεται έξω από αυτές (Σχ. 9). Ο βαθµός κρυσταλλικότητας εκφράζει το ποσοστό του κρυσταλλικού υλικού επί του συνόλου και προσδιορίζεται µε ειδική πειραµατική δοκιµή γνωστή ως differential scanning calorimetry. Σχήµα 9: Κρυστάλλωση πολυµερούς 12

13 Οι λαµέλες αναπτύσσονται από έναν κεντρικό πυρήνα όπως οι ακτίνες του τροχού ποδηλάτου, βλ. Σχ. 10. Τα νηµάτια τους αναπτύσσονται και στις τρεις διαστάσεις, µε αποτέλεσµα να µοιάζουν περισσότερο µε σφαίρες παρά µε τροχούς, γιαυτό η όλη σύνθεση ονοµάζεται σφαιρουλίτης (spherulite) και αποδίδεται χαρακτηριστική µικροδοµή πολυµερούς, βλ. Σχ. 11. Σε δείγµα κρυσταλλικού πολυµερούς µάζας λίγων γραµµαρίων περιέχονται δισεκατοµµύρια σφαιρουλιτών. Σχήµα 10: Σχηµατισµός σφαιρουλίτη Σχήµα 11: Μικροδοµή σφαιρουλίτη πολυαιθυλενίου Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µία πολυµερική αλυσίδα µπορεί να ανήκει εν µέρει σε κρυσταλλική λαµέλα και εν µέρει σε άµορφη περιοχή, αλλά υπάρχει και η περίπτωση η αλυσίδα αυτή να διασχίζει την άµορφη περιοχή και να επανασυνδέεται µε άλλη λαµέλλα. Οι αλυσίδες αυτές ονοµάζονται µόρια ζεύξης (tie molecules). Η κρυσταλλική δοµή εξασφαλίζει πιο ανθεκτικό πολυµερές, αλλά συγχρόνως το καθιστά ψαθυρό, µε αποτέλεσµα τα πολύ κρυσταλλικά πολυµερή να µην επιδεικνύουν την κλαστική συµπεριφορά πλαστικού. Οι άµορφες περιοχές συντελούν στην αύξηση της ευκαµψίας του πολυµερούς. Συνεπώς, για την παραγωγή ινών (fibers), που είναι ουσιαστικά επιµήκεις κρύσταλλοι, πρέπει να προέρχονται από πολυµερές όσο το δυνατό πιο κρυσταλλικό. Στον Πίν. 3 δίνονται παραδείγµατα πολυµερών µε εξόχως κρυσταλλική και εξόχως άµορφη δοµή, αντίστοιχα. 13

14 Πίνακας 3 Εξόχως κρυσταλλικά πολυµερή Πολυπροπυλένιο Συνδιοτακτικόπολυστυρένιο Nylon Kevlar and Nomex (αµίδια) Πολυκετόνες Εξόχως άµορφα πολυµερή PΜΜΑ Ατακτικό πολυστυρένιο Πολυκαρβονικά Πολυϊσοπρένιο Πολυβουταδιένιο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Κατά την απόψυξη τήγµατος πολυµερούς, υφίσταται µια θερµοκρασιακή περιοχή όπου σηµειώνεται στερεοποίηση του υλικού. Μπορεί να παρατηρηθούν οι εξής δύο περιπτώσεις (Σχ. 12): (α) Σχηµατισµός κρυσταλλικού στερεού σκληρού και εύθραυστου ή ανθεκτικού ανάλογα µε το µοριακό βάρος του πολυµερούς. (β) Σχηµατισµός άµορφου στερεού, η συµπεριφορά του οποίου εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχει µια χαρακτηριστική θερµοκρασία που ονοµάζεται θερµοκρασία ή σηµείο υαλώδους µετάπτωσης, Tg (glass transition temperature) και οριοθετεί δύο διαφορετικές συµπεριφορές για το άµορφο πολυµερές: Σε Τ>Τg : To πολυµερές είναι µαλακό και εύκαµπτο και χαρακτηρίζεται από ιξωδοελαστική συµπεριφορά. Σε Τ<Τg : To πολυµερές γίνεται σκληρό και εύθραυστο (και πολλές φορές διαφανές) και η συµπεριφορά του χαρακτηρίζεται ως υαλώδης κατάσταση. Στο σηµείο υαλώδους µετάπτωσης παρατηρείται αλλαγή της κλίσης της καµπύλης µεταβολής του ειδικού όγκου (ή της προσδιδόµενης θερµότητας) µε τη θερµοκρασία Σχήµα 12: Απόψυξη τήγµατος πολυµερών εδοµένου ότι στα κρυσταλλικά πολυµερή συνυπάρχουν κρυσταλλική και άµορφη περιοχή, υφίσταται επίσης η έννοια της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης Tg, η οποία επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες, βλ. κατωτέρω: Από το βαθµό κρυστάλλωσης: Αύξηση του βαθµού κρυστάλλωσης οδηγεί σε αύξηση της Tg, βλ. Σχ. 13. Από την ευκαµψία της κύριας αλυσίδας: Αύξηση της ευκαµψίας της πολυµερικής αλυσίδας οδηγεί σε µείωση της Tg, βλ. παραδείγµατα Σχ. 14. Από της προστιθέµενες οµάδες (είδος και αριθµό) στην βασική αλυσίδα: Η προσθήκη έστω και µικρής οµάδας στη βασική αλυσίδα αυξάνει την Tg (Σχ. 15). Αύξηση του µήκους πλευρικής διακλάδωσης οδηγεί σε µείωση της Tg (Σχ. 16). 14

15 Σχήµα 13: Επίδραση του βαθµού κρυστάλλωσης επί της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης Είναι τόσο εύκαµπτη που έχει Τg = -127 o C!, δηλαδή σε συνθήκες δωµατίου είναι υγρό. Χρήσεις: Μαλακτικό και σαµπουάν. Είναι τόσο άκαµπτο που δεν έχει Tg! Μπορεί να θερµαίνεται σε Τ > 500 o C και να παραµένει σε υαλώδη κατάσταση. Η εισαγωγή εύκαµπτων αιθεροµάδων στην βασική αλυσίδα του πολυ(φαινυλο σουλφιδίου) µειώνει την Τg στους 150 o C. Σχήµα 14: Επίδραση της ευκαµψίας της κύριας αλυσίδας επί της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης 15

16 Σχήµα 15: Επίδραση της προθήκης οµάδας επί της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης Σχήµα 16: Επίδραση της αύξησης του µήκους πλευρικής διακλάδωσης επί της θερµοκρασίας υαλώδους µετάπτωσης ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ Η δοµή του πολυµερούς επηρεάζει σηµαντικά την κρυσταλλικότητά του. Κανονική και τακτική δοµή διευκολύνει την στοιβασία των αλυσίδων σε κρυστάλλους, ενώ η αντίθετη δοµή δυσχεραίνει την κρυστάλλωση. Παράδειγµα 1: Το πολυστυρένιο 16

17 Το συνδιοτακτικό πολυστυρένιο και το ατακτικό πολυστυρένιο (Σχ. 3) έχουν διαφορετική στερεοταξική κανονικότητα. Στο συνδιοτακτικό πολυστυρένιο υφίσταται πολύ τακτική και κανονική δοµή, µε τις φαινολοµάδες να εναλλάσσονται οµοιόµορφα εκατέρωθεν της βασικής αλυσίδας, διευκολύνοντας τη στοιβασία των αλυσίδων σε κρυστάλλους. Άρα, είναι λογικό να αναµένεται µεγάλη κρυσταλλικότητα για το πολυµερές αυτό. Αντίθετα, δεν συµβαίνει ανάλογη τάξη στο ατακτικό πολυστυρένιο, προκαλώντας έτσι αντίθετη συµπεριφορά του υλικού (έντονα άµορφο υλικό). Παράδειγµα 2: Το πολυαιθυλένιο Το πολυαιθυλένιο συναντάται και ως κρυσταλλικό και ως άµορφο. Το γραµµικό πολυαιθυλένιο είναι σχεδόν 100% κρυσταλλικό, ενώ το αντίστοιχο διακλαδωµένο υλικό που δεν στοιβάζεται εύκολα είναι εξόχως άµορφο. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Οι ενδοµοριακές δυνάµεις που αναπτύσσονται στα διάφορα είδη χηµικών δεσµών του πολυµερούς συνεισφέρουν σε σηµαντικό βαθµό στο σχηµατισµό κρυστάλλων. Παράδειγµα 1: Το nylon. Οι πολωµένες αµινοµάδες που βρίσκονται στην βασική αλυσίδα του nylon 6,6 έλκονται έντονα µεταξύ τους και σχηµατίζουν ισχυρούς δεσµούς, οι οποίοι συντελούν στη συγκράτηση των κρυστάλλων του πολυµερούς µεταξύ τους (Σχ. 17). Σχήµα 17: Εξήγηση κρυσταλλικότητας στο nylon 6,6 Παράδειγµα 2: Οι πολυεστέρες Στον πολυ(αιθυλενο τερεφθαλικό εστέρα) η ενίσχυση της κρυσταλλικότητας οφείλεται αφενός στους ισχυρούς δεσµούς µεταξύ των πολωµένων εστεροµάδων (Σχ. 18) και αφετέρου στην τάση των αρωµατικών δακτυλίων να στοιβάζονται µεταξύ τους µε απόλυτη τάξη (Σχ. 19). Οι πολωµένες εστεροµάδες εξασφαλίζουν στο πολυµερές ισχυρούς κρυστάλλους Σχήµα 18 17

18 Η τακτική στοιβασία των αρωµατικών δακτυλίων αυξάνει την κρυσταλλικότητα Σχήµα 19 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ Ο προορισµός του πλαστικοποιητή (plasticizer) είναι η µείωση της Tg. Πρόκειται για µικρό µόριο που παρεµβάλλεται µεταξύ των πολυµερικών αλυσίδων, µε σκοπό να τις αποµακρύνει µεταξύ τους και να τους εξασφαλίσει µεγαλύτερο ελεύθερο χώρο. Αποτέλεσµα αυτής της δράσης είναι η διευκόλυνση της µετακίνησης των αλυσίδων στις µικρότερες θερµοκρασίες. Με τον τρόπο αυτόν, η Tg του πολυµερούς µειώνεται δραστικά και η κατεργασιµότητα του αυξάνεται εντυπωσιακά. Συνήθεις πλαστικοποιητές παρουσιάζονται στο Σχ. 20. Σχήµα 20: Συνήθεις πλαστικοποιητές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έντονη µυρωδιά στα καινούργια αυτοκίνητα οφείλεται στην εξάτµιση του πλαστικοποιητή από τα πλαστικά τµήµατα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μετά από µακρό χρονικό διάστηµα, αφού έχει προχωρήσει η εξάτµιση µεγάλου µέρους του πλαστικοποιητή, ο πίνακας οργάνων δεν θα είναι πλέον τόσο πλαστικός. Όταν δε η θερµοκρασία Tg του πολυµερούς κατασκευής του υπερβεί τη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µπορεί να παρατηρηθεί ακόµη και ψαθυρή θραύση του. 4. ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Η έννοια του µοριακού βάρους στα πολυµερή παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες. Ενώ στις καθαρές ουσίες µικρού µοριακού βάρους όλα τα µόρια είναι ίδιου µεγέθους και µοριακού βάρους, στα πολυµερή είναι απίθανο να βρεθεί δείγµα µε µόρια ίδιου µεγέθους και µοριακού βάρους (µη οµογενές υλικό). Τούτο έχει ως αποτέλεσµα το µοριακό βάρος πολυµερούς να αποκτά στατιστική έννοια. ηλαδή αναµένεται να υφίσταται καµπύλη κατανοµής του µοριακού βάρους. Από αυτή την καµπύλη κατανοµής µπορεί να υπολογιστεί το αντίστοιχο µέσο µοριακό βάρος πολυµερούς. Τα συνηθέστερα µέσα µοριακά βάρη είναι τα εξής: Το µέσου αριθµού µοριακό βάρος (The Number Average Molecular Weight), M n M n = n i i= 1 n i= 1 fm f i i 18

19 Το µέσου βάρους µοριακό βάρος (The Weight Average Molecular Weight), M w M n n 2 wm i i fm i i i= 1 i= 1 w = = n n wi fimi i= 1 i= 1 Το µέσου ιξώδους µοριακό βάρος (The Viscosity Average Molecular Weight), M v M v = n i= 1 n i= 1 fm i fm i 1/ α 1+α i i όπου: fi ο αριθµός υποαλυσίδων µε µοριακό βάρος Μ i, w i το κατά βάρος ποσοστό µε το οποίο συµµετέχει κάθε κλάση µοριακού βάρους Mi, α σταθερά που εξαρτάται από το σύστηµα πολυµερές-διαλύτης. Η κατανοµή του µοριακού βάρους είναι µία καµπύλη µεταβολής σε σύστηµα αξόνων, στο οποίο ο άξονας-x αντιστοιχεί στο µοριακό βάρος και ο άξονας-y την ποσότητα πολυµερούς µε συγκεκριµένη τιµή µοριακού βάρους. Στο Σχ. 21 απεικονίζονται συγκριτικά οι σχετικές τιµές των παραπάνω µέσων µοριακών βαρών. Σχήµα 21 19

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ

Εβδοµάδα. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ. ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Β εξαµήνου ΑΡ. ΧΑΝ ΡΙΝΟΣ, DO, MPhil, cphd. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας ΙΣΤΟΡΙΑ και ΟΠΤΙΚΗ του ΓΥΑΛΙΟΥ Εβδοµάδα ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Πώς μπορούμε να ονοματίσουμε ένα πολυμερές; Τα πολυμερικά υλικά έχουν κατακλείσει όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής: από τα υλικά συσκευασίας και τα είδη ένδυσης μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου παρατηρείται οργάνωση σε

Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου παρατηρείται οργάνωση σε Άμορφα Πολυμερή Θερμοκρασία Υαλώδους Μετάπτωσης Κινητικότητα πολυμερικών αλυσίδων Οι ουσίες μικρού μοριακού βάρους μπορούν να βρεθούν στη συμπυκνωμένη φάση σε δύο πιθανές καταστάσεις: α) τη στερεά, όπου

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίμων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίμων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήμα Τα πολυμερή είναι οργανικές ενώσεις το μόριο των οποίων σχηματίζεται από την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Πλαστική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Πλαστική Συσκευασία Εισαγωγή «Πλαστικά» γιατί πλάθονται σε οποιοδήποτε σχήµα Τα πολυµερή είναι οργανικές ενώσεις το µόριο των οποίων σχηµατίζεται από την επανάληψη µιας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 8 η Ενότητα ΠΟΛΥΜΕΡΗ Δημήτριος Λαμπάκης ΓΕΝΙΚΑ Τα πολυμερή, όπως π.χ. τα πλαστικά και το

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10

Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10 10 Πολυμερή: Σύνθεση του Nylon 6,10 Στόχος της άσκησης: Η κατανόηση της δομής των πολυμερών. Η εξοικείωση με την βασική ιδέα του πολυμερισμού συμπύκνωσης. Ο χειρισμός των αντιδραστηρίων στον πολυμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7-1 7. ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 7.1. ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ιάφοροι διαλύτες µπορούν να επιφέρουν φυσικές αλλαγές όταν επιδρούν σε διάφορα πολυµερή. Αυτές οι αλλαγές είναι το αποτέλεσµα της αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC)

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY (DSC) Τεχνική ανίχνευσης φυσικό/χημικών διεργασιών πολυμερικών και άλλων υλικών (δοκίμια) που συνοδεύονται από ανταλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση. Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση. Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ιδιότητες μακρομορίων στην στερεά κατάσταση Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή

Περιεχόμενα 3. Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Περιεχόμενα 3 Σ αυτούς που μοχθούν για τη γνώση και πασχίζουν για την παραγωγή Πρόλογος Η Χημική Τεχνολογία άρχισε να εμφανίζεται ως ανεξάρτητη επιστήμη κατά το τέλος του 18 ου και αρχές του 19 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο Πολυμερή Υλικά

Μάθημα 2 ο Πολυμερή Υλικά Μάθημα 2 ο Πολυμερή Υλικά Τι είναι ένα πολυμερές βιοϋλικό; http://www.mitr.p.lodz.pl/biomat/raport/1_radiation_hydrogels.html Τι είναι το πολυμερές; Όπως λέει και η λέξη είναι κάτι με «πολλά μέρη». Πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο

1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο 19 1.5 Αλκένια - αιθένιο ή αιθυλένιο Γενικά Αλκένια ονομάζονται οι άκυκλοι ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, οι οποίοι περιέχουν ένα διπλό δεσμό στο μόριο. O γενικός τύπος των αλκενίων είναι C ν Η 2ν (ν 2). Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ

ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Καμπύλες εφελκυσμού των πολυμερών Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Σκοπός Η εξάσκηση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών και Κολλοειδών

Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών και Κολλοειδών Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Πολυμερών και Κολλοειδών Τί είναι Πολυμερές; Μονομερές Πολυμερές (Πολλά μέρη) Διασταυρωτής Πλέγμα DNA Τί είναι Κολλοειδές; Κολλοειδές Ηλεκτροστατική Σταθεροποίηση Φάση 1 Φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΔΙΠΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΟ ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΔΙΠΙΚΟ ΟΞΥ, ΤΟ ΓΛΥΚΟΛΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΟΛΥΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΔΙΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαφανή τμήματα της μάσκας και του αναπνευστήρα είναι από σιλικόνη ενώτασκληράαδιαφανή από πολυαιθυλένιο και PVC

Τα διαφανή τμήματα της μάσκας και του αναπνευστήρα είναι από σιλικόνη ενώτασκληράαδιαφανή από πολυαιθυλένιο και PVC Τα διαφανή τμήματα της μάσκας και του αναπνευστήρα είναι από σιλικόνη ενώτασκληράαδιαφανή από πολυαιθυλένιο και PVC Οι πάνες εξωτερικά είναι από πολυαιθυλένιο και συγκρατούνται με λαστιχάκια από φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 - Ιξωδοελαστικότητα

Κεφάλαιο 10 - Ιξωδοελαστικότητα Κεφάλαιο - Ιξωδοελαστικότητα Ποια είναι η μηχανική αντοχή ενός πολυμερούς; Στόχοι του κεφαλαίου Οι έννοιες της τάσης και της παραμόρφωσης. Ερπυσμός, χαλάρωση τάσης. Μοντέλα Maxwell, Kelvin και πιο πολύπλοκα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών υλικών ευρείας χρήσης

Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών υλικών ευρείας χρήσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΦΥΣΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ" Σύνθετα Υλικά Πειραματική μελέτη βασικών χαρακτηριστικών θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 11 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Πολυµερή (polymers) = µακροµόρια, δηλαδή µόρια µεγάλου µοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά :

Οργανική Χημεία. 24-4. Που οφείλεται η ικανότητα του άνθρακα να σχηματίζει τόσες πολλές ενώσεις; Ο άνθρακας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά : Οργανική Χημεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 24-1. Με τι ασχολείται η Οργανική Χημεία; Πεδίο ενασχόλησης του κλάδου της Χημείας που ονομάζεται Οργανική Χημεία είναι οι ενώσεις του άνθρακα (C). 24-2. Ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου

Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Ενότητα 03: Ημικυτταρίνες Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Του Μαθήματος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-Πολυμερή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Του Μαθήματος. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-Πολυμερή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Του Μαθήματος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-Πολυμερή Σύμφωνα με τις Παραδόσεις Νίκος Xατζηχρηστίδης, Μαρίνος Πιτσικάλης, Ερμής Ιατρού Αθήνα 008

Διαβάστε περισσότερα

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής

Α Ε Τ. ΤΕΙ Αθήνας. Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας. ΤΕΙ Αθήνας / ΣΑΕΤ / Στ. Μπογιατζής Στ. Μπογιατζής, επίκουρος καθηγητής Ομοιοπολικές χημικές ενώσεις Ενώσεις του άνθρακα Χαρακτηριστικές ομάδες Τετραεδρική μοριακή δομή Επίπεδη τριγωνική μοριακή δομή Ευθύγραμμη μοριακή δομή Τα οργανικά μόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 1-1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Τα πολυµερή, όπως π.χ. τα πλαστικά και το ελαστικό (ή καουτσούκ), είναι χηµικές ουσίες που τα µόρια τους σχηµατίζουν µακρές αλυσίδες, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Κεφαλαίου 2

Περίληψη Κεφαλαίου 2 Περίληψη Κεφαλαίου 2 Οργανικά µόρια: πολικούς οµοιοπολικούς δεσµούς λόγω ασύµµετρης κατανοµής e - (διαφορετική ηλεκτροαρνητικότητας ατόµων) Κάποιες ενώσεις υποδηλώνονται µε δοµές συντονισµού οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων

ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γενικότητες. Κατηγορίες και τύποι µεσόµορφων 144 ΜΕΣΟΜΟΡΦΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικότητες Σύµφωνα µ αυτά που ειπώθηκαν στη Γενική Εισαγωγική, κατά τη µετατροπή ενός σώµατος από στερεό σε υγρό και αντίστροφα το σώµα περνάει από µια κατάσταση, που χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανιοντικός Πολυμερισμός

1. Ανιοντικός Πολυμερισμός . Ανιοντικός Πολυμερισμός.. Γενικά Ο έλεγχος της μακρομοριακής δομής έχει αποκτήσει εξαιρετικό ακαδημαϊκό και βιομηχανικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον αυτό προέρχεται αφενός μεν από τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 02 Μεταλλογραφική Παρατήρηση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή νάυλον 6-10 από το διχλωρίδιο του δεκανοδιικού οξέος και την εξαμεθυλενοδιαμίνη. Σύγκριση του νάυλον με φυσικές υφάνσιμες ίνες όπως το μαλλί και το βαμβάκι. Διδακτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ. 3/3/2011 Σημειώσεις μαθήματος «Ρεολογία & Μορφοποίηση Πολυμερών Υλικών» Α.Δ. Παπαθανασίου, Ανοιξη 2011 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Log (Million tons/year) 2.500 1.375 0.250-0.875 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 Year ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Polystyrene 11% Low

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο.

Δομή. Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην. κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών) στο μόριο. ΣΥΖΥΓΙΑΚA ΔΙΕΝΙA Δομή Ως συζυγιακά διένια ορίζουμε τους υδρογονάνθρακες που στην ανθρακική τους αλυσίδα περιέχουν δυο διπλούς δεσμούς με κύριο χαρακτηριστικό την εναλλαγή των δεσμών (απλών και διπλών)

Διαβάστε περισσότερα

"I just want to say one word to you - - just one word -- 'plastics.'" The Graduate

I just want to say one word to you - - just one word -- 'plastics.' The Graduate ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΠΟΛΥΜΕΡΗ) Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/he126/ "I just want to say one word to you - - just one word -- 'plastics.'" The Graduate Πολυμερή στην

Διαβάστε περισσότερα

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου )

(Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Δυνάμεις διπόλου διπόλου (Από το βιβλίο Γενική Χημεία των Ebbing, D. D., Gammon, S. D., Εκδόσεις Παπασωτηρίου ) Τα πολικά μόρια μπορούν να έλκονται αμοιβαία μέσω δυνάμεων διπόλου διπόλου. Η δύναμη διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη

ΕΣΤΕΡΕΣ. Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη ΕΣΤΕΡΕΣ Ένα αντιβιοτικό προφάρµακο. Υδρόλυση του εστέρα απελευθερώνει την ενεργή χλωραµφαινικόλη Πολυµερή «σταδιακής ανάπτυξης» Σύγκρινε µε τα «αλυσιδωτής αντίδρασης» (Ενότητα 7.11) PET (Dacron, Mylar):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: )

ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MIS: ) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων Α.Ε.Ι.» ΠΕΓΑ_ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ (MIS: 478889) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.5.

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών

Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακός Χαρακτηρισμός Πολυμερών Μοριακό Βάρος Πολυμερών Υψηλά όχι ακριβή ΜΒ λόγω τυχαιότητας πολυμερισμού Μίγμα αλυσίδων με διαφορετικό μήκος Μέσο ΜΒ ή κατανομή ΜΒ Βαθμός Πολυμερισμού (DP) = MB πολυμερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατικη Εργασια Προσοµοίωση πολυµερικής αλυσίδας αρχικής διαµόρφωσης 511/ Παλιουδάκη Ειρήνη

ιπλωµατικη Εργασια Προσοµοίωση πολυµερικής αλυσίδας αρχικής διαµόρφωσης 511/ Παλιουδάκη Ειρήνη ιπλωµατικη Εργασια Προσοµοίωση πολυµερικής αλυσίδας αρχικής διαµόρφωσης 511/2003038 Παλιουδάκη Ειρήνη Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Υποδομής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΜΟΝΟΪΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισηγητής: ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΜ: 4414

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΦΑΣΕΩΝ 1. ΙΜΕΡΕΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΤΕΡΕΑ ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ (Σχ. 1) Σχήµα1: ιµερές διάγραµµα µε πλήρη στερεά διαλυτότητα Μελετάται η απόψυξη διµερούς κράµατος Α-Β, το οποίο βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5-1 5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η καθηµερινή πείρα µας έχει δείξει ότι τα πολυµερή συµπεριφέρονται µηχανικά µε διάφορους τρόπους: σα ψαθυρό υλικό, σα λάστιχο και σαν ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη

Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Nanocellulose / Νανοκυτταρίνη Παρουσίαση ενός καινοτομικού προϊόντος με εξαιρετικές έως απίστευτες μελλοντικές προοπτικές τον 21 ο αιώνα! του Γεωργίου Μαντάνη, Καθηγητή ΤΕΙ/Θ Courtesy: Prof. Arthur Ragauskas,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥ(ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥ(ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΗΤΡΑ ΠΟΛΥ(ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικές Τεχνικές ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (TG)

Θερμικές Τεχνικές ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (TG) Θερμικές Τεχνικές Μια ομάδα τεχνικών με τις οποίες μετρείται κάποια φυσική ιδιότητα μιας ουσίας ή των προϊόντων αντίδρασής της ως συνάρτηση της θερμοκρασίας, όταν η τελευταία μεταβάλλεται κατά ένα προγραμματισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ Ορυκτοί άνθρακες Ένα πολύτιμο στερεό 1 Ε.Κ.Φ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 διδακτική ώρα ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Ηλεκτρισμένα σώματα. πως διαπιστώνουμε ότι ένα σώμα είναι ηλεκτρισμένο ; Ηλεκτρικό φορτίο ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Ηλεκτρισμένα σώματα 1.1 Ποια είναι ; Σώματα (πλαστικό, γυαλί, ήλεκτρο) που έχουν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη σε ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ) - ΜΑΛΛΙΩΝ, ΝΥΧΙΩΝ, ΟΠΛΩΝ (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ)

ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ) - ΜΑΛΛΙΩΝ, ΝΥΧΙΩΝ, ΟΠΛΩΝ (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) ΚΕΡΑΤΙΝΕΣ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΝΙΔΙΑ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ: -ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ - ΜΑΛΛΙΩΝ, ΝΥΧΙΩΝ, ΟΠΛΩΝ (ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) - ΦΤΕΡΩΝ (ΠΤΗΝΑ) - ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΡΠΕΤΩΝ Οι ιστοί που περιέχουν κερατίνες Είναι συνήθως ισχυροί και αδιάλυτοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΩΤΤΗΣ ΘΕΜΑ Μελέτη των ρηγματώσεων σε πλαστικούς σωλήνες Καθηγητής: Δ. Μανωλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η Επιστήμη της Θερμοδυναμικής ασχολείται με την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται σε ένα κλειστό και απομονωμένο σύστημα από μια κατάσταση ισορροπίας σε μια άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΑ ΛΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ Ε. Δ. ΝΤΡΙΒΑΛΑΣ ΑΘΗΝΑ 2012 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΦΙΚΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών

Εισαγωγή. 1.1 Ο κόσμος των υλικών Εισαγωγή 1 1 Εισαγωγή Βατάλης Αργύρης 1.1 Ο κόσμος των υλικών Tα υλικά αποτελούν μέρος της βάσης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες και το επίπεδο ζωής επηρεάζονται σε μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

ÓùëÞíáò Hyperline FX. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò

ÓùëÞíáò Hyperline FX. Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE. Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò ÓùëÞíáò Hyperline FX Εύκαμπτος σωλήνας με εσωτερικό από λείο PTFE Ëåßï åóùôåñéêü Ðïëý åýêáìðôïò Áíôï Þ óôá çìéêü Áíôï Þ óôéò èåñìïêñáóßåò Υπάρχει ένα θεμελιώσες πρόβλημα στους σωλήνες μεγάλων διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης Οργανική Χημεία Κεφάλαια 20 & 21: Καρβοξυλικά οξέα, παράγωγα τους και αντιδράσεις ακυλο υποκατάστασης 1. Καρβοξυλικά οξέα Σημαντικά ακυλο (-COR) παράγωγα Πλήθος καρβοξυλικών ενώσεων στη φύση, π.χ. οξικό

Διαβάστε περισσότερα

Yπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φυσικών, συνθετικών και τεχνητών µεγαλοµορίων µε τεράστια σηµασία. Έτσι το άµυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες παίζουν

Yπάρχει ένας µεγάλος αριθµός φυσικών, συνθετικών και τεχνητών µεγαλοµορίων µε τεράστια σηµασία. Έτσι το άµυλο, η κυτταρίνη και οι πρωτεΐνες παίζουν Αν επρόκειτο να ονοµαστεί ή εποχή µας από τα υλικά που τη χαρακτηρίζουνόπως η εποχή του Λίθου ή η εποχή του Χαλκού και του Σιδήρου στο παρελθόν-θα έπρεπε ν αποκληθεί Aιώνας των Πλαστικών γ ιατί οι πλαστικές

Διαβάστε περισσότερα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα

άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2- Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Οργανικές ενώσεις : Όλες οι ενώσεις του άνθρακα εκτός από CO, CO 2, H 2 CO 3, και τα ανθρακικά άλατα ( CO 2-3 ) Οργανική Χημεία : Η χημεία των ενώσεων του άνθρακα Προέλευση οργανικών ενώσεων : κυρίως από

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 26: Βιομόρια: υδατάνθρακες 1. Γενικά Ενώσεις που απαντούν σε κάθε ζωντανό οργανισμό Άμυλο και ζάχαρη στις τροφές και κυτταρίνη στο ξύλο, χαρτί και βαμβάκι είναι καθαροί υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ως γνωστόν, οι χηµικές ενώσεις προκύπτουν από την ένωση δύο ή περισσοτέρων στοιχείων, οπότε και έχουµε σηµαντική µεταβολή του ενεργειακού περιεχοµένου του συστήµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνσης Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 η Ενότητα Ανασκόπηση βασικών εννοιών της χημείας. Δημήτριος Λαμπάκης Περιοδικός πίνακας Περιοδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος

ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ ΕΞΑΤΜΙΣΗ Θοδωρής Καραπάντσιος ΕΞ.1 Εισαγωγή Αντικείµενο της συµπύκνωσης είναι κατά κύριο λόγο η αποµάκρυνση νερού, µε εξάτµιση, από ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει µια ή περισσότερες διαλυµένες ουσίες,

Διαβάστε περισσότερα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα

Αιωρήματα & Γαλακτώματα Αιωρήματα & Γαλακτώματα Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2014-15 Μάθημα 2ο 25 February 2015 Αιωρήματα Γαλακτώματα 1 Παρασκευή αιωρημάτων Οι μέθοδοι παρασκευής αιωρημάτων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 146 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Αναφέρει με συντομία, τα αίτια που οδήγησαν στην επινόηση και παρασκευή των πρώτων συνθετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση παρουσίασης με

Μια πρόταση παρουσίασης με Διαμοριακές δυνάμεις Μια πρόταση παρουσίασης με το PowerPoint Διαμοριακές δυνάμεις Είναι οι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης (ασθενέστερες από τις ενδομοριακές) που ασκούνται μεταξύ μορίων (του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κ m και K cat χρησιμεύουν για να συγκριθεί η ανακύκλωση διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτόπανα Valli Zabban

Ασφαλτόπανα Valli Zabban Ασφαλτόπανα Valli Zabban Η εταιρεία µας εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ασφαλτόπανα του οίκου Valli Zabban Ιταλίας. Τα ασφαλτόπανα Valli Zabban χρησιµοποιούνται για τη στεγανοποίηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

13.6 Η ερμηνεία των φασμάτων NMR πρωτονίου

13.6 Η ερμηνεία των φασμάτων NMR πρωτονίου 13.6 Η ερμηνεία των φασμάτων NMR πρωτονίου Η πληροφορία που περιέχεται σ ένα φάσμα NMR περιλαμβάνει: 1. Αριθμό σημάτων 2. Την έντασή τους (ως μετρούμενη επιφάνεια κάτω από την κορυφή) 3. Τύπος σχάσης (πολλαπλότητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2.

ΑΝΤΙΔΡΆΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C <): i. Προσθήκη υδρογόνου (Η 2 ): C v. H 2v H 2. H 2v 2. Νίκος Γαλάνης Καθηγητής Χημείας 2 ο Λύκειο Ηρακλείου ΠΡΣΉΚΗΣ: (1) Προσθήκη στο διπλό δεσμό (> C = C

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 35 ΠερίθλασηκαιΠόλωση ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 35 Περίθλαση απλής σχισµής ή δίσκου Intensity in Single-Slit Diffraction Pattern Περίθλαση διπλής σχισµής ιακριτική ικανότητα; Κυκλικές ίριδες ιακριτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα.

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα. 2.8 Διαλύματα Υπόδειξη: Στα αριθμητικά προβλήματα, τα πειραματικά μεγέθη που δίνονται με ένα ή δύο σημαντικά ψηφία θεωρούνται ότι πρακτικά έχουν 3 ή 4 σημαντικά ψηφία. 1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Ένζυµα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Ένζυµα ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ένζυµα Τα ένζυµα είναι πρωτεϊνικά µόρια που έχουν την ικανότητα να καταλύουν αντιδράσεις. Οι αντιδράσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιηθούν και χωρίς την παρουσία των ενζύµων. Όµως µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ιξωδομετρία

EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ιξωδομετρία EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Ενότητα : Ιξωδομετρία Διδάσκων : Κων/νος Τσιτσιλιάνης, Καθηγητής Ουρανία Κούλη, Ε.ΔΙ.Π. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Σκοπός Η εξοικείωση των φοιτητών με την πειραματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ

ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟΣΘΕΝΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ Πρόκειται για αλκοόλες που διαθέτουν µόνο ένα υδροξύλιο και η ανθρακική τους αλυσίδα είναι κορεσµένη (µόνο απλοί δεσµοί). Ο γενικός τους τύπος είναι C ν ν+1 H ή R-H (όπου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. /νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα