ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Αθήνα, Μάιος 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Προγράμματος Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων Συνδρομή ανά ομάδες στόχο (Παράρτημα XXIII) Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα για την αντιμετώπισή τους Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 57 του 1083/ Συμπληρωματικότητα δράσεων με άλλα χρηματοδοτικά μέσα Παρακολούθηση- Αξιολόγηση Ποιοτική Ανάλυση επιτευγμάτων και μέτρα που έχουν ληφθεί για την βελτίωση της Προόδου Εφαρμογής του Προγράμματος Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Θέματα Αξιολόγησης...65 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Συνεισφορά του Προγράμματος στο ΕΣΠΑ Συνεισφορά του Προγράμματος στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας Συνέπεια και Συγκέντρωση της στήριξης (Άρθρο /2006) Συνεισφορά του Προγράμματος στην εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρώπη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01 «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Αναβάθμιση των δημοσίων πολιτικών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06 «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3

4 3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο και ανάλυση της προόδου.168 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελέσματα από την Ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 16 Καν. 1083/2006) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 4

5 4.1.1 Αποτελέσματα από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, και περιγραφή των συμφωνιών σύμπραξης Συνοπτική περιγραφή από την υλοποίηση/εφαρμογή δράσεων σχετικές με το Άρθρο 10 Καν. 1081/06 (ενίσχυση των μεταναστών στην αγορά εργασίας για την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης, ενίσχυση της ενσωμάτωσης των μειονοτήτων και μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας και την βελτίωση με τον τρόπο αυτό, της κοινωνικής τους ένταξης, περιγραφή της εφαρμογής καινοτόμων δραστηριοτήτων και διακρατικών δράσεων ή/και διαπεριφερειακών δράσεων) Τεχνική Βοήθεια Μεγάλα έργα ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 5

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα έκθεση έχει ως σκοπό την παρουσίαση της προόδου εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » που υλοποιήθηκε κατά το έτος 2010, είναι δε η τέταρτη που υποβάλλεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 539/2010 της 16/6/2010, και το άρθρο 3 παρ. Θ του ν.3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε από το ν.3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α/2009) και συμπληρώθηκε από το ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010). Η έκθεση συντάχθηκε από τη Μονάδα Α1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » και εγκρίθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά τη συνεδρίασή της στις ΤΟ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Ο στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης μέσα από την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημοσίων οργανώσεων, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελματικής ηθικής μέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων. Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας του Ε.Π., στοχεύουν, με μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, στην διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων ενδημικών δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις θεσμικής, οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής, στρατηγικού και παραδειγματικού χαρακτήρα, οι οποίες αναμένεται ότι θα έχουν πολλαπλασιαστική αξία. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο υποστήριξης της προσπάθειας για την ανασυγκρότηση του κράτους και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του, σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής που απορρέουν από το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Στήριξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6

7 Συνολικά, οι προτεραιότητες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης έχουν ως στόχο την άμεση συμβολή στην επίτευξη των κατευθύνσεων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας (αύξηση παραγωγικότητας, αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων, βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων εκπαίδευσης). Επίσης, συμβάλλουν και στην αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων άλλων τομέων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων και του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης κ.λπ. Ο στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξειδικεύεται περαιτέρω σε τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους, με βάση τους οποίους το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας, τρεις (3) Άξονες για κάθε ένα από τους τέσσερις (4) Γενικούς Στόχους, που καλύπτουν τις τρεις (3) κατηγορίες περιφερειών της χώρας: Περιφέρειες Σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Αττική. Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. Παρακάτω παρατίθενται ο Πίνακας προσδιορισμού του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » όπως ορίζεται στην ενότητα 1 του Παραρτήματος XVIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον 832/2010 της : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΑΡΙΘ. CCI) 12 ος Γενικός Στόχος ΕΣΠΑ: «Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης». 4 η Θεματική Προτεραιότητα ΕΣΠΑ: «Θεσμικό Περιβάλλον» GR05UPO003 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2010 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 7

8 ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙ- ΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Επίτευξη και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Γενικά Στοιχεία Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υπ αριθμ. E(2007) 5528/ απόφασή της. Ο Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/2007) δημοσιεύθηκε στις τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3752 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 40/Α/2009) και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3840 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). Ως ορίζεται δε στο άρθρο 5 (α) «... Στο Υπουργείο Εσωτερικών συνιστάται ειδική υπηρεσία για τη διαχείριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», η οποία εποπτεύεται από μετακλητό Ειδικό Γραμματέα με βαθμό δεύτερο της κατηγορίας ειδικών θέσεων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση». (β) Στο Υπουργείο Εσωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Ισότητας συνιστάται ειδική υπηρεσία εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η ειδική αυτή υπηρεσία ασκεί καθήκοντα δικαιούχου στα ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά την έννοια του άρθρου 4, στα επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για πράξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Η ίδια ειδική υπηρεσία είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διαμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές αναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα, σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3...». ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 9

10 Στο άρθρο 3 (ζ) ρητά ορίζεται ότι: «...Οι ειδικές υπηρεσίες εφαρμογής που λειτουργούν στα Υπουργεία Εσωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ασκούν αρμοδιότητες και για τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η ειδική υπηρεσία εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών ασκεί και καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού των πράξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση», εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της παραγράφου 3...». Η Κοινή Απόφαση με αρ.πρωτ.οικ.202/2008 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Αρμοδιότητες» (ΦΕΚ 155/Β/2008) τροποποιήθηκε με την υπ αριθ.οικ.9/2009 (ΦΕΚ 4/Β/2009) ΚΥΑ προκειμένου να συμπεριλάβει την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση » συγκροτήθηκε με την υπ αριθμόν οικ.358/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 541/ Β/2008), που δημοσιεύθηκε στις , κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 12 του Νόμου 3614/2007. Στις δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2297Β) η 1 η τροποποίηση της, προκειμένου να ενσωματωθούν τα συμπεράσματα της από Απόφασης της 1 η Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση ». Με την Απόφαση με Αρ.Πρωτ.14053/ΕΥΣ 1749 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θεσπίσθηκε το «Σύστημα Διαχείρισης» της 4ης προγραμματικής περιόδου (ΦΕΚ 540/Β/ 2008), και δημοσιεύθηκε στις Το «Σύστημα Διαχείρισης» τροποποιήθηκε με τις υπ. αριθμ /ΕΥΘΥ2041/ και 28020/ΕΥΘΥ 1212/ Αποφάσεις. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επικαιροποιήθηκε με τα υπ. αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ1148/ και 58702/ΕΥΘΥ2535/ έγγραφα. Με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ.1258/ΕΥΣ 281/ του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου , καθορίσθηκαν οι βασικές κατευθύνσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται η επιβεβαίωση της επάρκειας των δικαιούχων των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 10

11 της περιόδου μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3614/2007. Με την υπ. αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ 984/ (ΦΕΚ 792Β/ ) καθορίσθηκαν οι τελικές κατευθύνσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της περιόδου Ως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/2007) «...[Η Διαχειριστική Αρχή] η) προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος». Συγκεκριμένα, ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ως αναλύονται στην υπ αρ. πρωτ.14225/ευσσααπ 712/ του ΥΠΟΙΟ. Η Κοινή Απόφαση με αριθ.131/ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ887/Β/2008) δημοσιεύθηκε στις και διορθώθηκε με το ΦΕΚ1179/Β Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθ.96 που εκδόθηκε στις περί «σύστασης Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, νήσων και αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των υπουργείων», η Γενική Γραμματεία Ισότητας μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών, θέσεων και προσωπικού από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ170Α/2010 Άρθρο 2, παρ.1 α υποπαρ. ββ). Το ποσό που έχει καταβληθεί ως προκαταβολή από την Ε.Ε. για το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » ανέρχεται συνολικά σε ευρώ ( ,00 ευρώ έχουν καταβληθεί στις , ευρώ στις και τις Όσο αφορά στα ποσά των ενδιάμεσων πληρωμών, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1 : 1 Σύμφωνα με τα από και στοιχεία της Αρχής Πληρωμής, τα οποία διαβιβαστήκαν στην ΕΥΔ με ηλεκτρονικό μήνυμα. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 11

12 ΕΤΟΣ Α/Α αίτησης Ημερ/νία αίτησης Ποσό χρέωσης (σε ) Ποσό χρέωσης ρήτρας ευελιξίας /10/ ,11 0 ΣΥΝΟΛΟ , /6/ , /10/ , /12/ , ,22 ΣΥΝΟΛΟ , , Ενημέρωση ως προς την φυσική πρόοδο του Προγράμματος Κατωτέρω παρατίθεται ο Πίνακας του Παραστήματος ΧVIII Καν.1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον 832/2010 της , στον οποίο αποτυπώνονται οι ενδιάμεσοι στόχοι οι οποίοι προκύπτουν από τις εκδοθείσες έως και αποφάσεις ένταξης και τα δελτία παρακολούθησης. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧVIII ΚΑΝ.1828/2006 ως ισχύει - ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΔΕΙΚΤΗΣ 1[ΕΚΡΟΗΣ] Μονάδες ανάλυσης και τεκμηρίωσης της πολιτικής που δημιουργούνται σε Υπουργεία. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση 0 Στόχος 10* Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση- υπάρχουν 17 Υπουργεία 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 2 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός δημοσίων φορέων όπου εφαρμόζεται οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός και διοικητική ανασυγκρότηση. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 1** 2*** 63**** 28* Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση- Υπάρχουν 17 Υπουργεία και 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 3 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό κεντρικών αρχών (17 Υπουργεία και 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών) στις οποίες εφαρμόζονται οι αρχές της ποιότητας και στοχοθεσίας στη διοίκηση. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 50%* Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης) - Υπάρχουν 30 κεντρικές αρχές. 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στο έργο με MIS του Γενικού Στόχου ΙΙ *** Αφορά στα έργα με MIS και του Γενικού Στόχου ΙΙ **** Αφορά στο έργο με MIS ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 13

14 ΔΕΙΚΤΗΣ 4 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός υλοποιηθέντων δράσεων για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προϋπολογισμού και δημοσιονομικής διαχείρισης. ΔΕΙΚΤΗΣ 5 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός δράσεων για την ενσωμάτωση των πορισμάτων ελεγκτικών σωμάτων και του Συνηγόρου του πολίτη στις δημόσιες πολιτικές. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 1** 1*** 10* Αφετηρία Μηδέν(νέος τύπος δράσης). Οι δυνητικά ωφελούμενοι αυτών των οριζόντιων δράσεων είναι 17 Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 228 Δήμοι. 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 35* Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης). Στα εν λόγω πορίσματα γίνονται υποδείξεις για κάθε ένα από τα 17 Υπουργεία. 0 Ολοκλήρωση 0 Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 6 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός σχεδίων ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και των ΜΚΟ. Στόχος 50**** Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης). Οι κοινωνικοί εταίροι που έχουν υπογράψει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι τέσσερις (4). * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στο έργο με MIS *** Αφορά στο έργο με MIS **** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από το έργο με MIS που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 1. 0 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 14

15 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 5* ΔΕΙΚΤΗΣ 7 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός δράσεων αναβάθμισης της διοικητικής ικανότητας των δικαστηρίων. Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης) Υπάρχουν 16 υποδιαιρέσεις του ελληνικού δικαστικού συστήματος (π.χ.αστικό ποινικό, διοικητικό, κ.α) 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 8 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό οργανισμών της αυτοδιοίκησης που εφαρμόζουν τον θεσμό του Ετήσιου Δημόσιου Απολογισμού. ΔΕΙΚΤΗΣ 9 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός εθνικών νομοθετημάτων στα οποία εφαρμόσθηκαν οι αρχές καλής νομοθέτησης (βάσει της Υ190/2006). Ολοκλήρωση 0 Στόχος 50%* Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης). Υπάρχουν 17 Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 228 Δήμοι με πληθυσμό πάνω από ) 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 49* Αφετηρία 7 7 ΔΕΙΚΤΗΣ 10 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός κοινοτικών νομοθετημάτων για τις οποίες συντάχθηκαν «Εκθέσεις Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων». Ολοκλήρωση 0 Στόχος 51* Αφετηρία 1 1 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 15

16 ΔΕΙΚΤΗΣ 11 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός τομέων δημοσίας δράσης για καθένα από τους οποίους το θεσμικό πλαίσιο (Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κλπ.) συγκεντρώνεται σε ενιαίο διοικητικό κώδικα και διατίθεται από το Διαδίκτυο. ΔΕΙΚΤΗΣ 12 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ενσωμάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση 0 Στόχος 0,03** 11* Αφετηρία 2 2 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 99,5%* Αφετηρία 97,90% 97,90% ΔΕΙΚΤΗΣ 13 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό νομοθετημάτων στα οποία έχουν ενσωματωθεί οι αρχές της καλής διακυβέρνησης. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 20%* Αφετηρία 6% 6% Ολοκλήρωση 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 14 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ολοκληρωμένων δράσεων απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών. Στόχος 3*** 18**** Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης). Υπάρχουν 13 τομείς σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής 0 4 ολοκληρωμένες ενέργειες* * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στο έργο με MIS *** Αφορά στα έργα με MIS και **** Αφορά στα έργα με MIS , και ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 16

17 ΔΕΙΚΤΗΣ 15 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός βασικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 6* Αφετηρία 2 2 ΔΕΙΚΤΗΣ 16 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός υπηρεσιών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 6* Αφετηρία 3 3 ΔΕΙΚΤΗΣ 17 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός σχεδίων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των δημοσιών υπηρεσιών στις οποίες έχουν εγκατασταθεί συστήματα ΤΠΕ. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 57* Αφετηρία 7 7 ΔΕΙΚΤΗΣ 18 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων που προέρχεται από την υποχρέωση συμμόρφωσής τους προς το θεσμικό πλαίσιο. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 25** 25%* Αφετηρία Μηδέν (νέος τύπος δράσης). Η μεθοδολογία θα βασιστεί στο κοινοτικό τυποποιημένο μοντέλο κόστους (ΤΜΚ). * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στα έργα με MIS , και και , , ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 19 [ΕΚΡΟΗΣ] Ολοκλήρωση 0 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 17

18 Στόχος 20* Πλήθος Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών που ενισχύονται, αναβαθμίζονται ή αναδιοργανώνονται οι λειτουργίες τους. Αφετηρία Μηδέν. Νέου τύπου παρέμβαση 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 3** 80*** 40* ΔΕΙΚΤΗΣ 20 [ΕΚΡΟΗΣ] Πλήθος θέσεων δημόσιας διοίκησης για τις οποίες αναπτύσσονται περιγράμματα. Αφετηρία 10 (η τιμή βάσης θα οριστικοποιηθεί μετά την παραλαβή των υπό ανάπτυξη περιγραμμάτων θέσεων ΤΠΕ) 10 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στα έργα με MIS του Γενικού Στόχου ΙΙ και MIS του Γενικού Στόχου ΙV *** Αφορά στο έργο με MIS του Γενικού Στόχου Ι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 18

19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 21 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό Διευθύνσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, που εφαρμόζουν σύγχρονες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων. Ολοκλήρωση 0 Στόχος Αφετηρία Μηδέν. Νέου τύπου παρέμβαση 0 80%* του συνολικού αριθμού (46) των Δ/νσεων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών Ολοκλήρωση 0 Στόχος 40 /55* ΔΕΙΚΤΗΣ 22 [ΕΚΡΟΗΣ] Πλήθος Μονάδων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Υπουργείων και ΓΓ που υποβάλλουν Σχέδια Κατάρτισης. Αφετηρία Μηδέν. Νέου τύπου παρέμβαση 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 19

20 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 23α [ΕΚΡΟΗΣ] Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. ΔΕΙΚΤΗΣ 23β [ΕΚΡΟΗΣ] Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. ΔΕΙΚΤΗΣ 23 γ [ΕΚΡΟΗΣ] Μέσο ετήσιο πλήθος συμμετοχών δημοσίων υπαλλήλων (κάθε υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα του ενός προγράμματα) σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης. Ολοκλήρωση * Για τις 8 περιφέρεις Στόχος 9.409** 918*** 3.524**** αμιγούς σύγκλισης στόχου 1: Για τις 8 περιφέρειες Αφετηρία αμιγούς Σύγκλισης Στόχο 1: Ολοκλήρωση * Στόχος ** 2.311*** 8.872**** περιφέρειες σταδιακής Για τις 3 εξόδου Αφετηρία Για τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Phasing ut): Ολοκλήρωση * Στόχος 1.977** 187*** 712**** Αφετηρία Για τις 2 περιφέρειες Σταδιακής εισόδου (Phasing in) : Για τις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Phasing in): * Αφορά στα έργα με MIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ** Αφορά στα έργα με MIS , ,291569, , , , , ,292489, , , ,303109, , , *** Αφορά στα έργα με MIS , , **** Αφορά στα έργα με MIS , ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 20

21 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 24 [ΕΚΡΟΗΣ] Πλήθος εκπαιδευτών δημόσιας διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτών ενηλίκων. ΔΕΙΚΤΗΣ 25 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Διείσδυση συνεχιζόμενης κατάρτισης μεταξύ του πληθυσμού των δημοσίων υπαλλήλων: ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν μία ή περισσότερες φορές σε προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης επί του συνολικού πλήθους των δημοσίων υπαλλήλων. Ολοκλήρωση 0 154** Στόχος 291***** 500****** 5.500* Αφετηρία Μηδέν. Νέου τύπου παρέμβαση Ολοκλήρωση ,80*** Στόχος 7%* Αφετηρία Δεν είναι διαθέσιμη. Δεν έχει τηρηθεί μητρώο καταρτιζόμενων σε ατομική βάση. Νέος δείκτης. Δεν είναι διαθέσι μη ΔΕΙΚΤΗΣ 26 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό δημοσίων υπαλλήλων με πιστοποιημένη κατοχή βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. Ολοκλήρωση 0 24,32**** Στόχος 50%* Αφετηρία (η τιμή αφορά το σύνολο της χώρα και είναι ενδεικτική μιας και η διαδικασία πιστοποίησης δημοσίων υπαλλήλων σε δεξιότητες ΤΠΕ είναι σε εξέλιξη) * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στα έργα με MIS και *** Αφορά στα έργα με MIS , και **** Αφορά στα έργα με MIS , και ***** Αφορά στα έργα με MIS και ****** Αφορά στα έργα με MIS ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 21

22 ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 27 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός θετικών ενεργειών για την προαγωγή της ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές. Στόχος 31* Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 28 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός δράσεων για την ενίσχυση των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων. ΔΕΙΚΤΗΣ 29 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ετήσιων εκθέσεων για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας. ΔΕΙΚΤΗΣ 30 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό των δημόσιων φορέων της κεντρικής κυβέρνησης που προάγουν την ενσωμάτωση της πολιτικής της ισότητας. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 14** Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση.υπάρχουν 13 Περιφερειακές Επιτροπές και μια κεντρική δομή. 0 Ολοκλήρωση 0 1*** Στόχος 6*** Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση. Έξι εκθέσεις (έναρξη το 2008) 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 85%**** Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση. Υπάρχουν 17 Υπουργεία 0 * Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από τα έργα με MIS , , και που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 26 ** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από το έργο με MIS που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 1 *** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από το έργο με MIS που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 5 για το 2015 **** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 22

23 ΔΕΙΚΤΕΣ Ολοκλήρωση 0 Στόχος 40* ΣΥΝΟΛ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 31 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ενεργειών για την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δημόσιο και κοινωνικό τομέα. Αφετηρία Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). Οι δυνητικά ωφελούμενοι από αυτές τις οριζόντιες δράσεις είναι 17 Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 900 Δήμοι) 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 290** 1.000*** ΔΕΙΚΤΗΣ 32 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός καταρτιζομένων σε θέματα ισότητας των φύλων. Αφετηρία Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). Οι δυνητικά ωφελούμενοι από αυτές τις οριζόντιες δράσεις είναι 17 Υπουργεία, 13 Γενικές Γραμματείες Περιφερειών, 56 Νομαρχίες και 900 Δήμοι) 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 33 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ενεργειών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας με θύματα γυναίκες. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 18**** 20* Αφετηρία Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση).υπάρχουν 228 Δήμοι με πληθυσμό πάνω από άτομα 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στο έργο με MIS *** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από το έργο με MIS που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 5 **** Αφορά στα έργα με MIS , , , ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 23

24 ΔΕΙΚΤΗΣ 34 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ενεργειών για την υποστήριξη των ΜΚΟ (γυναικείων οργανώσεων) ως προς την ικανότητά τους να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και για την εφαρμογή δράσεων υποστήριξης των γυναικών. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση 0 Στόχος 72** Αφετηρία ΔΕΙΚΤΗΣ 35 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό υψηλόβαθμων θέσεων του Δημοσίου που καταλαμβάνονται από γυναίκες. ΔΕΙΚΤΗΣ 36 [ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό αύξησης του λόγου των γυναικών που κατέχουν κάποια υψηλή θέση στη Δημόσια Διοίκηση προς το συνολικό αριθμό των γυναικών στη Δημόσια Διοίκηση. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 46%* Αφετηρία 43% (Προϊστάμενοι Μονάδων και Διευθύνσεων) 43% Ολοκλήρωση 0 Στόχος 10%* Αφετηρία Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση). Μετριέται ο αριθμός των Προϊσταμένων σε θέσεις Διευθύνσεων. 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π ** Ο δείκτης αφορά στο σύνολο της χώρας. Σημειώνεται ότι από το έργο με MIS που υλοποιείται ο δείκτης ικανοποιείται με τιμή στόχο 46 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 24

25 ΔΕΙΚΤΗΣ 37[ΕΚΡΟΗΣ] Απολογιστικές Εκθέσεις της Διοικητική Αναδιοργάνωση Α.Ε., οι οποίες υποβάλλονται στον Εποπτεύοντα Φορέα. ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ολοκλήρωση 0 2** Στόχος 1 *** 8* Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση 0 ΔΕΙΚΤΗΣ 38[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό φορέων (Υπουργείων, Γ.Γ. κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης) στους οποίους υλοποιούνται δράσεις του Προγράμματος και υποστηρίζονται από τη δομή. Ολοκλήρωση 0 Στόχος 50%* Αφετηρία Μηδέν νέου τύπου παρέμβαση 0 Ολοκλήρωση 0 Στόχος 27* ΔΕΙΚΤΗΣ 39 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός ελέγχωνεπιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα. Αφετηρία Μηδέν( νέου τύπου παρέμβαση). Αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό κατηγοριών δράσης (27) για το ΕΠ 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Αφορά στα έργα με MIS και *** Αφορά στο έργο με MIS ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΝΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 25

26 ΛΟ ΔΕΙΚΤΗΣ 40 [ΕΚΡΟΗΣ] Αριθμός μελετών, ερευνών και αξιολογήσεων. ΔΕΙΚΤΗΣ 41[ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ] Ποσοστό πολιτών που γνωρίζουν το ΕΠ και τους κύριους στόχους του. Ολοκλήρωση 0 2** 8*** Στόχος 15**** 1***** 10* Αφετηρία Μηδέν 0 Ολοκλήρωση 0 3% Στόχος Η τιμή στόχος θα διαμορ φωθεί με βάση τις προδια γραφέ ς του Σχεδίο υ Επικοι νωνια κής Στρατη γικής Αφετηρία Μηδέν (νέου τύπου παρέμβαση) 0 * Οι δείκτες αφορούν στο σύνολο της χώρας και η τιμή στόχος αναφέρεται στο. Ε.Π. ** Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται μόνο από έργα του Ειδικού Στόχου 4.2 παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά έργα άλλων Ειδικών Στόχων που συνεισφέρουν στο δείκτη. Αφορά στα έργα με MIS , , , , και *** Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται μόνο από έργα του Ειδικού Στόχου 4.2 παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά έργα άλλων Ειδικών Στόχων που συνεισφέρουν στο δείκτη. Αφορά στα έργα με MIS , , , , , , , , , , , , , ,270852, , **** Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται μόνο από έργα του Ειδικού Στόχου 4.2 παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά έργα άλλων Ειδικών Στόχων που συνεισφέρουν στο δείκτη. Αφορά στα έργα με MIS , , , , , , , , , , , , , , , ***** Η τιμή του δείκτη υπολογίζεται μόνο από έργα του Ειδικού Στόχου 4.2 παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά έργα άλλων Ειδικών Στόχων που συνεισφέρουν στο δείκτη. Αφορά στο έργο με MIS ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 26

27 1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » ΤΑΜΕΙΟ Άξονας Προτεραιότητας Περιγραφή Άξονα Προτεραιότητας Συνολική χρηματοδότηση του επιχειρησιακού προγράμματος (Ένωση και εθνικό επίπεδο) Βάση υπολογισμού της ενωσιακής συνεισφοράς (Δημόσιο ή συνολικό κόστος) Συνολικό ποσό των πιστοποιηθεισών επιλέξιμων δαπανών που καταβλήθηκαν από δικαιούχους Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά Ποσοστό υλοποίησης % ΕΚΤ 01 ΕΚΤ 02 ΕΚΤ 03 ΕΚΤ 04 ΕΚΤ 05 ΕΚΤ 06 ΕΚΤ 07 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 8 περιφέρειες σύγκλισης , ,86 0,43% Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου , ,49 0,34% Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου και τον ανασχεδιασμό δομών και διαδικασιών στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου , ,41 0,72% Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης , ,46 7,59% Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου , ,99 23,12% Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου , ,72 10,39% Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης - στις 8 περιφέρειες σύγκλισης , ,19 0,12% ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 27

28 ΕΚΤ 08 ΕΚΤ 09 ΕΚΤ 10 ΕΚΤ 11 ΕΚΤ 12 Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου , ,32 0,08% Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας διοίκησης - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου , ,50 0,16% Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - στις 8 περιφέρειες σύγκλισης , ,81 18,54% Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου , ,55 17,20% Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής - στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου , ,83 10,03% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,64% ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 28

29 1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των Ταμείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΚΑΝ.1828/2006 ως ισχύει ΜΕΡΟΣ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ Κωδικός Διάσταση 1 Θέμα Προτεραιότητας Κωδικός Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης Κωδικός Διάσταση 3 Έδαφος Κωδικός Διάσταση 4 Οικονομική Δραστηριότητα Κωδικός Διάσταση 5 Γεωγραφική Περιοχή Προϋπολογισμός Χορηγούμενο Ποσό Κοινοτικής Συνδρομής για τα Ενταγμένα Έργα GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , , GR12, GR13, GR , , GR24, GR , , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , GR12, GR13, GR , GR24, GR , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , GR12, GR13, GR , GR24, GR , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , GR12, GR13, GR , GR24, GR , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , , GR12, GR13, GR , , GR24, GR , , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , , GR12, GR13, GR , , GR24, GR , , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , GR12, GR13, GR , GR24, GR , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , ,42* GR12, GR13, GR , ,84* GR24, GR , ,64* GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , , GR12, GR13, GR , , GR24, GR , , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , , GR12, GR13, GR , , GR24, GR , , GR11, GR14, GR21, GR22, GR23, GR25, GR41, GR , ,37** GR12, GR13, GR , ,28** ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 29

30 GR24, GR , ,85** Σημείωση 1: Σημείωση 2: Το γαλάζιο χρώμα αφορά στις οκτώ (8) περιφέρειες σύγκλισης, το κίτρινο χρώμα αφορά στις τρεις (3) περιφέρειες σταδιακής εξόδου, το ροζ χρώμα αφορά στις δύο (2) περιφέρειες σταδιακής εισόδου. GR11 - Ανατολική Μακεδονία Θράκη, GR14 - Θεσσαλία, GR21 - Ήπειρος, GR22 - Ιόνια Νησιά, GR23 Δυτική Ελλάδα, GR25 Πελοπόννησος, GR41 Βόρειο Αιγαίο, GR43 Κρήτη, GR12 Κεντρική Μακεδονία, GR13 Δυτική Μακεδονία, GR30 Αττική, GR24 Στερεά Ελλάδα, GR42 Νότιο Αιγαίο. * Για τ έργο με MIS έγινε μείωση προϋπολογισμού εντός του έτους 2011 ** Τ έργο με MIS ανεκλήθη εντός του έτους 2011 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 30

31 1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδες στόχο (Παράρτημα XXIII) Κατωτέρω και σύμφωνα με το υπ. αριθμ /Οικ.3.600/ έγγραφο της ΕΥΣΕΚΤ, παρατίθεται ο Πίνακας του Παραρτήματος XXIII του ΕΚ 1828/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον 832/2010 της για το σύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αθροιστικά, για τις πράξεις που ολοκληρώθηκαν και δηλώθηκαν δαπάνες, καθώς και αυτές που υλοποιούνται έως και ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 31

32 ΠΊΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ XXIII ΤΟΥ ΕΚ 1828/2006 ΩΣ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ANNEX ΧΧΙΙΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ - ΤΜΗΜΑ Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2010 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2010 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ Ν ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑ Ν ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΣΥΝΟΛΟ (1+3)-(5+7) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ (Ι) <25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ > 6 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ (ΙΙ) >25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ >12 ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΑΤΟΜΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΝΕΟΙ (15-24 ΕΤΩΝ) ΗΛΙΚΙΑ (25-54 ΕΤΩΝ) ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ (55-64 ΕΤΩΝ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (RΟΜΑ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ) ΑΛΛΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΑ ΑΤΟΜΑ (ΘΥΜΑΤΑ TRAFFICKING, ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ, ΠΡΩΗΝ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΞΑΡΤΙΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ, ΑΤΟΜΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΙ, ΑΣΤΕΓΟΙ, ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Ή ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ISCED 1 & 2) ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ISCED 3) ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ISCED 4) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ISCED 5 & 6) ΓΥΝΑΙΚΕΣ (2+4)-(8+10) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 32

33 1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Δεν υπάρχουν θέματα ανάκτησης ή εκ νέου χρήση της συνδρομής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » την περίοδο από έως και Στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση με το Κοινοτικό δίκαιο. Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. διασφαλίζει την τήρηση του κοινοτικού θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, το περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια, τη διασφάλιση της υγείας του πληθυσμού και την κοινωνική φροντίδα, τις ίσες ευκαιρίες. Ως ορίζεται στις διατάξεις εφαρμογής, η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης και οι Δικαιούχοι του Ε.Π. διασφαλίζουν ότι όλες οι δημόσιες συμβάσεις ή συμβάσεις παραχώρησης, που θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες των Οδηγιών, 2004/18/ΕΚ, 2004/17/ΕΚ του Κανονισμού (ΕΚ) N 1564/2005 ή τις αρχές της Συνθήκης, όπου εφαρμόζονται. Υπογραμμίζεται ότι με το άρθρο 38 του Συστήματος Διαχείρισης για τα έργα της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου (Υ.Α /ΕΥΣ 1749/ ) προβλέπεται ότι «...Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα ΠΔ 60/2007 και ΠΔ 59/2007, καθώς και οι δαπάνες των συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ Β του ΠΔ 60/2007 και στο παράρτημα ΧVΙΙ Β του ΠΔ 59/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της οικείας διαχειριστικής αρχής ή ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκον βαθμός δημοσιότητας. Η υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που εθνικές διατάξεις προβλέπουν διαδικασία δημοσιότητας σε μέσα πανελλήνιας κυκλοφορίας...». Η ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » κατάρτισε με ίδια μέσα «Οδηγό υλοποίησης πράξεων με ίδια μέσα» τον οποίο μετά από διαδικασία διαβούλευσης (Γεν. Γραμματεία ΥΠΕΣ, Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ., Γεν. Γραμματεία Ισότητας, ΕΚΔΔΑ, ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ΚτΠ Α.Ε, Αρχές Συντονισμού του ΕΣΠΑ ΕΥΣ, ΕΥΘΥ/ΥΠ.ΟΙ.Ο. και ΕΥΣΕΚΤ/Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) οριστικοποίησε στις Ο οδηγός ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 33

34 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στη 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ( ). Στον Οδηγό αυτό περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης των έργων/ υποέργων τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν με ίδια μέσα, καθώς και το είδος των επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών που αντιστοιχούν σε αυτά. Αποτελεί δε, ένα ουσιαστικό εργαλείο σχεδιασμού, παρακολούθησης και ελέγχου των πράξεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ο Οδηγός έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ και αποτελεί συνημμένο έγγραφο όλων των προσκλήσεων προς δικαιούχους. Η ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » κατάρτισε με ίδια μέσα Πρότυπο Προγραμματικής Συμφωνίας (2μερους & 3μερους) το οποίο μετά από διαδικασία διαβούλευσης (ΕΥΘΥ/ΥΠΟΙΟ, ΚτΠ ΑΕ, ΕΦΔ και Δικαιούχους), οριστικοποιήθηκε στις Προγραμματική Συμφωνία υπογράφεται όταν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την εκτέλεση της πράξης είναι περισσότεροι του ενός (π.χ. ο Δικαιούχος είναι διαφορετικός από τον Φορέα Πρότασης ή και τον Φορέα Λειτουργίας) και στην οποία αποτυπώνεται η συμφωνία για την εκτέλεση της πράξης, το περιεχόμενο της πράξης, ο Φορέας Πρότασης, ο Δικαιούχος, και ο Φορέας Λειτουργίας. Στο σχήμα διοίκησης της Προγραμματικής Συμφωνίας αποτυπώνονται οι ρόλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο συντονισμός για την εκτέλεση και την παρακολούθηση της πράξης καθώς και οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει ο κάθε φορέας. Το Πρότυπο Προγραμματικής Συμφωνίας έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΥΔ και αποτελεί συνημμένο έγγραφο όλων των προσκλήσεων προς δικαιούχους. 1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα για την αντιμετώπισή τους Αιτίες καθυστέρησης και προβλήματα Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην πορεία εφαρμογής του Προγράμματος για το χρονικό διάστημα έως και , οφείλονται κυρίως στα ακόλουθα: 1. Στη δυσκολία που παρουσιάζουν οι δράσεις του Ε.Π. στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αφού είναι οριζόντιου, συστημικού χαρακτήρα και απαιτούν την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου συντονισμού και αποτελεσματικής συνεργασίας, τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση των έργων, μεταξύ των καθ ύλην εμπλεκομένων συναρμόδιων φορέων. 2. Στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε αρκετούς από τους φορείς του δημοσίου τομέα, ικανού για την μετουσίωση των επιδιωκόμενων ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 34

35 μεταρρυθμίσεων και των επιχειρησιακών αναγκών σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις. 3. Στην μη έγκαιρη υλοποίηση των Έργων-Σημαία του Ε.Π., τα οποία είναι έργα με ορατά και άμεσα αποτελέσματα, αποτελούν καινοτόμα στοιχεία του παρόντος Ε.Π. και αναμενόταν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εξειδίκευση και στην εφαρμογή του Προγράμματος. 4. Το γεγονός ότι τα δύο πρώτα χρόνια της εφαρμογής του Ε.Π. ( ) δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην υλοποίηση δράσεων ωρίμανσης και τεχνικής υποστήριξης αποκλειστικά των φορέων του Υπουργείου (ΕΥΣΣΕΠ, ΕΕΤΑΑ, ΕΥΕ/ΓΓΙ, Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕΣ) με αποτέλεσμα την μικρή «αναγνωρισιμότητα» από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής των θεματικών προτεραιοτήτων του ΕΠ και την έγκαιρη προετοιμασία τους. 5. Η ανάγκη περαιτέρω εμπλοκής των αρμόδιων στελεχών της διοικητικής δομής των φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των έργων, με στόχο την μεταφορά της επιχειρησιακής τους γνώσης και την αποδοχή των πρωτοβουλιών μεταρρύθμισης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της. 6. Η ελλιπής στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης έως και το Φθινόπωρο του 2010 Ενέργειες αντιμετώπισης και επίλυσης Στην Ετήσια Συνάντηση έτους 2009 που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 προτάθηκαν μέτρα αντιμετώπισης των δυσκολιών επιτάχυνσης του ΕΠ, με βάση τα οποία καταρτίστηκε το Ετήσιο Πρόγραμμα Ενεργειών της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος για το έτος Απολογίζοντας τις ενέργειες που υλοποίησε η ΕΥΔ για την ενεργοποίηση των μέτρων καταγράφουμε τα κάτωθι: Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 η ΕΥΔ πραγματοποίησε το άμεσο άνοιγμα του Ε.Π. σε όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα άσκησης των δημοσίων πολιτικών, που αποτελούν τις προτεραιότητες του Ε.Π., καθώς και η ενεργοποίηση όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών κατάρτισης προς τους δημοσίους υπαλλήλους. Προχώρησε στην προσαρμογή των θεματικών προτεραιοτήτων του Ε.Π. και στην προσθήκη νέων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Στήριξης και συνάδουν πλήρως με τις ολοκληρωμένες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 35

36 κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και την ανάπτυξη, τις κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Η τελική πρόταση προσαρμογής της διάρθρωσης του κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσιάστηκε και έγινε αποδεκτή στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ( ). Μέσω του συγκεκριμένου εμπλουτισμού των δράσεων αυξήθηκε ο αριθμός των δικαιούχων στην υλοποίηση του Ε.Π. και επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της εξειδίκευσής του. Η συνεργασία με όλες τις Γενικές Γραμματείες πραγματοποιήθηκε μέσω τακτικών συναντήσεων με στόχο την άμεση καταγραφή των αναγκών τους, τον εστιασμένο σχεδιασμό των προσκλήσεων και τέλος την έγκαιρη ένταξη δράσεων στο Ε.Π. Σε αυτό το πλαίσιο η ΕΥΔ υποστήριξε αρκετούς από τους δικαιούχους στη διαδικασία εξειδίκευσης και κατάρτισης των ΤΔΠΠ των έργων τους. Η άμεση συνεργασία της ΕΥΔ με τους ΕΦΔ σε όλα τα στάδια της επιχειρησιακής λειτουργίας, ιδιαίτερα δε στη διαδικασία εκπόνησης των προσκλήσεων προς δικαιούχους. Η υποστήριξη των ΕΦΔ από την Τεχνική υποστήριξη Εφαρμογής του Ε.Π. (Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12), στο πλαίσιο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων, προκειμένου να οργανωθούν κατάλληλα και να αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους. Η ενεργοποίηση της ουσιαστικής συνεργασίας της ΕΥΔ με την ΚτΠ Α.Ε. στις διαδικασίες εφαρμογής των δράσεων του Ε.Π. με στόχο την υποστήριξη των δυνητικών δικαιούχων του Ε.Π. Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Η διαδικασία επιλογής των στελεχών έγινε με ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δια του Open-Gv. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 36