Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą"

Transcript

1 Praktinis vadovas elektros instaliacijos patikrai Parengta pagal IEC standartą

2 TURINYS 1. Įžanga 2. Standartai 3. Iki 1000V įtampos skirstomojo tinklo sistemos 4. Kada turi būti atliekami bandymai? 5. Reikalavimai elektros instaliacijos bandymams 6. Elektros bandymai ir matavimai 6.1. Apsauginių laidininkų, įskaitant pagrindinį ir papildomus ekvipotencialius laidininkus, vientisumas 6.2. Izoliacijos varža 6.3. Apsauga naudojant SELV, PELV sistemų žemiausiąją įtampą arba elektrinį atskyrimą 6.4. Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimai 6.5. Apsaugos sąlygų automatiškai išjungiant elektros tiekimą (RCD bandymas, įžeminimo bandymas) tikrinimas 6.6. Poliaringumo nustatymas 6.7. Funkciniai bandymai 7. Periodinė patikra ir bandymas 7.1. Periodinių patikrų ir bandymų dažnis 7.2. Periodinių patikrų ir bandymų apimtys 8. Bandytų ir jiems atlikti skirtų prietaisų lentelė 9. Periodinių bandymų ataskaita 1. ĮŽANGA INSTRUKCIJOS ELEKTROS INSTALIACIJŲ MATAVIMŲ PRAKTINIS VADOVAS PASKIRTIS. Šioje instrukcijoje skaitytojui pateikiama praktinė informacija apie tai, kaip atlikti tarptautiniame standarte IEC Pastatų elektros instaliacija. 6 dalis. Patikra nurodytus bandymus ir matavimus. Panaudojant iliustruotus pavyzdžius, instrukcijoje aprašomas bandymų atlikimas naudojant minetame standarte nurodytas ribines vertes. Ši instrukcija skirta asmenims atliekantiems pastatų žemosios įtampos elektros instaliacijos bandymus arba atsakingiems už tokios instaliacijos priežiūrą. Visa šioje instrukcijoje pateikta informacija, reikšmės ir lentelės parengtos pagal instrukcijos rengimo metu galiojusius standartus. Bendrovė Kyoritsu Electrical Instruments Works, LTD informuoja, kad ši instrukcija nepakeičia Standarto IEC 60364, kurį reikėtų paskaityti iškilus bet kokioms abejonėms. 2. STANDARTAI Siekdami užtikrinti elektros instaliacijos saugumą ir saugumą bandymų metu, Tarptautinė elektrotechnikos komisija (IEC) ir CENELEC (Elektrotechnikos standartizacijos Europos komitetas) paruošė žemiau nurodytus standartus: - IEC serija Pastatų elektros instaliacija. Šešta dalis yra skirta patikrai. Dauguma Europos šalių visiškai arba iš dalies įtraukė IEC standartų seriją į savo nacionalines taisykles, tarp jų: - Austrija ONORM B 5430 B Čekijos Respublika CSN , CSN Danija Staerkstromsbekendtgoreisen - Jungtinė Karalystė BS 7671, IEE Instaliacijos taisyklių 16 redakcija ir konsultacinės pastabos - Suomija SF S 600 Serija 1-7, SFS Prancūzija NF C Vokietija VDE 0100 serija - Italija CEI Norvegija NEK Lenkija PN-IEC serija - Ispanija UNE serija - Švedija SS , SS-EN serija - IEC 61557, EN serija Žemosios įtampos skirstymo sistemų iki 1000V a.c. ir 1500V d.c. elektrinė sauga Apsaugos priemonių bandymų, matavimo ar stebėjimo įranga. Ši standartų serija buvo išleista siekiant nustatyti bendrus principus iki 1000V a.c. ir 1500V d.c elektros instaliacijų bandymams naudojamų prietaisų savybes ir jiems keliamų saugos reikalavimų. EN standartas yra padalintas į kelias dalis, kiekviena iš kurių yra skirta vienam matavimui : - EN dalis Bendrieji reikalavimai - EN dalis Izoliacijos varža - EN dalis Kontūro impedansas - EN dalis Įžeminimo ir ekvipotencialių jungčių varža (laidis)

3 - EN dalis Įžeminimo laidis - EN dalis Skirtuminės srovės įtaisai (RCD) TT, TN ir IT sistemose - EN dalis Fazių seka - EN dalis Kombinuota matavimų įranga (daugiafunkcijinis matavimų prietaisai) - IEC , EN Saugos reikalavimai matavimui, kontrolei ir naudojimui laboratorijose skirtai elektros įrangai. Šis standartas buvo sukurtas siekiant apibrėžti bendruosius saugos reikalavimus matavimo prietaisams. 3. IKI 1000V ĮTAMPOS SKIRSTOMOJO TINKLO SISTEMOS Elektros sistemą sudaro vienas elektros energijos šaltinis ir instaliacija. Standartai apibrėžia tokius sistemos tipus: - TT sistema: pasyviosios elektros įrenginių (laidžios ) dalys yra įžemintos nepriklausomai nuo šaltinio įžeminimo (1 pav.). - TN sistema: pasyviosios elektros įrenginių (laidžios ) dalys yra įžemintos iš šaltinio įžeminimo (2 pav.). - IT sistema: neutralė yra izoliuota nuo įžeminimo (arba prijungta prie įžeminimo per impedansą Z), pasyviosios elektros įrenginių (laidžios ) dalys yra įžemintos nepriklausomai (3 pav.). Pav.1 Pav.2 Pav.3

4 4. KADA TURI BŪTI ATLIEKAMI BANDYMAI? Tarptautinis IEC standartas reikalauja, kad kiekviena instaliacija, baigus ją įrengti, tačiau prieš pradedant naudoti, būtų apžiūrėta ir išbandyta, siekiant patikrinti (kiek tai yra praktiška) jos atitikimą šiam standartui. Apžiūra apima, pavyzdžiui, apsaugos nuo elektros priemonių (tokių kaip barjerai ir tam tikrų atstumų užtikrinimas), laidų spalvos ir skerspjūvio, medžiagų pasirinkimo tinkamumo ir pan. patikrinimą. IEC dokumentas skirtas elektros instaliacijos periodiniam patikrinimui ir bandymui šiuo metu yra svarstomas. Tačiau šios instrukcijos 7 skyriuje pateikiami tam tikri nurodymai periodinių patikrų atžvilgiu. Jei instaliacija buvo išplėsta arba modifikuota, turi būti patikrinta išplėtimo arba modifikacijos atitiktis IEC standartui ir ar toks išplėtimas arba modifikacija nesumažina esamos instaliacijos saugumo. Šioje instrukcijoje neaptariamos apžiūros. Pagrindinis dėmesys skiriamas įvairiems bandymams ir vertėms, kurios turi būti gautos tokių bandymų metu. 5. REIKALAVIMAI ELEKTROS INSTALIACIJOS BANDYMAMS Kur taikytina, turi būti atliekami žemiau nurodyti bandymai. Pageidautina, kad šie bandymai būtų atlikti žemiau nurodyta tvarka. 1) Apsauginių laidininkų bei pagrindinių ir papildomų ekvipotencialių jungčių laidžio patikra. 2) Elektros instaliacijos izoliacijos varžos patikra. 3) Apsaugos naudojant SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą, patikra. 4) Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos patikra. 5) Apsaugos sąlygų automatiškai ištjungiant elektros tiekimą (RCD bandymas, įžeminimo bandymas) patikra. 6) Poliarumo bandymas. 7) Funkciniai bandymai. Svarbu, kad visi aukščiau minėtų bandymų metu naudojami matavimo prietaisai ir stebėjimo įranga atitiktų IEC/EN reikalavimus. Jei naudojama kita bandymų įranga, ji turi turėti ne blogesnes technines charakteristikas ir užtikrinti ne žemesnį saugumo lygį. 6. ELEKTROS BANDYMAI IR MATAVIMAI 6.1. Apsauginių laidininkų, įskaitant pagrindinių ir pagalbinių ekvipotencialiųjų jungčių laidininkų, laidžio patikra IEC standartas reikalauja, kad visi apsauginiai laidininkai bei pagrindinė ir papildoma ekvipotencialios jungtys būtų išbandyti siekiant patikrinti jų tinkamumą gedimų atveju tekančiai srovei ir sistemos apkrovos srovei nuvesti. Standartas reikalauja, kad atitinkamas prietaisas galėtų tiekti ne mažesnio, kaip 200 ma srovę su nuo 4 iki 24V d.c. arba a.c. įtampa esant tuščiąjąi eigai. Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose naudojamu Kew 6010A modelio prietaisu galima atlikti laidžio bandymus esant nurodytai įtampai ir srovės stipriui. Parodydamas laidį, prietaisas skambučiu informuoja naudotoją, kad bandomos srovės stipris yra didesnis, kaip 200mA. Žemiau pateikiami du laidumo bandymo pavyzdžiai (4 ir 5 pav.). Pav.4 Pav.5

5 6.2. Izoliacijos varža Izoliacijos varža turi būti matuojama tarp laidininko, kuriuo teka srovė, ir apsauginio laidininko arba įžeminimo. Tose vietose, kur egzistuoja gaisro pavojus, turi būti atliekamas izoliacijos varžos matavimas tarp laidininkų, kuriais teka srovė. Su žemiau pateiktoje lentelėje nurodytomis bandomosiomis įtampomis išmatuota izoliacijos varža yra patenkinama, jei, išjungus elektros imtuvus, kiekvienos grandinės izoliacijos varža yra ne mažesnė, nei toje pačioje lentelėje pateiktos atitinkamos vertės. 6.1 lentelė. Nominali grandinės įtampa SELV, PELV ( 50V a.c. 120V d.c.) Iki ir įskaitant 500V (įskaitant FELV), išskyrus aukščiau nurodytus atvejus Bandymų įtampa d.c. 250V 500V Izoliacijos varža 0.25 MΩ 0.5 MΩ Virš 500V 1000V 1 MΩ Bandymų aparatas turi pajėgti tiekti 1 ma srovę esant nominaliai bandymų įtampai. Paprastai 230/400V grandinėms (išskyrus SELV ir PELV), IEC reikalauja, kad, esant 500V d.c., izoliacijos varža būtų ne mažesnė, kaip 0.50 MΩ. Žemiau (6 pav.) pateiktame pavyzdyje pavaizduotas izoliacijos varžos matavimas 3 fazių + neutralaus laidininko sistemai. Pav Apsauga naudojant SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą Be automatinis išjungimo, yra ir kitų apsaugos nuo elektros poveikio metodų, tokių kaip apsauga panaudojant žemiasiosios įtampos SELV, PELV sistemas arba elektrinį atskyrimą. Šiais atvejais dalių, kuriomis teka srovė, atskyrimas nuo kitoms grandinėms priklausančių dalių turi būti patvirtinta izoliacijos varžos matavimu. Gautos varžos vertės turi atitikti 6.1 lentelėje nurodytas vertes. Žemiau pateiktas izoliacijos varžos matavimo siekiant patvirtinti dalių, kuriomis teka srovė, atskyrimą nuo kitoms grandinėms priklausančių dalių, pavyzdys (7 pav.).

6 Pav Nelaidžių grindų ir sienų izoliacijos varžos matavimas Kai reikia įrengti nelaidžia zoną, būtina patikrinti grindų ir sienų izoliacijos varžą. IEC standarto 6 dalyje pateikti grindų ir sienų izoliacijos varžos/impedanso matavimo metodų pavyzdžiai Apsaugos sąlygų automatiškai išjungiant elektros tiekimą ( RCD bandymas, įžeminimo bandymas) tikrinimas Ten, kur dėl pažaidos, atsiranda neleistinos prisilietimo įtampos vertės arba jos poveikio trukmės, gali kilti pavojingų patofiziologinių poveikių žmogui pavojus, turi būti užtikrintas automatinis elektros tiekimo išjungimas. Elektros tiekimo automatinio išjungimo priemonių teikiamos apsaugos efektyvumo patikrinimo būdai aptariami žemiau. a) TN sistemoms 1) Pažeisto įžeminimo kontūro(įnulinimo) impedanso matavimas kontūro varžos matavimo prietaisu (testeriu ). 2) Susijusių apsaugos įtaisų charakteristikų arba efektyvumo tikrinimas, pavyzdžiui, grandinės apsaugos įtaisų nustatytos nominalios srovės ir suveikties charakteristikų patikrinimas bei skirtuminės srovės įtaisų (RCD) tikrinimas ir bandymas RCD bandykliu. Pastaba: jei yra pažeisto kontūro impedanso ar apsauginių laidininkų varžos skaičiavimai ir ten kur instaliacijos pobūdis leidžia patikrinti laidininkų ilgį ir skerspjūvį, pakanka apsauginių laidininkų laidžio patikrinimo. Pagal tarptautinio standarto IEC reikalavimus TN sistemai, kiekvienai grandinei turi būti tenkinama tokia sąlyga: Zs Uo/Ia čia: Zs yra sutrikusios grandinės impedansas. Uo yra nominali įtampa tarp fazės ir žemės. Ia yra srovės stipris, lemiantis apsauginio įtaiso automatinį išjungimą per lentelėje nurodytą laiką: Uo (voltai) T (sekundės) > Pastaba: paskirstymo grandinei leidžiamas atsijungimo laikas neviršijantis 5s.jei apsaugos įtaisas yra skirtuminės srovės įtaisas (RCD), Ia yra nominali darbinė srovė I n. Pavyzdžiui, TN sistemoje, kurios nominali tinklo įtampa Uo=230V ir kuri yra apsaugota gg saugikliais arba miniatiūriniais automatiniais jungikliais (MCB), turinčiais IEC 898/EN60898 reikalaujamą charakteristiką C, Ia ir maksimali Zs vertės galėtų būti:

7 Nominali vertė (A) Apsauga gg saugikliais Atsijungimo laikas 5s Atsijungimo laikas 0.4s Ia(A) Zs(Ω) Ia(A) Zs(Ω) Nominali vertė (A) Apsauga miniatiūriniais grandinės pertraukikliais turinčiais C charakteristiką Atsijungimo laikas 5s Atsijungimo laikas 0.4s Ia(A) Zs(Ω) Ia(A) Zs(Ω) Kombinuoti kontūro testeriai turi ir numatomos pažaidos srovės matavimo funkciją. Tokiu atveju, prietaisais išmatuota numatoma pažaidos srovės vertė turi būti didesnė, nei lentelėje atitinkamam apsauginiam įtaisui nurodyta Ia vertė. Žemiau pateikiamas praktinis pavyzdys, kaip patikrinti TN sistemoje naudojamo miniatiūrinio automatinio jungiklio užtikrinamą apsaugą pagal tarptautinį standartą IEC (8 pav.). Pav.8 Šiame pavyzdyje maksimalios Zs vertės yra 1.44Ω (MCB 16A, 0.4s), kontūro testeris rodo 1.14Ω (arba 202A pažaidos srovės diapazone). Tai reiškia, kad sąlyga Zs Uo/Ia yra tenkinama. Iš tikrųjų, 1.14Ω lygi Zs yra mažesnė, nei 1.44Ω (arba 202A lygi pažaidos srovė yra didesnė, nei 160A lygi Ia). Kitaip tariant, pažaidos tarp fazės ir žemės atveju, šiame pavyzdyje tikrintas sieninis lizdas yra apsaugotas, nes miniatiūrinis automatinis jungiklis suveiks per 0.4 sekundes. Atsižvelgiant į tai, kad kai apsauginis įtaisas yra RCD, nominali skirtuminė darbo srovė yra I n, RCD turi būti tikrinamas kaip aprašyta toliau.

8 Skirtuminės srovės įtaisų (RCD) veikimas Standartas IEC reikalauja, kad RCD būtų tikrinami sukuriant pažaidos srovę, kurios stipris siektų iki nominalaus skirtuminės darbinės srovės stiprį I n. RCD testeriais galima išbandyti vienfazius ir trifazius RCD matuojant jų išsijungimo laiką ir suveikties srovę. Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip galima išbandyti TN sistemoje esantį RCD įtaisą (9 pav.). Pav.9 Standartas IEC nenurodo tikslių išsijungimo laiko ribų. Tačiau ribine išsijungimo laiko verte reikėtų laikyti ne didesnę, kaip 0.4s vertę (arba 5s paskirstymo grandinėms), kuri yra paimta iš maksimalaus TN sistemų išjungimo laiko. Gera praktika būtų siekti dar griežtesnių laiko apribojimų, imant IEC 1009 (EN 61009) ir IEC 1008 (EN 61008) standartų nurodytas išsijungimo laikų vertes esant I n srovės stipriui. Šie išjungimo laikai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje: RCD tipas Bendrasis (G) Selektyvus (S) Bandymas esant I n maksimali leistina vertė 300 ms. maksimali leistina vertė 500 ms. minimali leistina vertė 130 ms. Pastaba: išjungimo vertės taikytinos tiems RCD, kurie yra įrengti teisingai, laikantis gamintojo rekomendacijų. b) TT sistemoms 1) Įžeminimo elektrodo varžos Ra matavimas instaliacijos atviroms laidžioms dalims naudojant kontūro testerį arba įžeminimo testerį. 2) Atitinkamo apsauginio įtaiso charakteristikų arba veikos efektyvumo patikrinimas. Tokį patikrinimą reikia atlikti: - RCD įtaisams: juos apžiūrint ir išbandant RCD testeriu; - apsaugos nuo viršsrovio įtaisams: atliekant jų suveikties bandymą. Pagal tarptautinio standarto IEC reikalavimus TT sistemų, kiekvienai grandinei turi būti tenkinama tokia sąlyga: čia: Ra 50/Ia RA yra vietinės įžeminimo sistemos R ir apsauginio laidininko, kuriuo ji yra prijungta prie atviros laidžios dalies, varžų suma. 50- yra maksimali įtampa, kuriai esant prie laidininko dar galima saugiai liestis (konkrečiais atvejais ji gali būti 25V). Ia yra srovė, per 5 sekundes sukelianti automatinį apsauginių įtaisų išjungimą. Jei apsauginis įtaisas yra skirtuminės srovės įtaisas (RCD), Ia yra nominali skirtuminė darbo srovė I n. Pavyzdžiui, RCD įtaisu apsaugotai TT sistemai maksimalios Ra vertės yra: Nominali skirtuminė darbo ma srovė I n RA (esant 50V) Ω RA (esant 25V) Ω

9 Žemiau pateiktas praktinis pavyzdys, kaip pagal tarptautinį standartą IEC patikrinti RCD įtaiso užtikrinamą apsaugą TT sistemoje. Standartas aprašo du varžos RA nustatymo metodus. -Voltmetro-ampermetro metodas, kai naudojami klasikiniai įžeminimo varžos testeriai į žemę įkišant du pagalbinius įžeminimo elektrodus (10 pav.). Pav.10 - Pažeisto kontūro impedanso metodas (kontūro testeris). IEC standartas aprašo saugų ir lengvą įžeminimo varžos patikrinimo TT sistemoje metodą, jei instaliacijos vieta (pvz. mieste) praktikoje neleidžia į žemę įkalti du pagalbinius įžeminimo elektrodus. Naudojant šį metodą, kontūro testeriu matuojamas pažeisto kontūro impedansas. Praktikoje, TT sistemoje, taip gaunama įžeminimo varža (11 pav.). Pav.11 Šiuose pavyzdžiuose, maksimali leistina vertė yra 1667Ω (RCD=30mA ir prisilietimo įtampos riba yra 50V). Prietaisai rodo 16.37Ω, taigi, sąlyga Ra 50/Ia yra tenkinama. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad RCD įtaisas yra būtinas apsaugai, jis turi būti išbandomas taip: Skirtuminės srovės įtaisų (RCD) veikimas Standartas IEC reikalauja, kad RCD įtaisai būtų tikrinami sukuriant pažaidos srovę, kurios stipris siektų iki nominalaus skirtuminės darbinės srovės stiprį I n. RCD testeriais galima išbandyti vienfazius ir trifazius RCD įtaisus, matuojant jų išjungimo laiką. Žemiau pateikiamas pavyzdys, kaip galima išbandyti TT sistemoje esantį RCD įtaisą (12 pav.). Pav.12

10 Standartas IEC nenurodo tikslių išjungimo laiko ribų. Tačiau TT sistemose, ribine išjungimo laiko verte reikėtų laikyti 1s vertę. Siekiant užtikrinti apsaugą su S (selektyvaus) tipo RCD, paskirstymo grandinėse yra leistinas maksimalus 1s suveikimo laikas. Gera praktika būtų siekti dar griežtesnių laiko apribojimų, imant IEC 1009 (EN 61009) ir IEC 1008 (EN 61008) standartų nurodytas išjungimo laikų vertes esant I n srovės stipriui. Šie išjungimo laikai nurodyti žemiau pateiktoje lentelėje: RCD tipas Bendrasis (G) Selektyvus (S) Bandymas esant I n maksimali leistina vertė 300 ms. maksimali leistina vertė 500 ms. minimali leistina vertė 130 ms. Pastaba: išjungimo vertės taikytinos tiems RCD, kurie yra įrengti teisingai, laikantis gamintojo rekomendacijų. c) IT sistemoms Pirmos pažaidos srovės apskaičiavimas arba matavimas. Jei susidaro sąlygos panašios į tas, kurios susidaro TT arba TN sistemose, tikrinama aukščiau aprašytais būdais. Įžeminimo elektrodo varžos matavimas Įžeminimo elektrodo varža TT, TN ir IT sistemoms turi būti matuojama voltmetro-ampermetro metodu naudojant du pagalbinius įžeminimo elektrodus. Šiuos reikalavimus atitinkantis prietaisas yra įžeminimo varžos matuoklis (testeris). Žemiau pateiktame paveiksle pavaizduotas įžeminimo elektrodo varžos matavimo praktinis pavyzdys (13 pav.). Pav.13 Pastaba: siekiant išvengti elektrodų potencialų persidengimo, tarp pagalbinių įžeminimo elektrodų ir bandomo įžeminimo elektrodo turi būti pakankamas atstumas POLIARUMO BANDYMAS Jei taisyklės reikalauja dvipolių jungiklių, reikia patikrinti tokių prietaisų polių prijungimo prie atitinkamų laidininkų teisingumą. Jei trifazėje sistemoje reikia patikrinti fazių seką (sukimąsi), fazės sukimosi testeriu reikia patikrinti, ar prietaisai (t.y. varikliai) yra prijungti teisinga fazių seka. Žemiau yra pateikiami du poliarumo bandymo pavyzdžiai. Pav.14 pavaizduotas poliarumo bandymas, kuriame, kaip voltmetrą naudojant skaitmeninį multimetrą, yra nustatomas fazinis laidininkas. Pav.15 pavaizduotas poliarumo bandymas skirtas nustatyti fazių sekai.

11 Pav.14 Pav FUNKCINIAI BANDYMAI Su tokiais imtuvais ir aparatais kaip perjungikliai arba kontrolinės įrenginių agregatai, pavaros, kontrolės prietaisai ir blokavimo įtaisai, turi būti atliekami funkciniai bandymai, kurie parodytų, ar įrenginiai yra tinkamai sumontuoti, nustatyti ir instaliuoti pagal atitinkamus IEC reikalavimus. Prireikus funkciniai bandymai turi būti atlikti ir su apsaugos įtaisais siekiant nustatyti, ar jie yra tinkamai instaliuoti ir nustatyti. 7. PERIODINIS PATIKRINIMAS IR IŠBANDYMAS Elektros instaliacijų periodinis patikrinimas ir bandymas atliekamas siekiant nustatyti, ar instaliacijų (arba jų dalių) būklė nepablogėjo tiek, kad pasidarytų nesaugu ją naudoti ir ar instaliacijos atitinka instaliacijoms taikytinas taisykles, išskyrus atvejus, kai nacionalinės taisyklės arba nacionaliniai įstatymai reikalauja kitaip. Be to, tokių patikrinimų ir bandymų metu įvertinami bet kokių patalpų naudojimo, lyginant su tuo, kuriam instaliacija buvo įrengta, pasikeitimų poveikiai. Šios instrukcijos 5 skyriuje pateikta informacija apie pradinę patikrą iš principo tinka ir periodiniam patikrinimui ir išbandymui PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ IR BANDYMŲ DAŽNIS Po pirminės patikros, elektros instaliacijų periodiniai patikrinimai ir bandymai turi būti atliekami reguliariai. Jų dažnį apsprendžia instaliacijos, jos naudojimo ir aplinkos charakteristikos. Maksimalų leistiną laikotarpį tarp patikrinimų paprastai nurodo nacionaliniai įstatymai. Toks laikotarpis gali būti, pavyzdžiui, trys metai, išskyrus toliau nurodomus atvejus, kai kyla didesnė rizika ir reikia laikotarpiai tarp patikrinimų turi būti trumpesni: Darbo vietos, kuriose yra instaliacijos irimo, gaisro ar sprogimo pavojai; Darbo vietos, kuriose yra aukštos ir žemos įtampos instaliacijos; Visuomeninio naudojimo pastatai; Statybų vietos; Vietos, kuriose naudojama portatyvinė įranga PERIODINIŲ PATIKRINIMŲ IR BANDYMŲ APIMTYS Periodinių patikrinimų ir bandymų metu turi būti atlikti bent jau tokie bandymai: Patikrinimas, įskaitant apsaugą nuo tiesioginio kontakto (pvz. gera barjerų būklė ir pakankami atstumai) ir priešgaisrinę apsaugą; Visų apsauginių laidininkų laidis;

12 Izoliacijos varža; Apsauga nuo netiesioginio kontakto. Pastaba: jei naudojama apsauga nuo netiesioginio kontakto yra automatinis elektros tiekimo išjungimas, turi būti atlikti tokie bandymai: kontūro bandymas, įžeminimo bandymas, RCD bandymas (žr. šios instrukcijos 6.5 skyrių). 8. BANDYMŲ IR JIEMS ATLIKTI SKIRTŲ PRIETAISŲ LENTELĖ Žemiau pateikta lentelė aiškiai ir suprantamai susieja IEC 60364/6 reikalaujamus bandymus su prietaisais, kuriais tokius bandymus galima atlikti. Ji taip pat palengvina bandymų pasirinkimą. Daugiau informacijos apie prietaisų charakteristikas rasite Kyoritsu kataloge arba apsilankę Kyoritsu tinklalapyje: 9. PERIODINIŲ BANDYMŲ ATASKAITA Bet kokių periodinių patikrinimų ir bandymų rezultatai turi būti fiksuojami ataskaitoje, kurioje, šalia visos informacijos apie apžiūrą ir atliktus bandymus, turi būti nurodyti atitinkami rezultatai, informacija apie bet kokias modifikacijas ir išplėtimus ir bet kokį neatitikimą taisyklėms, nurodant konkrečią instaliacijos dalį, kuriai tai yra taikytina.

13

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose

Elektronų ir skylučių statistika puslaidininkiuose lktroų ir skylučių statistika puslaidiikiuos Laisvų laidumo lktroų gracija, t.y. lktroų prėjimas į laidumo juostą, gali vykti kaip iš dooriių lygmų, taip ir iš valtiės juostos. Gracijos procsas visuomt

Διαβάστε περισσότερα

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos

Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Su pertrūkiais dirbančių elektrinių skverbtis ir integracijos į Lietuvos elektros energetikos sistemą problemos Rimantas DEKSNYS, Robertas STANIULIS Elektros sistemų katedra Kauno technologijos universitetas

Διαβάστε περισσότερα

Produktasnebesiūlomas

Produktasnebesiūlomas Speciali saugos instrukcija Rezervuarų matavimo sistema Speciali saugos instrukcija ATEX Produktasnebesiūlomas www.rosemount-tg.com Speciali saugos instrukcija Rosemount TankRadar REX Turinys Turinys

Διαβάστε περισσότερα

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2)

X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) Monotonin s funkcijos Tegul turime funkciją f : A R, A R. Apibr žimas. Funkcija y = f ( x) vadinama monotoniškai did jančia (maž jančia) aib je X A, jei x1< x2 iš X galioja nelygyb f ( x1) f ( x2) ( f

Διαβάστε περισσότερα

EUROPOS CENTRINIS BANKAS

EUROPOS CENTRINIS BANKAS 2005 12 13 C 316/25 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO NUOMONĖ 2005 m. gruodžio 1 d. dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Διαβάστε περισσότερα

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka

Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató Automatická pračka Používateľská príručka WMB 71032 PTM Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Mosógép Használati útmutató utomatická pračka Používateľská príručka Dokumentu Nr 2820522945_LT / 06-07-12.(16:34) 1 Svarbūs

Διαβάστε περισσότερα

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009

Integriniai diodai. Tokio integrinio diodo tiesiogin įtampa mažai priklauso nuo per jį tekančios srov s. ELEKTRONIKOS ĮTAISAI 2009 1 Integriniai diodai Integrinių diodų pn sandūros sudaromos formuojant dvipolių integrinių grandynų tranzistorius. Dažniausiai integriniuose grandynuose kaip diodai naudojami tranzistoriniai dariniai.

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių. 2008m.

Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių. 2008m. Nenutrūkstamas energijos tiekimas į elektros įrenginius Apsauga nuo klaidingo išjungimo ir viršįtampių 2008m. Turinys 1. Klaidingas išjungimas ir nenutrūkstamas elektros energijos tiekimas 4 2. Trikdžiai

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY Vartotojo vadovas

TEDDY Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis

Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Techninis aprašymas Balniniai vožtuvai (PN 16) VRG 2 dviejų eigų vožtuvas, išorinis sriegis VRG 3 trijų eigų vožtuvas, išorinis sriegis Aprašymas Šie vožtuvai skirti naudoti su AMV(E) 335, AMV(E) 435 arba

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTROS SROVĖS STIPRIS ĮTAMPA. VARŽA LAIDININKŲ JUNGIMO BŪDAI

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTROS SROVĖS STIPRIS ĮTAMPA. VARŽA LAIDININKŲ JUNGIMO BŪDAI LETVOS FZKŲ DAGJA ŠALŲ NVESTETO JANŲJŲ FZKŲ MOKYKLA FOTONAS ELEKTOS SOVĖS STPS ĮTAMPA. VAŽA LADNNKŲ JNGMO BŪDA LETVOS FZKŲ DAGJA ŠALŲ NVESTETO JANŲJŲ FZKŲ MOKYKLA FOTONAS omas Senkus ELEKTOS SOVĖS STPS.

Διαβάστε περισσότερα

1 teorinė eksperimento užduotis

1 teorinė eksperimento užduotis 1 teorinė eksperimento užduotis 2015 IPhO stovykla DIFERENCINIS TERMOMETRINIS METODAS Šiame darbe naudojame diferencinį termometrinį metodą šiems dviems tikslams pasiekti: 1. Surasti kristalinės kietosios

Διαβάστε περισσότερα

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas

lt, Red. 4. GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas 2750 515-137 lt, Red. 4 GSA-AA tipo pervadiniai izoliatoriai Montavimo ir techninės priežiūros vadovas Originali instrukcija Šiame dokumente pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir neapima visų galimų

Διαβάστε περισσότερα

Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės

Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Patekimo į darbo vietas aukštyje priemonės Turinys Pratarmė... 5 I. Fiksuotų priėjimo priemonių tarp dviejų lygių darbo vietų parinkimas... 6 1. Pagrindinės

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo

Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Οδηγίες Χρήσης naudojimo instrukcija Упутство за употребу navodila za uporabo Πλυντήριο πιάτων Indaplovė Машинa за прање посуђа Pomivalni stroj ESL 46010 2 electrolux Περιεχόμενα Electrolux. Thinking of

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES)

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2012 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 353/31 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1230/2012 2012 m. gruodžio 12 d. kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009

Διαβάστε περισσότερα

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1

I PRIEDAS m. gruodžio 8 d. 1 I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, NAUDOJIMO BŪDŲ, PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIŲ IR REGISTRUOTOJŲ ATITINKAMOSE VALSTYBĖSE NARĖSE, ISLANDIJOJE IR NORVEGIJOJE, SĄRAŠAS 2004 m. gruodžio 8 d. 1

Διαβάστε περισσότερα

SiStemoS informacija

SiStemoS informacija Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp montuojama su pusiau paslėpta konstrukcija patalpose, kur siekiama pabrėžti patalpų erdvines linijas. Tarp plokščių išilginių briaunų yra platus tarpas, pabrėžiantis norimą

Διαβάστε περισσότερα

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

46 serija. 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės. Greitas, patikimas ir saugus jungimas. tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai 46 serija Greitas, patikimas ir saugus jungimas 46 serijos - miniatiūrinės pramoninės relės didelis amperažas, maks. 16 A LED indikatorius 12,4 mm pločio tvirtos sujungimo kojelės paauksuoti kontaktai

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G PRO VITOCAL 300-W PRO. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Pro Tipas BW 301.A090 iki 302.A250 Vitocal 300-W Pro Tipas WW 301.A125 iki 302.A300 Galiojimo nuorodos žr. paskutinį puslapį VITOCAL

Διαβάστε περισσότερα

[Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista

[Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista [Slėginių įrenginių direktyva: Trumpas paaiškinimas] Paskutinį kartą pakeista 2003-04-10 97/23/EB Kaip naudotis šiuo dokumentu Šiame dokumente pateikta Slėginių įrenginių direktyvos struktūros ir turinio

Διαβάστε περισσότερα

PAPILDOMA INFORMACIJA

PAPILDOMA INFORMACIJA PAPILDOMA INFORMACIJA REKOMENDACIJOS, KAIP REIKIA ĮRENGTI, PERTVARKYTI DAUGIABUČIŲ PASTATŲ ANTENŲ ŪKIUS, KAD BŪTŲ UŽTIKRINTAS GEROS KOKYBĖS SKAITMENINĖS ANTŽEMINĖS TELEVIZIJOS SIGNALŲ PRIĖMIMAS I. BENDROSIOS

Διαβάστε περισσότερα

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ

10/0,4 kv TRANSFORMATORINIŲ 0/0,4 kv TRNSFORMTORINIŲ TECHNOLOGINIŲ KORTŲ SĄRŠS. ST-TR-0/0,4-0 Stacionariosios transformatorinės techninė priežiūra (be statybinės dalies) ST-TR-0/0,4-02 0 kv įtampos narvelio su jungtuvu keitimas stacionariojoje

Διαβάστε περισσότερα

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS

Palmira Pečiuliauskienė. Fizika. Vadovėlis XI XII klasei. Elektra ir magnetizmas KAUNAS Palmira Pečiuliauskienė Fizika Vadovėlis XI XII klasei lektra ir magnetizmas KAUNAS UDK 53(075.3) Pe3 Turinys Leidinio vadovas RGIMANTAS BALTRUŠAITIS Recenzavo mokytoja ekspertė ALVIDA LOZDINĖ, mokytojas

Διαβάστε περισσότερα

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx

Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Aktuali redakcija versijoms: CP v4.01; KM20 v3.3xx Turinys 1. Saugos instrukcija 3 2. Terminų žodynas 5 3. Apsaugos sistemos struktūra 7 4. Sistemos specifikacijos 8 4.1. Centralių techninės galimybės

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas

Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA ELEKTROMECHANIKOS FAKULTETAS MECHATRONIKOS KATEDRA Elektrotechnika ir elektronika modulio konspektas Parengė: doc. dr. Marius Saunoris KAUNAS, 0 TURINYS ĮŽANGINIS ŽODIS...6 3.

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300

Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 Valdymo blokas EMS plus 6 720 807 316-00.1O Montavimo instrukcija specialistui Logamatic RC300 6 720 807 405 (2013/06) LT Prieš montuojant atidžiai perskaityti. Turinys Turinys 1 Simbolių aiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE

201_ m... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 2 priedo 5 priedėlis 201_ m....... d. INFRASTRUKTŪROS NUOMOS SUTARTIS NR. 5 PRIEDĖLIS. FIZINĖ BENDRO NAUDOJIMO VIETA TECHNOLOGINĖSE PATALPOSE 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Technologinės patalpos patalpos,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

TECHNINIO PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 82 UAB Projektų rengimo biuras, įm. k. 302494928, ilniaus m., Kalvarijų g. 24A, atestato nr. 6606 ECHNINIO PROJEKO OKUMENŲ SUĖIES ŽINIARAŠIS ECHNINIO PROJEKO ALYS Žymuo Pavadinimas Bylos (tomo) Nr. B Bendroji

Διαβάστε περισσότερα

Elektrotechnikos pagrindai

Elektrotechnikos pagrindai Valentinas Zaveckas Elektrotechnikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Vilnius Technika 2012 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius

Διαβάστε περισσότερα

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio

Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TAYLOR III ASC iš pirmo žvilgsnio . DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR :2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. D1-62 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.05.20:2006 LANGAI IR IŠORINĖS ĮĖJIMO DURYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui

VIESMANN. Montažo ir aptarnavimo instrukcija VITOCAL 300-G. specialistui Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocal 300-G Tipas BW/BWS 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17,0 kw Tipas BWC 301.B06 iki B17, 5,9 iki 17 kw 1 ir 2 pakopų šilumos siurblys Galiojimo nuorodos

Διαβάστε περισσότερα

(OL L 344, , p. 1)

(OL L 344, , p. 1) 2006D0861 LT 01.07.2009 001.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS SPRENDIMAS 2006 m. liepos 28 d. dėl transeuropinės paprastųjų

Διαβάστε περισσότερα

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas.

Karinių oro pajėgų aviacijos bazė antrojo paieškos gelbėjimo postas. Veiverių g. 132, Kaunas. gelbėjimo postas. Techninis projektas. UAB Šiltas namas LR Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 1512 Lietuvos energijos konsultantų asociacija B_PR_01_FR_11.L1 PROJEKTO UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) KOMPLEKSAS OBJEKTAS PROJEKTAVIMO DARBŲ STADIJA STATYBOS

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 ELEKTRINIŲ IR ELEKTROS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Elektrinių ir elektros tinklų

Διαβάστε περισσότερα

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec

ETA-07/0110. Europos techninis liudijimas. Europos techninių liudijimų organizacija. Prekybinis pavadinimas. Ul. Stolarska 8 PL Żywiec Europos techninis liudijimas ETA-07/0110 Prekybinis pavadinimas Liudijimo savininkas Statybos produkto rūšis ir paskirtis BOLIX S BOLIX S.A. Ul. Stolarska 8 PL 34-300 9710 Żywiec Sudėtinės išorės šilumos

Διαβάστε περισσότερα

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas

Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas R R Ekonomiškai efektyvi alternatyva Variklių valdymo prietaisai ir elektros spintų komponentai Bendras gaminių katalogas Atitinka tarptautinius standartus: C USLISTED www.klinkmann.lt TURINYS Automatiniai

Διαβάστε περισσότερα

6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI

6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI Kauno technologijos universitetas...gr. stud... Elektros energetikos sistemų katedra p =..., n =... 6 laboratorinis darbas DIODAS IR KINTAMOSIOS ĮTAMPOS LYGINTUVAI Darbo tikslas Susipažinti su diodo veikimo

Διαβάστε περισσότερα

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams

Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Suvestinė Vandens kokybės rekomendacijos variu lituotiems plokšteliniams šilumokaičiams Danfoss centralizuoto šildymo padalinys parengė šias rekomendacijas, vadovaujantis p. Marie Louise Petersen, Danfoss

Διαβάστε περισσότερα

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA

MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINö PRIEŽIŪRA Matavimo priemonių metrologin priežiūra (teisin metrologija) Pagrindin s metrologin s priežiūros (pagal metrologijos įstatymą) rūšys: tipo patvirtinimas pirmin

Διαβάστε περισσότερα

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS PIRKIMO DOKUMENTAI SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS Darbų pirkimas Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trakų ir Lentvario (pagal FIDIC geltona knygą) Turinys 1 Įvadas 4 1.1 Apžvalga 4 1.2 Projekto vieta

Διαβάστε περισσότερα

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas

ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas ATEX Ventiliatorių eksploatacijos ir aptarnavimo vadovas Techninis pasas ATEX VENTILIATORIAI Techninės priežiūros ir naudojimo vadovas 1 REV. 11/05 1. Ventiliatoriaus tipas 2. Ventiliatoriaus kodas 3.

Διαβάστε περισσότερα

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i

Logamax plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB ik GB i/35 ik GB i Dujinis kondensacinis įrenginys 6720856652 (2015/11) LT 0010005913-003 Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logamax plus GB172-30 ik GB172-35 i/35 ik GB172-42 i Prieš

Διαβάστε περισσότερα

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai

ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS. Garso izoliacija Atsparumas ugniai ISOVER GYPROC PERTVAROS IR KONSTRUKCIJOS Garso izoliacija Atsparumas ugniai 2017 Psl. Sistema Eskizas PERTVAROS 1) Maksimalus 1 2 Atsparumas ugniai A(GKB) arba H2 (GKBI) DF (GKF) arba DFH2(GKFI) 4 3.40.02

Διαβάστε περισσότερα

TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA

TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA Zita SAVICKIENĖ TEORINĖ ELEKTROTECHNIKA Prjekt kdas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektrniks fakultet I pakps studijų prgramų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 2012 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Διαβάστε περισσότερα

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėž. Nr. Laida ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėžinio pavadinimas [15-01]-TDP-ŠVOK-1 0 Brėžinių žiniaraštis ir bendrieji duomenys A. TEKSTINĖ DALIS 0 Aiškinamasis raštas [15-01]-TDP-ŠVOK-TSP 0 Šildymas.

Διαβάστε περισσότερα

išankstiniu nustatymu

išankstiniu nustatymu RA-N radiatorių ventiliai su integruotu išankstiniu nustatymu Sertifikuotas pagal EN215 Tiesus Kampinis Horizontalusis Kairinis Kampinis su išoriniu sriegiu Taikymas Visus RA-N ventilius galima naudoti

Διαβάστε περισσότερα

TRUMAN. Vartotojo vadovas

TRUMAN. Vartotojo vadovas TRUMAN Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TRUMAN ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje)

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Karšto vandens šildytuvas $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo ir techninės priežiūros darbus, atidžiai

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE

Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus. G225/GB225 su degikliu Logatop BE Nekondensacinis/ kondensacinis katilas su priverstiniu įpūtimu 6 720 615 876-00.1RS 6 720 817 023 (2015/03) LT Naudojimo instrukcija Logano/Logano plus G225/GB225 su degikliu Logatop BE Prieš atlikdami

Διαβάστε περισσότερα

TEDDY. Vartotojo vadovas

TEDDY. Vartotojo vadovas TEDDY Vartotojo vadovas Jūsų PRESIDENT TEDDY ASC iš pirmo žvilgsnio DĖMESIO! Prieš pradedant naudotis stotele, pirmiausia būtina prie jos prijungti anteną (jungtis, esanti prietaiso galinėje dalyje) ir

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija

Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Montavimo, techninės priežiūros instrukcija Dujinis kondensacinis įrenginys 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Kvalifikuotiems specialistams Prieš atlikdami montavimo

Διαβάστε περισσότερα

BOLIX W. Europos techninis liudijimas ETA-08/0205. Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais

BOLIX W. Europos techninis liudijimas ETA-08/0205. Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais Europos techninis liudijimas ETA-08/0205 BOLIX W Sudėtinės išorės šilumos izoliacijos sistema su tinko skiediniais Europos techninių liudijimų organizacija Europos techninis liudijimas ETA-08/0205 Prekybinis

Διαβάστε περισσότερα

0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS

0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS 0,4 110 kv ĮTAMPOS KABELIŲ LINIJŲ TIESIMO TECHNINIO REGLAMENTO PROJEKTAS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 II. KABELIŲ LINIJŲ NAUJOS STATYBOS, REKONSTRAVIMO IR REMONTO DARBŲ KLASIFIKAVIMO PAGRINDINIAI

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA

AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Saulius LISAUSKAS AUTOMATINIO VALDYMO TEORIJA Projekto kodas VP1-.-ŠMM-7-K-1-47 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika 1 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS

Διαβάστε περισσότερα

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė

Aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, medžiagų žiniaraštis, grafinė 1. PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. DOKUMENTO ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Naudojimo ir montavimo instrukcija DUJINIS ŠILDYMO IR DINAMINIO REŽIMO KARŠTO VANDENS RUOŠIMO KATILAS Naudojimo ir montavimo instrukcija ISOTWIN C 30 ISOTWIN F 30 H-MOD Naudojimo instrukcija Turinys 1 Bendroji dalis...2 2 Dokumentų saugojimas...2

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai

Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Dujiniai kondensaciniai įrenginiai Dujiniai kondensaciniai įrenginiai 6720808118 (2015/08) LT 6 720 806 997-000.1TD Naudojimo instrukcija Logamax plus GB162-25/35/45 V3 Prieš naudodami atidžiai perskaitykite. Įžanga Įžanga Mielas (-a) kliente,

Διαβάστε περισσότερα

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS

ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėž. Nr. Laida ŠILDYMO-VĖDINIMO TOMO TURINYS Brėžinio pavadinimas [15-01]-TDP-ŠVOK-1 0 Brėžinių žiniaraštis ir bendrieji duomenys A. TEKSTINĖ DALIS 0 Aiškinamasis raštas [15-01]-TDP-ŠVOK-TSP 0 Šildymas.

Διαβάστε περισσότερα

Disbopox 442 GaragenSiegel

Disbopox 442 GaragenSiegel Sustiprinta anglies (karbono) pluoštu, vandeninė, 2-jų komponentų epoksidinės dervos danga garažų, sandėlių, rūsių grindims. Produkto aprašymas Paskirtis Savybės Mineralinės grindų ir kietojo asfalto išlyginamosios

Διαβάστε περισσότερα

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR)

PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ IR MAZGŲ BRĖŽINIAI PROJEKTUOJANT ŠILTINIMĄ PURŠKIAMOMIS KIETOSIOMIS POLIURETANO PUTOMIS (PUR) 2011 m. balandžio 11 d. KAUNAS Turinys Bendrosios nuostatos 3 Poliuretano (PUR) purškiamųjų

Διαβάστε περισσότερα

KĄ TURIME ŽINOTI APIE MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMĄ

KĄ TURIME ŽINOTI APIE MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMĄ KĄ TURIME ŽINOTI APIE MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMĄ Maisto produkto pavadinimas Maisto tvarkymo subjekto pavadinimas ir adresas Informacija apie kilmės vietą Teiginiai apie maistingumą Dribsniai su medumi

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATINĖ LOGIKA. Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos

MATEMATINĖ LOGIKA. Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos MATEMATINĖ LOGIKA Įžanginių paskaitų medžiaga iš knygos Aleksandras Krylovas. Diskrečioji matematika: vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Technika, 2009. 320 p. ISBN 978-9955-28-450-5 Teiginio

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ ASFALTO MIŠINIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA ASFALTAS 08 PATVIRTINIMO

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija 7216 6300 12/2005 LT(LT) Kvalifikuotiems specialistams Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Dujiniai šildymo katilai "Logamax plus GB022-24/24K" Prieš montuodami ir prižiūrėdami atidžiai perskaitykite!

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo instrukcija

Montavimo instrukcija Montavimo instrukcija Kietojo kuro šildymo katilas 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Galios diapazonas nuo 13,5 kw iki 45 kw 6 720 802 325 (2011/11) LT Turinys Turinys 1 Simbolių paaiškinimas ir

Διαβάστε περισσότερα

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam,

IV. FUNKCIJOS RIBA. atvira. intervala. Apibrėžimas Sakysime, kad skaičius b yra funkcijos y = f(x) riba taške x 0, jei bet kokiam, 41 Funkcijos riba IV FUNKCIJOS RIBA Taško x X aplinka vadiname bet koki atvira intervala, kuriam priklauso taškas x Taško x 0, 2t ilgio aplinka žymėsime tokiu būdu: V t (x 0 ) = ([x 0 t, x 0 + t) Sakykime,

Διαβάστε περισσότερα

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS

GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA ATITINKA EN GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VADOVASESIM264 INSTALIAVIMO ATITINKA EN 50131-1 GRADE 2, CLASS II REIKALAVIMUS Turinys 1. Bendroji informacija...8 1.1 Paskirtis... 8 2. Techninė specifikacija... 11 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302,

Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302, Pleištinių dujų sklendžių su flanšiniais pajungimais ir su elastinėmis tarpinėmis, kat. Nr. 2311, 2302, eksploatavimo ir techninės priežiūros vadovas Leido naudoti Fabryka JAFAR S. A. pirmininkas Vartotojui

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 1 3 dalis

Matematika 1 3 dalis Matematika 1 3 dalis Vektorių algebros elementai. Vektorių veiksmai. Vektorių skaliarinės, vektorinės ir mišriosios sandaugos ir jų savybės. Vektoriai Vektoriumi vadinama kryptinė atkarpa. Jei taškas A

Διαβάστε περισσότερα

Aviacinės elektronikos pagrindai

Aviacinės elektronikos pagrindai Antanas Savickas Aviacinės elektronikos pagrindai Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023 Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus

Διαβάστε περισσότερα

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija

Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Kompaktiška kondensacinė centrinė katilinė 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-16T 150 Logamax plus GB152-24T 120 Logamax plus GB152-24T

Διαβάστε περισσότερα

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos

Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS Valentinas Mickūnaitis, Alvydas Pikūnas Automobilių degalų sąnaudų nustatymo ir normavimo metodikos Metodikos nurodymai Vilnius 2005 V. Mickūnaitis, A. Pikūnas.

Διαβάστε περισσότερα

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS

ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS ESIM364 GSM APSAUGOS IR VALDYMO SISTEMA VARTOTOJO VADOVAS ATITINKA EN 50131-1 GRADE 3, CLASS II REIKALAVIMUS Vartotojo Vadovas v1.4 Suderinama su ESIM364 v02.10.01 ir vėlesne Saugos informacija Kad užtikrinti

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI MN MAS 15 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI NURODYMAI MN MAS 15 I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V(E)-7 AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS IŠ MINKŠTOJO ASFALTO SLUOKSNIŲ ĮRENGIMO METODINIAI

Διαβάστε περισσότερα

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41

ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 ESI4500LAX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 RO MAŞINĂ DE SPĂLAT VASE MANUAL DE UTILIZARE 41 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright

Šviesos terapijos lempos. 70-2, VITAbright DAVITA Medizinische Produkte GmbH & Co. KG Postfach 2004 D-47518 Kleve Šviesos terapijos lempos VILUX 70, VILUX 70-2, VILUX 100, VITAbright 70, VITAbright 70-2, VITAbright 100 Naudotojo vadovas Gerbiamas

Διαβάστε περισσότερα

Matematinės analizės konspektai

Matematinės analizės konspektai Matematinės analizės konspektai (be įrodymų) Marius Gedminas pagal V. Mackevičiaus paskaitas 998 m. rudens semestras (I kursas) Realieji skaičiai Apibrėžimas. Uždarųjų intervalų seka [a n, b n ], n =,

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai

ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai ECL Comfort 310 valdiklis Nuotolinio valdymo prietaisai ECA 30 / 31 ir taikymo raktai Sukurta Danijoje Aprašymas ECL Comfort 310 valdikliai ECL Comfort 310 tai ECL Comfort valdiklių grupės elektroninis

Διαβάστε περισσότερα

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija

Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Leica ICC50 HD Naudojimo instrukcija Turinys Leica ICC50 HD Įvadas 9 Pagrindai 10 Pagrindai (tęsinys) 11 Leica ICC50 HD apžvalga 12 Išpakavimas 14 Pasiruoškite! Pasiruošimas naudoti 16 Pasiruoškite naudoti!

Διαβάστε περισσότερα

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA

LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA tema. APSKRITIMŲ GEOMETRIJA (00 0) Teorinę medžiagą parengė bei antrąją užduotį sudarė Vilniaus pedagoginio universiteto docentas Edmundas Mazėtis. Apskritimas tai

Διαβάστε περισσότερα

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS

NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Žemėtvarkos katedra Audrius ALEKNAVIČIUS NEKILNOJAMOJO TURTO VERTINIMAS Metodiniai patarimai Akademija, 2007 UDK 332.6(076) Spausdino UAB Judex, Europos pr. 122, LT-46351

Διαβάστε περισσότερα

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199

AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. Plotis, mm 99,149,199,249,299 Aukštis, mm 199 AKYTOJO BETONO BLOKELIŲ AEROC CLASSIC MŪRO KONSTRUKCIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Statinio sienos bei pertvaros projektuojaos ūrinės iš piros kategorijos akytojo betono blokelių AEROC CLASSIC pagal standartą

Διαβάστε περισσότερα

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas

(Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos, medžiagų žiniaraščiai, grafinė dalis) 3 ŠVOK Šildymo,vėdinimas ir oro kondiocionavimas Nr. 24852 1. PROJEKTO BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. NR. BYLOS ŽYMUO BYLOS PAVADINIMAS PASTABOS 1 BD Bendroji dalis 2 SA.SK Architektūrinė - konstrukcinė dalys (Aiškinamasis raštas, technines specifikacijos,

Διαβάστε περισσότερα

AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI STATYBOS TAISYKLĖS AUTOMOBILIŲ KELIŲ METALINIŲ IR PLASTIKINIŲ VANDENS PRALAIDŲ KARTOTINIAI KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI ST 188710638.07:2004 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Διαβάστε περισσότερα

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija

Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Tai technika, kuri tarnauja zmogui Valdymo modulio BM montavimo ir aptarnavimo instrukcija Wolf GmbH Postfach 180 84048 Mainburg Tel. 08751/740 Fax 08751/741600 Internet: www.wolfheiztechnik.de WOLF Klima

Διαβάστε περισσότερα

4.18. AKUSTINIO DOPLERIO EFEKTO TYRIMAS

4.18. AKUSTINIO DOPLERIO EFEKTO TYRIMAS 4.18. AKUSTINIO DOPLERIO EFEKTO TYRIMAS Darbo tikslas Ištirti akustinį Doplerio efektą. Darbo užduotys Nustatyti garso greitį ore. Nustatyti nejudančio garso šaltinio skleidžiamų garso bangų dažnį. Nustatyti

Διαβάστε περισσότερα

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija

LAUKO VANDENTIEKIS. Vamzdynų armatūra. Skląstinės sklendės. Ventilinės sklendės. Istorija LAUKO VANDENTIEKIS VGTU Vandentvarkos katedra doc. dr. Mindaugas Rimeika dr. Mindaugas Rimeika VGTU, Vandentvarkos katedra 1 Istorija Romos akvedukai (100 m.pr.kr.); 1455 - pirmasis ketaus vamzdis, Vokietijoje;

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS

PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS STR.05.05:005 prieas PRAKTINIO TAIKYMO VADOVAS ĮVADAS Šiame praktinio nauojimo vaove yra pateikti reikalavimai pastatų ir statinių betonin ms ir gelžbetonin ms konstrukcijoms projektuoti iš sunkaus ir

Διαβάστε περισσότερα

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ

MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Romualdas NAVICKAS Vaidotas BARZDĖNAS MIKROSCHEMŲ TECHNOLOGIJŲ ANALIZĖ Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-047 VGTU Elektronikos fakulteto I pakopos studijų programų esminis atnaujinimas Vilnius Technika

Διαβάστε περισσότερα

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija 60 6303 3405 09/2002 LT Naudotojui Naudojimo instrukcija Reguliavimo įtaisai Logamatic 2107, Logamatic 2107 M ABTOPEЖUM 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90

Διαβάστε περισσότερα

Liudmila Andriušienė, Jolita Grašienė, Marija Jotautienė, Dalia Lukošienė, Bronė Mitkienė

Liudmila Andriušienė, Jolita Grašienė, Marija Jotautienė, Dalia Lukošienė, Bronė Mitkienė Projektas,,Studentų praktikų organizavimo sistemos sukūrimas Lietuvos elektrotechnikos sektoriaus įmonėse" VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-091 Liudmila Andriušienė, Jolita Grašienė, Marija Jotautienė, Dalia Lukošienė,

Διαβάστε περισσότερα

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012

Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 Techninis katalogas Plokščių radiatoriai LIETUVA 2012 2 turinys plokščių radiatoriai charakteristika...4 plokščių radiatoriai charakteristika... 88 Compact... 10 Ventil Compact 200 mm... 91 Ventil Compact...

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE

Logano plus. Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams. GB125 su degikliu Logatop BE auto man fav menu info Skystojo kuro kondensacinis šildymo katilas 6 720 86 465(205/03)LT 6 720 804 973-00.3T Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Logano plus GB25

Διαβάστε περισσότερα

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40

EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 ESI4500LOX EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ LT INDAPLOVĖ SK UMÝVAČKA ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 22 NÁVOD NA POUŽÍVANIE 40 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

APLINKOS RADIACINIO FONO MATAVIMAS DOZIMETRAIS

APLINKOS RADIACINIO FONO MATAVIMAS DOZIMETRAIS VILNIAUS UNIVERSITETAS Kietojo kūno elektronikos katedra Taikomosios branduolio fizikos laboratorija Laboratorinis darbas Nr. 6 APLINKOS RADIACINIO FONO MATAVIMAS DOZIMETRAIS Parengė A. Poškus 2014-02-03

Διαβάστε περισσότερα

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014

STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams STATAU ŠILTĄ NAMĄ 2014 Pagalbinė priemonė architektams, projektuotojams ir statybininkams PRATARMĖ Didėjant energiškai

Διαβάστε περισσότερα

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof.

Papildomo ugdymo mokykla Fizikos olimpas. Mechanika Dinamika 1. (Paskaitų konspektas) 2009 m. sausio d. Prof. Papildoo ugdyo okykla izikos olipas Mechanika Dinaika (Paskaitų konspektas) 9. sausio -8 d. Prof. Edundas Kuokštis Vilnius Paskaita # Dinaika Jei kineatika nagrinėja tik kūnų judėjią, nesiaiškindaa tą

Διαβάστε περισσότερα