ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : Fax : Ώρες: 9:30-12:30 Κορυδαλλός 20 Μαρτίου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ G.I.S. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» Απόφαση Ένταξης: ΚΑ: /ΚτΠ274-Β Κωδικός Ο.Π.Σ.: Ανοικτός Διαγωνισμός σε ευρώ Κριτήριο αξιολόγησης: Πιο συμφέρουσα προσφορά ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Δήμος Κορυδαλλού Ημ. Μην. Έτος Εβδομάδας Γρ. Λαμπράκη 231, Κορυδαλλός 17/05/2007 Πέμπτη π.μ Ημιόροφος Τμήμα Πληροφορικής Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Χρονική διάρκεια του Έργου: 12 Μήνες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ της Εφ. δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες της Κυβέρνησης (ΤΔΔ) και στην Ε.Ε. 21/03/ /03/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γ ΚΠΣ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

2 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 15 Συντομογραφίες Έργου 16 Ορισμοί διακήρυξης 16 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 18 A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 18 A.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο 18 A.1.2 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου 18 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 A.2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου 19 A Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου 19 A.2.2 Υφιστάμενη Κατάσταση 21 A Επιχειρησιακές Λειτουργίες 21 A Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία 21 A Συμπληρωματικότητα και συμβατότητα 21 A.2.3 Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου 22 A Γενικές Απαιτήσεις 22 A Ασφάλεια 23 A Διαλειτουργικότητα 23 A Πρόσβαση χρηστών στα υποσυστήματα των δύο λειτουργικών περιοχών 23 A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου 24 A Φάση Α: Εισαγωγή Στοιχείων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 24 A Φάση B: Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων 26 A Φάση Γ: Ανάπτυξη εφαρμογών και μέσων αξιοποίησης του GIS από τους πολίτες 27 A Φάση Δ: Προμήθεια λογισμικών και συναφών ειδών 30 A Φάση Ε: Εκπαίδευση - Πιλοτική Λειτουργία συστήματος 34 A Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 36 A Ομάδα Έργου Σχήμα Διοίκησης Έργου 38 A Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου 38 A Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 38 A Διαδικασία παραλαβής 38 A Τόπος Υλοποίησης - Παράδοσης Έργου 39 A Υπηρεσίες Εγγύησης και Συντήρησης 40 Δήμος Κορυδαλλού 2 / 120

3 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 A Προδιαγραφές και τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος 41 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 42 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 42 B.1.1 Αντικείμενο του διαγωνισμού 42 B.1.2 Προϋπολογισμός 42 B.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 42 B.1.4 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 42 B.1.5 Ημερομηνία Αποστολής της Προκήρυξης 43 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 43 B.1.7 Τρόπος Λήψης των εγγράφων του Διαγωνισμού 44 B.1.8 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 44 B.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 45 B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής 45 B.2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής 45 B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 45 B.2.4 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 46 B.2.5 Εγγύηση συμμετοχής 48 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 50 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 50 B.3.2 Περιεχόμενο προσφορών 50 B Περιεχόμενα τεχνικής προσφοράς 52 B Περιεχόμενα οικονομικής προσφοράς 54 B.3.3 Ισχύς των Προσφορών 54 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 54 B.3.5 Τιμές Προσφορών Νόμισμα 54 B.4 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού Διαδικασία Αξιολόγησης 56 B Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση προσφορών 56 B Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 57 B Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 58 B Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης 58 B Διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους προσφοράς 59 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 59 B.4.3 Προσφυγές - Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση διαγωνισμού 60 Δήμος Κορυδαλλού 3 / 120

4 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 62 B.5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια σύμβασης Εγγυήσεις 62 B.5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις 63 B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί 63 B.5.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης- Παράδοση Παραλαβή 63 B.5.5 Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις 64 B.5.6 Υποχρεώσεις Αναδόχου 65 B.5.7 Υπεργολαβίες 66 B.5.8 Εμπιστευτικότητα Αναδόχου 66 B.5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία 67 B.5.10 Πνευματικά Δικαιώματα 67 C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 68 C.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 68 C.1.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 69 C.1.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 70 C.1.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 71 C.1.4 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 72 C.1.5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73 C.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 74 C.2.1 Εισαγωγή Στοιχείων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 74 C Αναβάθμιση & Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Δεδομένων 74 C C C C Καταχώρηση Ψηφιακών Δεδομένων GIS 74 C Δορυφορική εικόνα 75 C C C C C C C C C Γεωαναφορά Ορθοδιόρθωση δορυφορικής εικόνας 75 C Δήμος Κορυδαλλού 4 / 120

5 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C C C.2.2 Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων 76 C Εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων 76 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης 77 C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 5 / 120

6 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C C C C Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης 78 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 79 C C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 6 / 120

7 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C C C Εφαρμογή Διαχείρισης Χρήσεων Γης 80 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Εφαρμογή Διαχείρισης Οικονομικών Στοιχείων 81 C C C C C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 7 / 120

8 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C.2.3 Ανάπτυξη εφαρμογών και μέσων αξιοποίησης του GIS από τους πολίτες 83 C Εφαρμογή δικτυακού GIS 83 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης Βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων / σχεδίων 85 C C C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 8 / 120

9 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C Προσαρμογή ψηφιοποιημένων δεδομένων για προβολή στο δικτυακό GIS 86 C C C C C Ανάπτυξη θεματικών χαρτών 86 C C C C C C C C C Ανάπτυξη ενιαίου ενημερωτικού χάρτη και αναπαραγωγή 86 C C C C C C C C C C Ημερίδα παρουσίασης του έργου 87 C C C C C Εκπαιδευτικό σεμινάριο 87 C C C C C C C.2.4 Προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικών και συναφών ειδών 89 C Σταθμός εργασίας 89 C Δήμος Κορυδαλλού 9 / 120

10 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C C C C C C C C C C C C C C C Εκτυπωτής Α3 89 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 10 / 120

11 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C Plotter 91 C C C C C C C C C C C C Barcode scanner 92 C C C C C C C Δορυφορικός Ανιχνευτής Στίγματος (GPS) 92 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Λογισμικό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) 93 Δήμος Κορυδαλλού 11 / 120

12 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 12 / 120

13 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C Λογισμικό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για επισκόπηση δεδομένων (GIS-viewer) 96 C C C C C C C C C C C C C C Εξοπλισμός παρακολούθησης οχήματος και δορυφορικής ζεύξης 97 C C C C C C C C C C C C C C Εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων 98 C C C C C C C C C C C C C C Δήμος Κορυδαλλού 13 / 120

14 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 C.2.5 Εκπαίδευση - Πιλοτική λειτουργία συστήματος 100 C Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 100 C C C C C C C C C C C C C C Εκπαίδευση 101 C C C C C C C C C C C C Εγγύηση Συντήρηση 102 C C Τεχνικά Εγχειρίδια Λογισμικών 102 C C C C C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 103 C.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 111 Σε εκτέλεση του άρθρου 16 παρ. 5 του νόμου 3448/06 και του άρθρου 5 του νόμου 3242/04 εκδόθηκε η ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/17402/ του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ορισμένα δικαιολογητικά που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο Δήμος Κορυδαλλού 14 / 120

15 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος Κορυδαλλού «ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ G.I.S. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» Δήμος Κορυδαλλού Οι εγκαταστάσεις του Δήμου ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑ Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ, ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19%. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. 17/05/ π.μ Η Έδρα του Δήμου 17/05/ π.μ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 20/03/2007 Δήμος Κορυδαλλού 15 / 120

16 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ ΕΕΕΚ ΕΟΧ ΕΠ ΚτΠ ΚΠΣ ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ΣΑΕ ΤΠΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συντομογραφίες Έργου ΠΣ ΚΕΠ ΚΟΚ ΟΤΑ ΥΠΕΣΔΔΑ Π.Ο.Π. Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Διακήρυξη Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του ΕΡΓΟΥ. Ο Δήμος Κορυδαλλού ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Η αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών Έργων Πληροφορικής του Δήμου Κορυδαλλού. Δήμος Κορυδαλλού 16 / 120

17 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ) ΕΡΓΟ Μέση ημερήσια αξία ΕΡΓΟΥ Προϋπολογισμός Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατική Τιμή Συνολικό κόστος ΕΡΓΟΥ Φορέας Λειτουργίας Φορέας Υλοποίησης Η αρμόδια επιτροπή που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της/των σύμβασης/εων του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική οριστική). το σύνολο του υπό ανάθεση ΕΡΓΟΥ προκύπτει αφού διαιρεθεί η συνολική χρηματική αμοιβή της Σύμβασης με τον αριθμό ημερών της συνολικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσής του. Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του ΕΡΓΟΥ. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ, δηλαδή μεταξύ του Δήμου ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του ΕΡΓΟΥ που θα επιλεγεί. Τα τεύχη των συμβάσεων μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. τη Διακήρυξη, γ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το ΕΡΓΟ το συμβατικό τίμημα του ΕΡΓΟΥ με ΦΠΑ Δήμος Κορυδαλλού Δήμος Κορυδαλλού Δήμος Κορυδαλλού 17 / 120

18 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 A ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.1.1 Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα για τον οποίο προορίζεται το Έργο Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, ανήκει στο Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιά και εποπτεύεται διοικητικά από την Περιφέρεια Αττικής. Ιδρύθηκε το 1946 και από τότε αναπτύσσεται ραγδαία με αποτέλεσμα σήμερα να έχει περίπου κατοίκους (ανεπίσημα), ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει Έχει έκταση 4,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται σε σημείο που είναι ο κόμβος της βιομηχανικής ζώνης, του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του πληθυσμού υπήρξαν ιδιαίτερα έντονοι την περίοδο Αποτέλεσμα, η ποιοτική και ποσοτική αύξηση του εμπορίου, που σε συνδυασμό με την γεωγραφική θέση της πόλης, την ύπαρξη μεγάλων πλατειών, που έχουν εξελιχθεί σε υπερτοπικούς πόλους αναψυχής, έχουν αναδείξει τον Κορυδαλλό σε περιοχή με υψηλές τιμές γης και υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο σε σύγκριση με άλλους Δήμους. A.1.2 Εμπλεκόμενοι Φορείς στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του έργου της παρούσας διακήρυξης εμπλεκόμενος είναι ο Δήμος Κορυδαλλού. Δήμος Κορυδαλλού 18 / 120

19 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 A.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A.2.1 Σκοπός και στόχοι του έργου Το προτεινόμενο έργο αποτελεί ένα σημαντικότατο έργο υποδομής για το Δήμο Κορυδαλλού, που πρόκειται να συνενώσει πλήθος λειτουργιών και να εξυπηρετήσει το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου. Περιλαμβάνει τη λεπτομερή, οργανωμένη και συστηματική καταχώρηση των δεδομένων του Δήμου (πολεοδομικών, οικονομικών, χρήσεων γης, δικτύων υποδομής, έργων) στο σύστημα, τον εξοπλισμό του Δήμου με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές για την πλήρη αυτοδύναμη λειτουργία του, τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων και εισαγωγής νέων στοιχείων από τους χρήστες, την παροχή εκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξης για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Επίσης πρόκειται να λειτουργήσει σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων του δήμου Κορυδαλλού. Ακόμα, υπάρχουν δράσεις για την προβολή του έργου στο κοινό, τη διάχυση των πληροφοριών με δυνατότητα χρήσης τους από τους πολίτες, μέσω δικτυακών εφαρμογών, του κέντρου εξυπηρέτησης του πολίτη του Δήμου Κορυδαλλού, ενημερωτικών χαρτών που θα παραχθούν για το σκοπό αυτό και τέλος, ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. A Προσδοκώμενα Οφέλη Έργου Τα προσδοκώμενα οφέλη του έργου κρίνονται πολύ σημαντικά εφόσον θα εισάγει τις νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από το Δήμο, αλλά και της οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του Δήμου. Η σκοπιμότητα για την υλοποίηση του έργου έγκειται στο γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και οι ΟΤΑ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεταφέρουν όλες τις εργασίες των υπηρεσιών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.το GIS που προτείνεται θα επιτρέψει σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου και πλήθος υπαλλήλων να διαχειρίζονται μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση με γεωγραφικά δεδομένα και ήταν αδύνατο να καλυφθούν από τις κλασσικές εφαρμογές και βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στον Δήμο. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα, ανήκουν στις Διευθύνσεις: Πολεοδομίας Πολεοδομικών Εφαρμογών, Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Συγκοινωνιών, Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Μελετών και Κτηματολογίου, Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και στο Γραφείο Δημάρχου. Ακόμα θα ωφελήσει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας. Το έργο θα καλύψει ανάγκες που αφορούν : τη συνολική καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών της περιοχής την κεντρική διαχείριση των γεωγραφικών στοιχείων, μέσω Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος την καταγραφή των δικτύων υποδομής του Δήμου και την ενιαία διαχείρισή τους την καταγραφή των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων έργων του Δήμου την εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών με χρήση GPS. εξοικείωση των συμμετεχόντων ατόμων με τις νέες τεχνολογίες Η υλοποίηση του έργου προβλέπει την εκπαίδευση και υποστήριξη των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου, για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε με την κατάρτιση των υπαλλήλων να εξασφαλιστεί αυτοδυναμία στην περαιτέρω χρήση του συστήματος. Επιπλέον, όλα τα νέα στοιχεία θα είναι δυνατό να εισαχθούν στο σύστημα, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωσή του. Έτσι, τα Δήμος Κορυδαλλού 19 / 120

20 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 δεδομένα που θα αναπτυχθούν βάσει του παρόντος έργου, καθώς και όσα μπορεί να εισαχθούν μελλοντικά, θα είναι πάντα τα νεότερα δυνατά. Εξάλλου, ο Δήμος Κορυδαλλού θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, για το οποίο δραστηριοποιείται με ιδία πρωτοβουλία τα τελευταία χρόνια. Τέλος, θα υπάρξει διαδραστική σύνδεση του συστήματος με το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών (και ειδικά με το κέντρο τηλεξυπηρέτησης 1560 του Δήμου). Δήμος Κορυδαλλού 20 / 120

21 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 A.2.2 A Υφιστάμενη Κατάσταση Επιχειρησιακές Λειτουργίες Ο Δήμος καθημερινά διαχειρίζεται πολυάριθμα στοιχεία που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την γεωγραφική πληροφορία, είτε για κάλυψη των εσωτερικών λειτουργικών του αναγκών, είτε για την εξυπηρέτηση των πολιτών του. Το έργο θα καλύψει ανάγκες που αφορούν : τη συνολική καταγραφή των γενικών χαρακτηριστικών της περιοχής την κεντρική διαχείριση των γεωγραφικών στοιχείων, μέσω Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος την καταγραφή των δικτύων υποδομής του Δήμου και την ενιαία διαχείρισή τους την καταγραφή των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων έργων του Δήμου την εισαγωγή δεδομένων και πληροφοριών με χρήση GPS. εξοικείωση των συμμετεχόντων ατόμων με τις νέες τεχνολογίες A Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία Ο Δήμος έχει προμηθευτεί, εγκαταστήσει και λειτουργεί, στα πλαίσια προηγούμενων συμβάσεων, τα παρακάτω συναφή με το έργο: Ψηφιακά δεδομένα σε μορφή vector, για όρια δήμου, οδικό δίκτυο, οικοδομικά τετράγωνα, κτίρια ανά οικοδομικό τετράγωνο, κρατικές υπηρεσίες (θέσεις κτιρίων), χρήσεις, αντικειμενικές αξίες, χώροι όπως πάρκα πλατείες χώροι πρασίνου, χώροι στάθμευσης, κλπ, αστική συγκοινωνία (διαδρομές στάσεις, αφετηρίες, κλπ), καταγραφή έργων δήμου GIS MapInfo Επιπλέον, στελέχη του Δήμου έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση των ανωτέρω ψηφιακών επιπέδων και λογισμικού. A Συμπληρωματικότητα και συμβατότητα Ο Ανάδοχος του Έργου υποχρεούται να ενσωματώσει κατά την υλοποίηση του Έργου τη σχετική οδηγία πλαίσιο διαλειτουργικότητας και ψηφιακής αυθεντικοποίησης, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από το ΥΠΕΣΔΔΑ και έχει ανακοινωθεί μέσω του δικτυακού τόπου της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (http://www.ktpae.gr). Δήμος Κορυδαλλού 21 / 120

22 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 A.2.3 A Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου Γενικές Απαιτήσεις Στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ o o o o o o Συλλογή όλων των χαρτών και λοιπών αναλογικών στοιχείων και μετατροπή τους σε ψηφιακά σε μορφή tiff (σάρωση σε ανάλυση τουλάχιστον 250dpi) Ομογενοποίηση των δεδομένων (προσανατολισμός, κλίμακα, κατηγορία, βάση δεδομένων) Γεωαναφορά (προτιμώμενα προβολικά συστήματα: ΕΓΣΑ 87, HATT, UTM 34 WGS 84) Συλλογή όλων των ήδη υπαρχόντων GIS επιπέδων πληροφορίας και λοιπών βάσεων δεδομένων (access, excel, oracle) σχετικών με τις εφαρμογές που περιγράφονται παρακάτω (στην ψηφιοποίηση στοιχείων πολεοδομικού ιστού ). Ψηφιοποίηση όλων των επίσημων πληροφοριών και αρχείων του δήμου (χάρτες, ΦΕΚ, κλπ.) και φωτογραφικού αρχείου, σε μορφή ακριβούς αντιγράφου με ακριβή καταγραφή της έκτασης που ορίζουν Εισαγωγή δορυφορικής εικόνας Δήμου Κορυδαλλού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ o o o o o o Εφαρμογή Διαχείρισης & Παρακολούθησης έργων Παρουσίαση υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης Βάση δεδομένων: Είδος έργου, προβλεπόμενη κατάσταση, χαρακτηριστικά έργου, προϋπολογισμός έργου, υφιστάμενη κατάσταση (θα ενημερώνεται τακτικά), απορρόφηση προϋπολογισμού, κλπ Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Εφαρμογή Διαχείρισης Χρήσεων Γης (Οικοδομικών Τετραγώνων) Εφαρμογή Διαχείρισης Οικονομικών Στοιχείων ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ GIS ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ o o o o Ανάπτυξη εφαρμογής Web-GIS για την προβολή & την διάχυση πληροφοριών. Δυνατότητα πλοήγησης στο δήμο, αναζήτησης πληροφοριών & βάσεων δεδομένων (από συγκεκριμένα επίπεδα πληροφορίας με κωδικό χρήστη), δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών στο σύστημα από τους χρήστες (σε συγκεκριμένα επίπεδα πληροφορίας με κωδικό χρήστη). Εφαρμογή ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων/σχεδίων. Ανάπτυξη έτοιμων θεματικών χαρτών ανάλογα με τα στοιχεία Ανάπτυξη ενιαίου ενημερωτικού χάρτη προβολής της περιοχής (σε ψηφιακή μορφή, έτοιμος προς εκτύπωση & σε έντυπη μορφή, σε αντίτυπα) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ o o o 5 Λογισμικά GIS με πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων (raster/vector) και αξιοποίησης των επιμέρους εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων 3 Λογισμικά GIS για επισκόπηση και παρουσίαση των δεδομένων (raster/vector) 2 συσκευές GPS Δήμος Κορυδαλλού 22 / 120

23 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 o 3 Barcode μηχανάκια (για εφαρμογή εξυπηρέτησης του πολίτη) o 1 Plotter ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η δυνατότητα των ενδιαφερομένων αναδόχων να πραγματοποιήσουν επίδειξη του προσφερομένου συστήματος ή τμημάτων αυτού, ώστε να διευκολυνθεί ή κατανόηση και αξιολόγηση της προσφοράς από τους αρμόδιους του Δήμου, θα αποτελέσει κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και προσμετρείται στην τελική βαθμολογία. A Ασφάλεια Ο Ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών, Μέσων και Υποδομών, καθώς και για την προστασία των προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα πρέπει να συνδυάσει και να ολοκληρώσει τις δράσεις αυτές με τις άλλες ενέργειες που προβλέπονται από το έργο. Ειδικότερα, θα πρέπει να φροντίσει για την προστασία της διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών. Εάν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας με μικτό χαρακτήρα (οργανωτικό-τεχνικά, διοικητικό -τεχνικά), τότε ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να συνεργασθεί με τα αρμόδια στελέχη του Φορέα για την υλοποίηση του τεχνικού τους μέρους. Η υλοποίηση των τεχνικών μέτρων θα πρέπει να γίνει με την ελάχιστη δυνατή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Φορέα και θα πρέπει να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές τροποποιήσεις στις εφαρμογές και τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων που δεν εμπλέκονται στις λειτουργίες ασφάλειας. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στις ήδη υπάρχουσες προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέπονται από τον Φορέα. Στους πίνακες συμμόρφωσης προδιαγράφεται ο ελάχιστος εξοπλισμός ασφάλειας (π.χ. firewalls, antivirus software κλπ.) A Διαλειτουργικότητα Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο ΕΠ ΚτΠ αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικής εξυπηρέτησης, δηλαδή στην ανάπτυξη των απαραίτητων συνεργασιών μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες παράγουν πρωτογενώς υπηρεσίες καθώς και των απαραίτητων διεπαφών μεταξύ των πληροφοριακών τους συστημάτων. Ειδικότερα, και στην κατεύθυνση της δημιουργίας κέντρων παροχής υπηρεσιών μιας στάσης (One stop shops), αναπτύχθηκαν και λειτουργούν τα ΚΕΠ τα οποία έχουν στόχο να αποσυμφορήσουν από ένα σημαντικό όγκο τυποποιημένων συναλλαγών τις διοικητικές υπηρεσίες και να διευκολύνουν τους πολίτες να πραγματοποιούν τις συναλλαγές αυτές με μία και μόνο προσέλευση στα ολοκληρωμένα σημεία εξυπηρέτησης ΚΕΠ. Είναι εμφανές από τα παραπάνω ότι η διαλειτουργικότητα αποτελεί μια κρίσιμη αλλά και σύνθετη συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση και κυρίως αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί. Ένας επιπλέον παράγοντας που ενισχύει την ανάγκη διαλειτουργικότητας είναι η πιλοτική διάσταση που έχει το παρόν έργο. Έτσι, το ΠΣ που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι ανοικτό ώστε να μπορεί εύκολα ολοκληρωθεί με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, αλλά και με νέα συστήματα που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στο Δήμο. A Πρόσβαση χρηστών στα υποσυστήματα των δύο λειτουργικών περιοχών Οι χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στο ΠΣ του Δήμου χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: Συναλλασσόμενοι με το Δήμο Δήμος Κορυδαλλού 23 / 120

24 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Οι συναλλασσόμενοι με το Δήμο είναι οι εξής: Πολίτες: Πολίτες του Δήμου θεωρούνται όσοι διαμένουν στο Δήμο δίχως να είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δημότες: Δημότες του Δήμου θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια του Δήμου Δικαιούχοι: Δικαιούχοι του Δήμου θεωρούνται όσοι έχουν οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο (π.χ. προμηθευτές) Επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις του Δήμου θεωρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Δήμο Οι παραπάνω συναλλασσόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα υποσυστήματα μέσω Διαδικτύου ή και Τηλεφώνου (όπου είναι δυνατό). Εξουσιοδοτημένοι δημοτικοί υπάλληλοι Οι εξουσιοδοτημένοι δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα υποσυστήματα ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση στο ΠΣ με δικαιώματα, τα οποία θα ορίζονται από το Διαχειριστή και τα οποία θα εξαρτώνται από τις αρμοδιότητές τους. Σε κάθε δημοτικό υπάλληλο θα έχει αποδοθεί από τον Δήμο του ένα όνομα και ένα συνθηματικό (username & password), τα οποία θα υποχρεούται να τα χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να εργαστεί με τα υποσυστήματα στα οποία έχει εξουσιοδοτηθεί ως χρήστης από τον Δήμο. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ΚΕΠ Οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των ΚΕΠ θα έχουν πρόσβαση σε ορισμένα μόνο από τα υποσυστήματα του ΠΣ μέσω δικτύου. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν και τα ΚΕΠ να παρέχουν τις παραπάνω υπηρεσίες στους πολίτες με απλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο. A Φάσεις Έργου - Παραδοτέα Υποχρεώσεις του Αναδόχου Στη συνέχεια περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα παραδοτέα του Αναδόχου ανά φάση υλοποίησης του έργου μέχρι και την οριστική παραλαβή του. Συνοπτικά οι φάσεις του έργου είναι οι εξής: ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκεια Φάση Α: Εισαγωγή Στοιχείων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών 6 μήνες Φάση Β: Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων 6 μήνες Φάση Γ: Ανάπτυξη εφαρμογών και μέσων αξιοποίησης του GIS από τους πολίτες 2 μήνες Φάση Δ: Προμήθεια λογισμικών και συναφών ειδών 2 μήνες Φάση Ε: Εκπαίδευση - Πιλοτική λειτουργία συστήματος 6 μήνες Ο υποψήφιος Ανάδοχος για την υλοποίηση των ανωτέρω υποχρεούται να αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή του Δήμου και να εξασφαλίσει την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα χωρίς να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία τους. A Φάση Α: Εισαγωγή Στοιχείων στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Δήμος Κορυδαλλού 24 / 120

25 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Ο Ανάδοχος σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου και αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, υποχρεούται να υλοποιήσει: Αναβάθμιση & Βελτιστοποίηση Ψηφιακών Δεδομένων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ομογενοποίηση των δεδομένων (προσανατολισμός, κλίμακα, κατηγορία, βάση δεδομένων) Γεωαναφορά (προτιμώμενα προβολικά συστήματα: ΕΓΣΑ 87, HATT, UTM 34 WGS 84) Καταχώρηση Ψηφιακών Δεδομένων GIS Καταχώρηση Αρίθμησης Οδικού Δικτύου Καταχώρηση Ψηφιοποίηση Στοιχείων Χρήσης Γης o Επιτρεπόμενες Χρήσεις Γης o Άδειες Καταστημάτων o Ιδιοκτησίες o Επαγγελματικές Χρήσεις Καταχώρηση Ψηφιοποίηση Οικονομικών Στοιχείων ανά Οικοδομικό Τετράγωνο o Αντικειμενικές Αξίες o Συντελεστές Δόμησης o Τομείς Εμπορικότητας Καταχώρηση Ψηφιοποίηση Επικαιροποίηση (μετρήσεις) Δικτύων: o Ύδρευσης o Αποχέτευσης o Ηλεκτροφωτισμού Καταχώρηση Ψηφιοποίηση Επικαιροποίηση Έργων o υφιστάμενων o προγραμματιζόμενων o σε εξέλιξη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΤΑΥΤΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ, κλπ. ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΕΓΣΑ 87, HATT, UTM 34 WGS 84 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΥΓεΠ (www.infosoc.gr) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (VECTOR) ΑΠΟ ΨΗΦΙΔΩΤΑ (RASTER) ΔΕΔΟΜΕΝΑ <=20 CM ΜΕΘΟΔΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: ON SCREEN DIGITIZING (ΟΧΙ ΜΕ DIGITIZER) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ GPS Δήμος Κορυδαλλού 25 / 120

26 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΩΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΔΗΛΑΔΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΧΑΡΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DVD Δορυφορική εικόνα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Έγχρωμη Πολυκάναλη μορφή. Πρόσφατη (τουλάχιστον 1 έτους) Ανάλυσης τουλάχιστον 1m Παράδοση σε οπτικό Δίσκο. Γεωαναφορά Ορθοδιόρθωση δορυφορικής εικόνας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ορθοδιόρθωση της εικόνας προτιμώμενα προβολικά συστήματα: ΕΓΣΑ 87 Σύμπτωση με τα ψηφιακά δεδομένα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ως σύνολο, από κοινού, χωρίς προβλήματα συρραφής, ταύτισης, αποκλίσεων, κλπ. Παράδοση σε οπτικό Δίσκο. A Φάση B: Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης δεδομένων Ο Ανάδοχος σε διάστημα 6 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου και αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, υποχρεούται να προμηθεύσει τις παρακάτω Εφαρμογές Διαχείρισης Δεδομένων: Εφαρμογές GIS Διαχείρισης Δεδομένων Άδειες χρήσης Εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων 5 Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης 3 Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Αποχέτευσης 3 Εφαρμογή Διαχείρισης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 3 Εφαρμογή Διαχείρισης Χρήσεων Γης (Οικοδομικών Τετραγώνων) 8 Εφαρμογή Διαχείρισης Οικονομικών Στοιχείων 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Δυνατότητα Ανάκτησης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Επεξεργασίας (π.χ. αναζήτηση, τροποποίηση αποτελεσμάτων, κλπ) Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δήμος Κορυδαλλού 26 / 120

27 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Δυνατότητα Αποθήκευσης οποιονδήποτε αλλαγών πραγματοποιηθούν στα γεωγραφικά αντικείμενα ή στις βάσεις δεδομένων των επιπέδων πληροφοριών, αυτόματα σε ενιαίο χώρο αποθήκευσης Διαθεσιμότητα ειδικών εργαλείων για τη διευκόλυνση της χρήσης του GIS, με βάση το θέμα των ειδικών εφαρμογών. Τα εργαλεία θα αφορούν τουλάχιστον σε: Επιλογή συγκεκριμένων πληροφοριακών επιπέδων (με τη μορφή θεματικών χαρτών), Επισκόπηση συγκεκριμένων βάσεων δεδομένων, Εκτύπωση με προεπιλογή της επιφάνειας εκτύπωσης, αποθήκευση δεδομένων, Αποθήκευση χαρτών σε μορφή εικόνας, Αποθήκευση βάσεων δεδομένων σε άλλα formats (MsAccess, MsExcel), Εύκολες αναζητήσεις, Πλήρως ελληνικό περιβάλλον, Παράδοση εγχειριδίου στην Ελληνική γλώσσα, Εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Ειδικά στην Εφαρμογή Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να περιλαμβάνονται: Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης Παρουσίαση προβλεπόμενης κατάστασης Βάση δεδομένων: Είδος έργου, προβλεπόμενη κατάσταση, χαρακτηριστικά έργου, προϋπολογισμός έργου, υφιστάμενη κατάσταση (θα ενημερώνεται τακτικά), απορρόφηση προϋπολογισμού, κλπ A Φάση Γ: Ανάπτυξη εφαρμογών και μέσων αξιοποίησης του GIS από τους πολίτες Ο Ανάδοχος σε διάστημα 2 μηνών από την ολοκλήρωση των φάσεων Α + Β και αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, υποχρεούται να προμηθεύσει τα: Περιγραφή Άδειες χρήσης / ποσότητα Εφαρμογή WebGIS 1 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης Βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων / σχεδίων 3 Προσαρμογή ψηφιοποιημένων δεδομένων για προβολή στο webgis (βάση δεδομένων αρχείων δήμου, πολεοδομικά δεδομένα, χρήσεις γης, οικονομικά 1 στοιχεία, έργα) Ανάπτυξη θεματικών χαρτών (θεματικοί χάρτες: 3 Δικτύων Υποδομής, 1 Οικονομικών Στοιχείων, 3 Χρήσεων Γης, 2 Έργων 9 Ανάπτυξη ενιαίου ενημερωτικού χάρτη και αναπαραγωγή Ημερίδες παρουσίασης του έργου 3 Εκπαιδευτικά σεμινάρια 5 Εφαρμογή WebGIS (Δικτυακή), για τη προβολή και διάχυση των πληροφοριών. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΙ (DOWNLOAD) ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ (INSTALL) Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (PLUG-INS) ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥ Δήμος Κορυδαλλού 27 / 120

28 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΠΡΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΟΧΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΧΑΡΤΩΝ) ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΤΟΥ SERVER. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ (USERNAME & PASSWORD) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ (ΔΗΛΑΔΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ POP-UP WINDOW) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΜΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ INTERNET BROWSER Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Έκδοσης Βεβαιώσεων και αντιγράφων πινακίδων / σχεδίων για τον πολίτη ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΦΕΚ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ-ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΤΟΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ. Ανάπτυξη θεματικών χαρτών Δήμος Κορυδαλλού 28 / 120

29 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΥΑΖΟΥΝ GIS ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΘΑ ΕΙ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (3 ΧΑΡΤΕΣ), ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (3 ΧΑΡΤΕΣ), ΕΡΓΩΝ (2 ΧΑΡΤΕΣ), ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1 ΧΑΡΤΗΣ). ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ MODULES) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗ 1 ΣΕΛΙΔΑ Α0. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ TIFF, ΣΤΑ 250dpi. Ανάπτυξη ενιαίου ενημερωτικού χάρτη για αναπαραγωγή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΟΔΟΙ, ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΛΠ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ TIFF ΕΤΟΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 50X70cm ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ) ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (30.000) ΑΝΑΤΥΠΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120gr. Ημερίδες παρουσίασης του έργου του Δήμου Κορυδαλλού. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ: 3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΡΗΣΗΣ GIS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΟΧΗ TRIAL VERSIONS GIS Εκπαιδευτικά Σεμινάρια. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ: 5 Δήμος Κορυδαλλού 29 / 120

30 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 ΘΕΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΑΝ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΩΣ ΑΝΩ), Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΩΣ ΑΝΩ), Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΧΡΗΣΗΣ GIS) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΟΧΗ TRIAL VERSIONS GIS ΠΑΡΟΧΗ DEMO ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ). A Φάση Δ: Προμήθεια λογισμικών και συναφών ειδών Ο Ανάδοχος σε διάστημα 2 μηνών από την ολοκλήρωση των φάσεων Α + Β + Γ και αφού μελετήσει και αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο σε επίπεδο οργάνωσης, διαδικασιών και υποδομών πληροφορικής, υποχρεούται να προμηθεύσει τα: Περιγραφή Άδειες χρήσης / Ποσότητα Υπολογιστές για σταθμούς εργασίας 2 Εκτυπωτής Α3 1 Plotter 1 Barcode scanner 3 Συσκευές GPS χειρός 2 Λογισμικό GIS 5 Λογισμικό Viewer GIS (εποπτεία δεδομένων όχι επεξεργασία) 6 Εξοπλισμός παρακολούθησης οχήματος δορυφορικής ζεύξης με κέντρο λήψης σημάτων (+ κόστος εγκατάστασης) 15 Εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων με real-time ανάλυση των σημάτων που αποστέλλουν τα οχήματα 3 Υπολογιστές για σταθμούς εργασίας (συνολικά 2 μονάδες) Εκτυπωτής Α3 (συνολικά 1 μονάδα) Έγχρωμο plotter (συνολικά 1 μονάδα) BarCode Scanner (συνολικά 3 μονάδες) Λογισμικό GIS (συνολικά 5 άδειες χρήσης) με πλήρεις δυνατότητες επεξεργασίας των δεδομένων (raster/vector) και διαχείρισης δεδομένων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εφαρμογή πλήρως παραθυρική (κατάλληλη για περιβάλλον Windows 98/Me/2000/NT/XP/Server. Δήμος Κορυδαλλού 30 / 120

31 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Δυνατότητα Εισαγωγής / Ψηφιοποίησης / Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Αποθήκευσης / Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Ανάκτησης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Επεξεργασίας / Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Απεικόνισης / Προβολής Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Χαρτογραφικής Απόδοσης / Διανομής, Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα μεμονωμένης και δικτυακής εγκατάστασης. Δυνατότητα εισαγωγής / επεξεργασίας και παραγωγής αρχείων παραγομένων από DXF, DWG, Geotiff, MapInfo tab files, ESRI Shape files, ASCII. Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων μέσω ODBC. Δυνατότητα απευθείας σύνδεσης με εξωτερικές βάσεις δεδομένων και διαχείρισης των στοιχείων τους. Δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων από GPS. Δυνατότητα δυναμικής γεωαναφοράς raster δεδομένων. Δυνατότητα δυναμικής γεωαναφοράς vector δεδομένων. Υποστήριξη Γεωμετρικής Επεξεργασίας όπως αλλαγή κλίμακας, στροφή, αλλαγή χαρτογραφικής προβολής, κ.α. Δυνατότητα παρουσίασης στην ίδια απεικόνιση διαφορετικών τύπων πληροφορίας ακόμη και αν η γεω-αναφορά τους είναι σε διαφορετικά προβολικά συστήματα. Δυνατότητα ένωσης φύλλων χάρτη και δημιουργίας μωσαϊκών, σε ένα παράθυρο χάρτη. Υποστήριξη πολυπλοκότητας διανυσματικών αντικειμένων και μεγεθών που πρακτικά να μην έχουν περιορισμούς (κανένας περιορισμός στον αριθμό των τμημάτων από τα οποία προσδιορίζεται και μπορεί να αποτελείται μια γραμμή). Υποστήριξη όλων των γνωστών τύπων θεματικής χαρτογραφίας. Δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας κλίμακα και βορά, ακόμα και στο τελικό layout. Δυνατότητα τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης. Δυνατότητα παρουσίαση prism αντικειμένων, ανάλογα με μία από τις αριθμητικές μεταβλητές της βάσης δεδομένων. Δυνατότητα διαχείρισης των αντικείμενων raster (grid) σαν μεταβλητές σε λογικές και μαθηματικές εκφράσεις. Δυνατότητα τροποποίησης οπτικών στοιχείων για την οπτική βελτίωση των εικόνων. Δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των αριθμητικών μεταβλητών ενός επιπέδου πληροφορίας. Δυνατότητα μετρήσεως αποστάσεων και διευθύνσεων και απόδοση τους σε συστήματα μονάδων επιλογής του χρήστη. Δήμος Κορυδαλλού 31 / 120

32 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 24/1/2007 Εκτέλεση Χωρικών Αναλύσεων και Στατιστικής Επεξεργασίας. Δυνατότητα μοντελοποίησης επιφανειών και δημιουργία 3-διάστατων μοντέλων εδάφους. Δυνατότητα περιστροφικής κίνησης σε τροχιά με θέαση προσανατολισμένη σε ένα προκαθορισμένο σημείο ή προσομοίωσης της μετακίνησης της θέασης γύρω από ένα σταθερό παρατηρητή. Δυνατότητα επίθεσης διανυσματικών δεδομένων στην Τρισδιάστατη (3D) επιφάνεια. Δυνατότητα κατηγοριοποίησης δεδομένων. Δυνατότητα Στατιστικών αναλύσεων και απεικόνισης πληροφοριών. Δυνατότητα δημιουργίας καταλόγων μετα-πληροφορίας (metadata). Δυνατότητα ενσωμάτωσης δεδομένων δορυφορικών εικόνων ή αεροφωτογραφιών, σαν υπόβαθρα γραμμικών / πολυγωνικών δεδομένων με διαφανή χρώματα πολυγώνων, έτσι ώστε να αναδεικνύεται το υπόβαθρο κάτω από τα διανυσματικά στοιχεία. Το περιβάλλον του προγράμματος πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να διαθέτει εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών σε διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού όπως Visual Basic for Applications και Visual C++, JAVA. Προαιρετική ύπαρξη ενσωματωμένης γλώσσας στον πυρήνα του λογισμικού. Δυνατότητα εναλλακτικής παρουσίασης όλων των menu, του λογισμικού στην ελληνική γλώσσα. Ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού και ενσωματωμένη δυνατότητα λειτουργίας των εφαρμογών που αναπτύσσονται με την εσωτερική γλώσσα προγραμματισμού. Περιβάλλον κεντρικής διαχείρισης των επιμέρους εφαρμογών GIS για την κάλυψη των ειδικών αναγκών των υπηρεσιών, πλήρως Ελληνικό και με δυνατότητα ανάπτυξης custom συντομεύσεων σε πρόσθετες λειτουργίες. Εφαρμογή GIS διαχείρισης Χωροταξικών - Πολεοδομικών Πληροφοριών Εφαρμογή GIS διαχείρισης στοιχείων ιδιοκτησιών Εφαρμογή GIS διαχείρισης Χρήσεων Γης Εφαρμογή GIS διαχείρισης Περιβάλλοντος & Πρασίνου Εγχειρίδιο στην Αγγλική και στην Ελληνική γλώσσα. Λογισμικά GIS για επισκόπηση και παρουσίαση των raster & vector δεδομένων (συνολικά 3 άδειες χρήσης) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εκπροσώπηση στην Ελλάδα. Δυνατότητα Ανάκτησης Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Επεξεργασίας (π.χ. αναζήτηση, τροποποίηση αποτελεσμάτων, κλπ) Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα Χαρτογραφικής Απόδοσης / Διανομής, Χωρικών Δεδομένων (δορυφορικών εικόνων / αεροφωτογραφιών, χαρτών και οποιοδήποτε άλλου τύπου raster, διανυσματικών ή βάσεων δεδομένων) και των συνδεδεμένων ιδιοτήτων τους, σ ένα ενιαίο περιβάλλον λογισμικού. Δυνατότητα λειτουργίας σε πλατφόρμες Windows 98/Me/2000/NT/XP/Server. Δυνατότητα αναγνώρισης στοιχείων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων μέσω ODBC. Δυνατότητα αναγνώρισης εξωτερικών βάσεων δεδομένων συνδεδεμένων με τα vector δεδομένα. Δυνατότητα ένωσης φύλλων χάρτη και δημιουργίας μωσαϊκών, σε ένα παράθυρο χάρτη. Δήμος Κορυδαλλού 32 / 120

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 23/09/2010 Α.Π. : 154.486/ΨΣ5956-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 29/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 30106 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Οικονομική ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 58 T.K. : 55132 Πληροφορίες : Μ. Αναστασιάδου Τηλέφωνο : 2313-314007

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται για την προµήθεια λογισµικών, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου. Το ύψος της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax:

ΘΕΜΑ: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, Ιωάννινα Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τμήμα: Πληροφορίες: Ταχ.Δ/νση: Τηλέφωνα: Fax: Διοικητικού - Οικονομικού Κεφάλα Ελπίδα Πουτέτση 14, 453 33 Ιωάννινα 26510-64013

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : /2012 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.553/ΨΣ2805-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 19.11.2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 15007 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της. Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1 & 2 αυτής) η οποία είναι ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 30/04/14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Γ29/ΠΥ/36 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δ/νση Προγραμματισμού & ΤΠΕ Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ετος:2015 ΜΕΛΕΤΗ: 06/2015 Προμήθεια: Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνική Έκθεση Με την συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Ποσότητα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση

Περιγραφή Ποσότητα Απαιτούμενα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά προς αξιολόγηση Θεσσαλονίκη, 07/11/2016 ΑΔΑΜ: 16PROC005351201 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια συστημάτων δισδιάστατης υδροδυναμικής προσομοίωσης: 1) της κίνησης του νερού και 2) της ποιότητας του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΥΠΟΥ «ΠΑΠΙ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Ε13/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ / Ν Σ Η Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Κ Α Ι Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.444/ΨΣ3125-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.444/ΨΣ3125-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ5 Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών Αθήνα, 30/06/2015 ΑΠ.Φ.: 085/ΓΕΝ/ΑΣ 10611 Ταχ. Διεύθυνση: Αρ.τηλεφώνου: Αρ.Fax: Email: Ζαλοκώστα 1, 3 ος όρ., Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751

«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» MIS: 457751 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Εγγραφή χρήστη δικαιούχου Οδηγία Έκδοση 2.0 Νοέμβριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 10/11/2010 Α.Π. : 155.164/ΨΣ4173-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ /

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 9000 / 03.03.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16

Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα,15/01/2014 Αρ. Πρωτ. 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα