Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων"

Transcript

1 Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το Άμεση Εργασία Άμεσα Υλικά Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής Αμοιβές Εποπτών Αμοιβές ιοικητικών Στελεχών Αναλώσιμα Υλικά Αποσβέσεις Μηχανημάτων Έμμεση Εργασία Αμοιβές Πωλητών Προμήθειες Πωλητών Από το σύνολο των παραπάνω δαπανών ζητείται η ταξινόμησή τους σε: α. Κόστος παραγωγής και κόστος περιόδου β. Κόστος σταθερό και μεταβλητό παραγωγής γ. Κόστος μικτό ή ημιμεταβλητό

2 24 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α) Κόστος παραγωγής = = Κόστος περιόδου = = β) Κόστος Σταθερό = = Κόστος Μεταβλητό = = γ) Κόστος Μικτό ή ημιμεταβλητό = = Άσκηση 16: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 1997 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά. απάνες προσωπικού: εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά Γ.Β.Ε.: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος β. Το κόστος μετατροπής γ. Το κόστος παραγωγής δ. Το κόστος περιόδου α. Πρώτο κόστος: ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής: ΑΕ+ΓΒΕ= ( * ) = ( * ) ΓΒΕ= =

3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 25 γ. Κόστος παραγωγής: ΑΥ+ΑΕ+ΓΒΕ= = δ. Κόστος περιόδου: ΓΕΠ - ΓΕ = Άσκηση 19: ίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης RIO : Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Καθαρό Εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Συνολικό σταθερό κόστος = = β. Πρώτο κόστος = = γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής = = δ. Σταθερό κόστος περιόδου = ε. Κόστος μετατροπής = = στ. Κόστος περιόδου = =

4 26 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Άσκηση 20: Με βάση την κίνηση των παρακάτω λογαριασμών της επιχείρησης RIMA SA για το μήνα Μάιο 2002, ζητείται ο υπολογισμός: α. Του κόστους των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά β. Του κόστους της άμεσης εργασίας γ. Του κόστους των παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων δ. Του μικτού κέρδους ε. Του πρώτου κόστους στ. Του κόστους μετατροπής 1η Μαΐου 31η Μαΐου Άμεσα Υλικά (απογραφή) ; Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα (απογραφή) Αγορές άμεσων υλικών Γ.Β.Ε Αναλωθέντα Άμεσα Υλικά Κόστος Πωληθέντων Γ.Ε.Π.-Γ.Ε Πωλήσεις α. Κόστος αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά: = γ. Κόστος παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων: = β. Κόστος άμεσης εργασίας: Συν. Βιομ. Κόστος Παραγωγής Περιόδου: = Τρέχον Βιομ. Κόστος Περιόδου: = Κόστος άμεσης εργασίας: ( )= δ. Μικτό κέρδος: = ε. Πρώτο κόστος: = στ. Κόστος μετατροπής: =

5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 27 Άσκηση 31: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω: Άμεσα Υλικά 320 Άμεση Εργασία 200 Μεταβλητά Γ.Β.Ε. 150 Σταθερά Γ.Β.Ε. 60 Μεταβλητά Γ.Ε.Π. 30 Σταθερά Γ.Ε.Π. 40 Με βάση τα παραπάνω, ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που πρέπει να περιλαμβάνει σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων. α. Εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα = ΑΕ+ΓΒΕ = =410 β. Εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα = ΑΥ + ΑΕ = = 520 γ. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα = ΑΥ + ΑΕ + ΓΒΕ μετ + ΓΒΕ σταθ. = =730 δ. Συνολικό κόστος παραγωγής = x 730 = (+) Συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων = (Μεταβλητά , Σταθερά ) Άσκηση 35: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 2002 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα:

6 28 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: , εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά απάνες προσωπικού: , εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά ΓΒΕ: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος β. Το κόστος μετατροπής γ. Το κόστος παραγωγής δ. Το κόστος περιόδου α. Πρώτο κόστος = ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής = ΑΕ + ΓΒΕ = (*) = (*) ΓΒΕ = = γ. Κόστος παραγωγής = ΑΥ + ΑΕ + ΓΒΕ = = δ. Κόστος περιόδου = ΓΕΠ ΓΕ = Άσκηση 43: Ερώτηση (α): Τα Γ.Β.Ε. κατά τη διαδικασία υπολογισμού του κόστους προϊόντων ή έργου: 1. Αγνοούνται; 2. Έχουν την ίδια μεταχείριση με τα Άμεσα Υλικά; 3. Κατανέμονται στα προϊόντα; 4. Έχουν την ίδια μεταχείριση με την Άμεση Εργασία; Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 3. Ερώτηση (β): Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς απεικονίζεται στον ισολογισμό μιας βιομηχανικής επιχείρησης;

7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εμπορεύματα 2. Ημιτελή Προϊόντα 3. Έτοιμα προϊόντα 4. Όλα τα παραπάνω Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 4. Ερώτηση (γ): Επιχείρηση κατασκευάζει έπιπλα. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2003 ήταν τα παρακάτω: Χειριστές μηχανών Επόπτες εργοστασίου Συντηρητές εργοστασίου Κόπτες ξυλείας ιευθυντής εργοστασίου Ζητείται ο σωστός συνδυασμός από τους παρακάτω, που αναφέρεται στο κόστος της άμεσης και έμμεσης εργασίας. Κόστος Άμεσης Εργασίας Κόστος Έμμεσης Εργασίας Κανένας από τους παραπάνω. Ο σωστός συνδυασμός είναι: Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 4, ενώ ο σωστός συνδυασμός είναι: Κόστος Άμεσης Εργασίας Κόστος Έμμεσης Εργασίας Άσκηση 57: Οι δαπάνες παραγωγής, τα έξοδα εκμετάλλευσης και οι πωλήσεις της Βιομηχανικής Επιχείρησης Β, η οποία παράγει μόνο ένα προϊόν, κατά τη χρήση 2002 ήταν τα παρακάτω: 1. Κόστος βιομηχανοποιηθεισών πρώτων υλών απάνες παραγωγικής λειτουργίας, πλην αποσβέσεων, απάνες λοιπών λειτουργιών: ιοίκησης , Χρηματοδότησης , πωλήσεων

8 30 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 4. Αποσβέσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων Πωλήσεις μον. 750 προς , Η απογραφή έναρξης της χρήσης του προϊόντος ήταν μον. 100 προς , και η παραγωγή κατά τη χρήση ανήλθε σε μον. Με βάση τα παραπάνω να καταρτίσετε λογαριασμό εκμετάλλευσης προσδιορίζοντας και την αξία της απογραφής των προϊόντων τέλους χρήσης: α. Χωρίς ενσωμάτωση των Γ.Ε.., των εξόδων χρηματοδότησης και των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής. β. Κατόπιν ενσωμάτωσης των αποσβέσεων στο κόστος της παραγωγής και κατανομής των Γ.Ε.. και των εξόδων χρηματοδότησης στο κόστος των λοιπών λειτουργιών ως εξής: 1. Γ.Ε..: παραγωγής 40%, χρηματοδότησης 15% και πωλήσεων 45%. 2. Εξόδων χρηματοδότησης: παραγωγής 50% και πωλήσεων 50%. γ. Κατά την επιστήμη ισχύοντα. Σημείωση: Μέθοδος αποτίμησης των πωληθέντων και της απογραφής η FIFO. Λογιστικές εγγραφές δεν θα ενεργηθούν. α. Κατάρτιση Λογαριασμού εκμετάλλευσης χωρίς ενσωμάτωση των Γ.Ε.., των εξόδων χρηματοδότησης και των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων μον. Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x20.000= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 31 Έξοδα Χρηματοδότησης Γ.Ε.Π Αποσβέσεις Κέρδος εκμετάλλευσης β. Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης με ενσωμάτωση στο κόστος της παραγωγής των αποσβέσεων και μέρους των Γ.Ε.., Γ.Ε.Π. και χρηματοδότησης. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής Λοιπές απάνες Παραγωγής Αποσβέσεις (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x24.105= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε.Π Κέρδος εκμετάλλευσης Η αύξηση του κέρδους εκμετάλλευσης κατά ( ) οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αξίας των αποθεμάτων τέλους χρήσης ήτοι: ( ). Σημείωση: Λοιπές απάνες παραγωγής Γ.Ε.Π Προκύπτουν ως εξής: Ποσό Γεν. Έξοδα Χρημ/σης Λοιπές απάνες Παραγωγής Γεν. Έξοδα Πωλήσεων Γ.Ε

10 32 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι γ. Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης κατά την επιστήμη ισχύοντα. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων μον. Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής Αποσβέσεις Μον x (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x22.000= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε Γ.Ε.Χ Γ.Ε.Π Κέρδος εκμετάλλευσης Κατά την επιστήμη ισχύοντα τα Γ.Ε.Χ. και Γ.Ε.. βαρύνουν εξ ολοκλήρου το κόστος των πωλήσεων, τα οποία κατανέμονται στις πωλήσεις των διαφόρων προϊόντων ή αφαιρούνται από το σύνολο του μικτού κέρδους. Οι αποσβέσεις βαρύνουν το κόστος παραγωγής. Η αύξηση του κέρδους εκμετάλλευσης κατά ( ) οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αξίας της απογραφής κατά ( ). Άσκηση 60: Η εταιρεία Ε κατασκευάζει ένα μόνο προϊόν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της επιχείρησης και τα λογιστικά δεδομένα έχουν ως εξής: α) Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων να διατηρούνται σε μια σταθερή σχέση (10%) προς τις τρέχουσες πωλήσεις. β) Η παραγωγή χωρίζεται ομαλά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου.

11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 33 γ) Τα αποθέματα των έτοιμων προϊόντων αποτιμούνται στο τέλος της περιόδου στο μέσο κόστος παραγωγής της περιόδου. δ) εν υφίστανται ημικατεργασμένα προϊόντα και πρώτες ύλες στην αρχή και το τέλος κάθε περιόδου. Τα δεδομένα της παραγωγής, των πωλήσεων και του κόστους της παραγωγής των δύο προηγούμενων περιόδων έχουν ως εξής: Μονάδες προϊόντος Περίοδος 1 Περίοδος 2 Αρχική απογραφή Παραγωγή Πωλήσεις Αποθέματα τέλους Πωλήσεις & κόστος Περίοδος 1 Περίοδος 2 πωληθέντων Ποσό Ανά μονάδα Ποσό Ανά μονάδα Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων: Πρώτες ύλες ,10 Άμεση εργασία , Γ.Β.Ε , ιαφορά αρχικής-τελικής απογραφής αποθεμάτων (75.100) (86.800) Μικτό κέρδος Τα λοιπά σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής: α) Το προϊόν κατασκευάζεται με ανάμειξη των υλικών Α και Β. Η σχετική ποσότητα κάθε υλικού, που εισάγεται στην παραγωγή κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, παραμένει μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος (περίοδος 1,2) σταθερή. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου η ποσότητα του υλικού Α για μια μονάδα τελικού προϊόντος ελαττώνεται κατά 8%, του δε υλικού Β κατά 12%. Η τιμή του υλικού Α αναμένεται να συνεχίσει την τάση των δύο παρελθουσών περιόδων και η τιμή των υλικού Β αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% κατά την περίοδο 3. Το κόστος κάθε υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή είναι το εξής:

12 34 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Περίοδος 1 Περίοδος 2 Υλικά Ποσό % Ποσό % Α , ,8 Β , , , ,0 β) Οι ώρες της άμεσης εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ήταν περίπου σταθερές κατά τις περιόδους 1 και 2 και αναμένεται ότι θα είναι σταθερές και κατά την περίοδο 3. Το πραγματικό ωρομίσθιο στο μέσο των περιόδων 1 και 2 θα αυξηθεί κατά 10%. Μια τέτοια αύξηση αναμένεται και στο μέσο της περιόδου 3. γ) Το ποσό των σταθερών Γ.Β.Ε. είναι διαρκουσών των περιόδων 1 και 2 και αναμένεται να είναι το αυτό και κατά την περίοδο 3. Το μεταβλητό μέρος των Γ.Β.Ε. αναμένεται να παραμείνει το ίδιο ανά παραγόμενη μονάδα όπως στις περιόδους 1 και 2. δ) Οι πωλήσεις της περιόδου 3 προβλέπεται να ανέλθουν σε μονάδες με τιμή πώλησης 190 ανά μονάδα. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: Να καταρτισθεί κατάσταση πωλήσεων του κόστους παραγωγής των πωλήσεων και του μικτού κέρδους για την περίοδο 3. Η κατάσταση να συνοδεύεται από τους υπολογισμούς: α) των δεδομένων της παραγωγής της περιόδου 3, β) του κόστους των υλικών, γ) του κόστους της Α.Ε., δ) των Γ.Β.Ε. με ένδειξη του σταθερού και μεταβλητού μέρους αυτών και ε) της διαφοράς των αποθεμάτων. Υπολογισμός μονάδων παραγωγής Πωλήσεις περιόδου 3 μονάδες Αποθέματα τέλους, 10% επί των πωλήσεων Μείον: Αποθέματα αρχής Μονάδες προς παραγωγή

13 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 35 Υπολογισμός κόστους πρώτων υλών Περίοδος 1 Περίοδος 2 Π.Υ. Ποσό Παραγωγή Ανά μον. Ποσό Παραγωγή Ανά μον. Αύξηση Α / = / = 12,10 10% Β / = / = 10, ,10 Υπολογισμός κόστους προϊόντος ανά μονάδα Πρώτη Ύλη Α Κόστος κατά την 2η περίοδο 12,10 Αύξηση τιμών κατά 10% 1,20 13,10 Μείωση ποσότητας κατά 8% 1,10 12,20 Πρώτη Ύλη Β Κόστος κατά τη 2η περίοδο 10,00 Αύξηση τιμών κατά 5% 0,50 10,50 Μείωση ποσότητας κατά 12% 1,30 11,80 Συνολικό κόστος πρώτων υλών Α, Β 24,00 Συνολικό κόστος Πρώτων Υλών 3 ης περιόδου x24= Υπολογισμός κόστους Α.Ε. Κόστος κατά τη 2η περίοδο 42,00 Αύξηση τιμών κατά 10% 4,20 46,20 Συνολικό κόστος Α.Ε. 3 ης περιόδου x46,20= Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Συνολικά Γ.Β.Ε. κατά την 2η περίοδο Μείον: Σταθερά Γ.Β.Ε Μεταβλητά Γ.Β.Ε Μεταβλητά Γ.Β.Ε. ανά μονάδα προϊόντος /31.000= 12,50

14 36 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Συνολικά Γ.Β.Ε. 3 ης περιόδου Σταθερά Μεταβλητά μον x12, /24.500=22,10 ανά μονάδα Υπολογισμός διαφοράς αποθεμάτων (αρχικής τελικής απογραφής) Αποθέματα αρχής 3.000(22, ,10) Μείον: Αποθέματα τέλους 2.500(24+46,20+22,10) Μείωση αποθεμάτων Προϋπολογιστική κατάσταση πωλήσεων και κόστους πωληθέντων Πωλήσεις μον x Μείον: Κόστος πωληθέντων Πρώτες ύλες Άμεση Εργασία Γ.Β.Ε ιαφορά αρχικής-τελικής (21.850) απογραφής αποθεμάτων Μικτό κέρδος Σημείωση: Τα δεκαδικά ψηφία σταματούν στο δέκατο. Άσκηση 88: ίδεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης RIO : Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π.-Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π.- Γ.Ε Καθαρό εισόδημα

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 37 Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Συνολικό σταθερό κόστος: Σταθερά ΓΒΕ Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ β. Πρώτο κόστος: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβ. ΓΒΕ δ. Σταθερό κόστος περιόδου: Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ ε. Κόστος μετατροπής: Άμεση εργασία Μεταβλητά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ στ. Κόστος περιόδου: Μεταβλ. ΓΕΠ-ΓΕ Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ Άσκηση 89: Με βάση την κίνηση των παρακάτω λογαριασμών της επιχείρησης RIMA SA για το μήνα Μάιο 2002, ζητείται ο υπολογισμός: α. Του κόστους των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά β. Του κόστους της άμεσης εργασίας γ. Του κόστους των παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων δ. Του μικτού κέρδους

16 38 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ε. Του πρώτου κόστους στ. Του κόστους μετατροπής Άμεσα υλικά (απογραφή) Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα (απογραφή) Αγορές άμεσων υλικών Γ.Β.Ε. Αναλωθέντα Άμεσα Υλικά Κόστος πωληθέντων Γ.Ε.Π.-Γ.Ε.. Πωλήσεις 1η Μαΐου Μαΐου ; α. Κόστος αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά: Αποθέματα αρχής 1/ Αγορές (-) Αναλ.άμεσα υλικά β. και γ) Υπολογισμός κόστους άμεσης εργασίας και παραχθέντων προϊόντων: Κατάσταση κόστους παραχθέντων: ΠΕ αρχής Τρέχον κόστος ΑΥ ΑΕ ΓΒΕ ΣΒΚΠ Περιόδου (-) ΠΕ τέλους Κόστος παραχθέντων ή Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος πωληθέντων+κόστος προϊόντων τέλους Αλλά επίσης, Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος παραχθέντων + κόστος προϊόντων αρχής Κόστος προϊόντων για διάθεση= = Κόστος παραχθέντων προϊόντων= =

17 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 39 Επειδή Σ.Β.Κ.Π.Π.= κόστος παραχθέντων προϊόντων+κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους Έχουμε: Σ.Β.Κ.Π.Π.= = Επίσης ισχύει ότι: Σ.Β.Κ.Π.Π.= Β.Κ.Π.+ κόστος παραγωγής σε εξέλιξη αρχής Άρα: Β.Κ.Π.= = Επειδή το Β.Κ.Π.=τρέχον κόστος περιόδου= Α.Υ.+Α.Ε.+Γ.Β.Ε. Έχουμε: Κόστος Άμεσης Εργασίας= ( )= δ. Μικτό κέρδος= = ε. Πρώτο κόστος ή άμεσο ή βασικό= ΑΥ + ΑΕ= = στ. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ= = Άσκηση 90: Η εικόνα των αποθεμάτων σε δρχ. αρχής και τέλους της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2002 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Άμεσα υλικά Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα 1/1/ /1/ Παρέχονται επίσης πρόσθετες πληροφορίες για το μήνα Ιανουάριο. Αγορές Άμεσων Υλικών Άμεση Εργασία Ωρομίσθιο άμεσης εργασίας Συντελεστής Γ.Β.Ε. ανά ώρα Άμεσης Εργασίας

18 40 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Με βάση τα παραπάνω να κυκλωθεί η σωστή απάντηση στις παρακάτω λύσεις: Για τον Ιανουάριο το κόστος μετατροπής ήταν: α , γ , β , δ Κόστος Μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ Ώρες ΑΕ/ μήνα: /750=800 ώρες Καταλογισθέντα ΓΒΕ: 800x1.000= Επομένως, Κόστος Μετατροπής: = Η σωστή απάντηση είναι η β, δηλαδή το κόστος μετατροπής κατά τον μήνα Ιανουάριο ήταν Άσκηση 93: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε. Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Σταθερά Γ.Ε.Π Με βάση τα παραπάνω, ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που αναφέρεται σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων.

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 41 α. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ = = 410 β. Πρώτο κόστος= ΑΕ + ΑΥ= = 520 γ. Συνολικό κόστος ανά μονάδα= = 730 δ. Κόστος παραγωγής: Μεταβλητά κόστη: ( ) Χ = ΓΒΕ σταθερά: Κόστος παραγωγής (+) Κόστος λοιπών λειτ. ΓΕΠ μ Χ ΓΕΠ σταθερά Κόστος παραγωγής Άσκηση 95: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 2002 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: , εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά. απάνες προσωπικού: , εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά ΓΒΕ: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος. β. Το κόστος μετατροπής. γ. Το κόστος παραγωγής. δ. Το κόστος περιόδου.

20 42 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α. Πρώτο κόστος= ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ= ( ) = γ. Κόστος παραγωγής= = δ. Κόστος περιόδου= Άσκηση 97: ίνονται τα παρακάτω δεδομένα της επιχείρησης ΕΨΙΛΟΝ για την περίοδο 30/04/2003 και ζητείται: α) το κόστος των παραχθέντων προϊόντων β) το κόστος των πωληθέντων λαμβάνοντας υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες: Αγορές άμεσων υλικών ,6 Μείωση της αξίας των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά ως προς τα αποθέματα αρχής 880,4 Κόστος Άμεσης Εργασίας ,1 Έμμεσο κόστος παραγωγής ,2 Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους μεγαλύτερο κατά 2.934,7 του αντιστοίχου της παραγωγής σε εξέλιξη αρχής Το κόστος των αποθεμάτων τέλους σε προϊόντα, μικρότερο του αντιστοίχου των αποθεμάτων αρχής κατά 586,9 α. Υπολογισμός του κόστους των παραχθέντων Αναλωθέντα άμεσα υλικά Απόθεμα αρχής Χ Αγορές 14086,6 Άμεσα υλικά για ανάλωση 14086,6+Χ (-) Απόθεμα τέλους (Χ 880,4) Άμεση Εργασία 58694,1 Γ.Β.Ε ,2

21 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 43 (+) Π.Ε. αρχής Χ Σ.Β.Κ.Π.Π ,3 + Χ (-) Π.Ε.τέλους (Χ+ 2934,7) κόστος παραχθέντων 98312,6 β. Υπολογισμός του κόστους των πωληθέντων Απόθεμα αρχής Χ Κόστος παραχθέντων 98312,6 Προϊόντα για διάθεση 98312,6+Χ (-) Απόθεμα τέλους (Χ 586,9) Κόστος πωληθέντων 98899,5 Άσκηση 101: Βιομηχανική επιχείρηση πραγματοποίησε τις παρακάτω δαπάνες για το 2002 (σε χιλιάδες ) Κόστος Αγορασθέντων εν γένει υλικών 463,7 Αποθέματα 1/1/2002 εν γένει υλικών 117,4 Αποθέματα 31/1/2002 εν γένει υλικών 205,4 Έμμεση Εργασία 111,5 Ηλεκτρική Ενέργεια 58,7 Συντηρήσεις Εργοστασίου 17,6 Έμμεσα Υλικά 23,5 Ασφάλιστρα Εργοστασίου 11,7 Ασφάλιστρα Γραφείων Επιχείρησης 8,8 Αποσβέσεις Μηχανοστασίου 102,7 Αποσβέσεις Γραφείων Επιχείρησης 58,7 Συνολικό Βιομηχανικό Κόστος 1126,9 Ζητείται: Ο υπολογισμός του κόστους της άμεσης εργασίας για το Κόστος Αναλωθέντων Άμεσων Υλικών Αποθέματα εν γένει υλικών 117,4 Αγορές εν γένει υλικών 463,7 Σύνολο υλικών για διάθεση 581,1

22 44 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι (-) αποθ.τέλους εν γένει υλ. 205,4 αναλωθέντα εν γένει Α.Υ. 375,7 (-)έμμεσα υλικά 23,5 Κόστος αναλωθέντων άμεσων υλικών 352,2 Επειδή Α.Ε.+Γ.Β.Ε.+Α.Υ.=Σ.Β.Κ., το κόστος της άμεσης εργασίας είναι: Α.Ε.+ 352, ,7 ( * ) =1126,9 και το κόστος της Άμεσης Εργασίας είναι 449 ( * ) Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Στα Γ.Β.Ε. περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατ είδος: Έμμεση εργασία 111,5 Ηλεκτρική ενέργεια 58,7 Συντηρήσεις εργοστασίων 17,6 Έμμεσα υλικά 23,5 Ασφάλιστρα εργοστασίου 11,7 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 102,7 Σύνολο 325,7 Άσκηση 102: ίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης «ΡΙΟ» (ποσά σε ): Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Καθαρό Εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου

23 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 45 ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Το συνολικό σταθερό κόστος είναι το κόστος που παραμένει για την επιχείρηση ακόμη και για μηδενική παραγωγή, οπότε περιλαμβάνει το σταθερό κόστος των Γ.Β.Ε. & το σταθερό κόστος των Γ.Ε.. Γ.Ε.Π. Συνολικό σταθερό κόστος = σταθερά Γ.Β.Ε.+ σταθερά Γ.Ε.Π.- Γ.Ε..= = Άρα συνολικό σταθερό κόστος = β. Το πρώτο κόστος ή άμεσο κόστος αποτελεί το άθροισμα των Α.Υ. & της Α.Ε. Άρα πρώτο κόστος = κόστος Α.Υ.+κόστος Α.Ε.= = γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής =Α.Υ.+Α.Ε.+μεταβλητά Γ.Β.Ε.= = = δ. Το σταθερό κόστος περιόδου αναφέρεται στο σταθερό τμήμα των Γ.Ε.Π. & Γ.Ε.. (λειτουργικά έξοδα). Άρα σταθερό κόστος περιόδου = σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε..= δρχ. ε. Το κόστος μετατροπής αποτελεί το άθροισμα του κόστους των Α.Ε. & των Γ.Β.Ε = στ. Το κόστος περιόδου περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα των λοιπών λειτουργιών πλην της παραγωγής. Επομένως είναι τα Γ.Ε.. και Γ.Ε.Π.: = Άσκηση 103: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω:

24 46 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε. Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Σταθερά Γ.Ε.Π Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων. α. Το κόστος μετατροπής είναι: =410 β. Το πρώτο κόστος είναι: =520 γ. Το συνολικό μεταβλητό κόστος είναι: =670 δ. Το συνολικό μηνιαίο κόστος είναι: α) Κόστος παραγωγής Μεταβλητό x 670 = Σταθερό β) Κόστος πωλήσεων Μεταβλητό x 30= Σταθερό Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Άσκηση 113: Η εκμετάλλευση πρώτου εξαμήνου 2002 της βιομηχανικής επιχείρησης «Κ» παρουσιάζει τα πιο κάτω δεδομένα (σε χιλιάδες ):

25 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47 Αγορές πρώτων υλών 510,6 Αγορές αναλώσιμων έμμεσων υλικών 16,4 Άμεση εργασία 176,1 Έμμεση εργασία 11,2 Αμοιβές θέσεων εποπτείας 18,8 Ασφάλεια πυρός 3 Ηλεκτρική ενέργεια 6,5 Αποσβέσεις μηχανημάτων 8,2 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 3,8 Ασφάλιστρα ζωής προσωπικού 5,3 Απογραφή 1/1 Έτοιμα προϊόντα 184,9 Παραγωγή σε εξέλιξη 35,2 Άμεσα υλικά 167,3 Έμμεσα υλικά 3,7 Απογραφή 30/6 Έτοιμα προϊόντα 214,2 Παραγωγή σε εξέλιξη 52,8 Άμεσα υλικά 72,2 Έμμεσα υλικά 4,1 Ζητείται: α. Η κατάσταση των Γ.Β.Ε. β. Η κατάσταση κόστους παραχθέντων γ. Η κατάσταση κόστους πωληθέντων α. Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Κόστος Αναλωθέντων Άμεσων Υλικών Έμμεσα υλικά αρχής 3,7 (+)αγορές εμμ. υλικών 16,4 (-)εμμ. Υλ. τέλους 4,1 Αναλωθέντα εμμ. υλ. 16,0 Κατάσταση Κόστους Γ.Β.Ε. Αναλωθέντα εμμ. υλ. 16,0 Έμμεση εργασία 11,2 Αμοιβές θέσεων εποπτείας 18,8 Ασφάλεια πυρός 3,0

26 48 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Ηλεκτρική ενέργεια 6,5 Αποσβέσεις μηχανημάτων 8,2 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 3,8 Ασφάλεια ζωής προσωπικού 5,3 Σύνολο Γ.Β.Ε. 72,8 β. Κατάσταση κόστους παραχθέντων προϊόντων Κατάσταση Κόστους Αναλωθέντων Πρώτων Υλών Άμεσα υλικά 510,6 (+)αγορές Α.Υ. 167,3 (-)Α.Υ. τέλους 72,2 Αναλωθέντα Α.Υ. 605,7 Συνολικό Βιομηχανικό Κόστος =Α.Υ. +Α.Ε. + Γ.Β.Ε.= 605, ,1 + 72,8= 854,6 Επομένως το κόστος των παραχθέντων είναι: Π.Ε. αρχής 35,2 (+)Σ.Β.Κ. 854,6 Σ.Β.Κ.Π.Π. 889,8 (-)Π.Ε. τέλους 52,8 Κόστος παραχθέντων 837,0 γ. Κατάσταση κόστους πωληθέντων Έτοιμα αρχής 184,9 (+) παραχθέντα 837,0 Έτοιμα για διάθεση 1021,9 (-) έτοιμα τέλους 214,2 Κόστος πωληθέντων 807,7 Άσκηση 114: ίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας επιχείρησης για το Α εξάμηνο του 2002: Το μικτό κέρδος ανήλθε στο 20% των καθαρών πωλήσεων. Το πρώτο κόστος ανήλθε στο 70% του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων. Οι αγορές σε Α.Υ. ανήλθαν σε Το κόστος των διαθέσιμων προϊόντων προς πώληση ανήλθε σε Η παραγωγή σε

27 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 49 εξέλιξη αρχής ήταν Τα αποθέματα αρχής σε έτοιμα προϊόντα και Α.Υ. ήταν και , αντίστοιχα. Τα Γ.Β.Ε. ανήλθαν στο 40% του κόστους μετατροπής. Το κόστος των άμεσων εργατικών ανήλθε σε Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων ανήλθαν σε Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε άμεσα υλικά της 30/6 β. Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε προϊόντα της 30/6 γ. Η αποτίμηση της παραγωγής σε εξέλιξη της 30/6 α. Αποτίμηση αποθεμάτων σε άμεσα υλικά Κόστος Α.Υ. αρχής Κόστος Αγορών Α.Υ Κόστος Α.Υ. για διάθεση Κόστος Αναλωθέντων Α.Υ. ( * ) Κόστος Α.Υ. τέλους ( * ) Είναι γνωστό ότι: Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος παραχθέντων +κόστος αποθεμάτων τέλους Επομένως, το κόστος των παραχθέντων είναι: ( ) και το πρώτο κόστος (ΑΥ+ΑΕ) σύμφωνα με τα δεδομένα είναι: ( x70%) άρα το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών είναι: ( ) β. Αποτίμηση αποθεμάτων σε προϊόντα: Έτοιμα για διάθεση Κόστος πωληθέντων ( * ) Κόστος αποθεμάτων τέλους ( * ) Το μικτό κέρδος ισούται με 20% των καθαρών πωλήσεων=20% x ( )= άρα κόστος πωληθέντων= ( ) x 80% ή =

28 50 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι γ. Αποτίμηση παραγωγής σε εξέλιξη: Τα Γ.Β.Ε. ισούνται με το 40% του κόστος μετατροπής Άρα Γ.Β.Ε.= 0,4(Α.Ε.+Γ.Β.Ε.) και Γ.Β.Ε.= Επομένως: Σ.Β.Κ.= Α.Υ. +Α.Ε. +Γ.Β.Ε. δηλαδή Σ.Β.Κ.= ( ) Άρα: Κόστος Π.Ε. αρχής (+)Σ.Β.Κ Σ,Β.Κ.Π.Π Κόστος παραχθέντων έτοιμων προϊόντων Π.Ε. τέλους Άσκηση 116: Η Desk είναι κατασκευαστική επιχείρηση παραγωγής θρανίων. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας της κατασκεύασε 500 θρανία. Τα δεδομένα για την παραγωγή του μήνα είναι η παρακάτω: Άμεσα υλικά (κόστος ανά θρανίο) 15 Εκτιμώμενο κόστος έμμεσων υλικών 200 Ώρες άμεσης εργασίας ανά θρανίο 3 Κόστος / ώρα άμεσης εργασίας 12 Εκτιμώμενο κόστος άμεσης εργασίας 500 Ενοίκια εργοστασίου Έξοδα διάθεσης 750 Έξοδα διοίκησης Ποια είναι τα συνολικά Γ.Β.Ε. για τον πρώτο μήνα παραγωγής: α) 700 β) γ) δ) ε) κανένα από τα παραπάνω. Το σωστό είναι.. Η σωστή απάντηση είναι η (ε), διότι Γ.Β.Ε. αποτελούν οι δαπάνες της έμμεσης εργασίας, των έμμεσων υλικών και τα ενοίκια του εργοστασίου, ήτοι: =

29 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 51 Άσκηση 117: Το κόστος παραγωγής των προϊόντων είναι ίσο με: α. Την απογραφή έναρξης των άμεσων υλικών πλέον όλο το κόστος παραγωγής μείον το κόστος της απογραφής των άμεσων υλικών. β. Την απογραφή έναρξης των άμεσων υλικών πλέον όλο το κόστος της παραγωγής μείον το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη τέλους. γ. Το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη αρχής πλέον το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών πλέον το κόστος μετατροπής μείον το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους. δ. Το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη έναρξης της περιόδου πλέον το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών πλέον το κόστος μετατροπής πλέον την απογραφή έναρξης των προϊόντων της περιόδου. Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Άσκηση 118: Βιοτεχνία που παράγει δοχεία διακόσμησης, σας παρέχει τα παρακάτω δεδομένα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστος άμεσης εργασίας Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού γραφείων Μονάδες παραγωγής Έξοδα διάθεσης Έξοδα μεταφοράς προϊόντων Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. το κόστος παραγωγής ανά μονάδα β. το κόστος των πωληθέντων μονάδων γ. το κόστος της απογραφής τέλους.

30 52 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α. Κόστος παραγωγής ανά μονάδα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστος άμεσης εργασίας Γ.Β.Ε. Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού Συνολικό κόστος β. Κόστος πωληθέντων: μον x 2,9 = γ. Κόστος απογραφής τέλους: μον. 500 x 2,9 = Άσκηση 119: Οι μισθοί και τα ημερομίσθια εταιρείας παραγωγής ρούχων «Άρωμα» για το έτος 2002 περιλαμβάνουν τα παρακάτω (ποσά σε ): Χειριστές μηχανών Επόπτες εσωτερικού ελέγχου Κόπτες υφασμάτων Επιστάτες εργοστασίου Γραμματεία Σ Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς παρουσιάζει το σωστό κόστος της άμεσης εργασίας και της έμμεσης εργασίας; Κόστος άμεσης εργασίας Κόστος έμμεσης εργασίας α) β) γ) δ) ε) Κανένας από τους παραπάνω. Ο σωστός συνδυασμός είναι:.. Ο σωστός συνδυασμός είναι ο (ε) διότι:

31 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 53 Κόστος άμεσης εργασίας Κόστος έμμεσης εργασίας Χειριστές μηχανών Επίβλεψη εσωτερικού ελέγχου Κόπτες υφασμάτων Επιστάτες εργοστασίου Άσκηση 120: Από τα αρχεία της μισθοδοσίας της επιχείρησης «Α» του μηνός Μαρτίου 2003, παρέχονται τα παρακάτω δεδομένα: α) Εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής β) Επόπτες παραγωγής γ) Εργαζόμενοι στη συντήρηση δ) ιεύθυνση εργοστασίου Ποιο είναι το κόστος άμεσης εργασίας για το μήνα Μάρτιο; α β γ δ ε. Κανένα από τα παραπάνω. Το σωστό είναι:.. Η σωστή απάντηση είναι η (ε), διότι μόνο η εργασία των εργαζόμενων στη γραμμή παραγωγής χαρακτηρίζεται ως άμεση εργασία. Άρα το κόστος της άμεσης εργασίας είναι Άσκηση 121: Βιοτεχνία που παράγει δοχεία διακόσμησης παρέχει τα παρακάτω δεδομένα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστη άμεσης εργασίας Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλ. εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλ. γραφείων Μονάδες παραγωγής

32 54 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Προϋπολογιστικός συντελεστής Γ.Β.Ε. βασισμένος στο κόστος Α.Ε. 80% Έξοδα διάθεσης Έξοδα μεταφοράς άμεσων υλικών Με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, ζητείται: α. το κόστος παραγωγής ανά μονάδα β. το κόστος των πωληθέντων μονάδων αναπροσαρμοσμένο γ. το κόστος απογραφής τέλους αναπροσαρμοσμένο α. Κόστος παραγωγής ανά μονάδα: Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Γ.Β.Ε. κατ/ντα ( x 80%) Συνολικό κόστος Ανά μονάδα κόστος παραγωγής: /15.000= 5,333 β. Κόστος πωληθέντων: Πραγματικά Γ.Β.Ε Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε Υπερκαταλογισθέντα Το κόστος πωληθέντων καθώς και το κόστος των αποθεμάτων τέλους πρέπει να μειωθεί ανά μονάδα: 5.000/15.000= 0,333, λόγω του υπερκαταλογισμού των Γ.Β.Ε. κατά Επομένως, το κόστος των πωληθέντων είναι: Κόστος πωληθέντων μον x 5,333= (-)υπερκαταλογισθέντα x 0,333= γ. Κόστος απογραφής τέλους (αναπροσαρμοσμένο) Κόστος απογραφής τέλους μον. 500 x 5,333= (-) υπερκαταλογισθέντα 500 x 0.333=

33 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 55 Άσκηση 124: Με βάση τα παρακάτω δεδομένα να προσδιορίσετε την τιμή πώλησης, στην οποία η επιχείρηση πρέπει να διαθέσει το μοναδικό της προϊόν Π το επόμενο έτος για να πραγματοποιήσει κέρδος Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης της επιχείρησης σε το 2002 έχει ως ακολούθως: Πωλήσεις μον (-)εκπτώσεις Καθαρές Πωλήσεις (-)Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος (-)Λειτουργικά έξοδα Γ.Ε.Π Γ.Ε Κέρδος εκμετάλλευσης Η επιχείρηση προβλέπει τις παρακάτω αυξήσεις στα έσοδα και τα κόστη για το 2003: α) 30% των πωλήσεων (σε ποσότητα) β) 20% της τιμής των πρώτων υλών γ) 15% του κόστους της άμεσης εργασίας ανά μονάδα προϊόντος δ) 10% των Γ.Β.Ε. ανά μονάδα προϊόντος ε) 14% των Γ.Ε.Π. στο σύνολό τους στ) 7% των Γ.Ε.. στο σύνολό τους Η σύνθεση του ανά μονάδα κόστους του έτοιμου προϊόντος το 2002 σε πρώτες ύλες, άμεση εργασία και Γ.Β.Ε. ήταν αντίστοιχη των αριθμών 3, 2 και 1. Το 2003 δεν προβλέπεται αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής και διάθεσης. α. προσδιορισμός της σύνθεσης του κόστους /30.000=306 / μονάδα Πρώτες ύλες (306x3)/6= 153 Άμεση εργασία (306x2)/6= 102 Γ.Β.Ε. (306x1)/6= 51 Σύνολο 306

34 56 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι β. Προσδιορισμός του ανά μονάδα κόστους για το Πρώτες ύλες: 153+(20%x153)=183,60 ή 153x1,2=183,60 Άμεση εργασία: 102+(15%x102)=117,30 ή 102x1,15=117,30 Γ.Β.Ε.: 51+(10%x51)= 56,1 ή 51x1,1= 56,1 Συνολικό κόστος 357 γ. Προσδιορισμός καθαρών πωλήσεων Κόστος πωληθέντων: [ (30%x30.000)]x357 = Γ.Ε.Π (14%x ) = Γ.Ε (7%x ) = Κόστος πωλήσεων Επιθυμητό κέρδος Καθαρές πωλήσεις δ. Προσδιορισμός τιμής πώλησης / =408,46 καθαρή τιμή πώλησης Οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων ανέρχονται σε: / = 3% Επομένως η τιμή πώλησης για το 2003 πρέπει να είναι: 408,46 / 0,97 = 495,32 Άσκηση 137: Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης της επιχείρησης ΖΕΥΣ για το έτος 2002 σε ευρώ έχει ως ακολούθως: Πωλήσεις (-) Κόστος πωληθέντων Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ΓΒΕ

35 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 57 Μικτό περιθώριο (-) Λειτουργικά έξοδα ΓΕ ΓΕΠ Κέρδος εκμετάλλευσης Για το έτος 2003 η επιχείρηση προβλέπει τις ακόλουθες μεταβολές: α) Οι πωληθείσες μονάδες θα αυξηθούν κατά 1/3. β) Η τιμή των άμεσων υλικών θα αυξηθεί κατά 20%, ενώ η ανάλωσή τους ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί κατά 10%. γ) Το ωρομίσθιο της άμεση εργασίας θα αυξηθεί κατά 20%. δ) Τα ΓΒΕ, στο νέο βαθμό απασχόλησης, θα ανέλθουν στο ε) Τα ΓΕ και ΓΕΠ θα αυξηθούν κατά 25% και 20% αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ζητείται: Να υπολογιστεί το ποσοστό, με το οποίο πρέπει να αυξηθεί η τιμή πώλησης το 2003, ώστε η επιχείρηση να πετύχει κέρδος εκμετάλλευσης κατά 25% μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης του 2003, σύμφωνα με τις προβλέψεις τις επιχείρησης.

36 58 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις (1/ ) (-) Κόστος πωληθέντων Άμεσα υλικά (1/ )= (-) μείωση αναλισκόμενης ποσότητας x 10% = (+) αύξηση τιμής x 20% = Άμεση εργασία (1/ ) (+) αύξηση ωρομισθίου x 20%= ΓΒΕ Μικτό περιθώριο (-) Λειτουργικά έξοδα ΓΕΠ x 1,2 = ΓΕ x 1,25 = Κέρδος Εκμετάλλευσης Το επιθυμητό κέρδος της επιχείρησης για το 2003 πρέπει να είναι: κέρδος το 2002: (+)( Χ 25%) Επιθυμητό κέρδος Το κέρδος, που προέκυψε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της επιχείρησης, ανήλθε σε Επομένως για να καλυφθεί η διαφορά των ( ) θα πρέπει η τιμή πώλησης να αυξηθεί 5% ( / ).

37 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 59 Άσκηση 155: Να υποδείξετε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω στοιχεία για το κόστος ενός προϊόντος: α. Είναι σημαντική για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μόνο. β. εν είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. γ. Χρησιμοποιείται από τα στελέχη για τη διοίκηση των επιχειρήσεων. δ. Ισχύει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Άσκηση 158: Να υποδείξετε τη σωστή απάντηση στο παρακάτω, Η κοστολόγηση των προϊόντων επηρεάζει: α. Τα στελέχη του marketing στη λήψη αποφάσεων για τις τιμές. β. Τα στελέχη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης, γ. Τα στελέχη της παραγωγής για τη λήψη αποφάσεων για την παραγωγή. δ. Όλα τα παραπάνω. Η σωστή απάντηση είναι η (δ), δηλαδή η πληροφόρηση μέσω της λογιστικής του κόστους προορίζεται προς τα στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

38

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 2011 Αφιερώνεται στους φοιτητές μου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, επιμελήθηκαν ο κ. Γεώργιος Κολλίντζας, διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Ε3 Α. ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3 Το έντυπο αυτό υποβάλλεται από όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα,εφόσον τηρούν βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Λογιστική Κόστους. Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Λογιστική Κόστους Ενότητα 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΓΛΣ) Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 2 ο 1. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο της μείωσης της αξίας του παγίου τότε το μηχάνημα θα εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης με μειωμένη την αξία του κατά το ποσό της επιχορήγησης (40.000) δηλαδή με

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να

Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να Νεκρό σημείο είναι το ποσό εκείνο των πωλήσεων με το οποίο μια επιχείρηση καλύπτει ακριβώς τόσο τα σταθερά όσο και τα μεταβλητά της έξοδα χωρίς να πραγματοποιεί κέρδος ή ζημιά. Η βασική αρχή πάνω στην

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ Α.Μ. 6812 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 1/4/2010 Αφιερώνεται στους αξιότιμους ανθρώπους που με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ Ως Εγχώρια Συμμετοχή (ΕΣ) ορίζεται η αξία, η οποία προστίθεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της κατασκευής-μεταποίησηςσυναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014. (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσεις των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν.2190/1920 όπως ισχύει) HΛΙΑΣ ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Απογευματινή εξέταση στα μαθήματα: «1.3 Λογιστική»

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ζ1 Ζ2 Ζ3 Δ1 1,800 2,100 1,600 Δ2 1,100 700 900 Δ3 1,400 800 2,200 ΑΣΚΗΣΗ Η εταιρεία logistics Orient Express έχει αναλάβει τη διακίνηση των φορητών προσωπικών υπολογιστών γνωστής πολυεθνικής εταιρείας σε πελάτες που βρίσκονται στο Hong Kong, τη Σιγκαπούρη και την Ταϊβάν.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

12.2 Οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανικής επιχείρησης

12.2 Οι ιδιαιτερότητες της βιομηχανικής επιχείρησης λιστικές εταιρείες, αλλά δεν αποκλείεται κάποια από τα πολλά είδη ασφαλιστηρίων συμβολαίων να μπορούν να εκδίδονται π.χ. από βιομηχανικές ή τραπεζικές επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, το πρότυπο είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 10: Ασκήσεις Προτύπου Κόστους Αποκλίσεων.

Λογιστική Κόστους Ενότητα 10: Ασκήσεις Προτύπου Κόστους Αποκλίσεων. Λογιστική Κόστους Ενότητα 10: Ασκήσεις Προτύπου Κόστους Αποκλίσεων. Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα, 25-11 - 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 2828/130052 /ΝΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα