Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων"

Transcript

1 Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το Άμεση Εργασία Άμεσα Υλικά Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής Αμοιβές Εποπτών Αμοιβές ιοικητικών Στελεχών Αναλώσιμα Υλικά Αποσβέσεις Μηχανημάτων Έμμεση Εργασία Αμοιβές Πωλητών Προμήθειες Πωλητών Από το σύνολο των παραπάνω δαπανών ζητείται η ταξινόμησή τους σε: α. Κόστος παραγωγής και κόστος περιόδου β. Κόστος σταθερό και μεταβλητό παραγωγής γ. Κόστος μικτό ή ημιμεταβλητό

2 24 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α) Κόστος παραγωγής = = Κόστος περιόδου = = β) Κόστος Σταθερό = = Κόστος Μεταβλητό = = γ) Κόστος Μικτό ή ημιμεταβλητό = = Άσκηση 16: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 1997 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά. απάνες προσωπικού: εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά Γ.Β.Ε.: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος β. Το κόστος μετατροπής γ. Το κόστος παραγωγής δ. Το κόστος περιόδου α. Πρώτο κόστος: ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής: ΑΕ+ΓΒΕ= ( * ) = ( * ) ΓΒΕ= =

3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 25 γ. Κόστος παραγωγής: ΑΥ+ΑΕ+ΓΒΕ= = δ. Κόστος περιόδου: ΓΕΠ - ΓΕ = Άσκηση 19: ίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης RIO : Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Καθαρό Εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Συνολικό σταθερό κόστος = = β. Πρώτο κόστος = = γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής = = δ. Σταθερό κόστος περιόδου = ε. Κόστος μετατροπής = = στ. Κόστος περιόδου = =

4 26 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Άσκηση 20: Με βάση την κίνηση των παρακάτω λογαριασμών της επιχείρησης RIMA SA για το μήνα Μάιο 2002, ζητείται ο υπολογισμός: α. Του κόστους των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά β. Του κόστους της άμεσης εργασίας γ. Του κόστους των παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων δ. Του μικτού κέρδους ε. Του πρώτου κόστους στ. Του κόστους μετατροπής 1η Μαΐου 31η Μαΐου Άμεσα Υλικά (απογραφή) ; Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα Προϊόντα (απογραφή) Αγορές άμεσων υλικών Γ.Β.Ε Αναλωθέντα Άμεσα Υλικά Κόστος Πωληθέντων Γ.Ε.Π.-Γ.Ε Πωλήσεις α. Κόστος αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά: = γ. Κόστος παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων: = β. Κόστος άμεσης εργασίας: Συν. Βιομ. Κόστος Παραγωγής Περιόδου: = Τρέχον Βιομ. Κόστος Περιόδου: = Κόστος άμεσης εργασίας: ( )= δ. Μικτό κέρδος: = ε. Πρώτο κόστος: = στ. Κόστος μετατροπής: =

5 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 27 Άσκηση 31: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω: Άμεσα Υλικά 320 Άμεση Εργασία 200 Μεταβλητά Γ.Β.Ε. 150 Σταθερά Γ.Β.Ε. 60 Μεταβλητά Γ.Ε.Π. 30 Σταθερά Γ.Ε.Π. 40 Με βάση τα παραπάνω, ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που πρέπει να περιλαμβάνει σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων. α. Εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα = ΑΕ+ΓΒΕ = =410 β. Εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα = ΑΥ + ΑΕ = = 520 γ. Εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα = ΑΥ + ΑΕ + ΓΒΕ μετ + ΓΒΕ σταθ. = =730 δ. Συνολικό κόστος παραγωγής = x 730 = (+) Συνολικό κόστος λειτουργικών εξόδων = (Μεταβλητά , Σταθερά ) Άσκηση 35: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 2002 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα:

6 28 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: , εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά απάνες προσωπικού: , εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά ΓΒΕ: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος β. Το κόστος μετατροπής γ. Το κόστος παραγωγής δ. Το κόστος περιόδου α. Πρώτο κόστος = ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής = ΑΕ + ΓΒΕ = (*) = (*) ΓΒΕ = = γ. Κόστος παραγωγής = ΑΥ + ΑΕ + ΓΒΕ = = δ. Κόστος περιόδου = ΓΕΠ ΓΕ = Άσκηση 43: Ερώτηση (α): Τα Γ.Β.Ε. κατά τη διαδικασία υπολογισμού του κόστους προϊόντων ή έργου: 1. Αγνοούνται; 2. Έχουν την ίδια μεταχείριση με τα Άμεσα Υλικά; 3. Κατανέμονται στα προϊόντα; 4. Έχουν την ίδια μεταχείριση με την Άμεση Εργασία; Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 3. Ερώτηση (β): Ποιος από τους παρακάτω λογαριασμούς απεικονίζεται στον ισολογισμό μιας βιομηχανικής επιχείρησης;

7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εμπορεύματα 2. Ημιτελή Προϊόντα 3. Έτοιμα προϊόντα 4. Όλα τα παραπάνω Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 4. Ερώτηση (γ): Επιχείρηση κατασκευάζει έπιπλα. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2003 ήταν τα παρακάτω: Χειριστές μηχανών Επόπτες εργοστασίου Συντηρητές εργοστασίου Κόπτες ξυλείας ιευθυντής εργοστασίου Ζητείται ο σωστός συνδυασμός από τους παρακάτω, που αναφέρεται στο κόστος της άμεσης και έμμεσης εργασίας. Κόστος Άμεσης Εργασίας Κόστος Έμμεσης Εργασίας Κανένας από τους παραπάνω. Ο σωστός συνδυασμός είναι: Απάντηση: Η σωστή απάντηση είναι η 4, ενώ ο σωστός συνδυασμός είναι: Κόστος Άμεσης Εργασίας Κόστος Έμμεσης Εργασίας Άσκηση 57: Οι δαπάνες παραγωγής, τα έξοδα εκμετάλλευσης και οι πωλήσεις της Βιομηχανικής Επιχείρησης Β, η οποία παράγει μόνο ένα προϊόν, κατά τη χρήση 2002 ήταν τα παρακάτω: 1. Κόστος βιομηχανοποιηθεισών πρώτων υλών απάνες παραγωγικής λειτουργίας, πλην αποσβέσεων, απάνες λοιπών λειτουργιών: ιοίκησης , Χρηματοδότησης , πωλήσεων

8 30 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 4. Αποσβέσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων Πωλήσεις μον. 750 προς , Η απογραφή έναρξης της χρήσης του προϊόντος ήταν μον. 100 προς , και η παραγωγή κατά τη χρήση ανήλθε σε μον. Με βάση τα παραπάνω να καταρτίσετε λογαριασμό εκμετάλλευσης προσδιορίζοντας και την αξία της απογραφής των προϊόντων τέλους χρήσης: α. Χωρίς ενσωμάτωση των Γ.Ε.., των εξόδων χρηματοδότησης και των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής. β. Κατόπιν ενσωμάτωσης των αποσβέσεων στο κόστος της παραγωγής και κατανομής των Γ.Ε.. και των εξόδων χρηματοδότησης στο κόστος των λοιπών λειτουργιών ως εξής: 1. Γ.Ε..: παραγωγής 40%, χρηματοδότησης 15% και πωλήσεων 45%. 2. Εξόδων χρηματοδότησης: παραγωγής 50% και πωλήσεων 50%. γ. Κατά την επιστήμη ισχύοντα. Σημείωση: Μέθοδος αποτίμησης των πωληθέντων και της απογραφής η FIFO. Λογιστικές εγγραφές δεν θα ενεργηθούν. α. Κατάρτιση Λογαριασμού εκμετάλλευσης χωρίς ενσωμάτωση των Γ.Ε.., των εξόδων χρηματοδότησης και των αποσβέσεων στο κόστος παραγωγής. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων μον. Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x20.000= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε

9 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 31 Έξοδα Χρηματοδότησης Γ.Ε.Π Αποσβέσεις Κέρδος εκμετάλλευσης β. Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης με ενσωμάτωση στο κόστος της παραγωγής των αποσβέσεων και μέρους των Γ.Ε.., Γ.Ε.Π. και χρηματοδότησης. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής Λοιπές απάνες Παραγωγής Αποσβέσεις (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x24.105= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε.Π Κέρδος εκμετάλλευσης Η αύξηση του κέρδους εκμετάλλευσης κατά ( ) οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αξίας των αποθεμάτων τέλους χρήσης ήτοι: ( ). Σημείωση: Λοιπές απάνες παραγωγής Γ.Ε.Π Προκύπτουν ως εξής: Ποσό Γεν. Έξοδα Χρημ/σης Λοιπές απάνες Παραγωγής Γεν. Έξοδα Πωλήσεων Γ.Ε

10 32 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι γ. Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης κατά την επιστήμη ισχύοντα. Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις μον. 750x Μείον: Κόστος πωληθέντων κόστος παραχθέντων μον. Πρώτες Ύλες απάνες Παραγωγής Αποσβέσεις Μον x (+) Αξία απογραφής αρχής Μον. 100x20.000= (-) Αξία απογραφής τέλους Μον. 350x22.000= Μικτό κέρδος (-) έξοδα εκμετάλλευσης Γ.Ε Γ.Ε.Χ Γ.Ε.Π Κέρδος εκμετάλλευσης Κατά την επιστήμη ισχύοντα τα Γ.Ε.Χ. και Γ.Ε.. βαρύνουν εξ ολοκλήρου το κόστος των πωλήσεων, τα οποία κατανέμονται στις πωλήσεις των διαφόρων προϊόντων ή αφαιρούνται από το σύνολο του μικτού κέρδους. Οι αποσβέσεις βαρύνουν το κόστος παραγωγής. Η αύξηση του κέρδους εκμετάλλευσης κατά ( ) οφείλεται στην ισόποση αύξηση της αξίας της απογραφής κατά ( ). Άσκηση 60: Η εταιρεία Ε κατασκευάζει ένα μόνο προϊόν. Τα βασικά χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της επιχείρησης και τα λογιστικά δεδομένα έχουν ως εξής: α) Η παραγωγή έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε τα αποθέματα έτοιμων προϊόντων να διατηρούνται σε μια σταθερή σχέση (10%) προς τις τρέχουσες πωλήσεις. β) Η παραγωγή χωρίζεται ομαλά κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου.

11 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 33 γ) Τα αποθέματα των έτοιμων προϊόντων αποτιμούνται στο τέλος της περιόδου στο μέσο κόστος παραγωγής της περιόδου. δ) εν υφίστανται ημικατεργασμένα προϊόντα και πρώτες ύλες στην αρχή και το τέλος κάθε περιόδου. Τα δεδομένα της παραγωγής, των πωλήσεων και του κόστους της παραγωγής των δύο προηγούμενων περιόδων έχουν ως εξής: Μονάδες προϊόντος Περίοδος 1 Περίοδος 2 Αρχική απογραφή Παραγωγή Πωλήσεις Αποθέματα τέλους Πωλήσεις & κόστος Περίοδος 1 Περίοδος 2 πωληθέντων Ποσό Ανά μονάδα Ποσό Ανά μονάδα Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων: Πρώτες ύλες ,10 Άμεση εργασία , Γ.Β.Ε , ιαφορά αρχικής-τελικής απογραφής αποθεμάτων (75.100) (86.800) Μικτό κέρδος Τα λοιπά σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής: α) Το προϊόν κατασκευάζεται με ανάμειξη των υλικών Α και Β. Η σχετική ποσότητα κάθε υλικού, που εισάγεται στην παραγωγή κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας, παραμένει μέχρι και την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος (περίοδος 1,2) σταθερή. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου η ποσότητα του υλικού Α για μια μονάδα τελικού προϊόντος ελαττώνεται κατά 8%, του δε υλικού Β κατά 12%. Η τιμή του υλικού Α αναμένεται να συνεχίσει την τάση των δύο παρελθουσών περιόδων και η τιμή των υλικού Β αναμένεται να αυξηθεί κατά 5% κατά την περίοδο 3. Το κόστος κάθε υλικού που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή είναι το εξής:

12 34 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Περίοδος 1 Περίοδος 2 Υλικά Ποσό % Ποσό % Α , ,8 Β , , , ,0 β) Οι ώρες της άμεσης εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ήταν περίπου σταθερές κατά τις περιόδους 1 και 2 και αναμένεται ότι θα είναι σταθερές και κατά την περίοδο 3. Το πραγματικό ωρομίσθιο στο μέσο των περιόδων 1 και 2 θα αυξηθεί κατά 10%. Μια τέτοια αύξηση αναμένεται και στο μέσο της περιόδου 3. γ) Το ποσό των σταθερών Γ.Β.Ε. είναι διαρκουσών των περιόδων 1 και 2 και αναμένεται να είναι το αυτό και κατά την περίοδο 3. Το μεταβλητό μέρος των Γ.Β.Ε. αναμένεται να παραμείνει το ίδιο ανά παραγόμενη μονάδα όπως στις περιόδους 1 και 2. δ) Οι πωλήσεις της περιόδου 3 προβλέπεται να ανέλθουν σε μονάδες με τιμή πώλησης 190 ανά μονάδα. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: Να καταρτισθεί κατάσταση πωλήσεων του κόστους παραγωγής των πωλήσεων και του μικτού κέρδους για την περίοδο 3. Η κατάσταση να συνοδεύεται από τους υπολογισμούς: α) των δεδομένων της παραγωγής της περιόδου 3, β) του κόστους των υλικών, γ) του κόστους της Α.Ε., δ) των Γ.Β.Ε. με ένδειξη του σταθερού και μεταβλητού μέρους αυτών και ε) της διαφοράς των αποθεμάτων. Υπολογισμός μονάδων παραγωγής Πωλήσεις περιόδου 3 μονάδες Αποθέματα τέλους, 10% επί των πωλήσεων Μείον: Αποθέματα αρχής Μονάδες προς παραγωγή

13 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 35 Υπολογισμός κόστους πρώτων υλών Περίοδος 1 Περίοδος 2 Π.Υ. Ποσό Παραγωγή Ανά μον. Ποσό Παραγωγή Ανά μον. Αύξηση Α / = / = 12,10 10% Β / = / = 10, ,10 Υπολογισμός κόστους προϊόντος ανά μονάδα Πρώτη Ύλη Α Κόστος κατά την 2η περίοδο 12,10 Αύξηση τιμών κατά 10% 1,20 13,10 Μείωση ποσότητας κατά 8% 1,10 12,20 Πρώτη Ύλη Β Κόστος κατά τη 2η περίοδο 10,00 Αύξηση τιμών κατά 5% 0,50 10,50 Μείωση ποσότητας κατά 12% 1,30 11,80 Συνολικό κόστος πρώτων υλών Α, Β 24,00 Συνολικό κόστος Πρώτων Υλών 3 ης περιόδου x24= Υπολογισμός κόστους Α.Ε. Κόστος κατά τη 2η περίοδο 42,00 Αύξηση τιμών κατά 10% 4,20 46,20 Συνολικό κόστος Α.Ε. 3 ης περιόδου x46,20= Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Συνολικά Γ.Β.Ε. κατά την 2η περίοδο Μείον: Σταθερά Γ.Β.Ε Μεταβλητά Γ.Β.Ε Μεταβλητά Γ.Β.Ε. ανά μονάδα προϊόντος /31.000= 12,50

14 36 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Συνολικά Γ.Β.Ε. 3 ης περιόδου Σταθερά Μεταβλητά μον x12, /24.500=22,10 ανά μονάδα Υπολογισμός διαφοράς αποθεμάτων (αρχικής τελικής απογραφής) Αποθέματα αρχής 3.000(22, ,10) Μείον: Αποθέματα τέλους 2.500(24+46,20+22,10) Μείωση αποθεμάτων Προϋπολογιστική κατάσταση πωλήσεων και κόστους πωληθέντων Πωλήσεις μον x Μείον: Κόστος πωληθέντων Πρώτες ύλες Άμεση Εργασία Γ.Β.Ε ιαφορά αρχικής-τελικής (21.850) απογραφής αποθεμάτων Μικτό κέρδος Σημείωση: Τα δεκαδικά ψηφία σταματούν στο δέκατο. Άσκηση 88: ίδεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης RIO : Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π.-Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π.- Γ.Ε Καθαρό εισόδημα

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 37 Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Συνολικό σταθερό κόστος: Σταθερά ΓΒΕ Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ β. Πρώτο κόστος: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβ. ΓΒΕ δ. Σταθερό κόστος περιόδου: Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ ε. Κόστος μετατροπής: Άμεση εργασία Μεταβλητά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ στ. Κόστος περιόδου: Μεταβλ. ΓΕΠ-ΓΕ Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕ Άσκηση 89: Με βάση την κίνηση των παρακάτω λογαριασμών της επιχείρησης RIMA SA για το μήνα Μάιο 2002, ζητείται ο υπολογισμός: α. Του κόστους των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά β. Του κόστους της άμεσης εργασίας γ. Του κόστους των παραχθέντων (έτοιμων) προϊόντων δ. Του μικτού κέρδους

16 38 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ε. Του πρώτου κόστους στ. Του κόστους μετατροπής Άμεσα υλικά (απογραφή) Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα (απογραφή) Αγορές άμεσων υλικών Γ.Β.Ε. Αναλωθέντα Άμεσα Υλικά Κόστος πωληθέντων Γ.Ε.Π.-Γ.Ε.. Πωλήσεις 1η Μαΐου Μαΐου ; α. Κόστος αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά: Αποθέματα αρχής 1/ Αγορές (-) Αναλ.άμεσα υλικά β. και γ) Υπολογισμός κόστους άμεσης εργασίας και παραχθέντων προϊόντων: Κατάσταση κόστους παραχθέντων: ΠΕ αρχής Τρέχον κόστος ΑΥ ΑΕ ΓΒΕ ΣΒΚΠ Περιόδου (-) ΠΕ τέλους Κόστος παραχθέντων ή Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος πωληθέντων+κόστος προϊόντων τέλους Αλλά επίσης, Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος παραχθέντων + κόστος προϊόντων αρχής Κόστος προϊόντων για διάθεση= = Κόστος παραχθέντων προϊόντων= =

17 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 39 Επειδή Σ.Β.Κ.Π.Π.= κόστος παραχθέντων προϊόντων+κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους Έχουμε: Σ.Β.Κ.Π.Π.= = Επίσης ισχύει ότι: Σ.Β.Κ.Π.Π.= Β.Κ.Π.+ κόστος παραγωγής σε εξέλιξη αρχής Άρα: Β.Κ.Π.= = Επειδή το Β.Κ.Π.=τρέχον κόστος περιόδου= Α.Υ.+Α.Ε.+Γ.Β.Ε. Έχουμε: Κόστος Άμεσης Εργασίας= ( )= δ. Μικτό κέρδος= = ε. Πρώτο κόστος ή άμεσο ή βασικό= ΑΥ + ΑΕ= = στ. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ= = Άσκηση 90: Η εικόνα των αποθεμάτων σε δρχ. αρχής και τέλους της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2002 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Άμεσα υλικά Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα 1/1/ /1/ Παρέχονται επίσης πρόσθετες πληροφορίες για το μήνα Ιανουάριο. Αγορές Άμεσων Υλικών Άμεση Εργασία Ωρομίσθιο άμεσης εργασίας Συντελεστής Γ.Β.Ε. ανά ώρα Άμεσης Εργασίας

18 40 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Με βάση τα παραπάνω να κυκλωθεί η σωστή απάντηση στις παρακάτω λύσεις: Για τον Ιανουάριο το κόστος μετατροπής ήταν: α , γ , β , δ Κόστος Μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ Ώρες ΑΕ/ μήνα: /750=800 ώρες Καταλογισθέντα ΓΒΕ: 800x1.000= Επομένως, Κόστος Μετατροπής: = Η σωστή απάντηση είναι η β, δηλαδή το κόστος μετατροπής κατά τον μήνα Ιανουάριο ήταν Άσκηση 93: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω: Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε. Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Σταθερά Γ.Ε.Π Με βάση τα παραπάνω, ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που αναφέρεται σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων.

19 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 41 α. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ = = 410 β. Πρώτο κόστος= ΑΕ + ΑΥ= = 520 γ. Συνολικό κόστος ανά μονάδα= = 730 δ. Κόστος παραγωγής: Μεταβλητά κόστη: ( ) Χ = ΓΒΕ σταθερά: Κόστος παραγωγής (+) Κόστος λοιπών λειτ. ΓΕΠ μ Χ ΓΕΠ σταθερά Κόστος παραγωγής Άσκηση 95: Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 2002 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: , εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά. απάνες προσωπικού: , εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία Λοιπά ΓΒΕ: ΓΕ -ΓΕΠ: Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το πρώτο κόστος. β. Το κόστος μετατροπής. γ. Το κόστος παραγωγής. δ. Το κόστος περιόδου.

20 42 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α. Πρώτο κόστος= ΑΥ + ΑΕ = = β. Κόστος μετατροπής= ΑΕ + ΓΒΕ= ( ) = γ. Κόστος παραγωγής= = δ. Κόστος περιόδου= Άσκηση 97: ίνονται τα παρακάτω δεδομένα της επιχείρησης ΕΨΙΛΟΝ για την περίοδο 30/04/2003 και ζητείται: α) το κόστος των παραχθέντων προϊόντων β) το κόστος των πωληθέντων λαμβάνοντας υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες: Αγορές άμεσων υλικών ,6 Μείωση της αξίας των αποθεμάτων τέλους σε άμεσα υλικά ως προς τα αποθέματα αρχής 880,4 Κόστος Άμεσης Εργασίας ,1 Έμμεσο κόστος παραγωγής ,2 Κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους μεγαλύτερο κατά 2.934,7 του αντιστοίχου της παραγωγής σε εξέλιξη αρχής Το κόστος των αποθεμάτων τέλους σε προϊόντα, μικρότερο του αντιστοίχου των αποθεμάτων αρχής κατά 586,9 α. Υπολογισμός του κόστους των παραχθέντων Αναλωθέντα άμεσα υλικά Απόθεμα αρχής Χ Αγορές 14086,6 Άμεσα υλικά για ανάλωση 14086,6+Χ (-) Απόθεμα τέλους (Χ 880,4) Άμεση Εργασία 58694,1 Γ.Β.Ε ,2

21 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 43 (+) Π.Ε. αρχής Χ Σ.Β.Κ.Π.Π ,3 + Χ (-) Π.Ε.τέλους (Χ+ 2934,7) κόστος παραχθέντων 98312,6 β. Υπολογισμός του κόστους των πωληθέντων Απόθεμα αρχής Χ Κόστος παραχθέντων 98312,6 Προϊόντα για διάθεση 98312,6+Χ (-) Απόθεμα τέλους (Χ 586,9) Κόστος πωληθέντων 98899,5 Άσκηση 101: Βιομηχανική επιχείρηση πραγματοποίησε τις παρακάτω δαπάνες για το 2002 (σε χιλιάδες ) Κόστος Αγορασθέντων εν γένει υλικών 463,7 Αποθέματα 1/1/2002 εν γένει υλικών 117,4 Αποθέματα 31/1/2002 εν γένει υλικών 205,4 Έμμεση Εργασία 111,5 Ηλεκτρική Ενέργεια 58,7 Συντηρήσεις Εργοστασίου 17,6 Έμμεσα Υλικά 23,5 Ασφάλιστρα Εργοστασίου 11,7 Ασφάλιστρα Γραφείων Επιχείρησης 8,8 Αποσβέσεις Μηχανοστασίου 102,7 Αποσβέσεις Γραφείων Επιχείρησης 58,7 Συνολικό Βιομηχανικό Κόστος 1126,9 Ζητείται: Ο υπολογισμός του κόστους της άμεσης εργασίας για το Κόστος Αναλωθέντων Άμεσων Υλικών Αποθέματα εν γένει υλικών 117,4 Αγορές εν γένει υλικών 463,7 Σύνολο υλικών για διάθεση 581,1

22 44 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι (-) αποθ.τέλους εν γένει υλ. 205,4 αναλωθέντα εν γένει Α.Υ. 375,7 (-)έμμεσα υλικά 23,5 Κόστος αναλωθέντων άμεσων υλικών 352,2 Επειδή Α.Ε.+Γ.Β.Ε.+Α.Υ.=Σ.Β.Κ., το κόστος της άμεσης εργασίας είναι: Α.Ε.+ 352, ,7 ( * ) =1126,9 και το κόστος της Άμεσης Εργασίας είναι 449 ( * ) Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Στα Γ.Β.Ε. περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατ είδος: Έμμεση εργασία 111,5 Ηλεκτρική ενέργεια 58,7 Συντηρήσεις εργοστασίων 17,6 Έμμεσα υλικά 23,5 Ασφάλιστρα εργοστασίου 11,7 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 102,7 Σύνολο 325,7 Άσκηση 102: ίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της επιχείρησης «ΡΙΟ» (ποσά σε ): Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε Σταθερά Γ.Β.Ε Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε Καθαρό Εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το συνολικό σταθερό κόστος β. Το πρώτο κόστος γ. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής δ. Το σταθερό κόστος περιόδου

23 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 45 ε. Το κόστος μετατροπής στ. Το κόστος περιόδου α. Το συνολικό σταθερό κόστος είναι το κόστος που παραμένει για την επιχείρηση ακόμη και για μηδενική παραγωγή, οπότε περιλαμβάνει το σταθερό κόστος των Γ.Β.Ε. & το σταθερό κόστος των Γ.Ε.. Γ.Ε.Π. Συνολικό σταθερό κόστος = σταθερά Γ.Β.Ε.+ σταθερά Γ.Ε.Π.- Γ.Ε..= = Άρα συνολικό σταθερό κόστος = β. Το πρώτο κόστος ή άμεσο κόστος αποτελεί το άθροισμα των Α.Υ. & της Α.Ε. Άρα πρώτο κόστος = κόστος Α.Υ.+κόστος Α.Ε.= = γ. Μεταβλητό κόστος παραγωγής =Α.Υ.+Α.Ε.+μεταβλητά Γ.Β.Ε.= = = δ. Το σταθερό κόστος περιόδου αναφέρεται στο σταθερό τμήμα των Γ.Ε.Π. & Γ.Ε.. (λειτουργικά έξοδα). Άρα σταθερό κόστος περιόδου = σταθερά Γ.Ε.Π. Γ.Ε..= δρχ. ε. Το κόστος μετατροπής αποτελεί το άθροισμα του κόστους των Α.Ε. & των Γ.Β.Ε = στ. Το κόστος περιόδου περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα των λοιπών λειτουργιών πλην της παραγωγής. Επομένως είναι τα Γ.Ε.. και Γ.Ε.Π.: = Άσκηση 103: Ο μηνιαίος προϋπολογισμός της επιχείρησης εκτός των άλλων περιλαμβάνει σταθερά Γ.Β.Ε και σταθερά Γ.Ε.Π Η διοίκηση προσδοκά για κάθε μήνα παραγωγή και πωλήσεις μονάδων του μοναδικού προϊόντος της Π. Το εκτιμώμενο ανά μονάδα κόστος είναι το παρακάτω:

24 46 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερά Γ.Β.Ε. Μεταβλητά Γ.Ε.Π. Σταθερά Γ.Ε.Π Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Το εκτιμώμενο κόστος μετατροπής ανά μονάδα β. Το εκτιμώμενο πρώτο κόστος ανά μονάδα γ. Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανά μονάδα δ. Το εκτιμώμενο συνολικό μηνιαίο κόστος που πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα επίπεδο παραγωγής μονάδων και πωλήσεων μονάδων. α. Το κόστος μετατροπής είναι: =410 β. Το πρώτο κόστος είναι: =520 γ. Το συνολικό μεταβλητό κόστος είναι: =670 δ. Το συνολικό μηνιαίο κόστος είναι: α) Κόστος παραγωγής Μεταβλητό x 670 = Σταθερό β) Κόστος πωλήσεων Μεταβλητό x 30= Σταθερό Συνολικό Μηνιαίο Κόστος Άσκηση 113: Η εκμετάλλευση πρώτου εξαμήνου 2002 της βιομηχανικής επιχείρησης «Κ» παρουσιάζει τα πιο κάτω δεδομένα (σε χιλιάδες ):

25 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 47 Αγορές πρώτων υλών 510,6 Αγορές αναλώσιμων έμμεσων υλικών 16,4 Άμεση εργασία 176,1 Έμμεση εργασία 11,2 Αμοιβές θέσεων εποπτείας 18,8 Ασφάλεια πυρός 3 Ηλεκτρική ενέργεια 6,5 Αποσβέσεις μηχανημάτων 8,2 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 3,8 Ασφάλιστρα ζωής προσωπικού 5,3 Απογραφή 1/1 Έτοιμα προϊόντα 184,9 Παραγωγή σε εξέλιξη 35,2 Άμεσα υλικά 167,3 Έμμεσα υλικά 3,7 Απογραφή 30/6 Έτοιμα προϊόντα 214,2 Παραγωγή σε εξέλιξη 52,8 Άμεσα υλικά 72,2 Έμμεσα υλικά 4,1 Ζητείται: α. Η κατάσταση των Γ.Β.Ε. β. Η κατάσταση κόστους παραχθέντων γ. Η κατάσταση κόστους πωληθέντων α. Υπολογισμός Γ.Β.Ε. Κόστος Αναλωθέντων Άμεσων Υλικών Έμμεσα υλικά αρχής 3,7 (+)αγορές εμμ. υλικών 16,4 (-)εμμ. Υλ. τέλους 4,1 Αναλωθέντα εμμ. υλ. 16,0 Κατάσταση Κόστους Γ.Β.Ε. Αναλωθέντα εμμ. υλ. 16,0 Έμμεση εργασία 11,2 Αμοιβές θέσεων εποπτείας 18,8 Ασφάλεια πυρός 3,0

26 48 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Ηλεκτρική ενέργεια 6,5 Αποσβέσεις μηχανημάτων 8,2 Αποσβέσεις μηχανοστασίου 3,8 Ασφάλεια ζωής προσωπικού 5,3 Σύνολο Γ.Β.Ε. 72,8 β. Κατάσταση κόστους παραχθέντων προϊόντων Κατάσταση Κόστους Αναλωθέντων Πρώτων Υλών Άμεσα υλικά 510,6 (+)αγορές Α.Υ. 167,3 (-)Α.Υ. τέλους 72,2 Αναλωθέντα Α.Υ. 605,7 Συνολικό Βιομηχανικό Κόστος =Α.Υ. +Α.Ε. + Γ.Β.Ε.= 605, ,1 + 72,8= 854,6 Επομένως το κόστος των παραχθέντων είναι: Π.Ε. αρχής 35,2 (+)Σ.Β.Κ. 854,6 Σ.Β.Κ.Π.Π. 889,8 (-)Π.Ε. τέλους 52,8 Κόστος παραχθέντων 837,0 γ. Κατάσταση κόστους πωληθέντων Έτοιμα αρχής 184,9 (+) παραχθέντα 837,0 Έτοιμα για διάθεση 1021,9 (-) έτοιμα τέλους 214,2 Κόστος πωληθέντων 807,7 Άσκηση 114: ίνονται τα παρακάτω δεδομένα μιας επιχείρησης για το Α εξάμηνο του 2002: Το μικτό κέρδος ανήλθε στο 20% των καθαρών πωλήσεων. Το πρώτο κόστος ανήλθε στο 70% του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων. Οι αγορές σε Α.Υ. ανήλθαν σε Το κόστος των διαθέσιμων προϊόντων προς πώληση ανήλθε σε Η παραγωγή σε

27 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 49 εξέλιξη αρχής ήταν Τα αποθέματα αρχής σε έτοιμα προϊόντα και Α.Υ. ήταν και , αντίστοιχα. Τα Γ.Β.Ε. ανήλθαν στο 40% του κόστους μετατροπής. Το κόστος των άμεσων εργατικών ανήλθε σε Οι πωλήσεις ανήλθαν σε Οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων ανήλθαν σε Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε άμεσα υλικά της 30/6 β. Η αποτίμηση των αποθεμάτων σε προϊόντα της 30/6 γ. Η αποτίμηση της παραγωγής σε εξέλιξη της 30/6 α. Αποτίμηση αποθεμάτων σε άμεσα υλικά Κόστος Α.Υ. αρχής Κόστος Αγορών Α.Υ Κόστος Α.Υ. για διάθεση Κόστος Αναλωθέντων Α.Υ. ( * ) Κόστος Α.Υ. τέλους ( * ) Είναι γνωστό ότι: Κόστος προϊόντων για διάθεση= κόστος παραχθέντων +κόστος αποθεμάτων τέλους Επομένως, το κόστος των παραχθέντων είναι: ( ) και το πρώτο κόστος (ΑΥ+ΑΕ) σύμφωνα με τα δεδομένα είναι: ( x70%) άρα το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών είναι: ( ) β. Αποτίμηση αποθεμάτων σε προϊόντα: Έτοιμα για διάθεση Κόστος πωληθέντων ( * ) Κόστος αποθεμάτων τέλους ( * ) Το μικτό κέρδος ισούται με 20% των καθαρών πωλήσεων=20% x ( )= άρα κόστος πωληθέντων= ( ) x 80% ή =

28 50 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι γ. Αποτίμηση παραγωγής σε εξέλιξη: Τα Γ.Β.Ε. ισούνται με το 40% του κόστος μετατροπής Άρα Γ.Β.Ε.= 0,4(Α.Ε.+Γ.Β.Ε.) και Γ.Β.Ε.= Επομένως: Σ.Β.Κ.= Α.Υ. +Α.Ε. +Γ.Β.Ε. δηλαδή Σ.Β.Κ.= ( ) Άρα: Κόστος Π.Ε. αρχής (+)Σ.Β.Κ Σ,Β.Κ.Π.Π Κόστος παραχθέντων έτοιμων προϊόντων Π.Ε. τέλους Άσκηση 116: Η Desk είναι κατασκευαστική επιχείρηση παραγωγής θρανίων. Στον πρώτο μήνα λειτουργίας της κατασκεύασε 500 θρανία. Τα δεδομένα για την παραγωγή του μήνα είναι η παρακάτω: Άμεσα υλικά (κόστος ανά θρανίο) 15 Εκτιμώμενο κόστος έμμεσων υλικών 200 Ώρες άμεσης εργασίας ανά θρανίο 3 Κόστος / ώρα άμεσης εργασίας 12 Εκτιμώμενο κόστος άμεσης εργασίας 500 Ενοίκια εργοστασίου Έξοδα διάθεσης 750 Έξοδα διοίκησης Ποια είναι τα συνολικά Γ.Β.Ε. για τον πρώτο μήνα παραγωγής: α) 700 β) γ) δ) ε) κανένα από τα παραπάνω. Το σωστό είναι.. Η σωστή απάντηση είναι η (ε), διότι Γ.Β.Ε. αποτελούν οι δαπάνες της έμμεσης εργασίας, των έμμεσων υλικών και τα ενοίκια του εργοστασίου, ήτοι: =

29 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 51 Άσκηση 117: Το κόστος παραγωγής των προϊόντων είναι ίσο με: α. Την απογραφή έναρξης των άμεσων υλικών πλέον όλο το κόστος παραγωγής μείον το κόστος της απογραφής των άμεσων υλικών. β. Την απογραφή έναρξης των άμεσων υλικών πλέον όλο το κόστος της παραγωγής μείον το κόστος της παραγωγής σε εξέλιξη τέλους. γ. Το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη αρχής πλέον το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών πλέον το κόστος μετατροπής μείον το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη τέλους. δ. Το κόστος παραγωγής σε εξέλιξη έναρξης της περιόδου πλέον το κόστος των αναλωθέντων άμεσων υλικών πλέον το κόστος μετατροπής πλέον την απογραφή έναρξης των προϊόντων της περιόδου. Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Άσκηση 118: Βιοτεχνία που παράγει δοχεία διακόσμησης, σας παρέχει τα παρακάτω δεδομένα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστος άμεσης εργασίας Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού γραφείων Μονάδες παραγωγής Έξοδα διάθεσης Έξοδα μεταφοράς προϊόντων Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. το κόστος παραγωγής ανά μονάδα β. το κόστος των πωληθέντων μονάδων γ. το κόστος της απογραφής τέλους.

30 52 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι α. Κόστος παραγωγής ανά μονάδα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστος άμεσης εργασίας Γ.Β.Ε. Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλισμού Συνολικό κόστος β. Κόστος πωληθέντων: μον x 2,9 = γ. Κόστος απογραφής τέλους: μον. 500 x 2,9 = Άσκηση 119: Οι μισθοί και τα ημερομίσθια εταιρείας παραγωγής ρούχων «Άρωμα» για το έτος 2002 περιλαμβάνουν τα παρακάτω (ποσά σε ): Χειριστές μηχανών Επόπτες εσωτερικού ελέγχου Κόπτες υφασμάτων Επιστάτες εργοστασίου Γραμματεία Σ Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς παρουσιάζει το σωστό κόστος της άμεσης εργασίας και της έμμεσης εργασίας; Κόστος άμεσης εργασίας Κόστος έμμεσης εργασίας α) β) γ) δ) ε) Κανένας από τους παραπάνω. Ο σωστός συνδυασμός είναι:.. Ο σωστός συνδυασμός είναι ο (ε) διότι:

31 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 53 Κόστος άμεσης εργασίας Κόστος έμμεσης εργασίας Χειριστές μηχανών Επίβλεψη εσωτερικού ελέγχου Κόπτες υφασμάτων Επιστάτες εργοστασίου Άσκηση 120: Από τα αρχεία της μισθοδοσίας της επιχείρησης «Α» του μηνός Μαρτίου 2003, παρέχονται τα παρακάτω δεδομένα: α) Εργαζόμενοι στη γραμμή παραγωγής β) Επόπτες παραγωγής γ) Εργαζόμενοι στη συντήρηση δ) ιεύθυνση εργοστασίου Ποιο είναι το κόστος άμεσης εργασίας για το μήνα Μάρτιο; α β γ δ ε. Κανένα από τα παραπάνω. Το σωστό είναι:.. Η σωστή απάντηση είναι η (ε), διότι μόνο η εργασία των εργαζόμενων στη γραμμή παραγωγής χαρακτηρίζεται ως άμεση εργασία. Άρα το κόστος της άμεσης εργασίας είναι Άσκηση 121: Βιοτεχνία που παράγει δοχεία διακόσμησης παρέχει τα παρακάτω δεδομένα: Αναλωθέντα άμεσα υλικά Κόστη άμεσης εργασίας Ενοίκια εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλ. εργοστασίου Αποσβέσεις εξοπλ. γραφείων Μονάδες παραγωγής

32 54 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Προϋπολογιστικός συντελεστής Γ.Β.Ε. βασισμένος στο κόστος Α.Ε. 80% Έξοδα διάθεσης Έξοδα μεταφοράς άμεσων υλικών Με βάση την παραπάνω πληροφόρηση, ζητείται: α. το κόστος παραγωγής ανά μονάδα β. το κόστος των πωληθέντων μονάδων αναπροσαρμοσμένο γ. το κόστος απογραφής τέλους αναπροσαρμοσμένο α. Κόστος παραγωγής ανά μονάδα: Άμεσα υλικά Άμεση εργασία Γ.Β.Ε. κατ/ντα ( x 80%) Συνολικό κόστος Ανά μονάδα κόστος παραγωγής: /15.000= 5,333 β. Κόστος πωληθέντων: Πραγματικά Γ.Β.Ε Καταλογισθέντα Γ.Β.Ε Υπερκαταλογισθέντα Το κόστος πωληθέντων καθώς και το κόστος των αποθεμάτων τέλους πρέπει να μειωθεί ανά μονάδα: 5.000/15.000= 0,333, λόγω του υπερκαταλογισμού των Γ.Β.Ε. κατά Επομένως, το κόστος των πωληθέντων είναι: Κόστος πωληθέντων μον x 5,333= (-)υπερκαταλογισθέντα x 0,333= γ. Κόστος απογραφής τέλους (αναπροσαρμοσμένο) Κόστος απογραφής τέλους μον. 500 x 5,333= (-) υπερκαταλογισθέντα 500 x 0.333=

33 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 55 Άσκηση 124: Με βάση τα παρακάτω δεδομένα να προσδιορίσετε την τιμή πώλησης, στην οποία η επιχείρηση πρέπει να διαθέσει το μοναδικό της προϊόν Π το επόμενο έτος για να πραγματοποιήσει κέρδος Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης της επιχείρησης σε το 2002 έχει ως ακολούθως: Πωλήσεις μον (-)εκπτώσεις Καθαρές Πωλήσεις (-)Κόστος Πωληθέντων Μικτό κέρδος (-)Λειτουργικά έξοδα Γ.Ε.Π Γ.Ε Κέρδος εκμετάλλευσης Η επιχείρηση προβλέπει τις παρακάτω αυξήσεις στα έσοδα και τα κόστη για το 2003: α) 30% των πωλήσεων (σε ποσότητα) β) 20% της τιμής των πρώτων υλών γ) 15% του κόστους της άμεσης εργασίας ανά μονάδα προϊόντος δ) 10% των Γ.Β.Ε. ανά μονάδα προϊόντος ε) 14% των Γ.Ε.Π. στο σύνολό τους στ) 7% των Γ.Ε.. στο σύνολό τους Η σύνθεση του ανά μονάδα κόστους του έτοιμου προϊόντος το 2002 σε πρώτες ύλες, άμεση εργασία και Γ.Β.Ε. ήταν αντίστοιχη των αριθμών 3, 2 και 1. Το 2003 δεν προβλέπεται αλλαγή στις μεθόδους παραγωγής και διάθεσης. α. προσδιορισμός της σύνθεσης του κόστους /30.000=306 / μονάδα Πρώτες ύλες (306x3)/6= 153 Άμεση εργασία (306x2)/6= 102 Γ.Β.Ε. (306x1)/6= 51 Σύνολο 306

34 56 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι β. Προσδιορισμός του ανά μονάδα κόστους για το Πρώτες ύλες: 153+(20%x153)=183,60 ή 153x1,2=183,60 Άμεση εργασία: 102+(15%x102)=117,30 ή 102x1,15=117,30 Γ.Β.Ε.: 51+(10%x51)= 56,1 ή 51x1,1= 56,1 Συνολικό κόστος 357 γ. Προσδιορισμός καθαρών πωλήσεων Κόστος πωληθέντων: [ (30%x30.000)]x357 = Γ.Ε.Π (14%x ) = Γ.Ε (7%x ) = Κόστος πωλήσεων Επιθυμητό κέρδος Καθαρές πωλήσεις δ. Προσδιορισμός τιμής πώλησης / =408,46 καθαρή τιμή πώλησης Οι εκπτώσεις επί των πωλήσεων ανέρχονται σε: / = 3% Επομένως η τιμή πώλησης για το 2003 πρέπει να είναι: 408,46 / 0,97 = 495,32 Άσκηση 137: Ο λογαριασμός εκμετάλλευσης της επιχείρησης ΖΕΥΣ για το έτος 2002 σε ευρώ έχει ως ακολούθως: Πωλήσεις (-) Κόστος πωληθέντων Άμεσα υλικά Άμεση εργασία ΓΒΕ

35 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 57 Μικτό περιθώριο (-) Λειτουργικά έξοδα ΓΕ ΓΕΠ Κέρδος εκμετάλλευσης Για το έτος 2003 η επιχείρηση προβλέπει τις ακόλουθες μεταβολές: α) Οι πωληθείσες μονάδες θα αυξηθούν κατά 1/3. β) Η τιμή των άμεσων υλικών θα αυξηθεί κατά 20%, ενώ η ανάλωσή τους ανά μονάδα προϊόντος θα μειωθεί κατά 10%. γ) Το ωρομίσθιο της άμεση εργασίας θα αυξηθεί κατά 20%. δ) Τα ΓΒΕ, στο νέο βαθμό απασχόλησης, θα ανέλθουν στο ε) Τα ΓΕ και ΓΕΠ θα αυξηθούν κατά 25% και 20% αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα ζητείται: Να υπολογιστεί το ποσοστό, με το οποίο πρέπει να αυξηθεί η τιμή πώλησης το 2003, ώστε η επιχείρηση να πετύχει κέρδος εκμετάλλευσης κατά 25% μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό του Κατάρτιση λογαριασμού εκμετάλλευσης του 2003, σύμφωνα με τις προβλέψεις τις επιχείρησης.

36 58 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Λογαριασμός Εκμετάλλευσης Πωλήσεις (1/ ) (-) Κόστος πωληθέντων Άμεσα υλικά (1/ )= (-) μείωση αναλισκόμενης ποσότητας x 10% = (+) αύξηση τιμής x 20% = Άμεση εργασία (1/ ) (+) αύξηση ωρομισθίου x 20%= ΓΒΕ Μικτό περιθώριο (-) Λειτουργικά έξοδα ΓΕΠ x 1,2 = ΓΕ x 1,25 = Κέρδος Εκμετάλλευσης Το επιθυμητό κέρδος της επιχείρησης για το 2003 πρέπει να είναι: κέρδος το 2002: (+)( Χ 25%) Επιθυμητό κέρδος Το κέρδος, που προέκυψε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της επιχείρησης, ανήλθε σε Επομένως για να καλυφθεί η διαφορά των ( ) θα πρέπει η τιμή πώλησης να αυξηθεί 5% ( / ).

37 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΓΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 59 Άσκηση 155: Να υποδείξετε τη σωστή απάντηση στα παρακάτω στοιχεία για το κόστος ενός προϊόντος: α. Είναι σημαντική για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις μόνο. β. εν είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. γ. Χρησιμοποιείται από τα στελέχη για τη διοίκηση των επιχειρήσεων. δ. Ισχύει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Η σωστή απάντηση είναι η (γ). Άσκηση 158: Να υποδείξετε τη σωστή απάντηση στο παρακάτω, Η κοστολόγηση των προϊόντων επηρεάζει: α. Τα στελέχη του marketing στη λήψη αποφάσεων για τις τιμές. β. Τα στελέχη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας στη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης, γ. Τα στελέχη της παραγωγής για τη λήψη αποφάσεων για την παραγωγή. δ. Όλα τα παραπάνω. Η σωστή απάντηση είναι η (δ), δηλαδή η πληροφόρηση μέσω της λογιστικής του κόστους προορίζεται προς τα στελέχη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης.

38