ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο: Women in Business support growth and competitiveness 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 Γυναίκες και απασχόληση... 4 Στοιχεία για τη γυναικεία απασχόληση... 5 Επιχειρηµατικότητα και φύλο... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Α Κύκλος Β Κύκλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άλλα καινοτόµα έργα την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης Το έργο IMPLEMENT ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών ΚΕΦΑΛΑΙΟ ράσεις για την υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας που υποστηρίζονται από Επιµελητήρια ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόγραµµα «Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηµατικότητας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ράσεις ΚΕΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ Α. Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχολογικής Ανάπτυξης Β. Επιχειρηµατικοί άγγελοι ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O οδηγός αυτός συντάχθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου Women in Business support growth and competitiveness, που χρηµατοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραµµα INTERREG IIIB και έχει ως στόχο να παρουσιάσει καλές πρακτικές που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο πιλοτικών κοινοτικών προγραµµάτων µε στόχο την υποστήριξη και την εργασιακή ενσωµάτωση των γυναικών και ειδικότερα τα προγράµµατα που αφορούσαν την υποστήριξη των γυναικών επιχειρηµατιών. O οδηγός παρουσιάζει στοιχεία καλών πρακτικών από τον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) µέσω του προγράµµατος «Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας», της Κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL και των σχεδίων δράσης ολοκληρωµένων παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών, τα οποία εντάσσονται στο Μέτρο 5.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση». Θα παρουσιαστεί το καινοτόµο πρόγραµµα Implement, που εφάρµοσε mentoring σε γυναίκες, µε στόχο την επαγγελµατική ανέλιξη τους. Τέλος, θα αναφερθούν πρωτοβουλίες που διάφοροι επιµελητηριακοί φορείς σε Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο έχουν υλοποιήσει προς όφελος της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των γυναικών. Παρουσιάζονται οι εξειδικευµένες υπηρεσίες των επιµελητηρίων που έχουν συσταθεί για την ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικής δράσης στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του οδηγού είναι να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές που δοκιµάστηκαν στο πλαίσιο προγραµµάτων που επιδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να γίνουν αντικείµενο περαιτέρω εφαρµογής και εξέλιξης, καθώς µέσα από την πρώτη εφαρµογή προκύπτουν σηµαντικά συµπεράσµατα για την επίδραση των προγραµµάτων αυτών στη βελτίωση της εργασιακής ενσωµάτωσης της οµάδας στόχου, εν προκειµένου των γυναικών που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στην ένταξη, την παραµονή και την ανέλιξη στην αγορά εργασίας. 3

4 Γυναίκες και απασχόληση Παρά την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας υπάρχουν ανισότητες που δυσχεραίνουν την ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική πραγµατικότητα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Η συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και ειδικότερα στον τριτογενή τοµέα αυξήθηκε σηµαντικά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ωστόσο η εξέταση της θέσης και των αµοιβών των γυναικών δείχνουν ότι οι διακρίσεις παραµένουν. Ο οριζόντιος και ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός συνεπάγεται ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται σε επαγγέλµατα µε µικρότερες αµοιβές και δύσκολα ανέρχονται στις υψηλότερες βαθµίδες της ιεραρχίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος της διαφοράς του µέσου γυναικείου από το µέσο ανδρικό µισθό συνδέεται µε την άνιση πρόσβαση των δύο φύλων σε διαφορετικά επαγγέλµατα. Η θεαµατική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν αντικατοπτρίζει την εξάλειψη των διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση, µε αποτέλεσµα οι γυναίκες να υπερεκπροσωπούνται σε ορισµένους κλάδους σπουδών και να υποαντιπροσωπεύονται σε άλλους. Η άνιση αυτή κατανοµή έχει σηµαντικές επιπτώσεις στις επαγγελµατικές επιλογές των γυναικών και στη µετέπειτα σταδιοδροµία τους. Έτσι, οι γυναίκες στην ανώτατη εκπαίδευση συγκεντρώνονται κυρίως στα γράµµατα και στις θεωρητικές επιστήµες και απουσιάζουν από τις θετικές επιστήµες. Από την άλλη, η συµµετοχή των µαθητριών στην τεχνική εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα χαµηλή, ενώ και εκεί οι γυναίκες προτιµούν τις ειδικότητες υπηρεσιών γραφείου και υγείας. Ο οριζόντιος επαγγελµατικός διαχωρισµός συνδέεται µε στερεότυπα σχετικά µε τον ρόλο και τις ικανότητες των δύο φύλων, µε εκπαιδευτικές επιλογές και προσδοκίες και έχει ως συνέπεια την αυξηµένη παρουσία των γυναικών σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα, λ.χ. επαγγέλµατα φροντίδας, και ειδικότερα σε επαγγέλµατα µε χαµηλότερες µισθολογικές απολαβές και δυνατότητες ανάπτυξης σταδιοδροµίας. Από το 1986 έχει εµφανιστεί ο όρος «γυάλινη οροφή» που καταδεικνύει τη µικρή συµµετοχή των γυναικών στις ανώτατες µισθολογικά και ιεραρχικά θέσεις εργασίας. Σε όλους τους κλάδους, η κατάληψη από τις γυναίκες των ανώτατων θέσεων σε επίπεδο ιεραρχίας και αµοιβής δεν αντιστοιχεί στο ποσοστό συνολικής συµµετοχής τους στις επιχειρήσεις και παρά το γεγονός ότι αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα του 4

5 ανθρώπινου δυναµικού δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εξέλιξης µε τους άνδρες. Το εύρος της γυάλινης οροφής είναι σηµαντικό ακόµα και στους κλάδους όπου η συµµετοχή των γυναικών είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και υπερβαίνει αυτή των ανδρών. Στοιχεία για τη γυναικεία απασχόληση Η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα παρουσιάζει µικτή εικόνα τα τελευταία χρόνια, συνδυάζοντας ταυτόχρονα αφενός σηµεία βελτίωσης και αφετέρου επιµονή σε χρόνιες αδυναµίες που χρειάζονται αντιµετώπιση. Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, το ποσοστό των γυναικών που ασκούν κάποιο επάγγελµα στην Ελλάδα το έτος 2005 είναι 46,1 έναντι 74,2 που είναι το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών. Επισηµαίνεται ότι ο δείκτης απασχολησιµότητας καταδεικνύει το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας ετών που εργάζονται έναντι αµοιβής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ το ποσοστό των απασχολουµένων γυναικών ανέβηκε την πενταετία από 41,7 σε 46,1, ωστόσο παραµένει σηµαντικά χαµηλότερο από εκείνο των ανδρών και υπολείπεται σηµαντικά από το στόχο που είχε τεθεί στη Λισαβόνα για το έτος 2010 να φθάσει το ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών το 60%. Είναι σηµαντικά χαµηλότερο και από τον ενδιάµεσο στόχο που τέθηκε από το Συµβούλιο της Στοκχόλµης την άνοιξη του 2001 να φτάσει ο δείκτης απασχολησιµότητας των γυναικών στην Ευρώπη το 57%. 5

6 Πηγή: Eurostat yearbook Πηγή: Eurostat yearbook Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, το ποσοστό των άνεργων γυναικών είναι σηµαντικά υψηλότερο από αυτό των αντρών, στοιχείο µίας πρόσθετης ανισότητας που δηλώνει τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στην αγορά εργασίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ (30/11/2006), σε σύνολο ανέργων το 65,96% είναι γυναίκες. 1 Η γυναικεία ανεργία έχει µετατραπεί ουσιαστικά σε µακροχρόνια ανεργία, η οποία στιγµατίζει τον άνεργο και τον καθηλώνει σε µία κατάσταση, καθώς όσο περισσότερο διαρκεί η ανεργία τόσο δυσκολότερη γίνεται η εύρεση εργασίας. Οµοίως, η υποαπασχόληση πλήττει κυρίως τις γυναίκες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Στην Ευρώπη 7% των εργαζόµενων ανδρών δουλεύουν µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών είναι 33%. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην Ελλάδα, όπου η µερική απασχόληση των γυναικών συνδέεται µε χαµηλό εισόδηµα και µε τις αυξηµένες ευθύνες φροντίδας των παιδιών. 1 Πηγή: Παρατηρητήριο Απασχόλησης, προσβάσιµο στις 20/2/2007 6

7 Πηγή: Eurostat yearbook Συνεπώς οι ανισότητες που χαρακτηρίζουν την ένταξη του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας παραµένουν παρά τις δράσεις για την άρση τους και καταδεικνύονται από το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν µία θέση απασχόλησης, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται µερικώς ή που είναι άνεργες. Ταυτόχρονα οι ανισότητες εµφανίζονται και στις µισθολογικές απολαβές και των δύο φύλων και στη διαφορετική εκπροσώπηση των δύο φύλων σε επαγγελµατικούς κλάδους και στα ανώτατα κλιµάκια της ιεραρχίας. 7

8 Στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν το σκηνικό αυτό µία στις τρεις γυναίκες γίνονται οι ίδιες επιχειρηµατίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία (ΙΟΒΕ,2004) στην Ελλάδα εµφανίζεται µεγάλο ποσοστό εκδήλωσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω έλλειψης εναλλακτικών δυνατοτήτων απασχόλησης. Οι γυναίκες πάντως που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία επιχειρήσεων αποτελούν το 27% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ σε σχέση µε τους άνδρες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες οικονοµικής διαχείρισης και πρόσβασης στις πηγές χρηµατοδότησης. Τα αποτελέσµατα προηγούµενων κεντρικών ή τοπικών παρεµβάσεων υπέρ της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα δεν ήταν τα αναµενόµενα καθώς διαπιστώθηκε: Ελλιπής πληροφόρηση και αδυναµία πρόσβασης της οµάδας στόχου σε υφιστάµενες υπηρεσίες και προγράµµατα Ελλιπείς επαγγελµατικές, κοινωνικές και εργασιακές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες της οµάδας στόχου των γυναικών Αποσπασµατικότητα και κατακερµατισµός των προσφερόµενων υπηρεσιών Απουσία στρατηγικής αντιµετώπισης του προβλήµατος και έλλειψη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος καθοδήγησης µε άµεση εµπλοκή όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Η λειτουργία των «Θυρίδων» ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια των δοµών των Κέντρων Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών ήταν αποτέλεσµα της διαπίστωσης ότι οι φορείς που πληροφορούν για την δηµιουργία νέας επιχείρησης (ΟΑΕ, ΕΟΜΜΕΧ) δεν είχαν την απαραίτητη οικονοµική και υλικοτεχνική υποστήριξη για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της συνεχώς µεταβαλλόµενης ελληνικής κοινωνίας. Οι προσπάθειες που έγιναν τόσο µέσω του ΕΟΜΜΕΧ στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας», όσο και µέσω της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας NOW, µε σηµαντική συµµετοχή της οµάδας στόχου µόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής καταδεικνύουν την ανάγκη διασύνδεσης των υφιστάµενων τοπικών και περιφερειακών υπηρεσιών και δοµών σε όλη τη χώρα και την ανάγκη µετεξέλιξής τους σε µόνιµες υπηρεσίες στήριξης της οµάδας στόχου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε όλους στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης. Ο ρόλος των επιµελητηρίων ως θεσµικών φορέων αντιπροσώπευσης και υποστήριξης του επιχειρηµατικού κόσµου σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι η δηµιουργία νέων καινοτοµικών δοµών και υπηρεσιών για 8

9 την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας, αλλά και ο ουσιαστικός συντονισµός µεταξύ των υφιστάµενων δοµών για παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών πληροφόρησης, συµβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης, τόσο κατά την περίοδο ίδρυσης όσο και κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών λειτουργίας των επιχειρήσεων που δηµιουργούνται από γυναίκες. Επιχειρηµατικότητα και φύλο Σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη που διενέργησε ο ΙΟΒΕ 2 για λογαριασµό του Global Enterpreneurship Monitor, η χαµηλή γυναικεία επιχειρηµατικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την Ελλάδα συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων, το 2005 ένα 9,7% των ανδρών ηλικίας ετών (περίπου άτοµα) βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και αντίστοιχα ένα 3,4% των γυναικών (περίπου άτοµα). Και οι δύο δείκτες εµφανίζουν άνοδο σε σχέση µε το 2004, µε τη γυναικεία µάλιστα επιχειρηµατικότητα να εµφανίζει µεγαλύτερη αύξηση από τους άνδρες. Ωστόσο στις γυναίκες παρά την άνοδο, η Ελλάδα παραµένει σε απόσταση από τους αντίστοιχους µέσους όρους, καταλαµβάνοντας την 12η θέση στην Ευρώπη (14η το 2004). 2 Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα , Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Τσακανίκας, ΙΟΒΕ, GLOBAL ENTERPRENEURSHIP MONITOR, Αθήνα Νοέµβριος

10 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το τµήµα της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που αφορά γυναίκες. 10

11 Στα εξεταζόµενα έτη παρατηρεί κανείς ότι µόνο ένα στα τέσσερα άτοµα που είναι στη διαδικασία έναρξης καινούριας επιχείρησης είναι γυναίκα. Το ποσοστό ήταν λίγο πιο αυξηµένο µόνο το Όπως επισηµαίνουν οι συντάκτες της έκθεσης «Με δεδοµένο δε ότι η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί κεντρικό στοιχείο των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας στη χώρας µας όπως βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη - τα δεδοµένα αυτά υποδηλώνουν την αστοχία αυτών των πολιτικών και άρα αναδεικνύουν την ανάγκη βαθύτερης ανάλυσης της συµµετοχής των γυναικών στην επιχειρηµατική δραστηριότητα.» 3 Στα θετικά στοιχεία της έρευνας συµπεριλαµβάνεται η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που δηλώνουν ως κίνητρο έναρξης µίας επιχείρησης την προσπάθεια αξιοποίησης µιας ευκαιρίας. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι και σε αυτήν την κατηγορία το ποσοστό των γυναικών είναι σηµαντικά χαµηλότερο από αυτό των ανδρών. (88% των ανδρών έναντι 71% των γυναικών. Η Ελλάδα εµφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συµµετοχής γυναικών στην καθιερωµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ευρώπη, µετά το Βέλγιο. Μια πιθανή ερµηνεία είναι ότι ενώ ο άνδρας αναλαµβάνει βασικά την πρωτοβουλία για την εκκίνηση µίας επιχείρησης, ωστόσο η γυναίκα αναλαµβάνει τη διαχείριση, καθώς η επιχείρηση εδραιώνεται. Πιθανώς να πρόκειται για ενδοοικογενειακό καταµερισµό ρόλων, που να συνδέεται µε φορολογικούς περιορισµούς. Σε ό,τι αφορά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών/ διαδικασιών στην παραγωγή / παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών δεν εµφανίζεται σηµαντική διαφορά ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, σύµφωνα µε την απάντηση των ερωτώµενων. 3 βλ. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα , Σταύρος Ιωαννίδης, Άγγελος Τσακανίκας, σελ

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρατεθούν πληροφορίες για τα έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal, κατά τον 1 ο και 2 ο κύκλο και είχαν ως αντικείµενο, εντός των δράσεων που υλοποίησαν, την άρση των ανισοτήτων που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, είτε µέσω δράσεων που στόχευαν στην ένταξη των γυναικών στην αγορά είτε µέσω δράσεων συµφιλίωσης της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής των γυναικών. Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Η Πρωτοβουλία equal αποτελεί εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύει στην πειραµατική εφαρµογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέµησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τοµέα της απασχόλησης. Η equal ολοκληρώνει τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στα πλαίσια των προηγούµενων Πρωτοβουλιών EMPLOYMENT & ADAPT και συµπληρώνει τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Οι γενικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι : Η βελτίωση της απασχολησιµότητας µέσα από - τη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής στην αγορά εργασίας των οµάδων που υφίστανται διακρίσεις (Μέτρο 1.1) - την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας σε σχέση µε την αγορά της εργασίας (Μέτρο 1.2) Η ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος µέσα από - τη βελτίωση της πρόσβασης στη διαδικασία δηµιουργίας µιας επιχείρησης(μέτρο 2.1) - την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας (Μέτρο 2.2) Η ενθάρρυνση της προσαρµοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουµένων µέσα από την προώθηση της δια βίου µάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωµάτωσης (Μέτρο 3.1) - την υποστήριξη της προσαρµοστικότητας των εταιρειών και των εργαζοµένων (Μέτρο 3.2) 12

13 Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες µέσα από - τον συνδυασµό οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής (Μέτρο 4.1) - την ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελµατικού διαχωρισµού (Μέτρο 4.2) Η υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελµατικής ένταξης των αιτούντων άσυλο (Μέτρο 5.1). Οι άµεσα επωφελούµενοι από το πρόγραµµα είναι οι οµάδες που βιώνουν τη διάκριση, την ανισότητα ή / και τον αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Α Κύκλος Στα πλαίσια του Α κύκλου υλοποίησης της πρωτοβουλίας δηµιουργήθηκαν τέσσερις Αναπτυξιακές Συµπράξεις οι οποίες διαχειρίστηκαν και έφεραν εις πέρας ισάριθµα σχέδια στα πλαίσια του Μέτρου 4.2. Τα σχέδια αυτά είναι τα ακόλουθα: Α. ΊΣΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. Το έργο είχε ως οµάδα στόχο τις εργαζόµενες γυναίκες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουριστικό Τοµέα. Βασικοί στόχοι του σχεδίου: Το έργο στόχευε: στην µείωση του κάθετου επαγγελµατικού διαχωρισµού βάσει φύλου, µέσω της εφαρµογής ειδικών ενεργειών για την ενίσχυση της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο της εργασίας, καθώς και την προώθηση γυναικών σε υψηλές θέσεις της επαγγελµατικής ιεραρχίας σε επιχειρήσεις τουρισµού στην ενίσχυση των µηχανισµών ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στο χώρο εργασίας Β. ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-EQUAL ΑΝ ΡΟΜΕ Α 13

14 Ο κεντρικός στόχος του έργου ήταν να επηρεάσει τους φορείς χάραξης εφαρµογής και παρακολούθησης πολιτικών για την ένταξη της ισότητας στην αγορά εργασίας, να ενισχύσει επιχειρήσεις που επιθυµούν να εντάξουν στην οργάνωση και λειτουργία τους τις αρχές ισότητας ευκαιριών και τελικά να υποστηρίξει τις γυναίκες στη διαδικασία αντιµετώπισης του διαχωρισµού (κάθετου και οριζόντιου) στην αγορά εργασίας. Σύντοµη περιγραφή Το έργο Equal-Ανδροµέδα επιχείρησε να µελετήσει, αποτυπώσει και δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις καταπολέµησης των αιτιών που προκαλούν και αναπαράγουν το φαινόµενο του διαχωρισµού της αγοράς εργασίας τόσο οριζόντια (διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία) όσο και κάθετα (γυάλινη οροφή). Με τη δραστηριοποίηση µεγάλου αριθµού φορέων/ οργανισµών το έργο επιδίωξε να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους: Να επηρεάσει το σχεδιασµό και την εφαρµογή πολιτικών για την αντιµετώπιση του ζητήµατος και να ενισχύσει τις διαδικασίες λήψης των απαραίτητων εκείνων µέτρων (νοµοθετικών και άλλων) που απαιτούνται για την αντιµετώπιση του φαινοµένου του διαχωρισµού στο χώρο εργασίας Να υποστηρίξει συγκεκριµένες επιχειρήσεις ή και κλάδους στη διαδικασία ένταξης της ισότητας των δύο φύλων στη λειτουργία τους και ιδιαίτερα στον εντοπισµό και αντιµετώπιση πιθανών ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών Να αναδείξει και διαδώσει τις καλές πρακτικές σε ό,τι αφορά την κατάργηση του διαχωρισµού εντός συγκεκριµένων επιχειρήσεων ή/ και κλάδων Να συµβάλει στην ανατροπή στερεοτύπων, αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών στο χώρο εργασίας σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων Να προωθήσει την απασχόληση/ αυταπασχόληση των γυναικών σε τοµείς που υπο-εκπροσωπούνται καθώς και σε νέους τοµείς της οικονοµίας. Γ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Βασικοί στόχοι του σχεδίου Το προτεινόµενο έργο στόχευε: 14

15 στην προώθηση της ενσωµάτωσης της αρχής της ισότητας στον εργασιακό χώρο και στην ενθάρρυνση της γυναικείας απασχόλησης σε τοµείς της νέας οικονοµίας, όπως οι νέες µορφές τουρισµού και η νέα τεχνολογία, καθώς επίσης και στην ανάδειξηδιερεύνηση του ζητήµατος της αφανούς εργασίας των γυναικών Πρόσθετα έργα Equal που ασχολήθηκαν µε την υποστήριξη των γυναικών. Τα έργα που ασχολήθηκαν µε την ανάπτυξη της απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας, που ήταν ενταγµένα στα Μέτρα 1.1 και 2.1 εµπεριείχαν δράσεις υποστήριξης γυναικών. Έργα που επικεντρώθηκαν στην αύξηση της απασχολησιµότητας Συγκεκριµένα: Α. ΤΕΛΙΚΟ ΟΡΙΟ Ο κεντρικός στόχος του έργου ήταν η «δοκιµή» ενός νέου µοντέλου που θα διευκόλυνε γενικά την πρόσβαση και την επιστροφή στην εργασία µειονεκτουσών οµάδων και στα αστικά κέντρα και στις ορεινές περιοχές και παράλληλα θα ήταν ικανό να «κτίσει», να ορθώνει σε κάθε τοπική κοινωνία, ένα τείχος, ένα Τελικό Όριο - που είναι οι 12 µήνες - στη χρονική διάρκεια της ανεργίας. Η στρατηγική περιλάµβανε τις εξής δέσµες στόχων: Αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισµός και ενίσχυση των δοµών υποστήριξης της απασχόλησης και συναφών κοινωνικών υπηρεσιών, µε βασικό περιεχόµενο µια διπλή εξειδίκευσή τους, αφενός σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιµέρους οµάδων (µακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωµένοι άνεργοι, γυναίκες, κ.α.) και αφετέρου σύµφωνα µε το µοντέλο της στρατηγικής «Τελικό Όριο». Σύνθετες δικτυώσεις των δοµών µεταξύ τους και µε άλλες για την ταχεία µετάγγιση της νέας εξειδικευµένης διπλής τεχνογνωσίας και τη µετατροπή τους σε υπηρεσίες µιας στάσης. Πιστοποίηση της ικανότητας του νέου µοντέλου εξειδίκευσης και εξειδικευµένης δικτύωσης των δοµών, να παράγουν αποτελέσµατα, µε πολύµορφη ώθηση στην απασχόληση πολλών µελών των οµάδων στόχου στους τοµείς της κοινωνικής οικονοµίας. 15

16 Ευρεία διάδοση των επιλογών και αποτελεσµάτων του παρόντος σχεδίου στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στους φορείς διαµόρφωσης πολιτικών, προκειµένου να προκαλέσουν θετικές αλλαγές στην επίσηµη εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την υποστήριξη της απασχόλησης. Β. ΕΣΜΟΣ EQUALITY Κύριος σκοπός του έργου ΕΣΜΟΣ/e-QUALITY ήταν η αντιµετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχολησιµότητας. Ειδικότερα, προωθούσε νέες µεθόδους προσέγγισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε στόχο αφενός τη διευκόλυνση και ένταξή τους στην επαγγελµατική κατάρτιση και απασχόληση και αφετέρου την ενεργοποίηση και ενδυνάµωσή τους. Στο πρώτο σκέλος ( ΕΣΜΟΣ) κυρίαρχο στόχο αποτέλεσε η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός δοµών και συστηµάτων υποστήριξης της απασχόλησης οµάδων, µέσω της λειτουργίας Κέντρων Απασχόλησης, ενώ στο δεύτερο σκέλος (e-quality) προωθούνταν ενέργειες και µηχανισµοί υποστήριξης των νέων µε ανεπαρκή εκπαιδευτικά ή/και επαγγελµατικά προσόντα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Έργα που επικεντρώθηκαν στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας Συγκεκριµένα: Α. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - "DIONI II" Ο κεντρικός στόχος του έργου ήταν: 1. Η προώθηση/ υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στην Κοινωνική Οικονοµία µε υποστήριξης της σε 5 περιφέρειες. 2. Η καταπολέµηση του Αποκλεισµού, των Ανισοτήτων και της Ανεργίας Γυναικών ορεινών, νησιώτικων και αστικών περιοχών στις 5-περιοχές Ανάπτυξης του Προγράµµατος. Οι επιµέρους στόχοι του έργου ήταν οι εξής: Η διαµόρφωση πιλοτικού και καινοτόµου ιαπεριφερειακού Πλαισίου - Μοντέλου Υποστήριξης του 3 ου τοµέα Προώθησης, Πιστοποίησης, 16

17 Παρακολούθησης και Μικροχρηµατοδότησης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών Γυναικών. Η ανάπτυξη πολιτικών και Καινοτόµου Μοντέλου Μικροπίστωσης για Γυναίκες στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων. Η δηµιουργία, µετά την κατάρτιση, νέων γυναικείων επιχειρήσεων και η ενδυνάµωση υπαρχόντων στον τοµέα της Κοινωνικής Οικονοµίας. Η κατάρτιση Ανέργων γυναικών - µελλοντικών Επιχειρηµατιών και υφισταµένων Επιχειρηµατιών. Η προβολή, προώθηση, δικτύωση και παρακολούθηση υφισταµένων Γυναικείων Μικρο ΜΜΕ µέσω των Πολυδύναµων Κέντρων (Τrade Ηouses). Η κατάρτιση στελεχών ως Συµβούλων για στελέχωση 5 οµών επιχειρηµατικότητας, 3 TRADE HOUSES (Κέντρων Προώθησης και Προβολής και Πιστοποίησης Γυναικείων Επιχειρήσεων) και του Γραφείου Μικροπίστωσης Γυναικών στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων. Η αναγνώριση, πιστοποίηση µε ανάπτυξη µοντέλου πιστοποίησης υπηρεσιών και προϊόντων 3 ου τοµέα και αναβάθµιση γυναικείων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 3ου Τοµέα µέσα από τις υπηρεσίες των TRADE HOUSES. Η κινητοποίηση του Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου, η προώθηση του Εθελοντισµού από ΜΚΟ, Τ.Α. ηµόσιους Φορείς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η προώθηση της Τοπικής ανάπτυξης µε συµµετοχή Τ.Α., ΜΚΟ, ηµοσίων και Εθελοντών Φορέων. Η ανάπτυξη επιχειρήσεων εµπορίας οικολογικών προϊόντων. Η ευρεία δηµοσιότητα και ευαισθητοποίηση Γυναικών και τοπικών κοινωνιών για την γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Κοινωνική Οικονοµία. Η προώθηση των ίσων ευκαιριών. Η εξοικείωση των γυναικών µε νέες τεχνολογίες ICT. Η απόκτηση γνώσεων, ανταλλαγή Εµπειριών και Εµπειρογνωµοσύνης. Η ενεργός συµµετοχή των οµάδων στόχου στη διαµόρφωση και εξέλιξη του Έργου διασφαλίζεται τόσο µε την ατοµική όσο και µε την συλλογική ενδυνάµωση. Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 17

18 Κεντρικός στόχος του έργου ήταν η προώθηση της επιχειρηµατικότητας ειδικών κοινωνικών οµάδων της Περιφέρειας Ηπείρου. Υπό τον όρο «προώθηση της επιχειρηµατικότητας» νοούνταν το σύνολο των διαδικασιών εκείνων που θα επιτρέψουν στους πληθυσµούς που ανήκουν στις παρακάτω περιγραφόµενες οµάδες στόχους, να πραγµατοποιήσουν µία καλή επιχειρηµατική ιδέα. Η βασική του ιδέα είναι η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας σε επιλεγµένους τοµείς - κλάδους οικονοµικής δράσης της Ηπείρου οι οποίες προσιδιάζουν µε τα χαρακτηριστικά αυτής. Μετά από εκτενή διαβούλευση µεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης κατά τη διάρκεια της περιόδου σχεδιασµού του έργου, και αφού λήφθηκαν υπόψη στατιστικά στοιχεία, προηγούµενες έρευνες και µελέτες αλλά και η καλή γνώση του κοινωνικοοικονοµικού χώρου της Περιφέρειας, αποφασίστηκε τα θεµατικά πεδία παρέµβασης, να είναι τα ακόλουθα: Μικρές καινοτόµες µεταποιητικές επιχειρήσεις Εναλλακτικός τουρισµός Αγροτικός τοµέας Γ. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΩΗΣ Το έργο υποστηρίξε την πιλοτική εφαρµογή προγραµµάτων δηµιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων σε νέους τοµείς σε τοπικό επίπεδο µε τη συµµετοχή αποκλεισµένων ή ευάλωτων οµάδων και την παροχή καινοτόµων υπηρεσιών διαρκούς υποστήριξης των νέων επιχειρηµατιών. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι βασική αιτία που δηµιουργεί τους αποκλεισµούς, είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας που µε την σειρά τους οδηγούν σε υψηλό κόστος παραγωγής, κάνοντας τα προϊόντα των νησιωτικών επιχειρήσεων µη ανταγωνιστικά, από αυτή την άποψη, βασικός στόχος οποιασδήποτε παρέµβασης πρέπει να είναι η ανασύνταξη των µέσων και των παραγωγικών πόρων της περιοχής ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία µε τις συνθήκες της αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό του έργου, ήταν η κινητοποίηση και δικτύωση µιας σειράς δυνάµεων, δοµών, φορέων αλλά και ενεργών πολιτών οι οποίες αυτή την στιγµή δραστηριοποιούνται στην κατεύθυνση της υπόθεσης της τοπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας, ενώ ταυτόχρονα το έργο πρότασσε την 18

19 ανάπτυξη µιας νέας επιχειρηµατικής κουλτούρας στα νησιά του Β. Αιγαίου εισάγοντας την έννοια της «νέας επιχειρηµατικότητας», η οποία ανταποκρινόταν στις ιδιαιτερότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του νησιωτικού χώρου σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών. Β Κύκλος Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποπρογράµµατος 4: Ίσες Ευκαιρίες, υλοποιούνται τα παρακάτω προγράµµατα: Α. ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Βασικοί στόχοι του σχεδίου Το έργο στοχεύει στην προώθηση πολιτικών και στην ανάληψη µέτρων φιλικών προς την οικογένεια. Ειδικότερα επιδιώκει: Να προωθήσει σ ένα πλαίσιο υποστηρικτικών δράσεων, την ισόρροπη διαχείριση των οικογενειακών υποχρεώσεων µεταξύ ανδρών και γυναικών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον δυαδικό ρόλο της γυναίκας εργαζόµενης/ νοικοκυράς. Να ενισχύσει την απασχολησιµότητα των ατόµων (άνδρες γυναίκες) µε οικογενειακές φροντίδες εφαρµόζοντας πιλοτικά, µέτρα για την συµφιλίωση της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής (ενίσχυση ενεργού ελεύθερου χρόνου εργαζοµένων) µέσα από την οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και τη ζεύξη ιδιωτικού µε δηµόσιο τοµέα, εργοδοτών µε εργαζόµενους, ενδυναµώνοντας συγχρόνως τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες εισάγοντας την αρχή της αµφίδροµης κοινωνικής παροχής. Να εισαγάγει απλές και εφαρµόσιµες πρακτικές της κοινωνικής οικονοµίας µεταξύ των παραγωγικών τάξεων, των ευπαθών κοινωνικών οµάδων και της πολιτείας. Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 19

20 . Κεντρικό στόχο του προτεινόµενου Έργου αποτελεί η συµφιλίωση της οικογενειακής και ευρύτερης προσωπικής ζωής των ατόµων µε την επαγγελµατική τους ζωή. Η συµφιλίωση αναµένεται να επιτευχθεί µέσα από την υιοθέτηση πιο ευέλικτων µορφών οργάνωσης της εργασίας και µέσα από ενέργειες στήριξης των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, καθώς και µε την αναµόρφωση των παραδοσιακών προτύπων σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων. Για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, συµβάλουν επιµέρους στόχοι: Η προώθηση νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας, µέσα από τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη υποστηρικτικών µηχανισµών και φιλικών προς την οικογένεια µορφών οργάνωσης της εργασίας. Η συγκρότηση και πιλοτική λειτουργία "Γραφείων ιαχείρισης Χρόνου" τα οποία θα επιδιώξουν να προάγουν µια ριζικά νέα προσέγγιση γύρω από την πολιτική του χρόνου στις πόλεις, κατά τα πρότυπα αντίστοιχων ενεργειών στην Ιταλία (Tempi della citta), στη Γερµανία (ZEITen der Stadt), στη Γαλλία (Bureaux de Temps), την Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία (Time Offices). Γ. ΑΛΚΗΣΤΙΣ Το κεντρικό πρόβληµα που θα αντιµετωπίσει είναι η έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιών σε εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν τη φροντίδα εξαρτώµενων µελών, η ύπαρξη στερεοτύπων για το ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια, καθώς και η ανάγκη προώθησης νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας µε στόχο τη συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής ανδρών και γυναικών. Βασικός στόχος του έργου είναι η σύσταση και λειτουργία τεσσάρων (4) Κέντρων Στήριξης της Οικογένειας σε 4 Περιφέρειες της χώρας (Αττικής, Ηπείρου, υτικής Ελλάδος & Βορείου Αιγαίου), οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείµενο την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης (one stop shops) και εξυπηρέτησης (one stop solutions) για µια σειρά θεµάτων που απασχολούν τους εργαζόµενους σήµερα, µέσα σε ένα φιλικό και προσιτό περιβάλλον. Επιπλέον στοχεύει στην άρση των στερεότυπων αναφορικά µε τον κοινωνικό και επαγγελµατικό ρόλο των γυναικών, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα ισότητας µέσα στην οικογένεια, καθώς και στην ενίσχυση νέων ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 20

21 . ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ» µέσω του προτεινόµενου έργου στοχεύει : στην εφαρµογή Κοινωνικών Ωραρίων σε υφιστάµενες µονάδες Κοινωνικής Μέριµνας στη λειτουργία οµών Στήριξης Γυναικείας Απασχόλησης στην ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούµενων, εργαζοµένων και ανέργων γυναικών, για την εξάλειψη των στερεοτύπων για τους ρόλους των δύο φύλων Ε. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ. Σκοπός του Έργου είναι να συµβάλλει στη στήριξη των εργαζοµένων µε οικογενειακά προβλήµατα, µέσω της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες θα παρέχονται από µια οµή Παροχής Υπηρεσιών Φροντίδας που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του Έργου, αφορούν στη φύλαξη και φροντίδα παιδιών καθώς και στην παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών σε ηλικιωµένους (συνοδεία σε ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Νοσοκοµεία, ψώνια). Με αυτόν τον τρόπο, οι γυναίκες άµεσα θα αιτούνται των υπηρεσιών της οµής µέσω µιας τηλεφωνικής γραµµής και οι υπηρεσίες αυτές θα είναι εξατοµικευµένες ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Μετά τους πρώτους οκτώ (8) µήνες λειτουργίας, θα διερευνηθούν οι προϋποθέσεις µετάβασης της οµής σε Κοινωνική Επιχείρηση, σε µελετητικά πλαίσια. Άλλη µία υπηρεσία του Έργου είναι η διασύνδεση των ατόµων της οµάδας στόχου µε άλλες δοµές φορείς πληροφόρησης και καθοδήγησης για εύρεση εργασίας, για ανάγκες ιατρικής ή προνοιακής φροντίδας κλπ. µέσω των οµών Πληροφόρησης, Συµβουλευτικής και Υποστήριξης. ΣΤ. ΊΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 21

22 Σκοπός του Έργου είναι να ενισχύσει την ενσωµάτωση της αρχής των ίσων ευκαιριών στο περιβάλλον απασχόλησης και, µέσω αυτής, να συνεισφέρει στην καταπολέµηση φαινοµένων επαγγελµατικού διαχωρισµού µε βάση το φύλο, που συντηρούνται και αναπαράγονται ακόµη στην αγορά εργασίας στη χώρα µας. Ως πεδίο άσκησης της εστιασµένης του παρέµβασης, το Έργο επιλέγει το χώρο των επιχειρήσεων, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αποτελεσµατική προσπάθεια για προώθηση της «ισότητας» στην εργασία θα πρέπει να στηριχθεί και στη συνεργασία των ίδιων των επιχειρήσεων. Πρωταρχικοί, λοιπόν, στόχοι του Έργου είναι: Να συµβάλλει στη δηµιουργία όρων και προϋποθέσεων που θα βοηθούν την ενεργοποίηση ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων σε ζητήµατα «ισότητας» στην απασχόληση. Να υποστηρίξει, µέσω υποδειγµατικών παρεµβάσεων, τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού περιβάλλοντος εφαρµογής για ουσιαστικές δράσεις για την «ισότητα» στις επιχειρήσει Πρόσθετα έργα Equal που ασχολήθηκαν µε την υποστήριξη των γυναικών. Έργα που επικεντρώθηκαν στην αύξηση της απασχολησιµότητας Στο πλαίσιο του Υποπρογράµµατος 1- Απασχολησιµότητα ακόλουθα έργα. χρηµατοδοτούνται τα Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο εστιάζει στη διεξαγωγή: αφ ενός µελετητικού έργου µε σκοπό τη συστηµατοποίηση, επικαιροποίηση συµπλήρωση και προσαρµογή στα σηµερινά δεδοµένα της ελληνικής αγοράς εργασίας των ήδη υπαρχόντων ερευνητικών στοιχείων όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της απασχόλησης των γυναικών και αφ ετέρου της επεξεργασίας καινοτόµων πολιτικών αλλά και συγκεκριµένων, άµεσα εφαρµόσιµων πρακτικών µέτρων για την άµβλυνση των ανισοτήτων, τα οποία και θα δοκιµαστούν σε µια πιλοτική εφαρµογή. 22

23 Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ (ΕΠΑΝ)ΕΝΤΑΞΗ Επιδιωκόµενοι στόχοι Καταπολέµηση διακρίσεων, υποστήριξη δικαιωµάτων, επιµόρφωση & απασχολησιµότητα Οµάδας στόχου. Υποστήριξη (ψυχολογική, νοµική, εκπαιδευτική, συµβουλευτική) θυµάτων ως βάση για βελτίωση συνθηκών ζωής Επαγγελµατική αποκατάσταση & προώθηση στην απασχόληση - Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης για περιστατικά, προφίλ, πορεία γυναικών στην αγορά εργασίας, αξιολόγηση αποτελεσµάτων Σύµβουλοι Απασχόλησης ειδικευµένοι στην οµάδα στόχο. Πιλοτικό ίκτυο Μεντόρων Εργοδοτών για ενθάρρυνση θέσεων εργασίας για την οµάδα στόχο. Αναθεώρηση στερεοτύπων που καθιστούν τους άνδρες επιρρεπείς στην βίαπρογράµµατα επιµόρφωσης νέων / ανδρών σε διαχείριση θυµού, διαφυλικές σχέσεις, διαχείριση συγκρούσεων. ηµοσιότητα και ιάχυση της πληροφορίας, για αρωγή θυµάτων βίας / εκµετάλλευσης, γνωστοποίηση φαινοµένου & αποτελεσµατική αντιµετώπιση. Αναµενόµενα αποτελέσµατα / ωφέλειες για οµάδες στόχου Προσέγγιση κακοποιηµένων γυναικών, οι οποίες δεν στρέφονται προς τα αντίστοιχα κέντρα ή την αστυνοµία για βοήθεια Υποστήριξη προς κακοποιηµένες Αναβάθµιση δοµών, συστηµάτων & υπηρεσιών υποστήριξης απασχόλησης Επιµόρφωση µικτών οµάδων νέων & µεγαλύτερων ανδρών µε προγράµµατα διαχείρισης θυµού και ανατροπή στερεοτύπων που τους καθιστούν επιρρεπείς στην βία Βελτίωση ποιότητας απασχόλησης και ενίσχυση τοποθετήσεων Καθοδήγηση - ενδυνάµωση µε απασχόληση στις δοµές της Σύµπραξης Ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων ατόµων οµάδας στόχου Επαγγελµατική ένταξη (ή επανένταξη) Νέες τεχνολογίες για πρόσβαση σε πληροφόρηση για αγορά εργασίας, σε διαδικασίες και περιεχόµενα κατάρτισης, στην απασχόληση ηµιουργία σταθερού δικτύου υποστήριξης οµάδας στόχου 23

24 Ευαισθητοποίηση - ενηµέρωση εργοδοτών για ανάγκες & δυνατότητες οµάδας στόχου Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Βασικοί Στόχοι του σχεδίου Το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΨΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ» αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στην πιλοτική εφαρµογή και στην προώθηση µέτρων αντιµετώπισης της ανεργίας µέσα από αποτελεσµατικές υποστηρικτικές δοµές εκπαίδευσης και δικτύωσης επιχειρηµατικών φορέων.. Η δοµή του έργου ακολουθεί την εφαρµογή των βέλτιστων δυνατόν µοντέλων δικτύωσης σε συνδυασµό µε την κατάρτιση των ευπαθών οµάδων όσο και την υποστήριξη αυτών µέσα από συµβουλευτικές δράσεις και πιλοτικές εφαρµογές. Εξαιρετικά σηµαντική κρίνεται η δηµιουργία γόνιµων και βιώσιµων µηχανισµών και ευρύτερων συνεργασιών υλοποίησης των νέων εργασιακών µοντέλων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, αλλά και µέσω παρατηρητηρίου επιπτώσεων και προτάσεων νοµοθετικών ρυθµίσεων Τα βασικά προβλήµατα τα οποία δύνανται να εξοµαλυνθούν από την εφαρµογή των δράσεων του προγράµµατος, αναφέρονται στην υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, στην αντιµετώπιση της ανεργίας, καθώς επίσης στη διευρυµένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικότερα, η εφαρµογή νέων µορφών απασχόλησης στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου, θα συµβάλει θετικά στην αντιµετώπιση των προβληµάτων εργασίας (ευκαιριακός χαρακτήρας της απασχόλησης, συρρικνούµενος αριθµός εργαζοµένων στη ΝΕΖ Περάµατος, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της υτικής Αττικής), αλλά και γενικότερα στην αντιµετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών ανισοτήτων ιδιαίτερα για τις µεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες είναι και οι περισσότερο ευπαθείς οµάδες. Έργα που επικεντρώθηκαν στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας 24

25 Στο πλαίσιο του υποπρογράµµατος 2 Επιχειρηµατικότητα υλοποιούνται σχέδια για την ανάπτυξη µεταξύ άλλων και της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Συγκεκριµένα: Α. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Βασικοί Στόχοι του σχεδίου Το κεντρικό πρόβληµα που θα αντιµετωπιστεί µε το προτεινόµενο έργο είναι η διαρθρωτική ανεργία που προκαλείται από την απαξίωση επαγγελµάτων που οφείλεται στο κλείσιµο σηµαντικών µονάδων και σε µεταβολές της αγοράς εργασίας Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι να εντοπισθούν τα άτοµα της οµάδας στόχου, να ενθαρρυνθούν, να καταρτιστούν και να στραφούν στην επιχειρηµατική σταδιοδροµία µε την ίδρυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα καλύπτουν ανάγκες καταναλωτικές που υπάρχουν σε συγκεκριµένες περιοχές και µπορεί να λάβουν και την µορφή της παροχής δικαιόχρησης (franchising) που θα αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. Η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας στα άνεργα άτοµα των οποίων έχει απαξιωθεί η εργατική τους προσφορά, είναι ένας σηµαντικός τρόπος αύξησης της απασχόλησης σε όλες της χώρες της Ε.Ε. στις οποίες έχει παρατηρηθεί «έλλειµµα» επιχειρηµατικότητας σε σύγκριση προς άλλους άνεργους, όπως π.χ. της Αµερικής. Β. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ Βασικοί στόχοι του σχεδίου 25

26 Το έργο «ηµιουργία νέων καινοτόµων τουριστικών επιχειρήσεων από πτυχιούχους ανέργους για προσέλκυση ηλικιακά νέων Ευρωπαίων τουριστών» στοχεύει: Στην ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος σε νέους και νέες για την δηµιουργία µικρών ευέλικτων επιχειρήσεων παροχής ποιοτικών, καινοτόµων υπηρεσιών στήριξης Μικρών Τουριστικών Μονάδων σε αποµακρυσµένα σηµεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος. Στην εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας σε νέους της περιοχής. Στη δηµιουργία δικτύου συνεργασίας επιχειρήσεων καινοτόµων και ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών attractive» σε νέους της Ευρώπης µέσα από υψηλά ποιοτικά standards. Στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των νέων ότι θα έχουν την στήριξη από υπηρεσίες και συστήµατα πληροφόρησης όπως και συµβουλευτικής παρακολούθησης για την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων µε υπηρεσίες καινοτόµες και ποιοτικές που είναι σχεδιασµένες από νέους για νέους Γ. «45-64: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» Βασικοί στόχοι του σχεδίου Στόχος του προτεινόµενου έργου µε τίτλο: «45-64: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» είναι η υποστήριξη ενηλίκων ατόµων - άνω των 45 ετών - που αντιµετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισµό ή αποκλεισµό από την αγορά εργασίας. Η υποστήριξη εστιάζεται στην επανένταξη στην αγορά εργασίας µέσω της ανάπτυξης µορφών Προσέγγισης, Συµβουλευτικής, Κατάρτισης και ανάπτυξης της Κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.. Προβλέπεται η δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων σε προνοµιακά πεδία ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, όπως πχ.catering, ιανοµή φαγητού Παραδοσιακή και Οικολογική Κουζίνα ιαχείριση, επιδιόρθωση και ανακύκλωση βαρέων αντικειµένων (Ηλεκτρικά- Η/Υ- Έπιπλα κ.λπ) Υπηρεσίες κατ οίκον, παροχή φροντίδας, επισκευές (το ακριβές αντικείµενο των νέων κοινωνικών επιχειρήσεων θα προκύψει από τα αποτελέσµατα των µελετών, από τα ενδιαφέροντα και τις κλήσεις των ωφελούµενων του προγράµµατος 26

27 . ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟ «Οι γυναίκες και οι ειδικές οµάδες πληθυσµού στις παραµεθόριες περιοχές βιώνουν εντονότερα από οπουδήποτε αλλού τον επαγγελµατικό αποκλεισµό». Το προτεινόµενο έργο αποτελεί µια πιλοτική εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου πακέτου ενεργειών, στον Νοµό Έβρου, ως περιοχή πιλότο, για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας των γυναικών και άλλων ειδικών οµάδων πληθυσµού στις παραµεθόριες περιοχές µε παράλληλη αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερα του, υπό την ευρεία έννοια, τουριστικού προϊόντος. Οι ιδιοµορφίες του Νοµού σε συνδυασµό µε το γενικότερο πρόβληµα της (γεωγραφικής) αποµόνωσης του τον καθιστούν µια ιδανική περιοχή για υλοποίηση ενός πιλοτικού προγράµµατος για την Απασχόληση γυναικών και άλλων ειδικών οµάδων πληθυσµού. Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα του έργου όσο και εργαλεία διαµόρφωσης πολιτικής που θα αναπτυχθούν από αυτό θα είναι εύκολα εφαρµόσιµα και σε ένα µεγάλο σύνολο από διαφορετικές περιοχές της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βασική οµάδα στόχος του έργου είναι όλες οι γυναίκες του τις γυναίκες των ήµων του Βόρειου Έβρου, των ορεινών νοµού µε προτεραιότητα: τις γυναίκες της Μουσουλµανικής µειονότητας (Ποµάκοι, ήµων και της Σαµοθράκης τις γυναίκες παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική ένωση Αθίγγανοι κλπ) Ε. ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ Βασικοί στόχοι του σχεδίου Το κεντρικό πρόβληµα στην αντιµετώπιση του οποίου στοχεύει η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΥΕΚΟ», εστιάζεται στην αδυναµία της κοινωνικής οµάδας των γυναικών να προχωρήσει στην ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων, αλλά και να εξασφαλίσει την εύρυθµη και βιώσιµη λειτουργία τους. H ιδέα υλοποίησης του έργου στηρίζεται στον καινοτόµο µηχανισµό της εικονικής νέων επιχειρήσεων κοινωνικής οικονοµίας ο οποίος θα παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες για την ενηµέρωση, κατάρτιση και συµβουλευτική υποστήριξη των νέων γυναικών - 27

28 υποψήφιων επιχειρηµατιών, την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και την υποστήριξη της λειτουργίας τους. ΣΤ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Οι Θεσµικές παρεµβάσεις επιµέρους στόχοι του Έργου συνοψίζονται ως εξής: διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα. Κατανόηση της διεθνούς καλής πρακτικής και ανάλυση του τρόπου ένταξης εταιριών κοινωνικής οικονοµίας και αλληλεπίδρασής τους µε ήδη υπάρχουσες δοµές στήριξης απασχόλησης (παρατηρητήρια, θερµοκοιτίδες, κτλ.). Ανάδειξη και βιώσιµων νέων επιχειρήσεων, στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας. και διάδοση µεθόδων που θα επιτρέπουν τη διευκόλυνση της µετεξέλιξης των δοµών κοινωνικής στήριξης που λειτουργούν στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων σε κοινωνικές επιχειρήσεις Ζ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Στόχος του έργου είναι η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες, µετανάστες και παλιννοστούντες. Μία καινοτόµος προσέγγιση ενθάρρυνσης των ανέργων να αναλάβουν επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. Ο στόχος είναι να συσταθούν στο βόρειο µέρος της Ελλάδας (σύνορα µε Αλβανία και π.γ..μ.) και ειδικότερα στους Νοµούς Κοζάνης και Φλώρινας οµές Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας τα οποία θα στηρίξουν τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Σηµαντικότατο στοιχείο του έργου είναι να αναδείξει την τοπική εταιρική κοινωνική ευθύνη των µεγάλων τοπικών επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας υπεργολαβίες για τις νέες επιχειρήσεις. Στην περιοχή των δύο Νοµαρχιών είναι εγκατεστηµένα τα εργοστάσια παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (παραγωγή του 85% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα). Επίσης είναι εγκατεστηµένα το Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας. Οι γυναίκες και οι νέοι παλιννοστούντες θα ξεκινήσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριοποίηση στον τοµέα της εργασίας 28

29 εξ αποστάσεως µε την χρήση Πληροφορικής και στον τοµέα των υπηρεσιών (καθαρισµοί και συντήρηση κτιρίων) διασφαλίζοντας ισορροπία µεταξύ οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Η. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ Το κύριο πρόβληµα που επιχειρείται να αντιµετωπιστεί από την Α.Σ Κοινωνική Αµφικτιονία είναι η ανισότητα πρόσβασης στην απασχόληση που αντιµετωπίζουν τα άτοµα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες Ε. Κ. Ο. και κυρίως Α. οι νέοι άνεργοι, είτε µε χαµηλά επαγγελµατικά προσόντα είτε µε λοιπά προβλήµατα, που αποτελούν εµπόδιο ένταξης στην αγορά εργασίας Β. οι γυναίκες, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα πρόσβασης στην απασχόληση λόγω ανεπίκαιρων / χαµηλών επαγγελµατικών προσόντων Γ. άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες (και κυρίως οι ΡΟΜ) Το έργο Κοινωνική Αµφικτιονία έχει ως κύρια φιλοσοφία την προώθηση της εταιρικότητας µέσω ενός τριµερούς εταιρικού σχήµατος, µέτοχοι του οποίου είναι ο ιδιωτικός τοµέας, ο δηµόσιος τοµέας και ο κοινωνικός τοµέας, που διαµορφώνουν έτσι µια Public Private Social Partnership PPSP. Έτσι ο σκοπός της Α.Σ. Κοινωνική Αµφικτιονία είναι να σχεδιάσει, να εφαρµόσει και να αξιολογήσει µια στρατηγική για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας µέσω της διαµόρφωσης εταιρικών σχέσεων ηµόσιου, Ιδιωτικού και Κοινωνικού τοµέα Θ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι στόχοι του έργου, είναι: Η διαµόρφωση πιλοτικού και καινοτόµου πλαισίου υποστήριξης και προώθησης της κοινωνικής οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας. Η προώθηση του εθελοντισµού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής προς όφελος των µειονεκτουσών οµάδων πληθυσµού των νησιωτικών περιοχών. Η καταγραφή της δραστηριότητας της κοινωνικής οικονοµίας & της επιχειρηµατικότητας σε νησιωτικές περιοχές. 29

30 Η αναβάθµιση των δεξιοτήτων των τοπικών εµψυχωτών και των εν δυνάµει και υφιστάµενων επιχειρηµατιών µέσα από καταρτίσεις και συναντήσεις εργασίας (workshops). Η διαµόρφωση χρηµατοδοτικών εργαλείων για κοινωνικές επιχειρήσεις, η ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και η προώθηση του διαλόγου για τη δηµιουργία του κατάλληλου πλαισίου εναλλακτικής πίστωσης για την Κοινωνική Οικονοµία Η διάχυση της γνώσης, η ανταλλαγή εµπειριών και εµπειρογνωµοσύνης τόσο σε εθνικό επίπεδο, µέσα από την συνεργασία των εθνικών εταίρων της Α.Σ., όσο και σε διακρατικό, µέσω των διακρατικών δράσεων που προβλέπονται στο έργο. Ι. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο Επιδιωκόµενος στόχος του Έργου είναι η ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας στον πρωτογενή τοµέα στις ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές της Πίνδου. Ειδικότεροι στόχοι του Έργου είναι: Η ευαισθητοποίηση και ενεργός συµµετοχή του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου αφενός στην ενηµέρωση και κινητοποίηση της οµάδας στόχου και αφετέρου στην ολιστική προσέγγιση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, της υγιεινής διατροφής και της προστασίας του περιβάλλοντος Η ενίσχυση των τοπικών δοµών και υπηρεσιών για την παροχή ολοκληρωµένης υποστήριξης στην ίδρυση και λειτουργία αγροτικών επιχειρηµατικών µονάδων. Η υποστήριξη κατοίκων των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών για την ίδρυση και λειτουργία τριών ολοκληρωµένων πρότυπων κτηµάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Άλλα καινοτόµα έργα την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης. Το έργο IMPLEMENT Το έργο IMPLEMENT συγχρηµατοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε στην Αττική στο πλαίσιο του Άρθρου 6 του ΕΚΤ Καινοτόµες προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής, την περίοδο: Οκτώβριος 2004 έως Οκτώβριος Στόχος του έργου ήταν η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης στην οµάδα στόχο, µέσα από την προσαρµογή στις ειδικότητες και το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας και ειδικότερα στους κλάδους ΤΠΕ και Τουρισµού που παρουσιάζουν θετική αντίδραση στην αναδιάρθρωση και ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης και απασχόλησης Η βασική ιδέα του έργου IMPLEMENT ήταν να σχεδιασθεί ένα σύστηµα που θα διευκολύνει τη µετάβαση µιας ορισµένης οµάδας στόχου που η θέση της επιδεινώνεται από την διαρθρωτική αλλαγή, σε µια θέση που ευνοείται από την διαρθρωτική αλλαγή. Στο συγκεκριµένο έργο, η οµάδα στόχου ήταν οι εργαζόµενες γυναίκες σε ανειδίκευτες ή χαµηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας των δύο προαναφερθέντων κλάδων δραστηριότητας. Επίκεντρο του έργου αποτέλεσαν συστήµατα, µέθοδοι και τεχνικές Mentoring όπου µέσω αυτών, δόθηκαν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε εργαζόµενες γυναίκες επιχειρήσεων Τ.Π.Ε και Τουρισµού. Ενεργό ρόλο στη διαµόρφωση και στην εφαρµογή συστηµάτων Μentoring είχαν κοινωνικοί εταίροι, εκπαιδευτικοί οργανισµοί, φορείς εκπροσώπησης της οµάδας στόχου, επιχειρήσεις, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού µε σχετική εµπειρία και τεχνογνωσία. Με την ολοκλήρωση του έργου, ειδικότερα οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν σε αυτό, µετατράπηκαν σε οργανισµούς µάθησης, ενδυνάµωσης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, και κυρίως των γυναικών εργαζοµένων τους. 31

32 Συνολικά µπορεί να αναφερθεί ότι το έργο πέτυχε το στόχο της συγκρότησης και εφαρµογής µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας καθοδηγούµενης µάθησης, που ονοµάζεται mentoring, µέσω της οποίας διευκολύνθηκε η µετάβαση µίας ορισµένης οµάδας πληθυσµού, που η εργασιακή της θέση επιδεινώνεται από τη διαρθρωτική αλλαγή, σε µία θέση που ευνοείται από τη διαρθρωτική αλλαγή. Το σύστηµα Mentoring που εφαρµόστηκε στο πλαίσιο του έργου Implement, µπορεί να αποτελέσει εναλλακτική µορφή διαχείρισης και υποστήριξης του ανθρώπινου δυναµικού και να έχει θετικά οφέλη για εργαζόµενους και επιχειρήσεις, αν εφαρµοστεί µε τρόπο συστηµατικό. Το Μentoring αφορά τη διαχείριση της σταδιοδροµίας και την προσωπική ανάπτυξη του ατόµου και είναι στο νέο πλαίσιο, όπου ο ίδιος ο εργαζόµενος πρέπει να µπορεί να διαχειριστεί τη σταδιοδροµία του, πρέπει να µπορέσει να πάρει αποφάσεις για την προσωπική του εξέλιξη, την εκπαίδευση, τον τρόπο που θα παραµείνει και θα ανελιχθεί στην αγορά εργασίας. Γενικά αξίζει να αναφερθεί πως ωφέλεια υπήρξε για το µεγαλύτερο µέρος των γυναικών και ανέργων και εργαζοµένων, που συµµετείχαν σε µια σχέση Mentoring (225 από τις 300 γυναίκες φαίνεται να πέτυχαν ή να µπορούν να πετύχουν σε λίγο καιρό τους ατοµικούς στόχους τους). Ωφέλεια υπήρξε επίσης και για τους µέντορες που συµµετείχαν στο έργο καθώς στις συναντήσεις αποτίµησης αποτελεσµάτων συχνά αναδείχθηκε το γεγονός ότι το Mentoring αποτέλεσε πηγή ικανοποίησης και χαράς για τους ίδιους. 32

33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας µε την επιστηµονική συµβολή του ΚΕΘΙ ως Τελικός ικαιούχος υλοποιεί το έργο «Επιχορήγηση για την παροχή Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 του Ε. Π. «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στόχος του προγράµµατος είναι η ενδυνάµωση των γυναικών, η προετοιµασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, η υποστήριξή τους για την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και η προώθησή τους σε θέσεις απασχόλησης. Ωφελούµενες Με τις ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών που για την χρονική περίοδο , θα ωφεληθούν τελικά γυναίκες σε όλη την χώρα. Οι παρεµβάσεις αποτελούν αλληλοσυµπληρούµενες υπηρεσίες: εξειδικευµένης πληροφόρησης κοινωνικής υποστήριξης συµβουλευτικής υποστήριξης δράσεων προκατάρτισης κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση µέσω των Προγραµµάτων του ΟΑΕ - ή άλλων φορέων (ΕΟΜΜΕΧ). Το πρόγραµµα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες έως 64 ετών, σε όλη την Ελλάδα. Σχέδια ράσης Για την υλοποίηση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων υπέρ των γυναικών έχουν εγκριθεί 17 Περιφερειακά ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ 33

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Νεανική γυναικεία επιχειρηματικότητα Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος Εντεταλμένη Σύμβουλος σε Θέματα Νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος ΜΚΟ ΝΕΟΙ Ορισμός επιχειρηματικότητας κάθε προσπάθεια για δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ( ) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Ελένη Κρικέλα Προϊσταμένη Μονάδας Α Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η δράση χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Μακεδονίας. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

Προώθηση στην απασχόληση στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Προγράμματα για μείωση της ανεργίας Τουλάχιστον 368.540 άνεργοι καλύπτονται ή θα καλυφθούν από τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε θα υλοποιηθούν έως το τέλος του 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 3.1.1 Ανταλλαγές νέων µε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή

Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Παρουσίαση της εµπειρίας της Κοινότητας του Αγκιστρίου Επιχειρηµατική Ανταλλαγή Το έργο Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη "Κοινωνικός Στρυµώνας"

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος)

Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Εθνικό ίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια Κύπρου (Ε ΕΦ-Κύπρος) Χαιρετισµός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιµιλιανίδου στο 2 ο Ετήσιο Συνέδριο ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια του ανωτέρω β)σχετικού, παρακαλούμε για την κατανομή χρηματοδότησης σε έργα της ΣΑΕ 034/3, ως εξής: ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 75.000,00 13.

Σε συνέχεια του ανωτέρω β)σχετικού, παρακαλούμε για την κατανομή χρηματοδότησης σε έργα της ΣΑΕ 034/3, ως εξής: ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 75.000,00 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ.Δ/νση : Αγησιλάου 16 Ταχ.Κώδικας : 101 82 Αθήνα TELEFAX : 210 5223630

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη

Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Κοινωνική Ενταξη 2003-2005 Ο κοινωνικός αποκλεισµός αποτελεί πολυσύνθετο φαινόµενο που δε χαρακτηρίζεται µόνο από χαµηλά

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα

Δεκέμβριος ο Ενημερωτικό Σημείωμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Δεκέμβριος 2017 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα Το 13 ο Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.)

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών»

«Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Αναπτύσσοντας Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗ 1 Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΜΑΝΗΣ- ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΖΩΗΣ «ΚΙΝΗΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 4: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα