Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συνοπτικά. Οικονομικά ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA. Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015"

Transcript

1

2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2015 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοπιστωτικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής Viohalco, η Εταιρία, ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου Συνοπτικά Οικονομικά Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 18% και διαμορφώθηκε σε εκ. ευρώ έναντι εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο Το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του Σημαντική αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 142% που ανήλθαν σε 121 εκ. ευρώ έναντι 50 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 60,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 5,7 εκ. ευρώ το εξάμηνο Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 10 εκ. ευρώ έναντι ζημιάς 50 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο Δανειακές υποχρεώσεις: εκ. ευρώ από εκ. ευρώ την 30 η Ιουνίου Eπιχειρησιακά Η Viohalco είναι οργανωμένη σε τέσσερις επιχειρησιακούς κλάδους: Αλουμίνιο, Χαλκό και Καλώδια, Χάλυβα και Σωλήνες Χάλυβα και Ανάπτυξη Ακινήτων και Άλλες Υπηρεσίες. Στον κλάδο Αλουμινίου, υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Ελβάλ και της UACJ Corporation για την ίδρυση κοινής εταιρίας στη Γερμανία, η οποία θα δραστηριοποιείται στην αγορά, παραγωγή και εμπορία υλικών εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Σημειώθηκε ισχυρότερη παρουσία για τον κλάδο Χαλκού στην Γαλλική αγορά, μετά την ενσωμάτωση στις δραστηριότητές του, του τομέα χαλκού της Reynolds European SAs. Ανατέθηκε στην Fulgor, την εταιρία του κλάδου Καλωδίων, η εκτέλεση συμβολαίου ύψους 36,4 εκ. ευρώ που αφορά την καλωδιακή διασύνδεση αιολικού πάρκου δυναμικότητας 73,2 MW στη νησίδα Αγίου Γεωργίου, νότια του ακρωτηρίου Σουνίου. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την προμήθεια, την τοποθέτηση του καλωδίου σε βάθος μέχρι 230 μέτρα, την προστασία του καλωδίου στον πυθμένα της θάλασσας καθ όλη τη διαδρομή καθώς και την εφαρμογή των αναγκαίων τερματισμών και συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο υψηλής τάσης στο Λαύριο. Την 29 η Απριλίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των Viohalco και Σιδενόρ Συμμετοχών αποφάσισαν την συγχώνευση των δύο εταιριών, ως την πλέον κατάλληλη τεχνική λύση για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης των εταιριών παραγωγής Χάλυβα και των εργοστασίων της Σιδενόρ Συμμετοχών που βρίσκονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεχής υποστήριξη μέσω καλύτερης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου. 2

3 Οικονομική ανασκόπηση Τα οικονομικά αποτελέσματα της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 επηρεάστηκαν από τα οικονομικά αποτελέσματα των βασικών της θυγατρικών. Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές προκλήσεις, η Viohalco επέδειξε σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε σύγκριση με το εξάμηνο Οι τρεις μεγαλύτεροι επιχειρησιακοί κλάδοι της Viohalco, Αλουμίνιο, Χαλκός και Καλώδια και Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα, παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2015 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Οι επιδόσεις βοηθηθήκαν επίσης εν μέρει από την πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και της στερλίνας Μεγάλης Βρετανίας, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη διεθνή ζήτηση, και από τα υψηλότερα περιθώρια λόγω του βελτιωμένου προϊοντικού μείγματος, τις υψηλότερες τιμές κατεργασίας και τις χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Μικτό Κέρδος Μικτό περιθώριο (%) 11% 7% Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) (1) EBITDA περιθώριο (%) 7% 3% Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) (2) ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 4% -0,4% Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 0,4% -3% Κέρδη / Ζημιές (-) μετά από φόρους (1) EBIT πλέον αποσβέσεων (2) Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 18%, έναντι εκ. ευρώ, που καταγράφηκε κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης Η αύξηση στον κύκλο εργασιών οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων σε όλους του κλάδους, και κυρίως στους κλάδους Χαλκού και Καλωδίων (αύξηση 9% σε σχέση με το εξάμηνο 2014) και Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα (αύξηση 13% σε σχέση με το εξάμηνο 2014). Η ισχυρή ζήτηση από τις Ευρωπαϊκές αγορές, το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα, οι υψηλότερες τιμές πώλησης και κατεργασίας και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στις τιμές των μετάλλων, επηρέασαν επίσης θετικά τα έσοδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη των μέσων τιμών των μετάλλων: Ποσά σε ευρώ ανά τόνο (%) Μεταβολή Πρωτογενές αλουμίνιο % Χαλκός % Ψευδάργυρος % 3

4 Το μικτό κέρδος αυξήθηκε σημαντικά κατά 85% και διαμορφώθηκε σε 183 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2015 από 99 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 10 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 50 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗΣ Την Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 30η Ιουνίου η Δεκεμβρίου 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέματα Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Κυκλοφορούν ενεργητικό ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Αναβαλλόμενη φορολογία Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 952, Το ενεργητικό της Viohalco την 30 η Ιουνίου 2015 αυξήθηκε κατά 8% και ανήλθε σε εκ. ευρώ έναντι εκ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου Αυτό οφείλεται στην αύξηση των αποθεμάτων κατά 136 εκ. ευρώ, στην αύξηση των απαιτήσεων από πελάτες και των λοιπών απαιτήσεων κατά 126 εκ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων κατά 28 εκ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 274 εκ. ευρώ, από εκ. ευρώ την 31 η Δεκεμβρίου 2014 σε εκ. ευρώ την 30 η Ιουνίου Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται κυρίως σε νέο τραπεζικό δανεισμό που εκδόθηκε εντός της περιόδου, ποσού ύψους 322 εκ. ευρώ, το οποίο μερικώς αντισταθμίστηκε από αποπληρωμές ύψους 169 εκ. ευρώ, καθώς και στην αύξηση των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων κατά 114 εκ. ευρώ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή αύξηση / μείωση στα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, έναρξη περιόδου Επιπτώσεις διακυμάνσεων συναλλαγματικών ισοτιμιών στα διαθέσιμα Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, λήξη περιόδου

5 Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν σε 69 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2015 από 18 εκ. ευρώ το εξάμηνο Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου ανήλθαν σε 68 εκ. ευρώ από 70 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο Οι ενοποιημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2015 διαμορφώθηκαν σε 95 εκ. ευρώ (από 87 εκ. ευρώ στο εξάμηνο 2014), κυρίως λόγω της εκτέλεσης των επενδύσεων που σχετίζονται με την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και της επέκταση σε νέες αγορές, ειδικά στον κλάδο Αλουμινίου. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες εκροές ανήλθαν σε 20,9 εκ. ευρώ και σχετίζονται με το εργοστάσιο στο Bridgnorth στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου για διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ στο εργοστάσιο Οινοφύτων οι επενδυτικές εκροές ανήλθαν σε 15,8 εκ. ευρώ. Οι εν λόγω επενδύσεις αντισταθμίστηκαν μερικώς από τα έσοδα των πωλήσεων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ύψους 21 εκ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για την περίοδο ενισχύθηκαν σημαντικά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2014 και ανήλθαν σε 152 εκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα νέων δανείων που εκδόθηκαν ύψους 322 εκ. ευρώ και αποπληρωμών δανείων 169 εκ. ευρώ. Επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο Αλουμίνιο: Στο πρώτο εξάμηνο 2015, ο κύκλος εργασιών του κλάδου Αλουμινίου ανήλθε σε 655 εκ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 28%, έναντι 511 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο Η συνεχιζόμενη αύξηση στους όγκους πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα έλασης (Ελβάλ, Συμετάλ, Brigdnorth Aluminium). Αυτή η τάση περιορίστηκε σε κάποιο βαθμό από την πλήρη αξιοποίηση όλων των παραγωγικών μονάδων. Η ενίσχυση του όγκου σε συνδυασμό με τις υψηλότερες τιμές Αλουμινίου (Χρηματιστήριο Μετάλλων Λονδίνου LME και του premium), το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα και οι υψηλότερες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε αυξημένα έσοδα και κέρδη. Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου για τον επιχειρηματικό κλάδο διαμορφώθηκαν σε 32 εκ. ευρώ από 2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο Ειδικότερα, ο τομέας έλασης κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλότερης ζήτησης από τις διεθνείς αγορές, ενώ οι υψηλές ζημιές που κατεγράφησαν το 2014 στον τομέα διέλασης δεν επαναλήφθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω θετικά αποτελέσματα επετεύχθησαν παρά τα υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Αλουμινίου για το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Μικτό κέρδος Μικτό περιθώριο (%) 10% 8% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) EBIDTA περιθώριο (%) 10% 7% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 6% 2% Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) 5% 1% Κέρδη μετά από φόρους

6 Χαλκός και Καλώδια: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου για το πρώτο εξάμηνο 2015 αυξήθηκε κατά 13% και ανήλθαν σε 629,5 εκ. ευρώ από 555 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, πρωτίστως λόγω των αυξημένων κατά 9% όγκων πωλήσεων, καθώς και των ενισχυμένων τιμών των μετάλλων. Η αύξηση στις ποσότητες πωλήσεων προήλθε κυρίως από τους τομείς καλωδίων και σωλήνων χαλκού, στην πρώτη περίπτωση λόγω της εκτέλεσης των έργων υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης και στη δεύτερη λόγω της αύξησης των εξαγωγών. Θετική ήταν και η πορεία των προϊόντων διέλασης (μπάρες και σωλήνες) ορειχάλκου, ενώ στάσιμες ήταν οι πωλήσεις των προϊόντων διέλασης (λάμες και μπάρες) χαλκού. Αντίθετα πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις προϊόντων έλασης, λόγω της χαμηλής ζήτησης στα προϊόντα χαλκού και ψευδαργύρου για στέγες. Οι ζημιές μετά από φόρους για τον κλάδο ανήλθαν σε 4 εκ. ευρώ από 18,4 εκ. ευρώ το εξάμηνο Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν επίσης θετικά από την απουσία κόστους αδράνειας που επήλθε το πρώτο εξάμηνο 2014 λόγω της αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και της εγκατάστασης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο καλωδίων της Fulgor, ενώ επηρεάστηκε αρνητικά από μία απομείωση αποθέματος ύψους 3,8 εκ. ευρώ, η οποία οφείλεται στην πτώση των τιμών των μετάλλων στο τέλος της περιόδου. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τη συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Χαλκού και Καλωδίων για το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Μικτό Κέρδος Μικτό περιθώριο (%) 6% 3% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) EBIDTA περιθώριο (%) 6% 2% Κέρδη/ (Ζημιές ) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ΕΒΙΤ περιθώριο (%) 3% -0.1% Ζημιές προ φόρου εισοδήματος Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) -1% -4% Ζημιές μετά από φόρους Χάλυβας και Σωλήνων Χάλυβα: Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 17,3% συγκρινόμενος με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε 472 εκ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στους κατά 13% ενισχυμένους όγκους πωλήσεων, που οφείλονται στα έργα που ανέλαβε η Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2014, καθώς επίσης και στα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που εκτελούνται το τρέχον χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες πωλήσεις της θυγατρικής εταιρίας χάλυβα Stomana Industry. Τα λοιπά έξοδα μειώθηκαν κατά 48,5% γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση τους κόστους αδράνειας σε Σωληνουργεία Κορίνθου και Sovel. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι ζημιές μετά από φόρους μειώθηκαν από 29 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014 σε 20 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο της τρέχουσας χρήσης. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μία συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων για τον κλάδο Χάλυβα και Σωλήνων Χάλυβα για το εξάμηνο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2015: Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Κύκλος εργασιών Μικτό Κέρδος Μικτό περιθώριο (%) 14% 9% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) EBITDA περιθώριο (%) 4% 3% Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ΕΒΙΤ περιθώριο (%) -0.3% -3% Ζημιές προ φόρου εισοδήματος Καθαρό περιθώριο προ φόρου εισοδήματος (%) -5% -7% Ζημιές μετά από φόρους

7 Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων & Άλλων Υπηρεσιών: Παρόλο που ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του κλάδου μειώθηκε και ανήλθε σε 7 εκ. ευρώ κατά το εξάμηνο 2015 έναντι 15,8 εκ. ευρώ το εξάμηνο 2014, η ζημιά μετά από φόρους περιορίστηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 0,5 εκ. ευρώ από 2,8 εκ. ευρώ κατά το εξάμηνο Η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων ανέρχεται σε 147 εκ. ευρώ. Η Viohalco και οι θυγατρικές της διαθέτουν επίσης ένα υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο μετοχικών τίτλων, η αξία του οποίου ανέρχεται σε 22,4 εκ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι, ενώ οι ανωτέρω οικονομικές επιδόσεις ανά επιχειρηματικό κλάδο παρέχουν στοιχεία για τις επιδόσεις της Viohalco και των θυγατρικών της, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών/ενοποιημένα αποτελέσματα για τη Viohalco δεν ισούται με το άθροισμα των κύκλων εργασιών/αποτελεσμάτων ανά κλάδο, επειδή η επίδραση της ανατίμησης των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου Χαλκόρ (Χαλκόρ και Ελληνικά Καλώδια) έχει επαναδιατυπωθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις λογιστικές πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί από τη Viohalco για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, και επειδή οι ενδοεταιρικές συναλλαγές δεν έχουν απαλειφθεί. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τους απαιτούμενους υπολογισμούς, έτσι ώστε να συμφωνήσουν οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών, με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στη σημείωση των οικονομικών καταστάσεων «Κλάδοι Λειτουργίας». Την 30 η Ιουνίου2015 Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Μη δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Αλουμίνιο Επανεπεξεργασία Ενοποίηση Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Κύκλος εργασιών Μικτό κέρδος Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) EBITDA Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Κέρδη μετά από φόρους Χαλκός και Καλώδια Κύκλος εργασιών Μικτό κέρδος Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) EBITDA Κέρδη προ φόρου εισοδήματος Κέρδη μετά από φόρους Χάλυβας και Σωλήνες Χάλυβα Κύκλος εργασιών Μικτό κέρδος Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) EBITDA Κέρδη / Ζημιές (-) προ φόρου εισοδήματος Κέρδη / Ζημιές (-) μετά από φόρους Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης Η Viohalco και οι εταιρίες της θα συνεχίσουν στο δεύτερο εξάμηνο του 2015 να αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους με το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αυτοί οι κίνδυνοι έχουν περιγραφεί αναλυτικά στον ετήσιο απολογισμό της Viohalco για την χρήση 2014 («Κίνδυνοι και αβεβαιότητες»). Η Viohalco και οι εταιρίες της είναι εκτεθειμένες σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο αγοράς. Οι συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δε συμπεριλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση σχετικά με τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, και πρέπει συνεπώς να αναγνωστούν σε συνδυασμό με την ετήσια οικονομική έκθεση της Viohalco της χρήσης

8 Κατά τη διάρκεια της περιόδου, δεν υπήρξαν μεταβολές στους στόχους διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου ή στη φύση και στην έκταση των κινδύνων που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα, σε σύγκριση με αυτά που γνωστοποιήθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 και για το σύνολο της χρήσης Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που η Viohalco και οι Εταιρίες της αντιμετωπίζουν από το μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, οι πωλήσεις στην οποία αποτελούν περίπου το 15% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, καθώς και οι πολιτικές διαχείρισης αυτών των κινδύνων περιγράφονται ακολούθως. Σε συνέχεια του Υπουργικού Διατάγματος με ημερομηνία 28 Ιουνίου 2015, οι εδρεύουσες στην Ελλάδα τράπεζες τέθηκαν σε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Η τραπεζική αργία έληξε στις 20 Ιουλίου 2015, ενώ οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παρέμειναν σε ισχύ. Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το σχηματισμό ενός δανειακού πακέτου, το οποίο ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο, τα Ευρωπαϊκά κοινοβούλια και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε και η εκταμίευση της πρώτης δόσης που ανήλθε σε 26 δις. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό, 10 δις. ευρώ θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών, 12 δις. ευρώ τοποθετήθηκαν σε ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης χρέους (ΕΚΤ, ΔΝΤ, δάνειο γέφυρα), 1 δις. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου και 3 δις. ευρώ θα εκταμιευθούν το φθινόπωρο, εφόσον εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα. Μία πιθανή αποτυχία στην ολοκλήρωση της συμφωνίας ή στην ανακεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μπορεί να οδηγήσει σε επέκταση ή χειροτέρευση της κατάστασης και δύναται να έχει αρνητικό αποτέλεσμα στην οικονομική θέση των Ελληνικών εταιριών. Τα προαναφερθέντα δεδομένα καταδεικνύουν την οικονομική αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν έναν κίνδυνο για τις εταιρίες της Viohalco και μπορούν, μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία τους και την οικονομική τους θέση, κατά τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να προβλεφθεί σε αυτό το χρονικό σημείο. Παρόλα αυτά οι εταιρίες της Viohalco συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους χωρίς καθυστερήσεις στην παραγωγή και με έγκαιρη εκτέλεση των παραγγελιών όλων των πελατών. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα προαπαιτούμενα θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο του συνολικού δανειακού πακέτου και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ολοκληρωθεί, οι κίνδυνοι που προέρχονται από την προαναφερθείσα αβεβαιότητα είναι περιορισμένοι και αντιμετωπίζονται ως ακολούθως: Σχετικά με τα θέματα ρευστότητας, το μεγαλύτερο μέρος του δανεισμού των εταιριών της Viohalco, αποτελείται από μακροπρόθεσμα δάνεια, τα οποία έχουν μέση διάρκεια της τα 3 έτη. Υπάρχουν επαρκή πιστωτικά όρια προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Επιπρόσθετα, οι εταιρίες της Viohalco εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους, γεγονός που εξασφαλίζει ότι η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες δεν πρόκειται να διαταραχθεί σημαντικά από την παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Επιπλέον, η παραγωγική δυναμικότητα των μονάδων δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξαγωγές, για τις οποίες δεν προβλέπονται αρνητικά γεγονότα, δημιουργούν επαρκείς ταμειακές ροές για να καλύψουν τις εισαγωγές των αναγκαίων για την παραγωγή πρώτων υλών. Η διαθεσιμότητα και οι τιμές των πρώτων υλών καθορίζονται από τις διεθνείς αγορές και δεν επηρεάζονται από την κατάσταση στην Ελλάδα. Τα εγχώρια κόστη παραγωγής δεν έχουν επηρεαστεί από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, ενώ πιθανές ελλείψεις τοπικά προμηθευόμενων βοηθητικών υλών, μπορεί πάντα να αντιμετωπιστούν με απευθείας εισαγωγές. Δεδομένης της οικονομικής αβεβαιότητας, η ζήτηση της εσωτερικής αγοράς ενδέχεται να συρρικνωθεί περαιτέρω. Αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει οριακά τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία των εταιριών της Viohalco, καθώς οι πωλήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος των συνολικών πωλήσεων. Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία των εταιριών της Viohalco δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων και τη μείωση στην εγχώρια ζήτηση. Τέλος, οι δυσκολίες που συναντώνται στις εξαγωγές προϊόντων κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας φορτηγών, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από τις εταιρίες της Viohalco με τη χρήση εναλλακτικών μεταφορικών μέσων. Η Viohalco και οι εταιρίες της παρακολουθούν στενά και σε συνεχή βάση τις εξελίξεις σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και προσαρμόζουν έγκαιρα την επιχειρησιακή τους στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση των μακροοικονομικών συνθηκών στη λειτουργία τους. 8

9 Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου Σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16 Ιουλίου 2015, ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής για τις Ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνεται από 26% σε 29%. Ο επαναυπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αυτής της μεταβολής θα οδηγήσει σε μία επιπρόσθετη χρέωση της τάξης των 14 εκ. ευρώ για τις Ελληνικές θυγατρικές της Viohalco. Η διασυνοριακή συγχώνευση με απορρόφηση της «Σιδενόρ Συμμετοχών Α.Ε.» από τη Viohalco S.A ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουλίου Με την ολοκλήρωση αυτού του εταιρικού μετασχηματισμού, η Viohalco κατέχει ποσοστό 85,88% της Σωληνουργεία Κορίνθου (αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί συνόλου ). Στις 30 Ιουλίου 2015, τα Διοικητικά Συμβούλια της Ελβάλ και της εξ ολοκλήρου μη εισηγμένης θυγατρικής της, Συμετάλ Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου Α.Ε. αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας απόσχισης των βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του τομέα έλασης αλουμινίου της Ελβάλ και την απορρόφησή τους από την Συμετάλ. Η απόσχιση και απορρόφηση αυτής της επιχειρησιακής μονάδας θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2166/1993 με την 31 η Ιουλίου 2015 να ορίζεται ως η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού. Η απόσχιση του τομέα έλασης, που αποτελεί μέρος της εσωτερικής αναδιάρθρωσης της Ελβάλ, θα διευκολύνει διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας και χρηματοδότηση, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, η ανωτέρω απόσχιση εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις της Ελβάλ και της Συμετάλ. Δεν έλαβαν χώρα άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την 30 η Ιουνίου Προοπτικές Βάσει του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι προοπτικές για τους επιχειρηματικούς μας κλάδους κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2015, έχουν ως ακολούθως: Στον κλάδο Αλουμινίου, υπήρξε ισχυρή ζήτηση από τις διεθνείς αγορές από την αρχή του έτους και τα εργοστάσια λειτουργούν σε πλήρη δυναμικότητα, κατάσταση που αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους. Τα έσοδα από την Ελληνική αγορά δεν είναι σημαντικά, συνεπώς επιπλέον χειροτέρευση του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας δεν αποτελεί κίνδυνο. Τέλος, η αναδιοργάνωση του εν λόγω επιχειρηματικού κλάδου συνεχίζεται και η απόσχιση των δραστηριοτήτων έλασης θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου Για τον Χαλκό και τα Καλώδια, οι προοπτικές εξαρτώνται σημαντικά από τη συνέχιση της ανάκαμψης των διεθνών αγορών. Οι προσδοκίες διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή με τη ζήτηση στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες να καταγράφει ελαφρά αύξηση, ενώ παρόμοια τάση αναμένεται να διαμορφωθεί και στις ΗΠΑ. Συγχρόνως, η κατασκευαστική δραστηριότητα αναμένεται να δείξει σημάδια ανάκαμψης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Για το δεύτερο εξάμηνο 2015, δεδομένων των συνεχιζόμενων δύσκολων συνθηκών στην εγχώρια αγορά, ο βασικός στρατηγικός στόχος θα είναι η επέκταση μέσω αυξημένων εξαγωγών στην Ευρώπη και παραπέρα, η ανάπτυξη σε μερίδια αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και η ενδυνάμωση της δραστηριότητας σε νέες αγορές, οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την οικονομική ύφεση. Όσον αφορά στα Καλώδια, η ανάκαμψη της ζήτησης στην Ευρώπη αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις εξαγωγές στο άμεσο μέλλον, ενώ οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αφορούν εκτέλεση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τα σημαντικά έργα υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης που έχει αναλάβει η Ελληνικά Καλώδια, οι πιστοποιήσεις από διεθνείς διαχειριστές δικτύων ενεργείας και η ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, τη θέτουν σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. 9

10 Οι διεθνώς ιστορικά χαμηλές τιμές του scrap είχαν ως αποτέλεσμα ζημιές μετάλλων για τον κλάδο Χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παρόλα αυτά, αυτή η τάση δεν αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το δεύτερο εξάμηνο του Τα οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου Χάλυβα επηρεάστηκαν από την πολιτική αστάθεια στις βασικές εξαγωγικές αγορές της Λιβύης και της Αιγύπτου, τους περιορισμούς εισαγωγών στην Αλγερία, καθώς επίσης και από τη χαμηλότερη ζήτηση στην Ελλάδα λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης των έργων υποδομής. Όσον αφορά στο μέλλον, αυξημένη πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα θα οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς. Στις Βαλκανικές αγορές, η σταθερή απόδοση των ειδικών προϊόντων χάλυβα αναμένεται να συνεχιστεί, ακολουθώντας τη θετική τάση της Ευρωπαϊκής αγοράς παραγωγής αυτοκινήτων και της αύξησης του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ο κλάδος Σωλήνων Χάλυβα ξεκίνησε ικανοποιητικά το 2015 και αυτή η θετική τάση αναμένεται να διαρκέσει και για το υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων, καθώς επίσης και τα οφέλη που αντλεί η Εταιρία από τις ολοκληρωμένες και τις υπό ολοκλήρωση επενδύσεις (μονάδα παραγωγής σωλήνων με την μέθοδο LSAW, μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων και αναβάθμιση της μονάδας εσωτερικής επένδυσης σωλήνων) διαμορφώνουν τη βάση για τις θετικές προσδοκίες της διοίκησης για το σύνολο του Στον αντίποδα, η πτώση στην τιμή του πετρελαίου καθιστά τις γεωτρήσεις λιγότερο κερδοφόρες και συνεπώς θα οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, αναφορικά με τον κλάδο Ανάπτυξης Ακινήτων και Άλλων Υπηρεσιών, το νέο εμπορικό πάρκο στην Κόρινθο ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο Κατά τη διάρκεια του έτους, αναμένουμε την ολοκλήρωση της συμφωνίας μίσθωσης του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη και την εφαρμογή μίας πιο αποτελεσματικής εταιρικής δομής για τον κλάδο. Σχετικά με τα υπόλοιπα ακίνητα του κλάδου, αναμένουμε πρόοδο ως προς τη μίσθωσή τους μόλις βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον. Η επόμενη ενοποιημένη χρηματοοικονομική αναφορά της Viohalco θα είναι ο Ετήσιος Απολογισμός για τη χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2015, ο οποίος θα δημοσιευτεί στις 29 Απριλίου Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Viohalco Σχετικά με τη VIOHALCO Η Viohalco, με έδρα στο Βέλγιο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext των Bρυξελλών, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, είναι εταιρία συμμετοχών (holding) σε διάφορες εταιρίες παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας μετάλλων στην Ευρώπη. Με παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία, Π.Γ.Δ.Μ. και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εταιρίες της Viohalco ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και καλωδίων, καθώς και προϊόντων χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που το 2014 ανήλθε σε 2,9 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η Viohalco και οι εταιρίες της κατέχουν σημαντική ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και έχουν αξιοποιήσει ορισμένα από τα ακίνητα αυτά, υπό τη μορφή έργων ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα * 10

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2015

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2015 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2015 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA/NV Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2014 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VIO), εφεξής «Viohalco» ή η Εταιρία, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Βρυξέλλες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» Η εταιρία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 ης Μαΐου 2015.

Οι παρακάτω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26 ης Μαΐου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ VIOHALCO SA Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βέλγικο Νόμο της 2ης Αυγούστου 2002 και στο Βασιλικό Διάταγμα της 14ης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /5/2017

Αποτελέσµατα /5/2017 Αποτελέσµατα 2016 2/5/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016 Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη- Καλαµάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016 Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2017 Η Cenergy Holdings S.A. (Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «η Εταιρία», ανακοινώνει σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2013 Τα έσοδα της ΟΠΑΠ σταθεροποιούνται μετά από 12 συνεχόμενα πτωτικά τρίμηνα Αθήνα 20 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης υφιστάμενου εξοπλισμού και της εγκατάστασης νέου στο εργοστάσιο της Fulgor, θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2015 Η Viohalco S.A. (Euronext Βρυξέλλες, Χρηματιστήριο Αθηνών: VΙΟ), εφεξής Viohalco, η Εταιρία, ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά της αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2015

Αποτελέσµατα /3/2015 Αποτελέσµατα 214 31/3/215 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 214 Το 214 παρατηρήθηκε βελτίωση οικονοµικών συνθηκών στην Ελλάδα µε ανάπτυξη της οικονοµίας µετά από έξη έτη ύφεσης (27-213 :

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ.

Καθαρά Κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων αυξηµένα κατά 26,4% στα 20,4 εκατ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ: ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Q1 2008 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ιδιαίτερα ικανοποιητική απόδοση το Α τρίµηνο 2008: Οι πωλήσεις υπερδιπλασιάστηκαν στα 381,1 εκατ. Λειτουργικά Κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Φεβρουαρίου 2012 Αποτελέσματα Έτους/ Δ τριμήνου 2012 Ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ένα δύσκολο περιβάλλον Έναρξη συνεισφοράς διυλιστηρίου Ελευσίνας Επιτυχής ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 16,1 14,8 13,3 10,9 13,3 19,4 10,3 8,7 6,4 4,7 2,6 9,7 13,1 8,9 5,1 10,7 13,4 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 198 213 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 13,3 16,1 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 9M 213 9M 214 29 21 211 212 (*) 213

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009

SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 SARANTIS Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Η1 2009 Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2009 Βασικά Σηµεία : Η1 2009 Βελτίωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου Sarantis στο Β τρίµηνο του 2009 σε σύγκριση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31 Αυγούστου 2017 Αποτελέσματα Β Τριμήνου/Εξαμήνου 2017 Σημαντική βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων, λόγω αυξημένης παραγωγής και πωλήσεων, αριστοποίησης εφοδιασμού και διεθνών περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Τα αποτελέσματα Ομίλου του επιβαρύνθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014

Αποτελέσµατα Εννιαµήνου /11/2014 Αποτελέσµατα Εννιαµήνου 214 28/11/214 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 9Μ214 Η υλοποίηση του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου επιταχύνθηκε στο 3 ο τρίµηνο οδηγώντας σε αυξηµένο κύκλο εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ)

Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) Αποτελέσματα περιόδου 1.1 3.9.213 Εξέλιξη βασικών μεγεθών Αποτελεσμάτων (ποσά σε εκ. ευρώ) 45 4 35 3 25 2 Πωλήσεις 412 39 358 312 287 23 198 18 16 14 12 1 8 EBITDA 13,1 14,8 17,1 13,3 1,9 9,1 13,3 15 6

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Κυρίες και Κύριοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2016

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2016 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2016 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝ Ο ΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ Τ Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 Ι Ο Υ ΝΙΟΥ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010

SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 SARANTIS Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 3Μ 2010 Τρίτη, 25 Μαΐου 2010 Βασικά Σημεία : 3Μ 2010 Σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου του 2010 προερχόμενη κυρίως από την οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα /3/2016

Αποτελέσµατα /3/2016 Αποτελέσµατα 2015 31/3/2016 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2015 Τα αποτελέσµατα του Οµίλου 2015 επηρεάστηκαν αρνητικά από την αυξηµένη οικονοµική και πολιτική αβεβαιότητα (παρατεταµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012

ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012 Αθήνα 17 Μαΐου 2012 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ *Ποσά σε εκ. ευρώ 2 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 3ης Μαΐου 2017 επί των Οικονομικών Καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012

Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου /05/2012 Αποτελέσµατα Οµίλου 1 ου Τριµήνου 2012 31/05/2012 Σύνοψη οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Τρίµηνο 2012 Τα ενοποιηµένα έσοδατου οµίλου το 1 ο τρίµηνο 2012 µειώθηκαν κατά 22,3%σε 280,7 εκατ. κυρίως λόγω µείωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017

Αποτελέσµατα 6Μ /9/2017 Αποτελέσµατα 6Μ2017 14/9/2017 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2017 Στις έως τώρα θετικές εξελίξεις του 2017 περιλαµβάνονται - η ολοκλήρωση στις 31/8/2017 της περιόδου κατασκευής και η

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014

Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου /5/2014 Αποτελέσµατα 1 ου Τριµήνου 2014 30/5/2014 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 3Μ2014 Το 1 ο τρίµηνο 2014 σηµατοδοτεί βελτίωση στα βασικά οικονοµικά µεγέθη του οµίλου - τα ενοποιηµένα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα