ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΦΝΗ- ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» η οποία εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο », το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, κάτοικους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που είναι άνεργοι όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Δάφνης Υμηττού για το πρόγραμμα «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας» έως και την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου. Παράλληλα, παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για τους Νέους Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί, ή απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών σχολών) και κατοίκους του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις του Προγράμματος: Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟ.Υ.) υποχρεωτικά από την και μετά. 1

2 Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης ή αναγνώρισης του υποβαλλόμενου τίτλου σπουδών (Πτυχίου, Μεταπτυχιακού Διδακτορικού ή των αντίστοιχων τίτλων αλλοδαπής) μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και οι άντρες να έχουν εκπληρώσει νόμιμα ή απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσει. ΣΤΟΧΟΙ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΞΗΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - Οι στόχοι της προτεινόμενης παρέμβασης αφορούν στην ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας ανέργων και στην επαγγελματική επιχειρηματική υποστήριξη νέων επιστημόνων προερχόμενων από το Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Για την επίτευξη των στόχων της Πράξης θα υλοποιηθούν επιμέρους δράσεις οι οποίες μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν: Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων και την προώθηση και επικοινωνία της Πράξης. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων με στόχο τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό και ένταξη στην αγορά εργασίας. Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων επιστημόνων για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησής τους Επιχειρηματικός σχεδιασμός και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για τη σύσταση ατομικών και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) 2

3 και την υποστήριξή τους κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας. Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου στα εξής αντικείμενα: Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχων για την ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων Επαγγελματική κατάρτιση Νέων Επιστημόνων και ανέργων: «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων - χρήση εργαλείων και τεχνικών Social Media Marketing» Διάρκεια σε ώρες Θεωρίας & Πρακτικής Εκπαιδευτικό Επίδομα ανά ώρα 125 5ευρώ μεικτά/ ώρα 125 5ευρώ μεικτά/ ώρα Δικτύωση (φυσική και ηλεκτρονική) μεταξύ ωφελούμενων, τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών και επιχειρηματιών, Αναπτυξιακών Συμπράξεων κ.ά. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Συντονιστής Εταίρος: B & F ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ Λοιπά μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης: ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ (INNOLAND) ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.) Θ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΟMEGA TECHNOLOGY) «eurososiety» (Μ.Κ.Ο.) ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Κ.Σ.Δ.Ε.Ο.) - «ΕΔΡΑ» ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3

4 ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μερικά από τα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι: Απόκτηση κατάλληλων γνώσεων που καθιστούν κάθε ωφελούμενο ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας. Δωρεάν πρόσβαση στην παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας. Δωρεάν εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (ατομικής ή κοινωνικής συνεταιριστικής). Επιδοτούμενη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Απόκτηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σχετικού με το αντικείμενο της κατάρτισης. Βεβαίωση παρακολούθησης με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης Εξασφάλιση θέσεων εργασίας σε άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα στο αντικείμενο της επιχείρησης Δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε νέους επιστήμονες με στόχο την αποτελεσματικότερη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησής τους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής 2. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Παλιννοστούντος, ή Άδειας Παραμονής σε ισχύ ή λοιπού εγγράφου αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας 3. Έγγραφο πιστοποίησης του τόπου διαμονής ή Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή. 4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 5. Εκκαθαριστικό Οικονομικού Έτους 2013 (εισοδήματα 2012). Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη καθώς και ότι ο/η ωφελούμενος/η δεν συμμετέχει την ίδια περίοδο σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (παρέχεται στα γραφεία των 2 φορέων). 4

5 7. Αντίγραφο απόφασης αρμοδίου οργάνου ΙΚΑ με την οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω (εφόσον απαιτείται). 8. Αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για όσους δηλώνουν μονογονεϊκή οικογενειακή κατάσταση (εφόσον απαιτείται). 9. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης: ξένης γλώσσας, χρήσης Υπολογιστών (εφόσον υπάρχουν). ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Επικυρωμένο αντίγραφο διπλής όψεως της κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (Τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου και επόμενης ανανέωσης). Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που να πιστοποιεί τους μήνες ανεργίας του/της ενδιαφερόμενου/νης. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός μητρώου ανεργίας (εφόσον απαιτείται). ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Ή ΙΑΤΡΟΥΣ Επικυρωμένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (Πτυχίο, μεταπτυχιακό πτυχίου κ.ά) όπου θα φαίνεται η ημερομηνία κτήσης ή απόκτησης της ειδικότητας Επικυρωμένα αντίγραφα αναγνώρισης πρόκειται για τίτλο/ους εξωτερικού τίτλου/ων από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον Επικυρωμένο αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την και μετά. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος έναρξης επιτηδεύματος Πιστοποιητικό Τύπου Α περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής στράτευσης (για τους άνδρες υποψήφιους). Βεβαίωση μεταβολής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όσους δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους και έχουν προβεί σε μεταβολή της έδρας από την 02/01/2011 και μετά. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι δεν έχετε ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: 1. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 2 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και δεν είχατε άλλη επιχείρηση πριν από την έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. (να αναγράφεται και η ΔΟΥ στην οποία ανήκετε) 5

6 Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας ιατρικής ειδικότητας [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση από την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε ότι ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με την εξής διαδικασία: Υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων στο γραφείο του Δήμου Δάφνης - Υμηττού Έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών της αίτησης συμμετοχής του ωφελούμενου, ως προς τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης Επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης για δρομολόγηση ατομικής συνέντευξης Συνέντευξη υποψήφιων ωφελουμένων που πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πράξη. Μοριοδότηση ωφελουμένων βάσει σταθμισμένων κριτηρίων επιλογής λαμβάνοντας υπόψη την ατομική αίτηση και τη συνέντευξη του κάθε υποψηφίου. Έλεγχος καταλόγου μοριοδότησης και τελική επιλογή ωφελουμένων και αναπληρωματικών από Τετραμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων. Τα κριτήρια επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται κατωτέρω και αφορούν δυο γενικές κατηγορίες: Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής Χρόνος Ανεργίας Εκπαίδευση Επαγγελματική εμπειρία Οικογενειακό εισόδημα Οικογενειακή κατάσταση Τα κριτήρια αυτά αφορούν το 70% των βαθμών του υποψηφίου. Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής Ενδιαφέρον συμμετοχής στο έργο βάσει συνέντευξης Τα κριτήρια αυτά αφορούν το 30% των βαθμών του υποψηφίου. 6

7 Αναλυτικότερα η βαθμολογία επιλογής ωφελουμένων παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: Κλίμακα Εισοδήματος ΚΑΙ ΑΝΩ 7 Εκπαιδευτικό Επίπεδο Δημοτικό 3 Γυμνάσιο 5 Λύκειο / Τεχνικό Λύκειο /ΕΠΑΛ 7 ΙΕΚ /Ε.Ε.Σ. 9 ΤΕΙ / ΑΕΙ 11 Μεταπτυχιακό 14 Διδακτορικό 17 Οικογενειακή κατάσταση ΑΓΑΜΟΣ / ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ /ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ /ΧΗΡΟΣ 4 ΕΓΓΑΜΟΣ 6 * για τέκνα: 1 μόριο ανά τέκνο μέχρι του αριθμού των 4. Πέραν των 4 τέκνων: 5 μόρια 1 * Εργασιακή Εμπειρία Χωρίς Εμπειρία Έτη Έτη 'Έτη 7 Άνω των 10 ετών 9 Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων Μακροχρόνια Άνεργος >45 ετών 8 ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ 8 ΑΜΕΑ 8 Μετανάστες Πρόσφυγες 8 Φύλο Άνδρας 5 Γυναίκα 7 Ηλικία <=25 7 >25 & =<45 5 >45 9 Ανεργία <12 μηνών 5 7

8 >12 μηνών 8 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ Τα έντυπα των αιτήσεων και η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων θα διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και στο σημείο κατάθεσης των αιτήσεων: Δήμος Δάφνης- Υμηττού: Έλλης 16 και Κανάρη, Τ.Κ , Τηλέφωνα επικοινωνίας: / , Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Δημήτριος Καρακώνης, Στέλλα Δανιλοπούλου, Ώρες επικοινωνίας ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους λήγει στις 10/10/2014. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και στα τηλέφωνα των Υπεύθυνων για την πληροφόρηση Εταίρων Υπόψη κας. Κότσιαλου Κωνσταντίνας [ ] και Υπόψη κας. Ρωμανόσογλου Πολυξένης [ ]. Επιπλέον, πληροφορίες για όλα τα ΤοπΣΑ Περιφέρειας Αττικής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www. top-sa.gr O Πρόεδρος ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Δημήτρης Βλάχος 8