1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση η Εγκατεστηµένη ζεύξη συνολικού µήκους 700 χιλιοµέτρων εξυπηρετεί δύο νησιά υποβρυχίως µε ρυθµό R = Gbit/s στα 550 nm, χρησιµοποιώντας διαµόρφωση κατά πλάτος (On-Off Keying OOK) µε εφαρµογή NRZ παλµών. Τα χαρακτηριστικά της µονότροπης ίνας που έχει εγκατασταθεί είναι α = 0.2 / και D = 20 (ps/(nm )). Η ισχύς εκποµπής του αρχικού ποµπού και κάθε αναγεννητή είναι P T = 3 m. Η ευαισθησία του δέκτη κάθε αναγεννητή και του τελικού δέκτη στα 00 Mbit/s είναι ίση µε P R, mw = 50.8 nw. ιευκρινιστικό είναι το παρακάτω σχήµα Τ R Τ R Τ R Τ R ) Πόσοι αναγεννητές-επαναλήπτες πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτή τη ζεύξη και γιατί; Ποια θα πρέπει να είναι η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών αναγεννητών ώστε όλοι οι αναγεννητές να είναι ισοκατανεµηµένοι κατά µήκος της ζεύξης; Ποιες οι ανοχές σε κάθε δέκτη; ΛΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 2) Τι πρέπει να αλλάξει στη ζεύξη για να αναβαθµιστεί στα 2.5 Gbit/s; Απαντήστε µε τον ίδιο τρόπο, όπως και στο προηγούµενο ερώτηµα. Υποδείξεις i. Κάθε δέκτης είναι σε θέση να κάνει φώραση του σήµατος εφόσον η χρονική διεύρυνση κάθε NRZ παλµού σε κάθε δέκτη είναι το πολύ ίση µε το 25% της διάρκειας του bit. ii. Στο δέκτη κάθε αναγεννητή γίνεται επεξεργασία σήµατος και εξαλείφεται πλήρως η επίδραση της διασποράς και το σήµα επανεκπέµπεται «καθαρό» και απαλλαγµένο από την επίδραση της διασποράς. iii. Το οπτικό εύρος ζώνης είναι διπλάσιο του ρυθµού µετάδοσης. iv. Η σχέση µεταξύ του οπτικού εύρους ζώνης στο χώρο των συχνοτήτων και στο χώρο των µηκών 2 κύµατος είναι: f = ( c λ ) λ, όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό, µε c = m/s. v. Θεωρείστε ότι 0 log 0 (2) = 3. Απαντήσεις ) Θα πρέπει να προσδιορισθεί ποιος παράγοντας καθορίζει το µέγιστο δυνατό µήκος κάθε υποζεύξης µεταξύ ποµπού αναγεννητή ή αναγεννητή αναγεννητή ή αναγεννητή δέκτη. Οι δύο παράγοντες είναι οι απώλειες από τη µία και η διασπορά από την άλλη. Πρώτος Παράγοντας Επίδραση απωλειών Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

2 Αρχικά, θα υπoλογιστεί σε m η ευαισθησία του δέκτη κάθε αναγεννητή. Αυτή θα είναι: P R = 0log 0 ( P R, mw / ( mw) ) = 0log 0 ( ( mw) / ( mw) ) = 43 m Προφανώς, χρησιµοποιήθηκε ότι 50.8 nw = mw. Η ευαισθησία του δέκτη για ρυθµό Gbit/s θα είναι: P R = P R + 0log 0 ( Gbit/s / (0. Gbit/s)) = 43 m + 0 = 33 m Άρα από το ισοζύγιο ισχύος θα έχουµε: P T 0.2/ L = 33 m 3 m 0.2/ L = 33 m 0.2/ L = 30 L = 50 εύτερος Παράγοντας Επίδραση διασποράς Από γνωστή σχέση, έχουµε: 2 c c c λ f = f = λ 2 R= λ λ= 2 R 2 2 λ λ λ c Παρατηρούµε ότι (550 nm) 2 = nm 2 = m nm που µας θα διευκολύνει στις πράξεις. Το οπτικό εύρος ζώνης σε νανόµετρα θα είναι: m nm nm λ= 2 0 = 0. 06nm m s s 3 Άρα από την επίδραση της διασποράς θα έχουµε: ps D L λ 20 L 0. 06nm 250 ps L s nm Στη γενική περίπτωση: L 250. Από την αριστερή ανισότητα L και από τη δεξιά ανισότητα L Προφανώς, κρατάµε ότι L 78.25, οπότε το µέγιστο επιτρεπτό µήκος µε βάση την επίδραση της διασποράς είναι Εδώ σηµειώνεται ότι θα µπορούσαµε να πάρουµε απευθείας το εξής: 0.32 L L 250 καταλήγοντας στο ίδιο αποτέλεσµα, αλλά αυτό µπορούµε να το κάνουµε µόνο επειδή έχουµε το ένα και µοναδικό µήκος L. Σε κάθε άλλη περίπτωση πολλαπλών µηκών, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση αντιστάθµισης τη διασποράς, θα πρέπει να ακολουθήσουµε τη λύση µε τις ανισότητες. Εποµένως, ο παράγοντας που καθορίζει το µέγιστο µήκος κάθε υποζεύξης είναι οι απώλειες και το µέγιστο µήκος θα είναι L = 50. Αυτό σηµαίνει ότι το πλήθος των αναγεννητών θα είναι: 700 N= = = 5 = 4 50 Το πλήθος των υποζεύξεων θα είναι Ν + = 5. Αυτό σηµαίνει ότι η απόσταση δύο διαδοχικών αναγεννητών θα είναι L = 700 / 5 = 40. Σε αυτή την περίπτωση, οι ανοχές σε κάθε δέκτη αναγεννητή, αλλά και στον τελικό δέκτη, θα είναι: 3 m 0.2/ 40 = 33 m + Ανοχές G 3 m 28 = 33 m + Ανοχές G Ανοχές G = 33 m 3 m Ανοχές G = 2 ηλαδή, για ρυθµό Gbit/s, απαιτούνται Ν = 4 αναγεννητές για την κάλυψη των 700. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστούν Ν + = 5 υποζεύξεις µε µήκος L = 700 / (N+) = 40 εκάστη, για να έχουµε ισοκατανεµηµένους αναγεννητές. Οι ανοχές στο δέκτη κάθε αναγεννητή, αλλά και στον τελικό δέκτη, θα είναι 2. 2) Όµοια µε πριν, θα πρέπει να προσδιορισθεί ποιος παράγοντας καθορίζει το µέγιστο δυνατό µήκος κάθε υποζέυξης µεταξύ ποµπού αναγεννητή ή αναγεννητή αναγεννητή ή αναγεννητή δέκτη.

3 Πρώτος Παράγοντας Επίδραση απωλειών Η ευαισθησία του δέκτη για ρυθµό 2.5 Gbit/s θα είναι: P R = P R + 0log 0 (2.5 Gbit/s / (0. Gbit/s)) = 43 m + 0log 0 (25) = 43 m + 0log 0 (00/4) = = 43 m + 0log 0 (00) 0log 0 (4) = 43 m = 43 m + 4 = 29 m Άρα από το ισοζύγιο ισχύος θα έχουµε: P T 0.2/ L = 29 m 3 m 0.2/ L = 29 m 0.2/ L = 26 L = 30 εύτερος Παράγοντας Επίδραση διασποράς Όµοια µε πριν, το οπτικό εύρος ζώνης σε νανόµετρα θα είναι: λ = (λ 2 /c) 2 R = m nm nm λ= = 0. 04nm m s s 3 Άρα από την επίδραση της διασποράς θα έχουµε: ps D L' λ 20 L' 0. 04nm 00 ps 0. 8 L' s nm Οπότε, στη γενική περίπτωση: L 00. Από την αριστερή ανισότητα L 25 και από τη δεξιά ανισότητα L 25 και τελικά κρατάµε ότι L 25. Άρα, το µέγιστο επιτρεπτό µήκος µε βάση την επίδραση της διασποράς είναι 25. Εποµένως, ο παράγοντας που καθορίζει το µέγιστο µήκος κάθε υποζεύξης είναι η χρωµατική διασπορά και το µέγιστο µήκος θα είναι L = 25. Αυτό σηµαίνει ότι το πλήθος των αναγεννητών θα είναι: 700 N= = 5. 6 = 6 = 5 25 Το πλήθος των υποζεύξεων θα είναι 5 + = 6. Αυτό σηµαίνει ότι η απόσταση δύο διαδοχικών αναγεννητών θα είναι L = 700 / Σε αυτή την περίπτωση, οι ανοχές σε κάθε δέκτη αναγεννητή θα είναι: 3 m 0.2/ 6.67 = 29 m + Ανοχές 2.5G 3 m = 29 m + Ανοχές 2.5G Ανοχές 2.5G = 29 m m Ανοχές 2.5G = ηλαδή, για ρυθµό 2.5 Gbit/s, απαιτούνται Ν = 5 αναγεννητές για την κάλυψη των 700. Αυτό σηµαίνει ότι θα χρειαστούν Ν + = 6 υποζεύξεις µε µήκος L = 700 / (Ν+) = 6.67 εκάστη, ώστε να έχουµε ισοκατανεµηµένους αναγεννητές. Οι ανοχές στο δέκτη κάθε αναγεννητή, αλλά και στον τελικό δέκτη, θα είναι Άσκηση 2η ίνεται η παρακάτω ζεύξη T L L 2 Για το τµήµα L µήκους 00, ο συντελεστής εξασθένησης είναι α = 0.2 /, ενώ ο συντελεστής χρωµατικής διασποράς είναι D = 20 ps/(nm ). Για το τµήµα L 2, ο συντελεστής εξασθένησης είναι α 2 = 0.5 /, ενώ ο συντελεστής χρωµατικής διασποράς είναι D 2 = 200 ps/(nm ). Για ρυθµό µετάδοσης ίσο µε 0 Gbit/s, η ευαισθησία του δέκτη είναι 25.8 µw. Το ποσοστό σύζευξης του ποµπού µε την ίνα είναι %. Όµοιο είναι το ποσοστό σύζευξης της ίνας µε το δέκτη. Το ποσοστό R

4 σύζευξης της ίνας µήκους L µε την ίνα µήκους L 2 είναι 89.25%. Οι µεταδόσεις στη ζεύξη γίνονται σε ρυθµό Gbit/s στα 550 nm. ) Βρείτε το µήκος L 2 ώστε να αντισταθµίζεται πλήρως η διασπορά. 2) Ποια είναι η απαιτούµενη ισχύς εκποµπής σε mw; 3) Για την περιοχή των 480 nm, οι συντελεστές εξασθένησης της ίνας µήκους L και της ίνας µήκους L 2 θα είναι α = 0.3 / και α 2 = 0.6 /. Οι αντίστοιχοι συντελεστές χρωµατικής διασποράς γίνονται D = 0 ps/(nm ) και D 2 = 50 ps/(nm ). Αν στο µέλλον χρειαστεί να γίνονται ταυτόχρονα µεταδόσεις σε ρυθµό 2.5 Gbit/s και στα 480 nm, η ζεύξη θα λειτουργεί; Αν όχι, ποιος είναι ο περιοριστικός παράγοντας και ποια λύση θα προτείνατε ώστε να είναι δυνατή η υποστήριξη των µεταδόσεων στον επιθυµητό ρυθµό των 2.5 Gbit/s; Η ισχύς εκποµπής για το laser στα 480 nm είναι 4 mw και η µέγιστη επιτρεπόµενη χρονική διεύρυνση κάθε (NRZ) παλµού στο δέκτη θεωρείται ίση µε το /4 της διάρκειας του bit. Υποδείξεις i. Το οπτικό εύρος ζώνης είναι διπλάσιο του ρυθµού µετάδοσης. ii. Όταν αναφέρεται ότι αντισταθµίζεται πλήρως η επίδραση της χρωµατικής διασποράς µετά από διάδοση κατά µήκος πολλαπλών ινών, η χρονική διεύρυνση των NRZ παλµών θα είναι t spr = D L λ + D 2 L 2 λ D Ν L Ν λ = 0. Όταν δεν αντισταθµίζεται πλήρως η διασπορά και υπάρχει κάποια υπολειπόµενη χρονική διεύρυνση (t spr ) στους παλµούς µετά από διάδοση κατά µήκος πολλαπλών ινών, τότε θα έχουµε D L λ + D 2 L 2 λ D Ν L Ν λ = t spr. Όταν ζητείται αν λειτουργεί η ζεύξη ως προς την επίδραση της διασποράς, τότε θα πρέπει να ελεγχθεί αν ισχύει η ανισότητα t spr t spr,max, δηλαδή χρειάζεται ο έλεγχος της ανισότητας D L λ + D 2 L 2 λ D Ν L Ν λ 0.25 t spr,max. iii. Η σχέση µεταξύ του οπτικού εύρους ζώνης στο χώρο των συχνοτήτων και στο χώρο των µηκών 2 κύµατος είναι: f = ( c λ ) λ, όπου c η ταχύτητα του φωτός στο κενό, µε c = m/s. iv. Θεωρείστε ότι 0 log 0 (2) = 3. Απαντήσεις ) εδοµένου ότι αντισταθµίζεται πλήρως η διασπορά και µε λ το οπτικό εύρος ζώνης σε nm, προκύπτει ότι: ps D L DL λ+ D2L2 λ = 0 L2 = L2 = nm L2 = 0 D ps nm Άρα, το µήκος της δεύτερης ίνας θα είναι L 2 = 0. 2) Αρχικά θα υπολογιστεί η ευαισθησία για ρυθµό 0 Gbit/s. Αυτή θα είναι ίση µε: µW W mw PR, 0G = 0 log0 = 0 log0 = 0 log0 = mw mw mw 25. 8mW 3 = 0 log0 + 0 log0( 0 ) 4m 3 0 log0( 0) = 4m 30= mw = 6m Gbit s Η ευαισθησία για ρυθµό Gbit/s θα είναι: P R = 6m+ 0log0 = 26m. Για τα 0Gbit s ποσοστά σύζευξης, εκφρασµένα σε, έχουµε:

5 log0 = και 0log 0 = Εποµένως, για το ισοζύγιο ισχύος θα ισχύουν τα παρακάτω: PT + 0log log log0 = 26m 00 P = 26m P = 26m T P T =. 5m Οπότε, η ισχύς εκποµπής σε mw θα είναι: P T,mW = 0.5 / 0 mw.43 mw. 3) Ο έλεγχος θα γίνει σε δύο σκέλη. Το ένα αφορά τον έλεγχο του ισοζυγίου ισχύος και το δεύτερο την επίδραση της διασποράς. Ευαισθησία για ρυθµό 2.5 Gbit/s: 2. 5 Gbit s 2 PR, 2. 5G = PR, 0G+ 0 log0 = 6m+ 0 log0 = 6m+ 0 log0( 2 ) = 0 Gbit s 4 = 6m 2 0 log 2 = 6m 2 3= 0 ( ) = 22m Όσον αφορά το ισοζύγιο ισχύος, για να λειτουργεί η ζεύξη θα πρέπει να ικανοποιείται η ακόλουθη ανισότητα: 4mW 0log m mw ηλαδή η ισχύς που λαµβάνει ο δέκτης πρέπει να είναι µεγαλύτερη ή ίση της ευαισθησίας του. Εποµένως, προκύπτει ότι: 6m m 32. 5m 22m Όµως, η προηγούµενη σχέση προφανώς δεν ισχύει. Άρα, όσον αφορά την επίδραση των απωλειών, η ζεύξη δε λειτουργεί. Σχετικά µε την επίδραση της διασποράς, η τελική χρονική διεύρυνση µετά τη διέλευση του σήµατος από τα δύο κοµµάτια ίνας θα πρέπει να είναι µικρότερη από ή το πολύ ίση µε τη µέγιστη επιτρεπόµενη χρονική διεύρυνση. Άρα πρέπει: D L λ D L λ T b. Επίσης είναι γνωστό ότι: 4 ( nm) 2 λ λ= 2 R = = c m s s 3 0 m = nm nm Πρέπει, λοιπόν: ps ps nm nm nm nm s Ύστερα από πράξεις προκύπτει ότι 37 ps 55.5 ps = 8.5 ps 00 ps. Η προηγούµενη ανισότητα προφανώς ισχύει, οπότε ως προς την επίδραση της διασποράς δεν υπάρχει πρόβληµα. T s m nm s =

6 Τελικά, η ζεύξη δε θα λειτουργήσει σε ρυθµό 2.5 Gbit/s στα 480 nm µε τις απώλειες να αποτελούν τον περιοριστικό παράγοντα. εδοµένης της συγκεκριµένης απόστασης κάλυψης, µία πιθανή λύση θα µπορούσε να είναι η αύξηση της ισχύος εκποµπής κατά 0.5 (τόσο είναι το έλλειµµα της ισχύος (22 m ( 32.5 m) = 0.5 ), αλλά αυτή η τιµή είναι πολύ µεγάλη (6 m = 6.5 m!!!) καταπατώντας πιθανώς κάποιους κανόνες ασφαλείας που αφορούν τα µέγιστα επιτρεπόµενα επίπεδα ισχύος εκποµπής, ενώ ταυτόχρονα είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν απλές εµπορικές λύσεις laser µε τέτοια ισχύ εκποµπής για χρήση σε τηλεπικοινωνίες. Εποµένως, η λύση είναι η αύξηση της ισχύος εκποµπής κατά 0.5, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί αποδοτική λύση. Πιο ρεαλιστική λύση είναι η προσθήκη ενός οπτικού ενισχυτή (π.χ. ενός SOA και όχι EDFA, επειδή δεν υπάρχουν εµπορικά διαθέσιµοι EDFAs που να λειτουργούν στην περιοχή των 480 nm σε αντίθεση µε τους SOAs). Άσκηση 3η Έστω ένα µικρό δίκτυο υπό µορφή δακτυλίου µε 9 κόµβους. Καθένας κόµβος αποτελείται από: ένα Optical Cross-Connect (OXC) που χρησιµοποιείται για να κάνει δροµολογήσεις µηκών κύµατος σε οπτικό επίπεδο, αλλά στην περίπτωση µας θα θεωρήσουµε ότι εισάγει 2 απωλειών ένα ηλεκτρικό δροµολογητή (IP Router) που δε θα µας απασχολήσει από θέµα απωλειών τους κατάλληλους ποµπούς-πηγές για να περνά η πληροφορία από τον ηλεκτρικό δροµολογητή στο οπτικό επίπεδο και µετά µέσω του OXC να φύγει στο δίκτυο τους κατάλληλους φωτοδέκτες που λαµβάνουν την πληροφορία στο οπτικό επίπεδο για να την µετατρέψουν στο ηλεκτρικό επίπεδο και να την περάσουν στον ηλεκτρικό IP router Το ποσοστό σύζευξης ενός οπτικού ποµπού µε µία είσοδο ενός OXC είναι 80%. Όµοια είναι τα ποσοστά της σύζευξης µίας εξόδου του OXC µε ένα φωτοδέκτη, της εξόδου του OXC που συνδέεται µε µία ίνα στο δίκτυο, της ίνας µε την είσοδο του OXC. Βοηθητικά είναι τα σχήµατα που ακολουθούν. Η ισχύς εκποµπής καθενός ποµπού είναι P T,mW = 2 mw. Η ευαισθησία καθενός δέκτη είναι 25 nw για ρυθµό 00 Mbit/s. Σε καθένα (οπτικό) δέκτη θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο 2. Ο δακτύλιος έχει την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Όλες οι οπτικές ίνες έχουν συντελεστή απωλειών 0.8 /. Κόµβος 80% Κόµβος 2 80% Κόµβος 3 Κόµβος Κόµβος 5 0 Κόµβος 9 Κόµβος 8 Κόµβος 7 Κόµβος Σχήµα. ακτύλιος 9 κόµβων.

7 IP Router Κόµβος i Φωτοδέκτες Πηγές 80% 80% Optical Cross- Connect (OXC) Σχήµα 2. οµή καθενός κόµβου. ) Αν γίνονται µεταδόσεις σε ρυθµό Gbit/s κι αν µεταδώσει ο κόµβος, µέχρι ποιον κόµβο µπορεί να φθάσει το σήµα χωρίς να γίνει αναµετάδοση από ενδιάµεσο κόµβο; Ποιο θα είναι το περιθώριο στο δέκτη αυτού του κόµβου που θα είναι ο πιο αποµακρυσµένος άµεσος παραλήπτης από τον κόµβο ; Επισηµαίνεται ότι ξεκινώντας από ένα ποµπό-πηγή του κόµβου, θα περάσει το οπτικό σήµα από το OXC αυτού του κόµβου και θα υποστεί τις κατάλληλες απώλειες, θα διαδοθεί κατά µήκος της ίνας που ακολουθεί και θα περάσει διαδοχικά από OXCs των κόµβων που ακολουθούν και από τις ίνες που συνδέουν τους κόµβους, ώστε να φθάσει στον κόµβο στον οποίο το οπτικό σήµα θα πρέπει να «ανέβει» από το OXC στο φωτοδέκτη για να γίνει η µετατροπή σε ηλεκτρικό σήµα. Πρέπει, εποµένως, να ελεγχθεί το ισοζύγιο ισχύος µεταξύ ενός ποµπού του πρώτου κόµβου και του οπτικού δέκτη του πιο αποµακρυσµένου

8 κόµβου που θα λάβει το οπτικό σήµα χωρίς το σήµα να έχει υποστεί κάποια ηλεκτρική µετατροπή και επανεκποµπή ενδιάµεσα. 2) Αν γίνονται µεταδόσεις σε ρυθµό 2.5 Gbit/s κι αν µεταδώσει ο κόµβος, µέχρι ποιον κόµβο µπορεί να φθάσει το σήµα χωρίς να γίνει αναµετάδοση από ενδιάµεσο κόµβο; Ποιο θα είναι το περιθώριο στο δέκτη αυτού του κόµβου που θα είναι ο πιο αποµακρυσµένος άµεσος παραλήπτης από τον κόµβο ; ηλαδή, όµοια µε το προηγούµενο ερώτηµα, αλλά για το νέο ρυθµό. 3) Ξεκινά µία µετάδοση από τον κόµβο 2 µε προορισµό ένα δέκτη του κόµβου 9. Η µετάδοση γίνεται σε ρυθµό 2.5 Gbit/s. Ποιο θα είναι το περιθώριο στο δέκτη που είναι ο παραλήπτης της πληροφορίας; Εδώ χρειάζεται προσοχή, καθώς µπορεί ενδιάµεσα να χρειαστεί φώραση από κάποιο δέκτη άλλου ενδιάµεσου κόµβου και επανεκποµπή του σήµατος, καθώς µπορεί να µην επαρκεί η ισχύς για την απευθείας µετάδοση στον τελικό δέκτη. Υπόδειξη Θεωρείστε ότι 0 log 0 (2) = 3. Με αυτό το δεδοµένο µπορείτε να κάνετε όλους τους υπολογισµούς µε λογαρίθµους χωρίς να χρειάζεται κοµπιουτεράκι. Απαντήσεις ) Αρχικά θα υπολογίσουµε κάποια µεγέθη που θα χρειαστούν στο ισοζύγιο ισχύος. Η ευαισθησία για το ρυθµό των 00 Mbit/s θα είναι: nW 25 0 W W PR, 00M = 0 log0 = 0 log0 = 0 log0 = mw mw mw mw 25mW 6 = 0 log0 = 0 log0 + 0 log0( 0 ) = mw mw 000 mw 0 log 8 000mW = log0( 0) = 0 log0 + 0 log0 60= mw mw mw 3 = 0 log0 + 0 log0( 2 ) 60= mw 0mW = 3 0 log0 3 0 log0( 2) 60= 30m = mw = 39m Για το ρυθµό στον οποίο γίνονται οι µεταδόσεις, δηλαδή για Gbit/s, η ευαισθησία θα είναι: Gbit s Gbit s PR, G = PR, M + 0 log0 = 39m+ 0 log0 = 39m + 0 = 00 Mbit s 0. Gbit s = 29m Το ποσοστό σύζευξης σε θα είναι: log0 = 0 log0( 8) 0 log0( 0) = 0 log0( 2 ) 0 = 3 0 log0( 2) 0 = 0 0 = 3 3 0= 9 0= Η ισχύς εκποµπής στην κλίµακα των decibel θα είναι:

9 2mW PT = 0 log0 = 3m mw Επειδή δεν ξέρουµε πόσοι κόµβοι µεσολαβούν και επειδή καθένας κόµβος εισάγει συγκεκριµένες απώλειες, στο ισοζύγιο ισχύος θα χρησιµοποιηθεί ανισότητα και όχι ισότητα µε στόχο ο πιο αποµακρυσµένος άµεσος δέκτης χωρίς αναµετάδοση να λαµβάνει τουλάχιστον την ελάχιστη απαιτούµενη ισχύ. Άρα θα έχουµε: PT ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΤΤΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΙΟ ΚΟΜΒΟ... 2 PR, G + 2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΒΟ Με την συγκεκριµένη αντιµετώπιση διευκολυνόµαστε, καθώς είναι ευκολότερη η οµαδοποίηση των απωλειών. Αναφέρεται ότι έχουµε στην είσοδο καθενός OXC, απώλειες 2 κατά το πέρασµα από το OXC και στην έξοδο του OXC. Συνεχίζοντας, έχουµε: 3m m+ 2 k ΠΕΡΙΤΤΟΙ ΚΟΜΒΟΙ lαρτιοικομβοι 3m m ΠΕΡΙΤΤΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΑΡΤΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ m k 5. 8 l m k 5. 8 l k 5. 8 l , k+ l = 2 m ΑΡΤΙΟΣ, k = l ( k ) 5. 8 l , k+ l = 2 m + ΠΕΡΙΤΤΟΣ, k = l+ l 5. 8 l , k+ l = 2 m, k = l l 5. 8 l , k+ l = 2 m +, k = l+ l ( ) 26, k+ l = 2 m, k = l l ( ) , k + l = 2 m +, k = l + l , k+ l = 2 m, k = l l , k + l = 2 m +, k = l + 26 l, k+ l = 2 m, k = l 2. 5 l 2. 08, k+ l = 2 m, k = l l. 66, k + l = 2m +, k = l + l, k+ l = 2m +, k = l Σηµειώνεται ότι αν από τον πρώτο µέχρι και τον προηγούµενο του κόµβου που θα κάνει φώραση και µετατροπή της πληροφορίας στο ηλεκτρικό επίπεδο έχουµε k περιττούς κόµβους και l άρτιους κόµβους κι αν το πλήθος αυτό των κόµβο είναι άρτιο, τότε σίγουρα k = l. Από την άλλη, αν από τον πρώτο

10 µέχρι και τον προηγούµενο του κόµβου που θα κάνει φώραση έχουµε k περιττούς κόµβους και l άρτιους κόµβους κι αν αυτό το πλήθος των κόµβων είναι περιττό, τότε σίγουρα k = l +. Από τους υπολογισµούς που έγιναν, το µέγιστο πλήθος των άρτιων κόµβων από τον πρώτο µέχρι και τον προηγούµενο του κόµβου που θα λάβει την πληροφορία και θα τη µετατρέψει από οπτική σε ηλεκτρική θα είναι: l = 2. 08, k+ l = 2 m, k = l l = 2, k+ l = 2+ 2, k = l ΣΙΓΟΥΡΑ l = k = 2 l =. 66, k+ l = 2m +, k = l+ l =, k+ l = 2+, k = l+ Επιλέξαµε τη µεγαλύτερη τιµή για το l, καθώς αν διαλέγαµε την τιµή l =, τότε αν κάναµε το ισοζύγιο ισχύος, θα έµενε περιθώριο για ένα ακόµα κόµβο. Αυτό σηµαίνει ότι εκπέµπει ο πρώτος κόµβος και λαµβάνει ο πέµπτος κόµβος, αφού έχουµε 2 περιττούς κόµβους και δύο άρτιους κόµβους που προηγούνται του πέµπτου. Όσον αφορά τις ανοχές στο δέκτη του πέµπτου κόµβου αυτές θα είναι: 3m = 29m+ ΑΝΟΧΕΣ 3m = 29m+ ΑΝΟΧΕΣ m = 29m+ ΑΝΟΧΕΣ m 25= 29m+ ΑΝΟΧΕΣ 26m= 29m+ ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ = 3 Αν παίρναµε k + l = 3, τότε 3m dΒ 4= 29m+ ΑΝΟΧΕΣ m = 29m+ ΑΝΟΧΕΣ m 8. 3= 29m+ ΑΝΟΧΕΣ 9. 7= ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ = ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΟΜΒΟ Άρα, θα λάβει ο πέµπτος κόµβος και θα κάνει φώραση του οπτικού σήµατος µετατρέποντάς το σε ηλεκτρικό, ο τέταρτος κόµβος θα είναι ο τελευταίος κόµβος που δε θα κάνει φώραση, ενώ το περιθώριο ισχύος στον δέκτη του κόµβου που θα κάνει φώραση, δηλαδή στο δέκτη του πέµπτου κόµβου, θα είναι 3. 2) Επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία για το ρυθµό των 2.5 Gbit/s, θα πρέπει και πάλι να υπολογιστεί αρχικά η ευαισθησία. Για 2.5 Gbit/s, η ευαισθησία θα είναι: 2. 5Gbit s 2. 5 Gbit s PR, 2. 5G = PR, M + 0 log0 = 39m+ 0 log0 = 00 Mbit s 0. Gbit s 00 = 39m+ 0 log0( 25) = 39m+ 0 log0 = ( ) ( ) ( ) ( ) = 39m+ 0 log 0 0 log 2 = 39m+ 2 0 log log 2 = = 39m = 39m+ 20 6= = 25m Ακριβώς, όπως πριν, θα έχουµε:

11 PT ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΤΕΡΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΤΤΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙΤΗΝΙΝΑΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΜΒΟ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΙΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΝΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ... 2 PR, 2. 5G + 2 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΚΟΜΒΟ Συνεχίζοντας, έχουµε: 3m m+ 2 k ΠΕΡΙΤΤΟΙ ΚΟΜΒΟΙ lαρτιοικομβοι 3m m ΠΕΡΙΤΤΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΑΡΤΙΟΙ ΚΟΜΒΟΙ m k 5. 8 l m k 5. 8 l k 5. 8 l , k+ l = 2 m ΑΡΤΙΟΣ, k = l ( k ) 5. 8 l , k+ l = 2 m + ΠΕΡΙΤΤΟΣ, k = l+ l 5. 8 l , k+ l = 2 m, k = l l 5. 8 l , k+ l = 2 m +, k = l+ l ( ) 22, k+ l = 2 m, k = l l ( ) , k + l = 2 m +, k = l + l , k+ l = 2 m, k = l l , k + l = 2 m +, k = l + 22 l, k+ l = 2 m, k = l 2. 5 l. 76, k+ l = 2 m, k = l l. 296, k + l = 2m +, k = l + m, k+ l = 2m +, k = l Από τους υπολογισµούς που έγιναν, το µέγιστο πλήθος των άρτιων κόµβων από τον πρώτο µέχρι και τον προηγούµενο του κόµβου που θα λάβει την πληροφορία και θα τη µετατρέψει από οπτική σε ηλεκτρική θα είναι: l =. 76, k+ l = 2 m, k = l l =, k+ l = +, k = l ΣΙΓΟΥΡΑ l = ΚΑΙ k = 2 l =. 296, k+ l = 2m +, k = l+ l =, k+ l = 2+, k = l+ Επιλέξαµε τη µεγαλύτερη τιµή για το k, καθώς αν διαλέγαµε την τιµή k =, τότε αν κάναµε το ισοζύγιο ισχύος, θα έµενε περιθώριο για ένα ακόµα κόµβο και επιπλέον, αναζητούµε τον πιο αποµακρυσµένο πιο κόµβο που θα απαιτηθεί να κάνει φώραση του οπτικού σήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι εκπέµπει ο πρώτος κόµβος και λαµβάνει ο τέταρτος κόµβος, αφού έχουµε 2 περιττούς κόµβους και ένα άρτιο κόµβο που προηγούνται του τέταρτου. Όσον αφορά τις ανοχές στο δέκτη του τέταρτου κόµβου αυτές θα είναι:

12 3m = 25m+ ΑΝΟΧΕΣ 3m dΒ 4= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ m = 25m + ΑΝΟΧΕΣ 9. 3m= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ= 5. 7 Αν παίρναµε k + l = 2, τότε 3m dΒ 4= 25m + ΑΝΟΧΕΣ 3. 5m= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ =. 5 ΑΝΟΧΕΣ= ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΟΜΒΟ Άρα, θα λάβει ο τέταρτος κόµβος και θα κάνει φώραση του οπτικού σήµατος µετατρέποντάς το σε ηλεκτρικό, ο τρίτος κόµβος θα είναι ο τελευταίος κόµβος που δε θα κάνει φώραση, ενώ το περιθώριο ισχύος στον δέκτη του κόµβου που θα κάνει φώραση, δηλαδή στο δέκτη του τέταρτου κόµβου, θα είναι 5.7. ) Από το προηγούµενο ερώτηµα, όταν εκπέµπει ένας κόµβος σε ρυθµό 2.5 Gbit/s, τότε ο δέκτης που θα κάνει φώραση βρίσκεται 3 κόµβους πιο κάτω (είδαµε ότι εκπέµπει ο πρώτος και γίνεται φώραση σε δέκτη του τέταρτου κόµβου). Άρα, σίγουρα θα µεσολαβούν δύο επανεκποµπές µεταξύ του κόµβου 2 και του κόµβου 9. Η µία επανεκποµπή θα γίνει σίγουρα από τον κόµβο 5 (γίνεται µετάδοση από τον κόµβο 2 και λαµβάνει ο δέκτης του κόµβου 5, οπότε έπειτα εκπέµπεται η πληροφορία και πάλι από τον κόµβο 5) και η δεύτερη επανεκποµπή θα γίνει από τον κόµβο 8 (µετά τη µετάδοση από τον κόµβο 5, λαµβάνει ο δέκτης του κόµβου 8, οπότε έπειτα εκπέµπεται η πληροφορία και πάλι από τον κόµβο 8). Αποδεικνύοντάς αυτό το γεγονός, θα δείξουµε ότι θα έχουµε λίγο µικρότερο περιθώριο στον δέκτη του πέµπτου κόµβου, διότι έχουµε δύο ίνες 5 και µία ίνα 0 και όχι δύο ίνες 0 και µία 5, όπως στο προηγούµενο ερώτηµα. Εποµένως, όταν εκπέµπει ο δεύτερος κόµβος και λαµβάνει ο πέµπτος κόµβος, αφού έχουµε 2 άρτιους κόµβους και ένα περιττό κόµβο που προηγούνται του πέµπτου, τότε οι ανοχές στο δέκτη του πέµπτου κόµβου θα είναι: 3m = 25m+ ΑΝΟΧΕΣ 3d Bm 6. 7dΒ dΒ 4= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ 20. 2m= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ = 4. 8> 2 Για τον δέκτη του όγδοου κόµβου θα ισχύει ότι στο προηγούµενο ερώτηµα, δηλαδή θα λάβει µε περιθώριο 5.7. Βέβαια, θα πρέπει να είµαστε προσεκτικοί, αν οι ανοχές ήταν πιο οριακές από το προηγούµενο ερώτηµα, δηλαδή αν ήταν κοντά στα 2 το περιθώριο, οπότε θα έπρεπε να προσέξουµε το ισοζύγιο ισχύος όταν έχουµε πρώτα 5 και όχι 0 αµέσως µετά τον κόµβο που εκπέµπει.

13 Εποµένως, θα εφαρµοστεί το ισοζύγιο ισχύος από τον ποµπό του κόµβου 8 ως και το δέκτη του κόµβου 9 που είναι ο παραλήπτης της πληροφορίας. Άρα, θα έχουµε: PT = PR, 2. 5G + ΑΝΟΧΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓ ΟΟ ΚΟΜΒΟ ΚΑΙΤΗΝΙΝΑΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΜΒΟ 3m = 25m+ ΑΝΟΧΕΣ m 6. 7= 25m+ ΑΝΟΧΕΣ ΑΝΟΧΕΣ= 7. 3 Άρα, στο δέκτη του ένατου κόµβου που είναι ο παραλήπτης της πληροφορίας το περιθώριο ισχύος θα είναι 7.3.

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή

1η Οµάδα Ασκήσεων. Τµήµα επεξεργασίας σήµατος του αναγεννητή ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης 1η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1η Εγκατεστηµένη ζεύξη συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά

Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΥΑ ΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Εισαγωγικές Ασκήσεις για Απώλειες και ιασπορά Άσκηση 1

Διαβάστε περισσότερα

T R T R L 2 L 3 L 4 Αναγεννητής α 1 = 0.18 db/km α 2 = 0.45 db/km α 3 = 0.55 db/km α 4 = 0.34 db/km

T R T R L 2 L 3 L 4 Αναγεννητής α 1 = 0.18 db/km α 2 = 0.45 db/km α 3 = 0.55 db/km α 4 = 0.34 db/km ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Καθηγητής Συβρίδης η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1η ίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της

Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή της ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Σύνθετες Ασκήσεις για ιάδοση, ιασπορά και Αντιστάθµισή

Διαβάστε περισσότερα

2η Οµάδα Ασκήσεων. 250 km db/km. 45 km 0.22 db/km 1:2. T 75 km 0.22 db/km 1:2. 75 km db/km. 1:2 225 km 0.22 db/km

2η Οµάδα Ασκήσεων. 250 km db/km. 45 km 0.22 db/km 1:2. T 75 km 0.22 db/km 1:2. 75 km db/km. 1:2 225 km 0.22 db/km ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής Συβρίδης η Οµάδα Ασκήσεων Άσκηση 1η Στη ζεύξη που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Μελέτη επίδρασης απωλειών 1.1. Γενικά για τις απώλειες, τα db και τα dbm

1. Μελέτη επίδρασης απωλειών 1.1. Γενικά για τις απώλειες, τα db και τα dbm ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Καθηγητής. Συβρίδης Οι δύο βασικοί άξονες εξέτασης οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στις οπτικές επικοινωνίες

Εξελίξεις στις οπτικές επικοινωνίες Ινοοπτικές ζεύξεις Εξελίξεις στις οπτικές επικοινωνίες Δεκαετία 1980: μήκος κύματος φέροντος στα 850nm (1o παράθυρο εξασθένησης) Δεκαετία 1990: μήκος κύματος φέροντος στα 1310nm (2o παράθυρο εξασθένησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολύπλεξη μήκους κύματος Wavelength Division Multiplexing

Πολύπλεξη μήκους κύματος Wavelength Division Multiplexing Πολύπλεξη μήκους κύματος Wavelength Division Multiplexing Η πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM) επιτρέπει την παράλληλη μετάδοση πολλών υψίρυθμων ψηφιακών σημάτων (TDM) δια μέσου του ίδιου ζεύγους οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς.

Η μονάδα db χρησιμοποιείται για να εκφράσει λόγους (κλάσματα) ομοειδών μεγεθών, αντιστοιχεί δηλαδή σε καθαρούς αριθμούς. 0. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ 0.. Γενικά Στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, η μέτρηση στάθμης σήματος περιλαμβάνει, ουσιαστικά, τη μέτρηση της ισχύος ή της τάσης (ρεύματος) ενός σήματος σε διάφορα «κρίσιμα»

Διαβάστε περισσότερα

NRZ Non return to zero: Οι άσσοι καταλαµβάνουν ολόκληρη τη διάρκεια bit. (Μικρό Bandwidth)

NRZ Non return to zero: Οι άσσοι καταλαµβάνουν ολόκληρη τη διάρκεια bit. (Μικρό Bandwidth) ιαµόρφωση Αποδιαµόρφωση ) Μορφές Σηµάτων NRZ No rtur to zro: Οι άσσοι καταλαµβάνουν ολόκληρη τη διάρκεια bit. (Μικρό adwidth) RZ Rtur to zro : Ανάµεσα σε δύο άσσους µεσολαβεί ένα κενό διάστηµα (Μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής Τ.Ε.Ι Λαμίας Τμήμα Ηλεκτρονικής 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μπαρμπάκος Δημήτριος Τζούτζης Έλτον-Αντώνιος Διδάσκων: Δρ. Βασίλης Κώτσος Λαμία 2013 Περιεχόμενα 1. Οπτική πηγή 1.1 Χαρακτηριστικές καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΠΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο

ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8: Το Φυσικό Επίπεδο ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 8 Η ιδάσκουσα: Παντάνο Ρόκου Φράνκα Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 8 η : Το Φυσικό Επίπεδο Το Φυσικό Επίπεδο ιάδοση Σήµατος Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Οπτικές Ίνες Γραµµές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εξέταση 17/2/2006

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εξέταση 17/2/2006 Θέμα (γ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Εξέταση 7//6 Καλείστε να σχεδιάσετε σύστημα μετάδοσης σημείο-προς-σημείο μήκους 6 k. Το σύστημα χρησιμοποιεί κοινή μονότροπη ίνα (SMF με διασπορά β ps /k

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών:

Πώς γίνεται η µετάδοση των δεδοµένων µέσω οπτικών ινών: 1 ΔΟΜΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Κάθε οπτική ίνα αποτελείται από τρία μέρη: Την κεντρική γυάλινη κυλινδρική ίνα, που ονομάζεται πυρήνας(core core) και είναι το τμήμα στο οποίο διαδίδεται το φως. Την επικάλυψη (απλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ' Εξάμηνο. 1ος ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ' Εξάμηνο. 1ος ΤΡΟΠΟΣ ΛΥΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤ' Εξάμηνο Άσκηση-1 (ΔΙΑΣΠΟΡΑ) Δίνεται πολύτροπη ίνα με συντελεστή διασποράς δ(λ)=-15 ps/nmkm και δείκτες διάθλασης n 1 =1,48 και n =1,47. Να βρεθεί το μέγιστο μήκος ζεύξης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ΗΥ 44: Ασύρµατες Επικοινωνίες Εαρινό Εξάµηνο -3 ιδάσκων: Λέανδρος Τασιούλας η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Θεωρήστε ένα κυψελωτό σύστηµα, στο οποίο ισχύει το

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Ερωτήσεις

Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ενισχυτές Πηγές Laser έκτες (Αρχείο FiltersAmplifsLasers2016.pdf) Φίλτρα Fabry-Perot και φίλτρα φραγµάτων Bragg Αρχή λειτουργίας, σχηµατική απεικόνιση, εξίσωση που συσχετίζει τα µήκη

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

To σήμα πληροφορίας m(t) πρέπει να είναι μονοπολικό (uni-polar) ΝRZ σήμα της μορφής: 0 ---> 0 Volts (11.1) 1 ---> +U Volts

To σήμα πληροφορίας m(t) πρέπει να είναι μονοπολικό (uni-polar) ΝRZ σήμα της μορφής: 0 ---> 0 Volts (11.1) 1 ---> +U Volts 11. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ (Amplitude Shift Keying - ΑSK) 11.1. Αναπαράσταση του ψηφιακού σήματος πληροφορίας To σήμα πληροφορίας πρέπει να είναι μονοπολικό (uni-polar) ΝZ σήμα της μορφής: 0 --->

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ - ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ OTDR- FUSION SPLICER

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής.

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής. 2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ Το διάστηµα εµπιστοσύνης παρέχει µία εκτίµηση µιας άγνωστης παραµέτρου µε την µορφή διαστήµατος και ένα συγκεκριµένο βαθµό εµπιστοσύνης ότι το διάστηµα αυτό, µε τον τρόπο που κατασκευάσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

φ(rad) t (s) α. 4 m β. 5 m α. 2 m β. 1 m

φ(rad) t (s) α. 4 m β. 5 m α. 2 m β. 1 m ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΥ Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 05 ΘΕΜΑ Β Γ Α B φ(rad) 6π 0 0,3 0,5 0,7 t (s) Στα σηµεία Α και Β του παραπάνου σχήµατος βρίσκονται δύο σύγχρονες πηγές Π και Π, που εκπέµπουν στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 8.1. Γενικά Για την εκτέλεση μετρήσεων σε ινοοπτικές ζεύξεις απαιτούνται: Μία ή περισσότερες οπτικές πηγές. Η πηγή ή οι πηγές μπορεί να είναι: Δίοδοι εκπομπής (LEDs).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ - ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πληροφορία Επικοινωνία συντελείται με τη μεταβίβαση μηνυμάτων από ένα πομπό σε ένα δέκτη. Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας

Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Κεφάλαιο 6 Συστήµατα Επικοινωνίας Δεδοµένων Άµεση ιασύνδεση Συσκευών ιασύνδεση Συσκευών σε Μακρινή Απόσταση MODEM ιαχείριση σφαλµάτων ίκτυα εδοµένων Κ.Κυριακόπουλος Εισαγωγή στους Η/Υ 1 Σταθµοί στην Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση

Ασκήσεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίσχυση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΚΤΥΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής. Συβρίδης Ακήεις για έκτες PIN και έκτες µε Οπτική Προενίχυη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των μέσων μετάδοσης

Περιγραφή των μέσων μετάδοσης Περιγραφή των μέσων μετάδοσης 1 Χάλκινο Καλώδιο: Το χάλκινο καλώδιο είναι ένα συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων και αποτελείται είτε από συμπαγές χάλκινο σύρμα, είτε από νήματα χάλκινου σύρματος. Είναι τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διασπορά ΙI Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research Laboratory Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή

Οπτικά Δίκτυα. Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εισαγωγή Οπτικά Δίκτυα Εισαγωγή University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr Δομή των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων University of Patras, GREECE, contact: kvlachos@ceid.upatras.gr 2 1 Τυπική αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικά και Μη Γραµµικά Συστήµατα Μετάδοσης

Γραµµικά και Μη Γραµµικά Συστήµατα Μετάδοσης Γραµµικά και Μη Γραµµικά Συστήµατα Μετάδοσης Τα περισσότερα δίκτυα σήµερα είναι γραµµικά µε κωδικοποίηση γραµµής NRZ Τα µη γραµµικά συστήµατα στηρίζονται στα σολιτόνια µε κωδικοποίηση RZ. Οπτικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα επανεκποµπής

Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα επανεκποµπής Πρωτόκολλα: Εναλλασσοµένου bit (Alternating Bit Protocol) Επιλεκτικής επανάληψης (Selective Reeat Protocol) Οπισθοχώρησης κατά Ν (Go Back N) Μηχανισµοί:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της κυματοδήγησης στις οπτικές ίνες με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία

Ανάλυση της κυματοδήγησης στις οπτικές ίνες με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία Ανάλυση της κυματοδήγησης στις οπτικές ίνες με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία Τρόποι διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων Στο κενό, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται έχοντας το ηλεκτρικό πεδίο Ε και το

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα

Μέρος Β - Δίκτυα. Ασκήσεις I. Ποιος ο ρόλος του πομπού και του δέκτη στο μοντέλο επικοινωνίας που α- πεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί; Μ Δεδομένα Μέρος Β - Δίκτυα 1 η Διδακτική Ενότητα Μοντέλο επικοινωνίας δεδομένων - Κώδικες - Σήματα Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες: 1 Λέξεις Κλειδιά ASCII BCD Unicode αναλογικό σήμα ΕΛΟΤ-928 επικοινωνία δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα.

Γενική εικόνα τι είναι σήµα - Ορισµός. Ταξινόµηση σηµάτων. Βασικές ιδιότητες σηµάτων. Μετατροπές σήµατος ως προς το χρόνο. Στοιχειώδη σήµατα. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός Z Εφαρµογές 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Γενική εικόνα τι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης:

Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις. 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: Κεφάλαιο 3: Ερωτήσεις - Ασκήσεις 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τα μέσα μετάδοσης; 2. Ποια είναι τα ενσύρματα μέσα μετάδοσης: 3. Ποια είναι τα ασύρματα μέσα μετάδοσης; 4. Ποια τα βασικότερα μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ

2.3. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 100 104 Α ΟΜΑ ΑΣ .3 Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 00 04 Α ΟΜΑ ΑΣ. Έξι διαδοχικοί άρτιοι αριθµοί έχουν µέση τιµή. Να βρείτε τους αριθµούς και τη διάµεσό τους. Αν είναι ο ποιο µικρός άρτιος τότε οι ζητούµενοι αριθµοί θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά ίκτυα. Εισαγωγή. Kyriakos Vlachos, Computer Engineering and Informatics Dept., University of Patras, GREECE, contact:

Οπτικά ίκτυα. Εισαγωγή. Kyriakos Vlachos, Computer Engineering and Informatics Dept., University of Patras, GREECE, contact: Οπτικά ίκτυα Εισαγωγή οµή των Τηλεπικοινωνιακών ικτύων 2 Τυπική αρχιτεκτονική δηµοσίου δικτύου Κόµβοι: σηµεία παρουσίας (Points of Presence POPs) Ζεύξεις: (πολλαπλά) ζεύγη ινών Μητροπολιτικά δίκτυα: δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ για το µάθηµα των ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Η βαθµίδα εισόδου του επίγειου σταθµού ενός συστήµατος δορυφορικών επικοινωνιών που εξυπηρετεί υπηρεσίες εύρους 50ΚΗz φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

(Light Emitting Diodes)

(Light Emitting Diodes) ΕξαρτήµαταΟπτικών ικτύων Πηγές Φωτεινής δέσµης ίοδοι Εκϖοµϖής Φωτός(LED) Συσκευές Laser ίοδοι Εκποµπής Φωτός (LED) (Light Emitting Diodes) - Παράγουν δεδοµένα µε χαµηλό ρυθµό (Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συνδυαστικές Ασκήσεις Διασπορά-μη γραμμικά φαινόμενα Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 12. Πρότυπα. Ανακεφαλαίωση Ερωτήσεις Κεφάλαιο 12 Πρότυπα Μάθηµα 12.1: Μάθηµα 12.2: Μάθηµα 12.3: Μάθηµα 12.4: Μάθηµα 12.5: Πρότυπα FDDI-I και FDDI-II Πρότυπο 100 Mbps Ethernet Πρότυπο 100Base-VGAnyLAN Πρότυπο Gigabit Ethernet Πρότυπο LATM

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 009 Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Σεραφείµ Καραµπογιάς ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σεραφείµ Καραµπογιάς ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα Σήµατα Εισαγωγή στα Συστήµατα Ανάπτυγµα - Μετασχηµατισµός Fourier Μετασχηµατισµός Laplace Μετασχηµατισµός z Εφαρµογές 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΤΑ Γενική εικόνα τι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 10: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (x) = 1/x.

όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 10: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f (x) = 1/x. 3 Ορια συναρτήσεων 3. Εισαγωγικές έννοιες. Ας ϑεωρήσουµε την συνάρτηση f () = όπου D(f ) = (, 0) (0, + ) = R {0}. Είναι Σχήµα 0: Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f () = /. ϕυσικό να αναζητήσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών

Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών Τηλεπικοινωνίες οπτικών ινών Ενότητα 1: Εισαγωγικά θέματα Βλάχος Κυριάκος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Σκοποί ενότητας Ο σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει το σπουδαστή στα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ FOURIER ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ FOURIER ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΧΟΛΗ Ν. ΟΚΙΜΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙ Σ.Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑΤΟΣ FOURIER ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 3 ) Αρχικό σήµα ( ) Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται ένα περιοδικό σήµα ( ), το οποίο έχει ληφθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΤΙΚΗ FOURIER. Γ. Μήτσου ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΙΚΗΣ - ΟΠΟΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & /Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ7 ΟΠΙΚΗ FOURIER Γ. Μήτσου Μάρτιος 8 Α. Θεωρία. Εισαγωγή Η επεξεργασία οπτικών δεδοµένων, το φιλτράρισµα χωρικών συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0

f (x) = l R, τότε f (x 0 ) = l. = lim (0) = lim f(x) = f(x) f(0) = xf (ξ x ). = l. Εστω ε > 0. Αφού lim f (x) = l R, υπάρχει δ > 0 Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο 5: Παράγωγος Α Οµάδα. Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς (αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας). (α) Αν η f είναι παραγωγίσιµη

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικά Δίκτυα. Νόκας Γιώργος. Δρ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογιας Υπολογιστών

Οπτικά Δίκτυα. Νόκας Γιώργος. Δρ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογιας Υπολογιστών Οπτικά Δίκτυα Νόκας Γιώργος Δρ.Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογιας Υπολογιστών Περιγραφή Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος: Χαρακτηριστικά διάδοσης σημάτων σε οπτική ίνα, Τεχνολογία οπτικών ινών, Φυσική Ημιαγωγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΖΕΥΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗ Α&DC /1/ :18 πµ

ΡΗ Α&DC /1/ :18 πµ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Η απόσβεση, L, των καναλιών εν γένει αυξάνει εκθετικά µε το µήκος τους. Το αποτέλεσµα είναι ότι, όταν χρειαστούµε να διαβιβάσουµε σήµατα σε µακρινές

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749

Z U REC (cm) (V) i =log(z) y i =log(u REC ) x i x i y i 10 74,306 1,000 1,871 1,000 1, ,528 1,079 1,796 1,165 1, ,085 1,146 1,749 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΣΚΗΣΗ 3) - set 00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Γηρούσης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του.

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για την ευαισθησία ενός δέκτη ΑΜ; Α. Ευαισθησία ενός δέκτη καθορίζεται από την στάθμη θορύβου στην είσοδό του. Τηλεπικοινωνικακά Συστήματα Ι - Ενδεικτικές Ερωτήσεις Ασκήσεις Δ.Ευσταθίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 1) 1. Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που μηδενίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης

Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Κεφάλαιο 3-3.1 Μέσα Μετάδοσης Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ19 ggiannop (at) sch.gr σελ. 71-80 - http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Εισαγωγή: Μέσο Μετάδοσης Είναι η φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διασπορά Ι Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research Laboratory Διάρθρωση μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μάθηµα 1ο Θέµα Εισαγωγή στις τηλεπικοινωνίες 1. Τι ορίζουµε µε τον όρο τηλεπικοινωνία; 2. Ποιες οι βασικότερες ανταλλασσόµενες πληροφορίες, ανάλογα µε τη φύση και το χαρακτήρα τους; 3. Τι αποκαλούµε ποµπό

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο

Μέσα Μετάδοσης. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Μέσα Μετάδοσης Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 7 ο Εισαγωγή Το μέσο μετάδοσης αποτελεί τη φυσική σύνδεση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σύστημα επικοινωνίας. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

11 Το ολοκλήρωµα Riemann

11 Το ολοκλήρωµα Riemann Το ολοκλήρωµα Riem Το πρόβληµα υπολογισµού του εµβαδού οποιασδήποτε επιφάνειας ( όπως κυκλικοί τοµείς, δακτύλιοι και δίσκοι, ελλειπτικοί δίσκοι, παραβολικά και υπερβολικά χωρία κτλ) είναι γνωστό από την

Διαβάστε περισσότερα

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση Λύση ΑΣΚΗΣΗ 1 α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση, προκύπτει: και Με αντικατάσταση στη θεµελιώδη εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

2.1 (i) f(x)=x -3x+2 Η f(x) ορίζεται x R

2.1 (i) f(x)=x -3x+2 Η f(x) ορίζεται x R ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο. (i) f()= -3+ Η f() ορίζεται R Έχει Π.Ο ολόκληρο το R Για το Π.Τ της f() έχουµε : ος τρόπος 3 9 3 = -3+= - - += - - () Το Π.Τ. της f() θα είναι οι τιµές που παίρνει το R. Από

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

//009 Βασικές εργασίες του επιπέδου ζεύξης ηµιουργία πλαισίων Έλεγχος σφαλµάτων Έλεγχος ροής Σχέση µεταξύ πακέτων (επιπέδου δικτύου) και πλαισίων (επι

//009 Βασικές εργασίες του επιπέδου ζεύξης ηµιουργία πλαισίων Έλεγχος σφαλµάτων Έλεγχος ροής Σχέση µεταξύ πακέτων (επιπέδου δικτύου) και πλαισίων (επι //009 Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων Εφαρµογών Παρουσίασης Συνόδου ιακίνησης ικτύου Ζεύξης Ζεύξης Φυσικό Τι κάνει το επίπεδο ζεύξης Χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του φυσικού επιπέδου, ήτοι την (ανασφαλή) µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων

p - n επαφή και εκπομπή φωτονίων Οπτικοί πομποί Το οπτικό φέρον σήμα που εισέρχεται στις οπτικές ίνες παράγεται από: Led (Light Emission Diodes, Φωτοδίοδοι): εκπομπή ασύμφωνου (incoherent) φωτός, όπου η εκπομπή φωτονίων είναι αυθόρμητη.

Διαβάστε περισσότερα

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση.

Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Οπτικοί δέκτες Οι οπτικοί δέκτες μετατρέπουν το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό. Η μετατροπή των φωτονίων σε ηλεκτρόνια ονομάζεται φώραση. Ένας αποδοτικός οπτικός δέκτης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση τοπικών δικτύων

Διασύνδεση τοπικών δικτύων Κεφάλαιο 10 Διασύνδεση τοπικών δικτύων ------------------------- Μάθημα 10.1 : Αρχές διασύνδεσης τοπικών δικτύων Μάθημα 10.2 : Επιλογή τοπικού δικτύου και μέσου μετάδοσης Μάθημα 10.3 : Επιλογή τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διασπορά Ι ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Ηρακλής Αβραμόπουλος. EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

Διασπορά Ι ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Ηρακλής Αβραμόπουλος. EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Διασπορά Ι Ηρακλής Αβραμόπουλος Photonics Communications Research Laboratory Διάρθρωση μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

WDM over POF ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

WDM over POF ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Π.Μ.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ WDM over POF ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Μπανιάς Κωνσταντίνος ΑΜ.55 1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ POF Χαμηλό κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια 6 Nicol Tptouli Ευστάθεια και θέση πόλων Σ.Α.Ε ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ. E T Τ E in. coupler

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ. E T Τ E in. coupler ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ Άσκηση (α) Θερείστε την διάταξη του σχήµατος (συµβολόµετρο Mh- Zhndr-ΜΖΙ). είξτε ότι η διάταξη δρα σα φίλτρο όταν µία είσοδος είναι ενεργή. Βρείτε την συνάρτηση µεταφοράς του φίτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C. Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων X, η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται μεταξύ της ανόδου και της καθόδου είναι V = 25 kv. Τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα, επιταχύνονται και προσπίπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε απορίες

Απαντήσεις σε απορίες Ερώτηση 1 Αν έχουµε ένα πολυώνυµο G(x) π.χ. 10010101 αυτό είναι βαθµού k=7 και έχει k+1=8 bits και γράφεται : x^7 +x^4 +x^2 +1. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που το G(x) έχει x^k=0, π.χ. το 01010101. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ραδιοδίαυλοι Απαραίτητη η γνώση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ Τρεις γενιές οπτικών δικτύων σε µήκη κύµατος : α) 0.8 µm Άµεσο ενεργειακό διάκενο του AsGa β) 1.3 µm Ελάχιστη διασπορά γ) 1.5 µm Μικρότερη απώλεια Τα συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΧΟΛΗ. Ν. ΟΚΙΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΙΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ Σ.Α.Ε. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ρ. Α. Μαγουλάς Οκτώβριος 4 Παράδειγµα ίδεται το ακόλουθο δίκτυο: E Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών

Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών Οπτικές Ίνες (Fiber Optics) - Καλώδια Οπτικών Ινών έσµη οπτικών ινών. Ένα καλώδιο οπτικών ινών, το οποίο περιέχει µια δέσµη οπτικών ινών µπορεί να µεταφέρει εκατό τηλεοπτικά κανάλια ταυτόχρονα, χωρίς το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σύμφωνα με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Maxwell, το φως είναι εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Η θεωρία αυτή α. δέχεται ότι κάθε φωτεινή πηγή εκπέμπει φωτόνια.

Διαβάστε περισσότερα