Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων"

Transcript

1 Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων Συντάκτης / NextDeal ευτέρα, 04 Οκτωβρίου :28 Η όγδοη OPEN DAYS µε τίτλο "Ευρώπη 2020 για την συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες" Ευρωπαϊκή εβδοµάδα, εκδήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ ξεκινά από σήµερα 4 Οκτωβρίου και λήγει στις 7 Οκτ. στις Βρυξέλλες. Στην εκδήλωση θα λάβουν µέρος περισσότεροι από περιφερειακοί και τοπικοί αντιπρόσωποι. Ο αρµόδιος για την περιφερειακή πολιτική Επίτροπος κ. Johannes Hahn δήλωσε: «Η εκδήλωση OPEN DAYS πραγµατοποιείται σε σηµαντική χρονική στιγµή. Οι συζητήσεις σχετικά µε τον µελλοντικό προϋπολογισµό της ΕΕ, το µέλλον της πολιτικής της συνοχής και την εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των δηµόσιων φορέων, του πανεπιστηµιακού κόσµου και της επιχειρηµατικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης OPEN DAYS θα µας προσφέρουν τα κατάλληλα στοιχεία για να δούµε ποιον ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα είναι επίσης σηµαντικό να δούµε πώς η πολιτική συνοχής της ΕΕ µπορεί να µετατρέψει τις φιλοδοξίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε πρακτικά µέτρα».

2 Η πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών κυρία Mercedes Bresso δήλωσε: «Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρειάζεται πραγµατικές προτάσεις πολιτικής, προϋπολογισµό που να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες της και ισχυρή ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Η υλοποίησή της είναι ύψιστη προτεραιότητά µας. Τα διαρθρωτικά ταµεία είναι το καλύτερο επιχειρησιακό εργαλείο που διαθέτει η Ευρώπη για την εφαρµογή των πολιτικών της. Για να «απελευθερώσει» το αναπτυξιακό δυναµικό της, η Ευρώπη χρειάζεται να µειώσει τη γραφειοκρατία, να αποφύγει τις προσεγγίσεις «από πάνω προς τα κάτω» και να βασιστεί περισσότερο στις περιφέρειες και τις πόλεις. Η εκδήλωση OPEN DAYS είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να πούµε τι περιµένουµε. Είναι επίσης µια ευκαιρία να δείξουµε και να υπογραµµίσουµε τους µυριάδες τρόπους µε τους οποίους οι περιφέρειες και πόλεις κάνουν την πολιτική ατζέντα της Ευρώπης πραγµατικότητα». Ευρώπη 2020: ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες Οι περιφέρειες είναι στην πρώτη γραµµή όταν πρόκειται για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων και την πραγµατοποίηση επενδύσεων στους βασικούς τοµείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έρευνα και καινοτοµία κατάρτιση και δηµιουργία θέσεων εργασίας εκπαίδευση και δεξιότητες ενέργεια και βιωσιµότητα. Η εκδήλωση OPEN DAYS, µε περισσότερες από 240 περιφέρειες και πόλεις εταίρους, παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για την ευρεία διάδοση αυτού του πλούτου εµπειριών. F%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE- %CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1- %CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE% B9%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%89%CE%BD- %CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CE%BD&Itemid=14

3 Τελευταίες Ειδήσεις : Όλες οι κατηγορίες OPEN DAYS Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων προς την Ευρώπη του /10/ :00:00 πµ Η όγδοη εκδήλωση OPEN DAYS Ευρωπαϊκή εβδοµάδα των περιφερειών και των πόλεων ξεκινά σήµερα 4 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, στην δε εφετινή τετραήµερη εκδήλωση θα λάβουν µέρος περισσότεροι από περιφερειακοί και τοπικοί αντιπρόσωποι. Με τον τίτλο «Ευρώπη 2020: ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες», η εκδήλωση OPEN DAYS θα προσφέρει ένα φόρουµ για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά µε τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης στην επίτευξη της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιπλέον, θα πραγµατοποιηθούν ακόµη περίπου 260 τοπικές εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο της εκδήλωσης OPEN DAYS, συµπεριλαµβανοµένου ενός πάνελ Τύπου σχετικά µε τον ρόλο του ποδοσφαίρου στην ένωση διαιρεµένων κοινοτήτων. Ο αρµόδιος για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Η εκδήλωση OPEN DAYS πραγµατοποιείται σε σηµαντική χρονική στιγµή. Οι συζητήσεις σχετικά µε τον µελλοντικό προϋπολογισµό της ΕΕ, το µέλλον της πολιτικής της συνοχής και την εφαρµογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των δηµόσιων φορέων, του πανεπιστηµιακού κόσµου και της επιχειρηµατικής κοινότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης OPEN DAYS θα µας προσφέρουν τα κατάλληλα στοιχεία για να δούµε ποιον ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Θα είναι επίσης σηµαντικό να δούµε πώς η πολιτική συνοχής της ΕΕ µπορεί να µετατρέψει τις φιλοδοξίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σε πρακτικά µέτρα». Η πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κα Mercedes Bresso δήλωσε: «Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» χρειάζεται πραγµατικές προτάσεις πολιτικής, προϋπολογισµό που να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες της και ισχυρή ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική. Η υλοποίησή της είναι ύψιστη προτεραιότητά µας. Τα διαρθρωτικά ταµεία είναι το καλύτερο επιχειρησιακό εργαλείο που διαθέτει η Ευρώπη για την εφαρµογή των πολιτικών της. Για να «απελευθερώσει» το αναπτυξιακό δυναµικό της, η Ευρώπη χρειάζεται να µειώσει τη γραφειοκρατία, να αποφύγει τις προσεγγίσεις «από πάνω προς τα κάτω» και να βασιστεί περισσότερο στις περιφέρειες και τις πόλεις. Η εκδήλωση OPEN DAYS είναι µια εξαιρετική ευκαιρία να πούµε τι περιµένουµε. Είναι επίσης µια ευκαιρία να δείξουµε και να υπογραµµίσουµε τους µυριάδες τρόπους µε τους οποίους οι

4 περιφέρειες και πόλεις κάνουν την πολιτική ατζέντα της Ευρώπης πραγµατικότητα». Ευρώπη 2020: ανταγωνιστικότητα, συνεργασία και συνοχή για όλες τις περιφέρειες Οι περιφέρειες είναι στην πρώτη γραµµή όταν πρόκειται για την εφαρµογή µεταρρυθµίσεων και την πραγµατοποίηση επενδύσεων τους βασικούς τοµείς της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: έρευνα και καινοτοµία κατάρτιση και δηµιουργία θέσεων εργασίας εκπαίδευση και δεξιότητες ενέργεια και βιωσιµότητα. Η εκδήλωση OPEN DAYS, µε περισσότερες από 240 περιφέρειες και πόλεις εταίρους, παρέχει ένα σηµείο αναφοράς για την ευρεία διάδοση αυτού του πλούτου εµπειριών. Το ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τοµέα εξακολούθησε επίσης να αυξάνεται κάθε έτος, µε τη συµµετοχή ηγετικών εταιρειών όπως η Philips, η Veolia και η IBM. Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας θα πραγµατοποιηθούν περισσότερα από 130 σεµινάρια σχετικά µε τα ακόλουθα τρία θέµατα: Ανταγωνιστικότητα (5 Οκτωβρίου): καινοτοµία, περιφερειακή ανάπτυξη και «πράσινη» οικονοµική ανάπτυξη Συνεργασία (6 Οκτωβρίου): διαπεριφερειακή, διασυνοριακή και µακροπεριφερειακή συνεργασία Συνοχή (7 Οκτωβρίου): εδαφική και κοινωνική συνοχή και τρόποι καλύτερης ενσωµάτωσης διαφόρων πολιτικών στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η µελλοντική πολιτική συνοχής στην ατζέντα Η εξασφάλιση µιας επιτυχούς πολιτικής της συνοχής µετά το 2013 απαιτεί την κατάθεση απόψεων από τις περιφέρειες και τις πόλεις. Η εκδήλωση OPEN DAYS, η οποία πραγµατοποιείται λίγο πριν από την έκδοση της 5ης έκθεσης για τη συνοχή και την παραµονή της συζήτησης σχετικά µε τον µελλοντικό προϋπολογισµό της ΕΕ, παρέχει µια εξαιρετική ευκαιρία για συζήτηση σχετικά µε τον τρόπο διατήρησης των σηµερινών ισχυρών σηµείων της πολιτικής για τη συνοχή, λαµβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις µελλοντικές προκλήσεις. Ένα από τα βασικά θέµατα σ' αυτή τη συζήτηση είναι το κατά πόσον η µακροπεριφερειακές στρατηγικές, όπως η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του ούναβη, θα µπορούσαν να καταστούν σηµαντικό πλαίσιο για την υλοποίηση πολιτικών. Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Σλοβακίας, κ. Ján Figel, και η αναπληρώτρια υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και ηµόσιων Έργων της Βουλγαρίας, κα Lilyana Pavlova, θα είναι µεταξύ των πολιτικών ηγετών υψηλού επιπέδου που θα λάβουν µέρος στο ειδικό πάνελ Τύπου για τον ούναβη στις 5 Οκτωβρίου. Ο τόπος συνάντησης Η εκδήλωση OPEN DAYS 2010 θα είναι µια ευκαιρία να συναντηθούν οι τοπικοί παράγοντες και να µάθουν περισσότερα σχετικά µε τα σχέδια που χρηµατοδοτούνται από την ΕΕ. Ο τόπος συνάντησης στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών θα παρουσιάσει τα περιφερειακά σχέδια και προγράµµατα σε έναν εκθεσιακό χώρο µε περισσότερα από 50 περίπτερα σχετικά µε την πράσινη οικονοµία και την εδαφική συνεργασία, που θα

5 πλαισιωθούν από 36 σεµινάρια, συµπεριλαµβανοµένου ενός στο οποίο θα συµµετάσχει η πρόεδρος της ιάσκεψης των ηµάρχων των ΗΠΑ, κα Elisabeth Kautz, η οποία θα υπογράψει συµφωνία µε την Επιτροπή των Περιφερειών στις 5 Οκτωβρίου σχετικά µε τη µελλοντική συνεργασία στον τοµέα της δράσης για το κλίµα. Η εκδήλωση OPEN DAYS σε τοπικό επίπεδο: Αλλά, η εκδήλωση OPEN DAYS δεν αφορά µόνο τις Βρυξέλλες. Μεταξύ Σεπτεµβρίου και Νοεµβρίου θα διοργανωθούν περίπου 260 τοπικές εκδηλώσεις από τις περιφέρειες και πόλεις εταίρους οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν σε 35 χώρες µε το σύνθηµα «Η Ευρώπη στην περιφέρειά µου/η Ευρώπη στην πόλη µου». Εκτός από την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το πώς η ΕΕ επενδύει σε σχέδια που θα έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η πρωτοβουλία θα µεταφέρει επίσης σε ένα ευρύτερο κοινό τη συζήτηση σχετικά µε το µέλλον της πολιτικής της συνοχής. Πλαίσιο

6 Ο Νοµάρχης στη Σύνοδο της Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες Κρίσιµη ψηφοφορία για το µέλλον της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σε µια εξαιρετικά σηµαντική Σύνοδο της Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών που αφορούσε στην αναλογία της εκπροσώπησης των κρατών µελών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, συµµετείχε από 4-6 Οκτωβρίου 2010, ο Νοµάρχης Πιερίας Γιώργος Παπαστεργίου. Ήταν µια ιδιαίτερα κρίσιµη συνεδρίαση και µετά από µια µάχη που δόθηκε από τα µέλη της Επιτροπής των Περιφερειών που εκπροσωπούν µικρά σε πληθυσµό κράτη, καταψηφίστηκε τελικώς η πρόταση που κατέθεσαν οι µεγάλες χώρες, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου εκπροσώπησης των κρατών, ώστε να ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας µε πληθυσµιακά κριτήρια. Όπως τονίζει σε δηλώσεις του ο κ. Παπαστεργίου ήταν µια κρίσιµη ψηφοφορία και µετά από πολύωρη συζήτηση και µάχη που δόθηκε καταφέραµε να ανατρέψουµε την προσπάθεια των µεγάλων χωρών που συµµετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αλλαγή της εκπροσώπησης σε βάρος των κρατών -µελών, µε µικρό πληθυσµό, όπως η Ελλάδα. Ο Νοµάρχης υπογραµµίζει ότι µε τον αγώνα που δόθηκε διασώθηκε η µελλοντική εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα µέλη που συµµετέχουν στην Επιτροπή των Περιφερειών και ανετράπη η απόπειρα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις µεγάλες χώρες, µέσα από την πληθυσµιακή υπεροχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 86η Σύνοδο της Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών συζητήθηκαν επίσης ζητήµατα όπως ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο µέλλον της περιβαλλοντικής πολιτικής, η συνεργασία για τον µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, η κινητοποίηση των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων για την ανάκαµψη και τη µακροπρόθεσµη διαρθρωτική αλλαγή, µέσα από την ανάπτυξη των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα καθώς και ζητήµατα συνεργασίας τρίτων χωρών µε την Ευρωπαϊκή Ένωση &catid=38: &Itemid=101

7 'Ηµέρες Ελεύθερης Προσέλευσης'' στο ήµο Λευκωσίας 05 Οκτωβρίου 2010, 08:26 EEST Sigmalive/KYΠΕ Ο ήµος Λευκωσίας συµµετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των ήµων µε τίτλο ''Ηµέρες Ελεύθερης Προσέλευσης'', γνωστή ως Οpen Days, η οποία πραγµατοποιείται για όγδοη φορά στις Βρυξέλλες, από τις 4 έως τις 7 Οκτωβρίου Για άλλη µια φορά, η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνουν περίπου 100 σεµινάρια, εργαστήρια, συζητήσεις, εκθέσεις και ευκαιρίες δικτύωσης για περίπου συµµετέχοντες, σε συνεργασία µε δήµους και περιφέρειες απ' όλη την Ευρώπη, επιχειρήσεις, τράπεζες, διεθνείς οργανισµούς και ακαδηµαϊκούς φορείς. Η έδρα της ΕτΠ έχει µετατραπεί σε τόπο συνάντησης κατά τις ''Ηµέρες Ελεύθερης Προσέλευσης'' µε 2 θεµατικές ενότητες που θα αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές και τοπικές δράσεις ως προς την αλλαγή του κλίµατος και τη διασυνοριακή συνεργασία στην Ευρώπη. Στην Επιτροπή των Περιφερειών λειτουργεί και το επίσηµο Κέντρο Μέσων Ενηµέρωσης των Open Days, το οποίο φιλοξενεί δηµοσιογράφους. Η µεταρρύθµιση της πολιτικής συνοχής µετά το 2013 και η τοπική διάσταση της στρατηγικής ''Ευρώπη 2020'' θα κυριαρχήσουν στην 8η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα των Περιφερειών και των ήµων. Τα εργαστήρια και τα σεµινάρια θα επικεντρωθούν στα τρία καίρια ζητήµατα της ανταγωνιστικότητας, της συνεργασίας και της συνοχής. Παράλληλα, θα θέσουν επί τάπητος τα µελήµατα και τα αιτήµατα των περιφερειών και των δήµων, δεδοµένου ότι πλησιάζει η ώρα που θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 5η έκθεση για τη συνοχή. Πρόκειται για ένα έγγραφο αξιολόγησης της σηµερινής κατάστασης που θα επηρεάσει τους προβληµατισµούς της Επιτροπής σχετικά µε την πολιτική µετά το Οι Open Days συνδιοργανώνονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή των Περιφερειών, τη συνέλευση των εκπροσώπων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της ΕΕ, και τη Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ REGIO). Η εκδήλωση του 2010 περιλαµβάνει επίσης 28 περιφερειακές συµπράξεις, οι οποίες θα διοργανώσουν περίπου το ένα τρίτο των περισσοτέρων από 130 διασκέψεων και σεµιναρίων. Τα υπόλοιπα δύο τρίτα θα διοργανωθούν από την ΕτΠ και τη Γ REGIO. Οι Open Days περιλαµβάνουν επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιωτικές επιχειρήσεις και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. Οι τελευταίοι θα προβάλουν τον ρόλο των συµπράξεων δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα στην ανάπτυξη ''πιο πράσινης οικονοµίας'' και ''εδαφικής συνεργασίας'' ήτοι τα θέµατα των δύο ''χωριών'' που θα φιλοξενήσει η ΕτΠ. Επιπλέον, το Πανεπιστήµιο των Open Days, που συγκεντρώνει πανεπιστηµιακούς και ερευνητές ανωτάτου επιπέδου, ειδικευµένους στα

8 θέµατα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης, θα εξετάσει το ζήτηµα της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή υπό ακαδηµαϊκότερο πρίσµα. Συνολικά 6000 συµµετέχοντες, εκπρόσωποι των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, της πανεπιστηµιακής κοινότητας, της ΕΕ και των ΜΜΕ, αναµένεται να συµµετάσχουν στη φετινή εκδήλωση Επίσης, υπό την επωνυµία ''Η Ευρώπη στην Περιφέρεια/Πόλη µας'' θα διοργανωθούν και 260 άλλες τοπικές εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη, προκειµένου έτσι να κινητοποιηθεί ακόµη περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού και να υπερβεί τα άτοµα.

9 Στη δράση για το κλίµα µπορούν να πάρουν µέρος δήµοι και περιφέρειες Posted on Οκτωβρίου 6, 2010 by paidis Η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ (ΕτΠ)προτρέπει τις πόλεις και τις περιφέρειες να συµµετάσχουν στη δράση για το κλίµα. Η ΕτΠ προέτρεψε όλες τις υποεθνικές διοικήσεις να έχουν ενεργότερη συµµετοχή στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Επίσης καλεί τις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές να καταρτίσουν τοπικά σύµφωνα δράσης για το κλίµα, τα οποία να ορίζουν συγκεκριµένα µέτρα για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Η πρόσκληση αυτή αποτελεί συνέχεια ενός Μνηµονίου Κατανόησης µε θέµα τη συνεργασία στη δράση για το κλίµα, που υπεγράφη εχθές από την Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, κα Mercedes Bresso, και την Πρόεδρο της ιάσκεψης των ηµάρχων των Ηνωµένων Πολιτειών, κα Elisabeth B. Kautz. Το µνηµόνιο αυτό επιχειρεί να επιταχύνει τη λήψη µέτρων σε τοπικό επίπεδο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, για την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και των βιώσιµων αστικών µεταφορών, καθώς και για τη µεταβολή της συµπεριφοράς των πολιτών. Στο Ψήφισµα για τη σύνοδο της Κανκούν, η ΕτΠ διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή της για µια διεθνή συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή, η οποία θα περιορίσει την υπερθέρµανση του πλανήτη σε όχι περισσότερους από 2 βαθµούς Κελσίου µέχρι το «Οι ηγέτες των κρατών έχουν ευθύνη έναντι του πλανήτη να υπογράψουν στην Κανκούν µια διεθνώς δεσµευτική συµφωνία σχετικά µε τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου», δήλωσε η κα Mercedes Bresso. Η ΕτΠ υπενθυµίζει στις περιφέρειες και στις τοπικές αρχές ότι έχουν να διαδραµατίσουν τεράστιο ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης στην πράξη της αποδοτικότητας των χρησιµοποιούµενων πόρων και δηµιουργίας µιας φιλικότερης προς το περιβάλλον οικονοµίας. Στο ψήφισµα αναφέρεται ότι θα πρέπει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, να επιδιώξουν τη δηµόσια πολιτική στήριξη, να εξασφαλίσουν ιδιωτικές επενδύσεις και χρηµατοδοτικούς πόρους, καθώς και να παράσχουν κίνητρα σε παραγωγούς και καταναλωτές για να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως το τοπικό και περιφερειακό

10 δυναµικό για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, η ΕτΠ συνιστά να οργανωθεί η εκπαίδευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά µε την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής σε τοπικό επίπεδο, καθώς και να διοργανωθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση µε την κλιµατική αλλαγή. Η ΕτΠ συνιστά επίσης να δηµιουργηθούν στρατηγικές εταιρικές σχέσεις µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, όπως συµµαχίες µεταξύ µικρού και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων αφενός και τοπικών και περιφερειακών αρχών αφετέρου, µε στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρµογή των τεχνολογιών χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι περιφέρειες και οι πόλεις θα πρέπει να καταρτίσουν τοπικά σύµφωνα δράσης για το κλίµα µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, τα οποία να ορίζουν συγκεκριµένα µέτρα σχετικά µε τη δράση για το κλίµα, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος Η Επίτροπος της ΕΕ για τη δράση για το κλίµα, κα Connie Hedegaard, η οποία µίλησε ενώπιον της ΕτΠ αυτήν την εβδοµάδα δήλωσε: «Παράλληλα µε τις διεθνείς διαπραγµατεύσεις, πρέπει η ΕΕ να προωθήσει τη διαδικασία που είναι αναγκαία προκειµένου να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονοµία φιλικότερη προς το κλίµα. Είναι αναγκαίο να διατηρήσει η ΕΕ το προβάδισµά της στις τεχνολογίες χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα του µέλλοντος, σε ένα περιβάλλον εντονότατου παγκόσµιου ανταγωνισµού. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να τονωθεί η πράσινη ανάπτυξη, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η ενεργειακή µας ασφάλεια». Προκειµένου να ενισχυθεί η χρηµατοδότηση της δράσης για το κλίµα σε τοπικό επίπεδο, η ΕτΠ ζητά να προβλεφθούν ειδικά κονδύλια για την κλιµατική αλλαγή στους προϋπολογισµούς όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Η δράση για το κλίµα θα πρέπει να καταστεί βασική προτεραιότητα στον επικείµενο προϋπολογισµό της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Σηµαντική δε µερίδα των εσόδων από το ευρωπαϊκό σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών θα πρέπει να διατεθεί σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκειµένου να θέσουν σε εφαρµογή µέτρα προσαρµογής και µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής. %CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1- %CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1- %CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD- %CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BF%CF%85/

11

12

13

14

15 Άρης Γιαννακίδης : «Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει τις προϋποθέσεις να γίνει τόπος προόδου, ευηµερίας και ανάπτυξης» Τη διακήρυξη των Αρχών της «Κοινωνικής Συµµαχίας» παρουσίασε την Τρίτη (5/10), από κοινού µε τον Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Παύλο αµιανίδη, ο επικεφαλής του Συνδυασµού και Υποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ, Άρης Γιαννακίδης, στα τοπικά ΜΜΕ. Ο κ. Γιαννακίδης απηύθυνε ανοιχτό προσκλητήριο σε όλες τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές δυνάµεις της Περιφέρειας ΑΜ-Θ έτσι ώστε «να µπει η Περιφέρεια δυναµικά στο προσκήνιο στη νέα οικονοµία, γεωγραφία και χωροταξία». «Σ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Χρειαζόµαστε κοντά µας υπεύθυνους, συµµέτοχους και δηµιουργικούς όλους τους πολίτες, για να συνυπογράψουµε και να ονειρευτούµε το συλλογικό ταξίδι στο µέλλον σε έναν κόσµο αβεβαιοτήτων και ανασφαλειών αλλά µε ασφαλή πλοήγηση έχοντας απόλυτη εµπιστοσύνη σ ένα ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλό φρόνηµα και αξίες εθελοντισµού και προσφοράς» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ. Ενεργή συµµετοχή των πολιτών Στη συνέχεια, ο κ. Γιαννακίδης κάλεσε τους πολίτες να συµµετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια παρά την «αγανάκτηση και τον θυµό που τους διακατέχει από τη σηµερινή κατάσταση». Ο Νοµάρχης Ροδόπης κάλεσε τους πολίτες να συµµετέχουν γιατί η ενεργή συµµετοχή είναι αυτή που καθορίζει την πολιτική, είναι αυτή που δηµιουργεί προοπτικές, είναι αυτή που δηµιουργεί ένα καλύτερο περιβάλλον για πρόοδο κι ανάπτυξη. «Κι εµείς έχουµε αποδείξει στο παρελθόν ότι είµαστε κοντά

16 στον πολίτη, τον αφουγκραζόµαστε. Και θα το κάνουµε ακόµη µε µεγαλύτερη ένταση στη συνέχεια µέσα από τα εργαλεία που µας παρέχει η σύγχρονη αυτοδιοικητική µεταρρύθµιση, ο «Καλλικράτης». Κανείς µας δεν περισσεύει, κανείς µας δεν πρέπει να σιωπά» τόνισε ο κ. Γιαννακίδης. ιαφάνεια αξιοκρατία ισότητα ανανέωση Στη συνέχεια ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ στάθηκε στην ανάγκη διαµόρφωσης µιας κοινής περιφερειακής αντίληψης. «Ένα από τα συχνά λάθη που πραγµατοποιούν οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, είναι η αδυναµία τους να διαµορφώσουν µια πολιτική και στρατηγική, η οποία θα πηγάζει από την κοινή αντίληψη πολιτών και αιρετών για τις βασικές αρχές και αξίες» σηµείωσε για να προσθέσει πως «Εµείς, µε εµπειρία στην αυτοδιοίκηση, µε συναίσθηση του λαϊκού αισθήµατος και προσδοκιών, και µε το νέο όραµα του «Καλλικράτη» θα διαµορφώσουµε µαζί µε τους πολίτες ένα κοινό πλαίσιο αξιών και στόχων, που θα µετουσιώνει σε δράσεις και συνέργειες, στις οποίες και πάλι ο πολίτης θα έχει λόγο. Μέσα από τις ανοιχτές διαβουλεύσεις, µέσα από τα ηλεκτρονικά εργαλεία, που θα αξιοποιήσουµε, µέσα από την διαφάνεια, µέσα από την προσωπική επαφή, που όλοι αυτήν την περίοδο έχουµε ανάγκη. εν θα επιβάλλουµε αυτόβουλα και χωρίς διάλογο τις απόψεις µιας µειοψηφίας. Και δεν θα κάνουµε έναν ανούσιο και επιφανειακό διάλογο. Όλοι µας, όσοι συµπαρατασσόµαστε προερχόµαστε µέσα από την κοινωνία. Έχουµε ζήσει τα προβλήµατα της καθηµερινότητας, τα ζούµε µε την ίδια ένταση µε τον καθένα και τώρα, τα γνωρίζουµε και είµαστε έτοιµοι να ακούσουµε όσα δεν ξέρουµε αλλά και να θεσµοθετήσουµε ένα διάλογο, µέσα από τις υπάρχουσες διαδικασίες, αλλά και µέσα από πρωτοβουλίες που θα πάρουµε». Ο κ. Γιαννακίδης αναλύοντας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, την ισότητα, την ανανέωση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, δήλωσε αναλυτικά : «ιαφάνεια µέσα από την τήρηση όλων των διαδικασιών και την δηµοσιοποίησή τους. Με πρόσβαση του πολίτη στα δηµόσια έγγραφα, ανάρτησή τους στο διαδίκτυο. Αξιοκρατία, που τόσο την ευαγγελιζόµαστε όλοι, µα τόσο καταστρατηγείται. Η επιλογές θα γίνονται µέσα από την αξία του καθενός και θα χρησιµοποιηθούν όλα τα εργαλεία που µας δίνει η κεντρική εξουσία για αυτό (ΑΣΕΠ, διαφάνεια διαγωνισµών κλπ). Ισότητα σε όλους, ανεξάρτητα οικονοµικής και κοινωνικής προέλευσης, γλώσσας και θρησκείας. Έχουµε αποδείξει στο παρελθόν ότι αποτελούµε πρότυπο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλουµε να το αναδείξουµε, οφείλουµε να το εξελίξουµε. Γνωρίζουµε ότι είµαστε όλοι ίσοι απέναντι στις ευθύνες, άρα όλοι τότε είµαστε ίσοι και στα δικαιώµατα. Ανανέωση προσώπων, ιδεών, λειτουργιών. Αυτό δεν σηµαίνει πως θα αποδιώξουµε και αναθεµατίσουµε τα πάντα στο βωµό της ανανέωσης. Θα διατηρήσουµε ότι είναι πρόσφορο για τους πολίτες αλλά δε θα διστάσουµε να ταχθούµε αντιµέτωποι µε κάθε τάση συντηρητισµού, οπισθοδρόµησης και στασιµότητας. Και όλοι µας θα λάβουµε µέρος σε αυτήν την διαδικασία. Ανοιχτές διαβουλεύσεις, ενηµερώσεις, λειτουργία διαδικτυακών τόπων, τοπικές συναντήσεις, όπου θα καταγράφονται οι νέες ιδέες, θα εντοπίζονται οι φορείς της καινοτοµίας και θα γίνονται καθηµερινότητα. Ίσες ευκαιρίες για όλους. Εξάλλου αυτό είναι και το σύνθηµα µας στο κάλεσµα που απευθύνουµε στον πολίτη, συστράτευση χωρίς αποκλεισµούς, κοινός αγώνας τώρα αλλά και ύστερα από τις εκλογές, κανείς δεν περισσεύει. Οι νοοτροπία των ηµέτερων ανήκει οριστικά στο παρελθόν, αυτό που µένει είναι να χαράξουµε µαζί το µέλλον, µέσα από ένα δηµιουργικό παρόν, µην κλείνεις τα µάτια». έσµευση να γίνει η Περιφέρεια τόπος προόδου, ευηµερίας και δηµιουργίας Στη συνέχεια, ο Άρης Γιαννακίδης, τόνισε τη δέσµευση του εφ όσον καταφέρει και εκλεγεί. «Ζούµε σε µια περιοχή µεγάλων ευκαιριών και δυνατοτήτων. Σε µια περιοχή που διαθέτει όλα εκείνα τα οικονοµικοκοινωνικά χαρακτηριστικά που την καταστούν πόλο έλξης για Έλληνες και ξένους. Το αγροτικό της υπόβαθρο, οι βάσεις της βιοµηχανίας, οι τουριστικές υποδοµές και δυνατότητες, το φυσικό κάλος, τα µνηµεία

17 πολιτισµού, τα ιδιαίτερα πολυπολιτισµικά χαρακτηριστικά της, η πύλη προς την Ανατολή, το πνεύµα της περιοχής και πάνω από όλα οι άνθρωποί της, αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για όσα θέλουµε να πετύχουµε. Και είµαστε στην ευχάριστη θέση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά µας να µην έχουν έχουν αλλοιωθεί από βίαιες παρεµβάσεις. Κι ας έχουµε κάποια προβλήµατα. εν πρέπει να στεκόµαστε σε αυτά, αλλά στις λύσεις που καλούµαστε όλοι µαζί να δώσουµε µε τον τρόπο που εµείς ξέρουµε. Όλοι γνωρίζουµε τα προβλήµατα, όλοι ξέρουµε τι µας κράτησε πίσω στο παρελθόν, που υστερούµε, µα ήρθε η ώρα να ξεφύγουµε από αυτήν την κατάσταση και να κοιτάξουµε µπροστά µε αισιοδοξία, πίστη, δύναµη και πάνω απ όλα σχέδιο. Ο «Καλλικράτης» µας δίνει πλέον αυτήν την δυνατότητα. Οι υπάρχουσες δοµές της περιφέρειας σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναµικού, εξοπλισµού εγκαταστάσεων και τεχνογνωσίας αποτελούν την βάση των δυνατοτήτων µας. Η απευθείας διαχείριση των κονδυλιών του ΕΣΠΑ, θα µας δώσει τη δυνατότητα να δώσουµε άµεσες λύσεις. Και θα µας καταστήσει ακόµη δυνατότερους συνοµιλητές µε την κεντρική εξουσία. Γιατί όπου χρειαστεί θα σταθούµε δίπλα της, αλλά όταν το έχει ανάγκη ο πολίτης θα βρεθούµε απέναντί της, ανεξάρτητα τις όποιες κοµµατικές µας πεποιθήσεις. Είµαστε εδώ για τον πολίτης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για τον Έλληνα πολίτη και όχι για να αποτελέσουµε τους απλούς εκτελεστές του κυβερνητικού έργου. Και θα χρησιµοποιήσουµε, πέρα από το ΕΣΠΑ, όλα τα χρηµατοδοτικά πλαίσια που έχουµε στην διάθεσή µας και δεν αξιοποιούνται επαρκώς αυτήν την στιγµή, είτε πρόκειται για τοµεακά προγράµµατα, είτε πόρους από Ευρωπαϊκά προγράµµατα, είτε από την προσέλκυση επενδυτών. Εκτός από την πολιτική βούληση διαθέτουµε και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιµα κονδύλια αλλά και να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης. Και για αυτό απαιτείται το κατάλληλο θεσµικό αλλά και ψυχολογικό πλαίσιο» σηµείωσε χαρακτηριστικά. «Να καταστήσουµε την Περιφέρεια βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο» Ο κ. Γιαννακίδης στη συνέχεια ανέλυσε την πρόταση, βάσει της οποίας θα γίνουν οι δεσµεύσεις του πράξη. «Η Περιφέρειά µας µπορεί και θα αποτελέσει ένα βιώσιµο µοντέλο αειφορίας. εν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος µε «περαστικούς» επενδυτές. Θα δηµιουργηθεί το απαραίτητο νοµικό και θεσµικό πλαίσιο ώστε οι επενδύσεις που θα προκύψουν να έχουν µακροπρόθεσµη πνοή και να συνδεθούν στενά µε τον παραγωγικό ιστό της περιοχής. Για να αξιοποιηθούν τα τοπικά προϊόντα. Για να εξελιχθεί η υπάρχουσα τεχνογνωσία. Για να ενισχυθεί ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας. Για να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειάς µας. Για να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, συνδεδεµένο µε τους πολίτες και όχι ξεκοµµένο από αυτούς. Σε διαφορετική περίπτωση κάθε προσπάθεια θα καταρρεύσει, όπως έχει αποδειχθεί περίτρανα στο παρελθόν. Και θα γίνουµε συµµέτοχοι και πρωτοπόροι στην πράσινη ανάπτυξη. Μπορούµε, έχουµε την δυνατότητα, καθώς το φυσικό περιβάλλον µας δίνει όλα αυτά τα όπλα που απαιτούνται. Έχει αποδειχθεί από πρωτοβουλίες µικρής κλίµακας που έχουν στεφθεί µε επιτυχία στην περιοχή. Και η πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί µια µεγαλόσχηµη εξαγγελία. Είναι η εκµετάλλευση όλων εκείνων των φυσικών πηγών µε τρόπο τέτοιο που είναι προς όφελος του πολίτη και χωρίς να θιγεί το οικοσύστηµα. Είναι η δηµιουργία υποδοµών µε σεβασµό προς το περιβάλλον, ώστε να µην αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να µην διαταραχθεί η οικολογική ισορροπία. Είναι η εκµετάλλευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που τόσο απλόχερα µας έδωσε αυτός ο τόπος. Και αν για κάτι είµαστε περήφανοι χωρίς αµφισβήτηση είναι η κοινωνική συνοχή που έχουµε πετύχει, ως συµπολίτες, ως ενεργά µέλη µιας δραστήριας κοινωνίας, ως συνάνθρωποι µιας περιοχής µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. εν είναι πολλές περιοχές στον Ευρωπαϊκό χώρο που κατάφεραν να ξεπεράσουν αγκυλώσεις του παρελθόντος,

18 µνήµες, γεγονότα και προκαταλήψεις και να συνδράµουν αρµονικά για το κοινό συµφέρον. Φυσικά, υπάρχει ακόµη περιθώριο για δράση. Μα έχουµε δηµιουργήσει εκείνο το πλαίσιο για να προχωρήσουµε ταχύτερα στην άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από όπου κι αν προέρχονται αυτές, Τα µαθήµατα και οι καλές πρακτικές του παρελθόντος πολλά, Τώρα πλέον υπάρχουν και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία ώστε να ενταθεί η στήριξη όσων βρίσκονται στο περιθώριο του κοινωνικού ιστού. Μα και όλα αυτά θα πραγµατοποιηθούν µέσα από την ανάπτυξη συνεργειών σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Περιφέρειά µας, οι νοµοί της και τα νησιά της, αποτελούν έναν ενιαίο χώρο όπου η κάθε περιοχή διατηρεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Και βλέπουµε µε σεβασµό την κάθε περιοχή τον κάθε νοµό, αλλά καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις ενιαία, στο σύνολο τους. Και για αυτό θα υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας µε φορείς και πολίτες όλης της Περιφέρειας. Αλλά θα αναπτύξουµε και συνεργασίες µε άλλες περιοχές της Ελλάδας, θα αναζητήσουµε πρακτικές που έχουν εφαρµοστεί κι έχουν επιτύχει, θα δούµε τα λάθη που κάναν για να τα αποφύγουµε, θα συµπράξουµε για δράσεις που απαιτούν ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα καταστούµε πρωτοπόροι αξιοποιώντας την υπάρχουσα πλούσια εµπειρία της περιοχής. Η Επιτροπή των Περιφερειών, τα Ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας, η υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων διακρατικής συνεργασίας, αποτελούν εργαλεία που διαθέτουµε και θα αξιοποιηθούν σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι στο παρελθόν. Για να έρθουµε πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη, για να µας γνωρίσει καλύτερα και η υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως είναι φυσικό, θα αναπτύξουµε άµεσα συνεργασία µε τους εγγύς γείτονές µας, Τουρκία και Βουλγαρία, ώστε να έχουµε άµεσα οφέλη σε πολλούς τοµείς της δραστηριότητας που πλήττονται αυτή τη στιγµή από την υστέρηση τέτοιων συνεργασιών. εν υποσχόµαστε βέβαια ότι θα αλλάξουµε από τη µία µέρα στην άλλη τον κόσµο. εν ευαγγελιζόµαστε µια γη της επαγγελίας, µε ένα µαγικό ραβδί. εν υποσχόµαστε θαύµατα. εσµευόµαστε όµως για µια σταθερή αναπτυξιακή πορεία. εσµευόµαστε για έναν κοινό αγώνα ενάντια σε ότι µας έχει πληγώσει µέχρι τώρα. εσµευόµαστε για την µετουσίωση των αξιών µας σε δράσεις. εσµευόµαστε για την δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου αξιών, σύµφωνα µε τις εθνικές και λαϊκές αξίες. Οραµατιζόµαστε µια Περιφέρεια ανάπτυξης και προόδου και έχουµε σχέδιο για αυτό. Οραµατιζόµαστε το αύριο όλοι µαζί, µε την συµµετοχή όλων». Παύλος αµιανίδης : «Έχουµε ήδη έτοιµους τους άξονες και τις ενέργειες για να υλοποιηθεί το όραµα µας» Ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Παύλος αµιανίδης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισµού του, τόνισε πως οι άξονες και οι ενέργειες πάνω στις οποίες θα υλοποιηθεί το κοινό όραµα είναι ήδη έτοιµοι. Ο κ. αµιανίδης τόνισε ότι σκοπός είναι να δηµιουργηθεί πρώτιστα µια Περιφέρεια και µια Ροδόπη που θα ικανοποιεί τους κατοίκους της, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά σε κοινωνικά, αγροτικά, οικονοµικά και τουριστικά θέµατα. Όσον αφορά το διοικητικό επίπεδο, σύµφωνα µε τον Παύλο αµιανίδη, η Ροδόπη αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας και αυτό θα πρέπει να αναδειχθεί, να αποτελέσει την έδρα του διοικητικού κέντρου µε συντονιστικό ρόλο αλλά και παράλληλη λειτουργία δοµών σε όλους του νόµους, ώστε να εκτελείται το απαιτούµενο έργο µε αρτιότητα και συνέπεια σε όλες τις περιοχές και να επιτευχθεί η «περιφερειακή αποκέντρωση». Όσον αφορά τον αγροτικό τοµέα, οκ. αµιανίδης τόνισε ότι «θα στοχεύσουµε στην ανάπτυξη της πράσινης γεωργίας και στην ανάπτυξη καλλιεργειών και προϊόντων ποιοτικών, που θα βρίσκονται σε αρµονία µε την περιοχή και σε συνάρτηση µε την Εθνική αγροτική πολιτική. Σκοπός να δηµιουργήσουµε κίνητρα για να τονώσουµε τις αγροτικές περιοχές και να υποστηρίξουµε τον αγρότη, µέσα από το πλαίσιο λειτουργίας του Καλλικράτη για την Περιφέρεια. Θα αξιοποιήσουµε επίσης µεγάλα πλεονεκτήµατα της περιοχής που ακόµη παραµένουν ανενεργά, όπως η γεωθερµία.

19 Θα δράσουµε µε σεβασµό στο περιβάλλον. Η πράσινη ανάπτυξη που κατά κόρον χρησιµοποιείται θα αναπτυχθεί και θα παρουσιαστεί µέσα από συγκεκριµένες δράσεις. Η αξιοποίηση και ανάδειξη των δασών µας, των βιοτόπων, η εκµετάλλευση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, θα µπουν στο επίκεντρο της δραστηριότητάς µας». Σε γεωγραφικό επίπεδο, σύµφωνα πάντα µε τον Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, «καλούµαστε να αναδείξουµε τη Ροδόπη επίσης ως διαµετακοµιστικό κέντρο, προϊόντων, εµπορευµάτων, ανθρωπίνου δυναµικού, ακόµη και ιδεών. Η γεωγραφική θέση της περιοχής µας επιτρέψει να αποτελέσουµε το σηµείο αναφοράς των επιχειρηµατικών συνεργειών προς την υπόλοιπη Ελλάδα, όντας την ίδια στιγµή πύλη προς τον Βορρά µέσω της Βουλγαρίας και την Ανατολή µέσω της Τουρκίας. Η δηµιουργία ενός κέντρου προώθησης επενδυτών και στελεχών είναι στις προτεραιότητές µας, ως ένα ακόµη εργαλείο για τη δηµιουργία του κατάλληλου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, που θα διέπεται από την ανταγωνιστικότητα και την άρτια και ανοιχτή σε όλους διαχείριση των πληροφοριών. Θα δώσουµε κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών, εξασφαλίζοντας όµως την πραγµατική δυνατότητα και διάθεσή τους να συνεισφέρουν στην περιοχή. Αλλά και θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε την περιοχή ως ένα ζωντανό εργαστήρι επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας µέσα από τις δράσεις που έχουµε επιλέξει, µε άµεση σύνδεση µε την παραγωγική της δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, χρησιµοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ αλλά και της Ψηφιακής Σύγκλισης, θα καταστήσουµε την περιοχή ηλεκτρονικό κόµβο, που θα υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται αλλά και θα αναπτυχθούν την επόµενη περίοδο. Επίσης, µε αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα απολαµβάνουν καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αλλά και θα έχουν άµεση και ολοκληρωµένη πρόσβαση στην πληροφορία, που τόσο ανεκτίµητη είναι την σηµερινή εποχή». Στον τοµέα του τουρισµού, ο Παύλος αµιανίδης σηµείωσε πως «έχουµε σχεδιάσει συγκεκριµένα µέτρα. Θα συµπληρώσουµε τις υποδοµές και θα προβάλλουµε τον ορεινό όγκο, τις παραθαλάσσιες περιοχές αλλά και την µοναδικότητα των χωριών της Ροδόπης, που σπάνια συναντά κανείς πουθενά αλλού στην Ελλάδα. Και να αναδείξουµε την Ροδόπη ως κέντρο συνεδριακού τουρισµού για όλη την ευρύτερη περιοχή και πέρα από τον Ελληνικό χώρο. Στόχος είναι να ανεδείχθη η ταυτότητά της περιοχής ώστε να αποτελέσει η Ροδόπη-Περιφέρεια ΑΜΘ προορισµό 52 εβδοµάδων. Θεωρείται δύσκολος στόχος ο οποίος σήµερα µπορεί να επιτευχθεί ένεκα του Καλλικράτη που επιτρέπει ολοκληρωµένες και διατοπικές παρεµβάσεις». Όσον αφορά τις υποδοµές, ο κ. αµιανίδης τόνισε ότι «θα προχωρήσουµε και στην περαιτέρω βελτίωση των υποδοµών και των δικτύων, που έχει ανάγκη η περιοχή αλλά όχι ξεκοµµένα από τον ευρύτερο σχεδιασµό αλλά σε σύνδεση µε τις στρατηγικές που θα αναπτυχθούν. Περαιτέρω βελτίωση του οδικού δικτύου, δηµιουργία υποδοµών για την αξιοποίηση και προστασία των υδάτινων πόρων, παρεµβάσεις µε γνώµονα την εκµετάλλευση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας». Τέλος, στον τοµέα της κοινωνικής συνοχής, ο υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης δήλωσε πως «θα ενισχύσουµε την κοινωνική συνοχή και κοινή δραστηριότητα των κοινωνικών οµάδων, µέσα από ενέργειες στοχευµένες σε σηµεία που «πονάµε», ενισχύοντας έτσι την κοινή κοινωνική συνείδηση αλλά και τις δεξιότητες, όσων βρίσκονται στις παρυφές της κοινωνίας».

20 Οµόφωνα εγκρίθηκε το Σχέδιο Γνωµοδότησης, 10/10 Το Σχέδιο Γνωµοδότησης µε τίτλο «Ενίσχυση του Συντονισµού της Οικονοµικής Πολιτικής» παρουσίασε ο Πρόεδρος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ράµας-καβάλας-ξάνθης κος Κων. Τάτσης στην Επιτροπή Οικονοµικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ECOS) της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τη ευτέρα 11 Οκτωβρίου Το σχέδιο Γνωµοδότησης εγκρίθηκε οµόφωνα από την Επιτροπή ECOS και θα κατατεθεί προς ψήφιση στην επόµενη Σύνοδο Ολοµέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών στις αρχές του εκεµβρίου. Την εκπόνηση της Γνωµοδότησης για την «Ενίσχυση του Συντονισµού της Οικονοµικής Πολιτικής» ανέθεσε στον Υπερνοµάρχη κο Κων Τάτση η Επιτροπή ECOS της Ε.Ε., κατά τη διάρκεια της τακτικής της συνεδρίασης στην Καβάλα τον περασµένο Ιούνιο και είναι η τρίτη Γνωµοδότηση που αναλαµβάνει κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Επιτροπή των Περιφερειών («Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου περί θέσπισης γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής», Απρίλιος του 2005 & «Συσχέτιση αγοράς εργασίας και περιφερειακών αναγκών στον τουριστικό κλάδο», Απρίλιος 2009). Ακολουθεί η εισήγηση του Υπερνοµάρχη προς τα Μέλη της Επιτροπής ΕCOS: «Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Όπως θα γνωρίζετε, καλούµαστε σήµερα να εκφέρουµε γνώµες και απόψεις πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά τους µηχανισµούς, τις

21 διαδικασίες και τα εργαλεία που απαιτούνται για έναν καλύτερο και πιο αποτελεσµατικό συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των Κ.Μ. Θα πρέπει εξαρχής να σηµειώσουµε ότι η πρόταση αυτή της Επιτροπής στηρίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας µε την οποία τα Κράτη Μέλη συµφώνησαν ότι οι οικονοµικές τους πολιτικές είναι θέµα κοινού ενδιαφέροντος και συµφώνησαν να συντονίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Όµως αυτή η δέσµευση της Συνθήκης της Λισσαβόνας δεν µπορεί, και δεν πρέπει, να είναι ο µόνος και κύριος λόγος για την ανάδειξη και αποδοχή του προτεινόµενου από τη Επιτροπή νέου µηχανισµού για το συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών των Κρατών Μελών. Η κρίση που κατέκλυσε την Παγκόσµια οικονοµία τα τελευταία χρόνια, ανέδειξε µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τα προβλήµατα και τις συνέπειες από την έλλειψη συνεργασίας και συντονισµού των Ευρωπαϊκών πολιτικών για την οικονοµία. Γνωρίζοντας αυτή την πραγµατικότητα, θα µου επιτρέψετε, αρχικά, να κάνω µία µικρή αναφορά για τις εκτιµήσεις της Επιτροπής όσο αφορά τα αίτια που προκάλεσαν την αποτυχία του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, και αµέσως µετά να κάνω και πάλι µία µικρή αναφορά για την τριµερή προσέγγιση, σχετικά µε τις αλλαγές που απαιτούνται, όπως τις καταγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της, µε παράλληλη πάντα την δική µας προσπάθεια να επισηµάνουµε τις αδυναµίες αλλά και τα δυνατά σηµεία της. Σηµειώνω εδώ ότι η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσης που εξετάζουµε, δηµοσίευσε στις 29 Ιανουαρίου την νοµοθετική πρότασή της για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών και την ενίσχυση της συµµόρφωσης των Κρατών µελών µε τις προβλέψεις του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οι προτάσεις διαφοροποιούνται ως προς την ανακοίνωση κυρίως στο θέµα των ενδεχόµενων κυρώσεων. Αντίθετα µε τις αρχικές επιλογές που εξετάστηκαν, η Επιτροπή τελικά προτείνει έντοκες καταθέσεις (που µετατρέπονται σε πρόστιµα), αντί για περικοπές στους πόρους που λαµβάνουν τα κράτη για τις αναπτυξιακές πολιτικές. Επίσης, προκειµένου να καταστεί η διαδικασία πιο αποτελεσµατική, υιοθετείται η αρχή της αντίστροφης πλειοψηφίας. ηλαδή, όταν η Επιτροπή προτείνει τη λήψη µέτρων, αυτά θα γίνονται αποδεκτά εκτός εάν ενισχυµένη πλειοψηφία των κρατών µελών τα καταψηφίσει. Αυτή η πρόταση διαφοροποιεί την ουσία της ανακοίνωσης, και την λάβαµε υπ όψιν κατά την προετοιµασία του σχεδίου που έχετε µπροστά σας, διαµορφώνοντας ανάλογα τις διατυπώσεις µας. Παραµένει όµως η ανάγκη να τοποθετηθούµε επί του αρχικού κειµένου, που ενδέχεται να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω νοµοθετικές πρωτοβουλίες, όπως άλλωστε διευκρινίζει η Επιτροπή. Η Επιτροπή λοιπόν διατυπώνει τέσσερις λόγους που οδήγησαν στη µη τήρηση του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Τη χρηµατοπιστωτική αστάθεια που ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 2008 και απλώθηκε σε όλον τον κόσµο και την Ευρώπη, πλήττοντας όµως ανισοµερώς τις χώρες Την ελλιπή αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσίαζαν τα Κράτη Μέλη στο ECOFIN, αλλά κατ επέκταση και τον µη εµπεριστατωµένο έλεγχο από την Επιτροπή Την πληµµελή εφαρµογή των εποπτικών µέσων του Συµφώνου Σταθερότητας. Ειδικά, δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στο σκέλος του ελλείµµατος των Κρατών Μελών και

22 υποβαθµίζονταν την σηµασία του χρέους, κάτι που στην πορεία οδήγησε σε µη διατηρήσιµες δηµοσιονοµικές καταστάσεις. Τέλος, υπήρξε σηµαντική αµέλεια στις αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις προκειµένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Κρατών Μελών και να καταστεί διατηρήσιµος ο ρυθµός ανάπτυξής των. Πιστεύουµε ότι η παραπάνω προσέγγιση είναι πλήρης και ορθή ως προς τα αίτια του προβλήµατος, και πιστεύουµε ακόµη ότι είναι αυτή που µπορεί να καθοδηγήσει προς τις προτεινόµενες λύσεις. Υπενθυµίζοντας πάντα, ότι ο στόχος που επιδιώκεται µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η βελτίωση του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών των Κρατών Μελών, η ενίσχυση του εποπτικού ελέγχου, η πρόληψη, και σε τελευταία περίπτωση, η θεραπεία των προβληµάτων που ανακύπτουν στα επιµέρους Κράτη Μέλη. Για την πραγµατοποίηση αυτού του στόχου, οι προτάσεις της Επιτροπής ξεδιπλώνονται µέσα από µια τρισκελή προσέγγιση που αναλύεται ως εξής: Πρώτο σκέλος-πρώτο ζητούµενο: είναι η δηµιουργία µιας καλύτερης εποπτείας στη εξέλιξη των µακρο-οικονοµικών δεδοµένων µε παράλληλο έλεγχο στην πρόοδο και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Κρατών Μελών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους. Πρώτα µε τη δηµιουργία µηχανισµού εξέτασης των µακροοικονοµικών µεγεθών των εταίρων Κρατών Μελών. ηλαδή, θα δηµιουργηθεί πίνακας επιδόσεων µε σειρά δεικτών ανά κράτος-µέλος, και σε περίπτωση που παρατηρηθεί ανισορροπία στα µεγέθη, προληπτικά θα υπάρχει δυνατότητα να διατυπώνονται συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Εάν η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν βρει ανταπόκριση µε ανάλογη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, τότε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα µπορεί να θέτει το Κράτος-Μέλος σε κατάσταση «υπερβολικής ανισορροπίας». Εδώ η πρόταση γίνεται πιο συγκεκριµένη µε την νοµοθετική πρόταση που κατέθεσε η Επιτροπή, και ορίζεται η δυνατότητα επιβολής ετήσιου προστίµου ίσο µε το 0,1% του ΑΕΠ της χώρας. Σε περίπτωση δε περαιτέρω επιδείνωσης, θα µπορεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να θέσει το Κράτος-Μέλος σε διαδικασία επανεξέτασης των υποχρεώσεών του στο Σύµφωνο Σταθερότητας. Σηµειώνω εδώ ότι η Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει να εξειδικεύσουν περαιτέρω το πλαίσιο, καθότι δεν είναι φανερό που υπάρχει, και αν υπάρχει, σύνδεση του µέτρου αυτού µε το Σύµφωνο Σταθερότητας. Ο δεύτερος τρόπος εξασφάλισης καλύτερης εποπτείας είναι η θεµατική παρακολούθηση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, µέσω του ελέγχου υλοποίησης των Στρατηγικών Κατευθυντηρίων Γραµµών για την Οικονοµία και την Απασχόληση, που προβλέπονται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας και ενσωµατώνονται στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Είµαστε βέβαια σύµφωνοι µε αυτή την προσέγγιση, που επαναφέρει σε ισχύ τις αρχικές ρυθµίσεις για την παρακολούθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, θέτοντας τις χώρες προ των ευθυνών τους για την επίτευξη των στόχων για τους οποίους δεσµεύτηκαν ενώπιον των εταίρων. Ωστόσο, πρέπει να θυµίσουµε το ρόλο που µπορούν να παίξουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, όχι µόνο στην επίτευξη των στόχων, όπως για παράδειγµα µέσω της πολιτικής της συνοχής, αλλά και για τον καθορισµό των στόχων αυτών. Και αυτό, γιατί είναι οι τοπικές αρχές που έχουν καλύτερη γνώση των αναγκών και των δυνατοτήτων των τοπικών κοινωνιών, και από το γεγονός ότι εκ της θέσεώς τους, µπορούν να παρακολουθούν πιο αποτελεσµατικά την πορεία της ανάπτυξης. Επίσης, πρέπει να ζητήσουµε διαρκή επαγρύπνηση από τα Κράτη Μέλη, ούτως ώστε να µην επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας, διότι είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις που θα συµβάλλουν τόσο στην έξοδο από την κρίση, όσο και στη δηµιουργία µίας ισχυρής Ευρώπης µε παγκόσµια ακτινοβολία.

23 Αντίθετα πρέπει να τεθούν φιλόδοξοι στόχοι, µε ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο παρακολούθησής τους, που θα ήταν ίσως πιο χρήσιµο να θεσµοθετηθεί µέσα από ένα σύστηµα θετικών επιβραβεύσεων, παρά ένα σύστηµα αρνητικών κυρώσεων. Το δεύτερο ζητούµενο της τρισκελούς προσέγγισης είναι η συµµόρφωση µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό θα γίνει µε δύο τρόπους: κατ αρχάς µε την προσαρµογή της νοµοθεσίας των Κρατών Μελών στις επιταγές του Συµφώνου: δεν γίνεται δηλαδή άλλα να αποφασίζονται στις Συνόδους και άλλα να γίνονται στις χώρες, λες και δεν αποφασίζουν οι ίδιοι άνθρωποι! εν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε µε αυτή την πρόταση. Ωστόσο, εδώ θα κάνουµε δύο σηµαντικές παρατηρήσεις: καλούµε τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν την αρχή της από κάτω προς τα πάνω συµµόρφωσης µε τους κανόνες του Συµφώνου Σταθερότητας και Σύγκλισης, ενσωµατώνοντας στα εθνικά δίκαια τις απαιτήσεις δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µέσω θεσµικών αλλαγών. ηλαδή, να προβούν στην νοµική κατοχύρωση των όρων του Συµφώνου, µε κατά το δυνατόν σαφή και ξεκάθαρο τρόπο. Επίσης, πρέπει πάλι να τονίσουµε τη σηµασία της από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης και σε ότι αφορά στο ρόλο των τοπικών αρχών στη χρηστή διαχείριση των πόρων. Ακόµη, κατά την εφαρµογή των όρων του Συµφώνου, θα στραφεί η προσοχή στην πορεία του δηµοσίου χρέους παράλληλα µε το έλλειµµα. Ανάλογα µε την πορεία του χρέους θα απαιτείται ταχύτερη δηµοσιονοµική προσαρµογή, και θα αναζητηθεί ένας µηχανισµός «αυτοµατοποίησης» των κυρώσεων, ή αν θέλετε των σταδίων που προβλέπει το Σύµφωνο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης. Είµαστε απόλυτα σύµφωνοι µε αυτή την προσέγγιση, και ειδικότερα θα προτείναµε κατά την ποιοτική ανάλυση του χρέους να λαµβάνεται υπ όψιν και το ιδιωτικό χρέος. Στην περίπτωση όµως των κυρώσεων, αρχικά θέλαµε να εκφράσουµε την έντονη αντίθεσή µας µε την πρόβλεψη αναστολής και στη συνέχεια ακύρωσης των πόρων της συνοχής. Βέβαια, στις νοµοθετικές προτάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώνεται ότι υιοθετείται άλλη αντίληψη, µε κυρώσεις που θα έχουν τη µορφή έντοκων καταθέσεων που θα µετατρέπονται σε πρόστιµα εάν η χώρα εξακολουθεί να παρεκκλίνει. ηλαδή, οι κυρώσεις προς το παρόν δεν επηρεάζουν την υλοποίηση του κοινοτικού προϋπολογισµού. Κάτι τέτοιο θα έθετε θέµατα νοµιµότητας και αναλογικότητας: Ειδικότερα: θέλουµε να επισηµάνουµε µε έµφαση ότι η πολιτική της συνοχής, η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική αλιείας αποτελούν τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της ΕΕ. Η διακύβευση των στόχων τους θα ήταν αντιφατική σε σχέση µε τον ίδιο το στόχο της ανακοίνωσης και βεβαίως θα πλήξει κυρίως περιοχές που υστερούν αναπτυξιακά και στις οποίες τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα είναι απαραίτητα. Βασική µας αρχή πρέπει να είναι ότι η υπό όρους αποδέσµευση των πόρων αυτών θα πρέπει να αφορά µόνο στη χρηστή διαχείριση, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται µε επιστηµονικό τρόπο, και όχι για την εξυπηρέτηση άλλων στόχων. Είναι πολύ πιθανόν να γίνει µετακύληση των περικοπών από την κεντρική εξουσία στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθιστώντας τους πολίτες, τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις συλλογικά υπεύθυνους για τα πολιτικά λάθη της όποιας κυβέρνησης. Ακόµη, ως Αυτοδιοίκηση, πρέπει να επισηµάνουµε τον κίνδυνο του διασυνοριακού αντικτύπου τέτοιων περικοπών, στο πλαίσιο του Στόχου 3.

24 Παράλληλα, πρέπει να αναδείξουµε τον κίνδυνο απώλειας λαϊκής υποστήριξης στο Ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, εάν προχωρήσουµε σε τέτοια µέτρα, αλλά και την ανάγκη να χρησιµοποιηθεί η κοινή γνώµη ως ασφαλιστική δικλίδα για την τήρηση δηµοσιονοµικής πειθαρχίας: εάν δηλαδή οι πολίτες είναι ευαισθητοποιηµένοι και γνωρίζουν τα πλεονεκτήµατα της δηµοσιονοµικής σταθερότητας, τότε οι ίδιοι θα αντιτίθενται όταν οι κυβερνήσεις τους ακολουθούν ανεύθυνες πολιτικές. Είναι και αυτό ένας τρόπος εφαρµογής της από κάτω προς τα πάνω συµµόρφωσης. Έτσι καλούµε την Επιτροπή να αναζητήσει λύσεις που θα ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για την ευρωπαϊκή προσπάθεια και θα συµβάλουν στην ενίσχυση της δηµοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι το αντίθετο. Το τρίτο σκέλος του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών είναι το γνωστό πια Ευρωπαϊκό εξάµηνο, που θα ξεκινήσει από το Προβλέπει τα εξής: Τον Ιανουάριο θα εκδίδεται η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα ακολουθείται από απόφαση του Συµβουλίου για την πολιτική καθοδήγηση προς τα Κράτη Μέλη το Φεβρουάριο. Τα Εθνικά Προγράµµατα Σταθερότητας και Σύγκλισης και Μεταρρυθµίσεων θα κατατίθενται τον Απρίλιο και θα υπόκεινται σε εξέταση από οµοτίµους. Έτσι τον Ιούλιο θα υπάρχει ανακοίνωση προσανατολισµών και συµβουλών πολιτικής ανά Κράτος Μέλος, πριν από την οριστικοποίηση εθνικών προϋπολογισµών που θα γίνεται το δεύτερο εξάµηνο του έτους. Η εξέταση από οµότιµους και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο ζήτηµα της κατάρτισης και της εκτέλεσης προϋπολογισµών, είναι θετικές προβλέψεις, αλλά µπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές εµπλοκές, κάτι που πρέπει να αποφευχθεί. Ακόµη στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι σε πολλές χώρες η διαδικασία σχεδιασµού των προϋπολογισµών γίνεται σε συνεργασία µε τις τοπικές αρχές, που στο προτεινόµενο σχέδιο δεν φαίνεται να λαµβάνονται υπ όψιν. Ζητούµε λοιπόν, προκειµένου να ενισχύσει τους στόχους του, ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής να προβλέπει, κατά αναλογικό τρόπο, τη συµµετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Η τρισκελής αυτή προσέγγιση επιστεγάζεται από τη θεσµοθέτηση ενός ισχυρού πλαισίου διαχείρισης κρίσεως, σε περίπτωση που αυτή δεν αποτραπεί. Ορθώς η Επιτροπή λέει ότι, ως έσχατη λύση, το πλαίσιο που θα ισχύει θα προβλέπει ιδιαίτερα αυστηρές προϋποθέσεις για τις χώρες που θα θελήσουν να το χρησιµοποιήσουν. Επικροτούµε τόσο την πρόβλεψη αυτή, όσο και την αυστηρότητα των προϋποθέσεων, που περιµένουµε όµως να ανακοινωθούν στη λεπτοµέρειά τους. Επίσης στη λεπτοµέρειά τους αναµένουµε τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες για όλα τα παραπάνω θέµατα. Εφιστούµε την προσοχή της Επιτροπής και των Κρατών Μελών στις ενδεχόµενες καθυστερήσεις αυτής της διαδικασίας, που σε κάθε περίπτωση θα εξετάζουµε µε προσοχή για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή και τοπική διοίκηση των κρατών µελών. Όπως είπαµε στην αρχή της παρουσίασης µας, ο συντονισµός της οικονοµικής πολιτικής αναδύθηκε ως προτεραιότητα µε την επέλαση της µεγαλύτερης κρίσης των τελευταίων 80 ετών. Πρόκειται ως γνωστόν για µία κρίση που αγγίζει όλο τον κόσµο, που απειλεί όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, για µία συστηµατική κρίση. Για αυτό υποστηρίζουµε την ανάγκη µίας ολοκληρωµένης προσέγγισης που θα συµπεριλάβει στο πεδίο του συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής και βασικούς τοµείς του χρηµατοπιστωτικού κλάδου.