Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος"

Transcript

1 Kοντά στόν Xριστό Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O Π A I Δ I K Ω N E N O P I A K Ω N Σ Y N A Ξ E Ω N I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ T E Y X O Σ 5 7 ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος Μιά ἀπό τίς πρῶτες γυναῖκες πού ἔγιναν χριστιανές, θαυματούργησαν καί ἁγιοποιήθηκαν ἦταν ἡ Ἁγία Θέκλα. Ἔχει τόν τίτλο τῆς Ἰσαποστόλου, ἐπειδή ἡ ζωή καί τό ἔργο της ἦταν ἰσάξια τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Καταγόταν ἀπό τό Ἰκόνιο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί ἦταν θυγατέρα οἰκογένειας εἰδωλολατρῶν. Μεταστράφηκε στή χριστιανική πίστη χάρη στά κηρύγματα τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἄκουγε ἐπί τρεῖς συνεχόμενες ἡμέρες τόν Μεγάλο Ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν νά κηρύττει τό λόγο τοῦ Θεοῦ στό σπίτι τοῦ γείτονά της καί μετέπειτα ἀποστόλου Ὀνησιφόρου καί ἀποφάσισε νά τόν ἀκολουθήσει στήν Ἀντιόχεια. Ὅταν ἡ Θέκλα ἔγινε χριστιανή, εἶχε ἤδη ἀρραβωνιασθεῖ κάποιον εἰδωλολάτρη, τόν Θάμυρη. Αὐτός, μόλις ἔμαθε ὅτι ἔγινε χριστιανή, μαζί μέ τή μητέρα της, τή Θεοκλεία, προσπάθησαν νά τῆς ἀλλάξουν τήν ἀπόφασή της. Ὅταν κατάλαβαν ὅτι δέν μποροῦσαν νά τή μεταπείσουν, πρόδωσαν τόν Ἀπόστολο Παῦλο στόν ἡγεμόνα Καστίλιο, ὁ ὁποῖος τελικά ἀφοῦ τόν φυλάκισε, τόν ἀπέλασε. Ἡ Ἁγία Θέκλα τόν ἐπισκέφθηκε στή φυλακή, ἀλλά οἱ φρουροί του τήν ἀνακάλυψαν. Ὁ ἀπόστολος ἐκδιώχθηκε καί ἡ Θέκλα καταδικάστηκε νά καεῖ ζωντανή σέ θάνατο στήν φωτιά. Ἔγινε ὅμως τό θαῦμα: οἱ φλόγες τύλιξαν τό κορμί της προστατεύοντάς το, ἀντί νά τό καῖνε, καί ἔσβησαν ἀπό μιά ξαφνική νεροποντή πού ἔσωσε τήν Ἁγία. Ἀπό τότε ἡ Ἁγία Θέκλα ἐγκατέλειψε τόν μνηστήρα της καί ἀκολούθησε τόν Ἀπόστολο στήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας. Στήν πόλη αὐτή ἀπέκτησε μιά θετή μητέρα, τήν ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς Τρύφαινα, ἡ ὁποία ἔγινε χριστιανή καί τῆς ἔδωσε τά ὑπάρχοντά της γιά τή βοήθεια τῶν φτωχῶν καί ἀδυνάτων. Ἐκεῖ, ἡ Ἁγία Θέκλα εἶχε τήν ἀτυχία νά τήν ἐρωτευθεῖ ἕνας ἀξιωματοῦχος, ὁ Ἀλέξανδρος. Στήν προσπάθειά της νά τοῦ ξεφύγει συνελήφθη ἀπό Ρωμαίους στρατιῶτες καί ὁδηγήθηκε γιά δεύτερη φορά στό μαρτύριο, αὐτή τή φορά στό ἀμφιθέατρο. Προτοῦ ἀντιμετωπίσει τά θηρία προσευχήθηκε καί ἀμέσως μιά λέαινα, ἀντί νά τήν κατασπαράξει, τήν προστάτευσε ἀπό τά ἄλλα ἄγρια ζῶα. Στή συνέχεια ἔριξαν τή Θέκλα στή λίμνη μέ τίς σαρκοβόρες φώκιες. Πέφτοντας στό νερό, βάπτισε μόνη της τόν ἑαυτό της, καί αὐτό τῆς ἔδωσε τή μυστική δύναμη νά νικήσει τό θάνατο καί νά ξεφύγει γιά δεύτερη φορά ἀπό τό μαρτύριο. Ἀπό τήν Ἀντιόχεια μετέβη στά Μύρα τῆς Λυκίας γιά νά συναντήσει τόν δάσκαλό της Ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ Ἀπ. Παῦλος τῆς εἶπε ὅτι ἦρθε ἡ ὥρα νά ἐπιστρέψει στήν πατρίδα της. Προσευχήθηκε λοιπόν γιά νά τήν ὁδηγήσει στό σωστό μέρος. Ἀπό ἐκεῖ πῆγε στή Σελεύκεια καί

2 τά της γιά νά τή βοηθήσει. Πράγματι, μιά πέτρα πού ἦταν μπροστά της ἄνοιξε γιά νά γίνει ἡ αἰώνια κατοικία της. Μόλις ἄνοιξε ἡ πέτρα ἡ Ἁγία πέρασε μέσα καί ἡ πέτρα ξανάκλεισε χωρίς νά ἀφήσει ρῆγμα. Οἱ νέοι ἔμειναν ἄναυδοι ἀφοῦ πρόλαβαν καί ἅρπαξαν μόνο τό χιτώνα της. Ἡ πρωτομάρτυς Ἁγία Θέκλα πέρασε πολλά μαρτύρια, ἀπό τά ὁποῖα, ὅμως, πάντα γλίτωνε μέ θαυματουργικό τρόπο. Πέθανε σέ ἡλικία ἐνενήντα (90) χρονῶν. Δηλαδή γιά ἑβδομήντα δύο (72) χρόνια ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος ὑπῆρξε πιστή στόν Χριστό, χωρίς νά λυγίσει μπροστά σέ τόσα βασανιστήρια καί διωγμούς. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τῆς Ἁγίας Ἰσαποστόλου Θέκλας, προδρόμου τοῦ γυναικείου ἀσκητισμοῦ, στίς 24 Σεπτεμβρίου. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παλαικάστρου Οἱ Ἅγιοι καί τά Ζῶα Τά φίδια τῆς Παναγίας ἀνέβηκε πάνω σ ἕνα βουνό πού τήν ὁδήγησε ἕνα φωτεινό σύννεφο. Ἦταν τό ὄρος Καλαμών. Κατάλαβε ὅτι ἦταν θέλημα Θεοῦ νά κατοικήσει ἐκεῖ καί βρῆκε μιά σπηλιά καί ἐγκαταστάθηκε. Ἐκεῖ θεράπευε τίς ψυχές καί τά σώματα τῶν ἀνθρώπων. Ἡ φήμη της ἐξαπλώθηκε γρήγορα καί ἄρχισε νά συγκεντρώνει γύρω της πλῆθος κόσμου γιά νά τήν ἀκούσει ἤ γιά νά γιατρευτεῖ. Οἱ Μάγοι ὅμως εἶδαν στό πρόσωπό της τόν ἄμισθο γιατρό, τόν ἐχθρό τους καί ἀποφάσισαν νά στείλουν πληρωμένους νεαρούς γιά νά τῆς κάνουν κακό καί γιά νά χάσει τή δύναμή της. Ἡ Ἁγία Θέκλα δέν φοβήθηκε καθόλου ὅταν τούς εἶδε. Σήκωσε τά χέρια της στόν οὐρανό καί προσευχήθηκε γιά τή σωτηρία της. Τότε ἀκούστηκε ἀπό τόν οὐρανό μιά φωνή νά τῆς λέει νά μήν φοβᾶται καί ὅτι Θεός εἶναι κον- Στή Νότια Κεφαλλονιά, κοντά στό χωριό Μαρκόπουλο, βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐκεῖ κάθε Δεκαπενταύγουστο συμβαίνει κάτι περίεργο καί θαυμαστό. Ἀπό τήν ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως ἐμφανίζονται μέσα καί ἔξω ἀπό τόν Ναό φίδια, τά λεγόμενα «φίδια τῆς Παναγίας». Ὅσο περνοῦν οἱ ἡμέρες, τά φίδια πληθαίνουν καί τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας γίνονται ἀμέτρητα. Ἀπό ποῦ βγαίνουν, ἀλλά καί ποῦ κρύβονται μετά τήν ἑορτή, κανείς δέν τό γνωρίζει. Πρόκειται γιά ἕνα πραγματικό μυστήριο. Τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα ἀνάμεσα στούς πιστούς, στά στασίδια καί τά προσκυνητάρια, χωρίς νά φοβοῦνται τίποτα καί κανένα. Οἱ ντόπιοι προετοιμάζουν τούς ξένους ἐπισκέπτες: -Θ ἀνεβοῦν στόν κόρφο σας, τούς λένε, καί μέ τή χάρη τσῆ Παναγίας, δέν θά σᾶς πειράξουν. Θά τά βαστᾶτε στά χέρια σας καί ἐκεῖνα θά σᾶς γλύφουν σά γατσούλια... Κυκλοφορεῖ μάλιστα καί ἕνα τοπικό δίστιχο, πού περιγράφει τό γεγονός: «Τά φίδια ἀπ τό Μαρκόπουλο καλαίνω νά μέ φᾶνε, μά κεῖνα εἶναι τσῆ Παναγιᾶς καί μέ χαϊδολογᾶνε». Πραγματικά, τίς ἡμέρες ἐκεῖνες, στήν Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μπορεῖ νά δεῖ κάποιος ἀπίστευτα πράγματα. Φίδια ἀνεβασμένα στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας ἤ τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἄλλα τυλιγμένα σάν βραχιόλια στά μπράτσα τῶν πιστῶν. Μπορεῖ ἐπίσης ἕνα φίδι ν ἀνεβεῖ στό Εὐαγγέλιο πού διαβάζει ὁ ἱερεύς τήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας. Μοιάζουν σάν νά πανηγυρίζουν κι αὐτά μαζί μέ τούς Χριστιανούς. Μόλις ὅμως περάσει ἡ 15η Αὐγούστου, ἀναχωροῦν καί τά φίδια. Γερμανοί φυσιοδίφες, πού ἐξέτασαν τά φίδια αὐτά, δέν μποροῦν νά τά κατατάξουν σέ κανένα ἀπό τά γνωστά εἴδη. Εἶναι γκρίζα, λεπτά καί τό μῆκος τους δέν ξεπερνᾶ τό ἕνα μέτρο. Τό δέρμα τους εἶναι ἁπαλό σάν βελοῦδο, ἐνῶ στό πλατύ τους κεφάλι σχηματίζεται ἕνας μικρός σταυρός, ὅπως ἐπίσης καί στήν ἄκρη τῆς λεπτῆς τους γλώσσας. Ἄν κάποια χρονιά δέν ἐμφανιστοῦν τά φίδια αὐτά, οἱ κάτοικοι τό θεωροῦν κακό σημάδι. Πράγματι, τά φίδια δέν ἐμφανίστηκαν τό 1940, καθώς καί τό 1953, τήν χρονιά δηλαδή πού ἡ Κεφαλλονιά δοκιμάσθηκε πολύ ἀπό τούς σεισμούς. (Ἐμφανίσεις καί θαύματα τῆς Παναγίας. Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σίμωνος Μοναχοῦ, «Ἡ ζωοφιλία τῶν Ἁγίων καί ἡ ἁγιοφιλία τῶν ζώων», ἐκδ. «Ὁ Ἅγιος Στέφανος», Ἀθήνα 2007, σελ ).

3 Οἱ ἀπορίες μας... -Γιατί καθιερώνεται ἡ Ἁγία Τράπεζα μέ λείψανα Ἁγίων στά Ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ; Στή διάρκεια τῶν διωγμῶν, ὅταν ἐμφανίστηκαν οἱ πρῶτοι Μάρτυρες, οἱ πιστοί ἀναζητοῦσαν καί συγκέντρωναν τά λείψανά τους, στά ὁποῖα ἀπέδιδαν ξεχωριστές τιμές. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί συγκεντρώνονταν ὁμαδικά πάνω στούς τάφους τῶν Μαρτύρων καί Ἁγίων, ὅπου τελοῦσαν τή Θεία Λειτουργία, διάβαζαν τούς Βίους καί τά θαύματά τους. Ἔτσι ἀπό τόν 4ο μ.χ. αἰώνα καθιερώθηκε στά ἐγκαίνια τῶν Ναῶν νά τοποθετοῦνται λείψανα Ἁγίων -καί μάλιστα Μαρτύρων- ἐντός τῆς ἁγίας Τράπεζας, στή μικρή ὀπή τῆς κολώνας πού τή συγκρατεῖ. Ἐγκαίνια εἶναι ἡ τελετή μέ τήν ὁποία καθιερώνεται καί καθαγιάζεται ἕνας Ναός καί ἡ Τράπεζά του μεταβάλλεται σέ Ἱερό Θυσιαστήριο. Μετά τήν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ὁ Ἀρχιερέας, τοποθετεῖ τά Ἅγια λείψανα στό Δισκάριο καί τά περιφέρει τρεῖς φορές γύρω ἀπό τό Ναό, προεξάρχοντας στή λιτάνευσή τους. Ἡ εἴσοδος στό Ναό γίνεται μέ ἕνα ἰδιόμορφο τρόπο. Ὁ Ἀρχιερέας παριστάνοντας τόν Χριστό μπροστά στίς πύλες τῆς Κόλασης, προστάζει αὐτούς πού βρίσκονται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες νά τίς ἀνοίξουν στό Βασιλέα τῆς δόξης, λέγοντας τά λόγια τοῦ Δαυίδ: «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν...». Ἀπό μέσα, ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας παριστάνοντας τόν Ἅδη καί τίς σκοτεινές δυνάμεις, προσπαθεῖ νά ἐμποδίσει τήν εἴσοδο καί ρωτάει: «Τίς ἐστίν οὗτος ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης;», γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση: «Κύριος κραταιός καί δυνατός, Κύριος δυνατός ἐν πολέμῳ». Ὁ διάλογος γίνεται τρεῖς φορές καί τήν τρίτη φορά ὁ Ἀρχιερεύς μπαίνει ὁρμητικά στό Ναό ὡς λυτρωτής τῶν ἁμαρτωλῶν, λέγοντας:«κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστίν ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης». Ἔτσι μέ λαμπρό καί πανηγυρικό τρόπο εἰσέρχονται τά ἅγια λείψανα μέχρι τό θυσιαστήριο, ὅπου ὁ Ἀρχιερέας τά θυμιάζει, τά μυρώνει μέ Ἅγιο Μύρο καί τά ἐμφυτεύει, ὅπως λέμε, στό λεγόμενο «φυτό» στή μέση τῆς Ἁγίας Τράπεζας. Γιατί, τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων πού μαρτύρησαν γιά τή στερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστης εἶναι τό καλύτερο θεμέλιο τοῦ ναοῦ, πού ἀπό ἁπλό κτίσμα μέ τά Ἱερά Ἐγκαίνια γίνεται Οἶκος λατρείας καί προσευχῆς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Στή συνέχεια σφραγίζεται ἡ ὀπή μέ κηρομαστίχη καί εἰδικά ἀρώματα, κατά τό πρότυπο τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ, καί τό Ἅγιο Θυσιαστήριο εἶναι πλέον ἕτοιμο γιά νά τελεῖται πάνω σ αὐτό ἡ Θεία Λειτουργία. Λύσεις Αἰνιγμάτων: 1. Μέλισσα, 2. κουβαρίστρα, 3. ἄνεμος, 4. δέντρο, 5. δόντια, 6. γλώσσα, 7. κέντημα, 8. ὁ χρόνος, οἱ 12 μῆνες καί οἱ μέρες, 9. κασέλα, 10. ἴσκιος, 11. βράχος, 12. ποδήλατο, 13. ἁλάτι, ωρο, 15. Δράμα, 16 παγώνι, 17. Πηνειός, 18. Τριχωνίδα. Λύσεις Ἀκροστιχίδας μέ εἰκόνες: ΚΑΡΑΒΙ, ΑΣΤΕΡΙ, ΛΕΜΟΝΙ, ΗΛΙΟΣ, ΧΕΛΙΔΟΝΙ, ΡΟΔΙ, ΟΜΠΡΕΛΑ, ΝΥΜΦΗ, ΙΕΡΕΑΣ, ΑΓΕΛΑΔΑ. Εὐχή: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, Λύσεις Σταυρόλεξου: 1. ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟ- ΣΤΗ, 2. ΤΑΞΗ, 3. ΘΕΚΛΑ, 4. ΤΟΥΡΚΙΑ, 5. ΚΑΓΚΟΥΡΟ, 6. ΚΡΗΤΗ, 7. ΑΙΓΥΠΤΟ, 8. ΣΑΟΥΛ, 9. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 10. ΛΟΥ- ΚΑΣ, Λύσεις Κλασσικοῦ Σταυρόλεξου. Ὁριζόντια: 1. ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ, 2. ΑΡΤΟΣ, ΔΕΝ, 3. ΝΑΙ, ΟΤΕ 4. ΕΚΑΒ, ΑΙΜΑ, 5. ΑΥΓΟ, 6. ΑΣ, 7. ΜΑΘΗΜΑΤΑ, 8. ΟΥΣ, 9. ΝΑΝ, 10. ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Κάθετα: 1. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ, 2. ΘΡΑΚΗ, ΑΡ, 3. ΙΤΙΑ, ΑΘΗΝΑ, 4. ΝΟ, ΒΑΣΗ, 5. ΟΣΟ, ΜΠΟΛ, 6. ΤΑΓΜΑ, 7. ΩΔΕΙΟ, ΤΟ, 8. ΡΕ, ΜΑΥΡΟ, 9. ΟΝΤΑΣ, Λύση Ἀριθμητικοῦ γρίφου: 18 ( =100).

4 1. Μιά μικρή μικρή νοικοκυρά μεγάλες πίτες κάνει. Τί εἶναι; 2. Ἀνεβαίνει, κατεβαίνει καί χωρίς νά τρώει παχαίνει, μοναχά στριφογυρίζει κι ἡ κοιλίτσα της γεμίζει.τί εἶναι; 3. Σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τόν ἀκοῦς μά δέν τόν βλέπεις. Τί εἶναι; 4. Τήν ἄνοιξη σέ εὐχαριστῶ, τό θέρος σέ δροσίζω, σέ τρέφω τό φθινόπωρο Χειμώνα σέ ζεσταίνω. Τί εἶναι; 5. Ἀπάνω κόφτει, κάτω κόφτει καί στή μέση κόρη λέει καί λέει... Τί εἶναι; 6. Φιλντισένιο περιβόλι, κελαϊδεῖ γλυκό ἀηδόνι. Τί εἶναι; 7. Μέ βελόνα καί κλωστή εἶναι φτιαγμένο, μέ κόπο πολύ. Τά χρώματά του γίνονται ἀπό φυτά, στολίζει κρεβάτια, μαξιλάρια καί χαλιά. Τί εἶναι; 8. Ἕνας πατέρας κεφαλή, δώδεκα γιοί ποδάρια, καί κάθε γιός στή ράχη του ἔχει τριάντα κόρες. Κάθε βράδυ πεθαίνει ἡ μιά, ταχιά γεννιέται ἡ ἄλλη.τί εἶναι; 9. Στολισμένη καμαρώνει, ὅλα τά προικιά σηκώνει. Εἶναι τοῦ σπιτιοῦ στολίδι καί τοῦ ρουχισμοῦ σκαφίδι. Τί εἶναι; Α ἰ ν ί γ μ α τ α 10. Ἀπό κοντά σου ἔρχομαι, φαΐ, ψωμί, δέ σοῦ γυρεύω. Τί εἶμαι; 11. Ὁ μικρός δέ μεγαλώνει καί ὁ μεγάλος δέ γερνᾶ. Τί εἶναι; 12. Ὁ ἥλιος δέν εἶμαι ἀκτίνες ἔχω. Πόδια δέν ἔχω κι ὅμως τρέχω. Τί εἶμαι; 13. Σέ κῆπο δέ φυτεύεται, σέ περιβόλι ὄχι κι ὁ ἄρχοντας τό γεύεται κι ὅλος ὁ κόσμος τό χει. Τί εἶναι; 14. Ἕνας κύκλος στρογγυλός πού τόν χάραξε ὁ Θεός. Ὁ μισός θέλει τόν ἥλιο, ὁ ἄλλος... σκοτεινό βασίλειο. Τοῦ ἀνθρώπου ὁ νοῦς, μαχαίρι τόν χωρίζει σέ ἴσα μέρη, 24 κομμάτια, πού δέ βλέπουνε τά μάτια. Ὅλοι μας τά τρῶμε ὅμως, μαζί τρώγεται κι ὁ χρόνος... Τί εἶναι; 15. Ποιά πόλη τῆς Ἑλλάδας θυμίζει λογοτεχνία; 16. Ποιό πουλί κάνει κρύο; 17. Ποιός ποταμός πίνει; 18. Ποιά λίμνη ἔχει...τρίχες; Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Σητείας Τό χιοῦμορ εἶναι... ζωή!!! -Ὦ γιατρέ μου! Τί ἐποχή εἶναι αὐτή; Παντοῦ ἀκοῦς κρυολογήματα, πυρετούς ἐπιδημίες... -Ναί, δόξα τῷ Θεῷ δέν ἔχω παράπονο... -Δύο συναντιοῦνται στό δρόμο κι ὁ ἕνας πού κρατάει στό χέρι ἕνα τσιγάρο ρωτάει τόν ἄλλο: -Μ ἀνάβεις; -Ὄχι, δέν εἶμαι μανάβης, εἶμαι μπακάλης; -Μιά κυρία ἰδιαίτερα παχουλή, κοιτάζεται στόν καθρέπτη:

5 -Καθρέπτη, καθρεπτάκι μου πές μου ἀμέσως τώρα ποιά εἶναι ἡ πιό ὄμορφη σ ὄλη τή Χώρα; -Τραβήξου γιατί δέν βλέπω τίποτα... -Τάκη εἶσαι εὐχαριστημένος μέ τόν νέο δάσκαλο τῆς Γεωγραφίας; -Ὄχι καί τόσο μπαμπά, γιατί δέν φαίνεται νά ξέρει τίποτα κι αὐτός. Διαρκῶς ἐμᾶς ρωτάει! -Δάσκαλος: Τοτό, γιά κλίνε μου τό ρῆμα τρέχω. Τοτός: Τρέχω, ἔπεσα, χτύπησα, ἔκλαψα, σηκώθηκα... -Ὁ Τοτός πλησιάζει μία ἔγκυο καί τῆς λέει: -Κυρία μου ἀγαπᾶτε τό μωρό σας; -Ναί πολύ! -Τό λατρεύετε; -Καί βέβαια! -Τότε γιατί τό φάγατε; -Στό μουσεῖο: -Σηκωθεῖτε, κύριε. Αὐτή ἡ καρέκλα ἀνήκει στόν Ναπολέοντα. Κι ἐκεῖνος ἀφηρημένος. -Καλά, ἄς ἔρθει πρῶτα καί θά σηκωθῶ! Δύο τεμπέληδες κοιμοῦνται ὅταν κάποιος κλέφτης μπαίνει στό δωμάτιό τους, τραβάει σιγά-σιγά τό πάπλωμα καί τούς τό παίρνει. Ὁ ἕνας τό παίρνει εἴδηση καί λέει στόν ἄλλον: -Σήκω καί πιάσε αὐτόν πού μᾶς πῆρε τό πάπλωμα. Καί ὁ ἄλλος ἀπαντάει: -Ἀφῆστε τον! Ὅταν ξανάρθει νά πάρει καί τό μαξιλάρι, θά τόν πιάσουμε! Ἡ μαμά φωνάζει ἔντρομη στό γιό της: -Δημητράκη, γιατί ἔφαγες ὅλες τίς καραμέλες πού σοῦ ἔφερε ἡ γιαγιά: -Μά ἐσύ καλέ μαμά δέ μοῦ εἶπες νά μήν ἀφήνω γιά αὔριο, αὐτό πού μπορῶ νά κάνω σήμερα: ἀπαντᾶ ὁ Δημητράκης. Ἕνα ζευγάρι κοιμᾶται τή νύκτα ὅταν ξαφνικά, ἀκούγεται θόρυβος ἀπό τό μπάνιο. -Γιάννη ξύπνα! Κάποιος προσπαθεῖ νά ἀνοίξει τό παράθυρο τοῦ μπάνιου! Και ὁ Γιάννης γυρίζοντας πλευρό: -Μακάρι! Ἐγώ τρεῖς μῆνες προσπαθῶ νά τό ἀνοίξω καί δέν μπορῶ... Κατηχητικό Σχολεῖο Εὐαγγελιστρίας Σητείας Ζωγραφική: Χρωματῆστε τήν Ἐκκλησία καί τόν περιβάλλοντα χῶρο της

6 Ἀκροστιχίδα μέ εἰκόνες Συμπλήρωσε αὐτό πού εἰκονίζεται καί θά σχηματισθεῖ κάθετα μιά εὐχή. _ _ _ _ _ _ Κατηχητικό Σχολεῖο Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεράπετρας Κατασκευή γιά τό Φυσικό Περιβάλλον Ἡ 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι ἀφιερωμένη ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μας στήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος. Μιά πολύ ὄμορφη κατασκευή εἶναι νά κάνεις μία ἀποστολή ἐξόρμησης στή φύση, ἔχοντας πρῶτα ζητήσεις τή βοήθεια τοῦ μπαμπᾶ καί τῆς μαμᾶς. Πάρε τή φωτογραφική μηχανή σου καί φτιάξε ἕνα «ρεπορτάζ» μέ εἰκόνες ἀπό φύση. Μπορεῖ νά εἶναι πουλιά καί γενικότερα ζῶα πού συνάντησες, δέντρα, πάρκα, φράγματα, δάση, ποτάμια, ὑγροβιότοπους, ἀλλά καί ὅ,τι δέν σοῦ ἄρεσε, ὅπως τά σκουπίδια στό δάσος ἤ στήν παραλία πού βρέθηκες. Ὅταν τυπώσεις τίς φωτογραφίες μπορεῖς μετά νά φτιάξεις ἕνα ἄλμπουμ. Αὐτή ἡ ἐργασία εἶναι ἐπίσης πολύ ὡραία καί γιά τό σχολεῖο. Μπορεῖς νά προτείνεις στή δασκάλα νά φτιάξει ὅλη ἡ τάξη ἕνα ἄλμπουμ στό ὁποῖο θά μιλᾶτε γιά τή διάσωση τοῦ περιβάλλοντος καί θά δίνετε συμβουλές σέ μικρούς καί μεγάλους γιά νά σταματήσουν τήν ἄλογη συμπεριφορά τους ἀπέναντι στή φύση καί τά οἰκοσυστήματά της.

7 Σταυρόλεξο 1. Ἡ ἑορτή ἀνάμεσα στήν Ἀνάσταση καί τήν Πεντηκοστή. 2. Ἀπό τίς 13 Σεπτεμβρίου καθημερινά θά βρισκόμαστε στήν Ἁγία Ἰσαπόστολος πού ἑορτάζεται στίς 24 Σεπτεμβρίου. 4. Γειτονική χώρα. 5. Ζῶο τῆς Αὐστραλίας. 6. Ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐγκατέστησε τόν μαθητή του Τίτο πρῶτο Ἐπίσκοπο στήν Οἱ Πυραμίδες βρίσκονται στήν Ἔτσι λεγόταν ὁ Ἀπ. Παῦλος πρίν τή μεταστροφή του στόν Χριστιανισμό. 9. Βρίσκεται κοντά στή Μονή Παναγίας Προυσιώτισσας καί εἶναι πρωτεύουσα τοῦ Νομοῦ Εὐρυτανίας. 10. Ἕνας ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μιχαήλ Ἀρχαγγέλου Ἱεράπετρας Μαγειρική: Ἁγιορείτικος μπακαλιάρος σέ νταβά ΥΛΙΚΑ:P Ἕνα (1) κιλό μπακαλιάρος, Q 250 γραμμάρια ἐλαιόλαδο, O ἕνα (1) κιλό ἄσπρα ξερά κρεμμύδια, π Μαῦρο πιπέρι, O Φέτες λεμονιοῦ χωρίς τή φλούδα. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Ξαρμυρίζετε ἀπό τήν προηγούμενη μέρα τόν μπακαλιάρο ἀλλάζοντάς του ἕξι ἕως ὀκτώ (6-8) φορές νερό. Τόν κόβετε σέ μερίδες καί τόν τοποθετεῖτε ἀπό τό δέρμα του πρός τά πάνω μέσα στόν νταβά (πλατειά κοντή κατσαρόλα, βολική γιά γκάζι). Βράζετε χωριστά τά κρεμμύδια μέ νερό πού νά τά σκεπάζει μέχρι νά μαλακώσουν. Τά στραγγίζετε καί κρατᾶτε μόνο τό ζουμί, τά κρεμμύδια τά πετᾶτε. Ρίχνετε τό ζουμί μέσα στόν μπακαλιάρο μαζί μέ τό ἐλαιόλαδο. Βράζετε σέ μέτρια φωτιά προσθέτετε καί μαῦρο πιπέρι σέ κόκκους, τέλος ὅταν μείνει λίγο ζουμί, δυναμώνετε τή φωτιά προσθέτετε τίς φέτες λεμονιοῦ καί σβήνετε τό φαγητό. Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Μύρτου Ἱεράπετρας

8 Κλασσικό Σταυρόλεξο ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Ἡ ἐποχή 1 τοῦ ἔτους πού τώρα διανύουμε. 2. Τό ψωμί πού μεταβάλλεται σέ Σῶμα Χρι- 2 3 στοῦ στή Θεία Εὐχαριστία. / Ἀρνητικό μόριο. 3. Μόριο 4 καταφατικῆς ἀπάντησης. / Ὁ 5 ὀργανισμός τηλεπικοινωνιῶν τῆς Ἑλλάδας. 4. Τό ἐθνι- 6 κό κέντρο ἄμεσης βοήθειας. 7 / Τό κόκκινο ζωτικό ὑγρό 8 πού κυκλοφορεῖ στίς φλέβες τῶν ἀνθρώπων καί τῶν 9 ζώων. 5. Μισό «ρῆμα». / Τό 10 γεννᾶ ἡ κότα. 6. Δηλώνει προτροπή. 7. Γίνονται στά σχολεῖα. 8. Τό αὐτί (Ἀρχαῖα). 9. Ἡ ἀρχή νάνου. 10. Ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς Κρήτης. ΚΑΘΕΤΑ: 1. «Παναγία». Ἱστορική μονή τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. 2. Γεωγραφικό διαμέρισμα τῆς Ἑλλάδας. / Ἡ ἀρχή τῆς Ἄρτας. 3. Πολυτραγουδισμένο δέντρο. / Ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδας. 4. Ξενική ἄρνηση. / Τό στήριγμα. 5. Διπλό ξεπουλάει. / Σκεῦος φαγητοῦ (Ξένη λέξη). 6. Μονάδα τοῦ στρατοῦ ξηρᾶς. 7. Ἐκεῖ διδάσκεται μουσική. / Ἄρθρο οὐδετ. ἑνικοῦ ἀριθμοῦ. 8. Νότα μουσικῆς. / Τό σκοῦρο χρῶμα. 9. Δωμάτιο (Ξένη λέξη). Κατηχητικό Σχολεῖο Ἐνορίας Παχείας Ἄμμου Ἱεράπετρας Ἰωνᾶς Θωμᾶς Σαούλ Μάρκος Πρός Κορινθίους κολυμβήθρα Φίλιππος Ἡμέρα περιβάλλοντος Προφήτης Ἠλίας Ἰούδας Μαρία Μαγδαληνή Πάτμος Φιλισταῖος πρόσφορο Ζαχαρίας Ἀνάσταση Ἀριθμητικός γρίφος Περνώντας ἀπό κάποιο χωριό συναντῶ κάποιο γεροντάκο νά βοσκᾶ τά πρόβατά του καί τοῦ εἶπα: «Γειά σου γερο-τσέλιγκα μέ τά ἑκατό τά πρόβατα». Καί μοῦ ἀπάντησε : «Νά εἶχα ἄλλα τόσα ἀπ ὅσα ἔχω καί τά μισά ἀπό ὅσα ἔχω καί ἀκόμα 5 καί 50 θά τά ἔκανα 100» Πόσα πρόβατα εἶχε; Ἀντιστοίχιση Γολιάθ 1η Σεπτεμβρίου προδοσία ψηλάφηση Ἰωάννης Θεολόγος Λάζαρος προσκομιδή Ἐλισάβετ Ἀπ. Παῦλος Σιλωάμ Ναθαναήλ Μυροφόρα κοράκι Ἀπ. Παῦλος Εὐαγγελιστής Νινευή

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά

Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Πες μου για τα ζώα που κάνουν αυγά μεγάλα και μικρά Όλα τα πουλιά γεννούν αυγά. Δεν είναι όμως μόνο αυτά! Και άλλα από τα ζώα κάνουνε αυγά. Θα σου πω για μερικά Η κότα Κάθε μέρα η κότα γεννάει ένα με δύο

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Ας µιλήσουµε Ελληνικά

Ας µιλήσουµε Ελληνικά Ας µιλήσουµε Ελληνικά I Το όνοµά µου: Πόσων χρονών είµαι: Σε ποια τάξη πηγαίνω: Σε ποιο σχολείο πηγαίνω: Η πόλη µου / Το χωριό µου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Μέρος Α Κατανόηση προφορικού λόγου 1 Άσκηση 1 Άκουσε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq Η μάνα και τα τέσσερα παιδιά της σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ

Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Γένεσις κεφ. 12-22 Ὁ Ἀβραάμ - Ἡ θυσία τοῦ Ἰσαάκ Μετά τή σύγχυση τῶν γλωσσῶν πού ἔπαθαν, παιδιά, οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχτιζαν τόν πύργο τῆς Βαβέλ, σκορπίστηκαν σ ὅλη τή γῆ. Στά διάφορα μέρη ὅπου ἐγκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα

2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα 2ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου Πασχαλινά Έθιμα στην Ελλάδα Του Θανάση Παναγόπουλου Α1 2011-2012 Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελλάδα. Το Πάσχα γιορτάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 7 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου,

Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, Ο ποταμός του Αγίου Επιφανίου Ο ποταμός βρίσκεται στον Άγιο Επιφάνιο μέσα στο δάσος, δίπλα από το σπίτι μου. Μερικές φορές πηγαίνω με την αδερφή μου, την ξαδέρφη μου και τον μπαμπά μου στον ποταμό. Ο ποταμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά.

Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά. Καλλιεργώντας τη νατουραλιστική νοημοσύνη των παιδιών. Οι θαυμαστοί συγκάτοικοί μας στις ελληνικές θάλασσες: τα θαλάσσια θηλαστικά. Φάλαινες, φυσητήρες, σταχτοδέλφινα, ρινοδέλφινα, φώκιες και ζιφιοί Είναι

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα

Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Η πριγκίπισσα με τη χαρτοσακούλα Ρόμπερτ Μανσκ Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Κάποτε υπήρχε μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν Ελισάβετ Ζούσε σε ένα κάστρο και είχε ακριβά ρούχα πριγκίπισσας Επρόκειτο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα