Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 20/6/2014"

Transcript

1 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος για το Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 1.286,99 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 1,31%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 149,43 εκατ. εκ των οποίων 28,83 αποτελούσαν πακέτα. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 85 έκλεισαν µε κέρδη, 57 σηµείωσαν απώλειες, ενώ 22 παρέµειναν αµετάβλητες.

2 Εταιρικές Ανακοινώσεις Ειδήσεις Eurobank: Επιτυχής η έξοδος στις αγορές Η Eurobank προχώρησε µε επιτυχία σε έκδοση οµολόγου κυρίου χρέους (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ στις διεθνείς αγορές για την άντληση µεσοπρόθεσµης ρευστότητας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, το οµόλογο είναι σταθερού επιτοκίου, τετραετούς διάρκειας και φέρει ετήσιο τοκοµερίδιο 4,25%. Η τιµή έκδοσης του οµολόγου ορίστηκε στο 99,55. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 2 φορές µέσα σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 1,1 δισ. Για άλλα 10 χρόνια µε το σήµα της Shell η Motor Oil Η αρχική συµφωνία είχε υπογραφεί το 2009 µε πενταετή διάρκεια και πλέον παρατείνεται για άλλα δέκα χρόνια. Lamda: Στις 23 Ιουνίου η αποκοπή του δικαιώµατος για την ΑΜΚ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων µέχρι του ποσού των µε καταβολή µετρητών και µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ των υφιστάµενων µετόχων.στη συνέχεια, κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίαση της όρισε την τιµή διάθεσης της Αύξησης σε 4,25 ανά Νέα Μετοχή. Ως ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος συµµετοχής στην Αύξηση ορίζεται η ευτέρα Η περίοδος άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών ορίζεται από την Παρασκευή έως και την Παρασκευή Ως λήξη της περιόδου διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης στο ηλεκτρονικό σύστηµα συναλλαγών της Ε.Χ.Α.Ε., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της ευτέρας ΤΕΝΕΡΓ: Υπογραφή MoU µε δύο κινεζικές εταιρείες Η συµφωνία προβλέπει τη συνεργασία των τριών εταιρειών για την υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Πηγή:

3 Μετοχές υπό Παρακολούθηση (Watchlist)

4 Ηµερολόγιο Μετόχου Από σήµερα 20/06/2014, οι µετοχές της εταιρίας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. χωρίς το µέρισµα χρήσης 2013, 0,30 ανά µετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει του Ν. 4110/2013 (καθαρό ποσό: 0,27 ανά µετοχή). Προτεινόµενο Ηµερ. Γ.Σ. Αποκοπή Πληρωµή Μέρισµα Coca Cola HBC 0, Epsilon Net (Επιστρ. Κεφ.) Newsphone 0, Nexans (Επιστρ. Κεφ.) 0, FG Europe 0, FHL Κυριακίδης 0, Flexopack (Επιστρ. Κεφ.) 0, ΕΥΑΘ 0, Ικτίνος Καρέλιας 8, Κυριακίδης 0, ΟΛΘ 0, Μέρισµα Αποκοπή Πληρωµή Aegean (Επιστροφή Κεφαλαίου) 1, Alpha Trust (Επιστροφή Κεφαλαίου) 1,50 Kleemann (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0, Motor Oil 0, Γενική Εµπορίου 0, ΕΛΒΕ (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0, Έλτον 0, ΕΧΑΕ (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,20 Ιασώ (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,019 Καραµολέγκος 0, Καράτζη (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0, Μέτκα 0, ΟΛΠ 0, Τέρνα Ενεργειακή (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0, Αρχείο Μερισµάτων Eurobank Properties 0,182 Mermeren Kombinat (Κέρδη εις νέον) 0,47 Trastor 0,09 Ανδροµέδα 0,80 Βογιατζόγλου 0,20 Βογιατζόγλου (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,92 ΕΛΒΑΛ (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,08 ΕΥ ΑΠ 0,38 Κανάκης (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,08 Μύλοι Κεπενού 0,16 Μύλοι Κεπενού (Επιστροφή Κεφαλαίου) 0,303 ΟΠΑΠ 0,25 Πλαίσιο 0,20 Πλαστικά Θράκης 0,05 Σαράντης (Προµέρισµα) 0,30 Τράπεζα Ελλάδος 0,672 Σηµ: Τα µερίσµατα αφορούν σε µεικτά ποσά

5 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Ξένων Αγορών

6 Γνωστοποιήσεις Το παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα συνιστά διαφηµιστική ανακοίνωση ενηµερωτικού περιεχοµένου και δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επενδυτική συµβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συµµετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καµία πληροφορία που εµπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καµία περίπτωση, ως προτεινόµενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε µέσο επίτευξης των συγκεκριµένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συµβατικών κειµένων που αφορούν τις περιγραφόµενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συµβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καµία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιµήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηµατοοικονοµικών αγορών κατά την αναγραφόµενη ηµεροµηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συµπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τοµέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόµενο αυτών. Η Εταιρεία παρέχει µεγάλο εύρος επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων σε σχέση µε τις παρεχόµενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισηµαίνεται ότι η Εταιρεία µεταξύ άλλων: o εν υπόκειται σε καµία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό ή στο πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος, ή την απόκτηση µετοχών από δηµόσια εγγραφή o Ενδέχεται να παρέχει η ίδια ή συγγενείς εταιρείες έναντι αµοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται µε το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες συµβουλών (corporate) o Ενδέχεται να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηµατοοικονοµικά συµφέροντα από αυτούς, o Η Εταιρεία ενδέχεται να έχει εκδώσει σηµειώµατα διαφορετικά ή µη συµβατά µε τις πληροφορίες που εκτίθενται στον παρόν σηµείωµα. Ρητά επισηµαίνεται ότι: o τα αριθµητικά στοιχεία αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων. o τα αριθµητικά στοιχεία αφορούν προσοµοίωση προηγούµενων επιδόσεων και ότι οι προηγούµενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o οι προβλέψεις σχετικά µε τις µελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη µελλοντικών επιδόσεων o η φορολογική µεταχείριση των αναφερόντων στο παρόν πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατοµικά δεδοµένα εκάστου επενδυτή και ενδέχεται να µεταβληθεί στο µέλλον Ως εκ τούτου ο παραλήπτης οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συµβουλές ως προς τη φορολογική νοµοθεσία που τον διέπει o Η εταιρεία δεν υποχρεούται να ενηµερώνει ή να κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εµπεριέχονται στο παρόν