ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001) Φ ο ι τ ή τ ρ ι α : ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΑΜ:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μ Ε Ρ Ο Σ Α... 1 Η ιαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από τη εκαετία του 50 ως Σήµερα (από την ΕΚΑΧ στην ΕΕ) 1. Ίδρυση ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ... 2 α. Εισαγωγή... 2 β. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)... 4 γ. Η ιάσκεψη της Μεσσίνας και η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) Μετεξέλιξη και ιευρύνσεις... 8 α. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)... 8 β. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)... 8 γ. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) δ. Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) Μ Ε Ρ Ο Σ Β Φύση Θεσµικών Μορφωµάτων 1. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Θεσµική Οργανική Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Κύρια Όργανα α. Συµβούλιο i. Λειτουργία τρόπος λήψεως αποφάσεων... 24

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii. Αρµοδιότητες iii. Επιτροπή µονίµων αντιπροσώπων iv. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο β. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες γ. Επιτροπή i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες δ. ικαστήριο ( ΕΚ, ΠΕΚ) i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες ε. Ελεγκτικό Συνέδριο στ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επικουρικά Όργανα α. Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή β. Επιτροπή Περιφερειών Μ Ε Ρ Ο Σ Το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Πηγές Κοινοτικού ικαίου α. Πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο i. Ιδρυτικές συνθήκες ii. Αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις ιδιωτικών συνθηκών β. Παράγωγο κοινοτικό δίκαιο i. Κανονισµός ii. Οδηγία iii. Απόφαση iv. Σύσταση και γνώµη γ. Εξωτερικό κοινοτικό δίκαιο ( ιεθνείς Συµφωνίες) δ. Παραπληρωµατικό συµπληρωµατικό κοινοτικό δίκαιο Σελίδα II

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2. Αρχές που διέπουν το Κοινοτικό ίκαιο α. Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου i. Θεµελίωση της αρχής της υπεροχής ii. Εφαρµογή της αρχής της υπεροχής β. Αρχή της αµεσότητας του κοινοτικού δικαίου i. Η άµεση ισχύ των κανονισµών ii. Η άµεση ισχύ των οδηγιών iii. Η άµεση ισχύ των αποφάσεων Μ Ε Ρ Ο Σ Ε Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας στην Κοινότητα (Άρθρο 28, Σ1975/1986/2001) 1. Το Άρθρο 28 ως Συνταγµατικό Έρεισµα για την Προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα Οι Σχέσεις µεταξύ Ελληνικού Συνταγµατικού ικαίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου α. Η άποψη της Εγκυκλίου του Υπουργείου ικαιοσύνης β. Οι απόψεις της Ελληνικής Θεωρίας i. Η αποδοχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου (και έναντι του Συντάγµατος) ii. Η αµφισβήτηση της απεριόριστης υπεροχής του κοινοτικού δικαίου iii. Η αµφισβήτηση της ιεραρχίας των πηγών του δικαίου ως κριτηρίου για την επίλυση της αντινοµίας µεταξύ κοινοτικού και εθνικού κανόνα Η Αντιµετώπιση του Ζητήµατος στα Συντάγµατα άλλων Κρατών-Μελών όσο Αφορά τη Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησής τους στην Κοινότητα Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤ Συµπέρασµα Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σελίδα III

5 Η ιαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από τη εκαετία του 50 έως σήµερα (από την ΕΚΑΧ στην ΕΕ)

6 ΜΕΡΟΣ Α 1. Ίδρυση ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ α. Εισαγωγή Η αίσθηση ότι η Ευρώπη, το σύνολο δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών, αποτελεί όχι µόνο πολιτιστική κατηγορία, αλλά και πολιτική και οικονοµική ενότητα, υπάρχει από αρκετούς τώρα αιώνες, µολονότι το συγκεκριµένο περιεχόµενό της διαφέρει σηµαντικά από εποχή σε εποχή. Έτσι, το 18 ο και 19 ο αιώνα έγιναν θεωρητικές νύξεις και ηγεµονικές ή ουτοπικές προτάσεις για µια «ενωµένη Ευρώπη». Εντονότερες και πιο συγκεκριµένες προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο έγιναν κατά το µεσοπόλε- µο, χωρίς όµως και τότε να φτάσουν σε πραγµατοποίηση 1. Τα τεράστια πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα που δηµιούργησε ο Β Παγκόσµιος Πόλεµος πρόσφεραν τις κατάλληλες συνθήκες για µια ουσιαστική και οργανωµένη αλληλοπροσέγγιση των ευρωπαϊκών χωρών. ιορατικοί ευρωπαίοι πολιτικοί, αναλογιζόµενοι τη φρίκη που σκόρπισε για άλλη µια φορά ο πόλεµος στη γηραία ήπειρο, άρχισαν από την πρώτη στιγµή να διακηρύσσουν την ανάγκη για στενή συνεργασία και σταδιακή ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, που θα απέφερε την ειρήνη και την ανάπτυξη στους λαούς της Ευρώπης. Ο «πατέρας της νίκης» Winston Churchill στον ιστορικό λόγο του στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, στις 19 Σεπτεµβρίου 1946, τάχτηκε υπέρ της πολιτικής ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών και διακήρυξε την ανάγκη ίδρυσης των Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης Βλ. Αργύρης Α. Φατούρος Αστέρης. Πλιάκος «Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου», Αθήνα, 2000, σελ Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 1. Σελίδα 2

7 ΜΕΡΟΣ Α Οι πρώτες προτάσεις συσπείρωσης των ευρωπαϊκών χωρών είναι φιλόδοξες και έχουν έντονο πολιτικό, συχνά ψυχροπολεµικό, χαρακτήρα, οδηγούν όµως τελικά σε διακυβερνητικούς διεθνείς οργανισµούς χωρίς θεσµική πρωτοτυπία και µε σαφή ιδεολογική χροιά: η υτικοευρωπαϊκή Ένωση (έτος ίδρυσης, 1948), καθαρά αµυντικού στρατιωτικού χαρακτήρα, που µετά την ίδρυση του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) περιέπεσε σε λήθαργο µέχρι την αναβίωσή της, εδώ και λίγα χρόνια 3 ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ ), που έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της οικονοµικής βοήθειας των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. Ο Οργανισµός αυτός µετατράπηκε αργότερα (1961) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που υπάρχει µέχρι σήµερα. Αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η πρώτη προσπάθεια έναρξης της οικονοµικής συνεργασίας και ενοποίησης στη υτική Ευρώπη 4 το Συµβούλιο της Ευρώπης (1949), µε εκπροσώπους από τα δυτικοευρωπαϊκά κοινοβούλια, που έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το καταστατικό αυτού του οργανισµού υπογράφτηκε από 10 κράτη της υτικής Ευρώπης (σή- µερα ο αριθµός των κρατών µελών φτάνει τα 41). Η πολιτική εµβέλεια του Συµβουλίου της Ευρώπης ήταν από την αρχή περιορισµένη, αφού το 1949 είχε υπογραφεί το Βορειο-Ατλαντικό Σύµφωνο (ΝΑΤΟ) που περιλάµβανε ένα πολιτικό και ένα στρατιωτικό σκέλος 5 3. Βλ. Αργύρης Α. Φατούρος Αστέρης. Πλιάκος «Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου», Αθήνα, 2000, σελ Βλ. Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος «Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα-Πειραιάς, 1995, σελ Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ. 16. Σελίδα 3

8 ΜΕΡΟΣ Α Ουσιαστικά η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία άρχισε και εξελίχτηκε σταδιακά, σύµφωνα µε την πρόταση του Jean Monnet, µέσω των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). ι τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπάρχουν και λειτουργούν µέχρι σήµερα, σύµφωνα δε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που αποτελούν, όπως λέγεται, τον πρώτο πυλώνα της Ένωσης. β. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε µε τη συνθήκη των Παρισίων, στις 18 Απριλίου 1951, που υπογράφτηκε µεταξύ της Γαλλίας, Ιταλίας, Οµοσπονδιακής Γερµανίας, Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεµβούργου. Η συνθήκη ιδρύσεως της ΕΚΑΧ ήταν το αποτέλεσµα της πρότασης του Robert Schuman, της 9 ης Μαΐου 1950, για µια σταδιακή και περιορισµένης εκτάσεως συνεργασία των κρατών της Ευρώπης στον το- µέα της εξόρυξης, κατεργασίας και εµπορίας του Άνθρακα και του Χάλυβα, δύο προϊόντων ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία των έξι ιδρυτικών κρατών-µελών και καθοριστικής σπουδαιότητας για την προετοιµασία ενός νέου πολέµου. Η ΕΚΑΧ έχει ως αποστολή να συµβάλλει, σε αρµονία µε τη γενική οικονοµία των κρατών-µελών και χάριν της δηµιουργίας µιας κοινής αγοράς, στην οικονοµική επέκταση, στην ανάπτυξη της απασχόλησης και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών-µελών. Προέβλεπε επίσης τη δηµιουργία κοινοτικών θεσµών και ειδικά µιας Ανώτατης Αρχής και ενός Ειδικού Συµβουλίου Υπουργών, των οποίων οι αποφάσεις θα επιβάλλονταν στα κράτη-µέλη. Φιλόδοξη παρά το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής της, η Συνθήκη ΕΚΑΧ ίδρυε ήδη µία Συνέλευση και ένα Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Η ίδρυση της ΕΚΑΧ ουσιαστικά αποτέλεσε το Σελίδα 4

9 ΜΕΡΟΣ Α πείραµα για την ευρωπαϊκή ενοποιητική ιδέα. Επειδή η εξέλιξη του εγχειρήµατος αυτού υπήρξε επιτυχής, ακολούθησαν τα επόµενα βήµατα µε την ίδρυση της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ 6. γ. Η ιάσκεψη της Μεσσίνας και η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) Την άνοιξη του 1955 τα κράτη της Bénélux, αποδεχόµενα σχέδιο της Ολλανδίας, απευθύνουν στα λοιπά κράτη που µετέχουν στην ΕΚΑΧ µνηµόνιο, που είχε ως αντικείµενο την ίδρυση µιας γενικευµένης κοινής αγοράς. Οι Υπουργοί των Εξωτερικών, που συνέρχονται στη Μεσσίνα από την 1 η έως την 3 η Ιουνίου 1955, συµφωνούν να ιδρυθεί µια ενωµένη Ευρώπη, στην οποία τα όργανα θα είναι κοινά, οι εθνικές οικονοµίες θα συγχωνευθούν προοδευτικά και οι κοινωνικές πολιτικές θα εναρµονιστούν. Η συνδιάσκεψη της Μεσσίνας όρισε επιτροπή από εκπροσώπους των κυβερνήσεων, η οποία, µε πρόεδρο το Βέλγο Υπουργό Paul-Henri Spaak, συντάσσει δυο σχέδια συνθηκών. Το πρώτο συνιστά µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Το δεύτερο ιδρύει µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι εκπρόσωποι των έξι κρατών-µελών της ΕΚΑΧ υπογράφουν στη Ρώµη την 25 η Μαρτίου 1957 και τις δύο συνθήκες, που η ισχύς τους αρχίζει τη 14 η Ιανουαρίου Η Μ. Βρετανία, η οποία µετέσχε στις συζητήσεις ως παρατηρητής, δεν υπέγραψε τελικά τις Συνθήκες 7. Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), πιο γνωστή σαν Ευρατόµ, απέβλεπε στη δηµιουργία µιας κοινής αγοράς πυρηνικών υλικών και εφοδίων, στην κατάρτιση µιας κοινής πυρηνικής νοµοθεσίας, στην εγκατάσταση ενός κοινού συστήµατος 6. Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ Βλ. Γεωργίου Μ. Βιτάλη «Κοινοτική Έννοµη Τάξη», Αθήνα, 1988, σελ. 11. Σελίδα 5

10 ΜΕΡΟΣ Α εφοδιασµού σε πρώτες ύλες, ενός συστήµατος ελέγχου για την ειρηνική χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και κοινών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του πληθυσµού και των εργαζοµένων έναντι της ραδιενέργειας. Το κύριο στοιχείο αυτής της Συνθήκης ήταν πάντως ένα κοινό πρόγραµµα έρευνας, το οποίο θα έθετε σε εφαρµογή ένα Κοινό Κέντρο Ερευνών και το οποίο θα προωθούσε την τεχνολογία και θα παρακινούσε την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αρχικά, τα όργανα της ΕΚΑΕ ήταν η Συνέλευση, το Συµβούλιο, η Επιτροπή και το ικαστήριο. Σήµερα, µετά την υπογραφή της Σύµβασης περί ορισµένων κοινών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8 και της Συνθήκης περί ιδρύσεως ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9, τα θεσµικά όργανα της ΕΚΑΕ είναι κοινά και στις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 10. Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) είναι αυτή η οποία λόγω της φύσης της και του πεδίου εφαρµογής της επισκίαζε τις άλλες Κοινοτικές Συνθήκες µέχρι και αυτή η ίδια να υπερκαλυφθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Σκοπός της δηµιουργίας της ΕΟΚ είναι να προάγει την αρµονική ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της κοινότητας, τη συνεχή και ισόρροπη επέκταση της οικονοµίας, αυξηµένη σταθερότητα, επιταχυνόµενη ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και σχέσεις περισσότερο στενές µεταξύ των κρατών- µελών της. Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των πιο πάνω στόχων, η Συνθήκη προβλέπει τα εξής: 1. την πραγµατοποίηση µιας τελωνειακής ένωσης, που σηµαίνει αφενός την εξάλειψη των τελωνειακών δασµών, των ποσοτικών περιορισµών και των άλλων µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος από το εµπόριο µεταξύ των κρατών-µελών και αφετέρου την υιοθέτηση 8. Υπογράφηκε στη Ρώµη την 25 η Μαρτίου Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 8 η Απριλίου Βλ. Νίκος Σ. Μούσης «Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα, 1994, σελ. 29. Σελίδα 6

11 ΜΕΡΟΣ Α ενός κοινού τελωνειακού δασµολογίου (ΚΤ ) έναντι των τρίτων χωρών και 2. την πραγµατοποίηση των τεσσάρων ουσιωδών ελευθεριών: της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων 11. Παρόλο που στο προοίµιο της Συνθήκης της Ρώµης τα κράτη-µέλη διακήρυσσαν την απόφασή τους να θέσουν τα θεµέλια µιας συνεχώς πιο στενής ένωσης µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, η Συνθήκη η ίδια ήταν ο καταστατικός χάρτης απλά και µόνο της κοινής αγοράς. Αυτό το γεγονός αξίζει να υπογραµµιστεί, γιατί για να καταλάβουµε καλά τις δυσκολίες ανάπτυξης, πρέπει να διατηρούµε στο νου µας ότι η Συνθήκη ΕΟΚ δεν ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών παρά µόνο µέχρι το στάδιο της κοινής αγοράς. 11. Βλ. Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος «Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα-Πειραιάς, 1995, σελ. 20. Σελίδα 7

12 ΜΕΡΟΣ Α 2. Μετεξέλιξη και ιευρύνσεις α. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) Μια σηµαντική τροποποίηση των Ιδρυτικών Συνθηκών των Κοινοτήτων έγινε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (υπογραφή: 14/ , έναρξη ισχύος:1.7.87). Συµπληρώνοντας ιδίως τη Συνθήκη ΕΟΚ, η Ενιαία Πράξη υποχρέωνε την Κοινότητα να πάρει τα µέτρα που χρειάζονταν για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µέχρι την 31 η εκεµβρίου Συγχρόνως αύξανε τα δικαιώµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισηµοποιούσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή µεταξύ των κρατών-µελών. Επιπλέον, επιβεβαίωνε την κοινοτική αρµοδιότητα σε πολλούς τοµείς: τον κοινωνικό, του περιβάλλοντος, της έρευνας και της τεχνολογίας 12. β. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) Η συνθήκη του Μάαστριχτ, µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε πολιτικό γεγονός ύψιστης σηµασίας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τον υπόλοιπο κόσµο. Για την Ευρώπη, διότι, µε εξαίρεση τη συνθήκη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ), η συνθήκη του Μάαστριχτ αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την πολιτική ένωση των κρατών-µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συνθήκη αυτή, θεσµοθετώντας την πολιτική ένωση της Ευρώπης, ήρθε να πραγµατώσει τους πόθους και τα οράµατα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Κοινότη- 12. Βλ. Νίκος Σ. Μούσης «Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα, 1994, σελ. 31. Σελίδα 8

13 ΜΕΡΟΣ Α τας, που για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας δεν µπόρεσαν να υλοποιηθούν τότε. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 µεταξύ των δώδεκα τότε κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µετά από οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που λήφθηκε στις 11 εκεµβρίου 1991 στην πόλη Μάαστριχτ της Ολλανδίας και άρχισε να ισχύει την 1 η Νοεµβρίου Με αυτήν αφενός ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίστηκε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και καθιερώθηκε συνεργασία στους τοµείς δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (Σ ΕΥ), αφετέρου τροποποιήθηκαν οι Ιδρυτικές Συνθήκες των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πολύ σηµαντικές είναι οι καινοτοµίες και τροποποιήσεις που η συνθήκη του Μάαστριχτ επέφερε στη συνθήκη της ΕΟΚ. Εκτός από την τροποποίηση του ονόµατος, που από Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) µετονοµάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), µε τη συνθήκη Μάαστριχτ προστέθηκαν στη συνθήκη της ΕΚ διατάξεις για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης, την Κοινωνική Πολιτική, την Παιδεία, την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Νεολαία. Τέθηκαν διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τον Πολιτισµό, τη ηµόσια Υγεία, την Προστασία των Καταναλωτών, τα ιευρωπαϊκά ίκτυα, τη Βιοµηχανία, την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, το Περιβάλλον, τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 46. Σελίδα 9

14 ΜΕΡΟΣ Α γ. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας, µεταξύ των αρχηγών των κρατών-µελών και των κυβερνήσεων αυτών και άρχισε να ισχύει την 1 η Μαΐου 1997, αφού προηγουµένως ολοκληρώθηκε σε όλα τα κράτη-µέλη η διαδικασία επικύρωσης, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες κάθε κράτους-µέλους 14. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλαµβάνει µια ση- µαντική καινοτοµία σε θεσµικό επίπεδο που είναι η ρήτρα ευελιξίας ή στενότερης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει την προώθηση δράσεων και τη θέσπιση κανόνων χωρίς τη συµµετοχή όλων των κρατών-µελών, ενώ στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ αποδυναµώνεται η αρχή της οµοφωνίας µε την υιοθέτηση των αρχών της «εποικοδοµητικής» αποχής και της εθελοντικής συµµετοχής σε στρατιωτικές δράσεις (αποστολές Petersberg), καθώς και την πρόβλεψη πλειοψηφικών αποφάσεων για την έγκριση κοινών θέσεων και δράσεων. Οι βασικές όµως καινοτοµίες αφορούν στη βελτίωση της θέσης του ατόµου στην Ένωση και οδηγούν σε έναν «εξανθρωπισµό» της ολοκλήρωσης 15. δ. Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2001 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας το εκέµβριο του Στη Νίκαια τα κράτη-µέλη συµφώνησαν ειδικότερα: για τον αριθµό των Επιτροπών 14. Βλ. την ανακοίνωση της Ε.Ε. για την ηµέρα έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ, ΕΕ C 120/24, της , και τις σχετικές δηλώσεις για την αρµοδιότητα του ΕΚ. 15. Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ. 48. Σελίδα 10

15 ΜΕΡΟΣ Α για το σύστηµα λήψης αποφάσεων στο Συµβούλιο, µε τριπλή πλειοψηφία για τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Συνθήκη της Νίκαιας προώθησε ακόµη τη λήψη πλειοψηφικών αποφάσεων και ειδικότερα σε σχέση µε το διορισµό κοινοτήτων αξιωµατούχων. Τέλος, η Συνθήκη της Νίκαιας κατέστησε πιο ευέλικτες τις διατάξεις για την ενισχυµένη συνεργασία. Οι θεσµικές αυτές µεταρρυθµίσεις επιτρέπουν στην Ένωση να προχωρήσει στη διεύρυνση χωρίς να οδηγηθεί σε θεσµική παράλυση 16. Τα αρχικά έξι κράτη βαθµιαία αυξήθηκαν και σήµερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δεκαπέντε κράτη-µέλη. Η πρώτη διεύρυνση της ΕΚ έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1973 µε την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου της ανίας 17 και της ηµοκρατίας της Ιρλανδίας 18. Η δεύτερη διεύρυνση έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1981 µε την προσχώρηση της Ελλάδας, η τρίτη έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1986 µε την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και τέλος η τέταρτη διεύρυνση έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1995 µε την προσχώρηση της Αυστρίας, Σουηδίας και Φιλανδίας. Όσο αφορά το άµεσο µέλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, στις 12 και 13 εκεµβρίου 1997, αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας νέα διεύρυνσης, που θα περιλαµβάνει έντεκα συνολικά χώρες, ήτοι δέκα χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, την Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία, Τσεχική ηµοκρατία, Σλοβενία, Ρουµανία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία, καθώς και την Κύπρο. 16. Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ Με την ένταξη της ανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες έγινε και η Γροιλανδία τµή- µα της Κοινότητας, από την οποία αποχώρησε το Η Νορβηγία, ενώ είχε υπογράψει το 1972 συνθήκη προσχωρήσεως στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τελικά δεν έγινε µέλος τους, διότι το αποτέλεσµα του σχετικού δη- µοψηφίσµατος ήταν αρνητικό. Το ίδιο συνέβη για δεύτερη φορά το εκέµβριο του 1994, όταν το σχετικό δηµοψήφισµα ήταν και πάλι αρνητικό. Σελίδα 11

16 ΜΕΡΟΣ Α Σελίδα 12

17 Φύση Θεσµικών Μορφωµάτων

18 ΜΕΡΟΣ Β 1. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Με τη συνθήκη της Ρώµης δηµιουργήθηκε µια νέα νοµική και πολιτική οντότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία έχει απεριόριστη διάρκεια, έχει τα δικά της όργανα, έχει νοµική προσωπικότητα, ικανότητα δικαίου, ικανότητα διεθνούς εκπροσώπησης και, κυρίως, έχει πραγµατικές εξουσίες απορρέουσες από τον περιορισµό των αρµοδιοτήτων των κρατών-µελών της και τη µεταβίβαση εξουσιών τους προς αυτήν. Είναι δύσκολο θέµα ο ακριβής προσδιορισµός της νοµικής φύσης και του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αυτό διότι η τελευταία ευρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και κατά συνέπεια έχει δυναµικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Στην παρούσα πάντως φάση η Κοινότητα παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία, τα οποία απαντώνται στον τύπο του οµοσπονδιακού κράτους και άλλα στοιχεία που προσιδιάζουν περισσότερο στον τύπο του διεθνούς οργανισµού. Για το λόγο αυτό υποστηρίχτηκαν, όπως ήταν φυσικό, τόσο η θεωρία ότι η ΕΚ αποτελεί οµοσπονδιακό κράτος, όσο και η θεωρία ότι αποτελεί διεθνή οργανισµό 1. Η διεθνολογική άποψη δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της έννοµης τάξεώς της, όπως η εν µέρει αυτόνοµη τροποποίηση των συνθηκών, η αυτόνοµη παραγωγή κανόνων δικαίου, και προπάντων η υπεροχή τους έναντι των εθνικών δικαίων και η άµεση ισχύς τους, η δεσµευτικότητα και εκτελεστότητα των αποφάσεων του ικαστηρίου των Κοινοτήτων, η ανάπτυξη (πέρα από τις ρητές διατάξεις των Συνθηκών) κοινοτικών αρµοδιοτήτων κατ αποκλεισµό των εθνικών εξουσιών, που δεν µπορούν πια να ασκηθούν ούτε συν- 1. Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 34. Σελίδα 13

19 ΜΕΡΟΣ Β τρεχόντως 2. Είναι πάντως αναµφισβήτητο ότι τα κράτη-µέλη της Κοινότητας, δεν ήταν µόνο κατά την ίδρυσή τους, αλλά και παρέµειναν ως τώρα πλήρως «Κράτη». Γι αυτό εξακολουθεί να είναι πιο δύσκολο να τεκµηριωθεί η αυτοτέλεια της Κοινότητας έναντι του διεθνούς, παρά έναντι του εσωτερικού (κρατικού) δικαίου. Γενικά όµως η ανεπάρκεια της διεθνολογικής απόψεως έγινε σχετικώς γρήγορα και ευρύτατα δεκτή 3. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η δεσµευτικότητα των πράξεων των κοινοτικών οργάνων, καθώς και των αποφάσεων του ΕΚ επί των κρατών-µελών και των πολιτών τους, αποτελούν ασφαλώς ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ του οµοσπονδιακού χαρακτήρα της Κοινότητας. Αν οι πράξεις κυριαρχικής εξουσίας της ρυθµίζει µόνο τη συµπεριφορά των κρατών-µελών, ή µόνο τη συµπεριφορά των υπηκόων της ως πολιτών της αγοράς ή και τα δυο µαζί, µπορεί να θεωρηθεί οµοσπονδιακό κράτος, εφόσον διαθέτει την έκταση των αρµοδιοτήτων, οι οποίες ρυθµίζουν τις σχέσεις τους µε τα κράτη-µέλη κατά το πρότυπο του οµοσπονδιακού κράτους 4. Αν όµως δεν διαθέτει τέτοια έκταση αρµοδιοτήτων, τότε η Κοινότητα είναι ένωση κρατών και όχι οµοσπονδιακό κράτος. Από το ιστορικό της δηµιουργίας της Κοινότητας προκύπτει βέβαια ότι είχε προσανατολιστεί σε οµοσπονδιακά πρότυπα. Τούτο όµως δεν αρκεί, αν η πραγµατική έκταση των αρµοδιοτήτων, τις οποίες διαθέτει η Κοινότητα στις σχέσεις της µε τα κράτη-µέλη, δεν είναι πραγµατικά ανάλογες µε τις αρµοδιότητες του οµοσπονδιακού κράτους. Και επειδή πράγµατι η Κοινότητα δεν διαθέτει ανάλογη έκταση αρµοδιοτήτων στις σχέσεις της µε τα κράτη-µέλη, όπως διαθέτουν τα οµοσπονδιακά κράτη, αναµφίβολα η Κοινότητα δεν ανήκει σε κανέναν τύπο 2. ΕΚ 22/70, Επιτροπή κατά Συµβουλίου, Συλλ. 1970, 263 3,4 και 6/76 Kramer, Συλλ. 1976, Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ ηλαδή εφόσον διαθέτουν καίριες αρµοδιότητες, όπως η εξωτερική πολιτική και η άµυνα, βλ. Kelsen, principles of International Law, 1967, σελ Σελίδα 14

20 ΜΕΡΟΣ Β οµοσπονδιακού κράτους. Εξάλλου η έλλειψη αυτή των αρµοδιοτήτων δεν µπορεί µε οποιοδήποτε τρόπο να καλυφθεί µε την οµοιότητα που υπάρχει πραγµατικά στη δοµή της οργάνωσης της Κοινότητας, σε σύγκριση µε τη δοµή του οµοσπονδιακού κράτους 5. Επειδή, όπως είναι φανερό, η Κοινότητα δεν οµοιάζει πλήρως ούτε στο µοντέλο του διεθνούς οργανισµού ούτε σ αυτό του οµοσπονδιακού κράτους, υποστηρίχθηκε περαιτέρω η θεωρία ότι η Κοινότητα είναι ένας υπερεθνικός οργανισµός, µε διακριτικά στοιχεία την κατοχή των ιδίων κυριαρχικών δικαιωµάτων, την ανεξαρτησία των οργάνων του έναντι των εθνικών κυβερνήσεων και τη λήψη αποφάσεων χωρίς ανάγκη οµοφωνίας, αλλά µε άµεση ισχύ έναντι όλων των κρατών-µελών, καθώς και των ιδιωτών που ζουν στην επικράτειά του. Τα εννοιολογικά αυτά στοιχεία δεν είναι όµως επαρκή για να συγκροτήσουν µια νέα αυτοτελή έννοια, ούτε η χρησιµοποίησή τους στη Συνθήκη της ΕΚΑΧ (άρθρο 9 παρ. 5 και 6) και η παράλειψή τους στις συνθήκες της Ρώµης έχει καµιά ιδιαίτερη σηµασία. Πράγµατι, ο όρος «υπερεθνικός» δεν χρησιµοποιείται πια συχνά σήµερα 6. Η άλλη θεωρία για τη φύση της Κοινότητας τονίζει τη διαφορά της από το κράτος και προβάλλει το διοικητικό στοιχείο. Ξεκινώντας από την αµερικάνικη θεωρία του υπερεθνικού φουνκτιοναλισµού, όπως τη διατύπωσε ο Mitrany και την επεξεργάσθηκαν προπάντων ο Haas και ο Lindberg, η γερµανική θεώρηση της Κοινότητας ως οργανισµού ειδικών σκοπών αναπτύχθηκε προπάντων από τον Hans Peter Ipsen. Κατά την άποψη αυτή, η Κοινότητα, αφού δεν διαθέτει την Kompetenz-Kompetenz, δεν έχει δηλαδή καθολική αρµοδιότητα, δεν είναι κράτος αντιθέτως επειδή έχει µόνο τις ειδικές αρµοδιότητες, οι οποίες ορίζονται στις Συνθήκες, είναι οργανισµός ειδικών (οικονοµικών κυρίως) σκοπών και περιορισµένων αρµοδιοτήτων. Η φύση αυτή της Κοινότητας προϋποθέτει και συνε- 5. Βλ. Κυπραίου Μ. «Σχέση Συντάγµατος και Ευρωπαϊκού ικαίου», Αθήνα, 1987, σελ Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ. 37. Σελίδα 15

21 ΜΕΡΟΣ Β πάγεται την έλλειψη κοινοτικών οργάνων µε γενική νοµοθετική αρµοδιότητα. Ο χαρακτηρισµός αυτός της Κοινότητας δεν προδικάζει την κατεύθυνσή της προς τη µορφή του κράτους ή την αποστροφή της από αυτήν. Αποµακρύνεται πάντως από ιδεολογικά υπερφορτισµένους προσανατολισµούς που στερούνται πολιτικών θεµελίων και κινητήριων δυνάµεων και περιορίζεται ευσυνείδητα στο διοικητικό χώρο εκτελέσεως ειδικών σκοπών. Η άποψη αυτή µε τον υποτονισµό του πολιτικού και την έξαρση του τεχνοκρατικού στοιχείου προσέφερε στην Κοινότητα την προοπτική µιας ασφαλούς πορείας όµως δεν έδωσε απόλυτα ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα περί της φύσεως και του χαρακτήρα αυτής 7. Συνεπώς, επειδή καµία από τις ανωτέρω θεωρίες δεν δίδει πλήρη και ακριβή απάντηση στο ερώτηµα περί της νοµικής φάσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην παρούσα τουλάχιστον φάση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, ορθότερη φαίνεται η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µια υπερεθνική πολιτική οντότητα εν εξελίξει προς την κατεύθυνση του οµοσπονδιακού κράτους. Αυτό θα συµβεί, κατά πάσα πιθανότητα, µε τη σταδιακή συγχώνευση της ΕΚΑΧ και της ΕΚΑΕ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ακολούθως µε την απορρόφηση της τελευταίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τελικά θα λάβει τη µορφή οµοσπονδιακού κράτους ή συνοµοσπονδίας ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Οι τρεις Κοινότητες, κατά τις Συνθήκες, έχουν νοµική προσωπικότητα, αποτελούν δηλαδή (τρία χωριστά) νοµικά πρόσωπα 8. Η νοµική αυτή προσωπικότητα είναι τόσο διεθνής όσο και ενδοκρατική. Η διεθνής νοµική προσωπικότητα των Κοινοτήτων προκύπτει ήδη απευθείας από το διεθνές δίκαιο που αναγνωρίζει ως υποκείµενα δικαίου όχι µόνο κράτη, αλλά και τους διάφορους και εξαιρετικά πολυάριθµους στην εποχή µας διεθνείς οργανισµούς. Τούτο σηµαίνει, σύµφωνα µε το ΕΚ, ότι στις εξωτερικές της σχέσεις, η Κοινότητα έχει την ικανότητα να 7. Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ Άρθρα 210 ΣυνθΕΟΚ, 184 ΣυνθΕΚΑΕ, 6 παρ. 1 ΣυνθΕΚΑΧ. Σελίδα 16

22 ΜΕΡΟΣ Β δηµιουργεί συµβατικούς δεσµούς µε τρίτα κράτη σε όλη την έκταση του πεδίου των στόχων, που καθορίζονται στο πρώτο µέρος των Συνθηκών 9. Η ενδοκρατική νοµική προσωπικότητα των Κοινοτήτων σε κάθε κράτος-µέλος συνίσταται µε τη συµφωνία των κρατών-µελών, ότι οι Κοινότητες έχουν νοµική προσωπικότητα. Οι Συνθήκες προχωρούν µάλιστα στον καθορισµό της εκτάσεως και του περιεχοµένου της νοµικής αυτής προσωπικότητας, ορίζοντας ότι κάθε Κοινότητα έχει «σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στα νοµικά πρόσωπα δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου» 10. Νοµική προσωπικότητα έχουν µόνο οι Κοινότητες και όχι τα όργανά τους. Κατά το γαλλικό πρότυπο, τα όργανα των Κοινοτήτων έχουν όµως διαδικαστική ικανότητα, µπορούν δηλαδή να είναι οι προσφεύγοντες ή οι καθ ων η προσφυγή ενώπιον του ικαστηρίου. Με αυτό τον τρόπο αυτόν το κοινοτικό δίκαιο αναγνωρίζει τη µερική νοµική προσωπικότητα των κοινοτικών οργάνων. Εξάλλου είναι δυνατό να διορθωθεί ένα τµήµα του οργανισµού της Κοινότητας ως αυτοδιοικούµενος κοινοτικός οργανισµός και να του χορηγηθεί χωριστή νοµική προσωπικότητα. Η χορήγηση αυτή γίνεται είτε απευθείας από τις Συνθήκες (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη Συνθήκη της ΕΟΚ) είτε µε κανονισµό εκδιδόµενο από το Συµβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 235 ΣυνθΕΟΚ ΕΚ, απόφαση της 31 ης Μαρτίου 1971, υπόθεση 22/70, Επιτροπή κατά Συµβουλίου (ERTA case), Συλλ , σ. 729, σκέψη Άρθρο 211 ΣυνθΕΟΚ, 185 ΣυνθΕΚΑΕ. 11. Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ. 43 επ. Σελίδα 17

23 ΜΕΡΟΣ Β 2. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκυψε το ερώτηµα σχετικά µε τη νοµική φύση της. Το βασικό ερώτηµα είναι εάν η Ένωση αποτελεί οµοσπονδιακής µορφής κράτος, διεθνή οργανισµό ή απλή διακυβερνητική συνεργασία. Το κείµενο της συνθήκης δεν δίνει ευθέως απάντηση επί του ερωτήµατος, παρά το γεγονός ότι πολλές διατάξεις της είναι εξαιρετικά επιβοηθητικές επί του θέµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 ΣΕΕ, µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα συµβαλλόµενα κράτη «ιδρύουν µεταξύ τους την Ευρωπαϊκή Ένωση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι µε τη Συνθήκη ιδρύθηκε µια νέα νοµική και πολιτική οντότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διακεκριµένη από τα κράτη-µέλη που την ίδρυσαν και την απαρτίζουν καθώς και από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, επί των οποίων αυτή βασίζεται. Επίσης συµφωνούν µε το άρθρο 1, παρ. 3, εδ. 2 ΣΕΕ, η Ένωση έχει ιδιαίτερη αποστολή, καθώς και ιδιαίτερους στόχους, που καθορίζονται στο άρθρο 2ΣΕΕ. Περαιτέρω, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ θεσπίστηκε ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 17ΣΕΚ, απονέµεται σε κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους-µέλους αυτής. Η ιθαγένεια, κατ αρχήν, είναι σχέση µεταξύ πολίτη και Κράτους 12. Ορθή φαίνεται η άποψη ότι µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ιδρύθηκε ένας υπερεθνικός πολιτικός οργανισµός, µια υπερεθνική πολιτική οντότητα, που αποτελεί ένα περαιτέρω στάδιο µιας διαρκώς εξελισσόµενης διαδικασίας, η οποία αποβλέπει στη δηµιουργία «νέου κράτους». Η εξελικτική διαδικασία άρχισε µε την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης και 12. Βλ. µεταξύ άλλων Ε. Κρίσπη-Νικολοπούλου, Η Ιθαγένεια, σελ. 36, Παπασιώπη-Πασιά Ζωή, ίκαιο ιθαγένειας, 1987, σελ. 10, επίσης, Σ. Βρέλλη, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1988, σελ. 247 επ. Σελίδα 18

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Στις 19 Οκτωβρίου 2007, στη Λισαβόνα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, περατώνοντας έτσι τη Διακυβερνητική Διάσκεψη (IGC).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη

Α. Η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Β. Συνταγµατική θεµελίωση της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Ε.Ε. Γ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ένωσης και η θέση του πολίτη 05 Ευτυχία Γ. Αρµένη Μεταπτυχιακά ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο» Α) Συνταγµατική Θεµελίωση Ιταλίας και Ελλάδας στην Ε.Ε. Β) Η Θέση του Πολίτη στην Ε.Ε. σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20 ΙΣΤΟΡΙΑ & ΕΞΕΛΙΞΗ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Δρ Νικόλαος Λυμούρης 1945 1959 Μια ειρηνική Ευρώπη - Η αρχή της συνεργασίας - 1950 Διακήρυξη Schuman - 18/4/1951 [Παρίσι] - Ίδρυση ΕΚΑΧ [διάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 Β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) στην Ευρωπαϊκή Ενωση (ΕΕ) Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας Με το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, οι οικονομίες της

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Κέλλυ Κωτσαρέλη ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Κέλλυ Κωτσαρέλη Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν μοναδικό σχηματισμό οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας ανάμεσα σε 27 ευρωπαϊκές χώρες, που όλες μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL

SN 1316/14 AB/γομ 1 DG D 2A LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2014 (04.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../20.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: εκλογικές διαδικασίες Οι διαδικασίες για την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διέπονται τόσο από την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ορίζει κοινούς κανόνες για όλα τα κράτη μέλη, όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 4 η : Το Συμβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε- Σύνθεση, χαρακτηριστικά, αρμοδιότητες, ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 52. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 60ό έτος 28 Φεβρουαρίου 2017 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις Οριστική έκδοση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/303 του διορθωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον Επιβλέπων Γεώργιος Ντούσκας Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2002) ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ EUROCONTROL ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΗΣ 13ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 COM(2014) 459 final 2014/0215 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/198/Ευρατόμ περί ιδρύσεως της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 496 τελικό 2004/0168 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οµίλου ιασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Θεσμοί

Ευρωπαϊκή Ένωση και Θεσμοί Ευρωπαϊκή Ένωση και Θεσμοί Ενότητα 1: Αντικείμενο του μαθήματος Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παράρτημα Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία, θεωρίες και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Μάθημα 8 ο : Η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Ιστορικό πλαίσιο Κύρια χαρακτηριστικά Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G

6898/12 ZAC+IKS/ag DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2012 (OR. en) 6898/12 ECOFIN 196 UEM 42 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναθεώρηση του καταστατικού της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα: σοβαρό πρόβληµα: επανεξοπλισµός της υτικής Γερµανίας. Ως τότε η υτική Ένωση: έπαιζε το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC)

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC) Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC) Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.11.2012 COM(2012) 671 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαμόρφωση κατάλληλων σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (όπως τροποποιήθηκε στη 4 η Γενική Συνέλευση Νοέμβριος 2008) 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ 1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË

μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË μ ÛÈÎ Ú ÈÎ Ô Î È ÈÔ ÎËÛË Δ ª 1 π À À ÎÙÔÚ ÙÔÈ Â ÈÎ Ô ÙË Úˆapple Î ŒÓˆÛË Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό ηµόσιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στοιχεία ικαίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα