ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001) Φ ο ι τ ή τ ρ ι α : ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΑΜ:

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μ Ε Ρ Ο Σ Α... 1 Η ιαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από τη εκαετία του 50 ως Σήµερα (από την ΕΚΑΧ στην ΕΕ) 1. Ίδρυση ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ... 2 α. Εισαγωγή... 2 β. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ)... 4 γ. Η ιάσκεψη της Μεσσίνας και η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) Μετεξέλιξη και ιευρύνσεις... 8 α. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)... 8 β. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992)... 8 γ. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) δ. Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) Μ Ε Ρ Ο Σ Β Φύση Θεσµικών Μορφωµάτων 1. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης µε Ευρωπαϊκές Κοινότητες Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Θεσµική Οργανική Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Κύρια Όργανα α. Συµβούλιο i. Λειτουργία τρόπος λήψεως αποφάσεων... 24

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii. Αρµοδιότητες iii. Επιτροπή µονίµων αντιπροσώπων iv. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο β. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες γ. Επιτροπή i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες δ. ικαστήριο ( ΕΚ, ΠΕΚ) i. Σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία ii. Αρµοδιότητες ε. Ελεγκτικό Συνέδριο στ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επικουρικά Όργανα α. Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή β. Επιτροπή Περιφερειών Μ Ε Ρ Ο Σ Το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Πηγές Κοινοτικού ικαίου α. Πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο i. Ιδρυτικές συνθήκες ii. Αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις ιδιωτικών συνθηκών β. Παράγωγο κοινοτικό δίκαιο i. Κανονισµός ii. Οδηγία iii. Απόφαση iv. Σύσταση και γνώµη γ. Εξωτερικό κοινοτικό δίκαιο ( ιεθνείς Συµφωνίες) δ. Παραπληρωµατικό συµπληρωµατικό κοινοτικό δίκαιο Σελίδα II

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2. Αρχές που διέπουν το Κοινοτικό ίκαιο α. Αρχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου i. Θεµελίωση της αρχής της υπεροχής ii. Εφαρµογή της αρχής της υπεροχής β. Αρχή της αµεσότητας του κοινοτικού δικαίου i. Η άµεση ισχύ των κανονισµών ii. Η άµεση ισχύ των οδηγιών iii. Η άµεση ισχύ των αποφάσεων Μ Ε Ρ Ο Σ Ε Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας στην Κοινότητα (Άρθρο 28, Σ1975/1986/2001) 1. Το Άρθρο 28 ως Συνταγµατικό Έρεισµα για την Προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινότητα Οι Σχέσεις µεταξύ Ελληνικού Συνταγµατικού ικαίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου α. Η άποψη της Εγκυκλίου του Υπουργείου ικαιοσύνης β. Οι απόψεις της Ελληνικής Θεωρίας i. Η αποδοχή της υπεροχής του κοινοτικού δικαίου (και έναντι του Συντάγµατος) ii. Η αµφισβήτηση της απεριόριστης υπεροχής του κοινοτικού δικαίου iii. Η αµφισβήτηση της ιεραρχίας των πηγών του δικαίου ως κριτηρίου για την επίλυση της αντινοµίας µεταξύ κοινοτικού και εθνικού κανόνα Η Αντιµετώπιση του Ζητήµατος στα Συντάγµατα άλλων Κρατών-Μελών όσο Αφορά τη Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησής τους στην Κοινότητα Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤ Συµπέρασµα Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σελίδα III

5 Η ιαδικασία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης από τη εκαετία του 50 έως σήµερα (από την ΕΚΑΧ στην ΕΕ)

6 ΜΕΡΟΣ Α 1. Ίδρυση ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, ΕΚΑΕ α. Εισαγωγή Η αίσθηση ότι η Ευρώπη, το σύνολο δηλαδή των ευρωπαϊκών κρατών, αποτελεί όχι µόνο πολιτιστική κατηγορία, αλλά και πολιτική και οικονοµική ενότητα, υπάρχει από αρκετούς τώρα αιώνες, µολονότι το συγκεκριµένο περιεχόµενό της διαφέρει σηµαντικά από εποχή σε εποχή. Έτσι, το 18 ο και 19 ο αιώνα έγιναν θεωρητικές νύξεις και ηγεµονικές ή ουτοπικές προτάσεις για µια «ενωµένη Ευρώπη». Εντονότερες και πιο συγκεκριµένες προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο έγιναν κατά το µεσοπόλε- µο, χωρίς όµως και τότε να φτάσουν σε πραγµατοποίηση 1. Τα τεράστια πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα που δηµιούργησε ο Β Παγκόσµιος Πόλεµος πρόσφεραν τις κατάλληλες συνθήκες για µια ουσιαστική και οργανωµένη αλληλοπροσέγγιση των ευρωπαϊκών χωρών. ιορατικοί ευρωπαίοι πολιτικοί, αναλογιζόµενοι τη φρίκη που σκόρπισε για άλλη µια φορά ο πόλεµος στη γηραία ήπειρο, άρχισαν από την πρώτη στιγµή να διακηρύσσουν την ανάγκη για στενή συνεργασία και σταδιακή ενοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, που θα απέφερε την ειρήνη και την ανάπτυξη στους λαούς της Ευρώπης. Ο «πατέρας της νίκης» Winston Churchill στον ιστορικό λόγο του στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, στις 19 Σεπτεµβρίου 1946, τάχτηκε υπέρ της πολιτικής ένωσης των ευρωπαϊκών κρατών και διακήρυξε την ανάγκη ίδρυσης των Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης Βλ. Αργύρης Α. Φατούρος Αστέρης. Πλιάκος «Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου», Αθήνα, 2000, σελ Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 1. Σελίδα 2

7 ΜΕΡΟΣ Α Οι πρώτες προτάσεις συσπείρωσης των ευρωπαϊκών χωρών είναι φιλόδοξες και έχουν έντονο πολιτικό, συχνά ψυχροπολεµικό, χαρακτήρα, οδηγούν όµως τελικά σε διακυβερνητικούς διεθνείς οργανισµούς χωρίς θεσµική πρωτοτυπία και µε σαφή ιδεολογική χροιά: η υτικοευρωπαϊκή Ένωση (έτος ίδρυσης, 1948), καθαρά αµυντικού στρατιωτικού χαρακτήρα, που µετά την ίδρυση του Οργανισµού Βορειοατλαντικού Συµφώνου (ΝΑΤΟ) περιέπεσε σε λήθαργο µέχρι την αναβίωσή της, εδώ και λίγα χρόνια 3 ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ ), που έχει ως αντικείµενο τη διαχείριση της οικονοµικής βοήθειας των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ. Ο Οργανισµός αυτός µετατράπηκε αργότερα (1961) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που υπάρχει µέχρι σήµερα. Αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως η πρώτη προσπάθεια έναρξης της οικονοµικής συνεργασίας και ενοποίησης στη υτική Ευρώπη 4 το Συµβούλιο της Ευρώπης (1949), µε εκπροσώπους από τα δυτικοευρωπαϊκά κοινοβούλια, που έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το καταστατικό αυτού του οργανισµού υπογράφτηκε από 10 κράτη της υτικής Ευρώπης (σή- µερα ο αριθµός των κρατών µελών φτάνει τα 41). Η πολιτική εµβέλεια του Συµβουλίου της Ευρώπης ήταν από την αρχή περιορισµένη, αφού το 1949 είχε υπογραφεί το Βορειο-Ατλαντικό Σύµφωνο (ΝΑΤΟ) που περιλάµβανε ένα πολιτικό και ένα στρατιωτικό σκέλος 5 3. Βλ. Αργύρης Α. Φατούρος Αστέρης. Πλιάκος «Κεφάλαια Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ικαίου», Αθήνα, 2000, σελ Βλ. Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος «Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα-Πειραιάς, 1995, σελ Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ. 16. Σελίδα 3

8 ΜΕΡΟΣ Α Ουσιαστικά η ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία άρχισε και εξελίχτηκε σταδιακά, σύµφωνα µε την πρόταση του Jean Monnet, µέσω των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). ι τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπάρχουν και λειτουργούν µέχρι σήµερα, σύµφωνα δε µε το άρθρο 1 παρ. 3 ΣΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που αποτελούν, όπως λέγεται, τον πρώτο πυλώνα της Ένωσης. β. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα ιδρύθηκε µε τη συνθήκη των Παρισίων, στις 18 Απριλίου 1951, που υπογράφτηκε µεταξύ της Γαλλίας, Ιταλίας, Οµοσπονδιακής Γερµανίας, Βελγίου, Ολλανδίας και Λουξεµβούργου. Η συνθήκη ιδρύσεως της ΕΚΑΧ ήταν το αποτέλεσµα της πρότασης του Robert Schuman, της 9 ης Μαΐου 1950, για µια σταδιακή και περιορισµένης εκτάσεως συνεργασία των κρατών της Ευρώπης στον το- µέα της εξόρυξης, κατεργασίας και εµπορίας του Άνθρακα και του Χάλυβα, δύο προϊόντων ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία των έξι ιδρυτικών κρατών-µελών και καθοριστικής σπουδαιότητας για την προετοιµασία ενός νέου πολέµου. Η ΕΚΑΧ έχει ως αποστολή να συµβάλλει, σε αρµονία µε τη γενική οικονοµία των κρατών-µελών και χάριν της δηµιουργίας µιας κοινής αγοράς, στην οικονοµική επέκταση, στην ανάπτυξη της απασχόλησης και την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου εντός των κρατών-µελών. Προέβλεπε επίσης τη δηµιουργία κοινοτικών θεσµών και ειδικά µιας Ανώτατης Αρχής και ενός Ειδικού Συµβουλίου Υπουργών, των οποίων οι αποφάσεις θα επιβάλλονταν στα κράτη-µέλη. Φιλόδοξη παρά το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής της, η Συνθήκη ΕΚΑΧ ίδρυε ήδη µία Συνέλευση και ένα Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Η ίδρυση της ΕΚΑΧ ουσιαστικά αποτέλεσε το Σελίδα 4

9 ΜΕΡΟΣ Α πείραµα για την ευρωπαϊκή ενοποιητική ιδέα. Επειδή η εξέλιξη του εγχειρήµατος αυτού υπήρξε επιτυχής, ακολούθησαν τα επόµενα βήµατα µε την ίδρυση της ΕΟΚ και της ΕΚΑΕ 6. γ. Η ιάσκεψη της Μεσσίνας και η δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) Την άνοιξη του 1955 τα κράτη της Bénélux, αποδεχόµενα σχέδιο της Ολλανδίας, απευθύνουν στα λοιπά κράτη που µετέχουν στην ΕΚΑΧ µνηµόνιο, που είχε ως αντικείµενο την ίδρυση µιας γενικευµένης κοινής αγοράς. Οι Υπουργοί των Εξωτερικών, που συνέρχονται στη Μεσσίνα από την 1 η έως την 3 η Ιουνίου 1955, συµφωνούν να ιδρυθεί µια ενωµένη Ευρώπη, στην οποία τα όργανα θα είναι κοινά, οι εθνικές οικονοµίες θα συγχωνευθούν προοδευτικά και οι κοινωνικές πολιτικές θα εναρµονιστούν. Η συνδιάσκεψη της Μεσσίνας όρισε επιτροπή από εκπροσώπους των κυβερνήσεων, η οποία, µε πρόεδρο το Βέλγο Υπουργό Paul-Henri Spaak, συντάσσει δυο σχέδια συνθηκών. Το πρώτο συνιστά µια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ). Το δεύτερο ιδρύει µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι εκπρόσωποι των έξι κρατών-µελών της ΕΚΑΧ υπογράφουν στη Ρώµη την 25 η Μαρτίου 1957 και τις δύο συνθήκες, που η ισχύς τους αρχίζει τη 14 η Ιανουαρίου Η Μ. Βρετανία, η οποία µετέσχε στις συζητήσεις ως παρατηρητής, δεν υπέγραψε τελικά τις Συνθήκες 7. Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), πιο γνωστή σαν Ευρατόµ, απέβλεπε στη δηµιουργία µιας κοινής αγοράς πυρηνικών υλικών και εφοδίων, στην κατάρτιση µιας κοινής πυρηνικής νοµοθεσίας, στην εγκατάσταση ενός κοινού συστήµατος 6. Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ Βλ. Γεωργίου Μ. Βιτάλη «Κοινοτική Έννοµη Τάξη», Αθήνα, 1988, σελ. 11. Σελίδα 5

10 ΜΕΡΟΣ Α εφοδιασµού σε πρώτες ύλες, ενός συστήµατος ελέγχου για την ειρηνική χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και κοινών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής του πληθυσµού και των εργαζοµένων έναντι της ραδιενέργειας. Το κύριο στοιχείο αυτής της Συνθήκης ήταν πάντως ένα κοινό πρόγραµµα έρευνας, το οποίο θα έθετε σε εφαρµογή ένα Κοινό Κέντρο Ερευνών και το οποίο θα προωθούσε την τεχνολογία και θα παρακινούσε την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη. Αρχικά, τα όργανα της ΕΚΑΕ ήταν η Συνέλευση, το Συµβούλιο, η Επιτροπή και το ικαστήριο. Σήµερα, µετά την υπογραφή της Σύµβασης περί ορισµένων κοινών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8 και της Συνθήκης περί ιδρύσεως ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9, τα θεσµικά όργανα της ΕΚΑΕ είναι κοινά και στις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 10. Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) είναι αυτή η οποία λόγω της φύσης της και του πεδίου εφαρµογής της επισκίαζε τις άλλες Κοινοτικές Συνθήκες µέχρι και αυτή η ίδια να υπερκαλυφθεί από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Σκοπός της δηµιουργίας της ΕΟΚ είναι να προάγει την αρµονική ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της κοινότητας, τη συνεχή και ισόρροπη επέκταση της οικονοµίας, αυξηµένη σταθερότητα, επιταχυνόµενη ανύψωση του βιοτικού επιπέδου και σχέσεις περισσότερο στενές µεταξύ των κρατών- µελών της. Ως µέσα για την πραγµατοποίηση των πιο πάνω στόχων, η Συνθήκη προβλέπει τα εξής: 1. την πραγµατοποίηση µιας τελωνειακής ένωσης, που σηµαίνει αφενός την εξάλειψη των τελωνειακών δασµών, των ποσοτικών περιορισµών και των άλλων µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος από το εµπόριο µεταξύ των κρατών-µελών και αφετέρου την υιοθέτηση 8. Υπογράφηκε στη Ρώµη την 25 η Μαρτίου Υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 8 η Απριλίου Βλ. Νίκος Σ. Μούσης «Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα, 1994, σελ. 29. Σελίδα 6

11 ΜΕΡΟΣ Α ενός κοινού τελωνειακού δασµολογίου (ΚΤ ) έναντι των τρίτων χωρών και 2. την πραγµατοποίηση των τεσσάρων ουσιωδών ελευθεριών: της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοµηχανικών και αγροτικών προϊόντων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, της ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών και της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων 11. Παρόλο που στο προοίµιο της Συνθήκης της Ρώµης τα κράτη-µέλη διακήρυσσαν την απόφασή τους να θέσουν τα θεµέλια µιας συνεχώς πιο στενής ένωσης µεταξύ των ευρωπαϊκών λαών, η Συνθήκη η ίδια ήταν ο καταστατικός χάρτης απλά και µόνο της κοινής αγοράς. Αυτό το γεγονός αξίζει να υπογραµµιστεί, γιατί για να καταλάβουµε καλά τις δυσκολίες ανάπτυξης, πρέπει να διατηρούµε στο νου µας ότι η Συνθήκη ΕΟΚ δεν ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ των κρατών-µελών παρά µόνο µέχρι το στάδιο της κοινής αγοράς. 11. Βλ. Θεόδωρος Α. Γεωργακόπουλος «Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα-Πειραιάς, 1995, σελ. 20. Σελίδα 7

12 ΜΕΡΟΣ Α 2. Μετεξέλιξη και ιευρύνσεις α. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986) Μια σηµαντική τροποποίηση των Ιδρυτικών Συνθηκών των Κοινοτήτων έγινε µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (υπογραφή: 14/ , έναρξη ισχύος:1.7.87). Συµπληρώνοντας ιδίως τη Συνθήκη ΕΟΚ, η Ενιαία Πράξη υποχρέωνε την Κοινότητα να πάρει τα µέτρα που χρειάζονταν για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µέχρι την 31 η εκεµβρίου Συγχρόνως αύξανε τα δικαιώµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επισηµοποιούσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή µεταξύ των κρατών-µελών. Επιπλέον, επιβεβαίωνε την κοινοτική αρµοδιότητα σε πολλούς τοµείς: τον κοινωνικό, του περιβάλλοντος, της έρευνας και της τεχνολογίας 12. β. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) Η συνθήκη του Μάαστριχτ, µε την οποία ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτέλεσε πολιτικό γεγονός ύψιστης σηµασίας τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τον υπόλοιπο κόσµο. Για την Ευρώπη, διότι, µε εξαίρεση τη συνθήκη της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ), η συνθήκη του Μάαστριχτ αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια για την πολιτική ένωση των κρατών-µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η συνθήκη αυτή, θεσµοθετώντας την πολιτική ένωση της Ευρώπης, ήρθε να πραγµατώσει τους πόθους και τα οράµατα των ιδρυτών της Ευρωπαϊκής Κοινότη- 12. Βλ. Νίκος Σ. Μούσης «Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσµοί και Πολιτικές», Αθήνα, 1994, σελ. 31. Σελίδα 8

13 ΜΕΡΟΣ Α τας, που για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας δεν µπόρεσαν να υλοποιηθούν τότε. Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Συνθήκη του Μάαστριχτ υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 µεταξύ των δώδεκα τότε κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, µετά από οµόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που λήφθηκε στις 11 εκεµβρίου 1991 στην πόλη Μάαστριχτ της Ολλανδίας και άρχισε να ισχύει την 1 η Νοεµβρίου Με αυτήν αφενός ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίστηκε κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και καθιερώθηκε συνεργασία στους τοµείς δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (Σ ΕΥ), αφετέρου τροποποιήθηκαν οι Ιδρυτικές Συνθήκες των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πολύ σηµαντικές είναι οι καινοτοµίες και τροποποιήσεις που η συνθήκη του Μάαστριχτ επέφερε στη συνθήκη της ΕΟΚ. Εκτός από την τροποποίηση του ονόµατος, που από Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) µετονοµάστηκε σε Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), µε τη συνθήκη Μάαστριχτ προστέθηκαν στη συνθήκη της ΕΚ διατάξεις για την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), θεσπίστηκαν διατάξεις σχετικά µε την ιθαγένεια της Ένωσης, την Κοινωνική Πολιτική, την Παιδεία, την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και τη Νεολαία. Τέθηκαν διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα σχετικά µε τον Πολιτισµό, τη ηµόσια Υγεία, την Προστασία των Καταναλωτών, τα ιευρωπαϊκά ίκτυα, τη Βιοµηχανία, την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, το Περιβάλλον, τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 46. Σελίδα 9

14 ΜΕΡΟΣ Α γ. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) Η Συνθήκη του Άµστερνταµ υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 στο Άµστερνταµ της Ολλανδίας, µεταξύ των αρχηγών των κρατών-µελών και των κυβερνήσεων αυτών και άρχισε να ισχύει την 1 η Μαΐου 1997, αφού προηγουµένως ολοκληρώθηκε σε όλα τα κράτη-µέλη η διαδικασία επικύρωσης, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς κανόνες κάθε κράτους-µέλους 14. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ περιλαµβάνει µια ση- µαντική καινοτοµία σε θεσµικό επίπεδο που είναι η ρήτρα ευελιξίας ή στενότερης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει την προώθηση δράσεων και τη θέσπιση κανόνων χωρίς τη συµµετοχή όλων των κρατών-µελών, ενώ στο πεδίο της ΚΕΠΠΑ αποδυναµώνεται η αρχή της οµοφωνίας µε την υιοθέτηση των αρχών της «εποικοδοµητικής» αποχής και της εθελοντικής συµµετοχής σε στρατιωτικές δράσεις (αποστολές Petersberg), καθώς και την πρόβλεψη πλειοψηφικών αποφάσεων για την έγκριση κοινών θέσεων και δράσεων. Οι βασικές όµως καινοτοµίες αφορούν στη βελτίωση της θέσης του ατόµου στην Ένωση και οδηγούν σε έναν «εξανθρωπισµό» της ολοκλήρωσης 15. δ. Η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2001 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Νίκαιας το εκέµβριο του Στη Νίκαια τα κράτη-µέλη συµφώνησαν ειδικότερα: για τον αριθµό των Επιτροπών 14. Βλ. την ανακοίνωση της Ε.Ε. για την ηµέρα έναρξης ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ, ΕΕ C 120/24, της , και τις σχετικές δηλώσεις για την αρµοδιότητα του ΕΚ. 15. Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ. 48. Σελίδα 10

15 ΜΕΡΟΣ Α για το σύστηµα λήψης αποφάσεων στο Συµβούλιο, µε τριπλή πλειοψηφία για τις έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η Συνθήκη της Νίκαιας προώθησε ακόµη τη λήψη πλειοψηφικών αποφάσεων και ειδικότερα σε σχέση µε το διορισµό κοινοτήτων αξιωµατούχων. Τέλος, η Συνθήκη της Νίκαιας κατέστησε πιο ευέλικτες τις διατάξεις για την ενισχυµένη συνεργασία. Οι θεσµικές αυτές µεταρρυθµίσεις επιτρέπουν στην Ένωση να προχωρήσει στη διεύρυνση χωρίς να οδηγηθεί σε θεσµική παράλυση 16. Τα αρχικά έξι κράτη βαθµιαία αυξήθηκαν και σήµερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δεκαπέντε κράτη-µέλη. Η πρώτη διεύρυνση της ΕΚ έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1973 µε την προσχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου της ανίας 17 και της ηµοκρατίας της Ιρλανδίας 18. Η δεύτερη διεύρυνση έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1981 µε την προσχώρηση της Ελλάδας, η τρίτη έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1986 µε την προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και τέλος η τέταρτη διεύρυνση έγινε την 1 η Ιανουαρίου 1995 µε την προσχώρηση της Αυστρίας, Σουηδίας και Φιλανδίας. Όσο αφορά το άµεσο µέλλον, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου, στις 12 και 13 εκεµβρίου 1997, αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας νέα διεύρυνσης, που θα περιλαµβάνει έντεκα συνολικά χώρες, ήτοι δέκα χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, την Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία, Τσεχική ηµοκρατία, Σλοβενία, Ρουµανία, Σλοβακία, Λετονία, Λιθουανία, Βουλγαρία, καθώς και την Κύπρο. 16. Βλ. Κωνσταντίνος Α. Στεφάνου «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση», Τόµος Α, Αθήνα-Κο- µοτηνή, 2001, σελ Με την ένταξη της ανίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες έγινε και η Γροιλανδία τµή- µα της Κοινότητας, από την οποία αποχώρησε το Η Νορβηγία, ενώ είχε υπογράψει το 1972 συνθήκη προσχωρήσεως στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, τελικά δεν έγινε µέλος τους, διότι το αποτέλεσµα του σχετικού δη- µοψηφίσµατος ήταν αρνητικό. Το ίδιο συνέβη για δεύτερη φορά το εκέµβριο του 1994, όταν το σχετικό δηµοψήφισµα ήταν και πάλι αρνητικό. Σελίδα 11

16 ΜΕΡΟΣ Α Σελίδα 12

17 Φύση Θεσµικών Μορφωµάτων

18 ΜΕΡΟΣ Β 1. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Κοινότητας Με τη συνθήκη της Ρώµης δηµιουργήθηκε µια νέα νοµική και πολιτική οντότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία έχει απεριόριστη διάρκεια, έχει τα δικά της όργανα, έχει νοµική προσωπικότητα, ικανότητα δικαίου, ικανότητα διεθνούς εκπροσώπησης και, κυρίως, έχει πραγµατικές εξουσίες απορρέουσες από τον περιορισµό των αρµοδιοτήτων των κρατών-µελών της και τη µεταβίβαση εξουσιών τους προς αυτήν. Είναι δύσκολο θέµα ο ακριβής προσδιορισµός της νοµικής φύσης και του χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αυτό διότι η τελευταία ευρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και κατά συνέπεια έχει δυναµικό και όχι στατικό χαρακτήρα. Στην παρούσα πάντως φάση η Κοινότητα παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία, τα οποία απαντώνται στον τύπο του οµοσπονδιακού κράτους και άλλα στοιχεία που προσιδιάζουν περισσότερο στον τύπο του διεθνούς οργανισµού. Για το λόγο αυτό υποστηρίχτηκαν, όπως ήταν φυσικό, τόσο η θεωρία ότι η ΕΚ αποτελεί οµοσπονδιακό κράτος, όσο και η θεωρία ότι αποτελεί διεθνή οργανισµό 1. Η διεθνολογική άποψη δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά της Κοινότητας και της έννοµης τάξεώς της, όπως η εν µέρει αυτόνοµη τροποποίηση των συνθηκών, η αυτόνοµη παραγωγή κανόνων δικαίου, και προπάντων η υπεροχή τους έναντι των εθνικών δικαίων και η άµεση ισχύς τους, η δεσµευτικότητα και εκτελεστότητα των αποφάσεων του ικαστηρίου των Κοινοτήτων, η ανάπτυξη (πέρα από τις ρητές διατάξεις των Συνθηκών) κοινοτικών αρµοδιοτήτων κατ αποκλεισµό των εθνικών εξουσιών, που δεν µπορούν πια να ασκηθούν ούτε συν- 1. Βλ. Π.Ι. Κανελλόπουλου «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα-Κοµοτηνή, 1999, σελ. 34. Σελίδα 13

19 ΜΕΡΟΣ Β τρεχόντως 2. Είναι πάντως αναµφισβήτητο ότι τα κράτη-µέλη της Κοινότητας, δεν ήταν µόνο κατά την ίδρυσή τους, αλλά και παρέµειναν ως τώρα πλήρως «Κράτη». Γι αυτό εξακολουθεί να είναι πιο δύσκολο να τεκµηριωθεί η αυτοτέλεια της Κοινότητας έναντι του διεθνούς, παρά έναντι του εσωτερικού (κρατικού) δικαίου. Γενικά όµως η ανεπάρκεια της διεθνολογικής απόψεως έγινε σχετικώς γρήγορα και ευρύτατα δεκτή 3. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η δεσµευτικότητα των πράξεων των κοινοτικών οργάνων, καθώς και των αποφάσεων του ΕΚ επί των κρατών-µελών και των πολιτών τους, αποτελούν ασφαλώς ισχυρά επιχειρήµατα υπέρ του οµοσπονδιακού χαρακτήρα της Κοινότητας. Αν οι πράξεις κυριαρχικής εξουσίας της ρυθµίζει µόνο τη συµπεριφορά των κρατών-µελών, ή µόνο τη συµπεριφορά των υπηκόων της ως πολιτών της αγοράς ή και τα δυο µαζί, µπορεί να θεωρηθεί οµοσπονδιακό κράτος, εφόσον διαθέτει την έκταση των αρµοδιοτήτων, οι οποίες ρυθµίζουν τις σχέσεις τους µε τα κράτη-µέλη κατά το πρότυπο του οµοσπονδιακού κράτους 4. Αν όµως δεν διαθέτει τέτοια έκταση αρµοδιοτήτων, τότε η Κοινότητα είναι ένωση κρατών και όχι οµοσπονδιακό κράτος. Από το ιστορικό της δηµιουργίας της Κοινότητας προκύπτει βέβαια ότι είχε προσανατολιστεί σε οµοσπονδιακά πρότυπα. Τούτο όµως δεν αρκεί, αν η πραγµατική έκταση των αρµοδιοτήτων, τις οποίες διαθέτει η Κοινότητα στις σχέσεις της µε τα κράτη-µέλη, δεν είναι πραγµατικά ανάλογες µε τις αρµοδιότητες του οµοσπονδιακού κράτους. Και επειδή πράγµατι η Κοινότητα δεν διαθέτει ανάλογη έκταση αρµοδιοτήτων στις σχέσεις της µε τα κράτη-µέλη, όπως διαθέτουν τα οµοσπονδιακά κράτη, αναµφίβολα η Κοινότητα δεν ανήκει σε κανέναν τύπο 2. ΕΚ 22/70, Επιτροπή κατά Συµβουλίου, Συλλ. 1970, 263 3,4 και 6/76 Kramer, Συλλ. 1976, Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ ηλαδή εφόσον διαθέτουν καίριες αρµοδιότητες, όπως η εξωτερική πολιτική και η άµυνα, βλ. Kelsen, principles of International Law, 1967, σελ Σελίδα 14

20 ΜΕΡΟΣ Β οµοσπονδιακού κράτους. Εξάλλου η έλλειψη αυτή των αρµοδιοτήτων δεν µπορεί µε οποιοδήποτε τρόπο να καλυφθεί µε την οµοιότητα που υπάρχει πραγµατικά στη δοµή της οργάνωσης της Κοινότητας, σε σύγκριση µε τη δοµή του οµοσπονδιακού κράτους 5. Επειδή, όπως είναι φανερό, η Κοινότητα δεν οµοιάζει πλήρως ούτε στο µοντέλο του διεθνούς οργανισµού ούτε σ αυτό του οµοσπονδιακού κράτους, υποστηρίχθηκε περαιτέρω η θεωρία ότι η Κοινότητα είναι ένας υπερεθνικός οργανισµός, µε διακριτικά στοιχεία την κατοχή των ιδίων κυριαρχικών δικαιωµάτων, την ανεξαρτησία των οργάνων του έναντι των εθνικών κυβερνήσεων και τη λήψη αποφάσεων χωρίς ανάγκη οµοφωνίας, αλλά µε άµεση ισχύ έναντι όλων των κρατών-µελών, καθώς και των ιδιωτών που ζουν στην επικράτειά του. Τα εννοιολογικά αυτά στοιχεία δεν είναι όµως επαρκή για να συγκροτήσουν µια νέα αυτοτελή έννοια, ούτε η χρησιµοποίησή τους στη Συνθήκη της ΕΚΑΧ (άρθρο 9 παρ. 5 και 6) και η παράλειψή τους στις συνθήκες της Ρώµης έχει καµιά ιδιαίτερη σηµασία. Πράγµατι, ο όρος «υπερεθνικός» δεν χρησιµοποιείται πια συχνά σήµερα 6. Η άλλη θεωρία για τη φύση της Κοινότητας τονίζει τη διαφορά της από το κράτος και προβάλλει το διοικητικό στοιχείο. Ξεκινώντας από την αµερικάνικη θεωρία του υπερεθνικού φουνκτιοναλισµού, όπως τη διατύπωσε ο Mitrany και την επεξεργάσθηκαν προπάντων ο Haas και ο Lindberg, η γερµανική θεώρηση της Κοινότητας ως οργανισµού ειδικών σκοπών αναπτύχθηκε προπάντων από τον Hans Peter Ipsen. Κατά την άποψη αυτή, η Κοινότητα, αφού δεν διαθέτει την Kompetenz-Kompetenz, δεν έχει δηλαδή καθολική αρµοδιότητα, δεν είναι κράτος αντιθέτως επειδή έχει µόνο τις ειδικές αρµοδιότητες, οι οποίες ορίζονται στις Συνθήκες, είναι οργανισµός ειδικών (οικονοµικών κυρίως) σκοπών και περιορισµένων αρµοδιοτήτων. Η φύση αυτή της Κοινότητας προϋποθέτει και συνε- 5. Βλ. Κυπραίου Μ. «Σχέση Συντάγµατος και Ευρωπαϊκού ικαίου», Αθήνα, 1987, σελ Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ. 37. Σελίδα 15

21 ΜΕΡΟΣ Β πάγεται την έλλειψη κοινοτικών οργάνων µε γενική νοµοθετική αρµοδιότητα. Ο χαρακτηρισµός αυτός της Κοινότητας δεν προδικάζει την κατεύθυνσή της προς τη µορφή του κράτους ή την αποστροφή της από αυτήν. Αποµακρύνεται πάντως από ιδεολογικά υπερφορτισµένους προσανατολισµούς που στερούνται πολιτικών θεµελίων και κινητήριων δυνάµεων και περιορίζεται ευσυνείδητα στο διοικητικό χώρο εκτελέσεως ειδικών σκοπών. Η άποψη αυτή µε τον υποτονισµό του πολιτικού και την έξαρση του τεχνοκρατικού στοιχείου προσέφερε στην Κοινότητα την προοπτική µιας ασφαλούς πορείας όµως δεν έδωσε απόλυτα ικανοποιητική απάντηση στο ερώτηµα περί της φύσεως και του χαρακτήρα αυτής 7. Συνεπώς, επειδή καµία από τις ανωτέρω θεωρίες δεν δίδει πλήρη και ακριβή απάντηση στο ερώτηµα περί της νοµικής φάσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στην παρούσα τουλάχιστον φάση της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, ορθότερη φαίνεται η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι µια υπερεθνική πολιτική οντότητα εν εξελίξει προς την κατεύθυνση του οµοσπονδιακού κράτους. Αυτό θα συµβεί, κατά πάσα πιθανότητα, µε τη σταδιακή συγχώνευση της ΕΚΑΧ και της ΕΚΑΕ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ακολούθως µε την απορρόφηση της τελευταίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τελικά θα λάβει τη µορφή οµοσπονδιακού κράτους ή συνοµοσπονδίας ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών. Οι τρεις Κοινότητες, κατά τις Συνθήκες, έχουν νοµική προσωπικότητα, αποτελούν δηλαδή (τρία χωριστά) νοµικά πρόσωπα 8. Η νοµική αυτή προσωπικότητα είναι τόσο διεθνής όσο και ενδοκρατική. Η διεθνής νοµική προσωπικότητα των Κοινοτήτων προκύπτει ήδη απευθείας από το διεθνές δίκαιο που αναγνωρίζει ως υποκείµενα δικαίου όχι µόνο κράτη, αλλά και τους διάφορους και εξαιρετικά πολυάριθµους στην εποχή µας διεθνείς οργανισµούς. Τούτο σηµαίνει, σύµφωνα µε το ΕΚ, ότι στις εξωτερικές της σχέσεις, η Κοινότητα έχει την ικανότητα να 7. Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ Άρθρα 210 ΣυνθΕΟΚ, 184 ΣυνθΕΚΑΕ, 6 παρ. 1 ΣυνθΕΚΑΧ. Σελίδα 16

22 ΜΕΡΟΣ Β δηµιουργεί συµβατικούς δεσµούς µε τρίτα κράτη σε όλη την έκταση του πεδίου των στόχων, που καθορίζονται στο πρώτο µέρος των Συνθηκών 9. Η ενδοκρατική νοµική προσωπικότητα των Κοινοτήτων σε κάθε κράτος-µέλος συνίσταται µε τη συµφωνία των κρατών-µελών, ότι οι Κοινότητες έχουν νοµική προσωπικότητα. Οι Συνθήκες προχωρούν µάλιστα στον καθορισµό της εκτάσεως και του περιεχοµένου της νοµικής αυτής προσωπικότητας, ορίζοντας ότι κάθε Κοινότητα έχει «σε κάθε κράτος µέλος την ευρύτερη δυνατή νοµική ικανότητα που αναγνωρίζεται από τις εθνικές νοµοθεσίες στα νοµικά πρόσωπα δύναται ιδίως να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου» 10. Νοµική προσωπικότητα έχουν µόνο οι Κοινότητες και όχι τα όργανά τους. Κατά το γαλλικό πρότυπο, τα όργανα των Κοινοτήτων έχουν όµως διαδικαστική ικανότητα, µπορούν δηλαδή να είναι οι προσφεύγοντες ή οι καθ ων η προσφυγή ενώπιον του ικαστηρίου. Με αυτό τον τρόπο αυτόν το κοινοτικό δίκαιο αναγνωρίζει τη µερική νοµική προσωπικότητα των κοινοτικών οργάνων. Εξάλλου είναι δυνατό να διορθωθεί ένα τµήµα του οργανισµού της Κοινότητας ως αυτοδιοικούµενος κοινοτικός οργανισµός και να του χορηγηθεί χωριστή νοµική προσωπικότητα. Η χορήγηση αυτή γίνεται είτε απευθείας από τις Συνθήκες (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων από τη Συνθήκη της ΕΟΚ) είτε µε κανονισµό εκδιδόµενο από το Συµβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 235 ΣυνθΕΟΚ ΕΚ, απόφαση της 31 ης Μαρτίου 1971, υπόθεση 22/70, Επιτροπή κατά Συµβουλίου (ERTA case), Συλλ , σ. 729, σκέψη Άρθρο 211 ΣυνθΕΟΚ, 185 ΣυνθΕΚΑΕ. 11. Βλ. Π.. αγτόγλου «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό ίκαιο», Αθήνα, 1985, σελ. 43 επ. Σελίδα 17

23 ΜΕΡΟΣ Β 2. Νοµική Φύση Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την πρώτη στιγµή της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέκυψε το ερώτηµα σχετικά µε τη νοµική φύση της. Το βασικό ερώτηµα είναι εάν η Ένωση αποτελεί οµοσπονδιακής µορφής κράτος, διεθνή οργανισµό ή απλή διακυβερνητική συνεργασία. Το κείµενο της συνθήκης δεν δίνει ευθέως απάντηση επί του ερωτήµατος, παρά το γεγονός ότι πολλές διατάξεις της είναι εξαιρετικά επιβοηθητικές επί του θέµατος. Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 ΣΕΕ, µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα συµβαλλόµενα κράτη «ιδρύουν µεταξύ τους την Ευρωπαϊκή Ένωση». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει σαφώς ότι µε τη Συνθήκη ιδρύθηκε µια νέα νοµική και πολιτική οντότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, διακεκριµένη από τα κράτη-µέλη που την ίδρυσαν και την απαρτίζουν καθώς και από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, επί των οποίων αυτή βασίζεται. Επίσης συµφωνούν µε το άρθρο 1, παρ. 3, εδ. 2 ΣΕΕ, η Ένωση έχει ιδιαίτερη αποστολή, καθώς και ιδιαίτερους στόχους, που καθορίζονται στο άρθρο 2ΣΕΕ. Περαιτέρω, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ θεσπίστηκε ιθαγένεια της Ένωσης, η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 17ΣΕΚ, απονέµεται σε κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα ενός κράτους-µέλους αυτής. Η ιθαγένεια, κατ αρχήν, είναι σχέση µεταξύ πολίτη και Κράτους 12. Ορθή φαίνεται η άποψη ότι µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ιδρύθηκε ένας υπερεθνικός πολιτικός οργανισµός, µια υπερεθνική πολιτική οντότητα, που αποτελεί ένα περαιτέρω στάδιο µιας διαρκώς εξελισσόµενης διαδικασίας, η οποία αποβλέπει στη δηµιουργία «νέου κράτους». Η εξελικτική διαδικασία άρχισε µε την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώµης και 12. Βλ. µεταξύ άλλων Ε. Κρίσπη-Νικολοπούλου, Η Ιθαγένεια, σελ. 36, Παπασιώπη-Πασιά Ζωή, ίκαιο ιθαγένειας, 1987, σελ. 10, επίσης, Σ. Βρέλλη, Ιδιωτικό ιεθνές ίκαιο, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 1988, σελ. 247 επ. Σελίδα 18

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Οι απαρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 η Ευρώπη υπέφερε ακόµη από τις συνέπειες των δύο µακροχρόνιων και ολέθριων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει: Άσκηση νομοθετικής εξουσίας Άσκηση δημοκρατικού ελέγχου Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια με άμεσες, γενικές εκλογές που διεξάγονται την ίδια περίοδο στα κράτη μέλη. Τον

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1948 7-11 Μαΐου Η διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σημερινές προκλήσεις για το μέλλον Επιβλέπων Γεώργιος Ντούσκας Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο

www.dap-nomikis.gr Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Σηµειώσεις Ευρωπαϊκού ικαίου Μέρος 1 ο Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα: σοβαρό πρόβληµα: επανεξοπλισµός της υτικής Γερµανίας. Ως τότε η υτική Ένωση: έπαιζε το ρόλο του

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2. Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εισήχθη την 1η Ιανουαρίου 1999 και έγινε το νόμισμα περισσότερων από 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τα συµβαλλόµενα µέρη τονίζουν τη σηµασία της έγκαιρης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα : Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκων : Ανδρέας Δημητρόπουλος Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα Επιμέλεια Εργασίας : Διονυσία Ραδινού ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. Γενικά II. Πρωτόκολλο της 13 ης Απριλίου 1962 για την ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Ε Κ Α Τ Ο Τ Ρ Ι Τ Ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 13.1 Σκοποί της Ένωσης - Ιστορικό - Μέλη 186 13.2 Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση 187 13.3 Τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δημητρίου Ζιγκολη Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης Κομοτηνή, 16-12-2014 Αναθεώρηση του Συντάγματος και εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η επικείμενη εκλογή νέου Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΝΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: «Εξέλιξη Προκλήσεις Προοπτικές» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω για την Ευρώπη

Μαθαίνω για την Ευρώπη Όνομα: ΤΑΞΗ: Β 3 Μαθαίνω για την Ευρώπη Η Ευρώπη είναι μια από τις πέντε ηπείρους. Άσκηση: Βάλε σε κύκλο την Ευρώπη στον πιο πάνω χάρτη. Ο μύθος της Ευρώπης Κάποτε στη Φοινίκη, τη σημερινή Συρία, ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα