ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ."

Transcript

1 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ ΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΜΑΟΣ ΘΩΜΑΣ-ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία µελετάται η αντοχή των κόµβων δοκών-υποστυλωµάτων σε διάτµηση και οι µέθοδοι ενίσχυσης τους. Παραθέτονται και αναλύονται πλήρως δυο ξεχωριστά παραδείγµατα ανάλογα µε το ποιοι είναι οι πιο αδύναµοι φορείς που συντρέχουν στον κόµβο και στη συνέχεια µελετάται η επίδραση κάθε στοιχείου της κατασκευής στα αποτελέσµατα. Έτσι, καταλήγουµε σε συµπεράσµατα για το ποια χαρακτηριστικά της κατασκευής επηρεάζουν περισσότερο τα αποτελέσµατα και το ποιες τεχνικές ενίσχυσης των κόµβων είναι ευκολότερα εφαρµόσιµες βάση των τεµνουσών που εισάγονται σε αυτόν και των τεχνικών προδιαγραφών των µεθόδων ενίσχυσης και επισκευής. 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΚΩΝ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ [1][2] Οι κόµβοι δοκών-υποστυλωµάτων είναι ίσως από τα πιο σηµαντικά δοµικά στοιχεία των κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος. Όπως έχουµε δει από σεισµούς, κυρίως στη χώρα µας, οι κόµβοι είναι ιδιαίτερα ευπαθή στοιχεία. Αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, όπως α) η µεγάλη διάτµηση στην οποία υπόκεινται οι κόµβοι, β) το γεγονός ότι οι κόµβοι δεν σχεδιάζονται και δε διαστασιολογούνται σαν ξεχωριστά στοιχεία αλλά θεωρούµε ότι αρκούν οι οπλισµοί των δοκών και των υποστυλωµάτων που συντρέχουν σε κάθε κόµβο, γ) η κακή σκυροδέτηση λόγω µεγάλης πυκνότητας οπλισµών στον κόµβο και δ) η κρισιµότητα του κόµβου για την ασφάλεια ολόκληρου του φορέα. Από αποτελέσµατα σεισµών έχει διαπιστωθεί ότι συχνά οι κόµβοι είναι τα πρώτα σηµεία που αρχίζει η αστοχία. Ακόµη, όλοι οι σύγχρονοι αντισεισµικοί κανονισµοί προβλέπουν ότι στα άκρα των δοκών και των υποστυλωµάτων που έχουν εισέλθει στην ανελαστική περιοχή λόγω σεισµού αναπτύσσονται οι µέγιστες δυνατές τιµές τεµνουσών και ροπών κάµψης, µεγαλύτερες από τις τιµές σχεδιασµού. Εποµένως αυτές οι τιµές εισάγονται στον κόµβο µε αποτέλεσµα η ένταση του κόµβου να είναι ιδιαίτερα µεγάλη και κρίσιµη. Για τους παραπάνω λόγους, όπου κρίνεται απαραίτητο εφαρµόζονται τεχνικές επισκευής και ενίσχυσης των κόµβων. Σχήµα 1: Τρόπος ρηγµάτωσης του κόµβου [2] 1.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΟΜΒΩΝ[2][3] Οι κυριότερες τεχνικές ενίσχυσης κόµβων είναι: α) ο µανδύας σκυροδέµατος, β) η χρήση χιαστί κολλάρων και γ) η χρήση επικολλητών φύλλων. Οι ενισχύσεις των κόµβων µε αυτές

2 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης τις τεχνικές γίνονται µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. και τα κεφάλαια και για έλεγχο και ενίσχυση κόµβων αντίστοιχα. Οι παραπάνω τεχνικές εφαρµόζονται µε στόχο την αποφυγή της αστοχίας των κόµβων. Η κυριότερη µορφή αστοχίας είναι η διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση του πυρήνα του κόµβου ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και αστοχία του πυρήνα λόγω διαγώνιας θλίψης, φαινόµενο που είναι όµως λιγότερο πιθανό. 1.3.ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Είναι όµως οι παραπάνω τεχνικές εφαρµόσιµες σε κάθε περίπτωση; ιότι, οι κόµβοι είναι δύσκολα σηµεία προς ενίσχυση εξ αιτίας των πολλών φορέων που συνδέουν, δηλαδή των δοκαριών, των υποστυλωµάτων και των πλακών. Ακόµη, γνωρίζουµε ότι οι παλαιότερες κατασκευές δεν πληρούν τους κανονισµούς που υπάρχουν τώρα, όπως επίσης και ότι για την κατασκευή τους χρησιµοποιούνταν σκυρόδεµα και χάλυβας χαµηλότερης ποιότητας από αυτά που χρησιµοποιούνται κατά κόρον σήµερα στις κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος. Είναι συχνό φαινόµενο στις παλαιές κατασκευές να µην υπάρχει ο απαραίτητος οπλισµός διάτµησης σε δοκάρια και υποστυλώµατα µε αποτέλεσµα οι κόµβοι να είναι σχεδόν άοπλοι σε διάτµηση. Εποµένως, έχει ενδιαφέρον να µελετήσουµε το πώς διαφοροποιούνται τα αποτελέσµατα για την ενίσχυση, αν έχουµε χειρότερη ποιότητα σκυροδέµατος ή χειρότερη ποιότητα χάλυβα ή ακόµη και ελλιπείς οπλισµούς. Ακόµη, οι διαστάσεις του κόµβου, δηλαδή οι διαστάσεις των δοκαριών και των υποστυλωµάτων που συντρέχουν σε αυτόν, το άνοιγµα των δοκαριών, το ύψος του ορόφου, όπως και η γεωµετρία του φορέα είναι παράγοντες που πρέπει να λάβουµε υπ όψη µας και να ελέγξουµε πόσο επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της ενίσχυσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ακόµη να µελετήσουµε ποιοι κόµβοι είναι οι πιο επικίνδυνοι σε µία υπάρχουσα κατασκευή. Πρέπει δηλαδή να δούµε σε ποιούς κόµβους δοκών και υποστυλωµάτων είναι πιο πιθανό να επέλθει αστοχία όπως επίσης και σε ποιους κόµβους µια πιθανή ενίσχυση είναι δυσκολότερα εφαρµόσιµη. 2.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ [3][4][5][6] 2.1.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις που επηρεάζουν την διάτµηση στην οποία υπόκειται ο κόµβος. Αν οι ροπές αντοχής των υποστυλωµάτων (ΣΜ yc ) που συντρέχουν στον κόµβο είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ροπές αντοχής των δοκαριών (ΣΜ yb ), τότε, επειδή τα δοκάρια είναι πιο αδύναµα, εισάγουν διατµητική δύναµη στον κόµβο. Αντίθετα, αν οι ροπές αντοχής των δοκών (ΣΜ yb ) είναι µεγαλύτερες από αυτές των υποστυλωµάτων (ΣΜ yc ), τότε τα αδύναµα υποστυλώµατα είναι αυτά που εισάγουν διατµητική δύναµη στον κόµβο. Έτσι, τα δυο πρώτα παραδείγµατα που ελέγχτηκαν αφορούν αυτές τις δυο περιπτώσεις. Η γεωµετρία του κόµβου που επιλέχθηκε για τα δυο αυτά παραδείγµατα είναι ένας κόµβος στον οποίο συντρέχουν δυο υποστυλώµατα και δυο δοκάρια. Έπειτα γίνονται αλλαγές σε συγκεκριµένα δεδοµένα του φορέα για να διαπιστώσουµε πως επηρεάζει κάθε χαρακτηριστικό την ενίσχυση του κόµβου. 2.2.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΣΜ yc > ΣΜ yb Στο πρώτο παράδειγµα που ελέγχθηκε λοιπόν έχουν επιλεγεί τα δεδοµένα του κόµβου µε βάση τις πιο συνηθισµένες κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος στην Ελλάδα και µε έλεγχο των κατασκευαστικών διατάξεων, όπως για παράδειγµα των ελάχιστων οπλισµών. Στον κόµβο όπως ήδη αναφέραµε συντρέχουν δυο υποστυλώµατα και δύο δοκάρια. Έτσι έχουµε: µήκος υποστυλώµατος h c =0.3m, πλάτος υποστυλώµατος b c =0.3m, ύψος δοκού h b =0.6m, πλάτος δοκού b w =0.25m, άνοιγµα δοκού L=6m, ύψος ορόφου h=3m, σκυρόδεµα C16/20, χάλυβα S400, συνδετήρες δοκών Φ8/160mm και συνδετήρες υποστυλωµάτων Φ8/200mm. Οι οπλισµοί των δοκών είναι 4Φ14=615mm 2 πάνω και κάτω και οι οπλισµοί των

3 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. υποστυλωµάτων 4Φ20=1256mm 2 σε κάθε πλευρά. Οι οπλισµοί αυτοί επιλέχτηκαν µε βάση τους ελάχιστους οπλισµούς από τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΕΚΩΣ2000 και λίγο προσαυξηµένοι έτσι ώστε ο κόµβος να χρειαστεί σίγουρα ενίσχυση. Με τα δεδοµένα αυτά, η ροπή αντοχής κάθε δοκού είναι Μ yb =110.7 knm και η ροπή αντοχής κάθε υποστυλώµατος Μ yc = knm. Άρα, ΣΜ yb =221.4 knm και ΣΜ yc = knm. V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )]=221.4*[1/( )-(6+0.3)/(6*3)]=348.2 kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) (1) τ j = V jh /(h c *b j )*10-3 =3.86 MPa (2) -Για άοπλο κόµβο έχουµε: τ c =f ct * (1+ / )=3.2 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (3)) (3) Για ν top παίρνουµε αυτό για το οποίο η ροπή αντοχής του υποστυλώµατος έβγαινε µέγιστη, δηλαδή ν top =0.4. Το f ct, σύµφωνα µε τον ΕΚΩΣ2000 παίρνει τιµές από 0.7f ctm ως 1.3f ctm όπου f ctm =0.3f 2/3 ck =1.9 MPa. Στα παραδείγµατα αυτά, λαµβάνεται το f ct που δίνει τα δυσµενέστερα αποτελέσµατα, το οποίο είναι το f ct =0.7f ctm =1.33 MPa. Άρα, αφού τ j >τ c, υπάρχει πρόβληµα ρηγµάτωσης, οπότε πρέπει να ενισχύσουµε τον κόµβο. -Για οπλισµένο κόµβο έχουµε: τ c =f ct * (1+ / )(1+ / )=3.9 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (4))(4) Στον κόµβο οι συνδετήρες που αναλαµβάνουν την τέµνουσα που εισάγουν οι δοκοί είναι οι συνδετήρες των υποστυλωµάτων οι οποίοι είναι Φ8/200mm, άρα χωράνε 3 στον κόµβο. Έτσι, ρ jh =A sh/ (b j *h b )=2*50*3/(600*300)= Άρα, στην περίπτωση αυτή, αφού τ j <τ c, δεν υπάρχει πρόβληµα ρηγµάτωσης, οπότε ο οπλισµένος κόµβος δε χρειάζεται ενίσχυση. -Έλεγχος σε διαγώνια θλίψη του πυρήνα τ ju =n*f c * 1 / =4.82 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (5)) (5) όπου n=0.6(1-f c /250)= (6) Οπότε ο κόµβος δεν έχει πρόβληµα σε διαγώνια θλίψη αφού τ j <τ ju. -Προσθήκη µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος V jv =V jh *h b /h c =348.2*0.6/0.3=696.5 kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.12)) (7) A jh =V jh /(f ywd *γ rd )=348.2/(0.4/1.15*1.5)=667.5 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.21)) (8) A jv =V jv /(f ywd *γ rd )=696.5/(0.4/1.15*1.5)=1335 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.22)) (9) -Προσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία F jδ =V jv *h δ /h b =696.5*0.67/0.6= kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.14)) (10) A jδ =F jδ /(f yd *γ rd )=778.77/(0.4/1.15*2)=1119 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.23)) (11)

4 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης -Αποκατάσταση ίσης διατοµής και προσθήκη οπλισµών στον κόµβο Α jhtot =γ rd * V jh /f ywd =1.5*348.2/(0.4/1.15)=1502 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.25)) (12) Α jvtot =γ rd * V jv /f ywd =1.5*696.5/(0.4/1.15)=3004 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.26)) (13) -Προσθήκη επικολλητών ελασµάτων από πολυµερή Μέτρο ελαστικότητας: Ε= 200 GPa και f jk =525 MPa t jh =V jh /h b* σ jd και t jv=v jv /h c* σ jd (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.24)) (14) και σ jd= f jk /γ m (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.14)) (15) ή σ jd = σ j,crit /γ rd (ΚΑΝ.Ε ΠΕ. εξίσωση (8.15)) (16) Με σ j,crit =β*(τ b αποκ. / t j )*L e (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.10)) (17) Και Le= (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.10)) (18) σ jdαντοχής =525/1.2=437.5ΜPa (19) Le =.. =72.5mm (20) σ j,crit =(1.9/0.1)*( 2/2)*72.5*0.65=633 ΜPa (21) σ jdαποκολλησης =527.6 ΜPa (22) t jh =V jh /h b* σ jd =1.3mm (23) t jv=v jv /h c* σ jd =5.3mm (24) 2.3.ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΜΕ ΣΜ yc < ΣΜ yb Σε αυτή την περίπτωση, τα υποστυλώµατα είναι πιο αδύναµα από τα δοκάρια οπότε τα υποστυλώµατα εισάγουν κατακόρυφη τέµνουσα στον κόµβο και επηρεάζουν διαφορετικά την ενίσχυση του κόµβου. Στον κόµβο συντρέχουν δυο υποστυλώµατα και δύο δοκάρια. Έχουµε πάλι: µήκος υποστυλώµατος h c =0.3m, πλάτος υποστυλώµατος b c =0.3m, ύψος δοκού h b =0.6m, πλάτος δοκού b w =0.25m, άνοιγµα δοκού L=6m, ύψος ορόφου h=3m, σκυρόδεµα C16/20, χάλυβα S400, συνδετήρες δοκών Φ8/160mm και συνδετήρες υποστυλωµάτων Φ8/200mm. Οι οπλισµοί των δοκών είναι 4Φ16=804mm 2 πάνω και κάτω και οι οπλισµοί των υποστυλωµάτων 4Φ20=1256mm 2 σε κάθε πλευρά. Με τα δεδοµένα αυτά, η ροπή αντοχής κάθε δοκού είναι Μ yb = knm και η ροπή αντοχής κάθε υποστυλώµατος Μ yc = knm. Άρα, ΣΜ yb = knm και ΣΜ yc = knm. Οι τέµνουσες των δοκών αριστερά και δεξιά του κόµβου µε ανάλυση σε σεισµό προκύπτουν ως εξής: για q d =G+0.3Q=45kN/m, V l =5/8*q d *L+(M B -M A )/L=-5/8*45*6+( )/6= kn (25) V r =5/8*q d *L+(M B -M A )/L=5/8*45*6+( )/6= kn (26)

5 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. V jv =ΣΜ yc *[1/z c -h st /(L b *h stn )]+0.5 =268.22*[1/( )-3/(6.3*2.4)] +0.5*( )= kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.11)) (27) τ j = V jv /(h b *b j )*10-3 =6.85 MPa (28) -Για άοπλο κόµβο έχουµε: τ c =f ct * (1+ / )=3.2 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (3)) (29) Με ν top =0.4 και f ct =0.7f ctm =1.33 MPa, όπως αναφέραµε στο προηγούµενο παράδειγµα. Άρα, αφού τ j > τ c, υπάρχει πρόβληµα ρηγµάτωσης, οπότε πρέπει να ενισχύσουµε τον κόµβο. -Για οπλισµένο κόµβο έχουµε: τ c =f ct * (1+ / )(1+ / )=4.1 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (4)) (30) Στην περίπτωση αυτή, οι συνδετήρες που αναλαµβάνουν την τέµνουσα που εισάγουν τα υποστυλώµατα είναι οι συνδετήρες των δοκών οι οποίοι είναι Φ8/160mm, άρα χωράνε 2 στον κόµβο. Έτσι, ρ jh =A sh/ (b j *h b )=2*50*2/(300*300)= Άρα, αφού τ j > τ c, υπάρχει και στον οπλισµένο κόµβο πρόβληµα ρηγµάτωσης, οπότε πρέπει πάλι να ενισχύσουµε τον κόµβο. -Έλεγχος σε διαγώνια θλίψη του πυρήνα τ ju =n*f c * 1 / =4.82 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (5)) (31) όπου n=0.6(1-f c /250)= (32) Οπότε ο κόµβος δεν έχει πρόβληµα σε διαγώνια θλίψη αφού τ j <τ ju. -Προσθήκη µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος V jh =V jv *h c /h b =348.2*0.3/0.6=616.5 kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.13)) (33) A jh =V jh /(f ywd *γ rd )= /(0.4/1.15*1.5)=1181 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.21)) (34) A jv =V jv /(f ywd *γ rd )= /(0.4/1.15*1.5)=2363 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.22)) (35) -Προσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία F jδ =V jv *h δ /h b =1233.1*0.67/0.6= kn (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.14)) (36) A jδ =F jδ /(f yd *γ rd )= /(0.4/1.15*2)=1981 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.23)) (37) -Αποκατάσταση ίσης διατοµής και προσθήκη οπλισµών στον κόµβο Α jhtot =γ rd *V jh /f ywd =1.5*616.5/(0.4/1.15)=2658 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.25)) (38) Α jvtot =γ rd *V jv /f ywd =1.5*1233.1/(0.4/1.15)=5317 mm 2 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.26)) (39) -Προσθήκη επικολλητών ελασµάτων από χάλυβα

6 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης Μέτρο ελαστικότητας: Ε= 200 GPa και f jk =235 MPa Χρησιµοποιούµε την εξίσωση : t ελ max( V jh /h b* σ jd, V jv /h c* σ jd ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.24)) και χρησιµοποιούµε τον µεγαλύτερο εκ των δύο όρων : max( V jh /h b, V jv /h c ). Έπειτα πρέπει να βρούµε το σ jd το οποίο αποτελείται από δύο τιµές, αυτή της αντοχής και αυτή της αποκόλλησης, και τελικά χρησιµοποιούµε την µικρότερη. Προκύπτει max( V jh /h b, V jv /h c ) = KN/m σ jd= f jk /γ m (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.14)) (40) σ jd = σ j,crit /γ rd (ΚΑΝ.Ε ΠΕ. εξίσωση (8.15)) (41) Με σ j,crit =β*(τ b αποκ. / t j )*L e (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.10)) (42) Και Le= (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.10)) (43) Χρησιµοποιώντας σ jdαποκολλησης = (1/ 2)*(1.9/ t ελ ) την αντικαθιστούµε στην. (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.24)) τη µέγιστη τιµή που βρήκαµε παραπάνω και καταλήγουµε µετά από απλοποιήσεις σε αποτέλεσµα t ελ =2.7mm όπου για αυτή την τιµή σ jdαποκολλησης =190ΜPa ενώ σ jd= f jk /γ m =195.8 ΜPa. (πάντα βρίσκουµε και χρησιµοποιούµε το µικρότερο σ jd ) 2.4.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Από το παράδειγµα ( 2.2),όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb, χρησιµοποιήσαµε τα ίδια δεδοµένα µε εξαίρεση την ποιότητα του σκυροδέµατος µε σκοπό να εξάγουµε συµπεράσµατα για την επιρροή αυτού του όρου στην αντοχή του κόµβου έναντι διαγώνιας θλίψης τ ju και εφελκυστικής ρηγµάτωσης τ c.. Ο παρακάτω πίνακας µας δίνει µια σαφή εικόνα της επιρροής αυτής. f c (MPa) τ c (άοπλος κόµβος) τ c (οπλισµ. κόµβος) τ ju τ j Πίνακας 1:Σχέση ποιότητας σκυροδέµατος αντοχής κόµβου, διατµητικής τάσης Παρατηρούµε ότι µε την αύξηση της ποιότητας του σκυροδέµατος αυξάνεται όπως είναι λογικό η αντοχή του κόµβου σε διαγώνια θλίψη και εφελκυστική ρηγµάτωση (τ ju, τ c αντίστοιχα) όπως επίσης παρουσιάζει πολύ µικρή αύξηση η διατµητική τάση που εισάγεται στον κόµβο, λόγω της αύξησης των ροπών αντοχής των φορέων που περιβάλλουν τον κόµβο. Τέλος, παρατηρούµε ότι για ποιότητα σκυροδέµατος C20/25 η αντοχή του κόµβου έναντι διαγώνιας εφελκυστικής ρηγµάτωσης είναι µεγαλύτερη από την διατµητική τάση που εισάγεται στον κόµβο, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την πολύ µεγάλη αύξηση της αντοχής του κόµβου σε διαγώνια θλίψη. Αυτό συµβαίνει καθώς χρησιµοποιείται διαφορετικός τύπος για την αντοχή σε διαγώνια θλίψη ανάλογα µε τη σχέση του τ c (αντοχή κόµβου σε εφελκυστικη ρηγµάτωση) και του τ j (διατµητική τάση που εισάγεται στον κόµβο) τ ju =n*f c * 1 / =4.82 MPa (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (5)) όπου n=0.6(1-f c /250)= για τ j > τ c

7 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή n=1 για τ j < τ c 2.5.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΟΜΒΟ Σύµφωνα µε το παράδειγµα ( 2.2),όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb, είναι τοποθετηµένοι οι ελάχιστοι συνδετήρες για δοκάρια και υποστυλώµατα σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 χωρίς απαιτήσεις αυξηµένης πλαστιµότητας. Έτσι για δοκάρια έχουµε τοποθετήσει Φ8/160mm και για τα υποστυλώµατα Φ8/200mm. Για το παράδειγµα που αναφέραµε παραπάνω ο αδύναµος σε ροπές φορέας είναι τα δοκάρια, άρα εισάγεται οριζόντια διατµητική δύναµη στον κόµβο η οποία παραλαµβάνεται από τους οριζόντιους συνδετήρες (συνδετήρες υποστυλώµατος) για οπλισµένο κόµβο. Οπότε η αλλαγή των συνδετήρων στον κόµβο θα µας δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα στην αντοχή σε διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο. τ c =f ct * (1+ / )(1+ / ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (4)) και ρ jh =A sh/ (b j *h b ) Έτσι, τοποθετούµε συνδετήρες δοκαριών Φ8/100mm (πυκνοί συνδετήρες) και παίρνουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα. f c (MPa) τ c (Φ8/100) τ c (Φ8/200mm) Πίνακας 2:Σχέση συνδετήρων δοκών, υποστυλωµάτων-αντοχή κόµβου Το βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήξαµε βάση του παραπάνω πίνακα είναι ότι για οπλισµένο κόµβο όσο αυξάνονται οι συνδετήρες που παραλαµβάνουν την διατµητική δύναµη που εισάγεται, αυξάνεται και η αντοχή του κόµβου σε εφελκυστική ρηγµάτωση κατ αντιστοιχία µε την ποιότητα του σκυροδέµατος. Έτσι πυκνοί συνδετήρες αυξάνουν την αντοχή του οπλισµένου κόµβου. 2.6.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Η επίδραση της ποιότητας του χάλυβα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στον υφιστάµενο οπλισµό του κόµβου, αν υπάρχει, και δευτερευόντως στον χαλύβδινο οπλισµό που θα τοποθετηθεί κατά την ενίσχυση (µανδύας οπλισµένου σκυροδέµατος). Έτσι για να επηρεαστεί η αντοχή του κόµβου από τον χάλυβα πρέπει να αναφερόµαστε σε οπλισµένο κόµβο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αντοχής του κόµβου σε εφελκυστική ρηγµάτωση για διαφορετική ποιότητα χάλυβα. f y (MPa) τ c (MPa) Πίνακας 3:Σχέση ποιότητας χάλυβα αντοχής κόµβου Παρατηρούµε ότι η επιρροή του χάλυβα στη εφελκυστική διαγώνια ρηγµάτωση είναι σχεδόν αµελητέα για την ενίσχυση του κόµβου. Άρα αποτελεί ένα παράγοντα µικρής σηµασίας για την αντοχή του κόµβου. Οµοίως και για τον χάλυβα που χρησιµοποιείται ως

8 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης οπλισµός µανδύα. Όσο καλύτερη ποιότητα χάλυβα έχουµε τόσο λιγότερος οπλισµός χρειάζεται τελικά. 2.7.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Πολύ σηµαντική στους υπολογισµούς είναι η επιρροή της τέµνουσας που εισάγεται στον κόµβο από τον πιο αδύναµο σε ροπές φορέα και της αντίστοιχης τάσης του σε σχέση µε την µεταβολή της γεωµετρίας του κόµβου. ηλαδή, από πόσα δοκάρια ή υποστυλώµατα αποτελείται ένας κόµβος αν είναι γωνιακός ή αν συντρέχουν 4 δοκάρια, περίπτωση στην οποία προκύπτουν διαφορετικές ροπές αντοχής ανάλογα µε την διεύθυνση που επιλέγουµε. Σύµφωνα µε τους παρακάτω τύπους γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι όταν τα υποστυλώµατα εισάγουν διατµητική δύναµη στον κόµβο V jv, είναι πολύ µεγαλύτερη από την περίπτωση όπου τα δοκάρια θα εισήγαγαν οριζόντια δύναµη V jh. Αυτό συµβαίνει γιατί στον υπολογισµό της κατακόρυφης διατµητικής δύναµης συνυπολογίζονται και οι τέµνουσες των δοκαριών λόγω σεισµού. V jv = ΣΜ yc *[1/z c - h st /(L b * h stn )]+0.5 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.11)) V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )] (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) τ j = V jv /(h b *b j ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ ) τ j = V jh /(h c *b j ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ ) Για το παράδειγµα ( 2.2),όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb, θα τροποποιήσουµε την γεωµετρία των φορέων µε σκοπό την εξαγωγή συµπερασµάτων. Γεωµετρία Κόµβου ιατµητική Ένταση V(kN) ιατµητική Τάση τ j (MPa) 2 δοκάρια 2 υποστυλώµατα δοκάρια 1 υποστύλωµα δοκάρι 2 υποστυλώµατα δοκάρι 1 υποστύλωµα Πίνακας 4:Σχεση γεωµετρίας κόµβου-διατµητικής έντασης και τάσης Παρατηρούµε ότι στην περίπτωση που έχουµε δύο δοκάρια και ένα υποστύλωµα προκύπτει πολύ µεγάλη διατµητική δύναµη σε σχέση µε τις υπόλοιπες. Αυτό οφείλεται όπως αναφέραµε και παραπάνω στις τέµνουσες λόγω σεισµού που συµπεριλαµβάνονται στους υπολογισµούς µας για την κατακόρυφη διατµητική δύναµη.σύµφωνα µε τα παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι µε την αλλαγή της γεωµετρίας του κόµβου αλλάζει η ανισοτική σχέση µεταξύ των ροπών υποστυλωµάτων και δοκών. Εµείς για την καλύτερη οικονοµία στην ενίσχυση κόµβων προτιµούµε να προκύπτει αδυναµία των φορέων των δοκαριών καθώς προκύπτουν µικρότερες διατµητικές εντάσεις άρα κατά συνέπεια µικρότερος οπλισµός για µανδύα, κολλάρα και αποκατάσταση ίσης διατοµής, σύµφωνα µε τις παρακάτω εξισώσεις. -Προσθήκη µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος V jh =V jv *h c /h b (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.13)) A jh =V jh /(f ywd *γ rd ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.21)) A jv =V jv /(f ywd *γ rd ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.22))

9 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. -Προσθήκη χιαστί κολλάρων από χαλύβδινα στοιχεία F jδ =V jv *h δ /h b (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.14)) A jδ =F jδ /(f yd *γ rd ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.23)) -Αποκατάσταση ίσης διατοµής και προσθήκη οπλισµών στον κόµβο Α jhtot =γ rd *V jh /f ywd (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.25)) Α jvtot =γ rd *V jv /f ywd (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (8.26)) Από την άλλη όµως, από τις παραπάνω εξισώσεις για τις διατµητικές δυνάµεις που εισάγονται στον κόµβο συµπεραίνουµε ότι στην περίπτωση εισαγωγής δύναµης από τα δοκάρια η δύναµη διαιρείται µε h c *b j ενώ σε περίπτωση εισαγωγής δύναµης από τα υποστυλώµατα η τάση διαιρείται µε h b *b j ( µε h b *b > h c *b ). Άρα όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα µπορεί οι δυνάµεις που εισάγονται ανά φορέα για κάθε διαφορετική περίπτωση να έχουν µεγάλη διαφορά όµως οι διατµητικές τάσεις βάση των οποίων γίνεται η σύγκριση για το αν χρειαζόµαστε ενίσχυση προκύπτουν στα ίδια επίπεδα.(2 δοκάρια µε 2 υποστυλώµατα µε 2 δοκάρια και 1 υποστύλωµα παρόµοιες τιµές τάσης όπως και 1 δοκάρι µε 1 υποστύλωµα και 1 δοκάρι µε 2 υποστυλώµατα) Τέλος, οι µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των περιπτώσεων όπου τ j =3.87 και τ j =1.93 οφείλονται στις ροπές αντοχής των εκάστοτε αδύναµων φορέων. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις του πίνακα ένα δοκάρι εισάγει διατµητική ένταση µε µικρή ροπή αντοχής καθώς δεν αθροίζεται µε ροπή αντοχής άλλου δοκαριού. Έτσι η ένταση που εισάγεται είναι µικρή λόγω αδυναµίας δοκαριού. Ενώ στη πρώτη περίπτωση που εισάγεται ένταση από δύο δοκάρια άρα αθροίζονται 2 ροπές αντοχής (διπλή σε σχέση µε πριν) και στην δεύτερη που το υποστύλωµα εισάγει κατακόρυφη δύναµη η οποία πάντα είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την ένταση που εισάγει το δοκάρι, η διατµητική δύναµη προκύπτει µεγαλύτερη. Ένα ακόµη ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση µε τη γεωµετρία του φορέα είναι να δούµε το ποιος κόµβος είναι ο δυσµενέστερος, δηλαδή που είναι πιθανότερο να χρειαστεί ενίσχυση. Από τον πίνακα 4 φαίνεται ξεκάθαρα ότι η δυσµενής περίπτωση είναι αυτή στην οποία συντρέχουν στον κόµβο δύο δοκάρια και ένα υποστύλωµα, δηλαδή ένας περιµετρικός κόµβος του ανώτερου ορόφου της κατασκευής. Παρ όλα αυτά, ο δυσµενέστερος κόµβος σε µία υπάρχουσα κατασκευή είναι ο γωνιακός κόµβος και κυρίως αυτός του ανωτέρου ορόφου. Αυτό φαίνεται από την παρακάτω εξισώσεις για άοπλο και οπλισµένο κόµβο: τ c =f ct * (1+ / ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (3)) τ c =f ct * (1+ / )(1+ / ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (4)) Όπως βλέπουµε, σηµαντικό ρόλο στον υπολογισµό της αντοχής τ c του κόµβου σε διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση έχει το ανηγµένο αξονικό φορτίο. Συγκεκριµένα, όσο µεγαλύτερο το αξονικό φορτίο, τόσο µεγαλύτερη και η αντοχή του κόµβου σε διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση. Εποµένως, είναι εύκολα κατανοητό ότι οι περιµετρικοί και κυρίως οι γωνιακοί κόµβοι έχουν µικρότερη αντοχή αφού έχουν µικρότερο αξονικό φορτίο. Ακόµα περισσότερο, στους κόµβους του ανώτερου ορόφου οι οποίοι δεν έχουν σηµαντικό αξονικό φορτίο είναι οι πιθανότεροι για αστοχία. 2.8.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΚΩΝ Όπως γνωρίζουµε, η αύξηση του ύψους του δοκαριού αυξάνει την αντοχή του σε κάµψη σύµφωνα και µε την εξίσωση:

10 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης Μ sd = µ sd *b w *d*f cd όπου d=h-d 1 (επικάλυψη) ( ΜΑΘ. ΟΠΛΙΣΜ. ΣΚΥΡΟ.Ι ) Από το αρχικό µας παράδειγµα( 2.2),όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb, χρησιµοποιήσαµε το h b (ύψος δοκαριού ) και του δώσαµε τιµή ίση µε 0.6m. και βρήκαµε διατµητική ένταση V jh= KN και τ j =3.87MPa. Επίσης ο παράγοντας του ύψους του δοκαριού συµπεριλαµβάνεται και στον τύπο της αντοχής σε εφελκυστική ρηγµάτωση στον όρο ρ jh. Έτσι βρίσκουµε τ c =4MPa ενώ η αντοχή άοπλου κόµβου σε διαγώνια ρηγµάτωση και σε διαγώνια θλίψη δεν επηρεάζεται από το h b. V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )] (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) Στον παραπάνω τύπο το ύψος του δοκαριού επηρεάζει καθώς υπάρχει ο όρος του αθροίσµατος των ροπών αντοχής των δοκαριών που περιβάλλουν τον κόµβο στην ίδια διεύθυνση όπου όπως αναφέραµε και παραπάνω παρατηρούνται αλλαγές ανάλογα µε το ύψος δοκού.άρα όσο το h b αυξάνεται, αυξάνεται και η διατµητική ένταση. τ j = V jh /(h c *b j ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ ) Από τον παραπάνω τύπο παρατηρούµε ότι το ύψος του δοκαριού δεν έχει καµία επιρροή στον τύπο µε εξαίρεση την διατµητική ένταση που αναφέρθηκε προηγουµένως. Οπότε στην περίπτωση που στον κόµβο προκύπτει ΣΜ yc > ΣΜ yb τότε το h b επηρεάζει ελάχιστα τους παραπάνω παράγοντες. τ c =f ct * (1+ / )(1+ / ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ εξίσωση (4)) όπου = Άρα παρατηρούµε ότι και στην αντοχή του κόµβου έναντι ρηγµάτωσης η επιρροή του αποτελέσµατος από το ύψος δοκού είναι µικρή. Πρακτικά, χρησιµοποιώντας τα ίδια ακριβώς δεδοµένα µε πριν, µε εξαίρεση το ύψος δοκού το οποίο γίνεται 0.5m, υπολογίζουµε ξανά τα παραπάνω µεγέθη και έχουµε: V jh= KN, τ j =3.83MPa, τ c =4.13MPa. Έτσι το εύλογο συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως το καθαρό ύψος δοκαριού επηρεάζει ελάχιστα τους παράγοντες της διατµητικής έντασης, της αντοχής του κόµβου και της τάσης που δηµιουργεί η διατµητική δύναµη που εισάγεται στον κόµβο,για την περίπτωση όπου ΣΜ yc > ΣΜ yb h b (m) V jh (kn) τ j (MPa) Πίνακας 5:Σχέση ύψους δοκού-διατµητικής έντασης και τάσης Αντίθετα για το παράδειγµα 2.3, παράδειγµα µε ΣΜ yc < ΣΜ yb, παρατηρούµε ότι µε ύψος δοκαριού 0.6m έχουµε V jv = KN και τ j =6.85MPa, ενώ ο τύπος της αντοχής του οπλισµένου κόµβου πλέον δεν περιλαµβάνει το ύψος δοκού καθώς η διατµητική ένταση τώρα παραλαµβάνεται από τους συνδετήρες στην επιφάνεια (h C *b). Από την άλλη για h b =0.5m. προκύπτει V jv =1235 KN και τ j =8.2MPa. h b (m) V jv (kn) τ j (MPa) Πίνακας 6:Σχέση ύψους δοκού-διατµητικής έντασης και τάσης

11 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. V jv = ΣΜ yc *[1/z c - h st /(L b * h stn )]+0.5 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.11)) τ j = V jv /(h b *b j ) (ΚΑΝ.ΕΠΕ ) Τελικά, όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα και τις εξισώσεις, η διατµητική ένταση επηρεάζεται λίγο έως καθόλου οπότε συλλογικά και µε την προηγούµενη περίπτωση το ύψος δοκού δεν επηρεάζει τη δύναµη που εισάγεται στον κόµβο µε σκοπό την ρηγµάτωση του. Όµως σε αυτήν την περίπτωση, όπου ο αδύναµος φορέας είναι τα υποστυλώµατα, η επιρροή του ύψους δοκού είναι µεγάλη στη τάση που αναπτύσσεται από την διατµητική ένταση και η οποία συγκρίνεται µε την αντοχή του κόµβου, για να διαπιστώσουµε αν χρειάζεται ενίσχυση. Με την µείωση του ύψους δοκού αυξάνεται κατά πολύ αυτή η τάση, στοιχείο αρνητικό για τον φορέα µας. Άρα, προτιµούµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερα ύψη δοκαριών καθώς µας παρέχουν µικρότερη διατµητική τάση. Η δεύτερη διάσταση του δοκαριού, δηλαδή το πλάτος, δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα µας καθώς η ροπή αντοχής των δοκών για πλάτος 0.25m και 0.20m έχουν τιµές 110.7KNm και KNm αντίστοιχα. Έτσι, για την περίπτωση αδυναµίας των δοκαριών η επιρροή στην διατµητική ένταση που εισάγεται είναι ελάχιστη όπως φαίνεται και από τον παρακάτω τύπο όπου ο µόνος παράγοντας που επηρεάζεται από το πλάτος δοκού είναι η ροπή αντοχής. V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )] (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) Επίσης, για την διατµητική τάση το b j προκύπτει από το µέγιστο µεταξύ του πλάτους υποστυλώµατος και πλάτος δοκού. Οπότε, πάντα η διατµητική τάση διαιρείται µε b c άρα δεν υπάρχει σχέση εξάρτησης µεταξύ τάσης και πλάτους δοκού. Όµοια αποτελέσµατα προκύπτουν και για την περίπτωση όπου οι ροπές αντοχής δοκών ξεπερνούν αυτές των υποστυλωµάτων (δηλαδή δεν υπάρχει επιρροή του πλάτους δοκού στις διατµητικές εντάσεις και τάσεις). 2.9.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Σε πολλούς τύπους του ελέγχου ενίσχυσης και επισκευής χρησιµοποιείται η διατοµή του υποστυλώµατος µε µια από τις δύο διαστάσεις κάθε φορά. Έτσι σηµαντική κρίνεται η αλλαγή των διαστάσεων των υποστυλωµάτων για να συµπεράνουµε αν προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσµατα στις διατµητικές εντάσεις, τάσεις και στην αντοχή του οπλισµένου κόµβου. Παρακάτω δίνεται ένας πίνακας µε αυτές τις δοκιµές για την περίπτωση όπου ΣΜ yc > ΣΜ yb : h c (m) b c (m) V jh (kn) τ j (ΜPa) τ c (οπλισµ. κόµβος) Πίνακας 7:Σχέση διαστάσεων υποστυλώµατος-διατµητικής έντασης, τάσης και αντοχής κόµβου Για την περίπτωση όπου ΣΜ yc < ΣΜ yb ακολουθήσαµε πάλι την ίδια διαδικασία κάνοντας δοκιµές µε τις διαστάσεις των υποστυλωµάτων όπως φαίνεται και παρακάτω: h c (m) b c (m) V jv (kn) τ j (ΜPa) τ c (οπλισµ. κόµβος)

12 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης Πίνακας 8:Σχέση διαστάσεων υποστυλώµατος-διατµητικής έντασης, τάσης και αντοχής κόµβου Παρατηρούµε και από τις δύο περιπτώσεις, σύµφωνα µε τους πίνακες, ότι η αύξηση της διατοµής του υποστυλώµατος µας παρέχει καλύτερα και ευµενέστερα αποτελέσµατα για την διατµητική τάση που εισάγεται στον κόµβο καθώς χρησιµοποιώντας µεγαλύτερες διαστάσεις µειώνεται αισθητά, ενώ η αντοχή του κόµβου µειώνεται µεν από το πλάτος του υποστυλώµατος αλλά ελάχιστα. Τελικά, σε υφιστάµενες κατασκευές µεγάλες διατοµές υποστυλωµάτων µειώνουν τις τάσεις που εισάγονται στον κόµβο. Έτσι οι παράγοντες h c και b c είναι πολύ σηµαντικοί για τον έλεγχο και για την ενίσχυση του κόµβου ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Βασικό στοιχείο που επηρεάζει τα αποτελέσµατα µας για τον έλεγχο και επισκευή ενός κόµβου είναι οι οπλισµοί των δοκαριών και των υποστυλωµάτων. Όπως θα µας φαινόταν λογικό, όσο µεγαλύτερους οπλισµούς έχουµε τόσο πιο ενισχυµένη και δύσκαµπτη είναι η κατασκευή µας. Αυτό όµως ισχύει µόνο για την περίπτωση της κάµψης και της διάτµησης δοκών και υποστυλωµάτων. Από την άλλη, στην περίπτωση ενίσχυσης και επισκευής κόµβου οι µεγάλοι οπλισµοί των αδύναµων φορέων αποτελούν πρόβληµα διότι εισάγουν µεγάλη ένταση στον κόµβο και κατά συνέπεια και µεγαλύτερη τάση. Αναλυτικότερα σύµφωνα µε το παράδειγµα ( 2.2), όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb οι οπλισµοί των δοκών δηµιουργούν πρόβληµα στον κόµβο καθώς όσο µεγαλύτεροι είναι τόσο αυξάνεται η διατµητική ένταση σύµφωνα µε τον τύπο : V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )] (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) Επίσης, για το παράδειγµα ( 2.3) µε ΣΜ yc < ΣΜ yb τα υποστυλώµατα εισάγουν κατακόρυφη τέµνουσα η οποία συνήθως είναι και µεγαλύτερη από την οριζόντια καθώς περιλαµβάνει και τις τέµνουσες σεισµού οι οποίες εξαρτώνται άµεσα από τις ροπές αντοχής δοκών. Άρα στην περίπτωση αδυναµίας των υποστυλωµάτων, την κατακόρυφη τέµνουσα αυξάνουν οι ροπές αντοχής δοκών και υποστυλωµάτων σύµφωνα µε τον τύπο: V jv = ΣΜ yc *[1/z c - h st /(L b * h stn )]+0.5 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.11)) Πρακτικά, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες για τις δύο διαφορετικές περιπτώσεις αδυναµίας φορέων βάση των αρχικών µας παραδειγµάτων προκύπτουν οι αλλαγές στην τέµνουσα ανάλογα µε τους οπλισµούς. ΣΜ yb (KNm) ΣΜ yc (KNm) V jh (kn) Πίνακας 9: Σχέση ροπών αντοχής δοκών διατµητικής έντασης µε ΣΜ yc > ΣΜ yb ΣΜ yb (KNm) ΣΜ yc (KNm) V jh (kn) Πίνακας 10: Σχέση ροπών αντοχής υποστυλωµάτων διατµητικής έντασης µε ΣΜ yc < ΣΜ yb 2.11.ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΟΚΟΥ Ένα από τα τελευταία αντικείµενα προς µελέτη για τον τρόπο που επηρεάζουν την ενίσχυση ήταν το ύψος ορόφου και το µήκος ανοίγµατος της κατασκευής. Όπως βλέπουµε από τους

13 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. τύπους της εισαγόµενης τέµνουσας από δοκούς ή υποστυλώµατα, το ύψος h και το άνοιγµα L έχουν σηµαντικό ρόλο: V jh = ΣΜ yb *[1/z b -L b /(h st *L bn )] (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.10)) V jv = ΣΜ yc *[1/z c - h st /(L b * h stn )]+0.5 (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ.11)) Η αντοχή του κόµβου δεν επηρεάζεται από τις διαστάσεις των ανοιγµάτων της κατασκευής, οπότε το µόνο που επηρεάζεται είναι η εισαγόµενη διατµητική ένταση στον κόµβο και κατά συνέπεια οι οπλισµοί της ενίσχυσης. Με βάση το παράδειγµα ( 2.2),όπου ισχύει ΣΜ yc > ΣΜ yb, αλλάζοντας τις διαστάσεις των ανοιγµάτων προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: V jh (kn) τ j (MPa) V jv (kn) L=6m, h=3m L=8m, h=3m L=6m, h=4m L=4m, h=2.5m Πίνακας 11:Σχέση ανοιγµάτων-διατµητικής έντασης και τάσης Για το άλλο παράδειγµα ( 2.3), µε ΣΜ yc < ΣΜ yb, προκύπτουν τα εξής αποτελέσµατα: Ανοίγµατα V jv (kn) τ j (MPa) V jh (kn) L=6m, h=3m L=8m, h=3m L=4m, h=3m Πίνακας 12: Σχέση ανοιγµάτων-διατµητικής έντασης και τάσης Από αυτά τα αποτελέσµατα, βλέπουµε ότι στην περίπτωση που ΣΜ yc > ΣΜ yb, δηλαδή όταν τα δοκάρια είναι πιο αδύναµα και εισάγουν διατµητική δύναµη στον κόµβο, µεγαλύτερη επιρροή στα αποτελέσµατα έχει το ύψος ορόφου h από το άνοιγµα L. Αντίθετα, όταν ΣΜ yc < ΣΜ yb, το άνοιγµα δοκού L έχει αρκετά µεγαλύτερη επιρροή. Αυτό δικαιολογείται από τον τύπο της τέµνουσας καθώς στην περίπτωση που τα υποστυλώµατα εισάγουν την τέµνουσα, αυτή εξαρτάται από τις τέµνουσες των δοκών αριστερά και δεξιά του κόµβου και κατά συνέπεια από τα ανοίγµατά τους ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Όλα τα παραπάνω παραδείγµατα έγιναν για να διαπιστωθεί πως τροποποιείται η διατµητική ένταση και τάση του κόµβου αλλάζοντας τα χαρακτηριστικά της κατασκευής. εν αναφερθήκαµε όµως ακόµα στους οπλισµούς των τεχνικών ενίσχυσης. Οι οπλισµοί αυτοί, όπως είδαµε και από τα παραδείγµατα ( 2.2) και ( 2.3) είναι ανάλογοι της διατµητικής έντασης, οριζόντιας ή κατακόρυφης. Έτσι, για οριζόντια διατµητική δύναµη από 300 kn έως 600 kn, αφού στο αρχικό µας παράδειγµα για µικρότερη ένταση δε χρειαζόταν ενίσχυση, προκύπτουν τα εξής διαγράµµατα µεταβολής των οπλισµών ενίσχυσης:

14 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης Οπλισµός Μανδύα (mm 2 ) ιατµητική Ένταση (kn) Ajh Ajv ιάγραµµα 1: Σχέση ιατµητικής Έντασης Οπλισµού Μανδύα Οπλισµός Κολλάρων (mm 2 ) ιατµητική Ένταση (kn) Ajδ ιάγραµµα 2: Σχέση ιατµητικής Έντασης Οπλισµού Κολλάρων Οπλισµός Ίσης ιατοµής (mm 2 ) ιατµητική Ένταση (kn) Ajhtot Ajvtot ιάγραµµα 3: Σχέση ιατµητικής Έντασης Οπλισµού Αποκατάστασης Ίσης ιατοµής

15 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πάχος Ελάσµατος (mm) ιατµητική Ένταση (kn) tελ ιάγραµµα 4: Σχέση ιατµητικής Έντασης Πάχους Χαλύβδινου Ελάσµατος Παρατηρούµε βάσει των παραπάνω διαγραµµάτων, όπως ήταν λογικό, ότι µε την αύξηση της διατµητικής έντασης κατακόρυφης ή οριζόντιας αυξάνεται και ο οπλισµός ενίσχυσης είτε αυτός είναι µανδύας είτε είναι κολλάρα είτε χαλύβδινα ελάσµατα. Σκοπός των παραπάνω διαγραµµάτων είναι εκτός των άλλων να δούµε για ποιες τιµές διατµητικής έντασης είναι εφικτή η κάθε µέθοδος. Πέρα από τους µεγάλους απαιτούµενους οπλισµούς που προκύπτουν παραπάνω, οι µέθοδοι ενίσχυσης µπορεί να µην είναι εφικτές και λόγω των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται στον κόµβο. Για το λόγο αυτό παραθέτονται παρακάτω σχήµατα στα οποία φαίνεται το πώς εφαρµόζεται κάθε τεχνική ενίσχυσης. Σχήµα 2: Μέθοδος ενίσχυσης µε κολλάρα [7] Σχήµα 3: Μέθοδος ενίσχυσης µε µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος [1]

16 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης Σχήµα 4: Μέθοδος ενίσχυσης µε ελάσµατα [1] Τέλος, παρατηρούµε ότι ανεξάρτητα από το ποιο δοµικό στοιχείο παρουσιάζει χαµηλότερη ροπή αντοχής, πάντα η κατακόρυφη τέµνουσα που εισάγεται στον κόµβο είναι µεγαλύτερη καθώς χρησιµοποιούµε υποστυλώµατα της τάξεως των m και δοκάρια της τάξεώς των m συµπέρασµα το οποίο εύκολα προκύπτει(h c <h b ->V jh < V jv ) βάση των παρακάτω τύπων: V jh =V jv *h c /h b (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.13)) V jv =V jh *h b /h c (ΚΑΝ.ΕΠΕ. εξίσωση (Σ8.12)) 3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Βάση των παραπάνω παραδειγµάτων που εφαρµόσαµε καταλήγουµε στο γεγονός ότι οι παράγοντες της κατασκευής που χρησιµοποιούνται κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ επηρεάζουν είτε τον έλεγχο του κόµβου (π.χ. κατασκευές ευπαθείς σε ρηγµατώσεις κόµβων) είτε την ενίσχυση του (οπλισµοί µανδύα, κολλάρων, ελασµάτων και αποκατάστασης ίσης διατοµής). 3.1.ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ Με καλύτερη ποιότητα σκυροδέµατος προκύπτει µεγαλύτερη αντοχή κόµβου έναντι διαγώνιας θλίψης και εφελκυστικής ρηγµάτωσης. Με πυκνούς συνδετήρες στο εσωτερικό του κόµβου προκύπτει µεγαλύτερη αντοχή σε διαγώνια εφελκυστική ρηγµάτωση. Η γεωµετρία κόµβου επηρεάζει την τάση που εισάγεται στον κόµβο σε κάθε περίπτωση, αλλά σε συνδυασµό µε άλλα χαρακτηριστικά. Συνήθως, οι δυσµενέστεροι κόµβοι είναι οι εξωτερικοί. Η αύξηση του ύψους δοκού, σε περίπτωση αδυναµίας υποστυλωµάτων, µειώνει την τάση που εισάγεται στον κόµβο. Μεγαλύτερες διαστάσεις υποστυλωµάτων παρουσιάζουν µικρή αύξηση της αντοχής του κόµβου και σηµαντική µείωση της τάσης που εισάγεται στον κόµβο. Ανάλογα µε το ποιος φορέας είναι ο αδύναµος, οι δοκοί ή τα υποστυλώµατα, όσο µικρότεροι είναι οι αντίστοιχοι οπλισµοί τόσο µικρότερη είναι η εισαγόµενη τάση. Αύξηση του ύψους υποστυλώµατος έχει ως αποτέλεσµα τη µικρή αύξηση της εισαγόµενης τάσης ενώ µεγαλύτερο µήκος δοκού οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της τάσης µόνο στην περίπτωση που ΣΜ yc <ΣΜ yb.

17 Έλεγχος και Ενισχύσεις Κόµβων οκών Υποστυλωµάτων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. 3.2.ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Κόµβοι στους οποίους συντρέχουν πολλοί φορείς είναι δύσκολοι στην ενίσχυση. Ωστόσο, και σε περιπτώσεις µε λιγότερους φορείς είναι πιθανή µεγάλη διατµητική ένταση που οδηγεί σε περισσότερους οπλισµούς ενίσχυσης. Αύξηση του h c δηµιουργεί µικρότερη διατµητική ένταση µόνο στην περίπτωση που ΣΜ yc <ΣΜ yb, και εποµένως απαιτείται µικρότερη ενίσχυση. Περισσότεροι οπλισµοί των αδύναµων φορέων αυξάνουν την τέµνουσα που εισάγεται στον κόµβο και τους οπλισµούς που απαιτούνται. Αύξηση του ύψους υποστυλώµατος και του µήκους δοκού δηµιουργεί µεγαλύτερη διατµητική ένταση και περισσότερο απαιτούµενο οπλισµό για ενίσχυση. 3.3.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Όσον αφορά στο κατά πόσο είναι εφαρµόσιµες οι παραπάνω µέθοδοι της ενίσχυσης, παρατηρούµε ότι για σχετικά µεγάλη διατµητική ένταση, προκύπτουν µεγάλοι οπλισµοί που είναι ανέφικτοι. Συγκεκριµένα, µόνο οι µέθοδοι της προσθήκης µανδύα σκυροδέµατος και της αποκατάστασης ίσης διατοµής φαίνεται να είναι απόλυτα εφαρµόσιµες. Κι αυτό διότι στην προσθήκη µανδύα σκυροδέµατος βάζουµε νέους διαµήκεις οπλισµούς και συνδετήρες καθώς και νέο σκυρόδεµα περιµετρικά του στοιχείου, γεγονός που κάνει τη µέθοδο εύκολα εφαρµόσιµη. Η τεχνική της αποκατάστασης ίσης διατοµής θεωρείται περισσότερο µέθοδος επισκευής παρά ενίσχυσης, εφαρµόζεται δηλαδή στην περίπτωση σχεδόν κατεστραµµένου κόµβου, οπότε εφαρµόζεται πιο εύκολα από τις υπόλοιπες µεθόδους. Αντίθετα, η τεχνική των χιαστί κολλάρων είναι δύσκολα εφαρµόσιµη αφού δε µπορεί να γίνει σε κόµβους που συντρέχουν πολλά στοιχεία. Αυτό συµβαίνει επειδή οι οπλισµοί µπαίνουν στις παρειές του κόµβου, οπότε αν υπάρχουν δοκάρια θα πρέπει να τρυπηθούν (Σχήµα 2). Από τα διαγράµµατα της παραγράφου 2.12, βλέπουµε ότι για σχετικά µικρή διατµητική ένταση (300 kn) προκύπτει εφαρµόσιµος οπλισµός για χιαστί κολλάρα, δηλαδή µπορούν να τοποθετηθούν δύο σίδερα εκατέρωθεν του κόµβου. Για µεγαλύτερη ένταση, παρατηρούµε από το διάγραµµα ότι πρέπει να τοποθετηθεί µεγαλύτερος οπλισµός στις παρειές του κόµβου, στοιχείο που κάνει τη µέθοδο ανέφικτη. Τέλος, για την τεχνική των επικολλητών ελασµάτων, γνωρίζουµε ότι µια λογική τιµή για πάχος ελάσµατος είναι περίπου τα 10mm. Εποµένως, παρατηρώντας το αντίστοιχο διάγραµµα της παραγράφου 2.12, βλέπουµε ότι και αυτή η µέθοδος είναι εφαρµόσιµη για µικρές τιµές της διατµητικής έντασης, περίπου στα 300 kn ΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Όπως είδαµε παραπάνω, οι κόµβοι στους οποίους είναι πιθανότερο να επέλθει αστοχία είναι οι γωνιακοί κόµβοι του ανωτέρου ορόφου της κατασκευής. Κι αυτό διότι, ως γνωστόν, το αξονικό φορτίο παρέχει µια ικανοποιητική περίσφιξη στον κόµβο, µε αποτέλεσµα οι κόµβοι που υπόκεινται σε µικρή αξονική δύναµη, δηλαδή οι περιµετρικοί και γωνιακοί του ανώτερου ορόφου, να είναι περισσότερο εκτεθειµένοι και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν ενίσχυση. Όσον αφορά στη δυσκολία ενίσχυσης, και πάλι οι γωνιακοί κόµβοι είναι αυτοί που παρουσιάζουν δυσκολία. Συγκεκριµένα, επειδή στους κόµβους αυτούς συντρέχουν δύο δοκάρια σε διαφορετικές διευθύνσεις, πρέπει να υπάρξει ενίσχυση σε δύο διευθύνσεις, γεγονός ιδιαίτερα δύσκολο και µη εφαρµόσιµο. Αντίθετα, οι περιµετρικοί κόµβοι στους οποίους συντρέχουν µόνο δύο δοκάρια, στην ίδια διεύθυνση, είναι πιο εύκολο να ενισχυθούν αφού έχουν τις δύο παρειές του κόµβου ελεύθερες προς ενίσχυση µε µανδύα οπλισµένου σκυροδέµατος, χιαστί κολλάρα, ελάσµατα ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική.

18 Αρµάος Θωµάς-Φώτης, Μαυρίδης ηµήτρης 4.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ρίτσος Σ., Ενισχύσεις - Επισκευές Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος [2] Καραγιάννης Χ., Σχεδιασµός Κατασκευών από Ωπλισµένο Σκυρόδεµα έναντι Σεισµών [3] ΚΑΝ.ΕΠΕ [4] ΕΚΩΣ 2000 [5] Φαρδής M., Μαθήµατα Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Μέρος Ι [6] (Υπολογισµός Ροπών Αντοχής) [7] (Λήψη Φωτογραφικού Υλικού)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS Έλεγχος & Ενίσχυση Κόμβου Δοκού Υποστυλώματος με Ανάπτυξη Εφαρμογής για Windows ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΟΚΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ WINDOWS ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΝΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Προπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ ΜΕ ΚΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗΣ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΕΦ. 7-7.2.4.1 ΜΕ ΚΕΦ. 8-8.2.3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΡΟΦΗΣ ΧΟΡ ΗΣ θ d. ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑ Α ΙΩΑΝΝΑ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΥΡΑΣ ΟΡΦΕΑΣ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση της σεισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Αποκατάσταση Ανεπαρκών Αναμονών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΑΝΑΜΟΝΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., nikosgeorgakopoulos94@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία στοχεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ. ΑΣΚΗΣΗ 1 η και 2 η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η και η Α) Έλεγχος Κάµψης Πλάκας Β) Έλεγχος Κάµψης οκού Στον ξυλότυπο τυπικού ορόφου κτιρίου όπως φαίνεται στο σχήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος

Μικρή επανάληψη Χ. Ζέρης Δεκέμβριος Μικρή επανάληψη 2 Βασικές παράμετροι : Γεωμετρία Εντατικά μεγέθη στο ΚΒ Καταστατικές σχέσεις υλικού Μετατόπιση του σημείου εφαρμογής των εξωτερικών δράσεων: Γενική περίπτωση Μας διευκολύνει στην αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος

Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Πρόβλεψη συµπεριφοράς διεπιφάνειας υποστυλώµατος ενισχυµένου µε πρόσθετες στρώσεις οπλισµένου σκυροδέµατος Α.Π.Λαµπρόπουλος, Ο.Θ.Τσιούλου Φοιτητές Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Παθολογια και τεκμηριωση Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική συμπεριφορά Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ιατµητική Ενίσχυση µε FRP. Σύγκριση ΚΑΝ.ΕΠΕ. και ΕΚ8-3 ΙΑΤΜΗΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ FRP. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ ΕΚ8-3 ΚΑΛΠΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί εξετάζει τους διαφορετικούς

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΧΙΑΣΤΙ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥΣ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την ενίσχυση κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος µε χιαστί

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες

4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Τόµος B 4.5 Αµφιέρειστες πλάκες Οι αµφιέρειστες πλάκες στηρίζονται σε δύο απέναντι παρυφές, όπως η s1 στην εικόνα της 4.1. Αν µία αµφιέρειστη πλάκα στηρίζεται επιπρόσθετα σε µία ή δύο ακόµη παρυφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) 371 AΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΚΕΦ. 6-11) ΑΣΚΗΣΗ 1 Το µηκυνσιόµετρο στο σηµείο Α της δοκού του σχήµατος καταγράφει θλιπτική παραµόρφωση ίση µε 0.05. Πόση

Διαβάστε περισσότερα

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων

W H W H. 3=1.5εW. F =εw 2. F =0.5 εw. Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων 1 Παράδειγμα 6: Ικανοτικός Σχεδιασμός δοκών, υποστυλωμάτων και πεδίλων F 3=1.5εW W H F =εw W F =0.5 εw 1 Υ4 Δ1 Υ Δ1 W H Υ3 Υ1 H Π L L To τριώροφο επίπεδο πλαίσιο του σχήματος έχει (θεωρητικό) ύψος ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου

Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Διάτρηση: Εφαρμογή Την επιμέλεια της εφαρμογής είχε η Γαλήνη Καλαϊτζοπούλου Υποστύλωμα διαστάσεων 0.50*0.50m θεμελιώνεται σε πλάκα γενικής κοιτόστρωσης πάχους h=0.70m. Η πλάκα είναι οπλισμένη με διπλή

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams

ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams ιατµητική αντοχή πολύ κοντών υπεροπλισµένων δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα Shear strength of very short over reinforced concrete beams Πρόδροµος ΖΑΡΑΡΗΣ 1, Μαρία ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ 2, Ιωάννης ΖΑΡΑΡΗΣ 3, Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) 7o Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές κατασκευών 01»,Μάρτιος 2001 ΟΜΑΔΑ Β6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΜΕΝΩN ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ (F.R.P.) Περίληψη Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίμησης εισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις Τρία επίπεδα ελέγχου Κόστος/m : / 5 /0 x.4 όταν δεν υπάρχουν σχέδια Ελέγχεται ανά διεύθυνση? ορ. ορ. d, ελ. d Β =α Φ W d. πρ d τέφανος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ )

ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A ΣΕΛ ) Περίσφιξη με FRP με Επιδιωκόμενο Στόχο τον Προσδιορισμό του μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 σελ.5-53) ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΜΕ FRP ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ μ φ,tar (EC8-3 A.4.4.3 ΣΕΛ. 5-53) ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών

Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών Υπολογισµός κοχλιωτών και συγκολλητών συνδέσεων µεταλλικών κατασκευών SOFiSTiK Hellas A.E. Γ Σεπτεµβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8251632 Fax: 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΟΠΛΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΟΠΛΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Έλεγχος Άοπλων Τοιχοπληρώσεων Προσδιορισµός της Επιρροής των Ανοιγµάτων ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΟΠΛΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥ ΑΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Σύντομη επανάληψη διαστασιολόγησης δοκών, στύλων και τοιχείων από Ο/Σ Πλαίσιο υπό φορτία βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού

EN ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ. γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού EN 1998 - ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΟΥ Ο.Σ. ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΦΟΡΤΊΑ σελ.1 γεωμετρία: b= 0,30 m h= 0,70 m L= 6,00 m L/h= 8,57 Εντατικά Μεγέθη Σχεδιασμού εφελκυσμός άνω ίνα {L} i=1 εφελκυσμός άνω ίνα {R} i=2 N sd.l

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφ. 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Κεφάλαιο 4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Τα υποστυλώµατα έχουν συνήθως τη µορφή κατακόρυφου αµφίπακτου ραβδόµορφου φορέα όπως φαίνεται στο σχήµα 1.8. Τα τµήµατα του υποστυλώµατος µεταξύ πάκτωσης και σηµείου καµπής θα µπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών από Τοιχοποιΐα» (Α.Σ.Τ.Ε. 8) ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ

Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Τ.Ε.Ι. K.M. Τμήμα ΠΓ&ΜΤΓ Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Διδάσκων: Παναγόπουλος Γιώργος Παράδειγμα 1. Διαστασιολόγηση δοκού Ο/Σ Δίνεται η κάτοψη του σχήματος που ακολουθεί και ζητείται να εξεταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c

εν απαιτείται οπλισµός διάτµησης για διατµητική δύναµη µικρότερη ή ίση µε την τιµή V Rd,c Χ. Κααγιάννης, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ,. Μηχ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κατασκευών Ωπλισµένου Σκυοδέµατος και Αντισεισµικού Σχεδιασµού ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΘ Συνοπτική Παουσίαση Σχεδιασµού έναντι ιάτµησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ανελαστική ανάλυση υφιστάμενης κατασκευής και σύγκριση τρόπων ενίσχυσής της με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο

ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ. ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο ΣΥΜΒΟΛIΣΜΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κεφάλαιο Α b εµβαδόν µατιζοµένης ράβδου 8 Α c εµβαδόν διατοµής σκυροδέµατος 7 Α cδ εµβαδόν διεπιφάνειας 8 Αj εµβαδόν διατοµής οπλισµού περίσφιξης µε µορφή κολάρων 8 Αj εµβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ Μελέτη Ενίσχυσης Φέροντων Στοιχείων Ισογείου Υφιστάμενης Κατασκευής με Σκοπό την Προσθήκη Ορόφου ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος

Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Πειραµατική µελέτη της αντοχής σύµµικτων πλακών σκυροδέµατος Φ. Κ. Περδικάρης Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ε. Σ. Μυστακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Πεδιλοδοκούς Verson 1.1 Μάρτιος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B

ΙΑπόστολου Κωνσταντινίδη ιαφραγµατική λειτουργία. Τόµος B Τόµος B 3.1.4 ιαφραγµατική λειτουργία Γενικά, αν υπάρχει εκκεντρότητα της φόρτισης ενός ορόφου, π.χ. από την οριζόντια ώθηση σεισµού, λόγω της ύπαρξης της πλάκας που στο επίπεδό της είναι πρακτικά άκαµπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις

Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής 3 για συνδυασμό. Λύση. Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις 3 περιπτώσεις Εφαρμογή 9 Να γίνει έλεγχος διάτμησης στη δοκό της εφαρμογής για συνδυασμό φόρτισης.5g.5q. Xάλυβας συνδετήρων S400 Λύση Τα διαγράμματα τεμνουσών δυνάμεων για κάθε μία από τις περιπτώσεις φόρτισης που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης.

Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. Να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω έλεγχοι για τον τοίχο αντιστήριξης. 1. Ανατροπής ολίσθησης. 2. Φέρουσας ικανότητας 3. Καθιζήσεων Να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι διατομών και να υπολογισθεί ο απαιτούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Χειμερινό Εξάμηνο 00-0 Διάρκεια εξέτασης: ώρες Εξέταση Θεωρίας: ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ

Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ Άσκηση 1: Αντισεισμικός σχεδιασμός στεγάστρου με συνδέσμους δυσκαμψίας με εκκεντρότητα Δρ. Χάρης Γαντές, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ. Περίληψη Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ Αποτίµηση Ενίσχυση διώροφου κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΦΟΝ ΥΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα διώροφο κτίριο κατασκευασµένο το 1975.

Διαβάστε περισσότερα

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B

Ι Απόστολου Κωνσταντινίδη υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών. Τόµος B Τόµος B 4.2.3 υσµενείς φορτίσεις και περιβάλλουσες εντάσεων βελών Το ελάχιστο φορτίο που εξασκείται σε µία πλάκα ισούται µε g, ενώ το µέγιστο µε p=(γ g -1) g i + γ q q i. Το γενικό ερώτηµα που τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1)

Drill. Έλεγχος ιάτρησης. Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Drill Έλεγχος ιάτρησης Έλεγχος πλακών οπλισμένου σκυροδέματος έναντι διάτρησης, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 2 (Μέρος 1) Αθήνα, Ιούνιος 2009 version 1_0_1 2 Έλεγχος διάτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 1 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Αποτίµηση Αντοχής ιώροφης Κατασκευής και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Ενίσχυσης Μέσω Ανελαστικών Στατικών Αναλύσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε

ΕΝΩΣΕΙΣ Στόχος ενώσεων:οι δυνάµεις να µεταβιβάζονται από τη µία ράβδο στην άλλη ράβδο. Τεχνικές ενώσεων: - Υπερκάλυψη των ράβδων, µε ή χωρίς καµπυλώσε ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η

Π1 Ππρ. Δ1 (20x60cm) Σ1 (25x25cm) Άσκηση 1 η Πλάκες 1 ο μάθημα εργαστηρίου 1 Άσκηση 1 η Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής

Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Υπολογισµός µελών σε κάµψη / διάτµηση από σκυρόδεµα υπερυψηλής αντοχής Α. Κανελλόπουλος Dr.sc.techn. ETH Zuerich, CUBUS HELLAS Lt Π. ηµητρακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, CUBUS HELLAS Lt Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. Εργασια Νο 20 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain

SRP 3X , SRP12X-23-12, CFRP, STEEL. f(mpa) SRP 12X, stress. strain Συµπεριφορά οκών Υφιστάµενων Κατασκευών από Ο.Σ. ενισχυµένων µε Ινοπλισµένα Πολυµερή από Ίνες Άνθρακα (CFRP) και Ίνες Χάλυβα (SRP) ΜιτολίδηςΙ. Γιώργος ιπλ. Πολ. Μηχανικός MSc, Υπ. ιδάκτοραςα.π.θ. Ινοπλισµένα

Διαβάστε περισσότερα