Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης"

Transcript

1 GR Οδηγίες Χρήσεως Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

2 Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή σας. Ευχόμαστε να εξυπηρετήσει επιτυχώς το σκοπό της για πολλά χρόνια. Ο κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης (εφεξής αναφερόμενος ως: η συσκευή) αποτελείται από δύο τμήματα: το πάνω μέρος είναι το ψυγείο και το κάτω μέρος είναι κατακόρυφος καταψύκτης. Το ψυγείο είναι οικιακής χρήσης και χρησιμοποιείται για τη φύλαξη φρέσκων τροφίμων σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 0 C. Ο καταψύκτης είναι οικιακής χρήσης και χρησιμοποιείται για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων για χρονική περίοδο μέχρι ενός έτους (αναλόγως του τύπου του τροφίμου). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά... 3 Μερικές συμβουλές για το πως να εξοικονομείτε ενέργεια με τον ψυγειοκαταψύκτη σας... 4 Περιγραφή της συσκευής... 5 Εγκατάσταση και σύνδεση... 6 Τροποποίηση φοράς ανοίγματος πόρτας... 9 Πίνακας χειρισμού συσκευή με ηλεκτρονικό χειρισμό Πίνακας χειρισμού Συσκευή με μηχανικό πλήκτρο χειρισμού Εξαρτήματα του θαλάμου συντήρησης Φύλαξη φρέσκων τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης Φύλαξη τροφίμων στο συρτάρι ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και φύλαξη κατεψυγμένων προϊόντων Απόψυξη συσκευής Καθαρισμός συσκευής Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Παραγόμενος θόρυβος

3 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Η συσκευή έχει κατασκευαστεί ακολουθώντας όλα τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας. Εντούτοις, προτείνεται να μη χρησιμοποιείται η συσκευή από άτομα με μειωμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, όταν δεν υπάρχει η αρμόζουσα επίβλεψή τους. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τους ανήλικους που χρησιμοποιούν τη συσκευή. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες του παρόντος. Περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της συσκευής και εμπεριέχουν οδηγίες για την ασφαλή και σωστή χρήση της. Το παρόν φυλλάδιο οδηγιών συνοδεύει διαφορετικούς τύπους και μοντέλα της συσκευής, ενδέχεται, συνεπώς, να περιέχει περιγραφές λειτουργιών και εξαρτημάτων που δε διαθέτει η δική σας συσκευή. Στις οδηγίες εμπεριέχεται και περιγραφή της εκδοχής καταψύκτη NO FROST, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και αυτόματο σύστημα απόψυξης. Αφαιρέστε τα περιβλήματα που καλύπτουν και προστατεύουν τη συσκευή σας κατά τη μεταφορά της. Αυτά τα περιβλήματα περιέχουν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και μπορούν, ως εκ τούτου, να ανακυκλωθούν, επαναχρησιμοποιηθούν ή πεταχτούν, χωρίς να αποτελούν απειλή για το περιβάλλον. Στις γωνίες των πορτών (στις ελεύθερες συσκευές) ή πάνω στο περίβλημα των συσκευών (στις εντοιχιζόμενες συσκευές) έχουν τοποθετηθεί αποστάτες, οι οποίοι θα πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθιστώνται με τα παρεχόμενα βύσματα. Στις γωνίες των πορτών έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά διαχωριστικά. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά αυτά και αντικαταστήστε τα από τους πείρους στήριξης, που συνοδεύουν τη συσκευή. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αδρανοποιήστε τη σε κατακόρυφη θέση για περίπου 2 ώρες. Κατ αυτόν τον τρόπο, μειώνετε την πιθανότητα εμφάνισης δυσλειτουργιών στο ψυκτικό σύστημα, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν εξαιτίας της μεταφοράς και του τρόπου χειρισμού της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και αναλόγως των απαιτήσεων του τοπικού δικτύου. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε υπαίθριο χώρο ή να εκτεθεί σε φαινόμενα βροχοπτώσεων ή χιονοπτώσεων. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (βγάζοντας το βύσμα της από την πρίζα), πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή αντικατάστασης του λαμπτήρα φωτισμού. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση. Πριν από μεγάλες χρονικές περιόδους αχρησίας της συσκευής, θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας από το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης συσκευής και αποσυνδέετέ τη από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αδειάζετε τους θαλάμους της, καθαρίζετέ τους και αφήνετε την πόρτα της μισάνοιχτη. Για να εξασφαλίζετε τη φιλική προς το περιβάλλον απόσυρση των εν αχρηστία συσκευών σας, παραδίδετέ τις στους αρμόδιους φορείς συλλογής και διαχείρισης αποσυρμένων ηλεκτρικών συσκευών. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο μεντεσές αυτόματης σφράγισης της πόρτας τραβά προς το θάλαμο την πόρτα, λίγο πριν κλείσει, εξασφαλίζοντας έτσι ότι δε θα μείνει μισάνοιχτη. Αντίστοιχα, περιορίζει τη γωνία ανοίγματος της πόρτας, αποτρέποντας την πρόκληση ζημιάς σε κοντινά έπιπλα ή αντικείμενα. Στο εσωτερικό της συσκευής είναι τοποθετημένη η πινακίδα καταγραφής των χαρακτηριστικών της. Αν η αυτοκόλλητη αυτή πινακίδα δεν είναι στη γλώσσα της προτίμησής σας, αντικαταστήστε την, επιλέγοντας κάποια καταλληλότερη από αυτές που συνοδεύουν τη συσκευή. 3

4 Προειδοποίηση: Τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής ή τα ενσωματωμένα της εξαρτήματα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά και να μη φράσσονται από άλλα αντικείμενα. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για την απόψυξη της συσκευής, εξαιρουμένων των μέσων που προτείνονται ρητώς από την κατασκευάστρια εταιρεία. Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανότητα μόλυνσης του περιβάλλοντος, προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα κανάλια μόνωσης και ροής του ψυκτικού υγρού στο πίσω μέρος της συσκευής, κατά τη διάρκεια εγκατάστασης, καθαρισμού και απόσυρσής της. Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των θαλάμων της συσκευής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου κάτι τέτοιο προτείνεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. Το σύμβολο του διεγραμμένου με Χ τροχήλατου κάδου, που είναι τυπωμένο πάνω στο προϊόν ή στα υλικά συσκευασίας του, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, κατά την απόσυρσή του, όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο χώρο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας την απόσυρση του προϊόντος αυτού κατά τον βέλτιστο για το περιβάλλον τρόπο, συντελείτε στην αποτροπή πιθανών βλαβερών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες ειδάλλως θα μπορούσαν να προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό της συσκευής αυτής. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, το κέντρο διάθεσης οικιακών απορριμμάτων της περιοχής σας ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μερικές συμβουλές για το πως να εξοικονομείτε ενέργεια με τον ψυγειοκαταψύκτη σας Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης. Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής συχνότερα απ ότι χρειάζεται. Περιστασιακά ελέγχετε εάν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα πίσω από την συσκευή. Ο συμπυκνωτής που είναι τοποθετημένος στον πίσω τοίχο της συσκευής πρέπει να διατηρείται συνέχεια καθαρός (βλέπε κεφάλαιο Καθαρισμός της συσκευής ). Εάν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο ή χαλαρό, αντικαταστείστε το το γρηγορότερο δυνατό. Να αποθηκεύετε τα τρόφιμά σας σε κλειστά δοχεία ή άλλες κατάλληλες συσκευασίες. Πριν βάλετε το φαγητό μέσα στο ψυγείο, αφήστε το πρώτα να κρυώσει με την θερμοκρασία του δωματίου. Να ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα φαγητά σας μέσα στο ψυγείο. Απομακρύνετε τα συρτάρια του καταψύκτη όπως περιγράφεται στις οδηγίες, ώστε να κάνετε χρήση όλης της χωρητικότητας. Να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη σας όταν στρώμα πάγου πάχους περίπου 3-5 mm έχει συγκεντρωθεί πάνω στις επιφάνειες του καταψύκτη. Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια είναι σωστά κατανεμημένα και ότι τα τρόφιμα είναι έτσι τοποθετημένα που να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα (συμβουλευτείτε την συνιστώμενη ταξινόμηση των τροφίμων όπως περιγράφεται στις οδηγίες). Στις συσκευές που είναι εξοπλισμένες με ανεμιστήρα, μην μπλοκάρετε την χαραμάδα του ανεμιστήρα. 4

5 Περιγραφή της συσκευής Τα εσωτερικά εξαρτήματα, αξεσουάρ, της συσκευής ποικίλουν αναλόγως του εκάστοτε μοντέλου. A Ψυγείο 1 Ανεμιστήρας / Μοτέρ 2 Εσωτερικός φωτισμός 3 Πίνακας χειρισμού 4 Οριζόντια θήκη μπουκαλιών 5 Μετακινούμενα γυάλινα ράφια 6 Διαχωριζόμενο γυάλινο ράφι (ρυθμιζόμενου ύψους) 7 Αποσπώμενη θήκη για σνακ-μεζέδες 8 Αναδιπλούμενη θήκη αυγών (κλειστή για 6 αυγά, ανοιχτή για 12) 9 Θήκη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 10 Θήκη συντήρησης λαχανικών 11 Θήκες πόρτας ψυγείου (βαθιές, ρηχές, με καπάκι ή χωρίς) 12 Θήκη πόρτας για μπουκάλια με ελάσματα σταθεροποίησής τους B Καταψύκτης 13 Συρτάρι φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων 14 Συρτάρι κατάψυξης φρέσκων τροφίμων 15 Ποδαράκια στήριξης συσκευής 5

6 Εγκατάσταση και σύνδεση Επιλογή χώρου εγκατάστασης Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό χώρο, που αερίζεται επαρκώς. Η κάθε συσκευή λειτουργεί κατά το βέλτιστο τρόπο σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες δωματίου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η κλιματική κλάση της συσκευής σας αναγράφεται πάνω στην πινακίδα καταγραφής χαρακτηριστικών της. Κλάση Κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου SN (subnormal) από +10 C έως +32 C N (normalni) από +16 C έως +32 C ST (subtropical) από +16 C έως +38 C T (tropical) από +16 C έως +43 C Τοποθέτηση συσκευής Η τοποθέτηση της συσκευής απαιτεί τη συμβολή δύο ατόμων, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός ή πρόκληση ζημιάς στη συσκευή. Τοποθετήστε σταθερά τη συσκευή και ευθυγραμμισμένη πάνω σε στέρεο πάτωμα. Η συσκευή διαθέτει ρυθμιζόμενα ποδαράκια στην μπροστινή μεριά, που χρησιμοποιούνται για την ευθυγράμμισή της (σε ορισμένα μόνο μοντέλα). Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε πηγές θερμότητας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, παρεμβάλετε ένα θερμομονωτικό διαχωριστικό ανάμεσα στη συσκευή και την παρακείμενη πηγή θερμότητας. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί είτε αυτόνομη είτε εντοιχισμένη στο έπιπλο της κουζίνας σας. Εξασφαλίστε ότι υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος για τον εξαερισμό του συμπυκνωτή (η απόσταση από τον τοίχο ή ο ελεύθερος χώρος εξαερισμού του πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 cm2). Επίσης, το έπιπλο πάνω από τη συσκευή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 5 εκατοστά από την οροφή της. Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας της πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε εύκολα προσιτή πρίζα! 6

7 Προειδοποίηση: για την εγκατάσταση εντοιχιζόμενων συσκευών μέσα σε ντουλάπι ή έπιπλο σε διάταξη side-by-side, θα πρέπει να αγοραστεί και να εγκατασταθεί το σετ πρόληψης υγρασίας. Για λόγους ασφαλείας, το σετ πρόληψης υγρασίας πρέπει να εγκατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό! Κωδικός Παραγγελίας: (συσκευές υψηλότερες από mm) Η συσκευή συνοδεύεται από εξαρτήματα εξασφάλισης ελάχιστης απόστασης, τα οποία τοποθετούνται στις πάνω άκρες του συμπυκνωτή και τα οποία δεν επιτρέπουν στη συσκευή να πλησιάσει κοντά στον τοίχο. Αυτά τα εξαρτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο συμπυκνωτή και το πίσω μέρος του θαλάμου, οπότε χρειάζεται να εξασφαλίσετε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά. 7

8 Σύνδεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. Η πρίζα του τοίχου πρέπει να διαθέτει τόρμο γείωσης (πρίζα ασφαλείας). Οι απαιτούμενες ονομαστικές τιμές τάσης και συχνότητας αναγράφονται πάνω στο αντίστοιχο σήμα ή στην πινακίδα καταγραφής χαρακτηριστικών της συσκευής. Η σύνδεση στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η γείωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και αναλόγως των απαιτήσεων του τοπικού δικτύου. Η συσκευή παρουσιάζει κάποια ανοχή σε μικρές και προσωρινές διακυμάνσεις της τάσης, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες από -6% έως +6%. 8

9 Τροποποίηση φοράς ανοίγματος πόρτας SΓια τις ελεύθερες (μη εντοιχισμένες) συσκευές Απαραίτητα εργαλεία: κλειδί περικοχλίων αρ. 8, κατσαβίδι και κλειδί σύσφιξης 25. Ανασηκώστε τη συσκευή προς τα πίσω, ώστε να μπορεί να ξεβιδωθεί ο κάτω μεντεσές της πόρτας, και προχωρήστε στην αποσυναρμολόγηση των πορτών, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τους μεντεσέδες, αντιστρέφοντας τη θέση τους. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα εισαγωγής στην απέναντι πλευρά του μεντεσέ, το οποίο συνοδεύει τη συσκευή. Τοποθετήστε τους πείρους στερέωσης, που αφαιρέθηκαν κατά την αποσυναρμολόγηση, στην απέναντι θέση. Ελέγξτε το πλαίσιο σφράγισης της πόρτας. Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει καλά, αφαιρέστε το και περιστρέψτε το

10 Πίνακας χειρισμού συσκευή με ηλεκτρονικό χειρισμό ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΙ Συσκευή με σύστημα No frost A Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας (σε ορισμένα μόνο μοντέλα) του θαλάμου συντήρησης. Φανερώνει την τρέχουσα θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής και κυμαίνεται μεταξύ +1 C και +9 C. Β Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης συσκευής (ON/OFF) και ρύθμισης θερμοκρασίας C Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία: παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανεμιστήρα (πλήκτρο D). D Κουμπί ενεργοποίησης του ανεμιστήρα ταχείας ψύξης Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία περιστρέφοντας το πλήκτρο (Β) προς την ένδειξη Max και, αντίστοιχα, απενεργοποιείται όταν το βέλος (το μικρό τρίγωνο) του πλήκτρου δείχνει προς την ένδειξη ON/OFF (η συσκευή, εντούτοις, συνεχίζει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα). 10

11 Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης (πίνακας χειρισμού Ι) Έναρξη λειτουργίας ταχείας ψύξης με τη βοήθεια του ανεμιστήρα Η θερμοκρασία της συσκευής ρυθμίζεται περιστρέφοντας το διακόπτη (Β) σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ των ενδείξεων Min και Max. Η προτεινόμενη ρύθμιση του διακόπτη του θερμοστάτη είναι στη θέση Eco. Αν η θερμοκρασία στο δωμάτιο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή είναι μικρότερη από 16 C ή εάν υπάρχουν λιγότερα από 10 kg τρόφιμα στο ψυγείο, σας προτείνουμε να ρυθμίσετε το θερμοστάτη στο Max. Ο ανεμιστήρας (μόνο με ορισμένα μοντέλα) θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένος. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διατηρηθεί μια αρκετά χαμηλή θερμοκρασία στην κατάψυξη για να επιτραπεί η μακροχρόνια αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. Σε περίπτωση εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών, προτείνεται η ενεργοποίηση της λειτουργίας του ανεμιστήρα σε αυξημένη ταχύτητα, πατώντας το πλήκτρο (D) αποκλειστικά στα μοντέλα που διαθέτουν τον πίνακα χειρισμού Ι. Επιλογή SF/SC - Η επιλογή SF, Super frost, αντιπροσωπεύει τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης (διαθέσιμη σε ορισμένα μόνο μοντέλα). - Η επιλογή SC, Super cool, αντιπροσωπεύει τη λειτουργία ταχείας ψύξης (διαθέσιμη σε ορισμένα μόνο μοντέλα). Στη συσκευές με ψηφιακή οθόνη η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης της θερμοκρασίας και ένα ηχητικό σήμα ακούγεται σε κάθε αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας. Όταν σταματά να αναβοσβήνει η λυχνία, αποθηκεύεται στη μνήμη η τελευταία ρύθμιση. Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί, η οθόνη (A) θα αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα η ρύθμιση θα αναγραφεί. Μετά από λίγο θα αναγραφεί η πραγματική ή μέγιστη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση θα παραμείνει στην οθόνη μέχρι η πραγματική θερμοκρασία του ψυγείου πέσει κάτω από το απεικονιζόμενο επίπεδο. Η υποβοηθούμενη από τον ανεμιστήρα λειτουργία ταχείας ψύξης ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο (D). Με την ενεργοποίησή της, ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία. Ο ανεμιστήρας μειώνει τη διαφορά θερμοκρασιών που επικρατεί στα διαφορετικά τμήματα του θαλάμου και ελαττώνει το σχηματισμό σταγόνων υγρασίας στις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή. (πίνακας χειρισμού Ι) 11

12 Λειτουργία ταχείας κατάψυξης Ανεμιστήρας (μόνο σε μερικά μοντέλα) Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ενεργοποιείται περιστρέφοντας το διακόπτη (Β), μέχρι το βέλος (το μικρό τρίγωνο) του κουμπιού να δείξει προς την ένδειξη SF/SC. Αν η ρύθμιση αυτή δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως (μετά από δύο ημέρες περίπου λειτουργίας). Μετά τον αυτόματο τερματισμό της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης, η συσκευή επανέρχεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας στη ρύθμιση Max, οπότε χρειάζεται να περιστρέψετε το πλήκτρο (Β), για να επιλέξετε κάποια άλλη επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης χρησιμοποιείται όταν η συσκευή τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πριν τη διαδικασία γενικού καθαρισμού της συσκευής και στις περιπτώσεις που εισάγονται μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στον καταψύκτη. Για να επαναλάβετε τη διαδικασία ταχείας κατάψυξης, χρειάζεται να περιστρέψετε πρώτα τον διακόπτη (Β) από τη θέση SF/SC στη θέση Eco, και στη συνέχεια να το περιστρέψετε πάλι στη θέση SF/SC! Ο ανεμιστήρας συμβάλει στην ίση κατανομή της θερμοκρασίας και στην γρήγορη ψύξη, όπως επίσης μειώνει τον σχηματισμό δροσοσταλίδων στα ράφια. Λειτουργεί μόνο όταν ο συμπιεστής είναι ενεργοποιημένος. Η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα συνιστάται ως πρόσθετη λειτουργία στις κάτωθι περιπτώσεις: - αυξημένη θερμοκρασία δωματίου (πάνω από 30 C). - αυξημένη υγρασία (κατά την διάρκεια του καλοκαιριού) - όταν εισάγονται μεγάλες ποσότητες τροφών (ταχεία ψύξη). Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ανεμιστήρα ON = OFF = 0 Όταν ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται, μία κόκκινη κουκκίδα εμφανίζεται πάνω στο διακόπτη. Σημείωση: Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, η κατανάλωση ρεύματος αυξάνεται και η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο πέφτει. 12

13 Συνεπώς, συνιστούμε να επαναρυθμίσετε την θερμοκρασία μέσα στη συσκευή. - όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί: μεταξύ Min και (γραμμή με παύλες), - χωρίς τον ανεμιστήρα: περιοχή μεταξύ και Max Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του ψυγείου επηρεάζει επίσης την θερμοκρασία του καταψύκτη. Προειδοποιητικό ηχητικό σήμα ανοιχτής πόρτας ψυγείου (πίνακας χειρισμού Ι) Αν η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από ένα λεπτό, εκπέμπεται ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Το ηχητικό αυτό σήμα απενεργοποιείται, όταν κλείσει η πόρτα. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΙΙΙ Συσκευή με ηλεκτρονική λυχνία και σύστημα No frost A Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του καταψύκτη B Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας καταψύκτη: φανερώνει την ισχύουσα θερμοκρασία, κυμαινόμενη μεταξύ -16 C και -24 C C Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης λειτουργίας ταχείας κατάψυξης D Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία: φανερώνει ότι η λειτουργία ταχείας κατάψυξης είναι ενεργοποιημένη E Κεντρικό πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής (και για το ψυγείο και για τον καταψύκτη) F Πράσινη ενδεικτική λυχνία: φανερώνει ότι ο καταψύκτης είναι σε λειτουργία G Πλήκτρο απενεργοποίησης προειδοποιητικού ηχητικού σήματος και κλειδώματος πίνακα χειρισμού H Κόκκινη ενδεικτική λυχνία: προειδοποιητική ένδειξη I Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συντήρησης J Πράσινη ενδεικτική λυχνία: φανερώνει ότι η συντήρηση είναι σε λειτουργία K Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης λειτουργίας ταχείας ψύξης L Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία: φανερώνει ότι η λειτουργία ταχείας ψύξης είναι ενεργοποιημένη M Ψηφιακή οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας συντήρησης: φανερώνει την ισχύουσα θερμοκρασία, κυμαινόμενη μεταξύ +1 C και +9 C N Πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας της συντήρησης Κεντρικό πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής Αρχικά, συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα του τοίχου. Η οθόνη LCD ανάβει και εμφανίζονται παύλες. Αυτό φανερώνει ότι και η συντήρηση και ο καταψύκτης είναι εκτός λειτουργίας. Ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο (Ε) για 3 δευτερόλεπτα. Τίθενται σε λειτουργία και η συντήρηση και ο καταψύκτης και οι αντίστοιχες πράσινες ενδεικτικές λυχνίες (F) και (J) ανάβουν. Στην κατάσταση αυτή, μπορείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας μόνο τη συντήρηση, πιέζοντας το πλήκτρο (Ι) για 3 δευτερόλεπτα (η αντίστοιχη πράσινη ενδεικτική λυχνία (J) θα σβήσει). Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη θερμοκρασίας +9 C για τη συντήρηση και 0 C για τον καταψύκτη. Οι ενδείξεις αυτές παραμένουν στην οθόνη μέχρι η πραγματική θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων να πέσει χαμηλότερα από αυτές τις τιμές. Η προτεινόμενη θερμοκρασία σύμφωνα με την εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής είναι στους +5 C για το θάλαμο συντήρησης και στους -18 C για το θάλαμο κατάψυξης. 14

15 Ρύθμιση θερμοκρασίας Κλίμακα επιλεγόμενων θερμοκρασιών για το θάλαμο συντήρησης Κλίμακα επιλεγόμενων θερμοκρασιών για το θάλαμο κατάψυξης +1 C έως+9 C από -16 C έως -24 C + ταχεία κατάψυξη Η θερμοκρασία του καταψύκτη ρυθμίζεται πατώντας το πλήκτρο (Α), ενώ της συντήρησης από το πλήκτρο (Ν). Αφού πατήσετε κάποιο από τα προαναφερθέντα πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας, η αντίστοιχη οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει και δείχνει την ένδειξη της θερμοκρασίας που είχε επιλεγεί τελευταία φορά. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας μεταβάλλεται κατά 1 C, πιέζοντας διαδοχικά το αντίστοιχο πλήκτρο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης της θερμοκρασίας, τα υπόλοιπα πλήκτρα παραμένουν ανενεργά. 5 περίπου δευτερόλεπτα αφού ελευθερώσετε το πλήκτρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας στο εσωτερικό των θαλάμων της συσκευής. Άλλες ρυθμίσεις Συνεχές προειδοποιητικό ηχητικό σήμα - ανοιχτή πόρτα συντήρησης. Αν η πόρτα της συντήρησς παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από ένα λεπτό, ενεργοποιείται το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (συνεχούς εκπομπής) και ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (Η). Το ηχητικό αυτό σήμα απενεργοποιείται αυτομάτως όταν κλείσει η πόρτα, ή πατώντας το πλήκτρο (G), απενεργοποίησης προειδοποιητικού ηχητικού σήματος. Διακοπτόμενο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα - πολύ υψηλή θερμοκρασία συντήρησης/καταψύκτη. Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (διακοπτόμενης εκπομπής) ενεργοποιείται στην περίπτωση σημαντικής ανόδου της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής. Ταυτόχρονα, στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας. Το ηχητικό αυτό σήμα παύει πατώντας το πλήκτρο (G), απενεργοποίησης προειδοποιητικού ηχητικού σήματος. Όταν το εσωτερικό της συντήρησης/καταψύκτη ψυχθεί πάλι επαρκώς και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων, σβήνει αυτομάτως η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και σταματά να αναβοσβήνει η ένδειξη της θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης δε μειωθεί στον απαιτούμενο βαθμό ακόμη και 24 ώρες μετά την απενεργοποίηση του προειδοποιητικού ηχητικού σήματος, 15

16 ενεργοποιείται ξανά το σήμα αυτό και παύει αυτομάτως μόλις ο θάλαμος κατάψυξης ψυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος αλλοίωσης των τροφίμων. Όταν η συσκευή τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, υπάρχει μία εικοσιτετράωρη περίοδος αδρανοποίησης του συστήματος συναγερμού, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε περιττή κατάσταση πανικού. Διακοπτόμενο ηχητικό σήμα ένδειξη προηγούμενης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος Αν η θερμοκρασία στη συντήρηση ή στον καταψύκτη ανέβει πολύ, ως αποτέλεσμα κάποιας διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενεργοποιείται το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα (διακοπτόμενης εκπομπής), ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία και στην οθόνη αναβοσβήνει η μέγιστη δυνατή ένδειξη θερμοκρασίας (στην περίπτωση της συντήρησης είναι οι 9 C). Ταχεία ψύξη του θαλάμου συντήρησης Η λειτουργία ταχείας ψύξης του θαλάμου συντήρησης ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο (Κ) - ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία (L). Απενεργοποιείται αυτομάτως μετά από 6 ώρες και η λειτουργία της συσκευής προσαρμόζεται στην τελευταία ρύθμιση θερμοκρασίας που είχε επιλεγεί πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για την ταχεία ψύξη μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων, που εισάγονται ταυτόχρονα στη συσκευή. Λειτουργία ταχείας κατάψυξης Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο (C) - ανάβει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία (D). Αν δεν μπορέσετε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως 2 ημέρες σχεδόν μετά την ενεργοποίησή της. Η λειτουργία χρησιμεύει για την ταχεία κατάψυξη μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων, που τοποθετούνται στον καταψύκτη. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η διαδικασία ταχείας κατάψυξης επαναλαμβάνεται. Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται και όταν η συσκευή τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία, πριν τη διαδικασία καθαρισμού της συσκευής και κάθε φορά που τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων στον καταψύκτη. 16

17 Κλείδωμα πληκτρολογίου του πίνακα χειρισμού Το κλείδωμα πληκτρολογίου (για την ασφάλεια των παιδιών) αποτρέπει την ακούσια τροποποίηση της ρύθμισης θερμοκρασίας και/ή την απενεργοποίηση της συσκευής. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το κλείδωμα του πληκτρολογίου, πιέζοντας το πλήκτρο συναγερμού (G) για 3 δευτερόλεπτα (και στις δύο οθόνες αναβοσβήνουν οι ενδείξεις LL και L ). Όσο το κλείδωμα παραμένει ενεργοποιημένο, μόνο το πλήκτρο συναγερμού (G) μπορεί να πατηθεί. Όταν πατιέται οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο του πίνακα χειρισμού, οι ενδείξεις LL και L εμφανίζονται στην οθόνη. Πίνακας χειρισμού Συσκευή με μηχανικό πλήκτρο χειρισμού Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία ή απενεργοποιείται περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας (βλ. σχήμα) σε οποιαδήποτε θέση από το 0 έως το 7. Η λειτουργία της συσκευής ελέγχεται μέσω της περιστροφής του θερμοστάτη (του κουμπιού επιλογής θερμοκρασίας), που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου συντήρησης, επιλέγοντας οποιαδήποτε ρύθμιση παρεμβάλλεται ανάμεσα στη θέση διακοπής λειτουργίας STOP (0) και τη θέση 7 και αντιστρόφως. Ρύθμιση θερμοκρασίας Όσο μεγαλύτερη είναι η επιλεγόμενη ένδειξη του θερμοστάτη (πλησιάζοντας δηλαδή τη θέση 7), τόσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία (ψυχρότερες συνθήκες) στο εσωτερικό του θαλάμου της συσκευής. Η εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης μπορεί να πέσει ακόμη και υπό του 0 C. Οι μεγαλύτερες ενδείξεις του θερμοστάτη πρέπει να επιλέγονται είτε σε περιπτώσεις που προτείνονται χαμηλές θερμοκρασίες ψύξης είτε σε περιπτώσεις που η θερμοκρασία δωματίου είναι μικρότερη των 16 C. Στην περίπτωση φυσιολογικών συνθηκών θερμοκρασίας δωματίου, προτείνεται μία μεσαία ρύθμιση. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος επηρεάζουν τη θερμοκρασία της συσκευής, συνεπώς η ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως. Στη θέση STOP (0) η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας (το ψυκτικό της σύστημα παύει να λειτουργεί). Παρ όλα αυτά, η συσκευή συνεχίζει να τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα (η λυχνία φωτισμού ανάβει, όταν ανοίγει η πόρτα του ψυγείου). 17

18 Εξαρτήματα του θαλάμου συντήρησης (Τα διαθέσιμα εξαρτήματα διαφοροποιούνται αναλόγως του μοντέλου) Ράφι Τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν στους οδηγούς τους στο εσωτερικό της συσκευής κατ επιλογήν. Για να βγάλετε κάποιο ράφι από τη θέση του, αρχικά σύρετέ το μέχρι το σημείο που επιτρέπει ο οδηγός του, στη συνέχεια ανασηκώστε το ελαφρά και τραβήξτε το προς τα έξω. Τα πιο ευπαθή προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται στο πίσω μέρος των ραφιών, όπου η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή. Διαχωριζόμενο γυάλινο ράφι Οριζόντια θήκη μπουκαλιών Θήκη διατήρησης φρεσκάδας λαχανικών Αν χρειαστεί να φυλάξετε ψηλά αντικείμενα (μπουκάλια, βάζα, κανάτες) στο θάλαμο συντήρησης, μπορείτε να αφαιρέσετε το μπροστινό τμήμα του διαχωριζόμενου ραφιού, να το τοποθετήσετε σε κάποιο άλλο επίπεδο του θαλάμου και να εξασφαλίσετε τον επιθυμητό χώρο. Ο μηχανισμός της θήκης αυτής δεν επιτρέπει το ακούσιο τράβηγμά της προς τα έξω. Μόνο όταν είναι άδεια η θήκη μπορεί να αφαιρεθεί, ανασηκώνοντας το πίσω μέρος της και τραβώντας την προς τα έξω. Η θήκη μπουκαλιών πρέπει να τοποθετείται μέσα στη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται το κλείσιμο της πόρτας. Η χωρητικότητα της θήκης φράσσεται στα 9 μπουκάλια των 0,75 λίτρων ή στο συνολικό βάρος των 13 κιλών. Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται στην πινακίδα στη δεξιά πλευρά του εσωτερικού της συσκευής. Η θήκη διατήρησης της φρεσκάδας, που βρίσκεται κάτω από το γυάλινο ράφι στο κάτω μέρος του θαλάμου συντήρησης, χρησιμοποιείται για τη φύλαξη φρούτων και λαχανικών. Στη θήκη αυτή διατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας περιβάλλοντος και αποτρέπεται η απώλεια της φυσιολογικής υγρασίας των τροφίμων. Εσωτερική πλευρά πόρτας θαλάμου συντήρησης Η διαρρύθμιση της εσωτερικής πλευράς της πόρτας του ψυγείου προσφέρει διάφορα ράφια ή στηρίγματα για τη φύλαξη τυριού, βουτύρου, αυγών, γιαουρτιού, καθώς και μικρότερων πακέτων, σωληναρίων, κονσερβών κ.λπ. Το κάτω ράφι διατίθεται για τη στήριξη μπουκαλιών. 18

19 Ανεμιστήρας Αποσπώμενη θήκη σνακ-μεζέδων Ο ανεμιστήρας -είτε τοποθετημένος κάτω από την οροφή του θαλάμου συντήρησης, είτε κρυμμένος πίσω από την πλάτη του θαλάμου, είτε τοποθετημένος εντός του θαλάμου κατάψυξηςβελτιώνει την ισοκατανομή της θερμοκρασίας και μειώνει τα σταγονίδια υγρασίας που σχηματίζονται πάνω στα ράφια. Η θήκη είναι ιδιαίτερα βολική για τη φύλαξη αλλαντικών, τυριού κ.τ.λ. Το συρτάρι αφαιρείται ανασηκώνοντας ελαφρά το μπροστινό τμήμα του και τραβώντας το, στη συνέχεια, προς τα έξω. Το χερούλι μπορεί να μετακινηθεί προς το πλάι κατά μήκος του συρταριού. Προτεινόμενη κατανομή τροφίμων Θάλαμος συντήρησης: - Πάνω μέρος: κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ψωμί, κρασί, κέικ, - Μεσαίο μέρος: γαλακτοκομικά προϊόντα, μαγειρεμένο φαγητό, επιδόρπια, χυμοί, μπύρα, πρόχειρα φαγητά, - Κάτω μέρος: κρέας, προϊόντα κρέατος, είδη ντελικατέσεν, - Θήκη διατήρησης της φρεσκάδας: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σαλάτες, βρώσιμες ρίζες, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες, τροπικά φρούτα, λάχανο τουρσί, γογγύλια, Θήκες εσωτερικής πλευράς πόρτας: - -Πάνω/μεσαίο μέρος: αυγά, βούτυρο, τυρί, - Κάτω μέρος: ποτά/αναψυκτικά, κονσέρβες, μπουκάλια, Θάλαμος καταψύκτη: - Κατάψυξη νωπών προϊόντων, φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων (ανατρέξτε στο κεφάλαιο Κατάψυξη και φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων ). 19

20 Φύλαξη φρέσκων τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης Σημαντικές προφυλάξεις και συμβουλές Χρονική διάρκεια φύλαξης τροφών Η σωστή χρήση της συσκευής, η σωστή συσκευασία των τροφίμων, η κατάλληλη θερμοκρασία φύλαξης και οι προφυλάξεις υγιεινής επιδρούν σημαντικά στην ποιότητα των τροφίμων που φυλάσσονται στη συσκευή. Μην καταναλώνετε τα προϊόντα μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης τους, η οποία αναγράφεται πάνω στη συσκευασία τους. Τα τρόφιμα, που πρόκειται να τοποθετηθούν στο ψυγείο, πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, ώστε να αποτρέπεται η απελευθέρωση και/ή απορρόφηση οσμών και υγρασίας. Μην αποθηκεύετε ποτέ εύφλεκτες, πτητικές ή εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή. Τα ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ πρέπει να φυλάσσονται σε ερμητικά σφραγισμένα μπουκάλια σε όρθια θέση. Κάποια οργανικά διαλύματα, όπως τα πτητικά έλαια στη φλούδα του λεμονιού ή του πορτοκαλιού, το οξύ στο βούτυρο κ.λπ., μπορούν να προκαλέσουν ζημιά εξαιτίας της παρατεταμένης επαφής τους με πλαστικές επιφάνειες ή μονωτικά πλαίσια προκαλώντας την επισπευσμένη γήρανση του πλαστικού υλικού. Δυσάρεστες οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου αποτελούν δείγμα αλλοίωσης των τροφών ή ανάγκης καθαρισμού του ψυγείου (ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός). Αν προγραμματίζετε να λείψετε για μεγάλη χρονική περίοδο, θυμηθείτε να αφαιρέσετε κάθε ευπαθές τρόφιμο από τη συσκευή, πριν αναχωρήσετε. Προτεινόμενες χρονικές περίοδοι φύλαξης φρέσκων τροφίμων στη συντήρηση Τρόφιμο Περίοδος Αυγά, μαριναρισμένα τρόφιμα, καπνιστό κρέας μέχρι 10 ημέρες Τυρί Καρότα κ.λπ. Βούτυρο Κέικ, φρούτα, πρόχειρα φαγητά, ωμές μερίδες κρέατος Ψάρι, ωμός κιμάς, θαλασσινά μέχρι 10 ημέρες μέχρι 8 ημέρες μέχρι 7 ημέρες μέχρι 2 ημέρες μέχρι 1 ημέρα 20

21 Φύλαξη τροφίμων στο συρτάρι ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ Το συρτάρι ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ εξασφαλίζει τη φύλαξη ευρείας γκάμας φρέσκων τροφίμων για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες από ότι σε μία συμβατική συντήρηση. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για μεγάλο διάστημα και διατηρούν τη γεύση τους και τα θρεπτικά συστατικά τους. Ελαττώνονται τα φαινόμενα αλλοίωσης των τροφών και απώλειας της μάζας τους, οπότε τα φρούτα και λαχανικά είναι πιο φρέσκα και διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση. Το συρτάρι πρέπει να κλείνει καλά, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοσή του. Το επίπεδο υγρασίας στο συρτάρι αυτό εξαρτάται από την υγρασία των αποθηκευμένων τροφίμων και από τη συχνότητα ανοίγματός του. Όταν αγοράζετε τρόφιμα, ελέγχετε πόσο φρέσκα είναι: η ποιότητα και η αντοχή των τροφίμων εξαρτάται από αυτόν τον παράγοντα. Αποθηκεύετε τα μη συσκευασμένα ζωικά ή φυτικά προϊόντα ξεχωριστά ή τοποθετείτε/τυλίγετέ τα σε κατάλληλες συσκευασίες. Προσέχετε να μην έρχονται σε επαφή διαφορετικοί τύποι ζωικών προϊόντων. Πρέπει να συσκευάζονται και να φυλάσσονται χωριστά, ώστε να αποφεύγεται η βακτηριακή αποσύνθεση, σε περίπτωση που το κρέας αρχίσει να αλλοιώνεται λεπτά πριν τη χρήση των τροφίμων βγάλτε τα από το συρτάρι, ώστε να επανακτήσουν, χάρη στη θερμοκρασία δωματίου, το άρωμα και τη γεύση τους. Τα ευαίσθητα σε χαμηλές θερμοκρασίες τρόφιμα δεν είναι κατάλληλα για φύλαξη στο συρτάρι ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ: ανανάς, αβοκάντο, μπανάνες, ελιές, πατάτες, μελιτζάνες, αγγούρια, φασόλια, πιπεριές, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα, 21

22 Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και φύλαξη κατεψυγμένων προϊόντων Διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων 24 ώρες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία κατάψυξης φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης, πιέζοντας το πλήκτρο (C). - στους πίνακες χειρισμού I και II: περιστρέψτε το κουμπί Β στη θέση SF/SC, - στον πίνακα χειρισμού III: μέσω του πλήκτρου C, - στα μοντέλα μηχανικής ρύθμισης λειτουργίας: περιστρέψτε το θερμοστάτη, επιλέγοντας ρύθμιση ανάμεσα στις θέσεις 4 και 6. Μετά την πάροδο των 24 αυτών ωρών, εισάγετε τα φρέσκα τρόφιμα στη θήκη κατάψυξης. Μην επιτρέπετε στα φρέσκα τρόφιμα να έρχονται σε επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα του θαλάμου. Οι καταψύκτες NO FROST απαιτούν για την κυκλοφορία του κρύου αέρα την εξασφάλιση επαρκούς χώρου ανάμεσα στα τρόφιμα και την οροφή της θήκης αποθήκευσής τους, οπότε αποφεύγετε να τοποθετείτε τρόφιμα πάνω από το μαρκαρισμένο επίπεδο (βλ. σχήμα). Μετά από 24 ώρες, μπορείτε να τοποθετήσετε τα (πλέον παγωμένα) τρόφιμα στη θήκη αποθήκευσης και να επαναλάβετε τη διαδικασία κατάψυξης φρέσκων προϊόντων, αν το επιθυμείτε. Μπορείτε, επίσης, να βγάλετε τα συρτάρια και να αποθηκεύσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας πάνω στα ράφια. Για να καταψύξετε μικρότερες ποσότητες φρέσκων τροφίμων (1-2 κιλών), δεν απαιτείται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Σημαντικές προφυλάξεις και συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων Καταψύχετε μόνο τα τρόφιμα που είναι κατάλληλα για αυτό το σκοπό και ανθεκτικά σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πρέπει τα τρόφιμα να είναι καλής ποιότητας και φρέσκα. Επιλέγετε τα κατάλληλα σκεύη για κάθε τύπο τροφίμων και συσκευάζετέ τα σωστά. Η συσκευασία πρέπει να είναι αεροστεγής, καλά σφραγισμένη και να μην επιτρέπει τη διαρροή υγρών, καθώς ενδέχεται να προκληθεί σημαντική απώλεια βιταμινών και αφυδάτωση των τροφίμων. 22

23 Σημειώνετε πάνω σε κάθε συσκευασία τα ακόλουθα στοιχεία: το είδος και την ποσότητα του τροφίμου, καθώς και την ημερομηνία τοποθέτησής του στον καταψύκτη. Είναι πολύ σημαντικό να καταψύχονται τα τρόφιμα εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος. Συνεπώς, συνιστάται να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλη η συσκευασία και να είναι κρύα, πριν τοποθετηθεί στον καταψύκτη. Η ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να τοποθετηθεί ταυτόχρονα εντός του θαλάμου κατάψυξης αναφέρεται στην πινακίδα καταγραφής χαρακτηριστικών της συσκευής. Αν η ποσότητα αυτή είναι πολύ μεγάλη, μειώνεται η ποιότητα κατάψυξης και, κατά συνέπεια, επηρεάζεται και η ποιότητα των ήδη κατεψυγμένων τροφίμων. Αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων του εμπορίου Η χρονική περίοδος και η ενδεικνυόμενη θερμοκρασία φύλαξης των κατεψυγμένων προϊόντων του εμπορίου αναγράφονται πάνω στη συσκευασία τους. Για την αποθήκευση και κατανάλωση τέτοιων κατεψυγμένων προϊόντων λαμβάνετε πάντα υπόψη τις οδηγίες του παρασκευαστή. Κατά την αγορά τους, να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί και να επιλέγετε μόνο τρόφιμα που είναι σωστά συσκευασμένα, στων οποίων τη συσκευασία αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και τα οποία φυλάσσονται σε καταψύκτες όπου η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει ποτέ τους -18 C. Μην αγοράζετε τρόφιμα των οποίων η συσκευασία σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα πάγου. Αυτό φανερώνει ότι το περιεχόμενο είχε ξεπαγώσει τουλάχιστον μία φορά. Προσέχετε να μην αρχίσουν να ξεπαγώνουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα κατά τη μεταφορά τους στο σπίτι σας. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τη χρονική περίοδο αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου και επηρεάζει την ποιότητά τους. Χρονική διάρκεια φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων Προτεινόμενες χρονικές περίοδοι φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων στον καταψύκτη Τρόφιμο Φρούτα, βοδινό Λαχανικά, μοσχάρι, πουλερικά Θήραμα Χοιρινό Τεμαχισμένο κρέας / Κιμάς Ψωμί, αρτοσκευάσματα, πρόχειρο φαγητό, μη λιπαρό ψάρι Έντερα Καπνιστά λουκάνικα, λιπαρό ψάρι Περίοδος από 10 έως 12 μήνες από 8 έως 10 μήνες από 6 έως 8 μήνες από 4 έως 6 μήνες 4 μήνες 3 μήνες 2 μήνες 1 μήνα 23

24 Ξεπάγωμα κατεψυγμένων τροφίμων Τα μερικώς ή πλήρως ξεπαγωμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατό. Ο ψυχρός αέρας διατηρεί το φαγητό, αλλά δεν καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που δρουν άμεσα μετά το ξεπάγωμα και αλλοιώνουν τα τρόφιμα. Το μερικό ξεπάγωμα μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ειδικά των φρούτων, των λαχανικών και των μαγειρεμένων φαγητών. Απόψυξη συσκευής Αυτόματη απόψυξη της συντήρησης Η συντήρηση δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη διαδικασία απόψυξης, καθώς ο πάγος που σχηματίζεται στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα λειώνει αυτόματα. Ο πάγος, που σχηματίζεται στην πλάτη του θαλάμου συντήρησης κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, λειώνει όταν σταματά ο συμπιεστής. Οι σταγόνες νερού κυλούν μέσω του καναλιού του πίσω τοιχώματος στο συλλέκτη του νερού απόψυξης, ο οποίος βρίσκεται πάνω από το συμπιεστή, και εξατμίζονται. Σε περίπτωση που σχηματιστεί παχιά στρώση πάγου (3-5 χιλιοστών) στην πλάτη του θαλάμου συντήρησης, θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποψύξτε τη χειροκίνητα. Απόψυξη συμβατικού καταψύκτη Καθαρίζετε τον καταψύκτη, όταν η στρώση πάγου στο εσωτερικό του φτάσει το πάχος των 3-5 χιλιοστών. 24 ώρες πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία απόψυξης, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα ταχείας κατάψυξης (ανατρέξτε στις παραγράφους Λειτουργία ταχείας κατάψυξης της εκάστοτε ενότητας περιγραφής του πίνακα χειρισμού, αναλόγως του μοντέλου), ώστε να καταψυχθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα τρόφιμα που βρίσκονται στο θάλαμο του καταψύκτη. Μετά την πάροδο των ωρών αυτών, αδειάστε τον καταψύκτη και φροντίστε να διατηρήσετε τα τρόφιμα παγωμένα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή (ανατρέξτε στις παραγράφους Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής της εκάστοτε ενότητας περιγραφής του πίνακα χειρισμού) και βγάλτε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα. Τοποθετήστε ένα απορροφητικό πανί στο κάτω μέρος, ώστε να απορροφά το νερό της απόψυξης, και αλλάζετέ το τακτικά. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές για την απόψυξη του καταψύκτη (π.χ. πιστολάκι μαλλιών κ.λπ.) ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΖΩΗ ΣΑΣ! Αποφεύγετε τη χρήση προϊόντων απόψυξης σε σπρέι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά τμήματα ή να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία σας. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και σκουπίστε το ώστε 24

25 να στεγνώσει (βλ. ενότητα Καθαρισμός). Πριν επανατοποθετήσετε τα τρόφιμα στον καταψύκτη, θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία. Απόψυξη καταψύκτη NO FROST Η απόψυξη του καταψύκτη των μοντέλων NO FROST πραγματοποιείται αυτομάτως. Η στρώση πάγου, που κατά περιόδους μπορεί να δημιουργείται, εξαφανίζεται χωρίς τη μεσολάβησή σας. Καθαρισμός συσκευής Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ανατρέξτε στις παραγράφους Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής της εκάστοτε ενότητας περιγραφής του πίνακα χειρισμού) και βγάλτε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα. Εξασφαλίζετε ότι δεν απομένουν ίχνη των καθαριστικών προϊόντων που ίσως χρησιμοποιήσατε. Καθαρίζετε τα εξωτερικά τμήματα της συσκευής με νερό και υγρό απορρυπαντικό. Για τον καθαρισμό των πλαστικών ή βαμμένων τμημάτων της συσκευής αποφεύγετε τη χρήση στιλβωτικών και άλλων ειδικών καθαριστικών προϊόντων (όπως είναι το καθαριστικό ανοξείδωτου ατσαλιού), ειδάλλως ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στις επιφάνειες αυτές. Καθαρίζετε τις βαμμένες και/ή αλουμινένιες επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και κάποιο καθαριστικό προϊόν με βάση το οινόπνευμα (όπως καθαριστικό τζαμιών). Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής με υγρό απορρυπαντικό και χλιαρό νερό, αναμεμιγμένα με λίγο ξύδι. Οι θήκες, τα ράφια και τα συρτάρια που διαθέτουν καλλωπιστικές επιφάνειες (μεταλλικής όψης) δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων! Μπορούν να καθαριστούν αποκλειστικά με τη βοήθεια υγρού απορρυπαντικού, διαλυμένου σε νερό, και ενός μαλακού πανιού. Μην τρίβετε τις επιφάνειες αυτές. Το στόμιο του σωλήνα εξαγωγής του νερού της απόψυξης και το κανάλι ροής του, που βρίσκονται στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου κάτω από την επιφάνεια ψύξης, δεν πρέπει να φράσσονται (για παράδειγμα εξαιτίας υπολειμμάτων τροφών). Ελέγχετε τακτικά ότι δεν εμποδίζεται η ροή του νερού και καθαρίζετέ τα, όταν χρειάζεται (χρησιμοποιείτε ένα πλαστικό καλαμάκι, για να αποφράσσετε το στόμιο). 25

26 Ο συμπυκνωτής στο πίσω τοίχωμα πρέπει να είναι πάντα καθαρός, χωρίς σκόνη ή εναποθέματα των ατμών της κουζίνας. Για αυτό, καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη, χρησιμοποιώντας μία μη μεταλλική βούρτσα ή με την ηλεκτρική σκούπα. Καθαρίζετε, επίσης, το συλλέκτη του νερού απόψυξης, που βρίσκεται πάνω από το συμπιεστή. Αν αφαιρέσετε το δοχείο αυτό, μην ξεχάσετε να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του, ελέγχοντας ότι είναι καλά ευθυγραμμισμένο και δε γέρνει. Οι στρώσεις πάγου και/ή παγοκρυστάλλων που υπερβαίνουν τα 3-5 χιλιοστά αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας, οπότε χρειάζεται να τις απομακρύνετε τακτικά (αυτό δεν ισχύει για τους καταψύκτες των μοντέλων NO FROST). Μη χρησιμοποιείτε για την αφαίρεσή τους αιχμηρά αντικείμενα, διαλύτες ή σπρέι. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, θέτετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία και επανατοποθετείτε στο εσωτερικό της τα τρόφιμα. Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων Πρόβλημα: Η συσκευή δε λειτουργεί μετά τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος: Το ψυκτικό σύστημα λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς διαλείμματα: Αιτία / Αντιμετώπισή του Ελέγξτε αν η πρίζα φέρει ρεύμα και αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή παραμένει ανοιχτή πολλή ώρα. Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά (παρεμβάλλεται κάποιο ξένο αντικείμενο στο πλαίσιο της πόρτας, έχει στραβώσει/κρεμάσει η πόρτα, έχει φθαρεί το μονωτικό πλαίσιο σφράγισης της πόρτας κ.λπ.) Έχει εισαχθεί ταυτόχρονα υπερβολική ποσότητα φρέσκων τροφίμων. Ο αισθητήρας (Α) του ψυγείου καλύπτεται από τρόφιμα. Ανακατανείμετε τα τρόφιμα, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από τον αισθητήρα (διατίθεται σε ορισμένα μόνο μοντέλα). Ελέγξτε αν η κυκλοφορία του αέρα επαρκεί για την ψύξη του συμπιεστή και καθαρίστε το συμπυκνωτή. 26

27 Πρόβλημα Υπερβολική συσσώρευση πάγου στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του καταψύκτη: Αιτία / Αντιμετώπισή του Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή παραμένει ανοιχτή πολλή ώρα. Τοποθετήθηκε καυτό φαγητό στον καταψύκτη. Κάποιο τρόφιμο ή σκεύος αγγίζει την πλάτη του θαλάμου συντήρησης. Το μονωτικό πλαίσιο σφράγισης της πόρτας έχει φθαρεί. Καθαρίστε το, αν είναι βρώμικο, ή αντικαταστήστε το, αν έχει υποστεί ζημιά. Στάζει νερό από τη συσκευή: Το στόμιο του σωλήνα εξαγωγής του νερού απόψυξης φράσσεται και χύνεται το νερό έξω από το κανάλι ροής του. Καθαρίστε το φραγμένο στόμιο του σωλήνα εξαγωγής του νερού με ένα πλαστικό καλαμάκι. Κάντε χειροκίνητη απόψυξη του ψυγείου (βλ. ενότητα Απόψυξη). Αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (του καταψύκτη μόνο): Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή παραμένει ανοιχτή πολλή ώρα. Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά (παρεμβάλλεται κάποιο ξένο αντικείμενο στο πλαίσιο της πόρτας, έχει στραβώσει/κρεμάσει η πόρτα, έχει φθαρεί το μονωτικό πλαίσιο σφράγισης της πόρτας κ.λπ.) Προηγήθηκε διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας. Έχει εισαχθεί ταυτόχρονα υπερβολική ποσότητα φρέσκων τροφίμων. Η πόρτα ανοίγει με δυσκολία: Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη που μόλις κλείσατε, μπορεί να συναντήσετε αντίσταση. Αυτό συμβαίνει επειδή όγκος ψυχρού αέρα διαφεύγει από το εσωτερικό της συσκευής μέσω της ανοιχτής πόρτας και αντικαθίσταται από θερμό αέρα δωματίου. Η ψύξη του αέρα αυτού προκαλεί αρνητική πίεση (κενό) και αναρρόφηση, που εμποδίζουν το εύκολο άνοιγμα της πόρτας. Η κατάσταση σταθεροποιείται μετά από λίγα λεπτά (5-10) και μπορείτε πλέον να ανοίξετε με ευκολία την πόρτα. Αντικατάσταση λαμπτήρα φωτισμού: Πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα φωτισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος (βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα). Α Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, πιέστε (προς τη φορά που δείχνει το βέλος) το άγκιστρο κουμπώματος του καπακιού του λαμπτήρα και αφαιρέστε το. Β Εισάγετε ένα κατσαβίδι στη σχισμή του καπακιού, ανασηκώστε το καπάκι και αφαιρέστε το. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με ένα καινούριο (Ε14, ίδιας τάσης με το λαμπτήρα που είχε τοποθετηθεί από το εργοστάσιο) και επανατοποθετήστε το καπάκι στη θέση του. Μην ξεχνάτε: ο παλιός λαμπτήρας δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οργανικά οικιακά απορρίμματα. Ο λαμπτήρας φωτισμού είναι αναλώσιμο είδος και δεν καλύπτεται από την εγγύηση! 27

28 Πρόβλημα Χρήσιμες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων Αιτία / Αντιμετώπισή του Αν δεν καταφέρατε να διορθώσετε το πρόβλημα, ακολουθώντας κάποια από τις παραπάνω οδηγίες, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης συσκευής), βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, περιμένετε 10 περίπου λεπτά και συνδέστε ξανά τη συσκευή. Αν το πρόβλημα επιμείνει, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις, δίνοντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα καταγραφής χαρακτηριστικών της συσκευής: τύπο συσκευής, μοντέλο και αύξοντα αριθμό. Η πινακίδα αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Παραγόμενος θόρυβος Η ψύξη στους ψυγειοκαταψύκτες επιτυγχάνεται μέσω ενός ψυκτικού συστήματος με συμπιεστή (που σε ορισμένες συσκευές υποβοηθείται και με τη λειτουργία ανεμιστήρα). Η λειτουργία του συστήματος αυτού παράγει θόρυβο, η ένταση του οποίου εξαρτάται από το σημείο εγκατάστασης της συσκευής, τη χρήση που της γίνεται και την ηλικία της. Μόλις τίθεται σε λειτουργία η συσκευή, ο θόρυβος της λειτουργίας του συμπιεστή (και της ροής του ψυκτικού υγρού) μπορεί να είναι πιο έντονος, χωρίς αυτό να ερμηνεύεται ως βλάβη της συσκευής ούτε να επιδρά στη διάρκεια ζωής της. Σταδιακά ο θόρυβος αυτός μειώνεται μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς. Περιστασιακά ακούγεται ένας παράξενος και εντονότερος θόρυβος, ο οποίος είναι μάλλον ασυνήθιστος για τη συσκευή. Ο θόρυβος αυτός οφείλεται συχνά στην ακατάλληλη τοποθέτηση της συσκευής: - Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται και να στηρίζεται ευθυγραμμισμένη σε σταθερή βάση. - Δεν πρέπει να ακουμπά στον τοίχο ή στα παρακείμενα έπιπλα κουζίνας. - Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής είναι τοποθετημένα σωστά στη θέση τους. Ελέγξτε, επίσης, τα μπουκάλια, τις κονσέρβες και τα λοιπά δοχεία που μπορεί να εφάπτονται και να κροταλίζουν. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. COMBI 54 el (06-12)