ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: 4ΑΣ27ΛΗ-ΒΔ5. ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης Ιουλίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 19 Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Πλατ.Ελευθερίας 3, 1 ος όροφος) σήµερα 25 Ιουλίου 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την 1/2011(αρ.πρ.1/ )απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µετά από την 746/ πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόµιµα σε όλα τα µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας διάταξης: ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 18/ Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 2 ο : Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Βοιωτίας ΘΕΜΑ 3 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε.Βοιωτίας ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Βοιωτίας ΘΕΜΑ 5 ο : Λήψη απόφασης επί των διαβιβασθέντων πρακτικών της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειρίου ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάστρου Βοιωτίας για τις εκδηλώσεις «ΚΩΠΑΙΑ» ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού & Επιµορφωτικού Συλλόγου ιονύσου ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Αγίου ηµητρίου ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Θίσβης ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Απανταχού Παροριτών «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ». ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΒΡΥΣΗ» ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της «Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς Βοιωτίας» ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση της ιακήρυξης ηµοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση λάκων Ε.Ο. (2011)» χρήσης 2011 Π.Ε.Βοιωτίας ΘΕΜΑ 15 ο : Α) Aκύρωση της υπ αρ 411(πρακικο 14 θέµα 17ο) ιακήρυξης. Β)Έγκριση Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια α) Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης, β) Kgr κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & γ) Kgr υαλοσφαιριδίων, προϋπολογισµού δαπάνης εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ(70.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, µε κριτήριο ανάθεσης την απλώς συνολικά χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών. Γ. Την έγκριση της διακήρυξης.. Την διενέργεια του διαγωνισµού, Π.Ε.Βοιωτίας ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ PARKING ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Β ΦΑΣΗ» ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Σύλλογο Σκυριανών µε θέµα «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ ΙΑ» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας µε θέµα «4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Απανταχού Καψαλιωτών «ΤΑ ΚΑΨΑΛΑ 1982» µε θέµα : «ΚΑΨΑΛΙΩΤΙΚΑ 2011» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «των δικαιολογητικών του άρθρου 6$2 του Π 118/07,» του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και φωτοτυπικού χαρτιού, ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας & την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές υπηρεσίες & το πρώην ιοικητήριο, ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 23 ο : ΈΚ ΟΣΗ ΧΕΠ, ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας εντοµοκτόνων για τις ανάγκες της δακοκτονίας 2011 στις ελαιοκοµικές περιοχές της Π.Ε Εύβοιας ΘΕΜΑ 25 ο : Έγκριση δαπάνης ποσού 1.389,44 για παρακατάθεση αποζηµίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο «οδός Ερέτρια - Θεολόγος», ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 26 ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΠΕ Εύβοιας ΘΕΜΑ 27 ο : Αποστολή πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη προµήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση προµήθειας εργαλείων ΘΕΜΑ 29 ο : ιορισµός ικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης ΘΕΜΑ 30 ο : Ορισµός ικηγόρου για γνωµοδότηση ΘΕΜΑ 31 ο : Ορισµός ικηγόρου για γνωµοδότηση ΘΕΜΑ 32 ο : Χορηγία της Εταιρείας Προάσπισης του Αθλητικού Ιδεώδους «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ» ΠΕ Φθιώτιδας ΘΕΜΑ 33 ο : Απ ευθείας ανάθεση έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΡΟ ΩΝΙΑΣ ΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», ΠΕ Φθιώτιδας ΘΕΜΑ 34 ο : ηµοπράτηση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΕΩΣ.. ΣΟΦΙΑ ΑΣ» ΘΕΜΑ 36 ο : " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ." προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας ΘΕΜΑ 37 ο : ηµοπράτηση έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ» προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 38 ο : έγκριση δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ΠΕ Φωκίδας. -1-

2 Στη συνεδρίαση αυτή προσήλθαν και παρέστησαν 1. κ. Μπουραντάς Αθανάσιος, ως Πρόεδρος 2. κ. Zιώγας Γεώργιος, Π.Σ. τακτικό µέλος 3. κ. Λετώνης Ιωάννης, Π.Σ. τακτικό µέλος 4. κ. Παρχαρίδης Παναγιώτης, Π.Σ. τακτικό µέλος 5. κ. Πίσχινας Ανέστης, Π.Σ., Π.Σ. τακτικό µέλος 6. κ. Σκλαπάνης Ταξιάρχης, Π.Σ. τακτικό µέλος 7. κ Τουσιάδης Θωµάς, Π.Σ., τακτικό µέλος 8. κ. Παπαίωαννου Πανουργιάς, Π.Σ., αναπληρωµατικό µέλος 9. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κος Ευθ.Καραίσκος Από τη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόµιµα, απουσίασαν τα τακτικά µέλη, Γκικόπουλος Γεώργιος και Λατσούδης Αθανάσιος. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Λύτρα ήµητρα, υπάλληλος της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, κλάδου ΠΕ Οικονοµικού µε βαθµό Β, που ορίσθηκε γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 2408/267/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η Επιτροπή αποφάσισε οµόφωνα να συζητήσει το παρακάτω έκτακτο θέµα: ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεύκτρων, ΠΕ Βοιωτίας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟ ΟΣ», ΠΕ Βοιωτίας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Πλαταιών Ωερόη, ΠΕ Βοιωτίας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Αποσυναρµολόγηση-Συναρµολόγηση εξοπλισµού /ΝΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5 ο : Έγκριση δαπάνης µεταφοράς εξοπλισµού της /ΝΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση λογαριασµών έργων από έργο µε γενικό τίτλο «Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8 ο : Άσκηση ενδίκων µέσων ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9 ο : Εξαίρεση Νοµικού Συµβούλου- Γνωµοδότηση επί ερωτήµατος της ιεύθυνσης ιοίκησης. ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10 ο : Έγκριση δαπανών catering για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ΠΕ Φθιώτιδας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11 ο : Ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Φωκίδας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12 ο : ιαδικασία διαπραγµάτευσης και κατακύρωση αποτελέσµατος για το πρόγραµµα δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13 ο : ιαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισµού και κατακύρωση αυτού για την ανάδειξη του πλειοδότη για την εκµίσθωση εκµετάλλευση του Κυλικείου του νέου Περιφερειακού Καταστήµατος, Π.Ε. Φωκίδας ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14 ο : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Π.Σ. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 549 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 18/ Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Επιτροπή ενέκρινε οµόφωνα το αριθµ. 18/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 550 ΘΕΜΑ 2 ο : Εγκρίσεις αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 3128/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας Την έγκριση αγοράς, επισκευής ή συντήρησης ή παροχής υπηρεσιών ως κατωτέρω: 1. Αγοράς, ποσού 344,40 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1421, για αγορά στολών εργασίας ( Τµ. Πολιτικής Προστασίας 231/ ) 2. Αγοράς, ποσού 953,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση των Ε.Φ: 073, 291 ΚΑΕ 1723, για αγορά οθόνης, εκτυπωτή, ups mustek και Η/Υ και οθόνης (εγγρ. Τµήµα πληροφορικής 13/ ως συνηµµένες προσφορές) 3. Αγοράς, ποσού 132,23 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ390 ΚΑΕ 1723, για αγορά ενός εκτυπωτή (έγγρ. Τµ. Μεταφορών Θήβας 5157/ ) ως συνηµµένη προσφορά. 4. Αγοράς, ποσού 100,00 χωρίς ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 1699, για αγορά καλωδίων και µπρίζες για εγκατάσταση γραµµών INTERNET (έγγρ. Τµ. Μεταφορών Θήβας 5158/ ) ως συνηµµένη προσφορά. 5. Αγοράς και παροχής υπηρεσιών, ποσού 140,00 χωρίς ΦΠΑ από την πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 1699, 1723, για εργασία και υλικά για µεταφορά server και τηλεφωνικής γραµµής internet και µεταφορά γραµµής ρεύµατος (έγγρ. Τµ. Μεταφορών Θήβας 5156/ ) 6. Παροχής υπηρεσιών, ποσού 60,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 824, για αγορά sms provider (έγγρ. /νσης ιοικητικού Οικονοµικού.Υ./ ) 7. Αγοράς, ποσού 289,10, χωρίς ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 1111,1711, για αγορά διαφόρων υλικών ( έγγρ. ιοικητικού Οικονοµικού.Υ. / ) ως συνηµµένη προσφορά. 8. Παροχής υπηρεσιών, ποσού27.317,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ073 ΚΑΕ 824, για την εξόφληση λογ/µού εξωτερικής τηλεφωνίας «σύζευξις» για την περίοδο 1/5/2011 έως 31/5/2011 καθώς και όλες τις αναδροµικές χρεώσεις για το χρονικό διάστηµα από µέχρι ( έγγρ. Τµήµα Πληροφορικής 14/ ) 9. Αγοράς, ποσού 100,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1121, για αγορά δύο βιβλίων µε τίτλο «προσεγγίσεις και προβληµατισµός επί των δαπανών των ΟΤΑ» και «Η νέα Αυτοδ/ση και αποκέντρωση πρόγραµµα Καλλικράτης» για τις ανάγκες του τµήµατος λογιστικής διαχείρισης. 10. Αγοράς, ποσού 2.100,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από την πίστωση του Ε.Φ 073 ΚΑΕ 1231, για αγορά ειδών καθαριότητας για όλες της υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας. 11. Παροχής υπηρεσιών, ποσού 676,50 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ. 390 ΚΑΕ 829, για µεταφορά Μ.Ε. (Έγγρ. /νσης Μεταφορών 5102/ ) ως συνηµµένη προσφορά. 12. Αγοράς, ποσού 114,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ.073 ΚΑΕ 1111, για αγορά toner (εγγρ. Α /θµιας εκπαίδευσης 5069/ ) ως συνηµµένη προσφορά. 13. Παροχής υπηρεσιών, ποσού 800,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από την πίστωση του Ε.Φ.390 ΚΑΕ 871, για πληρωµή εργατικών για δέκα πέντε ηµέρες για φόρτωση υλικών διαγράµµισης (εγγρ. /νσης Τεχνικών Έργων -2-

3 2337/ ) Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 551 ΘΕΜΑ 3 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Ολοκληρωµένη καταπολέµηση κουνουπιών στη Π.Ε.Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 3333/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας αναπέµπει το θέµα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού, για το άνοιγµα του φακέλου προσφορών και τη συνέχιση του διαγωνισµού,αφού λάβουν υπόψη τους τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 552 ΘΕΜΑ 4 ο : Λήψη απόφασης επί του διαβιβασθέντος πρακτικού της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 3127/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας α. Να κατακυρωθεί η προµήθεια των υγρών καυσίµων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας-πρώην Επαρχία Λιβαδειάς µέχρι στον Αθανάσιο Σωτηρόπουλο του Σωτηρίου, ΑΦΜ , ο οποίος προσφέρει: 1. Το πετρέλαιο θέρµανσης µε έκπτωση 1,0% επί της µέσης λιανικής τιµής. 2. Το πετρέλαιο κίνησης µε έκπτωση 1,0% επί της µέσης λιανικής τιµής. 3. Την βενζίνη αµόλυβδη µε έκπτωση 1,0% επί της µέσης λιανικής τιµής. β. Να ολοκληρωθεί ο διαγωνισµός για την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Βοιωτίας-πρώην Επαρχία Θήβας (συµπεριλαµβάνεται και η περιοχή του ήµου Αλιάρτου) µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση της διακήρυξης, δεδοµένου ότι συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 22 του Π..118/07, του άρθρου 2 παρ.13 Ιβ του Ν.2286/95 και του άρθρου 83 παρ.3α του Ν.2362/95. Να καθορισθούν οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα κληθούν να υποβάλλουν προσφορές µε όλα τα δικαιολογητικά προς αξιολόγηση. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 553 ΘΕΜΑ 5 ο : Λήψη απόφασης επί των διαβιβασθέντων πρακτικών της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 3237/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/ Οικονοµικού ΠΕ Βοιωτίας Να ανατεθεί σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης η καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε.Βοιωτίας στον ΓΕΩΡΓΙΟ Κ.ΣΦΕΝ ΩΝΗ ο οποίος προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 554 ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στειρίου Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1407/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΣΚΕΠΑΣΤΗ Στειρίου» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 1. Μέρος κόστους ενοικίασης στολών Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 555 ΘΕΜΑ 7 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Κάστρου Βοιωτίας για τις εκδηλώσεις «ΚΩΠΑΙΑ» Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1406/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Συλλόγος Κάστρου» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Κουκλοθέατρο Τυπογραφείο 1200 Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 556 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού & Επιµορφωτικού Συλλόγου ιονύσου Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1412/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο -3-

4 Πολιτιστικός & Επιµορφωτικός Σύλλογος ιονύσου και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των 7.500, και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 1. Ενοικίαση καθισµάτων και τραπεζιών 1.500,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 557 ΘΕΜΑ 9 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Αγίου ηµητρίου Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1409/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου ηµητρίου και την πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Ενοικίαση ηχητικών Ενοικίαση φωτιστικών 500 Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 558 ΘΕΜΑ 10 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Θίσβης Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1411/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Σύλλογος Γυναικών Συλλόγου Γυναικών Θίσβης» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης 2.000,00 (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Μέρος κόστους αφισών- προσκλήσεων- ενηµερωτικών εγγράφων 1.000,00 2. Ενοικίαση καθισµάτων 1.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 559 ΘΕΜΑ 11 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Απανταχού Παροριτών «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ». Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1405/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο Σύλλογος Απανταχού Παροριτών «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Ενοικίαση αίθουσας Ηχητική κάλυψη Φάκελοι(FOLDER) Γραφική ύλη 160 Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 560 ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου «ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΒΡΥΣΗ» Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1408/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΒΡΥΣΗ» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: Ενοικίαση η ηχητικής εγκατάστασης Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 561 ΘΕΜΑ 13 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της «Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς Βοιωτίας» Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1410/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει η -4-

5 «Φωτογραφική λέσχη Λιβαδειάς» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Αφίσες- Προσκλήσεις- Προγράµµατα Μέρος κόστους κατασκευής κάδρων για τις φωτογραφίες 700 Σύνολο: Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 562 ΘΕΜΑ 14 ο : Έγκριση της ιακήρυξης ηµοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση λάκων Ε.Ο. (2011)» χρήσης 2011 Π.Ε.Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2451/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας 1) Τον ορισµό της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισµό για την κατασκευή του έργου : «Αποκατάσταση λάκων Ε.Ο. (2011)» χρήσης 2011 και προϋπολογισµού ,00 µε ΦΠΑ 2) Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό για την κατασκευή του εν λόγω έργου. 3) Την έγκριση της ιακήρυξης Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 563 ΘΕΜΑ 15 ο : Α) Aκύρωση της υπ αρ 411(πρακικο 14 θέµα 17ο) ιακήρυξης. Β)Έγκριση Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια α) Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης, β) Kgr κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & γ) Kgr υαλοσφαιριδίων, προϋπολογισµού δαπάνης εβδοµήντα χιλιάδων ευρώ(70.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, µε κριτήριο ανάθεσης την απλώς συνολικά χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών. Γ. Την έγκριση της διακήρυξης.. Την διενέργεια του διαγωνισµού, Π.Ε.Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2395/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας Α) Την ακύρωση της υπ αρ 411(πρακικο 14 θέµα 17ο) ιακήρυξης. Β)Έγκριση Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια α) Kgr λευκού ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης, β) Kgr κίτρινου ακρυλικού χρώµατος διαγράµµισης & γ) Kgr υαλοσφαιριδίων, προϋπολογισµού δαπάνης εβδοµήντα χιλιάδων Ευρώ (70.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων, µε κριτήριο ανάθεσης την απλώς συνολικά χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των προς προµήθεια υλικών. Γ. Την έγκριση της διακήρυξης.. Τον ορισµό της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισµό Ε. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για την συγκρότηση της επιτροπής που θα διενεργήσει τον διαγωνισµό. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 564 ΘΕΜΑ 16 ο : Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ PARKING ΣΤΟ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Β ΦΑΣΗ» Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2561/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Βοιωτίας εγκρίνει το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και την ανάθεση του έργου στον πρώτο µειοδότη που είναι η Εταιρεία ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. µε την προσφερθείσα από αυτή έκπτωση 3,08 %. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 565 ΘΕΜΑ 17 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 712/ σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας- στην Πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ερέτριας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ» στην Ερέτρια την Παρασκευή , στο«νησι ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ» και µε τον τίτλο «ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΩΤΙΣΣΑ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ 13 ΑΙΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΤΡΙΑ». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των ,00 στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη 1. Μέρος του κόστους για αφίσες & σχετικού έντυπου υλικού, ενοικίαση παραδοσιακών φορεσιών ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 566 ΘΕΜΑ 18 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Σύλλογο Σκυριανών µε θέµα «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ ΙΑ» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011, ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 767/ σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας- στην Πολιτιστική εκδήλωση που -5-

6 διοργανώνει ο Σύλλογος Σκυριανών µε θέµα «ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΒΡΑ ΙΑ» στην Σκύρο στις 3 Αυγούστου 2011 µε ηχογράφηση παραδοσιακών τραγουδιών, απόδοση από παραδοσιακή ορχήστρα δηµοτικών τραγουδιών και προσφορά εδεσµάτων στους προσκεκληµένους. Το κόστος της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανέλθει στο ποσό των 2.500,00 στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη Μέρος του κόστους για ηχητική κάλυψη, αφίσες,σχετικού έντυπου 1. υλικού & αµοιβή παραδοσιακής ορχήστρας. 1500,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 567 ΘΕΜΑ 19 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Λούτσας µε θέµα «4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 781/ σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας- στην Πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Λούτσας µε θέµα4ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών» στην Λούτσα στο Πάρκο Νικόλαος Κορώνης στις 29 Ιουλίου 2011 µε τη συµµετοχή των Χορευτικών τµηµάτων της Ιτέας, Πισώνα και Καθενών. Το κόστος της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανέλθει στο ποσό των ,00 στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη Μέρος του κόστους για ηχητική κάλυψη, αφίσες,σχετικού έντυπου υλικού & 1. αναµνηστικά ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 568 ΘΕΜΑ 20 ο : Έγκριση ιάθεσης Πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας µε τον Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Απανταχού Καψαλιωτών «ΤΑ ΚΑΨΑΛΑ 1982» µε θέµα : «ΚΑΨΑΛΙΩΤΙΚΑ 2011» που θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑΕ 9899 και το έργο Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2011 Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 780/ σχετικό έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Εύβοιας Την έγκριση της συµµετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας- στην Πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Απανταχού Καψαλιωτών «ΤΑ ΚΑΨΑΛΑ 1982» µε θέµα «ΚΑΨΑΛΙΩΤΙΚΑ 2011» στα Κάψαλα στο Προαύλιο χώρο του Σχολείου Καψάλων, µε παραδοσιακούς χορούς, ανάδειξη Λαογραφικού Μουσείου και πανηγύρι, Το κόστος της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανέλθει στο ποσό των 9.180,00 στο οποίο η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη : Μέρος του κόστους για ηχητική κάλυψη, αφίσες & σχετικού έντυπου υλικού ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1200,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 569 ΘΕΜΑ 21 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «των δικαιολογητικών του άρθρου 6$2 του Π 118/07,» του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και φωτοτυπικού χαρτιού, ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /4069/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας την κατακύρωση του διαγωνισµού και στην υπογραφή της σύµβασης µε τις κάτωθι εταιρείες 1) για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (προµήθεια µελανιών για εκτυπωτές και Fax ) στην Εταιρεία «ACTIVE COMPYTERS SYSTEMS» 2) για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ( Προµήθεια µελανιών φωτοτυπικών µηχανηµάτων) στην Εταιρεία«Ν. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» 3) για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ( Φωτοτυπικό χαρτί στον προµηθευτή «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΜ. ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ» Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 570 ΘΕΜΑ 22 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του επαναληπτικού πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού ανάδειξης µειοδότη για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π.Ε Εύβοιας & την επίβλεψη του κτιρίου που στεγάζονται οι Τεχνικές υπηρεσίες & το πρώην ιοικητήριο, ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /4061/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας την κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY µε προσφορά 3.450,00 /µηνιαίως χωρίς Φ.Π.Α 23%. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 571 ΘΕΜΑ 23 ο : ΈΚ ΟΣΗ ΧΕΠ, ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /3997/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας την έκδοση ΧΕΠ ποσού 1.000,00 σε βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στο όνοµα του Μαµµή Χρήστου µονίµου υπαλλήλου µε Α βαθµό του τµήµατος Προσωπικού για την πληρωµή: α) διοδίων όπου δεν υπάρχει ηλεκτρονική διέλευση, β) καταβολή τελών κυκλοφορίας των δύο δικύκλων µοτοποδηλάτων της υπηρεσίας. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΕΦ Ο ΚΑΕ 0899 της ιεύθυνσης ιοικητικού Οικονοµικού. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 572 ΘΕΜΑ 24 ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης «Οικονοµικής Προσφοράς» του ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού προµήθειας εντοµοκτόνων για τις ανάγκες της δακοκτονίας 2011 στις ελαιοκοµικές περιοχές της Π.Ε Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /4103/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού ΠΕ Εύβοιας -6-

7 α) Η χαµηλότερη προσφορά για την 1η κατηγορία είναι της εταιρείας BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε µε το ποσό των 20,47 /λίτρο (χωρίς Φ.Π.Α 13%) και β) Για τη 2η κατηγορία υπήρχε ένας διαγωνιζόµενος (ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε) µε προσφορά 6,30 /λίτρο (χωρίς Φ.Π.Α 13%). Ως εκ τούτου η Επιτροπή προτείνει οµόφωνα την κατακύρωσή τους. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 573 ΘΕΜΑ 25 ο : Έγκριση δαπάνης ποσού 1.389,44 για παρακατάθεση αποζηµίωσης απαλλοτρίωσης για το έργο «οδός Ερέτρια - Θεολόγος», ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 4594/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας την έγκριση της δαπάνης των 1.389,44 για την παρακατάθεση αποζηµίωσης των δικαιούχων. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 574 ΘΕΜΑ 26 ο : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΠΕ Εύβοιας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 4232/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Εύβοιας χορήγηση παράτασης προθεσµίας τεσσάρων µηνών ήτοι µέχρι 4/9/11. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 575 ΘΕΜΑ 27 ο : Αποστολή πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη προµήθεια Επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2843/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την κατακύρωση του διαγωνισµού και στους δύο συµµετέχοντες για τα είδη που προσφέρουν στη χαµηλότερη τιµή 1. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ DROMEAS ΛΟΗ ΙΟΥΛΙΑ και 2. BADEX ΑΦΟΙ ΜΠΑΧΛΑΒΑ Ο.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 576 ΘΕΜΑ 28 ο : Έγκριση προµήθειας εργαλείων Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2937/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την έγκριση προµήθειας όλων των απαραίτητων εργαλείων για την κατασκευή επισκευή συντήρηση και ανακατασκευή των δικτύων δεδοµένων και φωνής των υπηρεσιών της Περιφέρειας ως το συνηµµένο έγγραφο -κατάλογο απαραίτητων εργαλείων- της /νσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η συγκεκριµένη δαπάνη θα πληρωθεί από τον Φορέα 073 Κ.Α.Ε Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 577 ΘΕΜΑ 29 ο : ιορισµός ικηγόρου για απόκρουση αίτησης ακύρωσης Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /2000/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοίκησης Τον διορισµό της δικηγόρου Αθηνών, Γαλάνη Μάγδας στον οποίο να χορηγηθεί η εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, στην δικάσιµο της ή σε κάθε µετ αναβολή δικάσιµο, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και να αποκρούσει την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Κοκκώνης κατά 1) της µε αριθµό 5/2009 (4ο Θέµα) απόφασης πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων και 2) της µε αριθµ. πρωτ. 1953/ έκθεσης αυτοψίας και υπολογισµού προστίµων, της Ι.ΧΩ.ΠΕ. Ν.Α. Φθιώτιδας, καταθέτοντας υπόµνηµα, προβάλλοντας ισχυρισµούς και, γενικά, πράττοντας ό,τι απαιτείται, για την εκτέλεση της άνω εντολής. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 578 ΘΕΜΑ 30 ο : Ορισµός ικηγόρου για γνωµοδότηση Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /2002/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοίκησης Τον ορισµό του δικηγόρου Χαλβατζή Ζαχαρία, ο οποίος, αφού µελετήσει τα σχετικό έγγραφο, να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις αιτούµενες διευκρινήσεις. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 579 ΘΕΜΑ 31 ο : Ορισµός ικηγόρου για γνωµοδότηση Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /2001/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοίκησης Τον ορισµό του δικηγόρου Αθανάσιου Γαλανού ο οποίος, αφού µελετήσει τα σχετικό έγγραφο, να γνωµοδοτήσει σχετικά µε τις αιτούµενες διευκρινήσεις. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 580 ΘΕΜΑ 32 ο : Χορηγία της Εταιρείας Προάσπισης του Αθλητικού Ιδεώδους «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ» ΠΕ Φθιώτιδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 5540/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & Κοινωνικής Μέριµνας ΠΕ Φθιώτιδας την χορηγία της Εταιρείας Προάσπισης του Αθλητικού Ιδεώδους «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ» µε το ποσό των Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 581 ΘΕΜΑ 33 ο : Απ ευθείας ανάθεση έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ ΟΥ ΡΟ ΩΝΙΑΣ ΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ», ΠΕ Φθιώτιδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /6498/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας 1. Την έγκριση των τευχών της µελέτης. -7-

8 2. Την απ ευθείας ανάθεση του έργου του θέµατος στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ» η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 582 ΘΕΜΑ 34 ο : ηµοπράτηση έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ» προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /6574 / σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας 1. Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος 2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 3. Τον ορισµό της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 4. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 583 ΘΕΜΑ 35 ο : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Ο. ΕΩΣ.. ΣΟΦΙΑ ΑΣ» Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /6498/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας την έγκριση της υπέρβασης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου του θέµατος, κατά ,48 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 584 ΘΕΜΑ 36 ο : " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ." προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α., ΠΕ Φθιώτιδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /6679/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας Την απ ευθείας ανάθεση του έργου στην Επιχείρηση ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ µε έδρα την Λαµία Φθ/δας, η οποία έχει την δυνατότητα για έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση της εργασίας. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 585 ΘΕΜΑ 37 ο : ηµοπράτηση έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ» προϋπολογισµού ,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /6494/ σχετικό έγγραφο της /νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Φθιώτιδας 1. Την έγκριση της δηµοπράτησης του έργου του θέµατος 2. Την έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών τευχών της δηµοπράτησης. 3. Τον ορισµό της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δηµοπρασία. 4. Την εξουσιοδότηση του Προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας να ορίσει την επιτροπή διαγωνισµού. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 586 ΘΕΜΑ 38 ο : Έγκριση δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, ΠΕ Φωκίδας. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 361/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού ΠΕ Φωκίδας την έγκριση υλοποίησης και δαπάνης των παρακάτω 1. ιοργάνωση πολιτιστικών θεατρικών δρώµενων σε δέκα πέντε πόλεις και χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας προϋπολογισµού ηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τον συντονισµό, την προβολή και την ενηµέρωση των πολιτών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα υλοποιούνται στα πλαίσια της τουριστικής προβολής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας προϋπολογισµού Συνδιοργάνωση µε την Ενωση Σκακιστών Αµφισσας για το ιεθνές τουρνουά σκακιού «Φωκικά-Νίκος Καραπάνος» προϋπολογισµού Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 587 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 1 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεύκτρων, ΠΕ Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ / σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει στις 6/8/2011 και 13/08/2011 ο «Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Λεύκτρων» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης 2.000,00 (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει τις παρακάτω δαπάνες: 1. Ηχητικά 1.400,00 2. Ενοίκιο τραπεζοκαθισµάτων 600,00 Σύνολο: 2.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 588 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 2 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟ ΟΣ», ΠΕ Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1265/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Συλλόγου Φιλοπροόδων Άσκρης «Ο ΗΣΙΟ ΟΣ» και τη πραγµατοποίηση δαπάνης 2.000,00 (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο -8-

9 θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 1. Μέρος αµοιβής θιάσου 2.000,00 Σύνολο: 2.000,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 589 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 3 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συµµετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου Πλαταιών Ωερόη, ΠΕ Βοιωτίας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 1265/ σχετικό έγγραφο της /νσης ηµ.υγείας & διοργανώνει ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Πλαταιών Ωερόη» και την πραγµατοποίηση δαπάνης 1.500,00 (µαζί µε το ΦΠΑ), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράµµατος Ε-ΚΑΠ έτους 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και το έργο: «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Το κόστος των ανωτέρω εκδηλώσεων θα ανέλθει στο ποσό των και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας θα καλύψει την παρακάτω δαπάνη: 1. Μουσικοχορευτική βραδιά (µέρος αµοιβής) 1.500,00 Σύνολο: 1.500,00 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 590 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 4 ο : Αποσυναρµολόγηση-Συναρµολόγηση εξοπλισµού /ΝΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2997/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την αποσυναρµολόγηση-συναρµολόγηση εξοπλισµού /νσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης των επίπλων, αρχειοθηκών κλπ., από την Υψηλάντη 14 στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαµία ποσού 500,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τον φορέα 073 ΚΑΕ 0829 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 591 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 5 ο : Έγκριση δαπάνης µεταφοράς εξοπλισµού της /ΝΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2996/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την έγκριση δαπάνης ποσού µέχρι 5.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη δαπανών µεταφοράς του εξοπλισµού και των αρχείων της πρώην ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης από την ταχ. διεύθυνση Υψηλάντη 14 Λαµία στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας στη Λαµία. Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από τον φορέα 073 ΚΑΕ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 592 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 6 ο : Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ. 2996/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής σε βάρος του Ε.Φ 01073, στο όνοµα του υπολόγου Βασιλόπουλου Παναγιώτη, υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πληρωµή ΙΟ ΙΩΝ. ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Στερεάς και ΚΑΕ 0899 συνολικού ποσού 4.000,00. Ηµεροµηνία λήξεως του παραπάνω χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ορίζεται η Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 593 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 7 ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης, για εξόφληση λογαριασµών έργων από έργο µε γενικό τίτλο «Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.» των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /750 / σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού Από το καταρτισθέν Περιφερειακό Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων µε πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2011, να διατεθούν οι κάτωθι πιστώσεις από το έργο µε γενικό τίτλο: <<Εξόφληση οφειλών των προηγούµενων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες, ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις κ.λ.π.>> µε Τοµέα ιάφορα και Κ.Α.Ε στα επιµέρους έργα, ανεξαρτήτως αρχικής πηγής χρηµατοδότησης: α/α Τίτλος Έργου Αρ.πρωτ.Λογαριασµού Ποσό ιάθεσης Πίστωσης 1 Εγκιβωτισµός τάφρου στο..κόµµατος 4ος:46947/6316/ ,59 2 Συµπληρωµατικές εργασίες στο δρόµο 3ος:41522/5659/ ,17 Κάψη - Τυµφρηστός 3 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο 3ος:12644/2082/ ,34 δρόµο Προσκυνά - Μαλεσίνα 4 Αγροτική οδοποιία στο Τ.Ο.Ε.Β. 3ος:13249/2141/ ,10 Μοσχοχωρίου 5 Αποκατάσταση όψεων του κτιρίου της 218/ ,11 Νοµαρχίας Φθιώτιδας (Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.) 6 Βελτίωση τµήµατος δρόµου Λαµία - 10ος: 6162/ ,02 Φραντζή 7 ρόµος Μοσχοκαρυά Άγιος Στέφανος 9ος: 7748/ ,94 8 Βελτίωση επαρχιακής οδού Ξυλικών - Μενδενίτσας 10ος: 10062/ ,26-9-

10 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 594 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 8 ο : Άσκηση ενδίκων µέσων Ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κος Ευθ.Καραίσκος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /198/ σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε, προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. Ι. να ασκηθούν κατά των άνω πράξεων, τα εξής ένδικα µέσα : α) στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας, ανακοπή µε βάση το άρθρο 933 του Κ.Πολ.., κατά της από 22/12/2012 επιταγής προς πληρωµή, κάτω αντιγράφου από απόγραφο της υπ' αριθ. 89/ Π89/2010 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Άµφισσας και αίτηση αναστολής, συνεπεία ασκήσεως της ανακοπής αυτής µε αίτηµα για προσωρινή διαταγή, β) στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς, ανακοπή µε βάση το άρθρο 933 του Κ.Πολ.. κατά της εκτελέσεως και κατά της κατασχέσεως δυνάµει του από 30/06/2011 κατασχετηρίου και αίτηση αναστολής, µε βάση το άρθρο 938 του Κ.Πολ.. και γ) στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών ή σε κάθε άλλο αρµόδιο ικαστήριο, ανακοπή κατά της τυχόν δηλώσεως της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑ ΟΣ», ως τρίτης, µε βάση το άρθρο 986 του Κ.Πολ.. ΙΙ. Να διοριστούν πληρεξούσιοι δικηγόροι της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», οι εξής: α) για τα ένδικα µέσα [ανακοπή και αίτηση αναστολής] στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λαµίας, τον ηµήτριο Καραχάλιο, δικηγόρο Λαµίας, συµπαρισταµένου και του Νοµικού Συµβούλου Ευθυµίου Καραΐσκου, λόγω της ιδιαζούσης φύσεως και της σοβαρότητας της υπόθεσης και β) για τα ένδικα µέσα [ανακοπή και αίτηση αναστολής] στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Λιβαδειάς τον Ηρακλή Τσάγκα, δικηγόρο Λιβαδειάς, οι οποίοι να επιµεληθούν της ασκήσεως αυτών και να παραστούν και εκπροσωπήσουν την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», στη δικάσιµο που θα οριστεί για να υποστηρίξουν τα ένδικα αυτά βοηθήµατα, ενεργώντας ό,τι κατά τη κρίση τους απαιτείται, για την υπεράσπιση των υποθέσεων. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 595 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 9 ο : Εξαίρεση Νοµικού Συµβούλου- Γνωµοδότηση επί ερωτήµατος της ιεύθυνσης ιοίκησης. Ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κος Ευθ.Καραίσκος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα υπ αριθµ /200/ σχετικό έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε, προς την Επιτροπή, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. την εξαίρεση από την προκειµένη υπόθεση, του Νοµικού Συµβούλου κ.ευθύµιου Καραίσκου και τον ορισµό του δικηγόρου ηµητρίου Καραχάρλιου, για να γνωµοδοτήσει επί του ζητήµατος που θέτει ιεύθυνση ιοίκησης-τµήµα Προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε το υπ. αριθ. πρωτ /1963/ έγγραφό της. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 596 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 10 ο : Έγκριση δαπανών catering για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ΠΕ Φθιώτιδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ αριθµ. 3030/ σχετικό έγγραφο της /νσης Οικονοµικού την έγκριση δαπανών catering για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου την Τετάρτη 27/ Ποσό: 900,00 Το παραπάνω ποσό θα πληρωθεί από τον Φορέα 073 ΚΑΕ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 597 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 11 ο : Ορισµός δικηγόρου Π.Ε. Φωκίδας Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη το από σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας τον ορισµό του δικηγόρου Νικόλαου Εµµανουήλ, προκειµένου να προβεί στις κατά νόµο ενέργειες, προκειµένου να εισπράξει η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας οφειλόµενα ποσά από ακατάβλητα µισθώµατα ιδιόκτητου ακινήτου (πλαζ Καλαφάτη ), στην περιοχή του Γαλαξιδίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 598 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 12 ο : ιαδικασία διαπραγµάτευσης και κατακύρωση αποτελέσµατος για το πρόγραµµα δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 1. Τον από διαγωνισµό δακοκτονίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 2. Το από πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών 3. Τις υποβληθείσες ενστάσεις 4. Το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων 5. Το υπ αριθµ..4813/ έγγραφο της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και το από πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για το κατεπείγον της διαδικασίας και την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Π. / 118/ Το υπ αριθµ.17/ πρακτικό µας και την υπ αριθµ. 546 απόφασή µας περί κατακύρωσης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης και την κλήση των πέντε συµµετεχόντων στον διαγωνισµό ενώπιον µας σήµερα για την διαδικασία αυτή. Στη διαδικασία αυτή παραβρέθηκαν οι 1.Αγροτικός Συνεταιρισµός Ελαιοκαλλιεργητών και Ελαιοεκµεταλλευτών Φωκίδας 2.Ανδρέας Κουρελής 3.Χρήστος Σιτές 4.Λάµπρος Λαµπρόπουλος-Μοσκαχλαιδής 5. Γεωρυθµική ΑΤΕ Εταιρεία Μετά από την διαπραγµάτευση και µε τους πέντε συµµετέχοντες συµφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Οι περιοχές που αναλαµβάνει ο καθένας και οι τιµές ανα ελαιόδενδρο είναι ως εξής: 1. Περιοχή Ι Αµφισσα ελαιόδενδρα 0,048 το ελαιόδενδρο 2.Περιοχή ΙΙ Ιτέα ελαιόδενδρα 0,048 το ελαιόδενδρο 3.Περιοχή ΙΙΙ Ερατεινή ελαιόδενδρα 0,047 το ελαιόδενδρο 4.Περιοχή ΙV Ευπάλιο ελαιόδενδρα 0,053 το ελαιόδενδρο Ανδρέας Κουρελής Περιοχή ΙΙΙ Χρήστος Σιτές Περιοχή ΙΙ Λάµπρος Λαµπρόπουλος-Μοσκαχλαιδής Περιοχή Ι Γεωρυθµική ΑΤΕ Περιοχή ΙV Το παρόν συµφωνείται και συνυπογράφεται από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής και τους πέντε συµµετέχοντες κατακυρώνεται ως έχει. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 599 και -10-

11 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 13 ο : ιαδικασία διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισµού και κατακύρωση αυτού για την ανάδειξη του πλειοδότη για την εκµίσθωση εκµετάλλευση του Κυλικείου του νέου Περιφερειακού Καταστήµατος, Π.Ε. Φωκίδας. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη 1. Το Π.. 242/96 2. το υπ αριθµ 46444/2040/ σχετικό έγγραφο της /νσης ιοικητικού/οικονοµικού Π.Ε. Φωκίδας προς την Επιτροπή, περί έγκρισης των όρων διακήρυξης της εκµίσθωσης του θέµατος. 3. Το υπ αριθµ.17/ πρακτικό µας και την υπ αριθµ. 544 απόφασή µας περί υποβολής των προσφορών ενώπιων των µελών της Ο.Ε. Π.Σ.Ε. και την κλήση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό ενώπιον µας σήµερα για την διαδικασία αυτή. Μέχρι στις π.µ κατατέθηκαν οι φάκελοι των ενδιαφεροµένων όπως όριζε η διακήρυξη. Οι ενδιαφερόµενοι είναι τρείς (3). Πρώτος ανοίχθηκε ο φάκελος ο οποίος έφερε το όνοµα του Βασίλειου Σκλήρη του ηµητρίου, δεύτερος ο φάκελος ο οποίος έφερε το όνοµα της Χρυσούλας Κοντοπούλου του Γεωργίου κ τρίτος ο φάκελος που έφερε το όνοµα του Γεωργίου Μπάφα του Παρασκευά. Οι τρείς φάκελοι περιείχαν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό και µετά από εξέταση αυτών έγιναν όλοι δεκτοί. Μετά άρχισε η πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία την οποία διεύθυνε ο πρόεδρος της οικονοµικής επιτροπής µε τιµή εκκίνησης το ποσό των 150 Οι προσφορές δόθηκαν µε σειρά που ανοίχθηκαν οι φάκελοι των συµµετεχόντων ήτοι Α προσφορά Β προσφορά Γ προσφορά 1) ΣΚΛΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ) ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ) ΜΠΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ τελική Σύµφωνα µε τα παραπάνω η δηµοπρασία κατακυρώνεται στον Γεώργιο Μπάφα του Παρασκευά, µε τελική τιµή διακόσια δέκα πέντε euro (215 ) µηνιαίως. Το πρακτικό της δηµοπρασίας υπογράφηκε από την εγγυήτρια Χαρίκλεια Ασηµακοπούλου όπως όριζε η διακήρυξη η οποία καθίσταται υπεύθυνη εις ολοκλήρου µε τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύµβασης. Η οικονοµική επιτροπή οµόφωνα κατακύρωσε το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας και δεσµεύεται για την υπογραφή του συµφωνητικού όπως προβλέπει ο Νόµος. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 600 ΘΕΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟ 14 ο : ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Π.Σ. Ο Πρόεδρος ανέπτυξε το θέµα αυτό, έχοντας υπόψη τα από σχετικά έγγραφα του προς την Επιτροπή, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος πρακτικού. 1. Εγκρίνει τις Μετακινήσεις Εκτός Έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας για το διάστηµα 16/6/ /7/ Εγκρίνει τις έκτακτες µετακινήσεις: α) στις 11 Ιουλίου 2011, στην Αθήνα του Περιφερειάρχη κ. Κλ. Περγαντά, των Αντιπεριφερειάρχων, Γαζή Παναγιώτα, Φωκίδας, Καραµπά Βασίλειου, Ευρυτανίας, Μουλκιώτη Γεώργιου, Βοιωτίας, Μπουραντά Αθανάσιου, Εύβοιας και Στάϊκου Θωµά, Φθιώτιδας, β)στις 12 Ιουλίου 2011 στη Λαµία του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Μουλκιώτη Γεώργιου, και γ) στις 20 Ιουλίου 2011 στη Λαµία του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας κ. Μπουραντά Αθανάσιου. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 601 Περατωθέντων των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάµενα µέλη, ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθ. Μπουραντάς Ζιώγας Γεώργιος Λύτρα ήµητρα Λετώνης Ιωάννης Παρχαρίδης Παναγιώτης Πισχίνας Ανέστης Σκλαπάνης Ταξιάρχης Τουσιάδης Θωµάς Παπαϊωάννου Πανουργιάς -11-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 35 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 196101/1823 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 62/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 62/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 62/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 62/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,14 Φεβρουαρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 31557/229 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΗ-6Ω9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΑΧ57ΛΗ-6Ω9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.12 Στη Λαµία σήµερα 31 Αυγούστου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.µ. στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 351/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 351/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,21 Μαΐου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.119279/995 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 855/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,27 Σεπτεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 250043/2516 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 752/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 752/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 224070/2205 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 331/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 331/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,21 Μαΐου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 121746/1026 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)»

syzefxis.gov.gr KOIN. (2017)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδ. : 85131 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Πατρός Αντώνιος Καραβόλια Χρύσα Ρόδος Παλαιολόγου Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 25/ Αριθµός Απόφασης: 616/2016

Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 25/ Αριθµός Απόφασης: 616/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: Απόσπασµα Πρακτικού Ν ο 25/19-08-2016 Αριθµός Απόφασης: 616/2016 Στο Ηράκλειο σήµερα Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 159/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 159/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,8 Απριλίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 87113/726 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 952/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.274012/2756 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 982/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.273187/2751 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Κατάσταση αποφάσεων 8 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής (25-2-2015) Σελίδα 1 από 5 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 63. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την καταβολή Προνοιακών σε βάρος του

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 663/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 209821/2065 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 950/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 950/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.271656/2737 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 116/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20 Μαρτίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66166/521 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 273-605/6053 Oρθή επανάληψη Π Ι Ν Α Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 29 / 04/ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 21864/43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δημοσιεύονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204773/1951 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.

ΑΔΑ: ΒΙΚΝΩΚΒ-86Ω ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 4 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 32/14 Περίληψη ιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού »

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ήµου ιονύσου και των Ν.Π.. αυτού » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..15η/2016.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 22ης-7-2016 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..231/2016.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 10/2012 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 10/2012 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,20/01/2012 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης Αρ. πρωτ. 9990/42 & Οικονομικών Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 529/2012 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 529/2012 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28-8-2012 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης Αρ. πρωτ.203500/1601 & Οικονομικών Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 734/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 734/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204818/1954 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 754/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 754/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 218113/2154 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 202/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 202/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,8 Απριλίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 81825/662 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 17680/25-09-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 16ης/23-09-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρών καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τα µηχανήµατα έργου και οχήµατα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 169/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 169/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ, 10 Μαρτίου 2014 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 58783/590 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 6 /.08.05 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 3/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :

Διαβάστε περισσότερα

3. κ. Γκούνη Απόστολο

3. κ. Γκούνη Απόστολο Τρίπολη, 21/08/2015 Αρ. Πρωτ : 106344/39853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι :

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 19/21.09.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 249/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τρίπολη, 1/4/2015 Αρ. Πρωτ : οικ. 41160/14963 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Χριστίνα Κάτσουλα

Διαβάστε περισσότερα

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις

118-142 A/A 118 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. Θέματα που συζητήθηκαν. Περίληψη Αποφάσεων. ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Τηλέφωνο/FAX: 2713-601151/601153 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 5 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 19/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 25/5/2017 Αριθ. Πρωτ. : 12575

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 205/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 205/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,5 Απριλίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 82899/691 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 30/21.7.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝ7ΛΗ-7ΩΜ. ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων

ΑΔΑ: 45ΠΝ7ΛΗ-7ΩΜ. ΘΕΜΑ 33 ο : Έγκριση δαπάνης για επέκταση συστήµατος λογιστικής και οικονοµικής διαχείρισης µε υποσύστηµα διαχείρισης αιτηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ης Σεπτεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 25 Στη Λαµία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων

3) την υπ αριθ.πρωτ / γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. 4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία των φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 217 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 22/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 185/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 185/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,8 Απριλίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 66173/523 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης Νοεμβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 29 Στη Λαμία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΤΩ7ΛΡ-ΞΑΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 182/2013 ΘΕΜΑ: 50 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 923/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Nοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 283301/2875 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε.

ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση πρακτικού 31/ 29-11-11 Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση δαπάνης Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7 ης εκεµβρίου 2011 Αριθµός Πρακτικού 32 Στη Λαµία και στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

- 2 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ.. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά: 27-4-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ. : 1947 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 24 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 24 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/31-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 203-11/31-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 736/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 736/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204952/1967 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 37768 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.vorria@dionysos.gr ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 1ης Ιουλίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 16 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της υπ αριθμ. 8ης/ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρδίτσης 56, 42100 Τρίκαλα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 889/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 889/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,11 Οκτωβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 261669/2640 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 264 41 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2017 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 5 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08 : 30 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 13/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 147 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΠΡΟΣ : Τρίπολη, 20/10/2014 Αρ. Πρωτ : 78725/26661 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 757/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 757/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 757/2013 Απόφασης της Οικονομικής. Σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ. 757/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,28 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 210594/2095 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρθρο 165 του Ν.3852/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Π.Σ. Αρ.11 Στη Λαμία σήμερα 27 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος» (υπόλογος Υφαντή).

φωτιστικών στην περιοχή Τοµπρούκ στη θέση Κάλυβος» (υπόλογος Υφαντή). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 22-8-2012 17 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 21-8-2012 Α/Α ΘΕΜΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα