ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΦΑΣΜΑ ΡΑΣΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΥΣΣΑΝ ΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΈΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΑΣΗΣ Νεονικοτινοειδή Σπινοσίνες Αβερµεκτίνες Ryanodine Οργανοφωσφορικά Πυρεθρινοειδή Φωσφίνη Πολτοί ορυκτελαίων Ρυθµιστές ανάπτυξης εντόµων Άλατα λιπαρών οξέων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Abamectin Acetamiprid Alpha- cypermethrin Aluminium phosphide Bacillus thuringiensis var tenebrionis Bacillus thuringiensis var kurstaki Bacillus thuringiensis var kurstaki (ABTS- 351) Bacillus thuringiensis var kurstaki (EG 2348) Bacillus thuringiensis var kurstaki (PB- 54) Bacillus thuringiensis var kurstaki (SA- 11) Bauveria basiana Bifenthrin Beta cyfluthrin- Clothianidin Beta cyfluthrin Chloranthraniliprole Chlorpyrifos Chlorpyrifos- methyl Clothianidin Cydia pomonella granulosis virus Cyfluthrin.53 1

3 4.21. Cyromazine Deltamethrin Dimethoate Diflubenzuron Esfenvalerate Etofenprox Faty acid potasium salt Fenoxycarb Fenoxycarb- Lufenuron Flonicamid Flufenoxuron Flubendiamide Formetanate Imidacloprid Indoxacarb Kaolin Lambda- cyhalothrin Lufenuron Magnesium phosphide Metaflumizone Methiocarb Methoxyfenozide Novaluron Paraffin oil Phosmet Pirimiphos- methyl Pymetrozine Pyrethrins Pyriproxyfen Spinosad Spiroketal Spiromesifen Sulfuryl fluoride Tau flunalinate Tebufenozide Teflubenzuron Tefluthrin

4 4.58. Thiacloprid Thiamethoxam Verticillium lecanii strain Ve Zeta- cypermethrin.129 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ Η γεωργία παγκοσµίως έρχεται αντιµέτωπη µε πλήθος παράσιτων που µειώνουν ή και εκµηδενίζουν την παραγωγή. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν αυτά τα παράσιτα, ο καλλιεργητής έχει στη διάθεσή του ποικίλα µέσα, πλην όµως από τα µέσα του προηγούµενου αιώνα η χηµική καταπολέµηση αποτελεί την πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη επιλογή. Στη χώρα µας είναι εγκεκριµένες 315 δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, οι οποίες είναι τυποποιηµένες σε συνολικά 1782 σκευάσµατα. Πολυπληθέστερη κατηγορία σε αριθµό σκευασµάτων είναι τα µυκητοκτόνα, ενώ ακολουθούν τα εντοµοκτόνα (Πίνακας 1). Αυτά τα 343 σκευάσµατα περιέχουν συνολικά 59 δραστικές ουσίες σύµφωνα µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πίνακας 1. Αριθµός σκευασµάτων ανά κατηγορία που είναι εγκεκριµένα στη χώρα µας (Πηγή: ΥπΑΑΤ, ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής). Κατηγορία Αριθµός σκευασµάτων Μυκητοκτόνα 578 Εντοµοκτόνα 343 Ζιζανιοκτόνα 295 Παρασιτοκτόνα υγειονοµικής σηµασίας 228 Τρωκτικοκτόνα 111 Ακαρεοκτόνα 82 Φωτορυθµιστικές 77 Αποθητικά- Προσελκυστικά 16 Κοχλιολειµατοκτόνα 15 Εντοµοελκυστικές 12 Νηµατοδοκτόνα 11 Λοιπα γεωργικά φάρµακα 10 Συντηρητικά ξύλου 4 Σύνολο σκευασµάτων 1782 Για την αντιµετώπιση των επιβλαβών για τη γεωργία εντόµων χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι που στηρίζονται σε: µηχανικά µέσα (συλλογή, παγίδες, τεχνητά εµπόδια) φυσικά µέσα (κατάκλυση, θερµότητα, ιονίζουσες ακτινοβολίες) καλλιεργητικές τεχνικές (αµειψισπορά, καταστροφή αυτοφυών ξενιστών, ρύθµιση χρόνου σποράς- συγκοµιδής, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών) βιολογικές µεθόδους φυτοπαθολογική νοµοθεσία χηµικά µέσα 1

6 Εκτός των παραπάνω, ο έλεγχος των πληθυσµών των επιβλαβών εντόµων επιτυγχάνεται και µε µια σειρά βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων του περιβάλλοντος που συνιστούν τη φυσική καταπολέµηση. Οι παράγοντες αυτοί, που δρουν ανεξάρτητα από την επίδραση του ανθρώπου, επιδρούν ανασταλτικά στην εγκατάσταση και εξάπλωση διαφόρων ειδών εντόµων, εχθρών των καλλιεργειών. Οι αβιοτικοί παράγοντες αφορούν το κλίµα (που µπορεί να µην ευνοεί την αύξηση του πληθυσµού) και το ανάγλυφο του εδάφους (ορεινοί όγκοι, υδάτινες περιοχές ή έρηµοι που αποτελούν φυσικά εµπόδια για την εξάπλωση των εντόµων). Στους βιοτικούς παράγοντες συγκαταλέγονται οι διάφοροι ζωικοί εχθροί όπως πτηνά, ερπετά, εντοµοφάγα έντοµα αλλά και µύκητες, βακτήρια, πρωτοπλάσµατα και ιοί που προκαλούν ασθένειες, συχνά θανατηφόρες, στα επιβλαβή έντοµα. Η χηµική καταπολέµηση είναι η σηµαντικότερη και σε πολλές περιπτώσεις η µοναδική µέθοδος που χρησιµοποιείται σήµερα για την αντιµετώπιση πολλών επιβλαβών εντόµων. Στηρίζεται στη χρήση φυσικών ή συνθετικών χηµικών ουσιών οι οποίες αυτούσιες ή σε µίγµατα προκαλούν µε την τοξική τους δράση τη θανάτωση των εντόµων και χαρακτηρίζονται σαν εντοµοκτόνα. Η χρήση εντοµοκτόνων, παρά τα θεαµατικά αποτελέσµατα τα οποία επιτυγχάνει συγκριτικά µε άλλες µεθόδους καταπολέµησης των επιβλαβών εντόµων δεν µπορεί σήµερα να θεωρηθεί χωρίς προβλήµατα. Απ αυτά, άλλα συνδέονται µε αυτή καθ αυτή την αποτελεσµατικότητα τους και άλλα µε την προστασία του περιβάλλοντος, όπως: εµφάνιση ανθεκτικότητας σε µέχρι πρόσφατα καταπολεµούµενα επιβλαβή έντοµα και µάλιστα ταυτόχρονα σε πολλές οµάδες εντοµοκτόνων καταστροφή της ωφέλιµης πανίδας η οποία ασκούσε φυσικό έλεγχο των επιβλαβών εντόµων µε αποτέλεσµα εµφάνιση αυξηµένων πληθυσµών εντόµων, που κατά το παρελθόν δεν αποτελούσαν σηµαντικούς εχθρούς των καλλιεργειών µόλυνση του εδάφους, των υπογείων και επιφανειακών υδάτων προβλήµατα τοξικότητας στους ανθρώπους, συνήθως από κακή χρήση τους Για τον περιορισµό των προβληµάτων αυτών συνιστάται όπου είναι εφικτό, η εφαρµογή άλλων µεθόδων, εκτός της χηµικής, όπως η βιολογική καταπολέµηση ή συνδυασµός µεθόδων όπου η χρήση των εντοµοκτόνων περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. 2

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ Για µια αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδεκτή χηµική καταπολέµηση ενός εντόµου είναι αναγκαία, τόσο η γνώση της βιοοικολογίας του, όσο και η εκλογή µιας δραστικής ουσίας σε µορφή (σκεύασµα) µε τις κατάλληλες φυσικοχηµικές ιδιότητες. Τα έντοµα διέρχονται κατά τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου από διάφορα στάδια, άλλα λιγότερο και άλλα περισσότερο ευαίσθητα στη χηµική καταπολέµηση. Σηµαντικό είναι, σε κάθε φάση της καλλιεργητικής περιόδου, να γνωρίζουµε σε ποιο στάδιο του βιολογικού του κύκλου βρίσκεται το παράσιτο, το επίπεδο του πληθυσµού του και της αναµενόµενης προσβολής. Τότε µόνο µπορούµε να επιλέξουµε το κατάλληλο σκεύασµα, χρόνο και τρόπο εφαρµογής του. Στο στάδιο του αυγού, η χηµική καταπολέµηση των εντόµων είναι σχετικά δύσκολη γιατί τα αυγά των εντόµων συνήθως περιβάλλονται από κέλυφος σχετικά αδιαπέρατο από τα περισσότερα εντοµοκτόνα. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα µε µεγάλη διεισδυτική ικανότητα ή χειµερινοί πολτοί ορυκτελαίων (σε καλλιέργειες φυλλοβόλων δένδρων που βρίσκονται σε λήθαργο). Αν τα αυγά βρίσκονται στο έδαφος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα πτητικά εντοµοκτόνα, ενώ αν βρίσκονται στην επιφάνεια ή τους εσωτερικούς ιστούς άλλου ξενιστή, χωρίς οικονοµική σηµασία (αυτοφυή φυτά, ζιζάνια), µπορεί να γίνει µια κατάλληλη ζιζανιοκτονία. Όταν τα αυγά βρίσκονται στο εσωτερικό των ιστών των καλλιεργούµενων φυτών είναι σχεδόν αδύνατη η καταπολέµηση τους µε χηµικά µέσα. Το στάδιο της προνύµφης είναι ίσως το πιο κατάλληλο στάδιο για την εφαρµογή της χηµικής καταπολέµησης στις περισσότερες περιπτώσεις των επιβλαβών εντόµων. Προνύµφες που διαβιούν και τρέφονται στην εξωτερική επιφάνεια του ξενιστή, καταπολεµούνται σχετικά εύκολα µε εντοµοκτόνα επαφής ή στοµάχου. Όταν διαβιούν εξωτερικά, αλλά σε απρόσιτες θέσεις του ξενιστή, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλο διασυστηµατικό εντοµοκτόνο. Στις περιπτώσεις που η προνύµφη εισέρχεται στο εσωτερικό των ιστών αµέσως ή λίγο µετά την εκκόλαψη της, µπορούν να χρησιµοποιηθούν εντοµοκτόνα επαφής ή στοµάχου πριν εισέλθει στους ιστούς του ξενιστή ή διασυστηµατικά µετά την είσοδο της. Αν η προνύµφη εκκολάπτεται απ ευθείας στο εσωτερικό των ιστών του ξενιστή τότε η καταπολέµηση µπορεί να γίνει στο στάδιο του ακµαίου ή να καταστραφεί ο ίδιος ο ξενιστής (συλλογή και κάψιµο προσβληµένων φυτών ή τµηµάτων). Στο στάδιο της νύµφωσης (pupa) τα έντοµα βρίσκονται σε αδράνεια, δεν διατρέφονται και συνήθως περιβάλλονται από ανθεκτικό βοµβύκιο, για αυτό και η χηµική καταπολέµηση είναι σχεδόν αδύνατη. 3

8 Τα ακµαία έντοµα, όταν αυτά διατρέφονται σε βάρος των καλλιεργούµενων φυτών, µπορούν αν αντιµετωπισθούν µε εντοµοκτόνα επαφής, στοµάχου ή διασυστηµατικά. Όταν κινούνται πάνω στον ξενιστή. αλλά χωρίς να διατρέφονται, χρησιµοποιούνται µόνο εντοµοκτόνα επαφής. Σε κλειστούς χώρους (αποθήκες), η καταπολέµηση των εντόµων µπορεί να γίνει µε εφαρµογή πτητικών σκευασµάτων τα οποία, συνήθως, δρουν σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου. Η ταξινόµηση των εντοµοκτόνων µπορεί να γίνει µε βάση δύο διαφορετικά κριτήρια και συγκεκριµένα τον τρόπο εισόδου τους στον οργανισµό των εντόµων και τη χηµική τους σύνθεση ή προέλευση. Με βάση τον τρόπο εισόδου τους, τα εντοµοκτόνα διακρίνονται σε: επαφής στοµάχου ασφυκτικά ή καπνογόνου δράσης Τα εντοµοκτόνα επαφής εισέρχονται στον οργανισµό του εντόµου κυρίως µέσω του χιτίνινου εξωσκελετού αλλά συχνά και µέσω των αναπνευστικών τρηµάτων. Προσβάλλουν το νευρικό σύστηµα των εντόµων (νευρικές απολήξεις, αισθητήρια όργανα) προκαλώντας έντονες νευροµυϊκές διαταραχές, παράλυση και τελικά το θάνατο. Η δράση τους εντοπίζεται στην παρεµπόδιση του ενζύµου «χοληνεστεράση» που ρυθµίζει την παραγωγή της ακετυλοχολίνης η οποία συµµετέχει στη µεταβίβαση των ερεθισµάτων κατά τη φάση των νευροµυϊκών συνάψεων. Σηµαντικό ρόλο στην τοξική δράση των εντοµοκτόνων επαφής ασκεί η χηµική σύσταση και οι ιδιότητες των λιπιδίων της δερµίδας των εντόµων. Συγκεκριµένα, η διαφορετική εντοµοτοξικότητα οφείλεται µάλλον στη διαφορετικού βαθµού περατότητα της δερµίδας ως προς τα διάφορα εντοµοκτόνα παρά σε αυτή καθ αυτή την τοξική τους δράση. Τα εντοµοκτόνα αυτά χρησιµοποιούνται, κυρίως, εναντίον εντόµων µε µυζητικού τύπου στοµατικά µόρια. Τα εντοµοκτόνα στοµάχου εισέρχονται στον οργανισµό των εντόµων δια της στοµατικής οδού και προσβάλλουν τον πεπτικό σωλήνα και κυρίως το µεσέντερο (στόµαχος). Συγκεκριµένα, προκαλούν αποφλοίωση και αποκόλληση κατά πλάκες του επιθηλιακού και µυϊκού ιστού του στοµάχου και ταυτόχρονα προσβάλλουν και αλλοιώνουν τα πεπτικά ένζυµα και τη σύσταση της αιµολέµφου. Χρησιµοποιούνται εναντίον εντόµων (προνυµφών ή ακµαίων) µε µασητικού τύπου στοµατικά µόρια. Τα ασφυκτικά ή καπνογόνου δράσης εντοµοκτόνα, εισέρχονται στον οργανισµό του εντόµου από τα αναπνευστικά τρήµατα και προκαλούν τον δι ασφυξίας θάνατο των εντόµων. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την καταπολέµηση εντόµων που προσβάλλουν αποθηκευµένα γεωργικά προϊόντα ανεξάρτητα από τον τύπο των στοµατικών µορίων τους. 4

9 Ένα εντοµοκτόνο είναι δυνατόν να δρα συγχρόνως, αλλά σε διαφορετικό βαθµό, µε δύο ή και µε τους τρεις βασικούς προαναφερθέντες τρόπους. Ειδικά για τα νέα συνθετικά εντοµοκτόνα που επιδεικνύουν πολύπλευρη δράση, είναι συχνά δύσκολο να καθορισθούν τα όρια της τοξικής τους δράσης και να ταξινοµηθούν σε κάποια από τις παραπάνω οµάδες. Γι αυτό σήµερα η ταξινόµηση γίνεται µε βάση τη χηµική δοµή του µορίου τους. Με βάση τη χηµική τους σύνθεση τα εντοµοκτόνα διακρίνονται σε: ανόργανα και οργανικά Τα ανόργανα είναι µεταλλικές (αρσενικού, ψευδαργύρου, υδραργύρου) ή µη µεταλλικές (θείου, νατρίου, φθορίου, φωσφόρου) ενώσεις που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν σαν εντοµοκτόνα. Οι περισσότερες από τις ενώσεις αυτές είναι γενικά δηλητήρια του πρωτοπλάσµατος, υψηλής τοξικότητας και η χρήση τους έχει σήµερα απαγορευθεί. Τα οργανικά εντοµοκτόνα διακρίνονται, ανάλογα µε την προέλευση τους, σε φυσικά και συνθετικά. Τα πρώτα είναι οργανικές ενώσεις φυτικής κυρίως προέλευσης (νικοτίνη, πύρεθρο, ροτενόνη κ.λ.π.), αλλά σήµερα χρησιµοποιούνται µόνο οι πολτοί ορυκτελαίων. Τα οργανικά συνθετικά εντοµοκτόνα είναι αυτά που χρησιµοποιούνται κυρίως στη γεωργική πράξη και κατατάσσονται σε διάφορες οµάδες µε βάση τη χηµική τους δοµή. Πολλά εντοµοκτόνα έχουν την ιδιότητα να διεισδύουν και να κυκλοφορούν µέσω των φυτικών χυµών στο εσωτερικό των φυτών και χαρακτηρίζονται σαν διασυστηµατικά εντοµοκτόνα. Αυτό µπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτηµα για την καταπολέµηση ορισµένων εντόµων αλλά θα πρέπει η εφαρµογή των εντοµοκτόνων αυτών να γίνεται µε πολλή προσοχή γιατί µπορεί να υπάρξουν σηµαντικά υπολείµµατα στα προς κατανάλωση µέρη του φυτού. 5

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΑΣΗΣ Τα εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούνται σήµερα τη γεωργική πράξη είναι οργανικές συνθετικές ενώσεις και κατατάσσονται σε διάφορες οµάδες µε βάση τη χηµική τους δοµή ή τον τρόπο δράσης τους ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙ Η Τα νεονικοτινοειδή ή χλωρονικοτινύλια είναι νέα διασυστηµατικά εντοµοκτόνα που είναι αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση ηµιπτέρων, λεπιδοπτέρων, θυσανοπτέρων και κολεοπτέρων σε πολλές καλλιέργειες. Χρησιµοποιούνται σε επεµβάσεις φυλλώµατος και σε επενδύσεις σπόρων. Σήµερα στην οµάδα των νεονικοτινοειδών υπάγονται οι ενώσεις acetamiprid, clothianiolin, dinotefuran, imidacloprid, thiacloprid και thiamethoxam. Ο βιοχηµικός µηχανισµός δράσης των νεονικοτινοειδών είναι διαφορετικός από τον µηχανισµό δράσης των οργανοχλωριωµένων, των οργανοφωσφορικών, των καρβαµιδικών και των πυρεθρινοειδών. Συγκεκριµένα η δράση τους οφείλεται στη δέσµευση των µετασυναπτικών (νικοτινικών) υποδοχέων της ακετυλοχολίνης στο περιφερειακό νευρικό σύστηµα των εντόµων. Σε αντίθεση δηλαδή µε τα οργανοφωσφορικά και τα καρβαµιδικά εντοµοκτόνα, τα νεονικοτινοειδή δεν παρεµποδίζουν την ακετυλοχοληνεστεράση, η οποία ελέγχει τη συγκέντρωση της ακετυλοχολίνης στο συναπτικό διάκενο. Αποτέλεσµα της δέσµευσης των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης είναι η παρεµπόδιση της φυσιολογικής µετάδοσης των νευρικών σηµάτων µεταξύ των νευρικών κυττάρων, η διαρκής υπερδιέργεση, η πρόκληση νευρικών σπασµών, η παράλυση και τελικά ο θάνατος του εντόµου ΣΠΙΝΟΣΙΝΕΣ Οι σπινοσίνες είναι δευτερογενείς µεταβολήτες του ακτινοµύκητα Saccharopolyspora spinosa. Οι σηµαντικότερες ενώσεις είναι οι spinosyns A και D που κυκλοφορούν στο εµπόριο µε το κοινό όνοµα spinosad. Ως προς το βιοχηµικό µηχανισµό δράσης έχει βρεθεί ότι οι σπινοσίνες προσκολλώνται σε πρωτεϊνικές υποµονάδες των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης, αλλά µε διαφορετικό τρόπο από την νικοτίνη και τα νεονικοτινοειδή και δευτερογενώς στους υποδοχείς του γ- αµινοβουτυρικού οξέος (GABA). Αποτέλεσµα της δράσης αυτής είναι η διατάραξη της κανονικής µετάδοσης των νευρικών σηµάτων ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝΕΣ Οι αβερµεκτίνες είναι φυσικά προϊόντα του δευτερογενούς µεταβολισµού ειδών του γένους Streptomyces που χαρακτηρίζονται από αξιόλογη ακαρεοκτόνο αλλά και εντοµοκτόνο 6

11 δράση. Έρευνες για την ανακάλυψη συνθετικών αναλόγων των αβερµεκτινών avermectin (abamectin) και doramectin οδήγησαν στη σύνθεση ενώσεων όπως η emamectin και ivermectin. Η δράση τους όµως είναι διαφορετική από εκείνη των κυκλοδιενίων. Παρεµποδίζουν το άνοιγµα των διαύλων ιόντων χλωρίου µε προσκόλληση στους υποδοχείς του GABA. Αντίθετα οι αβερµεκτίνες προκαλούν παρατεταµένο άνοιγµα των διαύλων ιόντων χλωρίου αυξάνοντας την πρόσδεση του νευροδιαβιβαστή GABA (choride channel activators, GABA agonists) στον υποδοχέα του. Αποτέλεσµα αυτής της δράσης είναι η αυξηµένη ροή και διατάραξη της ισορροπίας των ιόντων χλωρίου στους µετασυναπτικούς δενδρίτες και τελικά η παράλυση και ο θάνατος του εντόµου ΡΥΑΝΙΑ Τα ρυάνια (ryanodine) είναι ένα εκχύλισµα αλκαλοειδών από βλαστούς και ρίζες του φυτού Ryania speciosa που ενδηµεί στη Νότιο Αµερική. Το δραστικό συστατικό του είναι µίγµα του ryanodine (80%) και άλλων ρυανοειδών (ryanoids), όπως τα dehydroryanodine και ryanodol. Το ryanodine είναι εντοµοκτόνο επαφής και στοµάχου, µε µεγαλύτερη σταθερότητα και συνεπώς µεγαλύτερη υπολειµµατική διάρκεια από άλλα εντοµοκτόνα φυσικής προέλευσης. Χρησιµοποιείται µε καλά αποτελέσµατα εναντίον φυλλοφάγων και καρποφάγων προνυµφών λεπιδοπτέρων, όπως της πυραλίδας του καλαµποκιού (Ostrinia (Pyraustra) nubilalis), της καρπόκαψας της µηλιάς (Carpocapsa (Cydia) pomonella), της καρπόκαψας της ροδακινιάς (Grapholitha (Cydia) molesta) και δαµασκηνιάς (Grapholitha (Cydia) funebrana), θριπών και πολλών άλλων εντόµων και δεν είναι τοξική στα ωφέλιµα παράσιτα και τις µέλισσες. Ο µηχανισµός δράσης των ρυανοειδών προκαλεί σύσπαση των µυών, παράλυση και τελικά θάνατο ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ Από χηµικής πλευράς είναι συνθετικές οργανικές ενώσεις, προϊόντα, (συνήθως εστέρες), του φωσφορικού οξέος. ρουν σαν εντοµοκτόνα επαφής, στοµάχου ή και τα δύο µαζί ενώ µερικά είναι και διασυστηµατικά. Η εντοµοτοξική τους δράση εντοπίζεται στην παρεµπόδιση του ενζύµου «χοληνεστεράση» του νευρικού συστήµατος. Εµφανίζουν ευρύ φάσµα δράσης κατά πολλών εντόµων και ακάρεων. Θεωρούνται τα πιο υψηλής οξείας τοξικότητας χηµικά εντοµοκτόνα για τον άνθρωπο, τα ανώτερα και κατώτερα ζώα, για αυτό κατά την εφαρµογή τους πρέπει να λαµβάνονται όλα 7

12 τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας. Εµφανίζουν όµως µικρή υπολειµµατική δράση, και παρ ότι είναι λιποδιαλυτά, δεν συσσωρεύονται στο λιπώδη ιστό των θηλαστικών, αποικοδοµούνται γρήγορα προς µη τοξικά παράγωγα και αποβάλλονται από τον οργανισµό του ανθρώπου και των ζώων. Στην οµάδα των οργανοφωσφορικών υπάγονται οι ενώσεις: chlorpyrifos, dimethoate, phosmet, pirimiphos-methyl ΠΥΡΕΘΡΙΝΟΕΙ Η Από χηµικής πλευράς, τα συνθετικά πυρεθρινοειδή που χρησιµοποιούνται σήµερα, είναι συγγενείς ενώσεις µε τις φυσικές πυρεθρίνες που αποµονώθηκαν από φυτά του γένους Chrysanthenum αλλά µε βελτιωµένες φυσικοχηµικές και βιολογικές ιδιότητες. Συγκεκριµένα εµφανίζουν: χηµική σταθερότητα στο φως και την αποθήκευση µε συνέπεια ικανή υπολειµµατική δράση, µεγαλύτερη εντοµοτοξικότητα και χαµηλότερη τοξικότητα έναντι των θηλαστικών. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα τους είναι ότι έχουν υψηλό κόστος παραγωγής λόγω της πολύπλοκης χηµικής δοµής τους. Η δράση τους είναι σχεδόν ακαριαία και εντοπίζεται στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, αλλά κατά τρόπο διαφορετικό από τα οργανοφωσφορικά και τα καρβαµιδικά. Είναι εντοµοκτόνα επαφής και στοµάχου ενώ µερικά δρουν και σαν εντοµοκτόνα ασφυξίας. Εµφανίζουν ευρύ φάσµα δράσης κατά πολλών ειδών εντόµων αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί και ορισµένες περιπτώσεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Τα πυρεθρινοειδή µεταβολίζονται από τον ανθρώπινο οργανισµό και τα θηλαστικά πολύ γρήγορα προς µη τοξικά παράγωγα και έτσι είναι πρακτικά ακίνδυνα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε το ότι εφαρµόζονται σε πολύ µικρές δόσεις, δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται σκευάσµατα της οµάδας αυτής όχι µόνο στη γεωργία αλλά και στη δηµόσια υγεία (απεντοµώσεις σε κατοικηµένους χώρους, στάβλους κ.λ.π.). Αντιπρόσωποι: deltamethrin, cypermethrin ΦΩΣΦΙΝΗ Η φωσφίνη (ΡΗ 3 ) είναι αέριο υψηλής τοξικότητας µε χαρακτηριστική οσµή (ασετυλίνης) και χρησιµοποιείται για απεντοµώσεις αλλά και µυοκτονίες σε αποθηκευµένα γεωργικά προϊόντα. ρα σε όλα τα στάδια του βιολογικού κύκλου, ακόµα και στα αυγά των εντόµων. Τα εµπορικά σκευάσµατα φωσφίνης συνίστανται από µίγµα φωσφορούχου αργιλίου ή µαγνησίου και καρβαµιδικής αµµωνίας, τα οποία υπό την επίδραση της υγρασίας της ατµόσφαιρας, το µεν πρώτο διασπάται προς φωσφίνη, το δε δεύτερο προς διοξείδιο του άνθρακα και αµµωνία, εµποδίζοντας έτσι την ανάφλεξη της φωσφίνης και καθιστώντας της εφαρµογή της ασφαλή. Η έκλυση φωσφίνης αρχίσει µια περίπου ώρα µετά την εφαρµογή του 8

13 σκευάσµατος και για αυτό δεν υπάρχει άµεσος κίνδυνος για το προσωπικό. Κίνδυνος υπάρχει µόνο από την είσοδο στο χώρο απεντόµωσης πριν την πάροδο του προβλεπόµενου χρόνου (2-3 ηµέρες) και τον καλό αερισµό του χώρου ΠΟΛΤΟΙ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ Είναι µίγµατα κορεσµένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων που προκύπτουν από απόσταξη του πετρελαίου στους C. Περιέχουν κυρίως τρεις τύπους υδρογονανθράκων: αλειφατικούς της παραφινικής σειράς, ναφθενικούς και ακόρεστους αρωµατικούς της σειράς του βενζολίου. Ανάλογα µε την περιεκτικότητα τους σε παραφινικούς και ναφθενικούς υδρογονάνθρακες, τα ορυκτέλαια διακρίνονται σε παραφινικά (παραφινικοί υδρογονάνθρακες 75%, ναφθενικοί 15%, αρωµατικοί 10%) και ναφθενικά (παραφινικοί υδρογονάνθρακες 50%, ναφθενικοί 40%, αρωµατικοί 10%). Η παρουσία αρωµατικών και άλλων ακόρεστων υδρογονανθράκων, καθιστά τα ορυκτέλαια φυτοτοξικά, για αυτό και υφίστανται ειδική κατεργασία µε θειϊκό οξύ (θειώνωση) για την αποµάκρυνση τους. Ο βαθµός θειώνωσης, γνωστός διεθνώς µε τον όρο UR (Unsulfonated Residue, µη θειούµενο υπόλειµµα) δηλώνει τον βαθµό καθαρότητας του ορυκτελαίου σε ακόρεστους υδρογονάνθρακες. Όσο µεγαλύτερος είναι ο UR τόσο λιγότερο φυτοτοξικό είναι το ορυκτέλαιο. Πολτοί µε UR 90-98% εµφανίζουν µικρή φυτοτοξικότητα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και επί του φυλλώµατος κατά τη βλαστική περίοδο των καλλιεργούµενων φυτών και χαρακτηρίζονται σαν θερινοί πολτοί. Περιπτώσεις φυτοτοξικότητας µπορεί να εµφανισθούν όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή (>32 C) ή όταν τα δένδρα διψούν (για αυτό συνιστάται πότισµα της καλλιέργειας 1-2 ηµέρες πριν την εφαρµογή τους). Πολτοί µε UR 65-85% εµφανίζουν υψηλή φυτοτοξικότητα, χρησιµοποιούνται µόνο κατά την εποχή του λήθαργου των φυλλοβόλων δένδρων και χαρακτηρίζονται σαν χειµερινοί πολτοί. Πολτοί µε ενδιάµεσο UR (85-95%) µπορούν να χρησιµοποιηθούν και λίγο πριν την έκπτυξη των οφθαλµών σε φυλλοβόλα δένδρα (στάδιο διόγκωσης των οφθαλµών). Η δράση των ορυκτελαίων συνίσταται στο ότι περιβάλλουν το σώµα ή τα αυγά των εντόµων µε ένα συνεχές στρώµα ελαίου, παρεµποδίζοντας έτσι την αναπνοή και προκαλώντας θάνατο δια ασφυξίας. Στο εµπόριο κυκλοφορούν είτε αµιγείς είτε σε ανάµιξη µε κάποιο άλλο εντοµοκτόνο. Οι πολτοί ορυκτελαίων είναι ακίνδυνοι για τον άνθρωπο και τα ζώα εφόσον δεν περιέχουν άλλο εντοµοκτόνο ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ Οι Ρυθµιστές Ανάπτυξης Εντόµων (Insect Growth Regulators, IGR) είναι µια νέα οµάδα εντοµοκτόνων που δεν ταξινοµούνται µε βάση τη χηµική τους δοµή αλλά µε βάση τον 9

14 τρόπο δράσης τους. Τα εντοµοκτόνα αυτά δεν είναι τοξικά για τον άνθρωπο και τα ανώτερα θηλαστικά, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και µπορούν να ενταχθούν σε προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης. ρουν σε µια ορισµένη φάση του βιολογικού κύκλου των εντόµων µε αποτέλεσµα ο χρόνος εφαρµογής τους να παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσµατικότητα τους, για αυτό και είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη χρήση παγίδων φεροµόνης φύλου για την παρακολούθηση των πληθυσµιακών διακυµάνσεων των εντόµων. Μερικά από τα εντοµοκτόνα αυτά δρουν σαν παρεµποδιστές βιοσύνθεσης της χιτίνης (συστατικό του εξωσκελετού των εντόµων), στο στάδιο της προνύµφης µη επιτρέποντας τον σχηµατισµό του νέου δερµατοσκελετού κατά την έκδυση. Σε µερικές περιπτώσεις, ακµαία που έχουν δεχθεί την επίδραση των παρεµποδιστών βιοσύνθεσης χιτίνης γεννούν στείρα αυγά. Άλλα εντοµοκτόνα τύπου IGR, µιµούνται τη δράση της ορµόνης νεότητας παρεµποδίζοντας έτσι τη νύµφωση των προνυµφών. Από πλευράς τρόπου εισόδου στον οργανισµό των εντόµων, άλλα είναι εντοµοκτόνα στοµάχου και άλλα στοµάχου και επαφής. Αντιπρόσωποι: Παρεµποδιστές βιοσύνθεσης χιτίνης: diflubenzuron, teflubenzuron. Μιµητικά ορµόνης νεότητας: fenoxycarb, cyromazine ΑΛΑΤΑ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ Τα Άλατα Λιπαρών Οξέων (Fatty Acids Salts) είναι µίγµα αλάτων του καλίου και χαρακτηρίζονται σαν φυσικά εντοµοκτόνα. ρουν σαν εντοµοκτόνα επαφής, διαρρηγνύοντας την επιδερµίδα των εντόµων µε µαλακό σωµατικό περίβληµα. εν έχουν υπολειµµατική δράση και εποµένως δεν έχουν καµιά επίδραση σε ωφέλιµα έντοµα ή αρπακτικά, για αυτό και µπορούν να ενταχθούν σε προγράµµατα ολοκληρωµένης καταπολέµησης. Μειονέκτηµα τους είναι η ανάγκη χρήσης µαλακού νερού για τη διάλυση τους. Η σηµαντικότερη ένωση είναι τα άλατα καλίου λιπαρών οξέων (εµπορικό σκεύασµα SAVONA). 10

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οι παρακάτω πενήντα εννέα δραστικές ουσίες των εντοµοκτόνων παρατίθενται αναλυτικά στις επόµενες σελίδες. Abamectin Acetamiprid Alpha- cypermethrin Aluminium phosphide Bacillus thuringiensis var tenebrionis Dimethoate Diflubenzuron Esfenvalerate Etofenprox Faty acid potasium salt Fenoxycarb Sulfuryl fluoride Tau flunalinate Tebufenozide Teflubenzuron Tefluthrin Thiacloprid Thiamethoxam Bacillus thuringiensis Flonicamid Verticillium lecanii var kurstaki Flufenoxuron strain Ve 6 Bacillus thuringiensis var kurstaki (ABTS- 351) Bacillus thuringiensis Flubendiamide Formetanate Imidacloprid Indoxacarb Zeta- cypermethrin var kurstaki (EG Kaolin 2348) Lambda- cyhalothrin Bacillus thuringiensis var kurstaki (PB- 54) Bacillus thuringiensis var kurstaki (SA- 11) Bauveria basiana Bifenthrin Beta cyfluthrin Chloranthraniliprole Chlorpyrifos Chlorpyrifos- methyl Clothianidin Lufenuron Magnesium phosphide Metaflumizone Methiocarb Methoxyfenozide Novaluron Paraffin oil Phosmet Pirimiphos- methyl Pymetrozine Cydia pomonella Pyrethrins granulosis virus Cyfluthrin Cyromazine Deltamethrin Pyriproxyfen Spinosad Spiroketal Spiromesifen 11

16 Για τις ουσίες αυτές αναφέρονται οι φυσικοχηµικές ιδιότητες, τα σκευάσµατα που κυκλοφορούν στη χώρα µας και οι χρήσιες αυτών. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία και οι εγκρίσεις ισχύουν κατά τη συγγραφή της παρούσας διατριβής, χωρίς αυτό να σηµαίναι ότι θα ισχύουν και µελλοντικά ABAMECTIN Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Μορφή: Ψιλή λευκή σκόνη (Fine white powder). Μοριακό βάρος: g mol -1 ιαλυτότητα στο νερό στους 20 o C: 1.21 mg L -1 Σηµείο τήξης: o C Τάση ατµών στους 25 o C: mpa ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: VERTIMEC 1,8 EC Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο υγρό (EC). Εγγυηµένη σύνθεση: abamectin: 1,8% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 97,84% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντοµοκτόνο- ακαρεοκτόνο στοµάχου και επαφής. Προκαλεί παράλυση στα έντοµα µε αποτέλεσµα το θάνατο τους από ασιτία. Φάσµα δράσης: ΑΧΛΑ ΙΑ Στόχος: Ψύλλα (Psylla piricola). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος. Με την εµφάνιση 8-12 προνυµφών ανά ετήσιο βλαστό µήκους 20 εκατοστών. ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Στόχος: Τετράνυχοι (Tetranychus sp.). Λιριόµυζα (Liriomyza spp.). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Τετράνυχοι: ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση 5-10 κινητών µορφών ανά φύλλο. Λιριόµυζα: ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Στόχος: Τετράνυχοι (Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus). 12

17 Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των ακάρεων. ΝΤΑΛΙΑ Στόχος: Τετράνυχοι (Tetranychus spp.). Λιριόµυζα (Liriomyza spp.). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Τετράνυχοι: ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των ακάρεων. Λιριόµυζα: ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων. ΖΕΡΜΠΕΡΕΣ Στόχος: Λιριόµυζα (Liriomyza spp.). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός φυλλώµατος µε την εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων Εµπορικό όνοµα: VERTIS 1,8 CS Μορφή: Εναιώρηµα µικροκαψουλών (CS). Εγγυηµένη σύνθεση: abamectin: 1,8% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 98,11% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Hebei Veyong BioChemical Co Ltd, Κίνα. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: GAT Microencapsulation AG, Aυστρία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC Φάσµα δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC Εµπορικό όνοµα: ZORO 1,8 EW Μορφή: Εναιώρηµα, λάδι σε νερό (EW). Εγγυηµένη σύνθεση: abamectin: 1,8% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 97,99% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Cheminova A/S, ανία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Cheminova A/S, ανία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC Φάσµα δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC Εµπορικό όνοµα: ANTHIMECTIN Μορφή: Γαλακτωµατοποιήσιµο σκεύασµα (EC). Εγγυηµένη σύνθεση: abamectin: 1,8% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 97,32% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Syngenta Crop Protection AG, Ελβετία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Ανθής ΕΠΕ, Θεσσαλονίκη. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC Φάσµα δράσης: όµοιο µε το VERTIMEC 1,8 EC 13

18 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: ABACTIN 1,8 EC, ABAMEC 1,8 EC, ABAMECTIN- MAKHTESHIM AGAN ESPANA 1,8 EC, ABAMECTIN- ΥΒΡΙ ΙΑ ΕΛΛΑΣ 1,8 EC, ABAMECTIN- ΦΑΡΜΑΧΗΜ 1,8 EC, ABEDIN, ACARAMIK 1,8 EC, DOBLE, ZORO 1,8 EC ACETAMIPRID Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Μορφή: Άχρωµοι κρύσταλλοι (Colourless crystals). Μοριακό βάρος: g mol -1 ιαλυτότητα στο νερό στους 20 o C: 2950 mg L -1 Σηµείο τήξης: 98.9 o C Τάση ατµών στους 25 o C: 1.73 x mpa ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: PROFIL Μορφή: Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG). Εγγυηµένη σύνθεση: acetamiprid: 20% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 79,85% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εντοµοκτόνο της οµάδας των νεονικοτινοειδών. Είναι διασυστηµατικό εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου, µε ευρύ φάσµα δράσης εναντίον κυρίως µυζητικών εντόµων όπως οι αφίδες, οι αλευρώδεις και ορισµένα Λεπιδόπτερα όπως ο φυλλοκνίστης των εσπεριδοειδών (Phyllocnistis citri). ρα δεσµεύοντας τους µετασυναπτικούς (νικοτινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του εντόµου. Φάσµα δράσης: ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η (ΦΥΤΩΡΙΑ): ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ Στόχος: Αφίδες (Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Toxoptera aurantii). Φυλλοκνίστης (Phyllocnistis citrella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Αφίδες: Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. Φυλλοκνίστης: Ψεκασµοί κυρίως στη νέα βλάστηση το καλοκαίρι µε την έναρξη της προσβολής. ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η: ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΚΡΕΪΠ ΦΡΟΥΤ, ΚΙΤΡΙΑ 14

19 Στόχος: Αφίδες. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Με την έναρξη της προσβολής νωρίς την άνοιξη κατά την περίοδο από τη διόγκωση των οφθαλµών ως την πτώση των πετάλων. ΜΗΛΟΕΙ Η: ΜΗΛΙΑ, ΑΧΛΑ ΙΑ Στόχος: Αφίδες (Aphis pomi, Dysaphis plantaginea, Aphis gossypii, Aphis spiraecola). Φυλλορύκτες (Leucoptera malifoliella, Phyllonorycter blancardella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΥΚΟΚΙΑ, ΚΕΡΑΣΙΑ Στόχος: Αφίδες (Myzus persicae, Aphis pomi, Aphis spiraecola, Myzus cerasi). Φυλλορύκτες (Leucoptera malifoliella, Phyllonorycter blancardella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Στόχος: Αφίδες. Φυλλορύκτες. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΤΟΜΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (Α) Στόχος: Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΤΟΜΑΤΕΣ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ (Θ) Στόχος: Αφίδες (Myzus persicae, Aphis gossypii). Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΜΑΡΟΥΛΙ (Α+Θ) Στόχος: Αφίδες (Nasonovia ribis- nigri). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ Η: ΜΗ Ε Ω ΙΜΟΣ ΦΛΟΙΟΣ (ΠΕΠΟΝΙ- Α) Στόχος: Αφίδες. Αλευρώδεις. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ Η: Ε Ω ΙΜΟΣ ΦΛΟΙΟΣ (ΑΓΓΟΥΡΙ- Θ) Στόχος: Αφίδες. Αλευρώδεις. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΒΑΜΒΑΚΙ Στόχος: Αφίδες (Aphis gossypii). Αλευρώδεις (Bemisia tabaci). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. 15

20 ΚΑΠΝΟΣ Στόχος: Αφίδες (Myzus persicae, M. nicotianae). Αλευρώδεις (Bemisia tabaci). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΠΑΤΑΤΑ Στόχος: ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Αφίδες (Myzus persicae). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής. ΜΗ ΙΚΗ Στόχος: Αφίδες (Aphis sp., Myzus sp.). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί καλύψεως µε την έναρξη της προσβολής. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Στόχος: Αφίδες (Myzus persicae, Macrosiphum rosae). Αλευρώδεις (Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum ). ευτερεύουσα δράση κατά του θρίπα (Frankliniella occidentalis). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής:ψεκασµοί φυλλώµατος µε την έναρξη της προσβολής Εµπορικό όνοµα: MOSPILAN Μορφή: Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP). Εγγυηµένη σύνθεση: acetamiprid: 20% β/β. Βοηθητικές ουσίες: 79,85% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοια µε το PROFIL Φάσµα δράσης: όµοιο µε το PROFIL 4.3. ALPHA-CYPERMETHRIN Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Μορφή: Άχρωµοι κρύσταλλοι (Colourless crystals). Μοριακό βάρος: g mol -1 ιαλυτότητα στο νερό στους 20 o C: mg L -1 Σηµείο τήξης: 81.5 o C Τάση ατµών στους 25 o C: mpa ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: FASTAC 10 EC 16

21 Μορφή: Υγρό γαλακτωµατοποιήσιµο (EC). Εγγυηµένη σύνθεση: alpha-cypermethrin: 10% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 88,61% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: BASF SE, Γερµανία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: BASF SE, Γερµανία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο, επαφής και στοµάχου για την καταπολέµηση µασητικών και µυζητικών εντόµων. ρα στο νευρικό σύστηµα των εντόµων, παρεµποδίζοντας το κλείσιµο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια συνεχή νευροµϋική µεταφορά µηνυµάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατοτ ων εντόµων. Φάσµα δράσης: ΑΜΠΕΛΙ Στόχος: Ευδεµίδα (Lobesia botrana). Κοχυλίδα (Eupoecilia ambiguella). Πυραλίδα (Sparganothis pilleriana). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών. ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Στόχος: Αλευρώδεις (Bemisia tabaci). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών και µόνο όταν το φυτό είναι µέχρι ύψος 50 εκ. ΠΑΤΑΤΑ Στόχος: ορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών και µόνο όταν το φυτό είναι µέχρι ύψος 50 εκ. ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ Στόχος: Κολεόπτερα (Psylliodes chrysocephalla, Meligethes aeneus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών. ΣΙΤΑΡΙ Στόχος: Αφίδες (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών. ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Στόχος: Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί καλύψεως µε την εµφάνιση των προσβολών ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: ALPHATHRIN 10 EC, DRIVER 10 EC, FARMATHRIN 10 EC, FASTAC 10 SC, FORTUNA 10 EC, MAGEOS 15 WG, YPSILON- PRINCE 10 EC. 17

22 4.4. ALUMINIUM PHOSPHIDE Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Μορφή: Πρασινωπό- γκρι- κίτρινο εύοσµο στερεό (Greenish-grey-yellow odourous solid). Μοριακό βάρος: g mol -1 ιαλυτότητα στο νερό στους 20 o C: 260 mg L -1 Σηµείο τήξης: 1000 o C Τάση ατµών στους 25 o C: 1.0 x mpa ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: YPSITOXIN Μορφή: ισκία tablets (GE). Εγγυηµένη σύνθεση: Aluminium phosphide (φωσφορούχο αργίλιο): 56% β/β. Αδρανή συστατικά: 30,86% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: JOC GREAT WALL CORP., Κίνα. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε., Θεσσαλονίκη. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση µε υποκαπνισµό όλων των σταδίων των εντόµων, ακάρεων (στα κινούµενα στάδια τους) και τρωκτικών των αποθηκευµένων προϊόντων και συγκεκριµένα των: Σιτηρών (σταριού, κριθαριού, σίκαλης, βρώµης, αραβοσίτου, σόργου, ρυζιού και κεχριού). Οσπρίων (φασολιών, φακής, ρεβιθιών, µπιζελιών, αρακά, κουκιών, κ.α.). Ξηρών καρπών (αµυγδάλων, καρυδιών, φιστικιών, φουντουκιών, κ.α.). Ελαιούχων σπόρων (αραχίδας, κ.α.). Ελαιοπλακούντων και λοιπών ζωοτροφών. Καπνών και κατεργασµένων προϊόντων αυτών. Αποξηραµένων φρούτων (σύκων, δαµάσκηνων, σταφίδων, κ.α.). Αφεψηµάτων (κακάο, καφέ, τσαγιού κ.α.), µπαχαρικών (µοσχοκάρυδων, γαρύφαλλων, πιπεριού, κανέλλας κ.α.) και φαρµακευτικών φυτών από τα οποία πολλά χρησιµοποιούνται και σαν αφεψήµατα (χαµοµηλιού, µέντας, λεβάντας, φασκοµηλιάς, φλουσκουνιού, κ.α.). Προϊόντων άλεσης και µεταποίησης σιτηρών (αλεύρων πιτύρων, ζυµαρικών, µπισκότων, γαλετών, παξιµαδιών, βύνης, κ.α.). Σκόνης γάλακτος, πατατάλευρου και προϊόντων σοκαλατοποιίας. Βαµβακιού µέταξας, µαλλιών, δερµάτων και χαλιών. 18

23 Ξυλείας γενικά. Κενών σάκων µεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων. Κενών χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων. Μέσων µεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων. Επίσης, η φωσφίνη χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση τρωκτικών στους αγρούς. Φάσµα δράσης: Χρησιµοποιείται εναντίον εντόµων, ακάρεων και τρωκτικών των αποθηκευµένων προϊόντων καθώς και εναντίον τρωκτικών στους αγρούς σε: σιλό (σιτηρά), αποθήκες (χύδην προϊόντα), προϊόντα σιτηρών, όσπρια, συσκευασµένα προϊόντα, τρόφιµα, ζωοτροφές, καπνά, κενοί χώροι αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων, µέσα µεταφοράς προϊόντων έµφορτα, τρωκτικά στους αγρούς. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής Με ειδική σόντα. Τοποθέτηση των δισκίων οµοιόµορφα µεταξύ των σάκων ή των συσκευασιών ή σε όλη την επιφάνεια της αποθήκης ή του χώρου. Η τοποθέτηση των δισκίων γίνεται µε ειδικό δοσοµετρητή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης του σιλό. Τα δισκία τοποθετούνται µέσα στη στοά των τρωκτικών η οποία στη συνέχεια κλείνεται µε χαρτί και καλύπτεται µε χώµα. Ο υποκαπνισµός γίνεται σε καλά στεγανοποιηµένους χώρους (αποθήκες, σιλό, κλπ) και υπό «ταρπολίνες» (καλά στεγανοποιηµένα πλαστικά) και πάντα µακριά από κατοικηµένους χώρους ή χώρους που γειτνιάζουν µε άλλους χώρους παραµονής ανθρώπων η ζώων ακόµη και αν οι τελευταίοι διαχωρίζονται µε τοίχο από µπετόν.ο υποκαπνισµός πραγµατοποιείται µόνο υπό την επίβλεψη γεωπόνου ή χηµικού. Η τοποθέτηση των δισκίων σε χώρους στους οποίους βρίσκεται µέσα ο εκτελών την εργασία πρέπει να τελειώνει µέσα σε δυο ώρες από το άνοιγµα της συσκευασίας. Ειδικά για την καταπολέµηση των τρωκτικών στους αγρούς το φωσφινογόνο γεωργικό φάρµακο τοποθετείται µέσα στη στοά, η οποία στη συνέχεια πωµατίζεται µε χαρτί και καλύπτεται µε χώµα Εµπορικό όνοµα: PHOSTEK Μορφή: Σφαιρίδια pellets (GE). Εγγυηµένη σύνθεση: Aluminium phosphide (φωσφορούχο αργίλιο): 57% β/β. Αδρανή συστατικά: 29,63% β/β. Παρασκευαστής: Casa Bernardo Ltda, Βραζιλία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Όµοια µε το YPSITOXIN Φάσµα δράσης: όµοιο µε το YPSITOXIN 19

24 Εµπορικό όνοµα: AGTOXIN Μορφή: Σφαιρίδια pellets (GE). Εγγυηµένη σύνθεση: Aluminium phosphide (φωσφορούχο αργίλιο): 56% β/β. Αδρανή συστατικά: 44% β/β. Παρασκευαστής: AG Pesticides (Pvt), Ltd, Πακιστάν. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Όµοια µε το YPSITOXIN Φάσµα δράσης: όµοιο µε το YPSITOXIN ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: ΗΛΙΟΦΩΣ, QUICKPHOS 56 PEL BACILLUS THURINGIENSIS VAR. TENEBRIONIS Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Μορφή: Ενεργοί κρύσταλλοι. Μοριακό βάρος: g mol -1 ιαλυτότητα στο νερό στους 20 o C: 10 mg L ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: NOVODOR Μορφή: Συµπυκνωµένο αιώρηµα (SC). Εγγυηµένη σύνθεση: Ενεργοί κρύσταλλοι πρωτεΐνης του Bacillus thuringiensis var. tenebrionis: 3% β/ο. Βοηθητικές ουσίες: 88,5% β/β. Παρασκευαστής: Abbott Laboratories, ΗΠΑ. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Βιολογικό εντοµοκτόνο για την καταπολέµηση των προνυµφών του δορυφόρου της πατάτας. Φάσµα δράσης: ΠΑΤΑΤΑ, ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Στόχος: ορυφόρος της πατάτας (Leptinotarsa decemlineata). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµοί πλήρους καλύψεως BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 20

25 Όµοιες ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki WG - Appliedchem Μορφή: Εναιωρηµατοποιήσιµοι κόκκοι (WG) Εγγυηµένη σύνθεση: δ-endotoxin/ενεργός πρωτεΐνη υπό µορφή κρυστάλλων του B. thuringiensis var. Kurstaki: 5,5 % β/β ή IU/mg. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 94,5% β/β. Παρασκευαστής: APPLIEDCHEM (THAILAND) Co, LTD, Ταϊλάνδη. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Βιολογικό εντοµοκτόνο στοµάχου, µε εκλεκτική δράση κατά προνυµφών λεπιδοπτέρων. ρα δια καταπόσεως, µετά την οποία οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές ηµέρες. Φάσµα δράσης: ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η: ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΚΙΤΡΙΑ Στόχος: Ανθοτρήτης (Prays citri). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασµός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος αν χρειαστει, µετα από 7-10 µέρες. ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Υπονοµευτές (Hyponomeuta padellus, Hyponomeuta malinellus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΜΗΛΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). 21

26 Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΑΧΛΑ ΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Υπονοµευτές (Hyponomeuta padellus, Hyponomeuta malinellus). Ανάρσια (Anarsia lineatella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Υπονοµευτές (Hyponomeuta padellus, Hyponomeuta malinellus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΑΜΠΕΛΙ Στόχος: Ευδεµίδα (Polychrosis botrana). Κοχλύδα (Eupoecilia ambiguella). Προνύµφες φυλλώµατος (Mamestra spp, κτλ). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις της περιοχής οπότε συνιστάται ένας ψεκασµός µια εβδοµάδα µετά την έναρξη πτήσης της κάθε γενεάς του εντόµου. Σε περίπτωση απουσίας γεωργικών προειδοποιήσεων συνιστάται η εφαρµογή ψεκασµών µε βάση τα φαινολογικά στάδια της 22

27 καλλιέργειας και συγκεκριµένα: α) λίγο πριν την άνθηση, β) κατά την γονιµοποίηση των ανθέων, γ) όταν οι ράγες έχουν µέγεθος µπιζελιού και δ) µε την αλλαγή χρώµατος των ραγών. ΕΛΙΑ Στόχος: Πυρηνοτρήτης (ανθόβια γενιά) (Prays oleae) Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Οι ψεκασµοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασµοί: ψεκασµός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. Ψεκάζουµε µόλις εµφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη εφαρµογής µετά από 7-10 µέρες, αν υπάρχει µεγάλος πληθυσµός εντόµων. ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ Στόχος: Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Στόχος: Προνύµφες φυλλώµατος (Mamestra spp, Plutella maculipennis, Acrolepia assectella). Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΚΟΥΝΟΥΠΙ Ι, ΛΑΧΑΝΟ Στόχος: Πιερίδα (Pieris brassicae). Σκόρος των λαχανικών. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΑΓΚΙΝΑΡΑ, ΜΑΡΟΥΛΙ, ΜΠΑΜΙΑ, ΠΡΑΣΑ. Στόχος: Προνύµφες φυλλώµατος (Mamestra spp, Plutella maculipennis, Acrolepia assectella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΒΑΜΒΑΚΙ. Στόχος: Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera). Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών ή σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Στόχος: Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera). 23

28 Πυραλίδα (Ostrinia nubilalis). Σεζάµια (Sesamia nonagroides, Sesamia cretica). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΚΑΠΝΟΣ Στόχος: Πράσινο σκουλήκι (Heliothis armigera). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ Στόχος: Φυλλοφάγες και ανθοφάγες προνύµφες (Mamestra spp, Heliothis spp) Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών. ΑΣΙΚΑ ΕΝΤΡΑ: ΠΕΥΚΟ, ΒΕΛΑΝΙ ΙΑ Στόχος: Φυλλοφάγες προνύµφες: Πιτυοκάµπη (Thaumatopoea pityocampa). Λυµάντρια (Lymantria dispar). Υφάντρια (Hyphantria cunea). Μαλακόσωµα (Malacosoma spp). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Φυλλοφάγες προνύµφες: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος τον Σεπτέµβριο. Λυµάντρια: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος τον Απρίλιο/ Μάϊο. Υφάντρια, µαλακόσωµα: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος τον Μάϊο/ Ιούνιο. ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Στόχος: Εφέστια (Ephestia elutella). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός των εσωτερικών επιφανειών της αποθήκης Εµπορικό όνοµα: THEORY 6,4 WP Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP) Εγγυηµένη σύνθεση: δ-endotoxin/ενεργός πρωτεΐνη υπό µορφή κρυστάλλων του B. thuringiensis var. Kurstaki: 6,4% β/β ή IU/mg. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 93,6% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Meifeng Chemical Co, Ltd, Kίνα. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Ελλαγκρέτ ΑΒΕΕ, Αθήνα. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοια µε το BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki WG Appliedchem. Φάσµα δράσης: όµοιο µε το BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki WG Appliedchem. 24

29 Εµπορικό όνοµα: BACILLUS THURIGIENSIS- AGROXHMIKA KRHTHS WP Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP) Εγγυηµένη σύνθεση: δ-endotoxin/ενεργός πρωτεΐνη υπό µορφή κρυστάλλων του B. thuringiensis var. Kurstaki: 6,4% β/β ή IU/mg. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 93,6% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Agri Life, Ινδία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, Ηράκλειο. Κατηγορία και τρόπος δράσης: όµοια µε το BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki WG Appliedchem. Φάσµα δράσης: όµοια µε το BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki WG Appliedchem ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki- ΙΝΑΓΚΡΟ WP, BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki- NITΤΡΟΦΑΡΜ WP, BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki- ΥΨΙΛΟΝ WP, BATHURIN 1 DP, BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki- NITΤΡΟΦΑΡΜ 1000 DP, BACILLUS THURINGIENSIS var. Kurstaki- ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ 1000 DP, BATHURIN WP, IAB- BT 6,4 WP, KEYCILIUS, ΛαπαBac BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI (ABTS-351) Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Όµοιες ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Εµπορικό όνοµα: ASTREL Μορφή: Βρέξιµη σκόνη (WP) Εγγυηµένη σύνθεση: δ-εndotoxin/ Ενεργός πρωτεϊνη υπό µορφή κρυστάλλων του Bacillus thuringiensis var. Kurstaki: 6,5% β/β ή IU/mg.. Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 93,6% β/β. Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: Biotechnologie B.T., Srl, Ιταλία. Παρασκευαστής του σκευάσµατος: Biotechnologie B.T., Srl, Ιταλία. Κατηγορία και τρόπος δράσης: Βιολογικό εντοµοκτόνο στοµάχου, µε εκλεκτική δράση κατά των προνυµφών λεπιδοπτέρων. ρα δια καταπόσεως, µετά την οποία οι προνύµφες σταµατούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε µερικές µέρες. 25

30 Φάσµα δράσης: ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η: ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ, ΛΕΜΟΝΙΑ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, ΚΙΤΡΙΑ Στόχος: Ανθοτρήτης (Prays citri). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Να ακολουθούνται οι συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, συνιστάται ένας ψεκασµός στην αρχή της ανθοφορίας και δεύτερος αν χρειαστει, µετα από 7-10 µέρες. ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Υπονοµευτές (Hyponomeuta padellus, Hyponomeuta malinellus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΜΗΛΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΑΧΛΑ ΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). Φυλλοφάγες κάµπιες. Τρόπος και χρόνος εφαρµογής: Ψεκασµός καλύψεως φυλλώµατος. Εφαρµογή µε την εµφάνιση των νεαρών προνυµφών κάθε γενιάς, όπως καθορίζεται από τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή από τον ίδιο τον παραγωγό µε τη χρήση φεροµονικών παγίδων ανίχνευσης πληθυσµού. ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ, ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ Στόχος: Φυλλοδέτες (Archips rosanus, Archips podanus). 26

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων

Agree WP. Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά προνυμφών λεπιδοπτέρων Agree WP Προϊόν Διανομέας Agree WP Το Agree WP περιέχει κρυστάλλους δ-endotoxin, που παράγονται από το βακτήριο Bacillus

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 "για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων" και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ.

Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.721/77 για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγxo των γεωργικών φαρµάκων και ειδικότερα το άρθρο 2, παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 3-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 93203 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. BAYER ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MRL. mg / kg) 0.03 0.01

MRL. mg / kg) 0.03 0.01 ΑΡ. ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) 61 767-24/04/13 Πατάτες (χώρα ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) ΕΥΡΗΜΑΤΑ ( ραστική σε mg / kg) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ -

Διαβάστε περισσότερα

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01

MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων 0.03 0.01 ΑΡ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 61 766-24/04/13 Πατάτες (χώρα Αίγυπτος) ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστικές ουσίες) MRL (σε mg/kg) Μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαραρμάκων ΕΥΡΗΜΑΤΑ (Δραστική σε mg / kg)

Διαβάστε περισσότερα

100ml. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 14.430/30.04.2013

100ml. Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας Υ.Α.Α.Τ.: 14.430/30.04.2013 100ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: spirotetramat 15% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 84,06% β/β ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Πιθανός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 30 κ.εκ. Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC) Εγγ. Σύνθεση: Triadimenol: 31,29% β/ο, Βοηθητικές ουσίες: 71,28% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 για «την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17-6-1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 66140 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) Novartis

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20%

Coragen. Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) Εντομοκτόνο. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% 011153 K-27432 (12 pages) 24/01/11 13:10 Page1 K-27432/31101 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς,

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Coragen. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% β/ο. Εγγυημένη σύνθεση: chlorantraniliprole 20% β/ο Βοηθητικές ουσίες 80,34% β/β

Coragen. chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 20% β/ο. Εγγυημένη σύνθεση: chlorantraniliprole 20% β/ο Βοηθητικές ουσίες 80,34% β/β 011224 K-31183 (8 pages) (Enroulement ext gauche) 09/01/12 15:09 Page1 K-31183/31201 - GREECE - (COVER) - PAGE 1 Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, ροδακινιάς, νεκταρινιάς,

Διαβάστε περισσότερα

, 28-6 - 1999 .: 100525 : I 3-5 : 1. A : 10164 - 2 : 16341 ( : 36 37 457 2. 3. 2, 14561 - DETIA GAS MAG-B 1549

, 28-6 - 1999 .: 100525 : I 3-5 : 1. A : 10164 - 2 : 16341 ( : 36 37 457 2.  3. 2, 14561 - DETIA GAS MAG-B  1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-6 - 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 100525 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Iπποκράτους 3-5 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. (µε απόδειξη) Ταχ. Κώδικας: 176 71, Αθήνα TELEFAX: 210 92 12 090 e-mail: syg033@minagric.gr ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 08-04-201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ.Π.: 881/42826 ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤ. ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ ΠΡΟΣ: SYNGENTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Steward 30 WG. Εντομοκτόνο indoxacarb (ιντοξακάρμπ) 300 g/kg K-31969/31307 - GREECE. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι

Steward 30 WG. Εντομοκτόνο indoxacarb (ιντοξακάρμπ) 300 g/kg K-31969/31307 - GREECE. Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι 071362 K-31969 (12 pages) 30/07/13 15:27 Page1 K-31969/31307 - GREECE - (COVER) PAGE 1 Xn N ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ EΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β

200ml ΠΡΟΣΟΧΗ. Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β 200ml Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 14354 / 21-12-2010 Ελαιώδες εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστικές ουσίες: thiacloprid 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 76,33% β/β Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου

Διαβάστε περισσότερα

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά

Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το ICC. Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό. Προϊόν Καναδά Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Λίπασµα µε βάση τον Χαλκό Προϊόν Καναδά Η δύναµη του Ιονισµένου Χαλκού Κάνε την σίγουρη κίνηση... Τώρα έχεις το Το προέρχεται από µια καινοτόµο και µοναδική τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 2 Παρασιτοκτόνος ενέργεια των φυτοφαρµάκων 2.1. ιείσδυση των φυτοφαρµάκων σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς Για να εκδηλωθεί η δράση των φυτοφαρµάκων στα παράσιτα των φυτών, µέλη του ζωικού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-04 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 95136 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC.

3-7 - 1998 .: 67953 3-5 : 1. : 101 64 - 15 TELEFAX : 36 17 103 151 23 - : ( : 52 91 413 2. 3. 4. - : 2, 145 61 - ( .: 1712 LE 20 EC. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3-7 - 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 67953 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC

TELEFAX: 210 92 12 090 CHLORACT 48 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-4 - 009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 17876 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: ΣΕΓΕ - Α.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2.

Φυσικά προιόντα. Βιολογικής προέλευσης. Mικροβιακά. 1. Νικοτίνη, Ροτενόνη, Πύρεθρο, Λιμονίνη 2. Neem/Azadirachtin. 1. Αβερμεκτίνες 2. Λοιπές ομάδες εντομοκτόνων Πυραζόλια Οξαδιαζίνες Παρεμποδιστές Ανάπτυξης 1. Ανάλογα Νεανικής Ορμόνης 2. Αναστολείς Σύνθεσης Χιτίνης 3. Ανταγωνιστές Εκδυσόνης Ανάλογα Φυτικών Προϊόντων 1. Νεονικοτινοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο 0910125 K-27018 (8 pages) 18/10/10 11:43 Page1 K-27018/31009 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Οταν

Διαβάστε περισσότερα

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος

Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος 80 κ.εκ. Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: spirodiclofen 24% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 77% β/β Ακαρεοκτόνο Φυλλώματος ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Κάτοχος της άδειας, Υπεύθυνος για την

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX : 36 17 103 COYOTE 2,5 EC

TELEFAX : 36 17 103 COYOTE 2,5 EC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 11-1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 110245 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5 : 1) INAGRO E : 101 64 - 2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 : 2) : 36 42 974 3) 4) : « 2, 145 61 - ( CHLORPYRIFOS-

, 30 9-1998 .: 74399 : 3-5 : 1) INAGRO E : 101 64 - 2, TELEFAX: 36 17 103 546 46 :  2) : 36 42 974 3) 4)  : « 2,   145 61 - ( CHLORPYRIFOS- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 9-1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 74399 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) INAGRO

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/11/1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 78776 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Α Σ Π Αγίου Αθανασίου ράµας Καλλιέργεια της Ροδιάς H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Νικόλας Κ. Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Φεβρουάριος 2013 Είναι ανατολή ή ηλιοβασίλεµα? Σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-05-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.: 4119/48408 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΒ-ΞΦ8 Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 4188/46010 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-6-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 5859/69782 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 35% β/β

Altacor 35 WG Εντομοκτόνο chlorantraniliprole (κλοραντρανιλιπρόλ) 35% β/β 011223 K-31181-8pages 12/01/12 14:11 Page1 K-31181/31201 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Οταν το χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1

Προς: Dow AgroSciences Export SAS. TELEFAX: 210 92 12 090 Zac du Font de l Orme 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-5 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 118687 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΔ2Β-16Ο Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-3-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2760/30642 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΒ-8ΣΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞΒ-8ΣΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΒ-8ΣΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 12966/151793 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 80ml Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (ΕW) Εγγ. Σύνθεση: Tebuconazole 25% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 72,87% β/β Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Για να αποφύγετε κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.

TELEFAX: 210 92 12 090 Τ.Κ. 151 25. e-mail: syg036@minagric.gr. Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ θήνα, 11 22010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ριθ. πρωτ: 180986 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΣΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΡΜΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: BAYER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων 3.1. Τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα άλλα θερµόαιµα Τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι από πάρα πολύ τοξικά µέχρι απλώς επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών

ΠΡΟΣ: 1) Εταιρείες παρασκευής εισαγωγής και αντιπροσώπους Φυτοπροστατευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.04.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 118259 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση:

Talendo. proquinazid (προκουιναζίντ) 20% β/ο Μυκητοκτόνο. Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC) Εγγυημένη σύνθεση: TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-31110 01/12/11 15:51 Page1 K-31110/011211 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕIΣ Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Διαβάστε περισσότερα

1588 29-6-1992 30-06-2014

1588 29-6-1992 30-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-7 - 200 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 86842 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 07.08.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8741/97548 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 07.08.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 8741/97548 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07.08.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 8741/97548 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

Clio. Super 53.8/3.2 EC. Περιεχόμενο: 5 λίτρα ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ. dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Clio Super 53.8/3.2 EC dimethenamid p + topramezone (ντιμεθέναμιντ πε + τοπραμεζόν) Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC) Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος, μίγμα δύο δραστικών συστατικών με διαφορετικό τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα

Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Κεφάλαιο 5 Εντοµοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Νηµατωδοκτόνα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν οι τρεις παραπάνω κατηγορίες ουσιών µαζί, εξαιτίας της χηµικής τους συγγένειας. Επιπλέον πολλά εντοµοκτόνα έχουν ακαρεοκτόνες

Διαβάστε περισσότερα

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης

Το Contans WG εξολοθρεύει την πηγή της σκληρωτινίασης Contans WG Ο νεότερος, ασφαλέστερος και πιο ευπροσάρμοστος τρόπος ελέγχου της Σκληρωτινίασης, που υπάρχει! Τα αποτελέσματα από την χρήση του Contans WG δείχνουν σημαντική μείωση στον αριθμό των σκληρώτιων

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. πρωτ: 14338/163269 π.ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΑΣΒ-Χ9Κ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 4 201 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1087/1297 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23-4 - 2012 Αθνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ πρωτ: 4326/48248 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια

ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Αρ. Όνοµα πιστοποιητικού Εκδίδουσα αρχή Σχόλια ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΘΕΣΗ 44) Ζωντανά ζώα και ζωικά προϊόντα 30 Έγκριση για την εισαγωγή ζωντανών ζώων (όλα τα θηλαστικά ζώα, πτηνά, ερπετά, ωφέλιµα έντοµα, ψάρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118 Αριθ. πρωτ.: 414/5467 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον

Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον Ασφάλεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κατά του λεπιδόπτερου Thaumatopoea pityocampa στο αστικό περιβάλλον Πασχαλίνα Παπαδάκη, Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

DuPont TM Talendo 20 EC ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ TALENDO 20EC GR 250ML BKL K-37086 10/09/14 15:51 Page1 K-37086/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. - Φυλάσσεται κλειδωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Syngenta Hellas AEBE

Προς: Syngenta Hellas AEBE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 116857 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προς: Syngenta

Διαβάστε περισσότερα

NEXTER * 20EC. pyridaben (πυρινταμπέν) 200 g/l Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Eγγυημένη σύνθεση: pyridaben 20 % β/ο Βοηθητικές ουσίες: 79,8% β/β T+

NEXTER * 20EC. pyridaben (πυρινταμπέν) 200 g/l Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC) Eγγυημένη σύνθεση: pyridaben 20 % β/ο Βοηθητικές ουσίες: 79,8% β/β T+ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Α Α:4ΑΛPΒ-ΩΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 31-1 - 2011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 93204 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC

Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντοµοκτόνο) CYPERMETHRIN SELECTAGRI 10 EC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-12 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 103869 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

TELEFAX: 3617103 CURZATE R 4,2/39,75 WG.

TELEFAX: 3617103 CURZATE R 4,2/39,75 WG. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/2/1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 89559 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς

Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Κυριότεροι εχθροί και ασθένειες της ροδακινιάς Ασθένειες Επιτραπέζια Ροδάκινα Καρκίνος των ριζών (Βακτήριο) Προσοχή όταν αγοράζουμε δενδρύλλια Νηματώδεις σκώληκες Αδρομυκώσειςβερτιτσιλλίωση Ο μύκητας ενδημεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Δρ Γεώργιος Θ. Παπαδούλης Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αστικό Πράσινο Ετήσια Πολυετή

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051

Καρδίτσα : 20 /04/2015 Α.Π.: Oικ. 1051 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Κουµουνδούρου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 3451/37816 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

DuPont TM Altacor 35 WG

DuPont TM Altacor 35 WG ALTACOR 30WG GR 50G BKL K-37103 18/07/14 10:48 Page1 k-37103/31407 - GREECE - (COVER) PAGE 1 - Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ M.Sc., Ph.D. ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Κομοτηνής Σαν αμειψισπορά θεωρείται η εγκατάσταση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα