ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

2 «ΣυμπεριφορικήΥγεία» Θέματα Κλινικής Ψυχολογίας αλλά και Ψυχολογίας της Υγείας Απομάκρυνση από το κλασικό πρότυπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

3 Βασισμένο σε προτάσεις των: Blount et al. (2007) Gatchel & Oordt (2003) Glasgow et al. (2002) Hunter, Goodie, Oordt, & Dobmeyer (2009) Robinson & Reiter (2007) Sage, Sowden, Chorlton, & Edeleanu (2008) Whitlock, Orleans, Pender, & Allan (2002)

4 Ρεαλιστική και αποτελεσματική λειτουργία στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας Υιοθέτηση βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης Χρήση γνωσιακών συμπεριφοριστικών μεθόδων Εξειδικευμένη παρέμβαση Προσαρμογήστιςανάγκεςυπηρεσιώνυγείας(π.χ., ευάριθμες, σύντομης διάρκειας συναντήσεις) Πελάτης όχιμόνοοασθενής, αλλάκαιτολοιπό προσωπικό

5 Οιτρεις«κινήσεις»(Α3Π) Αξιολόγηση Πληροφόρηση συμφωνία Προγραμματισμός& Παρέμβαση Αν και το περιεχόμενό τους ποικίλει, εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

6 Αξιολόγηση Συγκέντρωση πληροφοριών για: Συμπτώματα Σκέψεις Συναισθήματα Συμπεριφορές Στάσεις, προτιμήσεις Περιβαλλοντικούς παράγοντες(π.χ., οικογένεια) Στόχος ο καθορισμός των βασικών παραγόντων που επιδρούν στο επίπεδο υγείας και την ποιότητα ζωής, και έλεγχος όσων μπορούν να αλλάξουν και αξιοποιηθούν. Παραπομπή, αν δεν γίνεται διαφορετικά

7 Πληροφόρηση Για την κατάσταση υγείας Για τις(προσωποποιημένες) εναλλακτικές παρέμβασης και τις αντίστοιχες στρατηγικές Για άλλους κρίσιμους παράγοντες Στόχος η περιγραφή της παρέμβασης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων ως προς τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής

8 Συμφωνία Οι ασθενείς αποφασίζουν(συνεργατικά) για τους στόχους και τη μορφή δράσης που θα αναλάβουν στη βάση των εναλλακτικών που αναπτύχθηκαν Διατύπωση στόχων με συγκεκριμένο τρόπο (συμπεριφορικά) Έλεγχος κινήτρων Αποδοχή ή απόρριψη, διατύπωση προτάσεων από ασθενείς Δέσμευση ή αναβολή απόφασης μέχρι να το ξανασκεφτούν

9 Τελικόςστόχος: Ένα προσωπικό σχέδιο δράσης: 1. Συγκεκριμενοποίηση στόχων 2. Συγκεκριμενοποίηση στρατηγικών αλλαγής 3. Εξειδίκευση πλάνου συνεργασίας

10 Παρέμβαση Παροχή γνώσης Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων Ορισμός στόχων Εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών. ώστε να επιτευχθούν οι συμφωνημένοι στόχοι

11 Προγραμματισμός Στόχοι επόμενων συναντήσεων Πόσεςσυναντήσεις(ή follow up, ήκαι τηλεφωνικές επαφές, κλπ) Τιθαγίνειστομέλλον Συνέχιση προσπάθειας Παραπομπή(αν χρειάζεται)

12 εναλλακτικά. Συμμετοχή σε ομαδική παρέμβαση, η οποία: Έχει συγκεκριμένους(ομοιογενείς) στόχους Χρησιμοποιεί συγκεκριμένες στρατηγικές Εκδιπλώνεται σε ευάριθμες συναντήσεις Σημαντική η αξιολόγηση αποτελεσμάτων ολοκλήρωση ατομική παρέμβαση παραπομπή

13 ΣΥΝΟΨΗ Αξιολόγηση Ομαδική παρέμβαση Ατομική παρέμβαση Παραπομπή Πληροφόρηση- συμφωνία Προγραμματισμός& Παρέμβαση Αξιολόγηση τερματισμός παραπομπή

14 Βασικέςπροϋποθέσειςεπιτυχίας Οψυχολόγοςωςμέλοςτηςομάδας Ανάπτυξη κομβικών σχέσεων Ενσωμάτωση στη συλλογιστική των δομών υγείας

15 Μέλοςομάδας Επίγνωση ρόλου και εκπλήρωση ρόλου: Συνεργασία Αποδοχή όλων των παραπομπών (π.χ., ψυχολογικές δυσκολίες, θέματασυμπεριφορώνυγείας, υψηλόστρες/κρίση, θάνατος& πένθος, οικείους, μητήρησηιατρικώνοδηγιών, άγχος υγείας κλπ) Έμφαση πρωτίστως στον κύριο λόγο παραπομπής(αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος για κάτι άλλο ) Επανατροφοδότηση λοιπού προσωπικού σε θέματα αξιολόγησης και παρέμβασης

16 Ενσωμάτωσηστηνκουλτούρατης δομής Υιοθέτηση βασικών κανόνων(π.χ., συναντήσεις των λεπτών) Παροχή σύντομων, εστιασμένων παρεμβάσεων σε μεγάλο αριθμό ασθενών Ταχύτητα αντίδρασης, ετοιμότητα δράσης

17 Υπομονή όπως, εξάλλου, συμβαίνει στις περισσότερες δομές υγείας με υψηλό φόρτο εργασίας. Ευελιξία Ανεκτικότητα(όποτε χρειάζεται) Ρεαλισμός Πρόβλεψη και άρση πιθανών εμποδίων Διατήρηση ψυχραιμίας, ετοιμότητας «Συναισθηματική αποδοχή» των συνθηκών

18 Είναιέτοιμοιήκαιικανοίόλοιγιακάτιτέτοιο; Σαφώς όχι.

19 ΕΝΑΡΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Ποιοι είστε, τι κάνετε, τι προσφέρετε(1-2 min) 2. Διαπίστωση βασικού προβλήματος/ λόγου παραπομπής(1 min) 3. Λειτουργική αξιολόγηση(10-15 min) 4. Περίληψη(1-2 min) 5. Απαρίθμηση πιθανών εναλλακτικών(1-2 min) 6. Έναρξη παρέμβασης(5-10 min)

20 Λειτουργικήαξιολόγηση Όχικατάχρησηανοικτώνήασαφώνερωτήσεων, αλλά όχι και αποφυγή τους Π.χ., «υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό που δεν συζητήσαμε;», «μπορείτε να μου περιγράψετε μια τυπική μέρα σας;» Προτίμηση για κλειστές ή περιορισμένης επιλογής ερωτήσεις Δενχρειάζονταιπολλέςενθαρρυντικέςδηλώσεις, παραφράσεις

21 Σημαντικές ερωτήσεις: Φύση, διάρκεια, ένταση, συχνότητα προβλήματος Προκλητικοί παράγοντες Παράγοντεςεπιδείνωσηςκαιβελτίωσης(σωματικοί, συναισθηματικοί, συμπεριφορικοί, γνωστικοί, κοινωνικοί/περιβαλλοντικοί) Ποιότηταζωής, λειτουργικότητα, π.χ., αλλαγέςστηνεργασιακήαπόδοση, τηνκοινωνικότητακαιτιςσχέσεις, τηνοικογένειακαιτιςοικογενειακέςσχέσεις, τιςψυχαγωγικέςδραστηριότητες, τηνάσκηση,

22 τονύπνο, τηνενέργεια, τηνόρεξη, τηνκατανάλωσηκαφέ, ουσιών, καπνού, χρήσηφαρμάκωνκλπ, διάθεσηκατάτις2 τελευταίεςεβδομάδες, αξιολόγηση κινδύνου αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς μια ανοικτή ερώτηση.

23 Ανακεφαλαιώστε για να βεβαιωθείτε ότι καταλάβατε καλά το πρόβλημα και τη στάση του ασθενή Κατόπιν, απαριθμείστε πιθανές επιλογές/εναλλακτικές με σαφή έμφαση στις αλλαγές/δράσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ασθενούς. Στη συνέχεια, ρωτήστε αν κάποια φαίνεται βοηθητική και, κατόπιν, ηπιοεύκοληγιααρχή. Αν καμία δεν φαίνεται κατάλληλη, τότε έλεγχος στάσης και διάθεσης για αλλαγή και κίνητρα.

24 Καταγραφή πλάνου συνεργασίας Ρωτήστε αν ο ασθενής βλέπει πιθανά προβλήματα ήεμπόδιαστοπλάνοκαιποια(π.χ., κόστος, χρόνος). Αντιμετωπίστε τα άμεσα. Συνεργατικά καθορίστε επόμενα βήματα. Αν κρίνετε σκόπιμο, προτείνετε σε επόμενη συνάντηση να κληθούν οικείοι για να εμπλακούν στην προσπάθεια.

25 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ& ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Στρατηγικές/τεχνικές επιτυχημένες στη βάση πολλαπλών εμπειρικών δεδομένων Συνάδουν προς ένα μοντέλο αυτο-διαχείρισης

26 Συνήθωςπροέρχονταιαπόμια δεξαμενή 8-10 γνωστών μεθόδων, όπως: Χαλάρωση(διαφραγματική, προοδευτική, καθοδηγούμενη φαντασία). Τι σε χαλαρώνει; Πόσο αποτελεσματικά; Τι σου προκαλεί συνήθως στρες; Στοχοθέτηση

27 Επιλογή Στόχων Πρέπειναγνωρίζουμε: Στόχο Εναρκτήριο σημείο Πορεία(action plan) Επιμέρους βήματα Πιθανά εμπόδια

28 Οστόχοςθαπρέπειναείναι SMART : Specific(όσο περισσότερο γίνεται) Measurable Achievable Relevant(να έχει σημασία) Timely Οασθενήςθαπρέπειναπιστεύειότιταπράγματαμπορούν να αλλάξουν. Τα επιμέρους βήματα μπορούν να ξαναγραφούν πολλές φορές. Τα σύνθετα μπορούν να επιμεριστούν σε απλούστερα.

29 Γνωσιακή πρόκληση Προσοχή, όχι θεραπεία που συχνά είναι μακρόχρονη και πολύπλοκη. Προσοχή, μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους Περισσότερο ως διαπίστωση και πρόκληση των άμεσα δυσλειτουργικών πεποιθήσεων. Κυρίωςσετρειςπεριοχές: Προβλέψεις: ποιες καταστάσεις ή γεγονότα φοβίζουν τον ασθενή, πόσο πεπεισμένος είναι ότι θα συμβεί η πρόβλεψη, τι το στηρίζει, μπορεί να το αντιμετωπίσει; Προσδοκίες: τι περιμένει από εαυτό και άλλους(πόσο το πιστεύει αυτό), πόσο η κατάσταση αντιμάχεται αυτό που περιμένει ή ήθελε να συμβεί; Αξιολογήσεις: τι γλώσσα χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση καταστάσεωνήατόμων(π.χ., καταστροφή, τρομερό, απαίσιο, απίστευτο, αδύνατο κλπ).

30 Οι Hunter et al. (2009) προτείνουν µια προσέγγιση 2 βηµάτων: ενός βασικού, ώστε οι ασθενείς να µάθουν να προσέχουν και να διερευνούν τη σκέψη τους, και ενός πιο προχωρηµένου. ΒΗΜΑ 1 ο : Στόχοςναβοηθηθείοασθενής, αντίνα αντιδρά στις αρχικές (αυτόµατες) σκέψεις, να συµπεριφέρεται στη βάση τού τι θεωρεί σηµαντικό ή βοηθητικό. Π.χ., µε εύρεση και αντικατάσταση δυσλειτουργικώνσκέψεων, συναισθηµάτων, συµπεριφορών.

31 ΒΗΜΑ 2 ο : Ηπιο κλασική µορφήγνωσιακήςπαρέµβασης. Π.χ., τεχνική ηµερολογίων 5 ή 7 στηλών, εκπαίδευση στα συνήθη γνωσιακά λάθη, χρήση εκπαιδευτικών βιβλίων, χρήση τεχνικών όπως το κάθετο τόξο κλπ. Βοηθητικέςερωτήσεις: Μήπωςαναστατώνωτονεαυτόμουχωρίςλόγο; Μπορώνατοδωμεάλλοτρόπο; Οτρόποςσκέψηςμουμεβοηθάήμεεμποδίζει; Μπορώνατοδωμελιγότερο ανησυχητικό τρόπο; Τιαπαιτώότιπρέπειναγίνει; Μήπωςείναιτιπροτιμώ, θέλω, ήχρειάζομαι; Πώςθαήταν καλύτερα να αντιδράσω; Μήπως βάζω μια ετικέτα στα πράγματα; Μήπως έτσι αλλάζω την πραγματικότητα; Μήπωςυπερβάλω; Μήπωςβλέπωταπράγματαωςάσπρο μαύρο; Πώςθαήτανκαλύτερα να αντιδράσω; Έχωπροηγούμενεςεμπειρίεςπουναδείχνουνότιέχωδίκιοσεαυτόπουλέω; Μήπωςέχω αντίθετες εμπειρίες; Πώς θα σκεφτόταν κάποιος που σέβομαι; Αισθάνομαι έτσι είναι και έτσι; Πώςθαβλέπωταπράγματασε5 χρόνιααπότώρα; Μήπωςκατηγορώτονεαυτόμουγιακάτιπουδενείναιστονέλεγχόμου; Αναυτόήταναλήθεια, πόσοτραγικόθαήτανπράγματι; Ποιες θα ήταν οι χειρότερες δυνατές συνέπειες; Έχω ξαναβρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις; Τι έκανα; Τι απέγινε;

32 Συνέντευξηπαρώθησης(ετοιμότητααλλαγής, σημασία αλλαγής, αυτο-αποτελεσματικότητα για αλλαγή, υπέρ& κατάαλλαγής) Επίλυση προβλήματος Αυτο-παρατήρηση, αυτο-ανάλυση(antecedents & consequences)

33 (Πιθανοί λόγοι μη-τήρησης προς διερεύνηση: 1. Πολυπλοκότητα παρέμβασης 2. Προβλήματα επικοινωνίας 3. Τρόπος κατανόησης της παρέμβασης 4. Εμπόδια στην ορθή τήρηση των οδηγιών 5. Λανθασμένες πεποιθήσεις και μη-ρεαλιστικές προσδοκίες 6. Ζήτημα κινήτρων)

34 Έλεγχος ερεθισμάτων Αναγνώριση ερεθισμάτων που προηγούνται μιας συμπεριφοράς-στόχου και τροποποίηση αυτών ώστε να αλλάξει και η συμπεριφορά. Παραδείγματα ερεθισμάτων: Συμπεριφορές(π.χ., βλέπω τηλεόραση) Συναισθήματα(π.χ., λύπη) Σκέψεις(π.χ., «ένατσιγάρογιαδιάλειμμα») Συνθήκες(π.χ., βγαίνω με παρέα) Διεκδικητική συμπεριφορά Συμπεριφορικά πειράματα Σταδιακή έκθεση

35 Διαπολιτισμική προσέγγιση Μπορούν να προκύψουν δυσκολίες στα ακόλουθα: Στον τρόπο επικοινωνίας Στον τρόπο λήψης αποφάσεων Στις στάσεις και τις αναμενόμενες συμπεριφορές Σε θέματα παράδοσης& πνευματικότητας Σε θέματα φύλου και σεξουαλικής συμπεριφοράς

ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας

ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας ΓΣΘ στο χώρο της χρόνιας σωµατικής ασθένειας Ανκαιηδυσφορίαστηνσωµατικήασθένεια «αναµενόµενη» και «φυσιολογική», υπάρχει µεγάλος χώρος για εφαρµογή ΓΣ προγραµµάτων, καθώς: 25-33% ασθενών εµφανίζουν συµπτώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

Σηµειώσεις για το 1 ο έτος. Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια. Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς Γνωσιακή-Συµπεριφοριστική Θεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο - βασικές αρχές - ψυχοθεραπευτικές δεξιότητες και τεχνικές Σηµειώσεις για το 1 ο έτος Ντιάνα Χαρίλα Κλινική Ψυχολόγος (PhD)-Ψυχοθεραπεύτρια WWW. IBRT.GR

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Στόχοι Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς Η Συμπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστημική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς

kefthim@psych.uoa.gr WWW.IBRT.GR Εκδόσεις του Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συµπεριφοράς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ CASE STUDY: Η περίπτωση του Berny Σηµειώσεις για το 1ο έτος Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς

Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ψυχολογικές αλληλεπιδράσεις στη χρόνια ασθένεια. Εκπαίδευση Νοσηλευτικές παρεμβάσεις στους χρονίως πάσχοντες ασθενείς Ευάγγελος Κ. Γιαβασοπουλος 1, Παρασκευή Γ. Γουρνη 2 1. Νοσηλευτής Τ.Ε. Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΈΡΓΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΜΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Θωμάς Καλπάκογλου, PhD Εισαγωγή Η εκπαίδευση της διεκδικητικής συμπεριφοράς έχει στόχο να διδάξει τους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους καλύτερα και συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός

Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.) Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 Διδάσκουσα: Κωνσταντινίδου Σόνια 2 ο ΜΑΘΗΜΑ Η Συμβουλευτική είναι

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Στήριξη από το Τηλέφωνο

Ψυχολογική Στήριξη από το Τηλέφωνο Ψυχολογική Στήριξη από το Τηλέφωνο Εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα», 2006. Επιμέλεια: Γιωτάκος Ο., Θ Τριανταφύλλου Συγγραφεις Ορέστης Γιωτάκος Νίκη Ζαφειροπούλου Ευάγγελος Ηλιόπουλος Άγγελος Καφφές Ελένη Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική ημερίδα

Επιστημονική ημερίδα Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Υγείας στο σχολείο ευαίσθητα θέματα: ψυχική υγεία, σεξουαλική υγεία, εξαρτήσεις» Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014 9:00 14:30 Χωρέμειο Αμφιθέατρο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΗΓΟΣ 3 ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ SOFT SKILLS ΣΤΟΥΣ ΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (JOB CLUB) ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Θανάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Εισηγήτρια:, PhD Οκτώβριος 2011 Περιεχόμενα Α Μέρος: Συναισθηματική Νοημοσύνη 1. Ιστορική Αναδρομή 3 2. Οι επιμέρους διαστάσεις της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 6 2.1.Αυτεπίγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group)

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΗΛΙΚΙΑΣ 3-18 ΕΤΩΝ) Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Πακέτων για Γονείς και ασκάλους Παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18

Διαβάστε περισσότερα

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ

100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100 Διοικητικές Ικανότητες, Μάνατζμεντ, Στρατηγική & Μάρκετινγκ 100.01 Επίπεδο: Ενδιάμεσο Προκειμένου να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του και να πετύχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο μάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ENTRANCE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του;

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής του; Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εργασιακό άγχος 2.1. Τι είναι το άγχος; 2.2. Τι προκαλεί το εργασιακό άγχος; 2.3. Οι συνέπειες του εργασιακού

Διαβάστε περισσότερα

Το Στρες και η Διαχείρισή του

Το Στρες και η Διαχείρισή του Το Στρες και η Διαχείρισή του Ευάγγελος Χ. Καραδήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ο όρος στρες εισήχθηκε στην επιστημονική ψυχολογία στις αρχές του 20 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα