Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk"

Transcript

1 Η πολυνηματική γλώσσα προγραμματισμού Cilk Β Καρακάσης Ερευνητικά Θέματα Υλοποίησης Γλωσσών Προγραμματισμού Μεταπτυχιακό Μάθημα (688), ΣΗΜΜΥ Νοέμβριος 2009 Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

2 Βασικά χαρακτηριστικά Γλώσσα παράλληλου προγραμματισμού βασισμένη στην C (προσθήκη κάποιων επιπλέον λέξεων-κλειδιών) Η απομάκρυνση των λέξεων-κλειδιών της Cilk οδηγεί σε έγκυρο σειριακό πρόγραμμα C, που ονομάζεται η C έκθλιψη (C elision) του προγράμματος Cilk Υπεύθυνο για την πραγματική παραλληλοποίηση είναι το περιβάλλον εκτέλεσης (runtime environment) της Cilk Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

3 Βασικά χαρακτηριστικά (συνέχεια) Παραλληλισμός βασισμένος σε εργασίες (task-level parallelism) με χρήση ουρών εργασιών και κατάλληλου χρονοδρομολογητή Κατάλληλη για δυναμικό και ασύγχρονο παραλληλισμό Κατάλληλη για μηχανές μοιραζόμενης μνήμης (shared memory) που παρέχουν συνέπεια μνήμης (memory consistency) Ισχυρό αλγοριθμικό υπόβαθρο για τον χρονοδρομολογητή H επίδοση των προγραμμάτων Cilk μπορεί να προβλέπεται και θεωρητικά Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

4 Παράδειγμα προγράμματος Cilk Αριθμοί Fibonacci # include <stdlibh> # include <stdioh> # include <cilkh> cilk int fib (int n) { if (n < 2) return n; else { int x, y; x = spawn fib(n-1); y = spawn fib(n-2); sync; return (x+y); Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

5 Παράδειγμα προγράμματος Cilk Αριθμοί Fibonacci (συνέχεια) cilk int main (int argc, char *argv[]) { int n, result; n = atoi(argv[1]); result = spawn fib(n); sync; printf(" Result: %d\n", result); return 0; Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

6 Το μοντέλο προγραμματισμού της Cilk Δύο βασικές λέξεις-κλειδιά: spawn Δημιουργία μίας νέας ροής εκτέλεσης (υπάρχει μία σχέση γονέα-παιδιού μεταξύ καλούντος και καλουμένου) sync Αναμονή για την ολοκλήρωση παιδιών (λειτουργίες σε μεταβλητές που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εκτέλεση των παιδιών δεν είναι ασφαλείς πριν από την χρήση της sync) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

7 Το μοντέλο προγραμματισμού της Cilk Ροές εκτέλεσης και ατομικότητα Μία ροή εκτέλεσης (thread) στην Cilk είναι ένα μέγιστο σύνολο εντολών που τελειώνουν με spawn, sync ή return Οι ροές εκτέλεσης μίας διαδικασίας (procedure) εκτελούνται ατομικά μεταξύ τους Δεν υπάρχει ανάγκη από ρητά κλειδώματα (locks) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

8 Παράδειγμα ανανέωσης χωρίς κλείδωμα cilk int fib (int n) { int x = 0; inlet void summer (int result) { x += result; return; if (n < 2) return n; else { summer(spawn fib(n-1)); summer(spawn fib(n-2)); sync; return (x); Τα inlets επιτρέπουν πιο σύνθετο χειρισμό της επιστρεφόμενης τιμής κάποιας διαδικασίας που έχει γίνει spawn, και επιπλέον εκτελούνται ατομικά Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

9 Χρονοδρομολόγηση εργασιών Θεωρητικό υπόβαθρο Έστω T P ο χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος Cilk σε P επεξεργαστές, τότε T 1 είναι ο χρόνος του συνολικού έργου (work), και T είναι το μέγεθος (σε μονάδες χρόνου) του κρίσιμου μονοπατιού (critical path) Επομένως, ο χρόνος εκτέλεσης ενός προγράμματος Cilk σε P επεξεργαστές είναι T P = T 1 /P + O(T ) T P T 1 /P + c T, όπου c είναι η επιβάρυνση του κρίσιμου μονοπατιού (critical path overhead) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

10 Χρονοδρομολόγηση εργασιών Θεωρητικό υπόβαθρο (συνέχεια) Η μέγιστη επιτάχυνση της επίδοσης (speedup) είναι P = T 1 /T Το περιθώριο παραλληλισμού (parallel slackness) ορίζεται ως ο λόγος P/P Εάν P/P c (δηλ ο αριθμός των διαθέσιμων επεξεργαστών είναι σαφώς μικρότερος του διαθέσιμου παραλληλισμού), τότε T P T 1 /P Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

11 Χρονοδρομολόγηση εργασιών Θεωρητικό υπόβαθρο (συνέχεια) Εάν T S είναι ο χρόνος εκτέλεσης της C έκθλιψης, τότε ισχύει c 1 = T 1 /T S, όπου c 1 είναι η επιβάρυνση έργου (work overhead) του προγράμματος Cilk Ο χρόνος εκτέλεσης, επομένως, ενός προγράμματος Cilk σε P επεξεργαστές, όταν υπάρχει μεγάλο περιθώριο παραλληλισμού, είναι T P c 1 T S /P Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

12 Χρονοδρομολόγηση εργασιών Θεωρητικό υπόβαθρο (συνέχεια) Εάν T S είναι ο χρόνος εκτέλεσης της C έκθλιψης, τότε ισχύει c 1 = T 1 /T S, όπου c 1 είναι η επιβάρυνση έργου (work overhead) του προγράμματος Cilk Ο χρόνος εκτέλεσης, επομένως, ενός προγράμματος Cilk σε P επεξεργαστές, όταν υπάρχει μεγάλο περιθώριο παραλληλισμού, είναι T P c 1 T S /P Βασική αρχή χρονοδρομολογητή Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης έργου Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

13 Παράδειγμα θεωρητικού υπολογισμού T 1 και T P-FIB(4) P-FIB(3) P-FIB(2) P-FIB(1) P-FIB(1) P-FIB(0) P-FIB(1) P-FIB(2) P-FIB(0) Κάθε spawn ή κοινή κλήση C δημιουργεί μία ακμή προς τα κάτω Κάθε spawn δημιουργεί και μία οριζόντια ακμή συνέχισης (continuation edge) Κάθε sync δημιουργεί μία ακμή επιστροφής (return edge) με φορά προς τα πάνω T 1 = 17 (πλήθος κόμβων) T = 8 (σκιασμένο μονοπάτι) Μέγιστη δυνατή επιτάχυνση: 17/8 = 2125 Η συνάρτηση P-Fib είναι όμοια με την fib με την διαφορά ότι κάνει μόνο ένα spawn στη πρώτη αναδρομική κλήση Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

14 Θέματα υλοποίησης Ουρές εργασιών και σχήμα κλοπής Κάθε φυσική μονάδα επεξεργασίας είναι ένας εργάτης (worker) που διατηρεί μία ουρά δύο άκρων με τις έτοιμες προς εκτέλεση διαδικασίες (double-ended ready queue ready deque) Κάθε spawn σώζει το πλαίσιο ενεργοποίησης (activation frame) της γονικής διαδικασίας, το προωθεί στο τέλος της ουράς εργασιών του τρέχοντος εργάτη και συνεχίζεται η εκτέλεση Μόλις αδειάσει η ουρά ενός εργάτη, τότε γίνεται κλέφτης (thief) και προσπαθεί να κλέψει την εργασία ενός άλλου εργάτη, που γίνεται πλέον θύμα (victim) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

15 Θέματα υλοποίησης Δημιουργία εργασιών Δύο κλώνοι για κάθε cilk διαδικασία: ένας γρήγορος και ένας αργός Ο γρήγορος κλώνος είναι ουσιαστικά η C έκθλιψη της διαδικασίας με κάποιες δυνατότητες παραλληλισμού (προώθηση πλαισίων ενεργοποίησης στην ουρά εργασιών) Ο αργός κλώνος παρέχει πλήρη υποστήριξη παραλληλισμού (συγχρονισμός) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

16 Θέματα υλοποίησης Δημιουργία εργασιών (συνέχεια) Κάθε spawn εκτελεί τον γρήγορο κλώνο της διαδικασίας, και μόνο εάν η διαδικασία έχει κλαπεί, τότε γίνεται «μεταφορά» στον αργό κλώνο Κάθε spawn αφότου σώσει το πλαίσιο ενεργοποίησης του πατέρα και το προωθήσει στην ουρά (push), καλεί συμβατικά (κλήση C) την διαδικασία που έγινε spawn στον κώδικα Cilk, και αμέσως μετά προσπαθεί να ανακτήσει (pop) το πλαίσιο ενεργοποίησής της Εάν αποτύχει, σημαίνει ότι κλάπηκε Πλεονέκτημα Το sync στον γρήγορο κλώνο δεν έχει καμία επιβάρυνση Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

17 Θέματα υλοποίησης Δημιουργία εργασιών (συνέχεια) Παράδειγμα υλοποίησης του γρήγορου κλώνου int fib (int n) { fib_frame *f; f = alloc(sizeof(*f)); f->sig = fig_sig; if (n < 2) { free(f, sizeof(*f)); return n; else { /* continuing */ Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

18 Θέματα υλοποίησης Δημιουργία εργασιών (συνέχεια) /* cont'd */ int x, y; f-> entry = 1; f->n = n; *T = f; push(); x = fib(n-1); if (pop(x) == FAILURE) return 0; /* */ ; /* sync is free */ free(f, sizeof(*f)); return (x+y); Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

19 Θέματα υλοποίησης Αλγόριθμος κλοπής εργασιών Βασική αρχή Πρώτα η δουλειά (work-first scheduling) Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης έργου (ακόμα και) σε βάρος της επιβάρυνσης του κρίσιμου μονοπατιού Επιβάρυνση έργου Η επιπλέον δουλειά που καλείται να κάνει κάποιος εργάτης ως μέρος του πρωτοκόλλου χρονοδρομολόγησης (spawn, sync, abort) Επιβάρυνση κρίσιμου μονοπατιού Η δουλειά που εκτελεί ένας κλέφτης, όταν «κλέβει» την διαδικασία ενός εργάτη Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

20 Θέματα υλοποίησης Αλγόριθμος κλοπής εργασιών Βασική αρχή Πρώτα η δουλειά (work-first scheduling) Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης έργου (ακόμα και) σε βάρος της επιβάρυνσης του κρίσιμου μονοπατιού Επιβάρυνση έργου Η επιπλέον δουλειά που καλείται να κάνει κάποιος εργάτης ως μέρος του πρωτοκόλλου χρονοδρομολόγησης (spawn, sync, abort) Επιβάρυνση κρίσιμου μονοπατιού Η δουλειά που εκτελεί ένας κλέφτης, όταν «κλέβει» την διαδικασία ενός εργάτη Πιο βασική αρχή Κάνε την πιο συνηθισμένη περίπτωση όσο πιο αποδοτική γίνεται Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

21 Θέματα υλοποίησης Αλγόριθμος κλοπής εργασιών (συνέχεια) Κάθε ουρά εργασίας βρίσκεται σε διαμοιραζόμενη (συνεχή) μνήμη και μοιράζεται από όλους τους εργάτες Με κάθε ουρά συσχετίζονται δύο δείκτες (indices): Ο δείκτης H που δείχνει την κεφαλή της ουράς Ο δείκτης T που δείχνει το τέλος της ουράς Αμετάβλητη των δεικτών: H T Κάθε εργάτης προσθέτει και αποσπά νέες διαδικασίες από το τέλος της ουράς Κάθε κλέφτης αποσπά διαδικασίες από την κεφαλή της ουράς Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

22 Θέματα υλοποίησης Αλγόριθμος κλοπής εργασιών (συνέχεια) Απαιτείται συγχρονισμός όταν Εργάτης και κλέφτης προσπαθούν να αποσπάσουν την τελευταία εγγραφή της ουράς Δύο ή περισσότεροι εργάτες προσπαθούν να αποσπάσουν εργασίες από την ίδια ουρά Λύση χρονοδρομολογητή Cilk Χρήση βαρέων κλειδωμάτων από τους κλέφτες (επιβάρυνση κρίσιμου μονοπατιού) Χρήση ελαφρών κλειδωμάτων από τους εργάτες/θύματα (επιβάρυνση έργου) Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

23 Θέματα υλοποίησης Αλγόριθμος κλοπής εργασιών (συνέχεια) Εργάτης/Θύμα Κλέφτης pop() { T--; if (H > T) { T++; lock(l); T--; if (H > T) { T++; unlock(l); return FAILURE; unlock(l); return SUCCESS; steal() { lock(l); H++; if (H > T) { H--; unlock(l); return FAILURE; unlock(l); return SUCCESS; Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

24 Συμπεράσματα και Σκέψεις Απλό και καθαρό μοντέλο προγραμματισμού Αποδοτικό όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός από εργασίες (tasks) Αποδοτικό όταν το πρόβλημα είναι περιορισμένο από τους υπολογισμούς (computation-bound) Δείχνει ιδανικό για παράλληλο υπολογισμό αναδρομικών αλγορίθμων, πχ, αγνωστικών ως προς την κρυφή μνήμη (cache oblivious) αλγορίθμων Δείχνει κάπως περιοριστικό για την απευθείας παραλληλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών (πρβλ OpenMP) Εστιασμένο σε υπολογιστικά συστήματα διαμοιραζόμενης μνήμης Β Καρακάσης (CSLab, NTUA) ΣΗΜΜΥ, Μετ/κό 688 9/ / 22

Προγραμματισμός με το OpenMP Β. Δημακόπουλος

Προγραμματισμός με το OpenMP Β. Δημακόπουλος ΠΛE006 Παράλληλη Επεξεργασία Προγραμματισμός με το OpenMP Β. Δημακόπουλος Shared address space / shared variables Τι χρειάζεται κανείς για να προγραμματίσει σε αυτό το μοντέλο: Οντότητες εκτέλεσης (νήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Offline Web Applications

Offline Web Applications Παν.Πελοποννήσου,ΤμήμαΕ&ΤΤηλεπικοινωνιών Πτυχιακήεργασία: OfflineWeb Applications Δημιουργώντας εφαρμογές ιστού για λειτουργίαχωρίςσύνδεση ΝίκοςΔημητρακόπουλος Επιβλέποντεςκαθηγητές: ΚώσταςΒασιλάκης,ΑλέξανδροςΚαλόξυλος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης

Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Παραλληλισμός Αλγορίθμων σε Κάρτες Γραφικών για Σχεδιασμό Κίνησης Συγγραφέας: Πάσχος Ανδρέας Επιβλέπων: Ψαράκης Εμμανουήλ 2

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Συστημάτων Υπολογιστών Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview 1.1 Γενικά Ένας Balckhat hacker για να καταφέρει να πετύχει ένα Buffer Overflow Exploit εκμεταλλεύεται τα αδύναμα Buffer μίας υπηρεσίας(service).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 1: OpenMPI Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ OMPI Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Επικάλυψη Υπολογισµών και Επικοινωνίας σε Συστοιχίες από Πολυνηµατικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 13: Είδη συστοιχιών. Διανυσματικοί Υπολογιστές. Επεξεργαστές μητρώου, Επεξεργαστές Blitzen, Επεξεργαστές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής

«Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Υλοποίηση του μηχανισμού leaky bucket για τον προσομοιωτή NS-3» ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ. 3701

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα