Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις"

Transcript

1 Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(), strlen() και άλλες, αλλά έχουμε δημιουργήσει και δικές μας συναρτήσεις. Οι πιο πολλές είχαν το όνομα. Τα προγράμματα της C πάντα αρχίζουν με την εκτέλεση των εντολών της συνάρτησης και μετά η καλεί άλλες συναρτήσεις. Ήρθε βέβαια ο καιρός για να δούμε τις συναρτήσεις αναλυτικότερα. Συνάρτηση αποκαλείται μια αυτοδύναμη μονάδα κώδικα προγράμματος που έχει σχεδιασθεί για να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Μια συνάρτηση της C κάνει την ίδια δουλειά με τις συναρτήσεις, τις υπορουτίνες και τις διαδικασίες των άλλων γλωσσών. Μερικές συναρτήσεις, όπως η printf(), έχουν σαν αποτέλεσμα να γίνει μια ενέργεια. Μερικές άλλες συναρτήσεις υπολογίζουν μια τιμή, που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα, όπως η strlen(). Γενικά, μια συνάρτηση μπορεί να παράγει ενέργειες ή και να παράγει τιμές. Χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις για να γλυτώσουμε από τον επαναλαμβανόμενο προγραμματισμό. Δηλαδή, αν πρέπει να γίνει μια συγκεκριμένη εργασία πολλές φορές μέσα σ ένα πρόγραμμα, τότε γράφουμε μια φορά μια κατάλληλη συνάρτηση και μετά την χρησιμοποιούμε από το πρόγραμμα όταν και όπου την χρειαζόμαστε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια συνάρτηση σε διαφορετικά προγράμματα, αλλά ακόμα και αν κάνουμε μια εργασία μόνο μία φορά μέσα στο πρόγραμμα, θα είναι πιο σωστό να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση, επειδή έτσι το πρόγραμμα γίνεται πιο εύκολο στην ανάγνωση και στην τροποποίησή του και είμαστε πιο κοντά σ' αυτό που λέγεται δομημένος προγραμματισμός. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που να διαβάζει μια λίστα αριθμών, να τους ταξινομεί, να βρίσκει τον μέσο όρο τους και να τυπώνει ένα ραβδόγραμμα, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το εξής πρόγραμμα :

2 #include <stdio.h> #define SIZE 50 float list[size]; readlist(list, SIZE); sort(list, SIZE); average(list, SIZE); bargraph(list, SIZE); Όταν χρησιμοποιούμε περιγραφικά ονόματα για τις συναρτήσεις, είναι ευκολότερο να καταλάβουμε τι κάνει ένα πρόγραμμα και πώς αυτό οργανώνεται. Μπορούμε ακόμα να επεξεργαστούμε ξέχωρα την κάθε συνάρτηση μέχρι να πετύχουμε την σωστή εκτέλεση μιας εργασίας. Ένα ακόμη όφελος είναι ότι αν δημιουργήσουμε τις συναρτήσεις κατά γενικό τρόπο, θα μπορούμε τότε να τις χρησιμοποιήσουμε και σ άλλα προγράμματα. Οι συναρτήσεις έχουν σαν σκοπό να μας βοηθήσουν να επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην συνολική σχεδίαση ενός προγράμματος και όχι στις λεπτομέρειές του. Πριν να γράψουμε τον κώδικα μιας συνάρτησης, πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τι δουλειά πρέπει να κάνει αυτή η συνάρτηση και πώς θα συσχετίζεται με τ όλο πρόγραμμα. Δημιουργία και Χρήση μιας Απλής Συνάρτησης Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τις συναρτήσεις και starbar(). Το πρόγραμμα τυπώνει μια επικεφαλίδα από γράμματα και δύο σειρές από 65 αστεράκια, μία πριν και μία μετά την εκτύπωση των γραμμάτων. Η συνάρτηση, δηλ. το κυρίως πρόγραμμα τυπώνει την επικεφαλίδα και η συνάρτηση starbar() έχει αναλάβει τη δουλειά που γίνεται δύο φορές, δηλ. την εκτύπωση της σειράς με τα 65 αστεράκια. /* prog35.c διαμόρφωση επικεφαλίδας */ #include <stdio.h> #define NAME "Florina pe sempre " ebooks4greeks.gr

3 #define ADDRESS "Florina" #define PLACE "West Macedonia" #define LIMIT 65 void starbar(); /* δήλωση της συνάρτησης */ starbar(); printf("%s \n", NAME); printf("%s \n", ADDRESS); printf("%s \n", PLACE); starbar(); void starbar() /* ορισμός της συνάρτησης starbar() */ int count; for (count = 1; count <= LIMIT; count++) putchar( \n ); putchar( * ); Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι : *************************************************************** ** Florina per sempre Florina

4 West Macedonia *************************************************************** ** Ας δώσουμε λίγη προσοχή στα παρακάτω σημεία του προγράμματος : 1. Η συνάρτηση starbar() καλείται από τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας απλά τ όνομά της. Μετά το όνομα της συνάρτησης και τις παρενθέ-σεις πρέπει να ακολουθεί το σύμβολο (;), ως εξής : starbar(); Όταν το πρόγραμμα καθώς εκτελείται φθάσει σε μια κλήση συνάρτησης, αναζητά τη συνάρτηση αυτή και ακολουθεί τις εντολές που βρίσκονται σ' αυτήν. Όταν τελειώσει, επιστρέφει στην επόμενη γραμμή του καλούντος προγράμματος. 2. Όταν γράφουμε μια συνάρτηση ακολουθούμε την ίδια μορφή που ξέρουμε από τη, δηλ. πρώτα το όνομα, μετά το σύμβολο, μετά η δήλωση των μεταβλητών, μετά οι προτάσεις ορισμού της συνάρτησης και τέλος το σύμβολο. 3. Οι παρενθέσεις στη starbar() λένε στον μεταγλωττιστή ότι η starbar() είναι μια συνάρτηση. Η starbar() δεν ακολουθείται από το σύμβολο ;, πράγμα που σημαίνει ότι η συνάρτηση αυτή ορίζεται παρά ότι χρησιμοποιείται. 4. Η μεταβλητή count στη starbar() είναι μια τοπική μεταβλητή, δηλ. μια μεταβλητή γνωστή μόνο για τη starbar(). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα count και σ άλλες συναρτήσεις χωρίς κανένα πρόβλημα, ακόμα και μέσα στην ίδια την. 5. Οι συναρτήσεις έχουν κι αυτές τύπους όπως οι μεταβλητές. Ο τύπος void χρησιμοποιείται για συναρτήσεις χωρίς τιμές επιστροφής και ο τύπος αυτός εμφανίζεται στον ορισμό της συνάρτησης. 6. Προγράμματα που χρησιμοποιούν μια συνάρτηση πρέπει να περιέχουν τη δήλωση του τύπου πριν η συνάρτηση χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτόν τον λόγο, η περιέχει την εξής δήλωση : void starbar(); Έτσι δηλώνουμε ότι το πρόγραμμα χρησιμοποιεί μια συνάρτηση τύπου void που ονομάζεται starbar() και ότι ο μεταγλωττιστής θα βρει τον ορισμό αυτής της συνάρτησης κάπου αλλού. 7. Η συνάρτηση starbar() δεν έχει είσοδο, αφού δεν χρειάζεται καμία πληροφορία από το καλούν πρόγραμμα.

5 Ορίσματα Συνάρτησης Ας δούμε τώρα πώς θα τροποποιηθεί η συνάρτηση starbar() που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως για να κεντράρει αυτή τη φορά όλους τους τίτλους. Η νέα μας συνάρτηση ονομάζεται n_char() και θα χρησιμοποιήσουμε τώρα ορίσματα γι' αυτή τη συνάρτηση, όπου το ένα θα είναι ο εκτυπούμενος χαρακτήρας και το άλλο ο αριθμός των επαναλήψεων αυτού του χαρακτήρα. Η γραμμή με τους αστερίσκους έχει πλάτος 65 διαστήματα, άρα η συνάρτηση στην περίπτωση αυτή καλείται σαν n_char('*', 65). Η φράση Florina per sempre έχει πλάτος 18 διαστημάτων, άρα για να την κεντράρουμε θα πρέπει να αφήσουμε 23 κενά διαστήματα από δεξιά και από αριστερά της, δηλ. καλούμε την n_char(' ', 23). /* prog36.c κεντράρισμα επικεφαλίδας */ #include <stdio.h> #define NAME "Florina pe sempre " #define ADDRESS "Florina" #define PLACE "West Macedonia" #define LIMIT 65 #define SPACE int spaces; void n_char(); n_char( *, LIMIT); /* χρήση σταθερών ως ορίσματα */ putchar( \n ); n_char(space, 23); printf("%s \n", NAME); spaces = (65 - strlen(address))/2; διαστήματα που θα αφήσει */ /* υπολογίζει τα κενά

6 */ n_char(space, spaces); /* μια μεταβλητή ως όρισμα */ printf("%s \n", ADDRESS); n_char(space, (65 - strlen(place))/2); printf("%s \n", PLACE); n_char( *, LIMIT); putchar( \n ); /* μια έκφραση ως όρισμα void n_char(ch, num) /* ορισμός της συνάρτησης */ char ch; int num; int count; for (count=1; count<=num; count++) putchar(ch); Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι : *************************************************************** ** Florina per sempre Florina West Macedonia *************************************************************** ** Ας δούμε τον ορισμό της παραπάνω συνάρτησης με ορίσματα αυτή τη φορά :

7 void n_char(ch, num) char ch; int num; Η πρώτη γραμμή μάς πληροφορεί ότι η συνάρτηση έχει δύο ορίσματα, τα ch και num. Η δεύτερη γραμμή δηλώνει τους τύπους των ορισμάτων και πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα ορίσματα δηλώνονται πριν από την πρώτη αγκύλη της συνάρτησης. Και οι δύο αυτές μεταβλητές, ch και num, ονομάζονται τυπικά ορίσματα. Είναι και αυτά τοπικές μεταβλητές της συνάρτησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αλλού μέσα στο πρόγραμμα. Για να δώσουμε τιμές στα τυπικά ορίσματα ch και num χρησιμοποιούμε πραγματικά ορίσματα στην κλήση της συνάρτησης. Το τυπικό όρισμα είναι μια μεταβλητή στο πρόγραμμα που καλείται και το πραγματικό όρισμα είναι μια συγκεκριμένη τιμή, που καταχωρείται στη μεταβλητή αυτή από το πρόγραμμα που καλεί. Το πραγματικό όρισμα μπορεί να είναι μια σταθερά, μια μεταβλητή ή ακόμη και μια πιο πολύπλοκη έκφραση. Ο,τιδήποτε κι αν είναι, το πραγματικό όρισμα υπολογίζεται και η τιμή του μεταδίδεται (περνάει) στη συνάρτηση στα αντίστοιχα τυπικά ορίσματα. Η συνάρτηση δεν ενδιαφέρεται, βέβαια, αν αυτή η τιμή που της περνιέται προέρχεται από μια σταθερά, μια μεταβλητή ή μια πιο γενική έκφραση. Η Χρήση του return Ας δούμε τώρα και την περίπτωση που μια συνάρτηση επιστρέφει μια τιμή στο πρόγραμμα που την κάλεσε. Η επόμενη συνάρτηση imin() επιστρέφει σαν τιμή το μικρότερο από τα δύο ορίσματά της. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα : /* prog37.c βρίσκει τη μικρότερη από δύο τιμές */ #include <stdio.h> int num1, num2; int imin();

8 while (scanf("%d %d", &num1, &num2) == 2) printf("το μικρότερο μεταξύ του %d και %d είναι το %d. \n", num1, num2, imin(num1, num2)); int imin(n, m) int n, m; int min; if (n < m) else return min; min = n; min = m; Η λέξη-κλειδί return έχει ως αποτέλεσμα η τιμή οποιασδήποτε έκφρασης που την ακολουθεί, να είναι η τιμή επιστροφής της συνάρτησης. Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση, η τιμή επιστροφής της συνάρτησης είναι η τιμή της τοπικής μεταβλητής min. Η συνάρτηση imin() είναι τύπου int, όπως είναι και η μεταβλητή min. Η τιμή επιστροφής μιας συνάρτησης μπορεί να καταχωρηθεί σε μια μεταβλητή ή να χρησιμοποιηθεί σαν μέρος μιας έκφρασης. Ακολουθεί και μια άλλη έκδοση της συνάρτησης imin() : /* δεύτερη έκδοση της συνάρτησης ελάχιστης τιμής */ imin(n, m) int n, m; return (n<m)? n : m;

9 Η χρήση της return έχει και το αποτέλεσμα ότι τερματίζει τη συνάρτηση και ο έλεγχος επιστρέφει στην επόμενη πρόταση του προγράμματος από εκείνη που την κάλεσε. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν η πρόταση return δεν είναι η τελευταία της συνάρτησης. Ακολουθεί και μια τρίτη έκδοση της συνάρτησης imin() : /* τρίτη έκδοση της συνάρτησης ελάχιστης τιμής */ imin(n, m) int n, m; if (n<m) else return (n); return(m); Η απλή πρόταση return; προκαλεί τον τερματισμό της συνάρτησης και την επιστροφή του ελέγχου στην καλούσα συνάρτηση. Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις του τύπου void γιατί δεν επιστρέφει καμία τιμή. Τύποι Συναρτήσεων Και για τις συναρτήσεις πρέπει να δηλώνεται ο τύπος τους, ο οποίος είναι ίδιος με τον τύπο της τιμής επιστροφής της συνάρτησης. Συναρτήσεις χωρίς τιμή επιστροφής δηλώνονται σαν τύπου void και αν δεν δηλωθεί ο τύπος μιας συνάρτησης, τότε η C θεωρεί ότι είναι τύπου int. Η δήλωση του τύπου είναι μέρος του ορισμού της συνάρτησης και αναφέρεται στην τιμή επιστροφής και όχι στα ορίσματα της συνάρτησης. Μια δήλωση της συνάρτησης λέει στο πρόγραμμα τι τύπου είναι η συνάρτηση, ενώ ο ορισμός της συνάρτησης παρέχει τον πραγματικό κώδικά της. Η δήλωση μιας συνάρτησης πρέπει να γίνεται πριν από το σημείο όπου χρησιμοποιείται η συνάρτηση. Στην ANSI C, μπορούμε στη δήλωση μιας συνάρτησης να δηλώνουμε και τον τύπο των μεταβλητών της. Το αποτέλεσμα είναι ένα πρωτότυπο συνάρτησης, δηλ. μια δήλωση συνάρτησης όπου καθορίζονται ο τύπος της τιμής

10 επιστροφής, ο αριθμός των ορισμάτων και ο τύπος των ορισμάτων της συνάρτησης. Ακολουθούν παραδείγματα : int imax(int, int); int imax(int a, int b); Ο Τελεστής & Μερικές συναρτήσεις, όπως η scanf(), καταχωρούν τιμές σε μεταβλητές του καλούντος προγράμματος και χρησιμοποιούν τον τελεστή διεύθυνσης & στα ορίσματα. Ο τελεστής & μάς δίνει τη διεύθυνση στην οποία αποθηκεύεται μια μεταβλητή. Για παράδειγμα, αν p είναι το όνομα μιας μεταβλητής, τότε &p είναι η διεύθυνση της μεταβλητής p στη μνήμη. Αν η μεταβλητή p έχει τιμή 100 και είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση 15879, τότε η παρακάτω πρόταση : printf("%d %u\n", p, &p); θα δώσει το εξής αποτέλεσμα : Ακολουθεί ένα πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί τον τελεστή διεύθυνσης & για να βρει πού φυλάσσονται μεταβλητές με το ίδιο όνομα, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές συναρτήσεις. /* prog38.c έλεγχος για το πού βρίσκονται αποθηκευμένες μεταβλητές */ #include <stdio.h> void myfunction(); /* δήλωση συνάρτησης */ int p=2, b=5; printf("στη, p = %d και &p = %p \n", p, &p); printf("στη, b = %d και &b = %p \n", b, &b); myfunction(p);

11 void myfunction(b); /* ορισμός συνάρτησης */ int b; int p = 10; printf("στη mikado(), p = %d και &p = %p \n", p, &p); printf("στη mikado(), b = %d και &b = %p \n", b, &b); Χρησιμοποιήσαμε εδώ τη μορφή %p για την εκτύπωση των διευθύνσεων αν, όμως, το σύστημά μας δεν διαθέτει αυτή τη μορφή, τότε μπορούμε να δοκιμάσουμε με τη μορφή %u. Το αποτέλεσμα του προηγούμενου προγράμματος θα είναι το εξής : Στη, p = 2 και &p = FFD8 Στη, b = 5 και &b = FFDA Στη myfunction(), p = 10 και &p = FFD0 Στη myfunction(), b = 2 και &b = FFD6 Οι διευθύνσεις εμφανίζονται εδώ σε 16δική μορφή. Από το αποτέλεσμα βλέπουμε ότι οι δύο μεταβλητές p έχουν διαφορετικές διευθύνσεις, όπως και οι δύο μεταβλητές b. Δηλαδή, ο υπολογιστής τις θεωρεί σαν τέσσερις ξεχωριστές μεταβλητές. Αλλαγή των Μεταβλητών στο Πρόγραμμα που Καλεί Μερικές φορές θέλουμε μια συνάρτηση να προκαλεί αλλαγές στις μεταβλητές μιας άλλης συνάρτησης. Ας πάρουμε το δημοφιλές παράδειγμα της ανταλλαγής των τιμών δύο μεταβλητών x και y. Ξέρουμε ότι αυτό γίνεται με τη χρήση μιας τρίτης βοηθητικής μεταβλητής temp, ως εξής :

12 temp = x; x = y; y = temp; Χρησιμοποιούμε τα ονόματα x και y για τις μεταβλητές της και u και v για τις μεταβλητές της συνάρτησης interchange(). /* prog39.c ανταλλαγή τιμών μεταβλητών */ #include <stdio.h> void interchange(); int x = 5, y = 10; printf("αρχικά x = %d και y = %d. \n", x, y); interchange(x, y); printf("τώρα x = %d και y = %d. \n", x, y); void interchange(u, v) int u, v; int temp; printf("αρχικά u = %d και v = %d. \n", u, v); temp = u; u = v; v = temp; printf("τώρα u = %d και v = %d. \n", u, v);

13 Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι το εξής : Αρχικά x = 5 και y = 10 Αρχικά u = 5 και v = 10 Τώρα u = 10 και v = 5 Τώρα x = 5 και y = 10 Βλέπουμε ότι η συνάρτηση interchange() λειτουργεί σωστά, αφού ανταλλάσσει τις τιμές των u και v. Εκείνο που μας ενδιαφέρει, όμως, εμάς είναι η μετάδοση των τιμών αυτών πίσω στη. Όπως ξέρουμε, με την πρόταση return μπορούμε να μεταδώσουμε πίσω στο καλούν πρόγραμμα μόνο μία τιμή. Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε; Για να μεταδώσουμε δύο τιμές μιας συνάρτησης στη συνάρτηση που την κάλεσε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες, που είναι συμβολικές παραστάσεις διευθύνσεων. Εισαγωγή στους Δείκτες (Pointers) Χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως τον τελεστή & για να βρούμε τη διεύθυνση της μεταβλητής p. Η &p δηλαδή είναι ένας δείκτης της p. Η πραγματική διεύθυνση είναι ένας 16δικός αριθμός και η συμβολική παράσταση &p είναι μια σταθερά δείκτη. Η μεταβλητή p δεν πρόκειται να αλλάξει διεύθυνση μέσα στο πρόγραμμα, αν και μπορεί να αλλάξει τιμή. Η C έχει και μεταβλητές δείκτη που έχουν μια διεύθυνση ως τιμή. Ακολουθούν παραδείγματα : ptr = &p; /* καταχωρεί τη διεύθυνση της p στην ptr */ ptr = &b; /* ο δείκτης ptr δείχνει τώρα στη b αντί για την p */ Η ptr δηλαδή είναι μια μεταβλητή και η &p είναι μια σταθερά. Για να δηλώσουμε τον τύπο μιας μεταβλητής δείκτη, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή έμμεσης αναφοράς (*). val = *ptr /* βρίσκει την τιμή που δείχνει ο δείκτης ptr */ Πώς δηλώνουμε, όμως, τους δείκτες;

14 Με τη δήλωση μιας μεταβλητής ότι είναι δείκτης, πρέπει ακόμα να πούμε και τι τύπος είναι η μεταβλητή που δείχνει ο δείκτης και αυτό γιατί διαφορετικοί τύποι μεταβλητών απαιτούν διαφορετικό χώρο αποθήκευσης. Οι δείκτες δηλώνονται ως εξής : */ int *pi; /* pi είναι ένας δείκτης σε μια ακέραια μεταβλητή char *pc; χαρακτήρα */ /* pc είναι ένας δείκτης σε μια μεταβλητή float *pf, *pg; /* pf, pg είναι δείκτες σε μεταβλητές float */ Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι pi είναι ο δείκτης και ότι η *pi είναι τύπου int. Παρόμοια, η τιμή *pc την οποία δείχνει ο pc είναι τύπου char. Οι Δείκτες και οι Συναρτήσεις Ακολουθεί ένα πρόγραμμα όπου γίνεται επιστροφή τιμών στη συνάρτηση που καλεί. /* prog40.c χρήση δεικτών για την ανταλλαγή τιμών */ #include <sdtio.h> void interchange(); int x = 5, y = 10; printf("αρχικά x = %d και y = %d. \n", x, y); interchange(&x, &y); /* στείλε τις διευθύνσεις στη συνάρτηση*/ printf("τώρα x = %d και y = %d. \n", x, y); void interchange(u, v) int *u, *v; /* οι u και v είναι τώρα δείκτες */

15 int temp; temp = *u; /* η temp παίρνει την τιμή που δείχνει η u */ *u = *v; *v = temp; Το αποτέλεσμα θα είναι : Αρχικά x = 5 και y = 10 Τώρα x = 10 και y = 5 Ας προσέξουμε τα εξής σημεία : 1. Η κλήση της συνάρτησης γίνεται ως εξής : interchange(&x, &y);, δηλαδή, αντί να στέλνονται οι τιμές των x και y, στέλνονται οι διευθύνσεις τους. Έτσι, τα τυπικά ορίσματα u και v της συνάρτησης interchange() έχουν διευθύνσεις ως τιμές και πρέπει να δηλωθούν ως δείκτες. 2. Εφόσον οι x και y είναι ακέραιοι, δηλώνουμε τις u και v ως δείκτες σε ακέραιους. 3. Θυμηθείτε ότι η u έχει την τιμή &x, έτσι η u δείχνει τη x, δηλαδή η *u μάς δίνει την τιμή του x. 4. Δεν πρέπει να γράψουμε temp = u;, γιατί έτσι θα αποθηκευτεί η διεύθυνση της x και όχι η τιμή της. Θέλουμε μια συνάρτηση να ανταλλάσσει τις τιμές δύο μεταβλητών. Δίνοντας στη συνάρτηση τις διευθύνσεις των μεταβλητών αυτών, αποκτάμε πρόσβαση σ' αυτές τις μεταβλητές. Χρησιμοποιώντας δείκτες και τον τελεστή *, η συνάρτηση μπορεί να εξετάσει τις τιμές που βρίσκονται σ' αυτές τις θέσεις και να τις αλλάξει. Με τους δείκτες δηλαδή μπορούμε να μπούμε στη και να αλλάξουμε ό,τι είναι αποθηκευμένο εκεί. Εισαγωγή στους Πίνακες Ένας πίνακας αποτελείται από μια σειρά στοιχείων ενός τύπου δεδομένων. Το πρόγραμμα πρέπει να γνωρίζει από πόσα στοιχεία αποτελείται ένας πίνακας

16 καθώς και τον τύπο των στοιχείων αυτών. Ο τύπος των στοιχείων ενός πίνακα μπορεί να είναι ένας από τους τύπους μεταβλητών. Ακολουθούν μερικές δηλώσεις πινάκων : float times[365]; /* πίνακας με 365 στοιχεία τύπου float */ char cities[12]; /* πίνακας με 12 στοιχεία τύπου char */ int numbers[50]; /* πίνακας με 50 στοιχεία τύπου int */ Οι αγκύλες [ και ] μάς λένε ότι πρόκειται για πίνακα και ο αριθμός που είναι μέσα στις αγκύλες μάς δείχνει τον αριθμό των στοιχείων του πίνακα. Για να αναφερθούμε σ ένα συγκεκριμένο στοιχείο του πίνακα, χρησιμοποιούμε έναν αριθμό που ονομάζεται δείκτης πίνακα και που η αρίθμησή του αρχίζει από το 0. Ο πίνακας δηλ. είναι μια μεταβλητή με δείκτη και για να αναφερθούμε πλήρως σ ένα στοιχείο του, χρειαζόμαστε το όνομα του πίνακα και την τιμή του δείκτη του πίνακα. Έτσι, π.χ. το times[0] είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα times και το times[364] είναι το 365ο και τελευταίο στοιχείο του. Αυτόματες, Εξωτερικές και Στατικές Μεταβλητές Μια αυτόματη μεταβλητή ή ένας αυτόματος πίνακας είναι μια μεταβλητή ή ένας πίνακας που ορίζεται μέσα σε μια συνάρτηση. Όπως ήδη ξέρουμε, μια μεταβλητή που ορίζεται μέσα σε μια συνάρτηση (τοπική μεταβλητή), ανήκει σ' αυτή τη συνάρτηση και το όνομά της μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί και αλλού. Όταν τελειώσει η κλήση της συνάρτησης, τότε απελευθερώνεται ο χώρος της μνήμης που χρησιμοποιήθηκε για τις τοπικές της μεταβλητές. Μπορούμε να δώσουμε αρχικές τιμές σ αυτόματους πίνακες ως εξής : int powers[8] = 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64;

17 Επειδή ο πίνακας ορίζεται μέσα στη, είναι ένας αυτόματος πίνακας και η απόδοση αρχικών τιμών σ' αυτόν γίνεται με τη χρήση μιας λίστας τιμών που χωρίζονται με κόμμα και που είναι κλεισμένες σε αγκύλες. Μια εξωτερική μεταβλητή ή ένας εξωτερικός πίνακας είναι μια μεταβλητή ή ένας πίνακας που ορίζεται έξω από μια συνάρτηση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα : int report; int numbers[5] = 12, 10, 8, 9, 6;... int feed(n) int n;... Οι εξωτερικές μεταβλητές διαφέρουν από τις αυτόματες στο ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν απ' όλες τις συναρτήσεις ενός προγράμματος, παραμένουν για όσο χρόνο εκτελείται ένα πρόγραμμα και δεν χάνονται όταν τελειώνει μια συγκεκριμένη συνάρτηση. Ακόμη, έχουν αρχική τιμή μηδέν όταν δεν ορίζεται κάτι άλλο. Έτσι, η μεταβλητή report στο παραπάνω πρόγραμμα έχει αρχική τιμή ίση με 0. Μια στατική μεταβλητή ή ένας στατικός πίνακας ορίζονται μέσα σε μια συνάρτηση με τη λέξη-κλειδί static : int account(n,m) int n, m;

18 static int beans[2] = 343, 332;... Μια μεταβλητή που δηλώνεται με τη λέξη-κλειδί static μπορεί να είναι τοπική σε μια συνάρτηση, αλλά διατηρεί τις τιμές της μεταξύ των κλήσεων μιας συνάρτησης και της αποδίδεται αρχική τιμή ίση με 0, όταν βέβαια δεν δηλώνεται κάτι άλλο. Απόδοση Αρχικών Τιμών σε Πίνακες Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που καταχωρεί τον αριθμό των ημερών ανά μήνα σ έναν πίνακα με απόδοση αρχικών τιμών και μετά τους εκτυπώνει. /* prog41.c απόδοση αρχικών τιμών στις ημέρες κάθε μήνα */ #include <stdio.h> #define MONTHS 12 int days[months] = 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31; int index; for (index=0; index<months; index++) printf ("Ο μήνας %d έχει %d ημέρες.\n", index+1, days[index]); Το αποτέλεσμα θα είναι ως εξής : Ο μήνας 1 έχει 31 ημέρες. Ο μήνας 2 έχει 28 ημέρες. Ο μήνας 3 έχει 31 ημέρες. Ο μήνας 4 έχει 30 ημέρες. Ο μήνας 5 έχει 31 ημέρες.

19 Ο μήνας 6 έχει 30 ημέρες. Ο μήνας 7 έχει 31 ημέρες. Ο μήνας 8 έχει 31 ημέρες. Ο μήνας 9 έχει 30 ημέρες. Ο μήνας 10 έχει 31 ημέρες. Ο μήνας 11 έχει 30 ημέρες. Ο μήνας 12 έχει 31 ημέρες. Βλέπουμε στο παραπάνω παράδειγμα ότι ο αριθμός των στοιχείων της λίστας πρέπει να είναι ίδιος με το μέγεθος του πίνακα. Αν δώσουμε περισσότερα στοιχεία σ έναν πίνακα απ' ό,τι είναι το δηλωμένο μέγεθός του, τότε αυτό θεωρείται λάθος. Καταχώρηση Τιμών σε Πίνακες Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που καταχωρεί άρτιους αριθμούς σ έναν αυτόματο πίνακα : #include <stdio.h> #define SIZE 20 int counter, evens[size]; for (counter=0; counter<size; counter++) evens[counter] = 2 * counter; Η C, όμως, δεν επιτρέπει την καταχώρηση τιμών από έναν πίνακα σ έναν άλλον, ούτε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μορφή της λίστας στοιχείων μέσα σε αγκύλες, εκτός κι αν πρόκειται για απόδοση αρχικών τιμών. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που μας λέει τι δεν μπορούμε να κάνουμε με τους πίνακες στη C :

20 #include <stdio.h> #define SIZE 5 int pina[size] = 5, 3, 2, 8; /* όλα εντάξει */ int pinb[size]; pinb = pina; /* δεν επιτρέπεται */ pinb[size] = pina[size]; /* ανεπίτρεπτο */ pinb[size] = 5, 3, 2, 8; /* δεν δουλεύει εδώ */ Δείκτες σε Πίνακες Είδαμε στα προηγούμενα ότι οι δείκτες (pointers) αποτελούν έναν συμβολικό τρόπο για να χρησιμοποιούμε διευθύνσεις μεταβλητών. Στην πραγματικότητα, ο συμβολισμός των πινάκων είναι μια μεταμφιεσμένη χρήση των δεικτών. Το όνομα ενός πίνακα είναι και ένας δείκτης, που δείχνει στο πρώτο στοιχείο του. Δηλαδή, αν pina είναι ένας πίνακας, τότε με : pina == &pina[0] παριστάνεται και η διεύθυνση μνήμης του πρώτου στοιχείου του πίνακα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα που κάνει πράξεις με τις τιμές ενός δείκτη : /* prog42.c πρόσθεση δείκτη */ #include <stdio.h> #define SIZE 4 int pina[size], *pti, index;

21 float pinb[size], *ptf; pti = pina; /* καταχωρεί τη διεύθυνση του πίνακα σε δείκτη */ ptf = pinb; for (index=0; index<size; index++) printf("δείκτες + %d : %10u %10u\n", index, pti+index, ptf+index); Το αποτέλεσμα θα είναι ως εξής : δείκτες + 0 : δείκτες + 1 : δείκτες + 2 : δείκτες + 3 : Στην πρώτη γραμμή τυπώνονται οι πρώτες διευθύνσεις των δύο πινάκων, όποιες είναι αυτές. Στην επόμενη γραμμή βλέπουμε το αποτέλεσμα της πρόσθεσης του 1 στη διεύθυνση. Για να δούμε τι γίνεται από κοντά : = ; = ; Ξέρουμε ότι ο τύπος int χρησιμοποιεί 2 bytes για αποθήκευση και ο τύπος float 4 bytes. Όταν λοιπόν προσθέτουμε 1 στον αντίστοιχο δείκτη, τότε η C προσθέτει μια μονάδα αποθήκευσης. Για τους πίνακες, όμως, αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση αυξάνεται στη διεύθυνση του επόμενου στοιχείου και όχι στο επόμενο byte. Προσθέτοντας έναν ακέραιο σ' έναν δείκτη ή αυξάνοντας έναν δείκτη, αλλάζει η τιμή του δείκτη κατά τον αριθμό των bytes του στοιχείου που δείχνει ο δείκτης. Ακολουθούν μερικές ενδιαφέρουσες εκφράσεις : dates + 2 == &dates[2] /* ίδια διεύθυνση */

22 *(dates + 2) == dates[2] /* ίδια τιμή */ Αυτές οι ισότητες δείχνουν τη στενή σχέση μεταξύ πινάκων και δεικτών. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα δείκτη για να προσδιορίσουμε ένα συγκεκριμένο στοιχείο ενός πίνακα και να πάρουμε την τιμή του. Δεν πρέπει, όμως, να συγχέουμε την τιμή της *(dates+2) με την τιμή *dates+2, γιατί : *(dates + 2) /* είναι η τιμή του 3ου στοιχείου του πίνακα dates */ *dates + 2 /* το 2 προστίθεται στην τιμή του 1ου στοιχείου */ Μπορούμε συνεπώς να χρησιμοποιούμε και δείκτες για να δουλέψουμε με τους πίνακες. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που κάνει την ίδια δουλειά με το πρόγραμμα που είδαμε προηγουμένως, μόνο που τώρα χρησιμοποιούμε δείκτες αντί για πίνακες : /* prog43.c χρησιμοποιεί δείκτες αντί για πίνακες */ #include <stdio.h> #define MONTHS 12 int days[months] = 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31; int index; for (index=0; index<months; index++) printf ("Ο μήνας %d έχει %d ημέρες.\n", index+1, *(days+index)); Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες Η C δεν επιτρέπει ολόκληροι πίνακες να είναι ορίσματα μιας συνάρτησης, αλλά για να κάνουμε τη δουλειά μας μπορούμε να περάσουμε (μεταβιβάσουμε)

23 τη διεύθυνση ενός πίνακα σε μια συνάρτηση. Η συνάρτηση μπορεί μετά να χρησιμοποιήσει αυτήν την τιμή για τον χειρισμό του πρωτότυπου πίνακα. Είναι ένα κλασσικό παράδειγμα όπου πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δείκτες για τον χειρισμό ενός πίνακα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε συμβολισμό πίνακα είτε συμβολισμό δείκτη μέσα στη συνάρτηση. Ακολουθεί ένα παράδειγμα με μια συνάρτηση που επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα. /* prog44.c άθροισμα στοιχείων ενός πίνακα */ #include <stdio.h> #define SIZE 10 long sum(); static int pina[size] = 20, 10, 5, 39, 4, 16, 19, 26, 31, 20; long answer; answer = sum(pina, SIZE); printf("το άθροισμα των στοιχείων είναι %d.\n", answer); long sum(ar,n) /* χρήση δείκτη */ int *ar; /* ο ar είναι ένας δείκτης */ int n; int i; long total = 0; for (i=0; i<n; i++)

24 total += *ar; /* πρόσθεση τιμής στο total */ ar++; /* ο δείκτης στο επόμενο στοιχείο */ return total; Ο ar ξεκινάει δείχνοντας το πρώτο στοιχείο του πίνακα pina και με την πρόταση καταχώρησης total += *ar προστίθεται η τιμή του πρώτου στοιχείου, δηλ. η 20, στη μεταβλητή total. Μετά, η έκφραση ar++ αυξάνει τη μεταβλητή δείκτη ar έτσι ώστε αυτή να δείχνει στο επόμενο στοιχείο του πίνακα. Μπορούμε να γράψουμε τις προηγούμενες δύο εντολές και έτσι : total += *ar++; Δηλαδή, αυξάνεται ο δείκτης κατά ένα και όχι η τιμή που δείχνει και μάλιστα αυξάνεται μετά τη χρήση της τιμής του. Εάν χρησιμοποιήσουμε *++ar, τότε η σειρά θα ήταν : αύξηση του δείκτη και μετά χρήση της τιμής που δείχνει. Αλλά αν χρησιμοποιήσουμε την έκφραση (*ar)++, τότε το πρόγραμμα θα κάνει χρήση της τιμής που δείχνει η ar και μετά θα αυξήσει την τιμή αυτή κατά ένα και όχι τον δείκτη. Οι Λειτουργίες των Δεικτών Η C έχει πέντε βασικές λειτουργίες δεικτών. Για να δούμε από κοντά τα αποτελέσματα της κάθε λειτουργίας, τυπώνουμε την τιμή του δείκτη, δηλ. τη διεύθυνση που δείχνει, την τιμή που είναι αποθηκευμένη στη διεύθυνση που δείχνει ο δείκτης και ακόμη και τη διεύθυνση του ίδιου του δείκτη. Ακολουθεί ένα παράδειγμα : /* prog45.c λειτουργίες δεικτών */ #include <stdio.h> static int pina[3] = 100, 200, 300; int *ptr1, *ptr2; ptr1 = pina;/* καταχώρηση της διεύθυνσης του πίνακα σ' έναν δείκτη */

25 ptr2 = &pina[2]; /* καταχώρηση της διεύθυνσης του 3ου στοιχείου */ printf("ptr1 = %u, *ptr1 = %d, &ptr1 = %u\n", ptr1, *ptr1, &ptr1); ptr1++; /* αυξάνουμε τον δείκτη */ printf("ptr1 = %u, *ptr1 = %d, &ptr1 = %u\n", ptr1, *ptr1, &ptr1); printf("ptr2 = %u, *ptr2 = %d, &ptr2 = %u\n", ptr2, *ptr2, &ptr2); ++ptr2; /* περνάμε τα όρια του πίνακα */ printf("ptr2 = %u, *ptr2 = %d, &ptr2 = %u\n", ptr2, *ptr2, &ptr2); printf("ptr2 - ptr1 = %u\n", ptr2 - ptr1); /* τυπώνουμε τη διαφορά των δεικτών */ Το αποτέλεσμα θα είναι ως εξής : ptr1 = 234, *ptr1 = 100, &ptr1 = 3606 ptr1 = 236, *ptr1 = 200, &ptr1 = 3606 ptr2 = 238, *ptr2 = 300, &ptr2 = 3604 ptr2 = 240, *ptr2 = 1910, &ptr2 = 3604 ptr2 ptr1 = 2 Ας δούμε από κοντά τις πέντε βασικές λειτουργίες που μπορούμε να κάνουμε με τις μεταβλητές δείκτη : 1. Καταχώρηση. Μπορούμε να καταχωρήσουμε μια διεύθυνση σ' έναν δείκτη, είτε χρησιμοποιώντας ένα όνομα πίνακα ή χρησιμοποιώντας τον τελεστή διεύθυνσης & και την τιμή μιας μεταβλητής. 2. Εύρεση τιμής. Ο τελεστής * μάς δίνει την τιμή που βρίσκεται αποθηκευμένη στη θέση που δείχνεται από τον δείκτη. 3. Απόκτηση της διεύθυνσης ενός δείκτη. Και οι μεταβλητές δείκτη έχουν μια διεύθυνση και μια τιμή.

26 4. Αύξηση-μείωση ενός δείκτη. Με την αύξησή του ένας δείκτης μετακινείται στο επόμενο στοιχείο του πίνακα. Φυσικά, με ανάλογο τρόπο μπορούμε και να μειώσουμε έναν δείκτη. Η λειτουργία, όμως, ++ptr2 στο προηγούμενο παράδειγμα είχε σαν αποτέλεσμα ο ptr2 να μετακινηθεί κατά δύο bytes και να δείχνει ο,τιδήποτε μπορεί να αποθηκευθεί μετά τον πίνακα. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους τελεστές αύξησης ή μείωσης με τις μεταβλητές δείκτη, αλλά όχι με σταθερές δείκτη. Δηλαδή, το ptr2 = urn++; δεν επιτρέπεται, όπως δεν επιτρέπεται και το Διαφορά. Μπορούμε να βρούμε τη διαφορά μεταξύ δύο δεικτών. Οι Πίνακες Πολλών Διαστάσεων Ένας μετεωρολόγος θέλει να αναλύσει τα δεδομένα της μηνιαίας βροχόπτωσης σε μια διάρκεια 5 ετών, δηλ. θα χρειαστεί συνολικά 5 Χ 12 = 60 μεταβλητές. Για να παραστήσει αυτά τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιήσει 60 ανεξάρτητες μεταβλητές, μία για κάθε στοιχείο δεδομένων, κάτι φυσικά πολύ άβολο. Κάτι καλύτερο θα ήταν ένας πίνακας με 60 στοιχεία, αλλά ακόμα καλύτερο θα ήταν αν μπορούσε να κρατήσει ξεχωριστά τα 12 δεδομένα για τον κάθε χρόνο. Μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει 5 πίνακες, έναν για τα 12 στοιχεία του κάθε έτους, αλλά τι γίνεται αν τα έτη αυξηθούν και γίνουν 50; Μια καλή λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα από πίνακες. Δηλ., ο κύριος πίνακας θα έχει 5 στοιχεία και το κάθε στοιχείο του θα είναι ένας πίνακας από 12 στοιχεία. Μιλάμε δηλαδή για πίνακα δύο διαστάσεων. Αυτό γίνεται ως εξής : static float rain[5][12]; Ο πίνακας rain είναι δισδιάστατος και αποτελείται από 5 γραμμές και από 12 στήλες. Αν αλλάξουμε τον δεύτερο δείκτη, κινούμαστε σε μια γραμμή και αν αλλάξουμε τον πρώτο δείκτη, κινούμαστε κατά μήκος μιας στήλης. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δεύτερος δείκτης δείχνει τους μήνες και ο πρώτος τα χρόνια. Ας δούμε κι ένα πρόγραμμα μ αυτόν τον δισδιάστατο πίνακα. Ο στόχος του προγράμματος είναι να βρεθεί η συνολική βροχόπτωση για κάθε χρόνο, η μέση ετήσια βροχόπτωση και η μέση μηνιαία βροχόπτωση. Για να βρούμε τη συνολική βροχόπτωση του κάθε χρόνου, πρέπει να προσθέσουμε όλα τα δεδομένα του κάθε χρόνου, δηλ. της κάθε γραμμής. Για να βρούμε τη μέση βροχόπτωση για κάποιον μήνα, πρέπει να προσθέσουμε όλα τα δεδομένα σε μια δοσμένη στήλη.

27 Σταθερές Συμβολοσειράς Χαρακτήρα Όταν ο μεταγλωττιστής της C συναντά κάτι ανάμεσα σε διπλά εισαγωγικά " ", το θεωρεί σαν σταθερά συμβολοσειράς και οι χαρακτήρες μέσα στα εισαγωγικά αυτά μαζί με τον χαρακτήρα '\0' αποθηκεύονται σε γειτονικές θέσεις της μνήμης. Εάν, όμως, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα σε μια συμβολοσειρά διπλά εισαγωγικά, τότε πρέπει να βάλουμε πριν απ αυτά μια πλάγια κάθετο, ως εξής : printf("\"τρέξε, Μαρία!\" είπε η Βάσω.\n"); Το αποτέλεσμα θα είναι το εξής : "Τρέξε, Μαρία!" είπε η Βάσω. Όλη η φράση μέσα στα εισαγωγικά δρα σαν δείκτης, εκεί που αποθηκεύεται η συμβολοσειρά, κάτι δηλ. ανάλογο με το όνομα ενός πίνακα, που δρα σαν ένας δείκτης στη θέση του πίνακα. Πίνακες Συμβολοσειράς Χαρακτήρα Μπορούμε να δώσουμε αρχικές τιμές σε μια συμβολοσειρά χαρακτήρα ως εξής: char line[ ] = "Περιορίσου σε μια γραμμή"; Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο και με τον γνωστό τρόπο απόδοσης αρχικών τιμών σ έναν πίνακα ως εξής : char line[ ] = 'Π', 'ε', 'ρ', 'ι', 'ο', 'ρ', 'ί', 'σ', 'ο', 'υ', ' ', 'σ', 'ε', ' ', 'μ', 'ι', 'α', ' ', 'γ', 'ρ', 'α', 'μ', 'μ', 'ή', '\0'; H χρήση του μηδενικού χαρακτήρα '\0' εξηγεί ότι πρόκειται για συμβολοσειρά και όχι για πίνακα χαρακτήρων. Και στις δύο μορφές, ο μεταγλωττιστής μετράει τους χαρακτήρες και δίνει στον πίνακα το αντίστοιχο μέγεθος. Όπως συμβαίνει και με τους άλλους πίνακες, το όνομα του πίνακα line είναι ένας δείκτης στο πρώτο στοιχείο του πίνακα : line == &line[0] *line == 'Π'

28 *(line+1) == line[1] == 'ε' Μπορούμε συνεπώς να χρησιμοποιήσουμε τον συμβολισμό δείκτη για να δημιουργήσουμε μια συμβολοσειρά : char *Florina = "\nflorina per sempre"; που ισοδυναμεί με το : static char Florina[ ] = "\nflorina per sempre"; Είσοδος Συμβολοσειράς Για το διάβασμα μιας συμβολοσειράς σ' ένα πρόγραμμα, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα : να δεσμεύσουμε τον χώρο αποθήκευσης γι αυτή τη συμβολοσειρά και να χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση εισόδου για το διάβασμά της. Ο πιο απλός τρόπος για να δηλώσουμε με σαφήνεια το μέγεθος ενός πίνακα είναι η εξής δήλωση : char name[81]; Αφού έχει δημιουργηθεί χώρος στη μνήμη για τη συμβολοσειρά, μπορούμε πλέον να τη διαβάσουμε. Θα δούμε τις συναρτήσεις διαβάσματος συμβολοσειρών gets() και scanf(). Η Συνάρτηση gets() Η συνάρτηση αυτή διαβάζει χαρακτήρες μέχρι να συναντήσει τον χαρακτήρα enter '\n'. Η συνάρτηση αυτή δέχεται όλους τους χαρακτήρες πριν από τον χαρακτήρα '\n', προσθέτει τον μηδενικό χαρακτήρα '\0' και δίνει τη συμβολοσειρά στο καλούν πρόγραμμα. Ο χαρακτήρας νέας γραμμής διαβάζεται και αγνοείται. Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα χρήσης της συνάρτησης gets() : /* prog46.c διάβασμα ενός ονόματος */ #include <stdio.h> #define MAX 81

29 char name[max]; /* δέσμευση χώρου */ printf("γεια σου, ποιο είναι το όνομά σου ;\n"); gets(name); printf("γεια σου, %s.\n", name); Αν όλα δουλέψουν σωστά, η gets() επιστρέφει τη διεύθυνση της συμβολοσειράς που διάβασε, αν όμως κάτι πάει στραβά ή αν η gets() συναντήσει EOF, επιστρέφει μια μηδενική διεύθυνση ή τίποτα. Η κενή διεύθυνση καλείται δείκτης κενού, παριστάνεται στο αρχείο <stdio.h> με τη σταθερά NULL και δεν έχει φυσικά καμία σχέση με τον χαρακτήρα του κενού διαστήματος. Έτσι, με τη gets() μπορούμε να ελέγχουμε για πιθανά λάθη ως εξής : while (gets(name)!= NULL) Η Συνάρτηση scanf() Η βασική διαφορά των δύο συναρτήσεων είναι στον τρόπο που αποφασίζουν ότι έχουν φθάσει στο τέλος της συμβολοσειράς. Μπορούμε να πούμε ότι η scanf() είναι περισσότερο μια συνάρτηση "απόκτησης λέξης" παρά "απόκτησης συμβολοσειράς". Η συνάρτηση scanf() έχει δύο επιλογές. Ξεκινά πάντα με τον πρώτο μη-λευκό χαρακτήρα που συναντάει. Αν χρησιμοποιούμε τον προσδιοριστή %s, η συμβολοσειρά φθάνει μέχρι τον επόμενο λευκό χαρακτήρα χωρίς να τον περιλαμβάνει. Αν καθορίσουμε ένα εύρος πεδίου, π.χ. %10s, τότε η scanf() λαμβάνει υπόψη της μέχρι 10 χαρακτήρες ή μέχρι τον πρώτο λευκό χαρακτήρα. Όπως είδαμε και στα προηγούμενα, η τιμής επιστροφής της scanf() είναι μια ακέραια τιμή, που είναι ίση με το αριθμό των στοιχείων που διαβάστηκαν με επιτυχία ή με τον χαρακτήρα EOF αν συναντήσει το τέλος αρχείου. Ακολουθεί ένα παράδειγμα : /* prog47. c χρήση της scanf() */ #include <stdio.h>

30 static char name1[11], name2[11]; int count; printf("παρακαλώ δώστε 2 ονόματα. \n"); count = scanf("%5s %10s", name1, name2); printf("διάβασα τα %d ονόματα %s και %s. \n", count, name1, name2); Το αποτέλεσμα θα είναι : ή Παρακαλώ δώστε 2 ονόματα. Τάκης Αντώνης Διάβασα τα 2 ονόματα Τάκης και Αντώνης. Παρακαλώ δώστε 2 ονόματα. Λένα Παπαδημητρίου Διάβασα τα 2 ονόματα Λένα και Παπαδημητρ. Αν έχουμε να δώσουμε μόνο κείμενο από το πληκτρολόγιο, τότε είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση gets(), ενώ η scanf() συνιστάται για την είσοδο μικτών τύπων σε μια τυποποιημένη μορφή, όπως π.χ. αν κάθε γραμμή εισόδου περιέχει το όνομα ενός εργαλείου, τον κωδικό του αριθμού και την τιμή του. Έξοδος Συμβολοσειράς Θα δούμε δύο συναρτήσεις εξόδου, τις puts() και printf(). Η Συνάρτηση puts()

31 Η συνάρτηση puts() είναι αρκετά εύκολη στη χρήση και απλά δίνουμε ένα όρισμα που είναι ένας δείκτης σε μια συμβολοσειρά. Ακολουθεί ένα παράδειγμα : /* prog48.c χρήση της puts */ #include <stdio.h> #define DEF "Είμαι μια συμβολοσειρά που έχει ορισθεί." static char str1[ ] = "Ένας πίνακας μού απέδωσε αρχικές τιμές."; char *str2 = "Ένας δείκτης μού απέδωσε αρχικές τιμές."; puts("είμαι ένα όρισμα στην puts()."); puts(def); puts(str1); puts(str2); puts(&str1[4]); puts(str2+4); Το αποτέλεσμα θα είναι : Είμαι ένα όρισμα στην puts(). Είμαι μια συμβολοσειρά που έχει ορισθεί. Ένας πίνακας μού απέδωσε αρχικές τιμές. Ένας δείκτης μού απέδωσε αρχικές τιμές. πίνακας μού απέδωσε αρχικές τιμές. δείκτης μού απέδωσε αρχικές τιμές. Προσέχουμε στα δύο τελευταία παραδείγματα από πού αρχίζει να τυπώνει η puts. Κάθε συμβολοσειρά με την puts() εμφανίζεται σε μια νέα γραμμή.

32 Η Συνάρτηση printf() Όπως ήδη γνωρίζουμε, η printf() δεν τοποθετεί αυτόματα κάθε συμβολοσειρά σε μια νέα γραμμή, αλλά εμείς πρέπει να δείξουμε πού θέλουμε να ξεκινούν οι νέες γραμμές. Γενικά, με την printf() πρέπει να γράψουμε περισσότερα, αλλά μ αυτήν μπορούμε να συνδυάσουμε σε μια γραμμή πολλές συμβολοσειρές. Η Συνάρτηση strlen() Η συνάρτηση αυτή βρίσκει το μήκος μιας συμβολοσειράς. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα όπου μπορούμε να μικρύνουμε μια μεγάλη συμβολοσειρά σε μέγιστο μήκος χαρακτήρων ίσο με size : /* prog49.c προκρούστεια συνάρτηση */ void match(string, size) char *string; int size; if (strlen(string) > size) *(string + size) = '\0'; Η Συνάρτηση strcat() Με τη συνάρτηση strcat() μπορούμε να ενώσουμε συμβολοσειρές : /* prog50.c ένωση δύο συμβολοσειρών */ #include <stdio.h> #include <string.h> #define SIZE 80

33 static char color[size]; static char addon[ ] = ", πολύ ωραίο χρώμα"; puts("ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;"); gets(color); strcat(color, addon); puts(color); puts(addon); Το αποτέλεσμα θα είναι : Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα; Κόκκινο Κόκκινο, πολύ ωραίοα χρώμα, πολύ ωραίο χρώμα Όπως βλέπουμε, η συνάρτηση strcat() δέχεται δύο συμβολοσειρές ως ορίσματα. Ένα αντίγραφο της δεύτερης συμβολοσειράς τοποθετείται στο τέλος της πρώτης και οι δύο μαζί παίρνουν τη θέση της πρώτης, ενώ η δεύτερη συμβολοσειρά δεν αλλάζει. Πρέπει, όμως, να κάνουμε και έλεγχο του μεγέθους της πρώτης συμβολοσειράς για να μην έχουμε αποκοπές χαρακτήρων. Η Συνάρτηση strcmp() Η συνάρτηση strcmp() συγκρίνει τα περιεχόμενα δύο συμβολοσειρών και όχι τις διευθύνσεις τους. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα : /* prog51.c σύγκριση δύο συμβολοσειρών */ #include <stdio.h> #include <string.h>

34 #define ANSWER "Βέροια" #define MAX 40 char try[max]; puts("ποια είναι η πρωτεύουσα της Ημαθίας;"); gets(try); while ((strcmp(try, ANSWER)!= 0)) puts("λάθος. Προσπάθησε ξανά."); gets(try); puts("μπράβο! Σωστή απάντηση!"); Η συνάρτηση strcmp() δέχεται δύο δείκτες συμβολοσειράς σαν ορίσματα και επιστρέφει μια τιμή 0 αν οι δύο συμβολοσειρές είναι ίδιες. Η strcmp() επιστρέφει ακόμη έναν αρνητικό αριθμό εάν η πρώτη συμβολοσειρά προηγείται αλφαβητικά της δεύτερης και έναν θετικό αριθμό στην αντίθετη περίπτωση. Η Συνάρτηση strcpy() Η συνάρτηση αυτή αντιγράφει συμβολοσειρές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα : /* prog52.c επίδειξη της strcpy() */ #include <stdio.h> #include <string.h> #define MOTO "Florina per sempre"

35 #define SIZE 20 static char *second = MOTO; static char first[size] = "Florina"; puts(second); puts(first); strcpy(first, second); puts(second); puts(first); Το αποτέλεσμα θα είναι : Florina per sempre Florina Florina per sempre Florina per sempre Η συμβολοσειρά που δείχνεται από το δεύτερο όρισμα αντιγράφεται στον πίνακα που δείχνεται από το πρώτο όρισμα. Για τη συμβολοσειρά-στόχο, πρέπει να προσέχουμε τη δήλωση του μεγέθους της. Η Συνάρτηση sprintf() Αυτή δηλώνεται στο αρχείο stdio.h και όχι στο string.h και δουλεύει όπως η printf(), αλλά με τη διαφορά ότι γράφει σε μια συμβολοσειρά αντί να εμφανίζει στην οθόνη, δηλ. μας δίνει έναν τρόπο για τον συνδυασμό διαφόρων συμβολοσειρών σε μια συμβολοσειρά. Το πρώτο όρισμα της sprintf() είναι η διεύθυνση της τελικής συμβολοσειράς και τα υπόλοιπα ορίσματα είναι τα ίδια όπως και για την printf() : char first = "Florina"; char second = " per sempre";

36 char pina[20]; sprintf(pina, "%s %s", first, second); Με τις παραπάνω εντολές αντιγράφεται η συμβολοσειρά "Florina per sempre" στον πίνακα pina. Οι Συναρτήσεις του Αρχείου ctype.h Το αρχείο επικεφαλίδων ctype.h περιέχει μια οικογένεια από συναρτήσεις χαρακτήρα, που είναι οι εξής : Όνομα Αληθής (True) αν το Όρισμα είναι : isalnum() isalpha() iprgtrl() isdigit() isgraph() islower() isprint() ispunct() isspace() isupper() isxdigit() Αλφαριθμητικό Αλφαβητικό Ένας χαρακτήρας ελέγχου, π.χ. Control-B Ένα ψηφίο Οποιοσδήποτε εκτυπούμενος μη μηδενικός χαρακτήρας Ένα μικρό γράμμα Ένας εκτυπούμενος χαρακτήρας Ένας χαρακτήρας σημείου στίξης Ένας λευκός χαρακτήρας Ένα κεφαλαίο γράμμα Ένας χαρακτήρας σε 16δική μορφή Υπάρχουν δύο ακόμη συναρτήσεις, η toupper() που μετατρέπει πεζά γράμματα σε κεφαλαία και η tolower() που κάνει το αντίστροφο. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα που δέχεται ως είσοδο μια γραμμή και αντιστρέφει τα γράμματα από κεφαλαία σε πεζά και από πεζά σε κεφαλαία. /* prog53.c τροποποίηση μιας συμβολοσειράς */ #include <stdio.h> #include <string.h> #include <ctype.h>

37 #define LIMIT 80 char line[limit]; void modify(); puts("παρακαλώ, εισάγετε μια γραμμή:"); gets(line); modify(line); puts(line); void modify(str) char *str; while (*str!= '\0') if (isupper(*str)) *str = tolower(*str); else if (islower(*str)) *str = toupper(*str); srt++; Μετατροπή Συμβολοσειράς σε Αριθμό Για να μετατρέψουμε μια συμβολοσειρά σε αριθμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση atoi() που δέχεται μια συμβολοσειρά ως

38 όρισμα και επιστρέφει την αντίστοιχη ακέραια τιμή. Για να δουλέψει αυτή η συνάρτηση πρέπει να συμπεριλάβουμε το αρχείο stdlib.h. Αυτό το αρχείο περιλαμβάνει δηλώσεις και για τις συναρτήσεις atof() και atol(), όπου η μεν πρώτη μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε μια τιμή τύπου double και η δεύτερη μετατρέπει μια συμβολοσειρά σε μια τιμή τύπου long.

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Δρ. Γ. Σ. Τσελίκης Δρ. Ν. Δ. Τσελίκας C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Ενδεικτικές Ασκήσεις από το Βιβλίο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή (Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας) Ενδεικτικές Ασκήσεις του Βιβλίου Ε.Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 13 Αρχεία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αρχεία Συλλογές δεδομένων Αποθηκεύονται στην περιφερειακή μνήμη π.χ. σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα

Βήματα: μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων. Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Απλά Προγράμματα Βήματα: 1. Καθορισμός παράστασης δεδομένων στη μνήμη 2. Αλγόριθμος βήματα που περιγράφουν την επεξεργασία των δεδομένων Δομές Δεδομένων + Αλγόριθμοι = Προγράμματα Οι Βασικοί κανόνες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο. Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Αριθμητικές πράξεις Τυχαίοι αριθμοί Εφαρμογές σε προβλήματα ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2010-11 1 Εισαγωγή Οι αριθμητικές πράξεις που εκτελούνται στον υπολογιστή αποτελούν το

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση:

ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C. Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: ΠΡΟΓΡΜΜΑΤΑ ΣΕ C Γράψτε σε γλώσσα προγραμματισμού C τη συνάρτηση: int b_to_d(int dyad[16]) που δέχεται ως είσοδο έναν θετικό ακέραιο δυαδικό αριθμό με τη μορφή πίνακα δυαδικών ψηφίων και επιστρέφει τον

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 12 Δομές (Structures) Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Αφαιρετικότητα Με τις συναρτήσεις επιτυγχάνουμε αφαιρετικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

Αʹ. Πίνακες. Άσκηση 1. Λύση. Άσκηση 2. Λύση. Ασκήσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού

Αʹ. Πίνακες. Άσκηση 1. Λύση. Άσκηση 2. Λύση. Ασκήσεις Εργαστηρίου Προγραμματισμού Αʹ. Πίνακες Άσκηση 1 Να γράψετε ένα πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού C, το οποίο να δημιουργεί έναν πίνακα με το όνομα E, ο οποίος να έχει ακέραιο τύπο δεδομένων και 40 θέσεις. Στη συνέχεια να αναθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Nα κατασκευάσουν πίνακες από δεδομένα. Να κατασκευάσουν συναρτήσεις με πίνακες. Να κάνουν χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων

Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Διάλεξη 18η: Διαχείρηση Αρχείων Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Πρατικάκης (CSD) Αρχεία CS100, 2015-2016 1 / 24 Η βιβλιοθήκη Εισόδου/Εξόδου Στο stdioh

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015

Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Φροντιστήρια Επίγνωση Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών ΑΕΠΠ 2015 Βάλβης Δημήτριος Μηχανικός Πληροφορικής ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα

Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Κεφάλαιο 5.4-5.11: Επαναλήψεις (oι βρόγχοιfor, do-while) (Διάλεξη 10) 10-1 Εντολές Επανάληψης που θα καλυφθούν σήμερα Διάλεξη 9 - Δευτέρα while() τελεστές postfix/prefix (++, --,...) και σύνθετοι τελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming

ΑΣΚΗΣΗ 1. Structural Programming ΑΣΚΗΣΗ 1 Structural Programming Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε σε C ένα απλό πρόγραµµα Βάσης εδοµένων το οποίο θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από την γραµµατεία ενός πανεπιστηµίου για την αποθήκευση και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής.

Εκτέλεση της εντολής1 και στη συνέχεια εκτέλεση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ και της εντολής2 όσο η ΣΥΝΘΗΚΗ είναι αληθής. ΟΙ 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ C Η εντολή for: Η γενικευμένη σύνταξη της εντολής είναι: for (εντολή1; ; εντολή2) ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εντολές (block) μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å.

1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία οποιαδήποτε επεξεργασία. Ï.Å.Ö.Å. 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΜΑ 1: Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις λειτουργίες µε τις οποίες ο υπολογιστής µπορεί να επιτελέσει µε επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009

Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 4 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Projects στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Version 2 Ισχύει από Φεβρουάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑ Ρ Μ Α ΜΑΤΙ Τ ΣΜΟΣ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εξάμηνο Α' Φύλλο Ασκήσεων 3 ΔΟΜΕΣ ΕΠAΝΑΛΗΨΗΣ Διδάσκοντες: Μάγια Σατρατζέμη, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Ηλίας Σακελλαρίου, Στέλιος Ξυνόγαλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβλητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στις μεταβλητές θα ήταν χρήσιμο να διαβάσεις το

Μεταβλητές. Για περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στις μεταβλητές θα ήταν χρήσιμο να διαβάσεις το Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Ενδεικτική Διάρκεια : 45 λεπτά Μεταβλητές Όλα όσα έμαθες στα προηγούμενα φυλλάδια είναι απαραίτητα για να υλοποιήσεις απλές εφαρμογές. Ωστόσο αν θέλεις να δημιουργήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα

Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Χρήσιμες και σύντομες οδηγίες για τη χρήση του Word σε επιστημονικά κείμενα Αν και χρησιμοποιούμε πάνω από είκοσι χρόνια επεξεργαστές κειμένου (ας θυμηθούμε τα πρωτοπόρα Wordstar και WordPerfect) πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C. ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.1-2.4: Εισαγωγή στην C ( ιαλέξεις 3-4) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγή στην C: Σύνταξη και Σηµασιολογία σχόλια µεταβλητές και σταθερές τύποι δεδοµένων Μετά αυτές τις δυο διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 07 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1Ο Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις σαν Σωστό ή Λάθος. 1. Ο υπολογιστής είναι ο ταχύτερος μηχανισμός επεξεργασίας δεδομένων. 2. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

test.txt #include #include int main()

test.txt #include <iostream> #include <fstream> int main() Το παρακατω προγραµµα διαβαζει και εµφανιζει το περιεχοµενο ενός αρχειου µε ονοµα test.txt. // ιαβασµα και εµφανιση χατακτηρα-χαρακτηρα. #include #include int main() { ifstream is;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε email συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Προτεινόμενα θέματα 2013 - Λύσεις ΘΕΜΑ 1 ο Α1. Να γράψετε την λέξη Σωστό αν είναι σωστή, ή την λέξη Λάθος αν είναι λανθασμένη η πρόταση : 1. Μια συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 8.6. Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 8.6 Πίνακες ΙI ( ιάλεξη 16) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 16-1 Πίνακες - Επανάληψη Στην προηγούµενη διάλεξη κάναµε µια εισαγωγή στην δοµή δεδοµένων Πίνακας Σε ένα πίνακα ένα σύνολο αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro

Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Μενού επιλογών Το περιβάλλον προγραμματισμού MicroWorlds Pro Γραμμή εργαλείων Επιφάνεια εργασίας Περιοχή Καρτελών Κέντρο εντολών Εικόνα 2.1: Το περιβάλλον της MicroWorlds Pro. Καρτέλες Οι πρώτες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι

Αναδρομικοί Αλγόριθμοι Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας ένα ή περισσότερα στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος. Αναδρομικός αλγόριθμος (recursive algorithm) Επιλύει ένα πρόβλημα λύνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια σε Javascript

Παιχνίδια σε Javascript Παιχνίδια σε Javascript Μάθημα 1ο Μια Γρήγορη Εισαγωγή στη Γλώσσα Τα Εργαλεία Την Javascript μπορούμε (όπως και την HTML) να τη γράψουμε σε ένα απλό συντάκτη κειμένου, ή σε ένα περιβάλλον όπως το Bluefish

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπερφόρτωση τελεστών (operator(

Υπερφόρτωση τελεστών (operator( Υπερφόρτωση τελεστών (operator( overloading) Η υπερφόρτωση τελεστών είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Αναφέρεται στην πρόσθετη χρήση των συνηθισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα