Ασφαλής προγραμματισμός σε γλώσσα C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλής προγραμματισμός σε γλώσσα C"

Transcript

1 Ασφαλής προγραμματισμός σε γλώσσα C Πάτροκλος Αργυρούδης Δημήτρης Γλυνός IT security research, development and services {argp, Συνέδριο Δημιουργών ΕΛ/ΛΑΚ Ιουνίου 2009 census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

2 Εισαγωγή 1 Κενά ασφάλειας στη γλώσσα C 2 Κατηγορίες σφαλμάτων 3 Επικίνδυνες συναρτήσεις 4 Σφάλματα σε σύγχρονο λογισμικό 5 Θωράκιση λογισμικού 6 Συμπεράσματα census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

3 Κενά ασφάλειας στη γλώσσα C Η γλώσσα C έχει σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία της παροχής ελευθερίας στον προγραμματιστή κατά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού Αυθαίρετες μετατροπές μεταξύ τύπων δεδομένων Πλήρης έλεγχος κατά τη δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης Αναφορές σε αυθαίρετες θέσεις μνήμης Χρήση αυθαίρετων δεικτών σε πίνακες Εκτέλεση κώδικα από αυθαίρετες θέσεις μνήμης Η λανθασμένη χρήση αυτής της ελευθερίας οδηγεί συχνά σε προγραμματιστικά σφάλματα Από τα οποία προκύπτουν κενά ασφάλειας census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

4 Κατηγορίες σφαλμάτων census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

5 Υπερχείλιση μνήμης στη στοίβα Πολύ γνωστό και κατανοητό πρόβλημα, υπερχείλιση τοπικών μεταβλητών από αντιγραφή δεδομένων χωρίς έλεγχο ορίων Κορυφή στοίβας ESP Χαμηλές διευθύνσεις local_buffer local_char δείκτης π λαισίου στοίβας (SFP) EBP - 4 EBP Ροή επ έκτασης δεδομένων Ροή επ έκτασης στοίβας διεύθυνση επιστροφής arg_1 EBP + 4 arg_2 EBP + 8 Προηγούμενες συναρτήσεις, π χ main void func(int arg_1, char *arg_2) { char local_char; char local_buffer[512]; strcpy(local_buffer, arg_2); } Υψηλές διευθύνσεις Καταχωρητές census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

6 Υπερχείλιση μνήμης στο σωρό Επικάλυψη δυναμικών δομών > Κενά ασφάλειας: εξαρτώμενα από την εφαρμογή Δείκτες συναρτήσεων Σημαντικά δεδομένα για τη λογική της εφαρμογής, πχ σημαίες ταυτοποίησης (authentication flags) Επικάλυψη δομών διαχείρισης του σωρού > Κενά ασφάλειας: εξαρτώμενα από την υλοποίηση του σωρού glibc: διπλά συνδεδεμένη λίστα για τη διαχείριση της μνήμης που δεσμεύει (και αποδεσμεύει) ένα πρόγραμμα Αλλοίωση των δομών της λίστας οδηγεί σε αυθαίρετη επικάλυψη μνήμης κατά τη διαγραφή κόμβων από τη λίστα census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

7 Παρά-ένα λάθη (off-by-one) Λάθη κατά τα οποία ο υπολογισμός μεγέθους μίας περιοχής μνήμης είναι ανακριβής για ένα byte Συνήθεις αιτίες Τα strings στη C απαιτούν ένα byte επιπλέον για να τερματιστούν Παρανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι πίνακες Παρουσιάζονται στη στοίβα και στο σωρό Η εκμετάλλευσή τους (σε i386 και στη στοίβα) εξαρτάται από το αν η προβληματική περιοχή μνήμης βρίσκεται ακριβώς μετά από τον αποθηκευμένο δείκτη πλαισίου (SFP) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

8 Παράλειψη προσδιοριστή μορφής (format string) Παράλειψη του προσδιοριστή μορφής ``%s'' σε συναρτήσεις της οικογένειας printf(3) (αλλά και σε άλλες, όπως πχ syslog(3)) Η προβληματική συνάρτηση αναζητά τους παραλειπόμενους προσδιοριστές στη στοίβα Επιτρέπει την αυθαίρετη διαμόρφωση του προσδιοριστή μορφής Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή δεδομένων από τη στοίβα (διευθύνσεις, τιμές μεταβλητών, κτλ), την αυθαίρετη επικάλυψη μνήμης census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

9 Υπερχείλιση ακέραιων μεταβλητών Οι ακέραιες μεταβλητές έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν τιμές συγκεκριμένου εύρους -INT_MAX-1 <= int <= INT_MAX, INT_MAX == <= unsigned int <= UINT_MAX, UINT_MAX == Αν ξεπεραστεί η μέγιστη τιμή, πχ ως αποτέλεσμα κάποιας πρόσθεσης ή πολλαπλασιασμού, έχουμε αναδίπλωση Γενικά δεν είναι εκμεταλλεύσιμο σφάλμα, δεν υπάρχει άμεση επικάλυψη μνήμης από την υπερχείλιση Συχνά όμως ο προβληματικός ακέραιος χρησιμοποιείται ως θέση στοιχείου σε πίνακα ή κατά τη δυναμική δέσμευση μνήμης Υπερχείλιση ή/και αυθαίρετη επικάλυψη μνήμης census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

10 Σφάλματα προσήμου (signedness) Στα σφάλματα προσήμου μία μεταβλητή δίχως πρόσημο (unsigned) ερμηνεύεται σαν να έχει πρόσημο (signed) Και το αντίστροφο Παρουσιάζονται σε περιπτώσεις όπου ακέραιοι με πρόσημο χρησιμοποιούνται σε συγκρίσεις, χρησιμοποιούνται σε αριθμητικές πράξεις, συγκρίνονται με ακέραιους δίχως πρόσημο, υπερχειλίζουν, αναδιπλώνονται και αλλάζουν πρόσημο Η εκμετάλλευσή τους από κακόβουλους χρήστες δεν είναι πάντα απλή Η τιμή -1 όταν ερμηνευτεί δίχως πρόσημο είναι (~4GB) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

11 Άλλες κατηγορίες σφαλμάτων Διαρροή ευαίσθητων δεδομένων Συνθηματικών, κλειδιών κρυπτογράφησης, εσωτερικών δομών και διαδικασιών της εφαρμογής Μπορεί να επιτρέψει την παρά πέρα εκμετάλλευση σφαλμάτων Συνθήκες ανταγωνισμού Η υλοποίηση μίας εννοιολογικά αδιαίρετης διαδικασίας διασπάται σε τμήματα επιτρέποντας εξωτερικές παρεμβάσεις Κάποιο αντικείμενο του συστήματος (πχ πόροι, προνόμια) αλλάζει κατάσταση μεταξύ του ελέγχου και της χρήσης του Προσωρινά αρχεία census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

12 Επικίνδυνες συναρτήσεις census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

13 Επικίνδυνες συναρτήσεις της βασικής βιβλιοθήκης gets(3), scanf(3), sprintf(3), strcpy(3), strcat(3), char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n); Προτρέπει σε παρά-ένα λάθη τον προγραμματιστή που δεν έχει υπολογίσει προσεκτικά τη τιμή της παραμέτρου n Δεν τερματίζει αυτόματα το dest με NULL με αποτέλεσμα να έχει διαφορετικό μέγεθος από αυτό που πιστεύει ο προγραμματιστης Λανθασμένη χρήση του τελεστή sizeof buffer[sizeof(buffer)] = NULL; if(strlen(str_input) > sizeof(buffer)) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

14 Σφάλματα σε σύγχρονο λογισμικό census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

15 Mac OS X 1039: bsd/kern/sysv_semc CVE : Σφάλμα προσήμου στη semop(2) int semop(struct proc *p, struct semop_args *uap, register_t *retval) { int semid = uap->semid; int nsops = uap->nsops; struct sembuf sops[max_sops]; if (nsops > MAX_SOPS) { if ((eval = copyin(uap->sops, &sops, nsops * sizeof(struct sembuf)))!= 0) { Διόρθωση (patch) - if (nsops > MAX_SOPS) { + if (nsops < 0 nsops > MAX_SOPS) { census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

16 FreeBSD 71: kern/kern_timec CVE : Σφάλμα προσήμου στην itimer_find() static struct itimer * itimer_find(struct proc *p, int timerid) { struct itimer *it; if ((p->p_itimers == NULL) (timerid >= TIMER_MAX) (it = p->p_itimers->its_timers[timerid]) == NULL) { return (NULL); } Διόρθωση (patch) - if ((p->p_itimers == NULL) (timerid >= TIMER_MAX) + if ((p->p_itimers == NULL) + (timerid < 0) (timerid >= TIMER_MAX) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

17 WU-FTPD 262: realpathc CVE : Παρά-ένα λάθος στην fb_realpath() char * fb_realpath(const char *path, char *resolved) { struct stat sb; int fd, n, rootd, serrno; char *p, *q, wbuf[maxpathlen]; if (resolved[0] == '/' && resolved[1] == NULL) rootd = 1; else rootd = 0; if (*wbuf) { if (strlen(resolved) + strlen(wbuf) + rootd + 1 > MAXPATHLEN) { errno = ENAMETOOLONG; } if (rootd == 0) (void) strcat(resolved, "/"); (void) strcat(resolved, wbuf); } Διόρθωση (patch) - if (strlen(resolved) + strlen(wbuf) + rootd + 1 > MAXPATHLEN) { + if (strlen(resolved) + strlen(wbuf) +!rootd + 1 > MAXPATHLEN) { census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

18 OpenBSD 28: libexec/ftpd/ftpdc CVE : Παρά-ένα λάθος στη replydirname() replydirname(const char *name, const char *message) { char npath[maxpathlen]; int i; for (i = 0; *name!= NULL && i < sizeof(npath) - 1; i++, name++) { npath[i] = *name; if (*name == '"') npath[++i] = '"'; } npath[i] = NULL; Διόρθωση (patch) + p = npath; + ep = &npath[sizeof(npath) - 1]; census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

19 OpenSolaris 10: uts/common/os/aioc CVE : Υπερχείλιση ακέραιας μεταβλητής στη aiosuspend() aiosuspend(void *aiocb, int nent, struct timespec *timout, int flag, { aiop = curproc->p_aio; if (aiop == NULL nent <= 0) return (EINVAL); if (model == DATAMODEL_NATIVE) ssize = (sizeof (aiocb_t *) * nent); #ifdef _SYSCALL32_IMPL else ssize = (sizeof (caddr32_t) * nent); #endif /* _SYSCALL32_IMPL */ cbplist = kmem_alloc(ssize, KM_NOSLEEP); Διόρθωση (patch) - if (aiop == NULL nent <= 0) + if (aiop == NULL nent <= 0 nent > _AIO_LISTIO_MAX) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

20 FreeBSD 60: net80211/ieee80211_ioctlc CVE : Διαρροή δεδομένων στην ieee80211_ioctl_getchanlist() static int ieee80211_ioctl_getchanlist(struct ieee80211com *ic, struct ieee80211req *ireq) { if (sizeof(ic->ic_chan_active) > ireq->i_len) ireq->i_len = sizeof(ic->ic_chan_active); return copyout(&ic->ic_chan_active, ireq->i_data, ireq->i_len); } Διόρθωση (patch) - if (sizeof(ic->ic_chan_active) > ireq->i_len) + if (sizeof(ic->ic_chan_active) < ireq->i_len) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

21 Θωράκιση λογισμικού census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

22 Κατά τη μεταγλώττιση (1) Χρήση του GNU C Compiler (gcc), της βιβλιοθήκης GNU libc και του GNU linker (ld) gcc -D_FORTIFY_SOURCE=2 -O2 Ανίχνευση (απλών) σφαλμάτων υπερχείλισης μνήμης Αντικατάσταση συναρτήσεων από εναλλακτικές με ελέγχους (πχ sprintf => sprintf_chk) gcc -Wformat=2 Έλεγχος προσδιοριστών μορφής (format strings) gcc -fstack-protector ή -fstack-protector-all SSP: Προστασία δεδομένων της στοίβας με canary Αλλαγή των θέσεων των τοπικών μεταβλητών στη στοίβα census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

23 Κατά τη μεταγλώττιση (2) gcc -pie -fpie Δημιουργία εκτελέσιμων που ο κώδικας τους μπορεί να φορτωθεί σε τυχαία διεύθυνση μνήμης (position independent executables) ld -z relro -z now ή gcc -Wl,-z,relro,-z,now Προστασία πεδίων GOT και PLT σε ELF εκτελέσιμα census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

24 Κατά την εκτέλεση (1) Address Space Layout Randomisation Τυχαιοποίηση των διευθύνσεων των σελίδων μνήμης: της στοίβας του σωρού αυτών που δεσμεύονται με mmap(2) (βιβλιοθήκες, malloc(3), κοινή μνήμη κα) του κώδικα μιας εφαρμογής (σε position independent executables) Τυχαιοποίηση της κορυφής της στοίβας (top of stack) Στο Linux η τυχαιοποίηση παραμετροποιείται μέσω του αρχείου /proc/sys/kernel/randomize_va_space ως εξής: 2: τυχαιοποίηση παντού (stack, top of stack, heap, mmap, brk) 1: τυχαιοποίηση παντού εκτός από τη διεύθυνση του σωρού (brk) 0: καμμία τυχαιοποίηση census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

25 Κατά την εκτέλεση (2) Μη εκτελέσιμες σελίδες μνήμης Υλοποίηση στο hardware AMD NX (No execute) bit Intel XD (execute Disable) bit Υλοποίηση με λογισμικό ExecShield W ^ X Θωράκιση του περιβάλλοντος εκτέλεσης της εφαρμογής παροχή τυχαίων canaries από τo loader και τη libc πολιτική μεταγλώττισης εφαρμογών και βιβλιοθηκών του λειτ συστήματος με γνώμονα την ασφάλεια περιορισμός του περιβάλλοντος εκτέλεσης της εφαρμογής (Solaris zones, BSD jails, Linux containers κλπ) θωράκιση του πυρήνα (CONFIG_CC_STACKPROTECTOR=Y στο Linux) census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

26 Συμπεράσματα Η ανάπτυξη λογισμικού σε C απαιτεί μεγάλη προσοχή και καλή γνώση των ``σκοτεινών'' σημείων εξαιτίας των ελευθεριών που παρέχει η γλώσσα Προσοχή στο input/output, στη διαχείριση προσωρινής μνήμης και στις πράξεις με ακέραιους Αξιοποίηση των βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης Στατικά συνδεδεμένα προγράμματα μένουν απροστάτευτα κατά τις αναβαθμίσεις του συστήματος Χρήση θωρακισμένου λογισμικού Τακτικός έλεγχος πηγαίου κώδικα από τρίτους census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

27 Παραπομπές Phantasmal Phantasmagoria The malloc maleficarum: glibc malloc exploitation techniques MallocMaleficarumtxt, 2005 klog The frame pointer overwrite Phrack, Volume 9, Issue 55, 1999 blexim Basic integer overflows Phrack, Volume 0x0b, Issue 0x3c, 2002 David A Wheeler Secure Programming for Linux and Unix HOWTO Secure-Programs-HOWTO, v3010, 2003 Mark Dowd, John McDonald and Justin Schuh The art of software security assessment Addison-Wesley, 2006 Debian Wiki Debian hardening options census, inc (wwwcensusgr) Ασφαλής προγραμματισμός σε C 20 Ιουνίου / 27

Ασφάλεια και ΕΛ/ΛΑΚ. Πάτροκλος Αργυρούδης Δημήτρης Γλυνός Νίκος Τσαγκαράκης

Ασφάλεια και ΕΛ/ΛΑΚ. Πάτροκλος Αργυρούδης Δημήτρης Γλυνός Νίκος Τσαγκαράκης Ασφάλεια και ΕΛ/ΛΑΚ Πάτροκλος Αργυρούδης Δημήτρης Γλυνός Νίκος Τσαγκαράκης IT security research, development and services {argp, dimitris, ntsag}@censusgr Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ, Σχολή Ικάρων 23 Οκτωβρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής

Δημήτρης Πρίτσος. ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ISLAB HACK: Βασικές Έννοιες της Αρχιτεκτονικής INTEL - IA32 για LINUX & WINDOWS Αθήνα 2003 1 Περιεχόμενα 2 Περιήγηση στην αρχιτεκτονική ΙΑ32 και των λειτουργικών συστημάτων Linux και Ms-Windows 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου

Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου TRACER Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ-72-942 Π1.1 - State of the Art Παραδοτέο έργου Ενότητα Εργασίας: Π1.1: State of the Art Αριθμός Παραδοτέου: 1.1 Συντονιστής: Π. Κατσαρός (Α.Π.Θ.) Συντελεστές: SENSE, AUTH, FORTH,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview

Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview Κεφάλαιο 1 Buffer Overflow & Buffer Overflow Exploit Overview 1.1 Γενικά Ένας Balckhat hacker για να καταφέρει να πετύχει ένα Buffer Overflow Exploit εκμεταλλεύεται τα αδύναμα Buffer μίας υπηρεσίας(service).

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι αντιμετώπισης των Buffer Overflow Exploits

Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι αντιμετώπισης των Buffer Overflow Exploits Κεφάλαιο 3 Μέθοδοι αντιμετώπισης των Buffer Overflow Exploits 31 Γενικά Στο A Μέρος της πτυχιακής παρουσιάσθηκε αναλυτικά το πώς μπορεί ένα κακόβουλος χρήστης(blackhat) να εκμεταλλευτεί(exploit) την αδυναμία(vulnerability)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823

Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης. Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά Α.Μ 35158. Ράπτης Ιωάννης Α.Μ 33823 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού Πτυχιακή Εργασία Θέμα : «Επαναπρογραμματιζόμενο Σύστημα ασφάλειας με χρωματικό κώδικα» Επιβλέπων Καθηγητής : Μιχάλης Παπουτσιδάκης Φοιτητές : Λούντζη Αθηνά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Heap Spray Exploitation Παπαντωνίου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας Προγραμματισμός ΙI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων στο Λειτουργικό Σύστημα Linux

Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων στο Λειτουργικό Σύστημα Linux ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οδηγός Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 11 (Κεφάλαιο 15) Ασφάλεια και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα