ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Μάθημα Προγραμματισμός Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016. Μάθημα Προγραμματισμός Ι."

Transcript

1 ΥΛΗ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Μάθημα Προγραμματισμός Ι. 1) Προπαρασκευαστική Εισαγωγή, Εισαγωγή στον προγραμματισμό, (Κεφ, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7) από Α1. 2) Εισαγωγή-Στοιχειώδη θέματα σύνταξης, Η συνάρτηση main (), Μεταγλώττιση ενός προγράμματος στη γλώσσα C. Οι συναρτήσεις, scanf, printf, getchar, putchar. Τύποι μεταβλητών, Αριθμητικοί Τελεστές, Λογικοί Τελεστές Δηλώσεις μεταβλητών (Κεφ. 2) από Α1. 3) Εντολές ελέγχου, if-else, else if, switch. Εντολές επανάληψης, for, while, do-while, break. (Kef. 3) από Α1. 4) Δείκτες και πίνακες Μιας και δύο διαστάσεων όλων των τύπων των μεταβλητών (char, short, int long, float, double) Αλφαριθμητικοί (πίνακες χαρακτήρων), οι συναρτήσεις gets, puts Κεφ, 5) από Α1. 5) Αλγόριθμοι αναδρομικοί και μη αναδρομικοί, υπολογισμός του n!, δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση με εισαγωγή 6) Είσοδος και έξοδος (Κεφ. 7) από Α1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι. Α1) Η γλώσσα προγραμματισμού C, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2η έκδοση. Α2) Εισαγωγή στη γλώσσα C, με παραδείγματα και ασκήσεις, Αλέξανδρος Καράκος. Α3) Εισαγωγή στον προγραματισμό με C, Michalis Mark, Spokas Philip. A4) C: Από τη θεωρία στην Εφαρμογή, B' 'Εκδοση, Γιώργος Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας. Άλλη βιβλιογραφία Β1) Η γλώσσα C σε βάθος, Νίκος Χατζηγιαννάκης, 4η Έκδοση κλειδάριθμος

2 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1. Συστήματα αρίθμησης και αριθμητικές πράξεις 1.1 Δυαδικό σύστημα αρίθμησης 1.2 Αναπαραστάσεις δεκαδικών αριθμών με δυαδικά ψηφία Φυσικός τρόπος αναπαράστασης Αναπαράσταση δυαδικά κωδικοποιημένου δεκαδικού αριθμού (binary coded decimal - BCD) Αναπαράσταση δεκαδικού αριθμού με τον κώδικα Gray 1.3 Δυαδική αναπαράσταση αρνητικών ακέραιων αριθμών Αναπαράσταση προσημασμένου μέτρου Αναπαράσταση με το συμπλήρωμα ως προς Αναπαράσταση με το συμπλήρωμα ως προς Βασικές αριθμητικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα Πρόσθεση Αφαίρεση 2. Στοιχεία άλγεβρας Boole 2.1 Δίτιμη άλγεβρα Boole Ορισμός Πίνακες αλήθειας βασικών πράξεων Ιδιότητες των πράξεων Προτεραιότητα των πράξεων Δευτερογενείς πράξεις Λογικές συναρτήσεις Θεωρήματα 2.2 Λογικές πύλες και λογικά κυκλώματα Είδη λογικών πυλών Ισοδυναμία λογικών πυλών Καθολικές λογικές πύλες Λογικά κυκλώματα 3. Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών κυκλωμάτων 3.1 Η έννοια του συνδυαστικού κυκλώματος 3.2 Περιγραφή συνδυαστικών κυκλωμάτων Από τη λογική συνάρτηση στον πίνακα αλήθειας Από τον πίνακα αλήθειας στη λογική συνάρτηση Διαγράμματα χρονισμού 3.3 Ανάλυση συνδυαστικών κυκλωμάτων Από το κύκλωμα στη λογική συνάρτηση Από το κύκλωμα στον πίνακα αλήθειας 3.4 Σύνθεση συνδυαστικών κυκλωμάτων Από τη λογική συνάρτηση στο κύκλωμα Από τον πίνακα αλήθειας στο κύκλωμα

3 4. Απλοποίηση συνδυαστικών κυκλωμάτων 4.1 Μέθοδοι απλοποίησης συνδυαστικών κυκλωμάτων 4.2 Αλγεβρική μέθοδος 4.3 Μέθοδος του χάρτη Karnaugh (για συναρτήσεις έως και τεσσάρων μεταβλητών) 5. Πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες 5.1 Πολυπλέκτες Η έννοια του πολυπλέκτη Υλοποίηση πολυπλεκτών 5.2 Αποπολυπλέκτες Η έννοια του αποπολυπλέκτη Υλοποίηση αποπολυπλεκτών 5.3 Εφαρμογές Πολυπλεξία Επιλογείς δεδομένων 5.4 Καθολικότητα των πολυπλεκτών Υλοποίηση των βασικών πράξεων Υλοποίηση λογικών συναρτήσεων 6. Κωδικοποιητές/αποκωδικοποιητές 6.1 Κωδικοποιητές Κωδικοποιητής 10:4 BCD Κωδικοποιητής 4: Κωδικοποιητής προτεραιότητας 4:2 6.2 Αποκωδικοποιητές Αποκωδικοποιητής 2: Αποκωδικοποιητής οθόνης επτά τμημάτων Αποκωδικοποιητής με επίτρεψη Καθολικότητα των αποκωδικοποιητών 7. Κυκλώματα λογικών και αριθμητικών πράξεων 7.1 Συγκριτές Συγκριτές ταυτότητας Συγκριτές μεγέθους 7.2 Αθροιστές Ημιαθροιστής Πλήρης αθροιστής Αθροιστές πολυψήφιων δυαδικών αριθμών 7.3 Αφαιρέτες Ημιαφαιρέτης Πλήρης αφαιρέτης Αφαιρέτες πολυψήφιων δυαδικών αριθμών Υλοποίηση αφαιρετών με τη βοήθεια αθροιστών 8. Μανδαλωτές και flip-flops 8.1 Μανδαλωτές Μανδαλωτής SR Μανδαλωτής SR με επίτρεψη

4 Μανδαλωτής D με επίτρεψη 8.2 Flip-flops Ακμοπυροδότητο flip-flop αφέντη - σκλάβου Τύποι flip-flops Πρόσθετα χαρακτηριστικά των flip-flops Εφαρμογές των flip-flops 9. Ακολουθιακά κυκλώματα 9.1 Μοντέλα ακολουθιακών κυκλωμάτων Μηχανή Mealy Μηχανή Moore Μοντέλα ακολουθιακών κυκλωμάτων χωρίς εισόδους 9.2 Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα Απαριθμητής κυμάτωσης Διαιρέτης συχνότητας 9.3 Ανάλυση σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Κυκλώματα χωρίς εισόδους Κυκλώματα με εισόδους 9.4 Εφαρμογές σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων Καταχωρητές ολίσθησης / Μετατροπείς σειριακού σε παράλληλο Μετατροπείς παράλληλου σε σειριακό 10. Μηχανές καταστάσεων 10.1 Μεθοδολογία σχεδίασης μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων Μηχανές καταστάσεων χωρίς εισόδους Μηχανές καταστάσεων με εισόδους Ενδεικτική βιβλιογραφία: 1. Leach & Malvino, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, εκδ. Τζιόλα, M. Mano, Ψηφιακή Σχεδίαση, εκδ. Παπασωτηρίου, R. L. Tokheim, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, εκδ. Τζιόλα, Ι. Λιαπέρδος, Μαθήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών, 2014 (διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου:

5 ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: «Τηλεπικοινωνίες», Α. Νασιόπουλος, Εκδ. 1η 2007, Εκδ. Αράκυνθος, ISBN: , κωδ. στον ΕΥΔΟΞΟ: 1638 «Βασικές Αρχές Συστημάτων Επικοινωνίας», Michael P. Fitz (επιμέλεια Κ. Καρανικολός ΕΜΠ), Εκδ. 1 η 2012, Εκδ. Κλειδάριθμος, ISBN: , κωδ. στον ΕΥΔΟΞΟ: «Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες», Κωττής Παναγιώτης Γ., Εκδ. 1η 2011, Εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοι α.ε., ISBN: , κωδ. στον ΕΥΔΟΞΟ: «Αρχές Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», H. Taub, D. Schilling, Εκδ. 3η 2006, Εκδ. Τζιόλα, ISBN: , κωδ. στον ΕΥΔΟΞΟ: 9404 «Συστήματα Επικοινωνίας», S. Haykin, M. Moher, μτφ. Ε.Δ. Συκάς, Μ.Ε. Θεολόγου, Εκδ. 5 η, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2010, ISBN , κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ: ΕΙΣΑΣΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ Ορισμός, σκοπός και χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιών (αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια), Μέρη που συμμετέχουν στην επικοινωνία: unicast / multicast / broadcast, full / half - duplex Εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, ο νόμος του Moore Τυποποίηση και διεθνείς οργανισμοί (ITU, ISO) Ιεραρχική αρχιτεκτονική το μοντέλο αναφοράς OSI Τα μέρη ενός συστήματος επικοινωνίας: πηγή, μετατροπείς, πομπός, δέκτης, δίαυλος Σύγκριση αναλογικών και ψηφιακών σημάτων Δίαυλος και υποβαθμίσεις: προσθετικές και μη-προσθετικές Σύγκριση ασύρματων και ενσύρματων διαύλων Ποιότητα επικοινωνίας: Σηματοθορυβικός Λόγος 3. ΑΡΧΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αιτιοκρατικά (ντετερμινιστικά) / Τυχαία Σήματα Σήματα Ενέργειας / Ισχύος Περιοδικά / μη-περιοδικά Σήματα

6 Μιγαδικά / Πραγματικά Σήματα (Καρτεσιανές / Πολικές συντεταγμένες ο τύπος του Euler) Συνέχεια / Διακριτότητα ως προς το χρόνο και το πλάτος σήματος Μετατόπιση στον χρονικό άξονα διακριτών σημάτων Στοιχειώδη σήματα: μοναδιαίο βήμα, συνάρτηση Δέλτα, Ορθογώνιος / Τριγωνικός Παλμός, Πρόσημο, Κλίση Βασικό ημιτονικό σήμα και χαρακτηριστικά φάσορες (phasors) Ανάλυση Fourier Ορισμός Φάσματος και Εύρους Ζώνης χρήση φασματογραφημάτων Από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων και αντίστροφα Τριγωνομετρικές Σειρές Fourier ιδιότητες άρτιων & περιττών σημάτων Μετασχηματισμός Fourier: εξίσωση ανάλυσης και σύνθεσης Εφαρμογή μετ/μού Fourier στον ορθογώνιο παλμό: η συνάρτηση sinc (sinus cardinalis) Σήμα εισόδου και σήμα εξόδου συστήματος Κρουστική Απόκριση / Απόκριση Συχνότητας γραμμικού χρονικά αναλλοίωτου (ΓΧΑ) συστήματος Ιδανικό φίλτρο Βασικής Ζώνης Βαθυπερατό / Υψιπερατό / Ζωνοπερατό / Ζωνοφρακτικό Πραγματικά φίλτρα: ορισμός συχνοτήτων αποκοπής / διέλευσης 4. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ορισμός σήματος Βασικής Ζώνης (baseband) / Ζώνης Διέλευσης (passband) Ορισμός και στόχος της διαμόρφωσης σήματος Τρόποι διαμόρφωσης (αναλογική & ψηφιακή μετάδοση) Αναλογικές διαμορφώσεις: AM, FM, PM AM διαμόρφωση: βασικά χαρακτηριστικά και παραλλαγές (AM-DSB-SC, AM-DSB-LC, AMSSB, AM-VSB) Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Μετάδοσης: ανίχνευση & διόρθωση σφαλμάτων, αναγέννηση σήματος Ορισμός της Ποσότητας Επιλογής (Decision Content) Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων ρυθμός μετάδοσης bits Διακριτική ικανότητα χρόνου / καταστάσεων ενός καναλιού (διαύλου) Το κριτήριο του NYQUIST: διασυμβολική παρεμβολή Το θεώρημα του SHANNON: χωρητικότητα ψηφιακού καναλιού Δειγματοληψία: Φυσική / Στιγμιαία

7 Κβάντιση: Ομοιόμορφη / μη-ομοιόμορφη, θόρυβος κβάντισης Κωδικοποίηση: PCM, κώδικες γραμμής (line codes) Πολυπλεξία: Βασικές Αρχές πολυπλεξίας Διαίρεσης Χρόνου (TDM)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 64 ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Ο Στόχος του τος Αυτοματισμού είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ 1.1 Παράσταση ενός φυσικού αριθμού 1 1.2 Δεκαδικό σύστημα 1 1.3 Δυαδικό σύστημα 2 1.4 Οκταδικό σύστηνα 2 1.5 Δεκαεξαδικό σύστημα 2 1.6 Μετατροπές από ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 3 ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ, 35100 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310 60167 8 9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2014 Επιτροπή κατάρτισης προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β-2-1 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΑΟΒ 200) Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διανυσματικός Λογισμός Άλγεβρα Διανυσμάτων Διάνυσμα στο Επίπεδο και στον Χώρο, Μέτρο, Πρόσθεση, Βαθμωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 2012 ΠΕΡΙΕXΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 26334 Πάτρα Τηλέφωνο: 2610 369236, Fax: 2610 369193

Διαβάστε περισσότερα

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ 217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ªË ÓÈÎÔ Î È ªË ÓÈÎÔ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος Πίτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός Σπουδών Τμήματος Επιστήμης &Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας

705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας 705 Ηλεκτρονικής ΤΕΙ Λαμίας Σκοπός Σκοπός του τμήματος είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και τη μελέτη των προβλημάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΜΙΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7

1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2-30. 1.1 Εισαγωγή 1-5. 1.2 Σειρές Fourier 1-5. 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1 ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1-5 1.1 Εισαγωγή 1-5 1.2 Σειρές Fourier 1-5 1.3 Το πεδίο της συχνότητας 1-7 1.4 Φάσμα μιας σειράς δυαδικών δεδομένων βασικής ζώνης 1-10 1.5 Ο μετασχηματισμός Fourier 1-11 1.6 Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ Σελίδα από 31

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ Σελίδα από 31 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο κάτοχος διπλώματος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ έχει πιστοποι-ημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Ιεζεκιήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γιώργος Έλληνας ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους Χριστόφορος Χατζηκωστής ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË ÓÈÎÒÓ Î È ªË ÓÈÎÒÓ ÀappleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ƒ ƒ Σταύρος Ιεζεκιήλ Μάριος Πολυκάρπου Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους ƒø Γιώργος Γεωργίου Γεώργιος Έλληνας Σταύρος Ιεζεκιήλ Χρίστος Παναγιώτου Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών

1 Πρόγραμμα σπουδών. 1.1 Διάρκεια σπουδών. 1.2 Κατευθύνσεις. 1.3 Διάρθρωση του προγράμματος σπουδών 1 Πρόγραμμα σπουδών 1.1 Διάρκεια σπουδών Η διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ορίζεται σε τέσσερα χρόνια. Κάθε χρόνος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: το χειμερινό (Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012 2013 Κοζάνη, Σεπτέμβριος 2012 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλματος (Job Profile)...3 2. Ανάλυση Επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Οι κύριες δραστηριότητες του διπλωματούχου

Διαβάστε περισσότερα

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr)

Λογική Σχεδίαση. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Λογική Σχεδίαση Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διδάσκων: Θωμάς Καμαλάκης (thkam@hua.gr) Μέρος Ι Εισαγωγή Ψηφιακά Συστήματα και Ψηφιακοί Υπολογιστές Οι ψηφιακοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ LABVIEW ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ SPICE ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ JAVA LABVIEW ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΛΕΤΗ. για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ΜΕΛΕΤΗ για την ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Θάνος Στουραΐτης Καθηγητής Παν. Πατρών thanos@ee.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.Ι Λαµίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Οδηγός Σπουδών 2010 «Αυτός που θα τύχει παιδείας πρέπει να κοπιάσει πολύ, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι ωφέλιμο.»

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράµµατα Μαθηµάτων

Περιγράµµατα Μαθηµάτων ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α Κύκλος Σπουδών ιάρκεια Σπουδών: 8 Ακαδηµ. Εξάµηνα Πιστωτικές Μονάδες ΠΜ/ECTS: 240 Περιγράµµατα Μαθηµάτων Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΚ101 Μαθηµατικά Ι (Υποχρεωτικό - ΠΜ/ECTS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα