ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ. Τα προβλήματα δεν παραμένουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά τα στοιχεία τους μεταβάλλονται δ. Μετά την κατανόηση του προβλήματος και τη διάκρισή του σε απλούστερα, δεν απομένει παρά να προσδιορίσουμε τα του προβλήματος καθώς και τα. ε. Εκτός από την κατανόηση του προβλήματος εξίσου σημαντικός είναι και ο δεδομένων στ. Σημαντικό είναι να ελέγχουμε την του κάθε δεδομένου σε σχέση με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, καθώς και την των δεδομένων σε σχέση με τα απαραίτητα για την επίλυση του προβλήματος. ζ. Η διαδοχική σερά πλήθους λογικών βημάτων τα οποία εκτελούνται σε χρόνο και τα οποία απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος καλείται. η. Τα βήματα για την επίλυση ενός προβλήματος είναι τα εξής τρία: 1-- προβλήματος 2-- Ανάλυση προβλήματος 3-- προβλήματος θ. Ως ορίζουμε το σύνολο εκείνων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επίλυση ενός προβλήματος. ι. Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει να χαρακτηρίζονται από, και. ια. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός καλού αλγορίθμου είναι: 1-- Ακριβής περιγραφή των 2-- Σαφής καθορισμός των του 3-- αριθμός βημάτων 4-- Ολοκλήρωση κάθε βήματος σε χρόνο 5-- αποτελεσμάτων κάθε βήματος 2. Δίνονται ο αριθμός των νικών και των ηττών μιας ομάδας μπάσκετ. Για κάθε νίκη η ομάδα βαθμολογείται με 2 βαθμούς και για κάθε ήττα με 1 βαθμό. Ποια είναι η βαθμολογία της ομάδας; Να γίνει πίνακας δεδομένωνζητουμένων και να προτείνετε, εφόσον είναι δυνατό, ελέγχους για την ορθότητα και την πληρότητά τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο 3. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπε: α. Ο Δομημένος Προγραμματισμός στηρίζεται στις αρχές του και του Προγραμματισμού. β. Στον Προγραμματισμό ξεκινούμε από ένα γενικό, ανώτατο επίπεδο και προχωρούμε σε κατώτερα επίπεδα, προσθέτοντας κάθε φορά λεπτομέρειες για το πρόβλημα. γ. Στον Προγραμματισμό χωρίζουμε το πρόγραμμα σε ανεξάρτητες λογικές ενότητες τμήματα. δ. Η αναπαράσταση του Τμηματικού και Ιεραρχικού Προγραμματισμού γίνεται με διαγράμματα. ε. Ένα διάγραμμα Hippo αποτελείται από τρία βασικά τμήματα, τα οποία περιγράφουν την δεδομένων, την και. στ. Για να ελέγξουμε έναν αλγόριθμο καταγράφουμε δεδομένα, εξάγουμε τα αποτελέσματα με τρόπο, κωδικοποιούμε τον αλγόριθμο σε μια γλώσσα και το εκτελούμε. Στη συνέχεια τα χειρογραφικά και τα αποτελέσματα του προγράμματος. Σε περίπτωση ασυμφωνίας σημαίνει ότι υπάρχει λάθος στο πρόγραμμα. ζ. Η εύρεση λογικών λαθών ενός αλγορίθμου ονομάζεται. η. Η αξιολόγηση ενός αλγορίθμου εξαρτάται από τη στην οποία θα υλοποιηθεί, από την επίδοσή του σε εκτέλεσης του αλγορίθμου, καθώς και από την απασχόληση της ή άλλων του συστήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο 4. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει: 1. Οι γλώσσες προγραμματισμού χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 2. Υπάρχουν τα ακόλουθα 6 είδη προγραμματισμού: 1

2 3. Οι μεταγλωττιστές διακρίνονται σε: 4. Οι πιο συνηθισμένες αναπαραστάσεις αλγορίθμων είναι οι εξής: 5. Ο κύκλος ανάπτυξης προγράμματος αποτελείται από τα εξής 5 βήματα: o του προβλήματος o Μέθοδοι του προβλήματος o - μετάφραση του προγράμματος o του προγράμματος o του προγράμματος 6. Οι εντολές σε γλώσσα μηχανής είναι μία ακολουθία.. και. σταθερού ή.. μήκους. 7. Οι συμβολικές γλώσσες ονομάζονται και γλώσσες επιπέδου. 8. Οι γλώσσες μηχανής και οι συμβολικές γλώσσες είναι στενά συνδεδεμένες με την. του μηχανήματος. 9. Οι εντολές που γράφονται σε μία γλώσσα υψηλού επιπέδου.. σε πολλές εντολές του κώδικα μηχανής. 10. Οι γλώσσες 4 ης γενιάς έχουν μια κατηγορία. εντολών, οι οποίες δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργεί αρχεία, να τα ενημερώνει, να σχεδιάζει οθόνες, να δημιουργεί εκτυπώσεις κλπ. 11. Στο Διαδικασιακό Προγραμματισμό, οι εντολές του προγράμματος εκτελούνται.., εκτός αν υπάρχουν συνθήκες, οπότε κάποιες εντολές. ή κάποιες εντολές Ο Δομημένος Προγραμματισμός στηρίζεται στις εξής 3 αλγοριθμικές δομές: o Δομή. o Δομή. o Δομή. 13. Η εμφάνιση της αρχιτεκτονικής πολλών επεξεργαστώ, οι οποίοι χρησιμοποιούν. μνήμη είχε ως συνέπεια την καθιέρωση του προγραμματισμού. 14. Κάθε αντικείμενο στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό έχει.. και. 15. Ο. Προγραμματισμός στηρίζεται στην έννοια της συνάρτησης. 16. Ο Λογικός Προγραμματισμός στηρίζεται στη. που σχετίζεται με το πρόβλημα. Ο μεταγλωττιστής είναι ένα ειδικό πρόγραμμα που.. ένα άλλο πρόγραμμα, από μία γλώσσα... σε γλώσσα. Το πρόγραμμα προς μετάφραση το λέμε.. πρόγραμμα ενώ το μεταφρασμένο. πρόγραμμα. 5. Για καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε Σ αν είναι Σωστή ή Λ, αν είναι λανθασμένη. α. Στο Διαδικασιακό Προγραμματισμό το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε μία γλώσσα προγραμματισμού που εξαρτάται από τη διαδικασία. Σ Λ β. Στο Διαδικασιακό Προγραμματισμό εκτελούνται όλες οι εντολές του προγράμματος. Σ Λ γ. Ο Δομημένος Προγραμματισμός στηρίζεται στη δομή διαδοχής, επιλογής, επανάληψης και διακλάδωσης. Σ Λ δ. Ο Δομημένος Προγραμματισμός στηρίζεται στον τμηματικό και ιεραρχικό προγραμματισμό. Σ Λ ε. Ο Παράλληλος Προγραμματισμός στηρίζεται στην αρχιτεκτονική πολλών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν κοινή μνήμη. Σ Λ στ. Στον Παράλληλο Προγραμματισμό δεν είναι δυνατό κάποια τμήματα προγράμματος να εκτελούνται ταυτόχρονα. Σ Λ ζ. Στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό το αντικείμενο έχει ιδιότητες (χαρακτηριστικά) και μεθόδους. Σ Λ η. Η κληρονομικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό του Συναρτησιακού Προγραμματισμού. Σ Λ θ. Στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό οι εντολές και οι δομές ελέγχου είναι συναρτήσεις. Σ Λ ι. Στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό τα ορίσματα των συναρτήσεων είναι μόνο δεδομένα. Σ Λ κ. Στο Λογικό Προγραμματισμό ο προγραμματιστής προσδιορίζει τα βήματα για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Σ Λ λ. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε γλώσσα Λογικού Προγραμματισμού περιλαμβάνει ένα σύνολο γνωστών γεγονότων και κανόνων και μια πρόταση στόχο, η οποία πρέπει να αποδειχθεί αληθής. Σ Λ 2

3 6. Αντιστοιχίστε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Κάθε στοιχείο της στήλης Α μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερα στοιχεία της στήλης Β. Στήλη Α Στήλη Β Α. Compiler (μεταγλωττιστής γλώσσας υψηλού επιπέδου) B. Interpreter (Διερμηνέας) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 7. Υπολογίστε τα ακόλουθα: 7 div 2 7 mod 2 8 mod 4 14 mod 5 25 mod 8 3 mod 2 3 div 2 40 div mod 43 0 div 23 0 mod Ελέγχει τη σύνταξη ολόκληρου του πηγαίου προγράμματος πριν την εκτέλεση. 2. Επαναλαμβάνει τη διαδικασία μετάφρασης ελέγχου κάθε φορά που εκτελείται το πηγαίο πρόγραμμα. 3. Η εκτέλεση του προγράμματος είναι πιο γρήγορη. 4. Ο έλεγχος και η διόρθωση λαθών γίνεται πιο εύκολα. 8. Αν Α και Β λογικές συνθήκες να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: Α Β Α and Β Α or Β notα AxorΒ True True True False False True False False 9. Να χαρακτηρισθεί καθεμία από τις ακόλουθες εκφράσεις ως true ή false. (4 > 5 and 5 > 6) or (4 > 2 and 6 > 2) (4 > 5 or 5 > 6) and (4 > 3 or 2 > 8) 5 > 2 or 2 > 3 and 3 > 4 not(5 > 2 or 2 > 3 and 3 > 4) not 5 > 2 or 2 > 3 and 3 > 4 not (20 DIV 10 = 0) or not (23 MOD 4 = 5) ( div 2 = 45 ) and (35678 mod 10 = 8) 10. Η μετατροπή της θερμοκρασίας από Celsius σε Fahrenheit δίνεται από τον τύπο: F = 9 5 C 32. Γράψτε αλγόριθμο, ο οποίος να διαβάζει τη θερμοκρασία σε βαθμούς Celsius και να την εκτυπώνει σε βαθμούς Fahrenheit. 11..Ο ΦΠΑ για τους υπολογιστές είναι 19%. Γράψτε αλγόριθμο που να ζητά την τιμή ενός υπολογιστή χωρίς ΦΠΑ και να εκτυπώνει την τελική του τιμή (με το ΦΠΑ). Να κάνετε και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα. 12. Ένα κατάστημα ρούχων κάνει εκπτώσεις σε όλα τα είδη 20%. Γράψτε αλγόριθμο, ο οποίος διαβάζει την αρχική τιμή ενός ρούχου και υπολογίζει την τελική τιμή με την έκπτωση. 13. Τι θα εμφανίσει το ακόλουθο τμήμα προγράμματος, αν δοθούν ως είσοδος οι αριθμοί 3, 2, 1, 8; READ(a); READ(b); IF (a>b) ΤHEN BEGIN READ(c); IF (a>c) ΤHEN WRITE(a+b+c) ELSE WRITE(α-b-c); READ(d); IF (d>c) ΤHEN WRITE(d) END ELSE WRITE( ΛΑΘΟΣ ); WRITE(a+b) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο 14. Ένα εργοστάσιο σοκολάτας χρεώνει κλιμακωτά τους εμπόρους ως εξής: Μέχρι 100 σοκολάτες προς 1 την καθεμία. Από 100 μέχρι 500 σοκολάτες προς 0,90 την καθεμία. Από 500 μέχρι 1000 σοκολάτες προς 0.75 την καθεμία Γράψτε αλγόριθμο και λογικό διάγραμμα που να διαβάζει τον αριθμό των τεμαχίων σοκολάτας που παραγγέλνει ένας έμπορας και να εκτυπώνει το ποσό που πρέπει να καταβάλει στο εργοστάσιο. 3

4 15. Τι θα εκτυπώσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος, αν δοθεί ως είσοδος η τιμή 25; Ξαναγράψτε το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας την εντολή IF. Readln(a); Case a of -1: b := 1; 1: b := -1; 15: b := -15 else b := 100 end; writeln(a, b); ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11o 16. Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω τμήματος προγράμματος αν δοθεί ως είσοδος το 2 και το 1 αντίστοιχα. read(a, b); while (a >= b) and (a div 10 < 1) do a := a * a; if (a div b > 2) then b := b + 1 else a := a + 1 end write(a, b); 17. Γράψτε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει αριθμούς από το πληκτρολόγιο μέχρι να δοθεί ως είσοδος ο αριθμός 0. Ο αλγόριθμος στη συνέχεια εμφανίζει το άθροισμα των αριθμών που διάβασε, το πλήθος τους, καθώς και το ποσοστό των αρνητικών αριθμών. 18. Έχετε πάει στις εκπτώσεις βόλτα στα μαγαζιά, έχοντας 200 στο πορτοφόλι σας. Γράψτε αλγόριθμο ο οποίος διαβάζει την τιμή του προϊόντος που θέλετε να αγοράσετε και την έκπτωση που του αντιστοιχεί και αφαιρεί από το ποσό που έχετε τη συνολική τιμή. Ο αλγόριθμος σταματά όταν τελειώσουν τα χρήματα ή όταν έχετε αγοράσει 10 προϊόντα. 19. Τι θα εμφανίσει το παρακάτω τμήμα προγράμματος; a := 6; b := 11; REPEAT c := (a + b) div 2; if (c > a) then a := c a; b := b c end else a := 3 + a c; b := c b end; posotita := c + a * b UNTIL (posotita < 0) Write(a, b, c); 20. Γράψτε αλγόριθμο και λογικό διάγραμμα που ζητά από το χρήστη να δώσει δύο θετικούς αριθμούς. Ο αλγόριθμος πρέπει να ελέγχει αν κάθε αριθμός είναι θετικός, διαφορετικά ζητά ξανά από το χρήστη να κάνει νέα εισαγωγή ώσπου να δώσει έγκυρους αριθμούς. Ο αλγόριθμος στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει τον μεγαλύτερο μεταξύ των δύο αριθμών. 21. Ξαναγράψτε το τμήμα προγράμματος της άσκησης 16, χρησιμοποιώντας την εντολή REPEAT UNTIL, ώστε να δίνει τα ίδια αποτελέσματα 22. Ξαναγράψτε τον κώδικα της άσκησης 19, χρησιμοποιώντας την εντολή while, ώστε να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. 23. Τι θα εμφανίσουν τα παρακάτω τμήματα προγράμματος; a := 6; b := 11; FOR i:=1 TO 5 DO BEGIN a := a + 1; b := b 1; writeln(a, b); END; a := 6; b := 11; FOR i:=5 DOWNTO 1 DO BEGIN a := a + 1; b := b 1; writeln(a, b); END; 4

5 FOR letter:= A to Z DO writeln(letter); 24. Ξαναγράψτε την προηγούμενη άσκηση, χρησιμοποιώντας την εντολή while και την REPEAT UNTIL. 25. Ξαναγράψτε τα παρακάτω τμήματα προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας την εντολή FOR, ώστε να δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα. arithmos := 1; while arithmos < 6 do writeln(arithmos); arithmos := arithmos + 1; end; X := 0; REPEAT Y := X DIV 2; Z := X DIV 3; IF (Z>0) THEN A := Z ELSE A := Y; writeln(x, Y, Z, A); X := X + 1; UNTIL (X>10) 26. Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει 40 ακεραίους και βρίσκει το άθροισμά τους καθώς και το γινόμενό τους. 27. Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει 37 ακεραίους και εμφανίζει το μεγαλύτερο καθώς και τον μικρότερο από τους αριθμούς που δόθηκαν. 28. Γράψτε αλγόριθμο, ο οποίος για μια τάξη 24 μαθητών διαβάζει τα ονόματα των μαθητών και το μέσο όρο τους στο Α τετράμηνο και εμφανίζει τα ονόματα των μαθητών που πήραν άριστα (πάνω από 18.5) και εκείνων που πήραν καλά (πάνω από 15). 29. Γράψτε αλγόριθμο, ο οποίος θα διαβάζει τα ονόματα και τις 3 επιδόσεις των 20 αθλητών της δισκοβολίας σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και θα εκτυπώνει το όνομα του αθλητή που πήρε το χρυσό μετάλλιο. 30. Εταιρία Πληροφορικής πληρώνει μηνιαίες υπερωρίες στους 50 υπαλλήλους της σύμφωνα με τον πίνακα: Υπερωρίες (ώρες) 1 έως 3 7 Χρήματα ( ) ανά υπερωρία 4 έως 6 9 Πάνω από 7 10 Γράψτε αλγόριθμο που διαβάζει τις υπερωριακές ώρες του περασμένου μήνα για κάθε υπάλληλο της εταιρίας και εμφανίζει πόσα χρήματα δικαιούται. Να κάνετε και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα. 31. Γράψτε πρόγραμμα, το οποίο να διαβάζει: α. το πλήθος των εργατών μιας εταιρίας β. πόσες είναι οι υποχρεωτικές ώρες εργασίας (κάθε επιπλέον ώρα είναι υπερωρία) γ. την ωριαία αμοιβή δ. την επιπλέον αμοιβή για κάθε υπερωριακή ώρα ε. τις ώρες εργασία κάθε εργάτη το μήνα που πέρασε Το πρόγραμμα στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει τα χρήματα που πήρε ο κάθε εργάτης τον περασμένο μήνα, καθώς και το σύνολο των χρημάτων που πήραν όλοι οι εργάτες. Να υλοποιήσετε και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12o 32. Για καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν επιλέξτε Σ αν είναι σωστή ή Λ αν είναι λανθασμένη. α. Υπάρχουν δύο είδη υποπρογραμμάτων: Διαδικασίες και Συναρτήσεις. β. Ένα υποπρόγραμμα καλείται ακριβώς μία φορά από το κυρίως πρόγραμμα. γ. Κάθε Διαδικασία ή Συνάρτηση καλείται από το κυρίως πρόγραμμα ή από άλλη Διαδικασία. δ. Μία Διαδικασία μπορεί να καλέσει το κυρίως πρόγραμμα. ε. Οι πραγματικές παράμετροι πρέπει να είναι ίσες σε αριθμό με τις τυπικές παραμέτρους, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν τον ίδιο τύπο. στ. Μια διαδικασία μπορεί να μην έχει καμία παράμετρο. ζ. Οι τυπικές παράμετροι μιας Διαδικασίας διακρίνονται σε παραμέτρους τιμών και παραμέτρους μεταβλητών. η. Οι παράμετροι μεταβλητών ονομάζονται και παράμετροι εισόδου, ενώ οι παράμετροι τιμών ονομάζονται και παράμετροι εξόδου. θ. Η αλλαγή μιας παραμέτρου τιμών σε Διαδικασία δεν επηρεάζει την τιμή της πραγματικής παραμέτρου. ι. Η αλλαγή μιας παραμέτρου μεταβλητών σε Διαδικασία αλλάζει και την τιμή της πραγματικής παραμέτρου. ια. Η Συνάρτηση επιστρέφει μία μόνο τιμή στο όνομά της. 5

6 ιβ. Μία Συνάρτηση μπορεί να μην έχει καμία παράμετρο. ιγ. Οι τυπικές παράμετροι μιας Συνάρτησης είναι μόνο παράμετροι τιμών. ιδ. Σε μία Συνάρτηση δεν μπορούμε να έχουμε εντολές εισόδου ή εξόδου δεδομένων όπως read, write κλπ. ιε. Οι Συναρτήσεις και οι Διαδικασίες γράφονται μετά το κυρίως πρόγραμμα 33. Τι θα χρησιμοποιούσατε για να υλοποιήσετε καθένα από τα παρακάτω υποπρογράμματα;διαδικασία ή Συνάρτηση; α. Υπολογισμός της τιμής ενός υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ β. Έλεγχος αν ένα έτος είναι δίσεκτο γ. Εύρεση του μεγαλύτερου μεταξύ 5 αριθμών δ. Εύρεση των δύο μεγαλύτερων μεταξύ 5 αριθμών ε. Διάβασμα 5 αριθμών και εύρεση του μεγαλύτερου στ.υπολογισμός και εμφάνιση του εμβαδού ενός τριγώνου 34. Γράψτε πρόγραμμα, το οποίο διαβάζει συνεχώς ακεραίου και καλεί μια συνάρτηση για τον υπολογισμό της τρίτης δύναμης του κάθε αριθμού. Το πρόγραμμα τερματίζει όταν δοθεί ως είσοδος ο αριθμός Γράψτε πρόγραμμα, το οποίο διαβάζει το εμβαδό 4 διαμερισμάτων, του καθενός ξεχωριστά και τη συνολική δαπάνη πετρελαίου. Το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει το ποσοστό συμμετοχής κάθε διαμερίσματος (ποσοστό συμμετοχής = εμβαδό διαμερίσματος / συνολικό εμβαδό) καθώς και τα χρήματα που καλείται να πληρώσει για το πετρέλαιο. Η εισαγωγή των δεδομένων, ο υπολογισμός συμμετοχής και η εκτύπωση των αποτελεσμάτων γίνεται υλοποιώντας τα αντίστοιχα υποπρογράμματα. ε. Οι τύποι δεδομένων για τους οποίους ισχύει ότι κάθε τιμή τους έχει μοναδική προηγούμενη τιμή (εκτός από την πρώτη) και μοναδική επόμενη (εκτός από την τελευταία) ονομάζονται τύποι. Στην Pascal δεν ισχύει αυτό για τον τύπο. στ. Οι τύποι δεδομένων διακρίνονται σε απλούς και. ζ. Οι σύνθετοι τύποι δεδομένων εμφανίζονται με δύο μορφές: με (π.χ. Πίνακες, αρχεία της pascal) και χωρίς (π.χ. Εγγραφή, σύνολα της pascal). η. Οι σύνθετοι τύποι δεδομένων ή αλλιώς Δομές Δεδομένων διακρίνονται σε και δομές. θ. Στις δομές δεδομένων το πλήθος στοιχείων είναι σταθερό και καθορίζεται από τον ορισμό του τύπου στο τμήμα δηλώσεων. Στις δομές το πλήθος των στοιχείων της δομής καθορίζεται κατά τη διάρκεια της του προγράμματος και είναι πιθανό να μεταβάλλεται. ι. Η συνάρτηση της Pascal επιστρέφει τον χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον ακέραιο χ. Την αντίστροφη διαδικασία πραγματοποιεί η συνάρτηση. ια. Η συνάρτηση της Pascal επιστρέφει το προηγούμενο του ορίσματος ενώ η συνάρτηση το επόμενο του ορίσματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13o 36. Συμπληρώστε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Ο τύπος δεδομένων είναι μια τυπική περιγραφή των που μπορεί να αποθηκευτεί σε μία ή καθώς και των που μπορεί να εκτελεστούν με τις τιμές αυτές. β. Οι τέσσερις βασικοί τύποι δεδομένων στην Pascal είναι ο, ο, ο και τύπος δεδομένων. γ. Οι τιμές των λογικών μεταβλητών μπορεί να είναι μόνο ή. δ. Οι 4 βασικοί τύποι δεδομένων της Pascal είναι διατεταγμένοι και αποτελούνται από ατομικά στοιχεία, είναι δηλ ή τύποι. 6

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ck 1/58 A ΣΕΙΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Μάθημα : Πληροφορική Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10)

Α3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Δομημένου προγραμματισμού; (Μονάδες 10) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 / 02 / 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ Γ.ΝΙΤΟΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές.

Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. 1.2. ΣΤΑΘΕΡΕΣ 1.2.1 Αριθμητικές σταθερές. 1.2.2 Αλφαριθμητικές σταθερές. Quick Basic 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Το σύνολο των χαρακτήρων της QuickBASIC (QB) απαρτίζεται από τους αριθμητικούς χαρακτήρες (0 9), τους αλφαβητικούς, κεφαλαία (Α Ζ) και πεζά (a z),

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα