ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων."

Transcript

1 Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται η προσέγγιση των βάσεων δεδομένων σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία. αναλύονται οι βασικές έννοιες του σχεσιακού μοντέλου που είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων και παρουσιάζεται η γλώσσα SQL που είναι ο τυπικός τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στο χρήστη και σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Παρουσιάζεται μια διαγραμματική προσέγγιση, το Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων που συχνά χρησιμοποιείται για μια αρχική αναπαράσταση μιας βάσης δεδομένων. Περιγράφονται δύο προσεγγίσεις για το σχεδιασμό μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων: Η μία προσέγγιση χρησιμοποιεί ως βάση ένα Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων το οποίο μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου σε σχεσιακή βάση δεδομένων, ενώ η δεύτερη προσέγγιση καταλήγει στη δομή της τελικής σχεσιακής βάσης δεδομένων ξεκινώντας από μια απλή οργανωτική δομή η οποία διασπάται διαδοχικά σε μικρότερες, σχετιζόμενες μεταξύ τους, οργανωτικές δομές. Kechris-Part-A+B+C.indd 23

2 Kechris-Part-A+B+C.indd 24

3 1 Εισαγωγή Στόχος του κεφαλαίου Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα έχετε κατανοήσει: Το ρόλο των δεδομένων στη σωστή εκτέλεση προσωπικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τη χρήση των βοηθημάτων μνήμης για την αποθήκευση σε αυτά χρήσιμων δεδομένων. Τις βασικές έννοιες: δεδομένα, πληροφορία, βάση δεδομένων, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κατάλογος του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τα δεδομένα, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δεδομένα ώστε να είναι χρήσιμα. Το ρόλο του σχεδιαστή της βάσης δεδομένων και τα καθήκοντα του διαχειριστή της βάσης δεδομένων. 1.1 Βοηθήματα μνήμης για καθημερινές δραστηριότητες Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι μια καθημερινή μας δραστηριότητα: πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας μιλάμε τηλεφωνικά με γνωστούς και φίλους. Κάθε φορά που τηλεφωνούμε σε ένα γνωστό μας, προηγουμένως εντοπίζουμε τον αριθμό του τηλεφώνου του. Η παρακολούθηση μαθημάτων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα για ένα φοιτητή. Για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ένα συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να γνωρίζει την ημέρα της εβδομάδας που διδάσκεται το μάθημα, την ώρα έναρξης του μαθήματος και την αίθουσα στην οποία διδάσκεται. 25 Kechris-Part-A+B+C.indd 25

4 26 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Μια άλλη καθημερινή δραστηριότητα ενός φοιτητή είναι η αγορά προϊόντων από το κυλικείο. Για να αποφασίσει ένας φοιτητής, μια μέρα, τι ακριβώς θα αγοράσει από το κυλικείο, θα πρέπει να γνωρίζει την τιμή κάθε προϊόντος. Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι για να διεκπεραιώσουμε πολλές δραστηριότητες χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα δεδομένα: Ο αριθμός τηλεφώνου του γνωστού μας στον οποίο θέλουμε να τηλεφωνήσουμε, η μέρα, η ώρα και η αίθουσα στην οποία διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, η τιμή του αναψυκτικού που θέλουμε να αγοράσουμε είναι δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε όταν θέλουμε να τηλεφωνήσουμε στο γνωστό μας, να παρακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μάθημα ή να αγοράσουμε ένα αναψυκτικό. Επειδή η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι απεριόριστη, δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Γι αυτόν το λόγο, πολύ συχνά, χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα στα οποία καταγράφουμε ό,τι χρειάζεται να θυμόμαστε. Τα μέσα καταγραφής λειτουργούν ως επεκτάσεις της ανθρώπινης μνήμης. Ο προσωπικός μας χειρόγραφος τηλεφωνικός κατάλογος, το ωρολόγιο πρόγραμμα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και ο τιμοκατάλογος ενός κυλικείου είναι μερικά παραδείγματα μέσων καταγραφής δεδομένων. Ο παραδοσιακός χειρόγραφος τηλεφωνικός κατάλογος (Εικόνα 1.1.α) είναι ένα τετράδιο στο οποίο γράφουμε στην κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία (όνομα και τηλέφωνο) που θέλουμε να έχουμε διαθέσιμα. Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Βασιλειάδης Νίκος Αναστασίου Δήμητρα A B (α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μαθηματικά Αίθ. 102 Πληροφορική Αίθ. 105 Αγγλικά Αίθ. 102 Στατιστική Αίθ. 106 Λογιστική Αίθ. 108 (β) Εργαστ. Η/Υ Εργ. 17 Πληροφορική Εργ. 19 Εικόνα 1.1. Βοηθήματα μνήμης: (α) Χειρόγραφος τηλεφωνικός αλφαβητικός κατάλογος, (β) Ωρολόγιο πρόγραμμα φοιτητή. Kechris-Part-A+B+C.indd 26

5 Εισαγωγή 27 Το ωρολόγιο πρόγραμμα (Εικόνα 1.1.β), που διατίθεται τυπωμένο σε χαρτί από τη γραμματεία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, πληροφορεί τους φοιτητές ώστε να γνωρίζουν πότε και πού γίνονται τα μαθήματά τους, ενώ ο τιμοκατάλογος ενός κυλικείου, που είναι γραμμένος με κιμωλία σε μαύρο πίνακα, βοηθάει τους φοιτητές να διαπιστώσουν αν έχουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για να αγοράσουν κάποια προϊόντα από το κυλικείο. Όπως γίνεται σαφές, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή δεδομένων ποικίλλουν σημαντικά: το χαρτί και ο μαύρος πίνακας είναι δύο δημοφιλή παραδοσιακά μέσα καταγραφής. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη διάδοση της πληροφορικής, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής δεδομένων έχουν εξαπλωθεί σημαντικά, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά μέσα. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι με τις επαφές μας, ηλεκτρονικές λίστες υπενθύμισης εργασιών (to do lists) και ηλεκτρονικά ημερολόγια τήρησης συναντήσεων είναι άμεσα διαθέσιμα σε διάφορες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Με την υιοθέτηση των βοηθημάτων μνήμης δεν είναι απαραίτητο να θυμόμαστε τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σ αυτά βοηθήματα: όποτε χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα, τα εντοπίζουμε στο αντίστοιχο βοήθημα, αρκεί να θυμόμαστε πού βρίσκεται το βοήθημα αυτό και τον τρόπο χρήσης του. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύουμε τους αριθμούς τηλεφώνων όλων των φίλων και γνωστών μας εφόσον τους καταχωρούμε στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού μας. Χρειάζεται, όμως, να θυμόμαστε πού βρίσκεται το κινητό μας και τον τρόπο με τον οποίο θα ανακαλέσουμε τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού. 1.2 Βοηθήματα μνήμης για επιχειρηματικές δραστηριότητες Όπως ακριβώς οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή χρειάζονται δεδομένα για να εκτελέσουν καθημερινές δραστηριότητες, έτσι και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν διαθέσιμα δεδομένα για να φέρουν σε πέρας τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες τους. Με το ίδιο σκεπτικό που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βοηθήματα μνήμης στα οποία καταγράφουν τα διάφορα δεδομένα που χρειάζονται, έτσι και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αντίστοιχα βοηθήματα μνήμης. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την επιχείρηση Beach Products που κατασκευάζει είδη για τη θάλασσα (ομπρέλες, καρέκλες, πτυσσόμενα τραπέζια κ.λπ.) και προμηθεύει καταστήματα που πουλούν τέτοια είδη. Όταν ένας πελάτης της Beach Products τηλεφωνεί και κάνει μια παραγγελία, όλα τα στοιχεία της παραγγελίας καταχωρούνται σε ένα δελτίο παραγγελίας. Για να γίνει σωστά η αποστολή των προϊόντων από την Beach Products προς τους Kechris-Part-A+B+C.indd 27

6 28 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Beach Products ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Επωνυμία: Alex Garden Δραστηριότητα: Είδη κήπου Διεύθυνση: Κήπων 43 Τηλέφωνο: ΑΦΜ: ΔΟΥ: Β Σερρών Ημερ. παραγγελίας: 4/3/2005 Υποσχ. ημερ. παράδοσης: 17/3/2005 Ημερ. ετοιμασίας: 16/3/2005 Ημερ. αποστολής: 18/3/2005 Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Χρώμα Τιμή Μονάδος Ποσότητα Τιμή 1000 Καρέκλα θαλάσσης Λευκό 35, , Πτυσσόμενο τραπέζι Λευκό 50, , Ομπρέλα Κίτρινο 45, (α) ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Κατεργασία Χρόνος (λεπτά) Κοπή 17 Συναρμολόγηση 29 Συγκόλληση 7 Πακετάρισμα 5 (β) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Προορισμός (γ) Πληρότητα Κρήτη 87% Ρόδος 92% Κέρκυρα 83% Μύκονος 97% (δ) Εικόνα 1.2. Παραδείγματα βοηθημάτων μνήμης που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις: (α) Δελτίο παραγγελίας της Beach Products, (β) Φύλλο καταγραφής χρόνων κατεργασίας της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟ, (γ) Φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε εκδρομικά πακέτα που προσφέρει τουριστικό γραφείο, (δ) Δελτίο πληρότητας τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιεί τουριστικό γραφείο. Kechris-Part-A+B+C.indd 28

7 Εισαγωγή 29 πελάτες της, θα πρέπει τα συγκεκριμένα προϊόντα που παρήγγειλε κάθε πελάτης, στις σωστές ποσότητες που παραγγέλθηκαν, να αποσταλούν στη σωστή διεύθυνση του πελάτη, την ημερομηνία που συμφωνήθηκε. Γι αυτόν το λόγο, η επιχείρηση Beach Products χρησιμοποιεί ένα δελτίο παραγγελίας (Εικόνα 1.2.α), στο οποίο καταχωρούνται οι απαραίτητες λεπτομέρειες κάθε παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας περιέχει (α) τα απαραίτητα στοιχεία πελάτη (την επωνυμία του πελάτη, την τρέχουσα διεύθυνσή του, τον αριθμό φορολογικού μητρώου - ΑΦΜ), (β) στοιχεία που αφορούν την παραγγελία του πελάτη (την ημερομηνία παραγγελίας, την υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης, την ημερομηνία που ετοιμάστηκε η παραγγελία και την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας στον πελάτη) και (γ) τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. χρωματισμό, τιμή μονάδας) και στις σωστές ποσότητες. Η επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ είναι μια μικρή εταιρία κατασκευής επίπλων. Η επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ έχει χρονομετρήσει το χρόνο που απαιτείται για τις διάφορες κατεργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των προϊόντων της. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποιεί η επιχείρηση ώστε να εκτιμήσει το χρόνο παράδοσης μιας νέας παραγγελίας. Για παράδειγμα, οι χρόνοι και οι κατεργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τραπεζιού φαίνονται στην Εικόνα 1.2.β. Ένα τουριστικό γραφείο προσφέρει εκδρομικά πακέτα. Τα στοιχεία των πελατών που δηλώνουν συμμετοχή σε κάθε εκδρομικό πακέτο καταχωρούνται από μια υπάλληλο του τουριστικού γραφείου σε ένα πρόγραμμα (Εικόνα 1.2.γ). Έτσι, το τουριστικό γραφείο έχει σαφή εικόνα σχετικά με τη συμμετοχή στα εκδρομικά πακέτα που προσφέρει. Το τουριστικό αυτό γραφείο, για να διαμορφώσει τα εκδρομικά πακέτα που προσφέρει στους πελάτες του, λαμβάνει υπόψη την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων) που εμφανίζει κάθε προορισμός (Εικόνα 1.2.δ). 1.3 Οργάνωση δεδομένων στα βοηθήματα μνήμης Είδαμε μέχρι τώρα ορισμένα βοηθήματα μνήμης. Παρόλο που όλα αυτά τα βοηθήματα χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (δηλαδή την υποβοήθηση ή αντικατάσταση της ανθρώπινης μνήμης), διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτά. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενός χειρόγραφου τηλεφωνικού καταλόγου (Εικόνα 1.1.α) είναι οργανωμένα σε δύο στήλες στην πρώτη στήλη καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του φίλου ή γνωστού μας και στη δεύτερη στήλη καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου του, ενώ όλες οι καταχωρήσεις είναι ταξινομημένες κατά (σχετική) αύξουσα αλφαβητική σειρά του ονοματεπώνυμου. Το ωρολόγιο Kechris-Part-A+B+C.indd 29

8 30 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων πρόγραμμα (Εικόνα 1.1.β), από την άλλη πλευρά, έχει μια διαφορετική δομή: στις (πέντε) κάθετες στήλες του αναπαριστώνται οι μέρες της εβδομάδας ενώ στις οριζόντιες γραμμές αναπαριστώνται οι ώρες της ημέρας. Κάθε μάθημα που διδάσκεται σε μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα καταχωρείται μαζί με την αίθουσα στην οποία διδάσκεται στο τετράγωνο που βρίσκεται στην τομή της γραμμής που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ώρα διδασκαλίας του μαθήματος με τη στήλη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μέρα διδασκαλίας του μαθήματος. Το δελτίο παραγγελίας πελάτη που χρησιμοποιεί η εταιρία Beach Products (Εικόνα 1.2.α) οργανώνει τα δεδομένα σε δύο ομάδες: η μία ομάδα είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τον πελάτη και καταλαμβάνει το επάνω τμήμα του δελτίου παραγγελίας, ενώ η δεύτερη ομάδα είναι τα δεδομένα των προϊόντων που παραγγέλνει ο πελάτης και καταλαμβάνει το κάτω τμήμα του δελτίου παραγγελίας. Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα βοηθήματα μνήμης διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα χρειαστούν στο μέλλον. Γι αυτόν το λόγο, τα βοηθήματα μνήμης αποθηκεύονται ώστε να αποτραπεί η απώλεια ή η καταστροφή τους. Για παράδειγμα, τον χειρόγραφο τηλεφωνικό κατάλογο τον αποθηκεύουμε πάντα στο χαρτοφύλακά μας, τα δελτία παραγγελίας πελατών η εταιρία Beach Products τα αποθηκεύει στο φάκελο των παραγγελιών που διατηρείται στο λογιστήριο της εταιρίας σε συγκεκριμένο ράφι της βιβλιοθήκης, ενώ τα δεδομένα της συμμετοχής των πελατών σε τουριστικά πακέτα της τουριστικής επιχείρησης αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή της εταιρίας. Τα βοηθήματα μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να είναι γρήγορη η ανεύρεσή τους, όταν χρειάζεται να αναζητήσουμε δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτά ή αν πρέπει να καταχωρήσουμε νέα δεδομένα. Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι η συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες για κάθε οργανισμό. 1.4 Πηγές δεδομένων Τα δεδομένα που καταχωρούνται στα βοηθήματα μνήμης μιας επιχείρησης μπορεί να προέρχονται: α) από εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης, β) από εξωτερικές πηγές της επιχείρησης ή γ) από το περιβάλλον της. Για παράδειγμα, οι χρόνοι που απαιτούνται για την κατεργασία ενός τραπεζιού στην επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ προέρχονται από μετρήσεις που έγιναν μέσα στην επιχείρηση στη διάρκεια διαφόρων ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών. Γι αυτόν το λόγο λέμε ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Τα δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη με την επωνυμία Alex Garden (Εικόνα 1.2.α), από την άλλη πλευρά, προέρχονται από τον πελάτη Kechris-Part-A+B+C.indd 30

9 Εισαγωγή 31 της επιχείρησης, ο οποίος δεν είναι μέρος της επιχείρησης, αλλά έχει κάποια συνεργασία με αυτήν. Γι αυτόν το λόγο λέμε ότι τα δεδομένα της παραγγελίας προέρχονται από εξωτερική πηγή της επιχείρησης. Τα δεδομένα, τέλος, που δείχνουν την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων στους διάφορους προορισμούς προέρχονται από μια εταιρία μελετών, η οποία δημοσιεύει κάθε χρόνο τα δεδομένα αυτά για όλη την Ελλάδα. Λέμε, λοιπόν, ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το τουριστικό γραφείο. 1.5 Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε τον όρο «δεδομένα» άτυπα, χωρίς να έχει δοθεί κάποιος ορισμός. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να προσδιορίσουμε ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο «δεδομένα». Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την επιχείρηση Beach Products. Η επιχείρηση αυτή έχει έναν πελάτη με την επωνυμία Alex Garden, ο οποίος έχει την έδρα του στη διεύθυνση Κήπων 43. Εδώ, λοιπόν, γνωρίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένας πελάτης που έχει την επωνυμία Alex Garden και διεύθυνση Κήπων 43. Το γεγονός αυτό μπορεί να καταγραφεί. Με τον όρο δεδομένα (data) εννοούμε τα γεγονότα που γνωρίζουμε και μπορούμε να καταγράψουμε. Για να είναι τα δεδομένα χρήσιμα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν και την ποιότητά τους. Συγκεκριμένα τα δεδομένα πρέπει να είναι: ακριβή δηλαδή να μην περιέχουν σφάλματα. Για να συμβεί αυτό πρέπει η διαδικασία συλλογής των δεδομένων να ελέγχει, στο μέτρο του δυνατού, την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται. Πλήρη δηλαδή όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λύση ενός προβλήματος ή για τη λήψη μιας απόφασης πρέπει να υπάρχουν και είναι διαθέσιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται. Σχετικά δηλαδή να είναι απαραίτητα - χρήσιμα για τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζει κάποιος. Έγκαιρα δηλαδή να είναι διαθέσιμα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζεται κάποιος που έχει να λύσει ένα πρόβλημα. 1.6 Δεδομένα και πληροφορίες Οι άνθρωποι που χρειάζονται δεδομένα και χρησιμοποιούν την πληροφορική για να τα αποκτήσουν ονομάζονται τελικοί χρήστες. Πληροφορία (information) είναι δεδομένα τα οποία έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία και είναι σε μια μορφή που είναι χρήσιμη για τους τελικούς Kechris-Part-A+B+C.indd 31

10 32 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων χρήστες. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει απλές πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό μερικών και ολικών συνόλων, τη σύγκριση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση) ή σύνθετες πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό παραμέτρων πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων). Το σημαντικό είναι ότι η επεξεργασία των αρχικών δεδομένων, είτε είναι απλή είτε πολύπλοκη, προσθέτει αξία στα δεδομένα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει έναν κατάλογο των οφειλών των πελατών της. Για κάθε πελάτη έχουμε σ αυτό τον κατάλογο το όνομα του πελάτη και το ποσό που αυτός ο πελάτης οφείλει στην επιχείρηση. Μια πολύ απλή επεξεργασία που μπορούμε να κάνουμε στα δεδομένα αυτά, είναι να τα ταξινομήσουμε ώστε να εμφανίζονται οι οφειλές των πελατών κατά φθίνουσα σειρά (Εικόνα 1.3). Έτσι, στην κορυφή του νέου καταλόγου θα εμφανίζονται οι πελάτες που χρωστούν τα περισσότερα χρήματα στην επιχείρηση, ενώ στο τέλος του καταλόγου θα βρίσκονται οι πελάτες που χρωστούν τα λιγότερα χρήματα. Έτσι, από τα αρχικά δεδομένα, με μια ταξινόμησή τους, δημιουργείται η πληροφορία ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της επιχείρησης. Τα ίδια δεδομένα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αθροίσουμε το σύνολο των ποσών που οφείλουν οι πελάτες ώστε να βρούμε το συνολικό ποσό οφειλής. Επίσης, μπορούμε να μετρήσουμε τους πελάτες που οφείλουν κάποιο ποσό στην επιχείρηση, ώστε να γνωρίζει η επιχείρηση πόσοι είναι οι οφειλέτες. Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε το ποσό οφειλής κάθε πελάτη με το ποσό των 3.000, ώστε να εντοπίσουμε τους πελάτες που οφείλουν ποσό μεγαλύτερο των ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Οι πελάτες κατά σειρά οφειλής Ανδρέου Γεώργιος Ονοματεπώνυμο οφειλέτη Ποσό οφειλής Χατζής Ιωάννης Ανδρέου Γεώργιος Χατζής Ιωάννης ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά Δημητρίου Τάσος ποσού οφειλής Αλεξίου Ορέστης άθροιση των ποσών Σύνολο οφειλής που οφείλονται Δημητρίου Τάσος Αλεξίου Ορέστης 500 καταμέτρηση του πλήθους των οφειλετών Σύνολο ωφειλετών 4 σύγκριση ποσού οφειλής με τον αριθμό Πελάτες που οφείλουν άνω των Χατζής Ιωάννης Ανδρέου Γεώργιος Εικόνα 1.3. Παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων για τη δημιουργία πληροφοριών. Kechris-Part-A+B+C.indd 32

11 Εισαγωγή Μη αυτοματοποιημένα συστήματα αρχειοθέτησης Τα παραδοσιακά μη αυτοματοποιημένα μέσα αποθήκευσης δεδομένων περιλαμβάνουν συστήματα αρχειοθέτησης όπως είναι οι φάκελοι στους οποίους καταχωρούνται τα προς αποθήκευση έγγραφα και οι βιβλιοθήκες στις οποίες τοποθετούνται οι φάκελοι. Για να διευκολυνθεί η ανεύρεση των εγγράφων, οι φάκελοι φέρουν εξωτερικά ετικέτες στις οποίες αναγράφεται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του φακέλου. Για παράδειγμα, η επιχείρηση Beach Products, η οποία διατηρεί ένα μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης, έχει όλες τις παραγγελίες των πελατών της που είναι σε εκκρεμότητα στο φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και όλες τις παραγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί στους πελάτες στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Για τον εντοπισμό ενός εγγράφου που φυλάσσεται σε ένα μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης απαιτείται σειριακό ψάξιμο ενός συνόλου εγγράφων από έναν άνθρωπο. Στην εταιρία Beach Products, για παράδειγμα, αν κάποιος πελάτης διαμαρτυρηθεί ότι παρέλαβε διαφορετικού χρώματος προϊόντα από αυτά που παρήγγειλε, ο υπεύθυνος αποστολής των παραγγελιών θα πρέπει να ψάξει μία-μία τις παραγγελίες που είναι καταχωρημένες στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες» για να εντοπίσει την παραγγελία του συγκεκριμένου πελάτη ώστε να ελέγξει το βάσιμο της διαμαρτυρίας του. Ένα καλά οργανωμένο, μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης μπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά μια επιχείρηση μόνο αν απαιτείται η αναζήτηση των αρχειοθετημένων δεδομένων για να υποστηριχθεί ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην Beach Products, για παράδειγμα, οι παραγγελίες αρχειοθετούνται για να υποστηριχθούν δύο μόνο επιχειρηματικές διαδικασίες: η ετοιμασία και η αποστολή των παραγγελιών στους πελάτες. Στην Beach Products, ο υπεύθυνος για την αποστολή των παραγγελιών, κάθε πρωί, παραλαμβάνει από τον αποθηκάριο της επιχείρησης έναν κατάλογο που περιέχει τα 25 προϊόντα που πωλεί η Beach Products μαζί με την ποσότητα στην οποία κάθε προϊόν υπάρχει στην αποθήκη της επιχείρησης. Ο υπεύθυνος ανατρέχει στο φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και εντοπίζει τις παραγγελίες που έχουν υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης τη σημερινή. Για όσες από αυτές τις παραγγελίες υπάρχει επαρκές απόθεμα στην αποθήκη της Beach Products, ο υπεύθυνος δίνει εντολή για πακετάρισμα της παραγγελίας και αποστολή της στον πελάτη. Όταν μια παραγγελία αποστέλλεται στον πελάτη, ο αποθηκάριος μειώνει στον κατάλογο με τα προϊόντα την ποσότητα των προϊόντων που είναι διαθέσιμη, ενώ ο υπεύθυνος για την αποστολή των παραγγελιών την αφαιρεί από το φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και την προσθέτει στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης της Beach Products είναι καλά οργανωμένο: ο αποθηκάριος παρέχει έγκυρα Kechris-Part-A+B+C.indd 33

12 34 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεδομένα στον υπεύθυνο παραγγελιών, στην κατάλληλη χρονική στιγμή και σε μορφή που είναι χρήσιμη γι αυτόν. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για δύο μόνο επιχειρηματικές διαδικασίες και ο όγκος των δεδομένων είναι μικρός γιατί τα προϊόντα που παράγει η Beach Products είναι λίγα. Αν η Beach Products παρήγαγε μερικές εκατοντάδες προϊόντα, το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης θα ήταν εντελώς αναποτελεσματικό. Ένα επιπλέον πρόβλημα των μη αυτοματοποιημένων συστημάτων αρχειοθέτησης είναι η δυσκολία άντλησης πληροφοριών. Ας θεωρήσουμε ότι ο διευθυντής πωλήσεων της Beach Products ζητάει τις παρακάτω πληροφορίες: Πόσες παραγγελίες στάλθηκαν στους πελάτες αργότερα από την ημερομηνία που τους είχε υποσχεθεί; Ποια ήταν τα έσοδα που προέκυψαν από τις παραγγελίες που στάλθηκαν το προηγούμενο δεκαπενθήμερο; Ποιος είναι ο μέσος όρος των εσόδων που δημιουργούνται για την επιχείρηση από μια παραγγελία; Σε ποιες ποσότητες παραγγέλθηκαν τον προηγούμενο μήνα τα προϊόντα χρώματος λευκού; Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν από το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης που τηρεί η Beach Products. Ωστόσο, επειδή το σύστημα αρχειοθέτησης είναι μη αυτοματοποιημένο, ο υπολογισμός τους πρέπει να γίνει χειρωνακτικά, ανατρέχοντας στους φακέλους που διατηρεί η επιχείρηση. Για παράδειγμα, για να βρούμε πόσες παραγγελίες στάλθηκαν στους πελάτες μετά την υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει να δούμε στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες» μία-μία όλες τις παραγγελίες. Κάθε παραγγελία η οποία έχει ημερομηνία αποστολής μεταγενέστερη της υποσχεθείσας ημερομηνίας παράδοσης πρέπει να μετριέται ως μια καθυστερημένη παραγγελία. Η πληροφορία που αναζητούμε δίνεται από το πλήθος των καθυστερημένων παραγγελιών που μετρήσαμε, αφού ελέγξουμε, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία, κάθε παραγγελία που υπάρχει στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Με αντίστοιχες διαδικασίες μπορεί να υπολογιστούν και οι άλλες πληροφορίες που ζητάει ο διευθυντής πωλήσεων της Beach Products. Είναι φανερό ότι ο υπολογισμός τέτοιων πληροφοριών σε μη αυτοματοποιημένα συστήματα είναι δαπανηρός, χρονοβόρος και υπόκειται σε λάθη. 1.8 Παραδοσιακή προσέγγιση βασισμένη σε αρχεία Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρει μια απόλυτα ικανοποιητική λύση στα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα μη αυτοματοποιημένα συστήματα αρχειοθέτησης. Στη δεκαετία του 50, οπότε και εμφανίστηκαν οι πρώτες εφαρμογές των Kechris-Part-A+B+C.indd 34

13 Εισαγωγή 35 ηλεκτρονικών υπολογιστών στις επιχειρήσεις, υιοθετήθηκε μια προσέγγιση «τμηματικής» αποθήκευσης των δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με αυτήν τη λογική, τα δεδομένα που αφορούσαν κάθε ξεχωριστό τμήμα μιας επιχείρησης αποθηκεύονταν σε ξεχωριστά αρχεία. Οι εργαζόμενοι σε ένα τμήμα της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού, είχαν πρόσβαση μόνο στα αρχεία που περιείχαν τα δεδομένα που ήταν σχετικά με το τμήμα στο οποίο εργάζονταν. Τμήμα Παραγγελιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Λογιστήριο Λογισμικό Παραγγελιών Λογισμικό Προμηθειών & Αποθήκης Λογισμικό Λογιστηρίου Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Εργαζόμενοι Πελάτες Παραγγελίες Προμηθευτές Προμήθειες Πελάτες Πωλήσεις Αρχεία Παραγγελιών Αρχεία Προμηθειών & Αποθήκης Αρχεία Λογιστηρίου Εικόνα 1.4. Η «τμηματική» προσέγγιση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, λοιπόν, κάθε πρόγραμμα λογισμικού έχει δυνατότητα πρόσβασης (ανάγνωσης και τροποποίησης) στα αρχεία δεδομένων ενός τμήματος. Έτσι, για παράδειγμα, το λογισμικό παραγγελιών που χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στο Τμήμα Παραγγελιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4, περιέχει την περιγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ του τμήματος παραγγελιών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, κάθε πρόγραμμα λογισμικού εμπεριέχει την περιγραφή των δεδομένων του αντίστοιχου αρχείου. Η προσέγγιση αυτή, που είναι γνωστή ως παραδοσιακή προσέγγιση βασισμένη σε αρχεία (traditional file-oriented approach), αυτοματοποίησε την αρχειοθέτηση των τμημάτων, αύξησε την παραγωγικότητά τους και μείωσε τα σφάλματα που οφείλονταν στον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι η «τμηματική» αυτή προσέγγιση Kechris-Part-A+B+C.indd 35

14 36 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων χαρακτηρίζεται από μειονεκτήματα, σημαντικότερα από τα οποία είναι η απομόνωση, η επανάληψη και η δυσκολία ενοποίησης των δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Απομόνωση δεδομένων επειδή τα δεδομένα βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία, είναι δύσκολο να συνδυαστούν δεδομένα που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα αρχεία. Επανάληψη δεδομένων επειδή κάθε τμήμα διατηρεί παραπλήσια (αλλά όχι ακριβώς τα ίδια) δεδομένα, παρατηρείται επανάληψη δεδομένων. Η επανάληψη δεδομένων έχει κόστος κυρίως γιατί τα δεδομένα απαιτείται να εισάγονται, να τροποποιούνται και να διαγράφονται δύο ή περισσότερες φορές, ενώ ταυτόχρονα εύκολα δημιουργεί ασυνεπή δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν η τροποποίηση κάποιων δεδομένων δεν γίνει από όλα τα τμήματα της επιχείρησης αλλά μόνο από ορισμένα. Δυσκολία στην αλλαγή δομής των αρχείων δεδομένων οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή των αρχείων δεδομένων καθιστά αναγκαία την τροποποίηση των προγραμμάτων που προσπελαύνουν τα αρχεία αυτά. Δυσκολία ενοποίησης δεδομένων επειδή διαφορετικά τμήματα διατηρούν παραπλήσια δεδομένα, απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για το συνδυασμό δεδομένων που τηρούνται από διαφορετικά τμήματα. Τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής προσέγγισης που βασίζεται σε αρχεία οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η περιγραφή των δεδομένων εμπεριέχεται στα προγράμματα λογισμικού. Το μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την προσέγγιση των βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με την οποία η περιγραφή των δεδομένων διατηρείται κεντρικά σε έναν ξεχωριστό χώρο που ονομάζεται κατάλογος. Σύμφωνα με την προσέγγιση των βάσεων δεδομένων, τα προγράμματα λογισμικού, όποτε χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, πρώτα συμβουλεύονται τον κατάλογο ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις περιγραφές των δεδομένων και κατόπιν προσπελαύνουν τα αρχεία δεδομένων. 1.9 Βάση δεδομένων Βάση δεδομένων (Β.Δ. Database) είναι ένα σύνολο δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους. Δεδομένα τα οποία δεν σχετίζονται μεταξύ τους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως βάση δεδομένων. Παράδειγμα Το λογιστήριο μιας επιχείρησης διατηρεί δεδομένα για τους πελάτες της επιχείρησης, τα προϊόντα που διαθέτει και τις πωλήσεις της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για κάθε πελάτη, η επιχείρηση αποθηκεύει το όνομά του, τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. Για κάθε προϊόν, αποθηκεύεται ο κωδικός του προϊόντος, η τιμή πώλησής του και το ύψος των αποθεμάτων. Τέλος, για Kechris-Part-A+B+C.indd 36

15 Εισαγωγή 37 κάθε πώληση αποθηκεύεται το όνομα του πελάτη, ο κωδικός του προϊόντος που πωλείται, η ποσότητα πώλησης και η ημερομηνία πώλησης. Όπως φαίνεται από το παράδειγμα αυτό, η πώληση συσχετίζει δεδομένα που αφορούν τον πελάτη (το όνομα του πελάτη) με δεδομένα που αφορούν το προϊόν (τον κωδικό του προϊόντος). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι τα δεδομένα που διατηρεί η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελούν βάση δεδομένων, αφού υπάρχουν λογικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτά. o Μια βάση δεδομένων αναπαριστά ένα μέρος του πραγματικού κόσμου. Στο παραπάνω παράδειγμα η βάση δεδομένων της επιχείρησης αναπαριστά τα προϊόντα της επιχείρησης, τους πελάτες της και τις πωλήσεις που κάνει η επιχείρηση (δηλαδή τι προϊόντα αγοράζουν οι πελάτες της επιχείρησης). Είναι σημαντικό η αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων, να είναι ακριβής. Το σύνολο των δεδομένων που αποτελούν μια βάση δεδομένων συλλέγονται, οργανώνονται και αποθηκεύονται για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος αυτός προσδιορίζεται από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων, δηλαδή τους χρήστες. Με άλλα λόγια, κάθε βάση δεδομένων δημιουργείται και συντηρείται γιατί υπάρχουν χρήστες που τη χρειάζονται. Μια βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν ή περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν σε μία ή περισσότερες ομάδες. Η διαδικασία ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων περιλαμβάνει έναν αριθμό σταδίων. Συγκεκριμένα, μια βάση δεδομένων σχεδιάζεται, δημιουργείται, τροφοδοτείται με δεδομένα (ενημερώνεται) και χρησιμοποιείται. Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων αναπτύχθηκε εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πρόσβαση στα δεδομένα με τη βοήθεια του Σ.Δ.Β.Δ. Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ. Database Management System) είναι εξειδικευμένο λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Με τον όρο «διαχείριση» εννοείται η δημιουργία της βάσης δεδομένων, η εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση και αναζήτηση των δεδομένων. Οι χρήστες μιας βάσης δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μόνο μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει ένα Σ.Δ.Β.Δ. και μόνο εφόσον έχουν δικαίωμα γι αυτό. Τα σύγχρονα Σ.Δ.Β.Δ. προσφέρουν Kechris-Part-A+B+C.indd 37

16 38 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων πρόσβαση στη βάση δεδομένων με διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Οι περισσότερο διαδεδομένοι τρόποι επικοινωνίας (σημειώνοντας πρώτα αυτόν με τον μικρότερο βαθμό δυσκολίας για το χρήστη) είναι: με χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (graphical user interface). με χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού που είναι εξειδικευμένη για τη διαχείριση των δεδομένων (η περισσότερο δημοφιλής γλώσσα είναι η SQL). με χρήση μιας εξειδικευμένης εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί με μια γενική γλώσσα προγραμματισμού όπως είναι η C, η C++ ή η Java Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Η χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (Εικόνα 1.5) ασφαλώς προσφέρει έναν φιλικό τρόπο επικοινωνίας με το Σ.Δ.Β.Δ. Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού γραφικού περιβάλλοντος. Έτσι, κάθε Σ.Δ.Β.Δ. υλοποιεί ένα δικό του γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που είναι διαφορετικό από το περιβάλλον των άλλων Σ.Δ.Β.Δ. Εικόνα 1.5. Σε ένα γραφικό περιβάλλον, τα δεδομένα προβάλλονται με φιλικό στο χρήστη τρόπο Εξειδικευμένες γλώσσες Η προσέγγιση των βάσεων δεδομένων συνδυάστηκε με την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσών προγραμματισμού που διευκολύνουν τη διαχείριση των Kechris-Part-A+B+C.indd 38

17 Εισαγωγή 39 δεδομένων. Οι γλώσσες αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις γλώσσες ορισμού δεδομένων και στις γλώσσες χειρισμού δεδομένων. οι γλώσσες ορισμού δεδομένων (data definition language) παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να περιγράφει τα δεδομένα που θέλει να αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων. Οι εντολές της γλώσσας ορισμού δεδομένων εκτελούνται από το Σ.Δ.Β.Δ. και ταυτόχρονα οι πληροφορίες που περιέχουν αποθηκεύονται μόνιμα στον κατάλογο του Σ.Δ.Β.Δ. Ο κατάλογος (catalog) ενός Σ.Δ.Β.Δ. περιέχει την περιγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιέχει δεδομένα που αποτελούν την περιγραφή των δεδομένων που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα του καταλόγου λέγονται μετα-δεδομένα (meta-data) γιατί περιγράφουν άλλα δεδομένα αυτά που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων. οι γλώσσες χειρισμού δεδομένων (data manipulation language) παρέχουν τις κατάλληλες εντολές ώστε ο χρήστης να εισάγει δεδομένα στη βάση δεδομένων, να διαγράψει, να τροποποιήσει και να ανακτήσει δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Για την εκτέλεση των εντολών των γλωσσών χειρισμού δεδομένων, το Σ.Δ.Β.Δ. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογό του. Για μια συγκεκριμένη κατηγορία Σ.Δ.Β.Δ., που είναι γνωστά με τον όρο σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ., έχει αναπτυχθεί η γλώσσα SQL (Structure Query Language), η οποία είναι συγχρόνως Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων και Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων. Παράλληλα, η SQL είναι μια κοινά αποδεκτή γλώσσα από όλα τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ. Επομένως, κάποιος που γνωρίζει τη SQL μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα (χωρίς παραπάνω εκπαίδευση) οποιοδήποτε σχεσιακό Σ.Δ.Β.Δ Εφαρμογές Μια εφαρμογή (application) είναι εξειδικευμένο λογισμικό που υποστηρίζει μια επιχειρηματική λειτουργία. Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές της εφαρμογές έτσι ώστε να αποκτήσει λογισμικό προσαρμοσμένο στις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής μπορεί να γίνει με υιοθέτηση μιας γενικής γλώσσας προγραμματισμού όπως είναι η C++ ή Java. Σε γενικές γραμμές, μια εφαρμογή που αναπτύσσεται για μια επιχείρηση εμπεριέχει: Τη λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας που υποστηρίζει Τη δυνατότητα επικοινωνίας με το χρήστη Τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας που υποστηρίζεται. Για τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ., είναι σύνηθες η επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή και η λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας να υλοποιείται με χρήση κάποιας γενικής γλώσσας προγραμματισμού, ενώ η πρόσβαση στη Kechris-Part-A+B+C.indd 39

18 40 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων βάση δεδομένων να διεκπεραιώνεται με χρήση της SQL. Αυτό είναι εφικτό διότι η SQL μπορεί να ενσωματωθεί σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού Ειδικοί της πληροφορικής και τεχνικές που χρησιμοποιούν Για την ορθή ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος που βασίζεται στην τεχνολογία των βάσεων δεδομένων χρειάζονται ειδικοί της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, δύο κατηγορίες ειδικών της πληροφορικής είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας βάσης δεδομένων: ο σχεδιαστής και ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων Ο ρόλος του σχεδιαστή της βάσης δεδομένων ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων (database designer) είναι υπεύθυνος: να προσδιορίσει τους χρήστες της βάσης δεδομένων να εντοπίσει τις ανάγκες που έχουν αυτοί σε δεδομένα να σχεδιάσει τη βάση δεδομένων έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών και να ορίσει τις κατάλληλες δομές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων Τεχνικές για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών Για την εξεύρεση των αναγκών των χρηστών (δηλαδή για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών) ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο και την άμεση παρακολούθηση του χρήστη. Εκτός των τεχνικών γνώσεων που απαιτείται να έχει ένας σχεδιαστής βάσεων δεδομένων είναι σημαντικό να έχει το χάρισμα της επικοινωνίας Τεχνικές για το σχεδίασμα της βάσης δεδομένων Για το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων συνήθως χρησιμοποιεί διαγράμματα που επιτρέπουν την αναπαράσταση των σημαντικών στοιχείων της βάσης δεδομένων με παραστατικό και εύκολα κατανοητό τρόπο. Ένα τέτοιο διάγραμμα είναι το Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο Τεχνολογίες για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων Για τις δομές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε Kechris-Part-A+B+C.indd 40

19 Εισαγωγή 41 διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, η περισσότερο δημοφιλής δομή είναι αυτή του πίνακα, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα της βάσης δεδομένων οργανώνονται σε πίνακες. Η βάση δεδομένων που προκύπτει τότε λέγεται Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Ο ρόλος του διαχειριστή της βάσης δεδομένων Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων (database administrator DBA) είναι υπεύθυνος για: Τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων Την ομαλή λειτουργία και ικανοποιητική ανταπόκριση της βάσης δεδομένων Την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων (όταν αυτή δεν είναι ικανοποιητική) Την ασφάλεια των δεδομένων από κακή χρήση και την αποτροπή πρόσβασης στη βάση δεδομένων σε χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα χρήσης Επίλογος Τα δεδομένα αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό πόρο: οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης για να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις εργασίες τους χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που είναι έγκυρα, πλήρη και σχετικά με την εργασία τους. Τα δεδομένα, για να είναι εύκολα προσβάσιμα, οργανώνονται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες σχεδιάζονται από το σχεδιαστή έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης όλων των χρηστών και υλοποιούνται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι χρήστες της επιχείρησης αποκτούν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων. Ασκήσεις 1. α) εντοπίστε διάφορα βοηθήματα μνήμης στο χώρο κατοικίας, στο χώρο σπουδών σας ή στο χώρο εργασίας σας. β) Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα δεδομένα σε καθένα από αυτά τα βοηθήματα μνήμης. γ) δώστε παραδείγματα χρήσης αυτών των βοηθημάτων μνήμης. 2. Δίνεται η παρακάτω βαθμολογία του μαθήματος βάσεις δεδομένων: Kechris-Part-A+B+C.indd 41

20 42 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Ονοματεπώνυμο Βαθμός Ανδρέου Ιωάννης 5,5 Βασιλείου Κων/νος 4 Γεωργίου Παναγιώτης 9 Δημητρίου Απόστολος 9,5 Ευαγγέλου Άννα 9 Ζαφειρίου Δήμητρα 7,5 Ηλιάδης Θεόδωρος 2 α) Ποιες πληροφορίες μπορείτε να εξάγετε από τα δεδομένα αυτά; β) Με ποια επεξεργασία προκύπτει η κάθε πληροφορία; 3. Θεωρήστε έναν χειρόγραφο τηλεφωνικό κατάλογο και έναν ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο που υπάρχει σε ένα κινητό τηλέφωνο. Συγκρίνετε τους δύο αυτούς καταλόγους ως προς τη λειτουργικότητά τους. 4. Η βάση δεδομένων προσφέρει έναν πολύ απλό τρόπο αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου: τα γεγονότα καταγράφονται ως δεδομένα. Περιγράψτε άλλους δημοφιλείς τρόπους αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου. 5. α) εξερευνήστε το διαδίκτυο για να εντοπίσετε τρία Σ.Δ.Β.Δ. που πωλούνται από εταιρίες λογισμικού και δύο που διατίθενται δωρεάν. β) είναι κάποιο από τα συστήματα αυτά μη σχεσιακό; γ) Παρέχουν όλα τα συστήματα έναν γραφικό τρόπο επικοινωνίας; 6. Εξερευνήστε το διαδίκτυο για να βρείτε το ποσοστό της αγοράς που κατέχουν τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ. Ποιες άλλες κατηγορίες Σ.Δ.Β.Δ. βρήκατε στο διαδίκτυο; Ποιο ποσοστό της αγοράς κατέχει καθεμία κατηγορία; 7. Εξερευνήστε το διαδίκτυο για να εντοπίσετε πρόσφατες περιπτώσεις κακόβουλης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων τραπεζών. Kechris-Part-A+B+C.indd 42

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access

Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Μάθηµα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις εδοµένων και την Access Τι είναι οι βάσεις δεδοµένων Μία βάση δεδοµένων (Β..) είναι µία οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευµένες σε κάποιο αποθηκευτικό

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013

Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Μάθημα : ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καθηγητής : Αλέξανδρος Σωκράτους Κεφάλαιο : ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦ.7 Σχολική Χρονιά 2012 2013 Στο τμήμα αγορών συνήθως ανατίθεται η διαχείρηση της αποθήκης. Είναι υπεύθυνο για τον

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο

doitsimple To ProXess Retail είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο Erprs Rsurc Plag T PrXss Ral είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα το οποίο αντιπροσωπεύει την πιο ολοκληρωµένη λύση στο τοµέα της εντατικής λιανικής. Το ολοκληρωµένο πακέτο αποτελείται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Πλήρης εμπορική παρακολούθηση και άμεση οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων Αποθήκη o Διαχείριση αποθήκης (5 αποθ. χώροι) o Οργάνωση αποθήκης o Group Αποθηκών o Είδη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική. Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική Δρ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

FROM TESTOTA.REGISTRY

FROM TESTOTA.REGISTRY ΟΤΑ Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη Ενότητα: Βc1.1.3 Επιχειρησιακή Νοηµοσύνη και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (BI & IT) Πρακτική Άσκηση (επίπεδο 1): Στόχος της άσκησης είναι η εµβάθυνση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης

e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης e - Γραμματεία Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Χρήσης Περιεχόμενα 1. Εγκατάσταση προγράμματος σελ. 3 2. Αρχικές Ρυθμίσεις σελ. 5 Ενημέρωση Παραμέτρων - στοιχείων εταιρίας. Ενημέρωση Βοηθητικών αρχείων Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ / Η ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) 2. Παρουσίαση των εφαρμογών του λογισμικού

Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) 2. Παρουσίαση των εφαρμογών του λογισμικού 1. Εισαγωγή Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ) Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Παίζοντας με τα νομίσματα (Ευρώ)» είναι κυρίως κατάλληλο για τις μικρές τάξεις του δημοτικού σχολείου και ενισχύει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Συστήματα ERP Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας 1 Επιχειρησιακές Διαδικασίες - Ορισμοί Μια επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 HRMS-01 Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Δημοσίου Τομέα Συνοπτική Παρουσίαση Το Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 )

ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό κύκλωμα μιας επιχείρησης: Μετασχηματισμός παραστατικών. Άμεση καταχώρηση πελατών.(σελίδες σημειώσεων: 17-25,55-74 ) Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-12 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 3 η (Δε) Σκοπός : Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού της Ψηφιακής Υπηρεσίας "Διάθεση Φυτοπροστατευτικών προϊόντων" Διεύθυνση Πληροφορικής Συντάκτης : Αποστολάκου Κανέλλα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Η Εταιρεία O p e n T e c h n o l o g y S e r v i c e s Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήµερα µία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόµενες εταιρείες στην Ελλάδα στους τοµείς των Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου

Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου Η Αυτοματοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Στην OLYMPIA ELECTRONICS Οφέλη και Δυσκολίες κατά το Μήκος της Ζ. Μπέγου OLYMPIA ELECTRONICS S.A. Περίληψη Επιδίωξη του παρόντος Κειμένου είναι να εκθέσει όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού»

ΔΡΑΣΗ 3: «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιµετώπισης φαινοµένων της Σχολικής Βίας και Eκφοβισµού» ΔΡΑΣΗ 3: Ενηµέρωση- επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη διάγνωση, πρόληψη και αντιµετώπιση των φαινοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα