ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ. Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων."

Transcript

1 Εισαγωγή 23 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Το Α μέρος του βιβλίου παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Στο πρώτο μέρος: αναδεικνύεται η σημασία των δεδομένων και σκιαγραφείται η προσέγγιση των βάσεων δεδομένων σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία. αναλύονται οι βασικές έννοιες του σχεσιακού μοντέλου που είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση μιας βάσης δεδομένων και παρουσιάζεται η γλώσσα SQL που είναι ο τυπικός τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στο χρήστη και σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Παρουσιάζεται μια διαγραμματική προσέγγιση, το Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων που συχνά χρησιμοποιείται για μια αρχική αναπαράσταση μιας βάσης δεδομένων. Περιγράφονται δύο προσεγγίσεις για το σχεδιασμό μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων: Η μία προσέγγιση χρησιμοποιεί ως βάση ένα Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων το οποίο μετατρέπεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου σε σχεσιακή βάση δεδομένων, ενώ η δεύτερη προσέγγιση καταλήγει στη δομή της τελικής σχεσιακής βάσης δεδομένων ξεκινώντας από μια απλή οργανωτική δομή η οποία διασπάται διαδοχικά σε μικρότερες, σχετιζόμενες μεταξύ τους, οργανωτικές δομές. Kechris-Part-A+B+C.indd 23

2 Kechris-Part-A+B+C.indd 24

3 1 Εισαγωγή Στόχος του κεφαλαίου Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει αναλυτικά τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα έχετε κατανοήσει: Το ρόλο των δεδομένων στη σωστή εκτέλεση προσωπικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τη χρήση των βοηθημάτων μνήμης για την αποθήκευση σε αυτά χρήσιμων δεδομένων. Τις βασικές έννοιες: δεδομένα, πληροφορία, βάση δεδομένων, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, κατάλογος του συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με τα δεδομένα, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα δεδομένα ώστε να είναι χρήσιμα. Το ρόλο του σχεδιαστή της βάσης δεδομένων και τα καθήκοντα του διαχειριστή της βάσης δεδομένων. 1.1 Βοηθήματα μνήμης για καθημερινές δραστηριότητες Η τηλεφωνική επικοινωνία είναι μια καθημερινή μας δραστηριότητα: πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας μιλάμε τηλεφωνικά με γνωστούς και φίλους. Κάθε φορά που τηλεφωνούμε σε ένα γνωστό μας, προηγουμένως εντοπίζουμε τον αριθμό του τηλεφώνου του. Η παρακολούθηση μαθημάτων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα για ένα φοιτητή. Για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ένα συγκεκριμένο μάθημα, θα πρέπει να γνωρίζει την ημέρα της εβδομάδας που διδάσκεται το μάθημα, την ώρα έναρξης του μαθήματος και την αίθουσα στην οποία διδάσκεται. 25 Kechris-Part-A+B+C.indd 25

4 26 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Μια άλλη καθημερινή δραστηριότητα ενός φοιτητή είναι η αγορά προϊόντων από το κυλικείο. Για να αποφασίσει ένας φοιτητής, μια μέρα, τι ακριβώς θα αγοράσει από το κυλικείο, θα πρέπει να γνωρίζει την τιμή κάθε προϊόντος. Από τα παραπάνω παραδείγματα γίνεται σαφές ότι για να διεκπεραιώσουμε πολλές δραστηριότητες χρειάζεται να έχουμε στη διάθεσή μας τα απαραίτητα δεδομένα: Ο αριθμός τηλεφώνου του γνωστού μας στον οποίο θέλουμε να τηλεφωνήσουμε, η μέρα, η ώρα και η αίθουσα στην οποία διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, η τιμή του αναψυκτικού που θέλουμε να αγοράσουμε είναι δεδομένα που πρέπει να γνωρίζουμε όταν θέλουμε να τηλεφωνήσουμε στο γνωστό μας, να παρακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μάθημα ή να αγοράσουμε ένα αναψυκτικό. Επειδή η ανθρώπινη μνήμη δεν είναι απεριόριστη, δεν είναι δυνατόν να θυμόμαστε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε. Γι αυτόν το λόγο, πολύ συχνά, χρησιμοποιούμε διάφορα μέσα στα οποία καταγράφουμε ό,τι χρειάζεται να θυμόμαστε. Τα μέσα καταγραφής λειτουργούν ως επεκτάσεις της ανθρώπινης μνήμης. Ο προσωπικός μας χειρόγραφος τηλεφωνικός κατάλογος, το ωρολόγιο πρόγραμμα ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και ο τιμοκατάλογος ενός κυλικείου είναι μερικά παραδείγματα μέσων καταγραφής δεδομένων. Ο παραδοσιακός χειρόγραφος τηλεφωνικός κατάλογος (Εικόνα 1.1.α) είναι ένα τετράδιο στο οποίο γράφουμε στην κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία (όνομα και τηλέφωνο) που θέλουμε να έχουμε διαθέσιμα. Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Βασιλειάδης Νίκος Αναστασίου Δήμητρα A B (α) ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μαθηματικά Αίθ. 102 Πληροφορική Αίθ. 105 Αγγλικά Αίθ. 102 Στατιστική Αίθ. 106 Λογιστική Αίθ. 108 (β) Εργαστ. Η/Υ Εργ. 17 Πληροφορική Εργ. 19 Εικόνα 1.1. Βοηθήματα μνήμης: (α) Χειρόγραφος τηλεφωνικός αλφαβητικός κατάλογος, (β) Ωρολόγιο πρόγραμμα φοιτητή. Kechris-Part-A+B+C.indd 26

5 Εισαγωγή 27 Το ωρολόγιο πρόγραμμα (Εικόνα 1.1.β), που διατίθεται τυπωμένο σε χαρτί από τη γραμματεία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος, πληροφορεί τους φοιτητές ώστε να γνωρίζουν πότε και πού γίνονται τα μαθήματά τους, ενώ ο τιμοκατάλογος ενός κυλικείου, που είναι γραμμένος με κιμωλία σε μαύρο πίνακα, βοηθάει τους φοιτητές να διαπιστώσουν αν έχουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για να αγοράσουν κάποια προϊόντα από το κυλικείο. Όπως γίνεται σαφές, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή δεδομένων ποικίλλουν σημαντικά: το χαρτί και ο μαύρος πίνακας είναι δύο δημοφιλή παραδοσιακά μέσα καταγραφής. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και τη διάδοση της πληροφορικής, τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής δεδομένων έχουν εξαπλωθεί σημαντικά, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά μέσα. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι με τις επαφές μας, ηλεκτρονικές λίστες υπενθύμισης εργασιών (to do lists) και ηλεκτρονικά ημερολόγια τήρησης συναντήσεων είναι άμεσα διαθέσιμα σε διάφορες συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα. Με την υιοθέτηση των βοηθημάτων μνήμης δεν είναι απαραίτητο να θυμόμαστε τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα σ αυτά βοηθήματα: όποτε χρειαζόμαστε κάποια δεδομένα, τα εντοπίζουμε στο αντίστοιχο βοήθημα, αρκεί να θυμόμαστε πού βρίσκεται το βοήθημα αυτό και τον τρόπο χρήσης του. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο να απομνημονεύουμε τους αριθμούς τηλεφώνων όλων των φίλων και γνωστών μας εφόσον τους καταχωρούμε στον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού μας. Χρειάζεται, όμως, να θυμόμαστε πού βρίσκεται το κινητό μας και τον τρόπο με τον οποίο θα ανακαλέσουμε τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου από τον τηλεφωνικό κατάλογο του κινητού. 1.2 Βοηθήματα μνήμης για επιχειρηματικές δραστηριότητες Όπως ακριβώς οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή χρειάζονται δεδομένα για να εκτελέσουν καθημερινές δραστηριότητες, έτσι και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν διαθέσιμα δεδομένα για να φέρουν σε πέρας τις καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες τους. Με το ίδιο σκεπτικό που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν βοηθήματα μνήμης στα οποία καταγράφουν τα διάφορα δεδομένα που χρειάζονται, έτσι και οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αντίστοιχα βοηθήματα μνήμης. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την επιχείρηση Beach Products που κατασκευάζει είδη για τη θάλασσα (ομπρέλες, καρέκλες, πτυσσόμενα τραπέζια κ.λπ.) και προμηθεύει καταστήματα που πουλούν τέτοια είδη. Όταν ένας πελάτης της Beach Products τηλεφωνεί και κάνει μια παραγγελία, όλα τα στοιχεία της παραγγελίας καταχωρούνται σε ένα δελτίο παραγγελίας. Για να γίνει σωστά η αποστολή των προϊόντων από την Beach Products προς τους Kechris-Part-A+B+C.indd 27

6 28 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Beach Products ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Επωνυμία: Alex Garden Δραστηριότητα: Είδη κήπου Διεύθυνση: Κήπων 43 Τηλέφωνο: ΑΦΜ: ΔΟΥ: Β Σερρών Ημερ. παραγγελίας: 4/3/2005 Υποσχ. ημερ. παράδοσης: 17/3/2005 Ημερ. ετοιμασίας: 16/3/2005 Ημερ. αποστολής: 18/3/2005 Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Προϊόντος Χρώμα Τιμή Μονάδος Ποσότητα Τιμή 1000 Καρέκλα θαλάσσης Λευκό 35, , Πτυσσόμενο τραπέζι Λευκό 50, , Ομπρέλα Κίτρινο 45, (α) ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Κατεργασία Χρόνος (λεπτά) Κοπή 17 Συναρμολόγηση 29 Συγκόλληση 7 Πακετάρισμα 5 (β) ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 Προορισμός (γ) Πληρότητα Κρήτη 87% Ρόδος 92% Κέρκυρα 83% Μύκονος 97% (δ) Εικόνα 1.2. Παραδείγματα βοηθημάτων μνήμης που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις: (α) Δελτίο παραγγελίας της Beach Products, (β) Φύλλο καταγραφής χρόνων κατεργασίας της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟ, (γ) Φόρμα δήλωσης συμμετοχής σε εκδρομικά πακέτα που προσφέρει τουριστικό γραφείο, (δ) Δελτίο πληρότητας τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιεί τουριστικό γραφείο. Kechris-Part-A+B+C.indd 28

7 Εισαγωγή 29 πελάτες της, θα πρέπει τα συγκεκριμένα προϊόντα που παρήγγειλε κάθε πελάτης, στις σωστές ποσότητες που παραγγέλθηκαν, να αποσταλούν στη σωστή διεύθυνση του πελάτη, την ημερομηνία που συμφωνήθηκε. Γι αυτόν το λόγο, η επιχείρηση Beach Products χρησιμοποιεί ένα δελτίο παραγγελίας (Εικόνα 1.2.α), στο οποίο καταχωρούνται οι απαραίτητες λεπτομέρειες κάθε παραγγελίας. Το δελτίο παραγγελίας περιέχει (α) τα απαραίτητα στοιχεία πελάτη (την επωνυμία του πελάτη, την τρέχουσα διεύθυνσή του, τον αριθμό φορολογικού μητρώου - ΑΦΜ), (β) στοιχεία που αφορούν την παραγγελία του πελάτη (την ημερομηνία παραγγελίας, την υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης, την ημερομηνία που ετοιμάστηκε η παραγγελία και την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας στον πελάτη) και (γ) τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο πελάτης, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. χρωματισμό, τιμή μονάδας) και στις σωστές ποσότητες. Η επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ είναι μια μικρή εταιρία κατασκευής επίπλων. Η επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ έχει χρονομετρήσει το χρόνο που απαιτείται για τις διάφορες κατεργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή των προϊόντων της. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποιεί η επιχείρηση ώστε να εκτιμήσει το χρόνο παράδοσης μιας νέας παραγγελίας. Για παράδειγμα, οι χρόνοι και οι κατεργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή ενός τραπεζιού φαίνονται στην Εικόνα 1.2.β. Ένα τουριστικό γραφείο προσφέρει εκδρομικά πακέτα. Τα στοιχεία των πελατών που δηλώνουν συμμετοχή σε κάθε εκδρομικό πακέτο καταχωρούνται από μια υπάλληλο του τουριστικού γραφείου σε ένα πρόγραμμα (Εικόνα 1.2.γ). Έτσι, το τουριστικό γραφείο έχει σαφή εικόνα σχετικά με τη συμμετοχή στα εκδρομικά πακέτα που προσφέρει. Το τουριστικό αυτό γραφείο, για να διαμορφώσει τα εκδρομικά πακέτα που προσφέρει στους πελάτες του, λαμβάνει υπόψη την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων) που εμφανίζει κάθε προορισμός (Εικόνα 1.2.δ). 1.3 Οργάνωση δεδομένων στα βοηθήματα μνήμης Είδαμε μέχρι τώρα ορισμένα βοηθήματα μνήμης. Παρόλο που όλα αυτά τα βοηθήματα χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό (δηλαδή την υποβοήθηση ή αντικατάσταση της ανθρώπινης μνήμης), διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στον τρόπο οργάνωσης των δεδομένων που καταγράφονται σε αυτά. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ενός χειρόγραφου τηλεφωνικού καταλόγου (Εικόνα 1.1.α) είναι οργανωμένα σε δύο στήλες στην πρώτη στήλη καταγράφεται το ονοματεπώνυμο του φίλου ή γνωστού μας και στη δεύτερη στήλη καταχωρείται ο αριθμός τηλεφώνου του, ενώ όλες οι καταχωρήσεις είναι ταξινομημένες κατά (σχετική) αύξουσα αλφαβητική σειρά του ονοματεπώνυμου. Το ωρολόγιο Kechris-Part-A+B+C.indd 29

8 30 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων πρόγραμμα (Εικόνα 1.1.β), από την άλλη πλευρά, έχει μια διαφορετική δομή: στις (πέντε) κάθετες στήλες του αναπαριστώνται οι μέρες της εβδομάδας ενώ στις οριζόντιες γραμμές αναπαριστώνται οι ώρες της ημέρας. Κάθε μάθημα που διδάσκεται σε μια συγκεκριμένη μέρα και ώρα καταχωρείται μαζί με την αίθουσα στην οποία διδάσκεται στο τετράγωνο που βρίσκεται στην τομή της γραμμής που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ώρα διδασκαλίας του μαθήματος με τη στήλη που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη μέρα διδασκαλίας του μαθήματος. Το δελτίο παραγγελίας πελάτη που χρησιμοποιεί η εταιρία Beach Products (Εικόνα 1.2.α) οργανώνει τα δεδομένα σε δύο ομάδες: η μία ομάδα είναι τα δεδομένα που σχετίζονται με τον πελάτη και καταλαμβάνει το επάνω τμήμα του δελτίου παραγγελίας, ενώ η δεύτερη ομάδα είναι τα δεδομένα των προϊόντων που παραγγέλνει ο πελάτης και καταλαμβάνει το κάτω τμήμα του δελτίου παραγγελίας. Τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα βοηθήματα μνήμης διατηρούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα χρειαστούν στο μέλλον. Γι αυτόν το λόγο, τα βοηθήματα μνήμης αποθηκεύονται ώστε να αποτραπεί η απώλεια ή η καταστροφή τους. Για παράδειγμα, τον χειρόγραφο τηλεφωνικό κατάλογο τον αποθηκεύουμε πάντα στο χαρτοφύλακά μας, τα δελτία παραγγελίας πελατών η εταιρία Beach Products τα αποθηκεύει στο φάκελο των παραγγελιών που διατηρείται στο λογιστήριο της εταιρίας σε συγκεκριμένο ράφι της βιβλιοθήκης, ενώ τα δεδομένα της συμμετοχής των πελατών σε τουριστικά πακέτα της τουριστικής επιχείρησης αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή της εταιρίας. Τα βοηθήματα μνήμης πρέπει να αποθηκεύονται σε προκαθορισμένο σημείο ώστε να είναι γρήγορη η ανεύρεσή τους, όταν χρειάζεται να αναζητήσουμε δεδομένα που είναι καταχωρημένα σε αυτά ή αν πρέπει να καταχωρήσουμε νέα δεδομένα. Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι η συλλογή, οργάνωση, αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων και πληροφοριών αποτελούν σημαντικές δραστηριότητες για κάθε οργανισμό. 1.4 Πηγές δεδομένων Τα δεδομένα που καταχωρούνται στα βοηθήματα μνήμης μιας επιχείρησης μπορεί να προέρχονται: α) από εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης, β) από εξωτερικές πηγές της επιχείρησης ή γ) από το περιβάλλον της. Για παράδειγμα, οι χρόνοι που απαιτούνται για την κατεργασία ενός τραπεζιού στην επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟ προέρχονται από μετρήσεις που έγιναν μέσα στην επιχείρηση στη διάρκεια διαφόρων ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών. Γι αυτόν το λόγο λέμε ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησης. Τα δεδομένα της παραγγελίας του πελάτη με την επωνυμία Alex Garden (Εικόνα 1.2.α), από την άλλη πλευρά, προέρχονται από τον πελάτη Kechris-Part-A+B+C.indd 30

9 Εισαγωγή 31 της επιχείρησης, ο οποίος δεν είναι μέρος της επιχείρησης, αλλά έχει κάποια συνεργασία με αυτήν. Γι αυτόν το λόγο λέμε ότι τα δεδομένα της παραγγελίας προέρχονται από εξωτερική πηγή της επιχείρησης. Τα δεδομένα, τέλος, που δείχνουν την πληρότητα των τουριστικών καταλυμάτων στους διάφορους προορισμούς προέρχονται από μια εταιρία μελετών, η οποία δημοσιεύει κάθε χρόνο τα δεδομένα αυτά για όλη την Ελλάδα. Λέμε, λοιπόν, ότι τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το επιχειρησιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται το τουριστικό γραφείο. 1.5 Ορισμός και χαρακτηριστικά δεδομένων Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε τον όρο «δεδομένα» άτυπα, χωρίς να έχει δοθεί κάποιος ορισμός. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να προσδιορίσουμε ακριβώς τι εννοούμε με τον όρο «δεδομένα». Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την επιχείρηση Beach Products. Η επιχείρηση αυτή έχει έναν πελάτη με την επωνυμία Alex Garden, ο οποίος έχει την έδρα του στη διεύθυνση Κήπων 43. Εδώ, λοιπόν, γνωρίζουμε το γεγονός ότι υπάρχει ένας πελάτης που έχει την επωνυμία Alex Garden και διεύθυνση Κήπων 43. Το γεγονός αυτό μπορεί να καταγραφεί. Με τον όρο δεδομένα (data) εννοούμε τα γεγονότα που γνωρίζουμε και μπορούμε να καταγράψουμε. Για να είναι τα δεδομένα χρήσιμα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν και την ποιότητά τους. Συγκεκριμένα τα δεδομένα πρέπει να είναι: ακριβή δηλαδή να μην περιέχουν σφάλματα. Για να συμβεί αυτό πρέπει η διαδικασία συλλογής των δεδομένων να ελέγχει, στο μέτρο του δυνατού, την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγονται και αποθηκεύονται. Πλήρη δηλαδή όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη λύση ενός προβλήματος ή για τη λήψη μιας απόφασης πρέπει να υπάρχουν και είναι διαθέσιμα σε αυτούς που τα χρειάζονται. Σχετικά δηλαδή να είναι απαραίτητα - χρήσιμα για τη λύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος που αντιμετωπίζει κάποιος. Έγκαιρα δηλαδή να είναι διαθέσιμα τη χρονική στιγμή που τα χρειάζεται κάποιος που έχει να λύσει ένα πρόβλημα. 1.6 Δεδομένα και πληροφορίες Οι άνθρωποι που χρειάζονται δεδομένα και χρησιμοποιούν την πληροφορική για να τα αποκτήσουν ονομάζονται τελικοί χρήστες. Πληροφορία (information) είναι δεδομένα τα οποία έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία και είναι σε μια μορφή που είναι χρήσιμη για τους τελικούς Kechris-Part-A+B+C.indd 31

10 32 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων χρήστες. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει απλές πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό μερικών και ολικών συνόλων, τη σύγκριση, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση) ή σύνθετες πράξεις (όπως, για παράδειγμα, τον υπολογισμό παραμέτρων πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων). Το σημαντικό είναι ότι η επεξεργασία των αρχικών δεδομένων, είτε είναι απλή είτε πολύπλοκη, προσθέτει αξία στα δεδομένα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια επιχείρηση έχει έναν κατάλογο των οφειλών των πελατών της. Για κάθε πελάτη έχουμε σ αυτό τον κατάλογο το όνομα του πελάτη και το ποσό που αυτός ο πελάτης οφείλει στην επιχείρηση. Μια πολύ απλή επεξεργασία που μπορούμε να κάνουμε στα δεδομένα αυτά, είναι να τα ταξινομήσουμε ώστε να εμφανίζονται οι οφειλές των πελατών κατά φθίνουσα σειρά (Εικόνα 1.3). Έτσι, στην κορυφή του νέου καταλόγου θα εμφανίζονται οι πελάτες που χρωστούν τα περισσότερα χρήματα στην επιχείρηση, ενώ στο τέλος του καταλόγου θα βρίσκονται οι πελάτες που χρωστούν τα λιγότερα χρήματα. Έτσι, από τα αρχικά δεδομένα, με μια ταξινόμησή τους, δημιουργείται η πληροφορία ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι οφειλέτες της επιχείρησης. Τα ίδια δεδομένα μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και με άλλους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορούμε να αθροίσουμε το σύνολο των ποσών που οφείλουν οι πελάτες ώστε να βρούμε το συνολικό ποσό οφειλής. Επίσης, μπορούμε να μετρήσουμε τους πελάτες που οφείλουν κάποιο ποσό στην επιχείρηση, ώστε να γνωρίζει η επιχείρηση πόσοι είναι οι οφειλέτες. Τέλος, μπορούμε να συγκρίνουμε το ποσό οφειλής κάθε πελάτη με το ποσό των 3.000, ώστε να εντοπίσουμε τους πελάτες που οφείλουν ποσό μεγαλύτερο των ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Οι πελάτες κατά σειρά οφειλής Ανδρέου Γεώργιος Ονοματεπώνυμο οφειλέτη Ποσό οφειλής Χατζής Ιωάννης Ανδρέου Γεώργιος Χατζής Ιωάννης ταξινόμηση κατά φθίνουσα σειρά Δημητρίου Τάσος ποσού οφειλής Αλεξίου Ορέστης άθροιση των ποσών Σύνολο οφειλής που οφείλονται Δημητρίου Τάσος Αλεξίου Ορέστης 500 καταμέτρηση του πλήθους των οφειλετών Σύνολο ωφειλετών 4 σύγκριση ποσού οφειλής με τον αριθμό Πελάτες που οφείλουν άνω των Χατζής Ιωάννης Ανδρέου Γεώργιος Εικόνα 1.3. Παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων για τη δημιουργία πληροφοριών. Kechris-Part-A+B+C.indd 32

11 Εισαγωγή Μη αυτοματοποιημένα συστήματα αρχειοθέτησης Τα παραδοσιακά μη αυτοματοποιημένα μέσα αποθήκευσης δεδομένων περιλαμβάνουν συστήματα αρχειοθέτησης όπως είναι οι φάκελοι στους οποίους καταχωρούνται τα προς αποθήκευση έγγραφα και οι βιβλιοθήκες στις οποίες τοποθετούνται οι φάκελοι. Για να διευκολυνθεί η ανεύρεση των εγγράφων, οι φάκελοι φέρουν εξωτερικά ετικέτες στις οποίες αναγράφεται συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου του φακέλου. Για παράδειγμα, η επιχείρηση Beach Products, η οποία διατηρεί ένα μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης, έχει όλες τις παραγγελίες των πελατών της που είναι σε εκκρεμότητα στο φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και όλες τις παραγγελίες που έχουν ήδη αποσταλεί στους πελάτες στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Για τον εντοπισμό ενός εγγράφου που φυλάσσεται σε ένα μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης απαιτείται σειριακό ψάξιμο ενός συνόλου εγγράφων από έναν άνθρωπο. Στην εταιρία Beach Products, για παράδειγμα, αν κάποιος πελάτης διαμαρτυρηθεί ότι παρέλαβε διαφορετικού χρώματος προϊόντα από αυτά που παρήγγειλε, ο υπεύθυνος αποστολής των παραγγελιών θα πρέπει να ψάξει μία-μία τις παραγγελίες που είναι καταχωρημένες στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες» για να εντοπίσει την παραγγελία του συγκεκριμένου πελάτη ώστε να ελέγξει το βάσιμο της διαμαρτυρίας του. Ένα καλά οργανωμένο, μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης μπορεί να εξυπηρετήσει ικανοποιητικά μια επιχείρηση μόνο αν απαιτείται η αναζήτηση των αρχειοθετημένων δεδομένων για να υποστηριχθεί ένας πολύ μικρός αριθμός επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην Beach Products, για παράδειγμα, οι παραγγελίες αρχειοθετούνται για να υποστηριχθούν δύο μόνο επιχειρηματικές διαδικασίες: η ετοιμασία και η αποστολή των παραγγελιών στους πελάτες. Στην Beach Products, ο υπεύθυνος για την αποστολή των παραγγελιών, κάθε πρωί, παραλαμβάνει από τον αποθηκάριο της επιχείρησης έναν κατάλογο που περιέχει τα 25 προϊόντα που πωλεί η Beach Products μαζί με την ποσότητα στην οποία κάθε προϊόν υπάρχει στην αποθήκη της επιχείρησης. Ο υπεύθυνος ανατρέχει στο φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και εντοπίζει τις παραγγελίες που έχουν υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης τη σημερινή. Για όσες από αυτές τις παραγγελίες υπάρχει επαρκές απόθεμα στην αποθήκη της Beach Products, ο υπεύθυνος δίνει εντολή για πακετάρισμα της παραγγελίας και αποστολή της στον πελάτη. Όταν μια παραγγελία αποστέλλεται στον πελάτη, ο αποθηκάριος μειώνει στον κατάλογο με τα προϊόντα την ποσότητα των προϊόντων που είναι διαθέσιμη, ενώ ο υπεύθυνος για την αποστολή των παραγγελιών την αφαιρεί από το φάκελο «Παραγγελίες προς εκτέλεση» και την προσθέτει στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης της Beach Products είναι καλά οργανωμένο: ο αποθηκάριος παρέχει έγκυρα Kechris-Part-A+B+C.indd 33

12 34 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων δεδομένα στον υπεύθυνο παραγγελιών, στην κατάλληλη χρονική στιγμή και σε μορφή που είναι χρήσιμη γι αυτόν. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για δύο μόνο επιχειρηματικές διαδικασίες και ο όγκος των δεδομένων είναι μικρός γιατί τα προϊόντα που παράγει η Beach Products είναι λίγα. Αν η Beach Products παρήγαγε μερικές εκατοντάδες προϊόντα, το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης θα ήταν εντελώς αναποτελεσματικό. Ένα επιπλέον πρόβλημα των μη αυτοματοποιημένων συστημάτων αρχειοθέτησης είναι η δυσκολία άντλησης πληροφοριών. Ας θεωρήσουμε ότι ο διευθυντής πωλήσεων της Beach Products ζητάει τις παρακάτω πληροφορίες: Πόσες παραγγελίες στάλθηκαν στους πελάτες αργότερα από την ημερομηνία που τους είχε υποσχεθεί; Ποια ήταν τα έσοδα που προέκυψαν από τις παραγγελίες που στάλθηκαν το προηγούμενο δεκαπενθήμερο; Ποιος είναι ο μέσος όρος των εσόδων που δημιουργούνται για την επιχείρηση από μια παραγγελία; Σε ποιες ποσότητες παραγγέλθηκαν τον προηγούμενο μήνα τα προϊόντα χρώματος λευκού; Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εξαχθούν από το μη αυτοματοποιημένο σύστημα αρχειοθέτησης που τηρεί η Beach Products. Ωστόσο, επειδή το σύστημα αρχειοθέτησης είναι μη αυτοματοποιημένο, ο υπολογισμός τους πρέπει να γίνει χειρωνακτικά, ανατρέχοντας στους φακέλους που διατηρεί η επιχείρηση. Για παράδειγμα, για να βρούμε πόσες παραγγελίες στάλθηκαν στους πελάτες μετά την υποσχεθείσα ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει να δούμε στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες» μία-μία όλες τις παραγγελίες. Κάθε παραγγελία η οποία έχει ημερομηνία αποστολής μεταγενέστερη της υποσχεθείσας ημερομηνίας παράδοσης πρέπει να μετριέται ως μια καθυστερημένη παραγγελία. Η πληροφορία που αναζητούμε δίνεται από το πλήθος των καθυστερημένων παραγγελιών που μετρήσαμε, αφού ελέγξουμε, από την πρώτη μέχρι και την τελευταία, κάθε παραγγελία που υπάρχει στο φάκελο «Απεσταλμένες παραγγελίες». Με αντίστοιχες διαδικασίες μπορεί να υπολογιστούν και οι άλλες πληροφορίες που ζητάει ο διευθυντής πωλήσεων της Beach Products. Είναι φανερό ότι ο υπολογισμός τέτοιων πληροφοριών σε μη αυτοματοποιημένα συστήματα είναι δαπανηρός, χρονοβόρος και υπόκειται σε λάθη. 1.8 Παραδοσιακή προσέγγιση βασισμένη σε αρχεία Η αυτοματοποίηση της διαχείρισης των δεδομένων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών προσφέρει μια απόλυτα ικανοποιητική λύση στα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα μη αυτοματοποιημένα συστήματα αρχειοθέτησης. Στη δεκαετία του 50, οπότε και εμφανίστηκαν οι πρώτες εφαρμογές των Kechris-Part-A+B+C.indd 34

13 Εισαγωγή 35 ηλεκτρονικών υπολογιστών στις επιχειρήσεις, υιοθετήθηκε μια προσέγγιση «τμηματικής» αποθήκευσης των δεδομένων σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με αυτήν τη λογική, τα δεδομένα που αφορούσαν κάθε ξεχωριστό τμήμα μιας επιχείρησης αποθηκεύονταν σε ξεχωριστά αρχεία. Οι εργαζόμενοι σε ένα τμήμα της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα λογισμικού, είχαν πρόσβαση μόνο στα αρχεία που περιείχαν τα δεδομένα που ήταν σχετικά με το τμήμα στο οποίο εργάζονταν. Τμήμα Παραγγελιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Λογιστήριο Λογισμικό Παραγγελιών Λογισμικό Προμηθειών & Αποθήκης Λογισμικό Λογιστηρίου Προϊόντα Προϊόντα Προϊόντα Εργαζόμενοι Πελάτες Παραγγελίες Προμηθευτές Προμήθειες Πελάτες Πωλήσεις Αρχεία Παραγγελιών Αρχεία Προμηθειών & Αποθήκης Αρχεία Λογιστηρίου Εικόνα 1.4. Η «τμηματική» προσέγγιση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, λοιπόν, κάθε πρόγραμμα λογισμικού έχει δυνατότητα πρόσβασης (ανάγνωσης και τροποποίησης) στα αρχεία δεδομένων ενός τμήματος. Έτσι, για παράδειγμα, το λογισμικό παραγγελιών που χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στο Τμήμα Παραγγελιών, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4, περιέχει την περιγραφή των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στα αρχεία ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ του τμήματος παραγγελιών. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, κάθε πρόγραμμα λογισμικού εμπεριέχει την περιγραφή των δεδομένων του αντίστοιχου αρχείου. Η προσέγγιση αυτή, που είναι γνωστή ως παραδοσιακή προσέγγιση βασισμένη σε αρχεία (traditional file-oriented approach), αυτοματοποίησε την αρχειοθέτηση των τμημάτων, αύξησε την παραγωγικότητά τους και μείωσε τα σφάλματα που οφείλονταν στον ανθρώπινο παράγοντα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι η «τμηματική» αυτή προσέγγιση Kechris-Part-A+B+C.indd 35

14 36 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων χαρακτηρίζεται από μειονεκτήματα, σημαντικότερα από τα οποία είναι η απομόνωση, η επανάληψη και η δυσκολία ενοποίησης των δεδομένων, όπως εξηγείται παρακάτω. Απομόνωση δεδομένων επειδή τα δεδομένα βρίσκονται σε ξεχωριστά αρχεία, είναι δύσκολο να συνδυαστούν δεδομένα που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα αρχεία. Επανάληψη δεδομένων επειδή κάθε τμήμα διατηρεί παραπλήσια (αλλά όχι ακριβώς τα ίδια) δεδομένα, παρατηρείται επανάληψη δεδομένων. Η επανάληψη δεδομένων έχει κόστος κυρίως γιατί τα δεδομένα απαιτείται να εισάγονται, να τροποποιούνται και να διαγράφονται δύο ή περισσότερες φορές, ενώ ταυτόχρονα εύκολα δημιουργεί ασυνεπή δεδομένα. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν η τροποποίηση κάποιων δεδομένων δεν γίνει από όλα τα τμήματα της επιχείρησης αλλά μόνο από ορισμένα. Δυσκολία στην αλλαγή δομής των αρχείων δεδομένων οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή των αρχείων δεδομένων καθιστά αναγκαία την τροποποίηση των προγραμμάτων που προσπελαύνουν τα αρχεία αυτά. Δυσκολία ενοποίησης δεδομένων επειδή διαφορετικά τμήματα διατηρούν παραπλήσια δεδομένα, απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για το συνδυασμό δεδομένων που τηρούνται από διαφορετικά τμήματα. Τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής προσέγγισης που βασίζεται σε αρχεία οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι η περιγραφή των δεδομένων εμπεριέχεται στα προγράμματα λογισμικού. Το μειονέκτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την προσέγγιση των βάσεων δεδομένων, σύμφωνα με την οποία η περιγραφή των δεδομένων διατηρείται κεντρικά σε έναν ξεχωριστό χώρο που ονομάζεται κατάλογος. Σύμφωνα με την προσέγγιση των βάσεων δεδομένων, τα προγράμματα λογισμικού, όποτε χρειάζεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, πρώτα συμβουλεύονται τον κατάλογο ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις περιγραφές των δεδομένων και κατόπιν προσπελαύνουν τα αρχεία δεδομένων. 1.9 Βάση δεδομένων Βάση δεδομένων (Β.Δ. Database) είναι ένα σύνολο δεδομένων που σχετίζονται μεταξύ τους. Δεδομένα τα οποία δεν σχετίζονται μεταξύ τους, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως βάση δεδομένων. Παράδειγμα Το λογιστήριο μιας επιχείρησης διατηρεί δεδομένα για τους πελάτες της επιχείρησης, τα προϊόντα που διαθέτει και τις πωλήσεις της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, για κάθε πελάτη, η επιχείρηση αποθηκεύει το όνομά του, τη διεύθυνσή του και το τηλέφωνό του. Για κάθε προϊόν, αποθηκεύεται ο κωδικός του προϊόντος, η τιμή πώλησής του και το ύψος των αποθεμάτων. Τέλος, για Kechris-Part-A+B+C.indd 36

15 Εισαγωγή 37 κάθε πώληση αποθηκεύεται το όνομα του πελάτη, ο κωδικός του προϊόντος που πωλείται, η ποσότητα πώλησης και η ημερομηνία πώλησης. Όπως φαίνεται από το παράδειγμα αυτό, η πώληση συσχετίζει δεδομένα που αφορούν τον πελάτη (το όνομα του πελάτη) με δεδομένα που αφορούν το προϊόν (τον κωδικό του προϊόντος). Είναι, λοιπόν, φανερό ότι τα δεδομένα που διατηρεί η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελούν βάση δεδομένων, αφού υπάρχουν λογικές συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτά. o Μια βάση δεδομένων αναπαριστά ένα μέρος του πραγματικού κόσμου. Στο παραπάνω παράδειγμα η βάση δεδομένων της επιχείρησης αναπαριστά τα προϊόντα της επιχείρησης, τους πελάτες της και τις πωλήσεις που κάνει η επιχείρηση (δηλαδή τι προϊόντα αγοράζουν οι πελάτες της επιχείρησης). Είναι σημαντικό η αναπαράσταση του πραγματικού κόσμου, όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα δεδομένα που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων, να είναι ακριβής. Το σύνολο των δεδομένων που αποτελούν μια βάση δεδομένων συλλέγονται, οργανώνονται και αποθηκεύονται για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος αυτός προσδιορίζεται από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων, δηλαδή τους χρήστες. Με άλλα λόγια, κάθε βάση δεδομένων δημιουργείται και συντηρείται γιατί υπάρχουν χρήστες που τη χρειάζονται. Μια βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται από έναν ή περισσότερους ανθρώπους που μπορεί να ανήκουν σε μία ή περισσότερες ομάδες. Η διαδικασία ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων περιλαμβάνει έναν αριθμό σταδίων. Συγκεκριμένα, μια βάση δεδομένων σχεδιάζεται, δημιουργείται, τροφοδοτείται με δεδομένα (ενημερώνεται) και χρησιμοποιείται. Για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μιας βάσης δεδομένων αναπτύχθηκε εξειδικευμένο λογισμικό, το οποίο ονομάζεται Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πρόσβαση στα δεδομένα με τη βοήθεια του Σ.Δ.Β.Δ. Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Σ.Δ.Β.Δ. Database Management System) είναι εξειδικευμένο λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Με τον όρο «διαχείριση» εννοείται η δημιουργία της βάσης δεδομένων, η εισαγωγή, διαγραφή, τροποποίηση και αναζήτηση των δεδομένων. Οι χρήστες μιας βάσης δεδομένων μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μόνο μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει ένα Σ.Δ.Β.Δ. και μόνο εφόσον έχουν δικαίωμα γι αυτό. Τα σύγχρονα Σ.Δ.Β.Δ. προσφέρουν Kechris-Part-A+B+C.indd 37

16 38 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων πρόσβαση στη βάση δεδομένων με διάφορους τρόπους επικοινωνίας. Οι περισσότερο διαδεδομένοι τρόποι επικοινωνίας (σημειώνοντας πρώτα αυτόν με τον μικρότερο βαθμό δυσκολίας για το χρήστη) είναι: με χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (graphical user interface). με χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού που είναι εξειδικευμένη για τη διαχείριση των δεδομένων (η περισσότερο δημοφιλής γλώσσα είναι η SQL). με χρήση μιας εξειδικευμένης εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί με μια γενική γλώσσα προγραμματισμού όπως είναι η C, η C++ ή η Java Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας Η χρήση ενός γραφικού περιβάλλοντος επικοινωνίας (Εικόνα 1.5) ασφαλώς προσφέρει έναν φιλικό τρόπο επικοινωνίας με το Σ.Δ.Β.Δ. Ωστόσο, το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η ανυπαρξία ενός κοινά αποδεκτού γραφικού περιβάλλοντος. Έτσι, κάθε Σ.Δ.Β.Δ. υλοποιεί ένα δικό του γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας που είναι διαφορετικό από το περιβάλλον των άλλων Σ.Δ.Β.Δ. Εικόνα 1.5. Σε ένα γραφικό περιβάλλον, τα δεδομένα προβάλλονται με φιλικό στο χρήστη τρόπο Εξειδικευμένες γλώσσες Η προσέγγιση των βάσεων δεδομένων συνδυάστηκε με την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσών προγραμματισμού που διευκολύνουν τη διαχείριση των Kechris-Part-A+B+C.indd 38

17 Εισαγωγή 39 δεδομένων. Οι γλώσσες αυτές χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις γλώσσες ορισμού δεδομένων και στις γλώσσες χειρισμού δεδομένων. οι γλώσσες ορισμού δεδομένων (data definition language) παρέχουν τη δυνατότητα στο χρήστη να περιγράφει τα δεδομένα που θέλει να αποθηκεύσει στη βάση δεδομένων. Οι εντολές της γλώσσας ορισμού δεδομένων εκτελούνται από το Σ.Δ.Β.Δ. και ταυτόχρονα οι πληροφορίες που περιέχουν αποθηκεύονται μόνιμα στον κατάλογο του Σ.Δ.Β.Δ. Ο κατάλογος (catalog) ενός Σ.Δ.Β.Δ. περιέχει την περιγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα, ο κατάλογος περιέχει δεδομένα που αποτελούν την περιγραφή των δεδομένων που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων. Τα δεδομένα του καταλόγου λέγονται μετα-δεδομένα (meta-data) γιατί περιγράφουν άλλα δεδομένα αυτά που φυλάσσονται στη βάση δεδομένων. οι γλώσσες χειρισμού δεδομένων (data manipulation language) παρέχουν τις κατάλληλες εντολές ώστε ο χρήστης να εισάγει δεδομένα στη βάση δεδομένων, να διαγράψει, να τροποποιήσει και να ανακτήσει δεδομένα που είναι ήδη αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων. Για την εκτέλεση των εντολών των γλωσσών χειρισμού δεδομένων, το Σ.Δ.Β.Δ. χρησιμοποιεί τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον κατάλογό του. Για μια συγκεκριμένη κατηγορία Σ.Δ.Β.Δ., που είναι γνωστά με τον όρο σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ., έχει αναπτυχθεί η γλώσσα SQL (Structure Query Language), η οποία είναι συγχρόνως Γλώσσα Ορισμού Δεδομένων και Γλώσσα Χειρισμού Δεδομένων. Παράλληλα, η SQL είναι μια κοινά αποδεκτή γλώσσα από όλα τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ. Επομένως, κάποιος που γνωρίζει τη SQL μπορεί να χρησιμοποιήσει άμεσα (χωρίς παραπάνω εκπαίδευση) οποιοδήποτε σχεσιακό Σ.Δ.Β.Δ Εφαρμογές Μια εφαρμογή (application) είναι εξειδικευμένο λογισμικό που υποστηρίζει μια επιχειρηματική λειτουργία. Μια επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές της εφαρμογές έτσι ώστε να αποκτήσει λογισμικό προσαρμοσμένο στις δικές της ανάγκες και απαιτήσεις. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής μπορεί να γίνει με υιοθέτηση μιας γενικής γλώσσας προγραμματισμού όπως είναι η C++ ή Java. Σε γενικές γραμμές, μια εφαρμογή που αναπτύσσεται για μια επιχείρηση εμπεριέχει: Τη λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας που υποστηρίζει Τη δυνατότητα επικοινωνίας με το χρήστη Τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας που υποστηρίζεται. Για τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ., είναι σύνηθες η επικοινωνία του χρήστη με τον υπολογιστή και η λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας να υλοποιείται με χρήση κάποιας γενικής γλώσσας προγραμματισμού, ενώ η πρόσβαση στη Kechris-Part-A+B+C.indd 39

18 40 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων βάση δεδομένων να διεκπεραιώνεται με χρήση της SQL. Αυτό είναι εφικτό διότι η SQL μπορεί να ενσωματωθεί σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού Ειδικοί της πληροφορικής και τεχνικές που χρησιμοποιούν Για την ορθή ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος που βασίζεται στην τεχνολογία των βάσεων δεδομένων χρειάζονται ειδικοί της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, δύο κατηγορίες ειδικών της πληροφορικής είναι σημαντικές για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας βάσης δεδομένων: ο σχεδιαστής και ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων Ο ρόλος του σχεδιαστή της βάσης δεδομένων ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων (database designer) είναι υπεύθυνος: να προσδιορίσει τους χρήστες της βάσης δεδομένων να εντοπίσει τις ανάγκες που έχουν αυτοί σε δεδομένα να σχεδιάσει τη βάση δεδομένων έτσι ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών και να ορίσει τις κατάλληλες δομές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων Τεχνικές για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών Για την εξεύρεση των αναγκών των χρηστών (δηλαδή για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των χρηστών) ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνέντευξη, το ερωτηματολόγιο και την άμεση παρακολούθηση του χρήστη. Εκτός των τεχνικών γνώσεων που απαιτείται να έχει ένας σχεδιαστής βάσεων δεδομένων είναι σημαντικό να έχει το χάρισμα της επικοινωνίας Τεχνικές για το σχεδίασμα της βάσης δεδομένων Για το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων συνήθως χρησιμοποιεί διαγράμματα που επιτρέπουν την αναπαράσταση των σημαντικών στοιχείων της βάσης δεδομένων με παραστατικό και εύκολα κατανοητό τρόπο. Ένα τέτοιο διάγραμμα είναι το Διάγραμμα Οντοτήτων - Συσχετίσεων που περιγράφεται αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο Τεχνολογίες για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων Για τις δομές που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της βάσης δεδομένων, ο σχεδιαστής της βάσης δεδομένων μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε Kechris-Part-A+B+C.indd 40

19 Εισαγωγή 41 διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, η περισσότερο δημοφιλής δομή είναι αυτή του πίνακα, σύμφωνα με την οποία τα δεδομένα της βάσης δεδομένων οργανώνονται σε πίνακες. Η βάση δεδομένων που προκύπτει τότε λέγεται Σχεσιακή Βάση Δεδομένων Ο ρόλος του διαχειριστή της βάσης δεδομένων Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων (database administrator DBA) είναι υπεύθυνος για: Τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων Την ομαλή λειτουργία και ικανοποιητική ανταπόκριση της βάσης δεδομένων Την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού για τη βελτίωση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων (όταν αυτή δεν είναι ικανοποιητική) Την ασφάλεια των δεδομένων από κακή χρήση και την αποτροπή πρόσβασης στη βάση δεδομένων σε χρήστες που δεν έχουν δικαιώματα χρήσης Επίλογος Τα δεδομένα αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό πόρο: οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης για να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις εργασίες τους χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε δεδομένα που είναι έγκυρα, πλήρη και σχετικά με την εργασία τους. Τα δεδομένα, για να είναι εύκολα προσβάσιμα, οργανώνονται σε βάσεις δεδομένων οι οποίες σχεδιάζονται από το σχεδιαστή έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης όλων των χρηστών και υλοποιούνται από ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Οι χρήστες της επιχείρησης αποκτούν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων ανάλογα με τα δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων. Ασκήσεις 1. α) εντοπίστε διάφορα βοηθήματα μνήμης στο χώρο κατοικίας, στο χώρο σπουδών σας ή στο χώρο εργασίας σας. β) Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα δεδομένα σε καθένα από αυτά τα βοηθήματα μνήμης. γ) δώστε παραδείγματα χρήσης αυτών των βοηθημάτων μνήμης. 2. Δίνεται η παρακάτω βαθμολογία του μαθήματος βάσεις δεδομένων: Kechris-Part-A+B+C.indd 41

20 42 Σχεσιακές βάσεις δεδομένων Ονοματεπώνυμο Βαθμός Ανδρέου Ιωάννης 5,5 Βασιλείου Κων/νος 4 Γεωργίου Παναγιώτης 9 Δημητρίου Απόστολος 9,5 Ευαγγέλου Άννα 9 Ζαφειρίου Δήμητρα 7,5 Ηλιάδης Θεόδωρος 2 α) Ποιες πληροφορίες μπορείτε να εξάγετε από τα δεδομένα αυτά; β) Με ποια επεξεργασία προκύπτει η κάθε πληροφορία; 3. Θεωρήστε έναν χειρόγραφο τηλεφωνικό κατάλογο και έναν ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο που υπάρχει σε ένα κινητό τηλέφωνο. Συγκρίνετε τους δύο αυτούς καταλόγους ως προς τη λειτουργικότητά τους. 4. Η βάση δεδομένων προσφέρει έναν πολύ απλό τρόπο αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου: τα γεγονότα καταγράφονται ως δεδομένα. Περιγράψτε άλλους δημοφιλείς τρόπους αναπαράστασης του πραγματικού κόσμου. 5. α) εξερευνήστε το διαδίκτυο για να εντοπίσετε τρία Σ.Δ.Β.Δ. που πωλούνται από εταιρίες λογισμικού και δύο που διατίθενται δωρεάν. β) είναι κάποιο από τα συστήματα αυτά μη σχεσιακό; γ) Παρέχουν όλα τα συστήματα έναν γραφικό τρόπο επικοινωνίας; 6. Εξερευνήστε το διαδίκτυο για να βρείτε το ποσοστό της αγοράς που κατέχουν τα σχεσιακά Σ.Δ.Β.Δ. Ποιες άλλες κατηγορίες Σ.Δ.Β.Δ. βρήκατε στο διαδίκτυο; Ποιο ποσοστό της αγοράς κατέχει καθεμία κατηγορία; 7. Εξερευνήστε το διαδίκτυο για να εντοπίσετε πρόσφατες περιπτώσεις κακόβουλης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων τραπεζών. Kechris-Part-A+B+C.indd 42

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A ΕΠΑ.Λ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εκπαιδευτικοί: ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Βάση Δεδομένων: Με το όρο Βάση Δεδομένων εννοούμε ένα σύνολο δεδομένων που είναι οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ.

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 2 ο Μάθημα: Βασικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βασικά θέματα Βάσεων Δεδομένων Ένα Σύστημα Βάσης Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary

Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών Executive Summary Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Παραστατικών To λογισμικό Διαχείρισης & Επεξεργασίας Εγγράφων DocuClass παρέχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις την δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Επιστημονικού Συλλόγου... 4 Χρηματοδότηση... 10 Σημείωμα Αναφοράς... 11 Σημείωμα Αδειοδότησης... 12 2 Πίνακας εικόνων Εικόνα 1: Διάγραμμα Επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 6: Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων (Μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9. 92 Microsoft Access... 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 9 92 Microsoft Access... 22 93 Το σύστημα Βοήθειας του Microsoft Office... 32 94 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας

Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Ψηφιακή οργάνωση πολιτισμικής πληροφορίας Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Ψηφιοποίηση Αρχειοθέτηση Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ.

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Σε παλαιότερα μαθήματα είπαμε ότι πριν κατασκευάσουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να το σχεδιάσουμε. Το ίδιο ισχύει και για μια Β.Δ.. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε λίγο πιο αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 13 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων... 4 2 η Άσκηση ΠΣ ταχυδρομείου... 6 3 η Άσκηση ΒΔ εταιρίας... 9 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς...

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει

Η λύση που σας προτείνουμε για την διαχείριση των πελατών σας συνοπτικά περιλαμβάνει Σκεφτείτε πόσες πωλήσεις χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από λάθη, από παραλήψεις, από μη συνεργασία των υπευθύνων ή απλά από κακή οργάνωση. Πόσοι υποψήφιοι πελάτες έμειναν μόνο υποψήφιοι και αν γνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων δραστηριοτήτων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση... 4 2 η Άσκηση... 5 3 η Άσκηση... 7 4 η Άσκηση... 8 5 η Άσκηση... 10 6 η Άσκηση... 12 7 η Άσκηση... 13 Χρηματοδότηση...

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1

Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Ιωάννης Μανωλόπουλος, Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 13: Διαγραμματικές τεχνικές Επαναληπτικές ασκήσεις Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Class-Web

Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Class-Web ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εγνατία 156, 54006, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 891800 e-mail: help@uom.gr Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής Class-Web Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2012, Έκδοση 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Διαχείριση Έργων Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS.

QEMS TUTORIAL CRM. Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. QEMS TUTORIAL CRM Οδηγίες για το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα της QEMS. ΕΚΔΟΣΗ 1.0.1 + 26/6/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 LOGIN... 3 δικαιωματα ΕΦΑΡΜΟΓΗς... 4 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ... 4 ADMIN / MANAGER... 4 ΥΠΑΛΗΛΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15

περιεχόμενα Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου Δικαιολογητικά Έγγραφα και Οργάνωση αυτών Εισαγωγή 15 περιεχόμενα Εισαγωγή 15 Κεφ. Ιο Γενικές Αρχές Οργάνωσης Λογιστηρίου 1.1. Έννοια οργάνωσης 24 1.2. Οργάνωση λογιστηρίου 26 1.2.1. Προβλήματα διάρθρωσης οργανωτικού σχεδίου 27 1.2.2. Λειτουργικές βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

PROJECT ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Παραδοτέα 1. Το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων σας σε ACCESS 2. Ένα CD που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή και το ΑΕΜ και θα περιέχει το αρχείο.mdb της βάσης δεδομένων καθώς και το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων ΕΣΔ516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων - Η ανατομία μιας βάσης δεδομένων Περιεχόμενα - Βιβλιογραφία Ενότητας Περιεχόμενα Ορισμοί Συστατικά στοιχεία εννοιολογικής σχεδίασης Συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015. Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Έκδοση 21.26.1228 06/05/2015 Ημ/νία έκδοσης dd/mm/2015 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Εμπορική διαχείριση 3 Σύνδεση γραμμών παραστατικών αγορών/πωλήσεων/ειδών... 3 Παραστατικά Σύνθεσης... 3 Συναλλασσόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων

ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων. Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων ΜοντέλοΟντοτήτωνΣυσχετίσεων & ΔιάγραμμαΟντοτήτων Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων βασίζεται στην αντίληψη ότι ο πραγματικός κόσμος αποτελείται από οντότητες (entities)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δεδομένων

Διαχείριση Δεδομένων Διαχείριση Δεδομένων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Εαρινό Εξάμηνο 2012-13 Περιεχόμενο σημερινής διάλεξης Βάσεις Δεδομένων Ορισμοί Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης γυμναστηρίου... 4 2 η Άσκηση ΠΣ διαχείρισης στοιχείων υποψηφίων για πρόσληψη... 6 3 η Άσκηση ΠΣ ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίων... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών)

ΕΡΓΑΣΙΑ. (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) ΕΡΓΑΣΙΑ (στο µάθηµα: Τεχνολογίες Εφαρµογών ιαδικτύου του Η εξαµήνου σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής & Τηλ/νιών) Τίτλος: Εφαρµογή ιαδικτύου ιαχείρισης Αποθήκων (Warehouse Management Web Application) Ζητούµενο:

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνω μια λεπτομέρεια, σε σχέση με την Ανακοίνωση από 22/6/2009 (1.4.3)

Βελτιώνω μια λεπτομέρεια, σε σχέση με την Ανακοίνωση από 22/6/2009 (1.4.3) Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Η παρακάτω Άσκηση είναι το θέμα της εξέτασης Θεωρίας Ιουνίου 2009. Μπορείτε να το μελετήσετε και να το υλοποιήσετε στον υπολογιστή σας. Αυτό θα ήταν μια εξαιρετική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 4: Λεξικό δεδομένων, Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ Γραμματείας Τμήματος ΑΕΙ... 4 2 η Άσκηση ΠΣ Υπολογισμού Μισθοδοσίας... 10 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς... 13 Σημείωμα Αδειοδότησης... 14

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιήγηση στις δυνατότητες του λογισμικού και στον τρόπο χρήσης του ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 8: Διαγράμματα Δραστηριοτήτων Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 4: Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις

doitsimple To ProXess Kiosk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις Erprs Rsurc Plag T PrXss Ksk είναι ένα πρωτοποριακό και ευέλικτο πρόγραµµα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις εντατικής λιανικής. ιαθέτει πολλά πλεονεκτήµατα για τη σωστή διαχείριση πιο εξειδικευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία

Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Λογικός σχεδιασμός Αρχείων Το μοντέλο οντοτήτων Οντότητες (Entities) Πεδία (Attributes) Συσχετίσεις (Relationships) Κλειδιά (Identifiers) Οντότητες είναι υποψήφια αρχεία Τι είναι Οντότητες Είναι συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ)

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α. ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ Ιούλιος 2011 Βασικές έννοιες Δεδομένα: τυποποιημένα στοιχεία σε προκαθορισμένη μορφή κατάλληλη για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1)

εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Page 1 of 10 (εικόνα 1) εδφεφδεφεφεφεφεφεφ Οδηγίες δημιουργίας ειδικών παραστατικών και ηλεκτρονικής υποβολής κινήσεων στο σύστημα Ήφαιστος, για διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. πολ.: 1018-30/01/2008 (Προσοχή οι οδηγίες αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος)

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης (2ο Μέρος) 1 Περιεχόμενα 1η Άσκηση Διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών ενός Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης... 4 2 η Άσκηση Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων

Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Ενότητα 5 Η Διαδικασία Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 5-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Η διαδικασία σχεδιασμού Παράγοντες σχεδιασμού Λογικό vs.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων".

1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο Γραμματείες Τμημάτων. 1. Από το κεντρικό site του Ιδρύματος επιλέγουμε το σύνδεσμο "Γραμματείες Τμημάτων". 2. Στην οθόνη πιστοποίησης στοιχείων εισάγονται τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη. 3. Από το Main Menu επιλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων

Πληροφορική 2. Δομές δεδομένων και αρχείων Πληροφορική 2 Δομές δεδομένων και αρχείων 1 2 Δομή Δεδομένων (data structure) Δομή δεδομένων είναι μια συλλογή δεδομένων που έχουν μεταξύ τους μια συγκεκριμένη σχέση Παραδείγματα δομών δεδομένων Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος

2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος 2.5 Σύστημα αρχειοθέτησης, έγγραφα και βάσεις δεδομένων 2.5.1 Χρήση δεξιοτήτων αρχειοθέτησης για τη διατήρηση ενός καθιερωμένου συστήματος Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα καθιερωμένο, ηλεκτρονικό και

Διαβάστε περισσότερα

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management

Sunsoft Ltd Alexandros F&B Management ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FOOD & BEVERAGE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ SUNSOFT Ltd - Μάχης Αναλάτου 103, 11745 Ν. Κόσμος. Tηλ: 210 9317811, Fax: 210 9321603 www.sunsoft.gr info@sunsoftgr.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Βιβλιοθήκη. Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα 2007 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος

Βάσεις Δεδομένων. Βασίλειος Βεσκούκης 2006 Ρ.Κορακίτης, Β.Βεσκούκης, Θ.Καραλόπουλος, Γ.Πανόπουλος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις Δεδομένων Βασίλειος Βεσκούκης v.vescoukis@cs.ntua.gr Περιεχόμενο του μαθήματος, εισαγωγή, διαδικασία Σχετικά με το μάθημα Διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ενότητα: Εισαγωγή στους Επεξεργαστές Κειμένου-Μέρος 2

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Ενότητα: Εισαγωγή στους Επεξεργαστές Κειμένου-Μέρος 2 Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα: Εισαγωγή στους Επεξεργαστές Κειμένου-Μέρος 2 Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξιος Δούβαλης Τμήμα: Φυσικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A

ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ THEMA-TRACER Ver. 1.0 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GALAXIDI FISH FARM S.A Αθήνα Μάρτιος 2009 - 2/8 - Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες, Η εταιρεία μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλει την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟ.ΔΙ.Π του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάρτιος 2015 Εισαγωγή Η διανομή των ερωτηματολογίων που

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας

121 (one2one) συμβουλές και υπηρεσίες Προσαρμόσιμη οθόνη (interface) χρήστη Κάθετη δομή ανά Δραστηριότητα Πρόσβαση στην Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού μας ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CRM) Το icomplete είναι μια βραβευμένη υπηρεσία, βασισμένη σε λογισμικό CRM μέσω cloud, ειδικά προσαρμοσμένο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα

Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Καθήκοντα Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στη Σχολική Μονάδα Ευθύνη της Ομάδας Υποστήριξης Μηχανογραφικού Εξοπλισμού είναι η εύρυθμη λειτουργία του μηχανογραφικού εξοπλισμού του σχολείου που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομζνων II Ενότητα: Εισαγωγή στη LibreOffice Base Διδάσκων: Πηγουνάκης Κωστής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Βάσεις εδοµένων. Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Βάσεις εδοµένων Βασίλειος Βεσκούκης, Εµµ. Στεφανάκης v.vescoukis@cs.ntua.gr ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βάσεις εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων;

Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1. Τι είναι δυναµική δοµή δεδοµένων; Μονάδες 3 2. Τι είναι στατική δοµή δεδοµένων; ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 01/03/2015 Α1. Στον προγραµµατισµό χρησιµοποιούνται δοµές δεδοµένων. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

EUPA_LO_005_M_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

EUPA_LO_005_M_ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Αριθμός μεθοδολογικού εργαλείου Κώδικας και Τίτλος Τομέα Εργασίας Κώδικας και Τίτλος Ενότητας Αριθμός και Τίτλος Μαθησιακού Αποτελέσματος Τίτλος μεθοδολογικού εργαλείου Στόχος μεθοδολογικού εργαλείου EUPA_LO_005_M_006

Διαβάστε περισσότερα