--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---"

Transcript

1 Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [ UK01-KA ] Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1

2 Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης - Περίληψη και Συμπεράσματα Ο στόχος της έκθεσης ανασκόπησης είναι η μελέτη των προϋποθέσεων, υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα είναι σε θέση να αποδεχθούν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που βασίζεται στη μάθηση και στη συνέχεια, να διατυπώσουν γενικές συστάσεις ως προς τις στρατηγικές των MME που πρέπει να υιοθετήσουν, για να κερδίσουν την αποδοχή των εργαζομένων. Αυτή η πανευρωπαϊκή έκθεση επισκόπησης για το e-learning έχει παραχθεί σε συνεργασία με όλους τους εταίρους του έργου που έχουν συνεισφέρει πλήρως στην παραγωγή του. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της έκθεσης ήταν να εκπονηθεί ένα μεθοδολογικό σχέδιο και, στη συνέχεια να συλλεχθούν δεδομένα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παρούσα Έκθεση. Το μεθοδολογικό σχέδιο καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης της επισκόπησης ενώ η μεθοδολογία για τη συλλογή δεδομένων αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: μια ευρωπαϊκή επισκόπηση βιβλιογραφίας, η οποία περιέλαβε μια σειρά από εκθέσεις ανά χώρα που έχουν προετοιμαστεί από τους εταίρους και καλύπτουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα (αντίγραφα των εκθέσεων κάθε χώρας μπορούν να βρεθούν στα παραρτήματα Β έως ΣΤ) μια έρευνα πεδίου η οποία διεξήχθη από την 1η Μαΐου 2015 έως την 30η Ιουνίου 2015 σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ένα μείγμα από ερωτηματολόγια, focus groups, πρόσωπο-μεπρόσωπο και τηλεφωνικές συνεντεύξεις αντίγραφα των ερωτηματολογίων βρίσκονται στο Παράρτημα A. Για το έργο, πάνω από μεταφρασμένα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια εστάλησαν στις ΜΜΕ που ανήκουν σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς και επιλέχθηκαν τυχαία από τις εθνικές βάσεις δεδομένων που παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας και οικονομικής πληροφόρησης για τις εγγεγραμμένες εταιρείες. Το E-learning θεωρείται ένας από τους παγκόσμιους παράγοντες καθοδήγησης για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της οικονομίας σε πολλές χώρες. Οι πρόσφατες εξελίξεις των μεθοδολογιών e-learning χαρακτηρίζονται από τη διάδοση των MOOCs, Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Περιεχομένων, εργαλείων και άλλων στοιχείων που έχουν βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων και βοηθούν στη μείωση του κόστους. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που περιορίζουν τη χρήση του e-learning σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο των υποδομών πληροφορικής της χώρας και υιοθέτησης της τεχνολογίας, μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων όπως το e-learning από ιδρύματα ή επιχειρήσεις σε αυτή τη χώρα. Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες (Ηνωμένο Βασίλειο) τα επίπεδα πρόσβασης στο Διαδίκτιο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2

3 βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες, τα επίπεδα είναι αρκετά χαμηλότερα. Η Ευρωπαϊκή και ανά χώρα βιβλιογραφική ανασκόπηση, καθώς και η μελέτη του ερωτηματολογίου ανέδειξε μια σειρά από ζητήματα. Τα ακόλουθα σημαντικά ζητήματα αναδείχθηκαν μετά την εξέταση όλων των απαντήσεων των πέντε χωρών (αν και υπάρχουν διαφορές στις διάφορες χώρες). Σε όλη την Ευρώπη η έρευνα μας έδειξε ότι τα τρία πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του e- learning ήταν (i ) μεγαλύτερη ικανοποίηση στη μάθηση, (ii) συσχετιζόμενες εργασίες και (iii) πολλαπλές επιλογές - με το λιγότερο σημαντικό [πλεονέκτημα να είναι η "ευελιξία του χρόνου εργασίας». Από την άλλη μεριά τα τρία σημαντικά μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης ήταν (i) ανάγκη για εγκαταστάσεις σε κοντινή απόσταση, (ii) δυσκολία επιλογής μαθημάτων και (iii) ανάγκη για δεξιότητες. Όσον αφορά τις μεθόδους παροχής ηλεκτρονικής μάθησης, περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων επιθυμούν να παρακολουθήσουν ειδικά μαθήματα μέσω του διαδικτύου ενώ το ένα τρίτο περίπου επιθυμεί την επικοινωνία μέσω Διαδικτύου πρόσωπο με πρόσωπο. Τα καλά νέα από τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ότι πάνω από το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η εκπαίδευση που έλαβαν μέσω e-learning θα τους βοηθήσει να εκτελέσουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες/διευθυντές των ΜΜΕ που ανταποκρίθηκαν είχαν ελάχιστη ή καμία γνώση των χρήσεων της ηλεκτρονικής μάθησης, έτσι προκύπτει ότι θα πρέπει να προωθηθεί η χρήση του e-learning. Η συντριπτική μέθοδος που προτιμάται από όσους ανταποκρίθηκαν είναι μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Αυτό επιβεβαιώνεται από όσους ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο προς τους εκπαιδευτικούς φορείς, όπου μόνο το 21% ήταν πελάτες των ΜΜΕ. Η αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ελλάδα είναι μάλλον υπανάπτυκτη. Η βαθιά οικονομική κρίση και η τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσε να δικαιολογήσει εν μέρει αυτό το γεγονός. Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, μια σειρά από δράσεις πρέπει επίσης να αναληφθούν. Το σύνολο των συγκεκριμένων δράσεων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην αύξηση της πολυπλοκότητας και να υιοθετηθεί μια προοπτική μεταξύ διακυβέρνησης, προκειμένου να οικοδομηθεί και να εφαρμοστεί αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις, απαιτώντας μια πολιτική εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα παραδοθεί τόσο σε βραχυπρόθεσμη, όσο και μακροπρόθεσμη βάση. Μια τέτοια προσέγγιση θα επιτρέψει σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις να φέρουν αποτελέσματα, δεδομένου ότι αφορά τα παραγόμενα μαθησιακά προϊόντα, κατά την επόμενη τριετία, μετρώντας την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω εστιασμένων και προηγμένων δράσεων. Ένα παράδειγμα των δράσεων, σύμφωνα με την πρόταση αυτή, περιλαμβάνει την ανάπτυξη των διαφόρων μοντέλων για το σχεδιασμό των συστημάτων web-based ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών συστημάτων (ETS) για τις ελληνικές ΜΜΕ. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3

4 Οι Σλοβακικές ΜΜΕ αναγνωρίζουν ότι, προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επιτύχουν περισσότερη ανάπτυξη, η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Έχουν επίσης πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι από την άποψη της αποτελεσματικότητας του χρόνου, την εξοικονόμηση κόστους και τη συνολική ευελιξία, το e-learning είναι η ιδανική επιλογή σε σχέση με τη μορφή πλήρους χρόνου της εκπαίδευσης. Ωστόσο, κατά τη σύγκριση των τριών βασικών τύπων εκπαίδευσης (παραδοσιακά - με βάση την παρουσία, συνδυάζοντας το e-learning), η συνδυασμένη μορφή συνεχίζει να κερδίζει την καλύτερη βαθμολογία μεταξύ των εργαζομένων. Η εκδήλωση συχνού φόβου της απώλειας της προσωπικής επαφής μεταξύ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων του μαθήματος, η έλλειψη κινήτρων ή η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του συστήματος είναι άλλοι παράγοντες που θεωρούνται μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτή η συνειδητοποίηση αναδύεται επίσης στην Ιταλία, αν και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανύσουμε πριν την επίτευξη μιας συστημικής εφαρμογής της χρήσης της ηλεκτρονικής μάθησης. Για παράδειγμα, η ηλεκτρονική μάθηση χρησιμοποιείται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στις ΜΜΕ, αυτή τη στιγμή, η εφαρμογή των συστημάτων e-learning καθηστερεί και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ή / και τις ανάγκες των χρηστών. Ο τομέας της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ιταλία έχει ένα μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό, αλλά η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλες χώρες (ΗΠΑ, τη Βόρεια Ευρώπη, Ασία, κλπ). Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων υπάρχει σίγουρα η έλλειψη ισχυρών υποδομών. Η αργή διάχυση των ευρυζωνικών έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή του e-learning. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε 20Mbps μπάντα. Το 2014 το 64% των ιταλικών οικογενειών έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν internet. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά (1-6 ετών) που ζουν στη Νότια Ιταλία και τα νησιά. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η αγορά της ηλεκτρονικής μάθησης στην Ιταλία δεν είναι συγκρίσιμη με εκείνη των ανεπτυγμένων χωρών και τα προγράμματα διδασκαλίας είναι περιορισμένα και τεχνολογικά ξεπερασμένα. Αν και το e-learning έχει παρουσιάσει μια τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια, η Ισπανία παραμένει κάτω από την άποψη της υιοθέτησης της ηλεκτρονικής μάθησης, ως μια αποτελεσματικά εκπαιδευτική επιλογή, σε σύγκριση με την ΕΕ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές μελέτες διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της διείσδυσης του Διαδικτύου στη χώρα και της ζήτησης για online εκπαίδευση. Το 2013 η διείσδυση του e- learning αντιπροσώπευε το 18% στην Ισπανία, παραπάνω από την Πορτογαλία, την Αυστρία και την Σουηδία, αλλά σαφώς όχι περισσότερο από τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων και η ενθάρρυνση της ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει ότι η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών πακέτων του 21ου αιώνα. Το «ψηφιακό χάσμα» μπορεί να ερμηνευθεί από την άποψη της χρήσης των γενεών και παρόλο που κανείς δεν πρέπει να γενικεύει, είναι προφανές ότι οι νεότεροι υπάλληλοι των μεγάλων οργανισμών είναι πιο πιθανό να θεωρούν την ηλεκτρονική μάθηση ως το προτιμώμενο μέσο για την πρόσβαση στην ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 4

5 κατάρτιση και την πληροφόρηση. Τα social media, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Twitter και LinkedIn αντιμετωπίζονται συχνά ως προτιμότερα μέσα επικοινωνίας και των ΜΜΕ, οι ατομικές επιχειρήσεις και οι μεγαλύτερες οργανώσεις γίνονται έμπειροι στην κοινή χρήση, εμπορία και κατάρτιση μέσω αυτών των τεχνολογικών κόμβων. Μέσα σε αυτές τις περιοχές, τα συστήματα e-learning και οι ΜΜΕ συνεχίζουν να αναπτύσσουν μια σχέση συνεργασίας, αν και φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του τι αναμένεται, προτείνεται και έχει ως στόχο, με το τι συμβαίνει στην πράξη. Για τις ΜΜΕ γενικά οι πιο συχνές υπηρεσίες που απαιτούνται είναι τα μαθήματα κατάρτισης e- learning με tutorials και υπηρεσίες αξιολόγησης. Προκειμένου να αναπτυχθούν εξατομικευμένες πλατφόρμες και εφόσον τα μαθήματα των επενδύσεων είναι πολύ υψηλά για πολλές ΜΜΕ (λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ευρωπαϊκ ή ΜΜΕ απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους), η πιο κοινή λύση είναι η αγορά των μαθημάτων e-learning. Το περιεχόμενο είναι τυποποιημένο και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται χωριστά, όπως και οι λοιποί συμμετέχοντες στην πορεία. Ένα από τα πιο διαδεδομένα προβλήματα σε σχέση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η δυσκολία των μαθημάτων διδασκαλίας. Για να λυθεί αυτό, ορισμένα κέντρα ενσωματώνουν σε εικονικές πανεπιστημιουπόλεις κάποια ευφυή συστήματα παρακολούθησης. Τα συστήματα αυτά προσομοιώνουν πραγματικούς δασκάλους και παρακολουθούν τους μαθητές σε όλο τον εικονικό χώρο ώστε να δοθούν σε κάθε χρήστη οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις γνώσεις και την εκμάθηση των δεξιοτήτων τους. Αν και η χρήση του Διαδικτύου από τους ιδιώτες σε όλη την ΕΕ αυξήθηκε από το 51% το 2007 στο 75% το 2014, τα άτομα που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την on-line εκπαίδευση έχει αυξηθεί μόνο από 3% το 2007 σε 6% το Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής ανάγκη να αυξηθεί η ποιότητα της προσφοράς e-learning. Ο κατακερματισμός των πρωτοβουλιών, η κατασπατάληση δημόσιων πόρων και η έλλειψη ενός κοινού συστήματος αξιολόγησης είναι οι βασικοί κρίσιμοι παράγοντες. Δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των παρόχων ηλεκτρονικής μάθησης και οι βέλτιστες πρακτικές δεν είναι τόσο ορατές και από κοινού. Τα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης στην Ευρώπη πρέπει να έχουν μια συνεκτική στρατηγική που θα προβλέπει τον ορισμό κάποιων παραμέτρων για το σχεδιασμό μαθημάτων e-learning, κοινών κατευθυντήριων γραμμών αξιολόγησης και αποθετηρίων στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τα κοινών προτύπων για τη διαχείριση των διαδικασιών. «... Η ηλεκτρονική μάθηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την κατακράτηση των πληροφοριών έως και κατά 60%; το 25% περίπου των εργαζομένων αφήνουν τις θέσεις εργασίας καθώς δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την κατάρτιση ή την ανάπτυξη, ενώ οι εταιρείες που προσφέρουν e- learning είναι σε θέση να παράγουν 26% περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο...» (e-learning Βιομηχανία, 2014). ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 5

6 Η δημοσίευση του Best Practice Guide to e learning for SMEs ("Καλύτερος Οδηγός Πρακτικής στο e-learning για τις ΜΜΕ»), τον Ιανουάριο του 2016 θα αντιμετωπίσει, όσο είναι εφικτό, πολλά από τα συγκεκριμένα θέματα που θίγονται στην παρούσα έκθεση για να αυξήσει τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και την αξία του για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και της ανάπτυξης, αλλά και θα ενημερώνει τους σχεδιαστές προγραμμάτων e-learning για τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τους εργαζόμενους και τους εργοδότες των ΜΜΕ. Η πλήρης έκδοση της ευρωπαϊκής επισκόπησης για το elearning έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου (http://www.sme-elearning.net) και είναι ελεύθερα διαθέσιμο για download σε ενδιαφερόμενους ιδιώτες και οργανισμούς. Περίληψη Έργου SMEELEARN Για να ενσωματώσουμε την παρούσα έκθεση αναγνώρισης στο πλαίσιο του όλου έργου SMEELEARN, το ακόλουθο τμήμα δίνει μια περίληψη όλων των στοιχείων του SMEELEARN έργου και τη σημασία αυτής της έκθεσης, σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα του όλου έργου. Το συγκεκριμένο SMEELEARN έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος ΚΑ2 ERASMUS +, έχει ως στόχο να δοκιμάσει και να μεταφέρει πρακτικές e-learning, που είναι κοινές στον επίσημο τομέα εκπαίδευσης, σε ΜΜΕ με σκοπό τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη στήριξη της ανάπτυξης των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Αυτό θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους, τους διευθυντές των ΜΜΕ και τους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι ΜΜΕ έχουν περιορισμένους πόρους για την παροχή κατάρτισης και αυτό που χρειάζονται πραγματικά είναι η «άτυπη» εκπαίδευση για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, σε μια χρονική στιγμή που τους ταιριάζει. Η Bespoke εκπαίδευση δεν είναι συνήθως σε προσφορά από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, υπάρχει απροθυμία εκ μέρους των ΜΜΕ, και των εργαζομένων τους, να συμμετάσχουν σε αυτή τη μορφή μάθησης, παρά τα πολλά πλεονεκτήματα. Ο στόχος αυτού του έργου είναι να εξασφαλιστεί, μέσω της δημιουργίας ενός «ΜΜΕ e-learning Portal", ότι οι ΜΜΕ έχουν επίγνωση των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής μάθησης στη διάθεσή τους, και, το πιο σημαντικό, πώς αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσδίδοντας πλεονέκτημα ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή από τους Διευθυντές και το εργατικό δυναμικό. Σε όλη την Ευρώπη, οι ΜΜΕ είναι όλο και πιο σημαντικές για την οικονομική ευημερία της ΕΕ. Εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων με 42% του συνόλου του κύκλου εργασιών. Η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των εργαζομένων των ΜΜΕ είναι μια πρόκληση δεδομένου ότι η επιβίωση των ΜΜΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατάλληλα εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Δημιουργηθείσα για την παραγωγή πραγματικών λύσεων, για την πρόκληση της ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής μάθησης στις πρακτικές εκπαίδευσης των ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 6

7 ΜΜΕ, η κοινοπραξία SMEELEARN επιδιώκει να προωθήσει την ανάπτυξη ισχυρών οικονομιών μέσω της αναγνώρισης και χρήσης καινοτόμων συστημάτων κατάρτισης. Τα αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν τη θέσπιση ενός «SME e-learning Recognition Review Group" που μέσω διεξαγωγής έρευνας θα οδηγήσει στην παραγωγή ενός "Οδηγού καλών πρακτικών για την ηλεκτρονική μάθηση στην Ευρώπη". Αυτό θα περιλαμβάνει: μια μελέτη των συνθηκών, υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι των ΜΜΕ θα είναι πιο πιθανό να αποδεχθούν και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία που βασίζεται στη μάθηση, σε συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες ως προς το τι πρέπει να υιοθετήσουν για να κερδίσουν την αποδοχή των εργαζομένων τους και την ανάπτυξη μιας «προσέγγισης βέλτιστων πρακτικών» για τις ΜΜΕ κατά την εξέταση συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μάθησης, ως μέρος του χαρτοφυλακίου των στρατηγικών κατάρτισης των ΜΜΕ. Το έργο αυτό έχει ως στόχο: να αναπτύξει και να προωθήσει ένα «e-learning Portal για ΜΜΕ " και να εξασφαλίσει ότι μοιράζεται καινοτόμες πρακτικές κατάρτισης που τίθενται στη διάθεση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, να δημιουργήσει συνεργατικές ευκαιρίες για την ενσωμάτωση ενός πολιτισμού e-learning εντός των συμμετεχόντων οργανισμών, να συμμετέχει σε target group (ομάδα στόχου) στις διαδικασίες της ηλεκτρονικής μάθησης, διασφαλίζοντας ότι τα υλικά κατάρτισης είναι προσβάσιμα και κατάλληλα για το σκοπό, και να παρέχει ένα web-based Portal που θα περιλαμβάνει την προώθηση και υπογραμμίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης και μικτής μάθησης ως καινοτόμες, προσβάσιμες και οικονομικά βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις παραδοσιακές και συχνά δαπανηρές πρακτικές κατάρτισης. Ο κύριος αντίκτυπος του έργου θα είναι η άμεση προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης ως μια βιώσιμη στρατηγική για την κατάρτιση, μέσω της διάδοσης της έκθεσης και των πορισμάτων της, τη μεταφορά και ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών κατάρτισης στις ΜΜΕ που συμβάλουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΕΕ. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ELEARNING ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου

High Heels. Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο. ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου High Heels Χτίζοντας ευκαιρίες για τις γυναίκες στον κατασκευαστικό κλάδο ΠΕ3 Μεταφορά, προσαρμογή και αναβάθμιση του περιεχομένου RNo 15 Συνολική δομή του προγράμματος κατάρτισης και μικτής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία

Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου. Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία Στους γονείς μου που με στήριξαν Καθ όλη τη διάρκεια Των σπουδών μου Ευχαριστώ, Τον κ. Πασχαλίδη Αθανάσιο Για την άψογη συνεργασία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.- ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 2. ΓΕΝΙΚΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 2.2. «Ανάλυση προσόντων κατά επάγγελµα/ειδικότητα. Σχεδιασµός αναλυτικών προγραµµάτων κατάρτισης» 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να ερευνηθεί η ωριμότητα για ΤΠΕ και το επίπεδο η-ωριμότητας ανθρώπων ηλίκίας μεταξύ 40-60 ετών. Σχεδιασμός προσέγγισης -μεθοδολογίας: Συλλέχθηκαν τα αρχικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE)

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ (REAL ESTATE) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ MARKETING ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Διακρατικό πρόγραμμα SMART+ για την καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας, που αναπτύχθηκαν με βάση τα αποτελέσματα και τα θεματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα